Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri"

Transkriptio

1 Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

2 Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen ja ohjaus tason määrittely, laadun parantaminen taloushallinto henkilöstöhallinto koulutus ja kehittäminen seuranta (valvonta) ja arviointi koordinointi ja yhteistyö

3 Tietojohtaminen tiedolla johtamista, kun tietoa käytetään johtamisessa, palvelujen tuottamisen tukena, päätöksenteon valmistelussa ja päätöksenteossa osaamisen johtamista, kun johdetaan ja kehitetään organisaation henkilöstön ammatillista osaamista organisaatioviestinnän johtamista, kun luodaan ja kehitetään systemaattisia viestintätapoja tietohallinnon johtamista, kun johdetaan tietohuollon ja tietotekniikan toteuttamista ja niihin liittyvää asiantuntemusta. (Aho et al )

4 Mitä tieto on? syntyy nykykäsityksen mukaan sosiaalisissa ja vuorovaikutteisissa suhteissa informaatiosta, joka sisäistetään omien merkityksellisten oppimiskokemusten kautta tiedosta voi syntyä myös viisaudeksi kutsuttu ominaisuus. tarvitaan tiedon tarpeen määrittelyä, tiedon hankkimista ja keräämistä oikeista lähteistä, niiden arviointia ja valintaa, tiedon prosessointia ja säilyttämistä, tiedon kehittämistä ja soveltamista käytäntöön.

5 Tietojohtamisen painopistealueita tiedon luomisen ja jakamisen edistäminen sekä suojaaminen yritysten tietopääoman mittaaminen ja hyödyntäminen verkostoyhteistyö organisaatioiden välillä ja sisällä luottamus ja sosiaalinen pääoma tietointensiivisissä organisaatioissa yritysten uudistumiskyky ja innovatiivisuus virtuaalinen yhteistyö

6 Tässä kohtaa voidaan ymmärtää, miksi on niin olennaista, että työyhteisön johto ja esimiehet osaavat johtaa tietoon kytköksissä olevia tekijöitä tehokkaasti ja asiantuntemuksella. Jos johto hallitsee tietojohtamisen eli ymmärtää tiedon merkityksen organisaatiossa jopa aineellista voittoa enemmän hyötyä tuottavana asiana on mahdollista, että työyhteisön kaikki jäsenet oppivat tietoperusteisen työskentelytavan ja sen johdosta yksikön toiminnan laatu on ainakin osittain taattu.

7 Toiminnan kehittäminen Tavoitteena parempi toiminta jollakin mittarilla mitattuna Onko synonyymi laadun kehittämiselle?

8 Laatu sanana ja käsitteenä Salla Niemi; Laadun retoriikka ja semantiikka. Kielikello : Rehellisemmältä tuntuisi sanoa suoraan, halutaanko asiat tehdä paremmin, nopeammin, tehokkaammin, huolellisemmin, iloisemmalla mielellä vai suurella sydämellä sen sijaan, että puhutaan laadunhallinnan osaamisen kehittämisestä.

9 Laadun ulottuvuudet lääketieteessä (Institute of Medicine) Vaikuttavuus Tehokkuus Turvallisuus Oikea-aikaisuus Potilaskeskeisyys Tasa-arvo

10 Tuotammeko (laadultaan) hyvää hoitoa vaikuttavaa tehokasta turvallista oikea-aikaista potilaskeskeistä tasa-arvoisesti Tiedämmekö? Kenen on vastuu?

11 Onko hoito vaikuttavaa tehokasta Turvallista? Potilaalle ei aiheuteta tarpeetonta haittaa 10 % potilaista altistuu virheelle 1-2 %:lle tulee vakava haitta Suomessa kuolee estettävissä oleviin sairaanhoidon haittavaikutuksiin enemmän kuin liikenneonnettomuuksissa Vaikuttavia keinoja on tiedossa Haitat ovat seurausta toimintatapojen (prosessien) heikkouksista. oikea-aikaista potilaskeskeistä tasa-arvoisesti

12 Miten hyödyntää vaaratapahtumista kertyvää tietoa toiminnan johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä?

13 Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen ja ohjaus tason määrittely, laadun parantaminen taloushallinto henkilöstöhallinto koulutus ja kehittäminen seuranta (valvonta) ja arviointi koordinointi ja yhteistyö

14 Edellytykset tiedon hyödyntämiselle johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä Tietoa on ja riittävästi Ilmoituksia syntyy Niitä syntyy oikeista asioista Tietomäärä on sellainen, että sitä voidaan käsitellä Tietoa analysoidaan systemaattisesti Tunnistetaan ongelma/kehityskohteet Osataan luoda kehittämistoimenpiteitä / johdon toimenpiteitä, joihin ihmiset sitoutuvat Yhdessä tekeminen Saadaan aikaan tuloksia