ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta"

Transkriptio

1 LU1JMÄK i 4Jfl4AV. ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta Kunnanhallitus Voimassa alkaen

2 Luumäen kunta ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 00 HALLINTOASIAT Hallintoasioideri ohjaus Vaalien jarjestäminen Toimielinten/luottamuselinten valinta! kokoonpano Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen Perustaminen, lakkauttaminen, yhdistäminen ja yhteistyö Hallinnon järjestäminen Toiminnan suunnittelu ja seuranta Toiminnan arviointi/kehittämismenettelyt Riskien hallinta Ohjelma-, hanke-, projektitoiminta Päätöksenteko ja johtaminen Valtuuston päätöksenteko Hallituksen päätöksenteko Tarkastuslautakunnan päätöksenteko Johtoryhmätyöskentely Tarkastustoimi Ulkoinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvominen Tarjouspyynnöt!tilintarkastuksen kilpailuttaminen Sisäinen toiminnan, hallinnon ja talouden valvominen Tarkastuslautakunnan toiminta Kotimainen yhteistyö Kunta-valtio yhteistyö

3 Seudullinen ja kuntien välinen yhteistyö Yhteistyö organisaatioiden kanssa Henkilöstöasioiden ohjaus Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka Yleiset virka- ja työehtosopimusasiat Henkilöstösuunnittelu ja raportointi Palvelussuhdeasiat Palvelussuhdeasiat Rekrytointi ja palvelussuhteeseen valitseminen Palvelussuhteen aloittaminen Palvelussuhteen päättyminen Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen Palkan, palkkioiden ja palkanlisien laskenta Palkan, palkkioiden ja palkanlisien maksaminen ja luontaisedut Matkustus Henkilöstön palkitseminen Osaamisen kehittäminen Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Omaehtoisen koulutuksen tukeminen Työhyvinvoinnin edistäminen Yhteistoiminta-asiat Työsuojelu ja työturvallisuus Työterveyshuolto Henkilöstöruokailu

4 Virkistys-ja harrastustoiminta 02 TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA Talousasioiden ohjaus Talouspolitiikka Talouden suunnittelu ja seuranta Talousarvion valmistelu Sisäinen ja ulkoinen tilintarkastus Talouden seuranta Verotus Valtion verotus Kunnallisverotus Kunnallinen verotus Rahoitus ja varainhallinta Maksuperusteiden määrääminen ja määräytyminen Tuet ja avustukset Hankerahoitus Antolainaus Ottolainaus Sijoitustoiminta Takauksien hallinta Kirjanpito ja maksuliikenne Kirjanpito ja maksuliikenne Pankkipalveluiden hallinta Kirjanpito

5 Kassatoiminnot Perintä ja maksukyvyttömyysasiat Omaisuuden hallinta Kiinteän omaisuuden hallinta lrtaimen ja käyttöomaisuuden hallinta Perintö- ja lahjoitusasiat Hankintatoimi Hankintatoimi Omien kuljetusten järjestäminen Omien palvelujen ja tuotteiden myynti Palvelujen ja tuotteiden myyntiin liittyvä ohjaus 03 LAI NSÄÄDÄNTÖ JA LAI NSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN Oikeudellisten etujen valvonta Oikeudenkäynnit Työriitojen sovittelu Vahingonkorvausasiat 07 TIEDON HALLINTA JA VIESTINTÄPALVELUT Tiedonhallinnan ja viestintäpalvelujen ohjaus Tiedonhallinnan ja viestintäpolitiikan kehittäminen ja ohjaus Viestintämarkkinoiden kehittäminen ja ohjaus Tiedon hallinta ja tietopalvelu Tietoturva Tietosuoja Sähköisen asioinnin kehittäminen

6 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi Tietopalvelu Tilastotoimi 08 LIIKENNE 09 TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS Turvallisuus- ja yleisten järjestysasioiden ohjaus Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen Valmiussuunnittelu 10 MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN Maankäytön, rakentamisen ja asumisen ohjaus Maapolitiikan hoito Maan hankinta Maan luovutus Maanmittaus ja maaperäntutkimus Kiinteistönmuodostus, tonttijaot, katukorvaukset Maa-ja kallioperätutkimukset Maastomittauksetja paikkatietojen hallinta Kaavoitus Maakuntakaavoitus Kuntien välinen yleiskaavoitus Yleiskaavoitus/osayleiskaavoitus Asemakaavoitus Rantakaavoitus Rakennuskiellotja toimenpidekiellotl-rajoitukset

7 Nimistö-ja osoiteasiat Rakentaminen, ylläpito ja käyttö Rakennusvalvonta Yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito Kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja käyttö Asuminen Asuntotuotannon ohjaus Asumisoikeusasiat Asuntojen vuokraus Korjausneuvontaja -avustusten myöntäminen 11 YMPÄRISTÖASIAT Ympäristöasioiden ohjaus Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat Vesistöihin liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat Vesiliikenteen lupa-asiat Maastoliikenteen lupa-asiat Luonnonsuojelun lupa-asiat Vesi-ja jätevesihuollon lupa-asiat Ympäristövalvonta ja haittojen ehkäisy Ilman laadun seuranta Melu- ja tärinähaittojen valvonta ja ehkäisy Jätehuollon valvonta Vesiensuojelun valvonta

8 Yleinen kunnan ympäristön tilan seuranta Kunnan alueella suoritettavien ympäristönsuojelullisien tutkimuksien toteuttaminen Kunnan alueella tapahtuvan ympäristönsuojelullisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen Maaperän suojelu ja valvonta Leirintäalueet Luonnon katastrofit Vesi- ja jätevesihuollon valvonta Vesihuollon valvonta Jätevesihuollon valvonta Maisema- ja kulttuuriympäristön suojelu ja hoito Maisema- ja kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon ohjaus Muinaismuistojen hoitaminen ja hallinta Kunnan maisema- ja kulttuurikohteiden suojelu ja hoito 12 OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI 1200 Opetus-ja sivistystoimen ohjaus Koulutuspoliittinen suunnittelu Koulutuksen ja opetuksen suunnittelu Kokeilu-ja kehittämistoiminta 1201 Oppilas-ja opiskelija-asiat Oppilasvalinnatja oppilaaksi otto Oppilaan arviointi Oppilaan opetuksen järjestäminen Oppilashuolto Kurinpito

9 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Palkitseminen ja stipendit Opiskelijavaihto Oppilaskuntatoiminta Harrastustoiminta Opetuksen toteuttaminen Koulutuksen ja opetuksen laadun arviointi Opetustehtävt Työelämään tutustuminen Ylioppilastutkinto Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen suunnittelu ja ohjaus Kulttuuritoimi Kirjastotoiminta Museotoiminta Liikuntatoimi Liikuntatoimen ohjaus Liikuntalaitospalvelut Ulkoliikuntapalvelut Liikuntatoimen avustukset 1205 Lapsi-ja nuorisoasiainpalvelut Nuorisokasvatus Tiedotus ja neuvonta Nuorisotyö

10 Koululaisten kerhotoiminta Leiritja tapahtumat Työpajatoiminta Palvelujen tukeminen Lasten päivähoito 14 ELINKEINO- JA TYÖVOIMAPALVELUT Elinkeino-ja työvoimapalvelujen ohjaus Elinkeino- ja työvoimapolitiikka Yritystoiminnan kehittäminen Yhteistyö ja yritystoiminnan tukeminen Matkailun edistäminen Maaseudun elinkeinotoiminta

TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh 24.1.2012

TEHTÄVÄLUOKITUS. Kh 24.1.2012 1 TEHTÄVÄLUOKITUS Paltamon kunta 1.1.2012 Kh 24.1.2012 2 00. HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 00 Vaalien järjestäminen kunnallisvaalit, eduskuntavaalit, presidentin vaalit, EU-vaalit,

Lisätiedot

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Liite 1 Khall 14.10.2014 SUOMUSSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS Kunnanhallitus 14.10.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03.

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011. Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Itä-Savon sairaanhoitopiirin tehtäväluokitus 1.1.2011 Arkistopäällikkö Sari Hulkkonen Tehtäväluokka 00 HALLINTOASIAT 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00.00.01 Toimielinten ja luottamuselinten valinta ja kokoonpano

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS

HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS HYRYNSALMEN KUNNAN TEHTÄVÄLUOKITUS 19.5.2014 SISÄLLYS 00. HALLINTOASIAT... 1 01. HENKILÖSTÖASIAT... 3 02. TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA... 6 03. LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA TALOUSASIAT JA OMAISUUDEN HALLINTA TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (10) 02. 02.00 Talousasioiden ohjaus Taloussääntö Sisältyy kuntayhtymän hallintosääntöön julk. ei voa. + 2 v. Dynasty aika pap./säh. tsto III sisäinen tarkastus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2017 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5

Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Tiedonohjaussuunnitelma Versio 2,5 Päätöksenteon tuki, arkistotoimi Hanna Toivonen 9.1.2015 [Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) laadittu kaupunginarkiston ohjeistuksen mukaisesti] HAO/Hanna Toivonen 9.1.2015

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34

1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34 Sisällys Alkusanat 16. painokseen 5 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 19 1.1 Isännöinnin historia 19 1.1.1 Isännöinnin ensiaskeleet ja kehitys 1920 1940-luvuilla 19 1.1.2 Isännöinnin ammattimaistuminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE

SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE SASTAMALAN PROSESSIRAKENNE Päivitys 5.11.2008 Sastamalan prosessikartta Prosessin johtaja Kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko Kaupunginvaltuusto, hallitus Johtoryhmä Kaupungin johto Prosessin johtaja

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE tulostuspvm 09.12.2010 1/249 Versio Hakuehto Arkistonmuodostaja Suunnitelman tila Versio 1 Raportin otsikko Näytetään otsikot 1 Arvo KIIMINGIN KUNTA Luonnos ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITE LMA 2/249 0 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehtäväluokitus

Terveydenhuollon tehtäväluokitus Terveydenhuollon tehtäväluokitus Maritta Korhonen Hankepäällikkö, PSSHP maritta.korhonen@kuh.fi Helena Eronen Arkistotoimen johtaja, PPSHP helena.eronen@ppshp.fi Tehtäväluokka käsitteenä Asiakirjan arkistonmuodostussuunnitelman

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1.

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti. Liite 2 Hallinto- ja toimistohenkilöstön tehtävänkuvaukset 1.1. Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 9.9.2013 Kouvolan kaupungin selvitys henkilöstöresursseista LIITTEET Liite 1 Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 / ammattiryhmäkohtainen yksilöinti Liite 2 Hallinto- ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot.

Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1. Toimielin /toiminnot. Palveluiden tuotannon nykytilan kuvaus sekä arviointi ja palvelutuotannon vaihtoehdot toimielimittäin Liite 1 Nykytila Vuoteen 2020 mennessä Toimielin /toiminnot Kunnan oma palvelutuotanto Palvelujen hankinta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 Sisällys Alkusanat 5 Kirjoittajat 7 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21 1.1 Isännöinnin historia 21 1.2 Isännöinnin muodot 25 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 1.3.1 Isännöinnin

Lisätiedot

Konsernihallinnon toimintasääntö

Konsernihallinnon toimintasääntö Tampereen kaupunki 1 (6) Hyväksytty 2.6.2014, konsernijohtaja Yli-Rajala Voimaan 1.6.2014 1 Konsernihallinnon toimiala 2 Konsernihallinnon organisaatio ja tehtävät 3 Konserniohjausyksikkö Konsernihallinnon

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: 2.11.2004 Voimassaoloaika: 31.12.2009 Sisällys 1 Alkusanat...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013

TALOUSARVIO 2011. Taloussuunnitelma 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kaupunginhallitus 1.11.2011 Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 TALOUSARVIO 2011 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki Hallinto- ja talouspalvelut,

Lisätiedot