Biomateriaalitekniikoita sovelletaan oftalmologiassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomateriaalitekniikoita sovelletaan oftalmologiassa"

Transkriptio

1 Biomateriaalit HANNU UUSITALO Biomateriaaleja käytetään jo hyvin laajasti silmäsairauksien hoidossa ja taittovirheiden korjaamisessa. Biomateriaaliteknologian nopea kehittyminen on osaltaan mahdollistanut silmäkirurgian nopean edistymisen parin viime vuosikymmenen aikana. Tulevaisuudessa biomateriaalien hyväksikäytön on arvioitu lisääntyvän oftalmologiassa keskimääräistä nopeammin. Biomateriaalitekniikoita sovelletaan oftalmologiassa jo hyvin yleisesti. Esimerkkeinä yleisimmistä sovelluksista voidaan mainita piilolasit, kaihileikkauksen yhteydessä asennettavat tekomykiöt ja silmäleikkauksissa käytettävät viskoelastiset aineet. Silmän rakenteet ovat toiminnallisesti erikoistuneet valon läpäisyyn ja taittamiseen ja valoärsykkeiden aistimiseen. Tämä näkyy silmän valoa taittavien kudosten verisuonettomuutena ja rakenteiden hyvin tarkkana järjestymisenä. Silmän sisäosat ovat veri-silmäesteen suojaamia ja toisaalta silmä imusuonettomana kudoksena muodostaa»immune priviledged»-alueen. Näistä syistä silmä on hyvä kohde biomateriaalien käyttöön. Biomateriaaleiksi luokiteltavien apuvälineiden historia silmäsairauksien hoidossa on pitkä. Esimerkiksi ensimmäinen kirjallinen viit taus tekomykiön käyttöön kaihileikkauksessa on esitetty Casanovan muistelmissa. Tämä ehkä muilla elämänalueilla enemmän mainetta saavuttanut italialainen kertoo, että Tadini esitteli hänelle Varsovassa vuonna 1766 pieniä kristallista tehtyjä linssejä, jotka oli tarkoitettu asennettavaksi silmään (Taieb 1955). Tiettävästi Tadini ei kuitenkaan asentanut koskaan halussaan olleita linssejä silmään. Ensimmäisen kirjallisuudessa kuvatun tekomykiön asennuksen teki italialainen silmälääkäri Casaamata (Münchow 1964). Käytetty tekomykiö painui leikkauksen aikana lasiaistilaan. Duodecim 2004;120: Varsinaista tekomykiöiden käytön kehitystä jouduttiin odottelemaan aina 1900-luvun jälkipuoliskolle. Esimerkiksi Suomessa tekomykiöiden käyttö alkoi yleistyä vasta ja lukujen vaihteessa. Alan uranuurtajana pidetään englantilaista Harold Ridleytä, joka sovelsi toisen maailmansodan kokemuksia lentäjien silmävammojen hoidosta tähän uuteen tekniikkaan (Ridley 1951 ja 1960). Sodan aikana oli havaittu, että lentokoneiden kuomuista syntyneet sirpaleet eivät näyttäneet aiheuttavan silmään jäädessäänkään erityistä kudosreaktiota. Ridley valitsikin tekomykiöittensä materiaaliksi Perspex-kuomumateriaalista saatujen kokemuksien perusteella polymetyylimetakrylaatin eli PMMA:n. Tekomykiömateriaalien myöhemmässä kehittymisessä voidaan nähdä esimerkiksi leikkaustekniikkaan liittyvä kehitys kohti pienempää leikkausviiltoa (kokoon taitettavat materiaalit), jälkikaihen kehittymisen estäminen ja ultraviolettisuodatus. Kehitteillä ovat taittokykyä muuttavat (akkommodoivat), ympäristöä (esimerkiksi silmänpainetta) rekisteröivät ja lääkeaineita vapauttavat tekomykiöt. Silmässä käytettävät biomateriaalit ovat pääosin olleet hajoamattomia materiaaleja, esimerkkeinä piilolasit, tekomykiöt, verkkokalvokirurgiassa käytettävät plombit ja vyöt sekä glaukoomakirurgiassa käytettävät implantit. Lääkeainetta vapauttavia biomateriaali-implantteja on käytetty esimerkiksi sytomegalovirus retiniitin 2015

2 hoidossa (Sanborn ym. 1992). Vastaavia biohajoaviin materiaaleihin perustuvia menetelmiä on kehitetty myös proliferatiivisen vitreoretinopatian ja endoftalmiitin hoitoon (Moritera ym. 1991, Yasukawa ym. 2001). Kudoksissa hajoavista materiaaleista on käytetty eniten kollageenia esimerkiksi leikkauksenjälkeisenä sarveiskalvon suojana, lääkeaineen luovuttajana (Chen ym. 1990, Mahlberg ym. 1991) tai syväsklerektomia leikkauksen yhteydessä (Mermoud ym. 1999, Shaarawy ym. 2004). Myös monia silmä leik kauk sien yhteydessä käytettäviä ns. viskoelastisia aineita voidaan pitää bio hajoa vina. Taulukossa 1 on lueteltu yleisimmin käytettyjä materiaaleja. Seuraavassa esitellään eräitä biomateriaaleilta silmäsovelluksissa vaadittavia erityisominaisuuksia. Katsauksen ulkopuolelle on jätetty silmän poiston jälkeen käytettävät orbitaimplantit. Piilolasit TAULUKKO 1. Esimerkkejä silmäsovellutuksissa käytetyistä biomateriaaleista. polymetyylimetakrylaatti (PMMA) metakryolioksipropyylitrimetyylisiloksisilaani fluorosilikoni silikoniakrylaatti poly(2-hydroksietyylimetakrylaatti) (PHEMA) Nykyiset biomateriaalit sisältävät usein sekoituksena joitain seuraavista: 2-hydroksietyylimetakrylaatti (HEMA) metakryylihappo N-vinyylipyrrolidoni polyvinyylialkoholi (PVA) 2-metakryolietyylifosforyylikoliini 4-t-butyyli-2-hydroksisykloheksyylimetakrylaatti glyseryylimetakrylaatti poly(dimetyylisiloksaani)makromeeri 2-fenetyyliakrylaatti (PEA) 2-fenetyylimetakrylaatti (PEMA) etyyliakrylaatti (EA) etyylimetakrylaatti (EMA) 2,2,2-trifluoroetyylimetakrylaatti (TFEMA) 6-hydroksiheksyylimetakrylaatti (HEXMA) poly(dimetyylisiloksaani) (PDMS) poly(dimetyylifenyylisiloksaani) (PDMDMS) poly(glyseryylimetakrylaatti) (PGMA) poly(2-hydroksietyyliakrylaatti) (PHEA) ko-poly(metyyliakrylaatti-2-hydroksiakrylaatti) (Miragel) polytetrafluoroetyleeni (PTFE, Proplast) Impra Gore-Tex silikoni kollageeni hydrogeeli hyaluronihappo kondroitiinisulfaatti hydroksipropyylimetyyliselluloosa polyakryyliamidi silikoniöljy Verisuoneton sarveiskalvo saa happensa pääosin ulkoilmasta kyynelnestekerroksen lävitse. Silmän pinnalle asetettu piilolasi muodostaa aina esteen hapen vapaalle kulkeutumiselle. Kovat happea läpäisevät piilolasit ovat tässä suhteessa kehittyneempiä sekä materiaaliominaisuuksiltaan että pienemmän läpimittansa vuoksi. Kova piilolasi peittää vain osan sarveiskalvosta ja normaalisti liikkuessaan jättää aina osan sarveiskalvoa paljaaksi, kun taas pehmeä piilolasi kattaa myös osan silmän sidekalvon peittämää kovakalvoa. Yksi piilolasimateriaalille asetettava vaatimus onkin hapenläpäisykyky, jota kuvataan vakiolla dk. Vaikka kovat happea läpäisevät piilolasit ovat eräiden muidenkin ominaisuuksiensa osalta pehmeitä piilolaseja kehittyneempiä, on valtaosa kaikista Suomessa myydyistä piilolaseista pehmeitä. Tähän ovat johtaneet mm. käyttöön totuttelemisen ja sovittamisen helppous sekä yksittäisten piilolasien hinta. Muita piilolasimateriaalien tärkeitä ominaisuuksia ovat pinnan laatu ja vähäinen hankauskitka silmän ja luomen sisäpintaa vasten, pinnan vettyvyys ja toisaalta hylkivyys piilolasiin tarttuvia silmän pinnan soluja, kyynelnesteen eri komponentteja ja ilman epäpuhtauksia kohtaan. Ideaalista piilolasimateriaalia tuskin on olemassa. Käytettävän materiaalin valinta perustuukin aina kompromissiin edellä kuvattujen ominaisuuksien välillä. Sarveiskalvoon asennettavat renkaat Taittovirhekirurgiassa käytettävillä sarveiskalvon sisään asennettavilla renkailla voidaan muuttaa sarveiskalvon kaarevuutta loivemmaksi eli korjata likitaittoisuutta. Käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan kudossopivuuden lisäksi helppoa käsiteltävyyttä, rakenteen tukevuutta ja sopivaa taittokerrointa. Renkaat on kyettävä ohjaamaan 2016 H. Uusitalo

3 sarveiskalvoon tehtyyn kaarevaan tunneliin, ja ne on voitava tarvittaessa poistaa. Kliiniseen käyttöön tulevat renkaat valmistetaan tämän vuoksi lähinnä PMMA:sta (Asbell ym. 1999). Keratoproteesit Pysyvästi vaurioitunut tai samentunut sarveiskalvo korvataan edelleen yleensä sarveiskalvonsiirtoleikkauksessa käyttämällä luovuttajalta saatua ihmisen sarveiskalvoa. Joissakin tilanteissa ihmisen sarveiskalvon käyttö on kuitenkin mahdotonta esimerkiksi suuren hylkimisriskin vuoksi. Näiden tilanteiden hoitoon on kehitetty erityyppisiä sarveiskalvo- eli keratoproteeseja. Niiden valmistukseen käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan useita, osin ristiriitaisia ominaisuuksia (Lee ym. 1996). Keratoproteesin läpinäkyvän linssiosan tulisi pysyä avoimena ja näin ollen estää solujen ja soluväliaineen kasvamista proteesin tälle alueelle tai silmän sisään. Reunaosan tulisi taas kiinnittyä ja organisoitua ympäröivään sarveiskalvoon mahdollisimman hyvin. Markkinoille on tullut myös suuririskisessä sarveiskalvonsiirtoleikkauksessa luovuttajan sarveiskalvoa korvaava hydrogeelistä valmistettu tekokornea, Alphacor (Hicks ym. 2003). Tekomykiöt Kaihileikkauksen yhteydessä silmän sisään asennettavien tekomykiöiden valmistukseen käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan useita eri ominaisuuksia. Nykyisin käytössä olevan pienen kaihiviillon tekniikan vuoksi materiaalin tulee mahdollistaa tekomykiön taivuttaminen, jotta tekomykiö saadaan asetettua silmän sisään. Materiaalin taittokertoimen tulisi olla suuri, jotta tekomykiöstä voitaisiin tehdä siro ja helposti taitettava. Lisäksi materiaalin tulisi sallia tekomykiön kontrolloitu avautuminen silmän sisällä ja sen muodon täydellinen palautuminen avautumisen jälkeen. Tekomykiömateriaalin tai ainakin sen pinnan tulisi olla soluja ja muita orgaanisia materiaaleja hylkivä ja toisaalta kapselipussiin kiinnyttyvä. Näillä ominaisuuksilla samoin kuin tekomykiön muotoilulla voidaan ehkäistä my kiön pintaan muodostuvia kertymiä, esimerkiksi jättisolukertymiä, ja toisaalta ehkäistä jälkikaihen kehittymistä. Taittovirheitä korjaavassa eli refraktiivisessa kirurgiassa käytetään oman mykiön eteen asennettavia tekomykiöitä, joilta vaaditaan lisäksi rakenteeseen ja materiaaliin liittyviä erityisominaisuuksia. Kliinisissä tutkimuksissa on myös akkommodoivia tekomykiöitä. Kovakalvoimplantit ja -vyöt Verkkokalvokirurgiassa, erityisesti verkkokalvon irtoamista korjattaessa, käytetään kovakalvoa sisään painavina implantteina yleensä silikonista valmistettuja ns. plombeja ja vöitä, joita kiristämällä saadaan kovakalvo painautumaan sisäänpäin ja verkkokalvon vaurioitunut osa suljettua syntyneeseen valliin. Koska implanttien kautta silmän kudoksiin, etupäässä kovakalvoon, kohdistuu paine, tulee käytettävien materiaalien olla mahdollisimman biosopeutuvia ja pyrkiä estämään plombin tai vyön tunkeutuminen kudosten läpi. Tämän vuoksi myös implanttien muotoilulla, pinnan ominaisuuksilla ja materiaalin joustavuudella on tärkeä merkitys. Glaukoomaimplantit Glaukoomakirurgian tavoitteena on helpottaa silmän sisällä olevan kammionesteen pääsyä pois silmästä avaamalla sille uusia poistumisreittejä. Ensimmäiset kokeillut glaukooma implantit tehtiin hevosen jouhista, silkistä tai eri metalleista. Varsinainen glaukoomaimplantti oli kuitenkin vasta 1960-luvulla kehitetty ns. Moltenon implantti (Molteno ym. 1969). Sitä seurasivat myöhemmin mm. Baerveldtin, Krupinin ja Ahmedin implantit. Perusajatus on kaikissa sama. Kammioneste ohjataan silmän sisään (yleensä etukammioon) asennetun putken kautta sidekalvon alle asennettuun, implantin rungon ylläpitämään tilaan, josta kammioneste pääsee poistumaan verenkierron mukana silmästä. Glaukoomakirurgian uusin muoto on ns. syväsklerektomialeikkaus, jossa tavoitteena on säilyttää silmän kammiokulman rakenne ehyenä ja avata tie kammionesteen poistumiselle vasta Schlemmin kanavasta eteenpäin. Leikkauksessa 2017

4 käytetään sen tehoa parantavaa implanttia, joka on useimmiten valmistettu sian kovakalvon kollageenista (Mermoud ym. 1999, Shaarawy ym. 2004). Viskoelastiset aineet Yksi merkittävistä silmänsisäistä kirurgiaa kehittäneistä edistysaskelista on ollut viskoelastisten aineiden käyttöönotto. Näillä aineilla on ollut merkitystä etuosakirurgiassa sarveiskalvon herkän endoteelisolukerroksen suojaamisessa sekä leikkaustekniikan kehittymisessä ja helpottumisessa. Viskoelastisten aineiden tavoiteltuihin ominaisuuksiin kuuluvat sarveiskalvon sisäpintaa suojaavan kerroksen muodostuvuus, sopiva viskositeetti, hyvä läpinäkyvyys, vähäinen kuplienmuodostus ja helppo poistettavuus leik kauk sen loppuvaiheessa sekä luonnollisesti hyvä biosopeutuvuus. Lasiaiskirurgiassa käytetään yleisesti silikoniöljyä tukemaan sisältäpäin silmän takaosan rakenteita. Käytettävältä öljyltä vaaditaan tämän vuoksi suurta viskositeettia. Tällä pyritään toisaalta myös estämään silikonin kulkeutumista silmän etuosaan. Sopivat ominaisuudet omaava (viskositeetti, taittokerroin, emulsioitumattomuus, bioaktiiviset ominaisuudet) materiaali voisi korvata nykyisin käytettävän silikonin. Biomateriaalien uudet käyttömahdollisuudet On varmaa, että edellä esitettyjä biomateriaalien ominaisuuksia tullaan entisestään parantamaan. Käytännön kliinisessä työssä toistaiseksi vähän tai ei ollenkaan käytettyjä sovellutuksia on esitetty taulukossa 2. Biomateriaalien käyttö lääkehoidossa TAULUKKO 2. Biomateriaalien uusia silmäsovellutuksia. Lääkeainesovellutuksia lääkeaineen hallittu vapauttaminen; esimerkiksi lääkeainetta tuottavien muuntogeenisten solujen alusta tai kapseli Geeniteknisiä sovelluksia geeninsiirron tai muunneltujen solujen siirron apuvälineet Kudosteknologisia sovellutuksia biomatriisit rakennettaessa tekokudoksia, esimerkiksi sarveiskalvoa siirrettävien solukkojen kasvu- ja siirtoalustat Biomateriaaleja on kehitetty yhä enemmän lääkehoitoon soveltuvaan muotoon (Herrero-Vanrell ja Refejo 2001, Okabe ym. 2003). Silmän osalta niiden käytön tekee houkuttelevaksi se, että silmän suuren verisuonettoman kudosmassan ja veri-silmäesteen vuoksi monia silmän kudoksia, kuten verkkokalvoa ja näköhermon päätä, on vaikea tavoittaa paikallisilla tai systeemisilläkään lääkeaineilla. Toisaalta taas hyvinvointivaltioiden yleisimmät näkövammaisuutta aiheuttavat silmäsairaudet eli silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma ja diabetekseen liittyvät verkkokalvosairaudet aiheuttavat muutoksia juuri näissä kohteissa. Lisäksi myös silmän etuosan avaskulaaristen kudosten kuten sarveiskalvon sairauksien hoito vaatii usein lääkeaineen antoa tunnin välein. Bio materiaali teknologian mahdollistama lääkeaineiden kontrolloitu vapautuminen voisi olla ratkaisu vaikutuksen oikeaan kohdentamiseen ja annon helpottamiseen. Muina lääkesovelluksina voidaan ajatella biomateriaaleihin liitettyjen lääkeominaisuuksien hyödyntämistä esimerkkeinä silmän takaosaan lasiaiseen tai kovakalvon pinnalle asennettavat tai ruiskutettavat materiaalit. Lääkeaineina tulisivat kysymykseen esimerkiksi antibiootit, viruslääkkeet, uudissuonten muodostumiseen tai hermosolujen eloon jäämiseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät vaikkapa endoftalmiitin, silmänpohjan ikärappeuman, diabeettisen retinopatian tai glaukooman hoidossa. Lääkeainevaikutuksen aikaansaamisessa tai pidentämisessä voidaan käyttää hyväksi myös geenitekniikan mahdollisuuksia. Lääkeainetta tuottaviksi muunnetut solut voidaan siirtää biomateriaalialustoilla tai kapseloituina lähelle haluttua vaikutuskohtaa (Tao ym. 2002). Näin pystytään rakentamaan pitkään kestäviä ja mahdollisesti jopa lääkeainepitoisuutta sääteleviä hoitojärjestelmiä. Silmän sisäosan poikkeavat rakenteelliset (verisuonettomat alueet, veri-silmä H. Uusitalo

5 este) ja immunologiset (»immune priviledged») ominaisuudet antavat useita muita kudoksia paremmat lähtökohdat näiden tekniikoiden soveltamiseen. Biomateriaalien käyttö geenitekniikan sovelluksissa Edellisessä kappaleessa esitettyjen erityisominaisuuksiensa perusteella silmä tarjoaa myös useita muita kudoksia paremmat lähtökohdat geenisiirron avulla tapahtuvaan sairauksien hoitoon. Biomateriaaleja voitaneen pitää yhtenä keinona pyrittäessä kohdentamaan geenisiirto haluttuun vaikutuskohtaan, esimerkiksi verkkokalvoon (Carrasquillo ym. 2003). Biomateriaaleja on mahdollista käyttää myös siirtoalustana tai kapselina muuntogeenisten solujen siirrossa haluttuun kohtaan. Biomateriaalien käyttö kudosteknologian työkaluna Biomateriaaleja voidaan käyttää apuna rakennettaessa ja siirrettäessä esimerkiksi kudosviljelytekniikoilla valmistettuja tekokudoksia. Yksi tulevaisuuden sovellus saattaisi olla kantasoluista kehitetty verkkokalvon pigmenttiepiteelisolukko, joka siirettäisiin biomateriaalialustalla oikeaan kohtaan verkkokalvon alle (Hadlock ym. 1999). Toinen tulevaisuuden sovellus voisi olla biomateriaalimatriksin perustalle rakennettava tekosarveiskalvo. Kirjallisuutta Asbell PA, Ucakhan OO, Durrie DS, Lindstrom RL. Adjustability of refractive effect for corneal ring segments. J Refract Surg 1999;15: Carrasquillo KG, Ricker JA, Rigas IK, Miller JW, Gragoudas ES, Adamis AP. Controlled delivery of the anti-vegf aptamer EYE001 with poly(lactic-co-glycolic)acid microspheres. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;44: Chen YF, Gebhardt BM, Reidy JJ, Kaufman HE. Cyclosporine-containing collagen shields suppress corneal allograft rejection. Am J Ophthalmol 1990;15: Hadlock T, Singh S, Vacanti JP, McLaughlin BJ. Ocular cell monolayers cultured on biodegradable substrates. Tissue Eng 1999;5: Herrero-Vanrell R, Refejo MF. Biodegradable microspheres for vitreoretinal drug delivery. Adv Drug Deliver Rev 2001;52:5 16. Hicks CR, Crawford GJ, Tan DT, ym. AlphaCor cases: comparative outcomes. Cornea 2003;22: Lee SD, Hsiue GH, Kao CY Chang PCT. Artificial cornea: surface modification of silicone rubber membrane by graft polymerisation of phema via glow discharge. Biomaterials 1996;17: Mermoud A, Schnyder CC, Sickenberg M, Chious AGY, Hédiguer E, Faggioni R. Comparison of deep sclerectomy with collagen implant and trabeculectomy in open-angle glaucoma. Cataract Refract Surg 1999;25: Mahlberg K, Uusitalo RJ, Gebhardt B, Kaufman HE. Prevention of experimental corneal allograft rejection in rabbits using cyclosporine-collagen shields. Graefes Arch Clin Exp Opthalmol 1991;229: Molteno ACB. New implant for drainage in glaucoma. Clinical trial. Br J Ophthalmol 1969;53: Moritera T, Ogura Y, Honda Y, Wada R, Hyon SH, Ikada Y. Microspheres of biodegradable polymers as a drug delivery system in the vitreous. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991;32: Münchow W. Zur Geschichte der intraokularen Korrektur der Aphakie. Klin Monatsbl Augenheilkd 1964;145: Okabe K, Kimura H, Okabe j, Kato A, Kunou N, Ogura Y. Intraocular tissue distribution of betamethasone after intrascleral administration using a non-biodegradable sustained drug delivery device. Invest Opthalmol Vis Sci 2003;44: Ridley H. Intraocular acrylic lenses. Tran Ophthalmol Soc UK 1951;71: Ridley H. Intra-ocular acrylic lenses tens years development. Br J Ophthalmol 1960;44: Sanborn GE, Anand R, Torti RE, ym. Sustained-release gangciclovir therapy for treatment of cytomegalovirus retinitis. Arch Ophthalmol 1992;110: Shaarawy T, Nguyen C, Schnyder C, Mermoud A. Comparative study between deep sclerectomy with and without collagen implant: long term follow up. Br J Ophthalmol (1):95 8. Taieb A. Des mémoires de Casanova à l opération de Ridley. Arch Ophtalmol (Paris) 1955;15: Tao W, Wen R, Goddard MB, Sherman SD, ym. Encapsulated cell-based delivery of CNTF reduces photoreceptor degeneration in animal models of retinitis pigmentosa. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43: Yasukawa T, Kimura H, Tabata Y, Ogura Y. Biodegradable scleral plugs for vitreoretinal drug delivery. Adv Drug Deliv Rev 2001;52: HANNU UUSITALO, professori Kuopion yliopisto, silmätautien klinikka PL 1627, Kuopio 2019

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka GLAUKOOMA Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka 30.10.2017 GLAUKOOMA SILMÄNPAINETAUTI (viherkaihi) Silmän anatomiaa Mikä on glaukooma Miten glaukooma todetaan Miten glaukoomaa hoidetaan

Lisätiedot

Näkö takaisin verkkokalvoistutteella

Näkö takaisin verkkokalvoistutteella KATSAUS Juha Välimäki 1140 Verkkokalvoa vahingoittavat sairaudet ovat merkittävä näkövammaisuutta aiheuttava tekijä niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Verkkokalvosairaudet, kuten verkkokalvon pigmenttisurkastuma

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Kaihi

Käypä hoito -suositus. Kaihi Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen asettama työryhmä Kaihi Päivitetty kohdennetusti 16.9.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Uudet toimintakonseptit ja tulokset. Professori Anja Tuulonen Vastuualuejohtaja

Uudet toimintakonseptit ja tulokset. Professori Anja Tuulonen Vastuualuejohtaja Uudet toimintakonseptit ja tulokset Professori Anja Tuulonen Vastuualuejohtaja Nähdään yhdessä pidemmälle Toiminta uusiin tiloihin 2.1.12 Perustehtävä (Silmä)hyvinvoinnin edistäminen Sairauksien parantaminen

Lisätiedot

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT

Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT Helvi Käsnänen SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 19-20.09.2008 Sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja 24 vuotta silmätautien klinikassa: osasto, pkl, ls Tutkimushoitajana 03/03 alkaen Selvittää erilaisten solutason tapahtumien,kuten

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA 1 AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA Optometrian Eettinen Neuvosto 2014 HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ OHJEISTUS Yleistä s. 2 Hyvä näöntutkimuskäytäntö s. 3-4 Hyvä piilolasisovituskäytäntö

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Silmätaudit Documentation

Silmätaudit Documentation Silmätaudit Documentation Release 0.0.1 Wilhelm Matilainen 27.10.2017 Sisältö 1 Laitteet ja välineet 1 2 Rakenteet 3 3 Seuranta 5 3.1 Lääkehoito................................................ 5 3.2 Diabetes.................................................

Lisätiedot

Lievimmissä muodoissaan silmän taittoviat

Lievimmissä muodoissaan silmän taittoviat Katsaus LASIK-menetelmä silmän taittovirheiden hoidossa Juhani Pietilä, Petri Mäkinen, Seppo Pajari, Juha Elo ja Hannu Uusitalo Silmän taittovirheiden leikkaushoito eli refraktiivinen kirurgia on viime

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Poikkeuksia em. rajoihin, jos

Poikkeuksia em. rajoihin, jos Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

Lisätiedot

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet

Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet sivu 1 Turun yliopisto, silmätautioppi Perusopetuksen oppimistavoitteet 1 Silmän anatomia ja fysiologia 2 Silmän tutkiminen 3 Taittovirheet ja niiden korjaaminen 4 Karsastus ja amblyopia 5 Harmaakaihi

Lisätiedot

Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet

Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet Katsaus Eliisa Mannermaa, rto rtti ja Kai Kaarniranta Silmänpohjan nesteisen ikärappeuman uudet lääkkeet Silmänpohjan ikärappeuman hoidoissa on edistytty viime vuosina merkittävästi. Ensimmäinen läpimurto

Lisätiedot

Katse käytäntöön Refraktiivinen kirurgia ja moniammatillinen yhteistyö. Antti Viljanen Tiia Rosenlund Merja Nurmilehto

Katse käytäntöön Refraktiivinen kirurgia ja moniammatillinen yhteistyö. Antti Viljanen Tiia Rosenlund Merja Nurmilehto Katse käytäntöön Refraktiivinen kirurgia ja moniammatillinen yhteistyö. Antti Viljanen Tiia Rosenlund Merja Nurmilehto Keitä me olemme? Antti Viljanen Silmätautien erikoislääkäri, dosentti Medilaserin

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot

INNOVATIIVISET TUOTTEET ATENA RUNNER NOPEA ASENNUS. laatukatot ATENA INNOVATIIVISET TUOTTEET RUNNER NOPEA ASENNUS laatukatot ` päällekkäin tai puskuun antikorroosiokäsittely antibakteerinenkäsittely sertifioitu järjestelmä korkealuokkaiset materiaalit erittäin kestävät

Lisätiedot

KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET

KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET TAITTOVIRHEKIRURGIA SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 5.10.2013, KUOPIO OPTIKKO MIKKO NEVALA Espoo Hämeenlinna Jyväskylä Kotka Kuopio Lahti Pori Seinäjoki Tampere Turku Vantaa KEITÄ

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Softacort 3,35 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 21.3.2017, Versio 1.5 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Softacort on säilytysaineeton silmätippaliuos,

Lisätiedot

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Bimatoprosti. 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Bimatoprosti 6.6.2014, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kohonneen silmänpaineen alentaminen kroonista avokulmaglaukoomaa

Lisätiedot

Uudenaikaiset tekomykiöt

Uudenaikaiset tekomykiöt Uudenaikaiset tekomykiöt Vanhanaikaiset tekomykiöt? (a)sfäärinen linssi, jolla pyritään tuottamaan riittävän siedettävä sfäärinen ekvivalenssi Yleensä vaatii silmälasin käyttöä postoperatiivisesti Haavan

Lisätiedot

mahdollistaa tie- ja peltoprofiilin muotoilun.

mahdollistaa tie- ja peltoprofiilin muotoilun. SUOMI Monipuolinen lana peltojen tasaukseen ja teiden kunnossapitoon. Kestävä rakenne, jossa on käytetty erikoislujia rakenneteräksiä. Kaikki toiminnot ovat hydraulisia. Siipien sylintereissä on varoventtiilit

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

Silmävammat. Näin hoidan

Silmävammat. Näin hoidan Näin hoidan KIRSI IKÄHEIMO JA IIRIS SORRI Silmävammapotilas ei ole harvinaisuus terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Jos todetaan silmän läpäisevä vamma tai tätä on aihetta epäillä vammamekanismin perusteella,

Lisätiedot

Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ -OHJEISTUS

Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ -OHJEISTUS Ammatillinen ohje optikon toimen harjoittamisesta HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ -OHJEISTUS OPTOMETRIAN EETTINEN NEUVOSTO 2014 p. 09 7288 4114 / s.posti myynti@hoya.fi S I S Ä L L Y S sivu Yleistä 3 Hyvä

Lisätiedot

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon.

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. Huippuluokan teknologiaan perustuva Bodyfence-kalvo suojaa ajoneuvoasi ulkoiselta

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla?

Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla? Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla? Minna Kellomäki TkT, Professori (biomateriaalit ja kudosteknologia), FBSE TUT/ELT/EBMM ja BioMediTech Tampere Lyhyt vastaus: Kyllä, työurien pidentäminen

Lisätiedot

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön

Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Kopadi Oy - Timanttilaikat ammattikäyttöön Toisen sukupolven KX-SARJAN timanttisegmenttien valmistuksessa on käytetty uusinta KX-teknologiaa, jossa timanttihiukkaset ovat tasaisena rivistönä sideaineessa.

Lisätiedot

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi Hyvä näkö läpi elämän Jokaisen näkökyky voi muuttua iän myötä Jotkut muutokset näössä voivat vaikeuttaa arkisista askareista suoriutumista.

Lisätiedot

Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa

Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa Lasiaisinjektiohoitajan tehtäväkuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan silmätautien klinikassa Injektiohoitajat Sh Merja Korhonen Sh Kati-Marjukka Pohjonen Valokuvaus ja editointi Sh Maritta Jaatinen Alkutilanne

Lisätiedot

VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN

VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN VERKKOKALVON JA LASIAISEN SAIRAUDET TAKAOSAKIRURGIN SILMIN Tarja Maaranen,, TAYS Silmähoitajap hoitajapäivät Kuopio 20.9.2008 Silmän anatomiaa Retina - rakenteeltaan ohut (

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

SILMÄTAUDIT

SILMÄTAUDIT 2009-2011 SILMÄTAUDIT Vastuuhenkilö: Prof. Tero Kivelä, FEBO KLL/Silmä- ja korvaklinikka, Haartmaninkatu 4 C, PL 220, 00029 HUS Puh. (09) 471 73110, tero.kivela@helsinki.fi Tavoitteet Silmätautien erikoislääkärikoulutuksen

Lisätiedot

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä

Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Metallin lisäävän valmistuksen näkymiä Esityksen sisältö 3D-tulostuksesta yleisesti Yleinen käsitys 3D-tulostuksesta: 3D-tulostus on helppoa ja hauskaa Voidaan tulostaa mitä tahansa muotoja 3D-mallin pohjalta

Lisätiedot

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014 Vuosikertomusohje 1 (2) Kudoslaitokset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Kudoslaitosten vuosikertomukset vuodesta 2013 Kudoslaitosten on toimitettava Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Yleislääkärin vastaanotolla kohtaama silmäinfektio

Yleislääkärin vastaanotolla kohtaama silmäinfektio Katsaus Kyynelnesteen antimikrobiset proteiinit Valtteri V. Aho, Timo J. Nevalainen ja K. Matti Saari Erilaiset silmän pinnan infektiot, etenkin bakteerien aiheuttamat sidekalvon tulehdukset, ovat yleisimpiä

Lisätiedot

Verkkokalvon perinnölliset rappeumat geenien tunnistamisesta hoitoihin

Verkkokalvon perinnölliset rappeumat geenien tunnistamisesta hoitoihin Silmätaudit Eeva-Marja Sankila Verkkokalvon perinnölliset rappeumat geenien tunnistamisesta hoitoihin Perinnölliset verkkokalvorappeumat ovat kirjava joukko sairauksia. Moni niistä oli kliinisesti kuvattu

Lisätiedot

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt 27.11.2006 1.1 Odotukset ja motivaatio piilolasien hankintaan 1.2 Aikaisempi piilolasikokemus 1.3 Sairauksien ja mahdollisten lääkitysten kartoitus 1.4 Käyttöolosuhteiden

Lisätiedot

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle 2 Näkeminen on elämistä Silmät ovat tärkein aistielimemme. Aivot saavat 80 % käsiteltävistä tiedoistaan näköaistin kautta. Silmät ovat

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Ihmisen varaosat Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Daidalos ja Ikaros C.P. Landon 1799 Pyhä Kosmas ja Pyhä Damian (t 287 jkr) suorittamassa

Lisätiedot

KURSSI L4 kevät 2015, cursus tacti Kurssin isännät:

KURSSI L4 kevät 2015, cursus tacti Kurssin isännät: KURSSI L4 kevät 2015, 16.3. 24.5.2015 cursus tacti aurei@helsinki.fi Kurssin isännät: R1 2: Tommi Järvinen, tommi.jarvinen@helsinki.fi R3 7: Aleksi Pajunen, aleksi.pajunen@helsinki.fi R8 10: Ahti Mäkitie,

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

Perinnölliset silmäsairaudet. Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka

Perinnölliset silmäsairaudet. Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka Perinnölliset silmäsairaudet Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka Käytetyt lähdeteokset D. Taylor, C. Hoyt: Practical Paediatric Ophthalmology, 1997 S. J. Ryan ym.: Retina, vol. 1, 3. painos, 2001

Lisätiedot

Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein

Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein Voiko diabeettista retinopatiaa hoitaa lääkkein VIII Valtakunnalliset Diabetespäivät Dipoli, Espoo 12.11.2009 Dosentti Paula Summanen HY/HUS-HYKS Silmäklinikka, diabetespkl Retinopatia Retinopatia Hyperglykemia

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Asennuksen perusasioita

Asennuksen perusasioita tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Perinteiset asennuspaketit

Perinteiset asennuspaketit Agenda Sovelluksen käyttöönoton vaihtoehtoja Sovelluksen elinkaaren hallinta työasemassa Windows Vista ja sovellusjakelut Windows 7:n uudet Windows Installer ominaisuudet Sovelluksen käyttöönoton vaihtoehtoja

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Sarveiskalvon valokovetushoito

Sarveiskalvon valokovetushoito Sarveiskalvon valokovetushoito Juha Holopainen HUS/Silmäklinikka juha.holopainen@hus.fi CXL HYKS Dos. Risto Uusitalo El Timo Hellstedt El Sirje-Linda Ess Dos. Kari Krootila Seppo Pajari Sauli Forsman Sarveiskalvon

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI ASENNUSOHJE ErgoFloor-kumilaatat sivu 1 / 5 VARASTOINTI Kumilaatat tulee säilyttää kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +10C. Jos kumilaattoja säilytetään alle +10C lämpötilassa, tulee ne siirtää asennettavaan

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

KAIHI & IOL- LEIKKAUS. Seppo Pajari Medilaser- Hämeenlinna Tikkurilan Silmäkeskus

KAIHI & IOL- LEIKKAUS. Seppo Pajari Medilaser- Hämeenlinna Tikkurilan Silmäkeskus KAIHI & IOL- LEIKKAUS Seppo Pajari Medilaser- Hämeenlinna Tikkurilan Silmäkeskus MERKKIVUOSI 1. Tekomykiöleikkaus 10.1.1950= 60v. (Ei 29.11.49) Battle of Brittany 1940 elo-lokakuu= 70v. Aiheet Mikä kaihileikkauksen

Lisätiedot

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN

TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN RADIESSE Lifting Filler Täyteaine kohotukseen ja piirteiden silottamiseen TÄYTEAINE KASVOJEN PIIRTEIDEN MUOTOILUUN NUOREKKUUTTA. KOLLAGEENIA. RAIKKAUTTA. Terveen, nuoren ihon täyteläisyys, elastiisuus

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Alla on tilasto diagnooseista. Sama koira on voitu tukia useampaan kertaan.

Alla on tilasto diagnooseista. Sama koira on voitu tukia useampaan kertaan. Jalostustoimikunta oli kutsunut 9.5.2013 silmätarkastuseläinlääkäri Päivi Vanhapellon pitämään luennon whippeteillä esiintyvistä silmäsairauksista. Luentoa kuuntelemaan oli saapunut viitisentoista aiheesta

Lisätiedot

Jurvanen Terhi, Virkki Mira. Tutkimus sarveiskalvopaksuuden vaikutuksesta silmänpainemittaustulokseen - onko mittaustavalla väliä?

Jurvanen Terhi, Virkki Mira. Tutkimus sarveiskalvopaksuuden vaikutuksesta silmänpainemittaustulokseen - onko mittaustavalla väliä? Jurvanen Terhi, Virkki Mira Tutkimus sarveiskalvopaksuuden vaikutuksesta silmänpainemittaustulokseen - onko mittaustavalla väliä? Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi (AMK) Optometrian koulutusohjelma

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus

Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet. Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Tyypin 1 diabeteksen tulevaisuuden hoitomahdollisuudet Timo Otonkoski HYKS lastenklinikka Biomedicumin kantasolukeskus Sisältö T1D hoidon kehittyminen Toiminnallinen beetasolumassa ja sen tutkiminen Toiminnallisen

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka)

IAP, Majvik 17 18.04.2008 (ka) Kliiniset esitiedot: 22v Elektiivinen sektio, sikiön raskausaikana todetun kookkaan päänvuoksi, ensimmäinen raskaus. Sattumalöydöksenä todetaan kohdun takana. 6 cm pehmeähkö tuumori, lähtee sigman mesosta.

Lisätiedot

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Hoitosuosituksia EYLEA -valmisteen käyttöön LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta löydät valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja ja tarkempia tietoja EYLEA -valmisteesta

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Uusia hoitomenetelmiä sarveiskalvokirurgiassa

Uusia hoitomenetelmiä sarveiskalvokirurgiassa Silmätaudit Minna Vesaluoma, Tuuli Valle ja Kari Krootila Uusia hoitomenetelmiä sarveiskalvokirurgiassa Tavanomaisessa lävistävässä sarveiskalvonsiirrossa siirre sisältää kaikki sarveiskalvon kerrokset,

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla IKÄNÄKÖLEIKKAUS Monitehokeinomykiön avulla Asiakasopas on Maiju Koivumäen opinnäytetyön tuotos Oulun Ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta. Opas on tehty yhteistyössä Oulun Terveystalon Silmäklinikan

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Momenttiruuvitaltat. Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden

Momenttiruuvitaltat. Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden Momenttiruuvitaltat Asennustyössä vaaditaan päivä päivältä suurempaa tarkkuutta. Täyttääksemme ammattimiesten vaativat tarpeet tarjoamme uuden momenttiruuvitalttojen valikoiman. Näillä työkaluilla piirilevyjen

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT

POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT POP-A-PLUG II CPI LÄMMÖNVAIHDINTULPAT NOPEA ASENTAA. PAINELUOKITUS 1000 psi (68,9 bar) TURVALLINEN EI VAHINGOITA PUTKEA TAI PÄÄTYLEVYÄ NOPEA SAATAVUUS HETI TEHTAAN VARASTOSTA. TÄYTTÄÄ LAATUVAATIMUKSET:

Lisätiedot

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu!

Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Cederroth ainutlaatuinen silmänhuuhtelu! Apu nopeasti saatavilla! Onnettomuuden tapahduttua on ensiarvoisen tärkeää aloittaa silmän huuhtelu heti ensi sekuntien aikana. Cederroth silmänhuuhtelupullo avautuu

Lisätiedot

Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto

Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä. Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto Farmasian tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto Auttaako lääkehoito? 10 potilasta 3 saa avun 3 ottaa lääkkeen miten sattuu - ei se

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Harmaakaihi Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Tavoitteet Harmaakaihi on yleinen sairaus: kaikki kehittävät harmaakaihen Oppia tunnistamaan harmaakaihin löydökset Kansalliset kaihikriteerit Saada

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Multimedia puhalluslaitteet Ammattikäyttöön tarkoitetut soodapuhalluslaitteet. Tehoa ja taloudellisuutta.

Multimedia puhalluslaitteet Ammattikäyttöön tarkoitetut soodapuhalluslaitteet. Tehoa ja taloudellisuutta. Multimedia puhalluslaitteet Ammattikäyttöön tarkoitetut soodapuhalluslaitteet. Tehoa ja taloudellisuutta. MicroStrip-sarjanpuhalluslaitteet on suunniteltu ja valmistettu soodan ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

KATSAUS. Sarveiskalvokirurgian nykymenetelmät taittovirheiden korjauksessa. Minna Vesaluoma, Tiina Tuunanen, Antti Vannas ja Timo Tervo

KATSAUS. Sarveiskalvokirurgian nykymenetelmät taittovirheiden korjauksessa. Minna Vesaluoma, Tiina Tuunanen, Antti Vannas ja Timo Tervo KATSAUS Sarveiskalvokirurgian nykymenetelmät taittovirheiden korjauksessa Minna Vesaluoma, Tiina Tuunanen, Antti Vannas ja Timo Tervo Maassamme on tehty tuhansille potilaille sarveiskalvon taittovoiman

Lisätiedot

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä

Suomeksi. Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Suomeksi Modulaarinen kennokeskusrakennejärjestelmä Edut Markkinoiden monipuolisin soveltuu sekä sähkökeskuskotelorakenteeksi että ohjauskaapiksi modulaarinen kaikkiin kolmeen suuntaan laaja valikoima

Lisätiedot

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat

Joka sekunti maksaa, joka naula pitää. Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet. Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat 2 Johdanto Lisäksi: Bosch-paineilmanaulainten tarvikkeet Kehitetty ammattilaisille, ammattilaisten testaamat Tarvikkeet Varsi Pituus Halkaisija Pintakäsittely Määrä/kartonki GSN 90-34 DK 34 -D-kanta -kampanaulat

Lisätiedot

SILMÄN PAIKALLINEN LÄÄKEHOITO JA SEN TOTEUTUS KOTIHOIDOSSA

SILMÄN PAIKALLINEN LÄÄKEHOITO JA SEN TOTEUTUS KOTIHOIDOSSA SILMÄN PAIKALLINEN LÄÄKEHOITO JA SEN TOTEUTUS KOTIHOIDOSSA Maria Forss ja Susanna Turtia Opinnäytetyö, kevät 2017 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TITLE CAPS 18PT. Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta

TITLE CAPS 18PT. Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta TITLE CAPS 18PT Lucentis (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen (DME) Potilasesite Lucentis-hoidosta 3 OSA 1 MITÄ LUCENTIS ON? Tässä esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 Sähkökäyttöinen moottori, 250 / 800W Erittäin kestävä korroosiosuojattu kotelo on käytännössä särkymätön pienikokoinen ja kevyt rakenne IP 65 kosteustestattu Paino 8 kg /

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Akuutti silmävamma kuinka hoidan?

Akuutti silmävamma kuinka hoidan? kättä pidempää tieteessä Anna-Kaisa Haavisto LL, erikoistuva lääkäri HYKS, silmätautien klinikka anna-kaisa.haavisto@hus.fi Tiina Leivo LT, erikoislääkäri HYKS, silmätautien klinikka, okuloplastia- ja

Lisätiedot

Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini)

Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini) Tärkeää tietoa JETREA -hoidosta (okriplasmiini) Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. JETREA -valmistetta käytetään aikuisille vitreomakulaariseksi traktioksi (VMT) kutsutun silmäsairauden hoitoon

Lisätiedot

Vihannes- ja marjapakkaukset. Yleispainatukset ja -rakenteet

Vihannes- ja marjapakkaukset. Yleispainatukset ja -rakenteet Vihannes- ja marjapakkaukset Yleispainatukset ja -rakenteet Kaupan tuoretavaralaatikkosuosituksen mukainen rakenne Salaatti-/yleislaatikko 160 mm 590 x 385 x 160 mm, kosteuden kestävä Varastointi 345907-0485

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

Bellovac Exudrain Abdovac

Bellovac Exudrain Abdovac Bellovac Exudrain Abdovac Haavaimut Täydellinen tuotevalikoima kaikkiin indikaatioihin ja tarpeisiin Hellävarainen ja oikea imuteho Matala alipaine on oikea valinta Matalalle alipaineelle ei nykyään ole

Lisätiedot

Lukijalle. Novartis Finland Oy www.novartis.fi

Lukijalle. Novartis Finland Oy www.novartis.fi Diabetes ja silmät Lukijalle Diabetes on yleinen kansantauti. Sitä sairastaa arviolta jo noin 500 000 suomalaista. Diabetes voi vaurioittaa verisuonten seinämiä kaikkialla elimistössä, myös silmissä. Silmänpohjien

Lisätiedot