555323S Hankintatoimen johtaminen S Purchase Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "555323S Hankintatoimen johtaminen 555323S Purchase Management"

Transkriptio

1 Versio 1.2 / S Hankintatoimen johtaminen S Purchase Management Luennot / lectures: Pekka Kess Oulun yliopisto / University of Oulu Tuotantotalous/ Industrial Engineering and Management

2 Course Description 3 op. Goal: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuotannollisen yrityksen hankintatoimintaan ja sen johtamiseen strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija on perillä hankintatoimen johtamisen peruskäsitteistä. Opiskelija osaa kuvata oston osana muuta yritystoimintaa ja osaa selittää ostamisen tehokkuuden johtamisen merkityksen. Opiskelija osaa analysoida ostotoiminnan prosesseja ja analyysiinsä perustuen esittää kehittämiskohteita. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia asiantuntijaroolissa ostotoiminnan kehittämisessä. Contents: Ostamisesta ja hankintatoiminnasta Hankintastrategian periaatteet ja käytännöt - menetelmiä Ostostrategiat Toimittajat ja tuotteet Tuotteiden hankinta Hankinta/toimitusehdot Course lay-out: Luennot 2.9. / 9.9. / / 23.9 / Ryhmätyö:. Töiden palautus Esittely seminaarissa: myöhemmin ilmoitettavana aikana Course acceptance: 1. Team assignment PEKKA 2. KESS, Article 2014 Analysis: registration by and return by Kysymykset ja kommentit:

3 Ryhmätyö Prosessin kuvaus: 1. Ryhmän (3-4 henkeä) muodostaminen. 2. Ryhmätyö Hankitatoimen teoriaan perehtyminen 2. Yrityksen tilanteeseen paneutuminen 3. Analyysi yrityksen hankintatoiminnasta - hankitaprosessin kuvaus 4. Dokumentin viimeistely N. 6-8 sivua / 10 ppt himmeliä 3. Ryhmätyön palautus Seminaariesitys Helmikuussa 2015 / tarkempi aika ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

4 Kiina-kokemuksia Chengdu Chongqing

5 Johtaminen Suunnittelu - Planning Arviointi - Controlling Organisointi - Organizing Johtaminen - Leading

6 Ostaminen Ostaminen on merkittävässä roolissa liiketoiminnassa. Osto on prosessi, jonka avulla ohjataan materiaalivirtoja ja niihin liittyviä palveluita ja tietovirtoja. Ammattimainen ostaminen ei vain säästä kustannuksia, vaan se tuo parhaimmillaan lisäarvoa ja tulosta yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Ostotoiminnan keskeinen alue on toimittajien valinta. Jatkuvat tarjouskierrokset ovat kyllä myös toisinaan tärkeitä, mutta pitkäjänteisen kumppanuuden solmiminen on kuitenkin jatkuvaa kilpailutusta tärkeämpi tekijä. On resurssien tuhlausta vaihdella toimittajaa vuosittain. (Pigg, 2011) Vai onko?

7 Hankintatoimi Hankintaprosessi Sisäisten asiakkaiden tarve Tarpeiden Määritys Toimittajasalkun hallinta Sopimusten laadinta Tilauksen teko Toimituksen vastaanotto Jälkiarviointi Hankintojen suunnittelu (sourcing) Tilausprosessi (Puroila, 2008, van Weele 2005)

8 Hankintatoimi kehittynyt malli Toimittajien suorituskyvyn arvioiminen Sopimusten ylläpito ja päivittäminen Sisäinen tarve palvelulle Hankintojen suunnittelu ja roolien määritys Palvelukuvausten laadinta Toimittajien valinta ja sopimusten laatiminen Tilauksen tekeminen Toimituksen vastaanotto (Puroila, 2008, van Weele 2005)

9 Tilauskehotus Tilauksen teko -prosessi Onko hankinta luonteeltaan normaali? Ei Hankinnan määrittely Kyllä Kyllä Onko hankinta sopimuksenalainen? Ei Toimittajien kartoitus Suorita tarjouskierros Tilataanko edelliseltä toimittajalta? Ei Toimittajan valinta Tilauksen laatiminen Kyllä Jälkiseuranta (Puroila 2008, Bailyn et al. 1998)

10 Suorituskyvyn keskeiset tekijät Tavoitteiden saavuttaminen Sisältää aikaan, laatuun ja kustannuksiin liittyvien tavoitteiden täyttymistä kuvaavat tekijät. Asiakastyytyväisyys Kuvaa tapaa, jolla hankintaprosessin sisäinen asiakas näkee hankintafunktion toiminnan Sisäinen tehokkuus Kuvaa hankintaprosessin ja siihen osallistuvien henkilöiden toimintaa asiakastyytyväisyyden ja tavoitteiden täyttymisen näkökulmasta

11 Ostaminen yrityksen arvoketjussa YRITYKSEN INFRASTRUKTUURI INHIMILLISTEN VOIMAVAROJEN HALLLINTA TEKNIIKAN KEHITTÄMINEN HANKINTA TULO- LOGIS- TIIKKA OPERAA- TIOT LÄHTÖ- LOGIS- TIIKKA MYYNTI JA MARK- KINOINTI AFTER SALES

12 Yritysten arvoketju Raaka-aineiden ja komponenttien toimittajat YRITYS Jälleenmyyjät ja muut jakelukanavat Asiakkaat ylävirran arvoketju alavirran arvoketju Palveluyritykset esim. kuljetuspalvelut

13 Kysynnän ennustaminen Mitä ennustaminen on? Ennustusten tyyppejä Ennustamisen strateginen merkittävyys Ennustusmenetelmä Kvalitatiiviset ennustusmenetelmät Kvantitatiiviset ennustusmenetelmät Aikasarjojen ennustaminen Ennusteiden seuraaminen ja hallinta

14 FORRESTER TOIMITTAJA TOIMITTAJAN TOIMITTAJA KYSYNTÄ ASIAKAS TEHDAS AIKA

15 Ostoportfolio SAANTIONGELMAT PULLONKAULA- TUOTTEET Varmista saatavuus STRATEGISET TUOTTEET Kehitä yhteistyötä TAVALLISET C/D-TUOTTEET Käsittele tehokkaasti A/B-VOLYYMI- TUOTTEET Kehitä ostopolitiikkaa OSTOVOLYYMI

16 Ostotoiminnan analysointi ABC analyysi Ostajien ajankäytön analysointi Ostajan SWOT

17 ABC Analyysi Abc-analyysi on menetelmä, jonka avulla nimikkeet voidaan luokitella kolmeen eri luokkaan niiden tärkeyden mukaan. Analyysin perusideana on se, että yleensä pieni osa nimikkeistä aiheuttaa suuren osan kustannuksista. ABC-analyysi on tuotenimikkeiden luokittelua niiden euromääräisen kulutuksen/myynnin mukaisesti. Tällöin luokitellaan tuoteryhmien sijaan nimikkeitä. ABC-analyysin tarkoituksena on jakaa nimikkeet niin, että voidaan keskittyä tärkeimpiin ja ohjata niiden hankintaa tarkemmin. Toiminnan jatkuvuuden kannalta kaikkien nimikkeiden jatkuva saanti on tärkeää. Tämän vuoksi eri luokkia täytyy hallita eri tavalla. A luokan nimikkeet ovat kalliita ja tämän vuoksi ne tilataan yleensä pienissä erissä ja niiden tilannetta tarkastellaan säännöllisesti. C-luokan nimikkeisiin pitäisi kiinnittää vähiten huomiota varmistamalla esimerkiksi keskimääräistä isommalla varastolla niiden riittävyys. B-luokan tuotteet sijoittuvat tälle välille ja niiden tilannetta tulee tarkkailla epäsäännöllisemmin kuin A-luokan nimikkeiden. (Leinonen 2006)

18 ABC Analyysi ABC-analyysi tehdään historiatiedon perusteella. Sitä tehdessä tulee keskeisesti ottaa huomioon mahdolliset tapahtuneet muutokset tuotevalikoimassa sekä kysyntäennusteet tulevasta tarpeesta A-nimikkeet ovat yleensä vähintään 50 % myynnistä/ostoista arvoltaan, lukumäärällisesti yleensä melko vähän B-nimikkeet ovat 30 % myynnistä/ostoista arvoltaan, vaativat seurantaa päivä- ja viikkotasolla C-nimikkeet ovat 18 % myynnistä/ostoista, ja ne luokitellaan vain vähän seurantaa vaativien ryhmäksi. Niihin ei tule keskittää liikaa aikaa ja huomiota. D-nimikkeet ovat 2 % myynnistä/ostoista

19 Toimittajan valinta Asenteet aikaisemmin Kilpailu Lyhytaikaiset sopimukset Alin hinta Vähän yhteydenpitoa Lukuisia tarjouksia Paljon toimittajia Kertakätyttö toimittajat Varaston siirtäminen toimittajalle Juridiset sopimukset Täsmälliset vaatimukset Toimitusten tarkastaminen Uudet asenteet Yhteistyö Pitkäaikaiset sopimukset Pienimmät kokonaiskustannukset Tiiviit yhteydet Avoimet neuvottelut Vähän toimittajia Toimittajat osana valmistusketjua Varaston poistaminen Keskinäiset sopimukset Toimittaja mukana suunnittelussa Laatuhyväksytty toimittaja

20 Ostoprosessi Tarve Määrittely Työtilaus tuotannosta ostajalle 1.tarjouspyyntö-kierros Tarjousten vertailu 2.tarjouskierros - tarvittaessa Toimittajan valinta Hankintaehdotus johdolle Sopimus neuvottelu Tilauksen tekeminen Johdon hyväksyntä Toimituksen seuranta

21 Hankintamenetelmiä Kiinteätilauskoko Optimi ostoerä Tilauspistemenetelmä Tilausvälimenetelmä Min-maks menetelmä

22 Oikea ostoerän koko = oikea työmäärä Ostoerän kustannukset: Ostotyö, vastaanottokäsittely, laskun käsittely, kuljettaminen Paljousalennukset Pääoman ja säilyttämisen kustannukset: Sisäinen korko, säilytystilojentilan kustannus Varastoseuranta, hävikki, vanheneminen Optimiostoerä = (EOQ) 2*D*TK H* VK EOQ:ssa D = Vuoden tarve TK = Ostoerän kustannus H = Tuotteen yksikköhinta VK = Varastokustannus

23 Kiinteä tilauskoko L Q Varmuusvarasto 3

24 Optimiostoerä EOQ (Economic Order Quantity) EOQ 2RS KC missä R = arvioitu vuosittainen kysyntä S= yhden toimituserän kustannus K= tuotteen yksikköhinta C= varastoinnin kustannus (prosentteina) (Leenders 2002.)

25 Tilauspistemenetelmä Varasto (yksiköitä) P EOQ L L = toimitusaika EOQ = tilauserä = tilauspiste, P S = tilaus saapuu S S S

26 Tilausvälimenetelmä Varasto (yksiköitä) Täydennys - taso Tilausväli

27 Min-maks menetelmä Varasto (yksiköitä) Maksimivarasto = varmuusvarasto + menekki tilausvälin ja hankinta-ajan aikana Minimivarasto = tilauspiste = keskimääräinen menekki hankinta-ajan aikana + varmuusvarasto Tilauserä = maksimivarasto tarkasteluhetken varastomäärä saapumatta olevat ostotilaukset Maksimivarasto Tilausväli vuosikulutus optimitilauserä EOQ. T T Minimivarasto T = hankinta-aika

28 Vendor Managed Inventory - VMI Vendor Managed Inventory, VMI, tarkoittaa toimittajan hallinnoimaa varastoa. VMI on tehokas varaston täydennysjärjestelmä, joka on suunniteltu mahdollistamaan toimittajan välitön reagointi todelliseen kysyntään, ilman vääristymiä ja viivytyksiä jotka tapahtuvat asiakkaan hankintaosastolla (Pitko 2008, Holmström 1998). VMI -järjestelmän tarkoitus on, että sekä että asiakas työskentelevät yhdessä maksimoidakseen toimitusketjun kilpailukyvyn. VMI:n näkyvimmät edut ovat varastokustannusten pieneneminen asiakkaalla ja kokonaiskustannusten pieneneminen toimittajalla. (Pitko 2008, Tyan & Wee 2003.)

29 TOIMITUSEHDOT - INCOTERMS INCOTERMS eli toimituslausekkeet määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Niiden käyttö yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä. Lausekkeiden perään merkitään määräsatama. Vastaavia toimituslausekekokoelmia on muutama, siksi kauppakirjassa pitää mainita käytettävän kokoelman nimi, esimerkiksi FOB Lontoo, Incoterms Toimituslausekkeet eivät määrittele kuljetustapaa, eivätkä tavaran omistusoikeutta - ainoastaan kuljetuksen osapuolten vastuita kuljetuksen eri osioista. Ensimmäiset toimituslausekkeet 1920-luvulla uusia versioita : 1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 julkaisijana kansainvälinen kauppakamari (ICC) E-ryhmä: EXW (Ex Works) tavara noudettavissa myyjän tiloista F-ryhmä: FCA (Free Carrier) Kaikille kuljetusmuodoille / FAS (Free Alongside Ship) vain laivakuljetuksille / FOB (Free On Board) vain laivakuljetuksille. C-ryhmä: CFR (Cost and Freight) vain laivakuljetuksille / CIF (Cost, Insurance and Freight) vain laivakuljetuksille / CPT (Carriage Paid To) kaikille kuljetusmuodoille / CIP (Carriage and Insurance Paid To) kaikille kulejtusmuodoille D-ryhmä: DAF (Delivered At Frontier) pääasiassa maakuljetuksille (auto, juna) / DES (Delivered Ex Ship) vain laivakuljetuksille / DEQ (Delivered Ex Quay) vain laivakuljetuksille / DDU (Delivered Duty Unpaid) kaikille kuljetusmuodoille / DDP (Delivery Duty Paid) kaikillekuljetusmuodoille

30 TOIMITUSEHDOT - INCOTERMS RYHMÄ E (lähtöpää) EXW = Ex Works, Noudettuna lähettäjällä myyjän kustannusvastuu ja riski minimissään soveltuu hintaluetteloihin ja tarjousten pohjaksi käytetään harvoin ulkomaankaupassa myyjän luovutettava tavara ja kauppasipmuksessa määritetyt dokumentit RYHMÄ F (ei sisällä rahtia) FCA = Free Carrier, Vapaasti rahdinkuljettajalla» monikäyttöinen yleislauseke» toimitus tapahtuu luovuttamalla tavara rahdinkuljettajalle» ostaja määrää kuljettajan ja kuljetusmuodon» merikuljetuksissa roro-liikenteeseen FAS = Free Alongside Ship, Vapaasti aluksen sivulla FOB = Free On Board, Vapaasti aluksessa» soveltuvat vain merikuljetukseen lastattaessa partaan yli tai toimitettaessa laivan sivulle» käyttö vähenemässä

31 TOIMITUSEHDOT - INCOTERMS RYHMÄ C (Sisältää rahdin)» myyjä tekee kuljetussopimuksen omalla kustannuksellaan» tavaran vahingoittumisen riski ja lisäkustannukset ostajan vastuulla CFR = Cost and Freight, Kulut ja rahti maksettuna CIF = Cost, Insurance and Freight, Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna» soveltuvat merikuljetukseen» luovutuspaikkana satama» myyjä maksaa rahdin määräsatamaan CPT = Carriage Paid To, Kuljetus maksettuna CIP = Carriage and Insurance Paid To, Kuljetus ja vakuutus maksettuina» yleiskäyttöisiä» riski tavaran vahingoittumisesta siirtyy ostajalle kun myyjä luovuttaa tavaran kuljettajalle» myyjä maksaa kuljetuskustannukset määräpaikkaan

32 TOIMITUSEHDOT - INCOTERMS RYHMÄ D (Tulopää)» myyjä vastaa tavaroiden saapumisesta sovittuun määräpaikkaan» myyjällä kaikki vastuut ja kustannukset DAF = Delivered At Frontier, Toimitettuna rajalle» määränpää rajalla (joko tuonti-, vientitai kolmannen maan raja)» lähinnä rautatie- ja maantieliikenteeseen DES = Delivered Ex Ship, Toimitettuna aluksessa DEQ = Delivered Ex Quay, Toimitettuna laiturilla» vain meriliikenteeseen» myyjän vastuut vahingoista ja toimituskustannuksista ulottuvat määräsatamassa alukseen tai laiturille DDU (Delivered Duty Unpaid) DDP (Delivered Duty Paid)» ovelta ovelle toimitus

33 Incoterms (www.dhl.fi/publish/etc/medialib/fi/test.par.0141.file.tmp/dhl_incoterms.pdf )

34 Total Cost of Ownership (Chen and Keys 2009)

35 TCO - Cost drivers (1/2) Operations cost drivers as costs associated with the usage of the product. Such costs could be accrued through manufacturing, machine efficiency, assembly costs, or long-term operating costs. Quality cost drivers are costs accrued through ensuring and upkeep of the quality of the product. Such costs can be accumulated through the durability, replacement, inspection, or cost of downtime of the product. Logistics cost drivers are costs in the area of overall management of the way resources are moved to the areas where they are required. These costs can be through freight use, packaging, handling, rate instability, tariffs, import fees, or warehousing. Technological advantage cost drivers are costs of accessing new technology that helps to reduce costs immediately and in the future. They found that the long-term advantage, technology and changing technology, flexibility, and suitability for use were the most important in this cost driver category. Supplier reliability and capability cost drivers are costs associated with ensuring the supplier of products is reliable such as trust, supplier capability, research and development capability, or supplier support. Maintenance cost drivers are costs in maintaining the purchased product. They found the following to be the most important cost drivers of this category: supplies, downtime, repair costs, parts and spare parts, preventative maintenance, and repair frequency. Inventory cost drivers are the costs of ensuring correct inventory of the product. Safety stock, storage, perishability, and turnover were found to be the most important cost drivers of this category. (Ferrin and Plank 2009)

36 TCO - Cost drivers (2/2) Transaction cost drivers are costs of transacting with the supplier for the product. They identified the following as the most important cost drivers within this category: administration of post-purchase agreement, ease of transaction, and cost of changing supplier, procurement, transactional activity, and small orders. Life cycle cost drivers are costs associated with living duration of the product. Such cost drivers in this category could be long-term usage, life-cycle stability, cost savings over lifetime, useful life, redesign cost, or life-cycle obsolescence cost. Initial price cost drivers are the first costs an organization uses associated with purchase of the product such as unit cost, initial purchase price, long-term price stability, or capital expenditure. Customer-related cost drivers are costs related to the customer s contentment with the product. User satisfaction, customer perceptions, and customer specifications were identified as the major cost drivers associated with this category of cost driver. Opportunity cost drivers are categorized into cost of money, such as tax, and overhead, such as rent, energy, or wages. (Ferrin and Plank 2009, Ronkainen 2010)

37 Esimerkki 1

38 Esimerkki 2

39 Esimerkki 3a

40 Esimerkki 3b

41 Esimerkki 3c

42 Esimerkki 3d

43 ORDER FULFILLMENT LEAD TIME Order fulfillment lead time Ahlstrom receives customer order Confirmation to the customer Goods delivered to the address specified by the customer Order confirmation lead time Pack-to-order Make-to-order Ship-to-order Procure-to-order Shop floor scheduling lead time Work order release time Make lead time Delivery lead time

44 CASH TO CASH TIME Cash-to-Cash Inventory Days of Days of Sales Outstanding Time = Supply + - Days Payables The time it takes to convert one euro spent on acquiring the raw materials into one euro collected on the finished goods...

45 CASH TO CASH TIME Ahlstrom receives invoice Future delivers materials Days payables Payment to vendor Total inventory days of supply Goods delivered to customer Cash-to-cash time Days of sales outstanding Ahlstrom receives payment from customer Raw material inventory days-of-supply Semifinished goods inventory days-of-supply Finished goods inventory days-of-supply

46 SOME BUYERS MAKE THINGS HAPPEN SOME BUYERS FOLLOWS THINGS HAPPEN SOME BUYER WONDER: WHAT THE HELL IS HAPPENING

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Incoterms 2010 perusteet

Incoterms 2010 perusteet Incoterms 2010 perusteet Yrityssalo Oy 27.9.2013 VTM Asko Räty /ar Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Kauppasopimus Toimitus Maksaminen Tuote Perustiedot Maksuehto Toimitusaika Toimitusvelvollisuudet Hinta Määrä

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Timo Ranta Tutkijatohtori TTY Porin laitos OPTIMI 4.6.215 Peruskysymykset Kuinka paljon tilataan? Milloin tilataan? 2 (46) Kustannuksia Tavaran hinta Varastointikustannukset

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT (tiistaisin klo 10 12 U115b) 13.09.2016

Lisätiedot

555330S Hankintatoimen johtaminen. Oulun yliopisto Tuotantotalous Pekka Kess

555330S Hankintatoimen johtaminen. Oulun yliopisto Tuotantotalous Pekka Kess 555330S Hankintatoimen johtaminen Oulun yliopisto Tuotantotalous 2016-2017 Pekka Kess 24.10.2016 Kurssikuvaus Johdanto https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/555330s/etusivu 2 Course Description (1/4) ECTS

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy

SCM Tuloskortti. Toimitusketjun hallinnan itsearviointi. Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortti Toimitusketjun hallinnan itsearviointi Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab 1.1.2005 alkaen LOGY Competence Oy SCM Tuloskortin taustaa Prof. Takao Enkawa, Tokyo Institute

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu

Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu Japanin malli Suomeen ja internetiin Toimitusketjun hallinnan itsearviointi, mittaristo ja kansainvälinen vertailu SCM-Scorecard 25.5.2005 Pekka Aaltonen Logistiikan Koulutuskeskus ECL Oy Ab Perustettu

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits Cost Management Center to higher profits Asiakaskannattavuus Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous Cost Management Center http://www.tut.fi/cmc/ jari.paranko@tut.fi +358 40 849 0220 Industrial

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA TEKNIIKKA JA LIIKENNE Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA Työn tekijä: Antti Hurme Työn valvoja: Markku Haikonen Työn ohjaaja: Jasmin Tainio Työ hyväksytty:.. 2009 Markku

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET

LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET Pietu Purhonen LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET Case Kansainvälinen teollisuusyritys Liiketalous ja matkailu 2010 ALKUSANAT Aihe opinnäytetyölle syntyi kehityskeskustelussa esimieheni kanssa. Työohjeet olivat

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

IBM Iptorin pilven reunalla

IBM Iptorin pilven reunalla IBM Iptorin pilven reunalla Teppo Seesto Arkkitehti Pilvilinnat seesto@fi.ibm.com Cloud Computing Pilvipalvelut IT:n teollistaminen Itsepalvelu Maksu käytön mukaan Nopea toimitus IT-palvelujen webbikauppa

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT TerttuHuuhka TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT 3. uudistettu painos vuonna 2016 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kehittäminen: tehokkaan hankinnan työkalut 2017 Terttu Huuhka Kustantaja:BoD

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu 28.3.2017 Elina Laavi yhteiskuntasuhteiden päällikkö Työeläkevakuuttajat Tela Twitter: @elinalaavi 1970-luku Viisi prosenttia

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ Ville Nuutinen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) NUUTINEN, Ville Työn nimi SÄHKÖINEN

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Matalan kustannustason maiden

Matalan kustannustason maiden 1. LCC hankintojen soveltuvuusarviointi 2. Kokonaiskustannusajattelun soveltaminen LCC hankinnoissa Tietoisku 14.2.2014 Hankintaosaaminen kasvun tueksi -projekti Matalan kustannustason maiden suhteellinen

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto 555323S Hankintatoimen johtaminen. Hankintatoimen johtaminen - Aspocomp

OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto 555323S Hankintatoimen johtaminen. Hankintatoimen johtaminen - Aspocomp OULUN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto 555323S Hankintatoimen johtaminen Hankintatoimen johtaminen - Aspocomp Työntekijät: Juho Niemonen 1987805 Tiina Ojanperä 2258384 Miika Ronkainen 2190950 Ville Väätäjä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje Oletko jo tutustunut Festo Online Shopiin? Kannattaa rekisteröityä Online shop käyttäjäksi: Voit tarkistaa hintoja ja toimitusaikoja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

VIENTIPROSESSIOPAS. Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin

VIENTIPROSESSIOPAS. Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin VIENTIPROSESSIOPAS Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin 16.10.2013 Sisällysluettelo TARJOUSPYYNNÖSTÄ TAVARATOIMITUKSEEN... 3 1. TARJOUKSEN VALMISTELU... 3 1.1 Viennin rajoitukset... 3 1.2 Tuontimaan määräykset...

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Price list

Hinnasto 2015 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2015 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor HiFEK-huippuimuri Uninsulated Roof

Lisätiedot

TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA

TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA Jouni Sakki TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA Digitalisoitumisen haasteet 8. UUDISTETTU PAINOS 2014 Nyt sekä paperi että e kirjana ISBN 978 951 97668 7 4 (print kirja), ISBN 978 951 97668 6 7 (EPUB), ISBN

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT 11.09.2015 Johdanto (Kalevi Aaltonen) 18.09.2015

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT

logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT Kustannustehokkaat logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT 19.4.2013 2 Esityksen sisältö Logistiikkakeskukset toimitusketjun kustannusten näkökulmasta Miten logistiikkakustannukset

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Anne Alho 18.3.2014 Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Muistilista Tutustu markkinaan, kulttuuriin Seminaarit, muut tapahtumat Verkostoidu Messuvierailut Kielitaito Jalkatyö, läsnäolo Pitkäjänteisyys,

Lisätiedot

Kosmetiikkatuotteiden maahantuonti ETA-alueen ulkopuolelta

Kosmetiikkatuotteiden maahantuonti ETA-alueen ulkopuolelta Kosmetiikkatuotteiden maahantuonti ETA-alueen ulkopuolelta Kilpeläinen, Eva-Lisa 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kosmetiikkatuotteiden maahantuonti ETA-alueen ulkopuolelta Eva-Lisa Kilpeläinen

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Logistiikka osana e-kaupan kansainvälistymisstrategiaa

Logistiikka osana e-kaupan kansainvälistymisstrategiaa Logistiikka osana e-kaupan kansainvälistymisstrategiaa Asendia Finland Kalle Siik 15.5.2013 The world is your address Asendia Asendia on Swiss Postin ja La Posten heinäkuussa perustama yhteisyritys Toimialana

Lisätiedot

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT TerttuHuuhka TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT 3. uudistettu painos vuonna 2016 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kehittäminen: tehokkaan hankinnan työkalut 2017 Terttu Huuhka Kustantaja:BoD

Lisätiedot

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LEAN-OPEX LEADER - koulutusohjelma on Sabriscan Oy:n 1 RATKAISULIIKETOIMINTAA LEAN-OPEX LEADER

Lisätiedot

Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Anna-Liisa Ali-Lekkala

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Timo Auranen KOTIMAISET- JA KANSAINVÄLISET TOIMITUSLAUSEKKEET

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Timo Auranen KOTIMAISET- JA KANSAINVÄLISET TOIMITUSLAUSEKKEET SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Timo Auranen KOTIMAISET- JA KANSAINVÄLISET TOIMITUSLAUSEKKEET Satakunnan Ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Total Quality Management suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Yritys. Liikevaihto vuonna milj eur. Vuonna 2012 lv oli 26.9 milj. eur

Yritys. Liikevaihto vuonna milj eur. Vuonna 2012 lv oli 26.9 milj. eur Yritys Airamin historia alkaa vuodesta 1921 jolloin perustettiin Suomen Sähkölampputehdas Oy. Nimen alkuperästä on eri teorioita: Osram, Tungsram, ram-pääte kun raaka-aineena Volfram ai, ram vaiko naisten

Lisätiedot

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu

Returns to Scale II. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Esitelmä 8 Timo Salminen. Teknillinen korkeakoulu Returns to Scale II Contents Most Productive Scale Size Further Considerations Relaxation of the Convexity Condition Useful Reminder Theorem 5.5 A DMU found to be efficient with a CCR model will also be

Lisätiedot

Riina Pauliina Pörsti. INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta

Riina Pauliina Pörsti. INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta Riina Pauliina Pörsti INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta Liiketalous ja matkailu 2011 1 ALKUSANAT Tämä tutkimus on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisen kaupan tradenomitutkinnon opinnäytetyönä.

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Jouni Sakki Oy Rälssintie 4 B, FIN 72 HELSINKI tel. +358 9 22438785, GSM +358 5 6828 e-mail jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus

Lisätiedot

Varastonhallinnan optimointi

Varastonhallinnan optimointi Varastonhallinnan optimointi Komponenttien ostojen optimointi OPTIMI-hanke Matti Säämäki tutkimusapulainen Nopea tiedonvälitys, kansainvälistyvä kilpailu ja konsulttien vaikutusvallan kasvu on tuonut vallitseviksi

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos RELEX - Toimitusketjunhallinnan seminaari 2014 22.1.2014 Mikko Kärkkäinen RELEX Oy Mitä ennustaminen on? Ennustaminen on suunnitelman kääntämistä toimintaohjeeksi:

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Fujitsu C7. Exceleistä digitaaliseen salkunhallintaan. Human Centric Innovation in Action

Fujitsu C7. Exceleistä digitaaliseen salkunhallintaan. Human Centric Innovation in Action Fujitsu C7 Exceleistä digitaaliseen salkunhallintaan Human Centric Innovation in Action 01.11.2016 Eero Walden Sales Manager Sakari Luumi - Architect 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu - Avainluvut Suomessa

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja

Team Finland, Oulu Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja H Ä G G B L O M Team Finland, Oulu 12.11.2015 Arktisten alueiden mahdollisuudet pk-yrityksille: Pohjois-Ruotsi ja Norja case AB A. Häggblom OY Jukka Karhula, CEO History - milestones Mr. Alf Häggblom opens

Lisätiedot

For tough jobs. Saavutetut hyödyt verkostoitumisesta. Timo Rask, President Supply Line

For tough jobs. Saavutetut hyödyt verkostoitumisesta. Timo Rask, President Supply Line For tough jobs Saavutetut hyödyt verkostoitumisesta Timo Rask, President Supply Line 1 Business 2 Normet Today Net sales 90M (2009), 107M (2008) Personnel over 540 Establishment of Own Distribution Units

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Mikael Tytärniemi MAAHANTUONTISELVITYS

Mikael Tytärniemi MAAHANTUONTISELVITYS Mikael Tytärniemi MAAHANTUONTISELVITYS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma HELMIKUU 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotanto Talous koulutusohjelma

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

"Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka"

Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka "Pietarin alueen ja suomalaisten yritysten logistiikka" Source: Kaluza et al. (2010). The complex network of global cargo ship movements. Journal of the Royal Society Interface. Prof. Olli-Pekka Hilmola

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries.

Teollisuustuotanto. Industrial Production. Kehittyvät maat / Emerging countries. Maailma / World. Kehittyneet maat / Advanced countries. Teollisuustuotanto Industrial Production 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 27,1=1 27 28 29 21 Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet maat / Advanced countries Suomi/Finland Viimeinen

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot