Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki"

Transkriptio

1 uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr > Ev Pongrácz, Thul-nsuu: Ls n rsrch nd globl rnds: > Johnn Krbb, Edupol: Mn mnsy ympärsöhokks? > Lnsäädännön hs mrln hyöykäyöll: Cs Ruukk > Hnrk Ösrlund, Mov: Mn vähnnä kusnnukss mrlhokkuudn vull? > Kuul smn pävän kn uusmm krräys-, mrl- j rsurssrksu! > lmouduhn suorn Annu-Ln Märsynho! puh. (09)

2 Pro 1: Vähnnä jädn synymsä! Trvulo Jä j mrlhokkuus phumn! Jädn synnyn vähnämnn okll mrlvlnnoll j prosssll on vnsmss jämäärän vähnämsssä. Mkä ov uusmm krräys-, mrl- j rsurssrksu? Huomoko uon koko lnkrn, j sko nykyprossslls oj kusnnussääsöjä? Tdäkö jäln uom muuoks j ulknn käyännön soll? Mn lnsäädänö, rffi j vlvon muuv omnympärsöä j nsnlogkk? Tul mukn Jä j mrlhokkuus phumn, j kuul yhdn pävän kn: + EK:n Bnny Hsnson: Mkä ov jäln vkuuksn lkomnn + Susnbl Mrls Mngmn + S Fnlnd: Jorm Kngs, Jämäärän vähnämsn uusmm rksu hollsuudll + Lh Scnc nd Busnss Prk j HSY Jähuolo: Touun rksu j jädn hyöykäyö Ny knn oll joss hrllä j lmouu mukn syksyn nfopävään! Trvulo! Vrms pkks urvn phumss. lmoudu mukn j vrkosodu! So (09) , fks (09) , lähä sähköpos nssä Pkk Suomnn Jä j mrlhokkuus -phumn projkpäällkkö R Fnlnd PS. Prhn hyödyn yrykss s phums kun ul mukn kollgs knss kysy ryhmärjous osos Tämä p yk hum sys sop j m n sko : rn kä r lpää os y opää llköl öpäällk llköl öll l ym l pärs ö pääll jä huo köll loyr n y ksll rg - j k rrä ollsu ysyr usyr yksll ku yksl nnll l s kä m jä ull m dn p rss rln j yösk nl vll

3 SEMNAARPÄVÄ > Kskvkko 29. syyskuu 2010 Vrmm okudn muuoksn. Copyrgh R Fnlnd lmouumnn j mukhv 9.00 Puhnjohjn vuspuhnvuoro 9.10 SUSTANABLE MATERALS MANAGEMENT Rsrch nd globl rnds Ls n co-ffcn us of rsourcs Prccl css Ev Pongrácz, knkn ohor, dosn OULUN YLOPSTO, THULE-NSTTUUTT 9.45 YMPÄRSTÖTEHOKKAAT VASTUUNKANTAJAT MENESTYVÄT MARKKNOLLA Mrlvlnojn j osoomnnn mrkys hokkuudn knnl Mrlvrrn opmon vrs. jäkusnnusn mnmon Rk-ndn, rsurssn, osmsn j kusnnusn hlln kokonsuun Johnn Krbb, projkpäällkkö, Ympärsöosmnn j -khämnn EDUPOL Khv JÄTELAK LKETOMNNAN NÄKÖKULMASTA Jälk uolk? Tukk ohjus v knnusm? Mn ulv jälk muu yrysn omnympärsöä? Hsnson Bnny, snunj ELNKENOELÄMÄN KESKUSLTTO EK LAHTELASA SOVELLUTUKSA ENERGA- HYÖTYKÄYTTÖÖN Cs: Lh Touun hnkk Khllä olv hnkk Alun omjodn rksuj Es Ekholm, lkomnjohj, D LAHDEN TEDE- JA YRTYSPUSTO Louns JÄTTEEN SYNNYN EHKÄSY JA JÄTTEDEN HYÖTYKÄYTTÖ Vsuu j vlvo kun j yksysllä puolll Prh käyännö r omloll Mä muuoks uud jänkäslymnlmä, kun uus jävoml, uov yrysn jädnkäslyyn Oll Lnsö, vsv ympärsosnunj HSY JÄTEHUOLTO KERRÄTYSTEOLLSUUDEN JA KERRÄTYS- MATERAALN HYÖDYNTÄMNEN Uusomrln mrkys jämäärän vähnämsssä Rknnusollsuudn uud konsp Jorm Kngs, omusjohj STA FNLAND KERRÄTYSRAAKA-ANEEN KÄYTTÖ TEOLLSUUDESSA Cs: Kmr Krräyn mrln hyödynämnn ponlsn rk-nn Vhrys srgsn vlnn hyödy j hs Mrln hokkmp hyödynämnn Aj Jnunn, Gnrl Mngr KEMRA Khv MATERAALEN HYÖTYKÄYTÖN LANSÄÄDÄNNÖLLSET HAASTEET Cs: Ruukk Svuuon synyvn mrln hyöykäyösä luonnon mrlj korvvn uon Krräysräksn ssäsn hyöykäyön mrkykssä räsuonnoll Lnsäädännön sm hs.m. soll Hyödy mrlhokkuudn näkökulms ksoun Mrko Mäkkyrö, johj, Krräys j Mnrluo RUUKK KUSTANNUSTEN VÄHENTÄMNEN MATERAALTEHOKKUUDEN AVULLA Käyännön opm näkökulm yrysn mrlhokkuun Mrlhokkuuskslmuksll knn sysmsn hosmsn Thokkmm v vähnää mrlhukn hum kusnnuks Hnrk Ösrlund, ykskönpäällkkö, mrlhokkuus MOTVA Smnrpävän pääös j puhnjohjn loppupuhnvuoro

4 WORKSHOP AAMUPÄVÄ > Tors 30. syyskuu 2010 Jährrkn omvuus 8.30 lmouumnn j mukhv 9.00 Koulujn johdus pävään 9.10 AAMUN TEEMAT Mn jää vo käyää uudlln? Mn prn omss orgnsoss jährrkn oums? Mn opmod j hos mrlhnknoj j käyöä? Mn vähnää kopkkjää mn ksv krräyss? Khvuko AAMUPÄVÄN TEEMAT Mn vähnää kokonsjämäärää j smll lsää lkvho/uono? Mn dsää mrlhokkuu? Mn sää jän synymsä? Workshopn pääös j koulujn yhnvo päväsä WORKSHOPN VETÄJÄNÄ: Johnn Krbb Projkpäällkkö, Ympärsöosmnn j -khämnn EDUPOL Johnn Krbbll on lj kokmus ympärsösodn khämsprojks lyn hyöykäyön j mrlhokkuudn prnmsn Lsäks Krbb on uosnu ympärsönhuoloplvlu, krjonu rls ympärsönhuollon opp j rvonu yrysn yhskunvsuurporon. Thävn kuuluu myös yrysn, orgnsodn j hnklösön ympärsöosmsn khämnn. Vrmm okudn muuoksn. Copyrgh R Fnlnd 2010

5 TAPAHTUMAN ASANTUNTJAT Aj Jnunn Gnrl Mngr KEMRA Ev Pongrácz knkn ohor, dosn OULUN YLOPSTO, THULE-NSTTUUTT Hsnson Bnny snunj ELNKENOELÄMÄN KESKUSLTTO EK Jorm Kngs omusjohj STA FNLAND Johnn Krbb projkpäällkkö, Ympärsöosmnn j -khämnn EDUPOL Es Ekholm lkomnjohj, D LAHDEN TEDE- JA YRTYSPUSTO Mrko Mäkkyrö johj, Krräys j Mnrluo RUUKK Hnrk Ösrlund ykskönpäällkkö, mrlhokkuus MOTVA Oll Lnsö vsv ympärsosnunj HSY JÄTEHUOLTO

6 Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010, Rdsson Blu Royl, Hlsnk lmohn osoknän krjnkoodn lmouumss yhydssä. For Your nformon Tulv phum GrnCT Cln Tch Jklukood Z603 Hn Jä j mrlhokkuus Kun lmoudu survn pävämäärn mnnssä: ,5 pävää (smnr + Workshop pävä (smnr 29.9) Workshop (30.9.) Hnn lsäään lv 23 %. Hnn ssälyvä mrl, khv j loun. Smnrmksun lskumm lmouumsn summ. KUMPPAN, ASAKKAAS OVAT TÄÄLLÄ Hyödynnä mhdollsuus nähdä om skks j solm uus konkj. Lsäks dä, mkä ov skkds hs j ln ulvsuudn rnd. Olmm oll yhsyökumppnn usss R:n lsuuksss. R:n phum ov oll rnoms, jnkohs j puhuj ln odlls snunjo. Jo phumn suunnluvhss olmm hn yhsyöä j sn hyvä vnkkjä. Eryss rvosn phums smmm ärkä skskonkj. Prjo Slmnn, Mrkng Mngr, FNLAND QPR SOFTWARE OYJ PL Olmll mukn, dä msä skks puhuv! O mhn yhyä! Smnrpkk Rdsson Blu Royl Hlsnk Kysy ryhmärjous puh. (09) Mjous Osllsujll rkoshnn: Rdsson Blu Royl, Hlsnk puh. (020) R Cln rlonshps, Tmu Lusu p Jr Hul p T Ksälh p Mrju Prlä p nvsonkuu Mkäl phummm äyäny odoukss vo osllsu vsvn Rphumn vlouks kuudn kuukudn ssällä. Vo myös jk osllsumss kollgn knss. Pruuushdo T pruuus krjllss vähnään kks vkko nnn phum, jollon vlomm omsokulu 15 % + lv phumn hnns. Tämän jälkn hdysä pruuuk ss osllsumsmksu plu. AC4111 Es on pnu komsll ympärsöysävällsll pprll. Toj vodn käyää suormrkknonn. R Fnlnd Oy, Y-unnus

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY

DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY DIGITAALINEN SIGNAALINKÄSITTELY lneaarset järjestelmät OSA DIGITAALISEN SIGNAALINKÄSITTELYN PERUSTEET Ramo K. Joknen Turku Insttute of Technology Taga Technology Salo, Fnland Kannen suunnttelu: Prkanmaan

Lisätiedot

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa

Jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta palvelevan elinkaaripohjaisen ympäristötiedon hallintamallin määrittely ja käytön kehittäminen elintarvikeketjussa Jäljtettävyyttä ja vastuullsuutta palvelevan elnkaarpohjasen ympärstötedon hallntamalln määrttely ja käytön kehttämnen elntarvkeketjussa Herarchcal network-lca model for managng envronmental nformaton

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 10 Taajuusmuuttajat käyttöohje Doc.: DPD01318F1 Verson julkasupävä: Apr. 2014 Sw Paketta: FW0135V010 1. Turvallsuus 1 1.1 Varotukset 1 1.2 Turvallsuusohjeet 2 1.3 Maadotukset ja maasulkusuojaus

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin!

Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, syyskuu 201 2 Kaveritoimintaa voi järjestää esimerkiksi näin! Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa voidaan järjestää monella

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN

MONIKERROKSISTEN ABSORPTIO... MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Olva et al. MONIKERROKSISTEN ABSORPTIORAKENTEIDEN MALLINTAMINEN Davd Olva, Henna Häggblom, Valtter Hongsto Ssäympärstölaboratoro, Työterveyslatos Lemmnkäsenkatu 14-18B, 20520, TURKU davd.olva@ttl.f TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/06-07

Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/06-07 Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/06-07 musiikkiopi sto 50 vuotta Kapula Käpylän musiikkiopiston tiedotuslehti 1/06-07 Kanslia tiedottaa... 3 Rehtorin palsta... 3 Nuori soittaa - musiikkitapahtuma

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE

vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE vacon 20 -TAAJUUSMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJE Ssällys Asakrja: DPD01319E1 Julkasupävämäärä: 31.5.2013 Ohjelmstopakett: FW0107V007.vcx 1.Turvallsuus 1 1.1.Varotukset 1 1.2.Turvallsuusohjeet 3 1.3.Maadotukset ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot