Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !"

Transkriptio

1 Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien vlmistj jo vuodest Näiden vuosien kokemus on omistettu huippultuisten tuotteiden vlmistmiseen. Tämä on johtnut Mercury Mrinen mineeseen tiukst ldunvlvonnst, erinomisuudest, kestävyydestä, pysyvästä suorituskyvystä j prhn myynninjälkeisen tuen trjomisest. Lue tämä käsikirj huolellisesti ennen perämoottorin käyttämistä. Tämä käsikirj on ldittu uttmn sinu perämoottorin toiminnss, turvllisess käytössä j hoidoss. Me kikki Mercury Mrinell olemme rkentneet perämoottorisi ylpeinä j toivotmme sinulle monien vuosien iloist j turvllist veneilyä. Kiitos vielä kerrn, että olet luottnut Mercury Mrineen. EPA-päästömääräykset Mercury Mrinen Yhdysvlloiss myymät perämoottorit ovt Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirston EPA:n sertifioimi niin, että ne noudttvt uusilt perämoottoreilt vdittvi ilmnssteiden hllintsäännösten määräyksiä. Tämä sertifiointi edellyttää, että tietyt säädöt on setettu tehtn normien mukn. Tästä syystä tehtn tuotteelle määräämää huoltomenettelyä on noudtettv trksti j, sikäli kuin mhdollist, plttv lkuperäisen suunnittelun ikomuksiin. Päästöjen hllintlitteiden j - järjestelmien huollon, vihdon ti korjuksen voi suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti yksityinen korjj. Moottoreihin on merkitty päästöjenhllinttiedot trroill EPA-sertifioinnin pysyväksi todisteeksi.! VAARA Tämän tuotteen moottorin pkoksut sisältävät kemiklej, joiden Klifornin osvltioss tiedetään iheuttvn syöpää, syntymävikoj j muit suvunjtkmiseen liittyviä vurioit. Tkuuilmoitus Ostmsi tuotteeseen pätee rjoitettu tkuu, jonk Mercury Mrine on ntnut. Tkuuehdot esitetään tämän käsikirjn Tkuutiedot -kohdss. Tkuuilmoitus sisältää kuvuksen siitä, mikä on tkuun kttm, mikä ei ole tkuun kttm, tkuusuojn kestojn, kuink prhiten sdn tkuusuoj, tärkeitä vstuuvpusluseit j korvusrjoituksi sekä muit tkuuseen liittyviä tietoj. Käy läpi nämä tärkeät tiedot. Tähän julkisuun sisältyvät kuvukset j määritykset olivt voimss silloin, kun tämä käsikirj hyväksyttiin pinettvksi. Mercury Mrine, jok hrjoitt jtkuvn tuotekehityksen politiikk, pidättää oikeuden keskeyttää mllien tuotnnon milloin thns, muutt määrityksiä, ominisuuksi, menetelmiä ti toiminttpoj ilmn ennkkovroitust j velvoituksett. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA Pinettu Yhdysvlloiss 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, M j llot -logo, Mercury j llot -logo, j SmrtCrft-logo ovt kikki Brunswick Corportion -yhtiön rekisteröityjä tvrmerkkejä. Mercury Product Protection -logo on Brunswick Corportionin rekisteröity plvelumerkki. Mercury Premier -plvelu Mercury rvioi jälleenmyyjiensä plvelutso j myöntää korkeimmn Mercury Premier -rvosnn niille, jotk osoittvt poikkeuksellist plvelusitoutumist. Mercury Premier Service -rvosnn nsitseminen merkitsee, että myyjä: s tkuuhuollost korket sikstyytyväisyyspisteet (CSI) 12 kuukuden jlt 2011, Mercury Mrine 15/20-nelithtimoottorit 90-8M fin i

2 omist kikki trvittvt huoltovälineet, testuslitteet, käsikirjt j vroskirjt plkk vähintään yhden sertifioidun ti mestriteknikon trjo jnmukist plvelu kikille Mercury Mrinen sikkille trjo pitempiä plveluikoj j liikkuv plvelu, jos mhdollist käyttää, sett näytteille j vrstoi riittävästi itoj Mercury Precision Prts -vrosi trjo puhtt j siistit tilt, joiss työklut j huoltokirjllisuus ovt siististi järjestettyinä. Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Osoite: Shimodir Kupunki: Komgne-City, Ngno Postinumero: M: Jpni Vltuutetun edustjn nimi: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Osoite: Prc Industriel de Petit-Rechin Kupunki: Verviers Postinumero: B-2800 M: Belgi Pkoksupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: TUV SUD Group Osoite: Ridlerstrsse 65 Kupunki: Munich Postinumero: M: Sks Tunnusnumero: 0123 Melupäästöjen rvioinnist ilmoituksen sneen litoksen nimi: Interntionl Mrine Certifiction Institute Osoite: Rue Abbe Cuypers 3 Kupunki: Bruxelles Postinumero: B-1040 M: Belgi Tunnusnumero: 0609 Pkoksupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: Ti seurvn mukn hyväksytty moottorityyppi: Melupäästöjen vtimustenmukisuuden rvioinniss käytetty moduuli: B+C B+D B+E B+F G H Direktiivin 97/68/EY vihe II A A G H Direktiivi 88/77/ EY Muut soveltuvt yhteisön direktiivit: Koneturvllisuusdirektiivi 98/37/EY; Sähkömgneettinen yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EY Kuvus moottoreist j perusvtimuksist Moottorityyppi Polttoinetyyppi Thtisuus Z ti perävetolite ilmn kiinteää pkojärjestelmää Diesel Kksithtinen Perämoottori Bensiini Nelithtinen ii fin

3 Tämän vtimustenmukisuusvkuutuksen kttmien moottoreiden tunnistus Moottorituoteryhmän nimi: Erityinen moottorin tunnusnumero: Alken srjnumerost EY:n tyyppitrkstustodistuksen ti tyyppihyväksyntätodistuksen numero 15/20 hv 0R SB , 30 hv EFI 0R SB Perusvtimukset Stndrdit Muu normisikirj/menetelmä Tekninen tiedosto Määrittele trkemmin (* = pkollinen stndrdi) Liite 1.B Pkoksupäästöt B.1 Moottorin tunnus B.2 Pkoksupäästöjen vtimukset * * EN ISO :1996 B.3 Kestävyys B.4 Omistjn käsikirj ISO 8665: 1995 Liite 1.C Melupäästöt C.1 Melupäästötsot * EN ISO C.2 Omistjn käsikirj Omistjn käsikirj Tämä vtimustenmukisuusvkuutus on nnettu vlmistjn yksinomisell vstuull. Vkuutn moottorivlmistjn puolest, että edellä minitut moottorit täyttävät kikki soveltuvt tärkeät vtimukset määritellyllä tvll. Nimi/ sem: Mrk D. Schwbero, pääjohtj, Mercury-perämoottori Julkisupäivämäärä j -pikk: Fond du Lc, Wisconsin, USA fin iii

4 iv fin

5 TAKUUTIEDOT Tkuurekisteröinti... 1 Tkuun siirto...1 Mercuryn tuotesuojohjelmn siirto (pidennetty huoltotkuu) (USA j Knd)... 1 Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu...2 Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu...3 Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn...6 Tkuun kttvuus j rjoitukset...8 Yhdysvltin EPA päästöjä koskev rjoitettu tkuu... 9 Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit... 9 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu...10 Klifornin ilmvrntolutkunnn selitys Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoituksest Päästöjen todistuskyltti (tähti)...11 Yleistietoj Veneilijäin vstuu...13 Ennen perämoottorin käyttöä...13 Veneen teho Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Kuko ohjuksell vrustetut perämoottorit Huomutus kuko ohjuksest Nrullinen hätäktkisin...15 Vedessä olevien henkilöiden suojminen...16 Mtkustjien turvllisuusviesti ponttoni j knsiveneet...17 Allokoss j vnvedessä hyppäys...18 Vedenlisiin esteisiin osuminen...19 Pkoksupäästöt Perämoottorin vrusteiden vlitseminen...21 Opstust turvlliseen veneilyyn Srjnumeron kirjminen...22 Tekniset tiedot Kuljetus Perämoottorin kntminen, säilytys j kuljetus sen olless irti veneestä Knnettvien polttoinesäiliöiden kuljetus...24 Veneen/perämoottorin vetäminen perävunull Polttoine j öljy Polttoinesuositukset...27 Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus...28 Pineenlisi knnettvi polttoinesäiliöitä koskevt EPA säännökset FDV hn (Fuel Demnd Vlve) koskevt vtimukset...28 Mercury Mrinen pineistettu knnettv polttoinesäiliö Polttoinesäiliön täyttö...29 Moottoriöljysuositukset Moottoriöljyn trkistus...30 fin v

6 Ominisuudet j hllintlitteet Ohjuskhvn ominisuudet Kukosäätimen toiminnot Yleiset ominisuudet...36 Käsikäyttöisen kippuksen ominisuudet j käyttö Hydrulisen kllistusvivun ominisuudet j käyttö Vroitusjärjestelmän ominisuudet j käyttö Säätöevän säädöt...47 Käyttö Käynnistystä edeltävä trkistuslist...48 Jäätymislämpötiloiss jo...48 Ajo merivedessä ti sstuneess vedessä...48 Perämoottorin käyttö pumoottorin...48 Käynnistystä edeltävät ohjeet...49 MOOTTORIN TOTUTUSAJO...49 Moottorin käynnistys Ohjuskhvlliset mllit...50 Moottorin käynnistys Kukosäätömllit...53 Vihteenvihto...56 Moottorin pysäytys...57 Hätäkäynnistys Huolto Perämoottorin hoito EPA päästömääräykset...59 Trkstus j huoltoiktulu...60 Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu Yläkopn irrotus j sennus Akun trkstus...63 Ulkopinnn huolto...63 Polttoinejärjestelmä Ohjuksen yhdystngon kiinnittimet...64 Korroosionsuoj nodi...65 Potkurin vihto...66 Sulkkeen vihto Sähkökäynnistysmllit...68 Sytytystulppien trkstus j vihto...69 Ajoitushihnn trkstus...70 Moottoriöljyn vihto...71 Voitelukohdt...73 Vihteistokotelon voitelu...76 Hydrulisen kllistuksen nesteen trkistus...77 Uponnut perämoottori...78 vi fin

7 Säilytys Säilytyksen vlmistelu...79 Perämoottorin ulko osien suojus Moottorin sisäosien suojelu Vihteistokotelo Perämoottorin sijoitus säilytystä vrten Akun säilytys...80 Vinetsintä Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori (sähkökäynnisteiset mllit) Moottori ei käynnisty...82 Moottori käy epätsisesti...82 Tehon menetys...83 Akku ei pysy vrutuneen...83 Omistjn huoltopu Pikllinen korjushuolto...84 Korjustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä...84 Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Huoltopu Moottorin sennus Veneen teho Vihteell käynnistymisen estäminen...86 Perämoottorin vrusteiden vlitseminen Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus...86 Moottorin nostminen...87 Perämoottorin sennus...87 Ohjuskpelin sennus Ohjuksen yhdystngon kiinnittimet...90 Kukosäätimen johtosrjn j ohjuskpelin sennus Akun sennus Sähkökäynnisteiset mllit...97 Akun liitännät...97 Huoltoloki. Huoltolokikirj fin vii

8 viii fin

9 Tkuurekisteröinti YHDYSVALLAT JA KANADA TAKUUTIEDOT Tkuusuojn smiseksi tuote täytyy rekisteröidä Mercury Mrinell. Myyntijnkohtn myyntiliikkeen tulee täyttää tkuurekisteröinti j lähettää se välittömästi Mercury Mrinelle MercNETin, sähköpostin ti postin välityksellä. Vstnotettun tkuurekisteröinnin Mercury Mrine kirj sen. Myyntiliikkeen tulee nt sinulle kopio tkuurekisteröinnistä. HUOMAUTUS: Mercury Mrinen j Yhdysvlloiss myytävien veneilytuotteiden myyjien on ylläpidettävä rekisterilistoj siltä vrlt, että omistjille on lähetettävä ilmoitus tuotteen tkisinkutsust liittovltion turvllisuuslkien perusteell. Voit tehdä osoitteenmuutoksen milloin thns, myös tkuuvteen yhteydessä, soittmll Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle ti lähettämällä kirjeen ti fksin, joss on nimesi, vnh osoitteesi j uusi osoitteesi sekä moottorin srjnumero. Myyntiliike voi myös välittää nämä muuttuneet tiedot. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ULKOPUOLELLA Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Tkuun siirto UNITED STATES AND CANADA Rjoitettu tkuu voidn siirtää seurvlle ostjlle, mutt inostn sen käyttämättä jäänyt os. Tämä ei koske tuotteit, joit on käytetty kupllisiin sovelluksiin. Voit siirtää tkuun seurvlle omistjlle lähettämällä ti fksmll kopion ostokuitist ti -sopimuksest, uuden omistjn nimen j osoitteen sekä moottorin srjnumeron Mercury Mrinen tkuurekisteröintiosstolle. Lähetä nämä Yhdysvlloiss j Kndss osoitteeseen: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fksi Tkuun siirto käsitellessään Mercury Mrine kirj ylös uuden omistjn tiedot. Tästä plvelust ei veloitet. YHDYSVALTOJEN JA KANADAN ULKOPUOLELLA Jos olet ostnut tuotteen Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell, ot yhteys mhntuojn ti lähimpään Mrine Power Service Centeriin. Mercuryn tuotesuojohjelmn siirto (pidennetty huoltotkuu) (USA j Knd) Tuotesuojohjelmn jäljellä olev tkuuik voidn siirtää moottorin seurvlle ostjlle kolmenkymmenen (30) vuorokuden kuluess myyntipäivästä. Sopimukset, joit ei siirretä kolmenkymmenen (30) vuorokuden kuluess seurvst ostost, eivät ole enää voimss, eikä tuote ole sopimuksen ehtojen mukisesti enää tkuun linen. fin 1

10 TAKUUTIEDOT Hlutesssi siirtää ohjelmn seurvlle omistjlle ot yhteyttä Mercuryn tuotesuojosstoon ti vltuutettuun jälleenmyyjään j pyydä siirtopyyntölomke. Lähetä Mercuryn tuotesuojosstolle kuitti ostost, täytetty siirtopyyntölomke sekä Mercury Mrinelle osoitettu 50,00 USD:n shekki (kutkin moottori kohti) siirtomksuksi. Ohjelmn tkuut ei void siirtää tuotteelt toiselle eikä hyväksymättömille sovelluksille. CPO-erikoistkuun (trkstettu j kunnostettu moottori) piiriin kuuluvt moottoriohjelmt eivät ole siirrettävissä. Voit pyytää pu tuotesuojosstolt, Mercury Product Protection Deprtment, numerost klo CST (keskilännen ik), m pe ti lähettämällä sähköposti osoitteeseen Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu YHDYSVALLAT JA KANADA Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell Trkist piklliselt mhntuojlt. TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote on ensimmäiseksi myyty virkistyskäyttäjälle, ti siitä päivämäärästä, jolloin se on ensiksi otettu käyttöön, sen mukn, kumpi tphtuu ensin. Näiden tuotteiden kuplliset käyttäjät svt tkuusuojn yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä myyntipäivästä ti yhdeksi (1) vuodeksi ensimmäisestä käyttöönottopäivästä sen mukn, kumpi tphtuu ensin. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä eivät pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäyttösikklt toiselle huvivenekäyttösikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuusuoj stetn kumot käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Epätrkt huvivenekäyttöä koskevt tkuurekisteröintitiedot ti myöhemmin tphtuv muutos huvivenekäytöstä kuplliseen käyttöön (ellei sitä rekisteröidä sinmukisesti uudelleen) voivt mitätöidä tkuun Mercuryn Mrinen yksinomisen hrkinnn perusteell. Käyttö- j huolto-oppiss kuvttu rutiinihuolto pitää suoritt jlln tkuuoikeuden ylläpitämiseksi. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. 2 fin

11 TAKUUTIEDOT MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, määräikishuoltoj, säätöjä, normli kulumist, väärinkäytön iheuttmi vurioit, epänormli käyttöä, potkurin ti välityssuhteen käyttöä, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll täysksun kierroslukulueell (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttö- j huolto-ohjekirjn toimint/käyttöjksoosn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -menetelmät on selostettu tuotteen sennusohjeiss), sitont huolto, sellisen vrusteen ti osn käyttöä, jot emme ole vlmistneet ti myyneet, suihkupumpun siipipyöriä j sisäkkeitä, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), osien muuttmist ti poisto, veden pääsyä moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt, ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest, moottorin käyttämisestä poiss vedestä, moottorin sennuksest liin korkelle peräpeiliin ti veneen jmisest moottorin olless liin kuksi trimmttun johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttmi vurioit. Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Tämä tkuu ei kt vesiltä nostoon, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokrn, iheutuneeseen hittn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppiseen stunnis- ti seurnnisvhinkoon liittyviä kustnnuksi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi nt muit vkuutuksi, esityksiä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen, j jos sellisi on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huolto-ohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu EUROOPPA JA ITSENÄISTEN VALTIOIDEN YHTEISÖ Euroopn j itsenäisten vltioiden yhteisön ulkopuolell trkist piklliselt mhntuojlt. TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss tuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä seurvss ilmoitettun ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn khden (2) vuoden jksi tuotteen myyntipäivästä lukien tuotett vp-jn käyttöön käyttävälle vähittäisostjlle ti siitä päivästä lukien, jolloin tuote otetn ensimmäistä kert käyttöön (näistä iemmin tphtuvst päivämäärästä lukien). Kuplliseen käyttöön tuotteille nnetn tkuusuoj yhdeksi (1) vuodeksi myyntipäivästä lukien ti yhdeksi (1) vuodeksi käyttöönottopäivästä lukien (näistä iemmin tphtuv päivämäärä). Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä eivät pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäyttösikklt toiselle huvivenekäyttösikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. Tkuusuoj stetn kumot käytetylle ti tkisinotetulle tuotteelle ti tuotteelle, jok on hnkittu huutokupst, romukupst ti vkuutusyhtiöstä. fin 3

12 TAKUUTIEDOT VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-oppiss kuvttu rutiinihuolto pitää suoritt jlln tkuuoikeuden ylläpitämiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että tuotteen tulev tkuusuoj perustuu sinmukisen huollon todistettvn suorittmiseen. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, määräikishuoltoj, säätöjä, normli kulumist, väärinkäytön iheuttmi vurioit, epänormli käyttöä, potkurin ti välityssuhteen käyttöä, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll täysksun kierroslukulueell (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttö- j huolto-ohjekirjn toimint/käyttöjksoosn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -menetelmät on selostettu tuotteen sennusohjeiss), sitont huolto, sellisen vrusteen ti osn käyttöä, jot emme ole vlmistneet ti myyneet, suihkupumpun siipipyöriä j sisäkkeitä, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), osien muuttmist ti poistmist, veden pääsyä moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt, ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest, moottorin käyttämisestä poiss vedestä, moottorin sennuksest liin korkelle peräpeiliin ti veneen jmisest moottorin olless liin kuksi trimmttun johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttmi vurioit. Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Tämä tkuu ei kt kuluj, jotk liittyvät kuljetukseen, vesillelskuun, hinukseen, säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, väitteitä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen, j jos sellisi on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huolto-ohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. 4 fin

13 TAKUUTIEDOT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Nelithtisen perämoottorin rjoitettu tkuu LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusiss perämoottori- j suihkupumpputuotteiss ei ole mterili- j vlmistusvirheitä ll ilmoitettun tkuuikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu nt tkuusuojn yhden (1) vuoden jksi tuotteen myyntipäivästä lukien tuotett vp-jnkäyttöön käyttävälle vähittäisostjlle ti siitä päivästä lukien, jolloin tuote otetn ensimmäistä kert käyttöön (näistä iemmin tphtuvst päivämäärästä lukien). Kuplliseen käyttöön tuotteille nnetn tkuusuoj yhdeksi (1) vuodeksi myyntipäivästä lukien ti yhdeksi (1) vuodeksi käyttöönottopäivästä lukien (näistä iemmin tphtuvst päivämäärästä lukien). Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä eivät pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Jäljellä olev tkuuik voidn siirtää huvivenekäyttösikklt toiselle huvivenekäyttösikklle, kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. Jäljellä olev tkuuik ei voi siirtää kupllisess käytössä sikklt toiselle. VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuun voivt sd inostn vähittäismyyntisikkt, jotk ostvt tuotteens myyntimss Mercury Mrinen vltuuttmn tuotteen jälleenmyyjänä toimivlt myyntiliikkeeltä j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-oppiss kuvttu rutiinihuolto pitää suoritt jlln tkuuoikeuden ylläpitämiseksi. Mercury Mrine vr oikeuden vti, että tuotteen tulev tkuusuoj perustuu sinmukisen huollon todistettvn suorittmiseen. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitettu hrkintmme mukn villisen osn korjmiseen, kyseisen osn ti osien vihtmiseen uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti Mercury-tuotteen ostohinnn pluttmiseen. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteen luo tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Me huolehdimme sitten tuotteen trkstuksest j tkuun kttmn korjustyön suorittmisest. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. fin 5

14 TAKUUTIEDOT MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, määräikishuoltoj, säätöjä, normli kulumist, väärinkäytön iheuttmi vurioit, epänormli käyttöä, potkurin ti välityssuhteen käyttöä, jok ei slli moottorin käyntiä sen suositeltvll täysksun kierroslukulueell (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttö- j huolto-ohjekirjn toimint/käyttöjksoosn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -menetelmät on selostettu tuotteen sennusohjeiss), sitont huolto, sellisen vrusteen ti osn käyttöä, jot emme ole vlmistneet ti myyneet, suihkupumpun siipipyöriä j sisäkkeitä, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu käytettäviksi tuotteen knss (lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjss), osien muuttmist ti poistmist, veden pääsyä moottoriin polttoineen syötön, imusrjn ti pkoputkiston kutt, ti jäähdytysjärjestelmän tukoksest, moottorin käyttämisestä poiss vedestä, moottorin sennuksest liin korkelle peräpeiliin ti veneen jmisest moottorin olless liin kuksi trimmttun johtuvn riittämättömän jäähdytysveden tuotteelle iheuttmi vurioit. Tuotteen käyttö kisoihin ti muuhun kilpilutoimintn ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss missään viheess, jop edellisen omistjn toimest, mitätöi tkuun. Tämä tkuu ei kt kuluj, jotk liittyvät kuljetukseen, vesillelskuun, hinukseen, säilytykseen, puheluihin, vuokriin, vivn, luiskmksuihin, vkuutussuojn, linn mksuihin, jnhukkn, tulonmenetykseen ti mihinkään muihin stunnisiin ti välillisiin kustnnuksiin. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. Mercury Mrine ei ole ntnut kellekään yksilölle ti yhteisölle, mukn lukien Mercury Mrinen vltuutetut jälleenmyyjät, vltuuksi tehdä muit vkuutuksi, väitteitä ti tkuit tuotteest kuin niitä, jotk sisältyvät tähän rjoitettuun tkuuseen, j jos sellisi on tehty, ne eivät ole knnekelpoisi Mercury Mrine vstn. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huolto-ohjekirjn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. 3 vuoden rjoitettu tkuu korroosiot vstn TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, ettei yksikään uusi Mercury-, Mriner-, Mercury Rcing-, Sport Jetti M 2 -Jet-vetolite, Mercury Mrine -perämoottorin seurntlite, Mercury MerCruiser -sisämoottori ti - sisäperämoottori (tuote) lkk toimimst korroosion välittömänä seuruksen seurvss minitun jnjkson ikn. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu korroosiotkuu kestää kolme (3) vuott joko siitä päivämäärästä, jolloin tuote ensimmäiseksi myytiin, ti siitä päivämäärästä, jolloin se ensiksi otettiin käyttöön sen mukn, kumpi sttuu ensin. Osien korjus ti vihto ti huoltotehtävän suorittminen tämän tkuun lisen eivät pidennä tämän tkuun kestoik sen lkuperäistä päättymispäivää kuemmksi. Tuotteen jäljellä olev tkuuik voidn siirtää sikklt toiselle (ei-kupllisess käytössä), kun tuote rekisteröidään sinmukisesti uudelleen. 6 fin

15 TAKUUTIEDOT VAADITTAVAT EHDOT TAKUUSUOJAN SAAMISEKSI: Tkuu on stviss inostn vähittäismyyntisikkille, jotk ostvt myyjäliikkeeltä, jok on Mercury Mrinen vltuuttm tuotteen jälleenmyyjä mss, joss myynti on tphtunut, j silloinkin vst sen jälkeen, kun Mercury Mrinen määrittelemä luovutust edeltävä trkstusmenettely on suoritettu j dokumentoitu. Tkuusuoj on stviss rekisteröimällä tuote sinmukisesti vltuutetuss jälleenmyyntipisteessä. Käyttö- j huolto-ohjekirjss määritettyjen korroosionestolitteiden on oltv käytössä veneessä j käyttö- j huolto-ohjekirjss esitetty rutiinihuolto täytyy suoritt määrättynä ikn (mukn lukien rjoituksett suoj-nodit, määritettyjen voiteluineiden käyttö sekä kolhujen j nrmujen korjus), jott tkuu olisi voimss. Mercury Mrine pidättää oikeuden tehdä tkuusuojn riippuvksi sinmukisen huollon todisteist. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercuryn yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, vlintmme mukn, korjt syöpyneet ost, viht syöpyneet ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn on järjestettävä Mercurylle kohtuullinen mhdollisuus tuotteen korjmiseen sekä kohtuullinen pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Mikäli ostj ei voi toimitt tuotett tälliselle jälleenmyyjälle, Mercurylle pitää tehdä siitä kirjllinen ilmoitus. Järjestämme sitten trkstuksen j mhdollisen tkuunlisen korjuksen. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli suoritettu huolto ei ole tämän tkuun kttm, ostj mks kikki sin liittyvät työ- j mterilikulut sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. Tkuun smiseksi jälleenmyyjälle on esitettävä todiste rekisteröidystä omistuksest tkuuhuollon pyytämisen yhteydessä. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt sähköjärjestelmän korroosiot, vurioiden iheuttm korroosiot, pelkästään kosmeettiseen vurioon johtv korroosiot, väärinkäyttöä ti epäsinmukist huolto, lisävrusteiden, mittreiden ti ohjusjärjestelmien korroosiot, tehtll sennetun jet-vetolitteen korroosiot, vesiksvillisuudest johtuv korroosiot, lle yhden vuoden rjoitetull tuotetkuull myytyä tuotett, vrosi (sikkn hnkkimi osi), kupllisess sovelluksess käytettyjä tuotteit. Kuplliseksi käytöksi määritellään mikä thns työhön ti työsuhteeseen liittyvä tuotteen käyttö ti mikä thns käyttö, jok tuott tulo jonkin ikn tkuujn kuluess, vikk tuotett käytettäisiin vin joittin sellisiin trkoituksiin. Tämä korroosiotkuu ei kt hjsähkövirtojen iheuttm korroosiovuriot (rnnll olevt sähköliitännät, lähellä olevt veneet, vedenlinen metlli), vn siltä on suojuduttv käyttämällä korroosionsuojjärjestelmää, esim. Mercury Precision Prts- ti Quicksilver MerCthode -järjestelmää j/ti glvnisi eristimiä. Korroosiovurio, jok iheutuu virheellisestä kupripohjisen ksvillisuudenestomlin käytöstä, ei myöskään ole tämän rjoitetun tkuun kttm. Jos ksvillisuudenestosuojus on trpeen, suosittelemme tributyylitin-diptti (TBTA) -pohjisi ksvillisuudenestomlej perämoottoreille j MerCruiser-veneilysovelluksille. Alueill, joill TBTA-pohjiset mlit ovt lkisääteisesti kiellettyjä, voidn käyttää kupripohjisi mlej runkoon j peräpeiliin. Älä sivele mli suorn perämoottoriin ti MerCruisertuotteeseen. Lisäksi on huolellisesti vältettävä sähköä johtv yhteyttä tkuunlisen tuotteen j mlin välillä. MerCruiser-tuotteess on jätettävä vähintään 38 mm (1.5 in.) mlmton os peräpeilisennelmn ympärille. Ktso lisätietoj käyttö- j huolto-ohjekirjst. Lisätietoj tämän tkuun kttmist tphtumist j olosuhteist sekä niistä, joit tkuu ei kt, on käyttö- j huolto-oppn tkuusuoj käsittelevässä osss, jok tässä minittun muodost osn tästä tkuust. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET: TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN NIITÄ EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, HILJAISET TAKUUT RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAJAKSI. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKUT OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ SOVELLU SINUN KOHDALLASI. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. fin 7

16 Tkuun kttvuus j rjoitukset TAKUUTIEDOT Tämän osn trkoituksen on eräiden tvllisimpien tkuukttvuuden väärinymmärrysten poistminen. Seurvt tiedot selittävät mitä plveluj tkuu ei kt. All olevt ehdot on lisätty viitteeksi kolmen vuoden rjoitettuun tkuuseen korroosion iheuttmi vikoj vstn, knsinväliseen rjoitettuun perämoottoritkuuseen j Yhdysvltojen j Kndn rjoitettuun perämoottoritkuuseen. Muist, että tkuu ktt korjukset tkuuikn, mikäli ne johtuvt mterili- j vlmistusvioist. Virheelliset sennukset, onnettomuudet, normli kuluminen j monet muut tuotteeseen vikuttvt syyt eivät ole tkuun lisi. Tkuu rjoittuu mterili- ti vlmistusvirheisiin, mutt inostn, jos sikkn ostos on tphtunut mss, joss olemme vltuuttneet jälleenmyynnin. Jos sinull on tkuut koskevi kysymyksiä, ot yhteys vltuutettuun myyjäliikkeeseen. He vstvt mielellään kikkiin kysymyksiisi. TAKUUN YLEISET RAJOITUSEHDOT 1. Pienet säädöt j viritykset, mukn luettuin sytytystulppien trkstus, puhdistus ti säätö, sytytysjärjestelmän ost, ksuttimien setukset, suodttimet, hihnt, säätimet j voitelutrkstus normlihuollon yhteydessä. 2. Tehtll sennetut vesisuihkuvetolitteet - Tkuun ulkopuolell olevt erityiset ost: Vesisuihkulitteen siipipyörä j tiiviste, jotk ovt vioittuneet iskun ti kulumisen johdost j vetokselin lkerit, jotk ovt kärsineet vesivhingon väärän kunnosspidon tki. 3. Huolimttomuuden ti huollon liminlyönnin, onnettomuuden, epänormlin käytön ti väärän sennuksen ti huollon iheuttm vurio. 4. Vedestä nosto, vesillelsku, hinuskulut, veneen osien ti mterilin irrotus j/ti tkisinpno, jok johtuu veneen rkenteest, jott sdn trpeellinen käsiksi pääsy tuotteeseen, kikki liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtk-ik jne. Tkuuhuolto vrten on järjestettävä kohtuullinen käsiksipääsy tuotteeseen. Asikkn on toimitettv tuote vltuutettuun myyjäliikkeeseen. 5. Asikkn pyytämä muu lisähuoltotyö kuin tkuuvelvollisuuden täyttämisen vtim työ. 6. Ainostn seurviss tpuksiss voi työn suorittjn oll joku muu kuin vltuutettu myyjäliike: Jos se suoritetn hätätilnteess (jos mitään vltuutettuj myyjäliikkeitä, jotk voisivt suoritt vdittvn työn, ei ole sillä seudull ti ei ole mitään mhdollisuutt vedestä nostoon jne., j tehds on ntnut luvn ennen työn lkmist, että työ voidn suoritt tässä liikkeessä). 7. Kikki stunnis- j/ti seurnnisvhingot (säilytyskulut, puhelin ti kikenliset vuokrkulut, hnkluus ti jn ti nsion menetys) ovt omistjn vstuull. 8. Muiden kuin Mercury Precision ti Quicksilver osien käyttö tkuukorjuksiss. 9. Normlihuollon yhteydessä vihdetut öljyt, voiteluineet j nesteet ovt sikkn velvollisuuten, jollei kyseisen ineen menetyksen ti sstumisen iheuttj ole sm, jok iheutt tuotteen tkuun lisen toiminthäiriön. 10. Osllistuminen ti vlmistutuminen kilpiluun ti muuhun kilpiluluontoiseen toimintn ti käyttö kilpilutyyppisen lyksikön knss. 11. Moottorimelun ei välttämättä trvitse osoitt vkv moottoriongelm. Jos vinhku osoitt, että on kysymyksessä vkv sisäinen moottorihäiriö, jok voi iheutt vin, melu iheuttv til on korjttv tkuun lisen. 12. Alyksikön j/ti potkurin vurio, jok johtuu vedenlisen esineen iheuttmst iskust, on veneilyvrtilnne. 13. Vettä menee sisään moottoriin polttoineen tuloukost, ilmnottoukost ti pkoksujärjestelmästä ti veden lle joutumisen johdost. 14. Minkä thns osn vik, jok johtuu riittämättömästä jäähdytysvedestä, jok iheutuu moottorin käynnistämisestä poiss vedestä, viern ineen tukkimist tuloukoist ti jos moottori on sennettu liin korkelle ti trimmttu liin kus ulos. 15. Tuotteelle sopimttomien polttoineiden j voiteluineiden käyttö. Ktso os Huolto. 8 fin

17 TAKUUTIEDOT 16. Rjoitettu tkuumme ei kt mitään tuotevuriot, jok on iheutunut sellisten osien j lisälitteiden sennuksest ti käytöstä mitä emme ole myyneet ti vlmistneet. Vit, jotk eivät liity kyseisten osien ti lisälitteiden käyttöön, ovt tkuun kttmi, jos ne muuten täyttävät kyseistä tuotett koskevn rjoitetun tkuun ehdot. Yhdysvltin EPA-päästöjä koskev rjoitettu tkuu Asetuksen 40 CFR kppleen 1045, lkppleen B luomien velvoitteiden mukisesti Mercury Mrine nt vähittäissikklle viiden vuoden ti 175 käyttötunnin (kumpi tulee ensin) tkuun siitä, että moottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu niin, että se noudtt myyntijnkohtn ilmnsuojelusetuksen (Clen Air Act) pykälän 213 nojll voimss olevi sääntöjä eikä moottoriss ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk estäisivät moottori täyttämästä voimss olevi määräyksiä. Päästötkuu koskee kikki osi, jotk on lueteltu kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit. Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit EPA:n j Klifornin päästötkuu koskee kikki seurvss lueteltuj osi: PÄÄSTÖJENHALLINTAJÄRJESTELMÄN OSAT: 1. Polttoineen nnostelujärjestelmä. Ksutin j sisäiset ost (j/ti pineensäädin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä) b. Kylmäkäynnistyksen rikstusjärjestelmä c. Imuventtiilit 2. Imuilmjärjestelmä. Imusrj b. Turbohdin- j hdinjärjestelmät (soveltuvin osin) 3. Sytytysjärjestelmä. Sytytystulpt b. Mgneetto- ti elektroninen sytytysjärjestelmä c. Sytytyksen joitusjärjestelmä d. Sytytyskäämi j/ti ohjusyksikkö e. Sytytysjohdot 4. Voitelujärjestelmä (pitsi 4-thtimoottorit). Öljypumppu j sisäiset ost b. Öljynruiskuttimet c. Öljymittri 5. Pkoksujärjestelmä. Pkosrj b. Pkoventtiilit 6. Edeltävissä järjestelmissä käytettävät sekliset ost. Letkut, kiristimet, liittimet, putket, tiivisteet ti tiivistyslitteet sekä kiinnitysost b. Hihnpyörät, hihnt j välipyörät c. Tyhjiö-, lämpö-, suunt- j ikherkät venttiilit j ktkisimet. d. Elektroniset säätimet Päästötkuu ei koske osi, joiss esiintyvä vik ei lisäisi moottorin säädettävien osien päästöjä. fin 9

18 Klifornin päästöjen rjoitettu tkuu TAKUUTIEDOT Klifornin ilmvrntolutkunt (Cliforni Air Resources Bord) on julkissut ilmnssteiden päästömääräykset perämoottoreille. Määräykset pätevät kikkiin Kliforniss vähittäissikkille myytyihin perämoottoreihin, jotk on vlmistettu mllivuodeksi 2001 ti myöhemmin. Näiden määräysten mukisesti Mercury Mrine nt tämän rjoitetun tkuun päästöjenhllintjärjestelmille (ktso seurvss lueteltvt Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit) j tk lisäksi, että perämoottori on suunniteltu, rkennettu j vrustettu noudttmn kikki voimss olevi Klifornin ilmvrntolutkunnn omksumi sääntöjä sen työturvllisuuslin (Helth nd Sfety Code) lukujen 1 j 2, osn 5, joksen 26 ntmien vltuuksien nojll. Tietoj rjoitetust tkuust, jok koskee päästöihin liittymättömiä perämoottorin osi, st perämoottoriisi kuuluvst rjoitetun tkuun ilmoituksest. TAKUUN LAAJUUS: Mercury Mrine tk, että sen uusien mllivuoden 2001 j myöhempien sisä- j sisäperämoottorien päästöjenhllintjärjestelmien osiss (ktso Päästöjenhllintjärjestelmän komponentit), jotk klifornilinen jälleenmyyjä on myynyt Kliforniss suville vähittäissikkille, ei ole mterili- ti vlmistusvikoj, jotk iheuttvt tkuunlisen osn poikkemisen kikiss olennisiss suhteiss Mercury Mrinen Klifornin ilmvrntolutkunnlle jättämässä sertifiointihkemuksess kuvtust osst jnjksoksi j ehdoill, jotk ilmoitetn myöhempänä. Tkuuvin määrityksen hint kuuluu tkuun piiriin (jos tkuukorvushkemus hyväksytään). Tkuun lisen osn vioittumisen iheuttmt vuriot muille moottorin osille korjtn myös tkuun lisin. TAKUUN KESTOAIKA: Tämä rjoitettu tkuu nt suojn uusien mllivuoden 2001 j myöhempien perämoottorien, jotk on myyty Kliforniss vähittäissikklle, päästöjenhllintjärjestelmille neljäksi (4) vuodeksi joko tuotteen ensimmäisestä myyntipäivästä ti ensimmäisestä käyttöönottopäivästä sen mukn, kumpi tphtuu ensin, ti moottorin 250 käyttötunniksi (moottorin tuntimittrin määrittelemänä, jos sellinen on sennettu). Päästöihin liittyvät normlin kunnosspidon kohteet, kuten sytytystulpt j suodttimet, jotk ovt tkuunlisten osien listll, on tttu vin niiden ensimmäiseen vdittvn vihtoon sti. Lisätietoj on kohdss Päästöjenhllintjärjestelmän ost j huoltoiktulu. Tkuuikn suoritettu osien korjus, vihto ti huoltotehtävä ei pidennä tkuuik sen lkuperäistä päättymispäivää edemmäksi. Voimss olev tkuuik voidn siirtää seurvlle ostjlle. (Ktso tkuun siirto koskevi ohjeit.) MITEN TAKUUSUOJA SAADAAN: Asikkn pitää järjestää Mercurylle kohtuullinen tilisuus korjuksen tekoon sekä kohtuullinen käsiksi pääsy tuotteeseen tkuuhuollon suorittmiseksi. Tkuuvteet tulee esittää tuomll tuote trkstettvksi Mercuryn jälleenmyyntipisteeseen, jok on vltuutettu tuotteen huoltmiseen. Jos ostj ei voi toimitt tuotett selliselle jälleenmyyjälle, ilmoit sist Mercury Mrinelle, jolloin Mercury järjestää trkstuksen j tkuunliset korjukset. Tässä tpuksess ostj mks kikki sin liittyvät kuljetuskustnnukset j/ti mtkkulut. Mikäli tkuu ei kt suoritettu huolto, ostj mks kikki selliseen liittyvät työ- j mterilikustnnukset sekä kikki muut kyseiseen huoltoon liittyvät kulut. Ellei Mercury niin pyydä tekemään, ostjn ei pidä lähettää tuotett ti tuotteen osi suorn Mercurylle. MITÄ MERCURY TEKEE: Mercury Mrinen yksinominen j ino velvoite tämän tkuun puitteiss on rjoitetusti, omll kustnnuksellmme j vlintmme mukn korjt ti viht villiset ost uusiin ti Mercury Mrinen hyväksymiin peruskorjttuihin osiin ti korvt Mercury-tuotteest mksettu hint. Mercury vr oikeuden tehdä ik join prnnuksi ti muutoksi tuotteisiin olemtt velvollinen tekemään muutoksi ikisemmin vlmistettuihin tuotteisiin. MITÄ TAKUU EI KATA: Tämä rjoitettu tkuu ei kt rutiinihuoltokohteit, virityksiä, säätöjä, normli kulumist, väärinkäytön iheuttmi vurioit, epänormli käyttöä, potkurin ti välityssuhteen käyttöä, jok ei slli moottorin käyntiä suositeltvll täysksun kierrosluvull (ktso Yleistietoj Tekniset tiedot), tuotteen käyttöä tvll, jok ei vst käyttö- j huolto-oppn toimint-/käyttökierto-osn suosituksi, liminlyöntiä, onnettomuuksi, uppomist, väärää sennust (sinmukiset sennusmääritykset j -tekniikt on selostettu tuotteen sennusohjeiss), epäkelpo huolto, suihkupumpun siipipyöriä j sisuksi, käyttämistä polttoineiden, öljyjen ti voiteluineiden knss, jotk eivät sovellu tuotteess käytettäviksi (ktso Polttoine j öljy), osien muuttelu ti poistminen. Tämä tkuu ei kt vesiltä nostoon, vesille lskuun, hinukseen, säilytykseen, puhelimen käyttöön, vuokrn, iheutuneeseen hittn, liturimksuihin, vkuutuksen hnkintn, linn mksuihin, jn hukkn, nsioiden menetykseen ti mihin thns muun tyyppiseen stunnis- ti seurnnisvhinkoon liittyviä kustnnuksi. Lisäksi veneen suunnittelust johtuvn veneen rkenteiden ti mterilin poistoon j/ti vihtoon liittyvät kulut, jott tuotteeseen päästäisiin veneessä käsiksi, eivät ole tämän tkuun kttmi. 10 fin

19 TAKUUTIEDOT Tkuuseen kuulumttomn päästöjenhllintlitteiden j -järjestelmien kunnosspidon, vihdon ti korjuksen s suoritt mikä thns venemoottorien korjusliike ti -henkilö. Muiden kuin Mercury-osien käyttö tkuuseen kuulumttomn kunnosspitoon j korjukseen ei ole peruste muiden tkuunlisten töiden kieltämiseen. Lisäosien (kuten Klifornin sääntökokoelmn nimikkeen 13 kohdss 1900 (b)(1) j (b)(10) on määritelty) ti muutettujen osien käyttö, joit Klifornin ilmvrntolutkunt ei ole sllinut, voi oll perusteen tkuuvteen kieltämiseen Mercuryn Mrinen hrkinnn mukn. Sllimttomien lisäosien ti muutettujen osien iheuttmt tkuunlisten osien vit eivät kuulu tkuun piiriin. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA RAJOITUKSET TÄMÄ TAKUU EI NIMENOMAISESTI KATA KONKLUDENTTISIA TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA EIKÄ TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. SIKÄLI KUIN KONKLUDENTTISIA TAKUITA EI VOIDA JÄTTÄÄ TAKUUN ULKOPUOLELLE, NE RAJOITETAAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOAIKAAN. TÄMÄ TAKUU EI KATA SATUNNAIS- JA SEURANNAISVAHINKOJA. JOTKIN OSAVALTIOT/MAAT EIVÄT SALLI EDELLÄ ANNETTUJA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA, MISTÄ JOHTUEN NE EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN TAI OSAVALTION MUKAISESTI. Jos sinull on kysymyksiä tkuuseen liittyvistä oikeuksistsi ti velvollisuuksistsi, ot yhteys Mercury Mrineen numeross (USA). Klifornin ilmvrntolutkunnn selitys Klifornin päästöjenhllinnn tkuuilmoituksest TAKUUSEEN LIITTYVÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI: Klifornin ilmvrntolutkunt selittää mielellään mllivuoden 2001 j myöhempien perämoottorien päästöjenhllintjärjestelmän tkuun. Kliforniss uudet perämoottorit täytyy suunnitell, rkent j vrust täyttämään osvltion nkrt svusumu estävät normit. Mercury Mrinen täytyy nt tkuu perämoottorisi päästöjenhllintjärjestelmälle ll lueteltviksi joiksi edellyttäen, ettei perämoottorisi ole käytetty väärin, liminlyöty ti huollettu kelvottomsti. Moottorin päästöjenhllintjärjestelmään voi kuulu sellisi osi kuin ksutin ti polttoineen ruiskutusjärjestelmä, sytytysjärjestelmä ti ktlysttori. Siihen voi myös sisältyä letkuj, hihnoj, liittimiä j muit päästöihin liittyviä sennelmi. Missä tkuunlinen vik esiintyy, Mercury Mrine korj perämoottorisi ilmn sinulle koituvi kuluj, mukn lukien vinmääritys, ost j työ. VALMISTAJAN TAKUUSUOJA: Vlitut päästöjenhllintost mllivuoden 2001 j myöhemmistä perämoottoreist ovt tkuun lisi neljä (4) vuott ti 250 käyttötunti sen mukn, kumpi sttuu ensin. Käyttötunteihin perustuv tkuusuoj sllitn kuitenkin vin perämoottoreille j luksille, jotk on vrustettu sillisill tuntimittreill ti niitä vstvill. Jos jokin päästöihin liittyvä moottorisi os vioittuu tkuun olless voimss, Mercury Mrine korj ti viht osn. OMISTAJAN TAKUUSEEN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET: Perämoottorin omistjn olet vstuuss vdittvn kunnosspidon suorittmisest, jonk näet Huolto -osst. Mercury Mrine suosittelee, että pidät tlless kikkien perämoottoriisi liittyvien huoltotöiden kuitit, mutt Mercury Mrine ei voi kieltää tkuut pelkästään kuittien puutteen vuoksi ti sen tki, ettet ole vrmistnut kikkien iktulun mukisten huoltotöiden suorittmist. Perämoottorin omistjn sinun pitäisi kuitenkin oll tietoinen siitä, että Mercury Mrine voi kieltää sinult tkuusuojn, jos perämoottorisi ti sen os on vioittunut väärinkäytön, liminlyönnin, kelvottomn kunnosspidon ti hyväksymättömien muutosten tähden. Olet velvollinen viemään perämoottorisi Mercury-jälleenmyyjälle, joll on vltuudet huolt tuote, heti kun ongelm esiintyy. Tkuukorjukset suoritetn loppuun kohtuullisess jss, jok ei ylitä 30 päivää. Jos sinull on kysymyksiä tkuuseen liittyvistä oikeuksistsi ti velvollisuuksistsi, ot yhteys Mercury Mrineen numeross (USA). Päästöjen todistuskyltti (tähti) Perämoottorien koppn on kiinnitetty jokin seurvist tähtimerkeistä. Puhtmmn venemoottorin symboli merkitsee: fin 11

20 TAKUUTIEDOT Puhtmpi ilm j vesi terveellisempi elämäntyyli j ympäristö. Prempi polttoinetlous poltt jop prosentti vähemmän bensiiniä j öljyä kuin tvlliset ksuttimelliset kksithtimoottorit säästäen rh j luonnonvroj. Pitempi päästötkuu suojelee kuluttj tehden käytöstä huoletont. Yksi tähti Vähäiset päästöt Yhden tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuoden 2001 pkoksupäästöjen normit. Moottorien, jotk täyttävät nämä normit, päästöt ovt 75 % lhisempi kuin tvllisten ksuttimellisten kksithtimoottorien. Nämä moottorit vstvt Yhdysvltin EPA:n vuonn 2006 venemoottoreilt vdittvi normej. Kksi tähteä Hyvin vähäiset päästöt Khden tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2004 henkilöveneiltä j perämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 20 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Kolme tähteä Ultrvähäiset päästöt Kolmen tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2008 henkilöveneiltä j perämoottoreilt vdittvt pkoksujen päästönormit ti veneiden sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksujen päästönormit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 65 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. Neljä tähteä Superultrvähäiset päästöt Neljän tähden merkki osoitt, että moottori täyttää ilmvrntolutkunnn vuonn 2009 sisäperä- j sisämoottoreilt vdittvt pkoksunormit. Henkilökohtiset vesilukset j veneiden perämoottorit voivt myös täyttää nämä normit. Nämä normit täyttävien moottorien päästöt ovt 90 % pienempiä kuin yhden tähden vähäisten päästöjen moottorien. 12 fin

21 Veneilijäin vstuu YLEISTIETOJA Veneen käyttäjä (ohjj) on vstuuss veneen oikest j turvllisest ohjmisest sekä veneessä olevien j muiden henkilöiden turvllisuudest. Suosittelemme vkvsti, että jokinen veneen käyttäjä (ohjj) lukee j tuntee täysin tämän käsikirjn sisällön kokonisuudessn ennen perämoottorin käyttämistä. Tulee vrmist, että inkin yksi henkilö ohjjn lisäksi on tietoinen perämoottorin käynnistyksen, käytön j käsittelyn perusperitteist siltä vrlt, että ohjj on veneen käyttöön kykenemätön. Ennen perämoottorin käyttöä Lue tämä ohjekirj huolellisesti. Opettele käyttämään perämoottorisi oikein. Jos sinull on kysyttävää, ot yhteys jälleenmyyjään. Turvllisuus- j käyttöohjeiden noudttminen sekä niiden ohell terveen järjen käyttö voi utt estämään henkilövmmoj j tuotevurioit. Tässä ohjekirjss sekä moottoriss oleviss turvllisuusohjetrroiss käytetään seurvi turvllisuusvroituksi, jott kiinnität huomiot erityisiin turvllisuusohjeisiin, joit on noudtettv.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAARA Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht kuolemn ti vkvn vmmn, jos sitä ei vältetä.! VAROITUS Osoitt vrllisen tilnteen, jok voi joht lievään ti kohtliseen vmmn, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS Osoitt tilnteen, jok voi joht moottorin ti muun tärkeän osn rikkoutumiseen, jos sitä ei vältetä. Veneen teho! VAARA Sellisen perämoottorin käyttäminen, mikä ylittää veneen suurimmn sllitun hevosvoimrjn, voi 1. iheutt veneen hllinnn menetyksen, 2. sett liiksi pino perään iheutten veneen tspinosennon häiriintymisen ti 3. iheutt veneen hjomisen erikoisesti peräpeilin lueell. Veneen vrustmisest liin suurell moottorill voi oll seuruksen vkv vmm, kuolem ti veneen vhingoittuminen. fin 13

22 YLEISTIETOJA Älä käytä liin voimkst moottori äläkä ylikuormit venettäsi. Useimmt veneet on vrustettu trpeellisell tunnistuskilvellä, joss on veneen vlmistjn hllintohjeiden mukisesti määrittelemä suurin sllittu moottorin hevosvoim j kuormitus. Jos si ei ole selvä, ot yhteyttä kuppiseesi ti veneen vlmistjn. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Pikveneen j suuritehoisen veneen jo Jos perämoottorisi käytetään pikveneessä ti suuritehoisess veneessä, jok ei ole sinulle ennestään tuttu, suosittelemme, ettet j sitä koskn huippunopeudell pyytämättä ensin lustv opstust j tutustumisjo jälleenmyyjältä ti toiselt kuljettjlt, joll on kokemust vene/perämoottoriyhdistelmästä. Lisätietoj on lehtisessä Suuritehoisen veneen jo jonk st jälleenmyyjältä, mhntuojlt ti Mercury Mrinelt. Kuko-ohjuksell vrustetut perämoottorit Perämoottoriin yhdistetyssä kuko-ohjimess on oltv "käynnistyy vin vpll" -suojlite. Tämä estää moottorin käynnistymisen, kun vihde kytketään päälle muust kuin vp-sennost.! VAARA Moottorin käynnistäminen vihteen olless kytkettynä voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä, joss ei ole vp-sennon suojlitett Huomutus kuko-ohjuksest Ohjuksen yhdystnko, jok yhdistää ohjuskpelin moottoriin, on kiinnitettävä itselukittuvill muttereill. Näitä itselukittuvi muttereit ei s koskn korvt tvllisill muttereill (ei-lukittuvill), kosk ne löystyvät j tärisevät irti vputten yhdystngon. 14 fin

23 YLEISTIETOJA! VAARA Ohjuksen yhdystngon irtominen voi joht siihen, että vene tekee äkkinäisen, terävän käännöksen. Tämä mhdollisesti rju liike voi iheutt sen, että veneessä olijt lentävät yli lidn, mistä voi oll seuruksen vkvi vmmoj ti kuolem. - Itselukittuvt mutterit Nrullinen hätäktkisin Hätäktkisimen trkoituksen on smmutt moottori, kun kuljettj siirtyy niin kus kuljettjn piklt (esim. jos hän piskutuu vhingoss pois pikltn), että ktkisin ktivoituu. Ohjuskhvlliset perämoottorit j eräät kukosäädinmllit on vrustettu nrullisell hätäktkisimell. Nrullinen hätäktkisin voidn sent lisävrusteeksi yleensä kojelutn ti kuljettjn pikn viereiseen litn. Nrun pituus on yleensä cm (4 5 ft.) suorksi vedettynä, j sen toisess päässä on ltt, jok työnnetään ktkisimeen, j toisess päässä on hknen, jok kiinnitetään kuljettjn. Hätäktkisijn nru on kierteinen, jott se on lepotilss niin lyhyt kuin mhdollist eikä sotkeudu lähellä oleviin esineisiin. Se on venyvä, jott minimoidn todennäköisyys sen ktivointiin vhingoss, jos kuljettj siirtyilee trkoituksell kuljettjn normlin pikn lähettyvillä. Jos hlutn lyhyempi hätäktkisinnru, kierrä nru kuljettjn rnteen ti säären ympäri ti tee nruun solmu. b b - Hätäktkisimen nru Nrullinen hätäktkisin Lue seurvt turvllisuustiedot ennen kuin jtkt. Tärkeitä turvllisuustietoj: Hätäktkisimen trkoituksen on smmutt moottori, kun kuljettj siirtyy niin kus kuljettjn piklt, että ktkisin ktivoituu. Näin tphtuu, jos kuljettj puto vhingoss lidn yli ti liikkuu riittävän kus kuljettjn piklt veneen sisällä. Lidn yli putominen j vhingoss veneestä ulos piskutuminen tphtuu todennäköisemmin mtllitisiss kumiveneissä, klstusveneissä, urheiluveneissä j kevyissä, herkästi ohjutuviss veneissä, joit ohjtn käsikhvll. Lidn yli putominen j vhingoss piskutuminen johtuvt myös todennäköisemmin huonoist käyttötvoist, joihin kuuluvt istuimen selkänojn ti lidn päällä istuminen plnusnopeuksill, seisominen plnusnopeuksill, klstusveneen kohotetuill knsill istuminen, plnusnopeudell jo mtlss ti esteitä sisältävässä vedessä, otteen irrottminen ohjuspyörästä ti -khvst, jok vetää jompnkumpn suuntn, lkoholin ti huumeiden käyttö ti usklis veneen käsittely suurill nopeuksill. fin 15

24 YLEISTIETOJA Vikk hätäktkisimen ktivointi pysäyttää moottorin välittömästi, veneen eteneminen jtkuu jonkin mtk riippuen nopeudest j mhdollisest kääntökulmst smmutushetkellä. Vene ei kuitenkn tee täyttä ympyräkäännöstä. Vene voi vpn kulkiessn iheutt sen kulkureitillä oleville vmmoj, jotk ovt yhtä vkvi, kuin veneen kulkiess moottorin voimll. Suositmme vkvsti, että muille veneessä oleville opetetn sinmukiset käynnistys- j jomenettelyt siltä vrlt, että he joutuvt käyttämään moottori hätätilnteess (esim. jos kuljettj heittyy vhingoss ulos veneestä).! VAARA Jos kuljettj puto veneestä, moottori on smmutettv välittömästi veneen iskust iheutuvn vkvn vmmn ti kuolemn mhdollisuuden vähentämiseksi. Hätäktkisin on in kiinnitettävä hyvin nrull kuljettjn.! VAARA Vältä hidstusvoimien iheuttm vkv vmm ti kuolem, jok johtuu hätäktkisimen vhingoss ti thttomsti ktivoitumisest. Veneen kuljettj ei s koskn lähteä kuljettjn piklt irrottmtt hätäktkisimen nru itsestään. Ktkisimen ktivoituminen vhingoss ti thttomsti normlin jon ikn on myös mhdollist. Tämä voi iheutt jonkin ti kikki seurvist, mhdollisesti vrllisist tilnteist: Veneessä olevt sttvt sinkoutu eteenpäin eteenpäin-liikkeen odottmttomn menetyksen tki. Tämä koskee erityisesti veneen etuosss olevi mtkustji, jotk sttvt sinkoutu keuln yli j mhdollisesti iskeytyä vihteiston koteloon ti potkuriin. Tehon j ohjuksen hllinnn menetys kovn merenkäynnin, voimkkn virrn ti kovn tuulen vllitess. Hllinnn menetys lituriin jettess. PIDÄ NARULLINEN HÄTÄKATKAISIN JA KATKAISIMEN NARU HYVÄSSÄ TOIMINTAKUNNOSSA Trkist ennen jokist käyttöä, että nrullinen hätäktkisin toimii kunnoll. Käynnistä moottori j smmut se vetämällä hätäktkisimen nrust. Jos moottori ei smmu, vie ktkisin korjttvksi ennen veneen käyttöä. Trkst ennen jokist käyttöä silmämääräisesti, että hätäktkisin on hyvässä toimintkunnoss eikä sen nruss ole repeämiä, viiltoj ti kulumi. Trkst, että nrun päissä olevt kiinnikkeet ovt hyvässä kunnoss. Vihd vurioituneet ti kuluneet hätäktkisimen nrut. Vedessä olevien henkilöiden suojminen VENEEN LIIKKUESSA Vedessä seisovn ti kelluvn henkilön on vike siirtyä syrjään nähdessään moottoriveneen tulevn kohti jop hiljisellkin vuhdill Hidst in vuhti j j erittäin vrovisesti pikoill, joiss voi oll ihmisiä vedessä. 16 fin

25 YLEISTIETOJA Ain kun vene liikkuu vpsti perämoottorin vihde vp-sennoss, ympäröivä vesi iheutt potkurin pyörimisen. Tämä potkurin vp pyöriminen voi iheutt vkvn vmmn. VENEEN OLLESSA PAIKALLAAN! VAARA Pysäytä moottori välittömästi, jos hvitset henkilön vedessä lähellä venettäsi. Vike vmm on todennäköinen, jos vedessä olev henkilö s iskun pyörivästä potkurist, liikkuvst veneestä, vihdekotelost ti liikkuvn veneeseen ti vihdekoteloon tiukkn kiinnitetystä lisälitteest. Vihd perämoottori vplle j smmut moottori, ennen kuin sllit ihmisten uid ti seiso vedessä lähellä venettä. Mtkustjien turvllisuusviesti ponttoni- j knsiveneet Veneen liikkuess pidä silmällä kikkien mtkustjien sijinti. Älä nn yhdenkään mtkustjn seistä ti käyttää sellisi istuimi, joit ei ole trkoitettu tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell joon. Veneen nopeuden äkkinäinen hidstuminen, mikä seur esimerkiksi törmäyksestä suureen ltoon ti vnveteen, äkillisestä ksun vähentymisestä ti jyrkästä veneen suunnn muutoksest, voi heittää mtkustjt veneen etuosn yli. Putominen veneen etuosn yli khden ponttonin väliin stt heidät vrn joutu perämoottorin tielle. VENEET, JOISSA ON AVOIN ETUKANSI Kukn ei s koskn oleskell knnell keulkiteen edessä veneen liikkuess. Pidä kikki mtkustjt keulkiteen ti -ituksen tkn. Etuknnell oleskelevt henkilöt voivt helposti piskutu lidn yli, ti jos ihmiset riiputtvt jlkojn etureunn yli, llokko voi vetäistä heidät jloist veteen ! VAARA Vältä vkv vmm ti kuolem ponttonin etupään ti voknnen yli putomisen j veneen lle jäämisen seuruksen. Pysy kukn knnen etupäästä j istu, kun vene on liikkeessä. VENEET, JOIDEN ETUPÄÄHÄN ON ASENNETTU KORKEAJALUSTAISET KALASTUSTUOLIT Korotettuj klstustuolej ei ole trkoitettu käytettäviksi, kun vene kulkee tyhjäkäyntiä ti uistelu nopemmll vuhdill. Istu inostn istuimill, jotk on trkoitettu suuremmill nopeuksill mtkustmiseen. fin 17

26 YLEISTIETOJA Odottmton äkillinen veneen nopeuden hidstuminen voi pudott korkemmll istuvn mtkustjn veneen etuosn yli Allokoss j vnvedessä hyppäys Vp-jn käyttöön trkoitettujen veneiden jo llokoss j vnvedessä on luonnollinen os veneilystä. Jos tämä suoritetn riittävällä nopeudell siten, että veneen runko on osittin ti kokonn vedestä kohonneen, syntyy määrätynlisi vrtilnteit, vrsinkin veneen lskeutuess tkisin veteen Suurin vr on veneen suunnn muutos hypyn ikn. Kun vene sitten koskett uudelleen vettä, se voi muutt äkkinäisesti suunt. Näin jyrkkä suunnn muutos voi singot veneessä olijt istuimistn ti lidn yli.! VAARA Vältä vkv henkilövmm ti kuolem, jok voi joht veneessä ti lidn yli sinkomiseen, kun vene lskeutuu tkisin veteen hypättyään llon ti vnveden yli. Vältä llon j vnveden iheuttmi hyppyjä mikäli mhdollist. Muistut kikki veneessä olijoit, että jos näin tphtuu, heidän on pysyteltävä mhdollisimmn lhll j pidettävä kiinni mistä thns veneen kiinteästä osst. On myös toinen hrvemmin iheutuv vrllinen tilnne, jos venettä jetn llokoss ti vnvedessä. Jos veneen keul on kllistunut ilmss ollessn trpeeksi kus lspäin, se voi vettä koskettessn mennä veden lle j siitä tulee hetkeksi "vedenlinen lus". Tämä pysäyttää veneen melkein heti j voi singot veneessä olijt eteenpäin. Vene voi myös ohjutu jyrkästi toiselle puolelle. 18 fin

27 Vedenlisiin esteisiin osuminen YLEISTIETOJA Vähennä nopeutt j jtk vrovsti in, kun jt veneellä mtlss vedessä ti lueill, joill epäilet olevn vedenlisi esteitä, joihin perämoottori ti veneen pohj voivt osu. Tärkein kelluvien ti vedenlisten esteiden iheuttmien vmmojen ti törmäysvurioiden vähentämiskeino on veneen nopeuden rjoittminen. Tällisiss olosuhteiss veneen vähimmäisplnusnopeuden on oltv24 40 km/h (15 25 mph) ! VAARA Vältä kelluvn ti vedenliseen esteeseen osuneen moottorin osittisen ti kokonisen veneeseen sinkoutumisen iheuttm vkv loukkntuminen ti kuolem jmll enintään vähimmäisplnusnopeudell. Kelluvn ti vedenliseen esineeseen osuminen voi joht lukemttomiin eri tilnteisiin. Jotkut näistä tilnteist voivt iheutt seurv: Os perämoottorist ti koko perämoottori voi murtu irti j lentää veneeseen. Vene voi yhtäkkiä viht suunt. Tällinen terävä suunnnvihdos voi heittää mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Veneen vuhti voi hidstu nopesti. Tämä heittää mtkustjt eteenpäin ti jop veneen lidn yli. Törmäys vurioitt perämoottori j/ti venettä. Pidä mielessä, että tärkein vmmojen ti törmäysvurioiden vähentämiskeino on veneen nopeuden rjoittminen. Veneen nopeus tulee rjoitt vähimmäisplnusnopeuteen, kun jetn vesillä, joill tiedetään olevn vedenlisi esteitä. Vedenliseen esineeseen osumisen jälkeen moottori pitää smmutt mhdollisimmn pin j on trkistettv, ettei osi ole rikkoutunut ti löystynyt. Jos vurioit näkyy ti epäillään, perämoottori pitää viedä vltuutetulle jälleenmyyjälle perusteellist trkstust j trvittvi korjuksi vrten. Pitää myös trkst, ettei veneessä ole runko- ti peräpeilimurtumi ti vuotoj. Vurioituneen perämoottorin käyttäminen voi iheutt lisävurioit perämoottorin muille osille ti vikutt veneen hllintn. Jos käyttöä on välttämätöntä jtk, tee niin huomttvsti pienemmillä nopeuksill.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vkvt vmmt ti kuolem. Törmäysvurioituneen perämoottorin käytön jtkminen voi joht äkkinäiseen perämoottorin osrikkoon myöhemmän törmäyksen tphtuess ti ilmnkin. Trkstut perämoottori perusteellisesti j teetä kikki trpeelliset korjukset. KÄSINOHJATTAVIEN PERÄMOOTTOREIDEN TURVALLISUUSOHJEET Veneen olless liikkeessä ihmisten ti lstin ei pidä oll syvennyksessä ti lueell suorn perämoottorin edessä. Jos isketään vedenliseen esteeseen, perämoottori kllistuu ylöspäin j jos joku on tällä lueell, voi seuruksen oll vkv tpturm. fin 19

28 Mllit, joiss on puristvt kiinnitysruuvit: YLEISTIETOJA Joisskin perämoottoreiss on peräpeiliin puristvt kiinnitysruuvit. Ainostn puristvien kiinnitysruuvien käyttäminen ei riitä perämoottorin oiken j turvlliseen kiinnittämiseen peräpeiliin. Perämoottorin oike sennus käsittää moottorin kiinnityksen ruuveill veneeseen peräpeilin läpi. Ktso koht Asennus - Perämoottorin sennus sdksesi yksityiskohtisempi sennustietoj.! VAARA Vältä irronneen moottorin iheuttmn iskun iheuttm vkv tpturm ti kuolem. Älä nn moottorin kiihtyä joutokäynnin yläpuolelle, jos epäilet vedenlisten esteiden esiintymistä j perämoottori ei ole kiinnitetty peräpeiliin oikein. Jos esteeseen isketään plnusnopeudell j perämoottori ole kunnoll kiinnitetty peräpeiliin, perämoottori voi irtntu peräpeilistä j pudot veneeseen. Pkoksupäästöt VARO HÄKÄMYRKYTYSTÄ Kikkien polttomoottoreiden pkoksuiss on hiilimonoksidi (häkää). Näitä ovt veneiden perämoottorit, perävetolitteet j sisämoottorit, jotk liikuttvt veneitä, sekä generttorit, jotk ntvt teho veneiden eri lisävrusteille. Häkä on tppv ksu, jok on hjutont, väritöntä j mutont. Häkämyrkytyksen lkuoireisiin, joit ei pidä sekoitt merisiruteen ti humltumiseen, kuuluvt päänsärky, huimus, uneliisuus j phoinvointi.! VAARA Vältä tilnnett, joss moottori käy veneen olless huonosti tuuletettu. Pitkäikinen ltistus hiilimonoksidille konsentrtion olless riittävä voi joht tjuttomuuteen, ivovurioon ti kuolemn. HYVÄ TUULETUS Tuulet mtkustjien pikk, v sivuverhot ti etupään luukut ksujen poistmiseksi HUONO TUULETUS Esimerkki hyvästä ilmn virtuksest veneen läpi Tietyissä jo- j/ti tuuliolosuhteiss pysyvästi ktetut ti purjeknkll ktetut hytit ti ohjmot, joiss on riittämätön tuuletus, voivt vetää sisään häkää. Asenn veneeseen yksi ti usempi häkäilmisin. Hrvinisiss tpuksiss, erittäin tyynellä säällä, uimrit j mtkustjt, jotk ovt piklln seisovn veneen suljetull lueell, joss ti jonk lähellä käy moottori, sttvt ltistu vrlliselle häkätsolle. 20 fin

29 VENEEN OLLESSA PAIKALLAAN YLEISTIETOJA b b - Moottorin käyttö, kun vene on htss lituripikss Kiinnitettynä pikkn, joss on lähellä toinen vene, jonk moottori käy VENEEN LIIKKUESSA b b - Veneen jokulm, joss keul on liin korkell Veneen jminen etupään luukkuj vmtt Perämoottorin vrusteiden vlitseminen Tätä perämoottori vrten on suunniteltu j testttu idot Mercury Precision- j Quicksilver-vrusteet. Lisävrusteet ovt stviss Mercury Mrine -jälleenmyyjiltä. TÄRKEÄÄ: Trkist si jälleenmyyjältä ennen lisävrusteiden sentmist. Hyväksyttyjen lisävrusteiden väärinkäyttö ti hyväksymättömien lisävrusteiden käyttö voi vurioitt tuotett. Joitkin vrusteit, jotk eivät ole Mercury Mrinen myymiä ti suunnittelemi, ei void turvllisesti käyttää tässä perämoottoriss ti perämoottorin käyttöjärjestelmässä. Hnki j lue kunkin lisävrusteen erilliset sennus-, käyttö- j huolto-oppt. Opstust turvlliseen veneilyyn Jott vesiteistä voitisiin turvllisesti nutti, tutustu pikllisiin j yleisiin veneilyn sääntöihin j rjoituksiin j ot huomioon seurvt ohjeet. Käytä kelluntvälineitä. Pidä virnomisten hyväksymä henkilökohtinen, sopivn kokoinen, veteen heitettävä kellumisväline jokist henkilöä vrten käyttövlmiin veneessä. Älä ylikuormit venettä. Useimmt veneet on luokiteltu j hyväksytty käyttöön suurimmn sllitun kuormituksen (pinon) mukn (ktso veneen kuormituskilvestä). Jos tämä ei ole selvä, ot yhteyttä myyjään ti veneen vlmistjn. Suorit turvllisuustrkstukset j vdittu huolto säännöllisen iktulun mukn j vrmist, että kikki korjukset on suoritettu sinmukisesti. Perehdy kikkiin merenkulkusääntöihin j vesistölkeihin, j noudt niitä. Veneen ohjjn tulisi suoritt veneilyn turvllisuuskurssi. fin 21

30 YLEISTIETOJA Vrmist, että jokinen veneessä olij istuu piklln. Älä nn kenenkään istu ti oleskell sellisiss veneen osiss, jotk eivät ole trkoitetut siihen trkoitukseen. Tähän kuuluvt istuinten tkost, reelingit, peräpeili, keul, knnet, korotetut klstustuolit, pyörivä klstustuoli; missään sellisess veneen osss, joss odottmton vuhdin lisäys, äkkinäinen pysähtyminen, odottmton veneen ohjuksen menetys ti äkkinäinen veneen liike voi heittää henkilön yli lidn ti veneeseen. Älä mene vesille ollesssi lkoholin ti huumusineiden vikutuksen lisen. Näiden ineiden käyttö vikutt hrkintkykyysi j hidst suuresti toimintnopeuttsi. Vlmist muit veneen ohjji. Opet inkin yhdelle veneessä olevlle henkilölle perusohjeet perämoottorin käynnistämisessä j veneen ohjuksess sen vrlt, että ohjj ei kykene toimimn ti puto veteen. Mtkustjien veneeseentulo. Pysäytä moottori in, kun mtkustjt nousevt veneeseen, poistuvt veneestä ti ovt lähellä veneen perää (potkuri). Perämoottorin vihtminen vplle ei ole riittävä vrotoimenpide. Ole vlps! Veneen ohjj on vstuuss sinmukisen näkö- (j kuulo) -tähystyksen ylläpitämisestä. Ohjjll on oltv esteetön näköl erikoisesti veneen eteen. Mtkustjt, kuorm ti klstusistuimet eivät s peittää ohjjn näköl, kun venettä jetn tyhjäkäyntiä suuremmll nopeudell. Älä milloinkn j venettä suorn vesihiihtäjän tkse sillä hiihtäjä voi ktu. Niinpä esimerkiksi 40 km:n (25 MPH) tuntinopeudell kulkev vene svutt 61 m:n (200 jlk) päähän veneen eteen ktuneen hiihtäjän 5 sekunniss. Vro ktuneit vesihiihtäjiä. Jos käytät venettäsi vesihiihtoon ti smnlisiin toimiin, pidä in ktunut vesihiihtäjä veneen ohjjn puolell, kun plt tkisin hiihtäjää uttmn. Ohjjn on in pidettävä ktunut hiihtäjä näköpiirissään eikä koskn peräydyttävä hiihtäjän ti kenenkään muun vedessä olevn luo. Ilmoit onnettomuudet. Ann pikllisille virnomisille lkimääräinen ilmoitus veneonnettomuuksist. Srjnumeron kirjminen On tärkeää kirjoitt tämä numero muistiin vstisen vrlle. Srjnumero sijitsee kuvn osoittmss kohdss. XXXXXXXX XXXX b d XX c - b - c - d - Srjnumero Mllitunnus Vlmistusvuosi CE-merkki (sikäli kuin soveltuu) Tekniset tiedot Mllit 15/15 ProKicker 20 Teho 11,0 kw (15 hv) 14,7 kw (20 hv) Täysksun kierroslukulue /min /min 22 fin

31 YLEISTIETOJA Mllit 15/15 ProKicker 20 Eteenpäinvihteen tyhjäkäyntinopeus 950 ±50 1/min Sylinterien lukumäärä 2 Iskutilvuus 351 cm³ (21.4 cid) Sylinterin läpimitt 61,0 mm (2.40 in.) Iskunpituus 60 mm (2.36 in.) Venttiilinvälys (kylmänä) Imuventtiili 0,13-0,17 mm ( in.) Pkoventtiili 0,18-0,22 mm ( in.) Suositeltv sytytystulpp NGK DCPR6E Sytytystulpn kärkiväli 0,8-0,9 mm ( in.) Välityssuhde 2,15:1 Suositeltv bensiini Ktso lisätietoj kohdst Polttoine j öljy Suositeltv öljy Ktso lisätietoj kohdst Polttoine j öljy Vihteistokotelon voiteluinetilvuus 370 ml (12.5 fl oz) Moottoriöljyn tilvuus 1,0 litr (1.1 US qt) Päästöjenhllintjärjestelmä Moottorin muutos (EM) Melu kuljettjn korvn luon (ICOMIA 39-94) dba 84,6 Ohjuskhvn tärinä (ICOMIA 38-94) m/s² 7,6 fin 23

32 KULJETUS Perämoottorin kntminen, säilytys j kuljetus sen olless irti veneestä TÄRKEÄÄ: Vrmist, että perämoottorin kuljetuksess j säilytyksessä noudtetn oikeit menettelyjä öljyvuotojen estämiseksi. 1. Perämoottorin olless vielä vedessä, irrot polttoinesäiliön letku perämoottorist j käytä moottori, kunnes se pysähtyy. Tällöin ksutin tyhjenee polttoineest. Asenn polttoineliittimen päälle suojkorkki. - Suojkorkki Irrot perämoottori j pitele sitä pystyssä, kunnes vesi on vlunut pois. 3. Knn, kuljet j säilytä perämoottori josskin kolmest kuvtust sennost. Nämä sennot estävät öljyn vuotmisen kmpikmmiost. b - b - c - Pystysento Ohjuskhv lhll Etupuoli lhll c Knnettvien polttoinesäiliöiden kuljetus! VAARA Vältä bensiiniplost ti -räjähdyksestä iheutuv vkv vmm ti kuolem. Noudt knnettvn polttoinesäiliön mukn toimitettuj kuljetusohjeit. Kuljet polttoinesäiliö hyvin tuuletetuss tilss loitoll voliekeistä j kipinöistä. 24 fin

33 KULJETUS MANUAALISEN ILMAUSTYYPIN POLTTOAINESÄILIÖ Sulje polttoinesäiliön ilm-ukko säiliön kuljetuksen jksi. Tämä estää polttoinett ti sen höyryjä vputumst säiliöstä AUTOMAATTISEN ILMAUSTYYPIN POLTTOAINESÄILIÖ 1. Irrot erillinen polttoineletku säiliöstä. Tämä sulkee ilm-ukon j estää polttoinett ti sen höyryjä vputumst säiliöstä. 2. Asenn vetokorkki polttoineletkun liitinvrren päälle. Tämä estää liitinvrtt työntymästä vhingoss sisään, mikä vputtisi polttoinett ti sen höyryjä. - b - Liitinvrsi Vetokorkki F b Veneen/perämoottorin vetäminen perävunull Vedä venettäsi perävunull perämoottorin olless kllistettun ls pystysuorn käyttösentoon. Jos trvitn lisää mvr, perämoottori tulee kllist lisävrusteen stvll perämoottorin tukilitteell. Kysy suosituksist piklliselt jälleenmyyjältä. Lisämvr stetn trvit tsoristeyksissä, kujill j perävunun poukkoilless fin 25

34 KULJETUS TÄRKEÄÄ: Älä luot siihen, että hydrulinen kllistusjärjestelmä ti kippilukko pitää yllä riittävän mvrn perävunukuljetuksess. Perämoottorin kippilukko ei ole trkoitettu knnttmn moottori perävunukuljetuksess. Vihd eteenpäinvihteelle. Tämä estää potkurin vpn pyörimisen. 26 fin

35 Polttoinesuositukset POLTTOAINE JA ÖLJY TÄRKEÄÄ: Sopimttomn polttoineen käyttö voi vioitt moottori. Sopimttomn polttoineen käytön iheuttm moottorivurio ktsotn moottorin sittomksi käytöksi eikä rjoitettu tkuu kt siitä iheutuv vuriot. POLTTOAINELAADUT Mercury Mrine -moottorit toimivt tyydyttävästi, kun käytetään tunnetunmerkkistä lyijytöntä polttoinett, jok täyttää seurvt ohjervot: Yhdysvllt j Knd - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 87 (R+M)/2. Premiumpolttoine [92 (R+M)/2 oktni] on myös hyväksyttävää. ÄLÄ käytä lyijyä sisältävää pollttoinett. Yhdysvltojen j Kndn ulkopuolell - pumpuss näkyvä polttoineen oktniluku on vähintään 90 RON. Korkeoktnisempi polttoine (98 RON) on myös hyväksyttävää. Jos lyijytöntä polttoinett ei ole stvn, käytä tunnetunmerkkistä lyijyä sisältävää polttoinett. REFORMULOITUJEN (HAPETETTUJEN) POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ (VAIN YHDYSVALLAT) Tämäntyyppistä polttoinett on käytettävä tietyillä lueill Yhdysvlloiss. Näissä polttoineiss käytettävät kksi hpetint ovt lkoholi (etnoli) ti eetteri (MTBE ti ETBE). Mikäli omll seudullsi stvn polttoineen hpettimen käytetään etnoli, ktso koht Alkoholi sisältävät polttoineet. Näiden reformuloitujen polttoineiden käyttö Mercury Mrine -moottoriss on hyväksyttävää. ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄT POLTTOAINEET Jos lueellsi myytävä polttoine sisältää joko metnoli (metyylilkoholi) ti etnoli (etyylilkoholi), sinun on oltv tietoinen sen mhdollisist hittvikutuksist. Nämä hittvikutukset ovt vkvmpi metnolin iheuttmin. Polttoineen lkoholiprosentin lisääminen voi myös phent näitä hittvikutuksi. Eräät näistä hittvikutuksist iheutuvt siitä, että polttoineess olevn lkoholiin imeytyy ilmst kosteutt, mistä seur veden/lkoholin erottuminen polttoinesäiliössä olevst polttoineest. Mercury Mrine -moottorin polttoinejärjestelmän ost kestävät korkeintn 10 % lkoholi sisältävää polttoinett. Me emme tiedä, minkä prosenttimäärän veneesi polttoinejärjestelmä kestää. Pyydä veneen vlmistjlt yksityiskohtiset suositukset veneen polttoinejärjestelmän osist (polttoinesäiliöt, -letkut j liittimet). Ole tietoinen siitä, että lkoholi sisältävä polttoine voi lisätä: Metlliosien syöpymistä Kumi- ti muoviosien rppeutumist Polttoineen tunkeutumist kumiletkujen läpi Käynnistys- j toimintvikeuksi! VAARA TULIPALO- JA RÄJÄHDYSVAARA: Polttoinevuoto polttoinejärjestelmän mistä thns osst voi muodost tuliplo- j räjähdysvrn, jok voi iheutt vkvn tpturmn ti kuolemn. Koko polttoinejärjestelmän määräikinen trkstus on välttämätöntä, vrsinkin säilytyksen jälkeen. Kikki polttoinejärjestelmän ost tulee trkst vuodon, pehmenemisen, kovettumisen, pisumisen ti korroosion vrlt. Jos vuodon ti hurstumisen merkkejä ilmenee, os on vihdettv ennen kuin moottori käytetään enempää. Polttoineess käytettävän lkoholin mhdollisten hittvikutusten johdost suositelln lkoholittomn polttoineen käyttöä mikäli mhdollist. Jos stviss on vin lkoholi sisältävää polttoinett ti jos ei tiedetä, onko polttoineess lkoholi, vuotoj j tvnomisest poikkevi sioit pitää trkkill tvllist usemmin. TÄRKEÄÄ: Kun Mercury Mrine -moottoriss käytetään lkoholi sisältävää polttoinett, sen pitkäikist säilytystä polttoinesäiliössä tulee välttää. Veneille yleiset pitkät säilytysjksot iheuttvt inutltuisi ongelmi. Autoiss lkoholisekoitteiset polttoineet yleensä käytetään, ennen kuin niihin ehtii imeytyä niin pljon vettä, että syntyy vikeuksi, mutt veneet seisovt usein jouten niin pitkään, että nesteet ehtivät erottu. Lisäksi säilytyksen ikn voi tphtu sisäistä syöpymistä, jos lkoholi on liuottnut sisäosien suojvn öljyklvon. fin 27

36 POLTTOAINE JA ÖLJY Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus Vditn perämoottoreille, jotk on vlmistettu myytäviksi, ovt myytävinä ti joit trjotn myytäviksi Yhdysvlloiss. Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirsto (EPA) vtii, että jälkeen vlmistetuiss perämoottoreiss on vähäisen läpäisyn polttoineletku polttoinesäiliön j perämoottorin välisenä ensiöletkun. Vähäisen läpäisyn letku on tyypin B1-15 ti tyypin A1-15 USCG-letku, jok ei ylitä 15/gm²/24 h CE10- polttoineell lämpötiln olless 23 C kuten stndrdiss "SAE J 1527 veneiden polttoineletkut" on määritetty. Pineenlisi knnettvi polttoinesäiliöitä koskevt EPAsäännökset Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirsto (EPA) vtii, että jälkeen vlmistetut, perämoottoreiden knss käytettäviksi trkoitetut knnettvt polttoinejärjestelmät ovt täysin tiivistettyjä (pineistettuj) rvoon 34,4 kp (5.0 psi). Nämä säiliöt sttvt sisältää: Ilmn tuloukko, jok vutuu j päästää ilm sisään, kun polttoinett imetään säiliöstä. Ilmn tuloukko, jok vutuu (ilmutuu) ilmkehään, jos pine ylittää 34,4 kp (5.0 psi). FDV-hn (Fuel Demnd Vlve) koskevt vtimukset Ain kun käytetään pineistettu polttoinesäiliötä, FDV-hn on sennettv polttoinesäiliön j rikstinpllon välille. FDV-hn estää pineistettu polttoinett pääsemästä moottoriin j iheuttmst polttoinejärjestelmän ylivuotmist ti mhdollisi polttoineroiskeit. FDV-hnss on mnulinen vputus. Mnulist vputust voidn käyttää (pinmll sisään) hnn vmiseen (ohitukseen) silloin, jos hnss on polttoinetukos. b - b - c - FDV-hn - sennettu polttoineletkuun polttoinesäiliön j rikstinpllon välille Mnulinen vputus Ilmus-/veden tyhjennysukot c Mercury Mrinen pineistettu knnettv polttoinesäiliö Mercury Mrine on tuottnut uuden knnettvn pineistetun polttoinesäiliön, jok täyttää edellä minitut EPAsäännösten vtimukset. Nämä polttoinesäiliöt ovt stviss lisävrustein ti vkioin tietyissä knnettviss perämoottorimlleiss. KANNETTAVAN POLTTOAINESÄILIÖN ERITYISOMINAISUUDET Polttoinesäiliössä on kksitieventtiili, jok mhdollist ilmn pääsyn säiliöön, kun polttoinett vedetään moottoriin, j se myös vutuu j päästää ilm ilmkehään, jos säiliön sisäinen pine ylittää 34,4 kp (5.0 psi). Kun ilm päästetään ilmkehään, järjestelmästä kuuluu sihisevä ääni. Tämä on normli. Polttoinesäiliössä on FDV-hn, jok estää pineistettu polttoinett pääsemästä moottoriin j iheuttmst polttoinejärjestelmän ylivuotmist ti mhdollisi polttoineroiskeit. Kun polttoinesäiliön korkki sennetn piklleen, sitä on kierrettävä oikelle, kunnes kuuluu nkshdus. Tämä on merkki siitä, että korkki on täysin piklln. Sisäinen lite estää ylikiristämisen. Polttoinesäiliössä on mnulinen ilmusruuvi, jok tulee sulke kuljetuksen jksi j vt käyttöä j korkin poisto vrten. Kosk tiivistettyjä polttoinesäiliöitä ei ilmt voimesti, ne ljenevt j supistuvt, kun polttoine ljenee j supistuu ulkoilmn lämmitys- j jäähdytysjksojen ikn. Tämä on normli. 28 fin

37 POLTTOAINE JA ÖLJY POLTTOAINEKORKIN POISTAMINEN b - b - c - Polttoinekorkki Mnulinen ilmusruuvi Liusklukko TÄRKEÄÄ: Sisältö stt oll pineistettu. Kierrä polttoinekorkki 1/4 kierrost pineen vputtmiseksi ennen vmist. 1. Av polttoinekorkin päällä olev mnulinen ilmusruuvi. 2. Kierrä polttoinekorkki, kunnes se koskett liusklukko. 3. Pin liusklukko ls. Kierrä polttoinekorkki 1/4 kierrost pineen vputtmiseksi. 4. Pin liusklukko jälleen ls j irrot korkki. PAINEISTETUN KANNETTAVAN POLTTOAINESÄILIÖN KÄYTTÖOHJEET 1. Kun polttoinesäiliön korkki sennetn piklleen, sitä on kierrettävä oikelle, kunnes kuuluu nkshdus. Tämä on merkki siitä, että korkki on täysin piklln. Sisäinen lite estää ylikiristämisen. 2. Av korkin päällä olev mnulinen ilmusruuvi käyttöä j korkin poisto vrten. Sulje mnulinen ilmusruuvi kuljetust vrten. 3. Jos polttoineletkuss on pikliitäntä, irrot polttoineletku moottorist ti polttoinesäiliöstä, kun letku ei ole käytössä. 4. Noudt kohdss Polttoinesäiliön täyttäminen olevi polttoineen lisäysohjeit. Polttoinesäiliön täyttö! VAARA Vältä bensiinin plmisen ti räjähtämisen iheuttm vkv vmm ti kuolem. Smmut in moottori ÄLÄKÄ tupkoi ti slli votult ti kipinöintiä pikll, missä täytät polttoinesäiliöitä. Täytä polttoinesäiliöt ulkon kukn lämmityslitteest, kipinöistä j votulest. Ot siirrettävät polttoinesäiliöt pois veneestä niiden uudelleen täyttämistä vrten. Smmut in moottori ennen säiliöiden uudelleen täyttämistä. Älä täytä polttoinesäiliöitä täysin. Jätä se noin 10% lle täyden tilvuuden. Polttoinetilvuus ljenee lämpötiln noustess j polttoine voi vuot pineen lisen säiliön olless täynnä. KANNETTAVAN POLTTOAINESÄILIÖN SIJOITTAMINEN VENEESEEN Aset polttoinesäiliö veneeseen siten, että säiliön venttiili on korkemmll kuin säiliön polttoinetso normleiss jo-olosuhteiss. c fin 29

38 Moottoriöljysuositukset POLTTOAINE JA ÖLJY Suosittelemme Mercuryn ti Quicksilverin NMMA FC-W -hyväksynnän mukist 10W-30 nelithtiperämoottoriöljyä ympärivuotiseen yleiskäyttöön. Jos suositn NMMA:n hyväksymää ossynteettistä 25W-40 nelithtiperämoottoriöljyä, käytä Mercuryn ti Quicksilverin ossynteettistä nelithtiperämoottoriöljyä. Jos suositeltv Mercuryn ti Quicksilverin NMMA FC-W -hyväksynnän mukisi perämoottoriöljyjä ei ole stviss, tunnettu FC-W-hyväksynnän mukist nelithtiperämoottoriöljyä voidn käyttää. TÄRKEÄÄ: Pesevien öljyjen, monisteöljyjen (muiden kuin Mercuryn ti Quicksilverin NMMA FC-W - hyväksynnän mukisien öljyjen ti tunnettujen NMMA FC-W:n mukisien öljyjen), synteettisten öljyjen, heikkoltuisten öljyjen sekä kiinteitä lisäineit sisältävien öljyjen käyttöä ei suositell. F C b Moottoriöljyn suositeltv SAE-viskositeetti - NMMA FC-W:n mukist 25W-40 nelithtiperämoottoriöljyä voidn käyttää, kun lämpötil on yli 4 C (40 F). b - NMMA FC-W:n mukist 10W-30 nelithtiperämoottoriöljyä suositelln kikkiin lämpötiloihin Moottoriöljyn trkistus TÄRKEÄÄ: Älä täytä liin täyteen. Jott st trkn lukemn, trkist öljy vin moottorin olless kylmä ti kun se ei ole käynyt vähintään tuntiin. 1. Kllist perämoottori pystysuorn käyttösentoon. 2. Poist yläkopp. Ktso Huolto Kopn irrotus j sennus. 3. Vedä mitttikku ulos. Pyyhi mitttikun pää puhtksi rievull ti pyyhkeellä j pin tkisin pohjn. 4. Vedä mitttikku ulos uudestn j huomioi öljytso. Öljyn tulee oll käyttölueell ylä- j lreiän välissä. 30 fin

39 POLTTOAINE JA ÖLJY TÄRKEÄÄ: Älä yritä lisätä öljyä käyttölueen yläreunn (yläreikään) sti. Öljytso on oike, kunhn se on käyttölueell ylä- j lreiän välissä. b c b - c - Öljytso käyttölue Mitttikku Öljyntäyttökorkki 5. Jos öljytso on käyttölueen (lreiän) lpuolell, poist öljyntäyttökorkki j lisää noin 200 ml (7 oz.) määritettyä perämoottoriöljyä. Ann lisätyn öljyn vlu muutmn minuutin jn öljypohjn j trkist sitten uudelleen mitttikull. Toist menettely, kunnes öljy on käyttölueell ylä- j lreikien välissä. Älä yritä täyttää käyttölueen yläreunn (yläreikään) sti. HUOMAUTUS: Tietyissä oloiss nelithtiperämoottorien käyttölämpötil ei nouse riittävän korkelle, jott kmpikmmioon keräytyvä normli polttoine j kosteus hihtuisivt. Tällisi olosuhteit ovt mm. moottorin jminen tyhjäkäynnillä pitkiä ikoj, toistuvt lyhyet jomtkt, hids nopeus ti pikiset pysähdykset j lähdöt sekä jo viileissä ilmstoiss. Kmpikmmioon keräytyvä polttoine j kosteus joutuvt lopult öljypohjn j lisäävät mitttikun lukemn osoittm öljyn kokonismäärää. Tämä öljymäärän lisäys tunnetn öljyn limentumisen. Perämoottorit kestävät usein suuri määriä öljyn limentumist ilmn kestävyysongelmien ilmenemistä. Perämoottorin pitkän kestoiän vrmistmiseksi Mercury kuitenkin suosittelee, että öljy j suodtin vihdetn säännöllisesti öljyn vihtovälitulukon mukisesti j että käytetään suositeltu öljyltu. Lisäksi suositelln tiheämpien öljynvihtovälien hrkitsemist, mikäli perämoottori käytetään edellä kuvilluiss olosuhteiss. 6. Pin mitttikku tkisin pohjn sti. 7. Asenn öljyn täyttökorkki käsikireydelle. 8. Asenn yläkopp tkisin. fin 31

40 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Ohjuskhvn ominisuudet Ohjuskhv Khv voi kllist 180 kätevän käsittelyn iknsmiseksi kuljetuksen j säilytyksen ikn Ohjuslukituksen vputusvipu Pin vipu, jott voit siirtää ohjuskhvn toiseen sentoon. - Ohjuskhvn lukon vputusvipu fin

41 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Ohjuskhvn lukitussuojus - Poist j säilytä ohjuskhvn päällä olev suojus, kun hlut lukit khvn ylös-sentoon. Pin ohjuslukituksen vputusvipu, jott khv vputuu ylöslukitust sennost. Asenn lukitussuojus uudelleen, ettei khv lukkiudu ylös-sentoon. b b - Lukitussuojus Lukitusmeknismi Nrullinen hätäktkisin Ktso koht Yleistietoj Nrullinen hätäktkisin. - b - Nrullinen hätäktkisin Nru b Moottorin smmutusktkisin Pin moottorin smmuttmiseksi fin 33

42 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Hydrulinen kippikytkin Pin, kun hlut kllist moottori ylös/ls Ksukhvn kitknuppi Käännä kitknuppi ksun settmiseksi j pitämiseksi tietyllä nopeudell. Kierrä nuppi myötäpäivään kiristääksesi ti vstpäivään löysätäksesi kitk. b - b - Kitkn löysäys (vstpäivään) Kitkn kiristys (myötäpäivään) Pelkän ksun vlintpinike Perämoottorin olless vpll pinikkeell voidn estää ohjuskhvn vihteenvihdon toimint Ksukhv Säätää moottorin nopeutt j vihteit. Perämoottorisssi on kolme käytettävää vihdett: eteenpäin (F), vp (N) j peruutus (R). F N R Rikstimen/nopen tyhjäkäynnin nuppi Vedä ulos kylmää moottori käynnistettäessä. 34 fin

43 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Rikstin Pin sisään kylmää moottori käynnistettäessä. Ktso Käyttö Moottorin käynnistys. Mtln öljynpineen vroitusvlo Vroitt käyttäjää moottorin mtlst öljynpineest. Mtln öljynpineen merkkivlon pless ti vilkkuess, moottori käy epätsisesti eikä ylitä /min:n käyntinopeutt. Sähkökäynnistyspinike (sähkökäynnistysmllit) Pin moottorin käynnistämiseksi. b c d b - c - d - Rikstimen/nopen tyhjäkäynnin nuppi Rikstin Mtln öljynpineen vroitusvlo Sähkökäynnistyspinike (sähkökäynnistysmllit) fin 35

44 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Kukosäätimen toiminnot c c c f b h g b i i e d d e f g f b - c - d - e - f - g - h - i - Ohjuskhv eteenpäin, vp, peruutus Vp-sennon vputusvipu Hydrulinen kippikytkin (jos vrustettu) Ktso koht Ominisuudet j hllintlitteet Hydrulisen kllistusvivun ominisuudet j käyttö Nrullinen hätäktkisin Ktso koht Yleistietoj Nrullinen hätäktkisin Nru Ktso koht Yleistietoj Nrullinen hätäktkisin Ksun kitksäätö Konsolin säätimet edellyttävät suojuksen poisto säätöä vrten Virtlukko "OFF", "ON", START" Pelkän ksun pinike Ktso koht Käyttö Moottorin käynnistys Pelkän ksun pinike Ktso koht Käyttö Moottorin käynnistys Yleiset ominisuudet Ohjuskitkn säätö Säädä tätä vipu svuttksesi hlutun ohjuskitkn (vstuksen) ohjuskhvn ti ohjuspyörään. Siirrä vipu vsemmlle kiristääksesi ti oikelle löysätäksesi. 36 fin

45 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET! VAARA Riittämätön kitkn säätö voi iheutt vkvn vmmn ti kuolemn veneen hllinnn menetyksen seuruksen. Ylläpidä kitksäätöä setettess riittävää ohjuskitk estääksesi perämoottori ohjutumst täyskäännökseen, jos ohjuskhv ti -pyörä päästetään vpksi b Ohjuskhvlliset mllit Kukosäätömllit - Kiristä b - Löysää b Polttoineliittimen suojkorkki - Aset polttoineliittimen päälle, kun polttoineletku on irti. - Polttoineliittimen suojkorkki fin 37

46 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Jäähdytysveden sisäänotot Perämoottoriss on kksi veden sisäänotto moottorin jäähdyttämiseksi, ensi- j toissijinen veden sisäänotto. b - b - Toissijinen veden sisäänotto Ensisijinen veden sisäänotto Vesipumpun trkistusukko - Reiästä tulev vesisuihku osoitt, että vesipumppu pumpp jäähdytysvettä moottoriin Käsikäyttöisen kippuksen ominisuudet j käyttö Kippilukko - Mhdollist perämoottorin lukitsemisen mtlss vedessä jon sentoon ti ylimpään sentoon. Ktso Kippuksen peruskäyttö. Kllistuksen säätöpuikko - Säädä perämoottorin pystysuor käyttökulm. Ktso Perämoottorin jokulmn settminen. - b - Kippilukko Kllistuksen säätöpuikko b KIPPAUKSEN PERUSKÄYTTÖ Kippuksen vull kuljettj voi kllist perämoottori enemmän mtlss vedessä jo vrten ti kllist perämoottorin ylimpään sentoons. Kun perämoottori käytetään, pidä kippilukko vputussennoss. Tämä sllii perämoottorin plutu josentoon, jos perämoottori sttuisi osumn vedenliseen esteeseen j kohomn. 38 fin

47 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Kippilukon liikuttminen kllistussentoon sllii perämoottorin lukkiutumisen mtlss vedessä jon sentoon ti ylimpään sentoon. - b - Vputussento Kllistussento b PERÄMOOTTORIN KALLISTUS YLIMPÄÄN ASENTOON 1. Pysäytä moottori. 2. Vihd eteenpäinvihteelle. 3. Aset kippilukko kllistussentoon. 4. Trtu yläkopn khvn j kllist perämoottori ylöspäin, kunnes se lukkiutuu piklleen PERÄMOOTTORIN LASKEMINEN AJOASENTOON Aset kippilukko vputussentoon. Kohot perämoottori hiemn, jott se vputuu lukitussennost, j lske se vrovsti. MATALASSA VEDESSÄ AJO Perämoottorin mtln veden josennon vull perämoottori voidn sett suurempn kllistuskulmn pohjn osumisen välttämiseksi. TÄRKEÄÄ: Ennen kuin kllistt perämoottorin mtln veden josentoon, vähennä moottorin nopeus tyhjäkäynnille j vihd eteenpäinvihteelle. TÄRKEÄÄ: Mtln veden josennoss oltess perämoottori ei s peruutt. Käytä perämoottori hitll nopeudell j pidä jäähdytysveden sisäänotto veden ll. 1. Vähennä moottorin nopeus tyhjäkäynnille. 2. Vihd eteenpäinvihteelle. 3. Aset kippilukko kllistussentoon. 4. Trtu yläkopn khvn j kllist perämoottori, kunnes se lukkiutuu mtln veden josentoon. fin 39

48 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET 5. Vput perämoottori mtln veden jost settmll kippilukko vputussentoon j kohottmll perämoottori hiemn. Lske moottori sitten vrovsti ls PERÄMOOTTORIN AJOKULMAN ASETTAMINEN Perämoottorisi pystysuor käyttökulm säädetään siirtämällä kllistuksen säätöpuikko eri säätöreikiin, joit on kuusi. Kunnollisen säädön vull vene kulkee vksti, svutt optimisuorituskyvyn j pienimmän mhdollisen ohjusponnistuksen. HUOMAUTUS: Ktso seurvi luetteloj, kun säädät perämoottorisi jokulm. Kllistuksen säätöpuikko on säädettävä siten, että perämoottori on kohtisuorss veteen nähden, kun vene kulkee täydellä nopeudell. Näin venettä voidn j vedenpinnn suuntisesti. 40 fin

49 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Järjestä mtkustjt j kuorm vene niin, että pino jkutuu tsisesti. b c b - c - Liin suuri kulm (perä lhll keul ylhäällä) Liin pieni kulm (perä ylhäällä keul lhll) Kulm säädetty oikein (keul hiemn koholl) Hrkitse seurvi luetteloj huolellisesti, kun säädät perämoottorisi jokulm. Perämoottorin säätäminen lähelle peräpeiliä voi: Lske keul Aiheutt nopemmn plnukseen nousun, etenkin rskll kuormll ti rsksperäisessä veneessä Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Lisätä ohjuksen vetämistä oikelle (normlill oikelle pyörivällä potkurill) Liillisen lske eräiden veneiden keul niin pljon, että ne lkvt kyntää vettä keulll plntessn. Tämä voi iheutt odottmttomi käännöksiä jompnkumpn suuntn (keulohjus ti yliohjus), jos yritetään kääntyä ti kohdtn huomttv lto. Perämoottorin säätäminen loitolle peräpeilistä voi: Nost keuln vedestä Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Lisätä ohjuksen vetämistä vsemmlle normliss sennuskorkeudess (normlill oikelle pyörivällä potkurill) Liillisen iheutt veneen poukkoilu ti potkurin ilmnsnti fin 41

50 UP DN OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Hydrulisen kllistusvivun ominisuudet j käyttö HYDRAULINEN KALLISTUS Mllit, joiss on hydrulinen kllistus, jonk vull käyttäjä voi käyttää kippikytkintä j säätää perämoottorin kllistussento limmst ylimpään sentoon. Tämä kippusjärjestelmä on suunniteltu säädettäväksi silloin, kun moottori on tyhjäkäynnillä ti smmutettun. Hitll tyhjäkäynnillä perämoottori voidn kllist ylöspäin, jott jo on mhdollist mtlvesijoss. UP DN UP DN b UP DN d c UP DN b - c - d - Kukosäätimen kippikytkin Kojetulun kippikytkin Ohjuskhvn kippikytkin Koppn sennettu kippikytkin PERÄMOOTTORIN KALLISTUS YLIMPÄÄN ASENTOON Kun hlut kllist perämoottori, smmut moottori j pin kippikytkin ylössentoon. Perämoottori kllistuu ylös, kunnes ktkisin vputetn ti moottori svutt ylimmän kllistussennon. 1. Kytke kippilukko päälle kääntämällä vipu ls. 2. Lske perämoottori lepäämään kippilukon vrn. 3. Av kippilukko kohottmll perämoottori hiemn j vputtmll kippilukon knnke. Lske perämoottori. - Kippilukko fin

51 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET PROKICKER-KESKITYSHIHNAOMINAISUUS ProKicker-keskityshihnt (jos vrustettu) keskittävät perämoottorin j estävät sen kääntymistä sen olless kllistettun ylös. ProKicker-keskityshihnt estävät perämoottori kääntymästä sen olless kllistettun ylös. Käytettäessä ohjusyhdystnko toiseen perämoottoriin irrot ohjusyhdystnko, jott toist perämoottori voidn ohjt.! VAARA Vältä veneen hllinnn menetyksestä johtuvt vmmt ti kuolem. ProKicker-keskityshihnt estävät perämoottori kääntymästä sen olless kllistettun ylös. Käytettäessä ohjusyhdystnko toiseen perämoottoriin irrot ohjusyhdystnko, jott toist perämoottori voidn ohjt ennen veneellä jo. - ProKicker-keskityshihnt MATALASSA VEDESSÄ AJO Kun venettä käytetään mtlss vedessä, perämoottori voidn kllist ylös suurempn kllistuskulmn. Vähennä moottorin nopeus tyhjäkäynnille kllistmist vrten. Aj perämoottori hitsti sen olless ylös kllistettun mtlvesijo vrten. Pidä jäähdytysveden ottoukot veden ll j pidä silmällä veden virtust vesipumpun trkistusukost KÄSIKÄYTTÖISEN KIPPAUKSEN VAPAUTUS Jollei perämoottori void kllist käyttämällä hydrulist kippikytkintä, perämoottori voidn kllist käsin. HUOMAUTUS: Käsikäyttöisen kippuksen vputusventtiili on kiristettävä ennen perämoottorin käyttöä, jott estetään perämoottorin kllistuminen ylös peruutettess. fin 43

52 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Kierrä käsikäyttöisen kippuksen vputusventtiiliä kolme kierrost vstpäivään. Tämä mhdollist perämoottorin kllistuksen käsin. Kllist perämoottori hluttuun sentoon j kiristä käsikäyttöisen kippuksen vputusventtiili SISÄÄNKALLISTUKSEN RAJOITTIMEN SÄÄTÖ HUOMAUTUS: Perämoottori tulee sijoitt sisäänkllistuksen rjoittimen tppej vsten veneellä jettess. Sisäänkllistuksen rjoittimen tppien säätö sett perämoottorin pystysuorn käyttökulmn. Kunnollisen säädön vull vene kulkee vksti, svutt optimisuorituskyvyn j pienimmän mhdollisen ohjusponnistuksen. - Sisäänkllistuksen rjoitintpit HUOMAUTUS: Ktso seurvi luetteloj, kun säädät perämoottorisi jokulm. Sisäänkllistuksen säätötpit on säädettävä siten, että perämoottori on kohtisuorss veteen nähden, kun vene kulkee täydellä nopeudell. Näin venettä voidn j vedenpinnn suuntisesti. 44 fin

53 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Järjestä mtkustjt j kuorm vene niin, että pino jkutuu tsisesti. b c b - c - Liin suuri kulm (perä lhll keul ylhäällä) Liin pieni kulm (perä ylhäällä keul lhll) Kulm säädetty oikein (keul hiemn koholl) Hrkitse seurvi luetteloj huolellisesti, kun säädät perämoottorisi jokulm. Perämoottorin säätäminen lähelle peräpeiliä voi: Lske keul Aiheutt nopemmn plnukseen nousun, etenkin rskll kuormll ti rsksperäisessä veneessä Prnt yleensä jo-ominisuuksi llokoss. Lisätä ohjuksen vetämistä oikelle (normlill oikelle pyörivällä potkurill) Liillisen lske eräiden veneiden keul niin pljon, että ne lkvt kyntää vettä keulll plntessn. Tämä voi iheutt odottmttomi käännöksiä jompnkumpn suuntn (keulohjus ti yliohjus), jos yritetään kääntyä ti kohdtn huomttv lto. Perämoottorin säätäminen loitolle peräpeilistä voi: Nost keuln vedestä Yleensä lisätä huippunopeutt. Lisätä mvr jesssi vedenlisten esineiden yli ti mtlikoss. Lisätä ohjuksen vetämistä vsemmlle normliss sennuskorkeudess (normlill oikelle pyörivällä potkurill) Liillisen iheutt veneen poukkoilu ti potkurin ilmnsnti fin 45

54 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Vroitusjärjestelmän ominisuudet j käyttö MATALAN ÖLJYNPAINEEN VAROITUSJÄRJESTELMÄN TESTAUS Moottorin käynnistyessä mtln öljynpineen vroitusvlo syttyy 10 sekunniksi osn normli järjestelmätestiä. - Mtln öljynpineen vroitusvlo ALHAINEN ÖLJYNPAINE Mtln öljynpineen vroitusvlo syttyy, jos öljynpine lskee liin ls. Pysäytä ensin moottori j trkist öljymäärä. Lisää trvittess öljyä. Jos öljy on suositeltvll tsoll mutt vroitustorvi soi edelleen, pyydä pu jälleenmyyjältä. Moottorin käyntinopeus rjoittuu 2100:een 1/min, mutt sinun ei tule jtk moottorin käyttöä. MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN Trkist, että vesipumpun trkistusukost tulee ulos tsinen vesivirt. Jollei vesipumpun trkistusukost tule vettä ti sitä tulee joittin, smmut moottori j vrmist, ettei jäähdytysveden ottoukoiss ole esteitä. Jos esteitä ei löydy, jäähdytysjärjestelmä on sttnut tukkeutu ti vesipumpuss voi oll vik. Trkstut perämoottori jälleenmyyjällä. Ylikuumenneen moottorin käyttö iheutt moottorivurion HUOMAUTUS: Jos moottori kuumenee liik, kun olet vesillä, smmut moottori j nn sen jäähtyä. Siten st yleensä lisää hidskäyntistä käyttöik (tyhjäkäyntiä), ennen kuin moottori lk kuumet ts liik. KIERROSLUVUN RAJOITIN Jos moottorin nopeus ylittää /min, kierrosluvun rjoitin ktivoituu. Moottorin joitust myöhennetään hetkeksi, jott se ei voi käydä tätä rj suuremmll nopeudell. Syitä moottorin ylikierroksiin ovt mm. seurvt: Potkurin ilmnsnti Potkurin virheellinen nousu ti hlkisij Potkurin nvn luisto 46 fin

55 OMINAISUUDET JA HALLINTALAITTEET Perämoottori on kiinnitetty liin korkelle peräpeiliin Perämoottorin kllistminen pystysuorn sennon yli Potkurin kvitointi voimkkn llokon ti veneen rungoss olevn esteen tki Säätöevän säädöt Potkurin ohjusvääntö vetää venettä jompnkumpn suuntn. Ohjusvääntö johtuu siitä, ettei perämoottori ole kllistettu, joten potkurikseli on veden pinnn suuntinen. Säätöevä voi utt moniss tpuksiss kumomn tätä ohjusvääntöä, j sitä voi säätää tietyissä rjoiss epäyhtäläisen ohjusvoimn vähentämiseksi. Aj venettäsi normlill mtknopeudell perämoottorin olless hlutuss käyttökulmss. Käännä venettä vsemmlle j oikelle j pne merkille, kumpn suuntn se kääntyy helpommin. Jos säätö on trpeen, löysää säätöevän pultti j säädä sitä vähän kerrlln. Jos vene kääntyy helpommin vsemmlle, siirrä säätöevän tkreun vsemmlle. Jos vene kääntyy helpommin oikelle, siirrä säätöevän tkreun oikelle. Kiristä pultti j kokeile uudelleen fin 47

56 Käynnistystä edeltävä trkistuslist KÄYTTÖ Tulee vrmist, että käyttäjä hllitsee turvllisen ohjuksen, veneilyn j käyttöä koskevt toimenpiteet. Pidä virnomisten hyväksymä, henkilökohtinen, sopivn kokoinen, veteen heitettävä kellumisväline jokist henkilöä vrten käyttövlmiin veneessä. Pidä veneessä veteen joutuneelle henkilölle heitettäväksi trkoitettu pelstusrengs ti uimtyyny. Ole tietoinen veneesi kuormitusrjst. Ktso veneesi kuormituskilpeä. Vr trpeeksi polttoinett. Sijoit mtkustjt j lsti veneessä siten, että pino jkutuu tsisesti j jokisell on sinmukinen istuin. Kerro jollekin henkilölle, minne menet j milloin plt. On linvstist j venettä lkoholin ti huumeiden vikutuksen lisen. Tunne veneilyyn käyttämäsi vesistöt j lueet: vuorovedet, virtukset, hiekksärkät, krit j muut vrt. Suorit trkstukset j vdittu huolto huoltotulukon mukn. Ktso os Huolto. Jäätymislämpötiloiss jo Jos perämoottorisi tulln käyttämään ti se nkkuroidn jäätymislämpötilss ti sen tuntumss, pidä perämoottori koko jn ls kllistettun niin, että vihteisto on veden ll. Tämä estää sisään jääneen veden jäätymisen j vesipumpun ti muiden osien vurioitumisen. Jos on olemss mhdollisuus veden jäätymiseen, perämoottori tulee poist vedestä j nt veden vlu pois täydellisesti. Jos perämoottorin jokselistoon muodostuu jäätä veden pinnn tslle, se voi estää veden kierron moottoriin j iheutt vurioitumist. Ajo merivedessä ti sstuneess vedessä Suosittelemme, että huuhdot perämoottorisi sisäiset vesitiehyet puhtll vedellä jok kerrn suolisess ti sstuneess vedessä jon jälkeen. Tämä ehkäisee sostumien muodostumisen j vesitiehyeiden tukkeutumisen. Ktso "jäähdytysjärjestelmän huuhtelu" -menetelmää osst Huolto. Jos pidät veneesi nkkuroitun vedessä, kllist perämoottori niin, että vihteistokotelo on ulkon vedestä (pitsi jäätymislämpötiloiss) in, kun se ei ole käytössä. Pese perämoottorin ulkopint j huuhtele potkurin pkoputki j vihteistokotelo puhtll vedellä jokisen käyttökerrn jälkeen. Ruiskut Mercury Precision ti Quicksilver Corrosion Gurd -inett moottorin ulkopintn, sähkölitteiston osiin j muihin metllipintoihin kuukusittin (älä ruiskut syöpymistä ehkäiseviä nodej, sillä se iheutt nodien toimintkyvyn heikkenemisen). Perämoottorin käyttö pumoottorin Jos perämoottori käytetään pumoottorin, smmut se j kllist se ylös vedestä päävoimnlähdettä käytettäessä. TÄRKEÄÄ: Perämoottori täytyy estää pomppimst, kun venettä käytetään päävoimnlähteellä. POMPPIMINEN VOI VAURIOITTAA PERÄMOOTTORIA JA VENEEN PERÄPEILIÄ. 48 fin

57 Käynnistystä edeltävät ohjeet KÄYTTÖ 1. Yhdistä irtosäiliön polttoineletku perämoottoriin. Vrmist, että liitin npsht piklleen. 2. Trkist moottorin öljytso HUOMAUTUS Jos jäähdytysvettä ei ole riittävästi, moottori, vesipumppu j muut ost ylikuumenevt j vurioituvt. Vrmist, että veden imuukkoihin sdn riittävästi vettä käytön ikn. 3. Vrmist, että jäähdytysveden sisäänotto on veden ll MOOTTORIN TOTUTUSAJO! VAROITUS Seurvss esitetyn moottorin sisäänjomenetelmän noudttmtt jättäminen voi joht vkvn moottorivurioon. fin 49

58 KÄYTTÖ 1. Käytä moottori eri ksusetuksill, jotk eivät ylitä 2000 k/min ensimmäisen käyttötunnin ikn ti suunnilleen puolell ksull. 2. Toisen käyttötunnin ikn on moottorin käytävä eri ksusetuksill in 3000 k/min sti ti kolme neljäsos ksull j tänä ikn j sitä täydellä ksull noin minuutin verrn jok kymmenes minuutti. 3. Seurvn khdeksn käyttötunnin ikn, vältä jtkuv käyttöä täydellä ksull muut kuin yli viiden minuutin jn kerrlln. Moottorin käynnistys Ohjuskhvlliset mllit Ennen kuin käynnistät moottorin, lue käynnistystä edeltävä trkistuslist, erikoiskäyttöohjeet j moottorin sisäänjo-ohjeet Käyttö -osst. 1. Av polttoinesäiliön ilm-ukon ruuvi käsi-ilmustyyppisissä säiliöissä Aset polttoineletkun rikstinpllo siten, että pllon kyljessä olev nuoli osoitt ylöspäin. Purist polttoineletkun rikstinpllo usesti, kunnes se tuntuu kiinteältä. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi älä purist rikstinpllo moottorin lämmettyä Aset nrullinen hätäktkisin sentoon "RUN" (jo). Ktso Yleistietoj Nrullinen hätäktkisin Aset ohjuskhvn vihteenvihdin vplle (N-sentoon). F N R fin

59 KÄYTTÖ 5. Kylmä moottori Jos moottori on kylmä, pin polttoineen rikstinpllo kksi kert j vedä rikstimen/ nopen tyhjäkäynnin nuppi ulos käynnistettäessä. Työnnä rikstimen/nopen tyhjäkäynnin nuppi sisään moottorin lettu lämmetä. HUOMAUTUS: Uuden moottorin käynnistyksessä ti moottorin käynnistyksessä ensimmäistä kert pitkän vrstoinnin jälkeen esitäyttöletkuiss voi oll ilm. Pin tällöin rikstinpllo nopesti kymmenen kert. b b - Rikstimen/nopen tyhjäkäynnin nuppi Rikstin TÄRKEÄÄ: Vältä moottorin tulviminen Älä pin polttoineen rikstinpllo, jos moottori on lämmin. Tämä ruiskutt polttoinett moottoriin j voi iheutt käynnistysongelmi. TÄRKEÄÄ: Perämoottoreit, joiss on kkulturi, ei s käyttää kkujohtojen olless irti kust. Ltusjärjestelmä voi kärsiä vurioit. 6. Käsikäynnisteiset mllit Vedä käynnistysnrust hitsti, kunnes tunnet käynnistimen kytkeytyvän, nykäise sitten moottorin pyöräyttämiseksi. Ann nrun plutu hitsti. Toist kunnes moottori käynnistyy. Pin moottorin käynnistyttyä rikstimen/nopen tyhjäkäynnin nuppi sisään fin 51

60 KÄYTTÖ 7. Sähkökäynnisteiset mllit Pin käynnistyspinikett j pyöritä moottori. Vput pinike, kun moottori käynnistyy. Älä käytä käynnistysmoottori jtkuvsti yli kymmentä sekunti kerrlln. Jollei moottori käynnisty, odot 30 sekunti j yritä uudelleen Tulviv moottori Jos moottori ei käynnisty, pin pelkän ksun vlintpinikett j kierrä ksukhv nopelle ksulle. Pin rikstinnuppi sisään j yritä käynnistää moottori uudelleen. Heti moottorin käynnistyttyä vähennä ksu tyhjäkäynnille Trkist, että mtln öljynpineen merkkivlo smmuu. Mtln öljynpineen merkkivlo syttyy kymmeneksi sekunniksi perämoottorin käynnistymisen jälkeen osn normli järjestelmätestiä. Jos vlo jää plmn, ktso koht Ominisuudet j hllintlitteet Vroitusjärjestelmä fin

61 KÄYTTÖ 10. Trkist, että vesipumpun trkistusukost tulee ulos tsinen vesivirt TÄRKEÄÄ: Jollei vesipumpun ilmisinukost tule vettä, pysäytä moottori j trkist, ovtko jäähdytysveden ottoukot tukoss. Ellei niissä ole esteitä, se voi osoitt, että vesipumppu ei toimi ti jäähdytysjärjestelmässä on tukos. Nämä tilt iheuttvt moottorin ylikuumenemisen. Trkstut perämoottori jälleenmyyjällä. Ylikuumenneen moottorin käyttö iheutt vkvn moottorivurion. MOOTTORIN LÄMMITTÄMINEN Ennen kuin loitt käytön, nn moottorin lämmetä tyhjäkäynnillä 3 minuutti. Moottorin käynnistys Kukosäätömllit Lue ennen käynnistystä Käyttö-osst käynnistystä edeltävä trkistuslist, erikoiskäyttöohjeet j moottorin Käyttö -osst. 1. Jos polttoinesäiliö on käsin ilmttv, v täyttökorkiss olev säiliön ilmruuvi Aset polttoineletkun rikstinpllo siten, että pllon kyljessä olev nuoli osoitt ylöspäin. Purist polttoineletkun rikstinpllo usesti, kunnes se tuntuu kiinteältä. TÄRKEÄÄ: Moottorin tulvimisen estämiseksi älä purist rikstinpllo moottorin lämmettyä fin 53

62 KÄYTTÖ 3. Aset nrullinen hätäktkisin sentoon "RUN" (jo). Ktso Yleistietoj Nrullinen hätäktkisin Aset kukosäätökhv vp-sentoon. TÄRKEÄÄ: Vältä liin polttoineen pääsy moottoriin Älä lisää ksu, kun moottori ei käy. Tämä ruiskutt polttoinett moottoriin j voi iheutt käynnistysongelmi. N TÄRKEÄÄ: Perämoottoreit, joiss on kkulturi, ei s käyttää kkujohtojen olless irti kust. Ltusjärjestelmä voi kärsiä vurioit. 5. Yli 0 C:n (32 F) lämpötilt Älä käytä kukosäätimessä olev pelkän ksun toiminto käynnistettäessä. Moottorin käynnistyttyä voit hitsti lisätä pelkän ksun ominisuutt tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi, kunnes moottori on lämmennyt. Pidä moottorin käyntinopeus lle /min:ss Alle 0 C:n (32 F) lämpötilt - Lisää ksu hiukn kukosäätimessä olevll pelkän ksun ominisuudell käynnistettäessä. Moottorin käynnistyttyä voit hitsti lisätä pelkän ksun ominisuutt tyhjäkäyntinopeuden lisäämiseksi, kunnes moottori on lämmennyt. Pidä moottorin käyntinopeus lle /min:ss. 54 fin

63 KÄYTTÖ HUOMAUTUS: Jos moottori ei käynnisty viiden yrityskerrn jälkeen, pumpp ksu kksi kert siirtämällä pelkän ksun ominisuus täysin vttuun sentoon kksi kert. Plut pelkän ksun ominisuus tkisin siten, että ksu on vin hiukn uki, j yritä käynnistää moottori uudelleen HUOMAUTUS: Tulvivn moottorin käynnistys Lisää pelkän ksun ominisuutt j jtk moottorin pyörittämistä. 7. Käännä virt-vin sentoon "START" (käynnistys) j käynnistä moottori. Jos moottori on kylmä, pin vint sisään moottorin rikstmiseksi käynnistettäessä. Jollei moottori käynnisty 10 sekunniss, odot 30 sekunti j yritä uudelleen. Jos moottori lk lkkoill, rikst uudelleen (pin vint sisään), kunnes moottori käy tsisesti Trkist, että mtln öljynpineen merkkivlo smmuu. Mtln öljynpineen merkkivlo syttyy kymmeneksi sekunniksi perämoottorin käynnistymisen jälkeen osn normli järjestelmätestiä. Jos vlo jää plmn, ktso koht Ominisuudet j hllintlitteet Vroitusjärjestelmä. 9. Trkist, että vesipumpun trkistusukost tulee ulos tsinen vesivirt fin 55

64 KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Jollei vesipumpun ilmisinukost tule vettä, pysäytä moottori j trkist, ovtko jäähdytysveden ottoukot tukoss. Ellei niissä ole esteitä, se voi osoitt, että vesipumppu ei toimi ti jäähdytysjärjestelmässä on tukos. Nämä tilt iheuttvt moottorin ylikuumenemisen. Trkstut perämoottori jälleenmyyjällä. Ylikuumenneen moottorin käyttö iheutt vkvn moottorivurion. MOOTTORIN LÄMMITTÄMINEN Ennen kuin loitt käytön, nn moottorin lämmetä tyhjäkäynnillä 3 minuutti. Vihteenvihto TÄRKEÄÄ: Älä kytke perämoottori vihteelle, ellei moottori käy tyhjäkäyntinopeudell. Älä kytke perämoottori peruutusvihteelle, kun moottori ei ole käynnissä. Ohjuskhvlliset mllit - Perämoottoriss on kolme käytettävää vihdett: eteenpäin (F), vp (N) j peruutus (R). Kun vihdt vihdett, pysähdy in vp-sennoss j nn moottorin plt tyhjäkäyntinopeudelle. Kukosäätömllit - Perämoottoriss on kolme käytettävää vihdett: eteenpäin (F), vp (N) j peruutus (R). Kun vihdt vihdett, pysähdy in vp-sennoss j nn moottorin plt tyhjäkäyntinopeudelle. F N R F N R Vihd perämoottorin vihdett in nopell liikkeellä. Kun perämoottori on vihteell, siirrä kukosäätimen ksuvipu ti kierrä ksukhv (ohjuskhvlliset mllit) nopeuden lisäämiseksi. 56 fin

65 Moottorin pysäytys KÄYTTÖ 1. Kukosäätömllit - Hidst perämoottorin nopeutt j vihd moottori vplle. Käännä virt-vin pois päältä (OFF) Ohjuskhvlliset mllit - Hidst perämoottorin nopeutt j vihd moottori vplle. Pin moottorin pysäytysnppi sisään Hätäkäynnistys Jollei käynnistysjärjestelmä toimi, käytä vrkäynnistysnru (sisältyy vrusteisiin) j noudt seurv menettelyä.! VAARA Vp-sennon suojlite ei toimi, kun moottori käynnistetään vrkäynnistysköydellä. Aset moottori tyhjäkäynnille j vihde vplle, jott moottori ei käynnisty vihde kytkettynä. 1. Vihd perämoottori vplle. 2. Vrmist, että nrullinen hätäktkisin on josennoss. fin 57

66 KÄYTTÖ 3. Irrot j säilytä käynnistimen kiinnitysost. Poist käynnistin j siirrä se sivulle Käynnistin 4. Kukosäädinmllit trkist, että virtlukko on "ON"-sennoss.! VAARA Moottoriss on korke jännite sitä käynnistettäessä j ti sen käydessä. Älä kosket mitään sytytysjärjestelmän os, johto ti sytytystulpn johdint moottori käynnistettäessä ti sen käydessä.! VAARA Pljn pyörivä vuhtipyörä voi iheutt vkvn vmmn. Pidä kädet, hiukset, vtteet, työklut j muut esineet poiss moottorist, kun käynnistät ti käytät moottori. Älä yritä sent käynnistintä ti yläkopp piklleen moottorin olless käynnissä. 5. Ktso sinmukisen käynnistysmenettelyn ohjeet (kylmä ti kuum). 6. Aset käynnistysnrun solmu vuhtipyörän loveen j kääri nru myötäpäivään vuhtipyörän ympäri. 7. Nykäise käynnistysnru nopesti fin

67 Perämoottorin hoito HUOLTO Perämoottorisi säilyttämiseksi mhdollisimmn hyvässä kunnoss on tärkeää, että perämoottorille tehdään säännölliset trkstukset j huollot, jotk on lueteltu kohdss Trkstus- j huoltoiktulu. Kehotmme pitämään sen hyvin huollettun, jott vrmistetn kuljettjn j mtkustjien turvllisuus j säilytetään moottorin luotettvuus. Kirj tehty huolto tämän kirjn tksivull olevn kohtn Huoltoloki.. Säilytä kikki huoltotilukset j -kuitit. PERÄMOOTTORIN VARAOSIEN VALITSEMINEN Suosittelemme lkuperäisten Mercury Precision- ti Quicksilver-vrosien j voiteluineiden käyttöä. EPA-päästömääräykset Kikki Mercury Mrinen vlmistmt uudet perämoottorit ovt sneet Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirstolt sertifioinnin, että ne täyttävät uusi perämoottoreit koskevt ilmnssteiden hllintmääräyksien vtimukset. Tämä sertifiointi edellyttää, että tietyt säädöt on setettu tehtn normien mukn. Tästä syystä tehtn tuotteelle määräämää huoltomenettelyä on noudtettv trksti j, sikäli kuin mhdollist, plttv lkuperäisen suunnittelun ikomuksiin. Päästöjen hllintlitteiden j -järjestelmien huollon, vihdon ti korjuksen voi suoritt mikä thns kipinäsytytteisten venemoottorien korjusliike ti yksityinen korjj. PÄÄSTÖJEN TODISTUSKYLTTI Päästöjen todistuskyltti, jost näkyvät päästötsot sekä suorn päästöihin liittyvät moottorin tekniset tiedot, on kiinnitetty moottoriin vlmistuksen yhteydessä. b c d 2008 JAN FEB MAR APR MAY JUN EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. REFER TO OWNER S MANUAL FOR REQUIRED MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. PLEASE PERFORM THE ENGINE MAINTENANCE CORRECTLY. DISPLACEMENT : FAMILY : FEL : HC+NOx= CO= HP : LOW-PERM/HIGH-PERM : MAXIMUM POWER : TIMING : IDLE SPEED (IN GEAR) : MERCURY MARINE 2008 JUL AUG SEP OCT NOV DEC e f g h b - c - d - e - f - g - h - Iskutilvuus Moottorituoteryhmän suurin päästölukem Polttoineletkun läpäisyprosentti Ajoitustiedot Tuoteryhmän numero Moottoriryhmän kuvus Moottoriteho kilowttein Tyhjäkäynti OMISTAJAN VASTUU Omistjn ti käyttäjän on teetettävä moottorin rutiinihuolto, jott päästötsot pysyvät määrättyjen stndrdien vtimusten rjoiss. Omistj/käyttäjä ei s tehdä moottoriin mitään muutoksi, jotk voivt muutt teho ti mhdollist moottorin tehdssetuksi suuremmt päästötsot. fin 59

68 Trkstus- j huoltoiktulu ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ HUOLTO Trkist moottorin öljytso. Ktso koht Polttoine j öljy Moottoriöljyn trkstus j lisäys. Trkist, että nrullinen hätäktkisin smmutt moottorin. Trkist silmämääräisesti, ettei polttoinejärjestelmässä ole vuotoj ti vikoj. Trkist perämoottorin kiinnitys peräpeiliin. Trkist, ettei ohjusjärjestelmässä ole hnkvi ti irtonisi osi. Kukosäätömllit Trkist silmämääräisesti, että ohjuksen yhdystngon kiinnittimien kireys on oike. Ktso koht Ohjuksen yhdystngon kiinnittimet. Trkist, etteivät potkurin lvt ole vhingoittuneet. JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN Huuhtele perämoottorin jäähdytysjärjestelmä, jos venettä on jettu suolisess ti likisess vedessä. Ktso koht Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu. Pese pois kikki suoljäämät j huuhdo potkurin pkoksuukko j vihteistokotelo puhtll vedellä suolisess vedessä jon jälkeen. JOKA 100. KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN TAI KERRAN VUODESSA, KUMPI TAPAHTUU ENSIN Voitele kikki voitelukohdt. Voitele usemmin, jos jetn suolisess vedessä. Ktso koht Voitelukohdt. Vihd moottoriöljy j öljynsuodtin. Öljy on vihdettv usemmin, jos moottori käytetään vikeiss oloiss, esim. pitempiikiseen uisteluun. Ktso koht Moottoriöljyn vihto. Vihd sytytystulpt ensimmäisten 100 tunnin ti ensimmäisen vuoden jälkeen. Trkst sen jälkeen sytytystulpt jok 100. tunti ti kerrn vuodess. Vihd sytytystulpt trvittess. Ktso koht Sytytystulppien trkstus j vihto. Trkist silmämääräisesti, ettei termosttiss ole syöpymiä eikä rikkinäistä joust. Vrmist, että termosttti sulkeutuu täysin huoneenlämpötilss. 1. Trkist, ettei polttoineletkun suodtin ole likinen. Ktso koht Polttoinejärjestelmä. Trkist korroosionsuoj-nodit. Trkist usemmin, jos jetn suolisess vedessä. Ktso koht Korroosionsuoj-nodi. Trkist venttiilivälys j säädä trvittess. 1. Tyhjennä j vihd vihteistokotelon voiteluine. Ktso koht Vihteistokotelon voitelu. Trkist hydrulisen kllistuksen neste. Ktso koht Hydrulisen kllistuksen nesteen trkistus. Voitele vetokselin rihlt. 1. Kukosäädinmllit Trkist ohjuskpelin säädöt. 1. Trkst joitushihn. Ktso koht Ajoitushihnn trkstus. Trkist ruuvien, mutterien j muiden kiinnittimien kireys. Trkist, että kopn tiivisteet ovt ehjät j hyväkuntoiset. Trkist, että kopn sisäpuolen äänenvimennusvhtomuovi (jos vrusteen) on ehjää j hyväkuntoist. Trkist, että imuilmn äänenvimennin (jos vrusteen) on piklln. Trkist, että tyhjäkäynnin äänenvimennin (jos vrusteen) on piklln. Trkist, ettei ilmnottosennelmn letkunkiristimiä j kumisuojuksi (jos vrustein) ole löysällä. 1. Vltuutetun jälleenmyyjän on huollettv nämä kohteet. 60 fin

69 HUOLTO JOKA 300. KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN TAI KERRAN KOLMESSA VUODESSA Vihd vesipumpun siipipyörä (usemmin, jos ilmenee ylikuumenemist ti hvitn vedenpineen lenemist). 1. ENNEN SÄILYTYSKAUTTA Ktso koht Säilytysmenettely. Ktso koht Säilytys. Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu Huuhtele perämoottorin sisäiset vesiknvt mkell vedellä in suolisess, sstuneess ti mutisess vedessä jon jälkeen. Tämä utt estämään jäämien kertymistä j sisäisten vesiknvien tukkeutumist. Käytä lisävrusteen stv Mercury Precision- ti Quicksilver-huuhtelulitett (ti vstv). TÄRKEÄÄ: Moottorin täytyy käydä huuhtelun ikn, jott termosttti vutuu j vesi kiertää vesiknviss.! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. 1. Irrot potkuri. Ktso Potkurin vihto. Asenn huuhtelusovitin niin, että kumikupit tulevt tiiviisti jäähdytysveden sisäänoton päälle. - Huuhtelulite Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin j muodost mken veden liitännän jäähdytysjärjestelmää huuhdeltess ti moottori käytettäessä fin 61

70 HUOLTO 2. Kiinnitä vesiletku huuhtelusovittimeen. Av vesihn j säädä virtust niin, että kumikuppien ympäriltä vuot vettä sen vrmistmiseksi, että moottori s riittävästi jäähdytysvettä Käynnistä moottori j käytä sitä tyhjäkäynnillä vihteen olless vpll. TÄRKEÄÄ: Huuhtelun ikn moottori ei s käyttää tyhjäkäyntiä nopemmin. 4. Säädä vedenvirtust (jos trpeellist), jott ylimääräistä vettä tulee jtkuvsti ulos kumikuppien ympäriltä vrmisten, että moottori s riittävästi jäähdytysvettä Trkist, että vesipumpun trkistusukost tulee ulos tsinen vesivirt. Jtk perämoottorin huuhtelemist 3-5 minuutti vlvoen trksti koko jn vedentulo. 6. Pysäytä moottori, sulje vesi j irrot huuhtelusovitin. Asenn potkuri tkisin. Yläkopn irrotus j sennus IRROTUS 1. Vput tkslp. 2. Nost kopn perää ylös j työnnä sitä moottorin etupäätä kohti edessä olevn koukun yli ASENNUS 1. Kytke kopp etukoukkuun j sijoit kopp moottorin päälle. 2. Lukitse tkslp. 62 fin

71 Akun trkstus HUOLTO Akku on trkstettv säännöllisesti, jott vrmistetn moottorin oike käynnistymiskyky. TÄRKEÄÄ: Lue kun mukn toimitetut turv- j huolto-ohjeet. 1. Smmut moottori ennen kun huolto. 2. Vrmist, ettei kku pääse liikkumn. 3. Akkukpelin nvt on pidettävä puhtin, kireinä j oikein sennettuin. Positiivinen positiiviseen j negtiivinen negtiiviseen. 4. Akuss on oltv sähköä johtmton suojus, jok estää kun npojen oikosulut. Ulkopinnn huolto Perämoottorisi suoj kestävä emlilkkus. Puhdist j vh se usein veneenpuhdistusineit j -vhoj käyttäen. Polttoinejärjestelmä! VAARA Vältä bensiiniplost ti -räjähdyksestä iheutuv vkv henkilövmm ti kuolem. Noudt huolellisesti kikki polttoinejärjestelmän huolto-ohjeit. Pysäytä in moottori ÄLÄKÄ tupkoi ti slli votult ti kipinöitä lueell, joll polttoinejärjestelmän osi huolletn. Ennen kuin huollt mitään polttoinejärjestelmän os, pysäytä moottori j kytke kku irti. Tyhjennä polttoinejärjestelmä täysin. Käytä hyväksyttyä sti polttoineen keräämiseen j säilyttämiseen. Pyyhi mhdollinen läikkynyt polttoine heti pois. Läikkyneen polttoineen keräämiseen käytetty mterili on heitettävä pois hyväksyttyyn säiliöön. Kikki polttoinejärjestelmän huolto on suoritettv hyvin tuuletetull lueell. Trkst suoritettu huoltotyö vrmistksesi, ettei polttoinevuotoj esiinny. POLTTOAINELETKUN TARKASTUS Trkst silmämääräisesti, ettei ryypytysplloss ole hlkemi, pisumi, vuotoj, kovettumi eikä muit rppeutumisen ti vurioiden merkkejä. Jos tällisi vikoj hvitn, polttoineletku ti ryypytyspllo on vihdettv uuteen. POLTTOAINEENSUODATIN Trkst polttoineletkun suodtin. Jos polttoineensuodtin vikutt likiselt, poist j vihd se. - Polttoineensuodtin TÄRKEÄÄ: Trkst silmämääräisesti, ettei suodttimien liitännöissä ole vuotoj puristmll käsipumppu, kunnes se tuntuu kiinteältä j pkott polttoinett suodttimeen. fin 63

72 Ohjuksen yhdystngon kiinnittimet HUOLTO TÄRKEÄÄ: Ohjuksen yhdystnko, jok liittää ohjuskpelin moottoriin, täytyy kiinnittää moottorin mukn toimitetuill ohjuksen yhdystngon kiinnittimillä. Näitä lukkomuttereit ( ) ei s koskn korvt tvllisill (ei-lukittuvill) muttereill, kosk ne löystyvät j tärisevät irti vputten yhdystngon.! VAARA Väärät kiinnittimet ti väärä sennusmenettely voivt iheutt ohjuksen yhdystngon löystymisen ti irtomisen. Tämä voi iheutt veneen hllinnn äkillisen menettämisen, mistä voi oll seuruksen vkv vmm ti kuolem, kosk se voi heittää veneen mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Käytä in vdittuj osi j noudt ohjeit j kiristysmenettelyjä. Koko ohjuksen yhdystnko ohjuskpeliin litteällä luslevyllä j nilonvuorisell lukkomutterill. Kiristä, kunnes mutteri settuu, kierrä sitten uki 1/4 kierrost. Koko ohjuksen yhdystnko moottoriin pultill, lukkomutterill, välikkeellä j litteillä luslevyillä. Kiristä lukkomutteri määritysten mukn. b d e c b f b Pultti ( ) b - Litteä luslevy c - Välike d - Nilonvuorinen lukkomutteri ( ) e - Ohjusrunko f - Nilonvuorinen lukkomutteri ( ) (kiristä, kunnes mutteri settuu piklleen, kierrä sitten uki 1/4 kierrost) Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Nilonvuorinen lukkomutteri "d" fin

73 HUOLTO Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Nilonvuorinen lukkomutteri "f" Kiristä, kunnes mutteri settuu piklleen, kierrä sitten uki 1/4 kierrost. Korroosionsuoj-nodi Perämoottoriss on kolme korroosionsuoj-nodi eri kohdiss. Anodi utt suojmn perämoottori glvniselt korroosiolt nten omn metllins syöpyä hitsti perämoottorin metllien semest. Anodi pitää trkst joittin, etenkin suolisess vedessä, joss syöpyminen on nopemp. Korroosiosuojn ylläpitämiseksi nodi pitää viht ennen kuin se on syöpynyt kokonn. Älä ml ti pinnoit nodi suojineill, sillä tämä vähentää nodin tehokkuutt. HYDRAULISEN KALLISTUKSEN MALLIT Toisen nodin on säätöevä j toinen on sennettu kääntörunkoon. Kksi nodi sijitsee peräpeilikiinnikkeissä. KÄSIN KIPATTAVAT MALLIT Toisen nodin on säätöevä j toinen on sennettu kääntörunkoon. Yksi nodi sijitsee myös peräpeilikiinnikkeissä. b c Hydrulisen kllistuksen mllit Käsin kipttvt mllit - Säätöevä b - Kääntörungon nodi c - Peräpeilikiinnikkeen nodi c b fin 65

74 HUOLTO Potkurin vihto! VAARA Pyörivät potkurit voivt iheutt vkvn vmmn ti kuolemn. Älä koskn käytä venettä kuivll mll potkurin olless sennettun. Ennen kuin sennt ti irrott potkurin, set vetolite vplle j kytke nrullinen hätäktkisin päälle, jott moottori ei pääse käynnistymään. Aset puuplikk potkurin lvn j kuplinnn estolevyn väliin. 1. Estä moottorin käynnistyminen irrottmll sytytystulppien johdot Vihd perämoottori vplle (N). N F N R Suorist sokknul j vedä ulos pihtejä käyttäen. 4. Aset puuplikk vihteistokotelon j potkurin väliin pyörimisen estämiseksi j irrot potkurin mutteri. 66 fin

75 HUOLTO 5. Vedä potkuri suorn irti kselist. Jos potkuri on juuttunut kseliin eikä sitä s irti, irrotut potkuri vltuutetull jälleenmyyjällä. b d c b - c - d - Sokknul Mutteri Tkpinelevy Etupinelevy TÄRKEÄÄ: Jott potkurin np ei ruostuisi j juuttuisi potkurikseliin kiinni (etenkin suolisess vedessä), levitä koko potkurikselille in suositeltu voiteluinett suositeltvin huoltovälein sekä in, kun potkuri irrotetn. 6. Levitä potkurikseliin Quicksilverin ti Mercuryn Precision Lubricnts -korroosionestorsv ti tefloni sisältävää 2-4-C-voiteluinett Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 94 Korroosiosuojrsv Potkurikseli Q1 95 Tefloni sisältävä 2-4- C Potkurikseli Q 1 7. Asenn etupinelevy kselille siten, että suuremmn läpimitn pää on potkuriin päin. 8. Asenn potkuri, tkpinelevy j potkurin mutteri kselille. 9. Aset puuplikk vihteistokotelon j potkurin väliin pyörimisen estämiseksi j kiristä potkurin mutteri ilmoitettuun tiukkuuteen. HUOMAUTUS: Jos potkurin mutteri ei kohdistu potkurin kselin reikään, kun se on kiristetty, kiristä mutteri edelleen, kunnes se kohdistuu reikään. fin 67

76 HUOLTO 10. Kohdist potkurin mutteri potkurin kselin reikään. Työnnä uusi sokknul reikään j tivut sen päät. b d c b - c - d - Sokknul Potkurin mutteri Tkpinelevy Etupinelevy suuremmn läpimitn pää potkuriin päin Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Potkurin mutteri Sulkkeen vihto Sähkökäynnistysmllit TÄRKEÄÄ: Pidä in vrll 20 A:n sulkkeit. 68 fin

77 HUOLTO Jännitteensäätöpiiriä j sähkökäynnistyspiiriä suojtn ylikuormitukselt 20 A:n sulkkeell. Jos sulke pl, yritä löytää j korjt ylikuormituksen syy. Jos syytä ei löydy, sulke voi pl uudestn. b c b b - c - Jännitteensäätöpiiri 20 mpeerin sulke Vrsulke Sähkökäynnistyspiiri 20 mpeerin sulke Av sulkkeen pidin j ktso sulkkeen sisällä olev hopenväristä nuh. Jos nuh on rikki, vihd sulke. Vihtosulkkeen mpeerirvon on oltv sm kuin vnhn sulkkeen. b Plneen sulkkeen tunnistminen - Ehjä sulke b - Plnut sulke Sytytystulppien trkstus j vihto! VAARA Villisist sytytystulpn htuist stt lähteä kipinöitä, jotk voivt sytyttää polttoinehöyryjä j iheutt vkvn vmmn ti kuolemn tuliplon ti räjähdyksen seuruksen. Vältä vurioittmst sytytystulpn httuj. Älä käytä teräviä esineitä ti metllisi työkluj sytytystulpn httujen poistmiseen. fin 69

78 HUOLTO 1. Irrot sytytystulpn htut. Kierrä kumihttuj hiemn j vedä ne irti Irrot sytytystulpt j trkst ne. Vihd sytytystulpp, jos elektrodi on kulunut ti eristin on krke, hljennut, rikkinäinen, kuplinut ti likinen. 3. Aset sytytystulpn kärkiväli määrityksen mukiseksi Sytytystulpp Sytytystulpn kärkiväli 0,9 mm (0.035 in.) 4. Puhdist ennen sytytystulppien sentmist lik sytytystulppien istukoist. Asenn tulpt sormikireydelle j kiristä sitten 1/4 kierrost ti määritysten mukn. Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Sytytystulpp Ajoitushihnn trkstus Trkst joitushihn j nn vltuutetun jälleenmyyjän viht se, jos jokin seurvist ongelmist hvitn. Murtumi hihnn tkpuolell ti hihnn hmpiden juuriss Huomttvi kulumi hmpiden juuriss Öljyn turvottm kumios Krkeiksi muuttuneit hihnpintoj 70 fin

79 HUOLTO Kulumisen merkkejä hihnn reunoill ti ulkopinnoill Moottoriöljyn vihto MOOTTORIÖLJYN TILAVUUS Moottoriöljyn tilvuus on noin 1,0 litr (1.1 U.S. qt). ÖLJYNVAIHTOMENETTELY 1. Lukitse perämoottori ylimpään kllistussentoon. 2. Asemoi perämoottori niin, että tyhjennysreikä osoitt lspäin. 3. Irrot tyhjennystulpp j vlut moottoriöljy sopivn stin. TÄRKEÄÄ: Älä käytä kmpikmmion öljypumppu öljyä vihtesssi, sillä moottori voi vurioitu. 4. Kun öljy on luksi tyhjennetty, senn tyhjennystulpp väliikisesti tkisin. Irrot kllistuslukko j lske perämoottori ls. Odot minuutti j nn jäljellä olevn moottoriin jääneen öljyn vlu pohjlle. Plut perämoottori ylimpään kllistussentoon j tyhjennä jäljellä olev öljy. fin 71

80 HUOLTO 5. Voitele tyhjennystulpn tiiviste öljyllä j senn tkisin. Kiristä ilmoitettuun tiukkuuteen Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Tyhjennystulpp 23, ÖLJYNSUODATTIMEN VAIHTO 1. Aset perämoottori vktsoon toimint-sentoon. 2. Sähkökäynnistysmllit Jott sdn välys öljysuodttimeen, poist käynnistyssolenoidi kumieristeineen sitä pitelevästä metllilevystä. b Sähkökäynnisteinen mlli - Käynnistysmoottorin solenoidi b - Öljynsuodtin Pne riepu ti pyyhe öljynsuodttimen lle vuotneen öljyn imeyttämiseksi. 4. Av vnh suodtin kiertämällä suodtint vsemmlle. 5. Puhdist sennuspohj. Voitele suodttimen tiiviste puhtll öljyllä. Älä käytä rsv. Ruuv uutt suodtint kiinni, kunnes tiiviste koskett pohj, kiristä vielä 3/4 1 kierros. 72 fin

81 HUOLTO 6. Jos käynnistyssolenoidi poistettiin, senn se kumieristeineen tkisin metllilevyyn ÖLJYN TÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Älä yritä lisätä öljyä käyttölueen yläreunn (yläreikään) sti. Öljytso on oike, kunhn se on käyttölueell ylä- j lreiän välissä. 1. Aset perämoottori vktsoon toimint-sentoon. 2. Irrot öljyntäyttökorkki j lisää suositeltv öljyä käyttölueen keskikohtn (keskireikään) sti. Kun lisätään noin 1,0 litr (1.1 U.S. qt) öljyä, se nost öljytson käyttölueen keskikohtn sti. Asenn öljyn täyttökorkki tkisin. c d b b - c - d - Öljytso käyttölue Keskikoht Mitttikku Öljyntäyttökorkki 3. Käytä moottori tyhjäkäynnillä viisi minuutti j trkist, ettei vuotoj ole. Smmut moottori j trkist öljytso mitttikull. Lisää trvittess öljyä. Voitelukohdt 1. Voitele seurvt ost Quicksilverin ti Mercuryn tefloni sisältävällä Precision Lubricnts 2-4-C ti Specil Lubricnt 101 -voiteluineell. fin 73

82 HUOLTO Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 34 Specil Lubricnt 101 Kääntörunko, peräpeilin kiinnitysruuvit, kippiputki, potkurikseli, ohjuskpelin rsvnipp Q02 95 Tefloni sisältävä 2-4- C Kääntörunko, peräpeilin kiinnitysruuvit, kippiputki, ksu-/vihdekpelit, ohjuskpelin rsvnipp Q 1 Kääntörunko Voitele nipn kutt Peräpeilin kiinnitysruuvit Voitele kierteet. Kippiputki Voitele nippojen kutt. - b - Kippiputki Voitelunipt Peräpeilin puristusruuvit b fin

83 HUOLTO Ohjuskpelin rsvnipp (jos vrustettu) Pyöritä ohjuspyörää, jott ohjuskpelin pää vetäytyy täysin perämoottorin kippiputken sisään. Voitele ohjuskpeli nipn läpi. b b - Ohjuskpelin rsvnipp Ohjuskpelin pää! VAARA Väärä kpelin voitelu stt iheutt hydrulilukon, jok voi joht vkvn vmmn ti kuolemn, jos veneen hllint menetetään. Vedä ohjuskpelin pää täysin tkisin ennen voiteluineen levittämistä. 2. Voitele seurvt ohuell öljyllä. Ohjuksen yhdystngon kääntöpisteet - voitele pisteet Voitele seurvt ost Quicksilver ti Mercuryn Precision Lubricnts -korroosionestorsvll ti tefloni sisältävällä 2-4-C-voiteluineell. Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 94 Korroosiosuojrsv Potkurikseli Q1 95 Tefloni sisältävä 2-4- C Potkurikseli Q 1 fin 75

84 HUOLTO Potkurikseli Ktso kohdst Potkurin vihto potkurin irrotus- j sennusohjeet. Peitä potkurikseli koko pituudeltn voiteluineell, jott potkurin np ei ruostu kseliin Vihteistokotelon voitelu Vihteistokotelon voiteluinett lisättäessä ti vihdettess trkst silmämääräisesti, onko voiteluineess vettä. Jos vettä esiintyy, se on voinut lskeutu pohjlle j vluu ulos ennen voiteluinett, ti se on voinut sekoittu voiteluineeseen nten sille mitomisen ulkonäön. Jos vettä huomtn, trkstut vihteistokotelo jälleenmyyjällä. Jos voiteluineess esiintyy vettä, se voi iheutt lkerien ennenikisen vin, ti jäätymislämpötilss se jäätyy j vhingoitt vihteistokotelo. Irrot täyttö-/tyhjennystulpp j trkst metllihiukksten läsnäolo vihteistokotelost vluvss öljyssä. Vähäinen määrä metllipölyä ti hienoj metllihiukksi osoitt hmmspyörien normlikulumist. Suhteettomn suuri määrä metllipölyä ti suurehkoj hiukksi (lstuj) stt osoitt epänormli kulumist, j vihteisto on syytä trkstutt vltuutetull jälleenmyyjällä. VAIHTEISTOKOTELON TYHJENNYS 1. Aset perämoottori pystysuorn käyttösentoon. 2. Aset perämoottorin lle vlutussti. 3. Poist täyttö-/tyhjennystulpp j tuuletustulpp. Tyhjennä voiteluine. - b - Tuuletustulpp Täyttö-/tyhjennystulpp b VAIHTEISTOKOTELON VOITELUAINETILAVUUS Noin 370 ml (12.5 fl. oz) VAIHTEISTOKOTELON VOITELUAINESUOSITUS Mercury ti Quicksilver Premium- ti High Performnce Ger Lubricnt -voiteluine. 76 fin

85 HUOLTO VOITELUAINETASON TARKISTUS JA VAIHTEISTOKOTELON TÄYTTÖ 1. Aset perämoottori pystysuorn käyttösentoon. 2. Poist tuuletustulpp tuuletusreiästä. 3. Pne voiteluineputki täyttöreikään j lisää voiteluinett, kunnes sitä näkyy tuuletusreiästä. TÄRKEÄÄ: Vihd tiivisteluslevyt uusiin tiivisteluslevyihin. 4. Lopet voiteluineen lisääminen. Asenn tuuletustulpp j tiivisteluslevy, ennen kuin poistt voiteluineputken. 5. Poist voiteluputki j senn puhdistettu täyttö-/tyhjennystulpp j uusi tiivisteluslevy tkisin. b - b - c - Tuuletustulpp j uusi tiivisteluslevy Tuuletusreikä Täyttö-/tyhjennystulpp j uusi tiivisteluslevy c Hydrulisen kllistuksen nesteen trkistus 1. Kllist perämoottori täysin ylös -sentoon j kiinnitä kippuksen tukivrsi. - Kippilukko fin 77

86 HUOLTO 2. Poist täyttökorkki j trkist nestemäärä. Nestepinnn tulee oll täyttöukon lreunn tsoll. Lisää Mercuryn ti Quicksilverin Power Trim nd Steering Fluid -nestettä. Jos sitä ei ole stvn, käytä utomttivihteistonestettä (ATF). - Täyttökorkki Uponnut perämoottori Uponnut perämoottori on huollettv vltuutetuss huoltopisteessä muutmn tunnin sisällä perämoottorin vedestä nostmisest. Tämä huoltpisteen suoritettee huolto on välttämätön heti, kun moottori on joutunut ilmn vikutuksen liseksi, jott moottorin sisustn kärsimä syöpymisvurio olisi mhdollisimmn vähäinen. 78 fin

87 Säilytyksen vlmistelu SÄILYTYS Päätrkoituksen perämoottorisi säilytysvlmisteluss on suojt sitä ruosteelt, korroosiolt j sisälle jääneen veden jäätymisen iheuttmilt vurioilt. Seurvi säilytystoimenpiteitä on noudtettv, kun perämoottorisi vlmistelln tlvisäilytystä ti muut pitempiikist (vähintään 2 kk:n) säilytystä vrten.! VAROITUS Älä koskn käynnistä ti käytä perämoottori (edes hetken verrn), jos vettä ei kierrä kikkien vihteistokotelon jäähdytysvedenottoukkojen läpi vesipumpun vurioiden (kuivn käynti) ti moottorin ylikuumenemisen välttämiseksi. POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ TÄRKEÄÄ: Alkoholi (etnoli ti metnoli) sisältävä bensiini voi iheutt hpon muodostumist säilytyksen ikn j vhingoitt polttoinejärjestelmää. Jos käytettävä bensiini sisältää lkoholi, polttoinetnkki, polttoineletku j moottorin polttoinejärjestelmä on syytä tyhjentää mhdollisimmn trkkn bensiinistä. Täytä polttoinetnkki j moottorin polttoinejärjestelmä lisäineell käsitellyllä (stbiloidull) polttoineell, jok utt estämään lkn j hrtsin muodostumist. Jtk noudtten seurvi ohjeit. Knnettv polttoinetnkki Kd trvittv määrä bensiinin stbilointiinett (noudt stin ohjeit) polttoinetnkkiin. Kllistele polttoinetnkki edestkisin stbilointiineen j polttoineen sekoittmiseksi. Pysyvästi sennettu polttoinetnkki Kd trvittv määrä bensiinin stbilointiinett (noudt stin ohjeit) erilliseen stin j sekoit se noin yhteen litrn bensiiniä (1 qt). Kd tämä seos polttoinetnkkiin. Aset perämoottori veteen ti kytke huuhtelulite jäähdytysveden kierrättämiseksi. Käytä moottori kymmenen minuutti moottorin polttoinejärjestelmän täyttämiseksi. Huuhtelulite Q 2 Kiinnittyy vedenottoukkoihin muodosten mken veden liitännän, kun huuhdelln jäähdytysjärjestelmää ti käytetään moottori Perämoottorin ulko-osien suojus Voitele kikki perämoottorin ost, joist on luettelo kohdss Huolto Trkstus- j huoltoiktulu. Pikk mlipinnn nrmut. Kysy jälleenmyyjältä korjusmli. Suihkut Quicksilverin ti Mercury Precision Lubricntsin Corrosion Gurd -korroosionestoinett metllipinnoille (pitsi korroosiosuoj-nodeille). Putkilon viitenro Kuvus Käyttökoht Osnumero 120 Corrosion Gurd Ulkoiset metllipinnt Q55 fin 79

88 SÄILYTYS Moottorin sisäosien suojelu Irrot sytytystulpt j lisää noin 30 ml (1 oz.) moottoriöljyä ti pne viiden sekunnin suihkus säilytysinett kunkin sylinterin sisään. Pyöritä vuhtipyörää käsin useit kertoj levittääksesi öljyn sylintereihin. Asenn sytytystulpt tkisin pikoilleen. Vihd moottoriöljy. Vihteistokotelo Vlut j täytä vihdeltikokotelon voiteluine (ks. huoltomenetelmä). Perämoottorin sijoitus säilytystä vrten HUOMAUTUS Perämoottori voi vurioitu, jos sitä säilytetään kllistettun. Jäähdytysknviin jäänyt vesi ti potkurin pkoksuukkoon j vihteistoon keräytynyt vesi voivt jäätyä. Aset perämoottori ivn ls. Öljysumpust sylintereihin pääsevän öljyn iheuttmien ongelmien estämiseksi perämoottori s kuljett j säilyttää vin seurviss kolmess sennoss. - Pystysento b - Ohjuskhv lhll b c - Etupuoli lhll c Älä knn, säilytä ti kuljet perämoottori khdess kuvtuss sennoss. Moottorivurio voi seurt öljyn vuotmisest kmpikmmiost. b - b - Ohjuskhv ylöspäin Etupuoli ylhäällä Akun säilytys Noudt kun vlmistjn ohjeit säilytyksestä j ltuksest. Poist kku veneestä j trkist nesteen tso. Lt trvittess uudelleen. Säilytä kku kuivss j viileässä pikss. 80 fin

89 SÄILYTYS Trkist määräjoin nesteen tso j lt kku säilytyksen ikn. fin 81

90 VIANETSINTÄ Käynnistysmoottori ei pyöritä moottori (sähkökäynnisteiset mllit) MAHDOLLISIA SYITÄ Plnut 20 mpeerin sulke käynnistyspiirissä. Ktso Huolto-os. Perämoottori ei ole vihdettu vp-sentoon. Heikko kku ti kun liitännät ovt löysällä ti syöpyneet. Virtlukko/käynnistyskytkin rikki. Johdotus- ti sähköliitäntävik. Käynnistysmoottorin ti käynnistyssolenoidin toiminthäiriö. Moottori ei käynnisty MAHDOLLISET SYYT Nrullinen hätäktkisin ei ole "RUN" (jo) -sennoss. Akku ei ole täydessä vruksess. Väärä käynnistysmenettely. Ktso Käyttö -osst. Vnh ti likist polttoinett. Polttoinett ei pääse moottoriin. Polttoinesäiliö on tyhjä. Polttoinesäiliön ilm-ukko ei ole uki ti sen edessä on este. Polttoineletku on irronnut ti tittunut. Rikstinpllo ei ole puristettu. Rikstinpllon tkiskuventtiili on villinen. Polttoineensuodtin on tukoss. Ktso Huolto -osst. Polttoinepumppu rikki. Polttoinesäiliön suodttimess on este. Sytytysjärjestelmän os rikki. Sytytystulpt likisi ti villisi. Ktso Huolto -osst. Moottori käy epätsisesti MAHDOLLISIA SYITÄ Alhinen öljynpine. Trkist öljytso. Sytytystulpt ovt likiset ti villiset. KtsoHuolto -os. Väärä setus j säädöt. Polttoineen rjoitettu pääsy moottoriin.. Moottorin polttoinesuodttimess on este. KtsoHuolto -os. b. Polttoinesäiliön suodttimess on tukos. c. Kiinnijuuttunut lponestoventtiili, jok sijitsee pysyvästi sisäänrkennetuiss polttoinesäiliöissä. d. Polttoineletku on tittunut ti puristuksiss. Polttoinepumpun vik. Sytytysjärjestelmän osss on vik. 82 fin

91 Tehon menetys MAHDOLLISET SYYT VIANETSINTÄ Alhinen öljynpine. Trkst öljyn korkeus. Ksuläppä ei ole täysin uki. Potkuri vhingoittunut ti vääränkokoinen. Moottorin joitus, säädöt ti sennus väärä. Vene ylikuormitettu ti kuorm väärin jkutunut. Pilssissä liik vettä. Veneen pohj likinen ti vurioitunut. Akku ei pysy vrutuneen MAHDOLLISET SYYT Akun liitännät höllentyneet ti syöpyneet. Akuss lhinen määrä hppo. Akku kulunut ti vjtehoinen. Sähkölisälitteit käytetty liik. Tssuuntin, vihtovirtlturi ti jännitteensäädin villinen. fin 83

92 Pikllinen korjushuolto OMISTAJAN HUOLTOAPU Vie perämoottori in piklliseen, vltuutettuun myyjäliikkeeseen, jos se trvitsee huolto. Vin heillä on tehtn kouluttmi meknikkoj, joill on trvittvt tiedot, erikoistyöklut j litteisto sekä lkuperäisiä osi j lisävrusteit moottorisi oiken huoltoon. He tuntevt moottorisi prhiten. Korjustyö, kun et ole kotisi lähettyvillä Jos olet kukn pikllisest myyjäliikkeestä j trvitset huolto, ot yhteys lähimpään vltuutettuun myyjäliikkeeseen. Jollet jostkin syystä s huolto, ot yhteys lähimpään Mercury Mrine (Knsinväliseen) Mrine Power- huoltopisteeseen. Osi j lisävrusteit koskevt kyselyt Kikki itoj vrosi j lisävrusteit koskevt kyselyt on osoitettv vltuutetulle, piklliselle myyjäliikkeelle. Myyjäliikkeellä on trpeelliset tiedot osien j lisävrusteiden tilukseen. Vrosi j lisävrusteit tiedusteltess jälleenmyyjä trvitsee mlli- j srjnumerotiedot oikeiden osien tilmist vrten. Huoltopu Tyytyväisyytesi perämoottorituotteeseen on hyvin tärkeätä myyjäliikkeelle j meille. Jos sinull on mitään pulmi, kysymyksiä ti jos olet huolisssi jostkin perämoottori koskevst sist, ot yhteys myyjäliikkeeseesi ti johonkin vltuutettuun Mercury Mrine -myyjäliikkeeseen. Jos trvitset lisäpu, menettele näin: 1. Neuvottele myyjäliikkeen myyntipäällikön ti huoltopäällikön knss. Jos olet jo näin tehnyt, ot yhteys myyjäliikkeen omistjn. 2. Jos sinull on kysymys, huoli ti ongelm, jot myyjäliike ei pysty rtkisemn, ot yhteys Mercury Mrine -huoltokonttoriin (knsinväliseen), jost st pu. He uttvt sinu j myyjäliikettä rtkisemn kikki ongelmt. Huoltokonttori trvitsee seurvt tiedot: Nimesi j osoitteesi Puhelinnumerosi päivisin Perämoottorisi srjnumeron j mllin Myyjäliikkeesi nimen j osoitteen Ongelmn ldun Mercury Mrine -huoltokonttorien osoitteet ovt seurvll sivull. Jos trvitset pu, soit, fks ti kirjoit meille. Ilmoit päiväpuhelinnumerosi, jos ott yhteyttä postitse ti fksitse. Yhdysvllt, Knd English - (920) Frnçis - (905) English - (920) Frnçis - (905) Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI (61) (3) Brunswick Asi Pcific Group Frnkston Rod (61) (3) Dndenong, Victori 3164 Austrli 84 fin

93 OMISTAJAN HUOLTOAPU (32) (87) Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin (32) (87) B-4800 Verviers, Belgi (954) (954) Jpni Kisk Co., Ltd Knnbecho Ski-shi Ski-ku Osk, Jpni Asi, Singpore (65) Brunswick Asi Pcific Group T/A Mercury Mrine Singpore Pte Ltd (65) Loyng Drive Singpore, fin 85

94 Veneen teho MOOTTORIN ASENNUS! VAARA Sellisen perämoottorin käyttäminen, mikä ylittää veneen suurimmn sllitun hevosvoimrjn, voi 1. iheutt veneen hllinnn menetyksen, 2. sett liiksi pino perään iheutten veneen tspinosennon häiriintymisen ti 3. iheutt veneen hjomisen erikoisesti peräpeilin lueell. Veneen vrustmisest liin suurell moottorill voi oll seuruksen vkv vmm, kuolem ti veneen vhingoittuminen. Älä käytä liin voimkst moottori äläkä ylikuormit venettäsi. Useimmt veneet on vrustettu trpeellisell tunnistuskilvellä, joss on veneen vlmistjn hllintohjeiden mukisesti määrittelemä suurin sllittu moottorin hevosvoim j kuormitus. Jos si ei ole selvä, ot yhteyttä kuppiseesi ti veneen vlmistjn. U.S. COAST GUARD CAP ACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSON CAPACITY (POUNDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX Vihteell käynnistymisen estäminen! VAARA Vältä äkillisen j odottmttomn kiihdytyksen iheuttm vkvn loukkntumisen ti kuolemn vr moottori käynnistettäessä. Tämän perämoottorin rkenne vtii, että sen knss käytettävä kuko-ohjin käsittää "käynnistyy vin vpll" -suojlitteen. Perämoottoriin yhdistetyssä kuko-ohjimess on oltv "käynnistyy vin vpll" -suojlite. Tämä estää moottorin vihteell käynnistymisen. Perämoottorin vrusteiden vlitseminen Tätä perämoottori vrten on suunniteltu j testttu idot Mercury Precision- j Quicksilver-vrusteet. Lisävrusteet ovt stviss Mercury Mrine -jälleenmyyjiltä. TÄRKEÄÄ: Trkist si jälleenmyyjältä ennen lisävrusteiden sentmist. Hyväksyttyjen lisävrusteiden väärinkäyttö ti hyväksymättömien lisävrusteiden käyttö voi vurioitt tuotett. Joitkin vrusteit, jotk eivät ole Mercury Mrinen myymiä ti suunnittelemi, ei void turvllisesti käyttää tässä perämoottoriss ti perämoottorin käyttöjärjestelmässä. Hnki j lue kunkin lisävrusteen erilliset sennus-, käyttö- j huolto-oppt. Vähäisen läpäisyn polttoineletkuvtimus Vditn perämoottoreille, jotk on vlmistettu myytäviksi, ovt myytävinä ti joit trjotn myytäviksi Yhdysvlloiss. Yhdysvltin ympäristönsuojeluvirsto (EPA) vtii, että jälkeen vlmistetuiss perämoottoreiss on vähäisen läpäisyn polttoineletku polttoinesäiliön j perämoottorin välisenä ensiöletkun. 86 fin

95 MOOTTORIN ASENNUS Vähäisen läpäisyn letku on tyypin B1-15 ti tyypin A1-15 USCG-letku, jok ei ylitä 15/gm²/24 h CE10- polttoineell lämpötiln olless 23 C kuten stndrdiss "SAE J 1527 veneiden polttoineletkut" on määritetty. Moottorin nostminen Käytä moottorin nostosilmukk Perämoottorin sennus! VAARA Jos perämoottori ei kiinnitetä kunnoll, se voi irrot veneen peräpeilistä, mistä voi oll seuruksen venevurio, vkv vmm ti kuolem. Perämoottori on sennettv oikein trvittvill kiinnitysosill ennen käyttöä. Älä kiihdytä tyhjäkäyntiä nopemmlle vesillä, joill voi oll vedenlisi esteitä, jos perämoottori ei ole kiinnitetty kunnoll peräpeiliin. VAADITTAVA VENEEN PERÄPEILIN KORKEUS Mitt veneesi peräpeilin korkeus. Veneen pohjn pitäisi oll smll tsoll ti enintään 25 mm (1 in.) perämoottorin kvittiolevyn yläpuolell. - Kvittiolevy fin 87

96 MOOTTORIN ASENNUS PERÄMOOTTORIN ASENTAMINEN PERÄPEILIIN 1. Sijoit perämoottori peräpeilin keskiviivlle Kiristä peräpeilikiinnikkeen kiinnitysruuvit Jott perämoottori ei menetettäisi, kiinnitä se peräpeiliin khdell peräpeilikiinnikkeen kiristysruuvill j khdell pultill. Por kksi 7,9 mm (5/16 in.) reikää peräpeilikiinnikkeen sennusreikien läpi. Kiinnitä khdell pultill, litteillä luslevyillä j lukkomuttereill. Käytä veneilykäyttöön trkoitettu vedenkestävää tiivisteinett rei issä j pulttien ympärillä, jott sennuksest tulee vesitiivis. Kiristä pultit ilmoitettuun tiukkuuteen. d b c Hydrulisen kllistuksen mllit b d Käsin kipttvt mllit - Pultti (2) b - Aluslevy (2) c - Lukkomutteri (2) d - Peräpeilin kiinnikkeen kiristysruuvi (2) c fin

97 MOOTTORIN ASENNUS Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Peräpeilin kiinnikkeen sennuspultit 13,5 10 Ohjuskpelin sennus 1. Voitele koko kpelin pää Mercury- ti Quicksilver 2-4-C With Teflon -voiteluineell Putkilon viitenro 95 Kuvus Käyttökoht Osnumero Tefloni sisältävä 2-4- C-venevoiteluine 2. Työnnä ohjuskpeli kippiputkeen. Ohjuskpelin pää Q 1 3. Kiristä ohjuskpelin mutteri määritettyyn kireyteen fin 89

98 4. Kierrä ohjuskpelin tiiviste kippiputken päähän. MOOTTORIN ASENNUS b b - Ohjuskpelin mutteri Ohjuskpelitiiviste Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Ohjuskpelin mutteri 47,5 35 Ohjuksen yhdystngon kiinnittimet TÄRKEÄÄ: Ohjuksen yhdystnko, jok liittää ohjuskpelin moottoriin, täytyy kiinnittää moottorin mukn toimitetuill ohjuksen yhdystngon kiinnittimillä. Näitä lukkomuttereit ( ) ei s koskn korvt tvllisill (ei-lukittuvill) muttereill, kosk ne löystyvät j tärisevät irti vputten yhdystngon.! VAARA Väärät kiinnittimet ti väärä sennusmenettely voivt iheutt ohjuksen yhdystngon löystymisen ti irtomisen. Tämä voi iheutt veneen hllinnn äkillisen menettämisen, mistä voi oll seuruksen vkv vmm ti kuolem, kosk se voi heittää veneen mtkustjt istuimiltn ti veneen lidn yli. Käytä in vdittuj osi j noudt ohjeit j kiristysmenettelyjä. Koko ohjuksen yhdystnko ohjuskpeliin litteällä luslevyllä j nilonvuorisell lukkomutterill. Kiristä, kunnes mutteri settuu, kierrä sitten uki 1/4 kierrost. 90 fin

99 MOOTTORIN ASENNUS Koko ohjuksen yhdystnko moottoriin pultill, lukkomutterill, välikkeellä j litteillä luslevyillä. Kiristä lukkomutteri määritysten mukn. b d e c b f b Pultti ( ) b - Litteä luslevy c - Välike d - Nilonvuorinen lukkomutteri ( ) e - Ohjusrunko f - Nilonvuorinen lukkomutteri ( ) (kiristä, kunnes mutteri settuu piklleen, kierrä sitten uki 1/4 kierrost) Kuvus Nm lb. in. lb. ft. Nilonvuorinen lukkomutteri "d" Nilonvuorinen lukkomutteri "f" Kiristä, kunnes mutteri settuu piklleen, kierrä sitten uki 1/4 kierrost. fin 91

100 MOOTTORIN ASENNUS Kukosäätimen johtosrjn j ohjuskpelin sennus KAUKO-OHJAIMEN JOHTOSARJAN LIITÄNTÄ 1. Irrot kksi pultti j huoltoluukku Huoltoluukku 2. Yhdistä kukosäätimen johtosrj moottorin johtosrjliittimeen. 3. Reititä kukosäätimen johtosrj kumiholkin läpi. 92 fin

101 MOOTTORIN ASENNUS 4. Liitä 8-npinen liitin moottorin johtosrjn. Jos perämoottoriss on hydrulinen kllistus, kytke sen johtoliitännät. c b BLUE/WHITE GREEN/WHITE TAN BROWN/WHITE BLUE/WHITE GREEN/WHITE d b - c - d - 8-npinen liitin Kuko-ohjimen johtosrj Kumiholkki Hydrulisen kllistuksen johtoliitännät 5. Reititä kukosäätimen johtosrj kumiholkin läpi. 6. Av lkopn puristin j set kukosäätimen johtosrj puristimen lpuolelle. Liitä 8-npinen liitin moottorin johtosrjn. Pin kiinnike ls j kiinnitä kukosäätimen johtosrj lkoppn. VAIHDEKAAPELIN ASENNUS Asenn kpelit kukosäätimeen seurmll kukosäätimen mukn tulleit ohjeit. HUOMAUTUS: Vihdekpeli on ensimmäinen kpeli, jok liikkuu, kun kukosäädin siirretään pois vplt. 1. Piknn liikkumvrn keskipiste ti vihdekpelin menetetty liike seurvsti:. Siirrä kukosäätimen khv vp-sennost eteenpäin j täyteen nopeuteen ("full speed"). Plut khv hitsti vplle. Merkitse "" kpeliin, jok noj päänohjimeen. b. Siirrä kukosäätimen khv vp-sennost eteenpäin j täyteen nopeuteen ("full speed"). Plut khv hitsti vplle. Merkitse "b" kpeliin, jok noj päänohjimeen. fin 93

102 MOOTTORIN ASENNUS c. Tee keskimerkintä "c" merkkien "" j "b" väliin. Kohdist päänohjin tähän keskimerkintään, kun sennt kpeli moottoriin. b c Aset kukosäätimen khv vp-sentoon. 3. Siirrä moottorin vihdevipu käsin eteenpäin välyksen smiseksi kpelin kiinnittämistä vrten. 4. Kiinnitä vihdekpeli vihdevipuun luslevyllä j sokknulpitimellä. b c d b - c - d - Sokknulpidätin Litteä luslevy Vihdekpeli Vihdevipu 5. Vihd perämoottori vplle käsin (potkuri pyörii vpsti). 6. Säädä kpelikotelo siten, että kpelin keskimerkki on kohdkkin päänohjimen knss, kun kpelikotelo setetn kotelon koloon. 94 fin

103 MOOTTORIN ASENNUS 7. Aset vihdekpeli kumiholkkiin j set kpelikotelo kotelon koloon. b c d b - c - d - Päänohjin Keskimerkintä kpelikotelo Kumiholkki 8. Trkist vihdekpelisäädöt seurvsti:. Siirrä kukosäädin eteenpäin-vihteelle. Potkurikselin tulee oll lukittun vihteeseen. Jos näin ei tphdu, säädä kotelo lähemmäs kpelin ohjint. b. Vihd kukosäädin peruutukselle smll, kun käännät potkuri. Potkurikselin tulee oll lukittun vihteeseen. Jos näin ei tphdu, säädä kotelo kuemms kpelin ohjimest. Toist viheet "" - "c". c. Siirrä kukosäädin vp-sentoon. Potkurikselin tulee kääntyä ilmn vstust. Jos näin ei tphdu, säädä kotelo lähemmäs kpelin ohjint. Toist viheet "" - "c". KAASUKAAPELIN ASENNUS Asenn kpelit kukosäätimeen seurmll kukosäätimen mukn tulleit ohjeit. 1. Aset kukosäätimen khv täyteen eteenpäin-ksusentoon. 2. Kiinnitä ksukpelin päänohjin ksuvipuun luslevyllä j sokknulpitimellä. 3. Säädä kpelikotelo niin, että sennettu ksukpeli pitää ksuvivun vsten täyden ksun rjoitint. fin 95

104 MOOTTORIN ASENNUS 4. Aset ksukpeli kumiholkkiin j set kpelikotelo kotelon koloon. b c d e f g b - c - d - e - f - g - Ksuvipu Täyden ksun rjoitin Sokknulpidätin Litteä luslevy Kpelikotelo Kumiholkki Ksuvipu 5. Asenn suojus uudestn khdell pultill. Kiristä pultit ilmoitettuun tiukkuuteen. - Huoltoluukku fin

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0055458 111 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2.5/3.5-nelitahtimoottorit 90-10251C91 110 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen

2015, Mercury Marine. Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Takuu Manuaalinen. 25/30 EFI nelitahtinen 2015, Mercury Mrine Perämoottori Käyttö Huolto Asennus Tkuu Mnulinen 25/30 EFI nelithtinen 8M0112163 815 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 2,5/3,5-nelitahtimoottorit 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EY; standardit EN50081-1, SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 W. Pioneer Rod,

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti litteen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469. Koneturvallisuusdirektiivi Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin Käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: 54936-1939 Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0112149 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siinä on lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Polttoainesäiliöt (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI 54937-9385

Lisätiedot

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133

Käsittelyominaisuudet (A.4) ISO 8665 Sisämoottori (A.5.1.1) ISO 15584; ISO 10088; ISO 7840; ISO 10133 Vtimustenmukisuusvkuutus - Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 135/150/175/ Pro XS OptiMax 90-8M Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2012, Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208C90 1209 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 540 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 540 Brvo -perävetolitteet 8M0112135 715 fin fin Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisäperämoottori sennettun Mercury Mrinen ohjeiden mukn täyttää

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus Nelithtiset huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite: W6250 Pioneer

Lisätiedot

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Yleinen ohjausjärjestelmä (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA Vtimustenmukisuusvkuutus 15, 20 hp, 25, 30 hp EFI huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Moottorin vlmistjn nimi: Mercury Mrine Osoite:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen

Jos CE merkkiin ei liity ilmoituksen saaneen laitoksen numeroa, sitä koskee seuraavan sisältöinen Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia

Valtuutetun edustajan nimi: Brunswick Marine in EMEA Inc. Osoite: Parc Industriel de Petit-Rechain Kaupunki: Verviers Postinumero: 4800 Maa: Belgia Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisäperämoottori (VW) Tämä sisäperämoottori, Mercury Mrinen ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury Diesel -sisämoottori (VW) Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien vtimukset täyttäen niihin liittyvät stndrdit muutoksineen:

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite)

2016, Mercury Marine. HP662 SCi (NXT¹- ja NXT6-vetolaite) 2016, Mercury Mrine HP662 SCi (NXT¹- j NXT6-vetolite) 8M0114944 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94

Turvallisuuden integroinnin periaatteet (1.1.2) EN 292 1; EN 292 2; EN 1050 Melu (1.5.8) ICOMIA 39/94 Tärinä ICOMIA 38/94 Tervetulo mukn! Mercury tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä.

! VAARA. TÄRKEÄÄ: Jos et ymmärrä jotain tämän käsikirjan osaa, pyydä jälleenmyyjältä käynnistys- ja käyttötoimenpiteiden havaintoesitystä. Tervetulo Olet vlinnut yhden mrkkinoiden prhist venemoottoreist. Siihen sisältyy lukuisi ominisuuksi, joill vrmistetn käytön helppous j kestävyys. Tämän tuotteen hyvän huolehtimisen j kunnosspidon vull

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*864839C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori, Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettun, noudtt seurvien direktiivien vtimuksi

Lisätiedot

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit

1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimallit 1.7 Diesel-moottorit Sisäperämoottorimllit Tunnisteet Srjnumerot ovt vlmistjn vimi moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt sinun Cummins MerCruiser Diesel -moottorisi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser

Lisätiedot

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita.

*860168C70* HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE-merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j hevosvoimt Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 613 Vihteistomlli (sisämoottori)

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Kaupunki: Fond du Lac, WI Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero

Peräpeilisarjan sarjanumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin sarjanumero Tunnisteet Kirj muistiin seurvt tiedot: Moottorin mlli j teho Moottorin srjnumero Peräpeilisrjn srjnumero (sisäperämoottori) Välityssuhde Sisäperämoottorin srjnumero 1206 Vihteistomlli (sisämoottori) Välityssuhde

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Vlmistj: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE:llä merkittyjä tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien direktiivien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset Tämä sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn noudtt

Lisätiedot

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA

Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine MerCruiser Osoite: 3003 N. Perkins Road Kaupunki: Stillwater, OK Postinumero: Maa: USA HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EY; standardit EN , SAE J551 (CISPR-julkaisu 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Astu livn! Kunnollinen huolenpito j huolto ovt tärkeitä, jott Mercury-tuotteesi toimii jtkuvsti huipputehokksti j svutt prhn mhdollisen suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2010, Mercury Marine 200/225/250 OptiMax C ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit

Bensiinimoottorit perävetolaitteelliset MPI-mallit Bensiinimoottorit perävetolitteelliset MPI-mllit 0001.06 Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito kuuluvt olennisesti sen pitämiseen huippukunnoss prhn suorituskyvyn j tlouden svuttmiseksi. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perämoottori, tavanomainen kaksitahtinen Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Vaatimustenmukaisuusvakuutus - huviveneiden propulsiomoottoreille, jotka täyttävät direktiivin 94/25/EY ja sen muutoksen 2003/44/EY vaatimukset Moottorin valmistajan nimi: Mercury Marine Osoite: W6250

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet

2016, Mercury Marine. 565 Bravo -perävetolaitteet 2016, Mercury Mrine 565 Brvo -perävetolitteet 8M0122517 216 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser

Vaatimustenmukaisuusvakuutus Mercury MerCruiser HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE:llä merkittyjä tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien direktiivien

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet

2015, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet 2015, Mercury Mrine 520 Brvo -perävetolitteet 8M0105364 115 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

2016, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet

2016, Mercury Marine. 520 Bravo -perävetolaitteet 2016, Mercury Mrine 520 Brvo -perävetolitteet 8M0119933 116 fin fin Vtimustenmukisuusvkuutus huviveneiden propulsiomoottoreille, jotk täyttävät direktiivin 94/25/EY j sen muutoksen 2003/44/EY vtimukset

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Tervetulo mukn! Mercury-tuotteen kunnollinen hoito j kunnosspito on olennist, jott tuote pysyy huippukunnoss j tk prhn suorituskyvyn j tloudellisuuden. Oheinen omistjn rekisteröintikortti on vimesi vivttomn

Lisätiedot

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot