Tavarankuljetusvakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavarankuljetusvakuutus"

Transkriptio

1 Tavarankuljetusvakuutus 1

2 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan laajuus. Koska seloste ei ole tyhjentävä, sinun on hyvä tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

3 3 Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Kun tavaraa siirretään paikasta toiseen, tarvitaan kuljetus. Kuljetusvälineestä riippumatta (laiva, auto, rautatie tai lentokone) tavarat voivat vahingoittua matkalla, niiden määrä voi pienentyä tai osa tavaroista voi kadota. Laiva voi joutua vaikeisiin sääolosuhteisiin, autot voivat ajaa ojaan, tavarat voidaan varastaa tai niitä voidaan käsitellä huonosti satamassa ja terminaalissa lastauksen, uudelleenlastauksen tai purkamisen aikana. kö kuljetusyhtiö ole vastuussa mahdollisesta vahingosta? Yleensä kuljetusyhtiö vastaa tavarasta sen vastaanotosta luovutukseen asti, mutta kuljetusyhtiön vastuuta on rajattu kahdella tavalla: osittain laajuuden ja osittain korvaussumman perusteella. Jos kuljetusyhtiö vastaa vahingosta, asiakas saa yleensä korvauksena vain osan tavaran arvosta. Ja kun tavaran arvo kiloa kohden on suuri, korvausraja ei ole riittävä. Esimerkki: Tietokoneita kuljetetaan maanteitse kotimaassa. Kuljetuksessa euron arvoinen tietokone vahingoittuu. Jos tietokone painaa 2 kg, rahdinkuljettajan vastuu on rajattu 40 euroon (2015). On myös tilanteita, joissa kuljetusyhtiö ei ole korvausvelvollinen, vaikka vahinko olisi syntynyt kuljetuksen aikana. Merikuljetuksissa on mahdollista, että varustaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu aluksen karilleajosta tai tulipalosta. Maantiekuljetuksissa auto voi ajaa ojaan esimerkiksi välttääkseen ajamasta eteen juoksevan lapsen päälle. Tällaisissa tapauksissa kuljetusyhtiö ei useimmiten ole vastuussa vahingosta. Asiakkaiden usein esittämä argumentti on: Kuljetusyhtiö XX on kuljettanut tavaroitani useiden vuosien ajan ja olen aina saanut korvauksen, jos osa tavaroista on puuttunut. se on totta. Mutta asiakas on saanut korvauksen siksi, että kuljetusyhtiö on yleensä vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneesta varkaudesta. Mitä tapahtuu, kun alus ajaa karille ja lasti kastuu, tai jos Saksasta tulevalla autolautalla syttyy tulipalo? On mahdollista, että kuljetusyhtiö ei ole silloin velvollinen korvaamaan vahinkoa. kö kuljetusyhtiöllä ole vakuutusta vahinkojen kattamiseksi? Kuljetusyhtiöllä on yleensä vastuuvakuutus, mutta vakuutus käsittää vain yhtiön oman vastuun. Jos kuljetus yhtiö ei ole korvausvastuussa vahingosta, ei korvaus takaan makseta. Siksi kaikkien asiakkaiden on itse huolehdittava kuljetettavien tavaroittensa vakuutusturvasta. Kumman kuuluu ottaa tavarankuljetusvakuutus ostajan vai myyjän? Toimitusehtojen tulkintakiistojen välttämiseksi ostaja ja myyjä käyttävät usein INCOTERMS-ehtoja, jotka eivät perustu lakiin tai yleissopimukseen vaan kuuluvat kansainväliseen sääntökokoelmaan, jota sopimusosapuolet soveltavat keskenään. Useimmissa kauppasopimuksissa toimitusehtona on esimerkiksi EXW tai CIF. Toimitusehdossa käsitellään kaupan osapuolille asetettuja velvollisuuksia kuten mm. kuljetuksen järjestämistä, rahdin maksamista ja vakuutuksen ottamista. Toimitusehdoissa kerrotaan myös kuka vastaa kuljetusriskistä. Vahinkovaaran siirtyminen myyjältä ostajalle on tarkkaan määritelty. Muistathan, että rahdin tai kuljetusvakuutuksen maksaminen ei tarkoita vastuuta tavarasta kuljetuksen aikana. Useimmissa tapauksissa kuljetusyhtiö hylkää korvausvaatimuksen, joka johtuu siitä, että lähettäjä on lastannut tavaran itse, pakkaus on puutteellinen tai tavaran merkintä on puutteellinen. Vaikkakin kuljetusyhtiö olisi vastuussa vahingosta, on kuljetusyhtiön vastuu rajattu kilo- tai kollimäärän mukaan. Rajoitetusta korvausvastuusta johtuen maksettava korvaus on harvoin arvokkaalle tavaralle riittävä.

4 4 Mitä kuljetusvakuutus käsittää ja mitä se korvaa? Tavarankuljetusvakuutus korvaa tavaraan kohdistuneen vahingon, joka on syntynyt äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Vakuutetulle tavaralle aiheutuneesta suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutus korvaa yhteishaverin aiheuttamat kustannukset sekä kohtuulliset, välittömästi uhkaavasta vahingosta johtuvat pelastuskustannukset. Yhteishaverilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että pelastuskustannukset jaetaan kaikkien aluksessa tavaraa kuljettaneiden kesken riippumatta siitä, ovatko omat tavarat vahingoittuneet. Vakuutuskorvauksesta vähennetään aina sovittu omavastuuosuus. Täysvakuutus Useimmiten uudet pakatut tavarat vakuutetaan täysvakuutuksella. Pääsääntönä on, että tavara vakuutetaan kuljetuksen ajaksi ovelta ovelle tai niin kauan kun vakuutuksenottajalla on toimituslausekkeen mukaan riski (vaaranvastuu) tai vakuuttamisvelvollisuus. Korvausta maksetaan tavanomaisista vahingoista: varkaudesta, katoamisesta, särkymisestä, mutta myös katastrofiriskeistä kuten aluksen uppoamisesta, auton ajautumisesta ojaan ja tulipalon syttymisestä. Perusvakuutus Perusvakuutus otetaan yleensä esimerkiksi malmin, öljyn, viljan ja vastaavanlaisten tavaroiden kuljettamiseen, jolloin useimmiten ei ole tarvetta vakuuttaa esimerkiksi varkauden varalta. Käytetyt tavarat vakuutetaan perusvakuutuksella. Perusvakuutus ei ole yhtä kattava kuin täysvakuutus. Se korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet tulipalosta tai räjähdyksestä, sekä vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuljetus välineen törmäämisestä, pohjakosketuksesta ja suistumisesta tieltä tai raiteilta. Laajennettu perusvakuutus Lisämaksusta perusvakuutusta voidaan laajentaa kattamaan tiettyjä eriteltyjä riskejä, kuten varkautta, katoamista, murtoa, ryöstöä tai särkymistä. Tällaista vakuutusta kutsutaan laajennetuksi perusvakuutukseksi. Lisäturvat Joskus voi olla hyvä laajentaa vakuutusta niin, että se kattaa myös kylmyydestä tai lämmöstä johtuvat vahingot silloin, kun kuljetetaan tarkkaa kuljetuslämpö tilaa vaativia tavaroita, kuten jäätelöä. Vakuutus ei kata palautuskuljetuksia tai käytettyjen tavaroiden kuljetusta. Tällaiset kuljetukset voidaan kuitenkin vakuuttaa erillisellä sopimuksella. Useimmat yritykset ottavat myös lisävakuutuksen, joka kattaa sodan tai lakon aiheuttamat vahingot. Sotatai lakkovakuutus voidaan tehdä vain meri-, ilma- ja postikuljetuksiin. Sotavakuutus korvaa esimerkiksi sotavälineen välittömästi aiheuttamat vahingot riippumatta siitä, vallitsiko sotatila vai ei. Lisäksi korvataan vahingot, jotka aiheutuvat kaappauksesta, takavarikosta, pidättämisestä tai muusta sotilasvallan suorittamasta toimesta sekä myös vallankumouksesta, kapinasta tai poliittisluonteisesta sabotaasista. Lakkovakuutus korvaa vahingot, joiden aiheuttajina ovat lakossa tai työsulussa olevat työntekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt. Tavaravakuutus voidaan tehdä: Täysvakuutuksena Perusvakuutuksena Laajennettuna perusvakuutuksena Folksam auttaa selvittämään yrityksen kokonaisvakuutustarpeen.

5 5 Esimerkkejä vahingoista, joita korvataan tai ei korvata Vahinko, hävikki tai kustannus Perusvakuutus Täysvakuutus Tulipalo Räjähdys Tavaran purku aluksesta hätäsatamassa Yhteishaverin kustannukset Liikenneonnettomuus Murto, varkaus Ryöstö Tavaran katoaminen Vuoto Kylmyyden, lämmön, valon tai ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelun aiheuttama vahinko Vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneet kustannukset Lakon, terrorismin, sabotaasin tai aseiden aiheuttama vahinko Aika-, korko- tai suhdannetappio, markkinoiden menettäminen, myöhästyneen kuljetuksen aiheuttamat kustannukset Tavaran mädäntymisestä tai homehtumisesta aiheutunut vahinko Tavara ei ole pakattu tarkoituksenmukaisesti ennen kuljetusta tai sitä ei ole varustettu kestämään tavanomaista rasitusta ottamalla huomioon tavaran kestävyys sekä kuljetus-, käsittely- ja lastausolot * * * *ellei erillistä sopimusta ole tehty Voidaanko näyttelyt sekä yrityksen sisäiset kuljetukset vakuuttaa? Tavara voi vahingoittua vaikka yritys huolehtisi kuljetuksesta itse, esimerkiksi varastosta liikkeeseen. Yrittäjä voi tarvita myös muita vakuutuksia, joita tarjotaan tavarankuljetusvakuutuksen ohella. Näitä ovat esimerkiksi: Vakuutus tavaroiden kuljetukseen messuille, esittelyihin ja tilaisuuksista pois sekä itse tilaisuuksien ajaksi Vakuutus tavaroiden omalla autolla kuljettamiseen Muuttovakuutus Sovelletaanko samoja vakuutusehtoja tuontiin ja vientiin? Tuontiin, Pohjoismaiden väliseen kauppaan ja kotimaan kuljetuksiin sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen omia täys- tai perusvakuutuksen ehtoja. Tavaran vientiin sovelletaan yleisesti maailmanlaajuisesti tunnettuja englantilaisia Institute Cargo Clause (A) tai (C) -ehtoja. Folksam Vahinkovakuutus käyttää apunaan vahinkoasiamiehiä tavaran viennin yhteydessä tapahtuneiden vahinkojen käsittelyssä. Pääosin ehdot vastaavat Folksam Vahinkovakuutuksen täys- tai perusvakuutuksen ehtoja.

6 6 Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksu riippuu useista tekijöistä: itse tavarasta, sen pakkauksesta, kuljetusvälineestä, kuljetusetäisyydestä ja tilavuudesta. Laivakuljetusta pidetään yleisesti eniten riskialttiina kuljetustapana ja siksi sen vakuuttaminen on kalleinta. Sen sijaan lentokuljetusta pidetään vähäriskisimpänä ja sen vakuutus on edullisin. Kuljetusmuodosta riippumatta vakuutusmaksu on yleensä alle 1 % tavaran arvosta. Kun vuosisopimus solmitaan, kuljetuskohtaisia ilmoituksia ei tarvita. Vakuutuskauden alussa arvioidaan vakuutettujen kuljetusten vuotuinen kokonaisarvo. Arvo kerrotaan maksukertoimella, jolloin saadaan vakuutuksen vuosimaksu. Se maksetaan etukäteen, joko kokonaan tai osittain, ja vakuutuskauden päätyttyä tehdään lopputilitys, jolloin asiakas saa joko lisälaskun tai hyvityksen. Vakuutusturva pysyy samana. Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti, jos kumpikaan sopimusosapuoli ei sano sitä irti vähintään kuukautta ennen eräpäivää. Sopimuksessa määritellään vakuutusturvan yläraja vahinkoa kohti, esimerkiksi enintään /vahinko. Yritykselle, jolla on useita kuljetuksia, vuosisopimus on edullisin vaihtoehto. Miten kuljetusvakuutus tehdään? Yritykset, joilla on vain satunnaisia kuljetuksia, vakuuttavat lähetyksensä tapauskohtaisesti. Yleisin tapa tehdä kuljetusvakuutus on solmia vuosisopimus kuljetusten vakuuttamiseen. Silloin yrityksellä on käytössään jatkuva vakuutusturva kaikkia vakuutettavia kuljetuksia varten. Se kattaa kaikki asiakkaan vastuulla olevat kuljetukset tai sellaiset kuljetukset, joissa asiakas on sitoutunut vakuuttamaan tavaran toisen laskuun, esimerkiksi ostajan laskuun CIF-kaupassa.

7 7 Miten toimia, jos tavara on vahingoittunut? Pyri estämään vahingon leviäminen. Älä palauta, myy tai korjaa vahingoittunutta tavaraa, ennen kuin olet ottanut yhteyttä Folksam Vahinkovakuutukseen! Säilytä sekä vahingoittunut tavara että sen pakkaus. vastaanotettu. Folksam Vahinkovakuutuksella on oikeus tehdä kuljetusyhtiölle tietyn ajan sisällä takautumisvaatimus. Jos reklamaatiota ei tehdä ajoissa, Folksam Vahinkovakuutus voi menettää kuljetusyhtiöltä saatavan korvauksen, vaikka se olisikin korvausvelvollinen. Laiminlyöty reklamaatio voi tästä syystä johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai hylkäämiseen. Ota valokuvia vahingoittuneesta tavarasta. Jos pakkauskin on vahingoittunut, ota kuvia myös siitä ennen pakkauksen avaamista. Käsittele tavaroita kuin ne olisivat omiasi ja vakuuttamattomia. Toisin sanoen: tee parhaasi kulloinkin vallitsevassa tilanteessa! Tee rahtikirjaan merkintä tavarassa ja/tai pakkauksessa mahdollisesti olevista vahingoista tai tavaran puuttumisesta. Huolehdi siitä, että kuljettaja hyväksyy huomautuksesi allekirjoituksellaan. Lähetä kuljetusyhtiölle kirjallinen reklamaatio mitä pikimmin ja kerro, mikä on vahingoittunut tai mitä tavaroita puuttuu. Reklamaatio tulee lähettää kuljetusyhtiölle mahdollisimman pikaisesti, mieluiten samana päivänä kuin tavara on Kirjallinen reklamaatio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: REKLAMAATIO Kuljetusyhtiön nimi ja osoite: Lähettäjä: Vastaanottaja: Purkupäivämäärä: Rahtikirjan numero: Totesimme purkaessamme yllä mainittua lähetystä, että X kollia olivat vahingoittuneet ja/tai Y kollia puuttuivat. Pidämme teitä vastuussa tästä vahingosta ja varaamme itsellemme/vakuutusyhtiöllemme oikeuden tehdä tarkennetun korvausvaatimuksen. Pyydämme teitä vahvistamaan, että olette vastaanottaneet tämän reklamaation. Ilmoita Folksam Vahinkovakuutukselle mahdollisimman nopeasti, mitä on tapahtunut. Vahinko korvataan yleensä ensisijaisesti tavarankuljetusvakuutuksesta. Suojeluohjeet Vakuutussopimuksessa on suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajan on noudatettava. Jos vakuutuksenottaja ei ole noudattanut vakuutukseen sovellettavia suojeluohjeita, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Suojeluohjeilla tarkoitetaan toimia, joilla vähennetään vahinkoja tai vältetään niiden syntyminen. Esimerkkinä suojeluohjeista on velvollisuus reklamoida vahinko kuljetusyhtiölle sekä velvollisuus ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa mahdollista vahinkoa. Tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Folksam Vahinkovakuutukselle, jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä riskiä lisäävä muutos. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tavarassa itsessään tapahtunutta muutosta, sen pakkausta, kuljetustapaa, reittiä tai käsittelytapoja. Jos kasvaneesta vahinkoriskistä ei ilmoiteta, voidaan korvausta alentaa. Paikka ja aika Allekirjoitus

8 8 Kuinka korvausta haetaan mitä asiakirjoja tarvitaan? Vahinkotapauksen käsittelyä varten Folksam Vahinkovakuutus tarvitsee: Kirjallisen vahinkoilmoituksen. Kopion allekirjoitetusta tai reklamoidusta rahtikirjasta. Kopion mahdollisesta tarkastusraportista, jos sellainen on tehty. Mahdolliset valokuvat, mielellään sähköpostitse. Kopion tavaran kauppalaskusta. Kopion kuljetusyhtiölle lähetetystä reklamaatiosta ja mielellään myös yhtiön vastauksen. Tiedon korvausvaatimuksen suuruudesta laskulla. Jos Folksam Vahinkovakuutukselle ilmoitetaan vahingosta ajoissa, autamme mielellämme tarkastuksen järjestämisessä. Huomioithan, että kirjallinen vahinkoilmoitus on jätettävä Folksam Vahinko vakuutukselle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä, korvausoikeus menetetään kokonaan.

9 9 Riskin siirtyminen myyjältä ostajalle Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan Vain merikuljetus Ex Works EXW Noudettuna lähettäjältä (...nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ostaja vastaa vakuutuksesta. Ostajalla on vastuu koko kuljetuksen ajan. Free Carrier FCA Vapaasti rahdinkuljettajalla (...nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä nimettyyn paikkaan). Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla (...nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu aluksen viereen laivaussatamassa. FAS Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä kuljetuksesta alukselle asti). Free On Board Vapaasti aluksessa (...nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. FOB Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä aluksen reelinkiin asti). Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuina (...nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. CFR Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä aluksen reelinkiin asti). Cost, Insurance, Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (...nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. CIF Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) määräsatamaan asti. Vakuutus ei ole voimassa vastaanottomaan sisäkuljetuksissa ilman erillistä sopimusta. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti.

10 10 Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan Vain merikuljetus Carriage Paid To CPT Kuljetus maksettuna (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana. Ostaja vastaa vakuutuksesta. Carriage and Insurance Paid To CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuina (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana. Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) nimettyyn määräpaikkaan asti. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti. Delivered at Place Toimitettuna määräpaikalle (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäviksi sovitussa määräpaikassa. DAP Myyjä tai ostaja ottaa vakuutuksen sopimuksen mukaan. Delivered at Terminal Toimitettuna terminaalissa (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa terminaalissa määräpaikassa tai määräsatamassa. DAT Myyjä tai ostaja ottaa vakuutuksen sopimuksen mukaan. Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi nimetyssä määräpaikassa. DDP Tavara toimitetaan tullaamatta/tullattuna. Myyjä vastaa vakuutuksesta. Myyjällä on vastuu koko kuljetuksen ajan. Kuvaus on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä virallisen Incotermsin kanssa.

11 11 Toimituslausekkeen valinta Nykyaikaisissa toimitusjärjestelmissä tavaraa ei tarkisteta aina kaikissa siirtymäkohdissa, kun riskin siirtyminen on tehty Incoterms ehtojen mukaisesti. Syntyneen vahingon korvauksesta aiheutuvan kiistelyn välttämiseksi on pyrittävä käyttämään sellaista toimitustapalauseketta, jonka mukaan toinen osapuoli vastaa tavarasta koko kuljetuksen ajan. INCOTERMS 2010 Kun sopimukseen kirjoitetaan Incotermsin mukainen toimitustapalauseke, se tulee kirjoittaa selkeästi sopi mukseen ja kauppalaskuihin, esim. EXW Kotka, Incoterms Näin vältetään tulkintavaikeudet, joita voi syntyä omia toimitustapalausekkeita ja tulkintoja käyttävissä maissa. Folksam suosittelee Incoterms-toimitustapalausekkeita kansainvälisiin kuljetuksiin ja varoittaa käyttämästä omia toimitustapalausekkeita. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai mielestäsi päätös perustuu puutteellisiin tietoihin, ota ensin yhteys Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaasi hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme on edelleen mielestäsi virheellinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä muista vakuutusasioista. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutuslautakunnalta. Vakuutuslautakunta käsittelee kuluttajien, ammatinharjoittajien ja yritysten asioita. Kuluttajariitalautakunta puolestaan antaa lausuntoja vain kuluttajia koskevissa asioissa. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Voit myös nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta Liikennevahinkolautakunnalta. Jos olet tyytymätön venevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen tai merivakuutussopimukseen perustuvaan korvauspäätökseen, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi.

12 12 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh Y-tunnus

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty

Incoterms 2010 Lyhyesti. Asko Räty Incoterms 2010 Lyhyesti Asko Räty Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt konttiliikenteen alku Incoterms 1967 Roro-alukset Vapaakauppa-alueet terminaaliliikenne Incoterms 1976

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Incoterms 2010 perusteet

Incoterms 2010 perusteet Incoterms 2010 perusteet Yrityssalo Oy 27.9.2013 VTM Asko Räty /ar Tarjouspyyntö Tarjous Tilaus Kauppasopimus Toimitus Maksaminen Tuote Perustiedot Maksuehto Toimitusaika Toimitusvelvollisuudet Hinta Määrä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 9.1.2013 1 3 p. 6 2 p. 2a 1,5 p. 7a 2 p. 2b 2 p. 7b 1,5 p. 3a 4 p. 8 2 p. 3b 1 p. 9 3 p. 4

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 13.1.2015 VASTAUKSILLE ON VARATTU RIITTÄVÄSTI TILAA. VARATUN TILAN ULKOPUOLELLE KIRJOITETTUJA

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen. Tavarankuljetusvakuutus Tavaralle aiheutuneet kuljetusvahingot voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Kuljetusriskit kannattaa vakuuttaa, jotta yrityksen toiminta

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 2 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita toimeksiantoja ja laskuttavat

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: KULJETUSVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS KULJETUSVAKUUTUS 15.9.2014 VASTAUKSILLE ON VARATTU RIITTÄVÄSTI TILAA. VARATUN TILAN ULKOPUOLELLE KIRJOITETTUJA

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL muodostuu

Lisätiedot

Kuljetusvastuuvakuutus

Kuljetusvastuuvakuutus Kuljetusvastuuvakuutus 1 Kuka tarvitsee Kuljetusvastuuvakuutuksen? Miksi vastuu on vakuutettava? Rahdinkuljettajat ja huolitsijat, jotka suorittavat toisen lukuun tavaran kuljetus-, varastointi- tai muita

Lisätiedot

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINEN RAHTIKIRJAJÄRJESTELMÄ Ville Nuutinen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) NUUTINEN, Ville Työn nimi SÄHKÖINEN

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Anna-Liisa Ali-Lekkala KULJETUSVAURIOIDEN KÄSITTELY KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Anna-Liisa Ali-Lekkala

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

DHL EXPRE ES SS PALA AU UTEOPAS

DHL EXPRE ES SS PALA AU UTEOPAS DHL EXPRESS PALAUTEOPAS 2 DHL Expressin palauteopas DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjär ä palveluja.

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011

Kuljetusvahingot maakuljetuksissa. Kai Kultalahti 12.5.2011 Kuljetusvahingot maakuljetuksissa Kai Kultalahti 12.5.2011 Sisällysluettelo Kuljetusvahingot maatiekuljetuksissa Mitä kaikkea asiakkaan lähetykselle voi sattua Missä tilanteissa kuljetusvahinkoja sattuu

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA

SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA SOPIMUKSET JA VASTUU MERI- JA MAANTIEKULJETUKSISSA Helsinki (VAK-päivä) Asianajaja, varatuomari 2 ESITYKSEN RAKENNE 1. Sopimus- ja muista vastuista 2. Kauppasopimus ja toimituslauseke 3. Kuljetusoikeudellinen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YRITYSASIAKKAILLE

YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YRITYSASIAKKAILLE SAFETY WINDSCREENS KARKAISTU VELAS TURVALASI YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YRITYSASIAKKAILLE SISÄLTÖ 1. Toimituslausekkeet... 2 2. Vastaanotto... 3 3. Kuljetus... 3 4. Varastointi... 3 5. Käsittely...

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

STARA ^; ^ SIIRTOPÄIVÄMÄÄRÄ KUSTANNUSPAIKKA TILAAJA. KUUETUKSEN VIITE HINAUSLAJI -//^ - / ^/ l l 6-/-/c/ s~ II \D ^,-^LL-^ ( l l 9 ^?

STARA ^; ^ SIIRTOPÄIVÄMÄÄRÄ KUSTANNUSPAIKKA TILAAJA. KUUETUKSEN VIITE HINAUSLAJI -//^ - / ^/ l l 6-/-/c/ s~ II \D ^,-^LL-^ ( l l 9 ^? STARA SIIRTOPÄIVÄMÄÄRÄ KUSTANNUSPAIKKA TILAAJA KUUETUKSEN VIITE HINAUS -//^ - / ^/ l l 6-/-/c/ s~ II \D ^,-^LL-^ ( l l 9 ^?^ ^~^ l l ^- '^ ^ ^ KATUALUEVARAUS SIIRTOAIKA REKISTERINUMERO MERKKI MALLI ^;

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Venevakuutus Tuotetiedot

Venevakuutus Tuotetiedot Venevakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuotetiedoista saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

VIENTIPROSESSIOPAS. Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin

VIENTIPROSESSIOPAS. Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin VIENTIPROSESSIOPAS Tarjouspyynnöstä tavarantoimituksiin 16.10.2013 Sisällysluettelo TARJOUSPYYNNÖSTÄ TAVARATOIMITUKSEEN... 3 1. TARJOUKSEN VALMISTELU... 3 1.1 Viennin rajoitukset... 3 1.2 Tuontimaan määräykset...

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET

LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET Pietu Purhonen LOGISTIIKKAOSASTON TYÖOHJEET Case Kansainvälinen teollisuusyritys Liiketalous ja matkailu 2010 ALKUSANAT Aihe opinnäytetyölle syntyi kehityskeskustelussa esimieheni kanssa. Työohjeet olivat

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YKSITYISASIAKKAILLE

YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YKSITYISASIAKKAILLE SAFETY WINDSCREENS KARKAISTU VELAS TURVALASI YLEISET TOIMITUSEHDOT 16.4.2012 YKSITYISASIAKKAILLE SISÄLTÖ 1. Toimituslausekkeet... 2 2. Vastaanotto... 2 3. Kuljetus... 2 4. Varastointi... 3 5. Käsittely...

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Riina Pauliina Pörsti. INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta

Riina Pauliina Pörsti. INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta Riina Pauliina Pörsti INCOTERMS 2010 myyjän näkökulmasta Liiketalous ja matkailu 2011 1 ALKUSANAT Tämä tutkimus on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisen kaupan tradenomitutkinnon opinnäytetyönä.

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus:

Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: 2. ( Galleria ), y-tunnus: NÄYTTELYSOPIMUS Osapuolet 1. ( Taiteilija ), henkilö / y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: 2. ( Galleria ), y-tunnus: Yhteystiedot / yhteyshenkilö: Osapuolet sopivat tällä asiakirjalla taideteosten

Lisätiedot

Valitse venevakuutus

Valitse venevakuutus Valitse venevakuutus huolella TIEDÄMME MITÄ SE VAATII Helsinki Maarianhamina Tukholma Göteborg Malmö Robert Rostedt Vanhan koiran on aika oppia uusia temppuja Aina kun saan tilaisuuden viettää hiukan ylimääräistä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G

Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G Voimassa 1. 3. 2013 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen kohde 2 Vakuutuksen laajuus 2.1 Perusvakuutus 2.2 Perusvakuutuksen laajennus 2.3 Täysvakuutus 3 Rajoitukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka

Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset. Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) Tarjouspyynnöt ja toimitussopimukset Kalevi Aaltonen Aalto-yliopisto Tuotantotekniikka Tehdasprojekti (Kon-15.4197) KURSSIN LUENNOT (tiistaisin klo 10 12 U115b) 13.09.2016

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA TEKNIIKKA JA LIIKENNE Logistiikka OPINNÄYTETYÖ INCOTERMS 2000: TOIMITUSLAUSEKKEET VAROVASSA Työn tekijä: Antti Hurme Työn valvoja: Markku Haikonen Työn ohjaaja: Jasmin Tainio Työ hyväksytty:.. 2009 Markku

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen.

Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus Tuoteseloste AKH 02 TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen. Huolintavakuutus antaa huolintaa harjoittavalle yritykselle turvaa sen varalta, että se joutuu korvausvelvolliseksi toimeksiantajalleen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 yrityksille ja elinkeinoharjoittajille Voimassa 01.01.2003 alkaen Sisällysluettelo 6.4 Vakuutusmaksun palauttaminen... 5 6.5 Kuittaus palautettavasta maksusta...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot