Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009"

Transkriptio

1 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel,

2 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa ja tuloksellisuusarvioinnissa - Hallintolisän kohdistamismenetelmät Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

3 Hallintokustannukset hinnoittelussa hinnoittelussa otetaan huomioon Toimialahallinnon, Toimialalautakunnan, Tarkastustoimen kustannukset sekä Osuus yleishallinnon kustannuksista Kunnan liikelaitoksessa johtokunnan kustannukset Kunnan hinnoittelussa ei oteta huomioon ns. demokratiakustannuksia, eli Valtuusto-, tai hallitustyöskentelystä aiheutuvia kustannuksia Kuntayhtymässä tilanne on toinen, siellä valtuuston, hallituksen ja johtokunnan kustannukset otetaan hinnoittelussa huomioon Oulu Tero Tyni

4 Hallintokustannukset edullisuusvertailuissa Perusperiaatteena on miettiä, vaikuttaako kyseiseen hallintokustannukseen se, ostetaanko ko. palvelu ulkoa vai ei Toimialajohdon, lautakunnan tai tarkastustoimen kustannuksiin ei vaikuta Yleishallinnon tai oman toimialahallinnon kustannuksiin voi vaikuttaa Oulu Tero Tyni

5 Hallintokustannukset tuloksellisuusarvioinnissa Tuloksellisuusarvioinnissa lähtökohtana on kysymys siitä, voiko tuloksellisuusarvioinnin kohteena oleva yksikkö vaikuttaa kyseisiin hallintokustannuksiin Yleishallinnon tai toimialahallinnon kustannuksiin voi vaikuttaa silloin, kun kyseessä on hallintopalvelujen käyttöön perustuva kustannusten kohdistustapa Toimitilojen käyttömäärään tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus Esim. kustannusperusteisiin vyörytyseriin ei voi käytännössä vaikuttaa Oulu Tero Tyni

6 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -suoriteperusteinen laskutus Suoriteperusteinen laskutus on aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa kohdistaa hallinnon kustannuksia Vaatii tuotteistetut ja hinnoitellut hallintopalvelut Esim. palkanlaskun työntekijä Käsitellyt laskujen määrä Myös aikaperusteinen hinnoittelu (esim. asiantuntijapalvelu) Osa hallinnosta voi olla hankala tuotteistaa, esim. talousarvion tai toimintastrategian tekeminen Oulu Tero Tyni

7 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin perustuva kohdistus Tavallisesti vyörytysperusteena on toiminnasta aiheutuvat kustannukset (budjetoidut tai toteutuneet) Kaksi seikkaa, jotka on otettava erikseen huomioon 1. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä, isäntäkunnalta tai muulta vastaavalta tuottajalta vähennetään kustannuspohjasta 2. Investoinnit, jotka vaativat hallinnon toimia ja aiheuttavat kustannuksia (kaksi tapaa) Poistoihin perustuva tapa Suunnittelukustannuksiin perustuva tapa Oulu Tero Tyni

8 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin ja poistoihin perustuva esimerkki Toiminta menot (ilman hallintokustannuksia) Poistot Välittömät menot Osuus välittömistä menoista Kohdistettavat hallinnon kustannukset A B / = 19,05 % / = 37,41 % 19,05 % * = ,41 % * = C / = 43,54 % 43,54 % * = Summa % Oulu Tero Tyni

9 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin ja poistoihin perustuva esimerkki (yleiskustannuslisälaskenta) Toimintam enot ilman hallintokustannuksia Poistot Välittömät menot A B C Summa Toimialalle kohdistuvat hallintokustannukset *6,8 % = *6,8% = *6,8% = *6,8% =n Hallinnon kustannukset Kustannuspohja, jolle kohdistetaan: 1,47 milj. Yleiskustannuslisä: / 1,47 m = 6,8 % Oulu Tero Tyni

10 Pääomakustannukset Kiinteistöpääoman arvostus ja tuottovaatimus Pääomavuokran määräytyminen Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

11 Kiinteistöpääoman arvostus Laskentatilanteita, joissa pääomakustannuksilla, ja sitä kautta myös arvostustavalla, on merkitystä - hinnoittelulaskelmat - kuntien väliseen kustannustenjakoon liittyvät maksuosuuslaskelmat. - myös kuntien yhteistoiminnassa, kun määritellään jäsen- ja sopimuskunnan nettovarallisuusosuutta Pysyviin vastaaviin sitoutuneen pääoman arvoa tarvitaan sekä poiston että koron laskennassa. Pääsääntönä on käyttää samaa arvoperustaa sekä korolle että poistoille. Oulu Tero Tyni

12 Kiinteistöpalvelujen, tilavuokran, määrittely Vuokran suuruus = pääomavuokra + ylläpitovuokra Ylläpitovuokralla katetaan ylläpito- ja käyttömenot, kuten lämmitys-, vesi- ja jätevesi- jätehuolto-, kiinteistöhuolto-, kunnossapito-, isännöinti-, kiinteistösähkö ja hallintokustannukset Rakennuksen ylläpitovuokra määritellään yleensä edellisen vuoden ylläpitokustannusten + kustannustason muutoksen perusteella Oulu Tero Tyni

13 Pääomavuokra Vuokran suuruus = pääomavuokra + ylläpitovuokra Pääomavuokraan kuuluu Kiinteistön kulumisesta aiheutuva kustannus (poisto tai korjausvastike) Kiinteistöön sitoutuneen pääoman kustannus (tuottovaatimus, laskennallinen korkokustannus) Kiinteistön vakuuttamisesta aiheutuva kustannus Mahdollinen tontin vuokra Oulu Tero Tyni

14 Pääoman arvostustavan määräytyminen Arvostustapa riippuu laskentatilanteesta Perusvaihtoehtoja ovat 1. taseen mukainen kirjanpitoarvo, 2. nykykäyttöarvo, 3. (taulukkoarvo) 4. todennäköinen luovutusarvo eli markkina-arvo 5. tuottoarvo. Näistä 1-3 sopivat pääsääntöisesti kiinteistöjen arvonmääritykseen, kohta 4 oikeastaan vain ulospäin suuntautuneessa tilatuotannossa, myymis- ja vuokraustilanteessa Oulu Tero Tyni

15 Taseen mukainen arvo Esimerkki: Kiinteistön rakennuttamiskustannukset ovat 10 vuotta sitten olleet , hankinta-avustus Kiinteistön omahankintameno on siis josta tehdään kirjanpidon mukainen tasapoisto 30 vuoden poistoajalla Tasapoisto = / 30 = ,33 Kymmenen vuoden kuluttua rakentamishetkestä kiinteistön tasearvo on = * ,33 = ,67 Oulu Tero Tyni

16 Nykykäyttöarvo Esimerkki Iältään 10 vuotta vanhan kiinteistön kirjanpitoarvo on ,67 euroa. Kiinteistön jälleenhankintahinta, eli uuden vastaavan kiinteistön hankintahinta, on euroa. Ikäalennukset voidaan tehdä olettamalla kiinteistön hinnan aleneminen ajan kuluessa. Jos oletetaan, että kiinteistön jälleenhankintahinta on euroa ja kiinteistön arvo alenee 25 % 10 vuoden aikana, Kiinteistön nykyarvo: = Jälleenhankintahinta 25 % * jälleenhankintahinta = euroa euroa = euroa Oulu Tero Tyni

17 Oulu Tero Tyni

18 Kustannuskehitys Rakennuksen jälleenhankintaarvot eri ajankohtina Rakennuksen suhteellisen kunnon kehittyminen, % alkuperäisestä Tavoiteltava kunto Rakennuksen korjausvastuut eri ajankohtina (prosenttia jälleenhankintahinnasta) Kulumaton osuus 1. peruskorjaus 2. peruskorjaus Kirjanpidon mukaan Kirjanpidon mukaan, jos hankintaan saatu rahoitusavustus x 2 -käyrän mukainen arvon aleneminen aika Oulu Tero Tyni

19 Todennäköinen luovutusarvo eli markkinaarvo Kiinteistön arvo voidaan arvostaa markkinahintojen perusteella, eli todennäköisen myyntihinnan perusteella Vaatii puolueettoman arvioinnin Sopii kiinteistöliiketoimintaan, kun vuokrataan tiloja kunnan ulkopuolelle Oulu Tero Tyni

20 Tuottovaatimuksen suuruus Tuottovaatimus, eli laskentakorko, voidaan määritellä toimiala- tai toimitilakohtaisesti. käyttötarkoitukseltaan samantyyppisissä tiloissa sovelletaan tuottovaatimuksen osalta yhdenmukaista laskentakorkokantaa. tuottovaatimus voi olla erilainen sisäisessä ja ulkoisessa hinnoittelussa. Kun kiinteistön arvostukseen käytetään kirjanpitoarvoa, korko lasketaan nimelliskoron mukaan nykyarvoa, korko lasketaan reaalikoron mukaan Oulu Tero Tyni

21 Eri kiinteistötyyppiesimerkkejä Liiketilojen vuokraamisessa tuottovaatimus voi olla muita vuokrattavia tiloja korkeampi. Verorahoitteiseen tai muutoin yleishyödylliseen toimintaan vuokratuissa tiloissa tuottovaatimus tavallisesti asetetaan enintään kunnan maksaman vieraan pääoman keskikoron määräiseksi. Peruskorjausta, purkamista tai myyntiä odottavissa tai muutoin vaikeasti vuokrattavissa tiloissa tuottovaatimus voi alhainen. Samoin omana ryhmänään tuottovaatimuksen suhteen voivat olla esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävät kiinteistöt. Oulu Tero Tyni

22 Laskentakorko, tuottovaatimus Riippuu laskentatilanteesta Verorahoitteinen toiminta (esim. koulu, tk, päiväkoti) korkeintaan kunnan pitkäaikaisen lainakannan keskimääräistä lainakorkoa vastaavaa korkoa. Liiketiloissa: Edellä mainittu viitekorko lisättynä toimialan riskilisällä. Peruskorjausta odottavissa tiloissa ja kulttuurihistoriallisissa suojelukohteissa: tuottovaatimus voidaan määritellä tapauskohtaisesti tai siitä voidaan luopua myös kokonaan. Oulu Tero Tyni

23 Pääomavuokran tarkastaminen Karkein tapa sopia tarkastus on tehdä tasearvoon korotus, joka vastaan rakennuskustannusindeksin muutosta hankintahetken ja tämän hetken välillä pääomavuokran eri osatekijöiden kustannukset voidaan tarkastella vuosittain ja jopa kiinteistökohtaisesti Kokonaisuuden kannalta järkevä vaihtoehto on todennäköisesti edellä mainittujen välimuoto Oulu Tero Tyni

24 Kirjanpitoarvon ja nykykäyttöarvon vertailua Kirjanpitoarvo Nykykäyttöarvo Arvostusperuste Poistamaton hankintameno Jälleenhankintahinta ikäalennukset Arvon alenema Sumu-poisto rahoitusosuuden Ikäalennusten perusteella sisältävästä hankintamenosta Pääasiallinen Sisäinen ja ulkoinen hinnoittelu Ulkoinen ja sisäinen hinnoittelu käyttötapa Mitä laskentakorkoa Pitkäaikainen markkinakorko Reaalikorko käyte- tään yleensä? Vertailtavuus Välttävä, kirjanpidon poistot eivät Hyvä. Muutokset ajan suhteen välttämättä kuvaa korjaustarvetta rakentamiskustannuksissa Vertailtavuus eri kuntien suhteen Arvostuksen läpinäkyvyys Tyydyttävä, rakentamisajankohta vaikuttaa vertailun tulokseen Hyvä vaikuttavat pääomakustannuksiin Tyydyttävä, jälleenhankintahinnan määrittely vaikuttaa vertailun tulokseen Tyydyttävä. Nykyarvon oletukset jälleenhankintahinnasta vaikuttavat lopputulokseen Oulu Tero Tyni

25 Toimintavaihtoehtojen ja investointien edullisuusvertailut Oman toiminnan ja ostopalvelujen edullisuusvertailu Investointihankkeen edullisuusvertailu Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

26 Oma tuotanto vai ostopalvelu? Lähtökohtana hintavertailu, jossa oman tuotannon hintaa verrataan yksityisen puolen hintoihin Etenemisvaiheet Tuotteistus Kustannusten laskenta Kustannusten ja ostopalvelukustannuksen vertailu Verotus- ja valtionosuusasioiden huomiointi laskemissa Päätöksen teko Mahdollinen kilpailutus Oulu Tero Tyni

27 Tuotteistusprosessi Tuotteistamisen tarkoituksena on jäsentää olemassa oleva tuotanto siten, että voidaan todentaa Tuotteiden määrä Tuotteen laatu Tuotteiden hinta (omakustannus /valmistusarvo) Kun edellä olevat on selvillä, tuotteella on olemassa hinnan lisäksi tuoteseloste, jota voidaan tarvita esimerkiksi Kilpailutettaessa Oman tuotannon ja ostopalvelun edullisuusvertailussa Tilaaja-tuottaja-mallissa Tuotteistaminen on tehtävä olemassa olevan tarpeen mukaan Oulu Tero Tyni

28 Tuotteistaminen Tuotekohtaisen kustannuslaskennan pohjana on jollakin tasolla tehty tuotteistus esimerkiksi hoitokäynti Tarkempi esim. Päivystyshoitokäynti vs. normaalikäynnit Tarkempi Päivystyskäynnit oiretyypeittäin Toimintoihin perustuva tuotteistaminen Esim. potilaan kuljetus, vastaanotto ja hoito toimintoihin liittyvä hallinto Oulu Tero Tyni

29 Tuotejako Tuotteistamisessa on hyvä olla substanssi-, laskenta- ja tietojärjestelmäosaaja Substanssiosaaja varmistaa, että tuoteluokitus on myös substanssin kannalta mielekäs Laskentaosaaja varmistaa, että valitun tuoteluokituksen kustannukset on mahdollista selvittää Tietojärjestelmäosaaja varmistaa, että valitun tuoteluokituksen tiedot (tuotemäärä- ja kustannustiedot) voidaan poimia laskentajärjestelmistä Sopivan karkea tuotejako Liian tarkka tuotejako aiheuttaa turhaa laskentaa, kustannusten jakaminen voi olla vaikeaa Liian epätarkka tuotejako ei välttämättä tue päätöksentekoa Oulu Tero Tyni

30 Tuotejako II Tuotteistamisessa voidaan ottaa vaikutteita myös kilpailevan palvelutuotannon tuotteistuksessa Siellähän laatu ym. tekijät on määritelty ja ehkä otettu huomioon hinnoittelussa Samalla hintavertailu oman toiminnan ja ostopalvelun välillä helpottuu Ilman tuotteistamista ostopalvelujen käyttö on likimain mahdotonta Tuotteistusprosessissa määritellään se, mitä ostetaan. Määrittely on oltava selkeä, jotta Erimielisyyksiltä toimitusvaiheessa vältytään Erimielisyyksiltä kilpailuttamisvaiheessa vältytään Oulu Tero Tyni

31 Hoidon vaikuttavuus on olennainen tekijä tuotteistuksessa Asiakkaita (jopa samaa jonkin asiakkaan tiettyä sairautta) voidaan hoitaa vaihtoehtoisilla tavoilla - esim syöpä: lääke-, säde-, leikkaus-, ym. hoitomuodot tai niiden eri yhdistelmä Asiakkaan näkökulmasta on sama, millä hoitomuodolla hänet saadaan terveeksi, joten diagnoosiperusteinen tuotteistus on siinä mielessä mielekäs (esim. DRG) Toisaalta on tärkeä selvittää eri hoitomuotojen keskinäinen paremmuusjärjestys (vaikuttavuus, hinta), jotta osataan valita järkevin hoitotapa Tähän kysymykseen DRG ei (ilmeisesti) vastaa Tuotteistaminen on tehtävä olemassa olevan tarpeen mukaan Oulu Tero Tyni

32 Tuotteistusesimerkki kotipalvelusta Tilapäinen kotipalvelu Asiakkaalla ei ole palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Käynnit ovat satunnaisia ja/tai tilapäisiä Palvelujen tarve on 1 10 tuntia kuukaudessa. Asiakas valitsee tarvitsemansa palvelut tukipalveluina. Peruskotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on 1 3 kertaa viikossa arkipäivisin. Käyntitarve voi johtua esimerkiksi haavanhoidosta tai kylvetyksestä ja käynneillä varmistutaan siitä, että asiakas pärjää välipäivät omatoimisesti tai muun tuen avulla Käynteihin kuluu aikaa maksimissaan 6 7 tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia. Palveluja ovat turvapalvelut, tarpeen mukaan tukipalveluina ateriat, siivous, vaatehuolto, asiointi, sauna (satunnaisesti), hoiva ja huolenpito Laajennettu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on 4 10 kertaa viikossa arkipäivisin Käynteihin kuluva aika on maksimissaan tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia Palveluina on turvapalvelut, hoiva ja huolenpito (varmistusta ja tarkkailua), tukipalveluina ateriat, siivous, vaatehuolto, sauna (kerran viikossa avustettuna), asiointia Olennaista esimerkissä on hyvä määrittely; tämän määrittelyn pohjalta on jo paljon helpompi tehdä esimerkiksi edullisuusvertailua oman toiminnan ja ostopalvelun välillä Oulu Tero Tyni

33 Tuotteistusesimerkki kotipalvelusta (jatkuu) Laajennettu / valvottu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on kertaa viikossa päivittäin Käynteihin kuluva aika on maksimissaan 20 tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia Kotipalvelu hoidetaan osittain parityönä usein yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa, sillä asiakkaiden hoitoisuustarve on suuri ja kaikki toiminnot eivät suju yksin Palvelu- ja seurantatarve on lähes jatkuvaa ja se sisältää turvapalvelut, kaikki ateriat, siivoukset, vaatehuollon, saunan (kerran viikossa avustettuna), hoivan, asiointia sekä yöpartiomahdollisuuden Tehostettu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on useita kertoja päivittäin 3 5 kertaa vuorokaudessa. Käynteihin kuluva aika on yli 10 tuntia viikossa, jopa 80 tuntia kuukaudessa Kotipalvelu hoidetaan osittain parityönä usein yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa, sillä asiakkaiden hoitoisuustarve on suuri ja useat toiminnot eivät suju yksin Asiakas on täysin autettava ja tarvitsee erityistä hoivaa ja huolenpitoa. Palvelu sisältää turvapalvelut, kaikki ateriat, siivoukset, vaatehuollon, saunan (kerran viikossa avustettuna), hoivan ja huolenpidon, asiointia sekä yöpartion tarvittaessa. (Lähde: Porin kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen, Karinharju 2004) Oulu Tero Tyni

34 Termejä Valmistusarvoon (VA) lasketaan valmistuksen muuttuvat ja kiinteät kustannukset, (henkilöstö, aineet tarvikkeet, palvelujen ostot, sekä tuotantovälineiden pääomakustannukset) Omakustannusarvo (OKA) lasketaan edellä mainittujen lisäksi tuotteen markkinoinnista hallinnosta aiheutuvat kustannukset. Kuntapalveluissa markkinointikustannuksia vastaavat lähinnä palvelutarpeen selvittämisestä, palvelujen luovuttamisesta ja käytön seurannasta aiheutuvat kustannukset. Oulu Tero Tyni

35 Tuotekohtainen kustannuslaskentaesimerkki Esimerkin lähtötiedot Kotipalvelu, jolla kolme eri tuotetta 1 Satunnainen kotipalvelu 2 Peruskotipalvelu 3 Laajennettu kotipalvelu Halutaan selvittää kotipalvelukäynnin hinta Kotipalvelun eri tuotteiden välittömät kustannukset tunnetaan (työntekijöiden palkkakustannukset) (yht. 1 milj. ) Välilliset kustannukset Oulu Tero Tyni

36 Jakolaskenta Lasketaan keskimääräinen käyntihinta 1,1 milj. / käyntikertaa = 169 / käyntikerta Tiedetään, että todelliset kustannukset vaihtelevat eri käyntikertatyyppien mukaan esimerkiksi käyntikerran pituuden tai hoidon vaativuuden mukaan Jakolaskenta ei oikeastaan sovellu laskentatilanteeseen, koska kyseessä on erityyppiset tuotteet Oulu Tero Tyni

37 Jakolaskentaan liittyviä ongelmia Usein erilaisia tuoteryhmiä: onko kustannusrakenne samanlainen eri ryhmien välillä Laskelmien käyttötarkoituksesta riippuen keskimääräisen yksikkökustannuksen tulkinta voi olla hankalaa Jakolaskenta soveltuu parhaiten sellaiseen laskentaan, jossa tuotanto on homogeenista (esim. jätevesilaitos tai vesilaitos) Oulu Tero Tyni

38 Ekvivalenssilaskenta Ekvivalenssilaskenta on jakolaskennan erityissovellutus, jonka ideana on yhteismitallistaa erilaisia tuotteita. Esimerkiksi jos tiedetään että tuotteen 1 valmistukseen kuluu vähemmän resursseja kuin tuotteen 2, tehdään ekvivalenssikertoimet. Tuote 1: ekv-kerroin 1 Tuote 2: ekv-kerroin 1,5 Kertoimien välinen suhde toisiinsa on merkitsevä, ei niiden absoluuttinen suuruus Oulu Tero Tyni

39 Ekvivalenssilaskenta Edellisen esimerkki: oletetaan että satunnainen hoitokäynti vaatii puolet vähemmän resursseja kuin muiden ryhmien hoitokäynnit Tuote 1: ekv-kerroin 1 Tuotteet 2 ja 3: ekv-kerroin 2 Lasketaan ekvivalenssihoitokertojen määrä Tuote 1: käyntiä * 1 (ekv-kerroin ) = Tuotteet 2 ja 3 yht käyntiä * 2 (ekv-kerroin) = Yhteensä ekv-käyntiä Oulu Tero Tyni

40 Ekvivalenssilaskenta Lasketaan ekv-käynnin hinta Kustannukset yhteensä 1,1milj. 1.1milj / = 110 Lasketaan satunnaisen hoidon hinta ekv-käynnin hinta * ekv-kerroin =110 * 1 = 110 / käynti Lasketaan tuotteiden 2 ja 3 käynnin hinta ekv-käynnin hinta * ekv-kerroin 110 * 2 = 220 Oulu Tero Tyni

41 Ekvivalenssilaskenta (kooste) Tulosten suuruus riippuu hyvin voimakkaasti ekvivalenssikertoimista Hyvä ja helppo menetelmä, jos pystyy laskemaan tai tietämään oikean ekvivalenssikertoimen Jos ekvivalenssikertoimien arviointi menee väärin tulokset ovat virheellisiä Oulu Tero Tyni

42 Yleiskustannuslisälaskenta Mikäli tuottajalla on eri tuoteryhmiä, joiden välisiä kustannuseroja halutaan selvittää, selvitetään ensin kunkin tuoteryhmän välittömät kustannukset, joihin lisätään välillisten kustannuksien yleiskustannuslisäkustannuslisä Yleiskustannuslisän kaava Laskentakauden välilliset kustannukset Yleiskustannuslisä= Laskentakauden välittömät kustannukset Yleiskustannuslisä voidaan laskea myös muulle kohdistamistekijälle, esim. ajankäytölle, käyntikerroille tai tilankäytölle Oulu Tero Tyni

43 Erilaisia kohdistamistekijöitä Käytetään yleiskustannus- ja toimintolaskennassa Kustannus Kohdentamisperuste Henkilöstä riippuvat kustannukset Tilakustannukset Koneet ja laitteet Materiaalit ATK-kustannukset Henkilöiden lukumäärän tai yksittäisen työntekijän ajankäytön perusteella Tilojen tarpeen tai tilojen käytön mukaan Koneiden ja laitteiden käytön mukaan Käytön tai arvioidun käytön mukaan Työpisteiden mukaan AIHEUTTAMISPERIAATE ON AINA OTETTAVA HUOMIOON! Oulu Tero Tyni

44 Yleiskustannuslisälaskenta: Edellinen esimerkki Tuote Hoitokertaa /vuosi Välittömät kustannukset Hoidon keskim. kesto Hoitotuntien määrä Osuus käytetyistä tunneista 1 Satunnaine n kotipalvelu 2 Peruskotipalvelu 3 Laajennettu kotipalvelu * / = = 0, * 4 = / = 0, = * / = = 0,5 Yhteensä % Oulu Tero Tyni

45 Yleiskustannuslisälaskenta: Välillisten kustannusten kohdistaminen Välilliset kustannukset Autosta syntyvät kustannukset /vuosi Aineet ja tarvikkeet /vuosi Hallinto ja tukipalvelut /vuosi Lasketaan yleiskustannuslisät Huom. Edullisuusvertailussa oman toiminnan ja ostopalvelun suhteen pitää harkita, voidaanko tätä erää ottaa huomioon Oulu Tero Tyni

46 Autoilun YK-lisä Autojen käytön kustannukset /vuosi Kohdistetaan autojen kustannukset käyntikertojen määrän perusteella Autoilun YK-lisä 3,08 /käynti (= / käyntiä) Oulu Tero Tyni

47 Aineet ja tarvikkeet YK-lisä Aineet ja tarvikkeet yhteensä Kohdistetaan välittömien kustannusten perusteella paitsi: ryhmä 1, satunnainen kotihoito ei käytä aineita ja tarvikkeita Tuotteiden 2 ja 3, joille aine- ja tarvikekustannukset kohdistetaan: välittömät kustannukset yhteensä (= ) YK-lisä: 0,83 % = / HUOM! Jakajana on summa ryhmien 2 ja 3 välittömistä kustannuksista (ryhmälle 1 ei kohdisteta aine- ja tarvikekustannuksia) Oulu Tero Tyni

48 Hallinnon ja tukipalvelujen YK-lisä Hallinto ja tukipalvelut /vuosi Kohdistetaan välittömien kustannusten perusteella Välittömät kustannukset yht. 1 milj. Hallinnon YK-lisä 7,5 % (=75 000/1 milj. ) Oulu Tero Tyni

49 Yleiskustannuslisälaskenta: Tulosten laskeminen Tuote Välittömät yksikkökustannukset /käynti Autoilun YK-lisä 3,08 /käynti Aineet ja tarvikkeet (0,83 %) Hallinto (7,5 %) Yhteensä 1 Satunnainen kotipalvelu /3 000 = 133,3 3,08-7,5 % * 133,3 = ,4 2 Peruskotipalvelu /1 000 = 150 3,08 0,83 % * 150 = 1,25 7,5 % * 150 = 11,25 165,6 3 Laajennettu kotipalvelu /2 500 = 180 3,08 0,83 % * 180 = 1,50 7,5 % * 180 = 13,5 198,1 Oulu Tero Tyni

50 Yleiskustannuslisälaskenta: Tarkistus Tuotteiden yksikkökustannus * tuotteiden määrä Tuote 1: 146,4 * = Tuote 2: 165,6 * = Tuote 3: 198,1 * = Yhteensä (250 enemmän kuin alkuperäinen summa. Ero johtuu pyöristysvirheestä) Oulu Tero Tyni

51 Yksikkölisien laskemisesta Yksikkölisän kohdentamisperuste määräytyy aiheuttamisperusteen mukaan, jos mahdollista Esim. laitteet tai koneet käyttöajan mukaan Ei kohdisteta kustannuksia niille tuotteille, jotka eivät ko. kustannuksia aiheuta Yleiskustannuslisä on kokonaisuudessaan varsin hyvä tapa jakaa yleiskustannuksia Oulu Tero Tyni

52 Edullisuusvertailu oman toiminnan ja ostopalvelun välillä Edullisuusvertailua varten toimintatavat ostopalvelussa ja omassa toiminnassa täytyy olla vertailukelpoista tuotteistus Esim. päivähoito, kotipalvelu, tietty leikkaus: onko tarjottu hinta riittävän samantyyppisestä asiakkaasta? Sellaisia kustannuksia tai tuottoja, jotka syntyvät riippumatta siitä, että ostetaanko palvelu vai ei, ei kannata ottaa laskelmiin KuEL-maksut Toimialajohdon kustannukset Tarkastustoimen kustannukset Valmius- tai varallaolokustannusten ottaminen laskelmiin, esim. ei verrata ympärivuorokautisesti toimivan sairaalan keskimääräisiä kustannuksia vain virka-aikaan toimivan yksityisen sairaalan hintoihin, jos joka tapauksessa oman toiminnan valmius on pidettävä Oulu Tero Tyni

53 Verotus- ja saatujen valtionosuustekijöiden huomiointi Ostopalvelukustannuksesta voidaan mahdollisesti vähentää laskennallinen ALV-palautus terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ostopalveluissa Saadut valtionosuudet tai arvonlisäverokysymykset voivat estää kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen Valtionosuudet seuraavat 15 vuotta Myös arvonlisäverovaikutukset otettava huomioon Oulu Tero Tyni

54 Kustannusten vertailu Oman tuotannon kustannuksista joudutaan arvioimaan kustannuskehitys tulevaisuudessa, samoin kuin ostopalvelujen suhteen Erityisesti yleinen kilpailutilanne kannattaa ottaa huomioon, jos tuotanto ostetaan ulkoa Laatu kannattaa ottaa huomioon laskelmien lopuksi, kun kustannukset on selvitetty: Jos jompikumpi tapa on laadukkaampi, kannattaa harkita, kannattaako tästä laadukkaammasta palvelusta maksaa tämän verran enemmän? Oulu Tero Tyni

55 Esimerkki päivähoidon kustannuksista ja laskennallisesta arvonlisäveropalautuksesta Oma tuotanto Ostopalvelu Palkat Muut ostot Alv kuntapalautus Yhteensä Ostopalvelu, kun laskennallinen palautus otetaan huomioon * 95 % = Oulu Tero Tyni

56 Investointipäätös liiketoiminnassa Liiketoiminnassa investointipäätös perustuu useimmiten investoinnin kannattavuuteen Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät Investoinnin hankintahinta, pitoaika ja jäännösarvo Investoinnin aiheuttamat tuotot tai kustannussäästöt Rahoituksen hinta Oulu Tero Tyni

57 Investointien edullisuusvertailu Viisi eri menetelmää Takaisinmaksuajan menetelmä Nykyarvomenetelmä Annuiteettimenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Tuottoastemenetelmä + herkkyysanalyysi + vuokraamisen ja ostamisen välinen edullisuusvertailu Oulu Tero Tyni

58 Esimerkki eri menetelmillä Kuntakonserniin kuuluva energiayhtiö laajentaa energiantuotantoaan Arvioidut investointikustannukset ovat 1,8 m Investoinnin oletetaan kestävän 10 vuotta, jäännösarvo 30 % hankintahinnasta, eli Arvo alenee /vuosi Käyttökustannukset /vuosi Lisämyynnistä arvioidaan saatavan /Vuosi Vuosittain nettotuottoja aiheutuu (= ) Nettotuotot yhteensä /vuosi * 10 vuotta = 1,5 m arvon aleneminen yhteensä , termejä: Absoluuttinen tuotto on (=1,5m -1,26m ) Suhteellinen tuotto on (1. vuonna) 8,3 % (= / ) (korkokuluja ei huomioitu) Oulu Tero Tyni

59 Pikaharjoitus Jos 10 investoinnilla saadaan 19 euron tuotto ja romuarvo on 0 Absoluuttinen kannattavuus =19-10 = 9 Suhteellinen kannattavuus =9 / 10 * 100 % = 90 % Jos 1000 euron investoinnilla saadaan 1090 euron tuotto ja romuarvo on 0 Absoluuttinen kannattavuus = = 90 Suhteellinen kannattavuus 90 / 1000 = 9 % Kumpi parempi investointi? Oulu Tero Tyni

60 Takaisinmaksuajan menetelmä Takaisinmaksuaika (v) = Investoinnin hankintahinta Vuosittainen nettotuotto Takaisinmaksuaika (v) = = 12 vuotta Menetelmän perusteella hankinta ei ole kannattava, koska takaisinmaksuaika> investoinnin pitoaika = virheellinen perustelu tehdä tulkinta, koska rahan aika-arvoa, jäännösarvoa tai korkokustannusta ei oteta huomioon Oulu Tero Tyni

61 Rahan aika-arvo Ei ole sama, toteutuuko jokin kassavirta tällä hetkellä tai myöhemmin Esimerkki: jos joku tarjoaa sinulle rahaa valitsetko mieluummin Nyt vai vuoden päästä? Nyt vai vuoden päästä? Luultavasti jokaiselle meistä vuoden päästä saatava rahasumma tulee houkuttelevammaksi, kun tarjousta nostetaan riittävästi, verrattuna tällä hetkellä Myös kunnalle on merkitystä, saako se jonkin rahan nyt vai myöhemmin tai aiheutuuko kustannus nyt vai myöhemmin Nykyarvolaskennassa lasketaan tämän hetken arvo summille, joiden tuleva arvo tunnetaan Oulu Tero Tyni

62 Rahan aika-arvo ja laskentakorkokanta Laskentakorkokannan avulla yhteismitallistetaan eri-aikaiset kassavirrat Esimerkiksi jos laskentakorkokanta on 5 %, nyt on yhtä hyvä vaihtoehto kuin vuoden päästä Laskentakorko 4 %: on yhtä hyvä kuin vuoden päästä Nykyarvon laskentakaava = kassavirta / (1+laskentakorko)^kausien lukumäärä Esim vuoden päästä 5 % laskentakorkoa käyttäen: / 1,05^1 = Esim viiden vuoden päästä (5 % laskentakorko): / 1,05^5 = ,25 Oulu Tero Tyni

63 Nykyarvomenetelmä Selvitetään kassavirtojen (tuottojen ja kustannusten nykyarvot) ja lasketaan ne yhteen Jos summa > 0 hanke on taloudellisesti kannattava Summa Oulu Tero Tyni

64 Kassavirtojen nimellis- ja nykyarvot Vuosi Oulu Tero Tyni

65 Excel-taulukkolaskentaohjelmassa =NNA(korko;arvo1;arvo2;arvo3; ) laskee kassavirtojen nykyarvon Esimerkki: =NNA(5%;150000;150000;150000;150000;150000;150000; ;150000;150000;150000;540000) palauttaa arvon ,14, kun siitä vähentää hankintakustannukset eli , saadaan tulokseksi Koska nykyarvojen summa on negatiivinen, hanke ei ole kannattava Oulu Tero Tyni

66 Annuiteettimenetelmä Annuiteettimenetelmässä lasketaan investoinnin kuukausittainen edullisuus laskentakorkokanta huomioon ottaen, eli hankintakustannus jaetaan investoinnin pitoajan mukaisille vuosille tasasuuruisiksi eriksi eli annuiteeteiksi ja verrataan sen jälkeen vuosittaista tuottoa annuiteettiin Jos annuiteetti on suurempi kuin vuosittainen nettotuotto, hanke ei ole kannattava Annuiteetti = jaksotettava summa * annuiteettitekijä Annuiteettitekijän kaava: Oulu Tero Tyni

67 Kassavirtojen nimellis- ja nykyarvot Vuosi Oulu Tero Tyni

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? Porin yliopistokeskus 21.10.2010 Tero Erityisasiantuntija (kuntatalous)

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1.2.2016 TYÖRYHMÄ Tehtäväksianto - Valmistella vaihtoehtoja sisäisen vuokran järjestelmän kehittämiseksi nykyisen järjestelmän pohjalta tai kokonaan uusilla perusteilla

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA

KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA KUSTANNUSLASKENTA PATOLOGIAN LBORATORION TOIMINNAN KUVAAJANA Labquality days 7.2.2014 Olayinka Raheem HUSLAB Patologian ja genetiikan vastuualue Kustannuslaskenta 2 Kustannuslaskenta 3 Kustannuslaskenta

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta 154 108 Investoinnin sisäinen korkokanta Investoinnin sisäinen korkokanta on se laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla Investointi on tuottava (kannattava), jos sen sisäinen korkokanta

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri

00531 HELSINKI 040 348 7766. Laitostyyppi Museo Teatteri Orkesteri ILMOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2010 MUSEOT, TEATTERIT JA ORKESTERIT OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 Faksi 00531 HELSINKI 040 348 7766 Laitostyyppi Museo Teatteri

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Investointien suunnittelu ja rahoitus. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Investointien suunnittelu ja rahoitus Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ.

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ. i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen

Talousmatematiikan perusteet: Luento 1. Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Talousmatematiikan perusteet: Luento 1 Prosenttilaskentaa Korkolaskentaa Lukujonot: aritmeettinen ja geometrinen Luennon sisältö Prosenttilaskennan kertausta Korkolaskentaa Käsitteitä Koron lisäys kerran

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot