Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012"

Transkriptio

1 TASEKIRJA Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry

2 SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo Allekirjoitukset 12 Erittelyt Tase tileittäin Tuloslaskelma tileittäin Tase-erittely Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 2

3 TASE VASTAAVAA EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 792,51 Sijoitukset 2 50 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 292,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut lyhytaikaiset saamiset ,24 Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Tase vastaavaa yhteensä , , , ,08 358, , , , , , , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 3

4 TASE VASTATTAVAA EUR EUR OMA PÄÄOMA Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä , ,56 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä 7 848,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,86 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Saadut ennakot. lyhytaikaiset 6 6 Muut lyhytaikaiset velat 13,22 73,22 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 73,22 Tase vastattavaa yhteensä , , , , , , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 4

5 TULOSLASKELMA EUR EUR VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 5 752,00 Kulut ,50 Henkilöstökulut , ,76 Poistot -264,16-119,56 Muut kulut , , ,57 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ ,41 Tuotto-/Kulujäämä ,41 VARAINHANKINTA Tuotot VARAINHANKINTA YHTEENSÄ Tuotto-/Kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ ,59 634,11 634, , , , , ,85 747,02 747,02 Tuotto-/Kulujäämä TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 848, , , , , , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 5

6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Arvostusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on arvostettu välittömään hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvät vastaavat poistetaan verotuksessa sallittujen enimmäispoistojen mukaisesti kuluksi. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot 7 597,89 Eläkekulut 1 891,46 Muut henkilösivukulut 371,74 Yhteensä 9 861,09 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 0,2 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Hyödyke Atk ohjelmat Koneet ja kalusto Poistomenetelmä jäännöspoisto 25 % menojäännöspoisto Poistosuunnitelmana ovat verotuksessa sallitut enimmäispoistot. Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat kirjataan kokonaisuudessaan kuluksi Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 6

7 Oman pääoman muutokset Tase eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman muutokset Irma Karilan stipendirahasto Tilikauden alussa , ,60 Vähennykset ( ) / lisäykset (+) Tilikauden lopussa , ,60 Edellisten tilikausien voitto , ,69 Tilikauden voitto/tappio , ,87 Tilikauden ylijäämä , ,56 Vapaa oma pääoma , ,16 Oma pääoma , ,16 Omistukset muissa yrityksissä (KPA 2:9 ) Yhdistys omistaa perustetun Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n kokonaan. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön omapääoma on ,99 euroa ja tilikauden voitto ,60 euroa Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 7

8 Kirjanpitokirjojen luettelo Päiväkirja Pääkirja paperitulosteena paperitulosteena Tositelajit pääkirjatositteet tositelaji: 1 (1 193) Kirjanpitoaineiston säilytys Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna paperitositteina kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli Tositeaineisto säilytetään osoitteessa Jussintie 3, Toijala Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 8

9 TILILUETTELO TILI NIMI VEROKANTA 1200 Koneet ja laitteet 1401 Luote Oy 1700 Jäsenmaksusaamiset Jäsenmaksusaamiset Jäsenmaksusaamiset Siirtosaamiset 1890 Muut arvopaperit 1910 Talletustili Talletustili II Talletustili VII Talletustili VIII Talletustili IX Irma Karilan stipendirahasto 2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä 2750 Saadut ennakot 2900 Muut lyhytaikaiset velat 2911 Ennakonpidätykset 2912 Sotu-maksut vuotisjuhlan tuotot 3009 Koulutustuotot vuotisjuhlan kulut 3500 Palkat 3502 Palkkiot 3510 Sosiaaliturvamaksut 3511 TyEL-maksut 3512 Ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusmaksut 3513 Työttömyysvakuutus 3650 Aineellisten hyödykkeiden poistot 3803 Kouluttajafoorum kokouskulut 3804 Kouluttajafoorum matkakulut 3806 Hallituksen kokouskulut 3807 Hallituksen matkakulut 3808 EABCT jäsenmaksu 3809 EABCT matkat 3810 Hallituksen päivärahat 3812 Linjakokous matkakulut 3813 Linjakokous kulut 3901 Pankkikulut 3902 Puhelinkulut 3904 Apurahat 3905 Internet-kulut 3906 Postikulut 3909 Arkisto- ja muut vuokrakulut 3911 Konttoritarvikkeet 3912 Merkkipäivälahjat 3918 Vuosikokouskulut Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 9

10 3920 Alveellinen toiminta - Kuopion jäsenilta 3923 Tilintarkastuskulut 3924 Kirjanpitokulut 3925 Verkkosivukulut 3930 Muut kulut 3931 Vähennyskelvottomat tuotot/kulut 5040 Jäsenmaksutulot Kannatusjäsenmaksutulot Korjaukset aikaisempien vuosien jäsenmaksuihin 6310 Korkotuotot Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 10

11 Tilinpäätöksen allekirjoitukset / 2013 Tilinpäätösmerkintä Toiminnantarkastuskertomus on annettu. / Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 11

12 TASE VASTAAVAA Kirjanpito Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet 792,51 792,51 358,67 358,67 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 792,51 358,67 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ 1401 Luote Oy SIJOITUKSET yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 3 292, ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Jäsenmaksusaamiset Jäsenmaksusaamiset Jäsenmaksusaamiset SIIRTOSAAMISET 1800 Siirtosaamiset 0,24 0,24 SAAMISET yhteensä ,24 RAHOITUSARVOPAPERIT MUUT ARVOPAPERIT 1890 Muut arvopaperit , , , ,38 RAHOITUSARVOPAPERIT yhteensä , ,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1910 Talletustili , , Talletustili II , , Talletustili VIII Talletustili IX , ,87 RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä , ,49 TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ , , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 12

13 TASE VASTATTAVAA Kirjanpito Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta OMA PÄÄOMA MUU OMA PÄÄOMA 2051 Irma Karilan stipendirahasto , , , ,60 MUU OMA PÄÄOMA yhteensä , ,60 EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alij , , , ,69 EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ , ,69 ALIJÄÄMÄ yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä 7 848, , , ,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä 7 848, ,87 OMA PÄÄOMA yhteensä , ,16 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 2750 Saadut ennakot SIIRTOVELAT 2911 Ennakonpidätykset 4, Sotu-maksut 8,98 13,22 LYHYTAIKAINEN yhteensä 73,22 6 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 73,22 6 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 13

14 TULOSLASKELMA Kirjanpito Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta TUOTOT TUOTOT (TOIMINTA A) vuotisjuhlan tuotot 5 427, Herbert workshop -tuotot Koulutustuotot 325, , TUOTOT (TOIMINTA A) yhteensä 5 752, KULUT (TOIMINTA A) vuotisjuhlan kulut , Herbert workshop -kulut , , ,26 KULUT (TOIMINTA A) yhteensä , ,26 TUOTOT yhteensä ,50 938,74 KULUT (YLEISTOIMINTA) HENKILÖSTÖKULUT PALKAT 3500 Palkat , , Palkkiot Luote Oy:n osuus palkkakului , , ,52 HENKILÖSIVUKULUT 3510 Sosiaaliturvamaksut -166,44-203, TyEL-maksut ,46-948, Ryhmähenki- ja tapaturmavak -163,51-108, Työttömyysvakuutus -41, ,20-65, ,24 HENKILÖSTÖKULUT yhteensä , ,76 POISTOT 3650 Aineellisten hyödykkeiden po -264,16-264,16-119,56-119,56 POISTOT yhteensä -264,16-119,56 MUUT KULUT MATKA- JA KOKOUSKULUT 3803 Kouluttajafoorum kokouskulu , , Kouluttajafoorum matkakulut , , Hallituksen kokouskulut , , Hallituksen matkakulut , , EABCT jäsenmaksu , EABCT matkat , , Hallituksen päivärahat -304, Linjakokous matkakulut -206, Linjakokous kulut -244, , ,79 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 3901 Pankkikulut -276,17-255, Puhelinkulut -55,32-312, Painatus -547, Apurahat , Internet-kulut -256,08-256, Postikulut -133,10-64, Arkisto- ja muut vuokrakulut , Konttoritarvikkeet -257,31-222, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 14

15 TULOSLASKELMA Kirjanpito Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta Merkkipäivälahjat -67, Ostopalvelut , Vuosikokouskulut , , Alveellinen toiminta - Kuopio -173,90-754, Tilintarkastuskulut -475,00-975, Kirjanpitokulut , Verkkosivukulut , Muut kulut -693,47-75, Vähennyskelvottomat tuotot/k -13, ,99 0, ,78 MUUT KULUT yhteensä , ,57 KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä , ,89 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,15 VARAINHANKINTA TUOTOT 5030 Jäsenmaksutulot Kannatusjäsenmaksutulot Jäsenmaksutulot Kannatusjäsenmaksutulot Korjaukset aikaisempien vuos TUOTOT yhteensä VARAINHANKINTA yhteensä TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 7 214, ,85 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT 6310 Korkotuotot 634,11 634,11 747,02 747,02 TUOTOT yhteensä 634,11 747,02 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä 634,11 747,02 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 7 848, ,87 TILIKAUDEN TULOS 7 848, ,87 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 7 848, , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 15

16 TASE-ERITTELY Tili Nimi Tosite Pvm TASE VASTAAVAA Tunniste Selite Alkusaldo Lisäykset Vähennykset Saldo Kommentti EUR 1200 Koneet ja laitteet 358, Kannettava tietokone Asus X54C-SX292V 15,6" 698, poisto 25% -264,16 792, Luote Oy Jäsenmaksusaamiset 2011 Jäsenmaksusaamiset 2012 Muut arvopaperit Talletustili Talletustili II Talletustili VIII , , , Tasearvot yhteensä , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 16

17 TASE-ERITTELY Tili Nimi Tosite Pvm TASE VASTATTAVAA Tunniste Selite Alkusaldo Lisäykset Vähennykset Saldo Kommentti EUR Irma Karilan stipendirahasto Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä Tilikauden ylijäämä/ alijäämä Saadut ennakot Korhonen Tuija, Ennakonpidätykset Sotu-maksut , , ,70 6 4,24 8,98 Tasearvot yhteensä , Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry 17

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry Jätehuoltoyhdistys ry PL 943 00101 HELSINKI 1095660-4 JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 1 Vuosikertomus 2-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset 10 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1. 1.-31. 12.2013 Suomen Nuorisoseurat ry 0215296-4

t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1. 1.-31. 12.2013 Suomen Nuorisoseurat ry 0215296-4 t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1. 1.-31. 12.2013 Suomen Nuorisoseurat ry 0215296-4 01300 Vantaa TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-7 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot