TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA"

Transkriptio

1 Jouni Sakki TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA Digitalisoitumisen haasteet 8. UUDISTETTU PAINOS 2014 Nyt sekä paperi että e kirjana ISBN (print kirja), ISBN (EPUB), ISBN (PDF) YKL 69.33, UDK 658 Tämä kirja on liiketoiminnan perusteos. Se antaa kokonaiskuvan tavarakauppaan ja valmistustoimintaan liittyvistä tavaravirroista ja niiden hallinnan menetelmistä. Tilaus toimitusketjun kaikkiin vaiheisiin tunkeutuva digitalisoituminen tuo johtamiseen, hankintatoimintaan ja logistiikkaan paljon lisähaasteita. Kirjassa käsitellään havainnollisesti muun muassa lisäarvon mittaamista, toimitusketjun kulujen kartoitusta, johtamisen tunnuslukuja sekä yritysten ja julkisen hallinnon hankintatoiminnan kehittämistarpeita. Kirja ilmestyy nyt kokonaan uudistettuna (8. painos). Uutta sisältöä ovat mm. eri toimialojen tehokkuuden tunnusluvut, digitalisoitumisen vaikutukset B2Bliiketoimintaan ja vähittäiskauppaan sekä hankintatoiminnan toteuttaminen globaalissa taloudessa. Jokaisen luvun lopussa on tiivistelmä avainkohdista. Kirja on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi yritysjohdolle ja muille liiketoiminnan eri sektoreilla työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin yrityshenkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen, oppikirjaksi tiede ja ammattikorkeakouluihin ja kaikille, jotka haluavat kehittyä eri liiketoiminnan ja logistiikan tehtävissä.

2 SISÄLLYSLUETTELO... I ESIPUHE TILAUS TOIMITUSKETJU LIIKETOIMINNASSA... 3 TILAUS TOIMITUSKETJU JA MUITA SIIHEN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ... 3 Tilaus toimitusketju... 4 Arvoketju ja prosessit... 5 Porterin malli... 5 Logistiset toiminnot... 6 Digitalisoituminen tarvitsee logistisia palveluja... 7 Logistiikan kustannukset... 8 Logistics performance Index (LPI)... 8 Markkinointikanava eli jakelutie... 9 Hankintatoiminta, kuljettaminen ja varastoiminen... 9 TILAUS TOIMITUSKETJUN HALLINTA Tilaus toimitusketjut yrityksen sisällä Ketju vai verkosto Tieto-, tavara- ja rahavirrat Onko ketjulla yhteistä ohjausta hallintaa? Jatkuva vuorovaikutus Tilaus toimitusketjun hallinnan yleiset tavoitteet TILAUS TOIMITUSKETJUN TEKNOLOGIAT ECR, quick response GS1-koodit Automaattinen tunnistus viivakooditekniikalla Rfid-tunnistus YHTEISTYÖN MENETTELYTAPOJA SCOR-malli CPFR SCM Best Practice ostajan ja myyjän virtuaalinen työtila Tiivistelmä JALOSTUSARVO, TUOTTAVUUS, TEHOKKUUS JA TEHOLLISUUS TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS JA LISÄARVO Tehokkuus; arvon ja tuottavuuden yhdistelmä Kannattavuus Milloin tulos on hyvä ja milloin huono? Jalostusarvo Jalostusarvoprosentti Jalostusarvo henkilöä kohden Työn reaalituottavuus Työvoima- ja pääomavaltaiset yritykset Kansantalouden kilpailukyky Mielipiteitä tuottavuudesta ja sen mittaamisesta I

3 TEHOLLISUUS Tiivistelmä TILAUS TOIMITUSKETJUN KUSTANNUKSET LIIKETOIMINNAN KUSTANNUKSET Yleiskustannuksetkin tulee kohdistaa Vaihdannan kulut Pohjoismaissa Tilaus toimitusprosessi yrityksissä Varastoivan yrityksen tilaus toimitusprosessit Projektitoiminnan tilaus toimitusketjut KULUKARTOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Vaihdannan henkilöstökulut Välitön työ ja muu työ Varastoimisen (säilyttämisen) kulut Tehdashalli tai kaupan myymälä osin varastotiloja Kaluston, toimitilojen ja järjestelmien kulut Ostetut palvelut Kokonaisuus jaettava osiin KULUJEN KOHDENTAMINEN TUOTTEILLE JA ASIAKKAILLE Välittömien kulujen kohdentaminen Vaihto-omaisuuden ja käyttöpääoman kulujen kohdentaminen Varastotilan kulujen kohdentaminen Kuljettamisen kulujen kohdentaminen Asiakas- ja tavarantoimittajayhteistyön kulut TURHIA TUOTTEITA JA TURHIA ASIAKKAITA Kulukartoitus on koulutusprojekti Tiivistelmä TILAUS TOIMITUSPROSESSIN TEHOKKUUDEN TUNNUSLUKUJA TILAUS TOIMITUSPROSESSIEN TUOTTAVUUSPOTENTIAALI Liiketapahtumien määrät Myyntitulot suurista, työ pienistä kaupoista Tapahtumien keskimääräiset kustannukset Läpimenoaika Arvoa tuotetaan mutta tuloksessa lipsutaan PÄÄOMIEN KÄYTTÖ JA VARASTOIMISEN TUNNUSLUVUT Pääoman käytön tehokkuus Materiaalin ohjauksen tunnusluvut LAADUN JA SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN Toimituskyky Palvelukyky KULJETTAMISEN TALOUDELLISUUS Tiivistelmä LUOKITTELUT AUTTAVAT PRIORISOIMAAN /80 -sääntö ABC-LUOKITUS TUOTENIMIKKEISTÄ Miten tuotteet ja työmäärä jakautuvat? II

4 Abc-analyysin loppupäänkin tuotteet tarpeellisia Vaihto-omaisuus ja kustannukset Tappioiden syyt Montako asiakasta tuotteella on? Yleisohje Abc-analyysi B2B-asiakkaista MUITA LUOKITTELUJA Xyz-analyysi Myyntitapahtuman koon mukainen luokittelu Liiketuloksen mukainen luokittelu Asiakkaita tuotteella -luokittelu Tiivistelmä VARASTOIMINEN SYITÄ VARASTOIMISEEN Valmistuksen toteuttamisesta johtuvat varastot Hankintaeristä aiheutuva aktiivivarasto (cycle inventory) Passiivivarastosta vain osa varmuusvarastoa Hyvät ja huonot varastot varaston vaihteluväli VARASTOIMISEN TARPEELLISUUS Spekulatiiviset varastot Bullwhip piiskansiimavaikutus Varastot analyytikon näkökulmasta oikea varastomäärä VARASTOPROFIILIN SEURAAMINEN Tiivistelmä MATERIAALIN OHJAUS VARASTOLÄHTÖINEN OHJAUS Hankinta-aika Varmuusvarasto Tilauspiste Kahden laatikon menetelmä Min maks -menetelmä OIKEA OSTOERÄ, SOPIVA TILAUSVÄLI Tilausväli tavarantoimittajittain Eräkoon reunaehdot Ostoerän kustannukset Erän koko ja hinnan alennus Tietojärjestelmiä osattava käyttää Varasto alenee vaikka ostoerät kasvavat TEOLLISUUDEN MATERIAALIN OHJAUS Materiaalitarvelaskenta, MRP Imuohjaus Imu vai työntö VMI-varastot Tiivistelmä III

5 8 MENEKIN ENNAKOIMINEN Aikasarja-analyysi Keskiarvo ennustamisessa Eksponenttitasoituksen menetelmä Mallin hyvyyden ja tarkkuuden mittarit Menekin hajonta Tiivistelmä VÄHITTÄISKAUPAN TOIMINTATAVAT KAUPASSA MUUTOKSEN AJAT Päivittäistavarakauppa on keskittynyttä Kaupan ketjut Sortimentin hallinta ja tuotemerkit PÄIVITTÄISKAUPAN TUNNUSLUVUT Suuret kaupat dominoivat Myyntikate on kasvanut mutta liikevoitto alentunut Vähittäiskauppa kilpailee valikoimien runsaudella Muut kulut ovat kuin lisäkilot vyötäröllä Kaupan tehokkuus heikentynyt Vaihto-omaisuus kiertää hitaasti Leveä sortimentti paljon tappiollisia tuotteita Alkoholi ruokakauppaan olisi oiva apu ERIKOISTAVAROIDEN KAUPPA Tilastolukuja Keskiarvoyritystä ei ole olemassa Materiaalin ohjaus UUSI MONIKANAVAINEN KAUPPA Tiivistelmä VERKOSTOITUVA B2B-LIIKETOIMINTA Tukkukaupan tunnuslukuja Tukkukaupan tilaus toimitusketjujen analyysi Asiakaskannattavuus VERKOTTUMINEN KÄYNTIIN HETI Nettiin jotta resurssirosvoista pääsee eroon Nettiin koska liiketoiminnan sirpaloituminen jatkuu Nettiin koska logistiikkapalvelut voi ostaa Nettiin koska verkostoituminen on kasvun moottori Nettiin koska se on keino vahvistaa viestintää Nettiin koska se antaa aivan uusia mahdollisuuksia Myyjästä logistiikan konsultti Jos netistä ei ole avuksi Tuotehinnoittelu ja toimitusmaksut Tiivistelmä HANKINNAT OSANA LIIKETOIMINTAA SUORAT JA EPÄSUORAT HANKINNAT Hankintojen merkitys liiketoiminnassa IV

6 Hankinnan sudenkuopat Hankintojen kehittämisen tarpeet Onko jäävuorimalli historiaa? Hankintakuutio ja nykytilan kartoitus Hankinnan portfolioanalyysi Sourcing ja hankintastrategiat Kategoriajohtaminen PALVELUIDEN HANKINTA OSTAJAT GLOBALISAATION PORTINVARTIJAT Etiikka ja yhteiskuntavastuu Erilaisia tapaoja hankintojen toteuttamiseen Ostaja, sisäänostaja vai ammattiostaja Tiivistelmä JULKISET HANKINNAT JA NIIDEN LOGISTIIKKA Kynnysarvot Innovatiiviset hankinnat KUNTIEN AINE- JA TARVIKEHANKINNAT Kunnan varastot ja erilaiset kuljetustarpeet Valikoiman ja tavarantoimittajien määrän rajaaminen Hintamuutosten ja prosessikulujen seuraaminen Tiivistelmä HINTOJEN SEURAAMINEN HINNAN MUODOSTUMISEN ARVIOIMINEN Ostajan oma kustannusanalyysi Sukulaistuotteiden hintavertailut HINTOJEN MUUTOSTEN SEURAAMINEN Omien ostohintojen muutosten seuraaminen Ostohintojen muutoksen vertaaminen Eurostat tietolähteenä Tiivistelmä Hakemisto Lähdeviitteet V

7 Jouni Sakki Liikkeenjohdon konsulttina kirjan kirjoittajalla on 40 vuoden kokemus hankintatoiminnan ja logististen prosessien kehittämisestä kaupassa, teollisuudessa ja julkisessa hallinnossa. Suomen Logistiikkaforum myönsi Vuoden 2008 Logistikko -tunnustuksen konsultti ja yrittäjä Jouni Sakille. Tunnustuksen perusteluna oli hänen työnsä oston ja logistiikan koulutuksen kehittämiseksi. Yhteystiedot: sähköposti: jouni.sakki(at)jounisakki.fi, puhelin Jouni Sakki on aikaisemmin julkaissut seuraavat kirjat: Yrityksen ostotoiminnot. Taloustieto ry, Materiaalitoiminnot 1. AKH, Valtion painatuskeskus, Ostotoiminnan kehittäminen (toim.) Ekonomia- sarja. Weilin+Göös, Suomalaisen yrityksen materiaalihallinto. Weilin+Göös, Käytännön materiaalin ohjaus kaupassa ja teollisuudessa. Weilin+Göös, Yrityksen materiaalitalous. Taloustieto ry, Logistiikan opas. MH-Konsultit Oy, Logistinen materiaalin ohjaus. MH-Konsultit Oy, Ostotoiminta yrityksen kehittämisessä. (Myös muita kirjoittajia.) WSOY, Logistiikka tuottamaan arvoketjuanalyysi avuksi. TT-Kustannustieto Oy, 1996.

Tilaus-toimitusketju ja liiketoiminnan kannattavuus

Tilaus-toimitusketju ja liiketoiminnan kannattavuus Tilaus-toimitusketju ja liiketoiminnan kannattavuus Jouni Sakki Oy Rälssintie 4B, 00720 HELSINKI tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi Tilaus-toimitusketju Suurin osa työstä tehdään tilaus-toimitusketjuissa!

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: ..1 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Ahlsell Oy Best Friend Group Oy Dermoshop Oy Hytar Oy Machinery Oy Makita Oy Motonet Oy Onninen Oy Orbis Oy Penope Oy Würth

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Kemira Oyj (Konserni) Metsä Board Oyj (Konserni) Neste Oil Oyj (Konserni) Nokia Oyj (Konserni) Nokian Renkaat Oyj (Konserni)

Lisätiedot

Yritykset tässä vertailussa:

Yritykset tässä vertailussa: 5.2.214 Yritykset tässä vertailussa: This comparison contains the following companies Gigantti Oy Ab Ikea Oy Kokkolan Halpa-Halli Oy (Konserni) Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö (Konserni) Isojoen Konehalli

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI VARASTONHALLINTA- JA TALOUSHALLINTO- OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO Esimerkkiyritys Ajopaja Oy Heli Ajo Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2010 Laatija: Soili Siiriäinen Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Joni-Pekka Ollila TILAUS-TOIMITUSKETJUN HALLINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Maaliskuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Tekijä/tekijät

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA JUSSI SAARI HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA Diplomityö Prof. Jarkko Rantala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2014. i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN

HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN HANKINTATOIMEN KEHITTÄMINEN Case: Sampo Pankki Oyj LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy 2007 Nousiainen Tero Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ

Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SÄHKÖLIIKKEEN VAIHTO- OMAISUUDEN OPTIMOINTI

SÄHKÖLIIKKEEN VAIHTO- OMAISUUDEN OPTIMOINTI Opinnäytetyö (AMK) Liiketoiminnan logistiikka 2015 Jonna Arbøl SÄHKÖLIIKKEEN VAIHTO- OMAISUUDEN OPTIMOINTI Turun Sähkötukku Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka

Lisätiedot

Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN

Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN Rebekka Zevulun OSTO-OSIEN HYLLYTYSSUUNNITELMA JA SUUNNITELMA MENEKIN MUUTOKSIA VARTEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Varastonhallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän. käyttöönotolla

Varastonhallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän. käyttöönotolla Varastonhallinnan kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmän tuotantomoduulin käyttöönotolla Minna Sievilä Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja Liikenteen ala

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Logistiikkaosaaminen pk-yritysten kilpailukyvyn lähteenä

Logistiikkaosaaminen pk-yritysten kilpailukyvyn lähteenä Logistiikkaosaaminen pk-yritysten kilpailukyvyn lähteenä Logistiikkaosaaminen pk-yritysten kilpailukyvyn lähteenä Sisältö 1 Johdanto 5 Yritysten logistiikkakustannukset Suomessa 5 Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx.12.2000 Työn tarkastaja

Lisätiedot

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy?

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Make Your Gol in Logistics. Kohderyhmä: Kaikki jotka haluavat logistiikasta

Lisätiedot

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET ISBN 951-810-141-8 Lukijalle... 3 1 Tuottavuus ja kannattavuus...

Lisätiedot

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus

Lisätiedot

KANNATTAVUUS OSANA YRITYSKOKONAISUUTTA

KANNATTAVUUS OSANA YRITYSKOKONAISUUTTA 1 KANNATTAVUUS OSANA YRITYSKOKONAISUUTTA Ulla-Maija Poranen Opinnäytetyö Lokakuu 2009 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...3

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009

DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009 DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Teollisuustalous ELINKAARIPOHJAISEEN ABC-ANALYYSIIN PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEON- TUKIJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA 2009-2013

VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA 2009-2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Tuomas Metiäinen VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0

Raportti 14.3.2013. Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 RAPORTTI VIHI-PROJEKTISSA 2012 Vihreän logistiikan määrittelyä Tehtävän suoritusaika: Laatija: Tuomas Räikkönen versio 1.0 1. VIHREÄ LOGISTIIKKA Logistiikka on yhdennettyä, kaikkien siirtämiseen tarvittavien

Lisätiedot

LOGISTIIKKASELVITYS 2014. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

LOGISTIIKKASELVITYS 2014. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics LOGISTIIKKASELVITYS 2014 Tomi Solakivi & Lauri Ojala & Sini Laari & Harri Lorentz & Juuso Töyli & Jarmo Malmsten & Noora Viherlehto Sarja/Series KR-1:2014 Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Lisätiedot

Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen

Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen TUTKIMUSRAPORTTI TAU B024 06.06.2002 Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen Tilaaja: Liikenne- ja viestintäministeriö VTT TUOTTEET JA TUOTANTO 1 (22) Raportin nimi Hankintatoiminnan seuranta ja mittaaminen

Lisätiedot