Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch"

Transkriptio

1 FAST-TRACK DISPATCH -OHJELMAN (FTD tai Ohjelma ) KÄYTTÖEHDOT Osapuolet sopivat tässä Sopimuksessa kuvatuista asioista seuraavaa: Tämän Sopimuksen osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä: "Loppukäyttäjä" tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Dell-järjestelmää. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas tarkoittaa kaikkia Dellin asiakkaita, joiden IT-henkilöstö hoitaa heidän järjestelmiensä ylläpidon diagnosoimalla ja suorittamalla vianmäärityksen ja identifioimalla osat tai osat ja tarvittavan työn teknisten ongelmien korjaamiseksi. "Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen palveluorganisaatiota (muu kuin Dell), joka suorittaa kaikkia Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tehtäviä Dellin asiakkaalle. Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee olla Dellin asiakkaan nimittämä ja Dellin -palvelun ylläpidon hyväksymä, jotta se voi olla osa FTD- Ohjelmaa. "Jälleenmyyjä" tarkoittaa yritysasiakasta, joka ostaa tuotteita tai palveluja Delliltä jälleenmyyntitarkoituksessa. I. LOPPUKÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET Loppukäyttäjät eivät ole oikeutettuja -Ohjelmaan, elleivät he ole määrittäneet itseään Ylläpidosta itse huolehtiviksi asiakkaiksi tai ellei heillä ole Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta. Jos haluat tietää, miten tulla Ylläpidosta itse huolehtivaksi asiakkaaksi, ota yhteyttä asiakasvastuulliseen myyjään. Huolimatta tässä kappaleessa mainituista ehdoista, osallistuvien Loppukäyttäjien tulee olla joko Dellin yritysasiakkaita tai Dellin julkishallinnon asiakkaita. Ohjelma ei ole sellaisten yksityisten kuluttajien käytettävissä, jotka käyttävät kolmannen osapuolen laajennettuja palvelusopimuksia. II. YLLÄPIDOSTA HUOLEHTIVAN KOLMANNEN OSAPUOLEN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi osallistua Ohjelmaan tarkoituksenaan tukea Dellin asiakkaita, kun Loppukäyttäjä on esittänyt pyynnön ja Dell on hyväksynyt sen. Loppukäyttäjä voi hakea Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen nimittämistä toimittamaan Loppukäyttäjälle tämän Sopimuksen mukaista palvelua. Loppukäyttäjän ja Loppukäyttäjän määrittämän Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee lähettää osoitteessa oleva yhteishakemus, jonka perusteella harkitaan soveltuvuus -Ohjelmaan. Hyväksytty, Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi ainoastaan toimittaa Loppukäyttäjälle sellaisia tämän Sopimuksen mukaisia palveluja, jotka on yksilöity yhteishakemuksessa. Jos Dell hyväksyy hakemuksen, Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta koskevat kaikki alla olevassa kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset. Jos tämän Sopimuksen ehdot ja tässä kappaleessa ilmoitetusta linkistä saatavilla olevan - liittymäsopimushakemuksen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, näiden asiakirjojen ehtojen noudattamisjärjestys on seuraava: (1) tämä Sopimus ja (2) - liittymäsopimushakemus. III. JÄLLEENMYYJÄN VELVOLLISUUDET v 1.1, Page 1 of 6

2 -Ohjelmaan osallistuvien Jälleenmyyjien tulee toimittaa Dellille tiedot Fast- Track -osallistumisprosessin kautta: nimetäkseen ne Loppukäyttäjät, jotka ovat hankkineet Jälleenmyyjältä ProSupport -tukeen oikeutettuja Dellin Järjestelmiä, ja joille Jälleenmyyjä suunnittelee tarjoavansa palvelua; ja identifioidakseen -palveluun kelpuutettujen Loppukäyttäjien järjestelmien Palvelutunnisteet. (Service Tags). Kaikki alla kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset koskevat Jälleenmyyjiä, jotka osallistuvat -Ohjelmaan. IV. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia velvollisuuksia ja rajoituksia Ohjelmaan kuuluvien ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-merkkisten Järjestelmien tai Tuotteiden ( Tuotteet ) ylläpitoon liittyen. 1. Johdanto. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu (a) ottamaan käyttöön vähintään 100 Dell ProSupport-tukeen oikeutettua Tuotetta ja sertifioimaan enintään yhden teknisen tukihenkilön 100 Dell-tuotetta kohden IT-henkilöstön tuella. Hakemukset, joissa on alle 100 Dellin tuotetta tai enemmän kuin yksi tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden, voidaan toimittaa ja mahdollisesti hyväksyä. Asiakkaalta voidaan edellyttää ylimääräisen sertifiointikoulutuksen ostamista (enemmän kuin 1 tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden); (b) toimittamaan Dellille kaikki Ohjelmaan tarvittavat tiedot ajoissa; (c) maksamaan kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut; (d) ylläpitämään "liittymäsopimuksen nykyistä tilaa" uusimalla sertifioinnit ja Ohjelmaan liittyvät maksut Dellin vaatimalla tavalla. 2. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisten tukihenkilöiden sertifiointi. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisillä tukihenkilöillä tulee olla Dellin -sertifiointi Tuotteille, joita heidän on tarkoitus huoltaa ( FTD-sertifioitu tukihenkilö ). Jos tukihenkilö ei läpäise FTD-testiä, tukihenkilön tulee suorittaa testi uudelleen. FTD-sertifiointia ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että tämän FTD-sertifioidut tukihenkilöt pitävät itsensä ajan tasalla uusista Dellin saataville asettamista päivityksistä ja ylläpitotiedoista. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tukihenkilöt eivät saa luovuttaa FTDtukihenkilön tunniste- ja/tai PIN-koodia kenenkään muun käyttöön. Dell pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sertifiointia hakevan ja/tai vianmääritystä tekevän tukihenkilön FTD-sertifiointi, jos kyseinen henkilö rikkoo FTD-ohjelman ehtoja ja määräyksiä. 3. Uusiminen. Jokaisen FTD-sertifioidun tukihenkilön tulee uusia Sertifiointi Dellin niin vaatiessa. 4. Paikan päällä suoritettava ensimmäisen tason vianmääritys. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että Tuotteita ylläpitävät vain FTD-sertifioidut tukihenkilöt, joilla on sertifiointi kyseiselle tuotelinjalle. Jos palvelusopimuksen alaiseen Tuotteeseen tulee vika, FTDsertifioitu tukihenkilö suorittaa ensimmäisen tason vianmäärityksen, johon kuuluu paikan päällä suoritettava vianmääritys, ja määrittelee alustavasti Tuotteen korjaukseen tarvittavat osat. FTDsertifioidun tukihenkilön odotetaan pystyvän määrittämään viallinen osa. FTD-sertifioitu tukihenkilö lähettää online-pyynnön, johon on liitetty suoritetun vianmäärityksen tulos, tiedot suoritetusta vianmäärityksestä ja pyyntö alustavasti määritetystä osasta. Vaihtoehtoisesti FTD-sertifioitu tukihenkilö voi ottaa yhteyttä Dell-tukihenkilöön puhelimitse. 5. Dell-vianmääritys. Jos alustava vianmääritys ja FTD-sertifioidun tukihenkilön tilaama(t) osa(t) v 1.1, Page 2 of 6

3 ei(vät) palauta viallista Tuotetta toimintakuntoiseksi, Dell pidättää itsellään oikeuden vaatia vianmääritystoimintojen suorittamista Dellin teknisen tuen tukihenkilön toimesta, ennen kuin toinen osalähetys hyväksytään. 6. Oikea vianmääritys ensimmäisellä kerralla. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan FTDsertifioitujen tukihenkilöiden oletetaan pystyvän säilyttämään palvelutasot, mukaan lukien oikean vianmäärityksen ensimmäisellä kerralla (toistuvien lähetysten määrällä, lähetyskohtaisten osien määrällä ja vaihto-osista löytymättömien vikojen määrällä mitattuna). Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan -liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 7. Valtuutetut pyynnöt takuun piirissä olevien osien vaihtamiseksi. Vain Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan sertifioitu henkilöstö voi pyytää takuun piirissä olevien osien vaihtamista Dellin FTD-Ohjelman puitteissa. FTD-sertifiointi tarkoittaa valtuutusta pyytää vaihto-osia. Toimitettavia osia koskevaan pyyntöön liitettävän palvelutunnisteen täytyy olla sen ProSupporttukeen oikeuttavan Dell-järjestelmän, jonka osa on viallinen, tunniste. 8. Rajoitukset Palvelun mainostamiseen ja tuotemerkkeihin liittyen Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ei saa palveluitansa mainostaessaan esiintyä Dellin Palveluntarjoajana tai muuna valtuutettuna Dell-palvelukeskuksena tai valtuutettuna Dellin palvelujen edustajana. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sopimus ei anna Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle mitään oikeuksia tai käyttöoikeuksia käyttää mitään palvelumerkkiä, palvelunimeä, tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa, tunnusta, mainoslausetta, tunnusmerkkiä, symbolia, mallia tai mitään muuta Dellille tai Dell Inc:lle kuuluvaa merkkiä tässä mainittujen palvelujen yhteydessä omaksi tai loppukäyttäjäasiakkaiden hyväksi. FTD-sertifioidut tukihenkilöt voivat kuitenkin ilmoittaa itsensä Dellin Sertifioimina Tukihenkilöinä työnhaun yhteydessä. 9. Vientimääräykset. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että lisensoidut tai myydyt tuotteet, jotka voivat sisältää palveluja, ohjelmistoja tai tekniikkaa, ovat Yhdysvaltojen ja muiden soveltuvien maiden vientilakien ja -määräysten alaisia. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan on noudatettava tällaisia lakeja ja määräyksiä, eikä asiakas saa suoraan tai välillisesti viedä, jälleenviedä tai siirtää Tuotteita kyseisten lakien ja määräysten vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientimääräykset (U.S. Export Administration Regulations), Enhanced Proliferation Control Initiative (EPCI) -säännökset, ulkomaisen varallisuuden hallintaa koskevat säännökset (Foreign Asset Control Regulations) ja mahdolliset Yhdysvaltain hallituksen jollekin maalle asettamat taloudelliset sanktiot. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas vakuuttaa edelleen, että Tuotteita ei viedä (a) kiellettyyn maahan tai kielletylle loppukäyttäjälle, ja (b) millekään sellaiselle loppukäyttäjälle, joka osallistuu joukkotuhoaseiden tuottamiseen liittyviin kiellettyihin toimintoihin. 10. Korvaukset. Ellei kansallinen lainsäädäntö kiellä, Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Delliä kaikilta vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien asianajopalkkiot, oikeudenkäyntikulut tai sovintoratkaisumäärät), joita aiheutuu Loppukäyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vaatimuksista tai niihin liittyen, Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan toimista, laiminlyönneistä, vääristä tiedonannoista tai tämän Sopimuksen rikkomuksesta johtuen toimien luonteesta riippumatta. 11. Palvelu paikan päällä. Dell ei lähetä Dell-tukihenkilöään vaihtamaan Dellin määrittämiä Asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia (Customer Replaceable Units, CRU). Dell ei lähetä tukihenkilöään työvoimaksi, vaan ainoastaan suorittamaan palvelua. Ylläpidosta itse huolehtivilla asiakkailla on oikeus vaihtaa paikalla vaihdettavissa olevia osia (Field Replaceable Units, FRU) ja asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia FTD-sertifiointikoulutuksen perusteella, mutta asiakas voi v 1.1, Page 3 of 6

4 pyytää Dell-tukihenkilöä paikan päälle, kun kyseessä on paikalla vaihdettavissa olevaa osaa koskeva ongelma. 12. Vian korjaus. Ylläpidosta itse huolehtivat asiakkaat voivat pyytää vaihto-osia vain viallisille osille. 13. Dell-palautuspyynnöt. Jos kyseessä on Dell-palautuspyyntö, palautettavaksi pyydetyt osat tulee lähettää käytössä olevan Dell-palautusprosessin mukaisesti. FTD ei käsittele näitä pyyntöjä. V. DELLIN VELVOLLISUUDET Dell tukee Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan Dell-tuotteiden ylläpitoa tarjoamalla seuraavat palvelut. 1. Koulutus. Dell järjestää Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle online-koulutusta. Dell järjestää sertifiointimateriaalit asiakkaan saataville sähköisessä muodossa. 2. Tekninen dokumentaatio. Dell toimittaa tekniset online-palveluoppaat. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu päivittämään kaikki tekniset palveluoppaat, kun Dell toimittaa päivitettyjä tietoja. 3. Rajoitukset. Dell tai alkuperäinen tekijä pidättää kaikki oikeudet toimitettuihin materiaaleihin mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet. Mitään materiaaleja ei saa kopioida, jäljentää tai jaella millään tavalla ilman Dellin tai tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. VI. HUOLTO-OSAT (Takuun puitteissa vaihdettavat osat) Takuun puitteissa vaihdettavat osat ("Huolto-osat") ovat vaihto-osia, jotka toimitetaan Loppukäyttäjän paikan päällä tapahtuvaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesti ProSupporttukeen oikeuttaviin Dell-järjestelmiin. 1. Dell toimittaa uudet osat vaihtoperiaatteella ja käyttää viallisten osien vasteaikatavoitteina ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-järjestelmien palvelusopimuksen vasteaikoja. Jos kyseessä on kahden tunnin vasteaika/sla, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen puhelimitse. 2. Huolto-osat ovat uusia tai kunnostettuja, ja niiden takuu on voimassa sen Dell-järjestelmän, johon vaihto-osa asennetaan, jäljellä olevan takuukauden tai palvelusopimuksen voimassaolon loppuun asti. Takuun kattaman työn tyyppi (osien toimitus, huolto paikan päällä tai palautus Dellille) määräytyy sen mukaan, mihin järjestelmään osa on asennettu Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu pitämään huolloista riittävän yksityiskohtaista kirjaa, jotta Dell voi vahvistaa, että vaihdetut osat ovat palvelusopimuksen alaisista Tuotteista. VII. VOIMASSAOLO; IRTISANOMINEN 1. Voimassaoloaika. Tämä Sopimus on voimassa ProSupport-tukeen oikeutettujen tuotteiden palvelusopimuksen keston ajan tai Dellin vaatiman ajan Ohjelman onnistuneesta sertifioinnista lähtien, ja se voidaan uusia peräkkäisiksi ajanjaksoiksi voimassaoloajan jälkeen niin kauan kuin Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas maksaa kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut ja pitää voimassa FTD-sertifioinnin niillä tukihenkilöillä, jotka suorittavat huoltotoimenpiteitä Dellin Tuotteille, ellei Sopimusta irtisanota alla olevien ehtojen mukaisesti. 2. Sopimuksen irtisanominen. Kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Tämä Sopimus päättyy välittömästi, kun Loppukäyttäjä irtisanoo Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelut. Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevan kohdan mukaisesti: "Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin v 1.1, Page 4 of 6

5 uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan - liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 3. Sopimuksen irtisanomisen vaikutukset sopimuskohtiin. Kaikki sopimuskohdat, jotka on luonteensa puolesta tarkoitettu pysymään voimassa tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa. VIII. MAKSUN LAIMINLYÖNTI Jos jompikumpi osapuolista laiminlyö jonkin tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen, suoritusta pyytävän osapuolen tulee antaa suorituksen tekemättä jättäneelle osapuolelle kirjallinen huomautus, jossa kuvaillaan tarkasti vaadittu suoritus ja annetaan 30 päivää aikaa suorituksen toteuttamiseen. Jos suorituksen tekemättä jättänyt osapuoli laiminlyö tällaisen velvoitteen täyttämisen annetussa ajassa, suoritusta pyytävä osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja lisäksi turvautua lain sallimiin muihin oikeussuojakeinoihin. IX. RAJOITETTU TAKUU; KORVAUSTEN JA VASTUIDEN RAJOITUKSET 1. DELL EI MYÖNNÄ MITÄÄN NÄIHIN PALVELUIHIN LIITTYVIÄ SUORIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI TAKUUEHDOT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI KELPAAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. DELL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI MUUT KUIN VARAOSILLE MYÖNNETYISSÄ TAKUISSA MAINITUT TAKUUT TAI TAKUUEHDOT. 2. DELLIN KOKO TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN MUKAISENA SOPIMUSOIKEUDELLISENA, VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISENA TAI MUUNA VASTUUNA ON TÄSSÄ KUVATTUJEN PALVELUJEN SUORITTAMINEN. JOS DELL EI PYSTY SUORITTAMAAN NÄITÄ PALVELUJA, YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN AINOA KORVAUS JA DELLIN AINOA VASTUU ON KORVATA VÄLITTÖMÄT JA TODELLISET VAHINGOT, JOTKA EIVÄT KUITENKAAN SAA YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS ON TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI MAKSANUT DELLILLE EDELTÄVÄN VUODEN AJALTA. 3. Tietojen varmuuskopiointi ja tietoturvasta huolehtiminen on Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan vastuulla. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ DELL EI OLE VASTUUSSA OHJELMISTON TAI TIEDON MENETYKSESTÄ, TUHOUTUMISESTA TAI VAHINGOSTA TAI TIETOKONE- TAI VERKKOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA NE OLISIVAT SEURAUSTA DELLIN HENKILÖKUNNAN ANTAMISTA NEUVOISTA TAI OHJEISTA. 4. LUKUUNOTTAMATTA KOHDASSA II.11 MAINITTUJA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOITTEITA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA TOISEN OSAPUOLEN MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN TAPPIOSTA TAI MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSENLUONTOISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU, EIKÄ MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. X. MUUT EHDOT 1. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta ilman toisen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan vaadita siirroissa Delliltä sen tytäryhtiöille. 2. Dell ja Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita. Kumpikaan osapuoli ei saa ilmoittaa, antaa ymmärtää tai tietoisesti sallia kenenkään olettaa, että osapuolten välillä olisi jokin muu suhde. 3. Dell pidättää oikeuden muokata FTD-ohjelman ehtoja ja/tai soveltuvuusvaatimuksia milloin tahansa tai ajoittain tai päättää FTD-Ohjelman milloin tahansa harkintansa mukaan. 4. Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakia. v 1.1, Page 5 of 6

6 5. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolet sopivat kohdan poistamisesta ja siitä, että jäljelle jäävä Sopimus pysyy voimassa. 6. Tämä Sopimus on yksinomainen Dellin ja Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tai Jälleenmyyjän välinen sopimus tässä käsiteltyä aihetta koskien. Mitkään tähän Sopimukseen liittyvät lupaukset tai muutokset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja Dellin allekirjoittamia. 7. Immateriaalioikeudet. Tuotteiden, palautettujen Huolto-osien, Ohjelman ja kaikkien niihin liittyvien asiakirjojen ja koulutusaineiston immateriaalioikeudet tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Dellin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. v 1.1, Page 6 of 6

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET VERKKOON LIITTYMISSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.6.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...3 2. Kaapeliverkon rakentaminen...3 3. Kiinteistön kytkentä...3 4. Liittyjän oikeudet

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot