VIHELIÄISET ONGELMAT SAIRAALAN VAIKUTTAVUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHELIÄISET ONGELMAT SAIRAALAN VAIKUTTAVUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAAMISESSA"

Transkriptio

1 VIHELIÄISET ONGELMAT SAIRAALAN VAIKUTTAVUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAAMISESSA S. Laine, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto Laine, Sami, Niemi, Erkka (2013), Transparency of Hospital Productivity Benchmarking in Two Finnish Hospital Districts, In the Proceedings of the 29th annual Patient Classification Systems International (PCSI) Conference, Helsinki, Finland. (Best Paper Award, Full Paper Download)

2 Henkilökohtaisessa osaamisessa yhdistyvät tietotekniikka, ihmistieteet ja terveydenhuolto VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Terveydenhuollon raportointi ja tietovarastointi Projektien hallinta TURUN YLIOPISTO Järjestelmä- ja Tietojärjestelmätiede palvelusuunnittelu Empiiristä kenttätutkimusta TYKSissä AALTO-YLIOPISTO Käytettävyystutkimus Terveydenhuollon tietojen laatu Kokonaisarkkitehtuuri Yli 10 vuotta erikoissairaanhoidon toimialaa

3 Suomalaisella sairaalatuottavuusvertailulla on pitkä historia Aineistot Vertailu THL tuottaa vuosittain sairaalatuottavuusvertailun useilla hieman toisistaan poikkeavilla tunnusluvuilla. Linna ja Häkkinen ovat kuvanneet aiemmin sairaalatuottavuusvertailun historian, nykytilanteen ja tulevaisuuden suunnitelmat. Päätöksentekijät ja poliittinen ohjaus ei käytä sairaalatuottavuusvertailuja päätöksiensä perusteena ja pääasialliseksi syyksi esitettiin tietojen laatu. Linna, M. and Häkkinen, U. (2007) Benchmarking Finnish Hospitals. In Evaluating Hospital Policy and Performance: Contributions from Hospital Policy and Productivity Research, pp

4 THL:n tuottama vertailu esitti sairaanhoitopiirien välille merkittäviä tuottavuuseroja Mistä luvut oikeasti tulevat? Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri Mitä luvut oikeasti tarkoittavat? Mitä luvuista on poistettu? Mitä lukuihin on laskettu?

5 Qualidat-projektissa ( ) käytettiin kolmea eri lähestymistapaa tutkittaessa tuottavuusvertailun lukuja Hallintotieteet Tietojen tuottamisen hallinnointi ja ohjaus Käytettävyystutkimus Käyttäjien kirjaamistilanteet ja välineet Data analytiikka Tietovirrat ja algoritmit kirjaamisesta johtopäätöksen tekemiseen.

6 Tietotuotantoprosessi sisältää tietojen syntymisen, muokkaamisen ja hyödyntämisen vaiheet Tiedon syntyminen Tiedon muokkaaminen Tiedon hyödyntäminen Kirjaa tietoja Kerää tietoaineistoja Analysoi ja raportoi Tulkitsee ja tekee päätöksiä Elektroninen Potilaskertomus Poiminta Raportointi Sisäiset tilastot Tietovarasto Kuvantamisen tietojärjestelmä Poiminta Poiminta Wang, R. Y., Lee, Y. W., Pipino, L. L. and Strong, D. M. (1998) Manage Your Information as a Product. Sloan Management Review, 39, 4, pp Tietovarasto Raportointi Sairaaloiden tuottavuuden vertailu

7 Perinteinen tuotantoprosessinäkökulma havaitsi inhimillisiä virheitä, erilaisia ohjelmistojen rakenteita sekä läpinäkymättömiä kohtia. Tiedon syntyminen Tiedon muokkaaminen Tiedon hyödyntäminen Kirjaamisvirhe tietoja Kerää Tulkintaero tietoaineistoja Analysoi ja raportoi Tulkitsee ja tekee päätöksiä MUSTA LAATIKKO MUSTA LAATIKKO Elektroninen Ohjelmistoominaisuus Potilaskertomus Poiminta Raportointi Sisäiset tilastot MUSTA LAATIKKO Kuvantamisen tietojärjestelmä Poiminta Arkkitehtuuri Tietovarasto ero Poimintavirhe Tietovarasto MUSTA LAATIKKO Raportointi Sairaaloiden tuottavuuden vertailu

8 Tuottavuusvertailussa yhdistyy neljä toisiinsa kietoutuvaa aihepiiriä Tiedon syntyminen Tiedon muokkaaminen Tiedon hyödyntäminen Kustannusallokaatio Kirjaa tietoja Potilaiden hoitopolut Elektroninen Potilaskertomus Poiminta Kerää tietoaineistoja Raportointi Analysoi ja raportoi Tulkitsee ja tekee päätöksiä Sisäiset tilastot Tietovarasto Kuvantamisen tietojärjestelmä Poiminta Poiminta Tuottavuusalgoritmi Tietotuotantoprosessit Tietovarasto Raportointi Sairaaloiden tuottavuuden vertailu

9 Läpinäkymättömyys on ongelma, koska mustat laatikot ovat arvaamattomia! X A*80% 1,12 A Y A*135% Sairaalan todellinen tuottavuus ja havaittu tuottavuus menettävät kosketuksensa toisiinsa jos mustissa laatikoissa piilee tunnistamattomia bias-mekanismeja.

10 Tietotuotantoprosessit tulisi avata kaikkien osapuolien näkyville, jotta piilevät virheet ja erot voidaan tunnistaa ja korjata Läpinäkyvyyden tulee kattaa hoitopolut, taloushallinnon, tietotuotantoprosessin ja algoritmit Läpinäkyvä hoitopolku Yksityiskohdat ovat tärkeitä! Pieni yksityiskohta saattaa aiheuttaa suuria kerrannaisvaikutuksia. Läpinäkyvyyden tulee kattaa koko tietotuotantoprosessi kaikkien osapuolien osalta: tietojen syntyminen, tietojen muokkaaminen ja tietojen hyödyntäminen. Virhetulkinta tai variaatio voi tapahtua missä tahansa vaiheessa! Virheet tai variaatiot voivat moninkertaistua tai poistua mustien laatikoiden piilevien rakenteiden vuoksi. Läpinäkyvä tietotuotantoprosessi

11 Tietotuotantoprosessit tulisi avata kaikkien osapuolien näkyville, jotta piilevät virheet ja erot voidaan tunnistaa ja korjata Läpinäkyvä hoitopolku Vain läpinäkyvällä ja laadukkaalla tiedolla voidaan taata sairaalan johtamisen, poliittisen päätöksenteon ja kliinisen tutkimuksen johtopäätöksien validius Läpinäkyvä tietotuotantoprosessi

12 Viheliäiset ongelmat

13 Viheliäiset ongelmat Ongelman tunnistaminen ja mittaaminen on vaikeaa, koska samaan ilmiöön on sekä hyviä että huonoja syitä Yhden ongelman ratkaiseminen aiheuttaa toisia ongelmia toisaalle Ongelma voidaan nähdä toisen ongelman oireena, eikä alkuperäistä syytä ole mahdollista selvittää

14 DATA ANALYTIIKKA SELITTÄVÄ TUTKIMUS Rakentaa algoritmeja ja johtaa tuloksia datasta Tavoite Manipuloi algoritmeja ja selittää mekanismeja Tavoitteiden ja oletusten kääntäminen päälaelleen avaa uusia näkökulmia tuottavuusvertailuun Olettaa satunnaisuutta ja Gaussin käyrää Virheet Etsii systemaattisia syitä ja piileviä muuttujia

15 Systemaattinen bias mittaamisessa Tunnistimme ja selitimme mekanismeja, jotka johtavat biasoituneisiin johtopäätöksiin Systemaattinen bias on ei-toivottu ominaisuus, jolla on negatiivisia vaikutuksia tuottavuusvertailun validiudelle tai hyödyllisyydelle. Systemaattisella biasilla on monia epäsuotuisia seurauksia tuottavuusvertailun validiudulle, palvelujen vaikuttavuudelle ja terveyspalvelujärjestelmän insentiiveille

16 Minkälaiset asiat tekevät tuottavuusvertailusta viheliäisen ongelman?

17 Tuottavuusvertailussa esiintyy systemaattisia biaseja jotka johtuvat mekanismeista Potilasaineksen mekanismit Potilaiden poiminta Potilaiden hylkääminen Palvelujen pirstoutuminen Potilasaines Insentiivit Datan laajuus Dokumentaation taso Tiedon virheet Tiedon korjaukset Pirstoutumisen mekanismit Palvelujen pilkkominen Palvelujen nimeäminen

18 Palvelujen pirstoutuminen palkitsee hajanaisuudesta ja monimutkaisuudesta Sairaala Sairaala

19 Palvelujen pirstoutuminen palkitsee hajanaisuudesta ja monimutkaisuudesta Episode A DRG X Sairaala Sairaala Episode 1 DRG A DRG B DRG C Vähemmän tuottavuutta mutta enemmän terveyttä! Episode A DRG X Enemmän tuottavuutta mutta vähemmän terveyttä! Pilkotaan hoitopolku 3 osaan JA Nimetään palvelut uudelleen

20 Tietojen korjaaminen aiheuttaa biasoitumista ja väärän ilmiön mittaamista Sairaala Sairaala

21 Tietojen korjaaminen aiheuttaa biasoitumista ja väärän ilmiön mittaamista Sairaala Sairaala Ohjelmisto ehdottaa uutta diagnoosia JA Ohjelmistot etsivät lisädiagnooseja Episode A Episode A Episode A Diagnosis A Diagnosis B Potilaskertomus SELECTED SELECTED SELECTED Diagnosis B+C C Tietovarasto Episode A Episode A Episode B+C! A PUUTTUU A Tietovarasto ehdottaa korjausta

22 Bias mekanismit voidaan rakennuttaa organisaatioiden toimintaan tai tietotuotantoprosessiin Tiedon syntyminen Tiedon muokkaaminen Tiedon hyödyntäminen Palvelujen pirstoutuminen Palvelutuotanto malli Kirjaa tietoja Kerää tietoaineistoja Potilasaines Insentiivit Datan laajuus Analysoi ja raportoi Tulkitsee ja tekee päätöksiä Elektroninen Potilaskertomus Poiminta Dokumentaation Raportointi taso Sisäiset tilastot Hoitokäytännöt Kuvantamisen tietojärjestelmä Poiminta Tietovarasto Tiedon virheet Poiminta Tiedon korjaukset Ohjelmistojen ominaisuudet Tietovarasto Inhimillinen toiminta Raportointi Sairaaloiden tuottavuuden vertailu

23 Bias-mekanismit aiheuttavat systemaattisia variaatioita eivätkä satunnaisia virheitä! Tiedon syntyminen Tiedon muokkaaminen Tiedon hyödyntäminen Kirjaa tietoja Kerää tietoaineistoja Analysoi ja raportoi Tulkitsee ja tekee päätöksiä Elektroninen Potilaskertomus Poiminta Raportointi Sisäiset tilastot Tietovarasto Kuvantamisen tietojärjestelmä Poiminta Poiminta Variaatiot voivat olla kumulatiivisia tai toisiaan kumoavia Tietovarasto Raportointi Mekanismien perimmäiset syyt on hankala tunnistaa Sairaaloiden tuottavuuden vertailu

24 Mutta mitä pitäisi tehdä viheliäisille ongelmille eli biasoituneille vertailutuloksille?

25 Viheliäisten ongelmien tunnistaminen bias-indikaattoreilla Ratkaisuna biasindikaattorit Palvelujen pirstoutuminen Potilasaines Insentiivit Datan laajuus Dokumentaation taso Tiedon virheet Tiedon korjaukset Itse viheliäistä ongelmaa on hankala tai mahdoton mitata, koska siihen on sekä hyviä että huonoja syitä Bias-mekanismien olemassa oleminen voisi kuitenkin olla mitattavissa Mutta voidaanko erottaa mekanismista hyvät ja huonot syyt?

26 Bias-indikaattori on systemaattinen virhemarginaali Tilastotieteessä on vakiintunut tapa esittää tuloksen virhemarginaali Tilastotieteessä tulisi kehittää tapa esittää tuloksien bias-indikaattorit Virhemarginaali perustuu Bias-indikaattori perustuu Otoksiin populaatioista Oletukseen virheiden satunnaisuudesta Algoritmin ominaisuuksiin Systemaattisten virheiden tai vääristymien tunnistamiseen Esimerkiksi virhemarginaali +-3% Virhemarginaali tunnistaa aineistossa satunnaisuutta, jonka vuoksi tulokset poikkeavat oikeasta Todellisten tulosten vaihteluväli on noin 6% tuloksesta. Esimerkiksi hoitopolkujen hajanaisuus +- 5%. Indikaattori tunnistaa aineistosta palvelutuottajia, joiden hoitopolut poikkeavat merkittävästi toisistaan. Samantyyppisten potilastapausten keinotekoinen vaihteluväli on 10% tuottavuutta.

27 Palvelujärjestelmän päätöksentekijät ja poliittinen ohjaus tarvitsevat bias-indikaattoreita Bias-indikaattoreita käytetään jo monin eri tavoin! mutta niitä ei seurata systemaattisesti eikä niitä jaeta tuottavuusvertailujen tulosten yhteydessä Bias-mekanismit kuitenkin vaikuttavat oleellisesti terveyspalvelujärjestelmän mittauksien tuloksiij ja sitä kautta jopa ohjaukseen joten niitä pitäisi seurata systemaattisemmin ja jakaa tulkitsijoiden tueksi!

28 Kysymyksiä?

29 Additional References to Transparency of Healthcare Information Management Laine, S. (2014) Open Data Critical Capability in Healthcare Information Production Processes, in the seminar of Openness and the Future of Healthcare IS by Service Factory, Aalto University School of Business at 18th of March 2014.

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden

Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden hyväksymispäivä arvosana arvostelija Kenttätutkimuksen ja haastatteluiden hyödyt ehdotetun toiminnallisuuden tarpeen arvioinnissa Laura Repo Helsinki 17.04.2012 Pro Gradu seminaarin kirjallinen alustus

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 20.6.2012 klo 12:00 Suuri hämmennys Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa Matti Lehti, Petri Rouvinen ja

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta

Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta Timo Väänänen 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu-tutkielma Tiivistelmä

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö

ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA. Diplomityö ROPE SIDEBRAS TESTAUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan

Lisätiedot

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota

pohdittaessa. Tietointensiiviset liikeelämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota discussion Harri Laihonen, Antti Lönnqvist ja Jonna Käpylä Tietointensiiviset liike-elämän palvelut: kohti merkityksellisempää vertailuinformaatiota Johdanto Tarve KIBS-yrityksen kehittämistä tukevalle

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot