2. KEHITYSTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen An Prnen Jn Srnen An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv, Fr Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy 2. Ryhmä Juh Ahnen, Rmäk Jn Berlls, S Mrk Kvmäk, Tekes Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jyrk kenänen, Swec An Prnen, Vsn 3. Ryhmä Eln Tmsärv, Oulu Juk Kuusel, S Vlle Renknen. Grnlund Juh Slmnen, Cns Pekk Jlnen, Upnr Henr Jyrkkärn, HTJ Jn Srnen, Vsn

3 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Keskvkk

4 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 1. Avus vee helm

5 Tvee Kehysyöpn veen n unns hhm prekmusen eumsen elemen: hnkkeden mnsuuksen nlysn euusmudn merkys prekmuksen veden määrämnen plvelumen vlnprsess spmusen kupllsen mllen käyö unsyseem yhesmnmll

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus, Jn Srnen An Prnen, Vsn Oy esely dukse pävälä kl 9.30 Yhesmnmll preken eumsess Vulukvenen llnsshnke, Helsngn ylps HTJ ln veden määrämnen euusmudn vln klplumnen neuveluprsess yhesmnmll spmusknnusee yömn rk Tuk kl Luns Yhesmnmll prekeuuksss Tmush Jyrk Kenänen, Swec PM Ryhmäyö: Yhesmnmll nden svelmnen mä hyvää, mä keheävä, svelmnen mn hnkkesn purku & kmmenn

7 Ohelm Kl Luns kl Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn Kehysh O Alhv, Fr Oy kl Khv Krusrkenmsen ulevsuuden knsep kehysh Juh Slmnen, Cns Yhö Oy Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess eknnen päällkkö Jrm Mäenpää, Upnr Sum Oy Ryhmäyö: Teuusmud knsep mä hyvää, mä keheävä / sveluvuus mn hnkkesn purku & kmmenn

8 Ohelm kl Khv kl Hnkkeen veden hmnen euusmudn rvn, Vsn kl Pääös Cse Mer-Mn kulu, Espn Tlkeskus hnkkeen vee euusmudn rvn vln Ryhmäyö Tlen plhnkkeden mnsuude len kehämshnkkeden veden määrämnen euusmuen nlysn vln Pävän plue, n & p

9 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 2. Kerus ryhmähnkkees

10 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm vusn euev ryhmähnke Tlrgns (8) nden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä krusrkenmsen kehämseem Tdellse plkhee Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Ryhmähnke kehää eu rksu yhdessä Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tl vsv ms kusnnukssn rvess Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT ARA

11 Ryhmähnkkeen vee Askslähösyys -plvelu Teknlg rksu Lu kusnnusehkkuus Rsken hlln Hnkn-, euus- spmusmll

12 Tlrgnsden hsee Kehämslähösyys Suumnen Vurvkuus yhesyö Tulsen ulksuus

13 T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

14 Tlrgns & kehämseem Vlvnknsul Oy Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Hnkn- spmusmll Energ- elnkrehkkuus Käyön knen euus Krklln Hul Oy Am Asl Oy Asun-skeyhöden Asun-skeyhöden ryhmähnkeknsep hnkesuunnelu-prsess spmusknnusee Hnkesuunnelm Temllnmnen Prekpnkn käyöön Pen nd Hmmer SATO Oy Asuns Tl A Tl B Kupp Knesös Grnlund Vukrlyhön peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Suunnelun negrn KVR ms. Energehks rksu Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Elnkrkusnnukse Kun A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Julknen m A Julknen m B Julknen m C ISS Prk Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- spmusmll Allnssmlln svelmnen Energ- elnkrehkkuus Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Nurmärven umhllyhö*

15 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Nurmärven umhllyhö*

16 Hnkkeen läpven Hnkkeen kkmsvhe Kehämsvhe Työp Jlkumnen vesnä 1. Hnke prek 2. Pl rksu 3. Plvelu mrkkn 4. Rksu p Hnkekrdnn vesnä TEKES RAHOITTAA

17 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 3. Kerus 1. kehämsyöps

18 Kehysyöpn ulkse 1. Krusrkenmsen nykyl hsee KR Tukefn hnkkeen ulkse susukse Askslähösyys Yhesmnnn vee knnusme Tun, suunnelun negrn musvrmuus Hseluulkse Krusrkenmnen lh älessä Vlv penl 2. Tlrgnsden kehämshnkkeden esely rvn

19 Kehysyöpn ulkse 2 3. Krusrkenmsen plveluden kehämsken Muuksen drver Askslähösyys rv skklle Kumppnuude Inegrdu euusmud Tmuskeun hlln Prsesselu Hnkkeen prhks elu Tlen me muusen läpvemseks Vmnen Ismpen kknsuuksen vsuun ksvmnen Tveden vesmnen Hnknen vlnkreeren lenmnen Knnusmen käyöön Yhesmn Tlyhesyö 4. Hnkkeen vhee eenemnen

20 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4. Yhesmnmll preken eumsess

21 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.1 Vulukvenen llnsshnke Helsngn ylps Rkennums HTJ

22 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.2 Yhesmnmll prekeuuksss Jyrk Kenänen Swec PM

23 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.3 Ryhmäyö: yhesmnmlln svelmnen

24 Allnssn / yhesmnmlln hyödy Yhenen nress Yhese vee rsk Yhenen nress Yhesyön henk Yhesmnnn prnumnen Yhesmn Yhenen suumnen myymnen Lumuksen rkenumnen Suumnen yhesn vesn Suumnen kuvuus Rsren vähenymnen (esm. lsäyö) Rsken hlln Penemp euusrsk Asksrpeen humn Tllle suuremp hyöy Tln rpesn vsmnen Läpmenk Lyhyemp euus Osmsen hyödynämnen Kkken spulen smsen hyödynämnen Lu kehämspenl Lu Rksun kuv prnmnen Hnkkeen rkenumnen Suuremp nnvpenl

25 Allnssn / yhesmnmlln kehysrpee Hnknprsess Hnknprsessn kevenämnen Vlnprsessn kevenämnen Vlnkreeren pnus (hnnn merkys penemmäks) Orgnsumnen Allnssn rgnsn, rl ehävä Kumppneden vhmhdllsuus Alhnknen hlln Kuvukse mll Allnssmlln mnnn kuvukse (rve) Tmnmll Spmukse Käyöön- elnkrvhe Allnss kumnen käyöönvheess Elnkrvsuu Askkden lppukäyäen humn Lppukäyään rpeden humn Asennelms smnen Asennemuus Allnssymmärryksen srämnen kk keuss Yhese rv vee Osmnen Vrulrkenmsen hyödynämnen Temllnmnen mukn hnkkesn Ongelmnrksu Ongelmen rksu käyännössä Vsuu rdnrksu käyännössä esm

26 Allnssn / yhesmnmlln svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Oppen hyödynämnen penemmssä khess Hyödynneävssä ryhmäkrushnkkess Trvn spmusmll sun-skeyhölle Yhesmnmll spmusknnusme sellsenn kkss hsvss hnkkess PJ-urk veävssä llnssn suunn Sä mlmp kynnys, mä hsvmp hnke

27 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5. Krusrkenmsen uus knsepe

28 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.1 Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn O Alhv, Fr Oy

29 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.2 Krusrkenmsen ulevsuuden knsep Juh Slmnen, Cns Oy

30 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.3. Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess Pekk Jlnen, Upnr Oy

31 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.4. Ryhmäyö: euusmud knsep

32 Uusen euusmuen knsepen edu Kusnnusehkkuus uvuus Aksääsö Läpmenn lyhenemnen Kusnnussääsö Ldun prnemnen vrheden vähenymnen Tslusuus Prsessen yksnkersumnen Sääsöpenl Eukäessuunnelu vlmselu Tunnn suunnelun huksen läpven (mllnnus-esvlmsussennus) Teuusn häröden mnmn Resurssen käyön ehsumnen Av mhdllsuuks knn ellses vlmseuss khess > penl Mhdlls suure vlyym Askslähösyys Askslähösyys / knkre Mhdlls skkn rvn lsäämsen ksvmll rääälönnn mhdllsuuks ellsen unnn kenn Mhdlls eukäeshnnelun elnkrmllnmsen Käyeävyys hullevuus Elnkren hlln Temll skkden käyöön (vsulsn)

33 Uusen euusmuen knsepen kehysrpee Suunnelu- euusrksu vlm yyppsuunnelm käyöön (mhdllsmn kuvn prnmsen) Vlm rksu käyöön (srreävä knesöä) E käy kkkn lnesn (mm. pkllse purkuyö) Tunmeneelmä Tunnn hus Työnsuunnelu unnnhus E su nykyseen unnn hukseen Muusöden hlln Srunnn rääälönnn yheensvmnen Asksrpeden humn Arvn umnen skklle käyön kunnsspdn helpmnen Osmnen Tlen, suunnelden rkenen kulumnen ellsmsen euhn Suunnelden urksden kulumnen Kkemusen puue Osmnen Sääely Sääelyn esee Tlen kvn Käyäen humn Vrulrkenmnen Temllnmsen hyödynämnen Temllnnus hvnnlls > myy kerrkennulle

34 Uusen euusmuen knsepen svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Tulevsuudess ullkkrkenmnen lsäkerrsen eumnen, luulvs myös pukremn Tyyppkhee, mnsev knesö, hell, hvkd Mnenlsn rksuhn Mkä meyää? Elnkrrsk vr. vähänen kkemus Rsken k? Kyllä svelmnen n mhdlls?

35 Ryhmäyön ulkse Kumppnuus & yhesmn Orgnssdkse Lkemnsuhde Yhenen rgns herrk Henknen pääm lumus vurvkuus myymnen pelsäännö Yhenen prek Yhenen nress kupllnen mll knnusme

36 Ryhmäyön ulkse Temll A>S>R>Y Tellnen un Prek Elnkr Energehkk uus Yhesmn xxxxx Tunsyse emn muus Hnkn, spmus- kupllse mll

37 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6. Hnkkeen veden hmnen mnsuuksen rvn

38 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.1 Cse Mer-Mn kulu Espn Tlkeskus

39 On ulsvkuuksln mmrkknden hllvuudeln erls hnkke Erlse hnkkee vv erls yhesyömlle, Teuusmu, resursse nkäyöä

40 Erlse hnkkee Krlc n nelkenässä

41 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke Teuusmuen rvnvhee 1. Hnkkeen mnsuuksen rvn 2. Sveluven uusvhehen vln PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 3. Prekmuksen vee 4. Teuusmuen nlysn SWOT PCI Vsn Oy ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Lkennevrs Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % Mhdllsuude Uh 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 % Lur Merkll An Prnen

42 Hnkkeen mnsuuksen rvn As Wg% Ml psee Krke psee Käyääryhmen mnn vee sekä nden vkuuksen merkys Hnkkeen kulun merkys (kulukrsyys) Vkuus vähänen E merkysä Vkuus merkävä Vlmsuv kulun mukses Hnkkeen npemmn vlmsumsen rv llle/skklle (läpmenkkrsyys) E rv Suur rv Hnkkeeseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle Hnkkeen eknnen hsvuus käyeävä eknlg Hnkkeen ympärsökreer Hnkkeen euuksen härö sukklle/ympärsölle Hnkkeen penl nnvd uus rksu Hnkkeen rhus kusnnukse (rhus/kusnnuskrsyys) Hnkkeen usvuus muukslle euuksen kn Nrml urvllsuusrsk merkys Hsvuus lhnen käyeävä eknlg esu Nrml hsee merkys E häröä Erän ml penl E krnen Lu rksu e vd muu Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Erän hsv rvn pln uu eknlg Pkkeuksellsen krke hsee merkys Aheu helps merkävä häröä Erän krke penl Erän krnen Suurekn muukse (luus, rksu) v mhdlls Hnkkeen sdsryhmä nden vkuus Vähän sdsryhmä, mnmlnen vkuus Pln sdsryhmä, merkävä vkuus Tln smnen vlmus m yhesmnmlless Vähänen kkemus Erän kkenu Tln rskenhllnkuluur: kpsee vlmus hll rskeä Tllnen rsken sr Sregnen rsken hlln l näkökulm rsken hllnn Yheensä 0 % PCI & Vsn 0 % Yheensä ,00

43 Hnkkeen mnsuuksen rvn Arvdn mnsuude sekll Määrellään käyökelpse euusmud. Vhehs euusmu: KU, KVR, PJU, PJP, PPP, Allnss, Tulksen peruselu pääös nlysvs euusmuds sekä hnkkeen sumnen nelkenään euusprekn näkökulms.

44 Teuusmunlyys Hnkkeen smnen nelkenään Teknlg Jusvuus Läpmenk Innv Akulu Rhus Käyäälähösyys Härö Ympärsökreer Cy-kulu Hnkkeen nelkenään smseen vkunee ekä Esmerkks Käyäälähösyys sen merkys lsää kmplekssuu Cy-kulu v eryssms nälle n vkemp löyää mrkknl sms. Innvmhdllsuus lsää ulsvkuusmhdllsuu Nrml kusnnusrv, vähäse eknlgse hsee, e rve usvuueen ne. ekevä hnkkees sndrdueen mrkknl löyyy pln päevä r.

45 Prekmuksen vee 30 % Kusnnukse 100,00 % A 1 Invesn 60,00 % A 2 elnkr 40,00 % 20 % Akulu 100,00 % B 1 Suunneluvheen kulunpävyys 50 % B 2 Teuusvheen kulun pävyys 50 % 20 % Tmnnllsuus lu 100 % C 1 Käyääryhmen mnn vee 50 % C 2 Lppuueen lu ympärsökreeren humn mnen 50 % 10 % Ympärsö 100 % D 1 Rkennuksen svelumnen ympärsöön 60 % D 2 Työmden ympärsövkuusen humn mnen 40 % 5 % Turvllsuus 100 % E 1 Rkenmsknen urvllsuus 100 % E 2 15 % Suunnelun euuksen hus 100 % F 1 Suunnelun hus vrnmsprsess 60 % F 2 Teuuksen hus, vurvkuus vesnä 40 %

46 Teuusmuen nlysn PCI Vsn Oy Lkennevrs Prek 30.lk.12 ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 %

47 KU/SWOT Vhvuude Tedeään mä sdn hyvällä suunnelun huksell Tedeään kusnnukse, kun lll n kusnnuseu Akulu hlln Penrsknen mll Tln näpessä vurvkuus eenkn suunneluvheess Suunneluun vdn vr räväs k Hekkude Muukse vke mksv Jäykkä, e le keerä Suunnelln vrmn päälle, e välämää löydeä edullsmp rksu Rkenn suunneluhus kusnnuseu e vd hyödynää suunneluvheess Mhdllsuude Vlnkreerellä knnusmll mhdllsuus h lppuuls Uh hun suunnelm hv hekkn lppuulkseen Mhdllse lsä- muusyö nsv kusnnuks merkäväskn

48 Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Tln prsess Arkkehdn pääsuunneln klplumnen Suunneluryhmän klplumnen Kknsu rkn klplumnen Urkn vsn sekä käyöön Suunnelun hus Teuuksen hus urkn vlvn Klplumsen vlnkreer Neuvelumeneely * Rksu * Kyvykkyys * Hn Neuvelumeneely * Lu * Hn Reu meneely * Hn * Lu + knnusme? Tln smnen resurssrpee Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Vhvuude Hyvällä suunnelun huksell sdn hluu lppuuls Suunneluun vdn vr räväs k Rsk hlln kulukhess Hekkude Suunnelln vrmn päälle Rkenn suunnelun hus kusnnuseu e le käyeävssä Jäykkä mll hun suunnelm hv hunn lppuulkseen Humv Tuu mll, ll hyvä nnsumsen edellyykse, eenkn kun vlkuu hyvä plvelunu Knn knnää hum vlnkreerehn mhdllsn knnusehn Kykeneekö rkennu mksmllses hyödynämään kulurkenmsen smsn?

49 Tulksen ehdus hnkkeen euusmudks peruseluneen ssäläen hnkkeen mnsuuksen rvnnn, prekmuksen vee, vluen euusmuvhehen nlyysn sekä rv nden vhvuukss, hekkukss, mhdllsuukss uhs ln resursnns hnkkeen kulus

50 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.2 Ryhmäyö: hnkkeen mnsuuksen rvn

51 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Sn hnke Hnkkeen knnvuus Elnkrehkkuus Energehkkuus Läpmenk Tl- hunes-lsuhedenhlln ln resurss Asksrve Kupunkkuv suelu Teknnen rksu Teuuksen kse h Kknskulu Rhus helpp Tmmrkknn hllvuus vke

52 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Oulun hnke Turvllsuus Innv Rkenmsen häröömyys (melu yms.) Läpmen (vheseu) Läpmenk Vurvkuus sdsryhmäyhesyö Tleknkk Ympärsövkuukse (SR2)) ln resurss Tln vlmus yhesmnmlln Tln vlmus rsken kmseen Teknlg helpp Tmmrkknn hllvuus vke

53 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Rmäen hnke Läpmenk (vheseu) Käyäärpee Energehkkuus Ssälmlsuheden hlln Teknlg ln resurss Kusnnukse Elnkr Kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

54 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Espn hnke ssälmlsuhee käyäen mnn vee käyöönkulu euuskusnnukse ln resurss len usvuus käyön ympärsövkuukse rhus nnv urvllsuus eknse rksu eumsen ympärsövkuukse kknskulu kknskulu kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

55 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: HY:n hnke* käyäen mnn ssälmlsuhee Käyääyhesyö euuksess euuskulu ulksuus vurvkuus Suelu? kknskulu * Asemn nelkenään: Vsn Oy helpp Tmmrkknn hllvuus vke

56 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Asln hnke rhus euuskulu sdsryhmä vurvkuus skkden sukkden vee elnkrkusnnukse / lu knesön rvn mudsus euuksen knen us lsmnen resurss ympärsövkuukse urvllsuus suunnelukulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

57 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Trs

58 Työpn vee Työpss hden vlmselln kehämshnkkeden vee kehämshnkkeden yhesyökumppnelle seev vmukse vln plpreken vee plen euuksen vlnperusee spmusknnusme

59 Ohelm: rs / Kl 8.30 Ryhmäyö: Kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln Kehämsen vee yhesyökumppnelle / plvelumlle seev vee dukse sekä vlnprsess purku & kmmenn Plhnkkeden vee, vlnkreer spmusknnusme Peruskruspreken vee euusen vlnkreer Kupllsen mllen peree purku & kmmenn kl Jkme men preken läpven, men äsä eeenpän? kehysyöpn 3 ssälö nkh sekä eemsemnr Pävän plue, n p kl Luns pääös

60 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 7. Ryhmäyö: kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln

61 Tlrgnsn vee kehämshnkkeelle Kehämsen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

62 Tlrgnsn dukse vlvl yhesyökumppnel Tln dukse kehämsyöhön vlvl yhesyökumppnel Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % - x % - x % Yheensä 100 %

63 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 8. Ryhmäyö: plhnkkeden vee, vlnkreer knnusme

64 Plprekn vee Hnkeeuuksen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

65 Plprekn vlnkreer Vlnkreer hnkkeen eulle Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % 5. xxxx x % x % x % Yheensä 100 %

66 Plprekn spmusknnusee Spmusknnusee Snk Bnus 1. xxxx xxxx xxxx ylys/2 lus/2 4. xxxx - x + x 5. xxxx - - Yheensä

67 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 9. Tlen kehämshnkkeden esely kmmenn

68 Kmmen Rmäen hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Kkemusen vesnä llle ärkeää Kmmene Vheseu peruskrus vku hsvl, msk vhenen käyöön premmn? Men l- llseknkk vdn hll vhesen euuksen kn? Onk hlln käyöse pmu, vk käyöä lsää? Men hlln mnn käyääryhmä hlln? Mllnmnen plvelee myös melkuvmrkknn Mllnmnen päs vedä vrulrkenmseen skk s. hnkkeen euus vhesus päs smuld mlln ku Tves puuuu yhesmnmlln rkenmnen yhesmnnn rgnsn, k vs ns hnkkeen eumsen edellyykseks Asksnäkökulm vs näkyä vhvemmn myös vess, vhenen euus n ken skkden plvelemseks

69 Kmmen Oulun hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl xxxxxxx Kmmene Pysyäänkö len käyöse nsmn kulun kuluken ulkpulell Men hll ulkpulnen käyö?

70 Kmmen Espn hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl veen ppmsympärsön lumnen käyäen sllsmnen käyöseen nsmnen euusen npeumnen väsölen hlln elnkren hlln hnknln svelmnen euusprsessn usvmp hlln yhesmn rkennun, suunneln eun kesken Kmmene Mlm sylelevä vee? Allnss sus hyvn, Vulukvenen mll kevenneynä? Rsknä kupungn pääöksenek Men hnke hlln Hlmss? Vsk kupungn veeks len ppmsympärsön, peuksen käyöseen yhdsämsen?

71 Kmmene HY:n hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl uus euusmu, kevenney llnssmll yhesen veden rken hlln knnusmen käyö suunnelu urknryhmen vln erkseen yhdessä käyääryhmen hlln käyään kykemnen prsessn Innvvsuus- yhesyökykyvmukse plveluul Kmmene men hll kupunkbyrkr? mnkälnen klpluus- hnknprsess? Onk HY:llä vlmu ls plnnern käyöön?

72 Kmmen Asln hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Aln luuuneden seneden muumnen Hnklpllun ueen muumnen plveluprsessks Asunnn rvn nsmnen pkkrempn yheydessä Asksnäkökulmn mnpulnen hlln: hn, h klppunäkymä Mllnmsen vsulsnnn hyödynämnen lyhöremnss Kmmene Lyykö hnkkeeseen väsölen / vrwc-len hlln? Mllnnenk hnke / vsulsdnk? Teul v v urkn ehdks fyyssen mllen äresämsen Onk Aslll mhdllsuu vlmu vmen kusnnusmlln s. hnkkeen klplumseen vehnnll rnsklsen urkn p vehnhun unyönä ms.?

73 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 10. Jkme plue

74 Plue Tul pln uu ulkulm Ensmmäsenä pävänä ä ln vähän k keskuselulle Hyvä nkh p käydä len hnkkeden kehämskeskuselu Hnkkee eenvä Hyvn eryyppse hnkkee ulkulm uv lsäe uuss ukss pes sekä mhdllsv knkreesen edn vhdn Seurvn lsuuksn hlun kkk l smn kn pklle, nkn sks k,, sl ppmnen euus Pln pöyhnää Pkkusen pääsn sn As lk äsenymään Om prek hhmu hrveän hyvn Hseen m ry

75 Jn Srnen An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen,

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013 eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke INFO- J KESKUSELUILISUUS 12.9.2013 Hln Helnk rpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke KORJUSRKENMISEN MRKKINOIS 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE KORJUSRKENMISEN KEHIÄMISEN RYHMÄHNKE Jn Srnen n Prnen, Vn llnce Prner Oy 4.6.2013 Jn Srnen n Prnen Vn llnce Prner Oy Lkkeenhdn nunplvelu Perueu keäkuu 2012 Okk Lur Merkll n Prnen M k ll Jn Srnen Eer Mlnen

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013 eke: Kren kehänen -ryhähnke 1. KEHIYSYÖPJ 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen Ryhäk 1. Ryhä epp Slkv, HY Re Rn, Oulu Juh hnen, Nurärv Juk Kuuel, SO r Lukn, Ep 2. Ryhä Jn Ihlnen, HY Mk

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti Oln kpnk, lno lonnoke hllken eykek ol- j erveydenhollon järjeäeä j hen lyvk lek Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor. (STM Rporej j o 2013:45) Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh (5) Tvkn kun Trkulukun Arvnkermu 2005 (n lh Arvnkermu 2005 () l. Trrkulukun j rkumn Trkulukunnn mudv puheenjhj Juh Juuel' vrpuheenhj Per Mkele ek ene Rv Mr. An Slmnenj Jrm Sludner' Lukunnn eel j?n j vlmeljn

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia.

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia. 113 5 VAON ETENEMINEN Opsell lueell (nfrpun, näkyvä, ulrvole) sähkömgneenen kenä värähelee hyvn suurell juudell (luokk 1 15 Hz). Vsvs llonpuus on hyvn lyhy (luokk 1-5 m). On ss odoevss, eä hyvä pproksmo

Lisätiedot

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005 . Pohjo-Svon pkkeoporln eelvy projekpäällkkö Ar Pnl 4.4. - 15.7.2005 RAPORTIN SISÄLTÖ:...3 1 JOHDANTO...3 2 TAVOITTEET...5 2.1 AIKAVÄLILLÄ 2005-2008 PAIKKATIETOASIOISSA TAPAHTUVA KEHITTÄMINEN:...5 2.2

Lisätiedot

Raili Gothóni 1.12.2005

Raili Gothóni 1.12.2005 Hyvnvontletomnnn osjt projetn utt opttu Rl Gothón 1122005 Koheryhmä j tvotteet Koheryhmä: Hyvnvontln yrttäjät Uuellmll Tvotteet: 1) Ant äytännön työluj j menetelmä letomnt osmseen j ltuosmsen tunnstmseen

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

VARAINHANKINTA!!!! Tervehdys!Pohjoismaiden!Paperitukusta!! ! Prosessi!

VARAINHANKINTA!!!! Tervehdys!Pohjoismaiden!Paperitukusta!! ! Prosessi! 1 VARAINHANKINTA TervehdysPohjoismaidenPaperitukusta Onkoyhdistyksellännetarvettavarainhankintaan?Onkojokintiettyasiajohontarvitsisitterahoitusta?Haluaisittekokerätätarvittaviavaroja laadukkaillajaennenkaikkeahelpostimyytävillätuotteilla?

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 % MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR)

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) 1(5) Henkötstt, Ertyspveut 1 ertyspveut@tstkeskus.f Ruutunestt yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä (YKR) stkeskuksen krttruuduttset (5 x 5 ) tstnestt Suen ypärstökeskuksen (SYKE) yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5

KOUVOLAN KESKUSTAKORTTELIT 1000+1 1/5 KOUVOLN KESKUSTKORTTELT 00+1 1/ KHVLN TERSS JORMPP TORPRKKN POLKUPYÖRÄ- PRKK LEHMUSRV GRNTT- KVEYS HUOLTO STUSKELU- PORTT KHVL J TERSS SSÄÄNKÄYNT TORPRKKN STUSKELU- - PORTT +77.6 POHJOLTORN KORTTEL UUS

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen 0.6.005 (6) Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin.7.00 alkaen. Osa 96-sarjan tyypeissä muuttuu kokonaan uusiksi. Poistuvat ja lähinnä korvaavat tyypit on lueteltu sivulla 6.. Useimmissa muissa

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU ÄNNIKÖNKATU SUURPÄÄNKATU HINTSA KNAAPIN KATU S= S= S= S= S= S=............ S= S= S= S= S= S= SYÄSTABILOINTI S PAALULAATTA S Mr BETONIARINA Tä/S.........................................................................................................................

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi Hpjärven IV IV Urkujuhl 8.-14.11.2010 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI OULUN HIIPPAKUNTA www.hpjrvenseurkun.f Pspn ervehdys Hyvä juhlver Hpjärven Urkujuhlen suojeljn ehävä on mnulle melus kunnnosous. Kun kselen ämän

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA r Spor Luury Allsr Sens Tekn Acen Sens Luury käyninopeusmiri öljynpinemiri öljynlämpömiri öljymäärän miri ulkolämpömiri sisälämpömiri kksoisrippimiri loudellisuusmiri

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun

solmujoukko V omassa säiliössä (sekvenssi) kaarijoukko E kaarialkio-säiliössä kussakin kaarialkiossa viite sen alku- ja loppusolmuun Grf-tetorkenteen toteutus Grfn toteutus? Perustp : krlst e f Tetorkenteet, syksy 7 Grf-tetorkenteen toteutus Perusopertoen työmäärä krlstss...: ovtko solmut u j v verekkäsä?: O(m) solmun lsäys: O() solmun

Lisätiedot

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä

Järvenpään lukion lehtijulkaisu 1/2010. facebook: paholaisen keksintö. Pallon suojelua Kierrättämällä Järvenpään lukon lehjulksu 1/2010 fcebook: pholsen keksnö Pllon suojelu Kerräämällä Pääkrjous Tässä numeross 5 Vhr ruokpöydässä 12 Pllon suojelu kerräämällä 16 Fcebook: pholsen keksnö? 18 Tomus esäyyy

Lisätiedot

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa KRJADO TTT OTM/O 11.10.2012! OJT: Vst jkiseen kysymykseen erilliselle pperille (muist merkitä nimi myös kirjnpittehtävään). Js et vst jhnkin kysymykseen, jätä nimetty vstuspperi myös kyseisen tehtävän

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS RKENNUOIKEUKEM KERRO UKKO 3.KR 304,3 2.KR 304,3 1.KR IHTO 285,1 0.KR KTUTO 301,6 ORIKENKTU N E UTOIKT 2kpl (UTOHI/ KTUTO TONTI) RKENNUKEN OUOKK 1 OTIE UIT TU ONK JUN KT EN UK U EMKVN MUUTOEHDOTU TUR R

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls

025310-S010 PIIRUSTUSLUETTELO 07.10.2010 piirluett_025310-s010.xls JP-SÄHKÖ OY ASUINRAKENNUS SAMI JA MARJU AIRAKSINEN MAAHERRANKATU 23 A PORRASKATU 3 50100 MIKKELI 50100 MIKKELI gsm. +358 400 152 425 PÄIVÄYS: 07.10.2010/MJM Piirustusluettelo MUUT.PV. PIIR. N:o 025310-S010

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Lte nr: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympärstöterveydenhult ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 Hyväksytty ssl- j terveyslutkunnss 2 01.03.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VALVONTAKOHTEET

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI

ASUNTO OY LAHDEN MESISURRI SATULAKATU 25 15830 LAHTI SATULAKATU 25 5830 LAHTI 3.08.205 SATULAKATU Molok.3m³ Biojäte Molok 3m³ Kartonki Molok.3m³ Metalli Molok 3m³ aperi Molok.3m³ Lasi Molok 5m³ Sekajäte LUIA 8 % LUIA 8 % NOUSU 30 / 400 NOUSU 30 / 400 Lappset

Lisätiedot

Oulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit - kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit. Eeva Tallqvist

Oulun kansalaisopiston liikunnan tuotepaketit - kuntoliikunnan ja hyvän olon kurssit. Eeva Tallqvist Oulun knslsopston lkunnn tuotepkett - kuntolkunnn j hyvän olon kursst Eev Tllqvst Opnnäytetyö Verumäen ykskkö Lkunnn j vp-jn ko. Syksy 2013 Lkunnn j vp-jn koulutusohjelm, monmuoto Tvstelmä 17.10.2013 Tekjä

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI Goodyear Hinnasto kuorma- ja linja- autot Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKNN LÄHILIIKNN KAUPUNKI LINJA-AUTO SKA/MAASTO TALVI POLTTOAINTTA SÄÄSTÄVÄ MALLISTO FULMAX S FULMAX FULMAX T KILOMTRISUORITUSMALLISTO

Lisätiedot

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE

JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE LIITE JARRUDYNAMOMETRIN LASKENTAOHJELIITE Jrruje surtuskyvy määrtys jrrudymmetrllä Määräksktsstuksess rsk kurm-ut j erävuu jrrujärjestelmä surtuskyky määrtetää jrrudymmetrmttuksll. Jrrujärjestelmä mttussuurede

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot