SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ"

Transkriptio

1 SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ Miten asemoituu LOURA? Lippulaivaseminaari Eero Holstila ja Timo Aro MDI

2 Esityksen pääkohdat 1. Kaupunkiseutujen kehityskuva 2000-luvulla (TA) 2. Muutosvoimat tulevina vuosikymmeninä (EH) - miksi kaupungistuminen jatkuu? - elämäntapojen sukupolvenvaihdos: työ, asuminen ja liikkuminen 3. Ennuste suurten kaupunkiseutujen kehityksestä vuosille Vyöhykkeet ja nauhakaupungit Suomen aluerakenteen rungoksi (EH) 5. Johtopäätökset LOURAn kannalta (TA&EH)

3 1. Kaupunkiseutujen kehityskuva 2000-luvulla

4 Kaupunkiseutujen kehityskuvaan vaikuttavat ISOT aluerakenteen muutosvoimat PIIKIKKYYS: alue- ja yhdyskuntarakenteen taajamoitumis- ja harvenemiskehitys samanaikaisesti. Kasvavat ja supistuvat alueet erkanevat toisistaan. Pirstoutuminen. 13 kaupunkiseudulla asuu yli asukasta ja kaksi kolmesta (66 %) suomalaisesta. POLARISAATIO: alueiden mosaiikkimainen eriytymiskehitys toimialarakenteessa tapahtuvien muutosten seurauksena, kiihtyvä ei-aineellinen kilpailu osaajista, pääomasta, luovuudesta, mieli- ja mainekuvista jne. alueiden välillä VYÖHYKKEISYYS: LIIKKUVUUS JA VETOVOIMAISUUS: muuttoliikkeen ja pendelöinnin lisääntyminen, elinvoimaan ja houkuttelevuuteen liittyvä paikkojen laatuun liittyvä kilpailu MONIKULTTUURISUUS: vieraskielisten osuuden nopea kasvu, maahanmuuton kasvava merkitys

5 Väestönlisäys suurilla kaupunkiseuduilla (noin asukasta) ja koko maassa vuosina Helsingin seutukunta (1) Tampereen, Turun ja Oulun seudut (3) Muut Manner- Suomen seudut (54) Keskisuuret seudut* (9) * Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Porin, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan, Hämeenlinnan ja Lappeenrannan

6 Kaupunki- ja maaseutualueiden väestökehitys ilman kuntarajoja vuosina Sisempi kaupunkialue Kaupunkien kehysalue Ydinmaaseutu Kaupungin läheinen maaseutu Maaseudun paikallis -keskus Ulompi kaupunkialue Harvaan asuttu maaseutu Lähde: Tilastokeskus, kaupunki- ja maaseutuluokitus ilman kuntarajoja

7 Nuorten muuttovoitot keskittyvät harvoihin kuntiin Mustasaari Kaarina Nurmijärvi Ylöjärvi Sipoo Pori Nokia Lieto Espoo Lempäälä Hämeenlinna Pirkkala Jyväskylä Lahti Seinäjoki Kuopio Turku Oulu Tampere Helsinki Nuorista vuotiaista sai muuttovoittoa 27 kuntaa vuosina

8 VIERASKIELISTEN MÄÄRÄN KEHITYS KUUDESSA SUURESSA KAUPUNGISSA VUOSINA Espoo Helsinki Vantaa Turku Tampere Oulu Koko maassa oli noin (0,5 %) vieraskielistä vuonna 1990 ja (5,3 %) vuoden 2013 lopussa: vieraskielisten määrä 10,6 kertaistui vuosina Vuonna 1990 kuudessa suurimmassa kaupungissa oli yhteensä vieraskielistä eli muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielistä. Vuoden 2013 lopussa vieraskielisten määrä oli henkilöä eli lähes yhtä paljon kuin Turun kaupungissa on asukkaita Vieraskielisten määrä kasvoi henkilöllä vuosien välisenä aikana. Vieraskielisten määrä kertaistui kaikissa suurissa kaupungeissa alle neljännesvuosisadassa. Turussa 6:nneksi eniten vieraskielisiä (9,2 %) kaikista kunnista (320) Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja väestöennuste

9 2. Muutosvoimat tulevina vuosikymmeninä

10 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Maailmalaajuinen ilmiö, myös internetkaudella Kaupunkien imua vahdittavat: -tuottavuuskehitys -tuotantoprosessien pilkkoutuminen ja asiantuntijatyön keskittyminen -yritysten ja ihmisten fyysinen läheisyys saa ideat ja innovaatiot liikkeelle - kilpailu ja luova tuho - kasvavan väestön palvelukysyntä luo työpaikkoja

11 Työn luonne muuttuu Teollisuus uusiutuu jatkuvasti ankarassa kilpailussa Tuottavuuskasvu syö valmistuksen työpaikkoja Asiantuntija- ja palvelutyö lisääntyvät kasvukeskuksissa Internet vapauttaa suuren osan työstä paikan kahleista, etätyö yleistyy, mutta kohtaamisten voima säilyy Työliikkuvuus lisääntyy

12 Asumisen tulevaisuus Asumistoiveet ja asuntokanta muuttuvat hitaasti, mutta Edessä puolen miljoonan asunnon rakennusurakka kasvukeskuksissa (Ari Pauna) Asuntorahoituksen ehdot kiristyvät, vakuusvaatimukset kasvavat, asuntomarkkinat polarisoituvat Unelma omakotitalosta elää vahvana. Samalla suurilta ikäluokilta vapautuu runsaasti asuntoja pientaloista. Elämänapojen sukupolvenvaihdos! Suuren kaupungit kasvavat sisäänpäin Vuokralla-asuminen yleistyy

13 Liikkumisen trendejä Saavutettavuus maailmalta ja kv. lentoasemalta kaupunkien elinehto Kevyt- ja joukkoliikenne kasvattavat osuuttaan suurissa kaupungeissa, henkilöauto säilyttää asemansa pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla Reittioppaat, kutsuohjattu joukkoliikenne ja matkaketjupalvelut muuttavat käyttäytymistä Asemanseudut kaupunkipolitiikan keskiöön

14 3. Ennuste suurten kaupunkiseutujen kehityksestä vuosille

15 Suuret kaupunkiseudut NYT? Asuu 2/3 suomalaisista Tuottaa 2/3 bruttokansantuotteesta Sijaitsee 2/3 työpaikoista ja yrityksistä Elää 2/3 ulkomaalaistaustaisista Vastaa 4/5 tutkimus- ja tuotekehitysmenoista. Osuus ?

16 MITÄ VOIDAAN PÄÄTELLÄ VÄESTÖENNUSTEIDEN PERUSTEELLA? Asuntomarkkinoiden kahtiajakautuminen ja elämäntyylien muuttuminen: Metropolialue, kasvukeskukset vaikutusalueineen ja muu maa: Sijaitseeko miljoona asuntoa väärässä paikassa? Jälkijättöinen kaupungistuminen: urbaanit arvot, vaihtoehtoiset asumismuodot, asuinalueiden eriytyminen, pienet perhekoot, senioriasuminen, maahanmuuttajat jne. Etelä- ja Lounais-Suomen yhtenäinen työssäkäyntialue: Noin tunnin vyöhyke tai aikaetäisyys paikasta toiseen Kasvu- ja kehityskäytävät suurten keskusten välillä sekä niiden imussa kasvavat vaikutusalueet Kehittyvät maantie-, rautatie- ja joukkoliikenneyhteydet keskusten välillä, jotka johtavat ajan mittaan yhtenäisiin asunto-, työ- ja palvelumarkkinoihin (katso enemmän Sotarauta & Kostiainen 2008) Laajeneva metropolialue tai verkostometropoli, jossa alueen kaupungit ja kaupunkiseudut kilpailevat Alueiden yleiseen kehitykseen, työpaikkakehitykseen ja koulutustarjontaan liittyvillä kovilla tekijöillä, Asumiseen, asuin- ja elinympäristöjen vaihtoehtoihin ja laatuun sekä asuinalueiden brändäykseen liittyvillä tekijöillä Pehmeisiin tekijöihin kytkeytyvillä asioilla (mainekuva, yleinen ilmapiiri, vapaa-ajan mahdollisuudet, tapahtumat, samaa elämäntyyliä edustavat viiteryhmät jne. Kartta: Tilastokeskus, Kuntaliitto

17 Eri ikäryhmien muutos vuosina Kartta: Suomen ympäristökeskus SYKE; Antti Rehunen 2014 ALLI-kartasto

18 Jos suuret keskusalueet kasvavat noin miljoonalla henkilöllä vuoteen 2050 mennessä, niin mitä jää muille? Lähde: Seppo Laakso 2015

19 13 SUURIMMAN KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA suurimman kaupunkiseudun väestö lisääntyy Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan henkilöllä vuoteen 2040 mennessä! Helsingin seudun väkiluku lisääntyy henkilöllä eli hieman yli viidenneksellä nykyiseen verrattuna. Oulun, Tampereen ja Turun yhteenlaskettu väestönlisäys yhteensä noin henkilöä Väestö lisääntyy suhteellisesti eniten Helsingin, Oulun, Tampereen ja Vaasan seuduilla KAUPUNKISEUTU VÄKILUKU 2013 VÄKILUKU 2040 MUUTOS ABS. MUUTOS % Helsingin ,6 Oulun ,8 Tampereen ,6 Vaasan ,6 Jyväskylän Hämeenlinnan ,8 Seinäjoen ,1 Turun ,6 Kuopion ,1 Lahden Joensuun ,8 Lappeenrannan Porin ,6 YHTEENSÄ 13 SEUTUKUNTAA ,3 Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja väestöennuste

20 4. Vyöhykkeet ja nauhakaupungit Suomen aluerakenteen rungoksi

21 Vyöhykkeet ja nauhakaupungit Kaupungit muodostavat nauhoja ja vyöhykkeitä Liikkuminen kaupunkien välillä sujuvoituu (tunnin yhteydet) Tarjoaa pienemmänkin kaupungin asukkaille suurten kaupunkien työmarkkinat, yrityksille työvoimatarjontaa Turku-Helsinki-Pietari ja Tampere-Helsinki Tallinna vahvistuvat Tulevaisuudessa 90 prosenttia suomalaisista asuu neljän suurimman kaupunkivyöhykkeen vaikutuspiirissä (runsaan tunnin yhteys)

22 ALUEEN POTENTIAALINEN SAAVUTETTAVUUS JA VYÖHYKKEISYYS Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin, asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden näkökulmasta: 1 Etelä- ja Lounais-Suomen vyöhyke (Helsinki-Turku-Tampere) 2 Pohjanmaiden vyöhyke (Vaasa- Seinäjoki) 3 Itäisen ja keskisen Suomen vyöhyke (Kuopio-Jyväskylä) 4 Pohjoisen vyöhyke (Oulu) Kartta: Oulun yliopiston maantieteen laitos Analyysi: Timo Aro 2014

23 Lähde: YM, LVM, Syke

24 ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEEN VYÖHYKKEISYYS Suurten kaupunkien vaikutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti: Helsingin noin 100 km kehän vaikutusalueella asuu 1,8 miljoonaa asukasta Tampereen, Turun ja Oulun noin 50 km kehien vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Lahden, Jyväskylän, Porin, Kuopion, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan ja Lappeenrannan noin 30 km kehän vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Muiden maakuntakeskusten ja maakuntien 2-keskusten noin 15 km kehällä asuu noin asukasta Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueilla asuu noin 90 % koko maan väestöstä 30 km 50 km 50 km 50 km 15 km 15 km 30 km 30 km 30 km 30 km 30 km 30 km 15 km 15 km 15 km 30 km 100 km 15 km 15 km 15 km 30 km 15 km Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Analyysi: Timo Aro 2014, tulevaisuuden kunta Kartta: Timo Widbom 2014

25 5. Johtopäätökset Louran kannalta

26 LOURA Lounais-Suomen veturina! Suomen dynaamisin teollisuus- ja energiavyöhyke Suomen ruokavakka Vetovoimainen ja kansainvälinen kaupunki-kulttuuri, jolla on historiallinen kate Tiivis vuorovaikutus Tukholman talousdynamon kanssa Sujuvat yhteydet, tunnin juna logiikka : Turku- Helsinki, Turku-Rauma-Pori, Pori-Tampere Rakentava osa Suomen kasvukolmiota, kiinnittyminen Suomen kasvukäytävään Pohjanmaa Vaasa kortti + yhteinen Sote alue mahdollisuutena Tuloksellinen yhteinen edunajaminen!

27 Liike, liikkuvuus ja muuttovirrat muovaavat aluerakennetta keskittyneempään suuntaan FYYSISET VIRRAT Piilaakso VIRTUAALISET VIRRAT ASIANTUNTIJAT Beijing PÄÄOMA OPISKELIJAT LOURA Soeul TEKNOLOGINEN JA LIIKETOIMINNALLINEN TIETO MATKAILIJAT Lontoo Pietari YRITYSTEN TOIMINNOT JA TYÖTEHTÄVÄT KULTTUURILLISET SISÄLLÖT Virtaavat YIT vyöhykkeet 27 Lähde: Castells 1996 ja soveltaen Kostiainen 2002,

28 LOURA:n JA MUIDEN ALUEIDEN VETOVOIMATEKIJÄT I. Kovat vetovoimatekijät: alueen yleinen kehitys, työ- ja työpaikkakehitys, koulutustarjonta ja opiskelumahdollisuudet sekä sijainti II. Pehmeät vetovoimatekijät: asuminen, asuin- ja elinympäristön laatu, mieli- ja mainekuvat, yleinen ilmapiiri ja fiilis, vetovoimamarkkinat, vapaa-aika, tapahtumat jne. III. Kolmannet tekijät: kotipaikka, ystävät, sukulaiset, henkilökohtaiset verkostot ja paikkaan liitetyt tunneperustaiset tekijät.

29 ENNEN: Ihmiset muuttavat sinne missä on työpaikkoja tai mistä oletetaan löytyvän potentiaalisimmat työmahdollisuudet JATKOSSA: Työpaikat siirtyvät tai hakeutuvat sinne, missä on paljon koulutettuja ihmisiä tai tiettyjen toimialojen keskittymiä tai ne koetaan tulevaisuuden kannalta potentiaalisiksi paikoiksi

30 Elinvoimpolitiikan toimintalinjat Saavutettavuuden varmistaminen: tunnin yhteydet Tehokas teollisuus- ja elinkeinopolitiikka Huomio liikkuviin ihmisiin: avainryhmiä nuoret aikuiset, opiskelijat, maahanmuuttajat: Hauska kaupunki Muuttoliikkeen vastavirran hyödyntäminen: paluumuuttajiin kohdennettu markkinointi

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Saavutettavuus -dynamiikka Koulutusdynamiikka Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Väestödynamiikka TKIdynamiikka Yritysdynamiikka Muu dynamiikka Kuopion seudulla työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela

FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela FORSSAN SEUDUN ELINVOIMA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.5.2015, Eerikkälän Urheiluopisto Tammela SISÄLTÖ 1. Suomen aluerakenteen tilannekuva 2010-luvulla 2. Forssan seudun elinvoima alueiden välisessä

Lisätiedot

ITÄ SUOMI Aluekehityksen musta aukko vai elinvoimainen suuralue? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 28.10.2014 Itä Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014

ITÄ SUOMI Aluekehityksen musta aukko vai elinvoimainen suuralue? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 28.10.2014 Itä Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 ITÄ SUOMI Aluekehityksen musta aukko vai elinvoimainen suuralue? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 28.10.2014 Itä Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Porilaiset ovat vähäpuheisia ja jotain sanoessaan karkean

Lisätiedot

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki keskeistä muutosvoimaa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän osalta PIIKIKKYYS POLARISAATIOKEHITYS

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN ELINVOIMA

SAVONLINNAN SEUDUN ELINVOIMA SAVONLINNAN SEUDUN ELINVOIMA Valtiotieteen tohtori Timo Aro Savonlinna 6.10.2015 SISÄLTÖ 1. Aluerakenteen muutosvoimat pähkinänkuoressa 2. Savonlinnan seudun elinvoima ja mahdollisuudet alueiden välisessä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUDUN ELINVOIMA

PIEKSÄMÄEN SEUDUN ELINVOIMA PIEKSÄMÄEN SEUDUN ELINVOIMA Valtiotieteen tohtori Timo Aro Pieksämäki 7.10.2015 SISÄLTÖ 1. Aluerakenteen muutosvoimat pähkinänkuoressa 2. Pieksämäen seudun elinvoima ja mahdollisuudet alueiden välisessä

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MUUTOKSET Suomen sisäisen muuttoliikkeen vaikutus turvallisuusviranomaisten palveluiden kysyntään Valtiotieteen tohtori, kehittämispäällikkö Timo Aro 27.11.2014 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen. Virtaavat vyöhykkeet. Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014

Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen. Virtaavat vyöhykkeet. Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014 Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

LOURAN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 5.2.2014

LOURAN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 5.2.2014 LOURAN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro 5.2.2014 2010-luvun aluerakenteen muutoksen keskeiset ajurit 1. Kaupungistuminen. Metropolialueen ja suurten kasvukeskusten vaikutusalueiden

Lisätiedot

Aluekehitys ja kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämishankkeet. Valtuuston tiedonantotilaisuus 26.1.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Aluekehitys ja kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämishankkeet. Valtuuston tiedonantotilaisuus 26.1.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Aluekehitys ja kaupungin elinkeinopoliittiset kehittämishankkeet Valtuuston tiedonantotilaisuus 26.1.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Valtuuston Kelpo-tiedonannon puheenvuorot ovat: 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle. Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014

Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle. Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014 Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET VIRRAT ASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY?

MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? MISTÄ ON VAHVAT KUNNAT TEHTY? Valtiotieteen tohtori Timo Aro 14.3.2014 Alueet (lue organisaatiot ja rakenteet!) eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu

KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY JA ELINVOIMA Case Jyväskylän seutu Valtiotieteen tohtori Timo Aro 14.1.2014 Kunnille on annettu historiallinen mahdollisuus seutukunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Lisätiedot

ALLI kar tasto Osa 2

ALLI kar tasto Osa 2 ALLI -kar tasto Osa 2 Väestö Sisällys Esipuhe 1. Johdanto 7 2. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän nykytila ja muutokset 8 2.1 Tarkasteltavat teemat osatekijöineen 8 2.2 Väestö 10 2.2.1. Väestörakenne

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI

FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI FORSSAN SEUDUN MUUTTOLIIKEANALYYSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Toukokuu 2015 SISÄLTÖ 1. Muuttoliike Suomessa 2010-luvulla 2. Forssan seudun määrällinen väestönkehitys

Lisätiedot

MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA. VTT, Timo Aro 27.1.2011

MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA. VTT, Timo Aro 27.1.2011 MIKKELIN ASEMA JA DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA VTT, Timo Aro 27.1.2011 SISÄLTÖ I Alue- ja väestökehityksen iso kuva 2010-luvulla II Mikkelin kaupungin demografinen kilpailukyky

Lisätiedot

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta 23.3.2015 ESIPUHE Suomi on kaupungistunut vauhdilla. Väki vyöryi 1950- ja 1960-luvuilla kaupunkeihin. Kaupungeista tuli kaupunkiseutuja

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 11.3.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys:

Lisätiedot

Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät

Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät Juha Kostiainen KEVA, 24.3.2015 yit.fi Kaupungit turbulenssissa Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten

Lisätiedot

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla

Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Kuuden kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky 2000-luvulla Laajakuvakuvat Kuvat voidaan myös esittää dramaattisemmin laajakuvana. Analyysin kohteena olevat kaupunkiseudut Analyysin kohteena Tampereen,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA

ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA 2 1 4 214 ÄÄNEKOSKEN TILANNEKUVA MUUTTOLIIKKEEN JA PENDELÖINNIN NÄKÖKULMASTA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 24.6.214 24.6.214 ÄÄNEKOSKEN KEHITYKSEN TAUSTALLA 21-LUVUN ALUEKEHITYKSEN ISO ISO KUVA Suomen

Lisätiedot

Aivovuoto on Turun seudun haaste

Aivovuoto on Turun seudun haaste Turun kaupunki Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö TUTKIMUSKATSAUKSIA 3/2011 Aivovuoto on Turun seudun haaste Timo Aro Tästä on kyse Turun seutu kärsii merkittävästä korkeakoulutettujen muuttotappiosta Inhimillisen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA

TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA TURUN SEUDUN ELINVOIMA JA KILPAILYKYKY ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA Valtiotieteen tohtori Timo Aro 26.2.2014 2010-luvun aluerakenteen keskeiset muutosvoimat 1 Kaupungistuminen ja kaupunkiseutulähtöisyys

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot