Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch"

Transkriptio

1 FAST-TRACK DISPATCH -OHJELMAN (FTD tai Ohjelma ) KÄYTTÖEHDOT Osapuolet sopivat tässä Sopimuksessa kuvatuista asioista seuraavaa: Tämän Sopimuksen osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä: "Loppukäyttäjä" tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Dell-järjestelmää. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas tarkoittaa kaikkia Dellin asiakkaita, joiden IT-henkilöstö hoitaa heidän järjestelmiensä ylläpidon diagnosoimalla ja suorittamalla vianmäärityksen ja identifioimalla osat tai osat ja tarvittavan työn teknisten ongelmien korjaamiseksi. "Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen palveluorganisaatiota (muu kuin Dell), joka suorittaa kaikkia Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tehtäviä Dellin asiakkaalle. Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee olla Dellin asiakkaan nimittämä ja Dellin -palvelun ylläpidon hyväksymä, jotta se voi olla osa FTD- Ohjelmaa. "Jälleenmyyjä" tarkoittaa yritysasiakasta, joka ostaa tuotteita tai palveluja Delliltä jälleenmyyntitarkoituksessa. I. LOPPUKÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET Loppukäyttäjät eivät ole oikeutettuja -Ohjelmaan, elleivät he ole määrittäneet itseään Ylläpidosta itse huolehtiviksi asiakkaiksi tai ellei heillä ole Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta. Jos haluat tietää, miten tulla Ylläpidosta itse huolehtivaksi asiakkaaksi, ota yhteyttä asiakasvastuulliseen myyjään. Huolimatta tässä kappaleessa mainituista ehdoista, osallistuvien Loppukäyttäjien tulee olla joko Dellin yritysasiakkaita tai Dellin julkishallinnon asiakkaita. Ohjelma ei ole sellaisten yksityisten kuluttajien käytettävissä, jotka käyttävät kolmannen osapuolen laajennettuja palvelusopimuksia. II. YLLÄPIDOSTA HUOLEHTIVAN KOLMANNEN OSAPUOLEN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi osallistua Ohjelmaan tarkoituksenaan tukea Dellin asiakkaita, kun Loppukäyttäjä on esittänyt pyynnön ja Dell on hyväksynyt sen. Loppukäyttäjä voi hakea Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen nimittämistä toimittamaan Loppukäyttäjälle tämän Sopimuksen mukaista palvelua. Loppukäyttäjän ja Loppukäyttäjän määrittämän Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee lähettää osoitteessa oleva yhteishakemus, jonka perusteella harkitaan soveltuvuus -Ohjelmaan. Hyväksytty, Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi ainoastaan toimittaa Loppukäyttäjälle sellaisia tämän Sopimuksen mukaisia palveluja, jotka on yksilöity yhteishakemuksessa. Jos Dell hyväksyy hakemuksen, Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta koskevat kaikki alla olevassa kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset. Jos tämän Sopimuksen ehdot ja tässä kappaleessa ilmoitetusta linkistä saatavilla olevan - liittymäsopimushakemuksen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, näiden asiakirjojen ehtojen noudattamisjärjestys on seuraava: (1) tämä Sopimus ja (2) - liittymäsopimushakemus. III. JÄLLEENMYYJÄN VELVOLLISUUDET v 1.1, Page 1 of 6

2 -Ohjelmaan osallistuvien Jälleenmyyjien tulee toimittaa Dellille tiedot Fast- Track -osallistumisprosessin kautta: nimetäkseen ne Loppukäyttäjät, jotka ovat hankkineet Jälleenmyyjältä ProSupport -tukeen oikeutettuja Dellin Järjestelmiä, ja joille Jälleenmyyjä suunnittelee tarjoavansa palvelua; ja identifioidakseen -palveluun kelpuutettujen Loppukäyttäjien järjestelmien Palvelutunnisteet. (Service Tags). Kaikki alla kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset koskevat Jälleenmyyjiä, jotka osallistuvat -Ohjelmaan. IV. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia velvollisuuksia ja rajoituksia Ohjelmaan kuuluvien ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-merkkisten Järjestelmien tai Tuotteiden ( Tuotteet ) ylläpitoon liittyen. 1. Johdanto. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu (a) ottamaan käyttöön vähintään 100 Dell ProSupport-tukeen oikeutettua Tuotetta ja sertifioimaan enintään yhden teknisen tukihenkilön 100 Dell-tuotetta kohden IT-henkilöstön tuella. Hakemukset, joissa on alle 100 Dellin tuotetta tai enemmän kuin yksi tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden, voidaan toimittaa ja mahdollisesti hyväksyä. Asiakkaalta voidaan edellyttää ylimääräisen sertifiointikoulutuksen ostamista (enemmän kuin 1 tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden); (b) toimittamaan Dellille kaikki Ohjelmaan tarvittavat tiedot ajoissa; (c) maksamaan kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut; (d) ylläpitämään "liittymäsopimuksen nykyistä tilaa" uusimalla sertifioinnit ja Ohjelmaan liittyvät maksut Dellin vaatimalla tavalla. 2. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisten tukihenkilöiden sertifiointi. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisillä tukihenkilöillä tulee olla Dellin -sertifiointi Tuotteille, joita heidän on tarkoitus huoltaa ( FTD-sertifioitu tukihenkilö ). Jos tukihenkilö ei läpäise FTD-testiä, tukihenkilön tulee suorittaa testi uudelleen. FTD-sertifiointia ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että tämän FTD-sertifioidut tukihenkilöt pitävät itsensä ajan tasalla uusista Dellin saataville asettamista päivityksistä ja ylläpitotiedoista. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tukihenkilöt eivät saa luovuttaa FTDtukihenkilön tunniste- ja/tai PIN-koodia kenenkään muun käyttöön. Dell pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sertifiointia hakevan ja/tai vianmääritystä tekevän tukihenkilön FTD-sertifiointi, jos kyseinen henkilö rikkoo FTD-ohjelman ehtoja ja määräyksiä. 3. Uusiminen. Jokaisen FTD-sertifioidun tukihenkilön tulee uusia Sertifiointi Dellin niin vaatiessa. 4. Paikan päällä suoritettava ensimmäisen tason vianmääritys. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että Tuotteita ylläpitävät vain FTD-sertifioidut tukihenkilöt, joilla on sertifiointi kyseiselle tuotelinjalle. Jos palvelusopimuksen alaiseen Tuotteeseen tulee vika, FTDsertifioitu tukihenkilö suorittaa ensimmäisen tason vianmäärityksen, johon kuuluu paikan päällä suoritettava vianmääritys, ja määrittelee alustavasti Tuotteen korjaukseen tarvittavat osat. FTDsertifioidun tukihenkilön odotetaan pystyvän määrittämään viallinen osa. FTD-sertifioitu tukihenkilö lähettää online-pyynnön, johon on liitetty suoritetun vianmäärityksen tulos, tiedot suoritetusta vianmäärityksestä ja pyyntö alustavasti määritetystä osasta. Vaihtoehtoisesti FTD-sertifioitu tukihenkilö voi ottaa yhteyttä Dell-tukihenkilöön puhelimitse. 5. Dell-vianmääritys. Jos alustava vianmääritys ja FTD-sertifioidun tukihenkilön tilaama(t) osa(t) v 1.1, Page 2 of 6

3 ei(vät) palauta viallista Tuotetta toimintakuntoiseksi, Dell pidättää itsellään oikeuden vaatia vianmääritystoimintojen suorittamista Dellin teknisen tuen tukihenkilön toimesta, ennen kuin toinen osalähetys hyväksytään. 6. Oikea vianmääritys ensimmäisellä kerralla. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan FTDsertifioitujen tukihenkilöiden oletetaan pystyvän säilyttämään palvelutasot, mukaan lukien oikean vianmäärityksen ensimmäisellä kerralla (toistuvien lähetysten määrällä, lähetyskohtaisten osien määrällä ja vaihto-osista löytymättömien vikojen määrällä mitattuna). Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan -liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 7. Valtuutetut pyynnöt takuun piirissä olevien osien vaihtamiseksi. Vain Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan sertifioitu henkilöstö voi pyytää takuun piirissä olevien osien vaihtamista Dellin FTD-Ohjelman puitteissa. FTD-sertifiointi tarkoittaa valtuutusta pyytää vaihto-osia. Toimitettavia osia koskevaan pyyntöön liitettävän palvelutunnisteen täytyy olla sen ProSupporttukeen oikeuttavan Dell-järjestelmän, jonka osa on viallinen, tunniste. 8. Rajoitukset Palvelun mainostamiseen ja tuotemerkkeihin liittyen Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ei saa palveluitansa mainostaessaan esiintyä Dellin Palveluntarjoajana tai muuna valtuutettuna Dell-palvelukeskuksena tai valtuutettuna Dellin palvelujen edustajana. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sopimus ei anna Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle mitään oikeuksia tai käyttöoikeuksia käyttää mitään palvelumerkkiä, palvelunimeä, tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa, tunnusta, mainoslausetta, tunnusmerkkiä, symbolia, mallia tai mitään muuta Dellille tai Dell Inc:lle kuuluvaa merkkiä tässä mainittujen palvelujen yhteydessä omaksi tai loppukäyttäjäasiakkaiden hyväksi. FTD-sertifioidut tukihenkilöt voivat kuitenkin ilmoittaa itsensä Dellin Sertifioimina Tukihenkilöinä työnhaun yhteydessä. 9. Vientimääräykset. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että lisensoidut tai myydyt tuotteet, jotka voivat sisältää palveluja, ohjelmistoja tai tekniikkaa, ovat Yhdysvaltojen ja muiden soveltuvien maiden vientilakien ja -määräysten alaisia. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan on noudatettava tällaisia lakeja ja määräyksiä, eikä asiakas saa suoraan tai välillisesti viedä, jälleenviedä tai siirtää Tuotteita kyseisten lakien ja määräysten vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientimääräykset (U.S. Export Administration Regulations), Enhanced Proliferation Control Initiative (EPCI) -säännökset, ulkomaisen varallisuuden hallintaa koskevat säännökset (Foreign Asset Control Regulations) ja mahdolliset Yhdysvaltain hallituksen jollekin maalle asettamat taloudelliset sanktiot. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas vakuuttaa edelleen, että Tuotteita ei viedä (a) kiellettyyn maahan tai kielletylle loppukäyttäjälle, ja (b) millekään sellaiselle loppukäyttäjälle, joka osallistuu joukkotuhoaseiden tuottamiseen liittyviin kiellettyihin toimintoihin. 10. Korvaukset. Ellei kansallinen lainsäädäntö kiellä, Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Delliä kaikilta vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien asianajopalkkiot, oikeudenkäyntikulut tai sovintoratkaisumäärät), joita aiheutuu Loppukäyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vaatimuksista tai niihin liittyen, Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan toimista, laiminlyönneistä, vääristä tiedonannoista tai tämän Sopimuksen rikkomuksesta johtuen toimien luonteesta riippumatta. 11. Palvelu paikan päällä. Dell ei lähetä Dell-tukihenkilöään vaihtamaan Dellin määrittämiä Asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia (Customer Replaceable Units, CRU). Dell ei lähetä tukihenkilöään työvoimaksi, vaan ainoastaan suorittamaan palvelua. Ylläpidosta itse huolehtivilla asiakkailla on oikeus vaihtaa paikalla vaihdettavissa olevia osia (Field Replaceable Units, FRU) ja asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia FTD-sertifiointikoulutuksen perusteella, mutta asiakas voi v 1.1, Page 3 of 6

4 pyytää Dell-tukihenkilöä paikan päälle, kun kyseessä on paikalla vaihdettavissa olevaa osaa koskeva ongelma. 12. Vian korjaus. Ylläpidosta itse huolehtivat asiakkaat voivat pyytää vaihto-osia vain viallisille osille. 13. Dell-palautuspyynnöt. Jos kyseessä on Dell-palautuspyyntö, palautettavaksi pyydetyt osat tulee lähettää käytössä olevan Dell-palautusprosessin mukaisesti. FTD ei käsittele näitä pyyntöjä. V. DELLIN VELVOLLISUUDET Dell tukee Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan Dell-tuotteiden ylläpitoa tarjoamalla seuraavat palvelut. 1. Koulutus. Dell järjestää Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle online-koulutusta. Dell järjestää sertifiointimateriaalit asiakkaan saataville sähköisessä muodossa. 2. Tekninen dokumentaatio. Dell toimittaa tekniset online-palveluoppaat. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu päivittämään kaikki tekniset palveluoppaat, kun Dell toimittaa päivitettyjä tietoja. 3. Rajoitukset. Dell tai alkuperäinen tekijä pidättää kaikki oikeudet toimitettuihin materiaaleihin mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet. Mitään materiaaleja ei saa kopioida, jäljentää tai jaella millään tavalla ilman Dellin tai tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. VI. HUOLTO-OSAT (Takuun puitteissa vaihdettavat osat) Takuun puitteissa vaihdettavat osat ("Huolto-osat") ovat vaihto-osia, jotka toimitetaan Loppukäyttäjän paikan päällä tapahtuvaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesti ProSupporttukeen oikeuttaviin Dell-järjestelmiin. 1. Dell toimittaa uudet osat vaihtoperiaatteella ja käyttää viallisten osien vasteaikatavoitteina ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-järjestelmien palvelusopimuksen vasteaikoja. Jos kyseessä on kahden tunnin vasteaika/sla, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen puhelimitse. 2. Huolto-osat ovat uusia tai kunnostettuja, ja niiden takuu on voimassa sen Dell-järjestelmän, johon vaihto-osa asennetaan, jäljellä olevan takuukauden tai palvelusopimuksen voimassaolon loppuun asti. Takuun kattaman työn tyyppi (osien toimitus, huolto paikan päällä tai palautus Dellille) määräytyy sen mukaan, mihin järjestelmään osa on asennettu Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu pitämään huolloista riittävän yksityiskohtaista kirjaa, jotta Dell voi vahvistaa, että vaihdetut osat ovat palvelusopimuksen alaisista Tuotteista. VII. VOIMASSAOLO; IRTISANOMINEN 1. Voimassaoloaika. Tämä Sopimus on voimassa ProSupport-tukeen oikeutettujen tuotteiden palvelusopimuksen keston ajan tai Dellin vaatiman ajan Ohjelman onnistuneesta sertifioinnista lähtien, ja se voidaan uusia peräkkäisiksi ajanjaksoiksi voimassaoloajan jälkeen niin kauan kuin Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas maksaa kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut ja pitää voimassa FTD-sertifioinnin niillä tukihenkilöillä, jotka suorittavat huoltotoimenpiteitä Dellin Tuotteille, ellei Sopimusta irtisanota alla olevien ehtojen mukaisesti. 2. Sopimuksen irtisanominen. Kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Tämä Sopimus päättyy välittömästi, kun Loppukäyttäjä irtisanoo Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelut. Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevan kohdan mukaisesti: "Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin v 1.1, Page 4 of 6

5 uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan - liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 3. Sopimuksen irtisanomisen vaikutukset sopimuskohtiin. Kaikki sopimuskohdat, jotka on luonteensa puolesta tarkoitettu pysymään voimassa tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa. VIII. MAKSUN LAIMINLYÖNTI Jos jompikumpi osapuolista laiminlyö jonkin tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen, suoritusta pyytävän osapuolen tulee antaa suorituksen tekemättä jättäneelle osapuolelle kirjallinen huomautus, jossa kuvaillaan tarkasti vaadittu suoritus ja annetaan 30 päivää aikaa suorituksen toteuttamiseen. Jos suorituksen tekemättä jättänyt osapuoli laiminlyö tällaisen velvoitteen täyttämisen annetussa ajassa, suoritusta pyytävä osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja lisäksi turvautua lain sallimiin muihin oikeussuojakeinoihin. IX. RAJOITETTU TAKUU; KORVAUSTEN JA VASTUIDEN RAJOITUKSET 1. DELL EI MYÖNNÄ MITÄÄN NÄIHIN PALVELUIHIN LIITTYVIÄ SUORIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI TAKUUEHDOT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI KELPAAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. DELL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI MUUT KUIN VARAOSILLE MYÖNNETYISSÄ TAKUISSA MAINITUT TAKUUT TAI TAKUUEHDOT. 2. DELLIN KOKO TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN MUKAISENA SOPIMUSOIKEUDELLISENA, VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISENA TAI MUUNA VASTUUNA ON TÄSSÄ KUVATTUJEN PALVELUJEN SUORITTAMINEN. JOS DELL EI PYSTY SUORITTAMAAN NÄITÄ PALVELUJA, YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN AINOA KORVAUS JA DELLIN AINOA VASTUU ON KORVATA VÄLITTÖMÄT JA TODELLISET VAHINGOT, JOTKA EIVÄT KUITENKAAN SAA YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS ON TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI MAKSANUT DELLILLE EDELTÄVÄN VUODEN AJALTA. 3. Tietojen varmuuskopiointi ja tietoturvasta huolehtiminen on Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan vastuulla. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ DELL EI OLE VASTUUSSA OHJELMISTON TAI TIEDON MENETYKSESTÄ, TUHOUTUMISESTA TAI VAHINGOSTA TAI TIETOKONE- TAI VERKKOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA NE OLISIVAT SEURAUSTA DELLIN HENKILÖKUNNAN ANTAMISTA NEUVOISTA TAI OHJEISTA. 4. LUKUUNOTTAMATTA KOHDASSA II.11 MAINITTUJA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOITTEITA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA TOISEN OSAPUOLEN MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN TAPPIOSTA TAI MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSENLUONTOISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU, EIKÄ MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. X. MUUT EHDOT 1. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta ilman toisen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan vaadita siirroissa Delliltä sen tytäryhtiöille. 2. Dell ja Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita. Kumpikaan osapuoli ei saa ilmoittaa, antaa ymmärtää tai tietoisesti sallia kenenkään olettaa, että osapuolten välillä olisi jokin muu suhde. 3. Dell pidättää oikeuden muokata FTD-ohjelman ehtoja ja/tai soveltuvuusvaatimuksia milloin tahansa tai ajoittain tai päättää FTD-Ohjelman milloin tahansa harkintansa mukaan. 4. Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakia. v 1.1, Page 5 of 6

6 5. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolet sopivat kohdan poistamisesta ja siitä, että jäljelle jäävä Sopimus pysyy voimassa. 6. Tämä Sopimus on yksinomainen Dellin ja Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tai Jälleenmyyjän välinen sopimus tässä käsiteltyä aihetta koskien. Mitkään tähän Sopimukseen liittyvät lupaukset tai muutokset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja Dellin allekirjoittamia. 7. Immateriaalioikeudet. Tuotteiden, palautettujen Huolto-osien, Ohjelman ja kaikkien niihin liittyvien asiakirjojen ja koulutusaineiston immateriaalioikeudet tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Dellin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. v 1.1, Page 6 of 6

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu. Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN,

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. CreditUp Prepaid korttia koskevat ehdot ja säännöt Päivitetty: 1. tammikuuta 2011 TÄRKEÄÄ TIETOA: Perehdy tähän Sopimukseen huolellisesti ennen tilisi käyttöönottoa. 1.Määritelmät ja tulkinta: Tili Korttiin

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot