YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments"

Transkriptio

1 YLEISKUVAUS OpusCapita Payments

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Maksujenkäsittelyprosessin hallinta Suorat pankkiyhteydet Maksujen ja erien käsitteleminen Globaalien maksujen hallinta Hyödyt

3 1. Johdanto OpusCapita Payments on dynaaminen maksuliikenteen hallinnointiin tarkoitettu sovellus, jolla on helppo kontrolloida yrityksen kaikkia maksutapahtumia. Sovellus voidaan kytkeä suoraan yrityksen taloushallinnon järjestelmiin, jolloin maksujen ja erien käsittely tapahtuu keskitetysti riippumatta maksujen tyypistä tai alkuperästä. Sovelluksesta on suorat ja kattavat yhteydet pankkeihin, ja se pystyy käsittelemään suuriakin aineistomassoja tehokkaasti ja sujuvasti. Lisäksi se soveltuu millä tahansa alalla toimiville yrityksille. Pitkälle automatisoitu OpusCapita Payments vähentää huomattavasti maksuprosessien manuaalisia työvaiheita. Rutiinitehtävät sujuvat aiempaa nopeammin, ja säästyneen ajan voi käyttää tuottavampaan työhön. Tarvittaessa maksuja voi lisätä ohjelmaan myös manuaalisesti. OpusCapita Payments on erittäin helppokäyttöinen ohjelma. Käyttöliittymä on mukautuva ja intuitiivinen, mikä nostaa käyttökokemuksen aivan uudelle tasolle. Näkymiä voi esimerkiksi muokata monin tavoin, niin että kaikki oleellinen tieto näkyy yhdellä silmäyksellä. Kukin käyttäjä voi muun muassa itse päättää, mitä sarakkeita näytetään ja missä järjestyksessä tiedot näissä sarakkeissa ovat. Lisäksi näkymiä voi jakaa muiden käyttäjien hyödynnettäväksi. Ohjelmassa on myös kätevä hakutoiminto ja selkeät käyttöohjeet. 3

4 OpusCapita Payments -ohjelman voi laajentaa kokonaisvaltaiseksi Payment Factory -ratkaisuksi, jolla yritys voi tehokkaasti hallita kaikkia globaaleja maksuja. Kattavien automatisoitujen maksuprosessien lisäksi ratkaisuun voidaan sisällyttää muitakin palveluja, kuten tilien hallinta, sisäinen pankki tai kassavirtojen hallinta ja ennustaminen. Suurilla konserneilla on eri maissa yleensä useita tytäryhtiötä, joilla puolestaan voi olla monia ulkoisia järjestelmiä. Kun tällainen konserni käyttää lukuisten eri maksujensa käsittelemiseen eri pankkiyhteyksiä, kokonaiskuvan saaminen konsernin taloustilanteesta voi olla vaikeaa. OpusCapita Payments tarjoaa tähän ratkaisun sovellus luo selkeät ja keskitetyt maksuprosessit kaikille tytäryhtiöille ja käyttäjille, vaikka nämä sijaitsisivat maantieteellisesti eri paikoissa. Samalla konsernin likviditeetti pysyy paremmin treasuryn hallinnassa. Uusia pankkiyhteyksiä myös kehitetään jatkuvasti. OpusCapitalla on pitkä kokemus kassanhallintasovellusten kehittämisestä. Automatisoitujen maksusovellusten edelläkävijänä se on hoitanut SEPAan (Single Euro Payment Area) siirtymisen hyvissä ajoin: OpusCapita Payments on kokonaan SEPA-yhteensopiva. Jos sovellus esimerkiksi liitetään järjestelmiin, jotka eivät vielä pysty tuottamaan SEPA- tai C2B-maksuaineistoa, se muuntaa maksutiedostot pankkikohtaisiin SEPA-tiedostomuotoihin. OpusCapita tukee myös kaikkia pohjoismaisia maksuformaatteja. Sovellus pystyy esimerkiksi automaattisesti muuntamaan pohjoismaisen maksun sopivaan ISO XML -formaattiin. Yhtenäisten pankkipalautteiden ansiosta XML:n käytöstä on aineistojen muunnon lisäksi hyötyä myös palautteiden analysoinnissa. OpusCapita Payments -ohjelmasta on saatavilla kolme eri toimitustapaa ja laajuusvaihtoehtoa, jotka vastaavat maksujenkäsittelyn tarpeisiin eri tasoilla. Seuraavissa luvuissa esitellään ohjelman keskeiset ominaisuudet yleisellä tasolla. Olipa kyseessä sitten pieni, paikallisella tasolla toimiva yritys tai suuri, kansainvälinen konserni, OpusCapita Payments pystyy vastaamaan sen maksujenkäsittelyn tarpeisiin. 4

5 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta OpusCapita Payments -ohjelmalla voi seurata ja hallita maksuprosesseja joustavasti ja luotettavasti. Sovellus pystyy prosessoimaan lukuisia eri tapahtumatyyppejä kotimaanmaksuista ulkomaanmaksuihin ja kauppasuorituksista konsernimaksuihin. OpusCapita Payments kerää maksutiedot keskitetysti eri taloushallinnon järjestelmistä. Kun maksut on tuotu ohjelmaan tai lisätty manuaalisesti, ne hyväksytetään halutuilla käyttäjillä. Erät voidaan hyväksyä joko kerran tai kahdesti, jonka jälkeen maksut lähetetään pankkiin. OpusCapita Payments -ohjelmalla maksuerien käsittely on hyvin suoraviivaista. Erät hyväksytään joko kerran tai kahdesti, jonka jälkeen ne lähetetään pankkiin. Lopulta kaikki lähettämiseen liittyvä tieto on näkyvillä Historiaruudulla ja lokitiedostossa. Useat Payments-ohjelman keskeisistä toiminnoista voidaan automatisoida. Esimerkiksi erien hyväksyntä ja lähetys voidaan automatisoida. Mikäli hyväksyntä tai kaksoishyväksyntä suoritetaan automaattisesti, maksut ovat valmiita lähetettäväksi heti sen jälkeen, kun ne on tuotu ohjelmaan. Vaikka koko lähetysketju olisi automatisoitu, näkyvyys maksuprosessiin säilyy: sovelluksen historiatietoihin jää jälki kaikista toiminnoista, ja pankkien palautteesta muodostetaan selkokielinen erien lähetyksen jälkeen. Jotta käyttäjät pysyisivät ajan tasalla, sovellus voidaan asettaa lähettämään sähköposti-ilmoituksia, esimerkiksi muistutuksia hyväksyntää odottavista maksueristä. Mikäli kaksoishyväksyntä on käytössä, ensimmäisestä hyväksynnästä voidaan lähettää sähköposti seuraavalle hyväksyjälle. Sähköpostiviestit ovat käteviä, koska niiden ansiosta aikaa ei tarvitse kuluttaa jatkuvasti tapahtumien tarkkailuun sovelluksessa tai lokilla. Sovellus ilmoittaa automaattisesti, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu, jolloin asiaan on helppo reagoida heti tarpeen niin vaatiessa. 5

6 OpusCapita noudattaa tarkasti yleisiä suoja- ja salausstandardeja sekä -käytäntöjä, joita kukin maa ja pankki vaatii. Kattavat käyttöoikeudet ovat keskeinen osa Payments-sovelluksen tietoturvaa. Käyttöoikeuksia rajoittamalla voidaan kontrolloida, kuka pääsee käsiksi maksutietoihin ja voi suorittaa maksutoimintoja. Vain tietyt käyttäjät voidaan esimerkiksi valtuuttaa hyväksymään koko konsernia koskevia maksutiedostoja. Myös erien kaksoishyväksyntä parantaa tietoturvaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Käyttäjätietoja voidaan hallita tehokkaammin helposti perustettavien käyttäjäryhmien avulla. Kun käyttäjäryhmään esimerkiksi lisätään uusi käyttäjä, annetaan tälle ryhmälle määritellyt yleiset käyttöoikeudet automaattisesti. Ennen kuin mitkään muutokset tulevat voimaan, toisen käyttäjän täytyy yleensä hyväksyä ne. Tämä on varotoimenpide, joka osaltaan lisää kokonaistietoturvaa. Kaikki prosesseihin liittyvät tiedot tallentuvat lokille, mikä takaa täyden läpinäkyvyyden. Jokaisen maksun ja erän historiaa voi myös tarkastella helposti samassa käyttöliittymässä. Valitun maksun tai erän historia näkyy Historia-ruudulla samassa käyttöliittymässä. 6

7 3. Suorat pankkiyhteydet OpusCapita Payments -ohjelmasta on suorat pankkiyhteydet kaikkiin suomalaisiin ja lähes kaikkiin pohjoismaisiin pankkeihin. EBICS-pankkiyhteysstandardin ansiosta pankkiyhteys voidaan muodostaa myös valtaosaan keskieurooppalaisista pankeista. Näiden lisäksi ohjelmasta on yhteys ruotsalaiseen Bankgirot-clearingjärjestelmään. Mikäli tarvitaan globaaleja pankkiyhteyksiä, OpusCapita Payments voidaan yhdistää SWIFTiin. Uusia pankkiyhteyksiä myös kehitetään jatkuvasti. Jotta OpusCapita Payments -ohjelmalla pääsisi käsiksi kaikkiin kansainvälisen konsernin tileihin, ohjelma tukee Single Point of Entry -yhteyksiä useisiin pankkiryhmiin. Single Point of Entry on pankkiyhteys, jonka kautta on mahdollista käyttää yhtiön tietyn pankkiryhmän kaikkia tilejä, vaikka ne sijaitsisivat eri maissa. Tämän ansiosta on helppo käsitellä paikallisia maksuja ja käyttää paikallisia tilejä ja viitteitä silloinkin, kun käsittely suoritetaan toisessa maassa. Lisäksi Single Point of Entry -yhteyksiä käyttämällä hyödytään paikallisista maksutyypeistä, samoin tapahtumien nopeudesta ja alemmista kustannuksista. Erillistä pankkiyhteyttä kuhunkin maahan ei siis tarvita. OpusCapita Payments -ohjelman pankkiyhteyksiä voidaan käyttää myös suorasiirtoihin. Aineistoja voidaan siirtää ohjelmalla esimerkiksi ERP-järjestelmistä suoraan pankkeihin. Suorasiirrot sopivat erityisen hyvin suurille aineistoerille, jotka eivät enää vaadi mitään käsittelyä. Ne sopivat myös luottamuksellisille maksuille, joita kukaan OpusCapita-käyttäjä ei saa nähdä. Tiedot toteutuneista suorasiirroista on nähtävissä lokilla. Näin laajan pankkiyhteysvalikoiman sekä maksutapahtumien systemaattisen käsittelyn ansiosta OpusCapita Payments voidaan ottaa käyttöön myös suurissa kansainvälisissä konserneissa. Kun kassavirtaprosessit on automatisoitu ja keskitetty, konserni säästää aikaa ja myös maksujenkäsittelykustannukset pienenevät mutta näkyvyys säilyy. Pankkien vaihtaminen ja uusien pankkien lisääminen on helppoa, eikä se vaadi ohjelmassa järjestelmätason muutoksia. Tämän ansiosta yritys voi valita sopivimman pankin jokaisessa maassa tai kullakin markkina-alueella. 7

8 4. Maksujen ja erien käsitteleminen OpusCapita Payments -sovelluksessa voidaan tarkastella ja käsitellä kaikenlaisia maksutyyppejä pankista ja maasta riippumatta. Maksuja ja eriä voi tarkastella näkymittäin, yrityksittäin ja tileittäin. Näkymästä toiseen pääsee siirtymään nopeasti yhdellä napsautuksella, ja näkymän nimen perässä kerrotaan, montako maksua tai erää näkymään sisältyy. Näkymiä voi myös luoda tarpeen mukaan lisää. Käytettävissä olevat tilit on ryhmitelty yrityksittäin, ja käyttäjä voi tarkastella esimerkiksi vain haluamalleen tilille kohdistettuja maksuja. Valittavissa ovat aina ne yritykset ja tilit, joihin käyttäjällä on oikeus. Tilit yrityksittäin -valikosta on valittu yksi Group Treasuryn tili. Tälle tilille on kohdistettu kolme lähettämätöntä erää. Maksuja ja eriä voi ryhmitellä esimerkiksi saajan tai eräpäivän perusteella. Lisäksi suodatustoiminnolla voi määritellä tarkemmin, millaisia maksuja tai eriä haluaa tarkastella. Käyttöliittymää voi myös muokata kuhunkin käyttötilanteeseen sopivaksi. Kukin käyttäjä voi esimerkiksi laittaa sarakkeet haluamaansa järjestykseen ja määritellä, missä järjestyksessä rivit näytetään. 8

9 Myös hakutoiminto voi huomattavasti helpottaa työrutiineja. Kun halutaan löytää esimerkiksi maksu tai erä, jonka kokonaissumma on tiedossa, kyseisen summan voi kirjoittaa vasemman yläkulman hakukenttään. Tällöin sovellus hakee automaattisesti valitun näkymän sellaiset maksut tai erät, joissa numerosarja esiintyy. Modernin käyttöliittymän ansiosta maksukäytännöt ovat yksinkertaisia; tavallisesti yhteen toimintoon tarvitaan vain muutama napsautus. Intuitiiviset kuvakkeet kertovat käyttäjälle erän tilan, ja lisäksi sovellus opastaa käyttäjää prosessin aikana aktivoimalla ne painikkeet, jotka ovat käytettävissä prosessin kussakin vaiheessa. Kaikki tämä helpottaa ja nopeuttaa maksujen ja erien tarkastelua ja käsittelyä. Kun valittuna on hyväksytty erä, hyväksynnänperuutus- ja eränlähetyspainikkeet aktivoituvat työkalurivillä. Osittain hyväksyttyjen erien käsittely on myös helppoa: epäonnistuneet maksut voi kätevästi poimia uuteen erään, muokata ja lähettää uudelleen peruuttamatta koko prosessia. Automatisoidun sisäänluvun lisäksi ohjelmaan voi lisätä maksuja manuaalisesti. Sovelluksessa on erilliset, helppokäyttöiset maksupohjat SEPA-maksuille, sisäisen pankin maksuille ja cross border -maksuille sekä ruotsalaisille, norjalaisille ja tanskalaisille maksuille. Kaikki toistuvat tiedot voidaan tallentaa sovellukseen. Esimerkiksi nimiä ja tilinumeroita ei siis tarvitse kirjoittaa joka kerta uudestaan. Jo syötettyjä maksutietoja voi muokata, kopioida ja poistaa, kunhan siihen on tarvittavat käyttöoikeudet. Lisäksi maksut voi määrittää toistumaan säännöllisin väliajoin. Eräraporttien tulostaminen on myös mahdollista, ja tulostus voidaan automatisoida tapahtumaan esimerkiksi joka kerta kun erä on luotu. 9

10 5. Globaalien maksujen hallinta Kun konserni haluaa keskittää ja automatisoida kansainväliset maksuprosessinsa, voidaan OpusCapita Payments laajentaa Payment Factoryksi, joka on globaalien maksujen käsittelyjärjestelmä. Näin pystytään luomaan yksi keskitetty maailmanlaajuinen maksuprosessi, jolla konsernitason tulot ja menot saadaan hallintaan kokonaisvaltaisesti. Payment Factory voidaan edelleen laajentaa kassavirran hallintatyökaluksi toisin sanoen likviditeetinhallintaa helpotetaan kohdistamalla maksuja asiaankuuluviin kassavirtakategorioihin. Payment Factoryyn voidaan yhdistää OpusCapitan In-House Bank -sovellus. Tällöin tytäryhtiöiden väliset maksut voidaan suorittaa ilman pankkikuluja ja arvopäivämenetyksiä, koska tapahtumat hoidetaan konsernin sisäisessä pankissa. Konserninsisäiset tapahtumat siirtyvät sisäisen pankin tileille automaattisesti ja välittömästi. Tapahtumat ovat myös heti näkyvissä ja tilinomistajien käsiteltävissä. Maksut keskitetyille, ulkoisille pankkitileille voidaan myös kohdistaa välittömästi oikeille In-House Bankin jäsentileille. Kaiken lisäksi useat ulkoiset tilit muuttuvat tarpeettomiksi: ihannetapauksessa yksi ulkoinen pankkitili kutakin valuuttaa kohti riittää. Kaiken kaikkiaan konsernin maksutapahtumien hallinnasta tulee Payment Factoryn ansiosta entistä yksinkertaisempaa, läpinäkyvämpää ja kustannustehokkaampaa. Maksuvirtojen keskittäminen on etu myös pankkien kanssa neuvoteltaessa. Lisäksi sovellus minimoi manuaalisen työn määrän, jolloin aikaa säästyy tuottavampaan työhön. Lyhyesti sanottuna Payment Factory mahdollistaa kaikkien globaalien maksujen kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan hallinnan. 10

11 6. Hyödyt OpusCapita Payments -sovelluksella maksuprosesseja ja -tapahtumia voi hallinnoida tehokkaasti ja systemaattisesti pankeista ja maista riippumattomasti. Maksujen hoito on kustannustehokasta, koska kaikki maksuihin liittyvä tieto käsitellään yhden sovelluksen kautta. Uusimpaan teknologiaan ja prosessikeskeiseen toimintatapaan perustuva OpusCapita Payments nostaa käyttökokemuksen aivan uudelle tasolle ja auttaa säästämään aikaa. Sovelluksesta on suorat, kansainväliset pankkiyhteydet, ja sillä voi käsitellä kaikkia maksutyyppejä. Uusien pankkien lisääminen on vaivatonta. OpusCapita Payments voidaan laajentaa kattavammaksi Payment Factory -kokonaisuudeksi, joka on pitkälle automatisoitu globaalien maksutapahtumien hallintajärjestelmä. Sisäisen pankin palvelut ja likviditeetinhallinnan prosessit voidaan sisällyttää Payment Factoryyn Tuotelaajuudet mahdollistavat sen, että käytössä on yritykselle sopivat ja tarpeelliset toiminnallisuudet. Lue myös seuraavat yleiskuvaukset: OpusCapita Liquidity OpusCapita Accounts OpusCapita Invoices. 11

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE YRITYKSILLE Huhtikuu 2009 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi 28 00120 Helsinki etunimi.sukunimi@fkl.fi www.fkl.fi YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA) MITÄ SE MERKITSEE YRITYKSILLE?

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Piippo, Maija 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Maija Piippo Liiketalouden

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

EURO- MAKSUALUE (SEPA) MAKSUJEN MARKKINAT

EURO- MAKSUALUE (SEPA) MAKSUJEN MARKKINAT YHTENÄINEN EURO- MAKSUALUE (SEPA) YHTENÄISET VÄHITTÄIS- MAKSUJEN MARKKINAT Sisällys Esipuhe 5 Johdanto 6 1. Näin syntyy yhtenäinen euromaksualue 7 > Yleistä SEPA-hankkeesta 7 > Miksi SEPA? 10 > Pankkisektorin

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

PROJEKTIYMPÄRISTÖ KÄSIKIRJA

PROJEKTIYMPÄRISTÖ KÄSIKIRJA PROJEKTIYMPÄRISTÖ KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yleistä Projektiympäristöstä 4 Työskentely Projektiympäristössä 6 Perusrakenne 6 Kehykset 6 Työtila 6 Käyttäjät ja käyttäjien profiilit 7 Hallintatyökalut 8

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

Verkkolaskutuksen kustannukset yritykselle

Verkkolaskutuksen kustannukset yritykselle Verkkolaskutuksen kustannukset yritykselle Ristola, Juha 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkolaskutuksen kustannukset yritykselle Juha Ristola Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ Henrika Wiksten Opinnäytetyö Kuukausi Marraskuu vuosi 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE (SEPA): YHTEISET PIENTEN MAKSUJEN MARKKINAT SISÄLLYS Esipuhe 5 Johdanto 6 1 Näin syntyy yhtenäinen euromaksualue (SEPA) 7 Yleistä SEPA-hankkeesta 7 Miksi SEPA? 10 Pankkisektorin

Lisätiedot

Heidi Thors. Sähköinen taloushallinto levinneisyys ja käyttöönotto Seinäjoen seudun tilitoimistoissa

Heidi Thors. Sähköinen taloushallinto levinneisyys ja käyttöönotto Seinäjoen seudun tilitoimistoissa Heidi Thors Sähköinen taloushallinto levinneisyys ja käyttöönotto Seinäjoen seudun tilitoimistoissa Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palveluna tuotettu palvelinhallinta it. Hämeenlinna Oy:ssä

Palveluna tuotettu palvelinhallinta it. Hämeenlinna Oy:ssä Palveluna tuotettu palvelinhallinta it. Hämeenlinna Oy:ssä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeen ammattikorkeakoulu, syksy 2013 Tommi Karppinen Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN

MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN MIIKA RUSKAMO SÄHKÖINEN LASKUTUS ERP-JÄRJESTELMÄÄN Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6. toukokuuta 2015

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

Optima Peruskäyttäjän opas

Optima Peruskäyttäjän opas Optima Peruskäyttäjän opas Sisällysluettelo 1. TERVETULOA OPTIMAAN... 1 1.1. Mikä Optima on?... 1 1.2. Laitteistovaatimukset... 1 2. OPTIMAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 3. TYÖSKENTELY OPTIMAN TYÖTILASSA... 5 3.1.

Lisätiedot

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT

SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SISÄLLÖNHALLINTAJÄR- JESTELMÄT T E K I J Ä / T : Jani Antikainen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot