Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr Jn Srnen & An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen, Esp Pekk Eurs, Esp Rm Vnem, Oulu Eln Tmsärv, Oulu Smps Nssnen, Tekes 2. Ryhmä HY Jn Ihlnen, HY Mnn Luknder, Tll Oy Juh Slmnen, Cns Juh Vrs, Cns Juh-Pekk Smlnder, Rmbll Tn Kskel, ISS 3. Ryhmä Rmäk Juh Ahnen, Rmäen Umhll Oy Ps Järvenpää, Rmäen Umhll Oy Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy 4. Ryhmä S Juk Kuusel, S Jn Berlls, S Mkk Nevlnen, S Ilp Pelnen, RAKLI Ves Jul, ATL 5. Ryhmä SOK/ABC Jr Nem, SOK Tum Kuprnen, Hämeenm Jkk Mkknen, Vrubden-Osl Tn Sulnen, POK Jn Kemppnen, RT 6. Ryhmä As. Oy / Asl Jörgen Alnen An Elnen Puln Hknen, Pen & Hmmer Rchrd Srén, Pen nd Hmmer Jyrk Alnen, Vhnen Mr Plvnen, ARA Jn Srnen An Prnen

3 Odukse pävälä Auks de mn yöhön Vnkkeä mn prekn Mä vs mns mulle? Mä ehy käyännössä? Avmn meln deden vsn Askelmerkkeä mn hnkkeeseen Omn hnkkeen selkeyysä Men kehää mrkkn? Tedn- kuulumsen vh Okes premp mlle Kuunelu herkällä krvll Knkre Synerg len välllä Omn hnkkeen eeenpänvemsä Tulks veseä mulle Ilmssleven pllen hluun Ideden usen vh Muden näkemyksä Ide perehdyysä Men kehää hnkke Ldullsen kreeren käyöä Tekesn helmpäällkön dukse Kkemusen lenmnen Tedn kmnen myös ryhmähnkkeen ulkpulslle mlle Ismpen hnkkeden käynnsämnen nden mhdllsen Tekesrhushkemusen vlmselu Jn Srnen An Prnen

4 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp AVAUS, TAVOITTEET JA OHJELMA Jn Srnen & An Prnen

5 Tvee len hnkkeden lnnepävys sekä nässä hnkkess suen ppen khduen hseden kmnen rvn ryhmssä Teuuneden cse-esmerkken esely rvn ryhmssä kknskuvn mudsmnen len ves hdevs hnknprsesss sen vhes sekä negrumselle yhesmnnlle seevs vmukss Työpss vlmselln len kehämshnkkeden / plhnkkeden euus- hnknsuunnelm mrkknvurpuheluneen shen pseeseen, eä knen lspul pysyy lmn ne se lppu Jn Srnen An Prnen

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus kerus esely kl 9.30 Tlen hnke-esely á 30 mn mssä mennään, lnne ny kulu ulkse plue mulle, hsee kysymykse mulle Helsngn ylps, Tepp Slmkv Jn Ihlnen kl SATO Oy, Juk Kuusel kl Luns kl Tlen hnke-esely á 15 mn Tlkeskus-lkels, Esp, kuluknesöen peruskrusknsep Lkels Oulun Tlkeskus, kuluknesöen peruskrusknsep SOK / ABC-keu, lkennesemen peruskrusknsep Rmäen Umhll Oy, knesön peruskrus- lennushnkkeen spmusmll As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy, Onnsunu lnsneerus Jn Srnen An Prnen

7 Ohelm: keskvkk kl As. Oy peruskrushnkkeden hnkesuunnelu euusmll euuksen hnkn As.Oy:n hnkesuunnelun kehämnen, Pen nd Hmmer & Asl AS. Oy Merullnkdun euusmll, Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy mllen sveluvuuden rvn ryhmssä / kysymyksä vsuks kl Khv kl Ryhmäyö Omn prekn euus- hnknsuunnelm, Srnen & Prnen euuksen vhee kknskulu mrkknvurpuhe hnknprsess -meneely vmukse negrnnlle euusmlllle kl Pääös Jn Srnen An Prnen

8 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TAUSTA Jn Srnen & An Prnen

9 Mks krusrkenms äyyy kehää? Pernese urkkmll uv suvs hun ulks Jn Srnen An Prnen

10 Krusrkenmsen l Sumess Krusrkenmsen l Knsllnen sreg puuuu Mrkkn evä m Krusrkenms sen prsesse e hll Tlsmnen e rä Plvelunm evä s Asun-skeyhö v hekmmll Asks suks e humd Muus n hds Krusrkenmsen kehämsrpee Ssälmrksu Energehkkuus -rksu Rkennusfyskn smnen Ammmnen mn mm Teuusmud urkkmll Hnknlk sen svelmnen Suunneluprsessn hlln Krusrkenmsen meneelmä prsess Asks- sukslähösyys Tun hlln rv rhlle elu Järesömn krusrkenmsen kehämseks Tlen vee Krusveln pysäyämnen Knesöknnn peruskrusen PTS-suunnelu helmn Energehkkuuden rksuen prnmnen Elnkrkusnnusen smnen hllnn Tlsmsen prnmnen Mrkknden mukkmnen ms rpes Teuus- urkkmll Spmusmll Temllnmnen Uude uee, merl rksu Tlen knnsuksen khee Energehkkuusrksu Ssälmrksu Temllnmnen Tellse rksu, vlm ue- rkennesrksu Knesöen käyeävyys Klplums- euusmll KVR-peruskrmnen Työmden pervnen hmnen sen hlln Täydennysrkenmnen Hselu 9/12-6/13 n. 23/31 rgns 44/60 henklöä Jn Srnen An Prnen

11 Nykyl r pln mhdllsuuks peruskruskheden hupuus m penen musen henkeä smpn hnkkesn peruskrushnkkeden euukseen vs mll hunesremnen läpvennsä prekn kehämseen uudenls mlle ksemp keskuselu krushnkkeen lppuulksen lu sdn premmks mll pääsuunnel, rkennu rkennuslkkee ksemmss vheess mukn Energehkkuusrksu vv vlleä vs lu knns peln ksmsen pkk Jn Srnen An Prnen

12 Muus n mhdllnen Vk e le yksässsä spulss - suunnelss, rkenss, lss käyässä. Rkenmnen n uuunu hlvmmn eun kereeseen. Seurukse näkyvä urkden keumsen, hunn lun plvelun sekä relynä Pernese mll plksev mn edun mses lsäävä vskknseelu. Hvu epäkhd v kuenkn vn ekemämme mnpvlnnn seuruks. Rksu ngelmn e löydy mu syyelemällä ekä yksäsen spulen vmn. Rksu löyyy mnp muumll määräeses yhdessä ekemällä. Al kehyy syseemsellä muuksell Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

13 Muuksen n lv syseemnen Lähde: hp://www.ekes.f/u/syseemsen_muuksen_hsee.pdf, 286/2011 Rkennusln uusmm mnv v peräsn 90-luvun lus Uudsumnen uuden ppmnen n rkennuslll dsevs erän hds. Ensen: On meleönä d premp ulks, lle mnp muue Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen Fr Oy / Vsn

14 Krusrkenmsen kehämsrpee* 1. Asksnäkökulm 7. Tmusvrmuuden nsmnen 2. Tln veden vesmnen 6. Teuusen negrn 3. Yhenen nressn löyämnen 4. Knnusnmllen käyö 5. Suunnelun negrn KR TUKEFIN hnke , 15 rgns, 5 hnkn- 4 unpl Jn Srnen An Prnen

15 Tulksn pääsään yhesyöhön vurvkuukseen sekä nnvhn knnusvn mnmllen Yhesyöhön vurvkuukseen knnusv hnknn Tuvuu nnv rv hnknn Tuvuu nnv edsävä hnknn Yhesyöä vurvkuus rv hnknn Lähde: Krusrkenmsen TUKEFIN: 25 snunn rv krusrkenmsen mln hnknkäyänöen spmusen muksen mnnn nykyls Jn Srnen An Prnen

16 Erlsss hnkkess rvn er euusmu Hyvn sveluv Pernese mll Yhesmnmll Huns sveluv Vlm suunnelm Kneä ssälö Pene rsk E nnv Avme suunnelm rksu Pln rskeä mhdllsuuks Jn Srnen An Prnen

17 Erllssä urks hnkkeen prhks V ARK Tl RAK LVI Urk Erllse urk Hnkkeen prhks S Urk Rsrse nress Plku vsuu Yhenen nress Jeu vsuu Snk Knnusnmll Rpnn Vurvkuus Epäluul Lumus Rsk Mhdllsuude Jn Srnen An Prnen Lähde: svelen A.Khvkk Sen-knesö

18 Älykäs rkenneu elnympärsö: Vs Lkenne Rkennukse Sum n edelläkävä älykkässä ren plveluss eknlgss, k mudsv summ sumsen, yön vp-n kknsuuks. Tekes edsää käyäen, yrysen sekä nvesven yksysen ulksen hen yhesyöä, mllä synnyeään uu lkemn. Sum n hluu kehyskumppn, sumlse yrykse v klplukykysä ksvvll knsnvälsllä mrkknll Hyvnvn Vhde Yhdyskunrkenne Energ Turvllsuus

19 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm euev ryhmähnke Tlrgnsden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä kehämseem Tdellse plkhee Teuus ryhmähnkkeen Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Tl vsv ms kusnnukssn se / hkemlln Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT, Rkennuse ARA Jn Srnen An Prnen

20 Al mnpulses edusv lrgns Isännösäms A As. Oy / KOy Tl B Isännösäms B Tl A Tl C Asuns / vukrlyhö Asuns Kupp Kupp Kun A Kun A Julknen m C Erksknesö Kun B / kuluknesö Kun B Julknen m A Ylps Julknen m B Vl Jn Srnen An Prnen

21 Tl & kehämseem As. Oy Mäklnn & Vlvnknsul Oy lnsneerusknsep Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Ekehkkuus Temllnmnen Suunnelun euuksen negrn Käyön knen euus Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Oppmsympärsö käyääyhesyö Elnkrkusnnukse Hnkn- euusmll Am Asl Oy & Pen nd Hmmer Asun-skeyhöden hnkesuunnelu-prsess Hnkesuunnelm Asuns Kun A Tl A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Käyäävurvkuus Elnkrehkkuus Hnkn- euusmll Tl B Ky Jyrkkälänplku Hnkesuunnelm uudenlsen ulksvusneeruksen eumseks Hnkn- klplumnen Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- euusmll Suunnelun euuksen negrn Käyääyhesyö Yhesyöverksn lumnen S-Ryhmä / ABC ABC-lkennesemen muus- krusrkenmsknsep Lkemnnn knesön yheensvmnen Hnkn- euusmll SATO Oy Vukrlyhön peruskrusknsep Energehkkuus elnkrlus Suunnelu- euusmll Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Jn Srnen An Prnen

22 Tl & kehämsen vee* Käyään rpee Suunnelun negrn Suunnelun euuksen negrn Teuusmll Spmusmll Tlen us Pdenney kuuk Avmuus lumus Osmnen Hnknmll Spmusknnusme Käyääyhesyö Temllnnus Elnkrehkkuus Energehkkuus Plvelunnv * Veellnen yheenve

23 Jn Srnen An Prnen Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

24 Tm A Tm A Tm A Tm A Yrysryhmen mudsmnen Tuk ms. Rksum Tl B Prekknsul Tl A Kupp Alhnkk Asuns Knesö - s Rkennuknsul Kun A Julknen m Pääeu Kun B Pääsuunnel Erkssuunnel Jn Srnen An Prnen

25 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Jn Srnen An Prnen

26 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp RYHMÄHANKKEEN TULOKSET JA OPIT TÄHÄN ASTI Jn Srnen & An Prnen

27 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 30 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % F 1 50 % F 2 50 % ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 100,00 % % % % % % Hnknmeneelyn euusmudn vln 1. Tln vee hnkkeen mnsuude 2. Teuusvhehen rvn 3. Hnknnn euuksen vee 4. Hnknmeneelyn euusmudn vln PCI Vsn Oy Lkennevrs SWOT Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Mhdllsuude Uh Jn Srnen & An Prnen

28 Truspyynnön spmuksen vlmselu 5. Tln vee 6. Odukse plvelunul / vähmmäsvmukse 7. Plvelunuen vlnperusee / verlukreer 8. Spmus kupllnen mll Jn Srnen & An Prnen

29 Hnkkeen euuksen hmnen Tln sreg Tln vee hnkkeelle Tvee hnknnlle euukselle Odukse plvelunul Knnusme Hnknmeneely euusmll Truspyynö Spmusmll Jn Srnen An Prnen Jn Srnen

30 Kehämshnkkeden plen seurv vhee Hnkkeden euus- hnknsuunnelmen lmnen ssäläen Hnknmeneelyn vlnnn hnknprsessn suunnelun Mrkknvurpuhelun Truspyynnön lmsen - Tln dusen / vähmmäsvmusen määrelyn - Plvelunun vlnperuseden määrelyn - Spmusen kupllsen mllen määrelyn Plvelunuen vlnnn Plen eumsen Teuusen rvnnn Jn Srnen An Prnen

31 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp TILAAJIEN HANKE-ESITTELYT Jn Srnen & An Prnen

32 Energehkkuu elnkrludellsuu edsävän suunnelu- euusmudn kehämnen vukr-sunknesön peruskrukseen Tln vee Energ- elnkrehkkden kknsrksuen edsämnen peruskruksss Em. Rksuen löyämsä vln edsäven suunnelu- euusmuen mnpen määrämnen edelleen kehämnen SATOlle prhen spven käyänöen käyöön knsepn Teuus klmess vheess Nykylselvys benchmrkkus Hnkn- euusmlln suunnelu euus Knsepn esus plhnkkeess Plkheen hnkesuunnelu n ny käynnsey SATO Oy: ykskön h Juk Kuusel, Mkk Nevlnen Jn Berls

33 Kmmene SATO Oy:n hnkkees Hesk knesöen peruskrmsen hmnen yryksen rvmlm? SATOn vs hs rhkempn kkeluun SATOn knns kkell uus vheh Hnkesuunnelun käyö merkys ä epäselväks. Ln rkk suunnelu e välämää le eduks. Sen sn hnkesuunnelu vs r vheh pääöksenekn euussuunneluun Hnkesuunnelmn uls välää ln vee euussuunneluun euukseen Kusnnussuunnelu n hse, päskö SATON käyää ässä ulkpuls snun? Jn Srnen An Prnen

34 Frnzenn peruskrus päväkdks Suellun rkennuksen käyörkuksen muus Helsngn kupunglle vukrvks päväkdks Kusnnusrv 5 M Tln vee suunnelun euuksen negrn Hnkn- euusmlln kehämnen käyääyhesyön uude mud yhesyöverksen lumnen krmsen smsen kehämnen Kumppn Arkkeh- mulums Tll Oy Rmbll Fnlnd Oy Cns-Yhö Oy ISS Prk Oy Helsngn ylps: knesöh Tepp Slmkv knesöpäällkkö Jn Ihlnen

35 Kmmene HY:n hnkkees Hnknprsess vku hyvälä Tllle helpp p l Tämänyyppnen ulknen hnkn hs myös rn Vlnkreeren käyö pluss Neuvelumeneely vku ässä puksess mellyävän kevyelä myös ln näkökulms Neuvelumeneely pk suunnel vlmsuumn rmseen Hnkesuunnelun euussuunnelun negrn ääny kesken Hnkesuunnelun reuussuunnelun negrn päs meä premmn Tällä mllll kusnnushus lk vs hnkkeenkehysvhees Teääkö l dell käyään vee? Onk lppukäyäen vee veävssä Hsrllnen rvknesö senee ruks, men prsess hden? Keheään kehämsen sensä v hnkkeen k? Men HY vrms, eä 5 M n ke hn? HY n ehny pln yöä hnknprsessn kehämseks, vsk älls hnke ku muu köyhemp hnknykskkö? Jn Srnen An Prnen

36 As Oy Mäklnn: phvemärsä plvplveluhn elnkrelu vnhn sunkerrsln lnsneeruksess 1927 rkenneun 102 sunnn sunkerrsln lnsneerus Tln vee Ulspän näkymäön nykyeknkkn perusuv rksu Käyään plvelusn nsmnen Knesön elnkr Tln mllnnus suunnelmen vsulsn Kumppn Vlvnknsul Oy Klpluev suunneluryhmä urks As. Oy Mäklnn: hlluksen p. An Elnen, rkennuknsul Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy

37 Kmmene As. Oy -hnkkes Hnkkeden suunnelu n melk mssvs, susuuk yhö mksmn? Vsulsn hvnnekuven määrä lsää ymmärrysä help vesnää Vsk rkennuskeu myydä muu kun urkslle, esm. yhölle selleen slle? Kunk pln löyyy evdenssä mllnneus s. y khes nden hyödysä? Men urks v pysyy hyödynämään mll? Onnsusk vsv hnke 70-luvun kerrslss, ss kynnys purkmseen n suuremp? Men vsv hnkkee hdesn, s hnkkeeseen lys kvmuusrve? Men n mhdlls, eä kuvs vnhenevn hunnevn sunknnn hn vn nusee? Jn Srnen An Prnen

38 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee ppmsympärsön kehämnen käyääyhesyö mv, erveellse urvllse l elnkrkusnnusen hlln, pdemmä vsuu mnsev euusknsep vn lumuksellnen yhesmn Kumppn Oulun Tlkeskus mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Leppävrn kulukknsuus, use er kulurkennuks yheensä kem 2 Suunnelu käynnsyy 2014, euus usess vheess / pn Tlkeskus-lkels: rkennu-rkkeh Juh Ivnnen Jn Srnen An Prnen

39 Kuluknesöen peruskrusknsepn kehämnen Tln vee Käyäävurvkuus Elnkrkusnnukse Kusnnusehkkuus Hnkn- euusmll Kumppn Tlkeskus-lkels, Esp mrkknvurpuhelu käynnsyy syksyllä 2013 Pl Pkäknkn kulu Suunnelu käynnsyy 2014 Tlkeskus-lkels: rkennunsnöör Rm Vnem krusrkennumspäällkkö Eln Tmsärv Jn Srnen An Prnen

40 Espn Oulun suunnelm Espll hnkekhnen bude / Ouluss helmkhnen Om mll kummllekn? Omen resurssen käyön päs penenyä Tlkeskukse rvsev hnkkessn hnknlk- elnkrsnun Mlempen knn läheä rhkes npes lkkeelle Mrkknnf mus! Jn Srnen An Prnen

41 41 Fresh up - ABC-lkennesemen krus muusrkenmsknsepn kehämnen Knsepn kehämnen mnsevks mllks ssäläen ABC-lkemnknsepn kehämsen / uen Lkemnnn rpeden knesöen elnkren mvuuden yheensvmsen Lkemnnn knesömnen yhesmnnn rkenmnen yönn selkeyämnen prekeuuksss Mrkknden plvelunmen premmn hyödynämsen mrkknvurpuhelun nnvvsn hnknnn Uudsev hnkn-, spmus- euusmll Uude eknse rksu nnv Tveen Lkemnnn l- knesörksuen kehämnen Hnkn-, knesö-, energ- elnkrkusnnusen penenämnen Mrkknnnvden hyödynämnen Pl 3-5 luesuuskupn ABC-lkennesem 2014 / 109 sem SOK Knesömnn: prekpäällkkö Jr Nem

42 Rmäen umhlln peruskrus lennus rkenneun umhlln peruskrus lennus Sumen ekehkkmmks umhllks Tln vee Ekehkkuus: 2,1 / 1,3 Temllphnen suunnelu Tl käyössä kk prekn n Persndu plvelu Suunnelun rkenmsen negrn Kumppn Vlvnknsul Oy Klplueu erkssuunnel / urksn klpluus syksyllä 2013 Rmäen Umhll Oy: mush Juh Ahnen, Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jn Srnen An Prnen

43 Ohelm: rs kl 8.30 Hnknprsess prekmusen negrn, Prnen & Srnen ln veden hmnen hnknn mrkknvurpuhelun läpven ken smsen hnkn hnknprsessn läpven ruspyynnö spmusmll nden vmukse mden negrn kl Khv Ryhmäyö Espn Oulun kuluen peruskrus SOK:n / ABC-lkennesemen peruskrus Rmäen Umhlln spmusmll As. Oy:n hnkesuunnelu / lnsneerus purku & kmmenn kl Yheenve kme pävän plue, n p kl Luns Jn Srnen An Prnen

44 Krusrkenmsen kehämnen ryhmähnke, 3. kehysyöp HANKINTAPROSESSI JA PROJEKTI- TOIMITUSTEN INTEGROINTI Jn Srnen & An Prnen

45 Teuusmu? Määrärhvluus xx ml. Hnke vlms x.x.201x Nllvrhemus Tmnnllsuusve Käyökusnnukse mx. x eur/m Jn Srnen An Prnen

46 Hnkkeen krke kulu Vmusen määrely Lkemn Käyää/mnnllsuus Tludellse vmukse Ympärsö, energ, sdsryhmä yms. Onk reuneh? Prekmuksen vee Hnkkeen mnsuude Kekä negruv Teuusmu Mrkknden nf kuulemnen Hnkn meneely prsess Kehys suunnelm sen Teuus lk vlms Tkuu/ylläp Kes eumsvee Jn Srnen An Prnen

47 Hnkkeen kulu Mlln hnke n vlms? Mlln se käynnseään? Mä euusmu käyeään? Js negrdun, nn kekä mlln? Mnkäls hnknmeneelyä käyeään? Plnk hnknn vrn k? Mlln HILMA-lmus? Mlln nfrmdn mmrkkn? Jn Srnen An Prnen

48 Vlnprsessen kesen verlu Allnss -prsess Pernenen prsess Jn Srnen An Prnen

49 Tln prsess er euusmudss Esmerkkeä Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + PJU Yhesmnurkk ssäläen suunneluklplun Jn Srnen An Prnen

50 Jn Srnen An Prnen Sm kknpn k seurvss prekss

51 Mrkknden nf kuulemnen Hnkkeen esely Mks mä ehdään (rve vmukse) Tln vee dukse ml Aelu euusmll Mks (hnkkeen mnsuude) Mlln esely (de kupllsen mlln peres) Plvelumen kehysde Jn Srnen An Prnen

52 Hnknmeneelyn prsessn vlmselu Hnknmeneely negrduss mllss yleensä neuvelumeneely klplullnen neuvelumeneely esm. ST-mllss klplullnen neuvelumeneely Hlm lmus Truspyynömerl Hnkkeen/hnknprsessn kuluus Kelpsuusehd/vlnkreer (vähmmäsvmukse/vlnperusee) Spmuslunns Kupllsen mlln peree Jn Srnen An Prnen

53 Hnknnn kuluus Tren määrän vähenämnen vhen Jn Srnen An Prnen

54 Hnknnn kuluus Osllsumshkemukss vln surn 2-3 rusvheeseen Jn Srnen An Prnen

55 Allnssn mudsmnen vlnprsess (Vukrlyhön Vulukvene 1b perusprnnus lsäs) Jn Srnen An Prnen

56 Hnknnn kuluus Sele Kes Alk Syyskuu Lkkuu Mrrskuu Julukuu Tmmkuu Helmkuu Mlskuu Huhkuu Tukkuu Kesäkuu Henäkuu Elkuu Syyskuu Lkkuu pv pvm HANKINTAVAIHE Inflsuus ½ ½19.9. HILMA Ldn * lusv * ruspyynö * spmuslunns * * kupllsen * mlln peree peree * verluperusee * Suunnelln neuvelu * ssälö * us Osllsumshkemusen * äämsen * määräpävä * käsely * Tren vln ehdk- ehdkkden krsnlmus Neuvelukusun lusvn ruspyynnön läheämnen neuvelu ren knss knss * esäyymnen, * spmus kupllsen mlln peree Lpullnen ruspyynö * lmnen * * läheämnen * neuvelu ren knss knss * yhesyökyky, * rv rv rhlle rhlle Trusen lmnen Trusen äämsen määräk Trusen käsely Spmuskumppnn vln vln ren krsnlmus Spmusneuvelu spmuksen lmnen (kehysvhe) KEHITYSVAIHE Teuusvheen spmus vren vren 1) 1) Svn ldn * yhese * vee * euussuunnelm * nden nden eumseks ) 2) Svn kupllnen mll mll * vekusnnus * * vnulsluekhse * vee nden nden mr mr * ärkyävä * phum phum Teusuvheen spmuksen spmuksen lmnen llekrus llekrus TOTEUTUSVAIHE TOTEUTUSVAIHE 5 vu 5 vu 1.6.

57 Ryhmäyö: Omn prekn kehämnen Ryhmä Esp & Oulu SOK: Teuus- hnknsuunnelm 1. Mlln vmukse selvllä enä prekmuksen vee? 2. Kekä negruv, euusmu, hnknmeneely? 3. Mlln vmme nfrmd/kuull mrkkn? 4. Kknskulu: hnkn-, kehys- euusvhe Ryhmä Rmäk: PJU:n hnkn spmus 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Ryhmä HY: Knnusnäreselmä 1. Yhesmnspmus & knnusnäreselmä Jn Srnen An Prnen

58 SOK/ABC Jn Srnen An Prnen

59 SOK/ABC Kheen 10 vu vnh lkennesem Lkemnnn lähöed vee PTS klusee, eryses keöklsuee muunnelvuus lme Knesön lähöed vee PTS elnkr energehkkuus Hseen SOK:n luesuuskuppen yönk. Keskeys knnnee suunnell lkemnnn lrksu lme hnkn- spmusmll klus- keösuunnelu Tleknkksuunnelu yms. Hnkesuunnelm / suunneluhe Jn Srnen An Prnen

60 HY / Frnzen Jn Srnen An Prnen

61 Esp / Oulu Jn Srnen An Prnen

62 Rmäk Jn Srnen An Prnen

63 Pu yhesmn Tl PJU: Yhesmnspmuksen sem pkk PJU-spmus PJU Yhesmnspmus kupllnen mll Suunneluryhmä Suunneluspmukse Yhesmnspmuksen sem pkk? Pääkö suunneluspmuks muu? Jn Srnen An Prnen

64 Pu yhesmn PJU:n yhesmnnn ylese peree Preknhurkn lunne Preknhurkkmun kuuluu lennsen sn ln, prekhurksn suunnelden vs yhesyö. Preknhurkss preknhurkslle kuuluv prekn hmsehävä rkennusyö. Prekhurks lu yhdessä ln knss ehkkn euusvn yhesyökykysen prekrgnsn, sur prekn hmsehävänsä ämä spmuksen lmns ln hyväksymän preksuunnelmn mukses ln edus hulehen sekä m rkennusöden pääeun pääurksn Jn Srnen An Prnen

65 Pu yhesmn Yhesmnspmus Menee yl pu-spmuksen! 1. YHTEISTOIMINNAN TAUSTA JA TARKOITUS 2. YHTEISTOIMINTASOPIMUS 2.1 Spmuksen khde 2.2 Spmuksen spule 2.3 Yhese vee 3. KAUPALLINEN MALLI 3.1 Yleskuvus 3.2 Knnusnäreselmä 3.21 Hyöyen/vsuden kmnen vekusnnuksen luess/ylyessä 3.22 Tvekhse spmusknnusee 3.23 Tvekhsen plkkden/snkden lskemnen 3.3 Lsä- muusyö 4. PROJEKTIORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 4.1 Jhryhmä sen ehävä 4.2 Prekn hdn ehävä 4.3 Prekryhmä sen ehävä 5. YHTEISTOIM;INNAN PERIAATTEET 6. SITOUTUMINEN JA ALLEKIRJOITUKSET Jn Srnen An Prnen

66 Pu yhesmn Lsäys kupllsen mlln peresn

67 Pu yhesmn PJU:n hnkn spmus Ryhmäyö 3 1. PJU:n kelpsuus verluperusee 2. Yhesmnspmus 3. Kupllnen mll/ lsä muusyö Jn Srnen An Prnen

68 Pävän plue Seurv yöp mhdllnen brefus kklle uuslle kumppnelle Teemyöp hnknmll hnkesuunnelu Asun-skeyhö sännön ms. Excurs suunnelu > sr myöhemmäks Hnkevesnä Jkss nn kuukuden välen, vesnnässä nsen eslle len hnkke äresyksessä HY, As. Oy:, Rmäk / Espn Oulun yheshnke Hnkkeen snlle musuus Tekesn uusen lmses Jn Srnen An Prnen

69 Jn Srnen & An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU

PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Tekes, Korjausrakentamisen teematyöpaja 9.12.2014 PERUSKORJAUSHANKKEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TAKUU Teeman aktivaattori Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy 9.12.2014 Tekes korjausrakentamisen kehittäminen

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi:

Täydennetään teoriaa seuraavilla tuloksilla tapauksista, joissa moninkertaisen ominaisarvon geometrinen kertaluku on yksi: 77 Aemmn oleen, eä mars A on dagonalsouva. Tällanen on lanne äsmälleen sllon, un joasen omnasarvon geomernen eraluu on sama un algebrallnen. Täydenneään eoraa seuraavlla uloslla apaussa, jossa monnerasen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT

KULTAKETJUT OHJEHINNAT Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 10.4.2014 Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KUVASTO SIVU 1 KOODI PAINO PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue

Voutila ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 2519 Dnro 788/2015. Hongistonkuja Asemakaavan muutos 25. kaup. osa, Kortteli 74, tontti 3 ja katualue SEMV SESS 59 Dnro 788/5 Vouil Hongisonuj semvn muuos 5 up os, oreli 74, oni 3 j ulue iljjohj äivi Slorn Vireille ulo 35 Yhdysunluun 5 Yhdysunluun 75 invoiminen SSYSEE ERS- J SEED 3 v-lueen sijini 3 vn

Lisätiedot

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokouksen kello ' '

U^H* 4wfcn i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ '  avasi kokouksen kello ' ' Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry - vuosikokous 20.3.2014 Sivu 1 Iteret-käyttäjät ikuisesti IKI ry: vuosikokous 20.3.2013 pöytäkirja 1. Kokoukse avaus U^H* 4wfc i i i iii 17 -'öf P 11 ' 1^ ' " avasi kokoukse

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Willi. Wiikko. 50 Norm.hinta 35,13 MUISTITIKKU 64GB MUISTITIKKU 32 GB MUISTITIKKU 16 GB MUISTITIKKU 8 GB MUISTITIKKU 4 GB

Willi. Wiikko. 50 Norm.hinta 35,13 MUISTITIKKU 64GB MUISTITIKKU 32 GB MUISTITIKKU 16 GB MUISTITIKKU 8 GB MUISTITIKKU 4 GB arjoukset voimassa Q U K S MU 5 6 MUSKKU 64GB 28 393653 ta 57,30 orm.hi MUSKKU 32 GB 393652 17 8 6 25 5 orm.hita 35,13 MUSKKU 16 GB 393651 orm.hita 16,15 MUSKKU 8 GB 393643 MUSKKU 4 GB 393639 orm.hita

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 13 Ti 23.2.2016. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 13 Ti 23.2.2016. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 13 Ti 23.2.2016 Timo Männikkö Luento 13 Suunnittelumenetelmät Taulukointi Kapsäkkiongelma Ahne menetelmä Verkon lyhimmät polut Dijkstran menetelmä Verkon lyhin virittävä puu Kruskalin

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III.

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III. 1 SOPENKORP 104 7 105 6 105 105 9 16 KRESKATU 105 9 6 106 4 105 7 13 17 SOPENKORENKATU 105 8 7 107 5 50 6 ju/s 108 6 5 p-1 (4,5) 1900 107 9 667 4 r k588 sr-1 5dBA /3k 300+30 ju-1 107 3 pp 110 7 30dBA /3k

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA

FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI LOPPUSEMINAARI FRANZENIAN PERUSKORJAUS - JULKISEN HANKKEEN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAMALLILLA KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 27.1.2015 Yhteistoimintaurakoiden kategorisointi

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

76 KAMPPI 4 YKU ASEMAPIIRROS 1: e 31. e r. Lönnrotinkatu 28 LÖNNROTINKATU LÖNNROTSGATAN ALBERTINKATU ALBERTSGATAN KOY LÖNKKA 4K100

76 KAMPPI 4 YKU ASEMAPIIRROS 1: e 31. e r. Lönnrotinkatu 28 LÖNNROTINKATU LÖNNROTSGATAN ALBERTINKATU ALBERTSGATAN KOY LÖNKKA 4K100 SEMIIRROS 1:500 17042014 ma 22 2 12 76 MPPI 4 10 2 ar k 1 8 8 e 31 30 V 3 ma 11 Last ar k 1 28 9 5 34 32 30 28 26 ar k ma 5027 3 29 4100 V 9 8 4 LÖNNROTINTU LÖNNROTSGTN r e 21 23 2895 r V r 2900 e 10 15

Lisätiedot

Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making. Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making. Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 9.9.2014 Sisältö: Taustaa: Oulun sitoutuminen INKA/ Älykäs kaupunki ohjelman toteuttamiseen ja ohjelmien

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AAMNEN, MYYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. MYYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt Pääkkölä Minlhti Rnt-ho Eräoh Muut

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA

KVANTISOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULSSIKOODIMODULAATIOSSA KVANTIOINTIKOHINA JA KANAVAN AWGN- KOHINA PULIKOODIMODULAATIOA Teolkenneeknkka I 5359A Kar Kärkkänen Osa 6 5 Kvansonkohna PCM-järjeselmässä PCM:ssa on kaks vrhelähdeä:. kvansonkohna,. kanavan kohnan aheuama

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja #

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja # Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin 2014-16 Kehitystyöpaja #8 15.11.2016 IPT-hankkeen päättyminen ja IPT2 Antti Piirainen, Vison IPT-hankkeen missio Vaikutukset

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Väestönsuojan laitteiden tunnukset, suoja- ja rasitusluokat

Väestönsuojan laitteiden tunnukset, suoja- ja rasitusluokat 2624 N:o 660 Taulukko 1 Väestönsuojan laitteiden tunnukset, suoja- ja rasitusluokat LIITE 1 Laite Tunnus Suojaluokat Rasitusluokka Paine - ja kaasutiivis ovi SO-K K C3 Paine - ja kaasutiivis ovi SO-1 S1

Lisätiedot

SSTL-nro T-numero Tyyppi Pakk MKS 607/6 M FS 75MM (sinkitty) 6 m MKS 607/6 M V 75MM (valkoinen) 6 m

SSTL-nro T-numero Tyyppi Pakk MKS 607/6 M FS 75MM (sinkitty) 6 m MKS 607/6 M V 75MM (valkoinen) 6 m JÄRJESTELMÄKATSAUS VALAISINRIPUSTUSKISKO Tyyppi MKS 607/6m 1. Valaisinripustuskisko MKS (s. 1) 2. Jatko RV 607 (s. 1) 3. T-haaroitus (s. 2) 4. Päätykiinnike PK (s. 2) 5. Reunakiinnike KKVK (s. 2) 6. Kattokiinnike

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioilastutkintolautakunta S t u d e n t e a m e n s n ä m n d e n MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 904 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten iiteiden sisältöjen isteitysten luonnehdinta ei

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Ruokakauppa. Tavallista parempi TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.1., ELLEI TOISIN MAINITA. Vihreä rypäle 500 g (3,78/kg) Etelä-Afrikka -42 % 4

Ruokakauppa. Tavallista parempi TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.1., ELLEI TOISIN MAINITA. Vihreä rypäle 500 g (3,78/kg) Etelä-Afrikka -42 % 4 VK 1/16, UUSIMAA Tvllist prempi Ruokkupp Kevyesti l -4 % Kriniemen Knnpojn fileesuikleet j HK Ryipon fileesuikleet 50-300 g (6,67-8,00/) ei pintmustetut Ilmn kortti ti yksittäin 3,49 (11,63-13,96/) KG

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot