Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla nämä palvelut (tässä määritellysti) Delliltä asiakas hyväksyy kaikki tässä asiakirjassa mainitut käyttöehdot. Asiakas hyväksyy, että palvelujen uudistaminen, muuttaminen, laajentaminen tai jatkaminen tapahtuu sillä hetkellä voimassa olevan palvelun kuvauksen mukaan. Se on luettavissa osoitteessa Suorat asiakkaat ja loppukäyttäjät, jotka ostavat Dellin palveluita jälleenmyyjältä: Tämä palvelu liittyy asiakkaan allekirjoittamaan erilliseen kokonaispalvelusopimukseen tai tällaisen sopimuksen puuttuessa Dellin vakiokokonaispalvelusopimukseen ("CMSA"), joka on saatavana osoitteesta PartnerDirect-sertifioidut kumppanit tai -rekisteröidyt sekä valtuutetut jälleenmyyjät: Tämä palvelu tarjotaan Dellin valtuutettujen jälleenmyyjien myytäväksi. Palvelu liittyy Dellin jälleenmyyntiä varten ostavia henkilöitä ja tahoja koskeviin myyntiehtoihin, jotka ovat saatavana osoitteesta Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen ("Palvelu" tai "Palvelut") valikoituihin palvelin-, tallennus- ja pöytäkonejärjestelmiin sekä kannettaviin tietokoneisiin ja tulostimiin (jäljempänä määritetyt "Tuetut tuotteet") tämän palvelukuvauksen mukaisesti. Jäljempänä kuvattujen ominaisuuksien lisäksi tämä palvelu sisältää teknisiä tukivaihtoehtoja (esim. puhelin ja Internet) sekä huolto-osia ja niihin liittyviä työpalveluita valmistusvirheiden korjausta tai viallisten osien vaihtamista varten rajallisena takuuaikana, joka koskee asiakkaan tuettuja tuotteita ("hyväksytyt korjaukset"). Dell ProSupport - palvelut toimitetaan saumattomasti muiden Dell-tukipalvelujen yhteydessä. Palveluun kuuluu: Asiakkaan koulutetulla IT-henkilökunnalla on suora ympärivuorokautinen ja -vuotinen (myös juhlapyhinä) käyttöoikeus puhelimitse Dellin maailmanlaajuisiin asiantuntijakeskuksiin, joiden kokeneet asiantuntijat auttavat Dellin OEMlaitteiston ja -ohjelmiston ongelmien vianmäärityksessä. Huoltotyöntekijän ja/tai takuunalaisten osien lähetys paikan päälle asiakkaan toimipaikkaan (tarpeen ja ostetun palvelutason mukaan) tuetun tuotteen materiaali- tai valmistusvirheiden edellyttämiä korjauksia ja ongelmanratkaisua varten. Mahdollisuus hakea osallistumisoikeutta nopeaan lähetysohjelmaan, jossa asiakkaan Dell-sertifioidut työntekijät voivat pyytää huolto-osien ja työn lähetystä asiakkaan toimipaikkaan (tarpeen ja ostetun palvelutason mukaan) hyväksyttyjä korjauksia varten Dellin verkkosivuston, sähköisen liittymän tai puhelinyhteyden avulla (huomaa, että Dell EMC Enterprise Storage - ja Dell EqualLogic -tuotteisiin ei voi yhdistää nopeaa lähetyspalvelua). Käyttöoikeus Global Command Center -tukipalvelukeskuksiin, jotka auttavat asiakkaan ympäristössä ilmenevien kriittisten tilanteiden hallinnassa ja tärkeiden paikan päälle tehtävien lähetysten seurannassa. Lisäksi tukipalvelukeskukset koordinoivat ennakoivaa kriisinhallintaa ja viestintää esimerkiksi luonnonmullistusten aikana. Vastuusiirtojen hallinta keskittää tämän palvelun piiriin kuuluvien tapausten hallinnan, vastuusiirrot ja tapausten tilan yhteen yhteydenottopisteeseen. Etävianmääritysapua useisiin yleisiin tukiongelmiin asiakkaan suostumuksella, kun kyseinen palvelu on saatavilla. Dellin huoltotyöntekijät muodostavat suoran yhteyden asiakkan järjestelmään suojatun Internet-yhteyden avulla ja nopeuttavat sekä tehostavat vianmääritystä. Dellin teknisen tuen keskustelualueet ja verkkokeskustelu ovat käytettävissä osoitteessa Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 1 12

2 Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen lisäominaisuudet: Palvelupäällikkö (SDM) toimii asiakkaan ensisijaisena yhteydenottopisteenä Dellin kaupallisia palveluja koskevassa ennakoivassa suunnittelussa (mukaan lukien mukautetut tukisuunnitelmat) ja koordinoinnissa. Palvelupäälliköt tekevät säännöllisiä käyntejä paikan päälle ja neuvottelemalla asiakkaan kanssa arvioivat suorituskykysuunnitelmia sekä nykyisiä tai mahdollisia tulevia ongelmia. IT-palveluhallinnan arviointi (ITSMr)* sisältää asiakkaan tukiprosessien erittelyn ja arvioinnin, ja sen tarkoituksena on toimittaa palvelujen jatkuva kehitysstrategia, jonka painopisteet ovat kustannusten vähentäminen ja kuormitusten optimointi laadun parantaminen ja riskien vähentäminen hyväksi todettu pääoman tuottoaste ja organisaation yhtenäisyys Tukisuunnitelma: yksityiskohtainen asiakkaan vaatimuksia käsittelevä asiakirja, jota palvelupäällikkö hyödyntää tukisuunnittelussa Toistuva tuettujen tuotteiden suorituskykyraportointi, jonka avulla voi tehdä yhteenvedon asiakkaan tukitoiminnasta ja avustaa asiakasta infrastruktuurin parannusten ennakoivassa suunnittelussa. Joillakin alueilla raportit ovat saatavana englanninkielisinä. Alan toimintojen suorituskyvyn vertailun (IOPB)* käyttöliittymä on palvelujen mittausraportti, joka vertailee asiakkaan koko yrityksen kattavan ProSupport-sopimuksen alaisen ympäristön tapausten määrä (CAR)- ja ratkaisuaika (TTS) -mittoja vastaavanlaisten Dell-asiakkaiden valikoituihin alan suorituskyvyn vertailukriteereihin. Maailmanlaajuinen palvelujen toimitusraportointi (GSDR)** on toistuva ja yksityiskohtainen raportointipaketti, joka perustuu Dellin teknisen tuen tapausmittatietoihin ja asiakkaan koko yrityksen kattavan ProSupportsopimuksen ympäristöön liittyviin suuntauksiin. GSDR-raportointiluokkien ja avainraporttien yhteenveto sisältää seuraavat luokat. Tuetut tuotteet: Palvelu on saatavana valikoituihin Dell PowerEdge -, PowerVault -, PowerConnect -, Dell Equal Logic ja Dell EMC Enterprise Storage -järjestelmiin, joissa on vakiokokoonpano, sekä OptiPlex -, Precision -, Latitude ja Vostro -tietokonejärjestelmiin sekä valikoituihin Dell-tulostimiin, joissa on vakiokokoonpano ("Tuetut tuotteet"). Tämän palvelusopimuksen kattama tuote on yksilöity asiakkaan Dell-laskussa. Tämä sopimus ei kata Dellin ohjelmisto- ja oheislaitekaupasta ostettuja ohjelmisto- ja oheislaitetuotteita. Asiakkaan on ostettava erillinen palvelusopimus kullekin tuetulle tuotteelle (esimerkiksi palvelu EI kata palvelun kattamaan järjestelmään kytkettyä tulostinta, ellei tulostimelle ole tehty omaa erillistä tukisopimusta). Jokainen tuettu tuote on merkitty sarjanumerolla ("palvelutunnus"). Palvelukuvaus voi kattaa tai luetteloon tuetuista tuotteista voidaan lisätä muita tuotteita alueen, sijainnin tai kielen mukaan. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Dell-myyntiedustajaan. Järjestelmien vähimmäismäärä ja kelpoisuus: Koko yrityksen kattavassa Dell ProSupport -sopimuksessa on vuosimaksun lisäksi järjestelmäkohtainen palvelusopimusmaksu (joka määräytyy järjestelmän mukaan). Vuosimaksua ei peritä, jos sopimukseen liitetään vähimmäismäärä järjestelmiä, joihin koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen voi liittää, tai jos asiakkaalla on vähimmäismäärä vanhoja jäljempänä näkyvien alueellisten suositusten mukaisia Platinum Plus - palvelusopimuksia. Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen voi silti ostaa, vaikka alueelliset omaisuuksien määrää koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyttyisi. Tällaisissa tapauksissa asiakas suostuu siihen, ettei hänelle voida toimittaa tässä kuvattuja palveluja kokonaisuudessaan, ennen kuin vähimmäisostosuositukset on täytetty. Lisäksi asiakkaan on ostettava kaikki tulevat tuetut tuotteet koko yrityksen kattava ProSupport-sopimuksen kanssa. Ostovelvoitteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa joidenkin tämän palvelukuvauksen sisältämien palveluiden katkoksia. Yhdysvallat, Latinalainen Amerikka, Kanada Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka Aasia, Tyynimeri ja Japani Työasemien vähimmäismäärä Palvelinten vähimmäismäärä Työasemia palvelinta kohden Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 2 12

3 Lue palvelun kuvaus huolellisesti ja huomaa, että Dell pidättää oikeuden muuttaa kaikkia tämän palvelun kuvauksen ehtoja milloin tahansa ja määrittää, jos ja milloin jokin sellainen muutos koskee sekä nykyisiä että tulevia asiakkaita. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 3 12

4 Tukimenettelyt Näillä tavoilla voit ottaa yhteyttä Delliin huoltoasioissa A. Nopean lähetyksen tuki (Fast-Track Dispatch): Nopean lähetyspalvelun (Fast-Track Dispatch) tilanneen asiakkaan omat sertifioidut huoltotyöntekijät voivat käsitellä nopean lähetyksen ehdot täyttäviä huoltotapauksia lähettämällä palvelupyynnön verkossa soveltuvan alueen nopean Dell ProSupport -lähetyspalvelun web-sivuston kautta (täydelliset ehdot ja menettelyt ovat nopean lähetyksen ilmoittautumissovelluksessa ja palvelukuvauksessa). B. Dell ProSupport -web-sivusto, -verkkokeskustelu ja sähköpostituki ovat käytettävissä osoitteessa C. Puhelintukipyynnöt: Käytettävissä ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti - mukaan lukien juhlapyhät. Saatavuus voi vaihdella Yhdysvaltojen ulkopuolella ja on rajoitettu kaupallisesti järkevillä toimilla saavutettavissa olevaan saatavuustasoon. Ensimmäinen vaihe: tukipuhelu Jos teet tukipyynnön puhelimitse, ota yhteyttä alueelliseen Dell ProSupport-tukikeskukseen. Alueelliset puhelinnumerot ovat saatavana osoitteesta Soita paikasta, josta pääset tarvittaessa käsiksi tuettuun tuotteeseen puhelinvianmäärityksen aikana. Anna analyytikolle palvelutunnuksen numero ja muut pyydetyt tiedot. Analyytikko varmistaa asiakkaan tuetun tuotteen ja sovellettavan palvelunkuvauksen ja tarkistaa palvelujen voimassaolon mahdollisen umpeutumisen. Toinen vaihe: puhelimitse tehdyn vianmäärityksen tuki Yksilöi tarvittaessa virhesanomat ja niiden ilmenemisolosuhteet: mitkä toimenpiteet ovat edeltäneet virhesanomaa ja mitä toimia asiakas on jo tehnyt ongelman ratkaisemiseksi. Analyytikko tekee asiakkaan kanssa ongelmadiagnoosin käymällä läpi sarjan vianmääritysvaiheita. Jos paikan päälle on lähetettävä huoltoteknikko, analyytikko antaa asiakkaalle lisäohjeita. Vakavuustasot ja Dellin vastaus Mission Critical -palvelun kattamien tuotteiden yhteydessä: puhelintukeen soittavat asiakkaat, jotka tarvitsevat hyväksyttyä korjausta voivat määrittää tapauksen vakavuustason ja tapaukseen liittyvät olosuhteet seuraavan taulukon avulla. Vakavuus Olosuhteet Dellin vastaus Asiakkaan rooli 1 Liiketoiminnalle elintärkeät toiminnot menetetty kokonaisuudessaan, edellyttää välitöntä vastausta. 2 Suuri vaikutus, mutta ongelma on välittömästi kierrettävissä tai ratkaistavissa. Resurssien ympärivuorokautinen varaus Dellin vastauksen tueksi ei ole mahdollista. Hätälähetys ja välitön puhelinvianmääritys. Vastuunsiirtopäällikön puututtava tilanteeseen nopeasti. Välitön puhelinvianmääritys. Vastuunsiirtopäällikön puututtava tilanteeseen, jos etädiagnoosia ei ole tehty 90 minuutin kuluessa yhteydenotosta. Osat tai työvoima lähetetään puhelinvianmäärityksen ja diagnosoinnin jälkeen. Varataan asiaankuuluvaa tukihenkilöstöä ja -resursseja ympärivuorokautiseen käyttöön. Tilanne on saatettu toimipaikan ylimmän johdon tietoon ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Toimitetaan asiaankuuluva henkilöstö ja resurssit, jotta viestintään ja työpanokseen ei tulisi katkoja. Tilanne on saatettu toimipaikan ylimmän johdon tietoon ja toimenpiteisiin on ryhdytty. 3 Vähäiset liiketoimintavaikutukset Puhelinvianmääritys. Osat tai työvoima lähetetään puhelinvianmäärityksen ja diagnosoinnin jälkeen ja tapauksen tila päätetään yhdessä. Annetaan tapausta koskevan yhteydenottopisteen tiedot ja vastataan Dellin pyyntöihin 24 tunnin kuluessa. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 4 12

5 Vakavuustasot ja Dellin vastaus muiden kuin Mission Critical -palvelun kattamien tuotteiden yhteydessä: Puhelintukeen soittavat asiakkaat voivat määrittää tapauksen vakavuustason ja tapaukseen liittyvät olosuhteet seuraavan taulukon avulla. Vakavuu s Olosuhteet Dellin vastaus Asiakkaan rooli 2 Suuri vaikutus, mutta ongelma on välittömästi kierrettävissä tai ratkaistavissa. Resurssien ympärivuorokautinen varaus Dellin vastauksen tueksi ei ole mahdollista. Välitön puhelinvianmääritys. Vastuunsiirtopäällikön puututtava tilanteeseen, jos etädiagnoosia ei ole tehty 90 minuutin kuluessa yhteydenotosta. Osat tai työvoima lähetetään puhelinvianmäärityksen ja diagnosoinnin jälkeen. Toimitetaan asiaankuuluva henkilöstö ja resurssit, jotta viestintään ja työpanokseen ei tulisi katkoja. Tilanne on saatettu toimipaikan ylimmän johdon tietoon ja toimenpiteisiin on ryhdytty. 3 Vähäiset liiketoimintavaikutukset Puhelinvianmääritys. Osat tai työvoima lähetetään puhelinvianmäärityksen ja diagnosoinnin jälkeen ja tapauksen tila päätetään yhdessä. Annetaan tapausta koskevan yhteydenottopisteen tiedot ja vastataan Dellin pyyntöihin 24 tunnin kuluessa. Tukipalvelu toimipaikalla Paikan päällä toteutettavat tukivaihtoehdot vaihtelevat ostetun palvelun lajin mukaan ja sen mukaan, onko koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen yhteydessä ostettu Mission Critical -palvelu. Asiakkaan laskusta käy ilmi asiakkaan paikan päällä toteutettavien tukipalvelujen laji. Jos kaikki tässä palvelukuvauksessa määritetyt asiaankuuluvat ehdot täyttyvät, Dell lähettää huoltotyöntekijän asiakkaan toimipaikkaan (joka on määritetty asiakkaan laskussa tai asiaankuuluvassa Dellin kanssa erikseen tehdyssä allekirjoitetussa sopimuksessa) seuraavan Vakavuustaso ja vastaavan paikan päällä toteutettava tukitoimenpide -taulukon edellytysten mukaan: A. Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen paikan päällä toteutettava tukitoimenpide, kun asiakas on ostanut Mission Critical -palvelun Kun tämä palvelu ostetaan Mission Critical -palvelun yhteydessä, vastausajat ovat lyhyemmät ja vakavuustason 1 ongelmien yhteydessä voidaan aloittaa tarvittaessa kriittisen tilanteen toimenpiteet sekä tehdä hätälähetys. Hätälähetys Mission Critical -vakavuustason 1 ongelmien yhteydessä: Paikan päälle lähetetään tarvittaessa huoltotyöntekijä rinnakkain puhelinvianmäärityksen kanssa sellaisten tuettujen tuotteiden yhteydessä, joissa on sekä koko yrityksen kattava Dell ProSupport- ja Mission Critical -palvelusopimus kahden tai neljän tunnin kuluessa paikan päällä toteutettavalla tukitoimenpiteellä. Kun ongelma on määritetty, analyytikko selvittää, edellyttääkö ongelman ratkaiseminen osien lähettämistä. Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen paikan päällä toteutettava tukitoimenpide, kun asiakas on ostanut Mission Critical -palvelun Paikan päällä toteutettavan tukitoimenpitee n laji Paikan päällä toteutettavan tukitoimenpiteen vasteaika Rajoitukset ja erityisehdot 2 tunnin kuluessa paikan päällä toteutettava tukitoimenpide ja 6 tunnin kuluessa toteutettava huoltopalvelu* Huoltotyöntekijä saapuu paikan päälle tavallisesti 2 tunnin kuluessa puhelinvianmäärityksen päättymisestä ja korjaa laitteiston tavallisesti 6 tunnin kuluessa lähettämisestä. Saatavana ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti, mukaan lukien juhlapyhät. Saatavana sijainneissa, joihin 2 tunnin kuluessa toteutettava tukitoimenpide on määritetty. Saatavana tuettujen tuotteiden valikoituihin malleihin. Mission Critical -vakavuustasolla 1 saatavana vianmäärityksen kanssa samaan aikaan tehtävä hätälähetys. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 5 12

6 4 tunnin kuluessa paikan päällä toteutettava huoltopalvelu * Huoltotyöntekijä saapuu paikan päälle tavallisesti 4 tunnin kuluessa puhelinvianmäärityksen päättymisestä. Saatavana ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti, mukaan lukien juhlapyhät. Saatavana sijainneissa, joihin 4 tunnin kuluessa toteutettava tukitoimenpide on määritetty. Saatavana tuettujen tuotteiden valikoituihin malleihin. Mission Critical -vakavuustasolla 1 saatavana vianmäärityksen kanssa samaan aikaan tehtävä hätälähetys. 8 tunnin kuluessa paikan päällä toteutettava huoltopalvelu * Huoltotyöntekijä saapuu paikan päälle tavallisesti 8 tunnin kuluessa puhelinvianmäärityksen päättymisestä. Saatavana ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti, mukaan lukien juhlapyhät. Saatavana sijainneissa, joihin 8 tunnin kuluessa toteutettava tukitoimenpide on määritetty. Saatavana vain valikoituihin Dell OEM -tuotteisiin. Mission Critical -vakavuustasolla 1 saatavana vianmäärityksen kanssa samaan aikaan tehtävä hätälähetys. Kaikki muut paikan päällä toteutettavan tukitoimenpiteen palveluvaihtoehdot: Kun etävianmääritys ja diagnosointi on tehty ja ongelma määritetty, analyytikko selvittää, edellyttääkö ongelman ratkaiseminen huoltotyöntekijän ja/tai osien lähettämistä paikan päälle vai voiko ongelman ratkaista etäältä. Turha huoltokäynti. Jos asiakas tai asiakkaan valtuuttama edustaja ei ole huoltotyön sijainnissa, kun huoltotyöntekijä saapuu, tuettua tuotetta ei voida huoltaa. Huoltotyöntekijä jättää asiakkaalle käynnistään viestin. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalta voidaan periä lisämaksu ylimääräisestä huoltokäynnistä. B. Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen paikan päällä toteutettava tukitoimenpide, kun asiakas ei ole ostanut Mission Critical -palvelua Koko yrityksen kattavan Dell ProSupport -sopimuksen paikan päällä toteutettavien tukitoimenpiteiden vakiovaihtoehdot (ilman Mission Critical -palvelua) Paikan päällä toteutettavan tukitoimenpitee n laji Paikan päällä toteutettavan tukitoimenpiteen vasteaika Rajoitukset ja erityisehdot 4 tunnin kuluessa paikan päällä toteutettava huoltopalvelu * Huoltotyöntekijä saapuu paikan päälle tavallisesti 4 tunnin kuluessa puhelinvianmäärityksen päättymisestä. Saatavana ympärivuorokautisesti ja -vuotisesti, mukaan lukien juhlapyhät. Saatavana sijainneissa, joihin 4 tunnin kuluessa toteutettava tukitoimenpide on määritetty. Saatavana tuettujen tuotteiden valikoituihin malleihin. Seuraavan työpäivän paikan päällä toteutettava tukitoimenpidepalve lu * Kun puhelinvianmääritys ja diagnosointi on tehty, huoltotyöntekijä voidaan tavallisesti lähettää paikan päälle seuraavana työpäivänä. Saatavana normaaleina työaikoina (5 päivää viikossa, 10 tuntia päivässä), mutta ei juhlapyhinä. Vain sijainnit, jotka eivät kuulu neljän tunnin palvelun piiriin. Tukipyyntöjen, joihin vastataan Dellin asiantuntijakeskuksessa klo 17.00** (asiakkaan paikallista aikaa ma - pe), ja kyseisen ajankohdan jälkeen tehtyjen lähetysten käsittely voi edellyttää lisätyöpäivän, ennen kuin huoltotyöntekijä saapuu asiakkaan toimipaikkaan. Saatavana tuettujen tuotteiden valikoituihin malleihin. Manner- Yhdysvaltain ("OCONUS") ulkopuoliset asiakkaat * Osat voidaan lähettää puhelinvianmäärityksen jälkeen. Paikan päälle saapumisen ajankohta vaihtelee sijainnin ja osan saatavuuden mukaan. Rajoitettu Dellin hyväksymiin (vain yhdysvaltalaisiin) OCONUSasiakkaisiin. Saatavana vain valikoituihin järjestelmiin ja sijainteihin. Lisätietoja on osoitteessa Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 6 12

7 Liittovaltion alueella asuvien asiakkaiden tulee selvittää OCONUShuoltopaikat asiakkaan asiaankuuluvasta Dellin kanssa solmitusta sopimuksesta. Koko tulostimen vaihto paikan päällä * Asiakkaan pyynnöstä huoltotyöntekijä voidaan lähettää paikan päälle seuraavana työpäivänä vaihtotulostimen saapumisesta. Saatavana 5 päivänä viikossa, 10 tuntia päivässä, ei juhlapyhinä. Saatavana tuettujen tuotteiden valikoituihin malleihin. Ei OCONUS-asiakkaille. Kaikki muut paikan päällä toteutettavan tukitoimenpiteen palveluvaihtoehdot: Kun etävianmääritys ja diagnosointi on tehty ja ongelma määritetty, analyytikko selvittää, edellyttääkö ongelman ratkaiseminen huoltotyöntekijän ja/tai osien lähettämistä paikan päälle vai voiko ongelman ratkaista etäältä. Turha huoltokäynti. Jos asiakas tai asiakkaan valtuuttama edustaja ei ole huoltotyön sijainnissa, kun huoltotyöntekijä saapuu, tuettua tuotetta ei voida huoltaa. Huoltotyöntekijä jättää asiakkaalle käynnistään viestin tai yrittää ottaa yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse tai sähköpostitse. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalta voidaan periä lisämaksu ylimääräisestä huoltokäynnistä. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 7 12

8 Yhteistyötuki: Jos tiettyjen sellaisten ulkopuolisen valmistajan tuotteiden yhteydessä ilmenee ongelma, joita käytetään yleisesti asiakkaan tuetun tuotteen yhteydessä, Dell tarjoaa yhden yhteydenottopisteen, kuten jäljempänä määritetään, kunnes ongelmat on eristetty ja vastuu niistä siirretty ulkopuolisen valmistajan tuotteen myyjälle. Dell ottaa yhteyttä ulkopuolisen valmistajan tuotteen myyjään, luo ongelmatapauksen asiakkaan puolesta ja toimittaa tarvittavan ongelmadokumentaation. Kun kyseinen myyjä on ryhtynyt toimenpiteisiin, Dell seuraa ongelman ratkaisuprosessia hankkimalla myyjältä tilatietoja ja ratkaisusuunnitelmia, kunnes myyjä ratkaisee ongelman toimittamalla valmiin ratkaisun, ratkaisuun johtavat vaiheet, ohjeet, joilla ongelman voi kiertää, kokoonpanomuutoksia tai ohjelmavirheraportin vastuunsiirron. Dell aloittaa asiakkaan pyynnöstä Dellin ja/tai ulkopuolisen valmistajan tuotteen myyjän organisaation sisäiset hallinnan vastuunsiirtotoimenpiteet. Asiakas täyttää Yhteistyötuki-palvelun ehdot vain, jos asiakkaalla on vastaavanlainen voimassa oleva ulkopuolisen valmistajan tuotteen myyjän kanssa tehty tukisopimus ja tämän myöntämä valtuutus. Kun ongelma on eristetty ja raportoitu, ulkopuolisen valmistajan tuotteen myyjä antaa teknistä tukea ja ratkaisuapua asiakkaan ongelmaan. DELL EI OLE VASTUUSSA MUIDEN MYYJIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN TOIMINNASTA. Asiakas suostuu olemaan tekemättä ulkopuolisen valmistajan niihin tuotteisiin liittyviä vaatimuksia Dellille, joita varten asiakas on tarvinnut Dellin järjestämää Yhteistyötukea. Nykyiset Yhteistyötuki-kumppanit ovat nähtävissä seuraavassa URL-osoitteessa: Huomaa, että kumppanit voivat vaihtua milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta. Ohjelmiston vianmääritys Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -sopimus sisältää Yhteistyötuki-palvelun yhteydessä Dell OEM -ohjelmiston tiettyjen Dell OEM -sovellusten, käyttöjärjestelmien ja tuettujen tuotteiden laiteohjelmistojen ("Palvelun kattamat ohjelmistotuotteet") vianmäärityksen puhelimitse tai lähettämällä ohjelmisto ja muita tietoja sähköisesti tai toimittamalla ohjelmisto ja/tai muita tietoja asiakkaalle. Palvelun kattamat ohjelmistotuotteet sisältävät loppukäyttäjien työasemasovelluksia, kuten Norton AntiVirus - ohjelmiston, Microsoft Office -ohjelmistopaketin, Intuit QuickBooks -laskentaohjelmiston, Adobe Photoshop -ohjelmiston ja Adobe Acrobat -ohjelmiston. Tietyt palvelinsovellukset, kuten Microsoft Small Business Server -ratkaisu, ovat myös tuettuja. Ota yhteyttä Dellin tekniseen tukeen saadaksesi päivitetyn luettelon palvelun kattamista ohjelmistotuotteista. Dell OEM -ohjelmiston vianmäärityspalvelun rajoitukset. Dell ei takaa minkään tietyn ongelman ratkaisua eikä sitä, että palvelun kattaman ohjelmistotuotteen käyttö tuottaa tietyn lopputuloksen. Tilanteiden, joita asiakkaan kysymykset koskevat, on oltava toistettavissa yksittäisessä järjestelmässä (tarkoittaa yhtä suoritinta ja sen tehotyöasemaa sekä oheislaitteita). Dell voi todeta, että ohjelmisto-ongelma on niin monimutkainen tai että asiakkaan tuettu tuote on sen laatuinen, että ongelmaa ei voida analysoida tehokkaasti puhelintuen avulla. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Dell ei ehkä voi ratkaista tällaisia ongelmia, ja asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että asiakkaan on järjestettävä kyseisten ongelmien ratkaisu itse ko. ohjelmiston julkaisijan kanssa. Dell EqualLogic -ohjelmiston päivitykset Dell ProSupport tietyille Dell EqualLogic -tuetuille tuotteille sisältää Dell EqualLogic PS -sarjan ja kattaa sekä ylläpito-ohjelmiston päivityksen että uusien ominaisuuksien esittelyn valmisohjelmistoille ja ydinohjelmistoille, kuten SAN HQ:n, automaattisen tilannevedosten hallinnan ja Host Integration -työkalut (laskussa näkyvän palvelujakson ajan). Korjaustiedostot ja ohjelmavirheiden korjaukset. Dell julkaisee ajoittain korjaustiedostoja ja ohjelmavirheiden korjauksia sovellettaviin yritystallennusohjelmistoihin yhteensopivuuden säilyttämiseksi käyttöjärjestelmän ja/tai tietokannan kanssa sekä mahdollisia virheiden korjauksia, ongelman kiertäviä ratkaisuja ja/tai korjaustiedostoja, joita yhdenmukaisuus sovellettavien yritystallennusohjelmistojen ohjeiden kanssa edellyttää. Uudet versiot. Dell tuo yleensä veloituksetta sovellettavien yritystallennusohjelmistojen uudet versiot tai muutosversiot niiden lisenssinhaltijoiden käyttöön, joiden yritystallennusohjelmisto on asennettu tuettuun tuotteeseen, jonka kattaa Dellin rajoitettu takuu, vuosittainen huoltopalvelu tai ylläpitosopimus. Uudet versiot ovat tavallisesti muutosversioita, jotka sisältävät korjaustiedostoja ja ohjelmavirheiden korjauksia, muutoksia, jotka lisäävät tai laajentavat ohjelmiston ominaisuuksia, sekä muutoksia, jotka sisältävät huomattavia uusia ominaisuuksia tai toimintoja. Dell EqualLogic -tuen uusimisen hinnat: Dell EMC -ydinohjelmiston päivitykset Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 8 12

9 Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -sopimus sisältää seuraavat päivitykset Dell EMC -ydinohjelmistoon, kuten Navisphere Manager-, Navisphere Manager Express (vain AX-sarja)-, Access Logix (vain CX-sarja)-, PowerPath - ja SnapView Express (vain AX-sarja) -ohjelmistoon (palvelujakso näkyy laskussa): Korjaustiedostot ja ohjelmavirheiden korjaukset. Dell tuo ajoittain käyttöön ohjelmistopaketteja pieniä ohjelmavirheiden korjauksia, jotka seuraavat EMC:n tekemiä pieniä muutoksia sovellettaviin yritystallennusohjelmistoihin yhteensopivuuden säilyttämiseksi käyttöjärjestelmän ja/tai tietokannan kanssa sekä mahdollisia virheiden korjauksia, ongelman kiertäviä ratkaisuja ja/tai korjaustiedostoja, joita yhdenmukaisuus sovellettavien yritystallennusohjelmistojen ohjeiden kanssa edellyttää. Uudet versiot. Kaikki sovellettavien yritystallennusohjelmistojen uudet versiot tai muutosversiot, jotka EMC tuo yleensä veloituksetta niiden lisenssinhaltijoiden käyttöön, joiden yritystallennusohjelmisto on EMC-takuun tai lisenssinhaltijan ja EMC:n välisen vuosittaisen ylläpitosopimuksen alainen. Edellä mainitut uudet versiot ovat tavallisesti muutosversioita, jotka sisältävät korjaustiedostoja ja ohjelmavirheiden korjauksia, muutoksia, jotka lisäävät tai laajentavat ohjelmiston ominaisuuksia, sekä muutoksia, jotka sisältävät huomattavia uusia ominaisuuksia tai toimintoja. Uudet versiot voivat olla maksullisia. Dell EMC -ydinohjelmiston päivitykset voivat edellyttää Dellin ehtojen mukaan erillisen paikan päällä tehtävän Dell-asennuksen tai ennakoivan huoltopalvelun ostamista, jotta tuetut tuotteet täyttäisivät yhä palvelun ehdot. Uusiminen. Asiakkaalla voi olla oikeus uusia palvelu lisäjaksojen ajaksi ja/tai ostaa Dell EMC -ydinohjelmiston lisäpäivityksiä toimittamalla Dellille ostotilaus kulloinkin saatavana olevien vaihtoehtojen ja voimassa olevan Dellin hinnoittelun sekä ehtojen mukaan. Dell voi muuttaa tukipalvelujensa hintoja ja ehtoja milloin tahansa. Dell EMC -tuen uusimisen hinnat: Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -sopimus ei sisällä seuraavia palveluja tai tuotteita: Muut toiminnot, kuten asennus, asennuksen poisto, siirto, ennalta ehkäisevä ylläpito, koulutustuki, etähallinta tai toiminnot tai palvelut, joita ei erikseen kuvata tässä palvelukuvauksessa. lisävarusteet, tarviketuotteet, vaihtotallennusvälineet, käyttötarvikkeet, oheislaitteet tai osat, kuten akut, kehikot ja kannet, tai niiden tuki. Suora kolmannen osapuolen tuki tai tällä hetkellä valmistajan, toimittajan tai kumppanin tukemattomien versioiden tuki. luonnonilmiön (muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen salaman, tulvan, pyörremyrskyn, maanjäristyksen tai hurrikaanin), vahingon, tuetun tuotteen tai komponenttien väärinkäytön (muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen väärän verkkojännitteen käyttö, väärien sulakkeiden käyttö, muiden kuin yhteensopivien laitteiden tai lisävarusteiden käyttö, epäsopiva tai riittämätön tuuletus tai käyttöohjeiden vastainen käyttö), muuttamisen, epäsopivan fyysisen ympäristön tai käyttöympäristön, asiakkaan (tai asiakkaan edustajan) epäsopivien ylläpitotoimien, tuetun tuotteen siirtämisen, laitteiston tai osien tunnustarrojen poistamisen tai muuttamisen tai muun kuin Dellin vastuulla olevan tuotteen aiheuttaman toimintahäiriön laitteistolle aiheuttamien vahinkojen edellyttämä tuki. ohjelmistosovellusten asetusten määritys, sovellusten käyttöön liittyvät ohjeet tai käyttäjän koulutus, kuten vakoiluohjelmien tai virusten poistaminen tai tietojen varmuuskopiointi. edistyneet langattomat verkko-ominaisuudet, verkko- tai etäasennus, asetusten määritys, optimointi, kokoonpanon määritys, komentosarjat, ohjelmointi, tietokantojen suunnittelu ja toteutus, web-kehitystyö tai ytimien kääntäminen uudelleen. Asiakkaan yleiset velvollisuudet Valtuus myöntää käyttöoikeudet. Asiakas takaa, että hänellä on oikeus antaa sekä asiakkaan että Dellin käyttää tuettua tuotetta, sen sisältämiä tietoja ja kaikkia siihen kuuluvia laite- ja ohjelmistokomponentteja näiden palveluiden suorittamista varten. Jos asiakkaalla ei ole näitä oikeuksia, asiakas sitoutuu hankkimaan ne omaan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuottamaan palvelut. Yhteistyö puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa. Asiakas suostuu tekemään yhteistyötä Dellin puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita. Kokemuksen perusteella suurin osa järjestelmien ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse tai etäohjelmistotyökaluilla käyttäjän ja tukianalyytikon tai teknikon yhteistyöllä. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 9 12

10 Tuetut versiot. Asiakkaan täytyy ylläpitää ohjelmistoja ja tuettuja tuotteita Dellin määrittämien versioiden tai kokoonpanojen vähimmäistasojen mukaisesti. Vähimmäistasot on määritetty PowerLink-sivustossa (Dell EMC - tallennusjärjestelmät) tai osoitteessa (tuetut tuotteet). Asiakkaan täytyy myös varmistaa, että vaihto-osien, korjausten, ohjelmistojen päivitysten ja uusien versioiden asentaminen tehdään Dellin oheiden mukaisesti, jotta tuetut järjestelmät pysyvät tämän palvelun piirissä. Kolmannen osapuolen takuut. Palveluiden suorittaminen saattaa edellyttää Dellin pääsyä käyttämään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Dellin valmistamia. Joidenkin valmistajien takuut saattavat mitätöityä, jos Dell tai joku muu kuin valmistaja itse tekee huoltotöitä laitteelle tai ohjelmistolle. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Dellin suorittamat palvelut eivät vaikuta näihin takuisiin tai että asiakas on valmis hyväksymään seuraukset. DELL EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TAKUISTA TAI MISTÄÄN SEURAUKSISTA, JOITA DELLIN PALVELUT AIHEUTTAVAT NÄILLE TAKUILLE. Paikan päällä -palveluun liittyvät velvollisuudet. Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan täytyy huolehtia toimitilojensa ja tuettujen tuotteiden vapaa, turvallinen ja riittävä käyttö. Riittävä käyttö käsittää runsaan työskentelytilan, sähkön käyttömahdollisuuden ja paikallisen puhelinlinjan. Käytettävissä tulee olla myös näyttö, hiiri (tai osoitinlaite) ja näppäimistö (ILMAN kustannuksia Dellille), jos järjestelmässä ei ole niitä valmiiksi. Asiakkaan vastuu tietojen varmuuskopioinnista Asiakkaan on varmuuskopioitava järjestelmänsä kaikki olemassa olevat tiedot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ TAI PALAUTTAMISESTA tai järjestelmien käyttökatkoksista, joita Dellin tai kolmannen osapuolen palvelu tai tuki tai jokin toimi tai puute mukaan lukien laiminlyönti aiheuttaa. HUOMAUTUS: Jos asiakas ei täytä tässä palvelukuvauksessa määritettyjä ehtoja ja velvollisuuksiaan, Dell ei ole velvollinen tuottamaan palvelua. Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract v 3, Sivu 10 12

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan toimipaikassa käyttöön yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") tehtaalla

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet.

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet. Palvelun kuvaus Dell Configuration Services (Dell-määrityspalvelut) Palvelusopimuksen johdanto Dellin mukautuspalvelut (yksittäin "mukautuspalvelu" ja yhdessä "palvelut") ovat sarja palveluita, jotka kattavat

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus IT-omaisuuden jälleenmyynti ja paikan päällä tapahtuva tietojen pyyhkiminen - EMEA Johdanto Dell tarjoaa mielellään Asset Resale and Recycling (Resurssien edelleenmyynti- ja kierrätys)

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

HP Support Plus Service HP Customer Support Contractual Services

HP Support Plus Service HP Customer Support Contractual Services HP Support Plus Service HP Customer Support Contractual Services Kattavat ohjelmisto- ja laitepalvelut auttavat parantamaan IT-ympäristön käytettävyyttä. HP Support Plus -palvelu tarjoaa asiakkaalle kattavat

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS S O V E L L U S V E R S I O : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 ( K R I I T T I N E N K O R J A U S 1 ) Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme,

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot