Tavarankuljetusvakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavarankuljetusvakuutus"

Transkriptio

1 Tavarankuljetusvakuutus 1

2 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan laajuus. Koska seloste ei ole tyhjentävä, sinun on hyvä tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh , Y-tunnus

3 3 Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Kun tavaraa siirretään paikasta toiseen, tarvitaan kuljetus. Kuljetusvälineestä riippumatta (laiva, auto, rautatie tai lentokone) tavarat voivat vahingoittua matkalla, niiden määrä voi pienentyä tai osa tavaroista voi kadota. Laiva voi joutua vaikeisiin sääolosuhteisiin, autot voivat ajaa ojaan, tavarat voidaan varastaa tai niitä voidaan käsitellä huonosti satamassa ja terminaalissa lastauksen, uudelleenlastauksen tai purkamisen aikana. kö kuljetusyhtiö ole vastuussa mahdollisesta vahingosta? Yleensä kuljetusyhtiö vastaa tavarasta sen vastaanotosta luovutukseen asti, mutta kuljetusyhtiön vastuuta on rajattu kahdella tavalla: osittain laajuuden ja osittain korvaussumman perusteella. Jos kuljetusyhtiö vastaa vahingosta, asiakas saa yleensä korvauksena vain osan tavaran arvosta. Ja kun tavaran arvo kiloa kohden on suuri, korvausraja ei ole riittävä. Esimerkki: Tietokoneita kuljetetaan maanteitse kotimaassa. Kuljetuksessa euron arvoinen tietokone vahingoittuu. Jos tietokone painaa 2 kg, rahdinkuljettajan vastuu on rajattu 40 euroon (2015). On myös tilanteita, joissa kuljetusyhtiö ei ole korvausvelvollinen, vaikka vahinko olisi syntynyt kuljetuksen aikana. Merikuljetuksissa on mahdollista, että varustaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu aluksen karilleajosta tai tulipalosta. Maantiekuljetuksissa auto voi ajaa ojaan esimerkiksi välttääkseen ajamasta eteen juoksevan lapsen päälle. Tällaisissa tapauksissa kuljetusyhtiö ei useimmiten ole vastuussa vahingosta. Asiakkaiden usein esittämä argumentti on: Kuljetusyhtiö XX on kuljettanut tavaroitani useiden vuosien ajan ja olen aina saanut korvauksen, jos osa tavaroista on puuttunut. se on totta. Mutta asiakas on saanut korvauksen siksi, että kuljetusyhtiö on yleensä vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneesta varkaudesta. Mitä tapahtuu, kun alus ajaa karille ja lasti kastuu, tai jos Saksasta tulevalla autolautalla syttyy tulipalo? On mahdollista, että kuljetusyhtiö ei ole silloin velvollinen korvaamaan vahinkoa. kö kuljetusyhtiöllä ole vakuutusta vahinkojen kattamiseksi? Kuljetusyhtiöllä on yleensä vastuuvakuutus, mutta vakuutus käsittää vain yhtiön oman vastuun. Jos kuljetus yhtiö ei ole korvausvastuussa vahingosta, ei korvaus takaan makseta. Siksi kaikkien asiakkaiden on itse huolehdittava kuljetettavien tavaroittensa vakuutusturvasta. Kumman kuuluu ottaa tavarankuljetusvakuutus ostajan vai myyjän? Toimitusehtojen tulkintakiistojen välttämiseksi ostaja ja myyjä käyttävät usein INCOTERMS-ehtoja, jotka eivät perustu lakiin tai yleissopimukseen vaan kuuluvat kansainväliseen sääntökokoelmaan, jota sopimusosapuolet soveltavat keskenään. Useimmissa kauppasopimuksissa toimitusehtona on esimerkiksi EXW tai CIF. Toimitusehdossa käsitellään kaupan osapuolille asetettuja velvollisuuksia kuten mm. kuljetuksen järjestämistä, rahdin maksamista ja vakuutuksen ottamista. Toimitusehdoissa kerrotaan myös kuka vastaa kuljetusriskistä. Vahinkovaaran siirtyminen myyjältä ostajalle on tarkkaan määritelty. Muistathan, että rahdin tai kuljetusvakuutuksen maksaminen ei tarkoita vastuuta tavarasta kuljetuksen aikana. Useimmissa tapauksissa kuljetusyhtiö hylkää korvausvaatimuksen, joka johtuu siitä, että lähettäjä on lastannut tavaran itse, pakkaus on puutteellinen tai tavaran merkintä on puutteellinen. Vaikkakin kuljetusyhtiö olisi vastuussa vahingosta, on kuljetusyhtiön vastuu rajattu kilo- tai kollimäärän mukaan. Rajoitetusta korvausvastuusta johtuen maksettava korvaus on harvoin arvokkaalle tavaralle riittävä.

4 4 Mitä kuljetusvakuutus käsittää ja mitä se korvaa? Tavarankuljetusvakuutus korvaa tavaraan kohdistuneen vahingon, joka on syntynyt äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Vakuutetulle tavaralle aiheutuneesta suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutus korvaa yhteishaverin aiheuttamat kustannukset sekä kohtuulliset, välittömästi uhkaavasta vahingosta johtuvat pelastuskustannukset. Yhteishaverilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että pelastuskustannukset jaetaan kaikkien aluksessa tavaraa kuljettaneiden kesken riippumatta siitä, ovatko omat tavarat vahingoittuneet. Vakuutuskorvauksesta vähennetään aina sovittu omavastuuosuus. Täysvakuutus Useimmiten uudet pakatut tavarat vakuutetaan täysvakuutuksella. Pääsääntönä on, että tavara vakuutetaan kuljetuksen ajaksi ovelta ovelle tai niin kauan kun vakuutuksenottajalla on toimituslausekkeen mukaan riski (vaaranvastuu) tai vakuuttamisvelvollisuus. Korvausta maksetaan tavanomaisista vahingoista: varkaudesta, katoamisesta, särkymisestä, mutta myös katastrofiriskeistä kuten aluksen uppoamisesta, auton ajautumisesta ojaan ja tulipalon syttymisestä. Perusvakuutus Perusvakuutus otetaan yleensä esimerkiksi malmin, öljyn, viljan ja vastaavanlaisten tavaroiden kuljettamiseen, jolloin useimmiten ei ole tarvetta vakuuttaa esimerkiksi varkauden varalta. Käytetyt tavarat vakuutetaan perusvakuutuksella. Perusvakuutus ei ole yhtä kattava kuin täysvakuutus. Se korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet tulipalosta tai räjähdyksestä, sekä vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuljetus välineen törmäämisestä, pohjakosketuksesta ja suistumisesta tieltä tai raiteilta. Laajennettu perusvakuutus Lisämaksusta perusvakuutusta voidaan laajentaa kattamaan tiettyjä eriteltyjä riskejä, kuten varkautta, katoamista, murtoa, ryöstöä tai särkymistä. Tällaista vakuutusta kutsutaan laajennetuksi perusvakuutukseksi. Lisäturvat Joskus voi olla hyvä laajentaa vakuutusta niin, että se kattaa myös kylmyydestä tai lämmöstä johtuvat vahingot silloin, kun kuljetetaan tarkkaa kuljetuslämpö tilaa vaativia tavaroita, kuten jäätelöä. Vakuutus ei kata palautuskuljetuksia tai käytettyjen tavaroiden kuljetusta. Tällaiset kuljetukset voidaan kuitenkin vakuuttaa erillisellä sopimuksella. Useimmat yritykset ottavat myös lisävakuutuksen, joka kattaa sodan tai lakon aiheuttamat vahingot. Sotatai lakkovakuutus voidaan tehdä vain meri-, ilma- ja postikuljetuksiin. Sotavakuutus korvaa esimerkiksi sotavälineen välittömästi aiheuttamat vahingot riippumatta siitä, vallitsiko sotatila vai ei. Lisäksi korvataan vahingot, jotka aiheutuvat kaappauksesta, takavarikosta, pidättämisestä tai muusta sotilasvallan suorittamasta toimesta sekä myös vallankumouksesta, kapinasta tai poliittisluonteisesta sabotaasista. Lakkovakuutus korvaa vahingot, joiden aiheuttajina ovat lakossa tai työsulussa olevat työntekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt. Tavaravakuutus voidaan tehdä: Täysvakuutuksena Perusvakuutuksena Laajennettuna perusvakuutuksena Folksam auttaa selvittämään yrityksen kokonaisvakuutustarpeen.

5 5 Esimerkkejä vahingoista, joita korvataan tai ei korvata Vahinko, hävikki tai kustannus Perusvakuutus Täysvakuutus Tulipalo Räjähdys Tavaran purku aluksesta hätäsatamassa Yhteishaverin kustannukset Liikenneonnettomuus Murto, varkaus Ryöstö Tavaran katoaminen Vuoto Kylmyyden, lämmön, valon tai ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelun aiheuttama vahinko Vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneet kustannukset Lakon, terrorismin, sabotaasin tai aseiden aiheuttama vahinko Aika-, korko- tai suhdannetappio, markkinoiden menettäminen, myöhästyneen kuljetuksen aiheuttamat kustannukset Tavaran mädäntymisestä tai homehtumisesta aiheutunut vahinko Tavara ei ole pakattu tarkoituksenmukaisesti ennen kuljetusta tai sitä ei ole varustettu kestämään tavanomaista rasitusta ottamalla huomioon tavaran kestävyys sekä kuljetus-, käsittely- ja lastausolot * * * *ellei erillistä sopimusta ole tehty Voidaanko näyttelyt sekä yrityksen sisäiset kuljetukset vakuuttaa? Tavara voi vahingoittua vaikka yritys huolehtisi kuljetuksesta itse, esimerkiksi varastosta liikkeeseen. Yrittäjä voi tarvita myös muita vakuutuksia, joita tarjotaan tavarankuljetusvakuutuksen ohella. Näitä ovat esimerkiksi: Vakuutus tavaroiden kuljetukseen messuille, esittelyihin ja tilaisuuksista pois sekä itse tilaisuuksien ajaksi Vakuutus tavaroiden omalla autolla kuljettamiseen Muuttovakuutus Sovelletaanko samoja vakuutusehtoja tuontiin ja vientiin? Tuontiin, Pohjoismaiden väliseen kauppaan ja kotimaan kuljetuksiin sovelletaan Folksam Vahinkovakuutuksen omia täys- tai perusvakuutuksen ehtoja. Tavaran vientiin sovelletaan yleisesti maailmanlaajuisesti tunnettuja englantilaisia Institute Cargo Clause (A) tai (C) -ehtoja. Folksam Vahinkovakuutus käyttää apunaan vahinkoasiamiehiä tavaran viennin yhteydessä tapahtuneiden vahinkojen käsittelyssä. Pääosin ehdot vastaavat Folksam Vahinkovakuutuksen täys- tai perusvakuutuksen ehtoja.

6 6 Mitä vakuutus maksaa? Vakuutusmaksu riippuu useista tekijöistä: itse tavarasta, sen pakkauksesta, kuljetusvälineestä, kuljetusetäisyydestä ja tilavuudesta. Laivakuljetusta pidetään yleisesti eniten riskialttiina kuljetustapana ja siksi sen vakuuttaminen on kalleinta. Sen sijaan lentokuljetusta pidetään vähäriskisimpänä ja sen vakuutus on edullisin. Kuljetusmuodosta riippumatta vakuutusmaksu on yleensä alle 1 % tavaran arvosta. Kun vuosisopimus solmitaan, kuljetuskohtaisia ilmoituksia ei tarvita. Vakuutuskauden alussa arvioidaan vakuutettujen kuljetusten vuotuinen kokonaisarvo. Arvo kerrotaan maksukertoimella, jolloin saadaan vakuutuksen vuosimaksu. Se maksetaan etukäteen, joko kokonaan tai osittain, ja vakuutuskauden päätyttyä tehdään lopputilitys, jolloin asiakas saa joko lisälaskun tai hyvityksen. Vakuutusturva pysyy samana. Sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti, jos kumpikaan sopimusosapuoli ei sano sitä irti vähintään kuukautta ennen eräpäivää. Sopimuksessa määritellään vakuutusturvan yläraja vahinkoa kohti, esimerkiksi enintään /vahinko. Yritykselle, jolla on useita kuljetuksia, vuosisopimus on edullisin vaihtoehto. Miten kuljetusvakuutus tehdään? Yritykset, joilla on vain satunnaisia kuljetuksia, vakuuttavat lähetyksensä tapauskohtaisesti. Yleisin tapa tehdä kuljetusvakuutus on solmia vuosisopimus kuljetusten vakuuttamiseen. Silloin yrityksellä on käytössään jatkuva vakuutusturva kaikkia vakuutettavia kuljetuksia varten. Se kattaa kaikki asiakkaan vastuulla olevat kuljetukset tai sellaiset kuljetukset, joissa asiakas on sitoutunut vakuuttamaan tavaran toisen laskuun, esimerkiksi ostajan laskuun CIF-kaupassa.

7 7 Miten toimia, jos tavara on vahingoittunut? Pyri estämään vahingon leviäminen. Älä palauta, myy tai korjaa vahingoittunutta tavaraa, ennen kuin olet ottanut yhteyttä Folksam Vahinkovakuutukseen! Säilytä sekä vahingoittunut tavara että sen pakkaus. vastaanotettu. Folksam Vahinkovakuutuksella on oikeus tehdä kuljetusyhtiölle tietyn ajan sisällä takautumisvaatimus. Jos reklamaatiota ei tehdä ajoissa, Folksam Vahinkovakuutus voi menettää kuljetusyhtiöltä saatavan korvauksen, vaikka se olisikin korvausvelvollinen. Laiminlyöty reklamaatio voi tästä syystä johtaa vakuutuskorvauksen alentamiseen tai hylkäämiseen. Ota valokuvia vahingoittuneesta tavarasta. Jos pakkauskin on vahingoittunut, ota kuvia myös siitä ennen pakkauksen avaamista. Käsittele tavaroita kuin ne olisivat omiasi ja vakuuttamattomia. Toisin sanoen: tee parhaasi kulloinkin vallitsevassa tilanteessa! Tee rahtikirjaan merkintä tavarassa ja/tai pakkauksessa mahdollisesti olevista vahingoista tai tavaran puuttumisesta. Huolehdi siitä, että kuljettaja hyväksyy huomautuksesi allekirjoituksellaan. Lähetä kuljetusyhtiölle kirjallinen reklamaatio mitä pikimmin ja kerro, mikä on vahingoittunut tai mitä tavaroita puuttuu. Reklamaatio tulee lähettää kuljetusyhtiölle mahdollisimman pikaisesti, mieluiten samana päivänä kuin tavara on Kirjallinen reklamaatio voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: REKLAMAATIO Kuljetusyhtiön nimi ja osoite: Lähettäjä: Vastaanottaja: Purkupäivämäärä: Rahtikirjan numero: Totesimme purkaessamme yllä mainittua lähetystä, että X kollia olivat vahingoittuneet ja/tai Y kollia puuttuivat. Pidämme teitä vastuussa tästä vahingosta ja varaamme itsellemme/vakuutusyhtiöllemme oikeuden tehdä tarkennetun korvausvaatimuksen. Pyydämme teitä vahvistamaan, että olette vastaanottaneet tämän reklamaation. Ilmoita Folksam Vahinkovakuutukselle mahdollisimman nopeasti, mitä on tapahtunut. Vahinko korvataan yleensä ensisijaisesti tavarankuljetusvakuutuksesta. Suojeluohjeet Vakuutussopimuksessa on suojeluohjeita, joita vakuutuksenottajan on noudatettava. Jos vakuutuksenottaja ei ole noudattanut vakuutukseen sovellettavia suojeluohjeita, vakuutuskorvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Suojeluohjeilla tarkoitetaan toimia, joilla vähennetään vahinkoja tai vältetään niiden syntyminen. Esimerkkinä suojeluohjeista on velvollisuus reklamoida vahinko kuljetusyhtiölle sekä velvollisuus ehkäistä vahingon syntyminen tai rajoittaa mahdollista vahinkoa. Tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava Folksam Vahinkovakuutukselle, jos olosuhteissa tapahtuu merkittävä riskiä lisäävä muutos. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tavarassa itsessään tapahtunutta muutosta, sen pakkausta, kuljetustapaa, reittiä tai käsittelytapoja. Jos kasvaneesta vahinkoriskistä ei ilmoiteta, voidaan korvausta alentaa. Paikka ja aika Allekirjoitus

8 8 Kuinka korvausta haetaan mitä asiakirjoja tarvitaan? Vahinkotapauksen käsittelyä varten Folksam Vahinkovakuutus tarvitsee: Kirjallisen vahinkoilmoituksen. Kopion allekirjoitetusta tai reklamoidusta rahtikirjasta. Kopion mahdollisesta tarkastusraportista, jos sellainen on tehty. Mahdolliset valokuvat, mielellään sähköpostitse. Kopion tavaran kauppalaskusta. Kopion kuljetusyhtiölle lähetetystä reklamaatiosta ja mielellään myös yhtiön vastauksen. Tiedon korvausvaatimuksen suuruudesta laskulla. Jos Folksam Vahinkovakuutukselle ilmoitetaan vahingosta ajoissa, autamme mielellämme tarkastuksen järjestämisessä. Huomioithan, että kirjallinen vahinkoilmoitus on jätettävä Folksam Vahinko vakuutukselle viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä. Jos vahinkoilmoitusta ei tehdä, korvausoikeus menetetään kokonaan.

9 9 Riskin siirtyminen myyjältä ostajalle Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan Vain merikuljetus Ex Works EXW Noudettuna lähettäjältä (...nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ostaja vastaa vakuutuksesta. Ostajalla on vastuu koko kuljetuksen ajan. Free Carrier FCA Vapaasti rahdinkuljettajalla (...nimetty paikka) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle sopimuksessa mainittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä nimettyyn paikkaan). Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla (...nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu aluksen viereen laivaussatamassa. FAS Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä kuljetuksesta alukselle asti). Free On Board Vapaasti aluksessa (...nimetty laivaussatama) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. FOB Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä aluksen reelinkiin asti). Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuina (...nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. CFR Ostaja vastaa vakuutuksesta (myyjä aluksen reelinkiin asti). Cost, Insurance, Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina (...nimettyyn määräsatamaan) Riski siirtyy, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. CIF Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) määräsatamaan asti. Vakuutus ei ole voimassa vastaanottomaan sisäkuljetuksissa ilman erillistä sopimusta. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti.

10 10 Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) INCOTERMS toimituslausekkeet Myyjä Ostaja Riski: Myyjän Ostajan Vain merikuljetus Carriage Paid To CPT Kuljetus maksettuna (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana. Ostaja vastaa vakuutuksesta. Carriage and Insurance Paid To CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuina (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle sovittuna aikana. Myyjän on vastattava vakuutuksesta (ostajan laskuun) nimettyyn määräpaikkaan asti. Huomaa, että myyjä on velvollinen ottamaan vakuutuksen vain Institute Cargo Clauses (C) -ehdon mukaisesti. Delivered at Place Toimitettuna määräpaikalle (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäviksi sovitussa määräpaikassa. DAP Myyjä tai ostaja ottaa vakuutuksen sopimuksen mukaan. Delivered at Terminal Toimitettuna terminaalissa (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa terminaalissa määräpaikassa tai määräsatamassa. DAT Myyjä tai ostaja ottaa vakuutuksen sopimuksen mukaan. Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna (...nimettyyn määräpaikkaan) Riski siirtyy, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi nimetyssä määräpaikassa. DDP Tavara toimitetaan tullaamatta/tullattuna. Myyjä vastaa vakuutuksesta. Myyjällä on vastuu koko kuljetuksen ajan. Kuvaus on ohjeellinen ja tarkoitettu käytettäväksi yhdessä virallisen Incotermsin kanssa.

11 11 Toimituslausekkeen valinta Nykyaikaisissa toimitusjärjestelmissä tavaraa ei tarkisteta aina kaikissa siirtymäkohdissa, kun riskin siirtyminen on tehty Incoterms ehtojen mukaisesti. Syntyneen vahingon korvauksesta aiheutuvan kiistelyn välttämiseksi on pyrittävä käyttämään sellaista toimitustapalauseketta, jonka mukaan toinen osapuoli vastaa tavarasta koko kuljetuksen ajan. INCOTERMS 2010 Kun sopimukseen kirjoitetaan Incotermsin mukainen toimitustapalauseke, se tulee kirjoittaa selkeästi sopi mukseen ja kauppalaskuihin, esim. EXW Kotka, Incoterms Näin vältetään tulkintavaikeudet, joita voi syntyä omia toimitustapalausekkeita ja tulkintoja käyttävissä maissa. Folksam suosittelee Incoterms-toimitustapalausekkeita kansainvälisiin kuljetuksiin ja varoittaa käyttämästä omia toimitustapalausekkeita. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai mielestäsi päätös perustuu puutteellisiin tietoihin, ota ensin yhteys Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaasi hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme on edelleen mielestäsi virheellinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä muista vakuutusasioista. Voit myös pyytää lausuntoa Kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutuslautakunnalta. Vakuutuslautakunta käsittelee kuluttajien, ammatinharjoittajien ja yritysten asioita. Kuluttajariitalautakunta puolestaan antaa lausuntoja vain kuluttajia koskevissa asioissa. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Voit myös nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta Liikennevahinkolautakunnalta. Jos olet tyytymätön venevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen tai merivakuutussopimukseen perustuvaan korvauspäätökseen, voit saattaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi.

12 12 Folksam Vahinkovakuutus Oy Pl 549, Helsinki Puh Y-tunnus

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996

Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Incoterms-tulkintaryhmän lausunnot 1990-1996 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto Aleksanterinkatu 17, WTC Helsinki PL 1000, 00101 HELSINKI Puh. 09-669 459 Fax. 09-6969 6647 Tämän julkaisun

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus

Happy CARE - Tuotevakuutus. Lisäturvaa tuotteillesi. HAPPY CARE - Tuotevakuutus - Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi HAPPY CARE - Tuotevakuutus MIKSI TURVASOPIMUS? Uuden tuotteesi turva, joka sisältää seuraavat osat: SUOJA TAPATURMIA VASTAAN Esineen rikkoutuminen putoamisen seurauksena,

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold- ja Visa Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN03-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot.

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi.

Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. Tuotevakuutus Lisäturvaa tuotteillesi. SISÄLLYSLUETTELO 1. LISÄTURVAA HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSELLA 3 2. MIKSI VALITSISIT HAPPY CARE -TUOTEVAKUUTUKSEN? 3 3. NOPEAA JA AMMATTITAITOISTA APUA VAHINGON SATTUESSA

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot