logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT"

Transkriptio

1 Kustannustehokkaat logistiikkakeskukset Logistiikkamessut 2013, Tampere Karri Rantasila, VTT

2 Esityksen sisältö Logistiikkakeskukset toimitusketjun kustannusten näkökulmasta Miten logistiikkakustannukset muodostuvat Kansainvälinen vertailu Logistiikkakeskusten rooli ICT-ratkaisut logistiikkakeskusten tehostajana Yksilöinti Tunnistusteknologiat (RFID, viivakoodit) Paikannusteknologiat (logistiikkakeskusten paikannusmenetelmät, satelliitti- ja verkkopohjainen paikannus) Tiedonsiirto ja toimialakohtaiset tiedonvaihtostandardit Taustajärjestelmät Logistiikan tutkimussuunnat meillä ja maailmalla

3 LOGISTIIKKAKESKUKSET JA KUSTANNUKSET

4 Yritysten logistiikkakustannukset Euroopassa Varastointiin liittyvät kustannukset kasvussa Yhteensä nämä yli kuljetuskustannusten tason

5 Yritysten logistiikkakustannukset Itämeren alueella Suomessa korkeat erityisesti kaupan alalla Kaupalla yli puolet kaikista logistiikkakustannuksista Valmistavassa teollisuudessakin lähes puolet kaikista logistiikkakustannuksista Lähde: Solakivi et al. 2012

6 Yritysten logistiikkakustannukset Suomessa Varastointiin suoraan liittyvien kustannusten osuus ,6% liikevaihdosta Tämä vastaa yli 15 miljardia euroa Lisäksi muihin kustannuskomponentteihin voidaan vaikuttaa tehokkaammilla logistiikkakeskuksilla Logistiikkakustannukset (Miljardia euroa) Logistiikkakustannukset (% liikevaihdosta)

7 Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen Suomessa Varastointiin liittyvien prosessien ulkoistaminen kasvattanut hieman suosiotaan Logistiikkakeskuksiin liittyvistä toiminnoista ulkoistaminen vähäisempää suhteessa kuljetuksiin Lähde: Solakivi et al. 2012

8 Logistiikkakeskuksiin liittyvät kustannuskomponentit 27/59 liittyy logistiikkakeskuksen prosesseihin Osa näistä merkittävämpi kokonaiskustannusten kannalta Miten näitä voidaan pienentää logistiikkakeskuksissa Lisäksi mm. sijoittelulla keskeinen merkitys esim. kuljetuskustannuksiin Administration Management/overhead Appraisal Manufacturing Associated labor Obsolescence Cargo handling Order processing Communication Order processing / information Consultancy Other costs Cost of capital Other indirect log. costs Cost of commodities space movement Outsourced logistics Cost of damaged during transit Packaging Customer service Permission losses Customer service /order entry Pilferage Customs Plan/management Damages Procurement Delivery Purchased materials Depreciation Quality control Design, restructure and option cost R&D Distribution centers Recycling logistics Documentation Returned goods Equipment Reverse logistics Fixed costs Risk and Damage Forecasting Shipper related Indirect logistics costs Stock-out costs Information Substance consumption Insurance Tied capital costs (transportation) Internal logistics costs Trade costs Internal services Transport pack. Inventory carrying Transportation Logistics technology Wages, bonus, allowance Lot quantity Value-added services Warehousing

9 ICT-RATKAISUT LOGISTIIKKAKESKUKSISSA

10 ICT- ja tunnistusteknologiat logistiikkakeskuksissa ESLogC-hankkeen tunnistus ja ICT projektissa on tuotettu materiaalia logistiikkakeskuksen prosesseja tukevien ICT- ja tunnistusmenetelmien merkityksestä, sisällöstä ja käyttöönoton vaatimuksista kattaen: ICT:n teknologioita ja järjestelmiä Alan kehitysnäkymiä sekä parhaita käytäntöjä Olemassa olevaa palvelutarjontaa sekä neljä eri case-tarkastelua Keskeiset näkökulmat: Yksilöinti Tunnistusteknologiat (RFID, viivakoodit) Paikannusteknologiat (logistiikkakeskusten paikannusmenetelmät, satelliitti- ja verkkopohjainen paikannus) Tiedonsiirto ja toimialakohtaiset tiedonvaihtostandardit Taustajärjestelmät

11 Logistiikan yksilöintistandardit Tavara on pystyttävä yksilöimään Yksilöintitunniste riippuu myös käyttötarkoituksesta Kansainväliset standardointiorganisaatiot ISO, CEN, GS1 ja toimiala-organisaatiot kuten IATA Yksilökoodi koostuu yleensä kolmesta elementeistä: Anto-organisaation tunniste Yrityskoodi Yksilöintikoodi (esim. sarjanumero) Taso 5 Ajoneuvo (Vehicle) Taso 4 Kuljetusyksikkö (Freight Container) ISO Taso 3 Kolli (Returnable Transport Item) ISO Taso 2 Kuljetuspakkaus (Transport Unit) ISO Taso 1 Tuotepakkaus (Product Package) ISO Taso 0 Tuote (Product) ISO Lähde: Scholliers 2012

12 Tunnistusteknologiat logistiikkakeskuksessa Tunnistusteknologioita voidaan soveltaa erityisesti syntyy tavaran vastaanoton, hyllytyksen, keräilyn, lähetyksen, sekä lisäarvopalvelujen tuottamisen yhteydessä Viivakoodi laajimmin käytetty tunnistusteknologia: Yksinkertainen, edullinen ja standardoitu tunnistusmenetelmä Vaatii suoran näköyhteyden Erityisesti logistiikan sovelluksissa käytössä olevia viivakoodimalleja ovat GS1-128 (esim. lavalaput ja tuotteiden merkitseminen) ja Code 39 (esim. sisäisissä toiminnoissa kuten varastopaikkojen merkitsemisessä) RFID (Radio Frequency Identification) Etuna suurempi lukuetäisyys- ja nopeus, monilukumahdollisuus ja mahdollisuus kohteen tunnistukseen ilman suoraa visuaalista kontaktia. Voi toimia usealla eri taajuudella, käytetyimpiä ovat HF- ja UHF-taajuudet Järjestelmään kuuluu etätunniste (tagi, transponderi), lukija sekä taustajärjestelmä Logistiikkakeskuksissa sovelluskohteet liittyvät henkilö-, kone ja tavaratunnistukseen Hyödyt arvioitava tapauskohtaisesti, ja varmistettava yhteensopivuus Lähteet: Rantasila & Östman 2012, Rantasila 2012

13 RFID:n käyttö Suomessa ja Euroopassa Lähteet: Rantasila & Permala 2012

14 Paikannusteknologiat logistiikkakeskuksissa Tuottaa ajantasaista tietoa tavaroiden etenemisestä toimitusketjussa. Tiedon avulla voidaan reagoida tehokkaasti toimitusketjun häiriöihin, tehostaa toimitusketjun prosesseja ja läpinäkyvyyttä, reagoida poikkeustilanteisiin, tuottaa asiakkaille lisäarvopalveluita, sekä parantaa turvallisuutta ja toimitusvarmuutta. Logistiikkakeskusympäristössä paikannusmenetelmiä voidaan käyttää apuna varaston hallinnassa, varastotasojen alentamisessa, sekä varastoinnin ja jakelun tehostamisessa. Keskeiset logistiikkakeskusympäristössä sovellettavat paikannusmenetelmät ovat teknologiat lähiverkkopaikannus ja tunnistusteknologioihin perustuvat menetelmät Lähiverkkopaikannus perustuu logistiikkakeskukseen rakennettaviin langattomiin lähiverkkoihin (WLAN, WiMAX), joihin kuuluu tukiasemia ja päätelaitteita. Tunnistustietoon perustuva paikannus hyödyntää viivakoodia ja/tai RFID:tä Muita sisätilapaikannusteknologioita ovat Bluetooth, infrapunapaikannus ja GPSpseudoliittipaikannus. Lähipaikannusmenetelmien käyttöalue ei rajoitu sisätilapaikannukseen, vaan niitä voidaan soveltaa myös logistiikkakeskuksen ulkoalueella Lähipaikannustieto voidaan yhdistää satelliittipaikannukseen (GPS, Glonass etc.) jolloin saadaan koko toimitusketjun kattava paikannustieto

15 Sähköisen tiedonvaihdon standardit Sähköisen tiedonvaihdon standardit voivat poiketa merkittävästikin eri toimialojen välillä (esim. PapiNet) mutta myös toimialariippumattomia standardeja (esim. UBL) Tilaus-toimituksen toimintoihin käytetyt sanomastandardit voidaan jakaa karkeasti XML ja EDIFACT-pohjaisiin sanomiin Sanomastandardien käyttö Suomessa: Lähteet: Koskentalo 2012

16 Toiminnanohjausjärjestelmät Keskeinen tehtävä on tukea yrityksen toimintaa eri prosesseihin liittyen Tyypillisiä ERP-järjestelmän kattavia prosesseja logistiikkakeskuksissa ovat varastonhallinta, materiaalinhallinta, tuotannonsuunnittelu ja toimitusketjun hallinta Logistiikkakeskuksen näkökulmasta on erityisesti huomioitava, mitä ERP-järjestelmiä eri sidosryhmillä on käytössä ERP-järjestelmään voidaan liittää kaikki logistiikka-keskuksen prosessit Maailmanlaajuisesti suosituin ERP-järjestelmä on SAP (2008), 32,8 % markkinoista Perinteisten järjestelmien rinnalle tulossa kevyempiä pilvipalveluita Taloushallinto Projektien hallinta Myynti ja jakelu ERPtietokanta HR Materiaalin hallinta Laadunvalvonta

17 LOGISTIIKAN TUTKIMUSSUUNNAT

18 Logistiikan tutkimussuunnat Toimitusketjunäkökulma Teknillis-kaupallinen näkökulma Verkostonäkökulma Lähteet: Klaus & Müller 2012

19 Logistiikan tutkimuskenttä Suomessa Perustutkimus Yliopistot: Kauppatieteellinen Teknistieteellinen Soveltava tutkimus: VTT ja eräät korkeakoulujen yksiköt (esim. Aalto BIT / AMKt) Yrityksissä ja asiantuntijaorganisaatioissa tehtävä kehitystyö

20 Teknistieteelliset yksiköt Aalto-yliopisto, perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalous, logistiikka Hankinnat Toimitusketjun turvallisuus Sähköinen tiedonvaihto, tavaran seuranta Aalto-yliopisto, insinööritieteiden korkeakoulu Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Liikennetekniikka: liikennetutkimukset, simulointi, älyliikenne Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen Supply Chain Management tutkimusta Logistiikan ja SCM:n rooli liiketoimintamalleissa Tampereen teknillinen yliopisto, tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta Tiedonhallinta ja logistiikka Yhdyskuntarakenne, energiatehokas kuljetusjärjestelmä Liikenteen tutkimuskeskus Verne

21 Kauppatieteelliset yksiköt Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalous, logistiikka Tarjonta- ja logistiikkaverkostot Toimitusstrategiat Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu Toimitusketjumuodostelmien johtaminen Materiaalivirtojen ympäristöjohtaminen Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Hankintastrategiat, toimittajaverkostot, kv-hankinnat Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu Toimitusketjujen johtaminen Kv-toimitusketjut, ostotoiminta Logistiikka, kuljetukset Oulun yliopisto, tuotantotalous

22 VTT luo teknologiasta liiketoimintaa

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne

KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA. Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne KARTOITUS TUOTANTOAUTOMAATION TEKNOLOGISISTA KEHITTÄMISTARPEISTA Hanna Pajunen-Muhonen Pekka Korpiharju Olli Sylvänne 1 ESIPUHE Suomen, kuten muidenkin läntisten teollisuusmaiden, ns. valmistava teollisuus

Lisätiedot

LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin asiakasnäkökulma

LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin asiakasnäkökulma TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 187 2012 LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma

GS1 Infotilaisuus. Ohjelma GS1 Infotilaisuus Kimmo Keravuori GS1 Finland Ohjelma 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. Mitä ovat standardit? 3. GS1 järjestelmä 4. GS1 yritystunniste 5. GS1 yksilöintijärjestelmä 6. GS1 tiedonkantajat

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 133 2006 MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

Lisätiedot

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja

YHDISTÄ. Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja YHDISTÄ Liiketoimintaratkaisuja ilman rajoja NOPEUTA Liiketoimintaa ilman rajoja Talouselämän, teollisuudenalojen, yksittäisten yritysten ja liikesuhteiden rajat ovat katoamassa. Markkinakentällä ei olla

Lisätiedot

LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri

LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri Etelä-Suomen Logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen hanke (ESLogC) Toteutettiin 10/2009 09/2012 välisenä aikana Budjetti 1,97 miljoonaa euroa, rahoittajina Euroopan

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Huomispäivän kirjaston logistiset ratkaisut

Huomispäivän kirjaston logistiset ratkaisut LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 56/2004 Liikenne Huomispäivän kirjaston logistiset ratkaisut Verkostotoiminnan kehittäminen kirjastotoimialalla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi Markkinat, teknologia ja sovellukset Koulutus Kielitaito Asema Elämäntapa Työ kuljettaja myyntimies kiinteistövälittäjä

Lisätiedot

Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä

Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä Julkaisuja 16/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2012 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 6 Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa 14

Lisätiedot

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy?

Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Make Your Gol in Logistics. Kohderyhmä: Kaikki jotka haluavat logistiikasta

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen

Energiatehokkuus logistiikassa. Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Energiatehokkuus logistiikassa Logistiikan energiatehokkuuden mittaaminen ja parantaminen Julkaisuja 25/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot