Ympäristöterveydenhuollon uutiskirje 1/2012. Arvoisa vastaanottaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.6.2012. Ympäristöterveydenhuollon uutiskirje 1/2012. Arvoisa vastaanottaja"

Transkriptio

1 Ympäristöterveydenhuollon uutiskirje 1/2012 Arvoisa vastaanottaja Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot ovat valmistelleet tämän uutiskirjeen alue- ja paikallishallinnon ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille. Kirjeessä tiedotetaan ympäristöterveydenhuollon yhteisistä asioista sekä toimialakohtaisista ajankohtaisista asioista. Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot ovat perustaneet ns. Näkyvyys-ryhmän valmistelemaan ympäristöterveydenhuollon näkyvyyttä lisääviä hankkeita. Uutiskirjeen lisäksi ryhmä valmistelee mm. vuodelle 2013 yhteistä projektia sekä ympäristöterveydenhuollon yhteistä viestintäkalenteria. Tukes on Näkyvyys-ryhmästä vetovastuussa. Kuvassa (takana vasemmalta) vierailevana tähtenä Valviran ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen sekä Näkyvyys-ryhmän jäsenet Anna Pukander Tukesista, Eeva Fieandt Evirasta, Mirkka Kivilehto Valvirasta ja Päivi Ronni Evirasta. Kuvasta puuttuvat Näkyvyys-ryhmän jäsenet Valvirasta eli Satu Räsänen sekä Päivi Aalto. Tässä uutiskirjeessä: Vuoden 2013 ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvonta- ja viestintäprojekti Ympäristöterveydenhuollon yhteinen portaali Alueellisilla koulutuspäivillä ympäristöterveydenhuollon yhteinen osuus terveysvalvonnan johtajille Ensimmäinen valtakunnallisen valvontaohjelman ( ) raportti on julkaistu Valtakunnallinen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2013 on julkaistu Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät Muutoksia eläinlääkintähuollon järjestelmissä Uutisia Evirasta o Evira mukana sosiaalisessa mediassa o Hae Eviranetin käyttöoikeuksia nyt! o Uusi henkilö eläinlääkintähuollon ohjaukseen Uutisia Tukesista o Turvapuhelinpalvelut: kuluttajapalveluita vai sosiaalipalveluita? o Sisäleikkipaikkojen turvallisuus o Kemikaalilain kokonaisuudistus Uutisia Valvirasta

2 Vuoden 2013 ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvonta- ja viestintäprojekti Mitä ympäristöterveydenhuolto on, mitä toimialoja valvonta kattaa, kuka valvontaa suunnittelee ja toteuttaa, millaisia resursseja valvontaan käytetään ja mitä kansalaisen kannattaisi tietää paikallisesta valvonnasta ja valvontahavainnoista? Näihin kysymyksiin saa vastauksia vuoden 2013 yhteisen valvonta- ja viestintäprojektin teemapäivässä, jota keskusvirastot suunnittelevat osana Näkyvyys-projektia.Teemapäivä on viestintätempaus kohteessa, jossa on monipuolisesti ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvia kohteita, kuten kauppakeskuksessa. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ympäristöterveydenhuollon näkyvyyttä kuntalaisten, toiminnanharjoittajien kuin kuntien päättäjienkin suuntaan. Mediaa on tarkoitus houkutella paikalle kertomalla ajankohtaisista valvonnan havainnoista. Lisätietoja saa Tukesista Anna Pukanderilta puh ). Ympäristöterveydenhuollon yhteinen portaali Osana ympäristöterveydenhuollon näkyvyys-projektia on suunnitteilla keskusvirastojen Eviran, Tukesin ja Valviran yhteinen ympäristöterveydenhuollon portaali. Tarkoituksena on koota keskusvirastojen yhteinen materiaali samoille sivuille ja jatkossa julkaista valtakunnalliset ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmat ja niihin liittyvä materiaali. Portaalin on tarkoitus palvella lähinnä ympäristöterveydenhuollon ammattilaisia kunta, aluehallinto- ja keskusvirastotasolla mutta myös kansalaisia. Portaali helpottaa yhteisistä asioista tiedottamista ja sisältää linkit keskusvirastojen omille internet- sekä ekstranet-sivuille. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja sivustoa aletaan rakentaa syksyllä Lisätietoja saa Valvirasta puh ). Alueellisilla koulutuspäivillä ympäristöterveydenhuollon yhteinen osuus terveysvalvonnan johtajille Syksyn 2012 alueellisilla koulutuspäivillä on Ympäristö- ja terveyslehden sekä keskusvirastojen järjestämä yhteinen ympäristöterveydenhuoltoa koskeva luento-osuus terveysvalvonnan johtajille. Terveysvalvonnan johtajille suunnatussa osuudessa käsitellään merkittäviä, koko ympäristöterveydenhuoltoa ja valvontaa koskevia asioita, kuten valvonnan suunnitteluun, raportointiin ja tietojärjestelmiin liittyviä asioita. Lisätietoja saa Evirasta puh ). Ensimmäinen valtakunnallisen valvontaohjelman ( ) raportti on julkaistu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ovat yhteistyössä laatineet raportin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman toteutumisesta. Raportti on ensimmäinen laatuaan ja se kuvaa yleisellä tasolla valvontaohjelmassa viitoitetun valvonnan kehitystä ohjelmakaudella. Ohjelmakauden aikana keskusvirastojen ohjeistus kunnille ja muille valvontaviran-omaisille on yhdenmukaistunut ja valvonnan suunnitelmallisuus paikallistasolla on kehittynyt. Ohjelmakaudella toteutuneen ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön yhdenmukaistamisen myötä on suunnittelun tueksi voitu laatia yksi yhteinen valvontaohjelma erillisten valvontaohjelmien tilalle ja kaikki toimialat on saatettu suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Valvonnan näkyvyys on parantunut, mm. paikalliset tiedotusvälineet ovat olleet kiinnostuneita valvonnan tuloksista, mikä on osaltaan lisännyt valvonnan vaikuttavuutta. Toiminnanharjoittajien omavalvontaa sekä vastuuta toiminnan turvallisuudesta on korostettu. Maksullisen valvonnan osuus on lisääntynyt ohjelmakauden aikana, vaikka maksullisuutta ei ole edelleenkään toteutettu kaikilta osin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

3 Ohjelmakaudella tulee edelleen kehittää ohjaamisen yhtenäisyyttä, mm. yhtenäisten painopisteiden avulla. Raportoinnin yhtenäistämiselle on selkeä tarve oikean ja vertailukelpoisen tiedon saamiseksi. Raportoinnin osalta tulee kehittää sekä tietojärjestelmiä että ohjeistusta. Valvontaa on suunnattava nykyistä riskiperusteisemmin ja valvontaa on suunniteltava entistä pitkäjänteisemmin. Edelleen keskusvirastot näkevät ohjeistuksen yhtenäistämistarvetta koskien suunnittelun riskiperusteisuutta, laatujärjestelmiä, henkilöstön riittävyyttä ja osaamista, erityistilanteisiin varautumista sekä viestintää, vaikka kaikilla osaalueilla edistystä on jo tapahtunut. Lisätietoja saa Evirasta puh ). Raportti on luettavissa keskusvirastojen internet-sivuilta seuraavista linkeistä: Evira: Tukes:http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Tuoteturvallisuusvalvonta/Tuoteturvallisuudenvalvontaohjeita/ Valvira: Valtakunnallinen valvontaohjelman päivitysvuodelle 2013 on julkaistu Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelman vuosille suomenkielinen päivitys vuodelle 2013 on valmistunut ja se julkaistaan Valviran sivuilla alkuperäisen valvontaohjelman yhteydessä. Valvontaohjelman elintarvikevalvonnan osaan päivitettiin lähinnä elintarvikelain muutoksesta johtuneet asetusten muutokset, tietojärjestelmien eteneminen ja hankkeet. Kemikaalilain valvontaohjelmaan lisättiin ajantasaista tietoa kemikaalilain kokonaisuudistuksesta. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontaohjelma päivitettiin uuden kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset. Terveydensuojelun valvontaohjelman muutokset koskivat lähinnä valvontaan liittyvien tietojärjestelmien etenemistä. Tupakkalain valvontaohjelma päivitettiin tupakkalain muutosten osalta ja ohjelmaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista päivitettiin ao. lainsäädäntömuutosten osalta. Hankkeet julkistetaan kesäkuun loppuun mennessä. Ohjelman ruotsinkielinen käännös valmistuu heinäkuun aikana. Lisätietoja saa Evirasta puh ). Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät Ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu-hanke koostuu YHTI ja KUTI -osuuksista. Lisäksi eläinlääkintähuollon toimialalla tietoja on koottu useisiin tietojärjestelmiin, jotka on kuvattu valtakunnalliseen ohjelmaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta (EHO). Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset eläinrekisterit, Elite (valvontajärjestelmä), Elvis (eläinten hyvinvointisovellus) ja TRACES (kansainvälinen elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvontajärjestelmä). YHTI Terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja tupakkavalvonnan yhteinen tietojärjestelmähanke YHTI on parhaillaan YHTI2-toteutusvaiheessa. Kemikaalilain kokonaisuudistuksen myötä kemikaalivalvonta jää pois YHTI hankkeesta. YHTI-hankkeen edellä ja esimerkkinä toimii Eviran vastuulla oleva elintarvikevalvonnan KUTI-tietojärjestelmähanke. Yhdessä YHTI ja KUTI muodostavat ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruuhankkeen. YHTI 1 projektin kohteiden toimintaan, toimipaikkaan ja toimijaan liittyvää määrittely valmistui vuonna 2009 ja sitä täydennettiin v Valvira ja Tukes ovat laatineet ohjeen valvontayksiköille kohteiden luokittelusta vuonna Päivitetty ohje sekä YHTI 1 luokittelu on julkaistu Valviran nettisivuilla sekä Tukesin ja Valviranekstranet sivuilla. Talousveden osalta ohje tarkentuu kesäkuun 2012 aikana. Mahdollisista muutoksista ja tarkennuksista ohjeeseen tiedotetaan ekstranet sivuilla.

4 Luokittelun tueksi on laadittu myös sanasto yhdessä Tukesin ja sanastokeskuksen kanssa, joka on julkaistu Sanastokeskus TSK:n internet-sivuilla. Sanastoa täydennettiin valvontatietojen osalta vuonna 2011 ja YHTI 2 sanasto julkaistiin alkuvuodesta YHTI 2-määrittelyprojektissa määriteltiin ne ympäristöterveydenhuollon valvontatiedot, jotka sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja Tukes tarvitsevat valvonnan kehittämistä, ohjaamista ja raportointia varten. YHTI 2 valvontatietojen määrittely valmistui vuonna Vuonna 2011 määrittelyä täydennettiin YHTI 2 b määrittelyprojektissa, jossa määriteltiin talousvesien, uimarantavesien ja allasvesien osalta keskitettyyn järjestelmään siirrettävät valvontatiedot ja valvontatutkimustulokset. Vuoden 2011 lopussa valmistui kohdetietojen toteutus keskitettyyn järjestelmään, jossa toteutettiin YHTI 1 määrittelyjen mukainen tekninen ratkaisu valvontakohdetietojen saamiseksi keskitettyyn tietojärjestelmään. Seuraavaksi kuntatoimittajat tarjoavat YHTI 1 luokittelun sisältävän version järjestelmästään. Kevään 2012 aikana Valvira ja Tukes yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa järjestivät koulutusta YHTI hankkeeseen liittyen. Vuoden 2012 aikana julkaistavaa YHTI 2 ohjetta päivitetään parhaillaan saatujen kommenttien ja kysymysten pohjalta YHTI projektit jatkuvat seuraavasti: YHTI 2 tekninen toteutus: projektissa tullaan toteuttamaan YHTI 2 määrittelyjen mukainen tekninen ratkaisu valvontatietojen saamiseksi keskitettyyn järjestelmään. Samalla luodaan keskitetyn YHTI järjestelmän raportointiratkaisu. Projektin tämän hetken suunniteltu toteutusaikataulu on 02/ /2012. Tavoitteena on, että vuonna 2013 kaikissa valvontayksiköissä olisi uusien vaatimusten mukaiset tietojärjestelmät ja vuoden 2013 valvontatiedot raportoitaisiin keskitetyn järjestelmän kautta keskusvirastoille ja aluehallintoviranomaisille, niiltä osin kuin keskitetyt järjestelmät ovat valmiita. Lisätietoja saa Valvirasta KUTI Evira muistuttaa siitä, että raportointivuoden 2013 tiedot tulee viranomaisnäytteitä ja alkutuotantopaikkoja lukuunottamatta lähettää keskitetyn järjestelmän kautta, joten KUTI-järjestelmän tulee olla kuntien elintarvikevalvontayksiköissä KUTI 1:en ja KUTI 2:n osalta täysimääräisesti käytössä vuoden 2013 alusta lähtien. Evira järjestää KUTI1:een ja KUTI2:een liittyvää peruskoulutusta syksyllä. Tavoitteena on järjestää koulutukset yhdessä kuntatietojärjestelmätoimittajien kanssa. Seuraa asiassa Eviran koulutussivuja linkissä Koulutuksista tiedotetaan lähempänä myös mm. Evira-Infossa. OIVA-hymyn valtakunnalliseksi saattaminen etenee. Projektipäällikkö Marina Häggman aloittaa työt Evirassa projektin parissa Elintarvikkeiden alkutuotantopaikkojen ja niiden valvontatietojen kokoamista alkutuotantopaikkarekisteriin koskeva työ (KUTI 1B) on edennyt. Esiselvitys valmistui Alkutuotantopaikkarekisteri on tarkoitus luoda laajentamalla keskitettyä tietojärjestelmää siten, että elintarvikelain vaatimukset täyttyvät. Rekisterin luomisessa hyödynnetään alkutuottajan muille viranomaisille antamia alkutuotantoa koskevia tietoja ja edistetään tietojen yhteiskäyttöisyyttä hallinnonalalla. Samalla edistetään sähköisten asiointiväylien käyttömahdollisuuksia lakisääteisten ilmoitus- ja lupahakemustietojen antamisessa. KUTI-kysymyksiä vastaanotetaan edelleen osoitteessa Ajantasaiset KUTI-ohjeet löytyvät linkistä

5 n toimipaikan_toiminnan_tallentamisesta_kutiin.pdf ikevalvontatietojen_tallentamisesta_kutiiin.pdf Muutoksia eläinlääkintähuollon järjestelmissä Elite Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä (Elite) sisältääeläinlääkäri-, eläinkuljettaja-, eläinvälittäjä- ja lääkevalmisterekisterit. Lisäksi Eliteen tallennetaan virkatoimituksia, tautitapauksia, tautivastustusohjelmat, täydentävien ehtojen tarkastukset, luvan- ja ilmoituksenvaraiset eläinten pitopaikat sekä rajoittavat määräykset. Elite käyttää maataloushallinnon kanssa yhteistä asiakas- ja pitopaikkarekisteriä ja siinä on myös näkymä nautarekisteriin nautaselaimen kautta. Eliteä ollaan uudistamassa ja määrittelytyö valmistuu 2012 vuoden lopussa. Uudistuksen yhteydessä tullaan käsittelemään myös Eliten kytkeminen kohde- ja asiakastietojärjestelmään sekä toisaalta eläinrekistereihin, rokotusrekisteriin ja Kartturiin helpottamaan tautitapausten käsittelyä. Uusitun Eliten keskeisen osan on suunniteltu olevan aluehallintovirastojen ja kuntien käytettävissä vuonna 2014, minkä jälkeen kehittämistyötä jatketaan edelleen. Tavoitetilana on, että Elitestä tulee eläinlääkintähuollon päivittäinen työkalu. Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri-sovellus on eläintenpitäjien rekisteröintiin tarkoitettu sovellus. Sovelluksella rekisteröidään lampaiden, nautojen, sikojen, vuohieläinten ja siipikarjan pitäjät. munintakanalat, jotka toimittavat myyntiin kananmunia. Ilmoittamisvelvollisuus laajeni vuonna 2012 koskemaan myös turkiseläimiä, kameli- ja hirvieläimiä sekä mehiläisten ja kimalaisten pitäjiä. Uutisia Evirasta Evira mukana sosiaalisessa mediassa Evira on viimeisen puolen vuoden aikana ottanut käyttöön sosiaalisen median palveluja viestinnän välineinä. FacebookissaEvira julkaisee mm. kaikki takaisinvedot sekä valikoiden eri aiheiden ajankohtaisia asioita kuluttajalähtöisesti. Twitter-mikroblogipalvelussa julkaistaan kaikki Eviran nettiuutiset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Flickr-kuvapalvelussa on lähdetty liikkeelle vaarallisten kasvintuhoojien kuvilla, joita esim. viljelijät voivat tarkastella vaikka älypuhelimella pelloilla. Youtubessa on näin aluksi Eviran esittelyvideo suomeksi ja englanniksi. Palvelujen käyttöä tullaan laajentamaan vähitellen tarpeiden mukaan. Linkit: https://www.facebook.com/elintarviketurvallisuusvirastoevira https://twitter.com/#!/evira_uutiset https://twitter.com/#!/evira_nyheter https://twitter.com/#!/evira_news Lisätietoja: tiedottaja Mirja Kallio, p Hae Eviranetin käyttöoikeuksia nyt!

6 Eviranet on kaikkien elintarvikeketjun valvontaviranomaisten yhteinen verkkopalvelu. Eviranet avataan loppukesällä kuntien, aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten käyttäjille. Käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeuksia haet hakemuksella, joka löytyy Eviran internetsivuilta: Hakemukseen tarvitaan myös esimiehen allekirjoitus, ja se palautetaan postitse osoitteeseen: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira/Suunnittelu- ja ohjausyksikkö/ Eviranetin käyttövaltuusvastaava, Mustialankatu 3, Helsinki. Lisätietoja: Uusi henkilö eläinlääkintähuollon ohjaukseen Sanna Hellström on aloittanut kesäkuun alussa Eviran valvontaosaston eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikössä neuvottelevana virkamiehenä vastuualueenaan eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjaus ja valvonta. Hellström on aikaisemmin työskennellyt eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opetus- ja tutkimustehtävissä. Hän on valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2000 ja eläinlääketieteen tohtoriksi elintarvikehygienian alalta Uutisia Tukesista Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunta on aloittanut kolmivuotisen toimintakautensa Neuvottelukunnassa edustettuina ovat viranomaiset, toiminnanharjoittajat ja järjestöt. Neuvottelukunta seuraa kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamista ja sen valvontaa, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita lainsäädännön ja sen valvonnan kehittämiseksi. Neuvottelukunnassa käsitellään myös muita ajankohtaisia kuluttajaturvallisuuslain täytäntöönpanoon sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä asioita. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kaupallinen neuvos Tomi Lounema työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tukesilla merkittävä on rooli neuvottelukunnan toiminnassa. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii ylitarkastaja Pipsa Korkolainen Tukesin kuluttajaturvallisuus-ryhmästä. Tukesin edustajana neuvottelukunnassa toimii tuoteturvallisuuspäällikkö Anna Pukander (Jaakko Kuustosen viransijaisuuden ajan, vuoden 2012 loppuun saakka) ja varajäsenenä tuoteturvallisuusinsinööri Janne Niemelä. Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta saa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta tai Pipsa puh ). Turvapuhelinpalvelut: kuluttajapalveluita vai sosiaalipalveluita? Tukes on käynnistänyt selvityksen turvapuhelinpalveluihin sovellettavasta lainsäädännöstä. Turvapuhelinpalvelut on mainittu kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 6 :ssä ilmoitusvelvollisten palveluiden listassa. On kuitenkin ollut epäselvää miltä osin ko. palveluihin sovellettaisiin sosiaalihuoltolakia (710/1982), yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) tai kuluttajaturvallisuuslakia. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettu laki (603/1996) on viime vuonna kumottu ja uusi laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tuli voimaan Selvityksen valmistuttua, Tukes valmistelee tarkastuslistan ja ohjeet sellaisia turvapuhelinpalveluja varten, joihin sovelletaan ensisijassa kuluttajaturvallisuuslakia. Selvitystä tekee Tukesin informaatikko Riitta Viikari ja selvitys valmistuu syksyllä Asiasta tullaan tiedottamaan erillisellä tiedotteella alue- ja paikallishallinnon viranhaltijoita. Lisätietoja antaa tuoteturvallisuuspäällikkö Anna Pukander puh ).

7 Sisäleikkipaikkojen turvallisuus Tukes valmistelee yhteistyössä alan elinkeinon kanssa sisäleikkipaikkojen tarkastuslistan. Tarkastuslista valmistuu syksyllä ja tarkastuslistan käyttöön voi perehtyä Tukesin järjestämässä koulutuspäivässä syksyllä Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Kaarina Kärnä puh ). Kemikaalilain kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi kemikaalilaiksi on lähdössä lausuntokierrokselle kesäkuussa. Uudessa kemikaalilaissa säädettäisiin Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä sekä eräistä yrityksiä EU-asetusten lisäksi koskevista kansallisista velvoitteista. Kemikaalivalvonnan osalta esitetään muutosta nykyiseen: kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät siirrettäisiin Tukesille ja poistettaisiin kunnan tehtävistä. Kunnassa säilyisi kuitenkin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen olosuhdevalvontaa koskeva tehtävä nykyisen kaltaisena. Lausuntoja esitykseen pyydetään mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisätietoja Anna Forsbacka, Tukes, p Uutisia Valvirasta Valviran ohjausosaston tupakkalainsäädännön ylitarkastaja Reetta Honkasen vanhempainvapaan sijaisena on aloittanut ylitarkastaja Mirkka Kivilehto.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Ympäristöterveydenhuolto

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Ympäristöterveydenhuolto Tuloksellisuustarkastuskertomus Ympäristöterveydenhuolto Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Vastaanottaja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 08.02.2012 LOPPURAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen

Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Jäälinoja, Sari 2010 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Eläinrekisterin rajapintaprojektin toteutuminen Sari Jäälinoja Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot