2. KEHITYSTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen An Prnen Jn Srnen An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv, Fr Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy 2. Ryhmä Juh Ahnen, Rmäk Jn Berlls, S Mrk Kvmäk, Tekes Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jyrk kenänen, Swec An Prnen, Vsn 3. Ryhmä Eln Tmsärv, Oulu Juk Kuusel, S Vlle Renknen. Grnlund Juh Slmnen, Cns Pekk Jlnen, Upnr Henr Jyrkkärn, HTJ Jn Srnen, Vsn

3 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Keskvkk

4 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 1. Avus vee helm

5 Tvee Kehysyöpn veen n unns hhm prekmusen eumsen elemen: hnkkeden mnsuuksen nlysn euusmudn merkys prekmuksen veden määrämnen plvelumen vlnprsess spmusen kupllsen mllen käyö unsyseem yhesmnmll

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus, Jn Srnen An Prnen, Vsn Oy esely dukse pävälä kl 9.30 Yhesmnmll preken eumsess Vulukvenen llnsshnke, Helsngn ylps HTJ ln veden määrämnen euusmudn vln klplumnen neuveluprsess yhesmnmll spmusknnusee yömn rk Tuk kl Luns Yhesmnmll prekeuuksss Tmush Jyrk Kenänen, Swec PM Ryhmäyö: Yhesmnmll nden svelmnen mä hyvää, mä keheävä, svelmnen mn hnkkesn purku & kmmenn

7 Ohelm Kl Luns kl Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn Kehysh O Alhv, Fr Oy kl Khv Krusrkenmsen ulevsuuden knsep kehysh Juh Slmnen, Cns Yhö Oy Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess eknnen päällkkö Jrm Mäenpää, Upnr Sum Oy Ryhmäyö: Teuusmud knsep mä hyvää, mä keheävä / sveluvuus mn hnkkesn purku & kmmenn

8 Ohelm kl Khv kl Hnkkeen veden hmnen euusmudn rvn, Vsn kl Pääös Cse Mer-Mn kulu, Espn Tlkeskus hnkkeen vee euusmudn rvn vln Ryhmäyö Tlen plhnkkeden mnsuude len kehämshnkkeden veden määrämnen euusmuen nlysn vln Pävän plue, n & p

9 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 2. Kerus ryhmähnkkees

10 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm vusn euev ryhmähnke Tlrgns (8) nden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä krusrkenmsen kehämseem Tdellse plkhee Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Ryhmähnke kehää eu rksu yhdessä Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tl vsv ms kusnnukssn rvess Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT ARA

11 Ryhmähnkkeen vee Askslähösyys -plvelu Teknlg rksu Lu kusnnusehkkuus Rsken hlln Hnkn-, euus- spmusmll

12 Tlrgnsden hsee Kehämslähösyys Suumnen Vurvkuus yhesyö Tulsen ulksuus

13 T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

14 Tlrgns & kehämseem Vlvnknsul Oy Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Hnkn- spmusmll Energ- elnkrehkkuus Käyön knen euus Krklln Hul Oy Am Asl Oy Asun-skeyhöden Asun-skeyhöden ryhmähnkeknsep hnkesuunnelu-prsess spmusknnusee Hnkesuunnelm Temllnmnen Prekpnkn käyöön Pen nd Hmmer SATO Oy Asuns Tl A Tl B Kupp Knesös Grnlund Vukrlyhön peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Suunnelun negrn KVR ms. Energehks rksu Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Elnkrkusnnukse Kun A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Julknen m A Julknen m B Julknen m C ISS Prk Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- spmusmll Allnssmlln svelmnen Energ- elnkrehkkuus Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Nurmärven umhllyhö*

15 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Nurmärven umhllyhö*

16 Hnkkeen läpven Hnkkeen kkmsvhe Kehämsvhe Työp Jlkumnen vesnä 1. Hnke prek 2. Pl rksu 3. Plvelu mrkkn 4. Rksu p Hnkekrdnn vesnä TEKES RAHOITTAA

17 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 3. Kerus 1. kehämsyöps

18 Kehysyöpn ulkse 1. Krusrkenmsen nykyl hsee KR Tukefn hnkkeen ulkse susukse Askslähösyys Yhesmnnn vee knnusme Tun, suunnelun negrn musvrmuus Hseluulkse Krusrkenmnen lh älessä Vlv penl 2. Tlrgnsden kehämshnkkeden esely rvn

19 Kehysyöpn ulkse 2 3. Krusrkenmsen plveluden kehämsken Muuksen drver Askslähösyys rv skklle Kumppnuude Inegrdu euusmud Tmuskeun hlln Prsesselu Hnkkeen prhks elu Tlen me muusen läpvemseks Vmnen Ismpen kknsuuksen vsuun ksvmnen Tveden vesmnen Hnknen vlnkreeren lenmnen Knnusmen käyöön Yhesmn Tlyhesyö 4. Hnkkeen vhee eenemnen

20 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4. Yhesmnmll preken eumsess

21 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.1 Vulukvenen llnsshnke Helsngn ylps Rkennums HTJ

22 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.2 Yhesmnmll prekeuuksss Jyrk Kenänen Swec PM

23 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.3 Ryhmäyö: yhesmnmlln svelmnen

24 Allnssn / yhesmnmlln hyödy Yhenen nress Yhese vee rsk Yhenen nress Yhesyön henk Yhesmnnn prnumnen Yhesmn Yhenen suumnen myymnen Lumuksen rkenumnen Suumnen yhesn vesn Suumnen kuvuus Rsren vähenymnen (esm. lsäyö) Rsken hlln Penemp euusrsk Asksrpeen humn Tllle suuremp hyöy Tln rpesn vsmnen Läpmenk Lyhyemp euus Osmsen hyödynämnen Kkken spulen smsen hyödynämnen Lu kehämspenl Lu Rksun kuv prnmnen Hnkkeen rkenumnen Suuremp nnvpenl

25 Allnssn / yhesmnmlln kehysrpee Hnknprsess Hnknprsessn kevenämnen Vlnprsessn kevenämnen Vlnkreeren pnus (hnnn merkys penemmäks) Orgnsumnen Allnssn rgnsn, rl ehävä Kumppneden vhmhdllsuus Alhnknen hlln Kuvukse mll Allnssmlln mnnn kuvukse (rve) Tmnmll Spmukse Käyöön- elnkrvhe Allnss kumnen käyöönvheess Elnkrvsuu Askkden lppukäyäen humn Lppukäyään rpeden humn Asennelms smnen Asennemuus Allnssymmärryksen srämnen kk keuss Yhese rv vee Osmnen Vrulrkenmsen hyödynämnen Temllnmnen mukn hnkkesn Ongelmnrksu Ongelmen rksu käyännössä Vsuu rdnrksu käyännössä esm

26 Allnssn / yhesmnmlln svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Oppen hyödynämnen penemmssä khess Hyödynneävssä ryhmäkrushnkkess Trvn spmusmll sun-skeyhölle Yhesmnmll spmusknnusme sellsenn kkss hsvss hnkkess PJ-urk veävssä llnssn suunn Sä mlmp kynnys, mä hsvmp hnke

27 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5. Krusrkenmsen uus knsepe

28 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.1 Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn O Alhv, Fr Oy

29 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.2 Krusrkenmsen ulevsuuden knsep Juh Slmnen, Cns Oy

30 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.3. Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess Pekk Jlnen, Upnr Oy

31 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.4. Ryhmäyö: euusmud knsep

32 Uusen euusmuen knsepen edu Kusnnusehkkuus uvuus Aksääsö Läpmenn lyhenemnen Kusnnussääsö Ldun prnemnen vrheden vähenymnen Tslusuus Prsessen yksnkersumnen Sääsöpenl Eukäessuunnelu vlmselu Tunnn suunnelun huksen läpven (mllnnus-esvlmsussennus) Teuusn häröden mnmn Resurssen käyön ehsumnen Av mhdllsuuks knn ellses vlmseuss khess > penl Mhdlls suure vlyym Askslähösyys Askslähösyys / knkre Mhdlls skkn rvn lsäämsen ksvmll rääälönnn mhdllsuuks ellsen unnn kenn Mhdlls eukäeshnnelun elnkrmllnmsen Käyeävyys hullevuus Elnkren hlln Temll skkden käyöön (vsulsn)

33 Uusen euusmuen knsepen kehysrpee Suunnelu- euusrksu vlm yyppsuunnelm käyöön (mhdllsmn kuvn prnmsen) Vlm rksu käyöön (srreävä knesöä) E käy kkkn lnesn (mm. pkllse purkuyö) Tunmeneelmä Tunnn hus Työnsuunnelu unnnhus E su nykyseen unnn hukseen Muusöden hlln Srunnn rääälönnn yheensvmnen Asksrpeden humn Arvn umnen skklle käyön kunnsspdn helpmnen Osmnen Tlen, suunnelden rkenen kulumnen ellsmsen euhn Suunnelden urksden kulumnen Kkemusen puue Osmnen Sääely Sääelyn esee Tlen kvn Käyäen humn Vrulrkenmnen Temllnmsen hyödynämnen Temllnnus hvnnlls > myy kerrkennulle

34 Uusen euusmuen knsepen svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Tulevsuudess ullkkrkenmnen lsäkerrsen eumnen, luulvs myös pukremn Tyyppkhee, mnsev knesö, hell, hvkd Mnenlsn rksuhn Mkä meyää? Elnkrrsk vr. vähänen kkemus Rsken k? Kyllä svelmnen n mhdlls?

35 Ryhmäyön ulkse Kumppnuus & yhesmn Orgnssdkse Lkemnsuhde Yhenen rgns herrk Henknen pääm lumus vurvkuus myymnen pelsäännö Yhenen prek Yhenen nress kupllnen mll knnusme

36 Ryhmäyön ulkse Temll A>S>R>Y Tellnen un Prek Elnkr Energehkk uus Yhesmn xxxxx Tunsyse emn muus Hnkn, spmus- kupllse mll

37 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6. Hnkkeen veden hmnen mnsuuksen rvn

38 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.1 Cse Mer-Mn kulu Espn Tlkeskus

39 On ulsvkuuksln mmrkknden hllvuudeln erls hnkke Erlse hnkkee vv erls yhesyömlle, Teuusmu, resursse nkäyöä

40 Erlse hnkkee Krlc n nelkenässä

41 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke Teuusmuen rvnvhee 1. Hnkkeen mnsuuksen rvn 2. Sveluven uusvhehen vln PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 3. Prekmuksen vee 4. Teuusmuen nlysn SWOT PCI Vsn Oy ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Lkennevrs Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % Mhdllsuude Uh 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 % Lur Merkll An Prnen

42 Hnkkeen mnsuuksen rvn As Wg% Ml psee Krke psee Käyääryhmen mnn vee sekä nden vkuuksen merkys Hnkkeen kulun merkys (kulukrsyys) Vkuus vähänen E merkysä Vkuus merkävä Vlmsuv kulun mukses Hnkkeen npemmn vlmsumsen rv llle/skklle (läpmenkkrsyys) E rv Suur rv Hnkkeeseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle Hnkkeen eknnen hsvuus käyeävä eknlg Hnkkeen ympärsökreer Hnkkeen euuksen härö sukklle/ympärsölle Hnkkeen penl nnvd uus rksu Hnkkeen rhus kusnnukse (rhus/kusnnuskrsyys) Hnkkeen usvuus muukslle euuksen kn Nrml urvllsuusrsk merkys Hsvuus lhnen käyeävä eknlg esu Nrml hsee merkys E häröä Erän ml penl E krnen Lu rksu e vd muu Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Erän hsv rvn pln uu eknlg Pkkeuksellsen krke hsee merkys Aheu helps merkävä häröä Erän krke penl Erän krnen Suurekn muukse (luus, rksu) v mhdlls Hnkkeen sdsryhmä nden vkuus Vähän sdsryhmä, mnmlnen vkuus Pln sdsryhmä, merkävä vkuus Tln smnen vlmus m yhesmnmlless Vähänen kkemus Erän kkenu Tln rskenhllnkuluur: kpsee vlmus hll rskeä Tllnen rsken sr Sregnen rsken hlln l näkökulm rsken hllnn Yheensä 0 % PCI & Vsn 0 % Yheensä ,00

43 Hnkkeen mnsuuksen rvn Arvdn mnsuude sekll Määrellään käyökelpse euusmud. Vhehs euusmu: KU, KVR, PJU, PJP, PPP, Allnss, Tulksen peruselu pääös nlysvs euusmuds sekä hnkkeen sumnen nelkenään euusprekn näkökulms.

44 Teuusmunlyys Hnkkeen smnen nelkenään Teknlg Jusvuus Läpmenk Innv Akulu Rhus Käyäälähösyys Härö Ympärsökreer Cy-kulu Hnkkeen nelkenään smseen vkunee ekä Esmerkks Käyäälähösyys sen merkys lsää kmplekssuu Cy-kulu v eryssms nälle n vkemp löyää mrkknl sms. Innvmhdllsuus lsää ulsvkuusmhdllsuu Nrml kusnnusrv, vähäse eknlgse hsee, e rve usvuueen ne. ekevä hnkkees sndrdueen mrkknl löyyy pln päevä r.

45 Prekmuksen vee 30 % Kusnnukse 100,00 % A 1 Invesn 60,00 % A 2 elnkr 40,00 % 20 % Akulu 100,00 % B 1 Suunneluvheen kulunpävyys 50 % B 2 Teuusvheen kulun pävyys 50 % 20 % Tmnnllsuus lu 100 % C 1 Käyääryhmen mnn vee 50 % C 2 Lppuueen lu ympärsökreeren humn mnen 50 % 10 % Ympärsö 100 % D 1 Rkennuksen svelumnen ympärsöön 60 % D 2 Työmden ympärsövkuusen humn mnen 40 % 5 % Turvllsuus 100 % E 1 Rkenmsknen urvllsuus 100 % E 2 15 % Suunnelun euuksen hus 100 % F 1 Suunnelun hus vrnmsprsess 60 % F 2 Teuuksen hus, vurvkuus vesnä 40 %

46 Teuusmuen nlysn PCI Vsn Oy Lkennevrs Prek 30.lk.12 ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 %

47 KU/SWOT Vhvuude Tedeään mä sdn hyvällä suunnelun huksell Tedeään kusnnukse, kun lll n kusnnuseu Akulu hlln Penrsknen mll Tln näpessä vurvkuus eenkn suunneluvheess Suunneluun vdn vr räväs k Hekkude Muukse vke mksv Jäykkä, e le keerä Suunnelln vrmn päälle, e välämää löydeä edullsmp rksu Rkenn suunneluhus kusnnuseu e vd hyödynää suunneluvheess Mhdllsuude Vlnkreerellä knnusmll mhdllsuus h lppuuls Uh hun suunnelm hv hekkn lppuulkseen Mhdllse lsä- muusyö nsv kusnnuks merkäväskn

48 Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Tln prsess Arkkehdn pääsuunneln klplumnen Suunneluryhmän klplumnen Kknsu rkn klplumnen Urkn vsn sekä käyöön Suunnelun hus Teuuksen hus urkn vlvn Klplumsen vlnkreer Neuvelumeneely * Rksu * Kyvykkyys * Hn Neuvelumeneely * Lu * Hn Reu meneely * Hn * Lu + knnusme? Tln smnen resurssrpee Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Vhvuude Hyvällä suunnelun huksell sdn hluu lppuuls Suunneluun vdn vr räväs k Rsk hlln kulukhess Hekkude Suunnelln vrmn päälle Rkenn suunnelun hus kusnnuseu e le käyeävssä Jäykkä mll hun suunnelm hv hunn lppuulkseen Humv Tuu mll, ll hyvä nnsumsen edellyykse, eenkn kun vlkuu hyvä plvelunu Knn knnää hum vlnkreerehn mhdllsn knnusehn Kykeneekö rkennu mksmllses hyödynämään kulurkenmsen smsn?

49 Tulksen ehdus hnkkeen euusmudks peruseluneen ssäläen hnkkeen mnsuuksen rvnnn, prekmuksen vee, vluen euusmuvhehen nlyysn sekä rv nden vhvuukss, hekkukss, mhdllsuukss uhs ln resursnns hnkkeen kulus

50 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.2 Ryhmäyö: hnkkeen mnsuuksen rvn

51 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Sn hnke Hnkkeen knnvuus Elnkrehkkuus Energehkkuus Läpmenk Tl- hunes-lsuhedenhlln ln resurss Asksrve Kupunkkuv suelu Teknnen rksu Teuuksen kse h Kknskulu Rhus helpp Tmmrkknn hllvuus vke

52 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Oulun hnke Turvllsuus Innv Rkenmsen häröömyys (melu yms.) Läpmen (vheseu) Läpmenk Vurvkuus sdsryhmäyhesyö Tleknkk Ympärsövkuukse (SR2)) ln resurss Tln vlmus yhesmnmlln Tln vlmus rsken kmseen Teknlg helpp Tmmrkknn hllvuus vke

53 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Rmäen hnke Läpmenk (vheseu) Käyäärpee Energehkkuus Ssälmlsuheden hlln Teknlg ln resurss Kusnnukse Elnkr Kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

54 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Espn hnke ssälmlsuhee käyäen mnn vee käyöönkulu euuskusnnukse ln resurss len usvuus käyön ympärsövkuukse rhus nnv urvllsuus eknse rksu eumsen ympärsövkuukse kknskulu kknskulu kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

55 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: HY:n hnke* käyäen mnn ssälmlsuhee Käyääyhesyö euuksess euuskulu ulksuus vurvkuus Suelu? kknskulu * Asemn nelkenään: Vsn Oy helpp Tmmrkknn hllvuus vke

56 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Asln hnke rhus euuskulu sdsryhmä vurvkuus skkden sukkden vee elnkrkusnnukse / lu knesön rvn mudsus euuksen knen us lsmnen resurss ympärsövkuukse urvllsuus suunnelukulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

57 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Trs

58 Työpn vee Työpss hden vlmselln kehämshnkkeden vee kehämshnkkeden yhesyökumppnelle seev vmukse vln plpreken vee plen euuksen vlnperusee spmusknnusme

59 Ohelm: rs / Kl 8.30 Ryhmäyö: Kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln Kehämsen vee yhesyökumppnelle / plvelumlle seev vee dukse sekä vlnprsess purku & kmmenn Plhnkkeden vee, vlnkreer spmusknnusme Peruskruspreken vee euusen vlnkreer Kupllsen mllen peree purku & kmmenn kl Jkme men preken läpven, men äsä eeenpän? kehysyöpn 3 ssälö nkh sekä eemsemnr Pävän plue, n p kl Luns pääös

60 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 7. Ryhmäyö: kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln

61 Tlrgnsn vee kehämshnkkeelle Kehämsen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

62 Tlrgnsn dukse vlvl yhesyökumppnel Tln dukse kehämsyöhön vlvl yhesyökumppnel Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % - x % - x % Yheensä 100 %

63 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 8. Ryhmäyö: plhnkkeden vee, vlnkreer knnusme

64 Plprekn vee Hnkeeuuksen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

65 Plprekn vlnkreer Vlnkreer hnkkeen eulle Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % 5. xxxx x % x % x % Yheensä 100 %

66 Plprekn spmusknnusee Spmusknnusee Snk Bnus 1. xxxx xxxx xxxx ylys/2 lus/2 4. xxxx - x + x 5. xxxx - - Yheensä

67 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 9. Tlen kehämshnkkeden esely kmmenn

68 Kmmen Rmäen hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Kkemusen vesnä llle ärkeää Kmmene Vheseu peruskrus vku hsvl, msk vhenen käyöön premmn? Men l- llseknkk vdn hll vhesen euuksen kn? Onk hlln käyöse pmu, vk käyöä lsää? Men hlln mnn käyääryhmä hlln? Mllnmnen plvelee myös melkuvmrkknn Mllnmnen päs vedä vrulrkenmseen skk s. hnkkeen euus vhesus päs smuld mlln ku Tves puuuu yhesmnmlln rkenmnen yhesmnnn rgnsn, k vs ns hnkkeen eumsen edellyykseks Asksnäkökulm vs näkyä vhvemmn myös vess, vhenen euus n ken skkden plvelemseks

69 Kmmen Oulun hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl xxxxxxx Kmmene Pysyäänkö len käyöse nsmn kulun kuluken ulkpulell Men hll ulkpulnen käyö?

70 Kmmen Espn hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl veen ppmsympärsön lumnen käyäen sllsmnen käyöseen nsmnen euusen npeumnen väsölen hlln elnkren hlln hnknln svelmnen euusprsessn usvmp hlln yhesmn rkennun, suunneln eun kesken Kmmene Mlm sylelevä vee? Allnss sus hyvn, Vulukvenen mll kevenneynä? Rsknä kupungn pääöksenek Men hnke hlln Hlmss? Vsk kupungn veeks len ppmsympärsön, peuksen käyöseen yhdsämsen?

71 Kmmene HY:n hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl uus euusmu, kevenney llnssmll yhesen veden rken hlln knnusmen käyö suunnelu urknryhmen vln erkseen yhdessä käyääryhmen hlln käyään kykemnen prsessn Innvvsuus- yhesyökykyvmukse plveluul Kmmene men hll kupunkbyrkr? mnkälnen klpluus- hnknprsess? Onk HY:llä vlmu ls plnnern käyöön?

72 Kmmen Asln hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Aln luuuneden seneden muumnen Hnklpllun ueen muumnen plveluprsessks Asunnn rvn nsmnen pkkrempn yheydessä Asksnäkökulmn mnpulnen hlln: hn, h klppunäkymä Mllnmsen vsulsnnn hyödynämnen lyhöremnss Kmmene Lyykö hnkkeeseen väsölen / vrwc-len hlln? Mllnnenk hnke / vsulsdnk? Teul v v urkn ehdks fyyssen mllen äresämsen Onk Aslll mhdllsuu vlmu vmen kusnnusmlln s. hnkkeen klplumseen vehnnll rnsklsen urkn p vehnhun unyönä ms.?

73 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 10. Jkme plue

74 Plue Tul pln uu ulkulm Ensmmäsenä pävänä ä ln vähän k keskuselulle Hyvä nkh p käydä len hnkkeden kehämskeskuselu Hnkkee eenvä Hyvn eryyppse hnkkee ulkulm uv lsäe uuss ukss pes sekä mhdllsv knkreesen edn vhdn Seurvn lsuuksn hlun kkk l smn kn pklle, nkn sks k,, sl ppmnen euus Pln pöyhnää Pkkusen pääsn sn As lk äsenymään Om prek hhmu hrveän hyvn Hseen m ry

75 Jn Srnen An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä.

L a. o m u. vuosi. k l i n i k o i d e n. Lastenklinikoiden Kummit ry yhdessä teemme ihmeitä. L s e n 2010 vuos k l n k o d e n k e r o m u s Lsenklnkoden Kumm ry yhdessä eemme hmeä. Lsenklnkoden Kumm ry on 1993 peruseu hyvänekeväsyysjärjesö, jok ukee Suomen vä ylopsolls lsenklnkk, kehys- j ukmusyöä

Lisätiedot

Vähikkälän Viesti 2/2012

Vähikkälän Viesti 2/2012 Vhkkn Ves 2/2012 j u u o J Hyv s Onne! 3 1 0 2 o u V Uu VÄHIKKÄLÄN VIESTI 2/2012 TALVINEN TERVEHDYS KESKELTÄ KYLÄÄ T krjoessn vnen Vhkk nyyyy rmmsen kunn krpen pkkspvn snsess voss. Lun j pkks on jo monen

Lisätiedot

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin.

odinkonepäivät Uutta upeaa tekniikkaa edullisesti ja joustavin ehdoin. Teknsllä synyy pensä assa suura lja dnknepävä dnknepävä Uua upeaa eknkkaa edullses ja jusavn ehdn. Sääsä yl yl nn Yhes Yheshnaan! hnaan! 24 3545 249 Valma pakeeja TUKKUNETTOHINTAAN! Asennus- ja kuljeuspalvelu.

Lisätiedot

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti

ANALYYSI. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 41. vuoskera ANALYYSI Suomen Laboraoroalan Lo ry:n amma- ja yhdsysleh 1/2004 Kummelen Kahlanen ja Slvennonen mukana SLaL:n Laboraoroalan luenopävllä ohjelma keskaukeamalla Pääomaja Tuula Kuusso Venolane

Lisätiedot

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta!

Kauppa käy! Sanomalehti on tutkitusti. Sanomalehti 46 % Ostopäätökseen vaikuttanut media 17 % Lukija tahtoo viestin sinulta! Medaedo 2012 Saakunnan Kansa 125 000 lukjaa joka pävä Medaedo 2012 4 Yhesavoavuus Kauppa käy! Porn markknaalueen kuluajsa Tuoees on parhammllaan vasa, kun se on pääyny snne mnne se kuuluukn kuluajan käeen.

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA

ASJ PUD POIKA JUUSTO BIOLAN 45 L MARJANPOIMURI METALLIPIIKIT PITSI SAUNALASI ASETTI JAKKARA 2,60 LAUTASET MATOT KASARIT RST MATALA YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSI nro 9 SIVU 3-4Urhluhall A YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VELÄISIIN ALOUKSIIN YRIYKSIIN nro 5 lh äyy vraansa s. 4 -lh nro 5 00 VEN ASIOISA ASIOISA KEROVA, KEROVA, PUOLUEISA

Lisätiedot

Cointegration between Fama-French Factors

Cointegration between Fama-French Factors 1 Conegraon beween Fama-French Facors Absrac Yhesnegrounesuudella on mona sovelluksa rahouksessa ja mulla eeen alolla, jossa ukaan akasarjoja ja nden välsä rppuvuua. Analyys on arkoeu epäsaonaarsen akasarjojen

Lisätiedot

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat

SUSJ. SavO.wiki.org. Susj 50 vuotta sitten. Talakkunat, virkailijavaihto, vuksipäivälliset ja vuosijuhlat T 1/13 SUSJ T Savolasen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 SavOn juhlakaus: SavO.wk.org Talakkuna, vrkaljavaho, vukspävällse ja vuosjuhla Susj 50 vuoa sen T T S s ä l ö 3 Pääkrjous: Huvelua 4

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock!

Underground STEEN1. Tuomiolla ravintolaasiakkaat LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! magazine for those about to rock! TYYKIKYLȧ. Udergroud mgze for hose bou o roc! N:o 2 / 2009 Tuomoll rvols STEEN1 LEGENDAARINEN SUNNUNTAIKARAOKE BLUE POOLIIN! ... rjous Ke hume es. Ts. N o. Auro s s ydel vl j meohlu seu sv. Meh s oe mes?

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU 7. Meeysjärjeselmä Teoverkkolaboraoro Ssälö 7. Meeysjärjeselmä Kerausa: ykskerae lkeeeoreee mall osso-mall asakkaa, palveljoa Erlag-mall asakkaa, palveljoa < Bommall asakkaa k

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12

EPT 1/2010 tiedottaa tiedote0110.indd 1 27.1.2010 21:31:12 EPT ied 1/2010 iede0110.idd 1 27.1.2010 21:31:12 ESPOON PARTIOTUKI RY Puheejhj Järjesösiheeri Timis Pkkiili Mri Suus (040 506 2400) Aukk Helder Töölöku 55 00250 Helsiki puh. 8865 1212 fx. 8865 1233 s-psi

Lisätiedot

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä:

Muutama uusi näkökulma hinta-aggregoinnista ja hedonisista indeksimenetelmistä: Muuama uus näöulma hna-aggregonnsa ja hedonssa ndesmeneelmsä: Emprnen sovellus omso- ja lelojen vuorn An Suoperä Tlasoesus Hnna ja Pala 2006 1 1 JOHDANTO Laadunmuuosen onrollon ndeslasennassa vodaan jaaa

Lisätiedot

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta.

Jäsentiedote. Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015! Sisältö. on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. www.satasilta. Jäeniedoe 4/2014 Hyvää Joulu j onnelli Uu Vuo 2015! ÄRKEÄÄ!! ÄHKÖPOIOOIEEMME EKÄ KOIIVUJEN LOPPUo MUUUU.FI-PÄÄEIEKI Uude ähköpoiooieemme ov jo käyöä. Ooiee pyyivä muuen mn, mu.ne-pääe muuui.fi-pääeeki.

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj Lte 3a m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot