2. KEHITYSTYÖPAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. KEHITYSTYÖPAJA 13-14.2.2013"

Transkriptio

1 Tekes: Krmsen kehämnen -ryhmähnke 2. KEHITYSTYÖPAJA Jn Srnen An Prnen Jn Srnen An Prnen

2 Ryhmäk 1. Ryhmä Rm Vnem, Oulu Ps Järvenpää; Rmäk Mkk Nevlnen, S Mr Plvnen, ARA O Alhv, Fr Juus Hämälänen, Vlvnknsul Oy 2. Ryhmä Juh Ahnen, Rmäk Jn Berlls, S Mrk Kvmäk, Tekes Smps Krvnen, Vlvnknsul Oy Jyrk kenänen, Swec An Prnen, Vsn 3. Ryhmä Eln Tmsärv, Oulu Juk Kuusel, S Vlle Renknen. Grnlund Juh Slmnen, Cns Pekk Jlnen, Upnr Henr Jyrkkärn, HTJ Jn Srnen, Vsn

3 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Keskvkk

4 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 1. Avus vee helm

5 Tvee Kehysyöpn veen n unns hhm prekmusen eumsen elemen: hnkkeden mnsuuksen nlysn euusmudn merkys prekmuksen veden määrämnen plvelumen vlnprsess spmusen kupllsen mllen käyö unsyseem yhesmnmll

6 Ohelm: keskvkk kl 9.00 Kehysyöpn vus, Jn Srnen An Prnen, Vsn Oy esely dukse pävälä kl 9.30 Yhesmnmll preken eumsess Vulukvenen llnsshnke, Helsngn ylps HTJ ln veden määrämnen euusmudn vln klplumnen neuveluprsess yhesmnmll spmusknnusee yömn rk Tuk kl Luns Yhesmnmll prekeuuksss Tmush Jyrk Kenänen, Swec PM Ryhmäyö: Yhesmnmll nden svelmnen mä hyvää, mä keheävä, svelmnen mn hnkkesn purku & kmmenn

7 Ohelm Kl Luns kl Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn Kehysh O Alhv, Fr Oy kl Khv Krusrkenmsen ulevsuuden knsep kehysh Juh Slmnen, Cns Yhö Oy Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess eknnen päällkkö Jrm Mäenpää, Upnr Sum Oy Ryhmäyö: Teuusmud knsep mä hyvää, mä keheävä / sveluvuus mn hnkkesn purku & kmmenn

8 Ohelm kl Khv kl Hnkkeen veden hmnen euusmudn rvn, Vsn kl Pääös Cse Mer-Mn kulu, Espn Tlkeskus hnkkeen vee euusmudn rvn vln Ryhmäyö Tlen plhnkkeden mnsuude len kehämshnkkeden veden määrämnen euusmuen nlysn vln Pävän plue, n & p

9 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 2. Kerus ryhmähnkkees

10 Krusrkenmsen kehämshnke Tekesn rhm vusn euev ryhmähnke Tlrgns (8) nden ympärlle kv yrysryhmä Tlen määrämä krusrkenmsen kehämseem Tdellse plkhee Tekesn mksmn knsuln Vsn Allnce Prners Oy Ryhmähnke kehää eu rksu yhdessä Tl sens snunn sprrn Tl plvelum yhdessä Suumnen ryhmähnkkeeseen sen yöphn Julknen mn vn vesnä Ryhmähnkkeen kusnnukse mks Tekes Tl vsv ms kusnnukssn rvess Tekesrhuksell Tusryhmänä RAKLI, ATL, SKOL, RT ARA

11 Ryhmähnkkeen vee Askslähösyys -plvelu Teknlg rksu Lu kusnnusehkkuus Rsken hlln Hnkn-, euus- spmusmll

12 Tlrgnsden hsee Kehämslähösyys Suumnen Vurvkuus yhesyö Tulsen ulksuus

13 T m A T m A T m A T m A Tl A Tl B Kupp Knesö- s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tl A Tl B Kupp Knesö - s Julknen m Kun B Kun A Asun- s Tlrgnsden kkmnen Yrysryhmen kkmnen Plen eumnen Rksuen lkumnen Hnkkeen läpven Hnkeyöp Rksuyöp Mrkknyöp Käyöönyöp T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s T m A T m A T m A T m A Tl A T l B Kupp K n e s ö - s Julknen m Kun B Kun A A s u n - s Tekes-hkemus Tusryhmä

14 Tlrgns & kehämseem Vlvnknsul Oy Rmäen Umhll Oy Umhlln peruskrus lennus & peruskrusknsep kunnlle Hnkn- spmusmll Energ- elnkrehkkuus Käyön knen euus Krklln Hul Oy Am Asl Oy Asun-skeyhöden Asun-skeyhöden ryhmähnkeknsep hnkesuunnelu-prsess spmusknnusee Hnkesuunnelm Temllnmnen Prekpnkn käyöön Pen nd Hmmer SATO Oy Asuns Tl A Tl B Kupp Knesös Grnlund Vukrlyhön peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Suunnelun negrn KVR ms. Energehks rksu Tlkeskus, Esp Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Elnkrkusnnukse Kun A Kun B Tlkeskus, Oulu Kulurkennuksen peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Julknen m A Julknen m B Julknen m C ISS Prk Helsngn ylps Frnzenn peruskrus päväkdks Hnkn- spmusmll Allnssmlln svelmnen Energ- elnkrehkkuus Sen-Knesö luvun vrsln peruskrusknsep Hnkn- spmusmll Ssälmrksu Energ- elnkrehkkuus Lu Nurmärven umhllyhö*

15 Asun- s Kun A Tl A Kun B Tl B Julknen m A Kupp Julknen m B Knesös Julknen m C Ryhmähnke = yryshnkkee + pl Tekes rh Tl rh Oms rh Prekknsul Käyää Yhesyökumppn Isännösäms Am Asl SATO Oy Krklln Hul Oy Espn Tlkeskus Oulun Tlkeskus Helsngn Ylps Kupn ln m Senknesö Knesös X Rmäen Umhll Oy* Pääsuunnel Erkssuunnel Tl Pääurks Tm Asnunknsul Pl Ryhmähnke Tl suuv mn yöpnksens mksmseen, kehysyöphn ulksuueen Vsn krdn Tekesn mksmn Yryshnkkee Tl euv, mhdllnen Tekes-rhus Teuus mn yönä + knsuln plveluuen uell Plkhee Yryshnkkeden kehämslus Ryhmä- yryshnkkeden uk snunemus Nurmärven umhllyhö*

16 Hnkkeen läpven Hnkkeen kkmsvhe Kehämsvhe Työp Jlkumnen vesnä 1. Hnke prek 2. Pl rksu 3. Plvelu mrkkn 4. Rksu p Hnkekrdnn vesnä TEKES RAHOITTAA

17 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 3. Kerus 1. kehämsyöps

18 Kehysyöpn ulkse 1. Krusrkenmsen nykyl hsee KR Tukefn hnkkeen ulkse susukse Askslähösyys Yhesmnnn vee knnusme Tun, suunnelun negrn musvrmuus Hseluulkse Krusrkenmnen lh älessä Vlv penl 2. Tlrgnsden kehämshnkkeden esely rvn

19 Kehysyöpn ulkse 2 3. Krusrkenmsen plveluden kehämsken Muuksen drver Askslähösyys rv skklle Kumppnuude Inegrdu euusmud Tmuskeun hlln Prsesselu Hnkkeen prhks elu Tlen me muusen läpvemseks Vmnen Ismpen kknsuuksen vsuun ksvmnen Tveden vesmnen Hnknen vlnkreeren lenmnen Knnusmen käyöön Yhesmn Tlyhesyö 4. Hnkkeen vhee eenemnen

20 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4. Yhesmnmll preken eumsess

21 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.1 Vulukvenen llnsshnke Helsngn ylps Rkennums HTJ

22 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.2 Yhesmnmll prekeuuksss Jyrk Kenänen Swec PM

23 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 4.3 Ryhmäyö: yhesmnmlln svelmnen

24 Allnssn / yhesmnmlln hyödy Yhenen nress Yhese vee rsk Yhenen nress Yhesyön henk Yhesmnnn prnumnen Yhesmn Yhenen suumnen myymnen Lumuksen rkenumnen Suumnen yhesn vesn Suumnen kuvuus Rsren vähenymnen (esm. lsäyö) Rsken hlln Penemp euusrsk Asksrpeen humn Tllle suuremp hyöy Tln rpesn vsmnen Läpmenk Lyhyemp euus Osmsen hyödynämnen Kkken spulen smsen hyödynämnen Lu kehämspenl Lu Rksun kuv prnmnen Hnkkeen rkenumnen Suuremp nnvpenl

25 Allnssn / yhesmnmlln kehysrpee Hnknprsess Hnknprsessn kevenämnen Vlnprsessn kevenämnen Vlnkreeren pnus (hnnn merkys penemmäks) Orgnsumnen Allnssn rgnsn, rl ehävä Kumppneden vhmhdllsuus Alhnknen hlln Kuvukse mll Allnssmlln mnnn kuvukse (rve) Tmnmll Spmukse Käyöön- elnkrvhe Allnss kumnen käyöönvheess Elnkrvsuu Askkden lppukäyäen humn Lppukäyään rpeden humn Asennelms smnen Asennemuus Allnssymmärryksen srämnen kk keuss Yhese rv vee Osmnen Vrulrkenmsen hyödynämnen Temllnmnen mukn hnkkesn Ongelmnrksu Ongelmen rksu käyännössä Vsuu rdnrksu käyännössä esm

26 Allnssn / yhesmnmlln svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Oppen hyödynämnen penemmssä khess Hyödynneävssä ryhmäkrushnkkess Trvn spmusmll sun-skeyhölle Yhesmnmll spmusknnusme sellsenn kkss hsvss hnkkess PJ-urk veävssä llnssn suunn Sä mlmp kynnys, mä hsvmp hnke

27 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5. Krusrkenmsen uus knsepe

28 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.1 Askkn rpesn vsmnen vrulrkenmsen kenn O Alhv, Fr Oy

29 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.2 Krusrkenmsen ulevsuuden knsep Juh Slmnen, Cns Oy

30 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.3. Tellnen esvlmsus yyppkerrslen peruskrmsess Pekk Jlnen, Upnr Oy

31 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 5.4. Ryhmäyö: euusmud knsep

32 Uusen euusmuen knsepen edu Kusnnusehkkuus uvuus Aksääsö Läpmenn lyhenemnen Kusnnussääsö Ldun prnemnen vrheden vähenymnen Tslusuus Prsessen yksnkersumnen Sääsöpenl Eukäessuunnelu vlmselu Tunnn suunnelun huksen läpven (mllnnus-esvlmsussennus) Teuusn häröden mnmn Resurssen käyön ehsumnen Av mhdllsuuks knn ellses vlmseuss khess > penl Mhdlls suure vlyym Askslähösyys Askslähösyys / knkre Mhdlls skkn rvn lsäämsen ksvmll rääälönnn mhdllsuuks ellsen unnn kenn Mhdlls eukäeshnnelun elnkrmllnmsen Käyeävyys hullevuus Elnkren hlln Temll skkden käyöön (vsulsn)

33 Uusen euusmuen knsepen kehysrpee Suunnelu- euusrksu vlm yyppsuunnelm käyöön (mhdllsmn kuvn prnmsen) Vlm rksu käyöön (srreävä knesöä) E käy kkkn lnesn (mm. pkllse purkuyö) Tunmeneelmä Tunnn hus Työnsuunnelu unnnhus E su nykyseen unnn hukseen Muusöden hlln Srunnn rääälönnn yheensvmnen Asksrpeden humn Arvn umnen skklle käyön kunnsspdn helpmnen Osmnen Tlen, suunnelden rkenen kulumnen ellsmsen euhn Suunnelden urksden kulumnen Kkemusen puue Osmnen Sääely Sääelyn esee Tlen kvn Käyäen humn Vrulrkenmnen Temllnmsen hyödynämnen Temllnnus hvnnlls > myy kerrkennulle

34 Uusen euusmuen knsepen svelmnen mn hnkkesn Mhdlls svelmskhe Tulevsuudess ullkkrkenmnen lsäkerrsen eumnen, luulvs myös pukremn Tyyppkhee, mnsev knesö, hell, hvkd Mnenlsn rksuhn Mkä meyää? Elnkrrsk vr. vähänen kkemus Rsken k? Kyllä svelmnen n mhdlls?

35 Ryhmäyön ulkse Kumppnuus & yhesmn Orgnssdkse Lkemnsuhde Yhenen rgns herrk Henknen pääm lumus vurvkuus myymnen pelsäännö Yhenen prek Yhenen nress kupllnen mll knnusme

36 Ryhmäyön ulkse Temll A>S>R>Y Tellnen un Prek Elnkr Energehkk uus Yhesmn xxxxx Tunsyse emn muus Hnkn, spmus- kupllse mll

37 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6. Hnkkeen veden hmnen mnsuuksen rvn

38 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.1 Cse Mer-Mn kulu Espn Tlkeskus

39 On ulsvkuuksln mmrkknden hllvuudeln erls hnkke Erlse hnkkee vv erls yhesyömlle, Teuusmu, resursse nkäyöä

40 Erlse hnkkee Krlc n nelkenässä

41 As Wg% M l psee Krke psee Prekn kulun pävyyden merkys 15 % E merkysä 3 Vlmsuv kulun mukses Prekn ksemmn vlmsumsen lppuueen käyöönn rv llle/skklle Prekn eumseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle 5 % e rv 4 Suur rv 5 % Alhse urvllsuusrsk nml merkys Prekn eknnen hsvuus 5 % Alhnen 2 Erän hsv Prekn ympärsösdenhsee merkys Prekn euus heu pln häröä sukklle/ympärsölle Prekn euuksess käyeävä eknlg Hnkkeess n penl nnvd uus rksu 5 % Nrml hsee merkys 3 Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Pkkeuksellsen krke hsee merkys 10 % E häröä 5 Aheu helps merkävä häröä 5 % Kkk rvv eknlg n sbl esu 2 Trvn pln vn uu eknlg 5 % erän ml penl 2 erän krke penl Prekn bude 20 % välä 3 erän kreä Tlll n sms, ymmärrysä yhesmnurks hlu m nssä 5 % e dells sms, ymmärrysä ekä hlu m nssä Prekn luuden muus 5 % Lu e vd muu 2 Prekn sdsryhmä nden vkuus 5 % Tln rsksreg 10 % Ulkpulsll sdsryhmlä n vähän nllä vn mnmlnen vkuus E rsken kms/rsk srreeään eulle en se erän krke smnen, ymmärrys sekä hlu m nssä Suurekn luuden muukse v mhdlls Ulkpulsll sdsryhmlä n pln nllä n erän merkävä vkuus Rsken hllnsmnen krke h k rskeä krke Teuusmuen rvnvhee 1. Hnkkeen mnsuuksen rvn 2. Sveluven uusvhehen vln PCI & Vsn 100 % Yheensä - 0,30 1,05 0,40 0,75 0, ,10 3. Prekmuksen vee 4. Teuusmuen nlysn SWOT PCI Vsn Oy ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Lkennevrs Prek 30.lk.12 Vhvuude Hekkude Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % Mhdllsuude Uh 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 % Lur Merkll An Prnen

42 Hnkkeen mnsuuksen rvn As Wg% Ml psee Krke psee Käyääryhmen mnn vee sekä nden vkuuksen merkys Hnkkeen kulun merkys (kulukrsyys) Vkuus vähänen E merkysä Vkuus merkävä Vlmsuv kulun mukses Hnkkeen npemmn vlmsumsen rv llle/skklle (läpmenkkrsyys) E rv Suur rv Hnkkeeseen lyvä urvllsuusrsk nden merkys llle Hnkkeen eknnen hsvuus käyeävä eknlg Hnkkeen ympärsökreer Hnkkeen euuksen härö sukklle/ympärsölle Hnkkeen penl nnvd uus rksu Hnkkeen rhus kusnnukse (rhus/kusnnuskrsyys) Hnkkeen usvuus muukslle euuksen kn Nrml urvllsuusrsk merkys Hsvuus lhnen käyeävä eknlg esu Nrml hsee merkys E häröä Erän ml penl E krnen Lu rksu e vd muu Krke urvllsuusrsk pkkeuksellsen krke merkys Erän hsv rvn pln uu eknlg Pkkeuksellsen krke hsee merkys Aheu helps merkävä häröä Erän krke penl Erän krnen Suurekn muukse (luus, rksu) v mhdlls Hnkkeen sdsryhmä nden vkuus Vähän sdsryhmä, mnmlnen vkuus Pln sdsryhmä, merkävä vkuus Tln smnen vlmus m yhesmnmlless Vähänen kkemus Erän kkenu Tln rskenhllnkuluur: kpsee vlmus hll rskeä Tllnen rsken sr Sregnen rsken hlln l näkökulm rsken hllnn Yheensä 0 % PCI & Vsn 0 % Yheensä ,00

43 Hnkkeen mnsuuksen rvn Arvdn mnsuude sekll Määrellään käyökelpse euusmud. Vhehs euusmu: KU, KVR, PJU, PJP, PPP, Allnss, Tulksen peruselu pääös nlysvs euusmuds sekä hnkkeen sumnen nelkenään euusprekn näkökulms.

44 Teuusmunlyys Hnkkeen smnen nelkenään Teknlg Jusvuus Läpmenk Innv Akulu Rhus Käyäälähösyys Härö Ympärsökreer Cy-kulu Hnkkeen nelkenään smseen vkunee ekä Esmerkks Käyäälähösyys sen merkys lsää kmplekssuu Cy-kulu v eryssms nälle n vkemp löyää mrkknl sms. Innvmhdllsuus lsää ulsvkuusmhdllsuu Nrml kusnnusrv, vähäse eknlgse hsee, e rve usvuueen ne. ekevä hnkkees sndrdueen mrkknl löyyy pln päevä r.

45 Prekmuksen vee 30 % Kusnnukse 100,00 % A 1 Invesn 60,00 % A 2 elnkr 40,00 % 20 % Akulu 100,00 % B 1 Suunneluvheen kulunpävyys 50 % B 2 Teuusvheen kulun pävyys 50 % 20 % Tmnnllsuus lu 100 % C 1 Käyääryhmen mnn vee 50 % C 2 Lppuueen lu ympärsökreeren humn mnen 50 % 10 % Ympärsö 100 % D 1 Rkennuksen svelumnen ympärsöön 60 % D 2 Työmden ympärsövkuusen humn mnen 40 % 5 % Turvllsuus 100 % E 1 Rkenmsknen urvllsuus 100 % E 2 15 % Suunnelun euuksen hus 100 % F 1 Suunnelun hus vrnmsprsess 60 % F 2 Teuuksen hus, vurvkuus vesnä 40 %

46 Teuusmuen nlysn PCI Vsn Oy Lkennevrs Prek 30.lk.12 ST Kknsurkk PJP PJU vheh 5 vheh 6 Wg% psee psee psee psee psee psee 30 % 100,00 % A 1 50,00 % A 2 50,00 % 10 % 100 % B 1 50 % B 2 50 % 20 % 100 % C 1 70 % C 2 30 % 20 % 100 % D 1 70 % D 2 30 % 15 % 100 % E 1 50 % E 2 50 % 5 % 100 % F 1 50 % F 2 50 %

47 KU/SWOT Vhvuude Tedeään mä sdn hyvällä suunnelun huksell Tedeään kusnnukse, kun lll n kusnnuseu Akulu hlln Penrsknen mll Tln näpessä vurvkuus eenkn suunneluvheess Suunneluun vdn vr räväs k Hekkude Muukse vke mksv Jäykkä, e le keerä Suunnelln vrmn päälle, e välämää löydeä edullsmp rksu Rkenn suunneluhus kusnnuseu e vd hyödynää suunneluvheess Mhdllsuude Vlnkreerellä knnusmll mhdllsuus h lppuuls Uh hun suunnelm hv hekkn lppuulkseen Mhdllse lsä- muusyö nsv kusnnuks merkäväskn

48 Arkkeh- pääsuunnelu + rkennussuunnelu + kknsurkk Tln prsess Arkkehdn pääsuunneln klplumnen Suunneluryhmän klplumnen Kknsu rkn klplumnen Urkn vsn sekä käyöön Suunnelun hus Teuuksen hus urkn vlvn Klplumsen vlnkreer Neuvelumeneely * Rksu * Kyvykkyys * Hn Neuvelumeneely * Lu * Hn Reu meneely * Hn * Lu + knnusme? Tln smnen resurssrpee Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Kulurkenmsen smnen Käyäärpeden unemnen Sdsryhmäyö X kpl Vhvuude Hyvällä suunnelun huksell sdn hluu lppuuls Suunneluun vdn vr räväs k Rsk hlln kulukhess Hekkude Suunnelln vrmn päälle Rkenn suunnelun hus kusnnuseu e le käyeävssä Jäykkä mll hun suunnelm hv hunn lppuulkseen Humv Tuu mll, ll hyvä nnsumsen edellyykse, eenkn kun vlkuu hyvä plvelunu Knn knnää hum vlnkreerehn mhdllsn knnusehn Kykeneekö rkennu mksmllses hyödynämään kulurkenmsen smsn?

49 Tulksen ehdus hnkkeen euusmudks peruseluneen ssäläen hnkkeen mnsuuksen rvnnn, prekmuksen vee, vluen euusmuvhehen nlyysn sekä rv nden vhvuukss, hekkukss, mhdllsuukss uhs ln resursnns hnkkeen kulus

50 Krusrkenmsen ryhmähnke: 1. kehysyöp 6.2 Ryhmäyö: hnkkeen mnsuuksen rvn

51 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Sn hnke Hnkkeen knnvuus Elnkrehkkuus Energehkkuus Läpmenk Tl- hunes-lsuhedenhlln ln resurss Asksrve Kupunkkuv suelu Teknnen rksu Teuuksen kse h Kknskulu Rhus helpp Tmmrkknn hllvuus vke

52 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Oulun hnke Turvllsuus Innv Rkenmsen häröömyys (melu yms.) Läpmen (vheseu) Läpmenk Vurvkuus sdsryhmäyhesyö Tleknkk Ympärsövkuukse (SR2)) ln resurss Tln vlmus yhesmnmlln Tln vlmus rsken kmseen Teknlg helpp Tmmrkknn hllvuus vke

53 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Rmäen hnke Läpmenk (vheseu) Käyäärpee Energehkkuus Ssälmlsuheden hlln Teknlg ln resurss Kusnnukse Elnkr Kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

54 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Espn hnke ssälmlsuhee käyäen mnn vee käyöönkulu euuskusnnukse ln resurss len usvuus käyön ympärsövkuukse rhus nnv urvllsuus eknse rksu eumsen ympärsövkuukse kknskulu kknskulu kknskulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

55 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: HY:n hnke* käyäen mnn ssälmlsuhee Käyääyhesyö euuksess euuskulu ulksuus vurvkuus Suelu? kknskulu * Asemn nelkenään: Vsn Oy helpp Tmmrkknn hllvuus vke

56 vähänen vkuvuus merkävä Ryhmäyön uls: Asln hnke rhus euuskulu sdsryhmä vurvkuus skkden sukkden vee elnkrkusnnukse / lu knesön rvn mudsus euuksen knen us lsmnen resurss ympärsövkuukse urvllsuus suunnelukulu helpp Tmmrkknn hllvuus vke

57 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp Trs

58 Työpn vee Työpss hden vlmselln kehämshnkkeden vee kehämshnkkeden yhesyökumppnelle seev vmukse vln plpreken vee plen euuksen vlnperusee spmusknnusme

59 Ohelm: rs / Kl 8.30 Ryhmäyö: Kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln Kehämsen vee yhesyökumppnelle / plvelumlle seev vee dukse sekä vlnprsess purku & kmmenn Plhnkkeden vee, vlnkreer spmusknnusme Peruskruspreken vee euusen vlnkreer Kupllsen mllen peree purku & kmmenn kl Jkme men preken läpven, men äsä eeenpän? kehysyöpn 3 ssälö nkh sekä eemsemnr Pävän plue, n p kl Luns pääös

60 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 7. Ryhmäyö: kehämshnkkeden vee yhesyökumppneden vln

61 Tlrgnsn vee kehämshnkkeelle Kehämsen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

62 Tlrgnsn dukse vlvl yhesyökumppnel Tln dukse kehämsyöhön vlvl yhesyökumppnel Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % - x % - x % Yheensä 100 %

63 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 8. Ryhmäyö: plhnkkeden vee, vlnkreer knnusme

64 Plprekn vee Hnkeeuuksen vee Pn-% 1. xxxxx x % 2. xxxxx x % 3. xxxxx x % 4. xxxxx x % 5. xxxxx x % x % Yheensä 100 %

65 Plprekn vlnkreer Vlnkreer hnkkeen eulle Pn-% 1. xxxx x % 2. xxxx x % 3. xxxx x % 4. xxxx x % 5. xxxx x % x % x % Yheensä 100 %

66 Plprekn spmusknnusee Spmusknnusee Snk Bnus 1. xxxx xxxx xxxx ylys/2 lus/2 4. xxxx - x + x 5. xxxx - - Yheensä

67 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 9. Tlen kehämshnkkeden esely kmmenn

68 Kmmen Rmäen hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Kkemusen vesnä llle ärkeää Kmmene Vheseu peruskrus vku hsvl, msk vhenen käyöön premmn? Men l- llseknkk vdn hll vhesen euuksen kn? Onk hlln käyöse pmu, vk käyöä lsää? Men hlln mnn käyääryhmä hlln? Mllnmnen plvelee myös melkuvmrkknn Mllnmnen päs vedä vrulrkenmseen skk s. hnkkeen euus vhesus päs smuld mlln ku Tves puuuu yhesmnmlln rkenmnen yhesmnnn rgnsn, k vs ns hnkkeen eumsen edellyykseks Asksnäkökulm vs näkyä vhvemmn myös vess, vhenen euus n ken skkden plvelemseks

69 Kmmen Oulun hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl xxxxxxx Kmmene Pysyäänkö len käyöse nsmn kulun kuluken ulkpulell Men hll ulkpulnen käyö?

70 Kmmen Espn hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl veen ppmsympärsön lumnen käyäen sllsmnen käyöseen nsmnen euusen npeumnen väsölen hlln elnkren hlln hnknln svelmnen euusprsessn usvmp hlln yhesmn rkennun, suunneln eun kesken Kmmene Mlm sylelevä vee? Allnss sus hyvn, Vulukvenen mll kevenneynä? Rsknä kupungn pääöksenek Men hnke hlln Hlmss? Vsk kupungn veeks len ppmsympärsön, peuksen käyöseen yhdsämsen?

71 Kmmene HY:n hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl uus euusmu, kevenney llnssmll yhesen veden rken hlln knnusmen käyö suunnelu urknryhmen vln erkseen yhdessä käyääryhmen hlln käyään kykemnen prsessn Innvvsuus- yhesyökykyvmukse plveluul Kmmene men hll kupunkbyrkr? mnkälnen klpluus- hnknprsess? Onk HY:llä vlmu ls plnnern käyöön?

72 Kmmen Asln hnkkees Kehämshnkkeen mnspree ln knnl Aln luuuneden seneden muumnen Hnklpllun ueen muumnen plveluprsessks Asunnn rvn nsmnen pkkrempn yheydessä Asksnäkökulmn mnpulnen hlln: hn, h klppunäkymä Mllnmsen vsulsnnn hyödynämnen lyhöremnss Kmmene Lyykö hnkkeeseen väsölen / vrwc-len hlln? Mllnnenk hnke / vsulsdnk? Teul v v urkn ehdks fyyssen mllen äresämsen Onk Aslll mhdllsuu vlmu vmen kusnnusmlln s. hnkkeen klplumseen vehnnll rnsklsen urkn p vehnhun unyönä ms.?

73 Krusrkenmsen ryhmähnke: 2. kehysyöp 10. Jkme plue

74 Plue Tul pln uu ulkulm Ensmmäsenä pävänä ä ln vähän k keskuselulle Hyvä nkh p käydä len hnkkeden kehämskeskuselu Hnkkee eenvä Hyvn eryyppse hnkkee ulkulm uv lsäe uuss ukss pes sekä mhdllsv knkreesen edn vhdn Seurvn lsuuksn hlun kkk l smn kn pklle, nkn sks k,, sl ppmnen euus Pln pöyhnää Pkkusen pääsn sn As lk äsenymään Om prek hhmu hrveän hyvn Hseen m ry

75 Jn Srnen An Prnen ASIANTUNTIJAPALVELUA AMMATTILAISILLE

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Tekes: Krusrkenmsen kehämnen -ryhmähnke 3. KEHITYSTYÖPAJA 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen, Vsn Allnce Prners Oy, Hln Helsnk Arpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & An Prnen Ryhmäk 1. Ryhmä Esp & Oulu Juh Ivnnen,

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke INFO- JA KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2013 eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke INFO- J KESKUSELUILISUUS 12.9.2013 Hln Helnk rpr 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen eke: Krurkenen kehänen -ryhähnke KORJUSRKENMISEN MRKKINOIS 11-12.9.2013 Jn Srnen & n Prnen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN RYHMÄHANKE KORJUSRKENMISEN KEHIÄMISEN RYHMÄHNKE Jn Srnen n Prnen, Vn llnce Prner Oy 4.6.2013 Jn Srnen n Prnen Vn llnce Prner Oy Lkkeenhdn nunplvelu Perueu keäkuu 2012 Okk Lur Merkll n Prnen M k ll Jn Srnen Eer Mlnen

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013

1. KEHITYSTYÖPAJA 16.1.2013 eke: Kren kehänen -ryhähnke 1. KEHIYSYÖPJ 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen 16.1.2013 Jn Srnen n Prnen Ryhäk 1. Ryhä epp Slkv, HY Re Rn, Oulu Juh hnen, Nurärv Juk Kuuel, SO r Lukn, Ep 2. Ryhä Jn Ihlnen, HY Mk

Lisätiedot

IrUl. L(r. \a,u j l,/"å"? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?"{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (.", ) .1CI= \ i.

IrUl. L(r. \a,u j l,/å? i\, -à (*rl. rj -t. ehdoinx+y:40. xrj > v. XV ky. \ì i. ' -?{ '?ç;: l+ r t {À- U i. 3,t (., ) .1CI= \ i. \u /"Å"? d--- ( + r À- ru v. V ky ç. Vsn Rmpuu Oy myy shuksen svuueen synyvän purun rk-neeks kheen ksus-kheeseen. ( Oss puru ehdään ämmykseen käyeävää peeä (2 s purus käyeään muvkmps-evyen vmsukseen. Vkss

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017 Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE 2016 Pääkupunkseudun Prolse ry. VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN OHJEISTUs LUOTTAMUS- HENKILöILLE Vesnä- j mrkknonohjesus luomushenklölle 2016 Ssälö: Alkusn... 3 Vesnnän j mrkknonnn suunnelus... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän loppuraportti Oln kpnk, lno lonnoke hllken eykek ol- j erveydenhollon järjeäeä j hen lyvk lek Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor. (STM Rporej j o 2013:45) Sol- j erveydenhollon järjeäln vlelryhän lopprpor

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh

(5) Toivakan kunta Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2005. (n lh (5) Tvkn kun Trkulukun Arvnkermu 2005 (n lh Arvnkermu 2005 () l. Trrkulukun j rkumn Trkulukunnn mudv puheenjhj Juh Juuel' vrpuheenhj Per Mkele ek ene Rv Mr. An Slmnenj Jrm Sludner' Lukunnn eel j?n j vlmeljn

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka dokumentointi Ohjelmson esaus ja laau Ohjelmsoeknkka dokumenon Ohjelmsoyöhön kuuluu oleellsena osana dokumenen krjoamnen laadukkaden dokumenen uoamnen vakeaa akaaulujen panaessa päälle, dokumenonnsa on helppo npsää

Lisätiedot

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite

Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite. Vaihtovirta ja vaihtojännite S-66. Elekronkan perskrss Leno III: vass Päöeho en perskykennä kondensaaor Vahovrran lyhenney merknäapa Vakea vahovra-analyys? analyys? Kompleksarmekka odellnen vahovra-analyys analyys alkaa asavrralla

Lisätiedot

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005

Pohjois-Savon paikkatietoportaalin esiselvitys. projektipäällikkö Ari Paanala 4.4. - 15.7.2005 . Pohjo-Svon pkkeoporln eelvy projekpäällkkö Ar Pnl 4.4. - 15.7.2005 RAPORTIN SISÄLTÖ:...3 1 JOHDANTO...3 2 TAVOITTEET...5 2.1 AIKAVÄLILLÄ 2005-2008 PAIKKATIETOASIOISSA TAPAHTUVA KEHITTÄMINEN:...5 2.2

Lisätiedot

Raili Gothóni 1.12.2005

Raili Gothóni 1.12.2005 Hyvnvontletomnnn osjt projetn utt opttu Rl Gothón 1122005 Koheryhmä j tvotteet Koheryhmä: Hyvnvontln yrttäjät Uuellmll Tvotteet: 1) Ant äytännön työluj j menetelmä letomnt osmseen j ltuosmsen tunnstmseen

Lisätiedot

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia.

5 VALON ETENEMINEN. Säteille voidaan antaa tarvittaessa myös polarisaatio-ominaisuuksia. 113 5 VAON ETENEMINEN Opsell lueell (nfrpun, näkyvä, ulrvole) sähkömgneenen kenä värähelee hyvn suurell juudell (luokk 1 15 Hz). Vsvs llonpuus on hyvn lyhy (luokk 1-5 m). On ss odoevss, eä hyvä pproksmo

Lisätiedot

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43

Korkeusjärjestelmä N43 Höjdsystemet N43 Revontu le 89:: :7 ur 9: urk kr j 9:9 P MA TT SÄ OPES ILY Y U 9:6. 9:7 9 ur LK. UP YÖ RÄ T HUOLTOAJO.... P. ur....... Korkeusjärjestelmä N Höjdsystemet N.. KE 66. RÄ T bk 677 LK UP YÖ US ET I IOP AP U

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Riskienhallinnan peruskäsitteitä

Riskienhallinnan peruskäsitteitä Rskenhallnnan peruskäseä Juss Kangaspuna 7. Syyskuua 2011 Työn saa allenaa ja julksaa Aalo-ylopson avomlla verkkosvulla. Mula osn kakk okeude pdäeään. Esyksen ssälö Todennäkösyyspohjanen vekehys aloudellsen

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS

ASUINRAKENNUSTONTTIEN JA -LISÄALUEIDEN VARAAMINEN, MYYNTI JA VUOKRAUS ASUNRAKENNUSONEN A -SÄAUEDEN AANEN, YYN A UOKRAUS Rkennustontit myydään, vtn vuokrtn hkemusten sumisärestyksessä. YYNHNNA Omkotitlotontit Kirkonkylä: Niemenhunrnt ääkkölä inlhti Rnt-ho Eräoh uut lueet

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet, KSU-4310: Tentti ma KSU-430/Ten 4..2008/Prof. Seppo Vranen /3 Käyövarmuuden ja kunnossapdon perusee, KSU-430: Ten ma 4..2008 Huom. Vasaus van veen kysymykseen. Funko- ja/a ohjelmoavan laskmen, musnpanojen, luenomonseden ja

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

VARAINHANKINTA!!!! Tervehdys!Pohjoismaiden!Paperitukusta!! ! Prosessi!

VARAINHANKINTA!!!! Tervehdys!Pohjoismaiden!Paperitukusta!! ! Prosessi! 1 VARAINHANKINTA TervehdysPohjoismaidenPaperitukusta Onkoyhdistyksellännetarvettavarainhankintaan?Onkojokintiettyasiajohontarvitsisitterahoitusta?Haluaisittekokerätätarvittaviavaroja laadukkaillajaennenkaikkeahelpostimyytävillätuotteilla?

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen

Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin 1.7.2004 alkaen 0.6.005 (6) Muutoksia Leuze electronic 96-sarjan valokennoihin.7.00 alkaen. Osa 96-sarjan tyypeissä muuttuu kokonaan uusiksi. Poistuvat ja lähinnä korvaavat tyypit on lueteltu sivulla 6.. Useimmissa muissa

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Aevmerkin Auiniloj korelilue. Urheilu- j virkiylveluj lue. Alueel voidn ijoi golf-kä. Meänkäielyä j -hoido ue o huomioon miemn eriyiiiree. - Riviloj j muid kykeyj uinrknu korelilue. Veilue. m kv-lue rjn

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG

POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG WC-varaosat Tuote LVI-numero Pikakoodi POHJAISTUKAN TIIVISTE GBG 5652536 LA37 NORDIC 2300/2200 HUUHTELUVENTT. TIIVISTE GBG NORDIC 2300/2200 T II/ T I/ K KIMSET 6405400001 TREVI/VIVA 9159200001 SEVEN D

Lisätiedot

'/i. 4»/ ! / i, 3"/ 7 J i. 3"/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996

'/i. 4»/ ! / i, 3/ 7 J i. 3/i. i 17. l?- 1 /* A j\l I i 8 3V B 37, 6! 3% 47, 2»/16 /3-i/ A 996 37, 37. 47, 17/. '. keus»/ /3-7, Hntalte N:o 1. Spencer-Smth männät ja tapt. Vaunu Männäntapp Keskö- Rengas- SS N:o ne 3 tuus korurat ss «5 keus vr-r., j^-.q ' 0 tuus Mall Buck 34-50, 35-50 1934-35 *f00

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 %

AP pp MÄKELÄNKANGAS 1 1/2. e=0.25 III 0.30 20 % RUUKIN TERVEYSKESKUS I 3/4. e=0.25. e=0.20 3 YS I 3/4. e=0.25 20 % MÄKLÄNKNS z P 5 YO / III 0.30 p URKK- J MUUTOSLUN RJ LIIKNNLUN RJ SÄILYTTTÄVÄ PUUSTO vk 49.98 49.93 vk 0 % 4 URKKRJ / MUUTOSLU +3 m 38 9 599 Lattia +570 8 705 40 946 580 9. O I 3/4 3 YS I 3/4 4 Paikoitus

Lisätiedot

KESKUSRIKOSPOLIISI, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

KESKUSRIKOSPOLIISI, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut KESKUSRIKOSPOLIISI, uden 2017 tulsspmuksen tunnusluut RIKOSTORJUNTA - tmnnallnen tehkkuus, tutkset ja laadunhallnta TALOUDELLISUUS T Tate Tmntamenmäärärahat, 1000 eura Henklötyöudet, aktnen työaka Rkstrjunnan

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu

Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robu Johdnto Numeers rtsumenetelm ytett ess on oltv stys nden mtemttsst perustest se nden soveltuvuudest j truudest. Tetooneohjelmn on oltv vrheet n j robust el yenev tunnstmn teht v t sngulrteett, jot se e

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR)

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) 1(5) Henkötstt, Ertyspveut 1 ertyspveut@tstkeskus.f Ruutunestt yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä (YKR) stkeskuksen krttruuduttset (5 x 5 ) tstnestt Suen ypärstökeskuksen (SYKE) yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä

Lisätiedot

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi Hpjärven IV IV Urkujuhl 8.-14.11.2010 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI OULUN HIIPPAKUNTA www.hpjrvenseurkun.f Pspn ervehdys Hyvä juhlver Hpjärven Urkujuhlen suojeljn ehävä on mnulle melus kunnnosous. Kun kselen ämän

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia

Elintarvikealan pk yritysten markkinointiosaamisen kasvattaminen: kohti tutkijoiden, kehittäjien ja pk yrittäjien yhteistyömallia Tukimusprofessori Hrri Luoml Elinrvikeln pk yriysen mrkkinoiniosmisen ksvminen: kohi ukijoiden, kehiäjien j pk yriäjien yheisyömlli Esiys Ruok Suomi seminriss 20.11.2008, Arkikum, Rovniemi Hnkkeen lähökohd

Lisätiedot

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58

Kattoläpiviennit KATTOLÄPIVIENTISARJA VILPE. Tuote LVI-numero Pikakoodi SOLAR TIILI MUSTA TM85 SOLAR TIILI RUSKEA AD58 Kattoläpiviennit Tuote LVI-numero Pikakoodi 5289200 WF99 SOLAR TIILI MUSTA 75602 SOLAR TIILI RUSKEA 75604 SOLAR TIILI HARMAA 75607 SOLAR TIILI TIILENPUN. 75609 SOLAR PELTIMUSTA 75612 SOLAR CLASSIC MUSTA

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Keittiöaltaat ja -varusteet

Keittiöaltaat ja -varusteet Keittiöaltaat ja -varusteet Tuote LVI-numero Pikakoodi UPOTETTAVA-ALLAS STALA LYRIA 5922146 ZG80 L50-60 1-ALT HANA-ALUEELLA PUHDISTUSAINE FRANKE TWISTER RST PINNOILLE CUT-4 KOIVUA KANTTIALLAS STALA DESIRE

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

NUMMELAN CITYMARKETIN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET T UMM TYMKT UKS KTST VKUTUKST ähtöohdat uelan ityaret laajenee noin errosneliöetrin uudella liietilalla aajennus johtaa uutosiin pysäöinnin järjestelyissä Uusia pysäöintipaioja ei uitenaan tule uin yenunta

Lisätiedot

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU

36. 38.0 36.6. jäähallin sisäänajo 33.2 34.0 32.7. grilli 33.3. pienteollisuusrakennus. huolto- k rak. 33.7 16K 33.5 40.6 16P HINTSAKNAAPIN KATU ÄNNIKÖNKATU SUURPÄÄNKATU HINTSA KNAAPIN KATU S= S= S= S= S= S=............ S= S= S= S= S= S= SYÄSTABILOINTI S PAALULAATTA S Mr BETONIARINA Tä/S.........................................................................................................................

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

Malliratkaisut Demot

Malliratkaisut Demot Malliratkaisut Demot.. Tehtävä Edellinen tehtävä voidaan ratkaista mm. Bellman-Fordin, Floyd-Warshallin tai Dikstran algoritmilla. Kyseessä on syklitön suunnattu verkko, oten algoritmi. (lyhimmät tiet

Lisätiedot

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat:

MUODONMUUTOKSET. Lähtöotaksumat: MUODONMUUTOKSET Lähöoaksuma:. Maeraal on sorooppsa ja homogeensa. Hooken lak on vomassa (fyskaalnen lneaarsuus) 3. Bernoulln hypoees on vomassa (eknnen avuuseora) 4. Muodonmuuokse ova nn penä rakeneen

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA Lte nr: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympärstöterveydenhult ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 Hyväksytty ssl- j terveyslutkunnss 2 01.03.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 2 VALVONTAKOHTEET

Lisätiedot