L U O T T A M U K S E L L I N E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L U O T T A M U K S E L L I N E N"

Transkriptio

1 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio PAKKAUSSELOSTE Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit (Losartaanikalium/hydroklooritiatsidi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekissa. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Losartan/Hydroklortiazid Orifarm on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin otat Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta 3. Miten Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Losartan/Hydroklortiazid Orifarm on angiotensiini II -reseptorinsalpaajan (losartaanin) ja diureetin eli nesteenpoistolääkkeen (hydroklooritiatsidin) yhdistelmälääke. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm on tarkoitettu korkean verenpaineen (eli essentiaalisen hypertension ) hoitoon. 2. ENNEN KUIN OTAT LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM -VALMISTETTA Älä ota Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta - jos olet allerginen (yliherkkä) losartaanille, hydroklooritiatisidille tai Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen jollekin muulle aineelle. - jos olet allerginen (yliherkkä) muille sulfonamidijohdoksille (esimerkiksi muille tiatsideille, kuten joillekin antibiooteille, esim. sulfa-trimetopriimille. Tarkista asia lääkäriltäsi, jos olet epävarma). - jos arvelet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta (katso myös kohta Raskaus ja imetys). - jos imetät. - jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta. - jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai munuaisesi eivät tuota virtsaa. - jos sinulla on liian matala kalium- tai natriumpitoisuus tai liian korkea kalsiumpitoisuus, joita ei pystytä korjaamaan hoidoilla. - jos sairastat kihtiä. Mod , sivu 1

2 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio Ole erityisen varovainen Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen suhteen, jos - sinulla on aiemmin esiintynyt kasvojen, huulten, nielun tai kielen turpoamista. - käytät diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä). - olet suolan käyttöä rajoittavalla dieetillä. - sinulla on esiintynyt rajua oksentelua ja/tai ripulointia. - sairastat sydämen vajaatoimintaa. - jos sinulla on tai on ollut lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta tai maksasairaus. - sinulla on munuaisvaltimon ahtauma (munuaisvaltimoahtauman aiheuttama verenpainetauti) tai vain yksi toimiva munuainen tai sinulle on äskettäin tehty munuaissiirto. - sinulla on valtimonkovettumistauti (ateroskleroosi) tai angina pectorista (sydämen heikentyneestä toiminnasta johtuvaa rintakipua). - sinulla on aortta- tai hiippaläpän ahtauma (sydämen läppien ahtaumia) tai ns. hypertrofinen kardiomyopatia (sydänlihaksen paksuuntumisen aiheuttava sairaus). - olet diabeetikko. - sinulla on ollut kihti. - sinulla on tai on esiintynyt allergiaa, astmaa tai nivelkipua, ihottumaa ja kuumetta aiheuttava sairaus (lupus erythematosus disseminatus eli LED). - veresi kalsiumpitoisuus on korkea tai kaliumpitoisuus matala tai noudatat vähäkaliumista ruokavaliota. - olet menossa anestesiaa vaativaan toimenpiteeseen (myös hammaslääkärissä), leikkaukseen tai lisäkilpirauhasen toimintaa mittaaviin kokeisiin - kerro lääkärille tai terveydenhoitohenkilökunnalle, että otat Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -tabletteja. - sairastat primaarista hyperaldosteronismia (sairautta, joka johtuu lisämunuaisen poikkeavuuden aiheuttamasta aldesteroni-hormonin erityksen lisääntymisestä). Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen otto Kerro lääkärille tai apteekissa, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Nesteenpoistolääkkeillä, kuten Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen sisältämällä hydroklooritiatsidilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. - Litiumia sisältäviä valmisteita ei pidä ottaa Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen kanssa ilman lääkärin tarkkaa valvontaa. - Erityisiä varotoimia (esimerkiksi verikokeita) saatetaan tarvita, jos käytät kaliumlisiä, kaliumia sisältäviä suolavalmistetta tai kaliumia säästäviä lääkkeitä, muita diureetteja (nesteenpoistolääkkeitä), joitakin ulostuslääkkeitä, kihdin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tai rytmihäiriö- tai diabeteslääkkeitä (suun kautta tai insuliinipistoksina). - On myös tärkeää, että lääkärisi tietää, jo otat muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, steroideja, syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kipulääkkeitä, sieni-infektioiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tai niveltulehduslääkkeitä, korkean kolesterolitason hoitoon tarkoitettuja resiinejä, kuten kolestyramiinia, lihaksia rentouttavia lääkkeitä, unilääkkeitä; opioideja, kuten morfiinia, verenpainetta kohottavia amiineja, kuten adrenaliinia tai muita saman ryhmän lääkkeitä; (suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä tai insuliinia). - Ilmoita lääkärille Losartan/Hydroklorotiazid Orifarm -valmisteen käyttämisestä myös, jos sinulle tehtävässä tutkimuksessa käytetään jodivarjoainetta. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen otto ruuan ja juoman kanssa - Näiden tablettien ottamisen yhteydessä ei ole suotavaa juoda alkoholia: alkoholi ja Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmiste saattavat vahvistaa toistensa vaikutusta. - Liialliset ruokasuolamäärät saattavat heikentää Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen vaikutusta. - Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen voi ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään Mod , sivu 2

3 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio vatsaan. Raskaus ja imetys - Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta ei pitäisi käyttää raskauden 12 ensimmäisen viikon aikana, eikä sitä saa käyttää 13. raskausviikon jälkeen, sillä valmisteen käyttö saattaa olla haitallista sikiölle. - Jos tulet raskaaksi Losartan/Hydroklorotiazid Orifarm -hoidon aikana, kerro asiasta heti lääkärillesi. Ennen suunniteltua raskautta hoito vaihdetaan sopivaan vaihtoehtoiseen hoitoon. - Jos imetät, älä käytä Losartan/Hydroklorotiazid Orifarm -valmistetta. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Käyttö lapsille ja nuorille Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen käytöstä lapsille ei ole tietoja. Siksi Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta ei pidä antaa lapsille. Käyttö iäkkäille potilaille Losartan/Hydroklortiazid Orifarm tehoaa yhtä hyvin ja on yhtä hyvin siedettyä useimmilla iäkkäillä ja nuoremmilla aikuispotilailla. Iäkkäille potilaille tarvitaan yleensä sama annos kuin nuoremmille potilaille. Ajaminen ja koneiden käyttö Kuin aloitat tämän lääkehoidon, älä ryhdy keskittymistä vaativiin suorituksiin (kuten ajaminen ja vaarallisten koneiden käyttäminen), ennen kuin tiedät, miten siedät lääkettä. Tärkeää tietoa Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen sisältämistä aineista Losartan/Hydroklortiazid Orifarm sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on joidenkin sokereiden sietokyvyttömyys, ota yhteys lääkäriisi ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM -VALMISTETTA OTETAAN Ota Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Lääkäri päättää sopivan Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -annoksen tilasi ja muun lääkityksesi perusteella. On tärkeää jatkaa Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen ottamista niin pitkään, kuin lääkäri on määrännyt, jotta verenpaineesi pysyy tasaisesti hallinnassa. Korkea verenpaine: - Tavanomainen annos on useimmille verenpainepotilaille yksi tabletti Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50/12,5 mg -valmistetta vuorokaudessa verenpaineen hallitsemiseksi 24 tunnin ajan. - Annosta voidaan lisätä kahteen Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50/12,5 mg -tablettiin vuorokaudessa tai annos voidaan vaihtaa yhteen Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100/25 mg -tablettiin (suurempaan vahvuuteen) vuorokaudessa. - Enimmäisannos on kaksi Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50/12,5 mg -tablettia vuorokaudessa tai yksi Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100/25 mg -tabletti vuorokaudessa. Jos otat Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi Jos otat yliannostuksen lääkettä, ota heti yhteyttä lääkäriin, jotta pääset nopeasti hoitoon. Voit myös kysyä neuvoa Myrkytystietokeskuksesta (puh ). Yliannostus saattaa aiheuttaa verenpaineen laskun, sydämentykytystä, pulssin hidastumista, veren koostumuksen muutoksia ja nestehukkaa. Mod , sivu 3

4 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio Jos unohdat ottaa Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta Pyri ottamaan Losartan/Hydroklortiazid Orifarm lääkärin määräyksen mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jatka lääkkeen ottamista normaalin aikataulun mukaan. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -lääkekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos joitakin seuraavista oireista ilmenee, keskeytä Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen ottaminen ja käänny välittömästi lääkärin tai lähimmän ensiapupoliklinikan tai sairaalan puoleen: Vaikea allerginen reaktio (ihottuma, kutina; kasvojen, huulien, suun tai nielun turvotus, joka voi aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia). Tämä on vakava mutta harvinainen haittavaikutus, jota esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla :sta mutta harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta. Saatat tarvita kiireellistä ensiapua tai sairaalahoitoa. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: Yleiset haittavaikutukset (esiintyy alle yhdellä kymmenestä mutta useammalla kuin yhdellä sadasta): - yskä, ylähengitysteiden infektio, nenän tukkoisuus, poskiontelotulehdus, muut nenän sivuontelo-ongelmat - ripuli, vatsakipu, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt - lihaskipu tai -krampit, jalkasärky, selkäkipu - unettomuus, päänsärky, heitehuimaus - heikkous, väsymys, rintakipu - kohonnut kaliumpitoisuus (joka voi aiheuttaa rytmihäiriöitä), kohonnut hemoglobiinipitoisuus. Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy alle yhdellä sadasta mutta useammalla kuin yhdellä tuhannesta): - anemia, punaiset tai ruskeat täplät iholla (joskus etenkin jalkaterissä, säärissä, käsivarsissa ja pakaroissa ja joihin liittyy nivelkipua, käsien ja jalkaterien turvotusta ja vatsakipua), mustelmat, valkosolujen määrän väheneminen, veren hyytymisongelmat ja mustelmataipumus - ruokahalun menetys, kohonnut virtsahappopitoisuus veressä tai oirehtiva kihti, kohonnut verensokeripitoisuus, epänormaalit veren elektrolyyttipitoisuudet - ahdistus, hermostuneisuus, paniikkihäiriö (toistuvat paniikkikohtaukset), sekavuus, masennus, epänormaalit unet, unihäiriöt, uneliaisuus, muistin heikkeneminen - pistely tai tai sen kaltaiset tuntemukset, kipu raajoissa, vapina, migreeni, pyörtyminen - näön hämärtyminen, silmien polttelu tai kirvely, sidekalvon tulehdus (silmän punoitus), näön heikentyminen, keltaisena näkeminen - korvien soiminen, hurina, pauhu tai naksuminen - matala verenpaine, joka saattaa liittyä asennon vaihtamiseen (huimaus tai heikkouden tunne pystyyn noustessa), angina pectoris (rintakipu), epänormaali sydämen rytmi, aivoverenkiertohäiriö (TIA-kohtaus, miniaivohalvaus ), sydäninfarkti, rytmihäiriöt - verisuonten tulehdus, johon liittyy usein ihottuma tai mustelmat - kurkkukipu, hengenahdistus, keuhkoputkentulehdus, keuhkokuume, neste keuhkoissa (mikä vaikeuttaa hengitystä), nenäverenvuoto, vuotava nenä, tukkoisuus - ummetus, ilmavaivat, vatsavaivat, vatsan krampit, oksentelu, suun kuivuminen, sylkirauhasen Mod , sivu 4

5 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio tulehdus, hammassärky - keltaisuus (silmien ja ihon), haimatulehdus - nokkosrokko, kutina, ihotulehdus, ihottuma, ihon punoitus, valoyliherkkyys, kuiva iho, punastuminen, hikoilu, hiustenlähtö - kipu käsivarsissa, hartioissa, lonkissa, polvissa tai muissa nivelissä, nivelturvotus, jäykkyys, lihasheikkous - tiheä virtsaaminen myös yöllä, munuaisten toimintahäiriö, mukaan lukien munuaistulehdus, virtsatietulehdus, sokeria virtsassa - seksuaalisen halukkuuden väheneminen, impotenssi - kasvojen turvotus, kuume. Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaasta mutta harvemmalla kuin yhdellä tuhannesta potilaasta - maksatulehdus (hepatiitti ), epänormaalit arvot maksan toimintakokeissa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN - Ei lasten ulottuville eikä näkyville. - Älä käytä Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmistetta kartonkipakkauksessa, läpipainopakkauksessa ja tablettipurkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. - Läpipainopakkaus: Säilytä alle 30 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. - Tablettipurkki: Säilytä alle 30 C. Pidä tablettipurkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Losartan/Hydroklortiazid Orifarm sisältää Vaikuttavat aineet ovat losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit: yksi tabletti sisältää 50 mg losartaanikaliumia ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit: yksi tabletti sisältää 100 mg losartaanikaliumia ja 25 mg hydroklooritiatsidia. Muut aineet ovat - Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti - Tabletin päällyste: hypromelloosi (E 464), hydroksipropyyliselluloosa (E 463), titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104), karnaubavaha Mod , sivu 5

6 L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli Pakkausseloste suomenkielinen versio Losartan/Hydroklortiazid Orifarm -valmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot) Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Väriltään vaaleankeltainen tai keltainen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä APO ja toisella puolella luku Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit Väriltään vaaleankeltainen tai keltainen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä APO ja toisella puolella luku Tablettien pakkauskoot ovat seuraavat: Läpipainopakkaus: 28, 30, 35, 49 x 1 (yksittäispakattu) 50 x 1 (yksittäispakattu), 56, 60, 63, 98, 100, 105 tai 10 x 28 tablettia Purkki 100 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Orifarm Generics A/S Energivej 15 DK-5260 Odense S Tanska Tämä seloste on hyväksytty viimeksi Mod , sivu 6

7 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (losartankalium/hydroklortiazid) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Losartan/Hydroklortiazid Orifarm är och vad det används för 2. Innan du tar Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 3. Hur du tar Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Losartan/Hydroklortiazid Orifarm ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Losartan/Hydroklortiazid Orifarm är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och ett urindrivande medel (hydroklortiazid) Losartan/Hydroklortiazid Orifarm är avsett för behandling av essentiell hypertoni (högt blodtryck). 2. INNAN DU TAR LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM Använd inte Losartan/Hydroklortiazid Orifarm: - om du är allergisk (överkänslig) mot losartan, hydroklortiazid eller något av övriga innehållsämnen i Losartan/Hydroklortiazid Orifarm. - om du är allergisk (överkänslig) mot andra sulfonamidderiverade ämnen (t.ex. andra tiazider, vissa antibakteriella läkemedel som sulfa-trimetoprim, fråga läkaren om du är osäker). - om du är, tror att du kan vara eller planerar att bli gravid (se även Graviditet och amning ). - om du ammar. - om du har svårt nedsatt leverfunktion. - om du har svårt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin. - om du har lågt kaliumvärde, lågt natriumvärde eller högt kalciumvärde som inte kan korrigeras med behandling. - om du lider av gikt. Var särskilt försiktig med Losartan/Hydroklortiazid Orifarm: - om du tidigare drabbats av svullnad i ansiktet, läpparna, svalget eller tungan. Mod , sida 1

8 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version - om du tar urindrivande medel. - om du äter saltfattig kost. - om du har eller har haft svåra kräkningar och/eller diarré. - om du har hjärtsvikt. - Om du har eller har haft mild till moderat nedsatt leverfunktion eller leversjukdom - om du har trånga artärer till njurarna (njurartärstenos) eller endast har en fungerande njure eller om du nyligen har gått igenom en njurtransplantation. - om du har artärförträngning (ateroskleros), angina pectoris (bröstsmärtor på grund av dålig hjärtfunktion). - om du har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngning av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som orsakar förtjockning av hjärtmuskeln). - om du har diabetes. - om du har haft gikt. - om du har eller har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledsmärta, hudutslag och feber (systemisk lupus erythematodus). - om du har högt kalciumvärde eller lågt kaliumvärde eller om du äter kost med lågt kaliuminnehåll. - om du behöver få bedövning (även hos tandläkaren) eller före en operation eller om du ska genomgå tester för kontroll av din bisköldkörtelfunktion måste du tala om för läkaren eller vårdpersonalen att du tar losartankalium- och hydroklortiazidtabletter - om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom som har samband med ökad utsöndring av hormonet aldesteron från binjurekörteln och som orsakas av en abnormitet i körteln). Intag av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Urindrivande medel som t.ex. hydroklortiazid som ingår i Losartan/Hydroklortiazid Orifarm kan samverka med andra läkemedel. - Preparat som innehåller litium ska inte tas tillsammans med Losartan/Hydroklortiazid Orifarm utan att du noga övervakas av din läkare. - Det kan vara lämpligt med särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. blodprover) om du tar kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium eller kaliumsparande läkemedel, andra urindrivande medel, vissa laxermedel, läkemedel för behandling av gikt, läkemedel som kontrollerar hjärtrytmen eller läkemedel för diabetes (medel som tas genom munnen eller insuliner). - Det är också viktigt att läkaren vet om du tar andra läkemedel för att sänka blodtrycket, steroider, läkemedel för behandling av cancer, värktabletter, läkemedel för behandling av svampinfektioner eller läkemedel mot artrit, resiner som används för högt kolesterol, t.ex. kolestyramin, läkemedel som får musklerna att slappna av, sömntabletter; opioidläkemedel, t.ex. morfin, pressoraminer, t.ex. adrenalin eller andra läkemedel från samma grupp; (medel som tas genom munnen för diabetes eller insuliner). - Tala också om för läkaren att du tar Losartan/Hydroklortiazid Orifarm om det planeras att du ska få jodkontrastmedel. Intag av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm med mat och dryck - Du bör inte dricka alkohol när du tar dessa tabletter: alkohol och Losartan/Hydroklortiazid Orifarm kan öka effekten hos varandra. - För stora mängder salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm. - Losartan/Hydroklortiazid Orifarm kan tas med eller utan mat. Mod , sida 2

9 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version Graviditet och amning - Du bör inte ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm under de första 12 graviditetsveckorna och du får inte ta tabletterna alls efter den 13:e veckan, eftersom användning av dem under graviditet eventuellt kan vara skadligt för barnet. - Om du blir gravid när du behandlas med Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, ska du omedelbart tala om det för läkaren. Byte till en lämplig alternativ behandling ska ske före en planerad graviditet. - Du får inte ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm om du ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Barn och ungdomar Det finns ingen erfarenhet av användning av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm hos barn. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm ska därför inte ges till barn. Äldre patienter Losartan/Hydroklortiazid Orifarm fungerar lika bra hos och tolereras lika väl av de flesta äldre och yngre vuxna patienter. De flesta äldre patienter behöver samma dosering som yngre patienter. Körförmåga och användning av maskiner När du börjar behandlingen med detta läkemedel ska du inte utföra uppgifter som kan kräva särskild uppmärksamhet (till exempel köra bil eller använda farliga maskiner) förrän du vet hur du tål läkemedlet. Viktig information om några innehållsämnen i Losartan/Hydroklortiazid Orifarm Losartan/Hydroklortiazid Orifarm innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna läkemedelsprodukt. 3. HUR DU TAR LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM Ta alltid Losartan/Hydroklortiazid Orifarm enligt läkarens anvisningar. Läkaren bestämmer lämplig dos av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm beroende på ditt tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm så länge läkaren ordinerar det för att behålla jämn kontroll av ditt blodtryck. Högt blodtryck: - Vanlig dos av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm för de flesta patienter med högt blodtryck är 1 tablett Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg per dag för att kontrollera blodtrycket i 24 timmar. - Dosen kan ökas till 2 tabletter Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg en gång dagligen eller till 1 tablett Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg (en högre styrka) en gång dagligen. - Den maximala dagliga dosen är 2 tabletter Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg eller 1 tablett Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg dagligen. Om du har tagit för stor mängd av Losartan/Hydroklortiazid Orifarm Om du tagit en för stor dos ska du genast kontakta läkare så att du kan få vård snabbt. Du kan kontakte Giftinformationscentralen (tfn ). Överdosering kan orsaka blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, ändringar i blodets sammansättning och intorkning. Om du har glömt att ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm Mod , sida 3

10 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version Försök ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm enligt ordinationen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Losartan/Hydroklortiazid Orifarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du upplever något av följande ska du sluta ta Losartan/Hydroklortiazid Orifarm och omedelbart kontakta din läkare eller åka till akutmottagningen på närmaste sjukhus: En allvarlig allergisk reaktion (hudutslag, klåda, svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas). Detta är en allvarlig men sällsynt biverkan som drabbar fler än 1 av patienter men färre än 1 av patienter. Du kan behöva omedelbar vård eller behöva läggas in på sjukhus. Följande biverkningar har förekommit: Vanliga (upplevs av färre än 1 av 10 personer men fler än 1 av 100 personer): - Hosta, övre luftvägsinfektion, täppt näsa, bihåleinflammation, bihålesjukdom - Diarré, ont i magen, illamående, matsmältningsproblem - Ont i musklerna eller muskelkramper, ont i benen, ont i ryggen - Sömnlöshet, huvudvärk, yrsel - Svaghet, trötthet, ont i bröstet - Förhöjda kaliumvärden (som kan orsaka onormal hjärtrytm), sänkta hemoglobinvärden Mindre vanliga (upplevs av färre än 1 av 100 personer men fler än 1 av personer): - Blodbrist, röda eller brunaktiga fläckar på huden (ibland speciellt på fötter, ben, armar och skinkor med ledsmärta, svullna händer och fötter och ont i magen), blåmärken, minskade antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och blåmärken - Aptitförlust, ökade urinsyravärden eller ren gikt, ökade blodsockervärden, onormala elektrolytvärden i blodet - Ångest, oro, panik (återkommande panikattacker), förvirring, depression, onormala drömmar, sömnrubbningar, sömnighet, försämrat minne - Stickningar i huden eller liknande upplevelser, ont i armar och ben, darrningar, migrän, svimning - Dimsyn, brännande eller stickande känsla i ögonen, bindhinneinflammation, försämrad syn, att se saker och ting i gult - Ringningar, susningar, tjutande eller klickande ljud i öronen - Lågt blodtryck som kan ha samband med förändrad ställning (känsla av yrsel eller svaghet när du ställer dig upp, angina (ont i bröstet), onormala hjärtslag, slaganfall (TIA, ministroke ), hjärtattack, hjärtklappning - Inflammation i blodkärl, ofta i samband med hudutslag eller blåmärke - Ont i halsen, andfåddhet, luftrörskatarr, lunginflammation, vatten i lungorna (som gör det svårt att andas), näsblödning, rinnande näsa, blodstockning - Förstoppning, gaser, orolig mage, kramper i magen, kräkningar, torr mun, inflammation i en salivkörtel, tandvärk - Gulsot (gula ögon och hud), inflammation i bukspottkörteln - Nässelfeber, klåda, inflammation i huden, hudutslag, rodnad i huden, känslighet för ljus, torr hud, blodvallning, svettning, håravfall Mod , sida 4

11 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version - Ont i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, svullna leder, stelhet, muskelsvaghet - Behov av att urinera ofta även på natten, onormal njurfunktion, bland annat inflammation i njurarna, urinvägsinfektion, socker i urinen - Minskad sexlust, impotens - Svullnad av ansiktet, feber Sällsynta (upplevs av fler än 1 av personer och färre än 1 av personer): - Hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionstester Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM SKA FÖRVARAS - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. - Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistern och tablettburken efter Utg. dat. eller EXP.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. - Blister: Förvaras vid högst 30 C Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. - Tablettburk: Förvaras vid högst 30 ºC. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration De aktiva substanserna är losartankalium och hydroklortiazid. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter: en tablett innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter: en tablett innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid. Övriga innehållsämnen är: - Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, pregelatiniserad, magnesiumstearat - Tablettdragering: hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa (E463), titandioxid (E171), kinolingult (E104), karnaubavax Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Ljusgula till gulfärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med APO präglat på ena sidan och på andra sidan. Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter Ljusgula till gulfärgade, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med APO präglat på ena sidan och på andra sidan. Mod , sida 5

12 K O N F I D E N T I E L L T Modul Bipacksedel svensk version Tabletterna kommer att finnas i följande förpackningsstorlekar: Blister: 28, 30, 35, 49x1 (individuellt förpackade), 50x1 (individuellt förpackade), 56, 60, 63, 98, 100, 105 eller 10 x 28 tabletter Tablettburk: 100 tabletter Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Orifarm Generics A/S Energivej 15, 5260 Odense S Danmark Denna bipacksedel godkändes senast Mod , sida 6

PAKKAUSSELOSTE. (Losartaanikalium/hydroklooritiatsidi)

PAKKAUSSELOSTE. (Losartaanikalium/hydroklooritiatsidi) PAKKAUSSELOSTE Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit (Losartaanikalium/hydroklooritiatsidi)

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betolvex 1 mg tabletti. syanokobalamiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betolvex 1 mg tabletti. syanokobalamiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betolvex 1 mg tabletti syanokobalamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Nocedan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit Package leaflet Page 1 of 8 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi PAKKAUSSELOSTE Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti PAKKAUSSELOSTE HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen Metenamiinihippuraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin Sandoz -valmiste on allergialääke. Se auttaa hallitsemaan allergista reaktiota ja sen oireita.

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin Sandoz -valmiste on allergialääke. Se auttaa hallitsemaan allergista reaktiota ja sen oireita. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää Cetirizin Sandoz -tabletteja huolellisesti saadaksesi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini 1 PAKKAUSSELOSTE TUULIX 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mint imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mint imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mint imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini)

PAKKAUSSELOSTE. Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) PAKKAUSSELOSTE MILCOPEN 1500 -tabletti, kalvopäällysteinen Fenoksimetyylipenisilliini (V-penisilliini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losartaanikalium / hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losartaanikalium / hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50 mg/12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 100 mg/25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Losartaanikalium / hydroklooritiatsidi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Selexid 200 mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit Pivmesillinaamihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Selexid 200 mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit Pivmesillinaamihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle 1 Selexid 200 mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit Pivmesillinaamihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot