Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014"

Transkriptio

1 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014

2 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, Tuku puh Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom Uusokuo Oy ISSN Tomus v okud lyhää j muok lhdssä julksv kjouks j okud sää hyväksyy kjouks julksu sovu myöhmpää lhd umoo. Emm plu lh omu so lm llsä sopmus. Kjous mlp dusv kjoj om, yhdsyks k. Pyydämm osom mhdolls lhjouks yhdsyksllmm TST y: lhjouslll: IBAN FI BIC HELSFIHH Pääkjous: Mllo Tuku häää kooms? 4 Välääkö kuk jos sms jks? 6 Oppsopmuskouluus pähkäkuoss: Hyväsä yypsä ksv hyvä yökjä! 7 Ymmääkö yskä? Epksä sähköss j suomks 8 Yhd pysäk ylsuvo: 9 Sohvpus hmolkkujks 10 Momuoosuusosjkouluus Hjolj Tuu Sudu TST y :ssä 12 Plkkyöä, ojyöä! 16 MONITAIDE-m jk pojk() yöä Mod-pojk 18 Kävslyä 19 Työllsävä pojk o mols yhsyöä Välyöpojk 20 Kopsä uus vuos j uud kuj! Kopsä-pojk 22 Osms khämshk TUOHI-pojk 23 So uusu j vksy 25 TST-so kväkud phum 25 Kuluu j mk 27

3 PÄÄKIRJOITUS Hlluks puhjohj JOE MAJANEN Mllo Tuku häää kooms? Hlsk j Tmp hvhuv vm hkllä vomksj du mssä u vpums sj. Hlsg kupuk kjs vuodll 2014 voks mms pssvss yövompolks johuv Kl uk ksmksu puolms 20 mljoos uos 10 mljoo uoo. Tuu kss smsuuus skkomksuj* (. 12 mljoo uo/vuos) mksu Tmp puols pää 5 mljoo uo lsäposukss pkäksyöömyyd hooo. Mä k Tuku? Ak kuluu j l phuu ssää. Tuuss yöömyysm ov jo pkää pukku pusll. Tuu TE-omso kkk kolm plvlulj äyyvä yl 500 pävää yöömää olls. L mo yöömyydsä käsvä hms ovkkuus pmm j j ulvsuud ovos lk jo hpu. Pkyy yöömyys luo lvlmö j ksvkuuks pkä j kll loko yhskumm. Uus Tuu pkss lsäposukss klls pkäksyöömyyd vkuus lvämsks odo kovs. Muuoks movou Tuu Sudu TST y j Vss-Suom M y kolml skol ov oll lolls yhsyö oumss yhdssä Vss-Suom Ely-kskuks, Tuu TE-omso j Tuu kupug kss. Akuluj uvolull sovll phll. Rsusovj sod hodoss joh l mo hms käsmyks j loudlls hdkoo. Lsäks pkäksyöömyyd loudlls vkuuks ov uhos kuloud kl. Täsä johu ukuls vomksj vms kos, m yöllsyysso hod kupugss. Osl homomuus joh yössäkäyv j läkläs voj koouks, j mo plvlud supsms kupug omss, ku opj lomuuks. Khok Tuu päääjä um lskukkuu j phymää uudll oll pklls yöllsyyspolkk j s loudlls vkuuks. Edlls kullsvl ll suummll osll koksk hdokks ollu hjuk homom pkäksyöömyyd hlpus, puhumk s hums ksvkuukss phs j koko yhsku. Lps j uo sv hom hkomm ksvulus phssä, joss pkäksyöömyydsä huuv lvlmö ov läsä. Sllsko vhmmuusmll m hlumm lpsllmm j uollmm sysää? Pkäksyöömyys o us pyyvää. Ny o k om, mkäl hlumm mhdollsmm mos uos oml vsuukj ulvsuu. Movou j yöhö vlm hmsä ää ls yhsku hyödyäv häv smää. Ny v yhää kppä, v uusskkll mhdollsuus muuu vomksjks j yömkku vloosuud kou Tukuu. Tuu Sudu TST y jo y yöä o 200 hklöll vuos. Tämä määä ols mhdolls upl Tuu kupug kvll pääöksllä. Mo Tuu Sudu TST :läs ov kysy mul, m jks vuods os jh kupug päääj s vs. Ehä sllä mkää kosk kuk muuu. Usko kuk os. Usko, ä skkyydllä j hyv puslmll o mhdolls vku hmsä koskv pääöks. Pää uskl os kss pöydäll! TST y: yks hävsä o uod kohdyhmää koskv päkoh sll j uvoll kvs, jo s muuusv pmmks loudllsss, soslsss j vydllsssä vjss lävllä hmsllä. Suk lhks phs kukkos o ylmäää 260 Tuu kupug jhklu k. * Skkomksu = kupuk mks yl 500 pävää yöömää oll kulus puol 1/2014 5

4 Vskyä VÄLITTÄÄKÖ KUKAAN JOS ESIMIES EI JAKSA? Työyhsöj j yökjöd hyvvos puhu pljo mu huolhko kuk smh jksmss? Mos kuul ulkopuols ov: Hyvähä su o ku s hdä mlkos yöä, kohuullsll plkll j s vläpä vosu sm j osllsu kkk kv. Mu ääkö s, ku väsyää, uuvu homm uuu olv lopuoms, kä äääkää su hyä kkk mä p j sä huolm o v slvävä? Osums u jäävä puuum, vo uuu kkv j vom hyvä. Tyypllss smh ov hyv souu om hävääsä - yöjoss jous j vyää, öä o pljo, luv ho s ku s, kulu ksyvä j us yö myös kskyyy k häyy, sllä johk soh o olv vlms gom välömäs l vss. Työpävää jk vss yöj jo pääyyä, us myös vkoloppus. J ku yös ävä hyv, m su plk? Lsäyöllä! Työsä uhk ull ph j om lämä vo jäädä lämää. Jäjsökä smsyö o suuks osks hmssuhdyöä; jkuv kok luoms, olmss olv suhd ylläpämsä, hms huomoms j kuulms. Epämllyäväk so o sdävä j hodv, kosk y v kuuluv ämä yö kuv. Esmh o olv vlms vsom ls uko lds l, sämää vs, movoduv s skä movov j kusv os, jksv pusll kmsää kmää jäämsää. Ss jkuv puolususkll olo. Rslssk om u o sävä svuu j hodv l povosoum, puoluoms j hdkks. PARASTA MITÄ VOIT TEHDÄ TOISTEN HYVÄKSI ON PITÄÄ HUOLTA ITSESTÄSI Jäjsöyö o jkuv kmpplu olmss olo okuukss. Ku yhd s s oodk, o jo vyöyy sk lkll vo kä ää jäädä lpäämää. N j s lu k. Rämäömllä sussll yää vs ulkopä suh l ksvv vmuks. Ku s lmyöhää hus lop uupu ko, ää jksk huolh oms hyvvos s s mud. Huoos ukuu yö jälk o s kuhdv öh, omv smkllss j jksv o mu. Nä kuv: Id Lm jkuu kus fyys hk k pää. Vlä ässäk vhss mlssä jyllää päällmmäsä kysymys: M homm y houv ku mä ol sos huolhmss? Ml vl syyllsyyd j ämäömyyd u. Uupumuks uusmk ov ykslöllsä, mu o äkää us joss. Ylsä uupums huom sä, ä o väsyy j kylläsyy öhsä. Käyös muuuu päysävällsks j uomsvks. Ihm s huom, ä puhuu mlssää vhss skä sll ä mull. Vo ull fyyssä o, ku pääsäkyä, vskpuj uvkuks. Vmoj mkkjä uupumss ov kkuus j usko om kovmomuus. Hälyävää o jos hvs lkvs kyysyä soll. Jos sms vo huoos, hjsuu s vääjäämää hä lss ku koko yöyhsöö. Mu m s pysäyää sms kslm om yöää, oms j jksms, ku o l myöhäsä? Kuk kkss vslääkk smh väsymyks j poom oloo? Ehkä mdä päs oll mollsmp j myöäuosmp myös sämm koh kä y ko ssä ylpls hmmolu, v ylsä ysävällsä jlu j s. Amollsuu sää koh. EIJA TUOHIMAA omjohj Jyvässudu Työömä y Hyväsä yypsä ksv hyvä yökjä! Oppsopmuskouluus pähkäkuoss ks LEA LEHTINEN Tuu Sudu TST y o lou Tuu Oppsopmusomso (TOST) kss yhsyö, jok myöä os yyksä om myös yl 50-vuo oppsopmuskouluuks. Oppsopmuks pä sääö 80/20. El yö op olmll 80 % js össä j 20 % koulupkllä. Emmsö kouluvs pävää om osms. Uudll lll suu o jok ljäs opsklj. Työkuv o hyvä mä ukä hyv, sllä yöhäv o olv yökuv muks. Täkässä oolss yöpkll o yöohjj, jok moo j ops opsklj. Tvo o uko suom, koos kouluusksj Es Al Tuu Oppsopmusomsos. Mä ukoj vo suo? 1) Pusuko ksää ylsä 2 3 vuo, yö o uus l hluss vo vh lk 2) Ammuko ksää ylsä 1 2 vuo, hklö o jo yösklly ällä lll 3) Ekosmmuko ksää ½ 2 vuo, vlmud smshäv j vlms kososms Els ukoj o 380, jos ylsmpä o 120. Tällä hkllä ylsmm suou uko o lähhoj uko. Tuuss lo vm vuo oppsopmuskouluuks o hklöä j loj ksk-kä ol 37 vuo. LISÄTIETOJA mm. hps://www.fcbook.com/oppsopmus hp://www.-plvlu.f Työsuhds Kouluussopmus o määä-k yö- j kouluussopmus, joss o 4 kk: kok. S vod solm olmss olv yösuhs (vku) lkv yösuhs (uus yökjä). Työsuhss oud l yöhosopmus: plkk, yök j lompävä määäyyvä TES: muk. Työk o vähää 25 h/vkoss. Mä opsklj s? Opsklj s odsuks mmdos. Tämä hä oso yöpkll jäjsävssä ukolsuuksss. Kouluuks lähopuspävä j yössä opu s johv lopul ukoodsuks. Kouluus o mksuo. Jos yöj mks plkk lähopuspävlä, oppsopmusomso mks kouluvll päväh j mkkovuks/mjouskovuks mks j pks ppu. Ajkäyö hll ul vms uuks, sllä lähopuspäv lsäks opsklj suo ls ähävä yö ohss. O jl ll j slkku kou j m suo yöpkkoh Mä yöj s? Työj s kouluuskovuks, jok o pusukoss 260 /kk j mmukoss 120 /kk, skä mhdollss plkkuk. 700 /kk. Kouluv plkkukklposuus ul slvää TE-omso kss. Plkkuk o yks huomvs kjösä, jok vo u oppsopmuspkk hkss! Työj s myös sus movou, ulv mmls! M dä? Slvä slls, mä oppsopmus ko. Tuusu vlsms kouluuks ukä, o slvää moko lähpävää sh kuluu, mssä suo j mllo. Vlmsudu hyv yöhkuu, sllä s o h voms yöhku j sä s s slls oppsopmuspk. T ää kous v hyvä CV pmuoo s. Mkko yöjll oppsopmuks hyöyjä, ol kv. A ssäs hyvä svkulm j myy ulv osmss. Ol movouu j ods souumss. Ku ol löyäy slls sopv yöpk, o yhyä Tuu Oppsopmusomsoo j v k oppsopmuks solmms. Pkll ul oll läsä opsklj, yöj j yöj yöpkkkouluj skä kouluusksj. TOST v opsklupk l opplokss. Työ j opsklu lkv sovu k; plkkuk sv sopmus lk os ylsä ks o khd vko pääsä, kosk TE-omsoss s käsly j vsus ksävä ylsä ämä j. Juu lk plojkso k TST y u pä yyksä plkku hkuu j mksuks lyvssä soss. Oppsopmus sop kkkäsll. Vuo 2013 jop jok vds sopmuks solms ol yl 50-vuo j osuus ksv ovovs ää vuo. El äsä s lk! 6 1/2014 1/2014 7

5 Ymmääkö yskä? Epksä * sähköss j suomks Vh k kouluss k huomo kus käsl. Epäslväs kjov mo somll, ä ks ulksms vs pkk pu. Vkk lääkä lusuo sd ykyää ssä ulos, o d ymmääm sl vk. Lääkä lusuoss käyämä kl pokk kklsä. S vls l- j glklsä mjä j lyhä. Dgoos j pms kl o k äkää, ä vv ul ko pkllsuks j ok hoduks. Tosl pol o us s mhdoo käsää, msä o kys. Vsooll hd hoks kysyä, mä lääkä ko. Muull hklökull ol k kä välämää ävää kokmusk ulk ds hoo-ohj yksslss. Polll o kuk okus ymmäää vydls koskv lusuo. Tää dllyää myös Sosl- j vydhuollo lup- j vlvovso (Vlv). Hoovhohdo j mhdollss lmvä hk o hävä slväks polsokusuv vuoks. Tkkk ul vuks lääkä mmkl slvämsssä mllkoll. Tuu ylopso lääklls dku ls om IKITIK-kosoo. S hävää o khää fomo- j klkolog vysdo j -kommuko uks. Tähässs ulokss * pks= hooyhvo, loppuvo vo m klksm, jok vull polskomukss ks mmsso j muu ksä polll ymmäävämpää muooo. Khllä o myös sovllus, joll lääkä slu muu puhusuksll uomss ksks. Tämä s hlpo ks jkokäslyä j vähää mhdolls vhulkoj. Rspjä o kjou sähkösä jo muum vuod j. Kkk lääkmäääys kjm sm ok hlpo ps so pkss myös lsää polsuvllsuu. Khd vuod ssällä o kkk lääkä svll Kl lm hlppokäyö slpohj spsovllus, joll vo hdä mköjä myös polsskjoh. Pp- j puhlspsä syää pos s. Julksll puolll sähkö sp o jo y pääsääöss k. Yksysssä vydhuollossk s o käyöö vuod 2015 lkuu mssä, j jälk vh käyäö ov mhdolls v pokkuspuksss. Luv vydhuollo mmlsll käyää Rspok som pols. Suosumuks j kloj vo s hllod sähköss Omk l ksls ksluyhyd ku. Sllä vo lsäks smkks pyyää sp uus. Kl o muumss ää vuo myös lääkälusuoj lomkssälöä pmm ykyk vsvks. Kl s vuodss käsläväks ks MARITA SKIPPARI o 1,2 mljoo lääkälusuo. Uudsuks kouks o, ä do vod ulvsuudss sää Kl sähköss vydhuollo ykskösä. Smll lsäslvys v väh j uuspääös s opuuu. Kl lähää vuos o 18,5 mljoo skskjä. Vkk ohjd j lomkkd vlm vo uu uhl, kysssä ov suu summ. Esmkks jos vsvs vlohlloss kkk vkms yö hosus pävässä 10 muull, sääsys lsklm muk h vuodss jop 70 mljoo uo! Tmo-hkmso vlmsuu vuod 2015 k. Sähkö so k ulo ljll mll. Moss soplvluss vo käväs pävää om os j lk s jo om sähkös kv ku vkkp vlokuv muodoss. Muu muss Klss o posu vkkosohp://www.k.f/omk hp://www.vyskjso.f/vyskjso/k.ko hp://www.mo.f/ hp://www.fm.f/vso/ks (ksusls lääkdo vo) hp://www.fm.f/lko/lkhku (lääkvlmsd oj) hp://www.fm.f/lko/lkhooj_vo/kkd_lkyks_ok ls kss sso, jok ul ssä kkk ksls käyöö. Tvo o kää plvluluokus koskv mjä, ä kkk käyäsvä smls j ymmäävä mjä. Tämä us skä mmls kuvlm vydhuollo plvluj ä skk löyämää pmm. Tvs lup jäjsää kupukphum. Kuk vs ss? T s posluukus kolh kj vomsl. Pääös o slvä, mu yydyä sj. Mä ok päs hdä? Sookokss vo ull pkä. Ku joku s vm puhlm päähä vsm, s smll us uud umo, jo so dll. Näh ps luo Kslsuvoplvlu. Plvlu lo ssä mskuuss S ylsluos uvoj julkss plvlus skä ohj om yhyä ss vsv voms. Tvo o vähää k vvää j uhuv ok ho sää. Plvlu o ju ssää väh, lm suump mkko. Tämä o kou, ä yhydooj määä o vs mlll, uss 200 yhydoo vkoss. Nä olmm s uhss opll j ho plvlu koo Kslsplvlus vsv pulsjohj Hu Kokl Vlokoos. Kysyä vo vkkosvuso lomkkll, sähköposll, ksvsllä somll. Yhydoos o hm yllää yl puol ullu sähkös kv ku. Käyäjä ov Yhd pysäk ylsuvo Sähköpososo: Puhlumo: Avo: m p klo 8 21 j l klo 9 15 o vsk sähköpos käyö omks. Sä ku vo lähää kllo ympä. Yhydoolomkkmm o sähkös so ukplvluj, ku Ksls usus- j mksmsplvlu (Vum) j sol yhydssä, jollo äd plvluj käyössä oglm kohd ov o sllä yhyä mh. Avol o kolms kks plvlupyyöj ssällösä o kosku sähkösä soplvluj. Sähkös so käyäjäku o slvässä ksvuss, mu kkk plvluj vlä u s os käyää. Jok puksss so ul symää voopuolss sähkösks suv vd vuod kuluss, us Kokl. Esmkks TE-omso suosv jo ykyää yöhu loms ssjss vkoss. Espu dojoo ssä Koo lääkäodsuks omomss ukvll o jo y joll uvoj. Vd vuod j o ssä ollu käyävssä julks j yksys vydhuollo omjod ylläpämä Tvyskjsoplvlu. Sh o Tvyso-osoo käy sujod lm vyshs kkl j ohj. Svusol löyyy muu muss kkosu lääkll sso j pu lboooukmus ulos ymmääms. Lääkl uvllsuus j khämskskuks (Fm) svul s lsäks o mm. sä, m vod lääkoj luovuu. Pols ok ullu sä vlvuump smää kvss sä kosv vysoj. Tvyd j hyvvolos (THL) kää phll l mm j s opsms. Nuvoj pävysävä huh-oukokuuss sm. Tuu j Rso ompsssä, joss o käyävssä myös skspää. Tokk käyöä kvhv o sl hyvä mus, ä okus sod hklökohss sälyy joksll. ks MARITA SKIPPARI Kysymyksä vo so ull lds l. Plvluuojs mllä ov käjssä sm so omj ku ku, Kl, vohllo j pols, jod phummää dää muuk olv somm. Ehkä oluks mmä olmm s kysymyksä, jok koskv sm. vluks sdus pääökssä momuks lämälkysymyksä, joss sopv plvlu löyäm v pljo slvlyä. Tosl ov ull ok pkk, kosk sä ok vsuuvoms h us väkä yksäs voms os välämää u s löyämsssä. Suu os ähä s ulls yhydoos o kosku so, joss plvlu o ollu kousk oll vuks. Moskmpj lk kvää kovll, sllo ähä plvlu ossll v. Plvlusussj vod s muk vlä kohd uudll. Plu o ullu ymmääväs vs vähä, mu s o ollu posvs. Askk ov kok hyöyväsä, jo plvlull o lmslväs ollu lus. 8 1/2014 1/2014 9

6 Mu o vm k vll. Mä ol o 10 vuos ku lhos (mllä ol kosk j kkk ol svll, kä sä jou). E ku m yläsll lo lkkum j sääöslmää syömsä, kosk kuk lkky lhv kss. Mä ol kusu koko vuoks. Mus vlä kskoulus slls lkuu, ku p juos s mä. Kkk muu olv jo mlss j mä lylls pksull jloll mkä pysys. Koko luokk ol sumss mlvv k mss. jl sssä j joku huus, ä pyös lhpull, pääss opmm. Ekä opj gou sh mkää. Sä läh mu smmä lhdum. Yläsll olk hmolkkuj j juoksj. S m yl, ä ol 17-vuo jo okkko. Tos sllss sh mlm k puhuu mää. Ekä sk koo kouluss sh ky mää huomo. Ts oll jo 30+ ku ä kloj s ul. Ekä puk sä lämäls johu. R s lvyyms Sohvpus hmolkkujks. 5 vuo s jä yöömäks 12 vuod yöupm jälk. Esmmä käslkkus ol dssä. J puol vuod pääsä ul o käslkkus. Ku shokk yöömyydsä jok hlpou, s sk pääll loudlls oglm. E ollu h lskuh. E ollu h uok. E ollu v hdä mää. Hk päss ol kov, ollu mää sussj ssää huolhms. Kävly o lms, mu ku o sllsss musss ukoss, pä sä pljo h kävlylk kos. J kk lsäks ä l omh yh`äkkä. Hä sokuu j ul hhsks j häsä ul äys uv. P sll soslvoms j lääkää vs, ä ä pääs lopul pkä sljkso jälk vhko. P opskll v uus juuj. Ol moll slls Tämäk ol yks sss lsää. J po sku ksvo. Phmmll po 97 kg. Ekä sä ol ku uss ljä vuo k. Sllo mä jl, ä mä vo kosk p s klo! Vhs j häps ä. E smkks my p vuo umll um uko om, kosk pd sä vsmlsä vl. Sh k ol skku, kä pljo mssää ulkok käyy, kosk jl, ä kuk kso huol mu, ä ol um j lhv. Kks phmm hk olv, ku m vkupp. Pyys umo somm housu, kä kää my jlk. S pyys kks umo suumm housu j m jlk, mu ksvä. Ik pukukopss j pää, ä y ämä ssääl s loppu j lämäpmo pää lk. Tks RITA NARTAMO To hk ol s, ku pkäsä k ol ysävää kss ulko. Eäs uu ms ul vs j so: H, mu u su, ku ol lhou o pljo. Kyllähä mä s s. Ajl, ä pääkö sä vlä m. Ymmääväs mu l loppu, ku s pääs lkmk j lähd ko k. Pukukopp-psod jälk k p pävää j pää ä y ää. J vsk, ku lääkä so, ä dbs o ov k, jos mää s hyväks. J ku mull o kuus polvlkkus k, vl olv soss suksss. Mä vh pkkjä yl kk, j mä jl, ä jos mä om smomuu ssu j ä mu pää uv pkämää ä, hloo! Tul ml, ä oko mull hy loboom. E y, o äs sks k j jo. Sä s s läh.. Rps sohvpohjl j pää, ä jok k pävä lähd kävlyll. Mä lo v lksä. Vko jälk s ol jo puol u. Kolmll vkoll kolmv. J s ups äkymää uloks. Ns lähvä j olo ol hkss ku fyysss pmp. Mä jop huoms äää pävää, ä mä hyäl. Sä ää, ä mä ol hyvällä uulll. Vhdo so uoklus s. pulllus, l oskoko p huomvs. J mä opl juom vä. J vo so, ä s o vläk vk. Kosk ylmäääsä h ollu, pyys kkl ysävlä, ä jos H slls sopv lkkumsmuoo hllä o pkks pohjll vhoj mjoj, o kollsuudll vs. Mj o vllsä j hyvä j sä vo hdä mä v. J s lo polkupyöäly. Mus ku su sllo Sukklss, välllä ol pävä, ä käv pk k kupugll pyöällä. Hyvää lku! J kosk phmm ollu buss- skk ksh, ksä o my pyöäll. Ol muu h huom, m ops kuo ksvo. Joku mäk, jok lu ksmm mk polk. Pää os lo psä dsymssä! Bby-sps o mu moo!!! Alo jumppm koo vmvuod huhkuuss o kävly j polkupyöäly lsäks j y kov hdä hlvll vllsä uok. J smll lop sok käyö. Tos vläk l khv jos juo sä, yhd vj lusklls sok p mkuus. Muu myös lämäp, ä m o syö mää mk, v vllsä uok. P l vo s syödä jo pä mk j o vkk kuohuvä vä. S hyvyys pää s, o mu o moo. Ku s käv ollss, ä löys häkuuss lämä suu kkud, jok suml o kuoslohjj j kk lkkumss j uokvlos, shä ol ku loovoo mull! Muss o phuu v mlö muuos vm vuod huhkuus. Kloj o joku lähy, mu ä sjä sk dsä. Vo hllss ko, ä vuos s mull koko 48 ol ukk. Ny koko 42 o v muum vyöäös päässä. Vuod yö jälk vlls up kyähm mhuu pääll ksää. Mä ol jllu, kosk sh ää mhdu. E v ol vou l ä pä v pos. Esäk o ollu h, j osks, ol sl hvllu sä päväsä, ä joskus mä vlä lhdu j mhdu h. Ny s pävä o lähmpää ku kosk, mu yöä s v. Vsk ässä mu ässä ku 51 o mss. M oll mh kss pääy, käydää k vkoss mull öh lähöä umss. J s p k vkoss pää käydä puol u kolm v kävlyllä llll. Joskus jop osu kmää PT: (psol ) uvom h vslhslkkä koo. Tämä h j ym sop mull. Mu välämää sull. Tovovs s äsä jo vkkjä. J jos ds yks sä s äsä kpä, mu k ko. Kos! RITAN VINKIT 1 Alo 2 Esmmäs 3 Jos jälk jus y. Täää. Alo vkk sä v pps kävlysä. N mäk lo. kks vkko o kks phmm. Mu s jälk ul jop um sä. Usko mu! joskus syysä oss syö jo mk vkoll, s o v s kuluv pos, yksks s o. 4 Jos odll hlu uloks 3 4 o mksm kuoslkoj vkoss, mp o phs, sllä sllo kopp s lpo. Lpopävä ov odll äkä! 5 Vk vsoo. Kloj k kkll ojllss. Tu lhs p kks k mmä ku löysä läsk. 6 V o ps m. J, ku lhdu, h pos löysä v. HETI! Nä s kp pohjll ää jää. Kosk ku vähä ksää, o löysmmä housu j sä sä s s ollk. 7 O kuv ssäs joss vhss hss vss, jok mhdu päälls, kä ol vuos mhuuk. Sov k kuukudss. Muum kuukud pääsä housu vo mä jo ylös s, mu lähllkkää k. Sä k msu. Kh kuhmm v lkkums j uo kklu. J hkä puol vuod vuod pääsä s lmpv mhuuk pääll. 8 Klo j kuukus o hyvä lhduusvuh. Säk s jo hdä öä. Jos y ä kloj hlu kkll. 9 E 10 Kosk ol l myöhäsä lo lämäpmo s oll l hdoo, kä hdä mhdoom vo. Tsmppä kkll j musk bby-sps!. 10 1/2014 1/

7 Momuoosuusosjkouluus Hjolj Tuu Sudu TST y :ssä Muu Tuu Psoo vm vuod ksällä. Ol suu lull smmäs k pkymmä vuo s. Hämmäsy lull phuu muuos ää pkymm vuod jjkso. Kukuvss äkyy ykyää mhmuujuss hklöä pljo, kuppoj lähsyydssä o kljolupouko smo lps- j uosopouko, jok upkov j joskus kjäävä hk ohkulkjol. Myös kuj- j polkuj v ov slmpsävä osks. Ksksllä pkll sjsv j s lu lmä hllsv mssv kus, Po yläkoulu j luko, ykys yhjllää ollss lull gvs j lkulos lm. Ajl mos, ä lu j s hms hyväks uls hdä jo. Pso-Po-lull om usk yhdsyksä. Vosko om ssä vphosyössä? Vosko hyödyää p vuo s Ammopso Lvss hkkm luoo- j ympäsöuvojuko. S huoms TE-omso svul lmouks momuoosuusosjkouluukss. Ehkä ss ämä kouluuks vull vlmuks pmm kohd kä- j väsöyhmä j yss mhmuujuss hklöä, jod kss ol mm juuk yösklly. Mu os j pääs hkm kouluuks. Esmmäs jkso kouluuks ssälyväsä yössäoppmss ol Pso koulu lpäväkhoss uusu ällä vll yh lu mos omjos. Tos, us ljä vko yössäoppmsjkso ol Tuu Sudu TST y:ssä. Momuoosuusosjkouluus Momuoosuusosjkouluus o os Good Rlos -hk, jok o Euoop uo hom hk. Suom hkkumpp ov Ruos j Pohjos-Il. Suomss hkkoodo om ssämsö okusykskkö. ks JUKKA HIETALA Momuoosuusosjkouluus o plokoklu, jok lko lok-mskuu vhss 2013 j jok kso o o vs kuuku. Kouluuks osllsuu 25 opsklj mmlol. Osllsuj joukoss o mm. dom, Sopj, ksljä, kosukj j kuoslohjj. Kouluus ol ukoo johv kouluus v s o lsäkouluus jo mm hkuu kouluuks j yölämäkokmuks. Lus kouluuks slykssä vlo kouluuks vo j ssälöä: Kouluus vlmuks us väsö- j käyhm väls suhs vkuv kjöä, käsllä kuluuos, muuklsvhs vsvs kkoluulos johuv koflkl, dsää myösä vuoovkuus, hkäsä ssm j syjää om yöhö lyvssä vuoovkuuslss skä om vskouluj om vyhmä ssällä ässä moss. Kouluuks os suo Romkuluu ohjj mmuko ukoos Mokuluusss yöyhsössä omm. Kouluus o ouu Tuu Akk:, Tmp Tkk: j Hlsg Amdu yhsyöä, ä Tuuss j Tmpll opskl kummssk ssmä opsklj j Hlsgssä yksos. Opus o u välyksllä vuoo pää Tmpl j Hlsgsä. Tämä yypp opusmlmä o ollu kkll ospuolll uu j oglml ol vou koko välyä. Nyhyksssä o ollu välllä häöä j kuuluvuud kss oglm. Tosl pkkkul ulv lähyks sum j sh kskym o myös ollu hsv. Esmkks opj o ollu vk ää, mkä o oppld vysl j kuk vsovs h osll pkkkull ov. Myös kysymys säm osl pkkkul ksk opuks o kou hsllsks. Mllä o ollu kouluuks k opskluu ly kks kkll kolm pkkku opskljoll yhsä pms Hlsgssä. To pmss ol ssäsmsö loss j sä ol muk dusj kkl lä hol, jok ov Suomss oll muk Good Rlos -hkkss. To pm ol jäjsy plkäsää mll opskljoll j sä ol Mjd Allhy komss Ihmsokuslo oms skä Kllol Nuo y:sä pojkyökjä Mohmd Adl komss SOPUhkks (kukoflkj lhkäsvä yhsöyö hk). Käyäö lämä sujod lsäks ps Hlsg mkoj ov oll Tmp j Hlsg opskljod j opj pms ku hä ol mm vou ähdä j kuull v vdokuv välyksllä. Tdosmsvkolopu j yhsöphum Mu Good Rlos -hkks lyvä os ov oll dosmsvkolopu j yhsöphum. Tdosmsvkolopu ou kolmll pkkkull, Tuuss, Hlsgssä j Tmpll yhdssä pkllsjäjsöj kss. Tdosmsvkolopu kouks ol mm. lsää o syjäsä, ssms, j muuklsvhs skä jo mhdollsuus luov, myös vuoovkuuks j kokmus vhoo. Tdosmsvkolopu ou käyäössä, ä ää voms j mu omjo (suojlupols, psykolog, vydhoj, ksdusj, polsmmkokkoulu opj, opsklj, mhmuujplvlud yssuj) ol kusuu vlull mhmuujphs. Jollk vlull osllsu myös äd vkms lps. Tpms ksvä käyäössä muums us o yh pävää. Myös Pussuomls ksdusj Tmo So osllsu dosmsvkoloppuu. Afgss koos olv j Afgs s yhdsyks puhjohj Jm Hom hlus kusu So kos phsä kss llsm. Yhsöphum ou smo kolmll pkkkull j d vo ol p hyvä suh j lsää vuoovkuus skä o syjäsä, ssms, muuklsplos j omvssuuds. Tuuss jäjs s mol jäjsöff Mä opskljo jäjsöffsä pähuomoss lk fomou, jo mlko phum pääs hmksmm lvhm koko oh. Tuuss jäjs myös säsyyspäväjuhl Isäsyyspäväjuhl ol mokuluus yöä kv yhdsys dusjll j hdä puolsoll kou pm. Pkk ol Mll Iäsllä Rkdull j ohjlmss ol uok, puhvuooj, muskksyksä j yhdssäolo. 12 1/2014 1/

8 ! ull : R I S mpäsö TÖTO y ES m J Ä R J llsuuks o Puuoll 4 o Mhd. klo k 23 po. sää m ululu TST-T > L 1 1 > klo ko spuh ppuo vhdys ss: > Avj > Jum Ohjlm olu lk. klo 11 ll puuhukk u Kupug j s Tu p jlu > y > Ko muskk > L Vssss s > Rks- m p ä s-suo Puuo u o p > Elävä Vs TST y > Tu äyly > Tuu Eko o v l u k >Vlo, Omko Tuu Sudu ysuvo ojk > Tv lkk-p Kokus > ko y m s O : y > s y luyhd vss EHY T y Tv vä pähdyö Lähmmäsplvs-Suom M s > Ehkä koo > Tuu U y > Vs IT E y.com > Tuu hdsys ä >> s vysy, Tvy u ml su sl s y öä, So puol T y - Ty ulo! ojlj: Puuo u Sudu TS v T su! jä: Tu hum jäjsä > Tp m o pää m u h > Tp v k mu muk ulo Tos Tosplv yhydssä pd Sosh lvolympls ksvkkuks plkojko. 1. P R (30 psä) 2. Kll Pul, Tuo Tsoj, J Kojäv (28 psä). Lhjko vkolopuks Pvo-mökll vo Bjö vo Ws. Pj Tuu Sudu TST y : omkskuksss v vom ov pävää. umss ph s s Ilms ojolu >K spuh > vj >TST - muskk ä! > lävä s! s ll o j u ly A.8. klo s ö F To 28 m p säpävä k h Koko p 4 klo usoss k 11.6s.1lo Ksp Rus skus Kull v T TST: p lä Ksl hö -kuljus lä Pkkubuss 9.30 lk. (vm. u klo A Du o-sop /S M ) Aujo Russlos 15 hlöä klo 9.30 u 66. k o kyy, Iä R foo. s SduT ou T m l ä v Vkyy TS T v Pj TST:llä mus s Nspävä kuks, kukks, lulu ku p lhjo. mm. m u h kk p ul jo l p ä k p yö N ml p v m Ku o y (½ h) SsoAsl Duull M/S uskk m ä ä v ä l E yy öm säy mksu)yö o ph o TST- >K ull (v p j v, kh lv l g y.com, s u o l T y >> s o S T u d K Su u!. Tu ph jäs Tvulo Tvulo muk mukv om! TULEVIA TAPAHTUMIA Jäjsöo Puuoll Ksäph vjs Ih Phll -phum Russlo-pävä Kspusoss Phphum Skjuhl Fösly Aujoll 3.9. Sdokojuujuhl TST-Kb-sly Vkg L TST: Avom ov TST: Syyskokous Jouluph vjs Joulujuhl TST 14 1/2014 1/

9 Tks JUHA NORDMAN Kuv ELISA HEIMO Mll 49 : lkkuv ykskkö käv komss duskull hku ks yööm msomss kususvpks yövomks. Ps vhoho o hdä yöä j sd plkk. Tosks ps o oll sm plkk j oll kmää öä. Mu sä pävää, ku mu yää pko öh lm plkk, lop syöms j juoms. Plkkyöä, ojyöä! Nä väl mgfos vssä Suom duskull äs sä kvss kslss, jok kokoouv Eduskulo msso hdä äväks vsusukss hlluks kvlull s. osllsvs sosluvs, jok ojll kkk yöömä hklö vos jkoss vlvo ls yösuos uk myks uhll. Tuus pk pääll suus Mll 49 : ogsom pkymmpä skä joukko jk ämä kjoj kkäkvä slmä. Pohdmm, olko vl vhmou hkusd yhää mää vu hlluskolo kvluj kylmäävyy. Tosmm s olv päodäkösä. POLIISI ON YSTÄVÄ Ku sou, mu ol hm j äää vhmo. Vkk hmsä ol spuu ympä m j joku ohkulkj jop ly poukk spos, sl vou oll kummksum vä vähyyä. Eväkö hms ymmää ämä s koskv kkk, kä v juu y yöömä olv? Summ bdollmm pysyy j ää vuks huomsmm Ylsdo uo kv pod, j s os. Tomj vä kuk kä mh mää mkll pv huomo, mkä dos yllä mu, skp ku olk. S sj pols oso kosus mh säk mmä; pod läspäädyssä ökö käs ljä mj. M, päskö käydä somss hdäk vov jouu lähko yöömks HYMYILEMINEN KIELLETTY Vkk suu os ksdusjs oh mdä kuk j ää, ov ää myös kok. Nmlä mkoo Jyk Yho (v), Tuu sudu vsmmso vomhhmo, jok käv poll vlmss usko s vkuumll jkvs slu ojuuusklusuulj vs plmlo s ssällä. Tämä lämm suus vm uhs uhm kvj. To plmkko vh ks ovo hyvä huom kolm hmllssä, hä yöömä päs u. Ku s kuuluu, hä so ämä hymyll. Työömlä ums klävä lklo vlmslus hä mu ällä ää mpää. Päsä kuuluu, s Mkä osllsv sosluv? Hlluks kvlmss osllsvss sosluvss o kyys kysymys sä, ä kkk yöömä hklö vlvo l ojll j sosluuks mäms uhll ls yösuos. Alusvs o kvlu yöjks 2-4 u pävässä vä pävää vkoss puskohss vod. Hk pusll odous kull soll sä, kuk yöömsä välää j hdä hlu o muk. Sä, ä smll uo sojuhs hms kususvp yövom yhsku käyösvks, puhu pljo vähmmä. Mu oslsk puhvuooj o kuulu sää jok. O kuulu puh mm. sä, kuk lmsyövom olmssolo pää plkolls uoduss j öyä yöj koh ä osl yömkkod vkud. Eköhä sov, ä vd päääjlämm plkk j yöä. Mlu molmp. 1/

10 TST: pojk // Mod MONITAIDE-m jk pojk() yöä Pojk pääy Moo-pojk ( ) jkj, säk mmä luov sko ksky Modpojk hous j s suuks pojkom pääy Pojk yölls 47 hklöä. Näsä 34,8 % ol mhmuujuss. Ikäh ol lj vähä pääll kkskymppssä vähä yl kuuskympps. Lhjkk jouko ls us j yökokmuks ov yösklyy om hss, mu kkk suu kkus. Pojk ulospä suuuuu äky muskksyksä ympä Tuku (mm. plvluloss), äylyä, o-uok kosu cg-om (d sk) j mukolo lukus phum suuluss j ouuksss. Pojk uuuds luov sko yökjöd kskuudss ko s, ä uus hlukk ol koko j joouslsll j mo ols ollu hluks lymää joukkoo h vuod 2014 lus, jos pojkll ols su jkohous. Vuod 2013 osl kos yökjöll, kkll yhsyökumppll, hlloll yhdsyksll TST y :ll skä ys hojll l Vss- Suom Ely-kskuksll j Tuu kupugll! Yhdsys jk Es pojkls osmsll o dll kysyää. Npä olmmk pus pojk yöä jkm luov sko mmlsll kou uud yhdsyks l Mod-m. Yhdsyks jäsku muodosuu k luks päässs Mod/Moo-pojkss muk olls kkll yhdsysomll plls byokj uohm. Lähdmm lkkll uhllss, p skl. Mää sjs kskymm luu. Uskomm dll vks mkyks j sh, ä mlmvlloj lsäks myös pmmssä ympyössä v mmls. J hä sä dä, mh kk polku lopul v. Esmmäsä vuosljäksä 2014 Mod-m o jo ouu us muskksymsä. Näylyäk o ollu kks, M Ojl äyly Omshookskuksss j Al Mpää äyly gll Ouoluss. Pmuoos cg-om o myös jku. Tm o kvss muk mm. Tdpkk-omss. Lähs yhsyökumpph kuuluu ys myös TST y, jok jäsä m ykslöä dll olmm. Vhs uu syässä o uk su myös Tuu j K sukuyhymä yhskullsl yölä. Kks j kks jää jälk Vkk ksmm o koh ulv, myäkää pdä uoh. Uskomm, ä Moo- j Mod-pojk ov jää pljo posvs ujälkä s, mssä pojkls ov yöää hjo. Uskomm kuv: myös, ä pojkjkso o jääy myösä jälkä muk olls yökjöh. Tovomm, ä sdu kokmuks j vkoso kv osl vlä vuos kuluuk. Tovomm kkll muk ollll vlos ulvsuu. Hyvä yhsyö uo välllä muk myös suu. Jodk Moo/ Mod-pojkls mll vl o hy jo pääyä. H kkk ov om uks pokss j ov s uohumo os yhsä hsomm. M yöä vlä jkv kuomm ässä yhydssä hdä muso. Jco Plmuk, J Ivsso, T Kuuskosk, Mohd Al j Jkko Tovo musmm ä lämmöllä j koks. PIRJO LEHTONEN Mod-m yhyshklö: Pjo Lho, puh Muskksoss myös Tpo Alo Kkskymppsä ulv lkms lol us. Hällä o lvä solmo, jok okkuu pkäll vyö yl. S o väkäs j dll. Hymy o lvä ku vu läppä. Nuu kuu pkkslss, ku l o luvu puols mljoo mmä mä lu p h. Kolmkymppsä hä moks lkoms. Kkkpu dodol j sosol uoksuv pkkukk o vhuu vpus. Solmoo o ullu oj sj vlkos plkkuj ummssllä pohjll, lsäämää luovuu. Hä p mkll moss mkävssä lsuuksss j hä slmö lk-lämä vkujll. Nlkymppsä hä kosulll kouluus j lhdsöll lusuoj. Hä o pusu yysyppää. Hä käyää hm puku j solmo o mlll, ummhm. Klsss lgss. Vlomss. Puolu ksov hää sllä slmällä. Vskymppsä kosjohj ähdää lvso pääuuslähyksssä. Hä ssoo soplkks jus ympäömää. Jusll o pksuss slkuss yysyppää vooj. Lkms o luopuu solmos, hä syy bgvässsä puskss. Vuod yäjäplko pokll o psäk, kä hä välä juu y kommod. Hä jäähdyl us ukvkudss. KÄRVISTELYÄ P. A. Käv pää yhyä yäjäks. Sh kosul j mo pljo uskovmmk lousguu jkuvs yllyvä. Omho yöllsym, ovo, lkd. Hk ul jo plkäsä usuulus. Vojk ol mkss, sä kov loussvu j polsuus pävä. Lkmh so oll kkko, j päässä kl. Käv k voks vsoääsä mlkuvhjouks. Nä s m. Jus kommov: so ä, ä syyö ms. Vlmm hdooms hovoku. Päämhmm o jäjslmälls jojhd uh, ouud mssä. Touus pl ulssk, mu kokussps kjpo vs mo syykä ok, os. Käv psuu käyskskuks yämää lkuoo hllsmsä, kosul kusks. 18 1/2014 Els Hmo 1/

11 TST: pojk // Välyö Työllsävä pojk o mols yhsyöä Välyö-pojk kuuds vuos Työllsävä hkk hov Vss-Suom ELY-kskuks vm syksy vomss hkhuss ol o 40 hkj j yöllsäv hkkd ouuks ol vu 1,5 2 mljoo uo. Vlmsluvhss ELY-kskus j TE-omso kslv, m hkhkmuks vssv suj kolm vmus, jok ov jov yöhäv yömkklähsyys, yysyhsyö j skkd päohjus. Os hkvsvs kusu joulukuuss jkokskusluh. TST: osl käsl khd pojk yhdsämsä, jollo os Mo kohdyhmäsä sys Välyö-pojk dllyyksä yöhäv yömkklähsyys, omv j yöllsäv yhsmäää pysyssä sm. Mod-pojkll sy ää jkohous. TST s yhd yöllsävä pojk, jok suu ssää. Välyö-pojk osllsujmäää vo o 140 hklöä j yöllsymsä dsävä hklökohs j yhmäohjuks / kouluuks määä kj ylös. Yyskok kuuluv myös pojk. Työllsymsllä yysskoll m pojk lopulls vkuvuu. Välpoh käää dll do myös ku- j vloskoll yöllsymssä. TE-omso hävä o oso pojkll kohdyhmää kuuluv l ks hklöd plkkukklposuus; pojk o vsvs hyväksyävä omoms yöhkj TE-omsoll plkkus. Omoms yöhkjo lm TE-omsol su yöjous o pljo. Myös opsklj kysyvä hjolupkk/ yössäoppmspkk lähs vko. Hll somm pääsääöss. Mll öh pääsyvmuks o 500 pävää ksäy yöömyys. Tmmkuu yöllsyysksuks muk Vss-Suomss ol yöömä yöhkjo j vom yöpkkoj Kkk yöhkjo ol yhsä Lukm ov kov j ouss mml vuosl. Tlsos vo myös luk, ä mo vom yöpk äyää muull hkjll ku TEomsoss yöhkj olvll. Työllsyyspols määähoj käyämää jääm ko myös osl s, ä yyks o vk yöllsää. Plkkuk ku vo käyää, jos yyksssä o loudllss sysä soms lomuuks yms. jo yövom kovs ukyöllsyllä. Eä m s m vkuvuu, jos vom yöpkkoj löydykää? Tää o pohdu Vss-Suomss yöyhmä kss kvää m. Vkuvuu vo m muuk ku ksomll lsos, kuk mo o yössä vpll mkkoll jo yä pävää plkkukjksos jälk. Pkäksos pojk vkk pojk äyyy hk jok vuos uuds j ku jkos ol k pojk yökjöd osm kuu kokmuks j yö ohll opsklu ku. Uus do j yhsyömuooj omjod kss vo kokll j d omss vku. Uud yökjä uov muk uu osms. J häköö vlä slväks yks s: vkk pojkyökjä l pojkpäällkkö j yövlmj ov smssmss, hll yöllsy j yökoklj ov myös skk, joll o okus sd hluss k j pu yöhkuu j kouluuks sää. Kmpj oppsopmusomso kss os yysyhsyöä Tuu oppsopmusomso j Tuu Sudu TST y käysvä yhdssä kmpj dsääks yl 50-vuod yööm yöhkjod j lvho suulv oppsopmuks syymsä. Apumm vo mkäväs hlpo hmsä yöllsymää oppsopmuks ku hlums mm loll, joss o öä joll. TST: ool o u yysä plkku hkmsss j mksuks hkmsss. Plkku hkm o moll pmmäll yyksll umo, mu TST:ll s o u. Plkkuk l myööä sh h ukä j s mksus jälkkä TEomsol. Molmm hod ykyää sähkös TE-plvluj ku s. Kso-us vull. Kso-usus o Vohllo yyksä j ogso v luom p usuu voms, ku TE-omso, sähkös plvluh. Kso-us o mksuo j s vo sd käyöösä hklö, joll o yyks yhdsyks mkjousokus. Kso-usll vo myöää j vso vluuuks sod sähköss yyks puols. Vluuuks vo osll ogsoll joss yssä sss l yys vo mll vluuuks TE-hllo kss soms ämä yyks puols. Yhdsyks ku lku plkk kä h v os ppyö, jok ässä puksss ov sähkösä. Muuk yysyhsyöä suulmm, mu s läh yöllsäväsä hklösä, hä dos, vlmukss j kosukss. MARJUKKA HIRVONEN M sod TEplvluss? Pojkss uvo myös TEplvluj käyöö lyvssä soss. TE-omso plvlu löyyvä uuds osos www. -plvlu.f. (Ehä svu oso ol TE-omso kss vo sod vkoss, puhlms, hklökohss käymällä, yhsplvlupsssä poss. Työhku suosll lom vkoss. Om sovkkoplvluss vo ho mo muk so. Plvluu kjudu vkkopkkuuksll sähkösllä hklökoll. Touv k sähköposs vo sod. Ku TE-plvlus so skkll, o sä usmm sovu ukä. Puhlu ul 0295-lkuss umos. Vlkulls plvluumoh vo so, jos vs pu vkkoplvluj käyössä o TE-plvlus. TE-omsoss vs käydä yhä hvmm. Käysä sov usmm ukä j kskusluu v k. Ilm jvus vo käydä TE-omsoss smkks suvss lss: Hlu käyää splvlupäää, hlu v yöj kyolsuuksss lo yöhu, jos jos syysä vo lo sä vkoss. TEplvluj ompkkoj lsäks vo sod yhsplvlupsssä. Nssä vo käyää vkkoplvluj j sd opsus d käyöö. Poss vo om skjoj, jo TE-omso vs skk s slväms. 20 1/2014 1/

12 TST: pojk // Kopsä TST: pojk // TUOHI Kopsä uus vuos j uud kuj! Osms khämshk (TUOHI) Tämä vuos o Kopsäll l ku ksmm vuod. O Kopsä vm vuos, kä s ol ds koko vuos. Rh smm 48 % sä mä hmm, jo joudumm muuk supsm ommm. TST: mud omjod omoh osllsums umm yhä, mu s mm jäjsä muu ku jo sovuj juuj. Suopokupllojoukku jouuu khämää mkhs jos muul, väkä Kopsäläs pääs lsklmk Amco, mu kkk muu kosv o doss. Vkk Kopsää sups, kuk ksä ssu Lpp ouuu. Kymm pävää ku Suom. Es vämm kks pävää bussss j s pääsmm uu, jo lydymm lomm j ukmm ympäsössä kosv luookoh. Oh sllä ok jo hmsk kmää. Kommp pääösä Kopsäll ol vlä kksy. Tää vuo o jo phuu; Tyhmä Vuolhd ssu, j Foss ussu Tm johdoll. TST: om s muuk dll osllsu, oko jokomksuj j mkoj omvsu mks ku ku h ää. Syksysllä slyllä jollk ol vkuks löyää loj juull, pljo uu o doss. Tm o lku pää Hyvvo vos - kuss, Alksd o lju Is Iglsh -khos osk, jok o vlä Ismp. Euo Tou -khoss käydää läp Euoop m. Myös So puuhv kkls. Vkk h mllss so ovk, vä h kää kysy väkä yppyjä lsk. Susu syy Msäkho yhy. Vkk uu om lk, vms vhk sälyy. Esmkks spvkkoj l jhd (kkll j kmll) Luu johdoll, kuh ä s hvä. A Duu jk pkää mks. Mds m smää kul vluksll. Vh kuo Väkäjä jkv j A Duuk o vomss. Väkäjssä vs os väkää j A Duussk hyvää luluo pdää lähä u, mu pkolls. Kyllä äsä kho-, kuss- j kouluusjos joks päs löyää oms. Lsäks päs hä vlä syödäk skä käydä jumpss. Touvss löyyy dll oko, pävä lhd j jokls suk. Kopsäläs jkv kokooums j h ov smkks suull mk Suopokupllo mlmmsuusksoh. Vlvs sä mk Kopsä vo ho, mu kso mä Juh kks. Kyllä äsä ällä äkym ul ho vuos. Yhdsys khyy kosv suu j ol vm, ä uus juuj kksää pljok. Tuu Sudu TST y o vuo 2014 jäjsämässä kouluuks yööm yhdsyksll Vss- Suom, Pkm j Sku lull. Kouluus o mksuo j kouluv kokosvoks o sovu 100 hklöä. Hkk vo o jäjsää ä plls osms khämskouluus yööm yhdsyks. TUOHI-hk ho vlo budjs (TEM), j om vlvoo Vss-Suom ELY-kskus. Työöm Vlkull Yhsomjäjsö (TVY) o ollu muk hkk suuluss. Työöm jäjsöllä o vhv ool välyömkkod yöllsyydhodoplvlud uoj j khäjää. Kouluusp usll o jäjsöom omympäsö muuum ksmp hsvmmks lsä jäjsöyökjöd j vsuuhklöd om khäms, johms j pojkyösklyy lyvä osmsp. Khämshkk vo o vku sh, ä kolms sko vo vs ulvsuud hss plvlujo uoj. Osms khämskouluuks vo o ogso, hklösö- j loushllo skä pojkkä mmlls osms syväm. Yhdsyksssä o plkkull yöllsyjä, yökokluss olv skä muu hklösöä, jod smh ul oll ävä os sos j Vuod 2014 TUOHI-kouluuks: Tuku Yhdsys om ohjv l k TST y, Ksl 19, Toshuo Pojkosm 8.4. TST y, Ksl 19, Toshuo Työhö vlmus ohjusmlmä p TST y, Ksl 19, Toshuo Tdom m TST y, Ksl 19, Toshuo Työhö vlmus kouluus- j yöpkkuvo k 3.6. TST y, Ksl 19, Toshuo Tuosm k TST y, Ksl 19, Toshuo Tmp Yhdsys om ohjv l m SAK, Sähkölo, Alksku 15. Pojkosm m Välsm, Nok vl 25c, Nok. Työhö vlmus ohjusmlmä k TAKK, Nv A-kus, yöpj 1108 Tdom m TAKK, Nv C-kus, luokk 005 mhdollsuukss dsää yökjöd khymsä. Tusll o pkäksyööm j vsv yölämävlmuks välll um, j hdä opsmss pä. Kouluuks vov osllsu puhjohj, omjohj j yövlmj lsäks myös sm. yhdsyks jäsomoj vävä vphosyökjä. Kouluuks jäjsää kvää j syksy k skä Tuuss ä Tmpll. TAINA SUOMELA HENRIIKA HYRY Nuosokoodo Työhö vlmus kouluus- j yöpkkuvo k TAKK, Nv C-kus, luokk 011 Tuosm k 3.6. TAKK, Nv C-kus, luokk 011 Ilmouums T Suoml /2014

13 TST: uhlu TST: SENIORIT Kul Kul!! ks TST:N TOIMITUS kuv MAREK PELTOMAA TST: om yö Ks Vs up do ov kul, hop j poss j kusu svll psd vuod 2014 l juhl. Tämävuos vuod käluokk MM-klplu jäjs lokkuu Poo Algss, Bslss. E käluokk ks vä s, ä 35-vuo j sä vhmm ylsuhlj klplv mlmmsuukss vd vuod väl juss käluokss. Suom dus Bslss 89 uhlj. Vs mlkpp äydy khdll kullll, khdll hopll j yhdllä possll. KIRSTIN TULOKSET: So uusu j vksy So kvä uusumsk Pössä sjsv läklo omsm Lhm lomkskuks. S o ympävuoss omv j mopuol vksyspkk v Lhmjäv ll. Mll ol vu sly udooss Lhm omos. Sllä jäjsää jkuvs ls mvkkoj. O sm. ATK-so, kjous, sklu, joog, plm-muskk ym. kussj jok ov kuulmm os suosuj. Luo jälk uusumm loks pkkoh, um-llsossoo, kokousloh j slh mkll ssov pöydä ää. Sä o khuu kuulus hyväsä j mopuolss jos j s ol o. Ruok ol ä muks, kus ku vms jok ul kylläsks. Ruoklu jälk ol mhdollsuus uusu loss olv säylyy. Sllä ol sllä vhoj s j kypää ym. kvs vuods 1801 läh. Tämä jälk pääsmm pääs: Vkko Lv luluj kos. Aholl-yhy sy. Sols ko Lv lämä j välllä lulo Lv uuj luluj. Vkko Lv lulu ov ussss j pp, jo ä pää kuull huolll. Ak Väää vo v solsl pljo j hä suouu sä kull. Yl loppululu o kuulmm Jok hm o lulu vo, älläk k. J moll äky jlk vpov muk. Aholl yhy jko ssmuskll j s pk pvs ku myös hukk p sslll. Muskk ol sopvs soll ml. Ak kulu kyllä pps, mu kolähö odo j pä buss j komkll jok kulu jouuss mukv juuj k. Sukuvk o s ku suks lus... lul vlä kook. SIRKKA JA SEPPO NIEMINEN Ks V hlu lämpmäs kää Tuu Sudu TST yhdsysä sms us. Klluks 2014 Yhdsyks kllumsuukss vuosmll 2014 pl kup klhllss m Hklökohs klplu vooo h, vs soll vkkuskomll Tmo Vhs. Hopll ous koku, Bulgls kpok omv Top Ask. Mok msyjä Aj Rslo, hyvä vms sj sos, o poss. Pklplu vo Aj, yhdssä Tuul Sllm kss. Hop o p Sj Ko Top Ask. Poss sv ällä k yyyä p, Tmo Vhs Eo Pppo. Hyvähkssä j kv kusvs klplus kä. TIMO TINDE VIHERSAARI Klplu johj Kul Sväshyppy uloksll 1.90m Poho uloksll 12.10m Hop Kolmlokk uloksll 6.91m Holj 5-olu uloksll 4206 psä Poss 7-olu uloksll 5062 psä KEILAKISAN TULOKSET Hklökoh. 4 sj. Tmo Vhs 750 Top Ask 713 Aj Rslo 697 Tuul Sllm 676 Sj Ko 628 Eo Pppo 568 Tuo Tsoj 373 Pklplu. Aj Tuul 1373 Sj Top 1341 Td Eo 1318 TST-so kväkud phum Kkll vom kuukuskokouks Pjs klo Toshuo, Ksl 19, suvs: 11.4., j Tul suulm j ohks oum phum. Lukuouk-kjp kokoouu Koosllsolo yhslss, Kuomoku 1. K klo (9.4. j 23.4.) M: Tä vkk väks K klo Nvo j Hudcou kjom hulvo komd, joss suu vlmsl slok-äylmää: kuksuks spu ks, sv slu j kooms kommlluks. Suomos Ao Pol, ohjus j sovus Tuo Tkuo. Ilmouum j mksu foo, kkl 10. Lpu j ll Mku 1 (vloph) lk klo Lppuj jous. Kväpävä Pvo mökllä Tul vämää kväsä pävää ulkopl, suoms j glluks mkssä. Mkk lsäks joll sl, mhu j pullkhv. Pkkubuss lsäks vo lähä omll uoll j mkkovus mks, jos kuljj lsäks o vähää 3 hklöä. Lähö Ksllä klo Ilmouum j osllsumsmksu foo, kkl 10. Splämä ksä A oo vljä ovou T klo Suomls ksähää ov yhä dyllä ku ku sä ksää. Juhl uo yh yksä j os, vsk os. Vllll o mols u. Ill vjo s ods lämää uvmmll. Käskjous: Mkku Hyvö. Dmug j ohjus: El Hvso. H 18 /jäs, 25 jäs, ssälää, pääsylpu, välkkhv j mk. Ilmouum foo vmsää mx 30 hlöä. Tmp : Vllklkku klo Pokkuksllss lmolu lk 1.4. Nuoll humv komd. Roolss mm. Hkk Ku, Tuj Emo j El Rl. Ilmouum j mksu foo suvs: /jäs, 47 / jäs j /jäs j 60 / jäs. H ssälävä pääsylpu, lou j mk. Buss läh klo Kupuglo luo, Auku 2. Hmmolulom Hpsluu F M-kylpylää H 297 /hlö 2 hh, yhd hg huolsä 75. Ilmouum j sov mksu foo vmsää 3.4. Vudu m puhlumos j syymäks. Pkkoj jous. Tk do mk ssällösä j kulu s fos lu lmousulul. Mus ps yö, Rum psvko Ilmo lähmm ksäkuu luss. Pyhäjäv-: Tuvo j ppvs 3.8. klo 15, Kuu. Ilmo lähmm ksäkuu luss. A Duu Kuumosly Ilmouum j lähmmä do 1.8. lk. Vuolhd luoopävä Syyskuull Vuolhd lkskuksss. Su lmousuluj, kosvuj j vkkodo, kysy fos. Kkk vull uus omjo v! SINIKKA HÄMÄLÄINEN 24 1/2014 1/

14 Sj Vsm mmom Sj Vsm ol TST: pkäk j kv jäs. Hä ly yhdsyks j osllsu okks osplvh ku ls phum j kk. Kok- j Ouoklloss hä käv uskollss kuulmss mud lulu. Av yss hä u A Duull slmssä j kuuluk lus lk vmkoj vkoskks. Jok k hä om myös yhdsyks ulkho väjää. Luol Sj ol vlos, lämm j ls hm, jok mllok päy mlä ssää. Läsäolos lsäks hä lhdu mo TST:läsä lpomll hkullsll kupkkulvllä kuomll vllsukll. Vvos j kvus huolm Sjll ol hymy hkässä j plk slmäkulmss. Hä u myös lkkmlssä flsä j kpäsä, kää loukkmoms huumos. M Sj u jäämm kpm hää. Sj TST:läs ysäv puols, S u K m l j P jo Lho TULEVIA MATKOJA JA KULTTUURITAPAHTUMIA Su lmouks kkl lää! TO Dmkos s/s Boll Mkusj opsv määä kkkävä omj Ev Tup j lulv bms plvl Pkk R. Kos ksää u lk klo 14. H 5 jäsll, -jäs 10. Kokooum Blc-slss lv uloulss. Ilmouums foo 9.5. mssä. LA Kjuluodo ksäss Nällä plkoll mks Roolss mm. Su Slvo, Jukk-Pkk Plo, K Ku, Jukk Puol j Rd Plmg. Näyös klo 14. Ruoklumhdollsuus Rposss Mmsss (12 27 ). Mk h jäsll ssälä kuljuks j lpu 30, -jäs 40. Ilmouums j mksu foo vmsää TST: MATKAILU & KULTTUURI LA Ksllsss Hlsgssä Ao Tšhov Vj-o Kohuks lämäsä. Roolss Eo Aho, Ks Koso, Hkk Nous, Th Pul, Emm Pv, Sppo Pääkkö, Kso Slm j Sl Sll. Ohjus Pvo Wsbg. Näyös klo 13, opk. H kuljuks jäs 35, -jäs 47. Vm lmouum j loppumksu foo Ekkomksu 10. Mdko 2014 LEHDEN TEKNISET TIEDOT: Asovmuks: Dglsss muodoss (sm. vlm PDF:ä ks f-/doc-muodoss j kuv ff-/jpg-muodoss), soluuo 300 dp, musvlkosll 250 dp. To: Lh yhdsyksssä doj koll, ohjlm IDsg, kuv käslyssä Phooshop. Pos: Popkk: Pp: K: 2500 kpl, 28 svu, svukoko A4 Suom Uusokuo G-p 115g slk 150g klävä, 4/1 vä ILMOITUSHINNAT: Musvlkos Tksvu 4-vä Pkkulmous (käykokoko) /8 svu /4 svu (poskokoko) /2 svu Koko svu Tksvu 800 Yhdsyksmm mks volsävo. LEHDEN VASTUU: Lh vs vhsä, jok huuu sm. puullss vhllssä lmoussos, päslvsä käskjoukss puhlvälyksssä sus vääkäsykssä. Posuspävä sdo julksj. Täpp o Tuu Sudu TST y: souumo douslh, jok lmsyy ljä k vuodss. 20. vuosk. s jäsnten PARHAAKSI Hyvä jäs, vulo muk vää om j um mos duss! Tommm yhdsyksä koko jäsku ovd mukss. O ohks yhyä yhmä väjää j ko om ovs. Yhysdo omkskuks fos. A Duu: Ou Hokk A Duu: M Koo Juhl j phum: Ou Hokk j R Nmo Klkho: Mk Slo Kskuslukho (uos, gl): Bl Abhmsso, Alxd Ryls Kouluus: M Koo, Rul Ok Lku: Ull Ejl j Sulym Svc Luook: Ilkk Luu Hovsppä Mkluom j kuluu: A Ty Msäkho: Mkko Upo Mds: s väjää Pvo: J Shlbg Phkho Akku: T Suoml Rdoyhmä: Mkku Sgll j Juh Tolv R: Pjo Lho Soom: Skk Hämälä TST T yhmä: A Lksov Toup: K Rdll Vdo- j kmkho: Mkku Sgll Väkäjä: Ull Syväk Sukkl slmuk: Ull Syväk KE Rk Vopäll Lohjll Ruoklu Eväsopss j uusum J. Vols musomkk j Pyhä Lu kkkoo. Mk h jäsll 18, -jäsll 30. Lähö klo 9 Kuppol Oodokskko dsä, pluu. klo 16. KE L Abo Vus & As Nov phäyämöllä Juh Vuos Ks doo skuss. Roolss Kll Lmbg, Tom Päjä j Msk Kuko. Näyös klo 19. Lpu jäsll 22, -jäsll 25. Ilmouum j mksu foo vmsää PE 4.7. MA 7.7. Tll lulujuhlll j Pldsk o jäljllä 2 pkk. Mk h puolhodoll jäsll 320. Pyydä s fos. Ilmouum mssä. 26 1/2014 1/

15 KANSLERIN KEITTIÖ Ksl 19 (Iso-Hkklä), Tuku Avo m o klo , p 8 15 Lousls: Pääs suo pll bussll 32 j 42, pysäkk Mhku. RIESKARUOKALA Rskläh 17, Tuku Avo m p klo Lousls: ( ouopöyää) PÄIVÄ KÄYNTIIN Tuhdll msll Kslss klo ,00 POIKKEA KAHVILLE Is lvou pävä pull suol pl lk. 0,70 KUNNON KOTIRUOKAA Ksl kössä klo ,00 5,50 Rskuoklss klo ,00 4,00 (ssos -50%) TAKE-AWAY Aoks myös muk om s ( ouopöydäsä) MUKSUT MUKAAN All 7-vuo mksu uoklv jäs suss. P koululs puol h. Kkk plvlumm o kou v TST y: jässöll. TST: jäsyys mks klvuodl 7, kusjäsyys 30. Tvulo uusum uu, hulpp Ksl uoklmm! Mlä vo os myös uoklppuj kkoo! TERVETULOA! Ruokls:

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP maanantai, 9.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep UH 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents OR/DP 10:00-11:30

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. Tmmk. TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO NYBERG Tm. sh. 23:s vsk. 1918. Tlks vs kkss psmsss. H 2 mk. kk vdl. U k kh. Us vs lk s. Kmykkälh

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL baletti SH OPEV 4 18:00-19:00 AO1 SH. 17:00-18:00 AA5IL tytöt Ruusunen

16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL baletti SH OPEV 4 18:00-19:00 AO1 SH. 17:00-18:00 AA5IL tytöt Ruusunen maanantai, 15.4.2013 / S 09:30-10:30 AK1N 09:45-11:00 AK +AN ty pojat LKa/MaK 10:30-11:00 AK1N Falun rep LKa 11:15-12:45 AK1N +AN+ Jean partnerointi FO 16:15-17:45 NApo 17:50-19:20 AA4IL 15:30-17:00 AA5

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä

Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2011 1 Vammaisasiain neuvottelukunta Aika 20.12.2011 klo 14:00-15:30 Paikka Jämsän sosiaalitoimisto, Kelhänkatu 3, 2. kerroksen kokoushuone, Jämsä Läsnäolleet Paakkanen Arja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Työjärjestys ALS Liukko-Sipi Ari StarSoft Kurre 7.20b syksy 11.08. - 21.12.2015 Viikkotuntimäärä: 4 LIV8.1.1 Lii LIV8-9.1 Lii LIV8.1.1 LIV8-9.1 Lii 9A/B Lii LIV8-9.1 LIV8-9.1 9A/B Lii Lii Työjärjestys

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5 7 A....0 A0 +.00 /M KOPIO. ASTO. NUVOTTLU. /N. SK.9 A0 A0.0.9.8.7.. ASTO. UO 0+ v A0 TAA- A0..8.. A0. : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka - mm kipsilevy +.0. VS : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka + 0

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

b55. Score tables. 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp

b55. Score tables. 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 2017-02-15 b55 Score tables 12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Rank Pair Score % Name M-ID Club vp 1 2 275 63,7 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55 10 2 1 267

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL.

OOPPERA 09:00-10:30 AK1N +AK2N ty, baletti LKa 10:30-11:10 AK1N ty, rep LKa. 16:30-17:00 AA6IL VARATTU MSt. OPEV 4 17:00-18:00 AA3bIL. maanantai, 14.1.2013 / S 09:00-10:30 AK1N +AN ty, 10:30-11:10 AK1N 11:15-12:45 AK1N +AN nyky KS 09:30-09:30 Baol AS 10:00-11:00 Baol lapset 11:00-14:30 Joutsenl. 1. cast ( +extras & baol); soli & roles

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Willi. Wiikko. 50 Norm.hinta 35,13 MUISTITIKKU 64GB MUISTITIKKU 32 GB MUISTITIKKU 16 GB MUISTITIKKU 8 GB MUISTITIKKU 4 GB

Willi. Wiikko. 50 Norm.hinta 35,13 MUISTITIKKU 64GB MUISTITIKKU 32 GB MUISTITIKKU 16 GB MUISTITIKKU 8 GB MUISTITIKKU 4 GB arjoukset voimassa Q U K S MU 5 6 MUSKKU 64GB 28 393653 ta 57,30 orm.hi MUSKKU 32 GB 393652 17 8 6 25 5 orm.hita 35,13 MUSKKU 16 GB 393651 orm.hita 16,15 MUSKKU 8 GB 393643 MUSKKU 4 GB 393639 orm.hita

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

K3K M2K HHA K3K20 0

K3K M2K HHA K3K20 0 Havainnoija 2753 Ahola Markus Viime laskenta 08.6.2015 klo 4.25-9.47 Lähtöpiste 0500 m koillisnurkasta 500 500 450. 450 400. K3K25 400 350. 350 300. 300 250. 250 200. 200 150. M2K15 150 100. 100 50. HHA2

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 14 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 4.4.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1t /MG 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AKpo 10:45-12:15 AKpo TK 09:00-10:30 AK3 ty 10:45-12:15 AK3 09:00-A +Juho, harj.

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI /

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUJÄRJESTYS VIIKKO 39 / 2016 maanantai, TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA EKSTRAT TATA BALETTISALI / maanantai, 26.9.2016 TATA1 TATA2 TATA3 TATA4 TATA LUOKKA TATA BALETTISALI / 09:00-10:30 AK1 10:45-12:15 AK1t 09:00-10:30 AK3 tytöt VO/KM 10:45-12:15 AK3 +AKpo Pas de Deux TK/JUL 09:00-10:30 AKpo 10:30-12:30

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot