AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

2 Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012

3 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B LAHTI

4 Sisällys Tervetuloa Akselin sosiaalisen tilinpidon ja tilinpäätöksen pariin!... 7 Akseli, organisaatiomuutos ja sosiaalinen tilinpäätös, eli STP Taloudelliset tunnusluvut ja sosiaalinen tilinpito Akselin arvot ja toiminta-ajatus Nuorisopalveluiden työllisyyspolku Hyvä työnantaja ja työyhteisö Akselissa on kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen työilmapiiri Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti Yhteisöllisyys on yksi työpajatoiminnan tukipilareista Esimiestyö on laadukasta Työvalmentajan rooli Organisaation toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet Nuoren työllistymisvalmiuksien tukija Akseli tukee nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä Työelämävalmiuksien tukeminen... 23

5 2.2 Akselissa työskenteleminen tukee nuorta tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä Reppupajalta eväitä tulevaisuuteen Akselissa työskenteleminen kartuttaa osaamista Lisäarvon tuottaja Akseli tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle Akseli-työpajojen tuottama lisäarvo nuorelle ja yhteiskunnalle Akseli tuottaa lisäarvoa nuorelle Pajalaisen kertomus Työelämän sosiaaliset taidot Pajalla työskenteleminen on pajalaisten loppupalautteen mukaan antanut pajalaisille seuraavia asioita Akseli on osaava ja luotettava yhteistyökumppani Sosiaalinen tilinpäätös... 35

6 6

7 Tervetuloa Akselin sosiaalisen tilinpidon ja tilinpäätöksen pariin! Sosiaalinen tilinpito on työkalu, jolla sosiaalisesti työllistävien yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten on mahdollista tuoda näkyväksi sosiaalista tulosta jota toiminta tuottaa. Sosiaalista tilinpitoa, eli lyhennettynä STP:tä voidaan käyttää työkaluna vaikuttavuuden esille tuomisen lisäksi toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä. Parhaan hyödyn STP:stä saakin irti kytkemällä sen osaksi koko organisaation laatutyöskentelyä. Sosiaalisen tilinpidon pohjalle voi rakentaa koko laadullisen kehittämisen mallin tai vaihtoehtoisesti sen voi kytkeä strategiatyöskentelyn osaksi. Tämän vuoden sosiaalinen tilinpito on rakennettu vanhalle, tutulle kaavalle. Ensin asetetaan tililuokat, jotka ovat laajoja laatutavoitteita (tai jaottelu työskentelyalueista). Tililuokkien alle luodaan budjetointi, eli yksityiskohtaisemmat laatutavoitteet. Budjetoinnille suunnitellaan käytännön toimenpiteet/ käytetyt menetelmät ja näille mittarit. Seuraavalta aukeamalta löydät Akselin sosiaalisen tilinpidon budjetoinnin vuodelle Kokonaisluvut ovat tililuokkia, seuraavat luvut budjetoinnin osia. Budjetoinnissa ei ole esitetty budjetointikaavion kaikkia lokeroita. Mittaristot budjetointikohtiin sekä kehittämistoimenpiteet löytyvät julkaisusta sisältä kyseisen otsikon alta. Vuoden 2013 sosiaalinen tilinpito kytketään osaksi Työllisyyspalveluyksikön ja Dominon kehittämissuunnitelmaa ja laadullista kehittämistä. Lahdessa Projektikoordinaattori Anne Erkinheimo-Kyllönen p

8 Tili Budjetointi Ala Budjetointi luokka luokat 1 Hyvä työnantaja ja työyhteisö 1.1 Akselissa on kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen työilmapiiri. 1.2 Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti. 1.3 Esimiestyö (työvalmentajat) on laadukasta 1.4 Organisaation toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet 2 Nuoren työllistymisvalmiuksien tukija 2.1 Akseli tukee nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä 2.2 Akselissa työskenteleminen tukee nuorta tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä Tiimissä on hyvä ja kannustava ilmapiiri Pajalainen kokee, että hänestä välitetään ja häntä arvostetaan Pajalainen kokee työyhteisön toiminnan oikeudenmukaiseksi Työvalmentaja oli aktiivisesti mukana rakentavassa hyvää työilmapiiriä Yhteisöllisyyden merkitys pajatyöskentelyssä Pajalla on olemassa selkeät pelisäännöt Pajalainen noudatti pajan pelisääntöjä Ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti Kuvaus työvalmentajana toimimisesta; mitä pitää sisällään Pajan sääntöihin perehdytettiin jakson alussa Työvalmentaja antaa rakentavaa palautetta pajalaiselle Pajalaisten toimenkuvat ovat selkeästi määriteltyjä Esimies mitoittaa työtehtävät osaamisen mukaan Tiedotuksen avoimuus Pajalaiset saavat osallistua Akselin toiminnan kehittämiseen Kirjoitetaan auki, miten teoriassa Akselin olisi tarkoitus tukea nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä Akselin jakso voimauttaa nuorta Nuori ymmärtää työn tekemisen merkityksellisyyden ja omaksuu työntekijän identiteetin Nuori tutustuu työelämän pelisääntöjä määrittäviin lakeihin ja sopimuksiin Millä keinoilla Akselissa tuetaan nuoren tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämistä? Kuinka monella nuorella on jo Akseliin tullessaan tulevaisuuden suunnitelma olemassa? Ne nuoret, jotka tarvitsivat tukea jatkosuunnitelman tekemiseen saivat myös sitä. 8

9 2.3 Akselissa työskenteleminen kartuttaa osaamista Kannustetaan nuorta aktiivisuuteen jatkosuunnitelman edistämiseksi Nuoret joidenka jatkosuunnitelma muuttui jakson aikana: Nuoret, jotka tarvitsivat apua työn etsimiseen Sain apua työn etsimiseen; keneltä? Nuoret, jotka tarvitsivat apua opiskelun/koulupaikan pohdintaan: Kouluasioiden pohdintaan apua tarvinneet saivat apua keneltä? Akselissa kartoitetaan koulutuksen tarve. 3 Lisäarvon tuottaja 3.1 Akseli tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle 3.2 Akseli tuottaa lisäarvoa nuorelle 4 Akseli on luotettava ja osaava yhteistyökumppani Akselissa on mahdollista kerryttää osaamista ammattialaan liittyen Akselissa 2012 aloittaneista nuorista opintoja teki pajajakson aikana %? Pajajakson aikana tai heti sen jälkeen kesken jääneen tutkintonsa loppuun suoritti? nuorta Akselin pajajaksolta saa osaamistodistuksen, jossa on eritelty alueet, joilla pajatyöntekijä on kerryttänyt osaamistaan jakson aikana Akseli työllistää työttömiä nuoria todelliseen tarpeeseen Akseli työllistää työttömiä aikuisia työvalmentajiksi Akselissa pyritään ohjaamaan nuori eteenpäin töihin tai koulutukseen Akseli tukee ostoillaan ja palveluillaan paikallista yritystoimintaa sekä kuntaa ja kunnan toimijoita Pajatyöyhteisössä työskenteleminen kartuttaa nuoren sosiaalista verkostoa ja sitä kautta ehkäisee syrjäytymistä Akselissa työskenteleminen tukee nuoren arjenhallintaa Akselin työpajoilla on mahdollisuus kartuttaa työyhteisössä tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä harjaannuttaa tiimityöskentelytaitoja 4.1. Akseli tekee yhteistyötä muiden nuorten työllistymistä edistävien tahojen kanssa. 4.2 Yhteistyö on kaksisuuntaista ja luotettavaa 4.3 Akselissa yhteistyö perustuu yhteistyössä kumppaneiden kanssa määriteltyihin prosessit 4.4 Akselin toiminta on laadukasta. 9

10 Akseli, organisaatiomuutos ja sosiaalinen tilinpäätös, eli STP Lahden nuorisopalveluiden työllisyys- ja erityispalveluissa toimii työpajakokonaisuus, jota kutsutaan nimellä Akseli. Vielä tämän vuoden ajan työllisyys- ja erityispalvelut koostuvat Akselin lisäksi, Dynamosta ( =tuettu työpajatoiminta), Dominosta (psykososiaalisen tuen palvelut) ja Horisontista (työhönvalmennus). Akselin toiminnan pääasiallinen tarkoitus on työllistää alle 25-vuotiaita nuoria palkkatuella työsuhteeseen. Työpajakokonaisuuteen kuuluu Puu-, Liina & eko-, Lounas- sekä Teräsakseli ja Mediapaja. Työpajatyöskentelyn lisäksi nuorille kuuluu yksilövalmennus, joka ohjaa ja auttaa työnhaussa, työntekijänä kehittymisessä ja muilla elämän osa-alueilla. Viimeiset kaksi vuotta työllisyyspalveluyksikössä on rakennettu muutosta kohti asiakaslähtöisempää palvelumallia. Organisaatiomuutoksen suunnittelu on loppusuoralla. Vuoden 2013 alusta työllisyyspalvelut luopuu pajojen erisnimistä ja ottaa käyttöön yhden luukun periaatteen. Tavoitteena uudistuksella on, että nuoren kanssa suunniteltaisiin hänen tarpeitansa paremmin palveleva polku työllisyyspalveluiden sisällä ja ohjautuvuus sekä jakson tarkoituksenmukaisuus paranisivat entisestään. Uudistuksen myötä nuori saa käyttöönsä myös omavalmentajan, joka tekee suunnitelman koulutus- ja työelämäpolulle yhdessä nuoren kanssa, seuraa sen toteutumista ja muokkaa sitä tarpeen mukaan. Omavalmentaja on nuoren tukena kaikessa vastaan tulevassa työllisyyspalvelujakson aikana. Sosiaalinen tilinpito on työkalu toiminnan laadun esittämistä ja kehittämistä varten. Sosiaalista tilinpitoa on julkaistu hyvä työnantaja ja työyhteisö, työllistymisvalmiuksien tukija, lisäarvon tuottaja, sekä luotettava ja osaava yhteistyökumppani tililuokilla Akselissa jo vuodesta Organisaatiomuutoksen myötä myös sosiaalisen tilinpidon rakenne muuttuu. Uuden, koko työllisyyspalveluiden yhteisen, sosiaalisen tilinpidon budjetointi julkaistaan Budjetoinnissa esitetään laadullisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2013 ja seurantamalli, jolla tavoitteiden toteutumista seurataan. Vuoden 2013 budjetointiin on organisaation itsearvioinnin lisäksi haluttu lisätä vuoropuhelua yhteiskunnan, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja nuorten edustajien kanssa. Toiveissa olisi myös löytää sosiaalista tilinpitoa tai sosiaalista arviointia toteuttava kumppaniorganisaatio korvaamaan tilitarkastajaa jollain muotoa. Tavoitteet vuodelle 2013 tulevat olemaan hyvin yleisellä tasolla ison organisaatiomuutoksen vuoksi. Organisaation murrosvaiheessa uuden mallin käynnistäminen ja laadullisten tulosten säilyttäminen entisellään ovat hyviä yhteisiä tavoitteita. Uuden rakenteen myötä sosiaalisen tilinpidon lähdemateriaaliksi kehitetään palautekyselyjärjestelmä, joka on kolmas vuoden 2013 suurista tavoitteista STP:n (= sosiaalisen tilinpidon) osalta. Työllisyys- ja erityispalveluiden muutos on hyvin valmisteltu ja vain käyttöönotto sekä jatkokehittäminen jäävät vuodelle Lahdessa Projektikoordinaattori Anne Erkinheimo-Kyllönen 10

11 Taloudelliset tunnusluvut ja sosiaalinen tilinpito Akselin viimeinen STP on käsillänne. Organisatiomuutos asettaa muutoksen myös STP-julkaisuun, joka tulee koskemaan vuonna 2013 koko työllisyyspalveluita. Työllisyyspalvelut muuttavat vuonna 2013 toimintaansa nuorta vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi, jossa nuoren yksilölliset tarpeet ja tavoitteet pystytään paremmin huomioimaan. Sosiaalinen tilinpito avaa pajatoimintaa pehmeiden arvojen näkökulmasta, mitä hyötyjä nuori kokee saavansa pajalta. Yhteiskunnalliset hyödyt tulevat näkyväksi myös Tuomas Leinosen laskelmien mukaan. Tämän päivän tietoihin perustuen yhteiskunta menettää / syrjäytynyt nuori seuraavan 40 vuoden aikana ilman toimivia tukimuotoja. Pelkästään yhden syrjäytymisvuoden hinnaksi tulee * Laskelmaan sisältyvät työmarkkinatuki + asumistuki + menetetyt verotulot. Tähän laskelmaan eivät sisälly esimerkiksi rikoksista aiheutuneet kulut, terveydenhoitokulut, kuntoutuskulut tai muut taloudelliset menetykset puhumattakaan henkisistä menetyksistä. Yllä oleva laskukaava tukee sitä ajatusta, että nuorten työllisyyspalvelut ovat myös valtion kannalta taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Palkkatuella oleva nuori maksaa nuorisopalveluissa laskettujen taloudellisten tunnuslukujen valossa kaupungille vuodessa 8 352,72 (vrt. syrjäytymisvuosi )*. Pajajakson aikana nuoren työkunto ja taidot kohenevat ja tavoitteena on hänen siirtymisensä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Vuonna 2012 nuorista yli 50 % pääsi työhön tai koulutukseen, joten panostus nuoren pajatoimintaan maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Yllä olevat luvut ovat raakaa dataa, johon ei sisälly muut nuoren kokemat hyödyt, kuten sosiaalinen vahvistuminen, ystävien saaminen ja kokemus siitä, että työtä tekemällä ansaitsee itse elantonsa. Nämä kaikki ovat arvoja, jotka yksilön näkökulmasta ovat merkittäviä ja arvokkaita, joita taloudellisten hyötyjen lisäksi on hyvä huomioida. Onneksi myös presidentti Sauli Niinistö on ottanut voimakkaasti kantaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn puolesta, joten asia on arkipuheessa ja mielenpäällä muillakin kuin meillä nuorten työllistämisen parissa työskentelevillä. Lahdessa toiminnanohjaaja, Akseli- ja Dynamo työpajat Susanna Ormaa-Perälä *Luvut ovat vuoden 2010 tilastoja ja Lähde b888c85d / /application/pdf/240524/hyvat_kaytannot_jukka_ohtonen.pdf) 11

12 Akselin arvot ja toiminta-ajatus kunnioitamme nuoren omia valintoja ja tuomme häntä oman polun löytämisessä asenne ratkaisee enemmän kuin taidot tai sosiaaliset lähtökohdat usko ihmisen kasvuun arvostamme töitä, joita pajoilla tehdään, koska niistä kaikista oppii jotakin yhteisöllisyys muodostuu tasa-arvoisuudesta sekä tiimien sisällä että tiimien kesken ennakkoluulottomuus Työmarkkinoille johtavan polun rakentaminen lisäämällä nuoren työelämätaitoja sekä uskoa omiin kykyihin. yhteisöllisyys suhtaudumme avoimesti nuoren jatkosuunnitelmiin sekä oman työmme kehittämiseen tavoitteemme on lisätä nuoren omanarvontuntoa sekä uskoa omaan tulevaisuuteensa elämänilo tiimin toiminta on rakennettu niin, että jokainen on osaltaan vastuussa tiimin toiminnasta käyttäen omia vahvuuksiaan palkkatyö mahdollistaa nuoren itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan 12

13 Nuorisopalveluiden työllisyyspolku Nuorisopalvelut on kehittänyt työllisyyspalveluitaan vastaamaan nuorten tarpeisiin. Toimintakenttää on tarkasteltu ns. työllisyyspolkuajattelun kautta ja nuorisopalveluiden sisälle on rakennettu palveluketju, joka mahdollistaa nuoren polun kuntouttavan työtoiminnan jälkeisestä vaiheesta koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Polun aloittamiseksi ja etenemisen turvaamiseksi on samaan yksikköön työllisyyspalveluiden kanssa sijoitettu Nuorten monipalvelukeskus Domino, joka tarjoaa psykososiaalisen tuen palveluita seudun vuotiaille nuorille. Dominossa on etsivän työn työpari, nivelvaihetyön työpari sekä päihde-, mielenterveysja kriisityön työpari. 5. KOULUTUS, TYÖELÄMÄ itsenäisen toiminnan vaihe Akseli 4. TUKITYÖLLISTYMINEN, TUETTU OPPISOPIMUS työllistämisvaihe Horisontti 3. TYÖHARJOITTELU, TYÖKOKEILU, TUETTU OPPISOPIMUS ammatillisen orientaation vaihe Dynamo 2. TUETTU TYÖPAJATOIMINTA ohjaava ja valmentava vaihe 1. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA kuntoutusvaihe 0. PÄIVÄTOIMINTA starttivaihe 13

14 1. Hyvä työnantaja ja työyhteisö Akselissa rakennettiin tavoitteet vuoden 2012 laadulliselle työskentelylle edellisvuoden 2011 lopussa. Hyvä työnantaja ja työyhteisö kohdassa Akselissa haluttiin keskittyä neljään suurempaan kokonaisuuteen. Akseli on hyvä työyhteisö ja työpaikka, kun 1) työilmapiiri on kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen. 2) työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti, 3) esimiestyö (työvalmentajien) on laadukasta, 4) organisaatio ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää. Pajaneuvoston näkemys siitä miten Akselissa näkyy kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen ilmapiiri: Vetäjät osasivat pitää rennon ilmapiirin pajalla, työkäverit oli mahtavia. Yhteishenkeä parantavat leirit ja toiminnat toimivat. 14

15 1.1 Akselissa on kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen työilmapiiri Hyvä työnantaja ja työyhteisö tililuokan ensimmäistä kohtaa, Akselissa on kannustava, välittävä, arvostava ja oikeudenmukainen työilmapiiri, pyrittiin kehittämään luomalla seuraavanlaiset tavoitteet työpajatyöskentelylle: Tiimissä (=työpajan nuorten tiimi) on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Pajalainen kokee, että hänestä välitetään ja häntä arvostetaan. Pajalainen kokee työyhteisön toiminnan oikeudenmukaiseksi. Työvalmentaja on aktiivisesti mukana luomassa hyvää työilmapiiriä. Minä Se kahvinkeitin oli loistava, koska silloin ihmiset istuvat tauolla kaikki samassa läjässä jolloin on vähän pakko tutustua toisiin... Pyrimme todentamaan näiden tavoitteiden toteutumisen kysymällä pajalaisilta palautekyselyssä seuraavanlaiset kysymykset: heikko mielestäni tiimissä oli hyvä ja kannustava ilmapiiri koin, että minusta välitetään koin, että minua arvostetaan Tiimissä pajalaisia kohdeltiin oikeudenmukaisesti työvalmentaja oli aktiivisesti mukana luomassa hyvää työilmapiiriä upea tilasto

16 1.2 Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti. Hyvä työnantaja ja työyhteisö tililuokan toinen budjetointikohta on nimeltään Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti. Kyseistä budjetointikohtaa mitattiin kysymyksillä pajalaisten palautekyselyssä. Yhteisöllisyys on yksi työpajatoiminnan tukipilareista. Mitä termi yhteisöllisyys tarkoittaa? Määrittelen seuraavassa yhteisöllisyyden käsitettä oman koulutus- ja työhistoriani, tietopohjani ja pajatoiminnasta saadun kokemukseni kautta. Yhteisöllisyydestä puhutaan syrjäytymisen ehkäisyn keinona tällä hetkellä monella taholla. Käsitteenä yhteisöllisyys saattaa olla vaikeasti lähestyttävä ja epämääräinen. Käsite on löytänyt tiensä arkikieleen antamatta selitystä kuitenkaan sille, mitä käytännössä yhteisöllisyys työmuotona on. Yhteisöllisyys käsitteenä on kohtalaisen nuori: n vuotta käytössä ollut. Yksinkertaisuudessaan yhteisöllisyys on voima, joka syntyy yhteisöön kuulumisen tunteesta sekä yhteisöön hyväksytyksi tulemisen tunteesta. Yhteisöllisyyden voima vahvistaa nuorta henkisesti ja antaa hänelle voimavaroja vastoinkäymisistä selviämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Yhteisöllisyyden tunteen syntymiseen tarvitaan siis yhteisö, jonka jäseneksi kyseinen henkilö hyväksytään. Aikaisemmin yhteisönä on toiminut perhe tai suku. Yhteisö voi olla myös työpaikka, koululuokka, nettipeliyhteisö tai kaveriporukka. Kun nuorella on yhteisö, johon hän kuuluu ja tuntee tulleensa hyväksytyksi sellaisena kuin on, on hänellä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä monella osa-alueella. Kasvatuksessa käytetään sanontaa: Antaa juuret ja siivet Yhteisöllisyys on juuret, jonka avulla on mahdollisuus kasvattaa siivet. Yhteisöllisyyttä työpajatoiminnassa käytetään syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Työpajalla syntyvää yhteisöllisyyden tunnetta vahvistetaan erilaisilla ohjauksellisilla keinoilla. Työpajalla syntyvän yhteisöllisyyden erityispiirteenä on, että työpajalla työskentelevät nuoret tulevat samankaltaisesta lähtötilanteesta ja heillä on mahdollisuus seurata muiden, jo työpajalla pidempään työskennelleiden, onnistumistarinoita ja jatkopolkuja sekä saada tarpeen tullen elämäntilanteisiinsa tukea yksilövalmentajien lisäksi myös toisilta samassa tilanteessa olevilta nuorilta. Koin, että minusta välitetään. Tuntui, että jokaiseen suhtauduttiin yksilönä ja välitettiin kunkin omista tarpeista ja toiveista. Projektikoordinaattori Anne Erkinheimo-Kyllönen 16

17 Yhteisöllisyys työpajatoiminnassa on työvalmentajien sekä yksilövalmentajien mielestä seuraavanlaista: - Yhteisöllisyys on antaa tilaa ja huomioida muut työyhteisön jäsenet. - Yhteisöllisyys lähtee pienistä asioista; sanoo huomenta ja on kohtelias. - Parhaimmillaan se johtaa sisäpiirin vitseihin, joita muut eivät ymmärrä ja joille nauretaan vatsa kippurassa. - Tällä hetkellä se näkyy meillä siten, että nuoret auttavat tarvittaessa toisiaan toistensa työssä ilman, että työvalmentajien tarvitsee käskyttää. - Yhteisöllisyyden tunteesta kertoo myös jatkuva iloinen puheensorina töiden ohessa. - Yhteisöllisyys työpajalla on tietoisuutta omasta paikasta työyhteisössä ja luottamusta siihen, että erilaisuus sallitaan. - se on sitä, että istutaan kaikki saman pöydän ääreen tutustumaan, kun uusi työntekijä tulee. - juodaan yhdessä läksiäiskahvit rupattelun lomassa, kun joku lähtee. - rupatellaan työn ohessa niitä näitä ja autetaan kaveria, jos ohjaaja on jossain muualla. - Maanantaisin aamupiirissä tullaan kuulluksi ja kuunnellaan. Toinen budjetointikohta, jolla Akseli kehittää itseään hyvänä työyhteisönä ja työnantajana on nimeltään: Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä sekä ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti. Lause asettaa tavoitetilan Akselin kaikkien työpajojen työskentelylle. Tavoitteessamme onnistumista seuraamme nuorten palautekyselyyn luoduilla kysymyksillä, jotka koskevat pajan pelisääntöjä sekä niiden noudattamista ja ristiriitojen ratkaisemista. Pajalla oli olemassa selkeät pelisäännöt Ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti heikko upea tilasto

18 1.3 Esimiestyö on laadukasta Hyvä työnantaja ja työyhteisö tililuokassa kolmas tavoite oli, että esimiestyö on laadukasta. Työvalmentajan rooli Työvalmentajan ajasta suurin osa pajalla menee asiakastöiden ohjaamiseen, konkreettiseen neuvontaan ja tarvittaessa kädestä pitäen ohjeistamiseen. Ohjausvastuut on jaettu pajalla työparin kanssa niin, että samaa työtä ohjaa vain yksi valmentaja. Päivän mittaan ohjausta ja apua saa aina tarvittaessa ja usein silloinkin, kun ei mielestään tarvitse Se on työvalmentajan työn ydintä. Jotta kaikilla nuorilla olisi aina työn alla jotain, työvalmentajan tehtävänä on myös pitää huolta, että työjonossa riittää hommia. On myös huolehdittava, että listalla on monenlaisia asiakastöitä, niin haastavia kuin helpompiakin. Työt jaetaan nuorille niin, että jokainen saa taitotasoaan vastaavan työn onnistumisen kokemuksen mahdollistamiseksi. Akseli-työpajat eivät varsinaisesti markkinoi tilaustuotteitaan. Markkinointi ja töiden hankinta kuuluvat työvalmentajalle. Tilaustöitä tulee pajalle sesonkiluontoisesti ja hiljaisen sesongin aikaan töiden hankinta työllistää työvalmentajaa. Työvalmentajat suunnittelevat töiden jaon pajalaisille niin, että kaikilla on osaamistaan vastaava työtehtävä ja myös mahdollisuus haastaa itseään välillä mukavuusalueen ulkopuolelle ja oppia jotain aivan uutta. Töiden jakoon vaikuttaa myös pajan käytössä olevat tilat ja resurssit; pajan tiloihin mahtuu vain yksi sohva kerrallaan verhoiltavaksi. Jos työn alle tulee jotain kinkkistä, työvalmentajan työhön kuuluu työn kulun etukäteissuunnittelu, jotta ohjaustilanteessa nuoren kanssa olisi jo selvää, kuinka työ tullaan tekemään. Aina suunnittelu ei kuitenkaan onnistu etukäteen, jos tehdään jotain erikoista, josta ei ole aiempaa kokemusta. Silloin suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa vaihe kerrallaan ja jos todetaan, että käytetty tapa ei toimikaan, muutetaan suunnitelmaa ja tehdään uudestaan. Iso osa työvalmentajan työtä on myös nuoren Akseli-prosessiin osallistuminen. Paitsi että nuori on Akselissa töissä tekemässä pajan töitä, hän on myös sitoutunut pajajakson aikana pohtimaan omaa tulevaisuuttaan eli sitä mitä tapahtuu puolivuotisen pajajakson jälkeen. Akselin tavoite on, että jokaisella nuorella olisi Akselin jälkeen valmis jatkosuunnitelma: onko se opiskeluun, työelämään vai johonkin muuhun liittyvä, se on jokaisen itse pohdittava. Jakson aikana yhdessä Akselin yksilövalmentajan ja pajan työvalmentajien kanssa suunnitelmia hiotaan ja mietitään monelta kantilta. Pajalla apua saa myös konkreettisiin käytännön asioihin kuten hakemusten tai CV:n tekoon, opiskelupolkujen kartoittamiseen jne. Mikäli omassa elämässä on jotain muuta menossa, johon nuori tarvitsisi tukea ja apua, sitäkin Akselissa saa. Tarvittaessa nuori ohjataan muiden palveluiden piiriin, jos Akselin omat resurssit eivät riitä avun tarjoamiseen. Lahdessa Työvalmentaja, Liina&ekoakseli Katri Kiviniemi Koin, että minua arvostetaan. 18

19 Nykyään on liian helppoa hukkua kasvottomaan massaan, mutta täällä ollessa heräsi tunne siitä, että on mahdollista erottua ja ponnistaa johonkin ylöspäin. Vuoden 2012 alussa esimiestyöhön liittyen asetettiin tavoite uuden työntekijän perehdyttämismallin yhtenäistämiseksi. Aloite perehdyttämismallin yhtenäistämisestä tuli pajaneuvostolta, josta voi lukea lisää sivulta 20. Perehdyttämiseen oli tavoitteena ottaa mukaan myös nuoria yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Perehdyttämisen osalta luotiin Akselin yhteinen perehdytysmalli, jonka pohjalta jokainen paja tekee nuoren perehdytyksen. PAJALAISEN PEREHDYTTÄMISOHJELMA Työpaikka Perehdyttäminen aloitettu Perehdytyksestä vastuussa: Nuorisopalvelut/Akseli Työntekijä Esimies ASIA PEREHDYTTÄJÄ SUORITETTU PVM Ensimmäinen työpäivä Työvalmentaja Yleistä Akselista, työvalmentajan rooli Työsopimuksen läpikäynti; työaika, tauot, työtehtävät Poissaolot (luvattomat, luvalliset, sairastumiset, ilmoitusvelvollisuus) Työterveys Palkka Lomat Tilat, työkaverit Työvalmentaja ja pajaneuvostolainen Oma työpiste Työkaverit Talokierros (erillinen lista) Pajan tavarat Työturvallisuus Työvalmentaja Prosessi Yksilövalmentaja Prosessi ja sen sisältö Yksilövalmennus Tavoitteet ja niiden seuraaminen Kurssit, pajaneuvosto, pajakokoukset, Lounaslipun antaminen Työelämä pelisäännöt - ryhmävalmennus Yksilövalmentaja Tavoitteen toteutumista mitattiin nuorten palautekyselyssä kysymyksillä Minut perehdytettiin jakson alussa pajan pelisääntöihin Sain työvalmentajalta rakentavaa palautetta työstäni Toimenkuvani ja työtehtäväni olivat selkeästi määriteltyjä Työtehtäväni olivat osaamiseeni nähden oikeanlaisia heikko upea tilasto

20 1.4 Organisaation toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet. Neljäs budjetointikohta, joka määrittelee hyvä työnantaja ja työyhteisö tililuokkaa on, että organisaation toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet. Akselissa pajalaisten tiedotus hoidetaan pajakokouksissa, joita järjestetään minimissään kerran kuukaudessa. Pajakokousten lisäksi Akselissa toimii pajaneuvosto. Pajaneuvoston toiminta aloitettiin 2011 ja vuoden 2012 aikana tavoitteena oli vakiinnuttaa toimintamuoto ja kehittää pajaneuvoston toimintaa laadullisesti. Vuoden 2011 loppupuolella pajaneuvostolaiset tekivät esityksen Akselin toiminnan kehittämiseksi. He esittivät kehittämiskohtalistauksensa toiminnanohjaajalle, joka otti esityksen esille työ- ja yksilövalmentajien palaverissa. Työntekijät yhdessä kehittivät ratkaisuehdotuksia niihin esityksen kohtiin, joihin heillä on vaikuttamismahdollisuus. Esityksen ensimmäiseen kohtaan vastattiin luomalla pienryhmävalmennukseen uusi kurssi nimeltään Työelämän pelisäännöt. Kurssi käsittelee mm. työntekijän velvollisuuksia ja oikeuksia, työsopimusta, palkan muodostumista, ammattiliittoja, veroja, työpajan poissaolokäytäntöjä sekä vuosilomia. Työelämän pelisäännöt -kurssille osallistuu jokainen pajalla aloittava nuori. Pajaneuvostolaiset pääsivät mukaan ryhmäyttämispäivän suunnitteluosioon sekä työntekijöiden kesken sovittiin, että pajojen eriäviä sääntöjä pyritään selittämään kattavammin pajalaisille, jotta ymmärrys sääntöjen eriäväisyyksien syistä selkeentyisi. Perehdyttämistä pajalla uudistettiin (lue lisää mallin uudistamisesta s. 9-10) ja käyttöön otettiin vertaisohjaajia. Toinen kohta käsitteli kurssituksia. Toivottiin monipuolisempaa lyhytkurssivalikoimaa. Vuoden 2012 aikana työllistymistä tukevia lyhytkursseja lisättiin ja Akselissa oli ensimmäistä kertaa mahdollista suorittaa esimerkiksi trukkiturvallisuuskurssi. 20

21 Kolmannessa kohdassa esitettiin toive monipuolisemmista töistä pajalla työskennellessä. Jatkossa Työvalmentajat keskittyvät monipuolisten työtehtävien tarjoamiseen, mikä ei aina ole mahdollista ammattialan työtehtävien puitteissa. Viimeisenä kohtana esitettiin toive työturvallisuuteen liittyen. Pajaneuvostolaiset toivoivat uusia työvälineitä ja turvakenkiä. Näihin toiveisiin vastattiin pajakohtaisesti tarpeen mukaan. Arviointi: Hyvä työnantaja ja työyhteisö Vuoden 2012 tavoitteiksi asetettiin hyvä työnantaja ja työyhteisö tililuokassa: - pajakokousten ja pajaneuvoston toiminnan vakiinnuttaminen - ryhmäyttämispäivien järjestäminen myös jatkossa - pajojen sisäisten perehdytysmallien kehittäminen - pajaneuvoston kehittämisehdotuksiin vastaaminen - ohjaavan henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen tyky-toimintaa lisäämällä Pajakokouksia järjestetään vähintään kerran kuukaudessa. Toiminnan pääasiallinen tarkoitus on sisäinen tiedotus. Pajaneuvosto on toiminut aktiivisesti koko vuoden 2012 ja päässyt mukaan ryhmäyttämispäivien järjestämiseen. Pajaneuvoston jäsenet ovat osana pajojen sisäistä perehdyttämistä vertaisohjaajan roolissa. Pajojen sisäisiä perehdytysmalleja on kehitetty vertailemalla pajojen perehdytyksiä keskenään ja yhtenäistämällä niitä luomalla yhteinen perehdytysmalli. Malli on kirjattu auki ja jokaisella paja- laisella on oma perehdytyskaavio, jonka mukaan perehdytys tehdään. Pajaneuvoston jäsen toimii perehdytyksessä vertaisohjaajana esitellen tiloja ja toimintaa. Vertaisohjaaja helpottaa myös muihin pajalaisiin tutustumista ja yhteisöön sisään pääsyä. Pajaneuvoston kehittämisehdotuksia on pohdittu koko henkilöstön kesken ja niihin on pystytty vastaamaan. Lisäksi STP-työryhmä määritteli Akselin hyvänä työnantajana ja työyhteisönä tililuokan toiminnan tavoitteiksi, jotka olivat: Akselissa on kannustava, välittävä ja oikeudenmukainen työilmapiiri Akselin työyhteisössä noudatetaan sovittuja sääntöjä ja ristiriitoja ratkaistaan rakentavasti Esimiestyö (työvalmentajat) on laadukasta Organisaation toiminta on avointa ja läpinäkyvää ja ottaa huomioon työntekijöiden mielipiteet Näitä tavoitteita mitattiin pajalaisten palautekyselyn avulla. Tulokset olivat keskiarvoiltaan hyviä ja tavoitetilat saavutettiin. 21

22 2. Nuoren työllistymisvalmiuksien tukija Toinen tililuokka sosiaalisessa tilinpidossa on nimeltään nuoren työllistymisvalmiuksien tukija. Nuoren työllistymisvalmiuksien tukija tililuokan alle on budjetoitu tavoitteiksi että 1) Akseli tukee nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä, 2) Akselissa työskenteleminen tukee nuorta tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämisessä sekä 3) Akselissa työskenteleminen kartuttaa osaamista. 2.1 Akseli tukee nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä Ensimmäinen budjetointikohta; Akseli tukee nuorta työelämän valmiuksien kehittymisessä perustuu vahvasti työvalmentajan ja yksilövalmentajan tekemään nuoren valmennukseen. kuvia Yksilövalmennus tukee työvalmennusta pajan arjessa. Työvalmennuksesta ja yksilövalmennuksesta kysytään pajalaisten palautekyselyssä. Sain työvalmentajalta rakentavaa palautetta työstäni Työvalmentajalla oli hyvät ohjaukselliset taidot Työvalmentajalla oli hyvät ammatilliset taidot heikko Työvalmentaja oli aktiivisesti mukana luomassa hyvää työilmapiiriä upea = 2012 = 2011 tilasto

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki

Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen. Helsinki Oppimisympäristön tunnistamisesta osaamistodistukseen Helsinki 29.04.2014 Raportti tunnistetusta oppimisympäristöstä Työpajan yksilöinti: organisaatio, toimiala, osoitetiedot ja tutkinto Työpajan ominaispiirteet

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet Hyvinvointiklinikka - hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet 1.1.2015-30.6.2017 Minna Vaittinen Hyria koulutus Oy 22.11.2016 Mikä hyvinvointiklinikka-hanke on? Hyria koulutuksen

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Rannikkopajat Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä ja 1.5.2007 lähtien Virpi Jonsson työpajajohtaja, Rannikkopajat

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov

Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Datanomiopinnot Salpauksessa 120 ov Taulukossa datanomiopiskelijan peruspolku, johon sisältyy 24 ov työssäoppimista. Jokaiselle opiskelijalle tehdään myös peruspolussa oma HOPS. Palvelutehtävissä toimiminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus

Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Ratko mallin yksilölähtöinen tutkimusosuus Lähtökohdat Ratko mallin soveltaminen työpaikalla. osallistaa työntekijät tarjoaa vaikutusmahdollisuuden omaan työhön /työtehtäviin on yhteisöllistä muuttaa/helpottaa

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot