Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan toimipaikassa käyttöön yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") tehtaalla tehdyn alustavan kokoamisen ja asiakkaan datakeskukseen tehdyn toimituksen jälkeen, mikä on kuvattu tarkemmin tässä palvelukuvauksessa ("palvelu" tai "palvelut"). Tämä palvelu sisältää seuraavaa myydystä vstart-ratkaisusta ("ratkaisu") riippuen: vstart-vakioratkaisun käyttöönoton suunnittelu ja projektinhallinta. Dell Compellent -laitteistokomponenttien asennus Dellin kehikkoon tarpeen mukaan. Jonkin seuraavan virtualisointiratkaisun asennus ja kokoonpanon määritys: o VMware vsphere- ("hypervisor") ja VMware vcenter Server ("hypervisor-hallinta") - sovellus. Hypervisor-sovellus Microsoft Hyper-V ja hypervisor-hallintasovellus Microsoft System Center Essentials ("SCE") tai Microsoft System Center Virtual Machine Manager ("SCVMM"). Hypervisor-sovelluksen ja Dell OpenManage -sovelluksen asennus ja kokoonpanon määritys ratkaisuun kuuluviin fyysisiin palvelimiin. Dell Compellent -tallennuspalvelinympäristön ja iscsi Ethernet -verkon tai kuitukanavakytkinten käyttöönotto kuuluu ratkaisupakettiin tarpeen mukaan. VMware-ratkaisun VMware vcenterin Dell-hallintalisäosan asennus ja kokoonpanon määritys. Dell OpenManage Essentialsin ("OME") asennus ja kokoonpanon määritys. Kun palvelu on toimitettu, Dell järjestää lyhyen tuettua tuotetta käsittelevän tutustuttamistapahtuman ja toimittaa käyttöönottotiedot sisältävän kokoonpano-oppaan. Tämä palvelu on saatavilla vain Dell vstart Compellent -ratkaisuille. Palvelu on saatavana Dellin normaalina työaikana maanantaista perjantaihin ( asiakkaan paikallista aikaa), ellei liitteessä B muuta todeta. Normaalin työpäivän ulkopuolella suoritetut palvelut näkyvät asiakkaan laskussa. Palveluja ei suoriteta paikallisten tai valtakunnallisten juhlapyhien aikaan, ellei myyntitiimin ja Dellin projektijohtajan kanssa ole sovittu toisin. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan palveluun liittyvässä laskussa nimetyn Dell-tahon välillä palvelun hankkimisesta. Tämä palvelu liittyy asiakkaan allekirjoittamaan erilliseen kokonaispalvelusopimukseen, joka valtuuttaa palvelujen myymisen (tässä määritellysti), tai tällaisen sopimuksen puuttuessa Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettaviin myyntiehtoihin. Nämä ehdot ovat saatavilla osoitteessa tai paikalliselta (Yhdysvalloissa Dell.com-verkkosivulta. Ehdot ovat kokonaisuudessaan asiakirjan liitteissä. 1 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

2 Myyntiehtojen paikantaminen. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat lukea myyntiehdot osoitteessa Muut kuin yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat hakea myynti- ja palveluehtonsa paikalliselta tai etsiä maakohtaiset palveluehdot osoitteesta Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Jos tarvitset apua myyntiehtojen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Palvelukuvausten paikantaminen. Palvelukuvaukset ovat luettavissa verkossa osoitteessa Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Tämä valinta ohjaa käyttäjän automaattisesti Web-sivulle, jolla on luettelo kussakin maassa saatavilla olevista palvelusopimuksista. Lisätietoja ostamistasi palvelusopimuksista on laskussa tai tilausvahvistuksessa olevassa varastotunnuskuvauksessa (SKU-kuvaus). Jos tarvitset lisäapua palvelusopimuksen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Tämän palvelukuvauksen hyväksyminen. Tilaamalla palveluja, vastaanottamalla tai käyttämällä palveluja tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla "Hyväksyn" Dell.com-sivustossa oston yhteydessä tai Dell-ohjelmiston käyttöliittymästä asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelukuvauksen tai siihen viittauksen perusteella sisältyvien sopimusten ehtoja. Mikäli hyväksyt palvelukuvauksen ehdot yhtiön tai muun sellaisen oikeussubjektin puolesta, jonka voit sitoa tähän sopimukseen, "sinä" ja "asiakas" viittaavat tähän oikeussubjektiin. Tietyissä maissa asiakkaiden on ehkä allekirjoitettava myös ostosopimus tämän palvelukuvauksen hyväksymisen lisäksi. Palvelu umpeutuu 1 vuosi oston jälkeen. ELLEI SOVELLETTAVISSA OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA YHDEN KERRAN ALKUPERÄISEN OSTOPÄIVÄN JÄLKEISEN YHDEN VUODEN AIKANA ("VANHENEMISPÄIVÄ"). ALKUPERÄISEKSI OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun päävaiheet Projektin suunnittelu: 1. Toimipaikan ympäristöllisten ja teknisten valmiusedellytysten tarkastus. 2. Valmiusarviointi- ja asennuspäivien vahvistaminen ja tarpeiden esilletuonti asiakkaan toimipaikan valmiuden ja tuotteen toimituspäivien osalta, jotta suunniteltu asennusaikataulu voidaan pitää. 3. Sen varmistaminen, että asiakas tarkistaa ja hyväksyy tämän palvelun ehdot ja noudattaa niitä. 4. Sen määrittäminen, onko tietokantaresurssi ("DBA") saatavilla tämän palvelun asennusosuuden aikana, jos yhteys muodostetaan aiemmin luotuun, tuettuun SQL- tai Oracle -tietokantaan hypervisor-hallintaa varten, ja aikataulun laadinta asianmukaisesti. 2 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

3 Ratkaisun suunnittelu: 1. Hypervisor-hallinnan perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. 2. Sen varmistaminen, että nykyiset isännät täyttävät laitteita ja ohjelmia koskevat vähimmäisvaatimukset. 3. Kelvollisen mallin luonti asiakkaan laite- ja ohjelmistokokoonpanon perusteella: a. Tallennustilavarauksen määritys: i. Tallennusprofiilit ja asemat. ii. Asema(t). iii. Palvelinmääritykset. b. Sen määrittäminen/vahvistaminen, että kokoonpano vastaa ympäristön vähimmäisvaatimuksia laitteiston ja ohjelmiston osalta. 4. Suositelluista lähiverkon ("LAN") kokoonpanoista ja kaikkien iscsi-isäntien suojausasetuksista keskusteleminen asiakkaan kanssa. 5. Kelvollisen erillisen iscsi:n tai kuitukanavakytkinten suunnittelu ja dokumentointi uusille kytkimille parhaiden käytäntöjen mukaan: a. Suositeltujen parhaiden iscsi-käytäntöjen läpikäynti asiakkaan kanssa kaikkien (muiden kuin Dellin) kytkinten osalta, jotta asiakas voi määrittää kytkimet oikein. 6. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. 7. Hypervisor-hallinnan, palvelinvaatimusten ja tallennustilavarausten määrittäminen: a. Käytössä olevien tietokantojen selvittäminen ja tarvittavien tietojen kerääminen: i. Tietokannan tyyppi, isäntäkäyttöjärjestelmän tyyppi, yhteystyyppi ja tietokannan nimi. b. Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas hypervisor-hallintapalvelimen integroituna Active Directory -palvelimeen. c. Hypervisor-hallintapalvelimen teknisten VM-tietojen määrittäminen ja sen varmistaminen, että asiakkaalla on voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus. i. Ratkaisu, johon sisältyy SCE tai SCVMM: (a) VM:n toimialueliitosvaatimuksen ja toimialueen kautta asennuksen aikana tehtävän kirjautumisen läpikäynti. (b) VM:n levy- ja muistivaatimusten määrittäminen. (c) Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas raportointimoduulin. (d) Sen selvittäminen ja dokumentointi, käytetäänkö sisäistä oletustietokantaa vai tuettua ulkoista tietokantaa. 8. Palvelimen, tallennustilan ja virtuaalikoneen varaus: a. Hypervisor-perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. b. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja looginen asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. c. Käyttöönotettavien VM-koneiden yksityiskohtaisten tietojen erittely. 9. Dell OpenManage Server Administratorin ("OMSA") ja OME:n asennuksen läpikäynti ja dokumentointi. Dell Compellent -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Tallennuspalvelinkomponenttien asennus: a. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. b. Kaikkien tarvittavien kehikkoon liittyvien laitteiden asentaminen Dellin tukemaan kehikkoon. c. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. d. Tallennuspalvelinkomponenttien asentaminen kehikkoon/kiskoille. e. Tuetusta palvelimesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. 3 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

4 f. Asiakkaan toimittamien virranjakoyksikköjen (PDU) asennus kehikkoon sen mukaan, mitä tuotteen asianmukainen virranjako edellyttää. g. Kaikkien virta- ja kytkentäjohtojen asentaminen ja reitittäminen tallennuspalvelinkomponentteihin. h. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. i. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. Dell vstart -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 2. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. 3. Verkkokortin osioinnin ("NPAR") määrittäminen vstart-käyttöönotto-oppaan mukaan. 4. Tallennustilan määritys mallin mukaisesti: a. Uusien levyjen hallinta. b. Tallennusprofiilien luominen. c. Asemien luominen. d. Asemien määritys asiaankuuluvaan tallennusprofiiliin. e. Asemien säännöllisten täyskopioiden luontiaikataulujen laadinta tarpeen mukaan. 5. Uuden Dell Ethernet -verkon ja/tai kuitukanavakytkimien määrittäminen mallin mukaan. a. Sen vahvistaminen, että kytkinlaiteohjelmisto on hyväksytyllä versiotasolla; päivitys tarvittaessa. b. Suositeltujen iscsi- tai kuitukanavakytkinasetusten määrittäminen. 6. Kunkin palvelimen kokoonpanon määritys mallin mukaisesti: a. Sen vahvistaminen, että isäntälaiteohjelmisto ja -ohjelmisto on jokin hyväksytty versio: i. Dell-laitteiston päivittäminen tarvittavalla tavalla. ii. Jos kyseessä on muu kuin Dellin laitteisto, sen varmistaminen, että asiakas tekee päivityksen tarvittavalla tavalla. b. Dell-isännissä iscsi:n HBA- tai NIC-korttien ja ohjainten asennus tarpeen mukaan: i. Isännän virran katkaiseminen ja kytkeminen sen varmistamiseksi, että kaikki toimii oikein. ii. iscsi:n HBA- tai NIC-korttien asennus isäntään. iii. Sen varmistaminen, että iscsi:n HBA-laiteohjelmisto on asianmukaisella tasolla; päivitys tarvittaessa. iv. iscsi:n HBA-ohjaimen asennus isäntäkäyttöjärjestelmään. c. Sen varmistaminen, että asiakas on asentanut iscsi:n HBA- tai NIC-kortin ja ohjaimen muissa kuin Dell-isännissä. d. iscsi-käynnistyslaitteen asentaminen tarpeen mukaan. e. iscsi:n NIC-korttien IP-osoitteiden määrittäminen tarpeen mukaan. f. Tallennustilalaitteistoon kuuluvan vikasieto-ohjelmiston asennus ja/tai määritys tarpeen mukaan. g. Asemapolkukäytäntöjen määritys tarpeen mukaan. 7. iscsi- tai kuitukanavaparametrien määritys palvelimeen tarpeen mukaan: a. Palvelinten rekisteröinti ja yhteyksien vahvistaminen. 8. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) -määritys tarpeen mukaan: a. iscsi-käynnistyslaitteen asetusten katkaiseminen ja tyhjentäminen kaikissa palvelimissa. b. CHAP-käyttäjän määrittäminen ja CHAP-käyttöönotto tallennuspalvelimessa. c. iscsi-käynnistyslaitteen CHAP-määritykset kaikissa palvelimissa. 9. Palvelimen ja tallennustilan välisten yhteyksien toimivuuden varmistaminen: a. Tallennustilan osiointi ja alustus mallin mukaisesti. 4 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

5 10. Mahdollisen sähköposti-ilmoituksen määritys ja testaus mallin mukaisesti. 11. OME:n asennus ja määritys. Hypervisor-sovelluksen ja hypervisor-hallintapalvelimen käyttöö notto ja testaus: 1. Hypervisor-asennus: (uusimman pääversion asennus tai mallin mukainen asennus). 2. Hypervisor-hallintapalvelimen asennus: a. Lisätietoja teknisissä VM-tiedoissa b. Windows-käyttöjärjestelmän asennus asiakkaan toimittamalla käyttöoikeustunnuksella. c. Integrointi asiakkaan Active Directoryyn mallin mukaan tarvittaessa. 3. Kaikkien tarvittavien OBDC-yhteyksien luonti käytettäville tietokannoille tarpeen mukaan. 4. Hypervisor-hallintapalvelinsovelluksen asennus hallintapalvelimeen: a. Tarvittavien asiakkaan toimittamien käyttöoikeustunnusten asennus b. Hypervisor-hallintapalvelimen määritys: i. NTP-palvelun määritys. ii. Sen varmistaminen, että DNS ja reititys on määritetty oikein. iii. Sysprep-binaarien asennus hypervisor-hallintapalvelimeen tarpeen mukaan. iv. Datakeskusten ja klustereiden määrittäminen hypervisor-hallintapalvelimessa mallin mukaan. v. Isäntien lisääminen klusteriin. vi. HA-/DRS-perusklusterin määritys. 5. Fyysisten palvelinten määritys: a. Virtuaalisten verkkotoimintojen määritys. 6. Ulkoisen Dell-tallennustilan yhdistäminen: a. iscsi-käynnistyslaite- tai kuitukanavavyöhykkeiden määrittäminen tarpeen mukaan. b. Tallennustilan osiointi mallin mukaisesti. c. Loogisten asemien määritys isäntään. d. Hypervisor-hallintapalvelimen asemien osiointi, alustus ja nimeäminen mallin mukaisesti. 7. OMSA-asennus. VMware vcenterin Dell-lisäosien asennus ja kokoonpanon määritys tarvittaessa 1. Dell-hallintalisäosan tuonti vcenteriin käynnistämällä vsphere Client ja valitsemalla File, Deploy OVF Template. 2. vsphere-palvelinten kokoonpanon määritys ja yhdistäminen Dell-hallintalisäosan käyttöoppaan avulla: a. Lisäosan käyttöönotto vcenter-palvelimessa. b. Virran kytkeminen ja konsolin avaaminen. c. Kirjautuminen ja järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen. d. Internet Explorer -ikkunan avaaminen ja kirjautuminen ja hallittavien palvelinten lisääminen lisäosan kautta. 3. Dell Compellent Enterprise Manager -lisäosan asennus vcenteriin ja kokoonpanon määritys tarvittavalla tavalla. Tuotetietous: 1. Lyhyt tuotteeseen tutustuttaminen ja asiakirjojen tarkastelu asiakkaan kanssa. Yleiskatsaus ei korvaa Delliltä saatavia tuotteen koulutusohjelmia. 2. Hypervisor-hallintasovelluksen graafisen käyttöliittymän esittely. a. SCE:ssä tämä rajoittuu Virtual Machine Manager -moduuliin. 3. vcenterin, hallintalisäosan ja VM-toimintojen esittely tarpeen mukaan. 4. HA:n, DRS:n ja VMotion -toimintojen esittely tarpeen mukaan. Projektin sulkeminen: 5 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

6 1. Kaiken pakkausmateriaalin poistaminen asennuspaikalla (10 metrin säteellä) olevalle asiakkaan määrittämälle alueelle tai sopiminen asiakkaan kanssa, että asiakas poistaa materiaalin. 2. Niiden asiakirjojen toimittaminen, joista suoritetut palvelut ilmenevät. 3. Asiakkaan hyväksyntä suoritetuille palveluille. Palveluun ei kuulu Tuotteiden tai sovellusten asennuksen poisto tai niiden uudelleenasennus. Minkään muun kuin Dellin laitteen integrointi. Tietojen siirtopalvelu on ostettava erikseen. Muiden käyttöjärjestelmien kuin VMware ESX:n tai Microsoft Windows 2008:n asennus Hyper-Vroolilla fyysisiin palvelimiin (poikkeuksena hypervisor-hallintapalvelimen Windows-käyttöjärjestelmä). Physical to Virtual ("P2V") -palvelinsiirtopalvelut. Keskitetyn varmuuskopiointipalvelimen asennus tai kokoonpanon määritys. Käyttöjärjestelmän korjaustiedostojen tai päivitysten asennus tärkeimpiin koontiversiojulkaisuihin; Dell asentaa vain tärkeimmät hypervisor-käyttöjärjestelmän koontiversiot. Kaikkien verkko-/vlan-ongelmien määritys tai vianmääritys. Kaikki muut kuin tässä palvelukuvauksessa mainitut Ethernet-toimenpiteet. Suorituskyvyn hienosäätö High Availability- ("HA") tai Distributed Resource Scheduler ("DRS") -lisämääritykset. vcenter-resurssivarantojen luonti tai määritys. Kaikkien tämän palvelukuvauksen ulkopuolisten käyttöjärjestelmien määritys. Muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainitut toimet. Asiakkaan palvelukohtaiset velvollisuudet AD DS (Active Directory Domain Services)-, DNS (Domain Name System)- ja NTP (Network Time Protocol) -palvelujen verkkoyhteyksien ja tarvittavien tunnistetietojen toimittaminen tarpeen mukaan käyttöönoton aikana. 1. Näiden palvelujen on oltava valmiina ennen vstart-käyttöönottoa. Käyttöjärjestelmävarmenteiden paikantaminen ja rekisteröinti verkossa asianmukaisten käyttöoikeustunnusten muodostamiseksi. Jos kyseessä on vstart-ratkaisumalli, jossa ei ole hypervisor-hallintaan varattua fyysistä palvelinta, vaihtoehtoja on kaksi: 1. Sen varmistaminen, että täysin toimiva ja tuettu Microsoft Windows -pohjainen Dell PowerEdge -palvelin on asennettu ja käytettävissä hypervisor-hallintaohjelmiston asennukseen. 2. Sen varmistaminen, että voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus on saatavilla, jos hallintapalvelimelle luodaan VM. Sen varmistaminen, että hypervisor-hallintapalvelimen tuettu tietokanta on käytettävissä ja toiminnallinen ennen tämän palvelun toteuttamista. Kaikkien asiaankuuluvien vsphere-, vcenter- ja Microsoft Windows -käyttöoikeuksien toimittaminen. Kaikkien ehdotettujen ja tarvittavien virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) asennus ja määritys iscsi:hin, palvelukonsoliin, VMotioniin ja muut kytkennät muissa kuin erillisissä fyysisissä kytkimissä. Kaikkien tämän palvelun viimeistelyn jälkeen mahdollisesti julkaistujen korjaustiedostojen ja päivitysten lataaminen.. Kaikkien tietokantojen yhteysongelmien vianmääritys hypervisor-hallintapalvelimen asennuksen aikana. 6 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

7 Palvelun käyttöehdot 1 Tuetut tuotteet Tämä palvelu on saatavilla valikoituihin tuettuihin Dell-tuotteisiin. Näitä ovat esimerkiksi OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent ja valikoidut Dell-tulostimet, jotka on ostettu vakiokokoonpanossaan. Tuettujen tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti, joten pyydä Dellin myyntiedustajalta ajantasainen lista Dellin tuotteisiin saatavilla olevista palveluista. Jokainen tuettu tuote on merkitty sarjanumerolla ("palvelutunnus"). Asiakkaan täytyy ostaa erillinen palvelusopimus jokaista tuettua tuotetta varten. Esimerkiksi kannettavan tietokoneen yhteydessä ostettu tulostin ei kuulu kannettavan tietokonejärjestelmän palvelusopimuksen piiriin. Tulostimella ja kannettavalla tietokoneella on oltava erilliset palvelusopimukset. Pidä tuetussa tuotteessa olevaa huoltotunnusta käsillä, kun otat yhteyttä Delliin tähän palveluun liittyvissä kysymyksissä. 2 Palvelun kesto A Sopimus astuu voimaan tilauksen tekopäivänä ja jatkuu palvelujakson ajan. "Palvelujakso" alkaa ostopäivänä ja jatkuu tilauslomakkeessa ilmaistun jakson ajan. Asiakkaan tilauslomakkeessa tai yhteisesti sovitussa laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritellään niiden järjestelmien tai käyttäjien määrä, joita palvelut koskevat (tässä määritellysti), hinta ja yksikköhinta sekä sovellettavat tilauspalveluehdot (yhteisnimeltä "tilauslomake"). Tässä sopimuksessa määritellyt ohjelmisto- ja palveluhankinnat on tarkoitettu yksinomaan asiakkaan sisäiseen käyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. 3 Asiakkaan velvollisuudet A Valtuus myö ntää käyttö oikeudet. Asiakas takaa, että hänellä on oikeus antaa sekä asiakkaan että Dellin käyttää tuettua tuotetta, sen sisältämiä tietoja ja kaikkia siihen kuuluvia laite- ja ohjelmistokomponentteja näiden palveluiden suorittamista varten. Jos asiakkaalla ei ole näitä oikeuksia, asiakas sitoutuu hankkimaan ne omaan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuottamaan palvelut. B Yhteistyö puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa. Asiakas suostuu tekemään yhteistyötä Dellin puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita. Kokemuksen perusteella suurin osa järjestelmien ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse käyttäjän ja analyytikon tai teknikon yhteistyöllä. C Paikan päällä -palveluun liittyvät velvollisuudet. Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan täytyy huolehtia toimitilojensa ja tuettujen tuotteiden vapaa, turvallinen ja riittävä käyttö. Riittävä käyttö käsittää runsaan työskentelytilan, sähkön käyttömahdollisuuden ja paikallisen puhelinlinjan. Käytettävissä tulee olla myös näyttö, hiiri (tai osoitinlaite) ja näppäimistö (ilman kustannuksia Dellille), jos järjestelmässä ei ole niitä valmiiksi. D Ohjelmiston ja huoltopäivitysten ylläpito. Asiakkaan täytyy ylläpitää ohjelmistoja ja tuettuja tuotteita Dellin määrittämien versioiden tai kokoonpanojen vähimmäistasojen mukaisesti. Vähimmäistasot on määritetty PowerLink for Dell EMC Storage- tai EqualLogic sivustoissa tai osoitteessa (tuetut tuotteet). 7 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

8 Asiakkaan täytyy myös varmistaa, että vaihto-osien, korjausten, ohjelmistojen päivitysten ja uusien versioiden asentaminen tehdään Dellin ohjeiden mukaisesti, jotta tuetut tuotteet pysyvät tämän palvelun piirissä. E Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaan on varmuuskopioitava järjestelmänsä kaikki olemassa olevat tiedot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ tai palauttamisesta tai järjestelmien käyttökatkoksista, joita Dellin tai kolmannen osapuolen palvelu tai tuki tai jokin muu toimi tai puute, mukaan lukien laiminlyönti, aiheuttaa. F Kolmannen osapuolen takuut. Palveluiden suorittaminen saattaa edellyttää Dellin pääsyä käyttämään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Dellin valmistamia. Joidenkin valmistajien takuut saattavat mitätöityä, jos Dell tai joku muu kuin valmistaja itse tekee huoltotöitä laitteelle tai ohjelmistolle. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Dellin suorittamat palvelut eivät vaikuta näihin takuisiin tai että asiakas on valmis hyväksymään seuraukset. DELL EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TAKUISTA TAI MISTÄÄN SEURAUKSISTA, JOITA DELLIN PALVELUT AIHEUTTAVAT NÄILLE TAKUILLE. 4 Tärkeitä lisätietoja A AIKATAULUTUKSEN MUUTTAMINEN. KUN TÄLLE PALVELULLE ON MÄÄRITELTY AJANKOHTA, SITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN KAHDEKSAN KALENTERIPÄIVÄÄ ENNEN SUUNNITELMAN MUKAISTA PÄIVÄMÄÄRÄÄ. JOS ASIAKAS MUUTTAA PALVELUAIKATAULUA ENINTÄÄN 7 PÄIVÄÄ ENNEN AJOITETTUA PÄIVÄMÄÄRÄÄ, AIKATAULUN MUUTOKSESTA PERITÄÄN LISÄMAKSU, JOKA VOI OLLA ENIMMILLÄÄN 25 % ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMASTA HINNASTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUAIKATAULUN MUUTTAMINEN VAHVISTETAAN VÄHINTÄÄN 8 PÄIVÄÄ ENNEN PALVELUN ALOITTAMISTA. B Asennus- ja käyttöö nottopalveluiden kanssa hankittujen laitteiden maksaminen. Jollei kirjallisesti ole sovittu toisin, laitteiden maksaminen ei missään tapauksessa riipu laitteiden mukana hankittujen asennus- tai käyttöönottopalveluiden suorittamisesta tai toimittamisesta. C Kaupallisesti järkevät palvelun laajuuden rajat. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, mikäli tämä aiheuttaa Dellin mielestä kohtuuttoman riskin Dellille tai Dellin palveluntuottajille tai mikäli palvelut eivät sisälly niille määritettyyn laajuuteen. Dell ei ole vastuussa itsestään riippumattomien syiden aiheuttamista puutteista tai viivästyksistä. Palvelu kattaa vain sellaiset käyttötarkoitukset, joihin tuettu tuote on suunniteltu. D Valinnaiset palvelut. Valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki tarvittaessa, asennus, konsultointi sekä hallitut ja ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla ostettavissa Delliltä asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut saattavat edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Dellin kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. E Toimeksianto. Dell voi antaa tämän palvelun ja/tai palvelun kuvauksen pätevän kolmannen osapuolen tehtäväksi. F Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. Asiakas käyttäytyy töykeästi tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. 8 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

9 Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtoja. Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. G Maantieteelliset rajoitukset ja uudelleensijoittaminen. Tämä palvelu toimitetaan sijaintiin, joka on mainittu asiakkaan laskussa. Palvelu ei ole saatavissa kaikissa sijainneissa. Palveluvaihtoehdot, mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain, ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla asiakkaan alueella. Dellin velvoite toimittaa palvelut uudelleensijoitetuille tuetuille tuotteille vaihtelee palvelujen paikallisen saatavuuden mukaan. Palveluista saatetaan periä lisämaksu, ja uudelleensijoitettujen tuettujen tuotteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifioinnista saatetaan periä tunti- ja materiaaliveloitus Dellin senhetkisen hinnaston mukaisesti. Asiakas tarjoaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tiloihin ilman Dellille aiheutuvia kustannuksia, jotta Dell voi täyttää Dellin velvoitteet. H Palvelun siirtäminen. Tämän palvelun kuvauksen rajoitusten mukaan asiakas voi siirtää tämän palvelun kolmannelle osapuolelle, joka ostaa asiakkaalta tuetun tuotteen kokonaisuudessaan ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, jos asiakas on tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäinen ostaja tai jos asiakas osti tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäiseltä omistajalta (tai aiemmalta siirronsaajalta) ja noudatti kaikkia siirtotoimenpiteitä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa Siirrosta saatetaan veloittaa lisämaksu. Huomaa, että jos asiakas tai siirronsaaja kuljettaa tuetun tuotteen maantieteelliseen sijaintiin, jossa tämä palvelu ei ole saatavana ollenkaan tai asiakkaan maksamaan hintaan, asiakas ei ehkä saa palvelun mukaista tukea tai hänen on maksettava lisämaksuja saadakseen samaan luokkaan kuuluvaa tukea uudessa sijainnissa. Jos asiakas ei suostu maksamaan lisämaksuja, asiakkaan palvelu voidaan automaattisesti muuttaa sen luokan mukaiseksi tueksi, joka on saatavana samaan hintaan tai alempaan hintaan uudessa sijainnissa ilman hyvitystä. Lisätietoja palvelutarjouksista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta Saatavuus vaihtelee maittain. Asiakkaat ja Dellin kanavakumppanit voivat pyytää lisätietoja myyntiedustajaltaan Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Määritykset ovat paikkansapitäviä julkaisuhetkellä, mutta niitä tai niiden saatavuutta voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Dell ja sen tytäryhtiö t eivät ole vastuussa painoasun tai valokuvien virheistä tai puutteista. Dellin myyntiehdot ovat saatavilla pyynnö stä ja osoitteessa 9 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

10 Liite A Palvelun SKU:t Kuvaus US SKU vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus LA SKU Kumppa ni vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus BZ SKU Kumppa ni vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus Kuvaus EMEA SKU vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT 10 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

11 * Ostettava yhdessä toisen toimipaikalla tehtävän, muuhun kuin lisäosaan liittyvän palvelun, kuten SANkäyttöönoton, kanssa. Liite B Dellin työaikaa koskevat poikkeukset Maa Dellin työ aika St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Neitsytsaaret, muu englanninkielinen Karibia Barbados, Bahamasaaret, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaika, Panama, Puerto Rico, Dominikaaninen tasavalta, Suriname, Turks- ja Caicossaaret Australia, Bermuda, Kiina, Haiti, Hongkong, Japani, Korea, Malesia, Alankomaiden Antillit, Uusi-Seelanti, Singapore, Taiwan, Thaimaa Argentiina, Intia, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

1 Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä

1 Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä Palvelun kuvaus Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan ja otetaan käyttöön enintään SKU-kuvauksessa määritetty

Lisätiedot

Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto

Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan toimipaikassa yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu")

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauhan autolataajan tai kirjaston

Lisätiedot

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys.

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys. Palvelun kuvaus Ethernet-kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen Ethernet-kytkin ("tuettu

Lisätiedot

Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu

Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu Palvelun kuvaus Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu Palvelusopimuksen johdanto Tämä palvelu kattaa yksittäisen Dell KACE K1000-sarjan laitteen kokoonpanon etämäärityksen suorittamaan

Lisätiedot

Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto

Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen kuitukanavakytkin

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden tai useamman (SKU-kuvauksessa määritetyllä

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen

Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää Microsoft Windows -pohjaisten verkkokäyttöjärjestelmien

Lisätiedot

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerConnect -Ethernet-kytkimen asennuksen, mukaan lukien tarvittaessa asennus

Lisätiedot

Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto

Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa etämääritetään Dell PowerVault DL2000 -levyvarmuuskopiointilaite, myös CommVault

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerEdge Advanced System Upgrade -päivityksen asennuksen yhteen Dell PowerEdge

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell-työaseman asennuksen Dellin tukemaan kehikkoon ("tuettu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauha-aseman asennuksen ja liittämisen Dell PowerEdge - tai

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell PowerEdge -palvelimen ("tuettu tuote" tai "tuetut

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää Dell-etäkäyttöportaalin ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet") asennuksen

Lisätiedot

Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto

Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Dell PowerVault MD3xxx -sarjan tallennusympäristön etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell PowerVault ( PV ) MD3 -sarjan

Lisätiedot

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle Palvelun kuvaus Dell KACE -laitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell KACE K-Series -laite ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet"),

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell-palvelimen, -tallennuslaitteen tai -oheislaitteen asennus

Palvelun kuvaus Dell-palvelimen, -tallennuslaitteen tai -oheislaitteen asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Palvelun kuvaus Dell-palvelimen, -tallennuslaitteen tai -oheislaitteen asennus Tämä palvelu sisältää yhden seuraavan uuden tai olemassa olevan Dell-tuotteen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu täydentää paikan päällä tarjottavaa

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell PowerEdge -palvelimen

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus Yksittäisen tapahtuman umpeutuneen takuun tuki kaupalliset asiakkaat Johdanto Dell tarjoaa mielellään Single Incident Expired Warranty Support Commercial Customers (Yksittäisen tapahtuman

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto. Johdanto. Tämän palvelun laajuus

Palvelun kuvaus. Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto. Johdanto. Tämän palvelun laajuus Palvelun kuvaus Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto Johdanto Dell tarjoaa mielellään Dell-verkkokytkimen asennus- ja käyttöönottopalvelua ( palvelu(t) ) palvelukuvauksen ( palvelun kuvaus ) mukaisesti.

Lisätiedot

Compellent Health Check -palvelun laajuus

Compellent Health Check -palvelun laajuus Palvelun kuvaus Dell Compellent SAN Health Check Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän

Lisätiedot

Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu

Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu Dell Palvelut Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ( sopimus tai palvelun kuvaus ) tehdään asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu

Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu Palvelun kuvaus Dell työpöydän virtualisointiratkaisun etäkäyttöönotto yksinkertaistettu Johdanto Dell tarjoaa mielellään Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (Dell

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Basic Hardware Service

Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Tehdasasenteiset laitteistot kattavat sisäiset laajennuskortit, Dell-merkkiset näytöt, näppäimistöt, hiiret, kaiuttimet, mikrofonit ja telakat.

Tehdasasenteiset laitteistot kattavat sisäiset laajennuskortit, Dell-merkkiset näytöt, näppäimistöt, hiiret, kaiuttimet, mikrofonit ja telakat. Palvelun kuvaus Takuuajan ulkopuolinen tekninen tuki Johdanto Dell tarjoaa mielellään takuuajan ulkopuolista taknistä tukea ("palvelu(t)") noudattaen tätä palvelun kuvausta ("palvelun kuvaus"). Tarjouksesi,

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto. Johdanto. Tämän palvelun laajuus

Palvelun kuvaus. Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto. Johdanto. Tämän palvelun laajuus Palvelun kuvaus Dell-verkkokytkimen asennus ja käyttöönotto Johdanto Dell tarjoaa mielellään Dell-verkkokytkimen asennus- ja käyttöönottopalvelua ( palvelu(t) ) palvelukuvauksen ( palvelun kuvaus ) mukaisesti.

Lisätiedot

ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille)

ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille) Palvelun kuvaus Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy Plus for Enterprise (ProDeploy Plus yrityksille) Johdanto Tämä asiakirja kattaa ProDeploy Plus for Enterprisen (ProDeploy Plus yrityksille) ("palvelu"

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille)

Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille) Palvelun kuvaus Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment for Enterprise (Peruskäyttöönotto yrityksille) Johdanto Tämä asiakirja kattaa Basic Deployment for Enterprisen (Peruskäyttöönotto yrityksille)

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille

Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille Palvelun kuvaus Perusasennuspalvelu yrityksille Johdanto Dell tarjoaa mielellään Perusasennuspalvelu yrityksille -palveluita Yritysratkaisut (palvelin, tallennuslaite, verkko, yhdistetty) ( palvelu(t)

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Dell Copilot Optimize -raportointi

Dell Copilot Optimize -raportointi Dell Copilot Optimize -raportointi Johdanto Dell tarjoaa mielellään Dell Copilot Optimize Reporting (Dell Copilot Optimize -raportointi) - palvelua ( palvelu(t) ) noudattaen tätä palvelun kuvausta ( palvelun

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun kuvaus Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän palvelun

Lisätiedot

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5 Palvelun kuvaus Kiintolevyn tietojen palautuspalvelu Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa Kiintolevyn tietojen palautuspalvelua ("palvelu" tai "palvelut") tiettyjä tuotteita varten (seuraavassa määritetyt

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Consulting Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus. Saatavilla olevat etäkonsultointipalvelut

Palvelun kuvaus. Remote Consulting Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus. Saatavilla olevat etäkonsultointipalvelut Palvelun kuvaus Remote Consulting Service Palvelusopimuksen johdanto Remote Advisory Services ("RCS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai "palvelut").

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell ProSupport tarvepohjainen palvelu. Johdanto. Tämän palvelun laajuus

Palvelun kuvaus. Dell ProSupport tarvepohjainen palvelu. Johdanto. Tämän palvelun laajuus Palvelun kuvaus Dell ProSupport tarvepohjainen palvelu Johdanto Dell tarjoaa mielellään Dell ProSupport Point of Need (Dell ProSupport tarvepohjainen palvelu) -palveluita ( palvelu(t) ) tämän palvelun

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell ProSupport for IT

Palvelun kuvaus Dell ProSupport for IT Palvelun kuvaus Dell ProSupport for IT Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan laskussa eritellyn Dellin tahon välillä.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu)

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Palvelun kuvaus Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Johdanto Dell tarjoaa mielellään Basic Hardware Service -palvelua (Laitteiston peruspalvelua) ( palvelu(t) ) noudattaen tätä palvelun kuvausta

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas

Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Dell SupportAssist tietokoneille ja tableteille Käyttöopas Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS:

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Minitorni Näkymä

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell ProSupport

Palvelun kuvaus Dell ProSupport Palvelun kuvaus Dell ProSupport Palvelusopimuksen johdanto Dellillä on ilo tarjota Dell ProSupport -palveluita ( palvelu(t) ) tietyille Dell Networking -tuotteille ( tuotteet tai "tuetut tuotteet") alla

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Remote Advisory Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelukuvaus. Remote Advisory Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus Palvelukuvaus Remote Advisory Service Palvelusopimuksen johdanto Remote Advisory Services ("RAS") -palvelut sisältävät etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("Palvelu" tai "Palvelut").

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut HP Ohjelmistopalvelu HP Care Pack -palvelut HP:n ohjelmistopalvelu tarjoaa kattavat palvelut HP:n ohjelmistoille ja tietyille muiden valmistajien ohjelmistoille. HP:n asiantuntijat ja asiakkaan IT-osasto

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

tai Dell Fluid File ja käyttöönottoon. Dell Fluid

tai Dell Fluid File ja käyttöönottoon. Dell Fluid Palvelun kuvaus Dell EqualLogic FS7xxx -laitteen etäkäyttöönotto tai replikointi Johdanto Dell tarjoaa mielellään yksittäisen Dell EqualLogic FS7xxx -laitteen etäkäyttöönottoa tai Dell Fluid File System

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell ProSupport for OEM

Palvelun kuvaus Dell ProSupport for OEM Palvelun kuvaus Dell ProSupport for OEM 1. KÄYTTÖEHTOJEN YLEISKUVAUS Tämä palvelukuvaus ( palvelukuvaus ) solmitaan alkuperäisen laitevalmistajan ( sinä tai OEM ) ja palveluun liittyvässä laskussa nimetyn

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Jälleenmyyjältä tai jakelijalta Dell-tuotteita ja -palveluita ostaneet EMEA-maiden loppukäyttäjät:

Jälleenmyyjältä tai jakelijalta Dell-tuotteita ja -palveluita ostaneet EMEA-maiden loppukäyttäjät: Palvelun kuvaus Dell ProSupport Palvelusopimuksen johdanto Dell tarjoaa Dell ProSupport -palvelun ("palvelu" tai "palvelut") valikoituihin palvelin-, tallennus- ja pöytäkonejärjestelmiin sekä kannettaviin

Lisätiedot