Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelukuvaus Fast-Track Dispatch"

Transkriptio

1 FAST-TRACK DISPATCH -OHJELMAN (FTD tai Ohjelma ) KÄYTTÖEHDOT Osapuolet sopivat tässä Sopimuksessa kuvatuista asioista seuraavaa: Tämän Sopimuksen osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä: "Loppukäyttäjä" tarkoittaa henkilöä, joka käyttää Dell-järjestelmää. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas tarkoittaa kaikkia Dellin asiakkaita, joiden IT-henkilöstö hoitaa heidän järjestelmiensä ylläpidon diagnosoimalla ja suorittamalla vianmäärityksen ja identifioimalla osat tai osat ja tarvittavan työn teknisten ongelmien korjaamiseksi. "Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen palveluorganisaatiota (muu kuin Dell), joka suorittaa kaikkia Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tehtäviä Dellin asiakkaalle. Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee olla Dellin asiakkaan nimittämä ja Dellin -palvelun ylläpidon hyväksymä, jotta se voi olla osa FTD- Ohjelmaa. "Jälleenmyyjä" tarkoittaa yritysasiakasta, joka ostaa tuotteita tai palveluja Delliltä jälleenmyyntitarkoituksessa. I. LOPPUKÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET Loppukäyttäjät eivät ole oikeutettuja -Ohjelmaan, elleivät he ole määrittäneet itseään Ylläpidosta itse huolehtiviksi asiakkaiksi tai ellei heillä ole Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta. Jos haluat tietää, miten tulla Ylläpidosta itse huolehtivaksi asiakkaaksi, ota yhteyttä asiakasvastuulliseen myyjään. Huolimatta tässä kappaleessa mainituista ehdoista, osallistuvien Loppukäyttäjien tulee olla joko Dellin yritysasiakkaita tai Dellin julkishallinnon asiakkaita. Ohjelma ei ole sellaisten yksityisten kuluttajien käytettävissä, jotka käyttävät kolmannen osapuolen laajennettuja palvelusopimuksia. II. YLLÄPIDOSTA HUOLEHTIVAN KOLMANNEN OSAPUOLEN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi osallistua Ohjelmaan tarkoituksenaan tukea Dellin asiakkaita, kun Loppukäyttäjä on esittänyt pyynnön ja Dell on hyväksynyt sen. Loppukäyttäjä voi hakea Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen nimittämistä toimittamaan Loppukäyttäjälle tämän Sopimuksen mukaista palvelua. Loppukäyttäjän ja Loppukäyttäjän määrittämän Ylläpidosta huolehtivan kolmannen osapuolen tulee lähettää osoitteessa oleva yhteishakemus, jonka perusteella harkitaan soveltuvuus -Ohjelmaan. Hyväksytty, Ylläpidosta huolehtiva kolmas osapuoli voi ainoastaan toimittaa Loppukäyttäjälle sellaisia tämän Sopimuksen mukaisia palveluja, jotka on yksilöity yhteishakemuksessa. Jos Dell hyväksyy hakemuksen, Ylläpidosta huolehtivaa kolmatta osapuolta koskevat kaikki alla olevassa kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset. Jos tämän Sopimuksen ehdot ja tässä kappaleessa ilmoitetusta linkistä saatavilla olevan - liittymäsopimushakemuksen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, näiden asiakirjojen ehtojen noudattamisjärjestys on seuraava: (1) tämä Sopimus ja (2) - liittymäsopimushakemus. III. JÄLLEENMYYJÄN VELVOLLISUUDET v 1.1, Page 1 of 6

2 -Ohjelmaan osallistuvien Jälleenmyyjien tulee toimittaa Dellille tiedot Fast- Track -osallistumisprosessin kautta: nimetäkseen ne Loppukäyttäjät, jotka ovat hankkineet Jälleenmyyjältä ProSupport -tukeen oikeutettuja Dellin Järjestelmiä, ja joille Jälleenmyyjä suunnittelee tarjoavansa palvelua; ja identifioidakseen -palveluun kelpuutettujen Loppukäyttäjien järjestelmien Palvelutunnisteet. (Service Tags). Kaikki alla kohdassa IV luetellut Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevat vaatimukset koskevat Jälleenmyyjiä, jotka osallistuvat -Ohjelmaan. IV. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia velvollisuuksia ja rajoituksia Ohjelmaan kuuluvien ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-merkkisten Järjestelmien tai Tuotteiden ( Tuotteet ) ylläpitoon liittyen. 1. Johdanto. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu (a) ottamaan käyttöön vähintään 100 Dell ProSupport-tukeen oikeutettua Tuotetta ja sertifioimaan enintään yhden teknisen tukihenkilön 100 Dell-tuotetta kohden IT-henkilöstön tuella. Hakemukset, joissa on alle 100 Dellin tuotetta tai enemmän kuin yksi tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden, voidaan toimittaa ja mahdollisesti hyväksyä. Asiakkaalta voidaan edellyttää ylimääräisen sertifiointikoulutuksen ostamista (enemmän kuin 1 tekninen tukihenkilö 100 tuotetta kohden); (b) toimittamaan Dellille kaikki Ohjelmaan tarvittavat tiedot ajoissa; (c) maksamaan kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut; (d) ylläpitämään "liittymäsopimuksen nykyistä tilaa" uusimalla sertifioinnit ja Ohjelmaan liittyvät maksut Dellin vaatimalla tavalla. 2. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisten tukihenkilöiden sertifiointi. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan teknisillä tukihenkilöillä tulee olla Dellin -sertifiointi Tuotteille, joita heidän on tarkoitus huoltaa ( FTD-sertifioitu tukihenkilö ). Jos tukihenkilö ei läpäise FTD-testiä, tukihenkilön tulee suorittaa testi uudelleen. FTD-sertifiointia ei voi siirtää toiselle henkilölle. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että tämän FTD-sertifioidut tukihenkilöt pitävät itsensä ajan tasalla uusista Dellin saataville asettamista päivityksistä ja ylläpitotiedoista. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tukihenkilöt eivät saa luovuttaa FTDtukihenkilön tunniste- ja/tai PIN-koodia kenenkään muun käyttöön. Dell pidättää itsellään oikeuden peruuttaa sertifiointia hakevan ja/tai vianmääritystä tekevän tukihenkilön FTD-sertifiointi, jos kyseinen henkilö rikkoo FTD-ohjelman ehtoja ja määräyksiä. 3. Uusiminen. Jokaisen FTD-sertifioidun tukihenkilön tulee uusia Sertifiointi Dellin niin vaatiessa. 4. Paikan päällä suoritettava ensimmäisen tason vianmääritys. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tulee varmistaa, että Tuotteita ylläpitävät vain FTD-sertifioidut tukihenkilöt, joilla on sertifiointi kyseiselle tuotelinjalle. Jos palvelusopimuksen alaiseen Tuotteeseen tulee vika, FTDsertifioitu tukihenkilö suorittaa ensimmäisen tason vianmäärityksen, johon kuuluu paikan päällä suoritettava vianmääritys, ja määrittelee alustavasti Tuotteen korjaukseen tarvittavat osat. FTDsertifioidun tukihenkilön odotetaan pystyvän määrittämään viallinen osa. FTD-sertifioitu tukihenkilö lähettää online-pyynnön, johon on liitetty suoritetun vianmäärityksen tulos, tiedot suoritetusta vianmäärityksestä ja pyyntö alustavasti määritetystä osasta. Vaihtoehtoisesti FTD-sertifioitu tukihenkilö voi ottaa yhteyttä Dell-tukihenkilöön puhelimitse. 5. Dell-vianmääritys. Jos alustava vianmääritys ja FTD-sertifioidun tukihenkilön tilaama(t) osa(t) v 1.1, Page 2 of 6

3 ei(vät) palauta viallista Tuotetta toimintakuntoiseksi, Dell pidättää itsellään oikeuden vaatia vianmääritystoimintojen suorittamista Dellin teknisen tuen tukihenkilön toimesta, ennen kuin toinen osalähetys hyväksytään. 6. Oikea vianmääritys ensimmäisellä kerralla. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan FTDsertifioitujen tukihenkilöiden oletetaan pystyvän säilyttämään palvelutasot, mukaan lukien oikean vianmäärityksen ensimmäisellä kerralla (toistuvien lähetysten määrällä, lähetyskohtaisten osien määrällä ja vaihto-osista löytymättömien vikojen määrällä mitattuna). Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan -liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 7. Valtuutetut pyynnöt takuun piirissä olevien osien vaihtamiseksi. Vain Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan sertifioitu henkilöstö voi pyytää takuun piirissä olevien osien vaihtamista Dellin FTD-Ohjelman puitteissa. FTD-sertifiointi tarkoittaa valtuutusta pyytää vaihto-osia. Toimitettavia osia koskevaan pyyntöön liitettävän palvelutunnisteen täytyy olla sen ProSupporttukeen oikeuttavan Dell-järjestelmän, jonka osa on viallinen, tunniste. 8. Rajoitukset Palvelun mainostamiseen ja tuotemerkkeihin liittyen Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ei saa palveluitansa mainostaessaan esiintyä Dellin Palveluntarjoajana tai muuna valtuutettuna Dell-palvelukeskuksena tai valtuutettuna Dellin palvelujen edustajana. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että tämä Sopimus ei anna Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle mitään oikeuksia tai käyttöoikeuksia käyttää mitään palvelumerkkiä, palvelunimeä, tavaramerkkiä, tuotenimeä, logoa, tunnusta, mainoslausetta, tunnusmerkkiä, symbolia, mallia tai mitään muuta Dellille tai Dell Inc:lle kuuluvaa merkkiä tässä mainittujen palvelujen yhteydessä omaksi tai loppukäyttäjäasiakkaiden hyväksi. FTD-sertifioidut tukihenkilöt voivat kuitenkin ilmoittaa itsensä Dellin Sertifioimina Tukihenkilöinä työnhaun yhteydessä. 9. Vientimääräykset. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että lisensoidut tai myydyt tuotteet, jotka voivat sisältää palveluja, ohjelmistoja tai tekniikkaa, ovat Yhdysvaltojen ja muiden soveltuvien maiden vientilakien ja -määräysten alaisia. Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan on noudatettava tällaisia lakeja ja määräyksiä, eikä asiakas saa suoraan tai välillisesti viedä, jälleenviedä tai siirtää Tuotteita kyseisten lakien ja määräysten vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltain vientimääräykset (U.S. Export Administration Regulations), Enhanced Proliferation Control Initiative (EPCI) -säännökset, ulkomaisen varallisuuden hallintaa koskevat säännökset (Foreign Asset Control Regulations) ja mahdolliset Yhdysvaltain hallituksen jollekin maalle asettamat taloudelliset sanktiot. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas vakuuttaa edelleen, että Tuotteita ei viedä (a) kiellettyyn maahan tai kielletylle loppukäyttäjälle, ja (b) millekään sellaiselle loppukäyttäjälle, joka osallistuu joukkotuhoaseiden tuottamiseen liittyviin kiellettyihin toimintoihin. 10. Korvaukset. Ellei kansallinen lainsäädäntö kiellä, Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Delliä kaikilta vahingoilta, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien asianajopalkkiot, oikeudenkäyntikulut tai sovintoratkaisumäärät), joita aiheutuu Loppukäyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vaatimuksista tai niihin liittyen, Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan toimista, laiminlyönneistä, vääristä tiedonannoista tai tämän Sopimuksen rikkomuksesta johtuen toimien luonteesta riippumatta. 11. Palvelu paikan päällä. Dell ei lähetä Dell-tukihenkilöään vaihtamaan Dellin määrittämiä Asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia (Customer Replaceable Units, CRU). Dell ei lähetä tukihenkilöään työvoimaksi, vaan ainoastaan suorittamaan palvelua. Ylläpidosta itse huolehtivilla asiakkailla on oikeus vaihtaa paikalla vaihdettavissa olevia osia (Field Replaceable Units, FRU) ja asiakkaan itse vaihdettavissa olevia osia FTD-sertifiointikoulutuksen perusteella, mutta asiakas voi v 1.1, Page 3 of 6

4 pyytää Dell-tukihenkilöä paikan päälle, kun kyseessä on paikalla vaihdettavissa olevaa osaa koskeva ongelma. 12. Vian korjaus. Ylläpidosta itse huolehtivat asiakkaat voivat pyytää vaihto-osia vain viallisille osille. 13. Dell-palautuspyynnöt. Jos kyseessä on Dell-palautuspyyntö, palautettavaksi pyydetyt osat tulee lähettää käytössä olevan Dell-palautusprosessin mukaisesti. FTD ei käsittele näitä pyyntöjä. V. DELLIN VELVOLLISUUDET Dell tukee Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan Dell-tuotteiden ylläpitoa tarjoamalla seuraavat palvelut. 1. Koulutus. Dell järjestää Ylläpidosta itse huolehtivalle asiakkaalle online-koulutusta. Dell järjestää sertifiointimateriaalit asiakkaan saataville sähköisessä muodossa. 2. Tekninen dokumentaatio. Dell toimittaa tekniset online-palveluoppaat. Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu päivittämään kaikki tekniset palveluoppaat, kun Dell toimittaa päivitettyjä tietoja. 3. Rajoitukset. Dell tai alkuperäinen tekijä pidättää kaikki oikeudet toimitettuihin materiaaleihin mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet. Mitään materiaaleja ei saa kopioida, jäljentää tai jaella millään tavalla ilman Dellin tai tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. VI. HUOLTO-OSAT (Takuun puitteissa vaihdettavat osat) Takuun puitteissa vaihdettavat osat ("Huolto-osat") ovat vaihto-osia, jotka toimitetaan Loppukäyttäjän paikan päällä tapahtuvaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesti ProSupporttukeen oikeuttaviin Dell-järjestelmiin. 1. Dell toimittaa uudet osat vaihtoperiaatteella ja käyttää viallisten osien vasteaikatavoitteina ProSupport-tukeen oikeutettujen Dell-järjestelmien palvelusopimuksen vasteaikoja. Jos kyseessä on kahden tunnin vasteaika/sla, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen puhelimitse. 2. Huolto-osat ovat uusia tai kunnostettuja, ja niiden takuu on voimassa sen Dell-järjestelmän, johon vaihto-osa asennetaan, jäljellä olevan takuukauden tai palvelusopimuksen voimassaolon loppuun asti. Takuun kattaman työn tyyppi (osien toimitus, huolto paikan päällä tai palautus Dellille) määräytyy sen mukaan, mihin järjestelmään osa on asennettu Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas sitoutuu pitämään huolloista riittävän yksityiskohtaista kirjaa, jotta Dell voi vahvistaa, että vaihdetut osat ovat palvelusopimuksen alaisista Tuotteista. VII. VOIMASSAOLO; IRTISANOMINEN 1. Voimassaoloaika. Tämä Sopimus on voimassa ProSupport-tukeen oikeutettujen tuotteiden palvelusopimuksen keston ajan tai Dellin vaatiman ajan Ohjelman onnistuneesta sertifioinnista lähtien, ja se voidaan uusia peräkkäisiksi ajanjaksoiksi voimassaoloajan jälkeen niin kauan kuin Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas maksaa kaikki tarvittavat Ohjelmaan liittyvät maksut ja pitää voimassa FTD-sertifioinnin niillä tukihenkilöillä, jotka suorittavat huoltotoimenpiteitä Dellin Tuotteille, ellei Sopimusta irtisanota alla olevien ehtojen mukaisesti. 2. Sopimuksen irtisanominen. Kumpi tahansa osapuolista voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisesti kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Tämä Sopimus päättyy välittömästi, kun Loppukäyttäjä irtisanoo Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelut. Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta koskevan kohdan mukaisesti: "Dell pidättää oikeuden huomauttaa Ylläpidosta itse huolehtivaa asiakasta, vaatia sertifioinnin v 1.1, Page 4 of 6

5 uusimista ja/tai irtisanoa Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan - liittymäsopimuksen, jos Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan palvelutasoa ja oikeaa vianmääritystasoa ei pystytä ylläpitämään. 3. Sopimuksen irtisanomisen vaikutukset sopimuskohtiin. Kaikki sopimuskohdat, jotka on luonteensa puolesta tarkoitettu pysymään voimassa tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta, pysyvät voimassa. VIII. MAKSUN LAIMINLYÖNTI Jos jompikumpi osapuolista laiminlyö jonkin tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen, suoritusta pyytävän osapuolen tulee antaa suorituksen tekemättä jättäneelle osapuolelle kirjallinen huomautus, jossa kuvaillaan tarkasti vaadittu suoritus ja annetaan 30 päivää aikaa suorituksen toteuttamiseen. Jos suorituksen tekemättä jättänyt osapuoli laiminlyö tällaisen velvoitteen täyttämisen annetussa ajassa, suoritusta pyytävä osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja lisäksi turvautua lain sallimiin muihin oikeussuojakeinoihin. IX. RAJOITETTU TAKUU; KORVAUSTEN JA VASTUIDEN RAJOITUKSET 1. DELL EI MYÖNNÄ MITÄÄN NÄIHIN PALVELUIHIN LIITTYVIÄ SUORIA TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI TAKUUEHDOT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI KELPAAVUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. DELL NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ KAIKKI MUUT KUIN VARAOSILLE MYÖNNETYISSÄ TAKUISSA MAINITUT TAKUUT TAI TAKUUEHDOT. 2. DELLIN KOKO TÄMÄN PALVELUSOPIMUKSEN MUKAISENA SOPIMUSOIKEUDELLISENA, VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISENA TAI MUUNA VASTUUNA ON TÄSSÄ KUVATTUJEN PALVELUJEN SUORITTAMINEN. JOS DELL EI PYSTY SUORITTAMAAN NÄITÄ PALVELUJA, YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN AINOA KORVAUS JA DELLIN AINOA VASTUU ON KORVATA VÄLITTÖMÄT JA TODELLISET VAHINGOT, JOTKA EIVÄT KUITENKAAN SAA YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS ON TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI MAKSANUT DELLILLE EDELTÄVÄN VUODEN AJALTA. 3. Tietojen varmuuskopiointi ja tietoturvasta huolehtiminen on Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan vastuulla. YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVA ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ DELL EI OLE VASTUUSSA OHJELMISTON TAI TIEDON MENETYKSESTÄ, TUHOUTUMISESTA TAI VAHINGOSTA TAI TIETOKONE- TAI VERKKOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA NE OLISIVAT SEURAUSTA DELLIN HENKILÖKUNNAN ANTAMISTA NEUVOISTA TAI OHJEISTA. 4. LUKUUNOTTAMATTA KOHDASSA II.11 MAINITTUJA YLLÄPIDOSTA ITSE HUOLEHTIVAN ASIAKKAAN VELVOITTEITA KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA TOISEN OSAPUOLEN MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN TAPPIOSTA TAI MUISTA SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSENLUONTOISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI KERROTTU, EIKÄ MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN ESITTÄMISTÄ VAATIMUKSISTA. X. MUUT EHDOT 1. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tätä Sopimusta ilman toisen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta. Suostumusta ei kuitenkaan vaadita siirroissa Delliltä sen tytäryhtiöille. 2. Dell ja Ylläpidosta itse huolehtiva asiakas ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita. Kumpikaan osapuoli ei saa ilmoittaa, antaa ymmärtää tai tietoisesti sallia kenenkään olettaa, että osapuolten välillä olisi jokin muu suhde. 3. Dell pidättää oikeuden muokata FTD-ohjelman ehtoja ja/tai soveltuvuusvaatimuksia milloin tahansa tai ajoittain tai päättää FTD-Ohjelman milloin tahansa harkintansa mukaan. 4. Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakia. v 1.1, Page 5 of 6

6 5. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolet sopivat kohdan poistamisesta ja siitä, että jäljelle jäävä Sopimus pysyy voimassa. 6. Tämä Sopimus on yksinomainen Dellin ja Ylläpidosta itse huolehtivan asiakkaan tai Jälleenmyyjän välinen sopimus tässä käsiteltyä aihetta koskien. Mitkään tähän Sopimukseen liittyvät lupaukset tai muutokset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja Dellin allekirjoittamia. 7. Immateriaalioikeudet. Tuotteiden, palautettujen Huolto-osien, Ohjelman ja kaikkien niihin liittyvien asiakirjojen ja koulutusaineiston immateriaalioikeudet tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Dellin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. v 1.1, Page 6 of 6

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXX, Y-tunnus YYYYYYY-Y (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj, Y-tunnus 1072894-3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot