Velkakriisi kouraisee myös EU:n maataloutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkakriisi kouraisee myös EU:n maataloutta"

Transkriptio

1 Vlkkriisi koris myös EU: mtlott Kyösti Pitol 1), mi Myyrä 2) j A-Mij Hikkilä 3) 1) MTT Tlosttkims, Ltokrtokri 9, Hlsiki, 2) MTT Tlosttkims, Ltokrtokri 9, Hlsiki, 3) MTT Tlosttkims, Ltokrtokri 9, Hlsiki, Tiivistlmä Rjllist rsrssit kt pltom j ivstoiti rhoitslähtt rtkisvt mtil j koko mtlostoiml khitysmhollist. Mtil rhoitsmhollisksi ylärj moostvt til iksm vositoto lisäksi mtil vlktiss skä rhoittji sittämät vksvtimkst. Erityissti prhviljlmät kokvt ämä rhoitks rjoittt lkopäi tiksi, sillä ivät voi krätä mrkkioilt rhoitst oskyhtiöi tp. Mtil rhoitsmhollisksi ylärj riipp olissti pikllist rhmrkkioi kyvystä rvio mtlosvrllis rvo j ivstoiti rhoitks liittyvät riskit oiki. Tässä ttkimksss trkstltii roopplist mtiloj pääom, vlktistt skä virst pääomst mksttj korvks. Aiisto käytttii lj j EU: ljissti yhtäisi prsti krättyä FADN iisto skä Eroop kskspki (EKP) tilstoj. Eri mi välillä hvitt rot mtlosvrllis rvioiiss joko rjvt ti mhollistvt mtiloj ggrssiivis ivstoitisitlm. Erot rhoitslitost tmiss mhollisksiss ovt mi välillä yllättävä sr. Tlokst osoittvt, ttä mtlo ivstoitj j khittämistä koskvt strtgt ovt ollt ri miss rilist j mtlo rhoitsmrkkt ovt rittäi sgmtoitt ri mi välillä. Tsk mtlo kskimääräi vlkissst o kivt jo 50 prosttii, j Hollisski s ylittää 40 prostt. Tskli viljlijä mksoi vo 2008 lotoist kskimääri 7 prosti korko, k somli viljlijä mksoi lioist tolloi kskimääri 4,1 prosti korko j krikklis viljlijä mksm korko oli kivt yli 10 prosttii. Krikklist viljlijöi kikist vroist vir pääom oss oli vo 2008 vi 0,6 prostt. Pistä vlkmäärästä joht korkoj os i yksi iht ylitspääsmätötä oglm Krik mtloll. Pohjois-Eroop mi mtlossktorit ovt kskimääräistä vlktmp. omi j Rotsi sijoittvt 28 prosti vlkissstill EU: khks vlktimm m jokkoo. Asst vlkkriisi, rhoits, pääomholto Mtlostit Päivät

2 Johto Jos Eroop rhoitskriisi ll hiktää vltioi kykyä hoit vlks j rptt pkki välistä lottmst, oglmt lkvt tkt väistämättä myös mtlo rhoitks j pääomholtoo. yyä o s, ttä ykyikis mtlo pääomholto j rhvirrt ovt os ksivälisiä pääommrkkioit, jotk kytkytyvät skä vltioi ttä pkki vrihk ktt toisiis. Eroop mtilt lvt virst pääom yhä mmä j ovt s voksi kytköksissä ksivälis rhmrkk. Jos rh liik milmll hst j hit os, s hijst pitkää väistämättä myös mtlo rhoitks. Viljlijöi pääsy sii lottoihi vikt j lrh hit os. Korot käätyt os Mtloslottoj korot ovt Eroopss pääpiirti srt mit kskisiä korkoj lv l lm jälk korot lskivt vot 2006 skk j käätyivät vo 2007 slvää os (Kv 1). Vo 2008 mtlo korot olivt oi 4,5 prostt, mikä o sm srslokk ki Eroop kskspki (EKP) jokkovlkkirjoj korko. Mtloslottoj korko oli vo 2008 jop him lhismpi ki kotitloksi ottmi si stolottoj korko j Eribor-korko pkki välisillä tkkmrkkioill. Kv 1. Mtloslottoj, EKP: jokkovlkkirjoj j stolottoj korot skä Eribor korko (Erop Ctrl Bk; FADN). Mtlos vlktmss Mrkillptv o, ttä EU: mtlo vlktkk o viim vos ksvt tplvht vrrtt 1990-lv lm-j phimpii vosii. EU: mtlo kskimääräi vlkissst osi yhssä voss, vost 2007 vot 2008 präti 4 prosttiyksikköä, 14 prostist 18 prosttii (Kv 2). Ellis, 1990-lv l lm ik mtlo vlkissst osi voss phimmill ll polt tästä. Vlktmis op os i voi slittää yksi ivstoiill, kosk Eroop mtlo ttoivstoiit ovt kskimääri trkstll ollt jo pitkää ktkiki ollss ii, ttä korvsivstoiit ovt vstt itää poistoj. Mtlostit Päivät

3 Kv 2. Mtiloj lottoj oss (%) ii kokoispääomst (fcl lvrg) EU:ss kskimääri vos (FADN). Krik j Espj viljlijät vlttom Mtlo vlktmi jkt EU mi ksk rittäi pätsissti, mtt jkm i kitk ot millää tvoi vltioi vlktistt ikä vltt-li rjoj. Kikki phimpi vltiovlkoglmi kss piisklvi mi, kt Krik j Espj, mtlot ovt käytäössä vlttom. Vltio vlktmisst ihtv mriski lkmi i sor iht rmttist vlkkriisiä äi mi viljlijöill. Esimrkiksi krikklist viljlijöi kikist vroist vir pääom oss oli vo 2008 vi 0,6 prostt (Kv 3). Niipä korkoj os i yksi iht ylitspääsmätötä oglm Krik mtloll, vikk s korot olivt jo vo 2008 osst yli kymm prosttii. Riskit rlisoitvt äissä miss vltio ksskriisi j tkipolitiik ihttmi tloriski ktt, ikä iikää tsss olv vlkriski ktt. Espjss vstv vlkissst oli 2,2 prostt, j Irlisski s oli ll 5 prostt. Itl mtlost pttivt ttkimst thtässä tilstotiot, jot sitä i st mk tähä vrtil. ki voi toki kiliä ylisstä tlopio trkkst, ttä tilstot vlmistvt li hitsti. omi j Rotsi khks vlktimm jokoss Pohjois-Eroop mi mtlossktorit ovt kskimääräistä vlktmp. omi j Rotsi sijoittvt 28 prosti vlkissstill khks vlktimm m jokkoo (Kv 3). Kotiläitlo rkkhitys j ivstoiit ovt ostt mtiloj vlkistt äissä miss. Esimrkiksi omss lypsykrjtlot rikoisti tiloj ivstoiit ovt jtkt voimkk iv viim vosii skk j kosk lypsykrjtlo oss o koko toimlst sri, ämä ivstoiit äkyvät myös koko toiml lviss. Mtlostit Päivät

4 Kv 3. Mtiloj vlt (%) ii kikist vroist ri EU-miss kskimääri vo 2008 (FADN). Mtlosvlk sri Tskss j Holliss Mtlosl phimmt vlkoj j rhoitskriisi kskittymät löytyvät EU:ss ii sotst Lotoo ryhmästä, jok o jt mtlo tkipolitiik lsjo j mtlostoto kskittämistä kilpilkykyisimpii rittäi pääomvltisii yrityksii. Tsk mtlo kskimääräi vlkissst o kivt jo 50 prosttii, j Hollisski s ylittää 40 prostt. Tskli viljlijä mksoi vo 2008 lotoist kskimääri 7 prosti korko, k somli viljlijä mksoi lioist tolloi kskimääri 4,1 prosti korko j krikklis viljlijä mksm korko oli kivt yli 10 prosttii (Kv 4). Kikki mtloslottoj korko oli koko EU:ss vos kskimääri 4,1% (Kv 4). korkojkmll o tsomist s, ttä srimmss osss mist korot ovt ollt lähllä kskrvo, mtt jkm häillä rot ovt srt. Eräissä miss, kt Krikss, korot olivt yli kksikrtist kskrvoo vrrtt. Alhist korkoj kohll polst rkohjlmi ktt mkstt korkotki o lskt mtlo mksttvksi jäävää ttokorko olllissti. Korko oli lhisi Tskissä. K mtlo mksm korkoj vrrt kotitloksi stolioist mksmii korkoihi ähää, ttä räissä miss viljlijät mksvt lioiss jo mrkittäviä riskilisiä. Riskilisä o korki (5%) Estissä. Myös tskli viljlijä mksoi kotitloksi stolottoihi vrrtt mrkittävää 3,5 prosttiyksikö riskilisää (Kv 5). Kt yllä tottii rkohjlmi ktt mksttv korkotki lt räissä miss mtloslottoj korkoj ii ttä jäävät kotitloksi mksm korkoj lmmiksi. Mtlostit Päivät

5 c r G o m R v k lo s r y p C r lg B l Ir i m gry lg B H o m g i K it U rk m D g l rt M l t o P str A w L tv rg x mb L ly It v lo g r v A y r m G s rl th N i p E sto l F i c F r L ith l o P lic b b R c h z C Kv 4. Mtloslottoj korko (%) ri EU-miss vii vo mkohtis gomtris kskrvo (FADN) Kv 5. Mtloslottoj riskilisä ri EU-miss. Prmio o lsktt vähtämällä mtloslottoj korost kotitloksi mksm si stolottoj korko (Erop Ctrl Bk, FADN). Tskss hitkpl? Mtloskiitistöj j viljlym rvostksiss o myös mitti sr roj. Esimrkiksi Rskss pllo vrotsrvot olivt vo 2008 mltillist 5474 ro/h, k Tskss plto rvostttii sm ik jo kskimääri ro hhtrihit. Tskli viljlijä o st tsisiiki kirjttj kiitistöj hitoj os ktt pääomll jo khkymm vo j kskimääri yhksä prosti toto. Tämä ootttihi myytivoittoihi prstv totto, jok i ol ivstoivll ktiiviviljlijäll kosk rlisoitt rh, o kstt ostm mm. plto vlkrhll kov hit. Ivstoij o oottt, ttä jo yksi hitoj os ylittää slvästi vlkoj korkokstks. Mtlostit Päivät

6 Kht viimisä vot pllo hhtrihitoj o osttt tsklistiloj tsiss lähs kymmllä thll roll voss. Väistämättä hrää kysymys, ttä oko pllo rvostst vättty trkoitksll ylöspäi vlkoglm siirtämisksi tommksi. Ilmistä o, ttä jossi vihss tämä ktjkirj ktk j Tsk mtlos törmää mtloskiitistöj kork rvoststso j hitkpl ihttmii yllätyksii. Tsk tvoi myös Holliss kiitistöj ht ovt mtiloj tsiss korkt, mtt yksi milm kovimmist västöpiist pitä Holliss m ht korkll myös jtkoss. Rsk polst st mryhmää, joss kirjkst mtloskiitistöj rvoosist ovt ollt mltillis. Mlko kork, 37 prosti vlktmissts i toäköissti sisälly yhtä srt mtloskiitistöj hitkpl ti -riskiä ki Tskss. Mit mtlo rhoitks käy jos kriisi lviää Rsk? Mikäli vltioi vlkkriisi lviäisi myös Rsk, sillä olisi toäköissti mrkittäviä sor viktks myös EU: mtlo vkt j pääomholtoo. Präti 23 prostt koko EU: mtlo kikist vloist o Rskss. Hollti tl tois j Tsk kolmt, molmmt vj 20 prosti vlkosksill. Rskll, Hollill j Tskll o yhssä yli 60 prostt kikist mtlossktori vloist EU:ss. EU: mtlo kstävyys rhoitskriisiä vst riippki pljolti siitä, mitä äissä kolmss mss tpht. Kirjlliss Tlokst prstvt EU: FP7 ohjlmst rhoittt ttkimks imltä Comprtiv Alysis of Fctor Mrkts for Agricltr ccross th Mmbr tts. Lisätitoj löyät ttkimsohjlm vrkkosivlt osoittst Mtlostit Päivät

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä

Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA-BoS-14/170 FI Ohjeet sidosyritysten, myös omistusyhteysyritysten, käsittelystä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen

Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen Tehtävät Tennesee Williamsin näytelmään Lasinen eläintarha on laatinut Mattlidens gymnasiumin opettaja Kirsi Martikainen I HENKILÖKUVAT KATKELMIEN PERUSTEELLA Tutustukaa kolmeen näytelmän katkelmaan. Millainen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja Vain Lauralle Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen tyttöön Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009 Laura Valojärvi

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M

1963-15 VUOTTA MYÖHEMMIN M 1972 M 27 -- 2 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 LK1 -- 23 Kristian, kerran teki jumalan, luokan kattoon n ANSSI KELA 1972 Pow 13 -- 16 Kristian, kerran teki jumalan, luokan

Lisätiedot

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 4/1996 Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä TIMO TYRVÄINEN VTT, ekonomisti Suomen Pankki, kansantalouden osasto

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Cstomer, Gigaset Commnications GmbH is the legal sccessor to Siemens Home and Office Commnication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in trn contined the Gigaset bsiness of Siemens

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot