Incoterms 2010 perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Incoterms 2010 perusteet"

Transkriptio

1 Incoterms 2010 perusteet Yrityssalo Oy VTM Asko Räty /ar Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Kauppasopimus Toimitus Maksaminen Tuote Perustiedot Maksuehto Toimitusaika Toimitusvelvollisuudet Hinta Määrä Erittely Myyjän velvollisuudet Ostajan velvollisuudet 24/09/

2 Mikä on Incoterms? Incoterms on kokoelma kansainvälisessä tavarakaupassa noudatettavia kauppatapojen määritelmiä. Sitä ylläpitää Kansainvälinen Kauppakamari. Incoterms 2010 sisältää yhdentoista kauppatavan määritelmät, nimet ja lyhenteet. Kukin toimituslauseke määrittelee oman kauppatapansa. Kun myyjä ja ostaja päättävät käyttää tiettyä lauseketta, esim. FOB Incoterms 2010, he samalla päättävät myyjän ja ostajan välisistä velvollisuuksistaan. Incoterms ei ole laki, säännöstö tai kansainvälinen sopimus. 24/09/ Toimituslauseke Toimituslauseke on myyjän ja ostajan hyväksymä osa kauppasopimusta osapuolten hyväksymän kauppatavan määritelmä tarkoitettu tavaroiden kansainväliseen kauppaan Toimituslauseke osoittaa, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet tavaran toimittamisesta > toimituslausekkeen tulisi vastata osapuolten sopimaa kauppatapaa Mitä toimituslauseke määrittelee Toimituslauseke määrittelee myyjän ja ostajan välillä tavaran toimituksen ja toimituksen vastaanoton osapuolten toimenpidevelvollisuudet kustannusten jaon riskin siirtymisen Toimituslauseke ei määrittele myyjän/ostajan ja kolmansien osapuolien välisiä suhteita tavaran omistusoikeutta toimenpiteitä, joihin myyjä tai ostaja ryhtyy oman etunsa vuoksi mitä myyjän tai ostajan pitää tehdä, jos toinen osapuoli ei toimi niin kuin pitäisi 24/09/

3 Incoterms Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 konttiliikenteen alku Tulliyhteisöt Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976 Öljykriisit yhdistetyt kuljetukset Ensimmäiset PC:t Incoterms 1980 Kansainvälinen kauppalaki Incoterms 1990 www Telekommunikaatio internet E-kauppa Incoterms /11, turvallisuus, UCC Incoterms /09/ Eräitä liittymäkohtia Logistiikkaorganisaatio Toimeksianto logistiikkaorganisaatiolle Kuljetussopimus Tavaravakuutus Muut sopimukset Kirjanpito Laskutus Toimitusaika Toimituslauseke Myyjän/ostajan velvollisuudet osana kauppasopimusta Liikelaskenta Budjetointi Esilaskenta Seuranta Myynti/osto 24/09/

4 Toimituslausekekokoelmia Incoterms 2010 Combiterms Revised American Terms of Foreign Trade Definitions 1941 UCC Finnterms 2001 omat määritelmät Paikalliset tai kansalliset termit ja tulkinnat (esim. ab Werk, Saksa, Ex Works, USA) 24/09/ Kaksi lausekeryhmää Kaikki kuljetusmuodot EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla CPT Carriace Paid To Kuljetus maksettuna CIP Carriage and Insurance Paid to Kuljetus ja vakuutus maksettuina DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalla DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna Vain vesitiekuljetus FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla FOB Free On Board Vapaasti aluksessa CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuina CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina 4

5 Artiklat A1 Myyjän yleiset velvollisuudet A2 Lisenssit, luvat, turvallisuuselvitykset ja muut muodollisuudet A3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset A4 Toimitus A5 Riskin siirtyminen A6 Kustannusten jakautuminen A7 Ilmoitus ostajalle A8 Toimitusasiakirja A9 Tarkastaminen - pakkaus merkintä A10 Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa B1 Ostajan yleiset velvollisuudet B2 Lisenssit, luvat, turvallisuuselvitykset ja muut muodollisuudet B3 Kuljetus- ja vakuutussopimukset B4 Toimituksen vastaanotto B5 Riskin siirtyminen B6 Kustannusten jakautuminen B7 Ilmoitus myyjälle B8 Todiste toimituksesta B9 Tavaran tarkastus B10 Avustaminen ja kustannukset tiedonsaannissa E-lauseke Myyjä toimittaa tavarat ostajalle toimitiloissaan tai muussa nimetyssä paikassa. Ostaja noutaa tavarat myyjältä F-lausekkeet Myyjä toimittaa tavarat ostajalle lähellä myyjää Ostaja noutaa tavarat myyjän luota C-lausekkeet Myyjä toimittaa tavarat ostajalle lähellä myyjää, tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin Ostaja vastaanottaa tavarat rahdinkuljettajalta D-lausekkeet Myyjä toimittaa tavarat ostajalle ostajan luona tai lähellä ostajaa Ostaja vastaanottaa toimituksen lähellä ostajaa 24/09/

6 Toimituslausekkeet, jotka sopivat käytettäviksi kaikkien kuljetusmuotojen kanssa EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP Ex Works Free Carrier Carriace Paid To Carriage and Insurance Paid to Delivered At Terminal Delivered At Place Delivered Duty Paid EXW... Ex Works... Toimitus Ostajan vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjän tulee toimittaa tavara asettamalla se ostajan käytettäväksi nimetyllä toimituspaikalla osapuolten mahdollisesti sopimassa kohdassa, jotta ostaja voi lastata sen noutavaan ajoneuvoon. Ostajan tulee vastaanottaaa tavara 12 6

7 EXW Ex Works... Lauseke kuvaa myyjän vähimmäisvelvollisuuksia + Hinnoittelun perusta - Vain kotimaan kauppa tai vastaava - Riskin siirtyminen - Arvonlisäveron uhka - Velvollisuudet eivät jakaudu luontevasti 24/09/ FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla Toimitus Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä toimittaa tavaran ostajan osoittaman rahdinkuljettajan huostaan nimetyllä paikkakunnalla tai paikassa Ostaja ottaa tavara vastaan 7

8 FCA Free Carrier... Toimittaa tavara ostajan osoittaman rahdinkuljettajan huostaan nimetyllä paikkakunnalla tai paikassa Ottaa tavara vastaan Vastata tavaralle sattuvista vahingoista, kunnes se on toimitettu Vastata tavaralle sattuvista vahingoista sen jälkeen kun se on toimitettu Maksaa tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes se on toimitettu Maksaa tavarasta aiheutuneet kustannukset sen jälkeen kun se on toimitettu Toimittaa ostajalle tavanomainen asiakirja... Hyväksyä näyttö 15 FCA Free Carrier... Käyttökelpoinen silloin, kun ostaja noutaa myyjän luota + Velvollisuudet jakautuvat luontevasti + Toimitus myyjän luona ja sen näyttö on määritelty selkeästi - Toimitus on määritelty tarpeettoman tiukasti - Terminaalitoimitukset joissakin maissa 24/09/

9 CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna Toimitus Myyjä solmii kuljetussopimuksen Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta sovittuun kohtaan määräpaikalla ja maksaa rahdin Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla se sopimallleen rahdinkuljettajalle Ostaja hyväksyy toimituksen, kun tavara on toimitettu ja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla CPT... Carriage Paid To... Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla sen sopimalleen rahdinkuljettajalle Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun tavara on toimitettu ja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla Myyjä vastaa vahingoista, kunnes tavara on toimitettu Ostaja vastaa vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu Myyjä maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes se on toimitettu Ostaja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset sen jälkeen, kun se on toimitettu 24/09/

10 CIP Carriage and Insurance Paid to Kuljetus ja vakuutus maksettuina TOIMITUS VAKUUTUS Myyjä solmii kuljetussopimuksen Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta sovittuun kohtaan määräpaikalla ja maksaa rahdin Myyjä toimittaa tavaran luovuttamalla se sopimalleen rahdinkuljettajalle Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan puolesta Ostaja hyväksyy toimituksen, kun tavara on toimitettu ja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa TOIMITUS Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä purkaa tavaran saapuvasta kuljetusvälineestä ja toimittaa tavaran asettamalla sen ostajan käytettäväksi nimetyssä terminaalissa määräpaikalla tai määräsatamassa Ostaja vastaanottaa tavaran 10

11 DAT... Delivered At Terminal... Purkaa tavara saapuvasta ajoneuvosta terminaalissa ja asettaa tavara ostajan käytettäväksi Vastaanottaa tavara Vastata riskeistä ja maksaa kustannukset, kunnes tavara on toimitettu Vastata riskeistä ja maksaa kustannukset sen jälkeen, kun tavara on toimitettu, mukaanlukien tullimuodollisuuksien kustannukset, tullit verot ja muuta tuonnista aiheutuvat viralliset maksut Antaa asiakirja jolla ostaja voi vastaanottaa tavaran Hyväksyä asiakirja 24/09/ DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalla TOIMITUS Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä toimittaa tavaran asettamalla sen ostajan tai hänen nimeämänsä henkilön käytettäväksi saapuvassa kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi nimetyllä määräpaikalla sovitussa kohdassa Ostaja vastaanottaa tavaran 11

12 DAP... Delivered At Place... Asettaa tavara ostajan käytettäväksi saapuvassa kuljetusvälineessä nimetyllä määräpaikalla ostajan purettavaksi Vastaanottaa tavara Vastata vahingoista ja maksaa kustannukset, kunnes tavara on toimitettu Vastata vahingoista ja maksaa kustannukset tavaran toimituksen jälkeen, mukaan lukien tuontimuodollisuuksien kustannukset samoin kuin kaikki tuonnista aiheutuvat tullit, verot ja muut maksut. 24/09/ DAP toimitus, riski ja kustannukset Myyjä vastaa tavaralle sattuvista vahingoista, kunnes se on toimitettu. Ostaja purkaa tavaran ajoneuvosta. Ostajan tulee maksaa. b) purkauskustannukset toimituksen vastaanottamiseksi saapuvasta kuljetusvälineestä nimetyllä määräpaikalla, elleivät ne kuulu myyjällle kuljetussopimuksen perusteella; TOIMITUS TOIMITUS 12

13 DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna TOIMITUS Myyjän vientimuodollisuudet Myyjän tuontimuodolisuudet Myyjä toimittaa tavaran asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi nimetyllä määräpaikalla Ostaja vastaanottaa tavaran Vertailua FCA, CPT ja DAP FCA Free Carrier... TOIMITUS RISKI RISKI CPT Carriage Paid To... TOIMITUS RISKI Myyjä solmii kuljetussopimuksen RISKI DAP Delivered At Place... TOIMITUS RISKI RISKI Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet 13

14 Meri- ja sisävesiliikenteen yhteydessä käytettävät lausekkeet FAS FOB CFR CIF Free Alongside Ship Free On Board Cost and Freight Cost, Insurance and Freight HUOM! Vain toimituksissa satamasta satamaan FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla TOIMITUS Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä asettaa tavaran aluksen vierelle lastaussatamassa sataman tavan mukaisesti... Ostaja vastaanottaa tavaran toimituksen 14

15 FOB Toimitus Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä toimittaa tavaran joko sijoittamalla se ostajan nimeämään alukseen ostajan mahdollisesti nimeämällä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa ja sataman tavan mukaisesti tai osoittamalla, että tavara on siten toimitettu. Ostaja vastaanottaa tavaran toimituksen Toimitus alukseen - FOB, CFR, CIF ylittänyt laivan partaan alukseen Myyjä vastaa tavaralle sattuvista vahingoista, kunnes se on ylittänyt laivan partaan Myyjä maksaa tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes se on ylittänyt laivan partaan Myyjä toimittaa tavaran alukseen Myyjä vastaa tavaralle sattuvista vahingoista, kunnes se on toimitettu Myyjä maksaa tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes se on toimitettu 15

16 Terminaaliliikenne Konttiliikenne C/y FCA FOB C/y DAT FOB 24/09/ CFR... Cost and FReight... Kulut ja rahti maksettuina... TOIMITUS Myyjä solmii kuljetussopimuksen Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä toimittaa tavaran joko asettamalla se alukseen laivaussatamassa tai osoittamalla, että tavara on siten toimitettu. Ostaja vastaanottaa toimituksen laivaussatamassa ja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräsatamassa. 16

17 CFR Cost and Freight... Myyjä toimittaa tavaran joko asettamalla se alukseen laivaussatamassa tai osoittamalla, että tavara on siten toimitettu. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun tavara on toimitettu artiklan A4 mukaisesti ja vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta nimetyssä määräsatamassa. Myyjä vastaa tavarasta ja maksaa kustannukset, kunnes se on toimitettu Ostaja vastat tavarasta ja maksaa kustannukset sen jälkeen, kun se on toimitettu 24/09/ CFR ja CIF - purkauskustannukset Myyjän tulee maksaa ja ne purkauskustannukset sovitussa määräsatamassa, jotka kuuluvat myyjän maksettaviksi kuljetussopimuksen perusteella Ostajan tulee maksaa purkauskustannukset mukaan lukien proomukuljetus- ja laiturimaksut, elleivät ne kuulu myyjän maksettaviksi kuljetussopimuksen perusteella. TOIMITUS Myyjä solmii kulj.sopimuksen Myyjä maksaa, jos sisältyy rahtiin 17

18 CIF... Cost, Insurance and Freight... Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina... TOIMITUS RISKI VAKUUTUS Myyjä solmii kuljetussopimuksen Myyjä solmii vakuutussopimuksen RISKI Myyjän vientimuodollisuudet Ostajan tuontimuodollisuudet Myyjä toimittaa tavaran ostajalle joko asettamalla se alukseen laivaussatamassa tai osoittamalla, että tavara on siten toimitettu. Myyjä vakuuttaa toimituksen ostajan puolesta Ostaja vastanottaa toimituksen laivaussatamassa ja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräsatamassa Sähköinen kaupankäynti A Myyjän velvollisuudet A1 Myyjän yleiset velvollisuudet... Artikloissa A1-A10 mainitut asiakirjat voivat olla niiden kanssa samanarvoisia sähköisiä asiakirjoja tai menettelyjä, jos osapuolet ovat niin sopineet tai jos se on tavanomaista. B Ostajan velvollisuudet B1 Ostajan yleiset velvollisuudet... Artikloissa B1-B10 mainitut asiakirjat voivat olla niiden kanssa samanarvoisia sähköisiä asiakirjoja tai menettelyjä, jos osapuolet ovat niin sopineet tai jos se on tavanomaista. Käytännön syistä osapuolten välinen sopimus on tarpeen.. Se varmistaa, että viesti tulee perille (formaatti, toimitusosoite) Tavanomaisuus ei riitä. 18

19 Turvallisuus Kumpi on vastuussa, myyjä vai ostaja,? Kumpi hoitaa? Kuka maksaa? Myyjä, ostaja vai joku muu? Myyjällä ja ostajalla on keskinäinen velvollisuus antaa kauppakumppanille tarvittavat tiedot (A2/B2 ja A10/B10) Peukalosääntö: vrt. muodollisuudet > Tarkista etukäteen menettelytavat ja niiden kustannukset 24/09/ Toimituspaikka Ehdotus Vahvistus Toimitus tai Täsmennys Toimitus Toimitusaika Osapuolten sovittava Tarvittaesssa ostajan täsmennettävä 19

20 Toimitusasiakirjasta ja eräistä toimituslausekkeista FCA myyjän toimitiloissa:: asiakirja, joka osoitttaa, että tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen > ostajan kuljettajan antama kuitti FCA muualla:: kuten edellä. HUOM! Riski siirtyy silloin, kun tavara on ostajan purettavissa. DAT ja toimitus terminaaliin:: varastokuitti tai vastaava. DAP/DDP:: asiapaperi, joka mahdollistaa ostajalle tavaran vastaanoton. FAS: asiapaperi, joka osoittaa tavaroiden olleen toimitetun aluksen vierelle. Usein käytetty on board -konossementti on enemmän kuin riittävä. HUOM: received for shipment konossementti ei riitä, jos tavarat ovat terminaalissa. FOB/CFR/CIF:: On board -konossementti. HUOM: received for shipment konossementti ei riitä. REMBURSSIKAUPPA: jos käytetään remburssia, asiakirjan tulee olla remburssin määräysten mukainen Huom! Kaikissa Incotermslausekkeissa toimitus määräytyy artiklan A4 ja toimituksen vastanotto artiklan B4 mukaisesti. Artikla A8 määrittelee toimitusasiakirjan. Ostaja saattaa saada toimitusasiakirjan, esim. konossementin huomattavastikin toimituksen jälkeen. 20

21 Kaikkien toimituslausekkeiden mukaan riski siirtyy silloin, kun myyjä toimittaa tavaran ostajalle. Jos ostaja laiminlyö velvollisuuksiaan toimituksen vastaanotossa, riski siirtyy hänelle. Tavaravakuutuksen riski tarkoittaa riskiä siitä, että tavara vaurioituu tai tuhoutuu tai sitä kuljettava alus kärsii yhteishaverin. Riskit = tavaravakuutus Tavaravakuutuksen kattamat riskit Riskit, jotka toimituslausekkeen mukaan siirtyvät osapuolelta toiselle toimituksen yhteydessä Kauppasopimuksen mukaiset riskit 24/09/ Kauppasopimuksen ja toimituksen riskeistä Liikeriski Virhe tuotteessa (tuoteriski) Ostajan luottoriski, poliittinen riski Myyjän kykenemättömyys toimittaa Tuotevastuu Aineettomat arvot (esim. ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu) Asiapapereiden ja tietojen oikeellisuus (tietoriski) Toimitusaika (myöhästymisriski) Tavaran vaurioitumisen tai tuhoutumisen riski Yhteishaveririski 24/09/

22 Riskeistä Kannattavuus bisnes vai ei? Liikeriski Saammeko rahat? Saammeko tavaran? Luottoriski Finanssit Toimituskyky Poliittinen riski K a u p p a s o p i m u s Tuotevastuu Aineettomat arvot Maine tiedot oikein? oikea aika ja paikka? Tietoriski Tavaroiden toimitus Toimituksen oikellisuus Rikki tai kadonnut? Vahinkoriski V ak u u t u s Ei 24/09/2013 Luottovakuutus Poliittisten riskien vakuutus Keskeytysvakuutus Tuotevastuuvakuutus Ei Ei Ei Tavaravakuutus Keskeytysvakuutus 43 Toimituslausekkeen asu CIF Savona, Speter Terminal, Incoterms 2010 Lausekkeen lyhenne Toimituspaikka, toimituskohta Sovellettava Incoterms DAP Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo Finland Incoterms 2010 Lausekkeen lyhenne Toimituskohta, toimituspaikka Sovellettava Incoterms /ar 22

23 Yleiset ehdot + tunnetut ja tunnustetut + helppo käyttää + tasapuoliset + valmiit ja turvalliset Esim. Alan yleiset ehdot Myyjän yleiset ehdot Ostajan yleiset ehdot - yksipuoliset - ajastaan jäjessä - liian yleiset Yleiset ehdot ja Incoterms-toimituslauseke - työnjako Yleiset ehdot Tavaraa koskevat tiedot Omistusoikeuden siirtyminen, omistusoikeuden pidätys Valitusmenettely Noudatettava lainsäädäntö Force Majeure tms. Kiistojen ratkaisu Toimituslauseke Toimitus ja toimituksen vastaanotto Kustannusten jakautuminen Riskin siirtyminen Muut toimitusta koskevat osapuolten väliset velvollisuudet /ar Lisäys toimituslausekkeeseen Osapuolten välinen sopimus Lisäys toimituslausekkeeseen Yleiset ehdot Osapuolten välinen käytäntö Kaupan tapa Lainsäädäntö Onko tarpeellinen? Sopiiko se toimituslausekkeen luonteeseen? Ymmärtävätkö molemmat osapuolet se samalla tavalla? /ar 23

24 Oikea toimituslauseke kolme kysymystä Toimituslausekkeen tulisi vastata osapuolten sopimaa kauppatapaa 1. Missä myyjä toimittaa tavaran ostajalle ja ostaja vastaanottaa toimituksen? 2. Missä kustannukset jakautuvat myyjän ja ostajan välillä? 3. Missä riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy myyjältä ostajalle? Strateginen lähestymistapa Toimituslauseke = kauppatapa Strategia F-lauseke, C-lauseke vai D-lauseke? F-lausekkeet FCA Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähellä myyjää Ostaja noutaa tavaran FAS, FOB + kaikki kuljetusmuodot + toimitus määritelty selkeästi + myyjälle vaivaton ja näennäisen halpa + ostajalle vaihtoehto - myyjä tarjoaa huonon asiakaspalvelun - ostajalla on riski 24

25 C-lausekkeet Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähellä myyjää ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta. CPT, CIP + kaikki kuljetusmuodot + toimituksen selkeä määrittely + myyjälle turvallinen + sopii konttiliikenteelle - myyjälle työläs - ostajalle huono (riski on ostajalla, mutta ei logistista ohjausta) D-lausekkeet CFR, CIF vain vesitiekuljetuksiin DAP + kaikki kuljetusmuodot Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähellä ostajaa + toimituksen selkeä määrittely Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä + myyjä tarjoaa hyvän asiakaspalvelun DDP + ostajalle vaihtoehto huom. myyjän tuontimuodollisuudet - myyjälle näennäisen kallis - riski on myyjällä DAT vain toimitukset terminaaliin Käytännön mukainen lähestymistapa Mikä on oikea toimituslauseke? 1. Unohda Incoterms 2. Miten meillä on tapana toimittaa tavara tai vastaanottaa toimitus? Tarkastelu myynnin, oston, kirjanpidon ja logistiikan kesken. 3. Ota Incoterms uudestaan esille. Etsi toimitustapoja vastaavat toimituslausekkeet Toimituslausekepaletti 25

26 Ohjeistus Manuaali - Toimituslausekkeet. Yrityksen kannalta suositeltavat ja sallitut lausekkeet täydennyksineen - - Kustannusten kirjaamisohjeet -Tavaravakuutus. Toimituslausekkeita vastaava vakuutus- tai muu järjestely riskin kantamiseksi - Maksuehdot. Yrityksen soveltamat, toimituslausekkeisiin sopivat maksuehdot - Reititys. Taloudellisimmat vaihtoehdot toimituksen reititykselle Kiitos Asko Räty Asko Räty T:mi Kauppasana Puh Sähköposti 26

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto Aleksanterinkatu 17, WTC Helsinki PL 1000, 00101 HELSINKI Puh. 09-669 459 Fax. 09-6969 6647 Tämän julkaisun

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Valukappaleen hankinta

Valukappaleen hankinta Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta.

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Myyjä toimittaa ostajalle elementit, vakio-osat ja elementtien valmistus-, sovitus- ja asennuspiirustukset asiakirjojen esittämässä laajuudessa. PUUELEMENTTIEN TOIMITUS, TÄYTTÖOHJEET Yleistä Puuelementtien toimitus- vakiolomake on tarkoitettu avoimen puurakennusjärjestelmän puuelementtien tai vakio-osien ostoon hankkeissa, joissa asennus tehdään

Lisätiedot

Laurea Julkaisut Laurea Publications

Laurea Julkaisut Laurea Publications Laurea Julkaisut Laurea Publications Pekka Heino, Annemari Kuhmonen, Iina Kuuseva, Laura Nuto & Anselmi Tuominen (toim.) RAHAT KOTIIN VENÄJÄLTÄ! Miten pk-yritys turvaa vientisaatavansa Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 ASIAKASLUOTONHALLINTA.

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Saatekirje yleisiin sopimusehtoihin 27.8.2013 Arvoisa Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksen edustaja Elintarviketeollisuusliitto on valmistellut nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

3.0 Kuluttajasopimusehdot

3.0 Kuluttajasopimusehdot AURIME OY:N TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT ALKAEN 2.9.2014 Aurime Oy toimittaa uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja koko Suomeen. Ratkaisut voivat sisältää palvelua, tuote

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

555323S Hankintatoimen johtaminen 555323S Purchase Management

555323S Hankintatoimen johtaminen 555323S Purchase Management Versio 1.2 / 29.9.2014 555323S Hankintatoimen johtaminen 555323S Purchase Management Luennot / lectures: Pekka Kess Oulun yliopisto / University of Oulu Tuotantotalous/ Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND*

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* *These General Terms and Conditions fully correspond to those published by SAI-LAB RY, Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki SAI-LAB RY:N SUOSITUS

Lisätiedot

Ulkomaankaupan pankkipalvelut

Ulkomaankaupan pankkipalvelut OSUUSPANKIT- OKO Ulkomaankaupan pankkipalvelut Ulkomaankaupan pankkipalvelut Kirjoittajat: Lasse Aarto, Mirja Fonck, Anneli Junttila, Päivi Jääskeläinen, Soile Sillanpää, Juha-Pekka Laitinen, Helena Nissinen,

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

YLEISET MYYNTIEHDOT CONSTIN OY YME YLEISET MYYNTIEHDOT

YLEISET MYYNTIEHDOT CONSTIN OY YME YLEISET MYYNTIEHDOT YLEISET MYYNTIEHDOT CONSTIN OY YME YLEISET MYYNTIEHDOT 1 KÄSITTEET 1. YME" tarkoittaa Constin Oy:n tarjoamia tuotteita ja palveluita koskevia Yleisiä Myyntiehtoja. 2. MYYJÄ" on Constin Oy, toimipaikka

Lisätiedot

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET TAPIO MUSTONEN VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET VENÄLÄINEN KULTTUURI Kulttuuri käsitteenä on mielenkiintoinen ja monisäikeinen asia. Usein puhumme kansallisesta kulttuurista, perinteistä

Lisätiedot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot

Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Lenze Ab, filial i Finland Sivu 1 (5) Lenze AB Yleiset takuu- ja toimitusehdot Yleiset takuu- ja toimitusehdot osana sopimusta Nämä takuu- ja toimitusehdot ovat osa asiakkaan ja Lenze Ab, filial i Finland

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot