Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr Jn Srnen & An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen, Esp Pekk Eurs, Esp Rm Vnem, Oulu Eln Tmsärv, Oulu Smps Nssnen, Tekes 2. Ryhmä HY Jn Ihlnen, HY Mnn Luknder, Tll Oy Juh Slmnen, Cns Juh Vrs, Cns Juh-Pekk Smlnder, Rmbll Tn Kskel, ISS 3. Ryhmä Rmäk Juh Ahnen, Rmäen Umhll Oy Ps Järvenpää, Rmäen Umhll Oy Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy 4. Ryhmä S Juk Kuusel, S Jn Berlls, S Mkk Nevlnen, S Ilp Pelnen, RAKLI Ves Jul, ATL 5. Ryhmä SOK/ABC Jr Nem, SOK Tum Kuprnen, Hämeenm Jkk Mkknen, Vrubden-Osl Tn Sulnen, POK Jn Kemppnen, RT 6. Ryhmä As. Oy / Asl Jörgen Alnen An Elnen Puln Hknen, Pen & Hmmer Rchrd Srén, Pen nd Hmmer Jyrk Alnen, Vhnen Mr Plvnen, ARA Jn Srnen An Prnen

3 Odukse pävälä Auks de mn yöhön Vnkkeä mn prekn Mä vs mns mulle? Mä ehy käyännössä? Avmn meln deden vsn Askelmerkkeä mn hnkkeeseen Omn hnkkeen selkeyysä Men kehää mrkkn? Tedn- kuulumsen vh Okes premp mlle Kuunelu herkällä krvll Knkre Synerg len välllä Omn hnkkeen eeenpänvemsä Tulks veseä mulle Ilmssleven pllen hluun Ideden usen vh Muden näkemyksä Ide perehdyysä Men kehää hnkke Ldullsen kreeren käyöä Tekesn helmpäällkön dukse Kkemusen lenmnen Tedn kmnen myös ryhmähnkkeen ulkpulslle mlle Ismpen hnkkeden käynnsämnen nden mhdllsen Tekesrhushkemusen vlmselu Jn Srnen An Prnen

4 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp AVAUS, TAVOITTEET JA OHJELMA Jn Srnen & An Prnen

5 Tvee len hnkkeden lnnepävys sekä nässä hnkkess suen ppen khduen hseden kmnen rvn ryhmssä Teuuneden cse-esmerkken esely rvn ryhmssä kknskuvn mudsmnen len ves hdevs hnknprsesss sen vhes sekä negrumselle yhesmnnlle seevs vmukss Työpss vlmselln len kehämshnkkeden / plhnkkeden euus- hnknsuunnelm mrkknvurpuheluneen shen pseeseen, eä knen lspul pysyy lmn ne se lppu Jn Srnen An Prnen

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus kerus esely kl 9.30 Tlen hnke-esely á 30 mn mssä mennään, lnne ny kulu ulkse plue mulle, hsee kysymykse mulle Helsngn ylps, Tepp Slmkv Jn Ihlnen kl SATO Oy, Juk Kuusel kl Luns kl Tlen hnke-esely á 15 mn Tlkeskus-lkels, Esp, kuluknesöen peruskrusknsep Lkels Oulun Tlkeskus, kuluknesöen peruskrusknsep SOK / ABC-keu, lkennesemen peruskrusknsep Rmäen Umhll Oy, knesön peruskrus- lennushnkkeen spmusmll As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy, Onnsunu lnsneerus Jn Srnen An Prnen

7 Ohelm: keskvkk kl As. Oy peruskrushnkkeden hnkesuunnelu euusmll euuksen hnkn As.Oy:n hnkesuunnelun kehämnen, Pen nd Hmmer & Asl AS. Oy Merullnkdun euusmll, Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy mllen sveluvuuden rvn ryhmssä / kysymyksä vsuks kl Khv kl Ryhmäyö Omn prekn euus- hnknsuunnelm, Srnen & Prnen euuksen vhee kknskulu mrkknvurpuhe hnknprsess -meneely vmukse negrnnlle euusmlllle kl Pääös Jn Srnen An Prnen

8 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TAUSTA Jn Srnen & An Prnen

9 Mks krusrkenms äyyy kehää? Pernese urkkmll uv suvs hun ulks Jn Srnen An Prnen

10 Krusrkenmsen l Sumess Krusrkenmsen l Knsllnen sreg puuuu Mrkkn evä m Krusrkenms sen prsesse e hll Tlsmnen e rä Plvelunm evä s Asun-skeyhö v hekmmll Asks suks e humd Muus n hds Krusrkenmsen kehämsrpee Ssälmrksu Energehkkuus -rksu Rkennusfyskn smnen Ammmnen mn mm Teuusmud urkkmll Hnknlk sen svelmnen Suunneluprsessn hlln Krusrkenmsen meneelmä prsess Asks- sukslähösyys Tun hlln rv rhlle elu Järesömn krusrkenmsen kehämseks Tlen vee Krusveln pysäyämnen Knesöknnn peruskrusen PTS-suunnelu helmn Energehkkuuden rksuen prnmnen Elnkrkusnnusen smnen hllnn Tlsmsen prnmnen Mrkknden mukkmnen ms rpes Teuus- urkkmll Spmusmll Temllnmnen Uude uee, merl rksu Tlen knnsuksen khee Energehkkuusrksu Ssälmrksu Temllnmnen Tellse rksu, vlm ue- rkennesrksu Knesöen käyeävyys Klplums- euusmll KVR-peruskrmnen Työmden pervnen hmnen sen hlln Täydennysrkenmnen Hselu 9/12-6/13 n. 23/31 rgns 44/60 henklöä Jn Srnen An Prnen

11 Nykyl r pln mhdllsuuks peruskruskheden hupuus m penen musen henkeä smpn hnkkesn peruskrushnkkeden euukseen vs mll hunesremnen läpvennsä prekn kehämseen uudenls mlle ksemp keskuselu krushnkkeen lppuulksen lu sdn premmks mll pääsuunnel, rkennu rkennuslkkee ksemmss vheess mukn Energehkkuusrksu vv vlleä vs lu knns peln ksmsen pkk Jn Srnen An Prnen

12 Muus n mhdllnen Vk e le yksässsä spulss - suunnelss, rkenss, lss käyässä. Rkenmnen n uuunu hlvmmn eun kereeseen. Seurukse näkyvä urkden keumsen, hunn lun plvelun sekä relynä Pernese mll plksev mn edun mses lsäävä vskknseelu. Hvu epäkhd v kuenkn vn ekemämme mnpvlnnn seuruks. Rksu ngelmn e löydy mu syyelemällä ekä yksäsen spulen vmn. Rksu löyyy mnp muumll määräeses yhdessä ekemällä. Al kehyy syseemsellä muuksell Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

13 Muuksen n lv syseemnen Lähde: hp://www.ekes.f/u/syseemsen_muuksen_hsee.pdf, 286/2011 Rkennusln uusmm mnv v peräsn 90-luvun lus Uudsumnen uuden ppmnen n rkennuslll dsevs erän hds. Ensen: On meleönä d premp ulks, lle mnp muue Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

14 Krusrkenmsen kehämsrpee* 1. Asksnäkökulm 7. Tmusvrmuuden nsmnen 2. Tln veden vesmnen 6. Teuusen negrn 3. Yhenen nressn löyämnen 4. Knnusnmllen käyö 5. Suunnelun negrn KR TUKEFIN hnke , 15 rgns, 5 hnkn- 4 unpl Jn Srnen An Prnen

15 Tulksn pääsään yhesyöhön vurvkuukseen sekä nnvhn knnusvn mnmllen Yhesyöhön vurvkuukseen knnusv hnknn Tuvuu nnv rv hnknn Tuvuu nnv edsävä hnknn Yhesyöä vurvkuus rv hnknn Lähde: Krusrkenmsen TUKEFIN: 25 snunn rv krusrkenmsen mln hnknkäyänöen spmusen muksen mnnn nykyls Jn Srnen An Prnen

16 Erlsss hnkkess rvn er euusmu Hyvn sveluv Pernese mll Yhesmnmll Huns sveluv Vlm suunnelm Kneä ssälö Pene rsk E nnv Avme suunnelm rksu Pln rskeä mhdllsuuks Jn Srnen An Prnen

17 Erllssä urks hnkkeen prhks V ARK Tl RAK LVI Urk Erllse urk Hnkkeen prhks S Urk Rsrse nress Plku vsuu Yhenen nress Jeu vsuu Snk Knnusnmll Rpnn Vurvkuus Epäluul Lumus Rsk Mhdllsuude Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen A.Khvkk Sen-knesö

18 Älykäs rkenneu elnympärsö: Vs Lkenne Rkennukse Sum n edelläkävä älykkässä ren plveluss eknlgss, k mudsv summ sumsen, yön vp-n kknsuuks. Tekes edsää käyäen, yrysen sekä nvesven yksysen ulksen hen yhesyöä, mllä synnyeään uu lkemn. Sum n hluu kehyskumppn, sumlse yrykse v klplukykysä ksvvll knsnvälsllä mrkknll Hyvnvn Vhde Yhdyskunrkenne Energ Turvllsuus

19 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm euev ryhmähnke Tlrgnsden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä kehämseem Tdellse plkhee Teuus ryhmähnkkeen Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Tl vsv ms kusnnukssn se / hkemlln Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT, Rkennuse ARA Jn Srnen An Prnen

20 Al mnpulses edusv lrgns Isännösäms A As. Oy / KOy Tl B Isännösäms B Tl A Tl C Asuns / vukrlyhö Asuns Kupp Kupp Kun A Kun A Julknen m C Erksknesö Kun B / kuluknesö Kun B Julknen m A Ylps Julknen m B Vl Jn Srnen An Prnen

21 Tl & kehämseem As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy lnsneerusknsep Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Ekehkkuus Temllnmnen Suunnelun euuksen negrn Käyön knen euus Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Oppmsympärsö käyääyhesyö Elnkrkusnnukse Hnkn- euusmll Am Asl Oy & Pen nd Hmmer Asun-skeyhöden hnkesuunnelu-prsess Hnkesuunnelm Asuns Kun A Tl A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Käyäävurvkuus Elnkrehkkuus Hnkn- euusmll Tl B Ky Jyrkkälänplku Hnkesuunnelm uudenlsen ulksvusneeruksen eumseks Hnkn- klplumnen Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- euusmll Suunnelun euuksen negrn Käyääyhesyö Yhesyöverksn lumnen S-Ryhmä / ABC ABC-lkennesemen muus- krusrkenmsknsep Lkemnnn knesön yheensvmnen Hnkn- euusmll SATO Oy Vukrlyhön peruskrusknsep Energehkkuus elnkrlus Suunnelu- euusmll Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Jn Srnen An Prnen

22 Tl & kehämsen vee* Käyään rpee Suunnelun negrn Suunnelun euuksen negrn Teuusmll Spmusmll Tlen us Pdenney kuuk Avmuus lumus Osmnen Hnknmll Spmusknnusme Käyääyhesyö Temllnnus Elnkrehkkuus Energehkkuus Plvelunnv * Veellnen yheenve

23 Jn Srnen An Prnen Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

24 Tm A Tm A Tm A Tm A Yrysryhmen mudsmnen Tuk ms. Rksum Tl B Prekknsul Tl A Kupp Alhnkk Asuns Knesö - s Rkennuknsul Kun A Julknen m Pääeu Kun B Pääsuunnel Erkssuunnel Jn Srnen An Prnen

25 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Jn Srnen An Prnen

26 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TULOKSET JA OPIT TÄHÄN ASTI Jn Srnen & An Prnen

27 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 30 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % F 1 50 % F 2 50 % ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 100,00 % % % % % % Hnknmeneelyn euusmudn vln 1. Tln vee hnkkeen mnsuude 2. Teuusvhehen rvn 3. Hnknnn euuksen vee 4. Hnknmeneelyn euusmudn vln PCI Vsn Oy Lkennevrs SWOT Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Mhdllsuude Uh Jn Srnen & An Prnen

28 Truspyynnön spmuksen vlmselu 5. Tln vee 6. Odukse plvelunul / vähmmäsvmukse 7. Plvelunuen vlnperusee / verlukreer 8. Spmus kupllnen mll Jn Srnen & An Prnen

29 Hnkkeen euuksen hmnen Tln sreg Tln vee hnkkeelle Tvee hnknnlle euukselle Odukse plvelunul Knnusme Hnknmeneely euusmll Truspyynö Spmusmll Jn Srnen An Prnen Jn Srnen

30 Kehämshnkkeden plen seurv vhee Hnkkeden euus- hnknsuunnelmen lmnen ssäläen Hnknmeneelyn vlnnn hnknprsessn suunnelun Mrkknvurpuhelun Truspyynnön lmsen - Tln dusen / vähmmäsvmusen määrelyn - Plvelunun vlnperuseden määrelyn - Spmusen kupllsen mllen määrelyn Plvelunuen vlnnn Plen eumsen Teuusen rvnnn Jn Srnen An Prnen

31 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp TILAAJIEN HANKE-ESITTELYT Jn Srnen & An Prnen

32 Energehkkuu elnkrludellsuu edsävän suunnelu- euusmudn kehämnen vukr-sunknesön peruskrukseen Tln vee Energ- elnkrehkkden kknsrksuen edsämnen peruskruksss Em. Rksuen löyämsä vln edsäven suunnelu- euusmuen mnpen määrämnen edelleen kehämnen SATOlle prhen spven käyänöen käyöön knsepn Teuus klmess vheess Nykylselvys benchmrkkus Hnkn- euusmlln suunnelu euus Knsepn esus plhnkkeess Plkheen hnkesuunnelu n ny käynnsey SATO Oy: ykskön h Juk Kuusel, Mkk Nevlnen Jn Berls

33 Kmmene SATO Oy:n hnkkees Hesk knesöen peruskrmsen hmnen yryksen rvmlm? SATOn vs hs rhkempn kkeluun SATOn knns kkell uus vheh Hnkesuunnelun käyö merkys ä epäselväks. Ln rkk suunnelu e välämää le eduks. Sen sn hnkesuunnelu vs r vheh pääöksenekn euussuunneluun Hnkesuunnelmn uls välää ln vee euussuunneluun euukseen Kusnnussuunnelu n hse, päskö SATON käyää ässä ulkpuls snun? Jn Srnen An Prnen

34 Frnzenn peruskrus päväkdks Suellun rkennuksen käyörkuksen muus Helsngn kupunglle vukrvks päväkdks Kusnnusrv 5 M Tln vee suunnelun euuksen negrn Hnkn- euusmlln kehämnen käyääyhesyön uude mud yhesyöverksen lumnen krmsen smsen kehämnen Kumppn Arkkeh- mulums Tll Oy Rmbll Fnlnd Oy Cns-Yhö Oy ISS Prk Oy Helsngn ylps: knesöh Tepp Slmkv knesöpäällkkö Jn Ihlnen

35 Kmmene HY:n hnkkees Hnknprsess vku hyvälä Tllle helpp p l Tämänyyppnen ulknen hnkn hs myös rn Vlnkreeren käyö pluss Neuvelumeneely vku ässä puksess mellyävän kevyelä myös ln näkökulms Neuvelumeneely pk suunnel vlmsuumn rmseen Hnkesuunnelun euussuunnelun negrn ääny kesken Hnkesuunnelun reuussuunnelun negrn päs meä premmn Tällä mllll kusnnushus lk vs hnkkeenkehysvhees Teääkö l dell käyään vee? Onk lppukäyäen vee veävssä Hsrllnen rvknesö senee ruks, men prsess hden? Keheään kehämsen sensä v hnkkeen k? Men HY vrms, eä 5 M n ke hn? HY n ehny pln yöä hnknprsessn kehämseks, vsk älls hnke ku muu köyhemp hnknykskkö? Jn Srnen An Prnen

36 As Oy Mäklnn: phvemärsä plvplveluhn elnkrelu vnhn sunkerrsln lnsneeruksess 1927 rkenneun 102 sunnn sunkerrsln lnsneerus Tln vee Ulspän näkymäön nykyeknkkn perusuv rksu Käyään plvelusn nsmnen Knesön elnkr Tln mllnnus suunnelmen vsulsn Kumppn Vlvnknsul Oy Klpluev suunneluryhmä urks As. Oy Mäklnn: hlluksen p. An Elnen, rkennuknsul Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy

37 Kmmene As. Oy -hnkkes Hnkkeden suunnelu n melk mssvs, susuuk yhö mksmn? Vsulsn hvnnekuven määrä lsää ymmärrysä help vesnää Vsk rkennuskeu myydä muu kun urkslle, esm. yhölle selleen slle? Kunk pln löyyy evdenssä mllnneus s. y khes nden hyödysä? Men urks v pysyy hyödynämään mll? Onnsusk vsv hnke 70-luvun kerrslss, ss kynnys purkmseen n suuremp? Men vsv hnkkee hdesn, s hnkkeeseen lys kvmuusrve? Men n mhdlls, eä kuvs vnhenevn hunnevn sunknnn hn vn nusee? Jn Srnen An Prnen

38 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee ppmsympärsön kehämnen käyääyhesyö mv, erveellse urvllse l elnkrkusnnusen hlln, pdemmä vsuu mnsev euusknsep vn lumuksellnen yhesmn Kumppn Oulun Tlkeskus mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Leppävrn kulukknsuus, use er kulurkennuks yheensä kem 2 Suunnelu käynnsyy 2014, euus usess vheess / pn Tlkeskus-lkels: rkennu-rkkeh Juh Ivnnen Jn Srnen An Prnen

39 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee Käyäävurvkuus Elnkrkusnnukse Kusnnusehkkuus Hnkn- euusmll Kumppn Tlkeskus-lkels, Esp mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Pkäknkn kulu Suunnelu käynnsyy 2014 Tlkeskus-lkels: rkennunsnöör Rm Vnem krusrkennumspäällkkö Eln Tmsärv Jn Srnen An Prnen

40 Espn Oulun suunnelm Espll hnkekhnen bude / Ouluss helmkhnen Om mll kummllekn? Omen resurssen käyön päs penenyä Tlkeskukse rvsev hnkkessn hnknlk- elnkrsnun Mlempen knn läheä rhkes npes lkkeelle Mrkknnf mus! Jn Srnen An Prnen

41 41 Fresh up - ABC-lkennesemen krus muusrkenmsknsepn kehämnen Knsepn kehämnen mnsevks mllks ssäläen ABC-lkemnknsepn kehämsen / uen Lkemnnn rpeden knesöen elnkren mvuuden yheensvmsen Lkemnnn knesömnen yhesmnnn rkenmnen yönn selkeyämnen prekeuuksss Mrkknden plvelunmen premmn hyödynämsen mrkknvurpuhelun nnvvsn hnknnn Uudsev hnkn-, spmus- euusmll Uude eknse rksu nnv Tveen Lkemnnn l- knesörksuen kehämnen Hnkn-, knesö-, energ- elnkrkusnnusen penenämnen Mrkknnnvden hyödynämnen Pl 3-5 luesuuskupn ABC-lkennesem 2014 / 109 sem SOK Knesömnn: prekpäällkkö Jr Nem

42 Rmäen umhlln peruskrus lennus rkenneun umhlln peruskrus lennus Sumen ekehkkmmks umhllks Tln vee Ekehkkuus: 2,1 / 1,3 Temllphnen suunnelu Tl käyössä kk prekn n Persndu plvelu Suunnelun rkenmsen negrn Kumppn Vlvnknsul Oy Klplueu erkssuunnel / urksn klpluus syksyllä 2013 Rmäen Umhll Oy: mush Juh Ahnen, Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jn Srnen An Prnen

43 Ohelm: rs kl 8.30 Hnknprsess prekmusen negrn, Prnen & Srnen ln veden hmnen hnknn mrkknvurpuhelun läpven ken smsen hnkn hnknprsessn läpven ruspyynnö spmusmll nden vmukse mden negrn kl Khv Ryhmäyö Espn Oulun kuluen peruskrus SOK:n / ABC-lkennesemen peruskrus Rmäen Umhlln spmusmll As. Oy:n hnkesuunnelu / lnsneerus purku & kmmenn kl Yheenve kme pävän plue, n p kl Luns Jn Srnen An Prnen

44 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp HANKINTAPROSESSI JA PROJEKTI- TOIMITUSTEN INTEGROINTI Jn Srnen & An Prnen

45 Teuusmu? Määrärhvluus xx ml. Hnke vlms x.x.201x Nllvrhemus Tmnnllsuusve Käyökusnnukse mx. x eur/m Jn Srnen An Prnen

46 Hnkkeen krke kulu Vmusen määrely Lkemn Käyää/mnnllsuus Tludellse vmukse Ympärsö, energ, sdsryhmä yms. Onk reuneh? Prekmuksen vee Hnkkeen mnsuude Kekä negruv Teuusmu Mrkknden nf kuulemnen Hnkn meneely prsess Kehys suunnelm sen Teuus lk vlms Tkuu/ylläp Kes eumsvee Jn Srnen An Prnen

47 Hnkkeen kulu Mlln hnke n vlms? Mlln se käynnseään? Mä euusmu käyeään? Js negrdun, nn kekä mlln? Mnkäls hnknmeneelyä käyeään? Plnk hnknn vrn k? Mlln HILMA-lmus? Mlln nfrmdn mmrkkn? Jn Srnen An Prnen

48 Vlnprsessen kesen verlu Allnss -prsess Pernenen prsess Jn Srnen An Prnen

49 Tln prsess er euusmudss Esmerkkeä Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + PJU Yhesmnurkk ssäläen suunneluklplun Jn Srnen An Prnen

50 Jn Srnen An Prnen Sm kknpn k seurvss prekss

51 Mrkknden nf kuulemnen Hnkkeen esely Mks mä ehdään (rve vmukse) Tln vee dukse ml Aelu euusmll Mks (hnkkeen mnsuude) Mlln esely (de kupllsen mlln peres) Plvelumen kehysde Jn Srnen An Prnen

52 Hnknmeneelyn prsessn vlmselu Hnknmeneely negrduss mllss yleensä neuvelumeneely klplullnen neuvelumeneely esm. ST-mllss klplullnen neuvelumeneely Hlm lmus Truspyynömerl Hnkkeen/hnknprsessn kuluus Kelpsuusehd/vlnkreer (vähmmäsvmukse/vlnperusee) Spmuslunns Kupllsen mlln peree Jn Srnen An Prnen

53 Hnknnn kuluus Tren määrän vähenämnen vhen Jn Srnen An Prnen

54 Hnknnn kuluus Osllsumshkemukss vln surn 2-3 rusvheeseen Jn Srnen An Prnen

55 Allnssn mudsmnen vlnprsess (Vukrlyhön Vulukvene 1b perusprnnus lsäs) Jn Srnen An Prnen

56 Hnknnn kuluus Sele Kes Alk Syyskuu Lkkuu Mrrskuu Julukuu Tmmkuu Helmkuu Mlskuu Huhkuu Tukkuu Kesäkuu Henäkuu Elkuu Syyskuu Lkkuu pv pvm HANKINTAVAIHE Inflsuus ½ ½19.9. HILMA Ldn * lusv * ruspyynö * spmuslunns * * kupllsen * mlln peree peree * verluperusee * Suunnelln neuvelu * ssälö * us Osllsumshkemusen * äämsen * määräpävä * käsely * Tren vln ehdk- ehdkkden krsnlmus Neuvelukusun lusvn ruspyynnön läheämnen neuvelu ren knss knss * esäyymnen, * spmus kupllsen mlln peree Lpullnen ruspyynö * lmnen * * läheämnen * neuvelu ren knss knss * yhesyökyky, * rv rv rhlle rhlle Trusen lmnen Trusen äämsen määräk Trusen käsely Spmuskumppnn vln vln ren krsnlmus Spmusneuvelu spmuksen lmnen (kehysvhe) KEHITYSVAIHE Teuusvheen spmus vren vren 1) 1) Svn ldn * yhese * vee * euussuunnelm * nden nden eumseks ) 2) Svn kupllnen mll mll * vekusnnus * * vnulsluekhse * vee nden nden mr mr * ärkyävä * phum phum Teusuvheen spmuksen spmuksen lmnen llekrus llekrus TOTEUTUSVAIHE TOTEUTUSVAIHE 5 vu 5 vu 1.6.

57 Ryhmäyö: Omn prekn kehämnen Ryhmä Esp & Oulu SOK: Teuus- hnknsuunnelm 1. Mlln vmukse selvllä enä prekmuksen vee? 2. Kekä negruv, euusmu, hnknmeneely? 3. Mlln vmme nfrmd/kuull mrkkn? 4. Kknskulu: hnkn-, kehys- euusvhe Ryhmä Rmäk: PJU:n hnkn spmus 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Ryhmä HY: Knnusnäreselmä 1. Yhesmnspmus & knnusnäreselmä Jn Srnen An Prnen

58 SOK/ABC Jn Srnen An Prnen

59 SOK/ABC Kheen 10 vu vnh lkennesem Lkemnnn lähöed vee PTS klusee, eryses keöklsuee muunnelvuus lme Knesön lähöed vee PTS elnkr energehkkuus Hseen SOK:n luesuuskuppen yönk. Keskeys knnnee suunnell lkemnnn lrksu lme hnkn- spmusmll klus- keösuunnelu Tleknkksuunnelu yms. Hnkesuunnelm / suunneluhe Jn Srnen An Prnen

60 HY / Frnzen Jn Srnen An Prnen

61 Esp / Oulu Jn Srnen An Prnen

62 Rmäk Jn Srnen An Prnen

63 Pu yhesmn Tl PJU: Yhesmnspmuksen sem pkk PJU-spmus PJU Yhesmnspmus kupllnen mll Suunneluryhmä Suunneluspmukse Yhesmnspmuksen sem pkk? Pääkö suunneluspmuks muu? Jn Srnen An Prnen

64 Pu yhesmn PJU:n yhesmnnn ylese peree Preknhurkn lunne Preknhurkkmun kuuluu lennsen sn ln, prekhurksn suunnelden vs yhesyö. Preknhurkss preknhurkslle kuuluv prekn hmsehävä rkennusyö. Prekhurks lu yhdessä ln knss ehkkn euusvn yhesyökykysen prekrgnsn, sur prekn hmsehävänsä ämä spmuksen lmns ln hyväksymän preksuunnelmn mukses ln edus hulehen sekä m rkennusöden pääeun pääurksn Jn Srnen An Prnen

65 Pu yhesmn Yhesmnspmus Menee yl pu-spmuksen! 1. YHTEISTOIMINNAN TAUSTA JA TARKOITUS 2. YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2.1 Spmuksen khde 2.2 Spmuksen spule 2.3 Yhese vee 3. KAUPALLINEN MALLI 3.1 Yleskuvus 3.2 Knnusnäreselmä 3.21 Hyöyen/vsuden kmnen vekusnnuksen luess/ylyessä 3.22 Tvekhse spmusknnusee 3.23 Tvekhsen plkkden/snkden lskemnen 3.3 Lsä- muusyö 4. PROJEKTIORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 4.1 Jhryhmä sen ehävä 4.2 Prekn hdn ehävä 4.3 Prekryhmä sen ehävä 5. YHTEISTOIM;INNAN PERIAATTEET 6. SITOUTUMINEN JA ALLEKIRJOITUKSET Jn Srnen An Prnen

66 Pu yhesmn Lsäys kupllsen mlln peresn

67 Pu yhesmn PJU:n hnkn spmus Ryhmäyö 3 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Jn Srnen An Prnen

68 Pävän plue Seurv yöp mhdllnen brefus kklle uuslle kumppnelle Teemyöp hnknmll hnkesuunnelu Asun-skeyhö sännön ms. Excurs suunnelu > sr myöhemmäks Hnkevesnä Jkss nn kuukuden välen, vesnnässä nsen eslle len hnkke äresyksessä HY, As. Oy:, Rmäk / Espn Oulun yheshnke Hnkkeen snlle musuus Tekesn uusen lmses Jn Srnen An Prnen

69 Jn Srnen & An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013

2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013 Jn Srnen An Prnen 13.-14.3.2013 Jn Srnen An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv,

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013 eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke INFO- J KESKUSELUILISUUS 12.9.2013 Hln Helnk rpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke KORJUSRKENMISEN MRKKINOIS 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE KORJUSRKENMISEN KEHIÄMISEN RYHMÄHNKE Jn Srnen n Prnen, Vn llnce Prner Oy 4.6.2013 Jn Srnen n Prnen Vn llnce Prner Oy Lkkeenhdn nunplvelu Perueu keäkuu 2012 Okk Lur Merkll n Prnen M k ll Jn Srnen Eer Mlnen

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013 eke: Kren kehänen -ryhähnke 1. KEHIYSYÖPJ 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen Ryhäk 1. Ryhä epp Slkv, HY Re Rn, Oulu Juh hnen, Nurärv Juk Kuuel, SO r Lukn, Ep 2. Ryhä Jn Ihlnen, HY Mk

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia.

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia. 113 5 VAON ETENEMINEN Opsell lueell (nfrpun, näkyvä, ulrvole) sähkömgneenen kenä värähelee hyvn suurell juudell (luokk 1 15 Hz). Vsvs llonpuus on hyvn lyhy (luokk 1-5 m). On ss odoevss, eä hyvä pproksmo

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN STATUS Rantasipi Airport, Vantaa 13.6.2013

RYHMÄHANKKEEN STATUS Rantasipi Airport, Vantaa 13.6.2013 Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke RYHMÄHANKKEEN STATUS Rantasipi Airport, Vantaa 13.6.2013 Mukaan lähteneet tilaajaorganisaatiot Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Isännöitsijätoimisto / xxx*

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun Grf-tetorkenteen toteutus Grfn toteutus? Perustp : krlst e f Tetorkenteet, syksy 7 Grf-tetorkenteen toteutus Perusopertoen työmäärä krlstss...: ovtko solmut u j v verekkäsä?: O(m) solmun lsäys: O() solmun

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014

RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Tekes, Korjausrakentamisen kehittäminen RYHMÄHANKKEEN TULOSTYÖPAJA 9.12.2014 Teeman aktivaattorit Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti Oln kpnk, lno lonnoke hllken eykek ol- j erveydenhollon järjeäeä j hen lyvk lek Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor. (STM Rporej j o 2013:45) Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005 . Pohjo-Svon pkkeoporln eelvy projekpäällkkö Ar Pnl 4.4. - 15.7.2005 RAPORTIN SISÄLTÖ:...3 1 JOHDANTO...3 2 TAVOITTEET...5 2.1 AIKAVÄLILLÄ 2005-2008 PAIKKATIETOASIOISSA TAPAHTUVA KEHITTÄMINEN:...5 2.2

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Tekes, Korjausrakentamisen teematyöpaja 9.12.2014 PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Teeman aktivaattori Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi Hpjärven IV IV Urkujuhl 8.-14.11.2010 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI OULUN HIIPPAKUNTA www.hpjrvenseurkun.f Pspn ervehdys Hyvä juhlver Hpjärven Urkujuhlen suojeljn ehävä on mnulle melus kunnnosous. Kun kselen ämän

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Riskienhallinnan peruskäsitteitä

Riskienhallinnan peruskäsitteitä Rskenhallnnan peruskäseä Juss Kangaspuna 7. Syyskuua 2011 Työn saa allenaa ja julksaa Aalo-ylopson avomlla verkkosvulla. Mula osn kakk okeude pdäeään. Esyksen ssälö Todennäkösyyspohjanen vekehys aloudellsen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015

LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö ohjelma 2010-14 LOPPUSEMINAARI 27.1.2015 Jani Saarinen ja Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy korjausrakentamisen kehittäminen teeman aktivaattorit

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh (5) Tvkn kun Trkulukun Arvnkermu 2005 (n lh Arvnkermu 2005 () l. Trrkulukun j rkumn Trkulukunnn mudv puheenjhj Juh Juuel' vrpuheenhj Per Mkele ek ene Rv Mr. An Slmnenj Jrm Sludner' Lukunnn eel j?n j vlmeljn

Lisätiedot

S 1 IRTOKUORMAAJAT RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET. Pinoiuokka Lyhenne. n. 5 PT 05 :: : PT5. repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v

S 1 IRTOKUORMAAJAT RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET. Pinoiuokka Lyhenne. n. 5 PT 05 :: : PT5. repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v -.fr.... - -... :. 4 r IL r.3 RAKENNUSKONEIDEN RYHMITTELYT JA LYHENTEET TELAPUSKUTRAKTOR IT Pinoiuokka n. 5 PT 05 :: : n PT5 1isä1ait iyh. esimerkki repijk R PT 21 R 1nausvinttur v PT 3 v TELAKUORMAAJAT

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR)

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) 1(5) Henkötstt, Ertyspveut 1 ertyspveut@tstkeskus.f Ruutunestt yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä (YKR) stkeskuksen krttruuduttset (5 x 5 ) tstnestt Suen ypärstökeskuksen (SYKE) yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä Järvenpään lukon lehjulksu 1/2010 fcebook: pholsen keksnö Pllon suojelu Kerräämällä Pääkrjous Tässä numeross 5 Vhr ruokpöydässä 12 Pllon suojelu kerräämällä 16 Fcebook: pholsen keksnö? 18 Tomus esäyyy

Lisätiedot

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

HERNESAARI OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA HERNESAAR OSAYLESKAAAEHDOTUS ESHUOLLON YLESSUUNNTELMA KS/TEK SSÄLLYSLUETTELO Yä S- v p äöd d ävvä Hvvä K äää ää Nyy S Yä d ävvä Hvvä v v L: L y HELSNGN KAUUNK KAUUNKSUUNNTTELURASTO Y Td Yä y vää H yv-

Lisätiedot