TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (10) Talousasioiden ohjaus Taloussääntö Sisältyy kuntayhtymän hallintosääntöön julk. ei voa. + 2 v. Dynasty aika pap./säh. tsto III sisäinen tarkastus ja valvonta julk. ei voa. + 2 v. Dynasty diaarin:o pap./säh. tsto III sisäinen tarkastus ja valvonta Talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvion valmistelu Valtuuston hyväksymä talousarvioasetelma Hallituksen antamat talousarviokehykset ja laadintaohjeet Hyväksytty taloussuunnitelma ja talousarvio julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös , pöytäkirjan liite Talousarvion täytäntöönpanoohjeet Taloushallinnon antamat muut ohjeet ja määräykset Käyttösuunnitelma julk. ei 5 v. aika pap./säh. tsto III Kuntaliiton suositus; toteutuma tilinpäätöksessä Toimintayksiköiden/lautakuntien toiminta- ja taloussuunn.esitykset julk. ei 2-5 v. aika pap. yks. III säil. oman tarpeen mukaan

2 sivu 2 (10) Sisäinen ja ulkoinen tilintarkastus Tilintarkastuskertomus julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös Arviointikertomus julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös KA 158/43/ Tilintarkastajien tarkastuskauden aikana haliitukselle antamat muut raportit ja esitykset Talouden seuranta julk. ei 2 v. sp. aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös Talouden seurannan julk. ei 2-3 v. aika pap./säh. III säil. oman tarpeen mukaan raportit/tulosteet Talousarvion toteumavertailut julk. ei 2-3 v. aika pap./säh. III säil. oman tarpeen mukaan Maisema-raportit ja yhteenvedot (koko vuosi) julk. ei 10 v. aika säh. tsto/yks. Kuntamaise ma sp. II Kuntamaisemassa sähköisenä pysyvästi Maisema-raportit ja yhteenvedot (neljännesvuosi) julk. ei 2-3 v. aika säh. tsto/yks. III säil. oman tarpeen mukaan Palvelutuotannon raportit julk. ei 2-3 v. aika säh. tsto/yks. III säil. oman tarpeen mukaan (neljännesvuosi) Talousraportti (kuukausi) julk. ei 2-3 v. aika säh. tsto/yks. III säil. oman tarpeen mukaan Rahoitus ja varainhallinta Maksuperusteiden määrääminen ja määräytyminen Hyväksytyt maksut ja taksat julk. ei voa 10 v. Dynasty aika pap./säh. työpiste I/III VanhA 32/1869

3 Valmisteluun liittyvä pohjaaineisto julk. ei oma tarve aika pap./säh. työpiste III Ohjeisto ja hinnasto julk. ei voa. + 2 v. aika pap./säh. työpiste III Kuntayhtymän rahoitukseen julk. ei 2 v. 10 v. aika pap./säh. tsto/ III tilinpäätösasiakirjoja liittyvien maksuosuuksien tilityksiin ja raportointiin liittyvät asiakirjat sivu 3 (10) Tuet ja avustukset Avustushakemukset liitteineen (selvitykset ja laskelmat) Päätökset avustusten myöntämisestä ja maksatuksesta (lahjoitukset, stipendit) Työllistämistuen/palkkatuen hakemiseen liittyvät asiakirjat: hakemus, päätös, maksutilitys Rintamaveteraanien kuntoutukseen ja sotainvalidien avopalveluihin liittyvät tilitykset Valtiokonttorille Perustoimeentulotuen valtionosuushakemus ja selvitys Maahanmuuttajista ja pakolaisista aiheutuneiden korvausten hakemukset ja päätökset (kopiot) julk. ei 2 v. 10 v. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto/ III sis. valvonta ja seur. 2 v. tositeluonteiset 10 v. julk. kyllä 3 v. sp. Dynasty aika pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös (myöntävän toimielimen pöytäk.) (julk.) kyllä 2 v. 10 v. Dynasty aika pap./säh. työpiste tsto/ julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty aika pap./säh. yksikkö III julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty aika pap./säh. yksikkö III III Kuntaliiton suositus (VanhA 32/1868): 10 v. viimeisestä maksatuksesta sal. kyllä 2 v. 2 v. aika pap./säh. kp-tsto III Kotikunta hakee korvaukset ja tilittää kuntayhtymälle, säil. oman tarpeen mukaan

4 sivu 4 (10) Hankerahoitus Työpisteessä säilytys 1 v. hankkeen/projektin päättymisestä (viimeisestä maksatuksesta) Projektisuunnitelma, rahoitushakemus ja myönteinen rahoituspäätös julk. ei 1 v. sp. Dynasty diaari n:o, hankkeittain pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös Hakemusta koskeva päätös toimielimen pöytäkirjassa sp. Asiakirjat sähköisinä Eurajärjestelmässä, paperiversiot sp Rahoittajan antamat erilliset ohjeet ja ehdot julk. ei 1 v. sp. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto/ II sisältyvät rahoituspäätökseen Rahoitushakemus/ projektisuunnitelma ja kielteinen rahoituspäätös Projekti-/hankearviointiin liittyvät arviointiraportit ja selvitykset julk. ei 1 v. 5 v. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto III julk. ei 1 v. sp. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös , Sähköisenä Eurassa, paperiversio sp Väli- ja loppuraportit julk. ei 1 v. sp. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto/ II laitoksen päätös , Sähköisenä Eurassa, paperiversio sp. Kirjanpidon raportit, päiväkirjat ja tositeaineisto (julk.) ei 1 v v. Rondo hankkeittain pap./säh. tsto/k-pito III 10 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien tai rahoittajan ohjeistuksen mukaan. Sähk. Rondossa, yli 15 v. paperituloste (tositteet voivat sisältää henkilötietoja)

5 sivu 5 (10) Antolainaus Päätökset lainan myöntämisestä, takaussitoumuksista ja vakuuksista ao. toimielimen pöytäkirjassa sp. Antolainavelkakirjat sal. ei voa. + 2 v. aakkos pap. tsto II kassakaapissa Ottolainaus Päätökset pitkä- ja lyhytaikaisesta lainanotosta ja takaisinmaksusta ao. toimielimen pöytäkirjassa sp. Ottolainavelkakirjat ei voa. + 2 v. aika pap. tsto II alkuper. palautuu luottolaitokselta, aktiiviaikana jäljennös Ottolainojen luettelot ei 10 v. lainan aika pap. tsto II luottolaitoksittain maksusta Lainanotto ja takaisinmaksusuunnitelmat ei voa. + 2 v. aika pap. tsto III Sijoitustoiminta Osakekirjat, osuustodistukset ei Omistusaika + 2v. aika pap. tsto II kassakaapissa yms. Talletus- ja sijoitustodistukset ei Voa. + 2 v. aika pap. tsto II kassakaapissa Takauksien ja vakuuksien hallinta Takauksiin liittyvät sopimukset ei Voa. + 2 v. aika pap. tsto II Kirjanpito ja maksuliikenne Pankkipalveluiden hallinta Pankkitililuettelo sal. ei 10 v. 10 v. aika pap. tsto I VanhA 32/1868

6 Luettelo tilien käyttöoikeuksista julk. ei 10 v. 10 v. aika pap. tsto I VanhA 32/1868 Pankin tiliotteet sal. ei 2 v. 10 v. aika pap./säh. kirjanpito III Rahahuolto-, maksupääte-, ym. hark. ei voa. + 6 v. aika pap. tsto III sopimukset Rahalaitoksissa olevien asiakasvarojen yhteis-tileihin liittyvät asiakirjat: tilien luettelot, käyttöoikeuksien luettelot, valtakirjat tms. BasWare - maksuliikenne ja palvelukassajärjestelmä Kirjanpito JulkL. 24 (17) liikesalaisuus VanhA 32/1868 sal. ei voa. 10 v. aika pap. yksikkö III JulkL. 24 (25), sisältää salassapidettäviä henkilöä koskevia tietoja julk./sal. ei voa. voa. ATK säh. talouspalv. sisältää salassapidettäviä henkilöä koskevia tietoja sivu 6 (10) Tasekirja/tilinpäätöskirja, sis. toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot julk. ei 2 v. sp. aika pap. tsto/ I/II laitoksen päätös Tililuettelo (tilikartta) julk. ei ajantasainen Kirjaussuunnitelma: luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Tase-erittelyt, lisätietojen erittelyt Kirjanpitoaineisto: meno- ja tulotositteet, tilierittelyt sp. aika pap./säh. työpiste/ II laitoksen päätös (sis. tilinpäätöskirjaan) julk. ei sp. aika pap./säh. II laitoksen päätös KA 158/43/02 (sis. tilinpäätöskirjaan) julk. ei 2 v. 10 v. aika pap. kirjanpito/ III vuosittain omat kansiot, KirjanpitoL 1336/ (julk.) ei 10 v. Rondo aika säh. kirjanpito/ III Rondossa (tositteet voivat sisältää henkilötietoja) VanhA 32/1869

7 Kirjanpitoaineisto: meno- ja tulotositteet, tilierittelyt (EUprojektit) (julk.) ei 10+ v. Rondo aika säh./pap. kirjanpito/ III sivu 7 (10) 10 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien. Sähk. Rondossa, yli 15 v. pap. (tositteet voivat sisältää henkilötietoja) VanhA 32/1870 Kirjanpidon tositeaineisto: sisäiset muistiotositteet (julk.) ei 2 v. 10 v. aika pap. kirjanpito/ III voivat sisältää henkilöä koskevia tietoja Kirjanpidon tositeaineisto: sisäiset muistiotositteet (EUprojektit) (julk.) ei 2 v. 10+ v. aika pap. kirjanpito/ III 10 v. viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien, voivat sisältää henkilöä koskevia tietoja Tositteista erillään olevat salassapidettävät laskujen liitteet sal. kyllä 2 v. 2 v. aika pap. toimintayksikkö III JulkL 24 (24), PotL 13, sisäinen valvonta ja tarkastus 2 v. III KirjanpitoL 1336/ / Sähköinen Rondossa III KirjanpitoL 1336/1997, 2.10 / Sähköinen Rondossa III KirjanpitoL 1336/1997 ja A 1339/1997, VanhA 32/1868 III KirjanpitoL 1336/1997 ja A 1339/1997, VanhA 32/1868 III KirjanpitoL 1336/1997 ja A 1339/1997, VanhA 32/1869 Päiväkirja (vuositason) julk. ei 2 v. 10 v. Rondo aika säh. kirjanpito/ Pääkirja (vuositason) julk. ei 2 v. 10 v. Rondo aika säh. kirjanpito/ ALV-tilitykset julk. ei 2 v. 10 v. aika pap./säh. kirjanpito/ Laskupäiväkirja ja siirto-luettelo sal. ei 2 v. 10 v. tosite n:o pap./säh. kirjanpito/ laskulajeittain Suoraveloituksen sal. ei 2 v. 10 v. tosite n:o pap./säh. kirjanpito/ pankkiaineistolista Osto- ja myyntireskontran sal. kyllä ajantasainen aakkos säh. kirjanpito ProEconomicassa ja Rondossa, asiakasrekisteri sisältää salassapid. henkilötietoja

8 Rondotaloushallinnanjärjestelmä ProEconomicakirjanpitojärjestelmä Kassatoiminnot Kassakirjat tai vastaavat, tilitykset, kassanauhat julk./sal. ei voa. voa. ATK säh. talouspalv. sisältää myös salassapid. henkilötietoja julk./sal. ei/kyllä voa. voa. ATK säh. talouspalv. sisältää myös salassapid. henkilötietoja ei 2 v. 10 v. aika yksikkö III VanhA 32/1868 Pankin maksatusaineisto ei 2 v. 10 v. aika pap Perintä ja maksukyvyttömyysasiat kirjanpito/ III VanhA 32/1869 sivu 8 (10) Maksujen vapautus- ja lykkäysanomus perusteluineen, vastine ja päätös sal. kyllä 10 v. aakkos pap. työpiste III Ulosottoihin liittyvät asiakirjat sal. kyllä 10 v. aakkos pap./säh. kirjanpito III Velkajärjestelyasiakirjat sal. kyllä 10 v. aakkos pap./säh. kirjanpito III JulkL. 24 (23) VanhA32/1868 JulkL. 24 (23) perimisestä JulkL. 24 (23) perimisestä 10v.saatavan 10v.saatavan Omaisuuden hallinta Kiinteän omaisuuden hallinta Käyttöomaisuusluettelot julk. ei ajantasainen + 10 v. aika säh. kirjanpito III ProEconomica Kauppakirjat julk. ei 2 v. sp. Dynasty aika/ diaari pap./säh. tsto/ II n:o Vuokrasopimukset julk. ei 2 v. 5 v. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto II 5 v. lasketaan sopimuksen päättymisestä Irtaimen ja käyttöomaisuuden hallinta

9 Käyttöomaisuusluettelot julk. ei ajantasainen + 10 v. aika säh. kirjanpito III ProEconomica Irtaimistoon liittyvät käyttö- ja julk. ei voa. + 2 v. Dynasty diaari n:o pap. tsto II 2 v. lasketaan sopimuksen vuokra-sopimukset päättymisestä Poistopäätökset ja muu julk. ei 2 v. 2 v. Dynasty aika pap. tsto III kirjeenvaihto Perintö- ja lahjoitusasiat sivu 9 (10) Testamentti, lahja- ja lahjoituskirjat ja niihin liittyvät määräykset ja säännöt (julk.) ei 2 v. sp. Dynasty aika/ diaarin:o pap. tsto/ II laitoksen päätös Hankintatoimi Hankintatoimi (palvelujen ja tavaroiden hankinta-asiakirjat) Kuhunkin hankintaan liittyvät asiakirjat muodostavat asiakirjakokonaisuuden samalla diaarinumerolla, hankintasopimus omana asiakirjana Dynasty-sopimushallinnassa. Projektien hankinta-asiakirjat kuten muutkin ao. projektia koskevat, rahoittajan ohjeen mukaan. Palvelun tai tavaran ostoon liittyvät tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tarjouksien täydennykset Avauspöytäkirjat, vertailut, arvioinnit (julk.) ei 10 v. 10 v. Dynasty diaari n:o pap. tsto III julk. ei 10 v. 10 v. aika pap./säh. tsto III Tarjousasiakirjat päätöksentekoon asti ei-julkisia; voivat sisältää myös salassapidettävää tietoa (liikesalaisuus) JulkL 24 (20), Hylätyt tarjoukset säilytetään muiden hankintaa koskevien asiakirjojen yhteydessä. Kuhunkin hankintaan kuulu-vat asiakirjat säilytetään hankintakohtaisesti yhdistettynä 10 vuotta sen vuoden päättymisestä kun tilaus on tehty.

10 Palvelun tai tavaroiden ostoon liittyvä hankintapäätös (toimielin) Palvelun tai tavaroiden ostoon liittyvä hankinta-päätös (viranhaltija) sivu 10 (10) julk. ei 2 v. sp. Dynasty aika/ pap./säh. tsto/ II julkinen muutoksenhakuajan umpeuduttua, asianosaisille pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, säil. ao. toimielimen pöytäkirjassa julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty aika/ säh. tsto/yks. III julkinen oikaisuvaatimusajan umpeuduttua Hankintasopimus, tilaus julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty aika/ n:o pap./säh. tsto III Hankintasopimus Dynasty sopimustenhallintajärjestelmässä Reklamaatiot ja niihin liittyvät lausunnot ja selvitykset sekä muut tarjoukseen liittyvät asiakirjat julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty diaari n:o pap./säh. tsto III/II Valituksiin liittyvät päätökset ao. toimielimen pöytäkirjassa sp. Takuutodistukset julk. ei voa. + 2 v. aika pap. tsto/yks. III säilytetään työpisteessä Tilausvahvistukset, pakkauslistat, kuormakirjat julk. ei oma tarve aika pap. tsto/yks. III säilytetään työpisteessä oman tarpeen mukaan, laskut säh. Rondo-järjestelmässä Laskujäljennökset julk. ei oma tarve aika pap. tsto/yks. III säilytetään työpisteessä oman tarpeen mukaan, laskut säh. Rondo-järjestelmässä Omien kuljetusten järjestäminen Autoja koskevat sopimukset julk. ei voa. + 2 v. Dynasty auto pap. tsto II mm. leasingsopimukset - ja katsastustodistukset julk. ei voa. + 2 v. auto pap. ao.yksikkö II auton huoltokansiossa Käyttö- ja huoltokirjat julk. ei voa. + 2 v. auto pap. ao.yksikkö II auton huoltokansiossa Vaurioilmoitukset ja 10 v. asian käsittelyn liikennevahinkoasiakirjat julk. ei 10 v. 10 v. Dynasty aika pap. tsto II päättymisestä Ajopäiväkirjat julk. ei 5 v. 5 v. auto pap. tsto III

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE tulostuspvm 09.12.2010 1/249 Versio Hakuehto Arkistonmuodostaja Suunnitelman tila Versio 1 Raportin otsikko Näytetään otsikot 1 Arvo KIIMINGIN KUNTA Luonnos ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE LMA 2/249 0 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 1 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 1. HALLINTOASIAT 1.1. YLEISHALLINTO 1.1.1. TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset Oma sarja/aikajärjestys Pysyvästi Tulossopimukset

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 19.1.2009 1 KOUVOLAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TALOUDENHOIDON VASTUU JA TOIMINNAN TALOUDELLISUUS... 3 3 RISKIENHALLINTA...

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 1(11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnossa, varojen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I Yleisiä määräyksiä ILOMANTSIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Jokaisella seurakunnalla tulee olla oma taloussääntö (OKJ 122 ). Taloussääntöä käydään läpi tarvittaessa ja tehdään tarvittaessa myös

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 Sivu 2/24 0. HALLINTOASIAT... 6 0.1 Yleishallinto 6 0.2 Henkilöstöhallinto 9 0.2.1 Virkojen ja tehtävien täyttö... 9 0.2.2 Henkilöstöasioiden rekisteröinti...

Lisätiedot