Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan toimipaikassa käyttöön yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") tehtaalla tehdyn alustavan kokoamisen ja asiakkaan datakeskukseen tehdyn toimituksen jälkeen, mikä on kuvattu tarkemmin tässä palvelukuvauksessa ("palvelu" tai "palvelut"). Tämä palvelu sisältää seuraavaa myydystä vstart-ratkaisusta ("ratkaisu") riippuen: vstart-vakioratkaisun käyttöönoton suunnittelu ja projektinhallinta. Dell Compellent -laitteistokomponenttien asennus Dellin kehikkoon tarpeen mukaan. Jonkin seuraavan virtualisointiratkaisun asennus ja kokoonpanon määritys: o VMware vsphere- ("hypervisor") ja VMware vcenter Server ("hypervisor-hallinta") - sovellus. Hypervisor-sovellus Microsoft Hyper-V ja hypervisor-hallintasovellus Microsoft System Center Essentials ("SCE") tai Microsoft System Center Virtual Machine Manager ("SCVMM"). Hypervisor-sovelluksen ja Dell OpenManage -sovelluksen asennus ja kokoonpanon määritys ratkaisuun kuuluviin fyysisiin palvelimiin. Dell Compellent -tallennuspalvelinympäristön ja iscsi Ethernet -verkon tai kuitukanavakytkinten käyttöönotto kuuluu ratkaisupakettiin tarpeen mukaan. VMware-ratkaisun VMware vcenterin Dell-hallintalisäosan asennus ja kokoonpanon määritys. Dell OpenManage Essentialsin ("OME") asennus ja kokoonpanon määritys. Kun palvelu on toimitettu, Dell järjestää lyhyen tuettua tuotetta käsittelevän tutustuttamistapahtuman ja toimittaa käyttöönottotiedot sisältävän kokoonpano-oppaan. Tämä palvelu on saatavilla vain Dell vstart Compellent -ratkaisuille. Palvelu on saatavana Dellin normaalina työaikana maanantaista perjantaihin ( asiakkaan paikallista aikaa), ellei liitteessä B muuta todeta. Normaalin työpäivän ulkopuolella suoritetut palvelut näkyvät asiakkaan laskussa. Palveluja ei suoriteta paikallisten tai valtakunnallisten juhlapyhien aikaan, ellei myyntitiimin ja Dellin projektijohtajan kanssa ole sovittu toisin. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja asiakkaan palveluun liittyvässä laskussa nimetyn Dell-tahon välillä palvelun hankkimisesta. Tämä palvelu liittyy asiakkaan allekirjoittamaan erilliseen kokonaispalvelusopimukseen, joka valtuuttaa palvelujen myymisen (tässä määritellysti), tai tällaisen sopimuksen puuttuessa Dellin kaupallisiin asiakkaisiin sovellettaviin myyntiehtoihin. Nämä ehdot ovat saatavilla osoitteessa tai paikalliselta (Yhdysvalloissa Dell.com-verkkosivulta. Ehdot ovat kokonaisuudessaan asiakirjan liitteissä. 1 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

2 Myyntiehtojen paikantaminen. Yhdysvalloissa olevat asiakkaat voivat lukea myyntiehdot osoitteessa Muut kuin yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat hakea myynti- ja palveluehtonsa paikalliselta tai etsiä maakohtaiset palveluehdot osoitteesta Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Jos tarvitset apua myyntiehtojen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Palvelukuvausten paikantaminen. Palvelukuvaukset ovat luettavissa verkossa osoitteessa Tässä sivustossa on valittava maa ja ensisijainen kieli sen Dellmyyntisegmentin asianmukaisesta avattavasta valikosta, jolta palvelu on ostettu (joko pienet ja keskisuuret yritykset tai suuryritykset ja julkinen sektori). Tämä valinta ohjaa käyttäjän automaattisesti Web-sivulle, jolla on luettelo kussakin maassa saatavilla olevista palvelusopimuksista. Lisätietoja ostamistasi palvelusopimuksista on laskussa tai tilausvahvistuksessa olevassa varastotunnuskuvauksessa (SKU-kuvaus). Jos tarvitset lisäapua palvelusopimuksen paikantamisessa, ota yhteys Dellin tekniseen tukeen tai myyntiedustajaan. Tämän palvelukuvauksen hyväksyminen. Tilaamalla palveluja, vastaanottamalla tai käyttämällä palveluja tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla "Hyväksyn" Dell.com-sivustossa oston yhteydessä tai Dell-ohjelmiston käyttöliittymästä asiakas sitoutuu noudattamaan tämän palvelukuvauksen tai siihen viittauksen perusteella sisältyvien sopimusten ehtoja. Mikäli hyväksyt palvelukuvauksen ehdot yhtiön tai muun sellaisen oikeussubjektin puolesta, jonka voit sitoa tähän sopimukseen, "sinä" ja "asiakas" viittaavat tähän oikeussubjektiin. Tietyissä maissa asiakkaiden on ehkä allekirjoitettava myös ostosopimus tämän palvelukuvauksen hyväksymisen lisäksi. Palvelu umpeutuu 1 vuosi oston jälkeen. ELLEI SOVELLETTAVISSA OLEVASTA LAISTA MUUTA JOHDU, ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SAA KÄYTTÄÄ TÄTÄ PALVELUA YHDEN KERRAN ALKUPERÄISEN OSTOPÄIVÄN JÄLKEISEN YHDEN VUODEN AIKANA ("VANHENEMISPÄIVÄ"). ALKUPERÄISEKSI OSTOPÄIVÄKSI KATSOTAAN PALVELUN LASKUN PÄIVÄMÄÄRÄ TAI DELLIN TILAUSVAHVISTUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ SEN MUKAAN, KUMPI PÄIVÄMÄÄRISTÄ ON AIKAISEMPI. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun päävaiheet Projektin suunnittelu: 1. Toimipaikan ympäristöllisten ja teknisten valmiusedellytysten tarkastus. 2. Valmiusarviointi- ja asennuspäivien vahvistaminen ja tarpeiden esilletuonti asiakkaan toimipaikan valmiuden ja tuotteen toimituspäivien osalta, jotta suunniteltu asennusaikataulu voidaan pitää. 3. Sen varmistaminen, että asiakas tarkistaa ja hyväksyy tämän palvelun ehdot ja noudattaa niitä. 4. Sen määrittäminen, onko tietokantaresurssi ("DBA") saatavilla tämän palvelun asennusosuuden aikana, jos yhteys muodostetaan aiemmin luotuun, tuettuun SQL- tai Oracle -tietokantaan hypervisor-hallintaa varten, ja aikataulun laadinta asianmukaisesti. 2 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

3 Ratkaisun suunnittelu: 1. Hypervisor-hallinnan perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. 2. Sen varmistaminen, että nykyiset isännät täyttävät laitteita ja ohjelmia koskevat vähimmäisvaatimukset. 3. Kelvollisen mallin luonti asiakkaan laite- ja ohjelmistokokoonpanon perusteella: a. Tallennustilavarauksen määritys: i. Tallennusprofiilit ja asemat. ii. Asema(t). iii. Palvelinmääritykset. b. Sen määrittäminen/vahvistaminen, että kokoonpano vastaa ympäristön vähimmäisvaatimuksia laitteiston ja ohjelmiston osalta. 4. Suositelluista lähiverkon ("LAN") kokoonpanoista ja kaikkien iscsi-isäntien suojausasetuksista keskusteleminen asiakkaan kanssa. 5. Kelvollisen erillisen iscsi:n tai kuitukanavakytkinten suunnittelu ja dokumentointi uusille kytkimille parhaiden käytäntöjen mukaan: a. Suositeltujen parhaiden iscsi-käytäntöjen läpikäynti asiakkaan kanssa kaikkien (muiden kuin Dellin) kytkinten osalta, jotta asiakas voi määrittää kytkimet oikein. 6. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. 7. Hypervisor-hallinnan, palvelinvaatimusten ja tallennustilavarausten määrittäminen: a. Käytössä olevien tietokantojen selvittäminen ja tarvittavien tietojen kerääminen: i. Tietokannan tyyppi, isäntäkäyttöjärjestelmän tyyppi, yhteystyyppi ja tietokannan nimi. b. Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas hypervisor-hallintapalvelimen integroituna Active Directory -palvelimeen. c. Hypervisor-hallintapalvelimen teknisten VM-tietojen määrittäminen ja sen varmistaminen, että asiakkaalla on voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus. i. Ratkaisu, johon sisältyy SCE tai SCVMM: (a) VM:n toimialueliitosvaatimuksen ja toimialueen kautta asennuksen aikana tehtävän kirjautumisen läpikäynti. (b) VM:n levy- ja muistivaatimusten määrittäminen. (c) Sen selvittäminen ja dokumentointi, haluaako asiakas raportointimoduulin. (d) Sen selvittäminen ja dokumentointi, käytetäänkö sisäistä oletustietokantaa vai tuettua ulkoista tietokantaa. 8. Palvelimen, tallennustilan ja virtuaalikoneen varaus: a. Hypervisor-perustoimintojen ja parhaiden käytäntöjen läpikäynti. b. Tallennustilan suunnittelu, hypervisor-asemien osioinnin suunnittelu ja looginen asettelu annettujen tietojen ja parhaiden käytäntöjen perusteella. c. Käyttöönotettavien VM-koneiden yksityiskohtaisten tietojen erittely. 9. Dell OpenManage Server Administratorin ("OMSA") ja OME:n asennuksen läpikäynti ja dokumentointi. Dell Compellent -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Tallennuspalvelinkomponenttien asennus: a. Kaikkien laitteiden purkaminen pakkauksesta ja tarkistaminen ennen asennusta. b. Kaikkien tarvittavien kehikkoon liittyvien laitteiden asentaminen Dellin tukemaan kehikkoon. c. Komponenttien (kuten korttien, virtalähteiden ja asemien) poistaminen tarvittaessa kokonaispainon alentamiseksi. d. Tallennuspalvelinkomponenttien asentaminen kehikkoon/kiskoille. e. Tuetusta palvelimesta mahdollisesti irrotettujen komponenttien uudelleenasennus. 3 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

4 f. Asiakkaan toimittamien virranjakoyksikköjen (PDU) asennus kehikkoon sen mukaan, mitä tuotteen asianmukainen virranjako edellyttää. g. Kaikkien virta- ja kytkentäjohtojen asentaminen ja reitittäminen tallennuspalvelinkomponentteihin. h. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. i. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. Dell vstart -ratkaisun käyttö ö notto ja testaus: 1. Kaikkien hallintaporttien liittäminen asiakkaan toimittamiin verkkoyhteyspisteisiin. 2. Tuotteen käynnistäminen ja sen varmistaminen, että perustoiminnot toimivat ja ettei merkkejä viasta ole. 3. Verkkokortin osioinnin ("NPAR") määrittäminen vstart-käyttöönotto-oppaan mukaan. 4. Tallennustilan määritys mallin mukaisesti: a. Uusien levyjen hallinta. b. Tallennusprofiilien luominen. c. Asemien luominen. d. Asemien määritys asiaankuuluvaan tallennusprofiiliin. e. Asemien säännöllisten täyskopioiden luontiaikataulujen laadinta tarpeen mukaan. 5. Uuden Dell Ethernet -verkon ja/tai kuitukanavakytkimien määrittäminen mallin mukaan. a. Sen vahvistaminen, että kytkinlaiteohjelmisto on hyväksytyllä versiotasolla; päivitys tarvittaessa. b. Suositeltujen iscsi- tai kuitukanavakytkinasetusten määrittäminen. 6. Kunkin palvelimen kokoonpanon määritys mallin mukaisesti: a. Sen vahvistaminen, että isäntälaiteohjelmisto ja -ohjelmisto on jokin hyväksytty versio: i. Dell-laitteiston päivittäminen tarvittavalla tavalla. ii. Jos kyseessä on muu kuin Dellin laitteisto, sen varmistaminen, että asiakas tekee päivityksen tarvittavalla tavalla. b. Dell-isännissä iscsi:n HBA- tai NIC-korttien ja ohjainten asennus tarpeen mukaan: i. Isännän virran katkaiseminen ja kytkeminen sen varmistamiseksi, että kaikki toimii oikein. ii. iscsi:n HBA- tai NIC-korttien asennus isäntään. iii. Sen varmistaminen, että iscsi:n HBA-laiteohjelmisto on asianmukaisella tasolla; päivitys tarvittaessa. iv. iscsi:n HBA-ohjaimen asennus isäntäkäyttöjärjestelmään. c. Sen varmistaminen, että asiakas on asentanut iscsi:n HBA- tai NIC-kortin ja ohjaimen muissa kuin Dell-isännissä. d. iscsi-käynnistyslaitteen asentaminen tarpeen mukaan. e. iscsi:n NIC-korttien IP-osoitteiden määrittäminen tarpeen mukaan. f. Tallennustilalaitteistoon kuuluvan vikasieto-ohjelmiston asennus ja/tai määritys tarpeen mukaan. g. Asemapolkukäytäntöjen määritys tarpeen mukaan. 7. iscsi- tai kuitukanavaparametrien määritys palvelimeen tarpeen mukaan: a. Palvelinten rekisteröinti ja yhteyksien vahvistaminen. 8. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) -määritys tarpeen mukaan: a. iscsi-käynnistyslaitteen asetusten katkaiseminen ja tyhjentäminen kaikissa palvelimissa. b. CHAP-käyttäjän määrittäminen ja CHAP-käyttöönotto tallennuspalvelimessa. c. iscsi-käynnistyslaitteen CHAP-määritykset kaikissa palvelimissa. 9. Palvelimen ja tallennustilan välisten yhteyksien toimivuuden varmistaminen: a. Tallennustilan osiointi ja alustus mallin mukaisesti. 4 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

5 10. Mahdollisen sähköposti-ilmoituksen määritys ja testaus mallin mukaisesti. 11. OME:n asennus ja määritys. Hypervisor-sovelluksen ja hypervisor-hallintapalvelimen käyttöö notto ja testaus: 1. Hypervisor-asennus: (uusimman pääversion asennus tai mallin mukainen asennus). 2. Hypervisor-hallintapalvelimen asennus: a. Lisätietoja teknisissä VM-tiedoissa b. Windows-käyttöjärjestelmän asennus asiakkaan toimittamalla käyttöoikeustunnuksella. c. Integrointi asiakkaan Active Directoryyn mallin mukaan tarvittaessa. 3. Kaikkien tarvittavien OBDC-yhteyksien luonti käytettäville tietokannoille tarpeen mukaan. 4. Hypervisor-hallintapalvelinsovelluksen asennus hallintapalvelimeen: a. Tarvittavien asiakkaan toimittamien käyttöoikeustunnusten asennus b. Hypervisor-hallintapalvelimen määritys: i. NTP-palvelun määritys. ii. Sen varmistaminen, että DNS ja reititys on määritetty oikein. iii. Sysprep-binaarien asennus hypervisor-hallintapalvelimeen tarpeen mukaan. iv. Datakeskusten ja klustereiden määrittäminen hypervisor-hallintapalvelimessa mallin mukaan. v. Isäntien lisääminen klusteriin. vi. HA-/DRS-perusklusterin määritys. 5. Fyysisten palvelinten määritys: a. Virtuaalisten verkkotoimintojen määritys. 6. Ulkoisen Dell-tallennustilan yhdistäminen: a. iscsi-käynnistyslaite- tai kuitukanavavyöhykkeiden määrittäminen tarpeen mukaan. b. Tallennustilan osiointi mallin mukaisesti. c. Loogisten asemien määritys isäntään. d. Hypervisor-hallintapalvelimen asemien osiointi, alustus ja nimeäminen mallin mukaisesti. 7. OMSA-asennus. VMware vcenterin Dell-lisäosien asennus ja kokoonpanon määritys tarvittaessa 1. Dell-hallintalisäosan tuonti vcenteriin käynnistämällä vsphere Client ja valitsemalla File, Deploy OVF Template. 2. vsphere-palvelinten kokoonpanon määritys ja yhdistäminen Dell-hallintalisäosan käyttöoppaan avulla: a. Lisäosan käyttöönotto vcenter-palvelimessa. b. Virran kytkeminen ja konsolin avaaminen. c. Kirjautuminen ja järjestelmänvalvojan salasanan määrittäminen. d. Internet Explorer -ikkunan avaaminen ja kirjautuminen ja hallittavien palvelinten lisääminen lisäosan kautta. 3. Dell Compellent Enterprise Manager -lisäosan asennus vcenteriin ja kokoonpanon määritys tarvittavalla tavalla. Tuotetietous: 1. Lyhyt tuotteeseen tutustuttaminen ja asiakirjojen tarkastelu asiakkaan kanssa. Yleiskatsaus ei korvaa Delliltä saatavia tuotteen koulutusohjelmia. 2. Hypervisor-hallintasovelluksen graafisen käyttöliittymän esittely. a. SCE:ssä tämä rajoittuu Virtual Machine Manager -moduuliin. 3. vcenterin, hallintalisäosan ja VM-toimintojen esittely tarpeen mukaan. 4. HA:n, DRS:n ja VMotion -toimintojen esittely tarpeen mukaan. Projektin sulkeminen: 5 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

6 1. Kaiken pakkausmateriaalin poistaminen asennuspaikalla (10 metrin säteellä) olevalle asiakkaan määrittämälle alueelle tai sopiminen asiakkaan kanssa, että asiakas poistaa materiaalin. 2. Niiden asiakirjojen toimittaminen, joista suoritetut palvelut ilmenevät. 3. Asiakkaan hyväksyntä suoritetuille palveluille. Palveluun ei kuulu Tuotteiden tai sovellusten asennuksen poisto tai niiden uudelleenasennus. Minkään muun kuin Dellin laitteen integrointi. Tietojen siirtopalvelu on ostettava erikseen. Muiden käyttöjärjestelmien kuin VMware ESX:n tai Microsoft Windows 2008:n asennus Hyper-Vroolilla fyysisiin palvelimiin (poikkeuksena hypervisor-hallintapalvelimen Windows-käyttöjärjestelmä). Physical to Virtual ("P2V") -palvelinsiirtopalvelut. Keskitetyn varmuuskopiointipalvelimen asennus tai kokoonpanon määritys. Käyttöjärjestelmän korjaustiedostojen tai päivitysten asennus tärkeimpiin koontiversiojulkaisuihin; Dell asentaa vain tärkeimmät hypervisor-käyttöjärjestelmän koontiversiot. Kaikkien verkko-/vlan-ongelmien määritys tai vianmääritys. Kaikki muut kuin tässä palvelukuvauksessa mainitut Ethernet-toimenpiteet. Suorituskyvyn hienosäätö High Availability- ("HA") tai Distributed Resource Scheduler ("DRS") -lisämääritykset. vcenter-resurssivarantojen luonti tai määritys. Kaikkien tämän palvelukuvauksen ulkopuolisten käyttöjärjestelmien määritys. Muut kuin tässä palvelukuvauksessa erikseen mainitut toimet. Asiakkaan palvelukohtaiset velvollisuudet AD DS (Active Directory Domain Services)-, DNS (Domain Name System)- ja NTP (Network Time Protocol) -palvelujen verkkoyhteyksien ja tarvittavien tunnistetietojen toimittaminen tarpeen mukaan käyttöönoton aikana. 1. Näiden palvelujen on oltava valmiina ennen vstart-käyttöönottoa. Käyttöjärjestelmävarmenteiden paikantaminen ja rekisteröinti verkossa asianmukaisten käyttöoikeustunnusten muodostamiseksi. Jos kyseessä on vstart-ratkaisumalli, jossa ei ole hypervisor-hallintaan varattua fyysistä palvelinta, vaihtoehtoja on kaksi: 1. Sen varmistaminen, että täysin toimiva ja tuettu Microsoft Windows -pohjainen Dell PowerEdge -palvelin on asennettu ja käytettävissä hypervisor-hallintaohjelmiston asennukseen. 2. Sen varmistaminen, että voimassa oleva Microsoft Windows 2008 R2 -käyttöoikeus on saatavilla, jos hallintapalvelimelle luodaan VM. Sen varmistaminen, että hypervisor-hallintapalvelimen tuettu tietokanta on käytettävissä ja toiminnallinen ennen tämän palvelun toteuttamista. Kaikkien asiaankuuluvien vsphere-, vcenter- ja Microsoft Windows -käyttöoikeuksien toimittaminen. Kaikkien ehdotettujen ja tarvittavien virtuaalisten lähiverkkojen (VLAN) asennus ja määritys iscsi:hin, palvelukonsoliin, VMotioniin ja muut kytkennät muissa kuin erillisissä fyysisissä kytkimissä. Kaikkien tämän palvelun viimeistelyn jälkeen mahdollisesti julkaistujen korjaustiedostojen ja päivitysten lataaminen.. Kaikkien tietokantojen yhteysongelmien vianmääritys hypervisor-hallintapalvelimen asennuksen aikana. 6 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

7 Palvelun käyttöehdot 1 Tuetut tuotteet Tämä palvelu on saatavilla valikoituihin tuettuihin Dell-tuotteisiin. Näitä ovat esimerkiksi OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent ja valikoidut Dell-tulostimet, jotka on ostettu vakiokokoonpanossaan. Tuettujen tuotteiden määrä lisääntyy jatkuvasti, joten pyydä Dellin myyntiedustajalta ajantasainen lista Dellin tuotteisiin saatavilla olevista palveluista. Jokainen tuettu tuote on merkitty sarjanumerolla ("palvelutunnus"). Asiakkaan täytyy ostaa erillinen palvelusopimus jokaista tuettua tuotetta varten. Esimerkiksi kannettavan tietokoneen yhteydessä ostettu tulostin ei kuulu kannettavan tietokonejärjestelmän palvelusopimuksen piiriin. Tulostimella ja kannettavalla tietokoneella on oltava erilliset palvelusopimukset. Pidä tuetussa tuotteessa olevaa huoltotunnusta käsillä, kun otat yhteyttä Delliin tähän palveluun liittyvissä kysymyksissä. 2 Palvelun kesto A Sopimus astuu voimaan tilauksen tekopäivänä ja jatkuu palvelujakson ajan. "Palvelujakso" alkaa ostopäivänä ja jatkuu tilauslomakkeessa ilmaistun jakson ajan. Asiakkaan tilauslomakkeessa tai yhteisesti sovitussa laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa määritellään niiden järjestelmien tai käyttäjien määrä, joita palvelut koskevat (tässä määritellysti), hinta ja yksikköhinta sekä sovellettavat tilauspalveluehdot (yhteisnimeltä "tilauslomake"). Tässä sopimuksessa määritellyt ohjelmisto- ja palveluhankinnat on tarkoitettu yksinomaan asiakkaan sisäiseen käyttöön. Niitä ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. 3 Asiakkaan velvollisuudet A Valtuus myö ntää käyttö oikeudet. Asiakas takaa, että hänellä on oikeus antaa sekä asiakkaan että Dellin käyttää tuettua tuotetta, sen sisältämiä tietoja ja kaikkia siihen kuuluvia laite- ja ohjelmistokomponentteja näiden palveluiden suorittamista varten. Jos asiakkaalla ei ole näitä oikeuksia, asiakas sitoutuu hankkimaan ne omaan laskuunsa, ennen kuin pyytää Delliä tuottamaan palvelut. B Yhteistyö puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa. Asiakas suostuu tekemään yhteistyötä Dellin puhelinanalyytikon ja paikan päällä toimivan teknikon kanssa ja noudattamaan heidän antamiaan ohjeita. Kokemuksen perusteella suurin osa järjestelmien ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse käyttäjän ja analyytikon tai teknikon yhteistyöllä. C Paikan päällä -palveluun liittyvät velvollisuudet. Jos palvelut edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan täytyy huolehtia toimitilojensa ja tuettujen tuotteiden vapaa, turvallinen ja riittävä käyttö. Riittävä käyttö käsittää runsaan työskentelytilan, sähkön käyttömahdollisuuden ja paikallisen puhelinlinjan. Käytettävissä tulee olla myös näyttö, hiiri (tai osoitinlaite) ja näppäimistö (ilman kustannuksia Dellille), jos järjestelmässä ei ole niitä valmiiksi. D Ohjelmiston ja huoltopäivitysten ylläpito. Asiakkaan täytyy ylläpitää ohjelmistoja ja tuettuja tuotteita Dellin määrittämien versioiden tai kokoonpanojen vähimmäistasojen mukaisesti. Vähimmäistasot on määritetty PowerLink for Dell EMC Storage- tai EqualLogic sivustoissa tai osoitteessa (tuetut tuotteet). 7 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

8 Asiakkaan täytyy myös varmistaa, että vaihto-osien, korjausten, ohjelmistojen päivitysten ja uusien versioiden asentaminen tehdään Dellin ohjeiden mukaisesti, jotta tuetut tuotteet pysyvät tämän palvelun piirissä. E Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaan on varmuuskopioitava järjestelmänsä kaikki olemassa olevat tiedot ja ohjelmat ennen tämän palvelun toimittamista. DELL EI OLE VASTUUVELVOLLINEN TIETOJEN TAI OHJELMIEN MENETYKSESTÄ tai palauttamisesta tai järjestelmien käyttökatkoksista, joita Dellin tai kolmannen osapuolen palvelu tai tuki tai jokin muu toimi tai puute, mukaan lukien laiminlyönti, aiheuttaa. F Kolmannen osapuolen takuut. Palveluiden suorittaminen saattaa edellyttää Dellin pääsyä käyttämään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Dellin valmistamia. Joidenkin valmistajien takuut saattavat mitätöityä, jos Dell tai joku muu kuin valmistaja itse tekee huoltotöitä laitteelle tai ohjelmistolle. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Dellin suorittamat palvelut eivät vaikuta näihin takuisiin tai että asiakas on valmis hyväksymään seuraukset. DELL EI OLE VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN TAKUISTA TAI MISTÄÄN SEURAUKSISTA, JOITA DELLIN PALVELUT AIHEUTTAVAT NÄILLE TAKUILLE. 4 Tärkeitä lisätietoja A AIKATAULUTUKSEN MUUTTAMINEN. KUN TÄLLE PALVELULLE ON MÄÄRITELTY AJANKOHTA, SITÄ KOSKEVAT MUUTOKSET ON TEHTÄVÄ VIIMEISTÄÄN KAHDEKSAN KALENTERIPÄIVÄÄ ENNEN SUUNNITELMAN MUKAISTA PÄIVÄMÄÄRÄÄ. JOS ASIAKAS MUUTTAA PALVELUAIKATAULUA ENINTÄÄN 7 PÄIVÄÄ ENNEN AJOITETTUA PÄIVÄMÄÄRÄÄ, AIKATAULUN MUUTOKSESTA PERITÄÄN LISÄMAKSU, JOKA VOI OLLA ENIMMILLÄÄN 25 % ASIAKKAAN PALVELUISTA MAKSAMASTA HINNASTA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUAIKATAULUN MUUTTAMINEN VAHVISTETAAN VÄHINTÄÄN 8 PÄIVÄÄ ENNEN PALVELUN ALOITTAMISTA. B Asennus- ja käyttöö nottopalveluiden kanssa hankittujen laitteiden maksaminen. Jollei kirjallisesti ole sovittu toisin, laitteiden maksaminen ei missään tapauksessa riipu laitteiden mukana hankittujen asennus- tai käyttöönottopalveluiden suorittamisesta tai toimittamisesta. C Kaupallisesti järkevät palvelun laajuuden rajat. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, mikäli tämä aiheuttaa Dellin mielestä kohtuuttoman riskin Dellille tai Dellin palveluntuottajille tai mikäli palvelut eivät sisälly niille määritettyyn laajuuteen. Dell ei ole vastuussa itsestään riippumattomien syiden aiheuttamista puutteista tai viivästyksistä. Palvelu kattaa vain sellaiset käyttötarkoitukset, joihin tuettu tuote on suunniteltu. D Valinnaiset palvelut. Valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki tarvittaessa, asennus, konsultointi sekä hallitut ja ammattimaiset tuki- tai koulutuspalvelut) saattaa olla ostettavissa Delliltä asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut saattavat edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Dellin kanssa. Jos tällaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. E Toimeksianto. Dell voi antaa tämän palvelun ja/tai palvelun kuvauksen pätevän kolmannen osapuolen tehtäväksi. F Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelun aikana seuraavista syistä: Asiakas ei maksa palvelun koko hintaa laskun ehtojen mukaisesti. Asiakas käyttäytyy töykeästi tai uhkaavasti tai ei tee yhteistyötä avustavan analyytikon tai toimipaikalle saapuvan teknikon kanssa. 8 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

9 Asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelun kuvauksen käyttöehtoja. Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää asiakkaalle kirjallisen peruutusilmoituksen asiakkaan laskussa mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksessa mainitaan peruutuksen syy ja peruutuksen voimaantulopäivämäärä, joka on vähintään kymmenen (10) päivää siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, paitsi jos laki edellyttää muuta peruutusehtoa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAAN, ASIAKKAAN DELLILLE MAKSETTUJA TAI MAKSUA ODOTTAVIA MAKSUJA EI HYVITETÄ. G Maantieteelliset rajoitukset ja uudelleensijoittaminen. Tämä palvelu toimitetaan sijaintiin, joka on mainittu asiakkaan laskussa. Palvelu ei ole saatavissa kaikissa sijainneissa. Palveluvaihtoehdot, mukaan lukien palvelutasot, teknisen tuen ajat ja paikan päällä tapahtuvan palvelun vasteajat vaihtelevat alueittain, ja jotkin vaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla asiakkaan alueella. Dellin velvoite toimittaa palvelut uudelleensijoitetuille tuetuille tuotteille vaihtelee palvelujen paikallisen saatavuuden mukaan. Palveluista saatetaan periä lisämaksu, ja uudelleensijoitettujen tuettujen tuotteiden tarkastamisesta ja uudelleensertifioinnista saatetaan periä tunti- ja materiaaliveloitus Dellin senhetkisen hinnaston mukaisesti. Asiakas tarjoaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tiloihin ilman Dellille aiheutuvia kustannuksia, jotta Dell voi täyttää Dellin velvoitteet. H Palvelun siirtäminen. Tämän palvelun kuvauksen rajoitusten mukaan asiakas voi siirtää tämän palvelun kolmannelle osapuolelle, joka ostaa asiakkaalta tuetun tuotteen kokonaisuudessaan ennen senhetkisen palvelujakson päättymistä, jos asiakas on tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäinen ostaja tai jos asiakas osti tuetun tuotteen ja tämän palvelun alkuperäiseltä omistajalta (tai aiemmalta siirronsaajalta) ja noudatti kaikkia siirtotoimenpiteitä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa Siirrosta saatetaan veloittaa lisämaksu. Huomaa, että jos asiakas tai siirronsaaja kuljettaa tuetun tuotteen maantieteelliseen sijaintiin, jossa tämä palvelu ei ole saatavana ollenkaan tai asiakkaan maksamaan hintaan, asiakas ei ehkä saa palvelun mukaista tukea tai hänen on maksettava lisämaksuja saadakseen samaan luokkaan kuuluvaa tukea uudessa sijainnissa. Jos asiakas ei suostu maksamaan lisämaksuja, asiakkaan palvelu voidaan automaattisesti muuttaa sen luokan mukaiseksi tueksi, joka on saatavana samaan hintaan tai alempaan hintaan uudessa sijainnissa ilman hyvitystä. Lisätietoja palvelutarjouksista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta Saatavuus vaihtelee maittain. Asiakkaat ja Dellin kanavakumppanit voivat pyytää lisätietoja myyntiedustajaltaan Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstissä mahdollisesti käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet viittaavat joko merkkien ja nimien haltijoihin tai näiden tuotteisiin. Määritykset ovat paikkansapitäviä julkaisuhetkellä, mutta niitä tai niiden saatavuutta voidaan muuttaa koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Dell ja sen tytäryhtiö t eivät ole vastuussa painoasun tai valokuvien virheistä tai puutteista. Dellin myyntiehdot ovat saatavilla pyynnö stä ja osoitteessa 9 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

10 Liite A Palvelun SKU:t Kuvaus US SKU vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus LA SKU Kumppa ni vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT Kuvaus BZ SKU Kumppa ni vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus SKUtunnus Kuvaus EMEA SKU vstart käyttö ö notto vspheressä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT vstart käyttö ö notto Hyper-V:ssä, 8 isäntää ja 1 Compellent SC, enintään 2 levykehikkoa EDT Kumppa ni isännän käyttö ö notto uudessa vstart ympäristö ssä, lisäosa * EDT 10 Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

11 * Ostettava yhdessä toisen toimipaikalla tehtävän, muuhun kuin lisäosaan liittyvän palvelun, kuten SANkäyttöönoton, kanssa. Liite B Dellin työaikaa koskevat poikkeukset Maa Dellin työ aika St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Neitsytsaaret, muu englanninkielinen Karibia Barbados, Bahamasaaret, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaika, Panama, Puerto Rico, Dominikaaninen tasavalta, Suriname, Turks- ja Caicossaaret Australia, Bermuda, Kiina, Haiti, Hongkong, Japani, Korea, Malesia, Alankomaiden Antillit, Uusi-Seelanti, Singapore, Taiwan, Thaimaa Argentiina, Intia, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto v

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas

Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas Kaspersky Small Office Security 2 Käyttöopas SOVELLUSVERSIO: 9.1 Arvoisa käyttäjä! Kiitos tuotteemme valinnasta. Toivomme, että tämä asiakirja on hyödyllinen ja tarjoaa vastaukset useimpiin esille tuleviin

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot