Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009"

Transkriptio

1 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel,

2 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa ja tuloksellisuusarvioinnissa - Hallintolisän kohdistamismenetelmät Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

3 Hallintokustannukset hinnoittelussa hinnoittelussa otetaan huomioon Toimialahallinnon, Toimialalautakunnan, Tarkastustoimen kustannukset sekä Osuus yleishallinnon kustannuksista Kunnan liikelaitoksessa johtokunnan kustannukset Kunnan hinnoittelussa ei oteta huomioon ns. demokratiakustannuksia, eli Valtuusto-, tai hallitustyöskentelystä aiheutuvia kustannuksia Kuntayhtymässä tilanne on toinen, siellä valtuuston, hallituksen ja johtokunnan kustannukset otetaan hinnoittelussa huomioon Oulu Tero Tyni

4 Hallintokustannukset edullisuusvertailuissa Perusperiaatteena on miettiä, vaikuttaako kyseiseen hallintokustannukseen se, ostetaanko ko. palvelu ulkoa vai ei Toimialajohdon, lautakunnan tai tarkastustoimen kustannuksiin ei vaikuta Yleishallinnon tai oman toimialahallinnon kustannuksiin voi vaikuttaa Oulu Tero Tyni

5 Hallintokustannukset tuloksellisuusarvioinnissa Tuloksellisuusarvioinnissa lähtökohtana on kysymys siitä, voiko tuloksellisuusarvioinnin kohteena oleva yksikkö vaikuttaa kyseisiin hallintokustannuksiin Yleishallinnon tai toimialahallinnon kustannuksiin voi vaikuttaa silloin, kun kyseessä on hallintopalvelujen käyttöön perustuva kustannusten kohdistustapa Toimitilojen käyttömäärään tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus Esim. kustannusperusteisiin vyörytyseriin ei voi käytännössä vaikuttaa Oulu Tero Tyni

6 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -suoriteperusteinen laskutus Suoriteperusteinen laskutus on aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa kohdistaa hallinnon kustannuksia Vaatii tuotteistetut ja hinnoitellut hallintopalvelut Esim. palkanlaskun työntekijä Käsitellyt laskujen määrä Myös aikaperusteinen hinnoittelu (esim. asiantuntijapalvelu) Osa hallinnosta voi olla hankala tuotteistaa, esim. talousarvion tai toimintastrategian tekeminen Oulu Tero Tyni

7 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin perustuva kohdistus Tavallisesti vyörytysperusteena on toiminnasta aiheutuvat kustannukset (budjetoidut tai toteutuneet) Kaksi seikkaa, jotka on otettava erikseen huomioon 1. Asiakaspalvelujen osto Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymältä, isäntäkunnalta tai muulta vastaavalta tuottajalta vähennetään kustannuspohjasta 2. Investoinnit, jotka vaativat hallinnon toimia ja aiheuttavat kustannuksia (kaksi tapaa) Poistoihin perustuva tapa Suunnittelukustannuksiin perustuva tapa Oulu Tero Tyni

8 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin ja poistoihin perustuva esimerkki Toiminta menot (ilman hallintokustannuksia) Poistot Välittömät menot Osuus välittömistä menoista Kohdistettavat hallinnon kustannukset A B / = 19,05 % / = 37,41 % 19,05 % * = ,41 % * = C / = 43,54 % 43,54 % * = Summa % Oulu Tero Tyni

9 Hallintolisien kohdistusmenetelmät -toimintakustannuksiin ja poistoihin perustuva esimerkki (yleiskustannuslisälaskenta) Toimintam enot ilman hallintokustannuksia Poistot Välittömät menot A B C Summa Toimialalle kohdistuvat hallintokustannukset *6,8 % = *6,8% = *6,8% = *6,8% =n Hallinnon kustannukset Kustannuspohja, jolle kohdistetaan: 1,47 milj. Yleiskustannuslisä: / 1,47 m = 6,8 % Oulu Tero Tyni

10 Pääomakustannukset Kiinteistöpääoman arvostus ja tuottovaatimus Pääomavuokran määräytyminen Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

11 Kiinteistöpääoman arvostus Laskentatilanteita, joissa pääomakustannuksilla, ja sitä kautta myös arvostustavalla, on merkitystä - hinnoittelulaskelmat - kuntien väliseen kustannustenjakoon liittyvät maksuosuuslaskelmat. - myös kuntien yhteistoiminnassa, kun määritellään jäsen- ja sopimuskunnan nettovarallisuusosuutta Pysyviin vastaaviin sitoutuneen pääoman arvoa tarvitaan sekä poiston että koron laskennassa. Pääsääntönä on käyttää samaa arvoperustaa sekä korolle että poistoille. Oulu Tero Tyni

12 Kiinteistöpalvelujen, tilavuokran, määrittely Vuokran suuruus = pääomavuokra + ylläpitovuokra Ylläpitovuokralla katetaan ylläpito- ja käyttömenot, kuten lämmitys-, vesi- ja jätevesi- jätehuolto-, kiinteistöhuolto-, kunnossapito-, isännöinti-, kiinteistösähkö ja hallintokustannukset Rakennuksen ylläpitovuokra määritellään yleensä edellisen vuoden ylläpitokustannusten + kustannustason muutoksen perusteella Oulu Tero Tyni

13 Pääomavuokra Vuokran suuruus = pääomavuokra + ylläpitovuokra Pääomavuokraan kuuluu Kiinteistön kulumisesta aiheutuva kustannus (poisto tai korjausvastike) Kiinteistöön sitoutuneen pääoman kustannus (tuottovaatimus, laskennallinen korkokustannus) Kiinteistön vakuuttamisesta aiheutuva kustannus Mahdollinen tontin vuokra Oulu Tero Tyni

14 Pääoman arvostustavan määräytyminen Arvostustapa riippuu laskentatilanteesta Perusvaihtoehtoja ovat 1. taseen mukainen kirjanpitoarvo, 2. nykykäyttöarvo, 3. (taulukkoarvo) 4. todennäköinen luovutusarvo eli markkina-arvo 5. tuottoarvo. Näistä 1-3 sopivat pääsääntöisesti kiinteistöjen arvonmääritykseen, kohta 4 oikeastaan vain ulospäin suuntautuneessa tilatuotannossa, myymis- ja vuokraustilanteessa Oulu Tero Tyni

15 Taseen mukainen arvo Esimerkki: Kiinteistön rakennuttamiskustannukset ovat 10 vuotta sitten olleet , hankinta-avustus Kiinteistön omahankintameno on siis josta tehdään kirjanpidon mukainen tasapoisto 30 vuoden poistoajalla Tasapoisto = / 30 = ,33 Kymmenen vuoden kuluttua rakentamishetkestä kiinteistön tasearvo on = * ,33 = ,67 Oulu Tero Tyni

16 Nykykäyttöarvo Esimerkki Iältään 10 vuotta vanhan kiinteistön kirjanpitoarvo on ,67 euroa. Kiinteistön jälleenhankintahinta, eli uuden vastaavan kiinteistön hankintahinta, on euroa. Ikäalennukset voidaan tehdä olettamalla kiinteistön hinnan aleneminen ajan kuluessa. Jos oletetaan, että kiinteistön jälleenhankintahinta on euroa ja kiinteistön arvo alenee 25 % 10 vuoden aikana, Kiinteistön nykyarvo: = Jälleenhankintahinta 25 % * jälleenhankintahinta = euroa euroa = euroa Oulu Tero Tyni

17 Oulu Tero Tyni

18 Kustannuskehitys Rakennuksen jälleenhankintaarvot eri ajankohtina Rakennuksen suhteellisen kunnon kehittyminen, % alkuperäisestä Tavoiteltava kunto Rakennuksen korjausvastuut eri ajankohtina (prosenttia jälleenhankintahinnasta) Kulumaton osuus 1. peruskorjaus 2. peruskorjaus Kirjanpidon mukaan Kirjanpidon mukaan, jos hankintaan saatu rahoitusavustus x 2 -käyrän mukainen arvon aleneminen aika Oulu Tero Tyni

19 Todennäköinen luovutusarvo eli markkinaarvo Kiinteistön arvo voidaan arvostaa markkinahintojen perusteella, eli todennäköisen myyntihinnan perusteella Vaatii puolueettoman arvioinnin Sopii kiinteistöliiketoimintaan, kun vuokrataan tiloja kunnan ulkopuolelle Oulu Tero Tyni

20 Tuottovaatimuksen suuruus Tuottovaatimus, eli laskentakorko, voidaan määritellä toimiala- tai toimitilakohtaisesti. käyttötarkoitukseltaan samantyyppisissä tiloissa sovelletaan tuottovaatimuksen osalta yhdenmukaista laskentakorkokantaa. tuottovaatimus voi olla erilainen sisäisessä ja ulkoisessa hinnoittelussa. Kun kiinteistön arvostukseen käytetään kirjanpitoarvoa, korko lasketaan nimelliskoron mukaan nykyarvoa, korko lasketaan reaalikoron mukaan Oulu Tero Tyni

21 Eri kiinteistötyyppiesimerkkejä Liiketilojen vuokraamisessa tuottovaatimus voi olla muita vuokrattavia tiloja korkeampi. Verorahoitteiseen tai muutoin yleishyödylliseen toimintaan vuokratuissa tiloissa tuottovaatimus tavallisesti asetetaan enintään kunnan maksaman vieraan pääoman keskikoron määräiseksi. Peruskorjausta, purkamista tai myyntiä odottavissa tai muutoin vaikeasti vuokrattavissa tiloissa tuottovaatimus voi alhainen. Samoin omana ryhmänään tuottovaatimuksen suhteen voivat olla esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävät kiinteistöt. Oulu Tero Tyni

22 Laskentakorko, tuottovaatimus Riippuu laskentatilanteesta Verorahoitteinen toiminta (esim. koulu, tk, päiväkoti) korkeintaan kunnan pitkäaikaisen lainakannan keskimääräistä lainakorkoa vastaavaa korkoa. Liiketiloissa: Edellä mainittu viitekorko lisättynä toimialan riskilisällä. Peruskorjausta odottavissa tiloissa ja kulttuurihistoriallisissa suojelukohteissa: tuottovaatimus voidaan määritellä tapauskohtaisesti tai siitä voidaan luopua myös kokonaan. Oulu Tero Tyni

23 Pääomavuokran tarkastaminen Karkein tapa sopia tarkastus on tehdä tasearvoon korotus, joka vastaan rakennuskustannusindeksin muutosta hankintahetken ja tämän hetken välillä pääomavuokran eri osatekijöiden kustannukset voidaan tarkastella vuosittain ja jopa kiinteistökohtaisesti Kokonaisuuden kannalta järkevä vaihtoehto on todennäköisesti edellä mainittujen välimuoto Oulu Tero Tyni

24 Kirjanpitoarvon ja nykykäyttöarvon vertailua Kirjanpitoarvo Nykykäyttöarvo Arvostusperuste Poistamaton hankintameno Jälleenhankintahinta ikäalennukset Arvon alenema Sumu-poisto rahoitusosuuden Ikäalennusten perusteella sisältävästä hankintamenosta Pääasiallinen Sisäinen ja ulkoinen hinnoittelu Ulkoinen ja sisäinen hinnoittelu käyttötapa Mitä laskentakorkoa Pitkäaikainen markkinakorko Reaalikorko käyte- tään yleensä? Vertailtavuus Välttävä, kirjanpidon poistot eivät Hyvä. Muutokset ajan suhteen välttämättä kuvaa korjaustarvetta rakentamiskustannuksissa Vertailtavuus eri kuntien suhteen Arvostuksen läpinäkyvyys Tyydyttävä, rakentamisajankohta vaikuttaa vertailun tulokseen Hyvä vaikuttavat pääomakustannuksiin Tyydyttävä, jälleenhankintahinnan määrittely vaikuttaa vertailun tulokseen Tyydyttävä. Nykyarvon oletukset jälleenhankintahinnasta vaikuttavat lopputulokseen Oulu Tero Tyni

25 Toimintavaihtoehtojen ja investointien edullisuusvertailut Oman toiminnan ja ostopalvelujen edullisuusvertailu Investointihankkeen edullisuusvertailu Tero Tyni, Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

26 Oma tuotanto vai ostopalvelu? Lähtökohtana hintavertailu, jossa oman tuotannon hintaa verrataan yksityisen puolen hintoihin Etenemisvaiheet Tuotteistus Kustannusten laskenta Kustannusten ja ostopalvelukustannuksen vertailu Verotus- ja valtionosuusasioiden huomiointi laskemissa Päätöksen teko Mahdollinen kilpailutus Oulu Tero Tyni

27 Tuotteistusprosessi Tuotteistamisen tarkoituksena on jäsentää olemassa oleva tuotanto siten, että voidaan todentaa Tuotteiden määrä Tuotteen laatu Tuotteiden hinta (omakustannus /valmistusarvo) Kun edellä olevat on selvillä, tuotteella on olemassa hinnan lisäksi tuoteseloste, jota voidaan tarvita esimerkiksi Kilpailutettaessa Oman tuotannon ja ostopalvelun edullisuusvertailussa Tilaaja-tuottaja-mallissa Tuotteistaminen on tehtävä olemassa olevan tarpeen mukaan Oulu Tero Tyni

28 Tuotteistaminen Tuotekohtaisen kustannuslaskennan pohjana on jollakin tasolla tehty tuotteistus esimerkiksi hoitokäynti Tarkempi esim. Päivystyshoitokäynti vs. normaalikäynnit Tarkempi Päivystyskäynnit oiretyypeittäin Toimintoihin perustuva tuotteistaminen Esim. potilaan kuljetus, vastaanotto ja hoito toimintoihin liittyvä hallinto Oulu Tero Tyni

29 Tuotejako Tuotteistamisessa on hyvä olla substanssi-, laskenta- ja tietojärjestelmäosaaja Substanssiosaaja varmistaa, että tuoteluokitus on myös substanssin kannalta mielekäs Laskentaosaaja varmistaa, että valitun tuoteluokituksen kustannukset on mahdollista selvittää Tietojärjestelmäosaaja varmistaa, että valitun tuoteluokituksen tiedot (tuotemäärä- ja kustannustiedot) voidaan poimia laskentajärjestelmistä Sopivan karkea tuotejako Liian tarkka tuotejako aiheuttaa turhaa laskentaa, kustannusten jakaminen voi olla vaikeaa Liian epätarkka tuotejako ei välttämättä tue päätöksentekoa Oulu Tero Tyni

30 Tuotejako II Tuotteistamisessa voidaan ottaa vaikutteita myös kilpailevan palvelutuotannon tuotteistuksessa Siellähän laatu ym. tekijät on määritelty ja ehkä otettu huomioon hinnoittelussa Samalla hintavertailu oman toiminnan ja ostopalvelun välillä helpottuu Ilman tuotteistamista ostopalvelujen käyttö on likimain mahdotonta Tuotteistusprosessissa määritellään se, mitä ostetaan. Määrittely on oltava selkeä, jotta Erimielisyyksiltä toimitusvaiheessa vältytään Erimielisyyksiltä kilpailuttamisvaiheessa vältytään Oulu Tero Tyni

31 Hoidon vaikuttavuus on olennainen tekijä tuotteistuksessa Asiakkaita (jopa samaa jonkin asiakkaan tiettyä sairautta) voidaan hoitaa vaihtoehtoisilla tavoilla - esim syöpä: lääke-, säde-, leikkaus-, ym. hoitomuodot tai niiden eri yhdistelmä Asiakkaan näkökulmasta on sama, millä hoitomuodolla hänet saadaan terveeksi, joten diagnoosiperusteinen tuotteistus on siinä mielessä mielekäs (esim. DRG) Toisaalta on tärkeä selvittää eri hoitomuotojen keskinäinen paremmuusjärjestys (vaikuttavuus, hinta), jotta osataan valita järkevin hoitotapa Tähän kysymykseen DRG ei (ilmeisesti) vastaa Tuotteistaminen on tehtävä olemassa olevan tarpeen mukaan Oulu Tero Tyni

32 Tuotteistusesimerkki kotipalvelusta Tilapäinen kotipalvelu Asiakkaalla ei ole palvelu- ja hoitosuunnitelmaa. Käynnit ovat satunnaisia ja/tai tilapäisiä Palvelujen tarve on 1 10 tuntia kuukaudessa. Asiakas valitsee tarvitsemansa palvelut tukipalveluina. Peruskotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on 1 3 kertaa viikossa arkipäivisin. Käyntitarve voi johtua esimerkiksi haavanhoidosta tai kylvetyksestä ja käynneillä varmistutaan siitä, että asiakas pärjää välipäivät omatoimisesti tai muun tuen avulla Käynteihin kuluu aikaa maksimissaan 6 7 tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia. Palveluja ovat turvapalvelut, tarpeen mukaan tukipalveluina ateriat, siivous, vaatehuolto, asiointi, sauna (satunnaisesti), hoiva ja huolenpito Laajennettu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on 4 10 kertaa viikossa arkipäivisin Käynteihin kuluva aika on maksimissaan tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia Palveluina on turvapalvelut, hoiva ja huolenpito (varmistusta ja tarkkailua), tukipalveluina ateriat, siivous, vaatehuolto, sauna (kerran viikossa avustettuna), asiointia Olennaista esimerkissä on hyvä määrittely; tämän määrittelyn pohjalta on jo paljon helpompi tehdä esimerkiksi edullisuusvertailua oman toiminnan ja ostopalvelun välillä Oulu Tero Tyni

33 Tuotteistusesimerkki kotipalvelusta (jatkuu) Laajennettu / valvottu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on kertaa viikossa päivittäin Käynteihin kuluva aika on maksimissaan 20 tuntia viikossa, kuukausitasolla tuntia Kotipalvelu hoidetaan osittain parityönä usein yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa, sillä asiakkaiden hoitoisuustarve on suuri ja kaikki toiminnot eivät suju yksin Palvelu- ja seurantatarve on lähes jatkuvaa ja se sisältää turvapalvelut, kaikki ateriat, siivoukset, vaatehuollon, saunan (kerran viikossa avustettuna), hoivan, asiointia sekä yöpartiomahdollisuuden Tehostettu kotipalvelu Asiakkaalla on palvelu- ja hoitosuunnitelma Käyntejä on useita kertoja päivittäin 3 5 kertaa vuorokaudessa. Käynteihin kuluva aika on yli 10 tuntia viikossa, jopa 80 tuntia kuukaudessa Kotipalvelu hoidetaan osittain parityönä usein yhteistyössä kotisairaanhoidon kanssa, sillä asiakkaiden hoitoisuustarve on suuri ja useat toiminnot eivät suju yksin Asiakas on täysin autettava ja tarvitsee erityistä hoivaa ja huolenpitoa. Palvelu sisältää turvapalvelut, kaikki ateriat, siivoukset, vaatehuollon, saunan (kerran viikossa avustettuna), hoivan ja huolenpidon, asiointia sekä yöpartion tarvittaessa. (Lähde: Porin kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen, Karinharju 2004) Oulu Tero Tyni

34 Termejä Valmistusarvoon (VA) lasketaan valmistuksen muuttuvat ja kiinteät kustannukset, (henkilöstö, aineet tarvikkeet, palvelujen ostot, sekä tuotantovälineiden pääomakustannukset) Omakustannusarvo (OKA) lasketaan edellä mainittujen lisäksi tuotteen markkinoinnista hallinnosta aiheutuvat kustannukset. Kuntapalveluissa markkinointikustannuksia vastaavat lähinnä palvelutarpeen selvittämisestä, palvelujen luovuttamisesta ja käytön seurannasta aiheutuvat kustannukset. Oulu Tero Tyni

35 Tuotekohtainen kustannuslaskentaesimerkki Esimerkin lähtötiedot Kotipalvelu, jolla kolme eri tuotetta 1 Satunnainen kotipalvelu 2 Peruskotipalvelu 3 Laajennettu kotipalvelu Halutaan selvittää kotipalvelukäynnin hinta Kotipalvelun eri tuotteiden välittömät kustannukset tunnetaan (työntekijöiden palkkakustannukset) (yht. 1 milj. ) Välilliset kustannukset Oulu Tero Tyni

36 Jakolaskenta Lasketaan keskimääräinen käyntihinta 1,1 milj. / käyntikertaa = 169 / käyntikerta Tiedetään, että todelliset kustannukset vaihtelevat eri käyntikertatyyppien mukaan esimerkiksi käyntikerran pituuden tai hoidon vaativuuden mukaan Jakolaskenta ei oikeastaan sovellu laskentatilanteeseen, koska kyseessä on erityyppiset tuotteet Oulu Tero Tyni

37 Jakolaskentaan liittyviä ongelmia Usein erilaisia tuoteryhmiä: onko kustannusrakenne samanlainen eri ryhmien välillä Laskelmien käyttötarkoituksesta riippuen keskimääräisen yksikkökustannuksen tulkinta voi olla hankalaa Jakolaskenta soveltuu parhaiten sellaiseen laskentaan, jossa tuotanto on homogeenista (esim. jätevesilaitos tai vesilaitos) Oulu Tero Tyni

38 Ekvivalenssilaskenta Ekvivalenssilaskenta on jakolaskennan erityissovellutus, jonka ideana on yhteismitallistaa erilaisia tuotteita. Esimerkiksi jos tiedetään että tuotteen 1 valmistukseen kuluu vähemmän resursseja kuin tuotteen 2, tehdään ekvivalenssikertoimet. Tuote 1: ekv-kerroin 1 Tuote 2: ekv-kerroin 1,5 Kertoimien välinen suhde toisiinsa on merkitsevä, ei niiden absoluuttinen suuruus Oulu Tero Tyni

39 Ekvivalenssilaskenta Edellisen esimerkki: oletetaan että satunnainen hoitokäynti vaatii puolet vähemmän resursseja kuin muiden ryhmien hoitokäynnit Tuote 1: ekv-kerroin 1 Tuotteet 2 ja 3: ekv-kerroin 2 Lasketaan ekvivalenssihoitokertojen määrä Tuote 1: käyntiä * 1 (ekv-kerroin ) = Tuotteet 2 ja 3 yht käyntiä * 2 (ekv-kerroin) = Yhteensä ekv-käyntiä Oulu Tero Tyni

40 Ekvivalenssilaskenta Lasketaan ekv-käynnin hinta Kustannukset yhteensä 1,1milj. 1.1milj / = 110 Lasketaan satunnaisen hoidon hinta ekv-käynnin hinta * ekv-kerroin =110 * 1 = 110 / käynti Lasketaan tuotteiden 2 ja 3 käynnin hinta ekv-käynnin hinta * ekv-kerroin 110 * 2 = 220 Oulu Tero Tyni

41 Ekvivalenssilaskenta (kooste) Tulosten suuruus riippuu hyvin voimakkaasti ekvivalenssikertoimista Hyvä ja helppo menetelmä, jos pystyy laskemaan tai tietämään oikean ekvivalenssikertoimen Jos ekvivalenssikertoimien arviointi menee väärin tulokset ovat virheellisiä Oulu Tero Tyni

42 Yleiskustannuslisälaskenta Mikäli tuottajalla on eri tuoteryhmiä, joiden välisiä kustannuseroja halutaan selvittää, selvitetään ensin kunkin tuoteryhmän välittömät kustannukset, joihin lisätään välillisten kustannuksien yleiskustannuslisäkustannuslisä Yleiskustannuslisän kaava Laskentakauden välilliset kustannukset Yleiskustannuslisä= Laskentakauden välittömät kustannukset Yleiskustannuslisä voidaan laskea myös muulle kohdistamistekijälle, esim. ajankäytölle, käyntikerroille tai tilankäytölle Oulu Tero Tyni

43 Erilaisia kohdistamistekijöitä Käytetään yleiskustannus- ja toimintolaskennassa Kustannus Kohdentamisperuste Henkilöstä riippuvat kustannukset Tilakustannukset Koneet ja laitteet Materiaalit ATK-kustannukset Henkilöiden lukumäärän tai yksittäisen työntekijän ajankäytön perusteella Tilojen tarpeen tai tilojen käytön mukaan Koneiden ja laitteiden käytön mukaan Käytön tai arvioidun käytön mukaan Työpisteiden mukaan AIHEUTTAMISPERIAATE ON AINA OTETTAVA HUOMIOON! Oulu Tero Tyni

44 Yleiskustannuslisälaskenta: Edellinen esimerkki Tuote Hoitokertaa /vuosi Välittömät kustannukset Hoidon keskim. kesto Hoitotuntien määrä Osuus käytetyistä tunneista 1 Satunnaine n kotipalvelu 2 Peruskotipalvelu 3 Laajennettu kotipalvelu * / = = 0, * 4 = / = 0, = * / = = 0,5 Yhteensä % Oulu Tero Tyni

45 Yleiskustannuslisälaskenta: Välillisten kustannusten kohdistaminen Välilliset kustannukset Autosta syntyvät kustannukset /vuosi Aineet ja tarvikkeet /vuosi Hallinto ja tukipalvelut /vuosi Lasketaan yleiskustannuslisät Huom. Edullisuusvertailussa oman toiminnan ja ostopalvelun suhteen pitää harkita, voidaanko tätä erää ottaa huomioon Oulu Tero Tyni

46 Autoilun YK-lisä Autojen käytön kustannukset /vuosi Kohdistetaan autojen kustannukset käyntikertojen määrän perusteella Autoilun YK-lisä 3,08 /käynti (= / käyntiä) Oulu Tero Tyni

47 Aineet ja tarvikkeet YK-lisä Aineet ja tarvikkeet yhteensä Kohdistetaan välittömien kustannusten perusteella paitsi: ryhmä 1, satunnainen kotihoito ei käytä aineita ja tarvikkeita Tuotteiden 2 ja 3, joille aine- ja tarvikekustannukset kohdistetaan: välittömät kustannukset yhteensä (= ) YK-lisä: 0,83 % = / HUOM! Jakajana on summa ryhmien 2 ja 3 välittömistä kustannuksista (ryhmälle 1 ei kohdisteta aine- ja tarvikekustannuksia) Oulu Tero Tyni

48 Hallinnon ja tukipalvelujen YK-lisä Hallinto ja tukipalvelut /vuosi Kohdistetaan välittömien kustannusten perusteella Välittömät kustannukset yht. 1 milj. Hallinnon YK-lisä 7,5 % (=75 000/1 milj. ) Oulu Tero Tyni

49 Yleiskustannuslisälaskenta: Tulosten laskeminen Tuote Välittömät yksikkökustannukset /käynti Autoilun YK-lisä 3,08 /käynti Aineet ja tarvikkeet (0,83 %) Hallinto (7,5 %) Yhteensä 1 Satunnainen kotipalvelu /3 000 = 133,3 3,08-7,5 % * 133,3 = ,4 2 Peruskotipalvelu /1 000 = 150 3,08 0,83 % * 150 = 1,25 7,5 % * 150 = 11,25 165,6 3 Laajennettu kotipalvelu /2 500 = 180 3,08 0,83 % * 180 = 1,50 7,5 % * 180 = 13,5 198,1 Oulu Tero Tyni

50 Yleiskustannuslisälaskenta: Tarkistus Tuotteiden yksikkökustannus * tuotteiden määrä Tuote 1: 146,4 * = Tuote 2: 165,6 * = Tuote 3: 198,1 * = Yhteensä (250 enemmän kuin alkuperäinen summa. Ero johtuu pyöristysvirheestä) Oulu Tero Tyni

51 Yksikkölisien laskemisesta Yksikkölisän kohdentamisperuste määräytyy aiheuttamisperusteen mukaan, jos mahdollista Esim. laitteet tai koneet käyttöajan mukaan Ei kohdisteta kustannuksia niille tuotteille, jotka eivät ko. kustannuksia aiheuta Yleiskustannuslisä on kokonaisuudessaan varsin hyvä tapa jakaa yleiskustannuksia Oulu Tero Tyni

52 Edullisuusvertailu oman toiminnan ja ostopalvelun välillä Edullisuusvertailua varten toimintatavat ostopalvelussa ja omassa toiminnassa täytyy olla vertailukelpoista tuotteistus Esim. päivähoito, kotipalvelu, tietty leikkaus: onko tarjottu hinta riittävän samantyyppisestä asiakkaasta? Sellaisia kustannuksia tai tuottoja, jotka syntyvät riippumatta siitä, että ostetaanko palvelu vai ei, ei kannata ottaa laskelmiin KuEL-maksut Toimialajohdon kustannukset Tarkastustoimen kustannukset Valmius- tai varallaolokustannusten ottaminen laskelmiin, esim. ei verrata ympärivuorokautisesti toimivan sairaalan keskimääräisiä kustannuksia vain virka-aikaan toimivan yksityisen sairaalan hintoihin, jos joka tapauksessa oman toiminnan valmius on pidettävä Oulu Tero Tyni

53 Verotus- ja saatujen valtionosuustekijöiden huomiointi Ostopalvelukustannuksesta voidaan mahdollisesti vähentää laskennallinen ALV-palautus terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ostopalveluissa Saadut valtionosuudet tai arvonlisäverokysymykset voivat estää kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen Valtionosuudet seuraavat 15 vuotta Myös arvonlisäverovaikutukset otettava huomioon Oulu Tero Tyni

54 Kustannusten vertailu Oman tuotannon kustannuksista joudutaan arvioimaan kustannuskehitys tulevaisuudessa, samoin kuin ostopalvelujen suhteen Erityisesti yleinen kilpailutilanne kannattaa ottaa huomioon, jos tuotanto ostetaan ulkoa Laatu kannattaa ottaa huomioon laskelmien lopuksi, kun kustannukset on selvitetty: Jos jompikumpi tapa on laadukkaampi, kannattaa harkita, kannattaako tästä laadukkaammasta palvelusta maksaa tämän verran enemmän? Oulu Tero Tyni

55 Esimerkki päivähoidon kustannuksista ja laskennallisesta arvonlisäveropalautuksesta Oma tuotanto Ostopalvelu Palkat Muut ostot Alv kuntapalautus Yhteensä Ostopalvelu, kun laskennallinen palautus otetaan huomioon * 95 % = Oulu Tero Tyni

56 Investointipäätös liiketoiminnassa Liiketoiminnassa investointipäätös perustuu useimmiten investoinnin kannattavuuteen Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät Investoinnin hankintahinta, pitoaika ja jäännösarvo Investoinnin aiheuttamat tuotot tai kustannussäästöt Rahoituksen hinta Oulu Tero Tyni

57 Investointien edullisuusvertailu Viisi eri menetelmää Takaisinmaksuajan menetelmä Nykyarvomenetelmä Annuiteettimenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Tuottoastemenetelmä + herkkyysanalyysi + vuokraamisen ja ostamisen välinen edullisuusvertailu Oulu Tero Tyni

58 Esimerkki eri menetelmillä Kuntakonserniin kuuluva energiayhtiö laajentaa energiantuotantoaan Arvioidut investointikustannukset ovat 1,8 m Investoinnin oletetaan kestävän 10 vuotta, jäännösarvo 30 % hankintahinnasta, eli Arvo alenee /vuosi Käyttökustannukset /vuosi Lisämyynnistä arvioidaan saatavan /Vuosi Vuosittain nettotuottoja aiheutuu (= ) Nettotuotot yhteensä /vuosi * 10 vuotta = 1,5 m arvon aleneminen yhteensä , termejä: Absoluuttinen tuotto on (=1,5m -1,26m ) Suhteellinen tuotto on (1. vuonna) 8,3 % (= / ) (korkokuluja ei huomioitu) Oulu Tero Tyni

59 Pikaharjoitus Jos 10 investoinnilla saadaan 19 euron tuotto ja romuarvo on 0 Absoluuttinen kannattavuus =19-10 = 9 Suhteellinen kannattavuus =9 / 10 * 100 % = 90 % Jos 1000 euron investoinnilla saadaan 1090 euron tuotto ja romuarvo on 0 Absoluuttinen kannattavuus = = 90 Suhteellinen kannattavuus 90 / 1000 = 9 % Kumpi parempi investointi? Oulu Tero Tyni

60 Takaisinmaksuajan menetelmä Takaisinmaksuaika (v) = Investoinnin hankintahinta Vuosittainen nettotuotto Takaisinmaksuaika (v) = = 12 vuotta Menetelmän perusteella hankinta ei ole kannattava, koska takaisinmaksuaika> investoinnin pitoaika = virheellinen perustelu tehdä tulkinta, koska rahan aika-arvoa, jäännösarvoa tai korkokustannusta ei oteta huomioon Oulu Tero Tyni

61 Rahan aika-arvo Ei ole sama, toteutuuko jokin kassavirta tällä hetkellä tai myöhemmin Esimerkki: jos joku tarjoaa sinulle rahaa valitsetko mieluummin Nyt vai vuoden päästä? Nyt vai vuoden päästä? Luultavasti jokaiselle meistä vuoden päästä saatava rahasumma tulee houkuttelevammaksi, kun tarjousta nostetaan riittävästi, verrattuna tällä hetkellä Myös kunnalle on merkitystä, saako se jonkin rahan nyt vai myöhemmin tai aiheutuuko kustannus nyt vai myöhemmin Nykyarvolaskennassa lasketaan tämän hetken arvo summille, joiden tuleva arvo tunnetaan Oulu Tero Tyni

62 Rahan aika-arvo ja laskentakorkokanta Laskentakorkokannan avulla yhteismitallistetaan eri-aikaiset kassavirrat Esimerkiksi jos laskentakorkokanta on 5 %, nyt on yhtä hyvä vaihtoehto kuin vuoden päästä Laskentakorko 4 %: on yhtä hyvä kuin vuoden päästä Nykyarvon laskentakaava = kassavirta / (1+laskentakorko)^kausien lukumäärä Esim vuoden päästä 5 % laskentakorkoa käyttäen: / 1,05^1 = Esim viiden vuoden päästä (5 % laskentakorko): / 1,05^5 = ,25 Oulu Tero Tyni

63 Nykyarvomenetelmä Selvitetään kassavirtojen (tuottojen ja kustannusten nykyarvot) ja lasketaan ne yhteen Jos summa > 0 hanke on taloudellisesti kannattava Summa Oulu Tero Tyni

64 Kassavirtojen nimellis- ja nykyarvot Vuosi Oulu Tero Tyni

65 Excel-taulukkolaskentaohjelmassa =NNA(korko;arvo1;arvo2;arvo3; ) laskee kassavirtojen nykyarvon Esimerkki: =NNA(5%;150000;150000;150000;150000;150000;150000; ;150000;150000;150000;540000) palauttaa arvon ,14, kun siitä vähentää hankintakustannukset eli , saadaan tulokseksi Koska nykyarvojen summa on negatiivinen, hanke ei ole kannattava Oulu Tero Tyni

66 Annuiteettimenetelmä Annuiteettimenetelmässä lasketaan investoinnin kuukausittainen edullisuus laskentakorkokanta huomioon ottaen, eli hankintakustannus jaetaan investoinnin pitoajan mukaisille vuosille tasasuuruisiksi eriksi eli annuiteeteiksi ja verrataan sen jälkeen vuosittaista tuottoa annuiteettiin Jos annuiteetti on suurempi kuin vuosittainen nettotuotto, hanke ei ole kannattava Annuiteetti = jaksotettava summa * annuiteettitekijä Annuiteettitekijän kaava: Oulu Tero Tyni

67 Kassavirtojen nimellis- ja nykyarvot Vuosi Oulu Tero Tyni

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous)

INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU. Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) INVESTOINTIEN EDULLISUUSVERTAILU Tero Tyni Erityisasiantuntija (kuntatalous) 25.5.2007 Mitä tietoja laskentaan tarvitaan Investoinnista aiheutuneet investointikustannukset Investoinnin pitoaika Investoinnin

Lisätiedot

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella

Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Tuotteistaminen yhteistoiminta-alueella Alustus kuntatalossa KUNTALIITOSVERKOSTON JA YHTEISTOIMINTA- ALUEVERKOSTON TAPAAMINEN Tero Tyni, tero.tyni@kuntaliitto.fi Erityisasiantuntija, Kuntatalous Puhelin

Lisätiedot

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b )

Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset (Kuntalaki 2 b ) Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja kilpailuneutraliteetin valvontaseminaari Helsinki 15.11.2013,Kuntatalo Tero

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

Investointilaskentamenetelmiä

Investointilaskentamenetelmiä Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä

Lisätiedot

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa

Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa Edullisuusvertailun ja tuotteistamisen periaatteet palveluasumisessa 5.11.2012Tero Tyni, erityisasiantuntija, sosiaali-ja terveystoimi Tero.Tyni@kuntaliitto.fi 09 771 2246 Sisältö: Tuotteistaminen Mitä

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON

TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON TUOTTEISTUKSELLA JA TULOKSELLISUUDEN MITTAAMISELLA LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA PALVELUTUOTANTOON Kuntapalvelut puntarissa laadulla vaikuttavuutta? Porin yliopistokeskus 21.10.2010 Tero Erityisasiantuntija (kuntatalous)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Tero Tyni, erityisasiantuntija, kuntatalous Puh 09 771 2246 Kunnan talouden ohjaus Kirjanpitopainotteisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta

Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Yhteisten kirjastopalvelujen kustannuslaskenta Teoriaa ja käytännön esimerkkejä Seutukirjastokokous 27. lokakuuta 2005 Taustaksi Verkostomainen yhteistyö vaatii taustaksi tietoa prosesseista ja kustannuksista

Lisätiedot

Investoinnin takaisinmaksuaika

Investoinnin takaisinmaksuaika Investoinnin takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika on aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin eli nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran Investointi voidaan tehdä, jos takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L14

Nykyarvo ja investoinnit, L14 Nykyarvo ja investoinnit, L14 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n netto 0 1 2 3 4 5 6...

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio

Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio Jyväskylän perusopetuksen tuottavuusselvitys 2017 1.9.2017 Vertikal Oy Juho Innanen Esko Sainio 1 Selvityksen tavoite Selvityksen lähtöoletuksena oli käsitys Jyväskylän perusopetuksen kalleudesta eli korkeasta

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10 Sisäinen ja investoinnin, L10 1 Määritelmä: i sis on se laskentakorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Jos projekti on normaali siinä mielessä, että alun negatiivisia nettoeriä seuraa lopun positiiviset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Talouslaskelmat Jarmo Partanen Taloudellisuuslaskelmat Jakeluverkon kustannuksista osa on luonteeltaan kiinteitä ja kertaluonteisia ja osa puolestaan jaksollisia ja mahdollisesti

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 00530 HELSINKI 040 348 7766. Puhelin. Sähköposti KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2008 Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö Hakaniemenranta 6 Faksi 00530 HELSINKI 040 348 7766 Taiteenala

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6

Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Uudet ominaisuudet: Invest for Excel 3.6 Microsoft Excel versiot... 2 Käyttöoppaat... 2 Sähköinen allekirjoitus... 2 Mallikansiot... 2 Liikearvon poisto ja tuloverotus... 4 Sisäinen korkokanta ennen veroja...

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009. Vesa Ekroos KTM. 18.11.2009 Vesa Ekroos 1

KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009. Vesa Ekroos KTM. 18.11.2009 Vesa Ekroos 1 KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo 10.11.2009 Vesa Ekroos KTM 18.11.2009 Vesa Ekroos 1 Yksityinen yritystoiminta / julkinen palvelutuotanto / toimivat markkinat 18.11.2009 Vesa Ekroos

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1.2.2016 TYÖRYHMÄ Tehtäväksianto - Valmistella vaihtoehtoja sisäisen vuokran järjestelmän kehittämiseksi nykyisen järjestelmän pohjalta tai kokonaan uusilla perusteilla

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS HINNOITTELU Erkki Viero HINNOITTELU TAVOITTEET SISÄLTÖ OPETTAA KUSTANNUS- VASTAAVAA HINNOITTELUA

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv.

Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Mia Salonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuntamarkkinat kkv. Markkinaperusteisen hinnoittelun valvonta KKV:ssa Tutkimuspäällikkö Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kuntamarkkinat Lainsäädäntötausta lyhyesti Kilpailulain 4 a luku (30 a ) Kilpailua estävä tai vääristävä

Lisätiedot

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa

Kokonaiskustannusmalli Päivi Mäntysaari, 4.5.2010. Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 1 Kokonaiskustannusmallin toteutus Tampereen yliopistossa 2 Tavoitteet Kustannuslaskennan johdonmukainen liittäminen osaksi talousohjausta Kokonaiskustannusmallia ei toteuteta pelkästään yhteisrahoitteisessa

Lisätiedot

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset

Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Kiinteistöjen kasvavat ylläpitokustannukset Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry KTI Kiinteistötieto Oy Ylläpitokustannusten kehitys kerrostalokiinteistöissä Kaikki kuluerät (ml. korjaukset)

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27

Sisällys. Esipuhe... Koulutuksen sisäinen tehokkuus eli koulu tuotantolaitoksena... 15. Kenen pitäisi maksaa koulutuksesta?... 27 Sisällys Esipuhe.................................................................. 11 Simo Juva Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus koulutus taloustieteen tutkimuskohteena...................................................

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kevät 2017 Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 6. harjoitus, viikko 6 (27.2. 3.3.2017) R1 ma 12 14 F249 R5 ti 14 16 F453 R2 ma 14 16 F453 R6 to 12 14 F104 R3 ti 08 10 F140 R7 pe 08

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg]

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg] Markku Kajalo 01.11.2017 Tihkukastelulaitteisto (pumppu, suodattimet, lannoitteen annostelija, runkolinjat, jakoputkistot, tihkukasteluletkut ym.) Investointikustannus (4 ha:n mansikka-ala) hankintahinta

Lisätiedot

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta

10.8 Investoinnin sisäinen korkokanta 154 108 Investoinnin sisäinen korkokanta Investoinnin sisäinen korkokanta on se laskentakorko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla Investointi on tuottava (kannattava), jos sen sisäinen korkokanta

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa

Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Yhteistoiminnat opetuspalveluissa Taulukko 41 jne. Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Esi- ja perusopetus Esi- ja perusopetus (taulukot 01, 41 ja 51) valtionosuudet maksetaan

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen

Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen Metsäenergian hankintaketjujen kannattavuus Terminaaliketjut vs. suora autokuljetus Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen 2 Johdanto 1/3 Tausta: Bioenergian käyttömäärät kasvavat kuljetusmatkat pidentyvät

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKAARISOPIMUKSEN RAHOITUSMALLIT 23.2.2015 ELINKAARIHANKKEEN PERUSTIEDOT Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot