2. KEHITYSTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen An Prnen Jn Srnen An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv, Fr Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy 2. Ryhmä Juh Ahnen, Rmäk Jn Berlls, S Mrk Kvmäk, Tekes Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jyrk kenänen, Swec An Prnen, Vsn 3. Ryhmä Eln Tmsärv, Oulu Juk Kuusel, S Vlle Renknen. Grnlund Juh Slmnen, Cns Pekk Jlnen, Upnr Henr Jyrkkärn, HTJ Jn Srnen, Vsn

3 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Keskvkk

4 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 1. Avus vee helm

5 Tvee Kehysyöpn veen n unns hhm prekmusen eumsen elemen: hnkkeden mnsuuksen nlysn euusmudn merkys prekmuksen veden määrämnen plvelumen vlnprsess spmusen kupllsen mllen käyö unsyseem yhesmnmll

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus, Jn Srnen An Prnen, Vsn Oy esely dukse pävälä kl 9.30 Yhesmnmll preken eumsess Vulukvenen llnsshnke, Helsngn ylps HTJ ln veden määrämnen euusmudn vln klplumnen neuveluprsess yhesmnmll spmusknnusee yömn rk Tuk kl Luns Yhesmnmll prekeuuksss Tmush Jyrk Kenänen, Swec PM Ryhmäyö: Yhesmnmll nden svelmnen mä hyvää, mä keheävä, svelmnen mn hnkkesn purku & kmmenn

7 Ohelm Kl Luns kl Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn Kehysh O Alhv, Fr Oy kl Khv Krusrkenmsen ulevsuuden knsep kehysh Juh Slmnen, Cns Yhö Oy Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess eknnen päällkkö Jrm Mäenpää, Upnr Sum Oy Ryhmäyö: Teuusmud knsep mä hyvää, mä keheävä / sveluvuus mn hnkkesn purku & kmmenn

8 Ohelm kl Khv kl Hnkkeen veden hmnen euusmudn rvn, Vsn kl Pääös Cse Mer-Mn kulu, Espn Tlkeskus hnkkeen vee euusmudn rvn vln Ryhmäyö Tlen plhnkkeden mnsuude len kehämshnkkeden veden määrämnen euusmuen nlysn vln Pävän plue, n & p

9 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 2. Kerus ryhmähnkkees

10 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm vusn euev ryhmähnke Tlrgns (8) nden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä krusrkenmsen kehämseem Tdellse plkhee Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Ryhmähnke kehää eu rksu yhdessä Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tl vsv ms kusnnukssn rvess Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT ARA

11 Ryhmähnkkeen vee Askslähösyys -plvelu Teknlg rksu Lu kusnnusehkkuus Rsken hlln Hnkn-, euus- spmusmll

12 Tlrgnsden hsee Kehämslähösyys Suumnen Vurvkuus yhesyö Tulsen ulksuus

13 T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

14 Tlrgns & kehämseem Vlvnknsul Oy Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Hnkn- spmusmll Energ- elnkrehkkuus Käyön knen euus Krklln Hul Oy Am Asl Oy Asun-skeyhöden Asun-skeyhöden ryhmähnkeknsep hnkesuunnelu-prsess spmusknnusee Hnkesuunnelm Temllnmnen Prekpnkn käyöön Pen nd Hmmer SATO Oy Asuns Tl A Tl B Kupp Knesös Grnlund Vukrlyhön peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Suunnelun negrn KVR ms. Energehks rksu Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Elnkrkusnnukse Kun A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Julknen m A Julknen m B Julknen m C ISS Prk Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- spmusmll Allnssmlln svelmnen Energ- elnkrehkkuus Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Nurmärven umhllyhö*

15 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Nurmärven umhllyhö*

16 Hnkkeen läpven Hnkkeen kkmsvhe Kehämsvhe Työp Jlkumnen vesnä 1. Hnke prek 2. Pl rksu 3. Plvelu mrkkn 4. Rksu p Hnkekrdnn vesnä TEKES RAHOITTAA

17 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 3. Kerus 1. kehämsyöps

18 Kehysyöpn ulkse 1. Krusrkenmsen nykyl hsee KR Tukefn hnkkeen ulkse susukse Askslähösyys Yhesmnnn vee knnusme Tun, suunnelun negrn musvrmuus Hseluulkse Krusrkenmnen lh älessä Vlv penl 2. Tlrgnsden kehämshnkkeden esely rvn

19 Kehysyöpn ulkse 2 3. Krusrkenmsen plveluden kehämsken Muuksen drver Askslähösyys rv skklle Kumppnuude Inegrdu euusmud Tmuskeun hlln Prsesselu Hnkkeen prhks elu Tlen me muusen läpvemseks Vmnen Ismpen kknsuuksen vsuun ksvmnen Tveden vesmnen Hnknen vlnkreeren lenmnen Knnusmen käyöön Yhesmn Tlyhesyö 4. Hnkkeen vhee eenemnen

20 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4. Yhesmnmll preken eumsess

21 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.1 Vulukvenen llnsshnke Helsngn ylps Rkennums HTJ

22 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.2 Yhesmnmll prekeuuksss Jyrk Kenänen Swec PM

23 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.3 Ryhmäyö: yhesmnmlln svelmnen

24 Allnssn / yhesmnmlln hyödy Yhenen nress Yhese vee rsk Yhenen nress Yhesyön henk Yhesmnnn prnumnen Yhesmn Yhenen suumnen myymnen Lumuksen rkenumnen Suumnen yhesn vesn Suumnen kuvuus Rsren vähenymnen (esm. lsäyö) Rsken hlln Penemp euusrsk Asksrpeen humn Tllle suuremp hyöy Tln rpesn vsmnen Läpmenk Lyhyemp euus Osmsen hyödynämnen Kkken spulen smsen hyödynämnen Lu kehämspenl Lu Rksun kuv prnmnen Hnkkeen rkenumnen Suuremp nnvpenl

25 Allnssn / yhesmnmlln kehysrpee Hnknprsess Hnknprsessn kevenämnen Vlnprsessn kevenämnen Vlnkreeren pnus (hnnn merkys penemmäks) Orgnsumnen Allnssn rgnsn, rl ehävä Kumppneden vhmhdllsuus Alhnknen hlln Kuvukse mll Allnssmlln mnnn kuvukse (rve) Tmnmll Spmukse Käyöön- elnkrvhe Allnss kumnen käyöönvheess Elnkrvsuu Askkden lppukäyäen humn Lppukäyään rpeden humn Asennelms smnen Asennemuus Allnssymmärryksen srämnen kk keuss Yhese rv vee Osmnen Vrulrkenmsen hyödynämnen Temllnmnen mukn hnkkesn Ongelmnrksu Ongelmen rksu käyännössä Vsuu rdnrksu käyännössä esm

26 Allnssn / yhesmnmlln svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Oppen hyödynämnen penemmssä khess Hyödynneävssä ryhmäkrushnkkess Trvn spmusmll sun-skeyhölle Yhesmnmll spmusknnusme sellsenn kkss hsvss hnkkess PJ-urk veävssä llnssn suunn Sä mlmp kynnys, mä hsvmp hnke

27 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5. Krusrkenmsen uus knsepe

28 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.1 Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn O Alhv, Fr Oy

29 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.2 Krusrkenmsen ulevsuuden knsep Juh Slmnen, Cns Oy

30 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.3. Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess Pekk Jlnen, Upnr Oy

31 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.4. Ryhmäyö: euusmud knsep

32 Uusen euusmuen knsepen edu Kusnnusehkkuus uvuus Aksääsö Läpmenn lyhenemnen Kusnnussääsö Ldun prnemnen vrheden vähenymnen Tslusuus Prsessen yksnkersumnen Sääsöpenl Eukäessuunnelu vlmselu Tunnn suunnelun huksen läpven (mllnnus-esvlmsussennus) Teuusn häröden mnmn Resurssen käyön ehsumnen Av mhdllsuuks knn ellses vlmseuss khess > penl Mhdlls suure vlyym Askslähösyys Askslähösyys / knkre Mhdlls skkn rvn lsäämsen ksvmll rääälönnn mhdllsuuks ellsen unnn kenn Mhdlls eukäeshnnelun elnkrmllnmsen Käyeävyys hullevuus Elnkren hlln Temll skkden käyöön (vsulsn)

33 Uusen euusmuen knsepen kehysrpee Suunnelu- euusrksu vlm yyppsuunnelm käyöön (mhdllsmn kuvn prnmsen) Vlm rksu käyöön (srreävä knesöä) E käy kkkn lnesn (mm. pkllse purkuyö) Tunmeneelmä Tunnn hus Työnsuunnelu unnnhus E su nykyseen unnn hukseen Muusöden hlln Srunnn rääälönnn yheensvmnen Asksrpeden humn Arvn umnen skklle käyön kunnsspdn helpmnen Osmnen Tlen, suunnelden rkenen kulumnen ellsmsen euhn Suunnelden urksden kulumnen Kkemusen puue Osmnen Sääely Sääelyn esee Tlen kvn Käyäen humn Vrulrkenmnen Temllnmsen hyödynämnen Temllnnus hvnnlls > myy kerrkennulle

34 Uusen euusmuen knsepen svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Tulevsuudess ullkkrkenmnen lsäkerrsen eumnen, luulvs myös pukremn Tyyppkhee, mnsev knesö, hell, hvkd Mnenlsn rksuhn Mkä meyää? Elnkrrsk vr. vähänen kkemus Rsken k? Kyllä svelmnen n mhdlls?

35 Ryhmäyön ulkse Kumppnuus & yhesmn Orgnssdkse Lkemnsuhde Yhenen rgns herrk Henknen pääm lumus vurvkuus myymnen pelsäännö Yhenen prek Yhenen nress kupllnen mll knnusme

36 Ryhmäyön ulkse Temll A>S>R>Y Tellnen un Prek Elnkr Energehkk uus Yhesmn xxxxx Tunsyse emn muus Hnkn, spmus- kupllse mll

37 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6. Hnkkeen veden hmnen mnsuuksen rvn

38 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.1 Cse Mer-Mn kulu Espn Tlkeskus

39 On ulsvkuuksln mmrkknden hllvuudeln erls hnkke Erlse hnkkee vv erls yhesyömlle, Teuusmu, resursse nkäyöä

40 Erlse hnkkee Krlc n nelkenässä

41 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke Teuusmuen rvnvhee 1. Hnkkeen mnsuuksen rvn 2. Sveluven uusvhehen vln PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 3. Prekmuksen vee 4. Teuusmuen nlysn SWOT PCI Vsn Oy ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Lkennevrs Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % Mhdllsuude Uh 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 % Lur Merkll An Prnen

42 Hnkkeen mnsuuksen rvn As Wg% Ml psee Krke psee Käyääryhmen mnn vee sekä nden vkuuksen merkys Hnkkeen kulun merkys (kulukrsyys) Vkuus vähänen E merkysä Vkuus merkävä Vlmsuv kulun mukses Hnkkeen npemmn vlmsumsen rv llle/skklle (läpmenkkrsyys) E rv Suur rv Hnkkeeseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle Hnkkeen eknnen hsvuus käyeävä eknlg Hnkkeen ympärsökreer Hnkkeen euuksen härö sukklle/ympärsölle Hnkkeen penl nnvd uus rksu Hnkkeen rhus kusnnukse (rhus/kusnnuskrsyys) Hnkkeen usvuus muukslle euuksen kn Nrml urvllsuusrsk merkys Hsvuus lhnen käyeävä eknlg esu Nrml hsee merkys E häröä Erän ml penl E krnen Lu rksu e vd muu Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Erän hsv rvn pln uu eknlg Pkkeuksellsen krke hsee merkys Aheu helps merkävä häröä Erän krke penl Erän krnen Suurekn muukse (luus, rksu) v mhdlls Hnkkeen sdsryhmä nden vkuus Vähän sdsryhmä, mnmlnen vkuus Pln sdsryhmä, merkävä vkuus Tln smnen vlmus m yhesmnmlless Vähänen kkemus Erän kkenu Tln rskenhllnkuluur: kpsee vlmus hll rskeä Tllnen rsken sr Sregnen rsken hlln l näkökulm rsken hllnn Yheensä 0 % PCI & Vsn 0 % Yheensä ,00

43 Hnkkeen mnsuuksen rvn Arvdn mnsuude sekll Määrellään käyökelpse euusmud. Vhehs euusmu: KU, KVR, PJU, PJP, PPP, Allnss, Tulksen peruselu pääös nlysvs euusmuds sekä hnkkeen sumnen nelkenään euusprekn näkökulms.

44 Teuusmunlyys Hnkkeen smnen nelkenään Teknlg Jusvuus Läpmenk Innv Akulu Rhus Käyäälähösyys Härö Ympärsökreer Cy-kulu Hnkkeen nelkenään smseen vkunee ekä Esmerkks Käyäälähösyys sen merkys lsää kmplekssuu Cy-kulu v eryssms nälle n vkemp löyää mrkknl sms. Innvmhdllsuus lsää ulsvkuusmhdllsuu Nrml kusnnusrv, vähäse eknlgse hsee, e rve usvuueen ne. ekevä hnkkees sndrdueen mrkknl löyyy pln päevä r.

45 Prekmuksen vee 30 % Kusnnukse 100,00 % A 1 Invesn 60,00 % A 2 elnkr 40,00 % 20 % Akulu 100,00 % B 1 Suunneluvheen kulunpävyys 50 % B 2 Teuusvheen kulun pävyys 50 % 20 % Tmnnllsuus lu 100 % C 1 Käyääryhmen mnn vee 50 % C 2 Lppuueen lu ympärsökreeren humn mnen 50 % 10 % Ympärsö 100 % D 1 Rkennuksen svelumnen ympärsöön 60 % D 2 Työmden ympärsövkuusen humn mnen 40 % 5 % Turvllsuus 100 % E 1 Rkenmsknen urvllsuus 100 % E 2 15 % Suunnelun euuksen hus 100 % F 1 Suunnelun hus vrnmsprsess 60 % F 2 Teuuksen hus, vurvkuus vesnä 40 %

46 Teuusmuen nlysn PCI Vsn Oy Lkennevrs Prek 30.lk.12 ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 %

47 KU/SWOT Vhvuude Tedeään mä sdn hyvällä suunnelun huksell Tedeään kusnnukse, kun lll n kusnnuseu Akulu hlln Penrsknen mll Tln näpessä vurvkuus eenkn suunneluvheess Suunneluun vdn vr räväs k Hekkude Muukse vke mksv Jäykkä, e le keerä Suunnelln vrmn päälle, e välämää löydeä edullsmp rksu Rkenn suunneluhus kusnnuseu e vd hyödynää suunneluvheess Mhdllsuude Vlnkreerellä knnusmll mhdllsuus h lppuuls Uh hun suunnelm hv hekkn lppuulkseen Mhdllse lsä- muusyö nsv kusnnuks merkäväskn

48 Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Tln prsess Arkkehdn pääsuunneln klplumnen Suunneluryhmän klplumnen Kknsu rkn klplumnen Urkn vsn sekä käyöön Suunnelun hus Teuuksen hus urkn vlvn Klplumsen vlnkreer Neuvelumeneely * Rksu * Kyvykkyys * Hn Neuvelumeneely * Lu * Hn Reu meneely * Hn * Lu + knnusme? Tln smnen resurssrpee Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Vhvuude Hyvällä suunnelun huksell sdn hluu lppuuls Suunneluun vdn vr räväs k Rsk hlln kulukhess Hekkude Suunnelln vrmn päälle Rkenn suunnelun hus kusnnuseu e le käyeävssä Jäykkä mll hun suunnelm hv hunn lppuulkseen Humv Tuu mll, ll hyvä nnsumsen edellyykse, eenkn kun vlkuu hyvä plvelunu Knn knnää hum vlnkreerehn mhdllsn knnusehn Kykeneekö rkennu mksmllses hyödynämään kulurkenmsen smsn?

49 Tulksen ehdus hnkkeen euusmudks peruseluneen ssäläen hnkkeen mnsuuksen rvnnn, prekmuksen vee, vluen euusmuvhehen nlyysn sekä rv nden vhvuukss, hekkukss, mhdllsuukss uhs ln resursnns hnkkeen kulus

50 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.2 Ryhmäyö: hnkkeen mnsuuksen rvn

51 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Sn hnke Hnkkeen knnvuus Elnkrehkkuus Energehkkuus Läpmenk Tl- hunes-lsuhedenhlln ln resurss Asksrve Kupunkkuv suelu Teknnen rksu Teuuksen kse h Kknskulu Rhus helpp Tmmrkknn hllvuus vke

52 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Oulun hnke Turvllsuus Innv Rkenmsen häröömyys (melu yms.) Läpmen (vheseu) Läpmenk Vurvkuus sdsryhmäyhesyö Tleknkk Ympärsövkuukse (SR2)) ln resurss Tln vlmus yhesmnmlln Tln vlmus rsken kmseen Teknlg helpp Tmmrkknn hllvuus vke

53 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Rmäen hnke Läpmenk (vheseu) Käyäärpee Energehkkuus Ssälmlsuheden hlln Teknlg ln resurss Kusnnukse Elnkr Kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

54 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Espn hnke ssälmlsuhee käyäen mnn vee käyöönkulu euuskusnnukse ln resurss len usvuus käyön ympärsövkuukse rhus nnv urvllsuus eknse rksu eumsen ympärsövkuukse kknskulu kknskulu kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

55 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: HY:n hnke* käyäen mnn ssälmlsuhee Käyääyhesyö euuksess euuskulu ulksuus vurvkuus Suelu? kknskulu * Asemn nelkenään: Vsn Oy helpp Tmmrkknn hllvuus vke

56 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Asln hnke rhus euuskulu sdsryhmä vurvkuus skkden sukkden vee elnkrkusnnukse / lu knesön rvn mudsus euuksen knen us lsmnen resurss ympärsövkuukse urvllsuus suunnelukulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

57 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Trs

58 Työpn vee Työpss hden vlmselln kehämshnkkeden vee kehämshnkkeden yhesyökumppnelle seev vmukse vln plpreken vee plen euuksen vlnperusee spmusknnusme

59 Ohelm: rs / Kl 8.30 Ryhmäyö: Kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln Kehämsen vee yhesyökumppnelle / plvelumlle seev vee dukse sekä vlnprsess purku & kmmenn Plhnkkeden vee, vlnkreer spmusknnusme Peruskruspreken vee euusen vlnkreer Kupllsen mllen peree purku & kmmenn kl Jkme men preken läpven, men äsä eeenpän? kehysyöpn 3 ssälö nkh sekä eemsemnr Pävän plue, n p kl Luns pääös

60 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 7. Ryhmäyö: kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln

61 Tlrgnsn vee kehämshnkkeelle Kehämsen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

62 Tlrgnsn dukse vlvl yhesyökumppnel Tln dukse kehämsyöhön vlvl yhesyökumppnel Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % - x % - x % Yheensä 100 %

63 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 8. Ryhmäyö: plhnkkeden vee, vlnkreer knnusme

64 Plprekn vee Hnkeeuuksen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

65 Plprekn vlnkreer Vlnkreer hnkkeen eulle Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % 5. xxxx x % x % x % Yheensä 100 %

66 Plprekn spmusknnusee Spmusknnusee Snk Bnus 1. xxxx xxxx xxxx ylys/2 lus/2 4. xxxx - x + x 5. xxxx - - Yheensä

67 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 9. Tlen kehämshnkkeden esely kmmenn

68 Kmmen Rmäen hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Kkemusen vesnä llle ärkeää Kmmene Vheseu peruskrus vku hsvl, msk vhenen käyöön premmn? Men l- llseknkk vdn hll vhesen euuksen kn? Onk hlln käyöse pmu, vk käyöä lsää? Men hlln mnn käyääryhmä hlln? Mllnmnen plvelee myös melkuvmrkknn Mllnmnen päs vedä vrulrkenmseen skk s. hnkkeen euus vhesus päs smuld mlln ku Tves puuuu yhesmnmlln rkenmnen yhesmnnn rgnsn, k vs ns hnkkeen eumsen edellyykseks Asksnäkökulm vs näkyä vhvemmn myös vess, vhenen euus n ken skkden plvelemseks

69 Kmmen Oulun hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl xxxxxxx Kmmene Pysyäänkö len käyöse nsmn kulun kuluken ulkpulell Men hll ulkpulnen käyö?

70 Kmmen Espn hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl veen ppmsympärsön lumnen käyäen sllsmnen käyöseen nsmnen euusen npeumnen väsölen hlln elnkren hlln hnknln svelmnen euusprsessn usvmp hlln yhesmn rkennun, suunneln eun kesken Kmmene Mlm sylelevä vee? Allnss sus hyvn, Vulukvenen mll kevenneynä? Rsknä kupungn pääöksenek Men hnke hlln Hlmss? Vsk kupungn veeks len ppmsympärsön, peuksen käyöseen yhdsämsen?

71 Kmmene HY:n hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl uus euusmu, kevenney llnssmll yhesen veden rken hlln knnusmen käyö suunnelu urknryhmen vln erkseen yhdessä käyääryhmen hlln käyään kykemnen prsessn Innvvsuus- yhesyökykyvmukse plveluul Kmmene men hll kupunkbyrkr? mnkälnen klpluus- hnknprsess? Onk HY:llä vlmu ls plnnern käyöön?

72 Kmmen Asln hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Aln luuuneden seneden muumnen Hnklpllun ueen muumnen plveluprsessks Asunnn rvn nsmnen pkkrempn yheydessä Asksnäkökulmn mnpulnen hlln: hn, h klppunäkymä Mllnmsen vsulsnnn hyödynämnen lyhöremnss Kmmene Lyykö hnkkeeseen väsölen / vrwc-len hlln? Mllnnenk hnke / vsulsdnk? Teul v v urkn ehdks fyyssen mllen äresämsen Onk Aslll mhdllsuu vlmu vmen kusnnusmlln s. hnkkeen klplumseen vehnnll rnsklsen urkn p vehnhun unyönä ms.?

73 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 10. Jkme plue

74 Plue Tul pln uu ulkulm Ensmmäsenä pävänä ä ln vähän k keskuselulle Hyvä nkh p käydä len hnkkeden kehämskeskuselu Hnkkee eenvä Hyvn eryyppse hnkkee ulkulm uv lsäe uuss ukss pes sekä mhdllsv knkreesen edn vhdn Seurvn lsuuksn hlun kkk l smn kn pklle, nkn sks k,, sl ppmnen euus Pln pöyhnää Pkkusen pääsn sn As lk äsenymään Om prek hhmu hrveän hyvn Hseen m ry

75 Jn Srnen An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Raili Gothóni 1.12.2005

Raili Gothóni 1.12.2005 Hyvnvontletomnnn osjt projetn utt opttu Rl Gothón 1122005 Koheryhmä j tvotteet Koheryhmä: Hyvnvontln yrttäjät Uuellmll Tvotteet: 1) Ant äytännön työluj j menetelmä letomnt osmseen j ltuosmsen tunnstmseen

Lisätiedot

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 % MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA

VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA VAKIOVARUSTEET SUOMESSA NISSAN ALMERA r Spor Luury Allsr Sens Tekn Acen Sens Luury käyninopeusmiri öljynpinemiri öljynlämpömiri öljymäärän miri ulkolämpömiri sisälämpömiri kksoisrippimiri loudellisuusmiri

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen

Markovin ketju. Stokastinen prosessi. Markovin ketju. Markovin malli: DNA esimerkki. M-ketju:homogeeninen ja ei-homogeeninen Soke roe Mkäl lmöö lyy uuu (okuu), uhu ok roee. Soke roe vod myö ähdä oukko umuuu X() oll o ey relo x(). Proe o oääre, o e lolle omuude evä muuu myöä (em. odourvo, vr). Ak vo oll kuv dkree, mo X() Mrkov

Lisätiedot

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi

Flow shop, työnvaiheketju, joustava linja, läpivirtauspaja. Kahden koneen flow shop Johnsonin algoritmi Flow shop önvaheeju jousava lnja läpvrauspaja Flow shopssa önvaheden järjess on sama alla uoella Kosa vahea vo edelää jono vova ö olla vaheleva ja ö vova ohaa osensa äl ö evä oha osaan puhuaan permuaaoaaaulusa

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI

Goodyear. Hinnasto kuorma- ja linja- autot. Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKENNE LÄHILIIKENNE KAUPUNKI LINJA-AUTO SEKA/MAASTO TALVI Goodyear Hinnasto kuorma- ja linja- autot Hinnat voimassa 01.01.2015 KAUKOLIIKNN LÄHILIIKNN KAUPUNKI LINJA-AUTO SKA/MAASTO TALVI POLTTOAINTTA SÄÄSTÄVÄ MALLISTO FULMAX S FULMAX FULMAX T KILOMTRISUORITUSMALLISTO

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI)

Harjoitukset (KOMPRIMOINTI) Kmrmntharjtuksa (7) Harjtukset (KOMPRIMOINI) Kmressreja käytetään esmerkks seuraavssa svelluksssa: kaasujen srt, neumaattnen kuljetus anelmahult rsesstellsuudessa kaasureaktden, kaasujen nesteyttämsen

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu

Janne Ikonen Rajan mailla III Laulu Jann Ikonn Rajan mailla III Laulu m a S l p -musiikki inland ISMN 979-0-55012-0-1 Scor ISMN 979-0-55012-05-8 Parts ISMN 979-0-55012-118-8 Scor (PD) STM 0996/ Puhallinorkstri Wind Band www.musiikkiliitto.i

Lisätiedot

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka

Taustaa KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT. Jukka Talvitie, Toni Levanen & Mikko Valkama TTY / Tietoliikennetekniikka IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / KOMPLEKSILUVUT, VÄRÄHTELIJÄT JA RADIOSIGNAALIT Tausaa IMA- Exurso: Kompleksluvu ja radosgnaal / Kakk langaon vesnä ja radoeolkenne (makapuhelme, WLAN, ylesrado

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

KULTAKETJUT OHJEHINNAT

KULTAKETJUT OHJEHINNAT Puh. 019 720355 myynti@kulta maki.fi KULTAKETJUT OHJEHINNAT 10.4.2014 Ketjujen painot voivat vaihdella ± 10% ja myös OVH sen mukaan. KUVASTO SIVU 1 KOODI PAINO PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS HINTA PITUUS

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Lte nr: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympärstöterveydenhult ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 Hyväksytty ssl- j terveyslutkunnss 2 01.03.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VALVONTAKOHTEET

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO. Regional Council of Kymenlaakso. Kotka Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain

KYMENLAAKSON LIITTO. Regional Council of Kymenlaakso. Kotka Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso. "*.*'*. ' * *t,*. *', '*., '*. "., '1'. * *' *' Kotka 9.12.2011 Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain KymenlaaksC),on

Lisätiedot

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan.

S-market Sykkeen Herkkukeittiöstä voit tilata helposti suolaiset ja makeat herkut arkeen ja juhlaan. Heruettö S-mret Syeen Heruettöstä vot tlt helpost suolset j met herut reen j juhln. Tässä nsoss errotn er vhtoehdost. Teemme uj myös täysn sn toveden mun. Tluset j lsätedot myymälästä t puhelmtse, p. 044-0840

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Lvi -koodi nimiketunnus: Malli E8LASW-Nx44/1P E5ASx34/1P PED Luokka Teho Ensiö Toisio Ensiö Toisio Ensiö Toisio Virtaus

Lvi -koodi nimiketunnus: Malli E8LASW-Nx44/1P E5ASx34/1P PED Luokka Teho Ensiö Toisio Ensiö Toisio Ensiö Toisio Virtaus 3.07.05 Lvi -koodi 536034 L8 EAN-numero 685360339 Kohde: UNIS 00-RF-O (lattialämmitys) LÄMMITYS E8LASW-Nx44/P E5ASx34/P Teho kw 60 0,90 0,30 0,033 0,59 ºC-ºC 70-0 0-58 5-33 30-35 3, 34,3 0, 8, MPa,6,6,6,6

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

5784-40 LAATTA L1 275.05. TYÖOHJEET Suunniteltu käyttöikä 100 v. Toteutusluokka 2 1:100

5784-40 LAATTA L1 275.05. TYÖOHJEET Suunniteltu käyttöikä 100 v. Toteutusluokka 2 1:100 LTT L1 - PLUT Paalun puristuskestävyys Rd.max = Rd.nurj = 799 kn Paalun puristuskestävyys Rd.max = Rd.nurj = 777 kn PLULTT HL = mm Betoni, XC2, XD1 Betoniteräs B500B, B500K (500HW) L2 - lapinnassa 60 mm

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

2 Karinen Emma BounCe 49,300 LN st routine 8,10 8,10 7,90 8,40 8,10 24,300 2nd routine 8,50 8,20 7,70 7,80 7,40 1,30 25,000 Final

2 Karinen Emma BounCe 49,300 LN st routine 8,10 8,10 7,90 8,40 8,10 24,300 2nd routine 8,50 8,20 7,70 7,80 7,40 1,30 25,000 Final Results Tytöt 1 lk J1 J2 J3 J4 J5 Diff Bonus Penalty Sum Total 1 Ala-Laurila Tea EsTT 51,300 LN 2006 1st routine 8,40 8,80 8,50 8,70 8,50 25,700 2nd routine 8,10 8,10 7,40 8,10 8,20 1,30 25,600 2 Karinen

Lisätiedot

OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN. Tekninen toimi / kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta

OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN. Tekninen toimi / kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta RT / TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA RT 80285 elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) H a n k e Nr o Projektinumero: 9356039 R a k e n n u s k o h d e OJALA-TUOMELA II KUNNALLISTEKNIIKAN ØKENTAMINEN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin

Toimilaitteet 09-5712140. Pikatoimitus tilaa nyt. Laaja valikoima toimilaitteita, joihin Laaja valikoima toimilaitteita, joihin kuuluu ISO/VDM-profiiIiset pienikokoiset lyhytiskusylinterit, varrettomat sylinterit ja pyöreät sylinterit sekä kääntyvät toimilaitteet. Valikoimaan kuuluu myös iskunvaimentimet

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pellesmk ht Hltulnl Henho Pv-lt-yömelutso (lskentkorkeus: m) Ktro Appol Pnnnnem Rdntus Pyylmp Sulkvnntty Jukol Smonslo Tynnörnen Krkonmk Mntymk Pvrnne Honkmk Vesjrv Slnp Joentus Mntyrnne Vnmk Leppkrre

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot