Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014"

Transkriptio

1 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä

2 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat Valmistelussa oleva uusi vammaispalvelulaki yhdistettynä yleiseen tahtotilaan asiakkaan valinnanvapauden korostamisesta tulevat muuttamaan avustajapalveluiden luonnetta entistä asiakaslähtöisemmäksi. Me Med Groupissa haluamme vahvistaa avustettavan ainutlaatuisuutta elämän kaikilla osa-alueilla. Tehtävämme on turvata ja mahdollistaa avustettavallemme itsensä näköinen elämä, hänen ehtojensa mukaisesti. Avustettavamme tarvitsevat hyvin erilaista apua: elämän mahdollistavasta hoidosta huvipuistokokemuksiin. Med Groupin uusi Elä täysii! -klubi on avustajapalveluiden piirissä oleville suunnattu netissä toimiva tapahtumakalenteri (www.elataysii.fi), jossa voi ilmoittautua erilaisiin ilmaisiin tapahtumiin. Elä täysii! mahdollistaa kokemukset, yhteisöllisyyden, yhdessä olemisen ja ystävyyden elämän suurimmat rikkaudet. Hoidollisten avustettavien kokonaisvaltaiseen huomioimiseen olemme luoneet avustajillemme Osaava-koulutusjärjestelmän. Koulutuksessa avustajamme saavat peruskoulutuksen mm. nosturin, katetrin, hengityksenapuvälineistön, PEG-letkun ja erilaisten imulaitteiden käyttöön sekä perehdytyksen avustajana toimimiseen. Meille Med Groupissa on sydämenasia, että kaikki palvelumme mahdollistavat asiakkaan turvallisen ja täysipainoisen elämän, jotta jokainen saisi elää täysillä! Jerry Pasanen hoivapalvelupäällikkö

3 Med Group Avustajat hyvinvointia ja apua arkeen Med Group on suomalainen terveydenhuoltoalan yritys, jonka päätoimialat ovat ensihoito, lääkäripalvelut, hoivapalvelut ja hammaslääkäripalvelut. Tavoitteenamme on parantaa terveydenhuoltoalan palveluiden laatua ja toimivuutta yhdessä julkisen sektorin kanssa. Autamme osaltamme varmistamaan, että oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset hoitomahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla. Tutkitusti turvalliset ja asiakasystävälliset avustajapalvelut Avustajapalvelumme tarjoavat henkilökohtaista apua tarvitseville mahdollisuuden itsenäiseen elämään ja yhdenvertaiseen arjessa selviytymiseen. Osaavat ja hyvin perehdytetyt avustajat ovat suuri apu sekä avustettaville itselleen että heidän omaisilleen. Toteutimme loppukesällä 2014 henkilökohtaisen avun asiakkaillemme kyselyn, jossa selvitimme heidän tyytyväisyyttään avustajapalveluihimme. Kyselyyn vastattiin netissä, ja saimme yhteensä 126 vastausta. Kyselyyn vastasivat joko avustettavat itse tai omaiset, ryhmäkodin ohjaajat tai ystävät heidän puolestaan. Vastaajat koostuivat seuraavanlaisesti: Avustettava itse 31 % Omainen (avustettavan puolesta) 37 % Ryhmäkodin ohjaaja (avustettavan puolesta) 29 % Ystävä (avustettavan puolesta) 2 % Joku muu 1 % Kaikki vastaajat olivat pääkaupunkiseudun alueelta, kaikista ikäluokista 0 19-vuotiaista aina vuotiaisiin asti. Avustettavista naisia oli 52 % ja miehiä 48 %. Lue, mitä mieltä vastaajat olivat palveluistamme! 3

4 Nopea avustajapalvelun käynnistäminen Kun avustajaa tarvitseva on saanut odotetun päätöksen tuntien myöntämisestä, hän luonnollisesti haluaa päästä hyödyntämään niitä mahdollisimman pian. Med Groupilla avustajapalvelu pyritään aina saamaan nopeasti käyntiin. 84 % vastaajista kertoi aloitustapaamisen järjestyneen 14 päivän sisällä yhteydenotosta. 90 % vastaajista kertoi ensimmäisen avustajakäynnin toteutuneen 14 päivän sisällä aloitustapaamisesta. Näistä vastaajista jopa puolet kertoi sekä aloitustapaamisen että ensimmäisen avustajakäynnin toteutuneen 1 7 päivässä 4

5 5

6 Luotettavuus, turvallisuus ja ystävällisyys merkitsevät eniten avustajapalveluissa Avustettavat ja heidän lähipiirinsä tietävät parhaiten, mikä henkilökohtaisessa avussa on tärkeintä. Kyselyssämme kolme asiaa nousi selvästi ylitse muiden. TOP 3: 6

7 Vastaajat arvioivat luotettavuuden, turvallisuuden ja ystävällisyyden tärkeimmiksi asioiksi henkilökohtaisessa avussa. Kaikissa näissä vaihtoehdoissa vähintään 90 % vastaajista piti asiaa tärkeänä. Mahdollisuutta vaikuttaa palvelun sisältöön pidettiin seuraavaksi tärkeimpänä, 73 % vastaajista valitsi sen. 7

8 Med Group on turvallinen ja luotettava avustajapalvelun tarjoaja Vastaajien arvion mukaan turvallisuus ja luotettavuus olivat kaikkein tärkeimmät asiat henkilökohtaisessa avussa. Med Groupin avustajapalvelut arvioitiin hyvin turvallisiksi ja luotettaviksi. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että Med Groupin avustajapalvelu on joko erittäin turvallinen tai turvallinen. Yksikään vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ei lainkaan turvallinen. 81% Luotettavuus sai myös hyvät arviot. 81 % vastaajista koki Med Groupin avustajapalvelut erittäin luotettaviksi tai luotettaviksi. 8

9 9

10 10

11 Ystävälliset avustajat tuovat iloa päiviin Avustajan ja avustettavan välinen suhde on läheinen ja luottamuksellinen. Siksi on erittäin tärkeää, että avustaja suhtautuu ystävällisesti ja kunnioittavasti avustettavaan. Med Groupilla ystävällisyys on yksi palvelun ydinajatuksista. 93% vastanneista mielsi Med Groupin avustajat erittäin ystävällisiksi tai ystävällisiksi. 11

12 Avustettava vaikuttaa avustuskäyntien sisältöön Jokaisella avustettavalla on oikeus vaikuttaa siihen, mihin avustuskäynnit käytetään. Avustaminen voi olla arkisissa askareissa auttamista tai yhtä hyvin virkistäytymismahdollisuuksien toteuttamista. 90% vastaajista koki saaneensa vaikuttaa avustajakäyntien sisältöön joko erittäin hyvin tai hyvin. Vain kolme vastasi, että oli saanut vaikuttaa melko vähän Kukaan vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa ei lainkaan 12

13 13

14 Erityistarpeiden huomiointi kuuluu henkilökohtaiseen avustamiseen Jokaisella avustettavalla on omat erityistarpeensa, ja niiden huomioiminen on olennainen osa avustajan työtä. Vastaajillamme oli mm. seuraavanlaisia toiveita henkilökohtaisen avun suhteen: Minulle on tärkeää, että tarvitessani apua saan sitä myös mahdollisimman pian. Jos vakiavustaja on estynyt, niin siinä tilanteessa toivon saavani tuuraajan. Med Group pyrkii reagoimaan joustavasti muuttuviin tilanteisiin. Avustajan sairastuessa järjestämme mahdollisuuksien mukaan toisen tilalle, ettei tuuraajan etsiminen jää asiakkaan vastuulle. Jokainen avustettava on yksilö, jonka toiveet, tunnelmat yms. tulee ottaa huomioon eikä mennä joka viikko samalla kaavalla tai jonkun toisen avustettavan toiveiden mukaan (esim. verrata asiakasta johonkin toiseen vaikka leffamaun suhteen). Yksilöllisyys on tärkeä näkökulma henkilökohtaisessa avussa. Avustuskäyntien sisältö lähtee aina avustettavan tarpeesta ja toiveista, ja avustajan tehtävä on mahdollistaa nämä. Henkilö tarvitsee avustajan, joka pystyy vastaamaan avustettavan tarpeisiin ja on tietoinen, esim. avustettavan sairauksista jne. Erilaiset toiveet avustajan valinnassa otetaan Med Groupilla huomioon mahdollisimman hyvin. Jos avustaja ei tunnu itselle sopivalta, henkilöä voi myös vaihtaa missä vaiheessa tahansa. Mielellään tapaamishetket eivät olisi suoritteita vaan oikeita kohtaamisia. kiireen tuntu häiritsee ja jatkuva kännykällä leikkiminen. Avustuskäynnit ovat avustettavalle tärkeitä hetkiä, ja siksi kohtaamisen on oltava aito. Med Groupin avustaja on työssään avustettavaa varten. Avustajia pitäisi perehdyttää myös palvelua tuottavan tahon puolelta liikuntavammaisen avustamiseen (esim. wc:ssä käynnit, siirtymiset). Se lisäisi sekä avustettavan että omaisten turvallisuuden tunnetta. Med Groupilla jokainen avustaja perehdytetään työhönsä. Lisäksi koulutamme avustajiamme säännöllisesti palvelemaan avustettavia entistä paremmin. 14

15 Kiitos asiakkaillemme! Med Group haluaa kiittää asiakkaitaan luottamuksesta ja yhteistyöstä. Tavoitteemme on jatkossakin parantaa asiakkaidemme hyvinvointia ja elämänlaatua. Antamanne palautteen avulla voimme tehdä sen entistäkin paremmin. 15

16 Lisätietoja asiakastyytyväisyyskyselyyn liittyen Jerry Pasanen hoivapalvelupäällikkö

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen ihmisen avustamista

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013

Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Muistio asiakasarvioinneista Eurassa 16.8.2013 Heli Toroska, suunnittelija Pikassos Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Pyhäjärviseudun hankepilotissa on tavoitteena juurruttaa käytäntöön kotiutushoitajamalli.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO

TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO TUKHOLMAN KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VANHUSTENHUOLTO 1 2 Tervetuloa tutustumaan Tukholman kaupungin vanhustenhuoltoon Kädessäsi oleva esite kertoo, mitä apua ja palveluja Tukholman kaupunki tarjoaa vanhustenhuoltoa

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot