TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp"

Transkriptio

1 TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

2 Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena - eli miten sovittaa kliininen ja talo usjo htaminen toisiinsa O-P Lehtonen VarsinaisSuomeo sairaanhoitopiiri Lemmiokåiseokatu A Turku ollipekka.lehtoneo~k.fi. O-PL TervqdrnhuoUon XXV ATK-pli.lt Terveydenhuollon sisällöllisen analyysin välttämätön tarve Lars Gatenbeck Tukholman Karoliinisen sairaalan johtaja Dagens Medicin-lehden haastattelussa irtisanouiumisensa jalkeen : "Miksi kukaan ei koskaan kysy, kuinka paljon paremmin potilaita on hoidettu kuin viime vuonna" GPL TcrvqdcnhuoUon XXV ATK-plwlt , %$ "Onko tehtaassa kaikki hyvin?" m$b O-PL Tcrnydcnhuollni XXV ATK-plivlt * Li

3 Johtamisella pitää olla mitattavat vastuut Tulrril Nykyiia Tcr*cydrnhuollon XXV ATK-plivl Erikoissairaanhoidon palvelukustannusten (järkevän) johtamisen edellytykset 1. Kustannustiedot 2. Kliinisten suoritteiden tietokanta 3. Potilasryhmien muodostaja (esim DRG) 4. Ktisiiys virherajoista 5. Tietojen avoimuus 6. Muutosten seurantajärjestelmti (mm. tietokannan ptiivittaminen) Loppu on suureksi osaksi sopimista ja sovitusta kiinnipitdmistd Tervqdrnhuollon XXV ATK-plwl e$d Johtamisen tietojärjestelmät V-SSHP:n alueella 5/99 ArnA HILMO Open DSS Avoklynn* Hoitovllv8 Kornpltkullot Potilis~lisyy... Tcrrqdenhuollon XXV ATK-plivlt y2

4

5 DRG- yksikköpainokustannuksen laskeminen Kustannukset = myyntituotot kunnilta + maksutuotot potilaita +jäsenmaksut + erityisvelvoitemaksut (EI EVOa!) Tuotos = vuodeosastohoitojaksot x suomalaiset DRG-painot (Stakes 1994) Vertailussa ei psykiatriaa eikä avohoitojaksoja Yksikköpainokustannus = kustannukset / tuotos Tcrvcydcnhuolon XXV ATK-plivlt DRG-yksikköpainokustannuksella voidaan veriailla sairaaloiden somaattisen vuodeosastohoidon tuottavuuskehiiystä. Tcrvcydenhuollon XXV ATK-plirlt kd Suoritetietokanta - Sisäisen kustannuslaskennan ja potilastietojen yhdistäminen Periaatteessa välttämätön tarkan DRGpohjaisen hinnoittelun tekemiseen (mutta perusteltuja toiminnallisia muutoksia voi tehdii ilmankin) Tarpeellinen kliinisen johtamisen ja kustannushallinnan kohtaamiseksi Terveydenhuollon XXV ATK-plirll ? b'

6 Erikoissairaanhoidon palvelu Hoitopaivat Pk'- kilynnit ToimenpiW Ongelma Ratkaistu ongelma Asiakasta (=Ifibettiivfifi IfifiMrifi) ei kiinnosta paljonko boitopfiivfi maksaa, vaan mitm ovat kustannukset 1 ratkaistu ongelma Tcrvqdcnhuollon XXV ATK-plivll '* ;$ 2 Ei 5 ' 2 a Nivelreuma Kalanti 72-v mk Kustannusprofiili Aika [pv]: Tcrvqdrnhuallon XXV ATK-plivli t;$ Raisio 68-v nivelreuma mk ; Kustannusprofiili i'm :- 2 2a, a Aika [pv] '4 'J : -.i.. Ta*qdenhuoUm XXV ATK-plivli {~-3f

7

8 Suurin kustannusosuus on hoitopaivissa DRG 88 TYKS kustannusten jakauma v Tervqdrnhuollan XXV ATK-plivlt kj IMvakioitu vuodeosastohoidon Mytt8 vaihteli 1997 VSSHP:n kuntien viilillii ainakin 3-kertaisesti Tervqdenhuallan XXV ATK-plivlt Mihin potilaat siirtyivät jatkohoitoon? DR0 88 Illpmoholon mukmin li ot.rr*b..liu. 0IOU*l.KmWbaL ~Hnh.ln.~"ml...m.r 400.S.l".l..I<UOLLUT i10 0 a 97 U 6. Terwydrnhuollon XXV ATK-plivll t&d

9 Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt, erityisesti terveyskeskukseen siirtyneilla K.Llmllrllirii DoltD.lli I.~hOIWpillia mu.iin DIO II Terveydenhuollon XXV ATK-plivlt31J.99 Episodin sisältö vaihtelee Turun eri terveysalueiden väiilla ~ ~ ~ W W 1, ~ n l J a k s s k M t d T u n m mveysalualla 5 2 E " ;? ; 1 8 Terrrydenhuollon XXV ATK-plivlt G2

10 Miten tietojärjestelmä muuttaa terveydenhuollon organisaatioita 1. Vähentää tiedon epäsymmetriaa asiakkaissa (Iähettävä Iääkbrikin tietää mitä erikoissairaanhoidossa tapahtuu) 2. Yhdistää kliinisen johtamisen taloushallintoon (selvenee että kustannusleikkauksille on kliininen ekvivalentti) TcwqdenhuoUon XXV ATKpliv Johtamisen tietojärjestelmät muuttavat terveydenhuollon organisaatioita Kun edellytykset ovat kunnossa: - tietosisältö avoin kaikille - tietosisällön virheet hallinnassa - resursseja käyttää tietosisältöä - monipuoliset mitattavat muuttuvat (kustannukset, hoitopäivät, käynnit, MUTTA myös: hoidon tulos, kuolevuus... Tcwqdcnhuollon XXV ATK-pliv1t ,?$ Johtamisen tietojärjestelmän avulla hierarkia voidaan muuttaa heterarkiseksi yrittäjyydeksi Miten he tekevllt sen? Miten voisimme pataotsa? Tcrvqdcnhuollon XXV ATK-p11vIt $%$

11 Ikävakioitu vuodeosastohoidon käyttö vaihteli 1997 V-SSHP:n kuntien välillä ainakin 3-kertaisesti IkPvakloldut holtopllvtiwos: saitaalat 6 kunnat 19971drg 88 HPVlh Terveydenhuollon XXV ATK-paivat Tulosyksikön suunnittelu- ja johtamiskortti (TYKS suoritetietokanta, onkologia 98) Terveydenhuollon XXV ATK-paivat