NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE"

Transkriptio

1 NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt valtuutettu Nokian jälleenmyyjä, ja jonka Nokia on tarkoittanut myytäväksi Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa alkaen. HUOM! Tämä takuu ei rajoita käyttäjän asuinmaan pakollisien kuluttajansuojalakien takaamia oikeuksia. YLEISTÄ Nokia Corporation ( Nokia ) myöntää tämän Takuun alkuperäisessä myyntipakkauksessa oleviin Nokiatuotteisiin ( Tuote ). Tämä Tuote on huipputeknologiaa edustava elektroniikkatuote. Nokia kehottaa lukemaan Tuotteen mukana toimitetun käyttöohjeen ja noudattamaan sitä. On myös syytä huomioida, että Tuote saattaa sisältää osia, jotka saattavat vaurioitua, jos niitä ei käsitellä huolellisesti. Takuuaikana Nokia tai Nokian valtuutettu huoltoliike joko korjaa Tuotteessa ilmenevät materiaali- ja laatuvirheet veloituksetta ja kohtuullisessa ajassa tai niin halutessaan vaihtaa Tuotteen uuteen. TAKUUAIKA Takuuaika alkaa, kun Tuote myydään loppukäyttäjälle ensimmäisen kerran. Tämä voidaan todistaa joko (i) ensimmäisen jälleenmyyjän ostotodistuksella tai (ii) Nokian Tuotetta koskevalla ensimmäisellä rekisteröintipäivämäärällä. Nokia myöntää myyntipakkauksen sisällölle takuun seuraavasti: (i) Kaksikymmentäneljä (24) kuukautta päälaitteelle (ii) Kaksitoista (12) kuukautta päälaitteen akulle ja lisälaitteille (iii) Kuusi (6) kuukautta laturille (iv) Kolme (3) kuukautta CD-ROM-levylle. Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei jatka takuuaikoja. B /1

2 Takuuaikana toimitetut alkuperäiset tai vaihdetut osat tai vaihdetut Tuotteet ovat tämän Takuun alaisia alkuperäisen takuuajan voimassaoloajan loppuun saakka, aina kuitenkin vähintään kuusikymmentä (60) päivää korjauspäivästä tai Tuotteen vaihtamisesta lukien. TAKUUPALVELUN SAAMINEN Jos arvioit, että Tuotteesi on huollettava tämän Takuun puitteissa, vieraile ensin osoitteessa ja noudata epäiltyä vikaa koskevia vianmääritysohjeita sekä annettuja toimintaohjeita. Apua on saatavana myös Nokian puhelinpalvelusta (huomioi mahdolliset puhelusta aiheutuvat kulut). Tietoa Nokian puhelinpalvelusta ja Nokian valtuutetuista huoltoliikkeistä on saatavana myyntipakkauksesta sekä Nokian www-kotisivuilta. Jos otat yhteyttä Nokian puhelinpalveluun tai käytät muuta tukipalvelua, valmistaudu antamaan seuraavat tiedot: Nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, Nokia-käyttäjätilisi tiedot sekä muut yhteystiedot; Tuotteen tyyppi, nimi, mallinumero, tuotekoodi ja sarjanumero (nämä tiedot ovat Tuotteen myyntipakkauksessa); Ostopäivä ja -paikka sekä jälleenmyyjän nimi, jolta Tuote on ensimmäisen kerran ostettu; Lyhyt kuvaus Tuotteen viasta. Jos vierailet Nokian valtuutetussa huoltoliikkeessä tämän Takuun puitteissa, ota mukaasi Tuotteen alkuperäisen ostotodistuksen kopio. Käyttäjän velvollisuus on ilmoittaa Nokialle tai Nokian valtuutetulle huoltoliikkeelle Tuotteen viasta kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa vian havaitsemisesta, aina kuitenkin ennen takuuajan päättymistä (katso edellä oleva kohta 2). Nokia suosittelee, että rekisteröit Tuotteesi Nokian palvelussa tai aktivoit Nokia-käyttäjätilin. Näin Nokia voi eräissä tapauksissa toimittaa henkilökohtaisesti mukautetun takuupalvelun. TAKUUN ULKOPUOLISET ASIAT Nokian Takuu ei kata seuraavia asioita:

3 1. Käyttöoppaat. 2. Kolmannen osapuolen ohjelmistot, asetukset, sisältö, tiedot tai linkit, jotka on asennettu tai ladattu Tuotteeseen minä tahansa ajankohtana. 3. Nokian ja kolmannen osapuolen palvelut sekä käytön mahdollistavat asiakasohjelmat (tarkista oikeutesi ja velvollisuutesi lukemalla palvelujen mukana toimitetut käyttöehdot). 4. Normaali kuluminen. 5. Akun latauskapasiteetin heikentyminen, joka aiheutuu akkujen normaalista elinkaaresta. 6. Viat tai vahingot, jotka ovat aiheutuneet (a) väärinkäytöstä, (b) Tuotteen käyttämisestä muulla kuin käyttöoppaassa määritetyllä tavalla, (c) Tuotteen käyttäminen muun kuin Nokian valmistaman toisen tuotteen, lisälaitteen, ohjelmiston tai palvelun kanssa tai Tuotteen kytkeminen sellaiseen, (d) kolmannen osapuolen Tuotteeseen yhdistämistä tuotteista tai (e) muusta Nokian kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä. 7. Vauriot, jotka ovat aiheutuneet hakkeroinnista, kräkkäyksestä, viruksista, muista haittaohjelmista tai luvattomasta palvelujen, tietokonejärjestelmien tai verkkojen käytöstä. 8. Tuotteen näytön kuvapisteiden viat, jotka voidaan katsoa teollisuudenalan standardien mukaisiksi. Lisätietoa kuvapisteiden vioista ja teollisuudenalan standardeista on osoitteessa Tämä Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: 1. Tuote on (a) avattu tai sitä on muutettu tai korjattu ilman Nokian valtuutusta tai (b) jos sen korjauksessa on käytetty muita kuin valtuutettuja varaosia. 2. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen päivämääräkoodi tai IMEI-numero on poistettu, pyyhitty, hangattu pois, muutettu tai millä tahansa muulla tavoin epäselvä. 3. Tuotteen käyttämää ohjelmistoa on muutettu. Tämän Takuun osalta kaikki Nokian Tuotteeseen etukäteen

4 asentamat ohjelmistot, jotka ovat Tuotteen normaalin käytön kannalta tarpeellisia, katsotaan Nokian ohjelmistoiksi. Nokia ei takaa, että mitkään Tuotteen mukana, Tuotteeseen asennettuna tai Tuotetta varten toimitetut Nokian ohjelmistot (mukaan lukien päivitykset) täyttävät kaikki vaatimuksenne, toimivat tai ovat yhteensopivat muiden kuin Nokian toimittamien laitteiden tai ohjelmistojen kanssa, toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi, tai että ohjelmistovirheet ovat korjattavissa tai tullaan korjaamaan. Mikäli Nokian ohjelmistossa havaitaan vika, Nokia tai Nokian valtuutettu huoltoliike tarjoaa saataville uusimman Nokian ohjelmiston version Tuotteeseen uudelleen asentamista varten. Eräitä Nokian ohjelmistoja koskevat erilliset lisenssiehdot. Lisätietoja Nokian ohjelmistoa koskevista tukipalveluista on osoitteessa tai kyseistä ohjelmistoa koskevissa lisenssiehdoissa. MUITA TÄRKEITÄ HUOMIOITA Tuotteen toiminnan edellyttämä SIM-kortti ja matkapuhelinverkko tai muu verkko tai järjestelmä ovat Nokiasta riippumattoman operaattorin toimittamia. Tästä syystä Nokian vastuu ei kata matkapuhelinverkon tai muun verkon tai järjestelmän toimivuutta, saatavuutta, kattavuutta, palveluita tai ulottuvuutta. Jotta Nokia tai Nokian valtuutettu huoltoliike kykenee korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteen uuteen, operaattori saattaa joutua avaamaan SIM-lukituksen tai muun lukituksen, jolla Tuote on pyritty lukitsemaan vain tietyssä verkossa tai tietyn operaattorin käytettäväksi. Näissä tapauksissa on otettava ensin yhteys operaattoriin ja pyydettävä Tuotteen lukituksen avaamista. Kaikki Tuotteen osat, jotka Nokia on vaihtanut, ovat vaihtamisen jälkeen Nokian omaisuutta. Korjatessaan tai vaihtaessaan Tuotetta Nokia on oikeutettu käyttämään uusia tai korjattuja osia tai tuotteita. Mikäli tämä Takuu ei kata Tuotetta tai vikaa, jonka vuoksi se on toimitettu huollettavaksi, Nokia ja sen valtuutetut huoltoliikkeet pidättävät itsellään oikeuden veloittaa Tuotteen korjaus- tai vaihtamis- sekä käsittelykulut. Tuote saattaa sisältää maakohtaisia elementtejä, kuten ohjelmistoja. Tietyssä maassa saatavana olevat

5 takuupalvelut voivat rajoittua kyseisessä maassa saatavana oleviin Tuotteisiin ja maakohtaisiin elementteihin. Edellä mainitun lisäksi, mikäli Tuote on tuotu maahan toisesta maasta, jonka markkinoille se on alunperin tarkoitettu, Tuote saattaa sisältää maakohtaisia elementtejä, joita ei katsota tämän Takuun tarkoittamiksi vioiksi, vaikka kyseiset elementit eivät olisi käytettävissä. NOKIAN VASTUUNRAJOITUS Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokian ei voida missään olosuhteissa katsoa olevan suorassa tai epäsuorassa korvausvastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat sisällön tai tietojen katoamisesta, tuhoutumisesta tai turmeltumisesta tai niiden uudelleenluomisesta tai siirtämisestä, vaikka kyseisen katoamisen, tuhoutumisen tai turmeltumisen on aiheuttanut Tuotteessa oleva vika. On syytä huomioida, että käyttäjän vastuulla on varmuuskopioida kaikki Tuotteeseen tallennetut tiedot ja sisältö (mukaan lukien ilman rajoituksia kaikki lisenssinumerot ja aktivointikoodit), ennen kuin Tuote toimitetaan huollettavaksi, sillä huoltotoimien aikana kaikki tiedot poistetaan Tuotteesta. ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVASTUUSSA TULOJEN, TUOTTEIDEN, TOIMINNALLISUUDEN, LIIKETOIMINNAN, SOPIMUSTEN, LIIKEVOITON TAI OLETETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ, LISÄKUSTANNUKSISTA TAI -KULUISTA TAI SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI ERITYISISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokian korvausvastuu rajoittuu Tuotteen ostohintaan. Tämän lausekkeen 6 rajoitukset eivät koske Nokian tahallisuudesta tai huolimattomuudesta aiheutunutta vahinkoa, eivätkä Nokian todistetusta huolimattomuudesta aiheutuneita kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja. Nokia Corporation Keilalahdentie 2-4 FIN Espoo Finland

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013

Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400. Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 Tracker for Android Tracker G500 Black Magnum Tracker G400 Käyttöohje Ver 1.1 05.07.2013 1 Ohjelman ja puhelimen tiedot Rekisteröintikoodi: ID (sarjanumero) / IMEI Puhelinnumero: Jakonimi: Katselijan salasana:

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

EPSON COVERPLUS Ehdot

EPSON COVERPLUS Ehdot EPSON COVERPLUS Ehdot 1. Määritelmät Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät: "Rekisteröinti" on EPSON CoverPlus -rekisteröintisivustossa käytettävä prosessi, jonka avulla syötät ostamasi (tai muutoin saamasi)

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu. Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN,

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Samsung Solid State Drive Pikaopas

Samsung Solid State Drive Pikaopas MZ-7PC064 MZ-7PC128 MZ-7PC256 MZ-7PC512 Rev. 3.0 Samsung Solid State Drive Pikaopas Sisällysluettelo 1. Purkaminen pakkauksesta...3 2. SSD-aseman esittely...4 3. Varotoimet...4 Käsittelyä koskevat varotoimet...4

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE

SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE SUUNTO SMART SENSOR KÄYTTÖOHJE 2 1 Tervetuloa... 3 2 Turvallisuus... 4 3 Näin pääset alkuun... 7 3.1 Vyön pukeminen... 7 3.2 Yhdistäminen... 8 4 Suunto Smart Sensorin käyttö... 10 5 Huolto ja tuki... 12

Lisätiedot

Käyttöopas ja takuutiedot

Käyttöopas ja takuutiedot Versio 1.0 Käyttöopas ja takuutiedot MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B LAKISÄÄTEISET TIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKE SAMSUNG ELECTRONICS PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TUOTTEITA, TIETOJA JA TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus IT-omaisuuden jälleenmyynti ja paikan päällä tapahtuva tietojen pyyhkiminen - EMEA Johdanto Dell tarjoaa mielellään Asset Resale and Recycling (Resurssien edelleenmyynti- ja kierrätys)

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot