Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta"

Transkriptio

1 Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated with KPMG International Cooperativa ("KPMG 1_._ 1"\.. C...l t:+.....,...

2 -- Kannuksen kaupunki 1 Tarkastuksen tavoite 3 2 Tarkastuksen toteutus 3 3 Hallinnon tarkastus 3 4 Sisäinenvalvonta ja riskienhallinta 4 5 Tilinpäätöksen 2014 tarkastus 4 6 Tytäryhtiöt 5 7 Yhteenveto tarkastuksesta KPMG Oy Ab. Ali right. raserved. 2

3 Kannuksen 1 Tarkastuksen tavoite Kuntalain 73 mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; onko kunnan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 2 Tarkastuksen toteutus Kannuksen kaupungin tilinpäätös on tarkastettu maalis-huhtikuun aikana. Tarkastus ajoitettiin siten, että kirjanpito ja tilinpäätöstä varmentavat tase-erittelyt olivat valmiina ja myös julkaistavan tasekirjan keskeinen sisältö oli tarkastettavissa. Kaupungin tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut vastuullinen tilintarkastaja JHTT, Elina Pesonen. Konserniyhtiöiden tarkastukseen osallistui tilintarkastaja Heidi Alahäivälä. 3 Hallinnon tarkastus Hallinnon tarkastuksen tavoitteena on saavuttaa kohtuullinen varmuus siitä, että kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tarkastuksessa on käyty läpi kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston pöytäkirjaaineistoa. Pöytäkirjat on todettu asianmukaisesti laadituksi ja niihin on liitetty tarpeelliset oikaisu- ja muutoksenhakuohjeet. Hallinnon tarkastuksen yhteydessä on perehdytty kaupungin voimassaoleviin merkittävimpiin sääntöihin sekä läpikäyty niiden ajantasaisuutta ja lainmukaisuutta KPMG Oy Ab. Ali rlght. reserved. 3

4 4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien tulee tarkastaa onko kunnan sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuksen yhteydessä on käyty läpi sisäisen valvonnan rutiineja ja valvonnan järjestämistä. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja edellä mainittujen rutiinien hoitotapaa on tarkastettu muun tarkastuksen yhteydessä hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet. Samassa kokouksessa on käsitelty uuden kuntalain edellyttämät muutokset Hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ei ilmennyt huomautettavaa. Kaupungin tilinpäätöksessä on kattava selonteko sisäisestä valvonnasta. 5 Tilinpäätöksen 2014 tarkastus Tasekirja Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaisesti taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tarkastuksemme perusteella meillä ei ole olennaista huomautettavaa tasekirjan sisällöstä tai rakenteesta. Toimintakertomuksen sisältöä verrattiin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen vaatimuksiin. Toimintakertomuksessa on esitetty päivitetyn yleisohjeen edellyttämät tiedot. Tarkastettu tilinpäätökseen 2014 sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Tilinpäätöslaskelmat on oikein johdettu Kannuksen kaupungin kirjanpidosta ja laadittu voimassaolevien säännösten mukaisesti. Vertailutiedot täsmäävät vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tunnusluvut on oikein johdettu tilinpäätöslaskelmista ja esitetty kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti. Tilinpäätöksessä on esitetty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston hyväksymän liitetietoja koskevan yleisohjeen vaatimat liitetiedot, jotka todettiin oikein laadituiksi ja riittäviksi. Pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmässä on ollut kahden tytäryhtiön osakkeiden arvoon tehdyt arvonkorotukset ennen nykyisen kirjanpitolain voimaantuloa, jotka on aikanaan merkitty peruspääomaan. Tilinpäätöksessä 2014 arvonkorotukset on siirretty peruspääomasta arvonkorotusrahastoon ja korotusten oikeellisuus on tarkastettu. Tapahtumasta on annettu asianmukainen liitetieto tilinpäätöksessä KPMG Oy Ab. Ali right. reserved, 4

5 Laadintaperiaatteetja vertailukelpoisuus Kaupungin tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu edellisenä vuonna käytössä olleita laadintaperiaatteita, jotka tarkastuksemme perusteella ovat hyvän kirjanpitotavan ja kuntajaoston ohjeiden mukaiset. Tositeaineisto, tase-erittelytja muu tilinpäätöstä tukeva dokumentaatio Tarkastuksen yhteydessä olemme käyneet läpi tositeaineistoa sekä laadittuja taseerittelyjä. Tositeaineisto ja tase-erittelyt täyttävät kirjanpito-ohjeiden vaatimukset. Jaksotusten suhteen ei ilmennyt huomautettavaa. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös on tarkastettu vertaamalla yhdisteltyjen yhteisöjen tilinpäätöstietoja konsemiyhdistelyyn sekä tarkastettu konserniyhdistelystä johdetut tiedot Kannuksen kaupungin tasekirjasta Lisäksi käytiin pistokoetarkastuksella läpi eliminointikirjauksia. Laskelmissa ei todettu huomautettavaa. 6 Tytäryhtiöt Kannuksen kaupungin tytäryhtiöiden tarkastus on suoritettu helmi-maaliskuun aikana. Tarkastettu seuraavat tilinpäätökset: Kannuksen Kaukolämpö Oy Kannuksen Vuokra-asunnot Oy Kiinteistö Oy Eskolan Kylätaiot (lopputilitys) Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki Tytäryhtiöiden tarkastuksessa ei ilmennyt olennaista huomautettavaa ja kaikkien kertomukset olivat vakiomuotoisia. Kiinteistö Oy Eskolan Kylätaio fuusioitui vuoden vaihteessa Kannuksen Vuokra-asunnot Oy:öön, joten tarkastettu sen viimeinen lopputilitys KPMG Oy Ab. Ali right9 reeerved. 5

6 7 Yhteenveto tarkastuksesta Tehdyn tilinpäätöstarkastuksen perusteella toteamme seuraavaa: - Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös antavat oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. - Tilinpäätös on laadittu kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpito lain ja -asetuksen säännösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. - Kannuksen kaupungin hallintoa ja taloutta on suoritetun tarkastuksen perusteella todettu hoidetun lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. - Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. - Tilinpäätökseen on jaksotettu vuodelle 2014 kuuluvat tuotot ja kulut hyvän kirjanpitotavan mukaisesti riittävällä tarkkuudella oikein. - Kirjanpito, sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta on tarkastetuilta osin järjestetty asianmukaisesti. Tilikaudelta 2014 voidaan antaa valåomuotoinen tilintarkastuskertomus. Kannuksessa 22. toukokuuta 2015 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy yhteisä L.... Elina Pesonen JHTT, KHT KPMG Oy Ab. Ali nghls reserved.

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7

Kauhavan kaupunki. Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. 12.5.2015 Raportin sivumäärä 7 Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 7 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen, 2014 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 29.10.2014 Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjojen tarkastus Tilintarkastajan on annettava lausunto mm. siitä,

Lisätiedot

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014

Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013. Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Tilintarkastuksen toteutuminen Loppuraportointi 2013 Kouvolan kaupunki Tarkastuslautakunta 23.4.2014 Hallinnon laillisuus Viranhaltijapäätökset Tarkastettiin seuraavien johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätöksiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Loppuraportti tilivuoden 2007 tilintarkastuksesta 29.4.2008. Ernst & Young Oy

Helsingin kaupunki. Loppuraportti tilivuoden 2007 tilintarkastuksesta 29.4.2008. Ernst & Young Oy 29.4.2008 Ernst & Young Oy Sisällysluettelo 1 Tarkastajat ja asiantuntijat...1 2 Hallinnon tarkastus...1 3 Talousarvio...2 4 Valtionosuudet...2 5 EU ja muut tuet...2 6 Sisäinen valvonta...2 6.1 Taloushallintopalveluiden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. tarkastuksesta. Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti tilivuoden 2011 tarkastuksesta Helsingissä 6.4.2012 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT Tilivuoden 2011 tarkastus Olemme suorittaneet Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI

JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI JOENSUUN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TILINTARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI Raportoitu tarkastuslautakunnalle 29.04.2014 Johanna Lundström, JHTT, HTM BDO Audiator Oy 1 Lakisääteinen tilintarkastus vuodelta 2013 on

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 26 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 19.05.2014 klo 9:00-11:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Haapakoski

Lisätiedot

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 23.4.2014 sivu 25. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013... 2 26. Yhteenvetomuistio vuoden 2013 tilintarkastuksesta...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 29.4.2015 sivu 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 33. Kemin seurakunnan taloudellinen tilanne... 6 34. Sähkön hankintasopimus...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2013 ISBN 978-952-293-064-4 (nid.) ISBN 978-952-293-065-1

Lisätiedot

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät

2. Hallituksen taloushallinnolliset tehtävät Nyyti ry Kevätkokous 29.3.2007 1 TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Nyyti ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 31.05.2002 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin

TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Suhde muihin säännöksiin TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Adoptioperheet ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen,

Lisätiedot

2.1 Kunnan kirjanpitovelvollisuuden määräytyminen ja kuntajaoston toimivalta

2.1 Kunnan kirjanpitovelvollisuuden määräytyminen ja kuntajaoston toimivalta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 86 7.10.2008 Kunnan kirjanpidon valvonnasta 1 Lausuntopyyntö 2 Lausunnon perustelut Hakija on X:n kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen. Hakija pyytää kirjanpitolain

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta?

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta? TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mitä laki sanoo toiminnantarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta? Toiminnantarkastus prosessina Toiminnantarkastuksen dokumentointi Ohje toiminnantarkastuskertomuksesta

Lisätiedot

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet.

Joroisten kunta KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN SOVELTAMISALA. Tällä konserniohjeella Joroisten kunnanvaltuusto antaa konsernitason toimintaohjeet. Joroisten kunta KONSERNIOHJE Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Kukin konserniyhteisö käsittelee ohjeet hallituksessaan ja yhtiökokouksessaan tai vastaavassa. Ohjeiden

Lisätiedot