Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr Jn Srnen & An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen, Esp Pekk Eurs, Esp Rm Vnem, Oulu Eln Tmsärv, Oulu Smps Nssnen, Tekes 2. Ryhmä HY Jn Ihlnen, HY Mnn Luknder, Tll Oy Juh Slmnen, Cns Juh Vrs, Cns Juh-Pekk Smlnder, Rmbll Tn Kskel, ISS 3. Ryhmä Rmäk Juh Ahnen, Rmäen Umhll Oy Ps Järvenpää, Rmäen Umhll Oy Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy 4. Ryhmä S Juk Kuusel, S Jn Berlls, S Mkk Nevlnen, S Ilp Pelnen, RAKLI Ves Jul, ATL 5. Ryhmä SOK/ABC Jr Nem, SOK Tum Kuprnen, Hämeenm Jkk Mkknen, Vrubden-Osl Tn Sulnen, POK Jn Kemppnen, RT 6. Ryhmä As. Oy / Asl Jörgen Alnen An Elnen Puln Hknen, Pen & Hmmer Rchrd Srén, Pen nd Hmmer Jyrk Alnen, Vhnen Mr Plvnen, ARA Jn Srnen An Prnen

3 Odukse pävälä Auks de mn yöhön Vnkkeä mn prekn Mä vs mns mulle? Mä ehy käyännössä? Avmn meln deden vsn Askelmerkkeä mn hnkkeeseen Omn hnkkeen selkeyysä Men kehää mrkkn? Tedn- kuulumsen vh Okes premp mlle Kuunelu herkällä krvll Knkre Synerg len välllä Omn hnkkeen eeenpänvemsä Tulks veseä mulle Ilmssleven pllen hluun Ideden usen vh Muden näkemyksä Ide perehdyysä Men kehää hnkke Ldullsen kreeren käyöä Tekesn helmpäällkön dukse Kkemusen lenmnen Tedn kmnen myös ryhmähnkkeen ulkpulslle mlle Ismpen hnkkeden käynnsämnen nden mhdllsen Tekesrhushkemusen vlmselu Jn Srnen An Prnen

4 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp AVAUS, TAVOITTEET JA OHJELMA Jn Srnen & An Prnen

5 Tvee len hnkkeden lnnepävys sekä nässä hnkkess suen ppen khduen hseden kmnen rvn ryhmssä Teuuneden cse-esmerkken esely rvn ryhmssä kknskuvn mudsmnen len ves hdevs hnknprsesss sen vhes sekä negrumselle yhesmnnlle seevs vmukss Työpss vlmselln len kehämshnkkeden / plhnkkeden euus- hnknsuunnelm mrkknvurpuheluneen shen pseeseen, eä knen lspul pysyy lmn ne se lppu Jn Srnen An Prnen

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus kerus esely kl 9.30 Tlen hnke-esely á 30 mn mssä mennään, lnne ny kulu ulkse plue mulle, hsee kysymykse mulle Helsngn ylps, Tepp Slmkv Jn Ihlnen kl SATO Oy, Juk Kuusel kl Luns kl Tlen hnke-esely á 15 mn Tlkeskus-lkels, Esp, kuluknesöen peruskrusknsep Lkels Oulun Tlkeskus, kuluknesöen peruskrusknsep SOK / ABC-keu, lkennesemen peruskrusknsep Rmäen Umhll Oy, knesön peruskrus- lennushnkkeen spmusmll As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy, Onnsunu lnsneerus Jn Srnen An Prnen

7 Ohelm: keskvkk kl As. Oy peruskrushnkkeden hnkesuunnelu euusmll euuksen hnkn As.Oy:n hnkesuunnelun kehämnen, Pen nd Hmmer & Asl AS. Oy Merullnkdun euusmll, Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy mllen sveluvuuden rvn ryhmssä / kysymyksä vsuks kl Khv kl Ryhmäyö Omn prekn euus- hnknsuunnelm, Srnen & Prnen euuksen vhee kknskulu mrkknvurpuhe hnknprsess -meneely vmukse negrnnlle euusmlllle kl Pääös Jn Srnen An Prnen

8 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TAUSTA Jn Srnen & An Prnen

9 Mks krusrkenms äyyy kehää? Pernese urkkmll uv suvs hun ulks Jn Srnen An Prnen

10 Krusrkenmsen l Sumess Krusrkenmsen l Knsllnen sreg puuuu Mrkkn evä m Krusrkenms sen prsesse e hll Tlsmnen e rä Plvelunm evä s Asun-skeyhö v hekmmll Asks suks e humd Muus n hds Krusrkenmsen kehämsrpee Ssälmrksu Energehkkuus -rksu Rkennusfyskn smnen Ammmnen mn mm Teuusmud urkkmll Hnknlk sen svelmnen Suunneluprsessn hlln Krusrkenmsen meneelmä prsess Asks- sukslähösyys Tun hlln rv rhlle elu Järesömn krusrkenmsen kehämseks Tlen vee Krusveln pysäyämnen Knesöknnn peruskrusen PTS-suunnelu helmn Energehkkuuden rksuen prnmnen Elnkrkusnnusen smnen hllnn Tlsmsen prnmnen Mrkknden mukkmnen ms rpes Teuus- urkkmll Spmusmll Temllnmnen Uude uee, merl rksu Tlen knnsuksen khee Energehkkuusrksu Ssälmrksu Temllnmnen Tellse rksu, vlm ue- rkennesrksu Knesöen käyeävyys Klplums- euusmll KVR-peruskrmnen Työmden pervnen hmnen sen hlln Täydennysrkenmnen Hselu 9/12-6/13 n. 23/31 rgns 44/60 henklöä Jn Srnen An Prnen

11 Nykyl r pln mhdllsuuks peruskruskheden hupuus m penen musen henkeä smpn hnkkesn peruskrushnkkeden euukseen vs mll hunesremnen läpvennsä prekn kehämseen uudenls mlle ksemp keskuselu krushnkkeen lppuulksen lu sdn premmks mll pääsuunnel, rkennu rkennuslkkee ksemmss vheess mukn Energehkkuusrksu vv vlleä vs lu knns peln ksmsen pkk Jn Srnen An Prnen

12 Muus n mhdllnen Vk e le yksässsä spulss - suunnelss, rkenss, lss käyässä. Rkenmnen n uuunu hlvmmn eun kereeseen. Seurukse näkyvä urkden keumsen, hunn lun plvelun sekä relynä Pernese mll plksev mn edun mses lsäävä vskknseelu. Hvu epäkhd v kuenkn vn ekemämme mnpvlnnn seuruks. Rksu ngelmn e löydy mu syyelemällä ekä yksäsen spulen vmn. Rksu löyyy mnp muumll määräeses yhdessä ekemällä. Al kehyy syseemsellä muuksell Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

13 Muuksen n lv syseemnen Lähde: hp://www.ekes.f/u/syseemsen_muuksen_hsee.pdf, 286/2011 Rkennusln uusmm mnv v peräsn 90-luvun lus Uudsumnen uuden ppmnen n rkennuslll dsevs erän hds. Ensen: On meleönä d premp ulks, lle mnp muue Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

14 Krusrkenmsen kehämsrpee* 1. Asksnäkökulm 7. Tmusvrmuuden nsmnen 2. Tln veden vesmnen 6. Teuusen negrn 3. Yhenen nressn löyämnen 4. Knnusnmllen käyö 5. Suunnelun negrn KR TUKEFIN hnke , 15 rgns, 5 hnkn- 4 unpl Jn Srnen An Prnen

15 Tulksn pääsään yhesyöhön vurvkuukseen sekä nnvhn knnusvn mnmllen Yhesyöhön vurvkuukseen knnusv hnknn Tuvuu nnv rv hnknn Tuvuu nnv edsävä hnknn Yhesyöä vurvkuus rv hnknn Lähde: Krusrkenmsen TUKEFIN: 25 snunn rv krusrkenmsen mln hnknkäyänöen spmusen muksen mnnn nykyls Jn Srnen An Prnen

16 Erlsss hnkkess rvn er euusmu Hyvn sveluv Pernese mll Yhesmnmll Huns sveluv Vlm suunnelm Kneä ssälö Pene rsk E nnv Avme suunnelm rksu Pln rskeä mhdllsuuks Jn Srnen An Prnen

17 Erllssä urks hnkkeen prhks V ARK Tl RAK LVI Urk Erllse urk Hnkkeen prhks S Urk Rsrse nress Plku vsuu Yhenen nress Jeu vsuu Snk Knnusnmll Rpnn Vurvkuus Epäluul Lumus Rsk Mhdllsuude Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen A.Khvkk Sen-knesö

18 Älykäs rkenneu elnympärsö: Vs Lkenne Rkennukse Sum n edelläkävä älykkässä ren plveluss eknlgss, k mudsv summ sumsen, yön vp-n kknsuuks. Tekes edsää käyäen, yrysen sekä nvesven yksysen ulksen hen yhesyöä, mllä synnyeään uu lkemn. Sum n hluu kehyskumppn, sumlse yrykse v klplukykysä ksvvll knsnvälsllä mrkknll Hyvnvn Vhde Yhdyskunrkenne Energ Turvllsuus

19 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm euev ryhmähnke Tlrgnsden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä kehämseem Tdellse plkhee Teuus ryhmähnkkeen Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Tl vsv ms kusnnukssn se / hkemlln Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT, Rkennuse ARA Jn Srnen An Prnen

20 Al mnpulses edusv lrgns Isännösäms A As. Oy / KOy Tl B Isännösäms B Tl A Tl C Asuns / vukrlyhö Asuns Kupp Kupp Kun A Kun A Julknen m C Erksknesö Kun B / kuluknesö Kun B Julknen m A Ylps Julknen m B Vl Jn Srnen An Prnen

21 Tl & kehämseem As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy lnsneerusknsep Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Ekehkkuus Temllnmnen Suunnelun euuksen negrn Käyön knen euus Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Oppmsympärsö käyääyhesyö Elnkrkusnnukse Hnkn- euusmll Am Asl Oy & Pen nd Hmmer Asun-skeyhöden hnkesuunnelu-prsess Hnkesuunnelm Asuns Kun A Tl A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Käyäävurvkuus Elnkrehkkuus Hnkn- euusmll Tl B Ky Jyrkkälänplku Hnkesuunnelm uudenlsen ulksvusneeruksen eumseks Hnkn- klplumnen Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- euusmll Suunnelun euuksen negrn Käyääyhesyö Yhesyöverksn lumnen S-Ryhmä / ABC ABC-lkennesemen muus- krusrkenmsknsep Lkemnnn knesön yheensvmnen Hnkn- euusmll SATO Oy Vukrlyhön peruskrusknsep Energehkkuus elnkrlus Suunnelu- euusmll Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Jn Srnen An Prnen

22 Tl & kehämsen vee* Käyään rpee Suunnelun negrn Suunnelun euuksen negrn Teuusmll Spmusmll Tlen us Pdenney kuuk Avmuus lumus Osmnen Hnknmll Spmusknnusme Käyääyhesyö Temllnnus Elnkrehkkuus Energehkkuus Plvelunnv * Veellnen yheenve

23 Jn Srnen An Prnen Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

24 Tm A Tm A Tm A Tm A Yrysryhmen mudsmnen Tuk ms. Rksum Tl B Prekknsul Tl A Kupp Alhnkk Asuns Knesö - s Rkennuknsul Kun A Julknen m Pääeu Kun B Pääsuunnel Erkssuunnel Jn Srnen An Prnen

25 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Jn Srnen An Prnen

26 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TULOKSET JA OPIT TÄHÄN ASTI Jn Srnen & An Prnen

27 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 30 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % F 1 50 % F 2 50 % ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 100,00 % % % % % % Hnknmeneelyn euusmudn vln 1. Tln vee hnkkeen mnsuude 2. Teuusvhehen rvn 3. Hnknnn euuksen vee 4. Hnknmeneelyn euusmudn vln PCI Vsn Oy Lkennevrs SWOT Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Mhdllsuude Uh Jn Srnen & An Prnen

28 Truspyynnön spmuksen vlmselu 5. Tln vee 6. Odukse plvelunul / vähmmäsvmukse 7. Plvelunuen vlnperusee / verlukreer 8. Spmus kupllnen mll Jn Srnen & An Prnen

29 Hnkkeen euuksen hmnen Tln sreg Tln vee hnkkeelle Tvee hnknnlle euukselle Odukse plvelunul Knnusme Hnknmeneely euusmll Truspyynö Spmusmll Jn Srnen An Prnen Jn Srnen

30 Kehämshnkkeden plen seurv vhee Hnkkeden euus- hnknsuunnelmen lmnen ssäläen Hnknmeneelyn vlnnn hnknprsessn suunnelun Mrkknvurpuhelun Truspyynnön lmsen - Tln dusen / vähmmäsvmusen määrelyn - Plvelunun vlnperuseden määrelyn - Spmusen kupllsen mllen määrelyn Plvelunuen vlnnn Plen eumsen Teuusen rvnnn Jn Srnen An Prnen

31 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp TILAAJIEN HANKE-ESITTELYT Jn Srnen & An Prnen

32 Energehkkuu elnkrludellsuu edsävän suunnelu- euusmudn kehämnen vukr-sunknesön peruskrukseen Tln vee Energ- elnkrehkkden kknsrksuen edsämnen peruskruksss Em. Rksuen löyämsä vln edsäven suunnelu- euusmuen mnpen määrämnen edelleen kehämnen SATOlle prhen spven käyänöen käyöön knsepn Teuus klmess vheess Nykylselvys benchmrkkus Hnkn- euusmlln suunnelu euus Knsepn esus plhnkkeess Plkheen hnkesuunnelu n ny käynnsey SATO Oy: ykskön h Juk Kuusel, Mkk Nevlnen Jn Berls

33 Kmmene SATO Oy:n hnkkees Hesk knesöen peruskrmsen hmnen yryksen rvmlm? SATOn vs hs rhkempn kkeluun SATOn knns kkell uus vheh Hnkesuunnelun käyö merkys ä epäselväks. Ln rkk suunnelu e välämää le eduks. Sen sn hnkesuunnelu vs r vheh pääöksenekn euussuunneluun Hnkesuunnelmn uls välää ln vee euussuunneluun euukseen Kusnnussuunnelu n hse, päskö SATON käyää ässä ulkpuls snun? Jn Srnen An Prnen

34 Frnzenn peruskrus päväkdks Suellun rkennuksen käyörkuksen muus Helsngn kupunglle vukrvks päväkdks Kusnnusrv 5 M Tln vee suunnelun euuksen negrn Hnkn- euusmlln kehämnen käyääyhesyön uude mud yhesyöverksen lumnen krmsen smsen kehämnen Kumppn Arkkeh- mulums Tll Oy Rmbll Fnlnd Oy Cns-Yhö Oy ISS Prk Oy Helsngn ylps: knesöh Tepp Slmkv knesöpäällkkö Jn Ihlnen

35 Kmmene HY:n hnkkees Hnknprsess vku hyvälä Tllle helpp p l Tämänyyppnen ulknen hnkn hs myös rn Vlnkreeren käyö pluss Neuvelumeneely vku ässä puksess mellyävän kevyelä myös ln näkökulms Neuvelumeneely pk suunnel vlmsuumn rmseen Hnkesuunnelun euussuunnelun negrn ääny kesken Hnkesuunnelun reuussuunnelun negrn päs meä premmn Tällä mllll kusnnushus lk vs hnkkeenkehysvhees Teääkö l dell käyään vee? Onk lppukäyäen vee veävssä Hsrllnen rvknesö senee ruks, men prsess hden? Keheään kehämsen sensä v hnkkeen k? Men HY vrms, eä 5 M n ke hn? HY n ehny pln yöä hnknprsessn kehämseks, vsk älls hnke ku muu köyhemp hnknykskkö? Jn Srnen An Prnen

36 As Oy Mäklnn: phvemärsä plvplveluhn elnkrelu vnhn sunkerrsln lnsneeruksess 1927 rkenneun 102 sunnn sunkerrsln lnsneerus Tln vee Ulspän näkymäön nykyeknkkn perusuv rksu Käyään plvelusn nsmnen Knesön elnkr Tln mllnnus suunnelmen vsulsn Kumppn Vlvnknsul Oy Klpluev suunneluryhmä urks As. Oy Mäklnn: hlluksen p. An Elnen, rkennuknsul Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy

37 Kmmene As. Oy -hnkkes Hnkkeden suunnelu n melk mssvs, susuuk yhö mksmn? Vsulsn hvnnekuven määrä lsää ymmärrysä help vesnää Vsk rkennuskeu myydä muu kun urkslle, esm. yhölle selleen slle? Kunk pln löyyy evdenssä mllnneus s. y khes nden hyödysä? Men urks v pysyy hyödynämään mll? Onnsusk vsv hnke 70-luvun kerrslss, ss kynnys purkmseen n suuremp? Men vsv hnkkee hdesn, s hnkkeeseen lys kvmuusrve? Men n mhdlls, eä kuvs vnhenevn hunnevn sunknnn hn vn nusee? Jn Srnen An Prnen

38 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee ppmsympärsön kehämnen käyääyhesyö mv, erveellse urvllse l elnkrkusnnusen hlln, pdemmä vsuu mnsev euusknsep vn lumuksellnen yhesmn Kumppn Oulun Tlkeskus mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Leppävrn kulukknsuus, use er kulurkennuks yheensä kem 2 Suunnelu käynnsyy 2014, euus usess vheess / pn Tlkeskus-lkels: rkennu-rkkeh Juh Ivnnen Jn Srnen An Prnen

39 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee Käyäävurvkuus Elnkrkusnnukse Kusnnusehkkuus Hnkn- euusmll Kumppn Tlkeskus-lkels, Esp mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Pkäknkn kulu Suunnelu käynnsyy 2014 Tlkeskus-lkels: rkennunsnöör Rm Vnem krusrkennumspäällkkö Eln Tmsärv Jn Srnen An Prnen

40 Espn Oulun suunnelm Espll hnkekhnen bude / Ouluss helmkhnen Om mll kummllekn? Omen resurssen käyön päs penenyä Tlkeskukse rvsev hnkkessn hnknlk- elnkrsnun Mlempen knn läheä rhkes npes lkkeelle Mrkknnf mus! Jn Srnen An Prnen

41 41 Fresh up - ABC-lkennesemen krus muusrkenmsknsepn kehämnen Knsepn kehämnen mnsevks mllks ssäläen ABC-lkemnknsepn kehämsen / uen Lkemnnn rpeden knesöen elnkren mvuuden yheensvmsen Lkemnnn knesömnen yhesmnnn rkenmnen yönn selkeyämnen prekeuuksss Mrkknden plvelunmen premmn hyödynämsen mrkknvurpuhelun nnvvsn hnknnn Uudsev hnkn-, spmus- euusmll Uude eknse rksu nnv Tveen Lkemnnn l- knesörksuen kehämnen Hnkn-, knesö-, energ- elnkrkusnnusen penenämnen Mrkknnnvden hyödynämnen Pl 3-5 luesuuskupn ABC-lkennesem 2014 / 109 sem SOK Knesömnn: prekpäällkkö Jr Nem

42 Rmäen umhlln peruskrus lennus rkenneun umhlln peruskrus lennus Sumen ekehkkmmks umhllks Tln vee Ekehkkuus: 2,1 / 1,3 Temllphnen suunnelu Tl käyössä kk prekn n Persndu plvelu Suunnelun rkenmsen negrn Kumppn Vlvnknsul Oy Klplueu erkssuunnel / urksn klpluus syksyllä 2013 Rmäen Umhll Oy: mush Juh Ahnen, Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jn Srnen An Prnen

43 Ohelm: rs kl 8.30 Hnknprsess prekmusen negrn, Prnen & Srnen ln veden hmnen hnknn mrkknvurpuhelun läpven ken smsen hnkn hnknprsessn läpven ruspyynnö spmusmll nden vmukse mden negrn kl Khv Ryhmäyö Espn Oulun kuluen peruskrus SOK:n / ABC-lkennesemen peruskrus Rmäen Umhlln spmusmll As. Oy:n hnkesuunnelu / lnsneerus purku & kmmenn kl Yheenve kme pävän plue, n p kl Luns Jn Srnen An Prnen

44 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp HANKINTAPROSESSI JA PROJEKTI- TOIMITUSTEN INTEGROINTI Jn Srnen & An Prnen

45 Teuusmu? Määrärhvluus xx ml. Hnke vlms x.x.201x Nllvrhemus Tmnnllsuusve Käyökusnnukse mx. x eur/m Jn Srnen An Prnen

46 Hnkkeen krke kulu Vmusen määrely Lkemn Käyää/mnnllsuus Tludellse vmukse Ympärsö, energ, sdsryhmä yms. Onk reuneh? Prekmuksen vee Hnkkeen mnsuude Kekä negruv Teuusmu Mrkknden nf kuulemnen Hnkn meneely prsess Kehys suunnelm sen Teuus lk vlms Tkuu/ylläp Kes eumsvee Jn Srnen An Prnen

47 Hnkkeen kulu Mlln hnke n vlms? Mlln se käynnseään? Mä euusmu käyeään? Js negrdun, nn kekä mlln? Mnkäls hnknmeneelyä käyeään? Plnk hnknn vrn k? Mlln HILMA-lmus? Mlln nfrmdn mmrkkn? Jn Srnen An Prnen

48 Vlnprsessen kesen verlu Allnss -prsess Pernenen prsess Jn Srnen An Prnen

49 Tln prsess er euusmudss Esmerkkeä Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + PJU Yhesmnurkk ssäläen suunneluklplun Jn Srnen An Prnen

50 Jn Srnen An Prnen Sm kknpn k seurvss prekss

51 Mrkknden nf kuulemnen Hnkkeen esely Mks mä ehdään (rve vmukse) Tln vee dukse ml Aelu euusmll Mks (hnkkeen mnsuude) Mlln esely (de kupllsen mlln peres) Plvelumen kehysde Jn Srnen An Prnen

52 Hnknmeneelyn prsessn vlmselu Hnknmeneely negrduss mllss yleensä neuvelumeneely klplullnen neuvelumeneely esm. ST-mllss klplullnen neuvelumeneely Hlm lmus Truspyynömerl Hnkkeen/hnknprsessn kuluus Kelpsuusehd/vlnkreer (vähmmäsvmukse/vlnperusee) Spmuslunns Kupllsen mlln peree Jn Srnen An Prnen

53 Hnknnn kuluus Tren määrän vähenämnen vhen Jn Srnen An Prnen

54 Hnknnn kuluus Osllsumshkemukss vln surn 2-3 rusvheeseen Jn Srnen An Prnen

55 Allnssn mudsmnen vlnprsess (Vukrlyhön Vulukvene 1b perusprnnus lsäs) Jn Srnen An Prnen

56 Hnknnn kuluus Sele Kes Alk Syyskuu Lkkuu Mrrskuu Julukuu Tmmkuu Helmkuu Mlskuu Huhkuu Tukkuu Kesäkuu Henäkuu Elkuu Syyskuu Lkkuu pv pvm HANKINTAVAIHE Inflsuus ½ ½19.9. HILMA Ldn * lusv * ruspyynö * spmuslunns * * kupllsen * mlln peree peree * verluperusee * Suunnelln neuvelu * ssälö * us Osllsumshkemusen * äämsen * määräpävä * käsely * Tren vln ehdk- ehdkkden krsnlmus Neuvelukusun lusvn ruspyynnön läheämnen neuvelu ren knss knss * esäyymnen, * spmus kupllsen mlln peree Lpullnen ruspyynö * lmnen * * läheämnen * neuvelu ren knss knss * yhesyökyky, * rv rv rhlle rhlle Trusen lmnen Trusen äämsen määräk Trusen käsely Spmuskumppnn vln vln ren krsnlmus Spmusneuvelu spmuksen lmnen (kehysvhe) KEHITYSVAIHE Teuusvheen spmus vren vren 1) 1) Svn ldn * yhese * vee * euussuunnelm * nden nden eumseks ) 2) Svn kupllnen mll mll * vekusnnus * * vnulsluekhse * vee nden nden mr mr * ärkyävä * phum phum Teusuvheen spmuksen spmuksen lmnen llekrus llekrus TOTEUTUSVAIHE TOTEUTUSVAIHE 5 vu 5 vu 1.6.

57 Ryhmäyö: Omn prekn kehämnen Ryhmä Esp & Oulu SOK: Teuus- hnknsuunnelm 1. Mlln vmukse selvllä enä prekmuksen vee? 2. Kekä negruv, euusmu, hnknmeneely? 3. Mlln vmme nfrmd/kuull mrkkn? 4. Kknskulu: hnkn-, kehys- euusvhe Ryhmä Rmäk: PJU:n hnkn spmus 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Ryhmä HY: Knnusnäreselmä 1. Yhesmnspmus & knnusnäreselmä Jn Srnen An Prnen

58 SOK/ABC Jn Srnen An Prnen

59 SOK/ABC Kheen 10 vu vnh lkennesem Lkemnnn lähöed vee PTS klusee, eryses keöklsuee muunnelvuus lme Knesön lähöed vee PTS elnkr energehkkuus Hseen SOK:n luesuuskuppen yönk. Keskeys knnnee suunnell lkemnnn lrksu lme hnkn- spmusmll klus- keösuunnelu Tleknkksuunnelu yms. Hnkesuunnelm / suunneluhe Jn Srnen An Prnen

60 HY / Frnzen Jn Srnen An Prnen

61 Esp / Oulu Jn Srnen An Prnen

62 Rmäk Jn Srnen An Prnen

63 Pu yhesmn Tl PJU: Yhesmnspmuksen sem pkk PJU-spmus PJU Yhesmnspmus kupllnen mll Suunneluryhmä Suunneluspmukse Yhesmnspmuksen sem pkk? Pääkö suunneluspmuks muu? Jn Srnen An Prnen

64 Pu yhesmn PJU:n yhesmnnn ylese peree Preknhurkn lunne Preknhurkkmun kuuluu lennsen sn ln, prekhurksn suunnelden vs yhesyö. Preknhurkss preknhurkslle kuuluv prekn hmsehävä rkennusyö. Prekhurks lu yhdessä ln knss ehkkn euusvn yhesyökykysen prekrgnsn, sur prekn hmsehävänsä ämä spmuksen lmns ln hyväksymän preksuunnelmn mukses ln edus hulehen sekä m rkennusöden pääeun pääurksn Jn Srnen An Prnen

65 Pu yhesmn Yhesmnspmus Menee yl pu-spmuksen! 1. YHTEISTOIMINNAN TAUSTA JA TARKOITUS 2. YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2.1 Spmuksen khde 2.2 Spmuksen spule 2.3 Yhese vee 3. KAUPALLINEN MALLI 3.1 Yleskuvus 3.2 Knnusnäreselmä 3.21 Hyöyen/vsuden kmnen vekusnnuksen luess/ylyessä 3.22 Tvekhse spmusknnusee 3.23 Tvekhsen plkkden/snkden lskemnen 3.3 Lsä- muusyö 4. PROJEKTIORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 4.1 Jhryhmä sen ehävä 4.2 Prekn hdn ehävä 4.3 Prekryhmä sen ehävä 5. YHTEISTOIM;INNAN PERIAATTEET 6. SITOUTUMINEN JA ALLEKIRJOITUKSET Jn Srnen An Prnen

66 Pu yhesmn Lsäys kupllsen mlln peresn

67 Pu yhesmn PJU:n hnkn spmus Ryhmäyö 3 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Jn Srnen An Prnen

68 Pävän plue Seurv yöp mhdllnen brefus kklle uuslle kumppnelle Teemyöp hnknmll hnkesuunnelu Asun-skeyhö sännön ms. Excurs suunnelu > sr myöhemmäks Hnkevesnä Jkss nn kuukuden välen, vesnnässä nsen eslle len hnkke äresyksessä HY, As. Oy:, Rmäk / Espn Oulun yheshnke Hnkkeen snlle musuus Tekesn uusen lmses Jn Srnen An Prnen

69 Jn Srnen & An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Jn Srnen An Prnen 13.-14.3.2013 Jn Srnen An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv,

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE KORJUSRKENMISEN KEHIÄMISEN RYHMÄHNKE Jn Srnen n Prnen, Vn llnce Prner Oy 4.6.2013 Jn Srnen n Prnen Vn llnce Prner Oy Lkkeenhdn nunplvelu Perueu keäkuu 2012 Okk Lur Merkll n Prnen M k ll Jn Srnen Eer Mlnen

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä

Autot. Sisartaan. kauniimpi. Autonvalmistaja. & liikenne. Lappi ja pärinä PERJANTAINA 9.12.2011 Atot & kenne 31 Lpp j pärnä Erset jo- j testkeskkset tovt rh Lppn. Mtt pohjosess nstä knsten. SIVU 33 Tottjt: Tmo Nemnen (014) 622 265, Mrtt Rt 622 240 sähköpost: totjkenne@kesksomnen.f,

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN

Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Sievi-Reisjärvi-Alavieska-Himanka-Ullava-Kälviä-Lohtaja-Ylivieska-Oulainen-Merijärvi-Haapavesi. tule tutustumaan UUTEEN 6.4.2010 KEITTIÖ REMONTTI ON HELPPOA. Hoidmme kiken. Pyydä ilminen eiely. Myyni: 0400 387 188 Tehnmyymälä Ruuihnie 13, YLIVIESKA www.omegkeiio.fi Knnu-Toholmpi-Leijärvi-Sievi-Reijärvi-Alviek-Himnk-Ullv-Kälviä-Lohj-Yliviek-Oulinen-Merijärvi-Hpvei

Lisätiedot

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4

Lisätiedot

LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS

LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS LIIKKUVAN LAPSEN RAVITSEMUS 2 Hlsko -lkutkouluhke Suome Työväe Urhelulto Hlskohkkee tvottee o lsätä lste fyysstä, psyykkstä j soslst hyvvot j smll lsätä lste omehtose lku määrää. Hlsko- lkutkoulut trjovt

Lisätiedot

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 98-99 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU 7. Meeysjärjeselmä Teoverkkolaboraoro Ssälö 7. Meeysjärjeselmä Kerausa: ykskerae lkeeeoreee mall osso-mall asakkaa, palveljoa Erlag-mall asakkaa, palveljoa < Bommall asakkaa k

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9

Keskiviikkona 20. Helmikuuta 2013. Jarppi Leppälästä piti tulla rakennusinsinööri Sivu 4 Testaa itsellesi sopiva ammatti Sivut 8-9 Kkvkkna 0. Hlkuua 013 Jarpp Lppälää p ulla raknnunnöör Svu 4 Taa ll pva aa Svu 8-9 KESKIVIIKKONA 0. HELMIKUUTA 013 ällä 0..013 Phjalan Opp-l www.phjalann.f Ura urkn aalalla La-Maja Harju pnka Vaaan IB-lukn

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot