Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan toimipaikassa yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") ja otetaan se käyttöön, mikä on kuvattu tarkemmin tässä palvelukuvauksessa ("palvelu" tai "palvelut"). Tämä palvelu sisältää seuraavaa myydystä vstart-ratkaisusta riippuen: vstart-vakioratkaisun käyttöönoton suunnittelu ja projektinhallinta. Dell-kehikon asennus. Kaikkien vstart-laitteistokomponenttien asennus Dellin kehikkoon. Jonkin seuraavan virtualisointiratkaisun asennus ja kokoonpanon määritys: o VMware vsphere- ("hypervisor") ja VMware vcenter Server ("hypervisor-hallinta") - sovellus. Hypervisor-sovellus Microsoft Hyper-V ja hypervisor-hallintasovellus Microsoft System Center Essentials ("SCE") tai Microsoft System Center Virtual Machine Manager ("SCVMM"). Hypervisor-sovelluksen ja Dell OpenManage -sovelluksen asennus ja kokoonpanon määritys ratkaisuun kuuluviin fyysisiin palvelimiin. Dell Compellent -tallennuspalvelinympäristön ja iscsi Ethernet -verkon tai kuitukanavakytkinten käyttöönotto kuuluu ratkaisupakettiin tarpeen mukaan. VMware-ratkaisun VMware vcenterin Dell-hallintalisäosan asennus ja kokoonpanon määritys. Dell OpenManage Essentialsin ("OME") asennus ja kokoonpanon määritys. Kun palvelu on toimitettu, Dell järjestää lyhyen tuettua tuotetta käsittelevän tutustuttamistapahtuman ja toimittaa käyttöönottotiedot sisältävän kokoonpano-oppaan. Tämä palvelu on saatavilla vain Dell vstart Compellent -ratkaisuille. Palvelu on saatavana Dellin normaalina työaikana maanantaista perjantaihin ( asiakkaan paikallista aikaa), ellei liitteessä B muuta todeta. Normaalin työpäivän ulkopuolella suoritetut palvelut näkyvät asiakkaan laskussa. Palveluja ei suoriteta paikallisten tai valtakunnallisten juhlapyhien aikaan, ellei myyntitiimin ja Dellin projektijohtajan kanssa ole sovittu toisin. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan palveluun liittyvässä laskussa nimetyn Dell-tahon välillä palvelun hankkimisesta. Tämä palvelu liittyy asiakkaan allekirjoittamaan erilliseen kokonaispalvelusopimukseen, joka valtuuttaa palvelujen myymisen (tässä määritellysti), tai tällaisen sopimuksen puuttuessa Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettaviin myyntiehtoihin. Nämä ehdot ovat saatavilla osoitteessa tai paikalliselta (Yhdysvalloissa Dell.com-verkkosivulta. Ehdot ovat kokonaisuudessaan asiakirjan liitteissä. 1 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

2 Myyntiehtojen paikantaminen. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat lukea myyntiehdot osoitteessa Muut kuin yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat hakea myynti- ja palveluehtonsa paikalliselta tai etsiä maakohtaiset palveluehdot osoitteesta Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Jos tarvitset apua myyntiehtojen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Palvelukuvausten paikantaminen. Palvelukuvaukset ovat luettavissa verkossa osoitteessa Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Tämä valinta ohjaa käyttäjän automaattisesti Web-sivulle, jolla on luettelo kussakin maassa saatavilla olevista palvelusopimuksista. Lisätietoja ostamistasi palvelusopimuksista on laskussa tai tilausvahvistuksessa olevassa varastotunnuskuvauksessa (SKU-kuvaus). Jos tarvitset lisäapua palvelusopimuksen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Tämän palvelukuvauksen hyväksyminen. Tilaamalla palveluja, vastaanottamalla tai käyttämällä palveluja tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla "Hyväksyn" Dell.com-sivustossa oston yhteydessä tai Dell-ohjelmiston käyttöliittymästä asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelukuvauksen tai siihen viittauksen perusteella sisältyvien sopimusten ehtoja. Mikäli hyväksyt palvelukuvauksen ehdot yhtiön tai muun sellaisen oikeussubjektin puolesta, jonka voit sitoa tähän sopimukseen, "sinä" ja "asiakas" viittaavat tähän oikeussubjektiin. Tietyissä maissa asiakkaiden on ehkä allekirjoitettava myös ostosopimus tämän palvelukuvauksen hyväksymisen lisäksi. Palvelu umpeutuu 1 vuosi oston jälkeen. ELLEI SOVELLETTAVISSA OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA YHDEN KERRAN ALKUPERÄISEN OSTOPÄIVÄN JÄLKEISEN YHDEN VUODEN AIKANA ("VANHENEMISPÄIVÄ"). ALKUPERÄISEKSI OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun päävaiheet Projektin suunnittelu: 1. Toimipaikan ympäristöllisten ja teknisten valmiusedellytysten tarkastus. 2 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

3 2. Valmiusarviointi- ja asennuspäivien vahvistaminen ja tarpeiden esilletuonti asiakkaan toimipaikan valmiuden ja tuotteen toimituspäivien osalta, jotta suunniteltu asennusaikataulu voidaan pitää. 3. Sen varmistaminen, että asiakas tarkistaa ja hyväksyy tämän palvelun ehdot ja noudattaa niitä. 4. Sen määrittäminen, onko tietokantaresurssi ("DBA") saatavilla tämän palvelun asennusosuuden aikana, jos yhteys muodostetaan aiemmin luotuun SQL- tai Oracle -tietokantaan hypervisorhallintaa varten, ja aikataulun laadinta asianmukaisesti. Ratkaisun suunnittelu: 1. Hypervisor-hallinnan perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. 2. Sen varmistaminen, että nykyiset isännät täyttävät laitteita ja ohjelmia koskevat vähimmäisvaatimukset. 3. Kelvollisen mallin luonti asiakkaan laite- ja ohjelmistokokoonpanon perusteella: a. Tallennustilavarauksen määritys: i. Tallennusprofiilit ja asemat. ii. Asema(t). iii. Palvelinmääritykset. b. Sen määrittäminen/vahvistaminen, että kokoonpano vastaa ympäristön vähimmäisvaatimuksia laitteiston ja ohjelmiston osalta. 4. Suositelluista lähiverkon ("LAN") kokoonpanoista ja kaikkien iscsi-isäntien suojausasetuksista keskusteleminen asiakkaan kanssa. 5. Kelvollisen erillisen iscsi:n tai kuitukanavakytkinten suunnittelu ja dokumentointi uusille kytkimille parhaiden käytäntöjen mukaan: a. Suositeltujen parhaiden iscsi-käytäntöjen läpikäynti asiakkaan kanssa kaikkien (muiden kuin Dellin) kytkinten osalta, jotta asiakas voi määrittää kytkimet oikein. 6. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. 7. Hypervisor-hallinnan, palvelinvaatimusten ja tallennustilavarausten määrittäminen: a. Käytössä olevien tietokantojen selvittäminen ja tarvittavien tietojen kerääminen: i. Tietokannan tyyppi, isäntäkäyttöjärjestelmän tyyppi, yhteystyyppi ja tietokannan nimi. b. Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas hypervisor-hallintapalvelimen integroituna Active Directory -palvelimeen. c. Hypervisor-hallintapalvelimen teknisten VM-tietojen määrittäminen ja sen varmistaminen, että asiakkaalla on voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus. i. Ratkaisu, johon sisältyy SCE tai SCVMM: (a) VM:n toimialueliitosvaatimuksen ja toimialueen kautta asennuksen aikana tehtävän kirjautumisen läpikäynti. (b) VM:n levy- ja muistivaatimusten määrittäminen. (c) Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas raportointimoduulin. (d) Sen selvittäminen ja dokumentointi, käytetäänkö sisäistä oletustietokantaa vai tuettua ulkoista tietokantaa. 8. Palvelimen, tallennustilan ja virtuaalikoneen varaus: a. Hypervisor-perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. b. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja looginen asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. c. Käyttöönotettavien VM-koneiden yksityiskohtaisten tietojen erittely. 9. Dell OpenManage Server Administratorin ("OMSA") ja OME:n asennuksen läpikäynti ja dokumentointi. Dell-kehikon asennus: 3 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

4 1. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. 2. Kaikkien komponenttien asianmukaisten kehikkopaikkojen tarkistus vstart-dokumentaatiosta. 3. Kehikon asennus: a. Kehikon kokoonpanon varmistaminen asiakkaalta ja sen säätäminen tarvittaessa. b. Kehikon sijoittaminen asiakkaan ohjeiden mukaisesti. c. Sen tarkistaminen kehikon asennusoppaasta, että kehikon sijoituspaikassa on riittävästi tilaa ja riittävä ilmavirtaus. d. Tuuletinsarjan asentaminen tarvittaessa. e. Kehikon liitos-/niputussarjan asentaminen tarvittaessa. f. Säätöruuvien ja vakautintuen asentaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 4. PDU:iden ja UPS:ien asentaminen tarvittaessa: a. Johtosuunnitelman tarkistaminen asiakkaan kanssa ja sen varmistaminen, että asianmukaiset PDU- ja UPS-liitännät ovat käytettävissä. Mahdollisten piirien rinnakkaisuusvaatimusten huomiointi ja kokoonpanon määritys niiden mukaisesti. b. UPS:ien ja PDU:iden välisten johtojen reititys ja liittäminen. c. UPS:ien/PDU:iden ja asiakkaan sähköverkon välisten johtojen reititys ja liittäminen. 5. KVM-kytkimen ja KVM-alustan asentaminen tarvittaessa. 6. KVM-alustan liittimien reititys KVM-kytkimeen. 7. Mahdollisten virtaliittimien reititys ja liittäminen tarvittaessa. 8. Sen tarkistaminen LED-merkkivaloista, että UPS:t ja KVM-laitteet saavat virtaa. 9. Enintään kahden peitelevyn asentaminen tarvittaessa. 10. Kotelon kokoonpanon tarkistaminen asiakkaan kanssa. Dell PowerEdge -palvelinten asennus: 1. Uuden tuetun tuotteen purkaminen pakkauksesta ja kaikkien laitteiden tarkastus ennen asennusta. 2. Kehikkoon liittyvien laitteiden (kuten kiskojen, kannattimien ja alustan) asentaminen. 3. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tuetusta palvelimesta tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. 4. Tuetun palvelimen asentaminen kehikkoon. 5. Tuetusta tuotteesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. 6. Virtajohtojen asentaminen ja reitittäminen tuettuun palvelimeen. 7. Asiakkaan toimittamien johtojen (kuten verkkojohdon, näppäimistön, hiiren ja näyttölaitteen) kytkeminen tuettuun palvelimeen tarvittaessa. 8. Tuetun palvelimen käynnistäminen, ensimmäisen järjestelmäkäynnistyksen suorittaminen ja sen varmistaminen, ettei merkkejä viasta ole. Dell Compellent -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Tallennuspalvelinkomponenttien asennus: a. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. b. Kaikkien tarvittavien kehikkoon liittyvien laitteiden asentaminen Dellin tukemaan kehikkoon. c. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. d. Tallennuspalvelinkomponenttien asentaminen kehikkoon/kiskoille. e. Tuetusta palvelimesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. f. Asiakkaan toimittamien virranjakoyksikköjen (PDU) asennus kehikkoon sen mukaan, mitä tuotteen asianmukainen virranjako edellyttää. g. Kaikkien virta- ja kytkentäjohtojen asentaminen ja reitittäminen tallennuspalvelinkomponentteihin. h. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 4 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

5 i. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. Dell vstart -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 2. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. 3. Verkkokortin osioinnin ("NPAR") määrittäminen vstart-käyttöönotto-oppaan mukaan. 4. Tallennustilan määritys mallin mukaisesti: a. Uusien levyjen hallinta. b. Tallennusprofiilien luominen. c. Asemien luominen. d. Asemien määritys asiaankuuluvaan tallennusprofiiliin. e. Asemien säännöllisten täyskopioiden luontiaikataulujen laadinta tarpeen mukaan. 5. Uuden Dell Ethernet -verkon ja/tai kuitukanavakytkimien määrittäminen mallin mukaan. a. Sen vahvistaminen, että kytkinlaiteohjelmisto on hyväksytyllä versiotasolla; päivitys tarvittaessa. b. Suositeltujen iscsi- tai kuitukanavakytkinasetusten määrittäminen. 6. Kunkin palvelimen kokoonpanon määritys mallin mukaisesti: a. Sen vahvistaminen, että isäntälaiteohjelmisto ja -ohjelmisto on jokin hyväksytty versio: i. Dell-laitteiston päivittäminen tarvittavalla tavalla. ii. Jos kyseessä on muu kuin Dellin laitteisto, sen varmistaminen, että asiakas tekee päivityksen tarvittavalla tavalla. b. Dell-isännissä iscsi:n HBA- tai NIC-korttien ja ohjainten asennus tarpeen mukaan: i. Isännän virran katkaiseminen ja kytkeminen sen varmistamiseksi, että kaikki toimii oikein. ii. iscsi:n HBA- tai NIC-korttien asennus isäntään. iii. Sen varmistaminen, että iscsi:n HBA-laiteohjelmisto on asianmukaisella tasolla; päivitys tarvittaessa. iv. iscsi:n HBA-ohjaimen asennus isäntäkäyttöjärjestelmään. c. Sen varmistaminen, että asiakas on asentanut iscsi:n HBA- tai NIC-kortin ja ohjaimen muissa kuin Dell-isännissä. d. iscsi-käynnistyslaitteen asentaminen tarpeen mukaan. e. iscsi:n NIC-korttien IP-osoitteiden määrittäminen tarpeen mukaan. f. Tallennustilalaitteistoon kuuluvan vikasieto-ohjelmiston asennus ja/tai määritys tarpeen mukaan. g. Asemapolkukäytäntöjen määritys tarpeen mukaan. 7. iscsi- tai kuitukanavaparametrien määritys palvelimeen tarpeen mukaan: a. Palvelinten rekisteröinti ja yhteyksien vahvistaminen. 8. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) -määritys tarpeen mukaan: a. iscsi-käynnistyslaitteen asetusten katkaiseminen ja tyhjentäminen kaikissa palvelimissa. b. CHAP-käyttäjän määrittäminen ja CHAP-käyttöönotto tallennuspalvelimessa. c. iscsi-käynnistyslaitteen CHAP-määritykset kaikissa palvelimissa. 9. Palvelimen ja tallennustilan välisten yhteyksien toimivuuden varmistaminen: a. Tallennustilan osiointi ja alustus mallin mukaisesti. 10. Mahdollisen sähköposti-ilmoituksen määritys ja testaus mallin mukaisesti. 11. OME:n asennus ja määritys. Hypervisor-sovelluksen ja hypervisor-hallintapalvelimen käyttöö notto ja testaus: 1. Hypervisor-asennus: (uusimman pääversion asennus tai mallin mukainen asennus). 5 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

6 2. Hypervisor-hallintapalvelimen asennus: a. Lisätietoja teknisissä VM-tiedoissa b. Windows-käyttöjärjestelmän asennus asiakkaan toimittamalla käyttöoikeustunnuksella. c. Integrointi asiakkaan Active Directoryyn mallin mukaan tarvittaessa. 3. Kaikkien tarvittavien OBDC-yhteyksien luonti käytettäville tietokannoille tarpeen mukaan. 4. Hypervisor-hallintapalvelinsovelluksen asennus hallintapalvelimeen: a. Tarvittavien asiakkaan toimittamien käyttöoikeustunnusten asennus b. Hypervisor-hallintapalvelimen määritys: i. NTP-palvelun määritys. ii. Sen varmistaminen, että DNS ja reititys on määritetty oikein. iii. Sysprep-binaarien asennus hypervisor-hallintapalvelimeen tarpeen mukaan. iv. Datakeskusten ja klustereiden määrittäminen hypervisor-hallintapalvelimessa mallin mukaan. v. Isäntien lisääminen klusteriin. vi. HA-/DRS-perusklusterin määritys. 5. Fyysisten palvelinten määritys: a. Virtuaalisten verkkotoimintojen määritys. 6. Ulkoisen Dell-tallennustilan yhdistäminen: a. iscsi-käynnistyslaite- tai kuitukanavavyöhykkeiden määrittäminen tarpeen mukaan. b. Tallennustilan osiointi mallin mukaisesti. c. Loogisten asemien määritys isäntään. d. Hypervisor-hallintapalvelimen asemien osiointi, alustus ja nimeäminen mallin mukaisesti. 7. OMSA-asennus. VMware vcenterin Dell-lisäosien asennus ja kokoonpanon määritys tarvittaessa 1. Dell-hallintalisäosan tuonti vcenteriin käynnistämällä vsphere Client ja valitsemalla File, Deploy OVF Template. 2. vsphere-palvelinten kokoonpanon määritys ja yhdistäminen Dell-hallintalisäosan käyttöoppaan avulla: a. Lisäosan käyttöönotto vcenter-palvelimessa. b. Virran kytkeminen ja konsolin avaaminen. c. Kirjautuminen ja järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen. d. Internet Explorer -ikkunan avaaminen ja kirjautuminen ja hallittavien palvelinten lisääminen lisäosan kautta. 3. Dell Compellent Enterprise Manager -lisäosan asennus vcenteriin ja kokoonpanon määritys tarvittavalla tavalla. Tuotetietous: 1. Lyhyt tuotteeseen tutustuttaminen ja asiakirjojen tarkastelu asiakkaan kanssa. Yleiskatsaus ei korvaa Delliltä saatavia tuotteen koulutusohjelmia. 2. Hypervisor-hallintasovelluksen graafisen käyttöliittymän esittely. a. SCE:ssä tämä rajoittuu Virtual Machine Manager -moduuliin. 3. vcenterin, hallintalisäosan ja VM-toimintojen esittely tarpeen mukaan. 4. HA:n, DRS:n ja VMotion -toimintojen esittely tarpeen mukaan. Projektin sulkeminen: 1. Kaiken pakkausmateriaalin poistaminen asennuspaikalla (10 metrin säteellä) olevalle asiakkaan määrittämälle alueelle tai sopiminen asiakkaan kanssa, että asiakas poistaa materiaalin. 2. Niiden asiakirjojen toimittaminen, joista suoritetut palvelut ilmenevät. 3. Asiakkaan hyväksyntä suoritetuille palveluille. Palveluun ei kuulu Tuotteiden tai sovellusten asennuksen poisto tai niiden uudelleenasennus 6 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

7 Minkään muun kuin Dellin laitteen integrointi. Tietojen siirtopalvelu on ostettava erikseen. Muiden käyttöjärjestelmien kuin VMware ESX:n tai Microsoft Windows 2008:n asennus Hyper-Vroolilla fyysisiin palvelimiin (poikkeuksena hypervisor-hallintapalvelimen Windows-käyttöjärjestelmä). Physical to Virtual ("P2V") -palvelinsiirtopalvelut. Keskitetyn varmuuskopiointipalvelimen asennus tai kokoonpanon määritys. Käyttöjärjestelmän korjaustiedostojen tai päivitysten asennus tärkeimpiin koontiversiojulkaisuihin; Dell asentaa vain tärkeimmät hypervisor-käyttöjärjestelmän koontiversiot. Kaikkien verkko-/vlan-ongelmien määritys tai vianmääritys. Kaikki muut kuin tässä palvelukuvauksessa mainitut Ethernet-toimenpiteet. Suorituskyvyn hienosäätö High Availability- ("HA") tai Distributed Resource Scheduler ("DRS") -lisämääritykset. vcenter-resurssivarantojen luonti tai määritys. Kaikkien tämän palvelukuvauksen ulkopuolisten käyttöjärjestelmien määritys. Muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainitut toimet. Asiakkaan palvelukohtaiset velvollisuudet AD DS (Active Directory Domain Services)-, DNS (Domain Name System)- ja NTP (Network Time Protocol) -palvelujen verkkoyhteyksien ja tarvittavien tunnistetietojen toimittaminen tarpeen mukaan käyttöönoton aikana. Näiden palvelujen on oltava valmiina ennen vstart-käyttöönottoa. Käyttöjärjestelmävarmenteiden paikantaminen ja rekisteröinti verkossa asianmukaisten käyttöoikeustunnusten muodostamiseksi. Jos kyseessä on vstart-ratkaisumalli, jossa ei ole hypervisor-hallintaan varattua fyysistä palvelinta, vaihtoehtoja on kaksi: 1. Sen varmistaminen, että täysin toimiva ja tuettu Microsoft Windows -pohjainen Dell PowerEdge -palvelin on asennettu ja käytettävissä hypervisor-hallintaohjelmiston asennukseen. 2. Sen varmistaminen, että voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus on saatavilla, jos hallintapalvelimelle luodaan VM. Sen varmistaminen, että hypervisor-hallintapalvelimen tuettu tietokanta on käytettävissä ja toiminnallinen ennen tämän palvelun toteuttamista. Kaikkien asiaankuuluvien vsphere-, vcenter- ja Microsoft Windows -käyttöoikeuksien toimittaminen. Kaikkien ehdotettujen ja tarvittavien virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) asennus ja määritys iscsi:hin, palvelukonsoliin, VMotioniin ja muut kytkennät muissa kuin erillisissä fyysisissä kytkimissä. Kaikkien tämän palvelun viimeistelyn jälkeen mahdollisesti julkaistujen korjaustiedostojen ja päivitysten lataaminen.. 7 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

8 Kaikkien tietokantojen yhteysongelmien vianmääritys hypervisor-hallintapalvelimen asennuksen aikana. Palvelun käyttöehdot 1 Tuetut tuotteet Tämä palvelu on saatavilla valikoituihin tuettuihin Dell-tuotteisiin. Näitä ovat esimerkiksi OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent ja valikoidut Dell-tulostimet, jotka on ostettu vakiokokoonpanossaan. Tuettujen tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti, joten pyydä Dellin myyntiedustajalta ajantasainen lista Dellin tuotteisiin saatavilla olevista palveluista. Jokainen tuettu tuote on merkitty sarjanumerolla ("palvelutunnus"). Asiakkaan täytyy ostaa erillinen palvelusopimus jokaista tuettua tuotetta varten. Esimerkiksi kannettavan tietokoneen yhteydessä ostettu tulostin ei kuulu kannettavan tietokonejärjestelmän palvelusopimuksen piiriin. Tulostimella ja kannettavalla tietokoneella on oltava erilliset palvelusopimukset. Pidä tuetussa tuotteessa olevaa huoltotunnusta käsillä, kun otat yhteyttä Delliin tähän palveluun liittyvissä kysymyksissä. 2 Palvelun kesto A Sopimus astuu voimaan tilauksen tekopäivänä ja jatkuu palvelujakson ajan. "Palvelujakso" alkaa ostopäivänä ja jatkuu tilauslomakkeessa ilmaistun jakson ajan. Asiakkaan tilauslomakkeessa tai yhteisesti sovitussa laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritellään niiden järjestelmien tai käyttäjien määrä, joita palvelut koskevat (tässä määritellysti), hinta ja yksikköhinta sekä sovellettavat tilauspalveluehdot (yhteisnimeltä "tilauslomake"). Tässä sopimuksessa määritellyt ohjelmisto- ja palveluhankinnat on tarkoitettu yksinomaan asiakkaan sisäiseen käyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. 3 Asiakkaan velvollisuudet A Valtuus myö ntää käyttö oikeudet. Asiakas takaa, että hänellä on oikeus antaa sekä asiakkaan että Dellin käyttää tuettua tuotetta, sen sisältämiä tietoja ja kaikkia siihen kuuluvia laite- ja ohjelmistokomponentteja näiden palveluiden suorittamista varten. Jos asiakkaalla ei ole näitä oikeuksia, asiakas sitoutuu hankkimaan ne omaan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuottamaan palvelut. B Yhteistyö puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa. Asiakas suostuu tekemään yhteistyötä Dellin puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita. Kokemuksen perusteella suurin osa järjestelmien ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse käyttäjän ja analyytikon tai teknikon yhteistyöllä. C Paikan päällä -palveluun liittyvät velvollisuudet. Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan täytyy huolehtia toimitilojensa ja tuettujen tuotteiden vapaa, turvallinen ja riittävä käyttö. Riittävä käyttö käsittää runsaan työskentelytilan, sähkön käyttömahdollisuuden ja paikallisen puhelinlinjan. Käytettävissä tulee olla myös näyttö, hiiri (tai osoitinlaite) ja näppäimistö (ilman kustannuksia Dellille), jos järjestelmässä ei ole niitä valmiiksi. D Ohjelmiston ja huoltopäivitysten ylläpito. Asiakkaan täytyy ylläpitää ohjelmistoja ja tuettuja tuotteita Dellin määrittämien 8 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

9 versioiden tai kokoonpanojen vähimmäistasojen mukaisesti. Vähimmäistasot on määritetty PowerLink for Dell EMC Storage- tai EqualLogic sivustoissa tai osoitteessa (tuetut tuotteet). Asiakkaan täytyy myös varmistaa, että vaihto-osien, korjausten, ohjelmistojen päivitysten ja uusien versioiden asentaminen tehdään Dellin ohjeiden mukaisesti, jotta tuetut tuotteet pysyvät tämän palvelun piirissä. E Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaan on varmuuskopioitava järjestelmänsä kaikki olemassa olevat tiedot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ tai palauttamisesta tai järjestelmien käyttökatkoksista, joita Dellin tai kolmannen osapuolen palvelu tai tuki tai jokin muu toimi tai puute, mukaan lukien laiminlyönti, aiheuttaa. F Kolmannen osapuolen takuut. Palveluiden suorittaminen saattaa edellyttää Dellin pääsyä käyttämään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Dellin valmistamia. Joidenkin valmistajien takuut saattavat mitätöityä, jos Dell tai joku muu kuin valmistaja itse tekee huoltotöitä laitteelle tai ohjelmistolle. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Dellin suorittamat palvelut eivät vaikuta näihin takuisiin tai että asiakas on valmis hyväksymään seuraukset. DELL EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TAKUISTA TAI MISTÄÄN SEURAUKSISTA, JOITA DELLIN PALVELUT AIHEUTTAVAT NÄILLE TAKUILLE. 4 Tärkeitä lisätietoja A AIKATAULUTUKSEN MUUTTAMINEN. KUN TÄLLE PALVELULLE ON MÄÄRITELTY AJANKOHTA, SITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN KAHDEKSAN KALENTERIPÄIVÄÄ ENNEN SUUNNITELMAN MUKAISTA PÄIVÄMÄÄRÄÄ. JOS ASIAKAS MUUTTAA PALVELUAIKATAULUA ENINTÄÄN 7 PÄIVÄÄ ENNEN AJOITETTUA PÄIVÄMÄÄRÄÄ, AIKATAULUN MUUTOKSESTA PERITÄÄN LISÄMAKSU, JOKA VOI OLLA ENIMMILLÄÄN 25 % ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMASTA HINNASTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUAIKATAULUN MUUTTAMINEN VAHVISTETAAN VÄHINTÄÄN 8 PÄIVÄÄ ENNEN PALVELUN ALOITTAMISTA. B Asennus- ja käyttöö nottopalveluiden kanssa hankittujen laitteiden maksaminen. Jollei kirjallisesti ole sovittu toisin, laitteiden maksaminen ei missään tapauksessa riipu laitteiden mukana hankittujen asennus- tai käyttöönottopalveluiden suorittamisesta tai toimittamisesta. C Kaupallisesti järkevät palvelun laajuuden rajat. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, mikäli tämä aiheuttaa Dellin mielestä kohtuuttoman riskin Dellille tai Dellin palveluntuottajille tai mikäli palvelut eivät sisälly niille määritettyyn laajuuteen. Dell ei ole vastuussa itsestään riippumattomien syiden aiheuttamista puutteista tai viivästyksistä. Palvelu kattaa vain sellaiset käyttötarkoitukset, joihin tuettu tuote on suunniteltu. D Valinnaiset palvelut. Valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki tarvittaessa, asennus, konsultointi sekä hallitut ja ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla ostettavissa Delliltä asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut saattavat edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Dellin kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. E Toimeksianto. Dell voi antaa tämän palvelun ja/tai palvelun kuvauksen pätevän kolmannen osapuolen tehtäväksi. F Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. 9 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

10 Asiakas käyttäytyy töykeästi tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtoja. Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. G Maantieteelliset rajoitukset ja uudelleensijoittaminen. Tämä palvelu toimitetaan sijaintiin, joka on mainittu asiakkaan laskussa. Palvelu ei ole saatavissa kaikissa sijainneissa. Palveluvaihtoehdot, mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain, ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla asiakkaan alueella. Dellin velvoite toimittaa palvelut uudelleensijoitetuille tuetuille tuotteille vaihtelee palvelujen paikallisen saatavuuden mukaan. Palveluista saatetaan periä lisämaksu, ja uudelleensijoitettujen tuettujen tuotteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifioinnista saatetaan periä tunti- ja materiaaliveloitus Dellin senhetkisen hinnaston mukaisesti. Asiakas tarjoaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tiloihin ilman Dellille aiheutuvia kustannuksia, jotta Dell voi täyttää Dellin velvoitteet. H Palvelun siirtäminen. Tämän palvelun kuvauksen rajoitusten mukaan asiakas voi siirtää tämän palvelun kolmannelle osapuolelle, joka ostaa asiakkaalta tuetun tuotteen kokonaisuudessaan ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, jos asiakas on tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäinen ostaja tai jos asiakas osti tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäiseltä omistajalta (tai aiemmalta siirronsaajalta) ja noudatti kaikkia siirtotoimenpiteitä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa Siirrosta saatetaan veloittaa lisämaksu. Huomaa, että jos asiakas tai siirronsaaja kuljettaa tuetun tuotteen maantieteelliseen sijaintiin, jossa tämä palvelu ei ole saatavana ollenkaan tai asiakkaan maksamaan hintaan, asiakas ei ehkä saa palvelun mukaista tukea tai hänen on maksettava lisämaksuja saadakseen samaan luokkaan kuuluvaa tukea uudessa sijainnissa. Jos asiakas ei suostu maksamaan lisämaksuja, asiakkaan palvelu voidaan automaattisesti muuttaa sen luokan mukaiseksi tueksi, joka on saatavana samaan hintaan tai alempaan hintaan uudessa sijainnissa ilman hyvitystä. Lisätietoja palvelutarjouksista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta Saatavuus vaihtelee maittain. Asiakkaat ja Dellin kanavakumppanit voivat pyytää lisätietoja myyntiedustajaltaan Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Määritykset ovat paikkansapitäviä julkaisuhetkellä, mutta niitä tai niiden saatavuutta voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Dell ja sen tytäryhtiö t eivät ole vastuussa painoasun tai valokuvien virheistä tai puutteista. Dellin myyntiehdot ovat saatavilla pyynnö stä ja osoitteessa 10 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

11 Liite A Palvelun SKU:t Kuvaus US SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus LA SKU Kumppa ni EDT Kumppa ni vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö önotto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus BZ SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus Kuvaus EMEA SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni EDT Kumppa ni isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT EDT 11 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

12 * Ostettava yhdessä toisen toimipaikalla tehtävän, muuhun kuin lisäosaan liittyvän palvelun, kuten SANkäyttöönoton, kanssa. Liite B Dellin työaikaa koskevat poikkeukset Maa Dellin työ aika St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Neitsytsaaret, muu englanninkielinen Karibia Barbados, Bahamasaaret, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaika, Panama, Puerto Rico, Dominikaaninen tasavalta, Suriname, Turks- ja Caicossaaret Australia, Bermuda, Kiina, Haiti, Hongkong, Japani, Korea, Malesia, Alankomaiden Antillit, Uusi-Seelanti, Singapore, Taiwan, Thaimaa Argentiina, Intia, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys.

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys. Palvelun kuvaus Ethernet-kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen Ethernet-kytkin ("tuettu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden tai useamman (SKU-kuvauksessa määritetyllä

Lisätiedot

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerConnect -Ethernet-kytkimen asennuksen, mukaan lukien tarvittaessa asennus

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell-työaseman asennuksen Dellin tukemaan kehikkoon ("tuettu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauha-aseman asennuksen ja liittämisen Dell PowerEdge - tai

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää Dell-etäkäyttöportaalin ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet") asennuksen

Lisätiedot

Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto

Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell PowerVault ( PV ) MD3 -sarjan

Lisätiedot

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle Palvelun kuvaus Dell KACE -laitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell KACE K-Series -laite ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet"),

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu täydentää paikan päällä tarjottavaa

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell PowerEdge -palvelimen

Lisätiedot

Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu

Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu Palvelun kuvaus Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu Johdanto Dell tarjoaa mielellään Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Dell

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille

Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille Johdanto Dell tarjoaa mielellään Perusasennuspalvelu yrityksille -palveluita Yritysratkaisut (palvelin, tallennuslaite, verkko, yhdistetty) ( palvelu(t)

Lisätiedot

ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille)

ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille) Palvelun kuvaus Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille) Johdanto Tämä asiakirja kattaa ProDeploy Plus for Enterprisen (ProDeploy Plus yrityksille) ("palvelu"

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille)

Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille) Palvelun kuvaus Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille) Johdanto Tämä asiakirja kattaa Basic Deployment for Enterprisen (Peruskäyttöönotto yrityksille)

Lisätiedot

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5 Palvelun kuvaus Kiintolevyn tietojen palautuspalvelu Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa Kiintolevyn tietojen palautuspalvelua ("palvelu" tai "palvelut") tiettyjä tuotteita varten (seuraavassa määritetyt

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun kuvaus Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän palvelun

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Käyttöohjeet Sovellussivusto

Käyttöohjeet Sovellussivusto Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu)

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Palvelun kuvaus Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Johdanto Dell tarjoaa mielellään Basic Hardware Service -palvelua (Laitteiston peruspalvelua) ( palvelu(t) ) noudattaen tätä palvelun kuvausta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

tai Dell Fluid File ja käyttöönottoon. Dell Fluid

tai Dell Fluid File ja käyttöönottoon. Dell Fluid Palvelun kuvaus Dell EqualLogic FS7xxx -laitteen etäkäyttöönotto tai replikointi Johdanto Dell tarjoaa mielellään yksittäisen Dell EqualLogic FS7xxx -laitteen etäkäyttöönottoa tai Dell Fluid File System

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat:

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat: Palvelun kuvaus Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) Johdanto Dellin logistiikkapalvelut (kukin "palvelu" tai "logistiikkapalvelu" ja yhdessä "palvelut" tai "logistiikkapalvelut") ovat kattava

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas

Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas Thunder Wheel 3D -ohjauspyörä Käyttäjän opas Tekijänoikeudet Tämän oppaan osia ei saa kopioida tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus tai tiedon tallennus

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot