Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO"

Transkriptio

1 Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska Koulutusohjelma Puutekniikka Työn nimi 3D- keittiösuunnitteluohjelman käyttöönotto Työn ohjaaja Kaija Arhio ja Pasi Hakasaari Työelämäohjaaja Tapani Penttilä Tekijä/tekijät Jussi Klemola Sivumäärä 28+1 Tämä opinnäytetyö on tehty Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutusohjelmalle. Työ on tehty Penttilän Puusepäntehdas Oy:n toimeksiannosta. Penttilän Puusepäntehdas valmistaa keittiökalusteita toimitiloissaan Kaustisella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia ongelmia ja vaatimuksia 3D- keittiösuunnitteluohjelman käyttöönotto aiheuttaa kohdeyrityksen näkökulmasta. Opinnäytetyössä perehdyttiin 3D- suunnitteluun ja tuotetiedonhallintaan liittyvään kirjallisuuteen ja niiden pohjalta kirjoitettiin teoreettinen viitekehys. Ohjelmaa joudutaan räätälöimään, jotta se vastaisi kohdeyrityksen tarpeita ja tavoitteita. Ohjelman käyttöönotto kannattaa tehdä vaiheittain ja tiiviissä yhteistyössä ohjelmiston toimittajan kanssa. Konsultointi luo pohjan ohjelman käyttöönotolle. Käyttöönotto koostuu koulutuksesta, räätälöinnistä johtuvista toimista ja testaamisesta. Räätälöinnin etuja on se, että järjestelmään voidaan tehdä toiminnot asiakkaan tarpeiden pohjalta. Pitkälle räätälöidyt ratkaisut eivät ole järkeviä, koska ne ovat vaikeasti päivitettäviä ja ylläpito on usein raskasta. Asiasanat Keittiö, tuotesuunnittelu, dokumenttienhallinta, mallinnus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree programme Wood technology Date Author Jussi Klemola Name of thesis Initialization of 3D- kitchen design software Instructor Kaija Arhio and Pasi Hakasaari Pages 28+1 Supervisor Tapani Penttilä This thesis was made for Central Ostrobotnia of Applied Sciences, the degree programme of wood technology. This thesis was commissioned by Penttilän Puusepäntehdas Oy. Penttilän Puusepäntehdas manufactures kitchen furniture in its premesis in Kaustinen. The purpose of this thesis was to find out what kinds of problems and demands initialization of 3D- kitchen design software causes from the target company`s point of view. One phase of the thesis was to get acquainted with literature on 3D planning and product data management and then write the theoretical framework. Software must be tailored in order to meet the needs of the target company and achieve their goals. Initialization of the program should be done in phases and in close cooperation with the program supplier. Consultation creates the base for the initialization. Inistialization consists of training, actions due to tailoring and testing. Benefits of tailoring are that the system`s functions can be build from the customers needs. Highly tailored solutions are not rational, because they are difficult to update and maintenance is often hard. Key words Kitchen, product design, document management, designing

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. YRITYSESITTELY: PENTTILÄN PUUSEPÄNTEHDAS OY 2 3. ONGELMAT JA TAVOITTEET Ongelmat Tavoitteet 3 4. TOIMINTATAVAN KUVAUS 5 5. KEITTIÖKALUSTEIDEN SUUNNITTELU 6 6. SIIRTYMINEN 3D- SUUNNITTELUUN Saavutettavat edut Asiakkaan ja yrityksen edut TUOTETIEDONHALLINTA Dokumenttienhallinnan merkitys yritykselle ja työntekijöille Muutosten hallinta OHJELMISTON ESITTELY DB- Manager Oy Planit Live Fusion Planit Fusion suunnitteluohjelman ominaisuudet ja moduulit Laitevaatimukset Mallintaminen Tiedonhallinta Visuaalisuus OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO Koulutus Hinnastopohja ja tuotelistan rakentaminen Tuotteiden hinnoitteluperusteet Muita huomioitavia asioita Tuotekoodit Piirtokomponentit Tulostettavat elementtilistat Testaaminen TULOKSET JA POHDINTA 26 LÄHTEET 28 LIITTEET

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 LIITE1