1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ Päätös Käyttöönoton perustelu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1 1.1 Päätös 1 1.2 Käyttöönoton perustelu 1"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ Päätös Käyttöönoton perustelu 1 2 TULOSTUSKÄYTÄNNÖN SÄÄNNÖT Tulostusoikeus Tulostaminen Suurtulostimet Tulostusoikeuden osto (LAMK) Tulostustilin lisäys (Salpaus) Tulostustilin tarkistaminen Opinnäytetyön tulostaminen Kopiointi Projektitili Ohjeita opettajille Ohjeita opintotoimistoille Lyhytkurssit 6 3 TULOSTUSHINNASTO 7

3 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 1.1 Päätös Tulostuskäytäntö on otettu käyttöön Päijät-Hämeen koulutuskonsernin johtoryhmän päätöksellä opiskelijoille on määrätty vuosittainen tulostusraja. Opiskelija saa tulostaa laitoksensa tulostimilla ilman korvausta vuoden aikana esimerkiksi 300 yksipuolista A4-mustavalkosivua. Paperikokojen ja värivaihtoehtojen hinnat ovat kohdassa Tulostushinnasto. Tulostuksen laskutusohjelma seuraa käyttäjien tulostustiliä ja ilmoittaa rajan ylityksestä. Vaikka henkilökunnan tulostustapahtumia ei rajoiteta, niitä voidaan seurata. Jokaisesta tulosteesta jää tieto tulostustietokantaan. Ylläpitohenkilöstö ja ylläpitohenkilöstön sekä tulosyksiköiden johtajien valtuuttamat henkilöt voivat tarkkailla käyttäjien tulostuskäyttäytymistä. Opiskelijan on mahdollista tulostaa vain oman laitoksen tai toimipisteen tulostimilla annettujen käyttöoikeuksien mukaan. 1.2 Käyttöönoton perustelu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloudellinen tilanne ei salli jatkuvasti kasvavia tulostuskustannuksia. Käyttäjien joukossa on huomattava määrä henkilöitä, joiden tulostusmäärät ovat erittäin suuret. Tulostuskäytännön käyttöönotto rajoittaa käyttäjien toiminnan kohtuullisuuden rajoihin, mutta mahdollistaa silti opiskelussa tarvittavan aineiston tulostamisen veloituksetta.

4 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 2 2 TULOSTUSKÄYTÄNNÖN SÄÄNNÖT 2.1 Tulostusoikeus Jokaiselle opiskelijalle myönnetään vuodeksi kerrallaan 18 euron tulostussaldo, joka mahdollistaa esimerkiksi 300 A4-kokoisen mustavalkotulosteen tulostamisen. A4-kokoisen mustavalkosivun kappalehinta on 6 senttiä ja värisivun 25 senttiä. Kaksipuoleisista sivuista veloitetaan kaksinkertainen hinta. Jokaiselle opiskelijalle asetetaan sama tulostussaldo lukukauden alussa huolimatta lukukauden lopun tulostussaldotilanteesta. Käyttämätöntä tulostussaldoa ei voi luovuttaa toiselle opiskelijalle. Tulostus estyy, kun tulostustilin saldo on nolla. Jos tulostustilin saldo käytetään loppuun, lisää tulostusoikeutta voi ostaa opintotoimistosta. Opiskelijan ei tarvitse ostaa papereita tulostimiin. Tulostussaldo asetetaan aina syksyllä ennen opetuksen alkua 18 euroon huolimatta ostetuista tai käyttämättä jääneestä tulostusoikeudesta. Käyttämättä jäänyttä ostosaldoa ei hyvitetä. 2.2 Tulostaminen Tulostettaessa monisivuista dokumenttia, opiskelija on velvollinen testaamaan yhdellä sivulla tulostusjäljen kelvollisuuden. Eli jos opiskelija huomaa 200 sivua tulostettuaan, että tulostuslaatu ei vastaa toivottua, hyvitetään vain yksi sivu. Hyvitys anotaan opintotoimistosta. Todisteena on oltava tulostettu sivu. Myös tulostuspaikka, tulostimen nimi ja tarkka tulostusajankohta on oltava tiedossa. Opiskelijan on mahdollista säästää tulostussaldoaan ja paperia tulostamalla monta sivua yhdelle arkille. Vaikka tulostussaldoa lukukauden lopussa olisi runsaasti jäljellä, on toivottavaa, ettei turhia tulostuksia silti tehtäisi.

5 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ Suurtulostimet Suurtulostimien eli pinta-alan mukaan laskutettavissa tulostimissa on eri hinnat, kuin paperikoon mukaan laskutettavissa tulostimissa. Suurtulostimen eli ns. rullatulostimen (esim. Epson 9600, HP Designjet 500 C jne.) hintaan sisältyy laadukas tulostuspaperi. Suurtulostushinnat ovat tulostinkohtaisia. Katso hinnat kohdasta Tulostushinnasto. 2.4 Tulostusoikeuden osto (LAMK) Ilmaisen tulostussaldonsa ylittäneet Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat ostaa tulostusoikeutta ensisijaisesti toimipisteensä kassasta. Jos toimipisteessä ei ole erillistä kassaa, maksu suoritetaan lähimpään Koo-kuppilaan. Lähimmän maksupisteestä saa tiedon opintotoimistosta. Saatuaan maksusuoritteesta kuitin, opiskelija vie sen opintotoimistoon, jossa ostotapahtuma kirjataan opiskelijan saldoon. Ostotapahtumasta saatu kuitti toimii tositteena. Tulostusoikeutta voi ostaa 50 sivun erissä hintaan 0,06 euroa sivulta. Kertamaksu on oltava siis vähintään 3 euroa. Vuosittaisen tulostusoikeutensa opiskelija voi myös käyttää väritulostimiin, mikäli oppilaitoksessa on väritulostin käytettävissä. Väritulostuksen A4-sivuhinta on 0,25 euroa. Väritulostuksen hintaan sisältyy laadukas tulostuspaperi. A3-kokoiset tulosteet maksavat kaksi kertaa A4-tulostetta enemmän. Käyttäjän on tulostettava vähintään yksi sivu ennen kuin ostaa lisää tulostusoikeutta, koska käyttäjän tulostustunnus luodaan tulostusjärjestelmään vasta ensimmäisen tulostuksen yhteydessä. Mikäli yhtään sivua ei ole tulostettu, ei tulostussaldoa voida lisätä eikä saldotarkistus toimi.

6 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ Tulostustilin lisäys (Salpaus) Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat voivat anoa opintotoimistosta lisää tulostusoikeutta tulostustilin nollauduttua eli tulostuksen estyessä. Tulostusoikeutta lisätään tarpeen mukaan. Tulostusoikeutta ei lisätä määrättömästi, vaan useissa lisäystapauksissa on opiskelijan perusteltava suuria tulostusmääriään. Opintosihteerit saavat tarvitessaan yksityiskohtaisen raportin opiskelijan tulostuksista. 2.6 Tulostustilin tarkistaminen Oman tulostussaldon voi tarkistaa www-sivulta: 2.7 Opinnäytetyön tulostaminen Opiskelija saa vuosittaisen tulostussaldonsa lisäksi tulostusoikeutta veloituksetta tulostaessaan valmiin opinnäytetyönsä. Opinnäytetyön tulostusoikeuden lisäämistä anotaan opintotoimistosta. Opiskelijan on ilmoitettava opinnäytetyön sivumäärä, jonka perusteella annetaan oikeus tulostaa ilmaiseksi kaksi sidottavaksi menevää opinnäytetyötä. 2.8 Kopiointi Päijät-Hämeen konsernissa on noin kymmenen Canon CLC monitoimilaitetta. Laitteella voi kopioida verkon käyttäjätunnuksella laitteelle kirjautumisen jälkeen. Kopiointi veloittaa tulostussaldoa. Monitoimilaite ei kuitenkaan pysty rajoittamaan tulostustilin käyttöä, joten opiskelijan on itse pidettävä huoli, ettei saldo mene negatiiviseksi. Mikäli tili menee negatiiviseksi ja halutaan ostaa lisää tulostusoikeutta, on opiskelijan korvattava ensin tilin negatiiviseksi tehneet kopiot.

7 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ Projektitili Tulostushallintaohjelmaan voidaan luoda haluttaessa projektitilejä. Projektitilejä luodaan vain erikoistarpeessa, koska niiden käyttöönotossa on muutettava koko toimipisteen tulostuskäytäntöjä. Projektitilejä ei ole tarkoitettu normaaliin opiskeluun vaadittavaan tulostukseen. Projektitilejä käytetään esimerkiksi laajojen näyttelykokonaisuuksien tulostamiseen isolle ryhmälle suurkokotulostimilla jollekin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ulkopuoliselle taholle pitkäkestoisissa projekteissa. Projektitilin luonti ja käyttöönotto vaatii toimipisteen osalta laajoja asennustöitä työasemiin sekä tiedotusta ja ohjeistusta, koska projektitilejä käytettäessä otetaan käyttöön kaikilla käyttäjillä tilin kyselysovellus. Sovellus ponnahtaa esiin joka kerta tulostettaessa. Sovelluksen avulla valitaan tulostettava tili: oma tili tai opiskelijalle määritetty projektitili. Ennen projektitilin luontia projektin vastuuhenkilö ottaa yhteyttä helpdeskiin, jossa käsitellään tarve tilin käyttöön. Projektin vastuuhenkilön on oltava henkilökuntaa. Jos tietohallinto myöntää käyttöoikeuden, projektitiliä anomus toimitetaan hyväksyttäväksi toimipisteen johtajalle. Mikäli johtaja hyväksyy anomuksen, se toimitetaan helpdeskiin. Opintotoimisto laskuttaa projektia tehdyistä tulosteista kuukausittain tai projektin päätyttyä Ohjeita opettajille Opettajien on huomioitava opetuksessa, että lukukausittainen opiskelijoilta vaadittu tulostusmäärä ei saa ylittää 18 euron saldoa. Keskimäärin tämä tarkoittaa esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulussa viittätoista yksipuoleista mustavalkoista A4-sivua kurssia kohden. Opettaja saa siis vaatia opiskelijalta esimerkiksi korkeintaan viisitoista tulostettua yksipuoleista mustavalko-a4 - arkkia kurssillaan.

8 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 6 Muutoin on myös syytä miettiä, onko tulostaminen aina tarpeellista. Opettajia suositellaan käyttämään vaadittavien kurssitöiden sähköistä palautusmuotoa (pdf, rtf, doc, jpg jne.) sähköisissä resursseissa (Reppu, Elsa, Aitta jne.) Ohjeita opintotoimistoille Opiskelijoiden tulostussaldon ostomäärät ja opinnäytetyön saldolisäykset on kirjattava verkkoresurssissa olevaan Excel-taulukkoon: X:\Yhteiset\Opintosihteerit\Tulostus\Tulostuslaskutus_LAITOS.xls Opintotoimistojen tulostustoimintaohjeet ovat IT-palveluiden tiedotussivulla: (vaaditaan kirjautuminen). Apua ongelmatilanteissa saa helpdeskistä Lyhytkurssit Kursseilla, jossa on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ulkopuolisia osallistujia, on käytössä kurssin aikainen yhteinen verkkotunnus, joka mahdollistaa tulostuksen kurssikohtaisesti. Kurssille osallistujat voivat tulostaa kurssin aikana yhteensä 30 sivua ilmaiseksi. Ulkopuolisten kurssien vastuuhenkilö voi anoa lisää tulostusoikeutta maksua vastaan kurssitunnuksen hakulomakkeella.

9 TULOSTUSKÄYTÄNTÖ 7 3 TULOSTUSHINNASTO Koko Sivu Väri Sivuhinta, Sivua/lukukausi A4 yksipuoleinen mustavalko 0,06 300,0 A4 kaksipuoleinen mustavalko 0,12 150,0 A4 yksipuoleinen väri 0,25 72,0 A4 kaksipuoleinen väri 0,50 36,0 A3 yksipuoleinen mustavalko 0,12 150,0 A3 kaksipuoleinen mustavalko 0,24 75,0 A3 yksipuoleinen väri 0,50 36,0 A3 kaksipuoleinen väri 1,00 18,0 Epson Stylus 9600 Neliöhinta, m²/lukukausi m² yksipuoleinen mv/väri 25,00 0,7 Epson Stylus 9000 Neliöhinta, m²/lukukausi m² yksipuoleinen mustavalko 4,00 4,5 Epson Stylus 4800 Neliöhinta, m²/lukukausi m² yksipuoleinen mv/väri 10,00 1,8 HP Designjet 500 C Neliöhinta, m²/lukukausi m² yksipuoleinen mv/väri 1,30 13,8 Hinnat sisältävät ALV:n (22 %). Opiskelijan ei tarvitse ostaa papereita tulostimiin lukuunottamatta muotoiluinstituutin Epson Stylus tulostimia. Opiskelijalla on oikeus tulostaa 18 euron arvosta tulosteita vuoden aikana on oikeus tulostaa mitä koko-, sivu- ja värivaihtoehtoja tahansa tulostus estyy, kun tulostustilin saldo on nolla saldo asetetaan joka syksy 18 euroon lukuvuodessa käyttämättä jääneitä ostosaldoja ei hyvitetä. Henkilökunnalla tulostusrajaa ei ole tulostussuoritteita voidaan seurata tulostusmäärien ollessa huomattavan suuria, voidaan pyytää selvitys tulosteiden tarpeellisuudesta. Päijät-Hämeen koulutuskonserni pidättää oikeudet tulostuskäytännön muutoksiin.

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA

KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA KRTT Oulu Käyttöoikeuksien hallinta 9.12.2008 1(21) KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA MICROSOFT WINDOWS- TIEDOSTOPALVELIMILLA 1 OHJEEN TARKOITUS Käyttöoikeuksien hallinnalla (acl, access control lists) tarkoitetaan

Lisätiedot

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT TRAVELLINKIN MATKAEHDOT Pidätämme itsellämme oikeuden palata asiakkaalle 24 tunnin sisällä varauksen teosta, mikäli lippua ei pystytä kirjoittamaan lipunkirjoituksessa ilmenneen teknisen syyn tai hinnoitteluongelmien

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI KIRJANPITO KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 11 1 LISENSSIEHDOT... 12 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot