Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan toimipaikassa yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") ja otetaan se käyttöön, mikä on kuvattu tarkemmin tässä palvelukuvauksessa ("palvelu" tai "palvelut"). Tämä palvelu sisältää seuraavaa myydystä vstart-ratkaisusta riippuen: vstart-vakioratkaisun käyttöönoton suunnittelu ja projektinhallinta. Dell-kehikon asennus. Kaikkien vstart-laitteistokomponenttien asennus Dellin kehikkoon. Jonkin seuraavan virtualisointiratkaisun asennus ja kokoonpanon määritys: o VMware vsphere- ("hypervisor") ja VMware vcenter Server ("hypervisor-hallinta") - sovellus. Hypervisor-sovellus Microsoft Hyper-V ja hypervisor-hallintasovellus Microsoft System Center Essentials ("SCE") tai Microsoft System Center Virtual Machine Manager ("SCVMM"). Hypervisor-sovelluksen ja Dell OpenManage -sovelluksen asennus ja kokoonpanon määritys ratkaisuun kuuluviin fyysisiin palvelimiin. Dell Compellent -tallennuspalvelinympäristön ja iscsi Ethernet -verkon tai kuitukanavakytkinten käyttöönotto kuuluu ratkaisupakettiin tarpeen mukaan. VMware-ratkaisun VMware vcenterin Dell-hallintalisäosan asennus ja kokoonpanon määritys. Dell OpenManage Essentialsin ("OME") asennus ja kokoonpanon määritys. Kun palvelu on toimitettu, Dell järjestää lyhyen tuettua tuotetta käsittelevän tutustuttamistapahtuman ja toimittaa käyttöönottotiedot sisältävän kokoonpano-oppaan. Tämä palvelu on saatavilla vain Dell vstart Compellent -ratkaisuille. Palvelu on saatavana Dellin normaalina työaikana maanantaista perjantaihin ( asiakkaan paikallista aikaa), ellei liitteessä B muuta todeta. Normaalin työpäivän ulkopuolella suoritetut palvelut näkyvät asiakkaan laskussa. Palveluja ei suoriteta paikallisten tai valtakunnallisten juhlapyhien aikaan, ellei myyntitiimin ja Dellin projektijohtajan kanssa ole sovittu toisin. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan palveluun liittyvässä laskussa nimetyn Dell-tahon välillä palvelun hankkimisesta. Tämä palvelu liittyy asiakkaan allekirjoittamaan erilliseen kokonaispalvelusopimukseen, joka valtuuttaa palvelujen myymisen (tässä määritellysti), tai tällaisen sopimuksen puuttuessa Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettaviin myyntiehtoihin. Nämä ehdot ovat saatavilla osoitteessa tai paikalliselta (Yhdysvalloissa Dell.com-verkkosivulta. Ehdot ovat kokonaisuudessaan asiakirjan liitteissä. 1 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

2 Myyntiehtojen paikantaminen. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat lukea myyntiehdot osoitteessa Muut kuin yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat hakea myynti- ja palveluehtonsa paikalliselta tai etsiä maakohtaiset palveluehdot osoitteesta Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Jos tarvitset apua myyntiehtojen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Palvelukuvausten paikantaminen. Palvelukuvaukset ovat luettavissa verkossa osoitteessa Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Tämä valinta ohjaa käyttäjän automaattisesti Web-sivulle, jolla on luettelo kussakin maassa saatavilla olevista palvelusopimuksista. Lisätietoja ostamistasi palvelusopimuksista on laskussa tai tilausvahvistuksessa olevassa varastotunnuskuvauksessa (SKU-kuvaus). Jos tarvitset lisäapua palvelusopimuksen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Tämän palvelukuvauksen hyväksyminen. Tilaamalla palveluja, vastaanottamalla tai käyttämällä palveluja tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla "Hyväksyn" Dell.com-sivustossa oston yhteydessä tai Dell-ohjelmiston käyttöliittymästä asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelukuvauksen tai siihen viittauksen perusteella sisältyvien sopimusten ehtoja. Mikäli hyväksyt palvelukuvauksen ehdot yhtiön tai muun sellaisen oikeussubjektin puolesta, jonka voit sitoa tähän sopimukseen, "sinä" ja "asiakas" viittaavat tähän oikeussubjektiin. Tietyissä maissa asiakkaiden on ehkä allekirjoitettava myös ostosopimus tämän palvelukuvauksen hyväksymisen lisäksi. Palvelu umpeutuu 1 vuosi oston jälkeen. ELLEI SOVELLETTAVISSA OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA YHDEN KERRAN ALKUPERÄISEN OSTOPÄIVÄN JÄLKEISEN YHDEN VUODEN AIKANA ("VANHENEMISPÄIVÄ"). ALKUPERÄISEKSI OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun päävaiheet Projektin suunnittelu: 1. Toimipaikan ympäristöllisten ja teknisten valmiusedellytysten tarkastus. 2 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

3 2. Valmiusarviointi- ja asennuspäivien vahvistaminen ja tarpeiden esilletuonti asiakkaan toimipaikan valmiuden ja tuotteen toimituspäivien osalta, jotta suunniteltu asennusaikataulu voidaan pitää. 3. Sen varmistaminen, että asiakas tarkistaa ja hyväksyy tämän palvelun ehdot ja noudattaa niitä. 4. Sen määrittäminen, onko tietokantaresurssi ("DBA") saatavilla tämän palvelun asennusosuuden aikana, jos yhteys muodostetaan aiemmin luotuun SQL- tai Oracle -tietokantaan hypervisorhallintaa varten, ja aikataulun laadinta asianmukaisesti. Ratkaisun suunnittelu: 1. Hypervisor-hallinnan perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. 2. Sen varmistaminen, että nykyiset isännät täyttävät laitteita ja ohjelmia koskevat vähimmäisvaatimukset. 3. Kelvollisen mallin luonti asiakkaan laite- ja ohjelmistokokoonpanon perusteella: a. Tallennustilavarauksen määritys: i. Tallennusprofiilit ja asemat. ii. Asema(t). iii. Palvelinmääritykset. b. Sen määrittäminen/vahvistaminen, että kokoonpano vastaa ympäristön vähimmäisvaatimuksia laitteiston ja ohjelmiston osalta. 4. Suositelluista lähiverkon ("LAN") kokoonpanoista ja kaikkien iscsi-isäntien suojausasetuksista keskusteleminen asiakkaan kanssa. 5. Kelvollisen erillisen iscsi:n tai kuitukanavakytkinten suunnittelu ja dokumentointi uusille kytkimille parhaiden käytäntöjen mukaan: a. Suositeltujen parhaiden iscsi-käytäntöjen läpikäynti asiakkaan kanssa kaikkien (muiden kuin Dellin) kytkinten osalta, jotta asiakas voi määrittää kytkimet oikein. 6. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. 7. Hypervisor-hallinnan, palvelinvaatimusten ja tallennustilavarausten määrittäminen: a. Käytössä olevien tietokantojen selvittäminen ja tarvittavien tietojen kerääminen: i. Tietokannan tyyppi, isäntäkäyttöjärjestelmän tyyppi, yhteystyyppi ja tietokannan nimi. b. Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas hypervisor-hallintapalvelimen integroituna Active Directory -palvelimeen. c. Hypervisor-hallintapalvelimen teknisten VM-tietojen määrittäminen ja sen varmistaminen, että asiakkaalla on voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus. i. Ratkaisu, johon sisältyy SCE tai SCVMM: (a) VM:n toimialueliitosvaatimuksen ja toimialueen kautta asennuksen aikana tehtävän kirjautumisen läpikäynti. (b) VM:n levy- ja muistivaatimusten määrittäminen. (c) Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas raportointimoduulin. (d) Sen selvittäminen ja dokumentointi, käytetäänkö sisäistä oletustietokantaa vai tuettua ulkoista tietokantaa. 8. Palvelimen, tallennustilan ja virtuaalikoneen varaus: a. Hypervisor-perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. b. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja looginen asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. c. Käyttöönotettavien VM-koneiden yksityiskohtaisten tietojen erittely. 9. Dell OpenManage Server Administratorin ("OMSA") ja OME:n asennuksen läpikäynti ja dokumentointi. Dell-kehikon asennus: 3 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

4 1. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. 2. Kaikkien komponenttien asianmukaisten kehikkopaikkojen tarkistus vstart-dokumentaatiosta. 3. Kehikon asennus: a. Kehikon kokoonpanon varmistaminen asiakkaalta ja sen säätäminen tarvittaessa. b. Kehikon sijoittaminen asiakkaan ohjeiden mukaisesti. c. Sen tarkistaminen kehikon asennusoppaasta, että kehikon sijoituspaikassa on riittävästi tilaa ja riittävä ilmavirtaus. d. Tuuletinsarjan asentaminen tarvittaessa. e. Kehikon liitos-/niputussarjan asentaminen tarvittaessa. f. Säätöruuvien ja vakautintuen asentaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 4. PDU:iden ja UPS:ien asentaminen tarvittaessa: a. Johtosuunnitelman tarkistaminen asiakkaan kanssa ja sen varmistaminen, että asianmukaiset PDU- ja UPS-liitännät ovat käytettävissä. Mahdollisten piirien rinnakkaisuusvaatimusten huomiointi ja kokoonpanon määritys niiden mukaisesti. b. UPS:ien ja PDU:iden välisten johtojen reititys ja liittäminen. c. UPS:ien/PDU:iden ja asiakkaan sähköverkon välisten johtojen reititys ja liittäminen. 5. KVM-kytkimen ja KVM-alustan asentaminen tarvittaessa. 6. KVM-alustan liittimien reititys KVM-kytkimeen. 7. Mahdollisten virtaliittimien reititys ja liittäminen tarvittaessa. 8. Sen tarkistaminen LED-merkkivaloista, että UPS:t ja KVM-laitteet saavat virtaa. 9. Enintään kahden peitelevyn asentaminen tarvittaessa. 10. Kotelon kokoonpanon tarkistaminen asiakkaan kanssa. Dell PowerEdge -palvelinten asennus: 1. Uuden tuetun tuotteen purkaminen pakkauksesta ja kaikkien laitteiden tarkastus ennen asennusta. 2. Kehikkoon liittyvien laitteiden (kuten kiskojen, kannattimien ja alustan) asentaminen. 3. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tuetusta palvelimesta tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. 4. Tuetun palvelimen asentaminen kehikkoon. 5. Tuetusta tuotteesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. 6. Virtajohtojen asentaminen ja reitittäminen tuettuun palvelimeen. 7. Asiakkaan toimittamien johtojen (kuten verkkojohdon, näppäimistön, hiiren ja näyttölaitteen) kytkeminen tuettuun palvelimeen tarvittaessa. 8. Tuetun palvelimen käynnistäminen, ensimmäisen järjestelmäkäynnistyksen suorittaminen ja sen varmistaminen, ettei merkkejä viasta ole. Dell Compellent -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Tallennuspalvelinkomponenttien asennus: a. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. b. Kaikkien tarvittavien kehikkoon liittyvien laitteiden asentaminen Dellin tukemaan kehikkoon. c. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. d. Tallennuspalvelinkomponenttien asentaminen kehikkoon/kiskoille. e. Tuetusta palvelimesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. f. Asiakkaan toimittamien virranjakoyksikköjen (PDU) asennus kehikkoon sen mukaan, mitä tuotteen asianmukainen virranjako edellyttää. g. Kaikkien virta- ja kytkentäjohtojen asentaminen ja reitittäminen tallennuspalvelinkomponentteihin. h. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 4 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

5 i. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. Dell vstart -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 2. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. 3. Verkkokortin osioinnin ("NPAR") määrittäminen vstart-käyttöönotto-oppaan mukaan. 4. Tallennustilan määritys mallin mukaisesti: a. Uusien levyjen hallinta. b. Tallennusprofiilien luominen. c. Asemien luominen. d. Asemien määritys asiaankuuluvaan tallennusprofiiliin. e. Asemien säännöllisten täyskopioiden luontiaikataulujen laadinta tarpeen mukaan. 5. Uuden Dell Ethernet -verkon ja/tai kuitukanavakytkimien määrittäminen mallin mukaan. a. Sen vahvistaminen, että kytkinlaiteohjelmisto on hyväksytyllä versiotasolla; päivitys tarvittaessa. b. Suositeltujen iscsi- tai kuitukanavakytkinasetusten määrittäminen. 6. Kunkin palvelimen kokoonpanon määritys mallin mukaisesti: a. Sen vahvistaminen, että isäntälaiteohjelmisto ja -ohjelmisto on jokin hyväksytty versio: i. Dell-laitteiston päivittäminen tarvittavalla tavalla. ii. Jos kyseessä on muu kuin Dellin laitteisto, sen varmistaminen, että asiakas tekee päivityksen tarvittavalla tavalla. b. Dell-isännissä iscsi:n HBA- tai NIC-korttien ja ohjainten asennus tarpeen mukaan: i. Isännän virran katkaiseminen ja kytkeminen sen varmistamiseksi, että kaikki toimii oikein. ii. iscsi:n HBA- tai NIC-korttien asennus isäntään. iii. Sen varmistaminen, että iscsi:n HBA-laiteohjelmisto on asianmukaisella tasolla; päivitys tarvittaessa. iv. iscsi:n HBA-ohjaimen asennus isäntäkäyttöjärjestelmään. c. Sen varmistaminen, että asiakas on asentanut iscsi:n HBA- tai NIC-kortin ja ohjaimen muissa kuin Dell-isännissä. d. iscsi-käynnistyslaitteen asentaminen tarpeen mukaan. e. iscsi:n NIC-korttien IP-osoitteiden määrittäminen tarpeen mukaan. f. Tallennustilalaitteistoon kuuluvan vikasieto-ohjelmiston asennus ja/tai määritys tarpeen mukaan. g. Asemapolkukäytäntöjen määritys tarpeen mukaan. 7. iscsi- tai kuitukanavaparametrien määritys palvelimeen tarpeen mukaan: a. Palvelinten rekisteröinti ja yhteyksien vahvistaminen. 8. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) -määritys tarpeen mukaan: a. iscsi-käynnistyslaitteen asetusten katkaiseminen ja tyhjentäminen kaikissa palvelimissa. b. CHAP-käyttäjän määrittäminen ja CHAP-käyttöönotto tallennuspalvelimessa. c. iscsi-käynnistyslaitteen CHAP-määritykset kaikissa palvelimissa. 9. Palvelimen ja tallennustilan välisten yhteyksien toimivuuden varmistaminen: a. Tallennustilan osiointi ja alustus mallin mukaisesti. 10. Mahdollisen sähköposti-ilmoituksen määritys ja testaus mallin mukaisesti. 11. OME:n asennus ja määritys. Hypervisor-sovelluksen ja hypervisor-hallintapalvelimen käyttöö notto ja testaus: 1. Hypervisor-asennus: (uusimman pääversion asennus tai mallin mukainen asennus). 5 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

6 2. Hypervisor-hallintapalvelimen asennus: a. Lisätietoja teknisissä VM-tiedoissa b. Windows-käyttöjärjestelmän asennus asiakkaan toimittamalla käyttöoikeustunnuksella. c. Integrointi asiakkaan Active Directoryyn mallin mukaan tarvittaessa. 3. Kaikkien tarvittavien OBDC-yhteyksien luonti käytettäville tietokannoille tarpeen mukaan. 4. Hypervisor-hallintapalvelinsovelluksen asennus hallintapalvelimeen: a. Tarvittavien asiakkaan toimittamien käyttöoikeustunnusten asennus b. Hypervisor-hallintapalvelimen määritys: i. NTP-palvelun määritys. ii. Sen varmistaminen, että DNS ja reititys on määritetty oikein. iii. Sysprep-binaarien asennus hypervisor-hallintapalvelimeen tarpeen mukaan. iv. Datakeskusten ja klustereiden määrittäminen hypervisor-hallintapalvelimessa mallin mukaan. v. Isäntien lisääminen klusteriin. vi. HA-/DRS-perusklusterin määritys. 5. Fyysisten palvelinten määritys: a. Virtuaalisten verkkotoimintojen määritys. 6. Ulkoisen Dell-tallennustilan yhdistäminen: a. iscsi-käynnistyslaite- tai kuitukanavavyöhykkeiden määrittäminen tarpeen mukaan. b. Tallennustilan osiointi mallin mukaisesti. c. Loogisten asemien määritys isäntään. d. Hypervisor-hallintapalvelimen asemien osiointi, alustus ja nimeäminen mallin mukaisesti. 7. OMSA-asennus. VMware vcenterin Dell-lisäosien asennus ja kokoonpanon määritys tarvittaessa 1. Dell-hallintalisäosan tuonti vcenteriin käynnistämällä vsphere Client ja valitsemalla File, Deploy OVF Template. 2. vsphere-palvelinten kokoonpanon määritys ja yhdistäminen Dell-hallintalisäosan käyttöoppaan avulla: a. Lisäosan käyttöönotto vcenter-palvelimessa. b. Virran kytkeminen ja konsolin avaaminen. c. Kirjautuminen ja järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen. d. Internet Explorer -ikkunan avaaminen ja kirjautuminen ja hallittavien palvelinten lisääminen lisäosan kautta. 3. Dell Compellent Enterprise Manager -lisäosan asennus vcenteriin ja kokoonpanon määritys tarvittavalla tavalla. Tuotetietous: 1. Lyhyt tuotteeseen tutustuttaminen ja asiakirjojen tarkastelu asiakkaan kanssa. Yleiskatsaus ei korvaa Delliltä saatavia tuotteen koulutusohjelmia. 2. Hypervisor-hallintasovelluksen graafisen käyttöliittymän esittely. a. SCE:ssä tämä rajoittuu Virtual Machine Manager -moduuliin. 3. vcenterin, hallintalisäosan ja VM-toimintojen esittely tarpeen mukaan. 4. HA:n, DRS:n ja VMotion -toimintojen esittely tarpeen mukaan. Projektin sulkeminen: 1. Kaiken pakkausmateriaalin poistaminen asennuspaikalla (10 metrin säteellä) olevalle asiakkaan määrittämälle alueelle tai sopiminen asiakkaan kanssa, että asiakas poistaa materiaalin. 2. Niiden asiakirjojen toimittaminen, joista suoritetut palvelut ilmenevät. 3. Asiakkaan hyväksyntä suoritetuille palveluille. Palveluun ei kuulu Tuotteiden tai sovellusten asennuksen poisto tai niiden uudelleenasennus 6 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

7 Minkään muun kuin Dellin laitteen integrointi. Tietojen siirtopalvelu on ostettava erikseen. Muiden käyttöjärjestelmien kuin VMware ESX:n tai Microsoft Windows 2008:n asennus Hyper-Vroolilla fyysisiin palvelimiin (poikkeuksena hypervisor-hallintapalvelimen Windows-käyttöjärjestelmä). Physical to Virtual ("P2V") -palvelinsiirtopalvelut. Keskitetyn varmuuskopiointipalvelimen asennus tai kokoonpanon määritys. Käyttöjärjestelmän korjaustiedostojen tai päivitysten asennus tärkeimpiin koontiversiojulkaisuihin; Dell asentaa vain tärkeimmät hypervisor-käyttöjärjestelmän koontiversiot. Kaikkien verkko-/vlan-ongelmien määritys tai vianmääritys. Kaikki muut kuin tässä palvelukuvauksessa mainitut Ethernet-toimenpiteet. Suorituskyvyn hienosäätö High Availability- ("HA") tai Distributed Resource Scheduler ("DRS") -lisämääritykset. vcenter-resurssivarantojen luonti tai määritys. Kaikkien tämän palvelukuvauksen ulkopuolisten käyttöjärjestelmien määritys. Muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainitut toimet. Asiakkaan palvelukohtaiset velvollisuudet AD DS (Active Directory Domain Services)-, DNS (Domain Name System)- ja NTP (Network Time Protocol) -palvelujen verkkoyhteyksien ja tarvittavien tunnistetietojen toimittaminen tarpeen mukaan käyttöönoton aikana. Näiden palvelujen on oltava valmiina ennen vstart-käyttöönottoa. Käyttöjärjestelmävarmenteiden paikantaminen ja rekisteröinti verkossa asianmukaisten käyttöoikeustunnusten muodostamiseksi. Jos kyseessä on vstart-ratkaisumalli, jossa ei ole hypervisor-hallintaan varattua fyysistä palvelinta, vaihtoehtoja on kaksi: 1. Sen varmistaminen, että täysin toimiva ja tuettu Microsoft Windows -pohjainen Dell PowerEdge -palvelin on asennettu ja käytettävissä hypervisor-hallintaohjelmiston asennukseen. 2. Sen varmistaminen, että voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus on saatavilla, jos hallintapalvelimelle luodaan VM. Sen varmistaminen, että hypervisor-hallintapalvelimen tuettu tietokanta on käytettävissä ja toiminnallinen ennen tämän palvelun toteuttamista. Kaikkien asiaankuuluvien vsphere-, vcenter- ja Microsoft Windows -käyttöoikeuksien toimittaminen. Kaikkien ehdotettujen ja tarvittavien virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) asennus ja määritys iscsi:hin, palvelukonsoliin, VMotioniin ja muut kytkennät muissa kuin erillisissä fyysisissä kytkimissä. Kaikkien tämän palvelun viimeistelyn jälkeen mahdollisesti julkaistujen korjaustiedostojen ja päivitysten lataaminen.. 7 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

8 Kaikkien tietokantojen yhteysongelmien vianmääritys hypervisor-hallintapalvelimen asennuksen aikana. Palvelun käyttöehdot 1 Tuetut tuotteet Tämä palvelu on saatavilla valikoituihin tuettuihin Dell-tuotteisiin. Näitä ovat esimerkiksi OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent ja valikoidut Dell-tulostimet, jotka on ostettu vakiokokoonpanossaan. Tuettujen tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti, joten pyydä Dellin myyntiedustajalta ajantasainen lista Dellin tuotteisiin saatavilla olevista palveluista. Jokainen tuettu tuote on merkitty sarjanumerolla ("palvelutunnus"). Asiakkaan täytyy ostaa erillinen palvelusopimus jokaista tuettua tuotetta varten. Esimerkiksi kannettavan tietokoneen yhteydessä ostettu tulostin ei kuulu kannettavan tietokonejärjestelmän palvelusopimuksen piiriin. Tulostimella ja kannettavalla tietokoneella on oltava erilliset palvelusopimukset. Pidä tuetussa tuotteessa olevaa huoltotunnusta käsillä, kun otat yhteyttä Delliin tähän palveluun liittyvissä kysymyksissä. 2 Palvelun kesto A Sopimus astuu voimaan tilauksen tekopäivänä ja jatkuu palvelujakson ajan. "Palvelujakso" alkaa ostopäivänä ja jatkuu tilauslomakkeessa ilmaistun jakson ajan. Asiakkaan tilauslomakkeessa tai yhteisesti sovitussa laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritellään niiden järjestelmien tai käyttäjien määrä, joita palvelut koskevat (tässä määritellysti), hinta ja yksikköhinta sekä sovellettavat tilauspalveluehdot (yhteisnimeltä "tilauslomake"). Tässä sopimuksessa määritellyt ohjelmisto- ja palveluhankinnat on tarkoitettu yksinomaan asiakkaan sisäiseen käyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. 3 Asiakkaan velvollisuudet A Valtuus myö ntää käyttö oikeudet. Asiakas takaa, että hänellä on oikeus antaa sekä asiakkaan että Dellin käyttää tuettua tuotetta, sen sisältämiä tietoja ja kaikkia siihen kuuluvia laite- ja ohjelmistokomponentteja näiden palveluiden suorittamista varten. Jos asiakkaalla ei ole näitä oikeuksia, asiakas sitoutuu hankkimaan ne omaan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuottamaan palvelut. B Yhteistyö puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa. Asiakas suostuu tekemään yhteistyötä Dellin puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita. Kokemuksen perusteella suurin osa järjestelmien ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse käyttäjän ja analyytikon tai teknikon yhteistyöllä. C Paikan päällä -palveluun liittyvät velvollisuudet. Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan täytyy huolehtia toimitilojensa ja tuettujen tuotteiden vapaa, turvallinen ja riittävä käyttö. Riittävä käyttö käsittää runsaan työskentelytilan, sähkön käyttömahdollisuuden ja paikallisen puhelinlinjan. Käytettävissä tulee olla myös näyttö, hiiri (tai osoitinlaite) ja näppäimistö (ilman kustannuksia Dellille), jos järjestelmässä ei ole niitä valmiiksi. D Ohjelmiston ja huoltopäivitysten ylläpito. Asiakkaan täytyy ylläpitää ohjelmistoja ja tuettuja tuotteita Dellin määrittämien 8 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

9 versioiden tai kokoonpanojen vähimmäistasojen mukaisesti. Vähimmäistasot on määritetty PowerLink for Dell EMC Storage- tai EqualLogic sivustoissa tai osoitteessa (tuetut tuotteet). Asiakkaan täytyy myös varmistaa, että vaihto-osien, korjausten, ohjelmistojen päivitysten ja uusien versioiden asentaminen tehdään Dellin ohjeiden mukaisesti, jotta tuetut tuotteet pysyvät tämän palvelun piirissä. E Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaan on varmuuskopioitava järjestelmänsä kaikki olemassa olevat tiedot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ tai palauttamisesta tai järjestelmien käyttökatkoksista, joita Dellin tai kolmannen osapuolen palvelu tai tuki tai jokin muu toimi tai puute, mukaan lukien laiminlyönti, aiheuttaa. F Kolmannen osapuolen takuut. Palveluiden suorittaminen saattaa edellyttää Dellin pääsyä käyttämään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Dellin valmistamia. Joidenkin valmistajien takuut saattavat mitätöityä, jos Dell tai joku muu kuin valmistaja itse tekee huoltotöitä laitteelle tai ohjelmistolle. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Dellin suorittamat palvelut eivät vaikuta näihin takuisiin tai että asiakas on valmis hyväksymään seuraukset. DELL EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TAKUISTA TAI MISTÄÄN SEURAUKSISTA, JOITA DELLIN PALVELUT AIHEUTTAVAT NÄILLE TAKUILLE. 4 Tärkeitä lisätietoja A AIKATAULUTUKSEN MUUTTAMINEN. KUN TÄLLE PALVELULLE ON MÄÄRITELTY AJANKOHTA, SITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN KAHDEKSAN KALENTERIPÄIVÄÄ ENNEN SUUNNITELMAN MUKAISTA PÄIVÄMÄÄRÄÄ. JOS ASIAKAS MUUTTAA PALVELUAIKATAULUA ENINTÄÄN 7 PÄIVÄÄ ENNEN AJOITETTUA PÄIVÄMÄÄRÄÄ, AIKATAULUN MUUTOKSESTA PERITÄÄN LISÄMAKSU, JOKA VOI OLLA ENIMMILLÄÄN 25 % ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMASTA HINNASTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUAIKATAULUN MUUTTAMINEN VAHVISTETAAN VÄHINTÄÄN 8 PÄIVÄÄ ENNEN PALVELUN ALOITTAMISTA. B Asennus- ja käyttöö nottopalveluiden kanssa hankittujen laitteiden maksaminen. Jollei kirjallisesti ole sovittu toisin, laitteiden maksaminen ei missään tapauksessa riipu laitteiden mukana hankittujen asennus- tai käyttöönottopalveluiden suorittamisesta tai toimittamisesta. C Kaupallisesti järkevät palvelun laajuuden rajat. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, mikäli tämä aiheuttaa Dellin mielestä kohtuuttoman riskin Dellille tai Dellin palveluntuottajille tai mikäli palvelut eivät sisälly niille määritettyyn laajuuteen. Dell ei ole vastuussa itsestään riippumattomien syiden aiheuttamista puutteista tai viivästyksistä. Palvelu kattaa vain sellaiset käyttötarkoitukset, joihin tuettu tuote on suunniteltu. D Valinnaiset palvelut. Valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki tarvittaessa, asennus, konsultointi sekä hallitut ja ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla ostettavissa Delliltä asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut saattavat edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Dellin kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. E Toimeksianto. Dell voi antaa tämän palvelun ja/tai palvelun kuvauksen pätevän kolmannen osapuolen tehtäväksi. F Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. 9 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

10 Asiakas käyttäytyy töykeästi tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtoja. Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. G Maantieteelliset rajoitukset ja uudelleensijoittaminen. Tämä palvelu toimitetaan sijaintiin, joka on mainittu asiakkaan laskussa. Palvelu ei ole saatavissa kaikissa sijainneissa. Palveluvaihtoehdot, mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain, ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla asiakkaan alueella. Dellin velvoite toimittaa palvelut uudelleensijoitetuille tuetuille tuotteille vaihtelee palvelujen paikallisen saatavuuden mukaan. Palveluista saatetaan periä lisämaksu, ja uudelleensijoitettujen tuettujen tuotteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifioinnista saatetaan periä tunti- ja materiaaliveloitus Dellin senhetkisen hinnaston mukaisesti. Asiakas tarjoaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tiloihin ilman Dellille aiheutuvia kustannuksia, jotta Dell voi täyttää Dellin velvoitteet. H Palvelun siirtäminen. Tämän palvelun kuvauksen rajoitusten mukaan asiakas voi siirtää tämän palvelun kolmannelle osapuolelle, joka ostaa asiakkaalta tuetun tuotteen kokonaisuudessaan ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, jos asiakas on tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäinen ostaja tai jos asiakas osti tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäiseltä omistajalta (tai aiemmalta siirronsaajalta) ja noudatti kaikkia siirtotoimenpiteitä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa Siirrosta saatetaan veloittaa lisämaksu. Huomaa, että jos asiakas tai siirronsaaja kuljettaa tuetun tuotteen maantieteelliseen sijaintiin, jossa tämä palvelu ei ole saatavana ollenkaan tai asiakkaan maksamaan hintaan, asiakas ei ehkä saa palvelun mukaista tukea tai hänen on maksettava lisämaksuja saadakseen samaan luokkaan kuuluvaa tukea uudessa sijainnissa. Jos asiakas ei suostu maksamaan lisämaksuja, asiakkaan palvelu voidaan automaattisesti muuttaa sen luokan mukaiseksi tueksi, joka on saatavana samaan hintaan tai alempaan hintaan uudessa sijainnissa ilman hyvitystä. Lisätietoja palvelutarjouksista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta Saatavuus vaihtelee maittain. Asiakkaat ja Dellin kanavakumppanit voivat pyytää lisätietoja myyntiedustajaltaan Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Määritykset ovat paikkansapitäviä julkaisuhetkellä, mutta niitä tai niiden saatavuutta voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Dell ja sen tytäryhtiö t eivät ole vastuussa painoasun tai valokuvien virheistä tai puutteista. Dellin myyntiehdot ovat saatavilla pyynnö stä ja osoitteessa 10 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

11 Liite A Palvelun SKU:t Kuvaus US SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus LA SKU Kumppa ni EDT Kumppa ni vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö önotto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus BZ SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus Kuvaus EMEA SKU vstart asennus ja -käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart asennus ja -käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni EDT Kumppa ni isännän asennus ja käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT EDT 11 Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

12 * Ostettava yhdessä toisen toimipaikalla tehtävän, muuhun kuin lisäosaan liittyvän palvelun, kuten SANkäyttöönoton, kanssa. Liite B Dellin työaikaa koskevat poikkeukset Maa Dellin työ aika St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Neitsytsaaret, muu englanninkielinen Karibia Barbados, Bahamasaaret, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaika, Panama, Puerto Rico, Dominikaaninen tasavalta, Suriname, Turks- ja Caicossaaret Australia, Bermuda, Kiina, Haiti, Hongkong, Japani, Korea, Malesia, Alankomaiden Antillit, Uusi-Seelanti, Singapore, Taiwan, Thaimaa Argentiina, Intia, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto v

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan toimipaikassa käyttöön yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") tehtaalla

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet.

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet. Palvelun kuvaus Dell Configuration Services (Dell-määrityspalvelut) Palvelusopimuksen johdanto Dellin mukautuspalvelut (yksittäin "mukautuspalvelu" ja yhdessä "palvelut") ovat sarja palveluita, jotka kattavat

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus IT-omaisuuden jälleenmyynti ja paikan päällä tapahtuva tietojen pyyhkiminen - EMEA Johdanto Dell tarjoaa mielellään Asset Resale and Recycling (Resurssien edelleenmyynti- ja kierrätys)

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

TAKUU-, HUOLTO- JA TUKIEHDOT

TAKUU-, HUOLTO- JA TUKIEHDOT TAKUU-, HUOLTO- JA TUKIEHDOT Jos sinulla on voimassa oleva ostosopimus HDS:n kanssa ("sopimus"), nämä takuu- ja huoltoehdot ("WMS-ehdot") tulee lukea yhdessä kaikkien muiden sopimuksessa olevien lisämääräysten

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):.

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT Sopimuksen numero: HPE: Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Osapuolet. Nämä

Lisätiedot

NetSupport School 12.00 NetSupport School

NetSupport School 12.00 NetSupport School NetSupport School Käyttöohjeen Version 12.00 1 Käyttöohjeen tekijänoikeudet (C) 2015 NetSupport Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. NetSupport

Lisätiedot

Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS

Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS Kaspersky PURE KÄYTTÖOPAS SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin kysymyksiin. Varoitus!

Lisätiedot

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto Asennusopas McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TAVARAMERKIT

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas

Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas Kaspersky Small Office Security 2 Asennusopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS

Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS Kaspersky Internet Security 2011 KÄYTTÖOPAS S O V E L L U S V E R S I O : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 ( K R I I T T I N E N K O R J A U S 1 ) Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme,

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

SopimusehdotAppleCare Protection Plan

SopimusehdotAppleCare Protection Plan SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin ( Apple ) välisen laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan palvelun ( Palvelu

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot