Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää"

Transkriptio

1 MUISTIO 5/ Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Heli Toroska, Pikassos Oy 1. Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. Heli Toroska Pikassoksesta kertoi Pikassoksessa meneillään olevasta opiskelijatyöstä, jossa kartoitetaan v päättyneissä LÄNSI 2013 ja Toimintakykyisenä ikääntyminen Kaste-hankkeissa loppuraportissa raportoitujen hankkeen tulosten pysyvien käytäntöjen tämän hetken tilannetta kunnissa. Opiskelijatyössä selvitetään mitkä asiat kunnissa ovat juurtuneet ja mitkä seikat ovat olleet juurtumisen esteenä. Opiskeluharjoittelulle on Kaste-aluejohtoryhmän tuki. 2. Activity Stones etäpalvelu ja hyvinvointikartta -menetelmät, toimitusjohtaja Juha Lehtinen Activity Stonesin toimitusjohtaja Juha Lehtinen esitteli yrityksen etäpalveluja ja hyvinvointikartta menetelmää, josta diaesitys on liitteenä. Esityksestä esille seuraavaa: Hyvinvointikartta on sähköinen kysely eli asiakas täyttää kyselyn sähköisesti. Kyselyn voi tarvittaessa täyttää myös omainen tai hoitaja. Hyvinvointikarttaan on mahdollisuus lisätä vastauskohta: täyttäjän nimi. Hyvinvointikartan tuloksista voidaan taustakysymysten avulla tehdä esim. eri asiakasryhmien välisten tulosten vertailua. Raportointi ja suodatustoimintojen avulla saadaan raportteja päätöksenteon tueksi. Hyvinvointikartta on tiedolla johtamisen väline (ks diaesitys). Hyvinvointikartassa on valmiita moduuleita (ks diaesitys), mutta uusia moduuleita on mahdollisuus kehittää ja pilotoida esim. ikäihmisille suunnattu toimintakyvyn arviointi moduuli. Käyttäjien käyttöoikeudet on mahdollista rajata moduuleittain (ks diaesitys). Hyvinvointikartan taustakysymysten avulla voidaan tehdä suodatuksia erilaisilla valinnoilla esim. suodatuksena paikkakunnan 75-vuotiaiden vastaukset (ks diaesitys).

2 2(6) Hyvinvointikartasta on mahdollisuus saada ns. huolipriorisointi-raportti (ks diaesitys). Huolipriorisoinnin avulla voidaan ottaa yhteyttä ensimmäiseksi eniten huolta herättäneisiin asiakkaisiin. Asiantuntijalla on mahdollisuus nähdä yksittäisen vastaukset (ks diaesitys). Esiteltiin palvelun hinnoittelu (ks diaesitys). Diaesityksessä ilmoitettu palvelun hinta on kokonaishinta, sen päälle ei tule muita kustannuksia. Tutustuttiin etäpalvelin-palveluun ja apuaverkosta.fi sivustoon (ks diaesitys). Etäpalvelualustan avulla asiakkailla on mahdollisuus hakea asiantuntijoiden apua verkon kautta, myös anonyyminä (ks diaesitys). 3. Osaamisen kartoitus osana lähtötila-arviota, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisuunnittelija Minna Nevalainen Osaamisen kartoituksen Webropol-kysely on lähetetty kuntiin ja tällä hetkellä on saapunut 76 vastausta. Vastausaikaa on marraskuun loppuun. Projektisuunnittelija Minna Nevalainen esitteli väliaikatilannetta osaamisen kartoituksen kyselyn vastaustilanteesta. Esityksestä esille: Paraisten vastausprosenttiin voi vaikuttaa kyselyn suomenkieli. Poriin ei ole vielä lähetetty kyselyä Osaamisen kartoituskysely uusitaan keväällä 2016 Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeessa järjestettävien koulutusten suunnittelussa. Kyselyn perusteella kartoitetaan henkilökunnan heränneet koulutus- ja osaamistarpeet ja kehittämisosiot tarkentavat tarvittaessa koulutussuunnitelmia kyselyn perusteella heränneitä koulutustarpeita vastaaviksi. Hankkeessa ei järjestetä geriatrista koulutusta, vaan gerontologista koulutusta. Kysely kartoittaa myös tulevaisuuden koulutustoiveet sekä toiveita koulutusten toteutustavasta. Osaamiskartoitus toteutetaan myös Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle, myös sosiaalipalveluille Keskustelussa tuli esille, että kyselyssä olisi ollut hyvä kohdentaa osaamista kartoittava kysymys myös sosiaalityön puolelle ikäihmisten kanssa työskenteleville. Sovittiin, että Arja Santapukki käännättää kyselyn Paraisten kaupungin kääntäjällä ja Minna Nevalainen tekee Paraisille uuden kyselyn ruotsinkielisenä Webropoliin, joka lähetetään uudelleen Paraisten vastaajaryhmälle. Vastausprosentteja ei ole mahdollista selvittää, ellei tiedetä määrää, kuinka monelle kysely on lähetetty. Todettiin, ettei vastausprosentteja ole tarpeen selvittää. Osaamisen kartoitusraporttia voidaan suodattaa Webropolista kunnittain, yksiköittäin (esim. kotihoito) tai ammattiryhmittäin. 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 2. Niko on ollut yhteydessä alkukartoituksen merkeissä kuntiin. Tavoitteena on ollut kartoittaa kunnista ikääntyneiden luona kotona asuvat kehitysvammaiset. Niko on ollut esittelemässä hanketta Huittisissa, Kokemäellä, Porissa, Eurassa ja Eurajoella. Niko tekee uuden yhteydenottokierroksen kuntiin, jotka eivät ole vastanneet alkukartoitukseen (Nakkila, Harjavalta, PoSa, Rauma, Luvia ja Säkylä). Tähän mennessä hankkeen kohderyhmän mukaisia perheitä on löytynyt vähän. Johtuuko tämä siitä, että vanhempien ikärajaus on aika kor-

3 3(6) kealla? Jos perheitä ei löydy, mietitään vanhempien ikärajauksen alentamista. Niko on menossa seuraavaksi Säkylään esittelemään hanketta. Hanketta on käyty esittelemässä myös yhdistyksissä. SATSHP, Minna Nevalainen, Tarja Lindgren ja Kirsi Lukka-Aro SATSHP:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 3. Kirsi Lukka-Aro kertoi, että hanke on ollut esittämässä kuntouttavaa työote-mallia SATSHP:n ylihoitajien kokouksessa, josta näytetty vihreää valoa. Kehittämisylihoitaja Maritta Koivunen toimii ko. mallin toteutuksesta vastaavana henkilönä. Hanketyöntekijöiden osallistumisesta sovitaan vielä myöhemmin. Kotiutushoitajien haastattelut on suoritettu perusterveydenhuollossa. Haastatteluista on tehty yhteenveto, joka tallennetaan hankkeen kotisivuille. Haastattelujen avulla on pyritty selvittämään kotiutushoitajien käsityksiä ikäihmisten kotiuttamisen toteutumisesta. Seuraavaksi kartoitetaan kotiutuskäytäntöjä esh:n puolella. Haastattelujen muistio on lähetetty haastatelluille. Harjavallan psykiatriassa ei ole vielä käyty. Hanketyöntekijät ovat käyneet kuntakäynneillä Porissa ja Luvialla esittelemässä hanketta. Kuntakäyntejä on sovittuna mm. Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Keskustelu: Heli Toroska tiedusteli, onko kotiutusprosessien sujuvuudesta suunnitelmissa palautejärjestelmän kehittämistä kuntalaiselle? Tarja on tehnyt yhteistyötä Satakunnan omaishoitajat yhdistyksen kanssa yhteistyötä, jossa tätäkin asiaa voisi suunnitella. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (www.psshp.fi) on tehty paljon työtä palautejärjestelmän kehittämiseksi (esim. asiakaspalautejärjestelmät, kokemusasiantuntijat) ja siellä on kehitetty keinoja hyödyntää asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä. POSA, Johanna Ahde-Koponen PoSan kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 4. PoSassa on kokeilussa kaksi eri arkiliikuntasopimusmallia. Gerontologinen kokonaisarviointilomake kysely on pilotoinnissa ja kyselystä on tehty mittaristoversio, jota vielä kehitellään (paperiversio). Kyselyn valmiiksi saattamisessa on konsultoitu Markus Halmista. On mietitty keinoja miten lisätä kuntoutusosio hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Efficassa on käytössä toimintakyky välilehti, jota ei ole käytössä. Käydään keskustelua johdon kanssa, voisiko tätä välilehteä hyödyntää kuntoutusasioiden kirjaamiseen. Koulutuksia on kilpailutettu, mutta sopivia koulutuspaketteja ei ole vielä löytynyt. Päivätoiminta on käynnistynyt ja on mietitty keinoja toiminnan kehittämiseksi. Kuntoutumisyksikön käynnistymisestä on järjestetty palaveri. Tammikuussa aloitetaan mittaristojen käyttökoulutus henkilökunnalle, mutta mittaristot on vielä päättämättä. On suunniteltu, että hanketyöntekijä toimii kouluttajana. Hanketyöntekijä osallistuu myös välillä kuntoutuksen koulutuksiin. Seniorineuvolan kanssa on neuvoteltu ja mietitty yhteisiä kehittämisasioita hankkeeseen liittyen. Hankkeesta on työn alla 2 opinnäytetyötä. Toinen opinnäytetyö tehdään moniammatilliseen arviointiin liittyen Kankaanpään tk:n vuodeosastolle. Hankkeen tukiryhmän jäsenille on lähetetty arviointikysely, johon on saatu muutama vastaus. Seuraava tukiryhmän palaveri on suunniteltu pidettäväksi Hanketyöntekijä suunnittelee hanke-esittelyä vanhusneuvostolle. KSTHKY, Eliisa Mannila KSTHKY:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 5. KSTHKY:ssä on tehty viidessä kunnassa kotikäyntejä, ja on pilotoitu hyvinvointikyselyä. Hyvinvointiyselystä on saatu hyvää palautetta. Kehittämisosio on osallistunut Voimaa vanhemmuuteen seminaarin järjestelyihin ja toteutukseen.

4 4(6) KSTHKY:ssä on järjestetty tällä viikolla tukiryhmän kokous, missä on käyty uudelleen läpi hankesuunnitelmaa. Tukiryhmäkokoukset järjestetään jatkossa työpajatoimintana. KSTHKY:n kehittämisio tarkentaa toimintasuunnitelmaansa. Huittinen, Anu Kärki Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 6. Huittisissa omaishoitajien tukemiseen liittyen on edellisen kehittämispäivän jälkeen järjestetty omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkopyhässä oli paikalla 18 omaishoitajaa. Omaishoitajilta saatiin kiitosta tapahtumasta. Edellisen kerran jälkeen on tehty 5 kotikäyntiä. Jatkossa on suunnitelmissa käydä suuremman riskin omaishoitoperheissä tiiviimmin ja toteutetaan uusi kysely seurannan jälkeen. Tukiryhmän ensimmäinen kokous on pidetty lokakuun lopussa. Vapaaehtoistoiminta on yhtenä tukimuotona omaishoitajien tukemisessa. Huittisten kotihoidossa on 2 hoitajaa, jotka tekevät omaishoitajien vapaapäivien tuurauksia. Hanketyöntekijä on tehnyt yhteistyötä em. kotihoitajien kanssa. Omaishoitajille ollaan järjestämässä heidän toiveiden mukaan painonhallintaryhmää. Heli Toroska muistutti, että perhehoidon toimintamallin ja ohjeiden laatimisessa kannattaa tehdä kolmen maakunnan yhteistyötä Sote-uudistusta silmällä pitäen. Kela on julkaissut omaishoitajista tutkimuksen. Vinkattiin Johannaa ottamaan yhteyttä SATSHP:n Vuokko Lampinen-Laihoon mittaristoihin liittyen. Voisiko PoSassa osallistaa asiakkaat mukaan kuntoutusyksikön suunnittelutyöhön? Keskustelussa todettiin, ettei monessakaan kunnassa ole kotihoidossa omaishoitajien tuuraajia. Akseli, Sirpa Levy Akselin kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 7. Akselissa on tehty töitä palvelutarpeen arviointiin liittyen. Palvelutarpeen arviointimallissa on yritetty vahvistaa omahoitajamallia. Palvelutarpeen arviointimallissa on huomioitu asiakkaan ja omaisen osallistaminen. Asiakkaan arviointiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamiseen kotikäynnin jälkeen on varattu aikaa n. 3 viikkoa. Tarkoitus on, että Akselin alueella jokaiseen kuntaan tulee palvelutarpeen arviointimalli käyttöön. Palvelutarpeen arviointimallin pilotointi alkaa lähiaikoina. Liikuntaryhmät ovat kokoontuneet ja siihen liittyen on tehty vastuujakoja (liikunnanohjaaja, fysioterapeutti). Asiakasosallisuus pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Akselissa on suunnitteilla asiakasraadin järjestäminen. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Vassoon asiakasraadin suunnittelutyössä. Kotihoitoon on saatu mukaan 5 vertaisliikuttajaa. Opinnäytetöitä on tulossa AMK:sta. Pieni piiri pilotointi on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Pieni piiri toiminnan pilotointiin ei saatu valtionavustusta. Keskustelu: Toimintatapojen mallinnuksessa nimetään ja yksinkertaistetaan asioita sekä saadaan työtavat sopimaan työntekijöiden työarkeen. Parainen, Arja Santapukki Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 8. Asiakaspalvelukysely on esitetty vanhusneuvostolle. Vanhusneuvoston antama palaute pyritään huomioimaan kyselyssä, ja kyselyn muokkaus etenee. Asiakaspalautekysely piti olla jo syksyllä valmis, mutta kyselyn valmiiksi saattaminen vie aikaa. Henkilökunnan kartoituskysely on kommentoitavana. Sosionomiopiskelija on tehnyt kotihoitoon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana. Keskustelu:

5 5(6) Heli Toroska muistutti, että hankkeessa tehdään valtakunnallista kehittämistyötä. THL:n sivuilta löytyy mm. Sakke-hanke ja Perho-hanke, joihin kannattaa tutustua. Perho-hankkeessa kehitetään perhehoidon kehittämistä ja kansallisia asiakirjamalleja. Sakke-hankkeessa mallinnetaan ikälain mukaisia toiminta- ja tietomäärityksiä. Heli Toroska etsii ko. hankkeista lisätietoa ja toimittaa tiedot projektisihteeri Kirsi Harjulalle edelleen hanketyöntekijöille toimitettavaksi. 5. Ajankohtaista hankkeessa: Yhteinen asennekoulutus, vertaisarviointi, Innokylä, tiedottaminen, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Vertaisarvioinnista on lähetetty tarjouspyynnöt ja tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Vertaisarviointi toteutetaan 1. kerran joulu-tammikuussa ja toisen kerran hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. Heli Toroska kertoi muutamalla sanalla vertaisarvioinnista. Vertaisarvioinnissa annetaan oma kehittämistyö toisen arvioitavaksi. Vertaisarviointiin kannattaa suhtautua avoimesti ja oppimisajatuksella. Hallinnoija lähettää vertaisarviointiprosessiin liittyvät ohjeet lähiaikoina. Asennekoulutuksesta on lähetetty tarjousten tarkentamispyyntö tarjouksen jättäneille. Tarjousten tarkentamispyynnöt on pyydetty toimittamaan 1.12 mennessä. Asennekoulutus on tarkoitus järjestää kevään 2014 aikana. Hankkeen toiminnasta julkaistaan jatkossa n. 4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan hankkeessa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjettä kirjoittaa projektipäällikkö. Kehittämisosioita pyydetään toimittamaan tätä ajatellen jatkossa tiedoksi projektipäällikölle ehdotuksia kirjeen sisältöön. Uutiskirjeen jakelu toteutetaan laajana (hanketoimijat, kuntajohto, 3. sektorin edustajat, yhteistyökumppanit, THL, STM, hankkeen kotisivut,, innokylä jne). Hanketyöntekijöiden muutosehdotukset marras-joulukuun uutiskirjeeseen mennessä projektipäällikölle. Niko toimittaa omaa osiota koskevan uutiskirjetekstin mennessä projektipäällikölle. Yhteisvoimin kotona hankkeen logo on valmis. Logo on suunniteltu KSTHKY:n toimesta ja siihen on vapaa käyttöoikeus. Kevään 2015 kehittämispäivät sovittiin pidettäväksi: pe 16.1 Huittinen, pe 13.2 Keski-Satakunta, 20.3 Parainen, 17.4 Akseli, 22.5 PoSa ja 12.6 SATKS järjestetään Lasten ja nuorten sekä Ikäihmisiin liittyvien Kaste-hankkeiden synergiapäivä Ilon pitoa PoSassa tai Porissa. 6. Esimerkki kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä tavoitekaavio, projektisuunnittelija Niko Vahala Niko esitteli SATSHP Etsivä kehitysvammaistyö kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä kaavion, joka liitteenä Muuta Projektisuunnittelijat Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren osallistuivat Innomarkkinat tapahtumaan. He kertoivat tapahtuman annista. Tapahtumissa oli paljon hankkeita esillä, joista hanketyöntekijät toivat esitteitä kehittämispäivään. Hanketyöntekijät olivat tutustuneet Innomarkkinat tapahtumassa DAS toimintakykymittariin. Seuraavaan kehittämispäivään tulee Mari Niemi kertomaan arvioinnista.

6 6(6) LIITTEET Liite 1 Activity stones diaesitys, Juha Lehtinen Liite 2 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 3 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 4 PoSan kehittämisosion tilannekatsaus Liite 5 KSTHKY kehittämisosion tilannekatsaus Liite 6 Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 7 Akselin kehittämisosion tilannekatsaus Liite 8 Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 9 SATSHP Etsivä kehitysvammatyö kaavio

7 Yhteisvoimin kotona Hyvinvointikartat ja etäpalvelualusta ikääntyneen tilanteen arvioinnin ja kotona asumisen tukena Juha Lehtonen

8 Asiantuntemus Verkoston laatu (tieteellisyys ja tutkimus) Hyvinvointikartat ja etäpalvelut Nuoren hyvinvointi (12-18-v.) Työikäisen hyvinvointi (18-65-v.) Tulossa (syksy 2014): Lapsen (ala-asteikäisen) Hyvinvointikartta (Eksote) Neuvolaikäisen Hyvinvointikartta (Joensuu) Tavoite: Seniorikansalaisen Hyvinvointikartta

9 Referenssejä Tampereen kaupunki Tullinkulman Työterveys Oy Joensuun kaupunki Eläkevakuuttaja Lappeenrannan kaupunki Porin lääkäritalo Oy Lahden kaupunki Puolustusvoimat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue + kaupunki Tampere Business Campus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä Oras Oy Perusturvaliikelaitos OIVA Sisu-diesel Oy Rauman kaupunki A & R Carton Oy Raision kaupunki Suominen Oyj Uudenkaupungin kaupunki Posiva Oy Ulvilan kaupunki Länsi-Suomi yhtymä Oy Euran kunta Yrittäjäkuntoprojekti Huittisten kunta

10 Riskipisteytys tekee näkyväksi huolen määrän hyvinvoinnin eri osa-alueilla

11 Hyvinvointikartta Tilanteen alku-, (seuranta-) ja loppukartoitus, puheeksi ottamisen ja aktivoinnin apuväline Tausta- ja lisäkysymysten hyödyntämismahdollisuudet Helppokäyttöinen työkalu sekä mitattavalle että sitä hyödyntävälle asiantuntijalle Automatisoi tiedonkeruun ja raportoinnin, tuottaa reaaliaikaista tietoa yksilön hyvinvoinnista Tiedolla johtamisen menetelmä organisaation kaikille tasoille; reaaliaikaiset yksilö-, huolipriorisointi-, yksikkö- ja organisaatioraportit Kysymyspatteristot asiantuntijoiden tekemät, oireilu ja heikot signaalit näkyviksi Priorisointi, tehokas ajankäyttö ja oikea-aikainen yhteistyö mahdollista (esim. terveystarkastuksiin huolen mukaisessa järjestyksessä) Kysymyssarjakohtaiset asiantuntijaoikeudet (esim. sosiaalihuolto ja terveydenhoito) Ei ole diagnosointiväline!

12 Työikäisen hyvinvointikartan moduulit ja niiden kehittäjät Uni Dosentti, LKT Markku Partinen, unierikoislääkärin pätevyys Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Kari Hirvonen, unierikoislääkärin pätevyys Työnäkö Työnäköoptikko Pekka Palmu, vuoden optikko 1998 ja Työnäköoptikko Hannu Lundell vuoden optikkoliike (Silmäoptikot Palmu Oy, Rauma, 2006) Masennus ja ahdistuneisuus Dosentti, Raimo Raitasalo, RBDI -testauksen kehittäjä Ravitsemus Ravitsemusosuuskunta VitaMiinat, Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen ja osuuskunnan muut ravitsemusterapeutit Painonhallinta Firstbeat Technologies Oy, energiankulutuksen laskentaan sykevälianalyysien avulla erikoistunut yritys ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala ja Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen Fyysinen aktiivisuus Firstbeat Technologies Oy, sykevälianalyyseihin erikoistunut yritys Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala Elämänhallinta, stressi ja kuormitus Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Firstbeat Technologies Oy, stressitason ja kuormittuneisuuden sekä palautumisen mittaukseen erikoistunut yritys Päihteet Audit testi, Maailman Terveysjärjestö WHO Tuki- ja liikuntaelimistö Tohtoriopiskelija, TtM Birgitta Ojala Työterveyslääkäri Kari Tolonen

13 Käyttäjien roolittaminen

14 Taustakysymysesimerkit

15 Välitön palaute vastaajalle hyvinvoinnin riskitekijöistä

16 Huolipriorisointi sosiaalihuollolle ja terveydenhoitajalle

17 Asiantuntijalla porautumismahdollisuus vastaajaprofiileihin

18 Havainnolliset graafiset yhteenvedot määriteltyjen taustamuuttujien mukaan Luottamuksellinen

19 Hv-kartoista Hyvinvointikartasto Tietoa koko elinkaaren ajalta Tietojohtamisen mahdollistaminen hyvien raportointi- ja suodatustoimintojen avulla Yksittäiset moduulit, joita helppo lisätä ja kehittää edelleen, sama alusta, tk-kumppanit Liittäminen toiminnanohjausjärjestelmiin Kustannusvaikuttavuuden arviointi

20 Miksi käyttää Hyvinvointikarttaa? Käyttäjien ehdoilla kehitetty työkalu Aitoa ennaltaehkäisyä puheen sijaan Rahan säästäminen Todellisen tuen tarpeen määrittäminen Asiantuntijuus Seuranta pitkällä aikavälillä Tiedolla johtaminen Olkapää päätöksentekijöille

21 Tietosuoja ja -turva Tieto kerätään asiakkaalle osoitetulle palvelimelle (luovutus asiakkaalle, jos yhteistyösuhde lakkaa) Yksilötietojen käyttöä säädellään organisaation määrittämin roolein Mediamaisterin ja Activity Stonesin nimetyillä työntekijöillä salassapito- ja vaitiolosopimukset Ohjelmaan "jälki" käytöstä ja käyttäjästä Mediamaisteri Groupin asiakkaat auditoineet tietosuoja-asiat (mm. puolustusvoimat, valtiokonttori, eräät vakuutuslaitokset ja pankit)

22 Palvelun hinnoittelu vastaajia yksikköhinta ( ) Alle alv 24 % alv 24 % alv 24 % yli alv 24 %

23 Etäpalvelualusta Alustan tarkoituksena on tuottaa sekä yksityisille että organisaatio- ja kuntakohtaisille asiakkaille minne tahansa Suomeen sosiaali- ja terveydenhuoltoa täydentäviä ja lisäarvoa tuottavia internetja mobiiliteknologiapohjaisia asiantuntijapalveluita. Alusta tarjotaan asiakkaalle käyttövalmiina, vain käytettävät asiantuntijat puuttuvat.

24 Etäpalvelualustan ominaisuuksia: Suojatut ja tuetut palvelumallit: videopuhelut chat verkossa käytettävät esitykset kirjalliset viestit (järjestelmän sisäinen sähköposti) sähköiset lomakkeet (esim. univalve-, lääke- ja ravitsemuspäiväkirjat) Käyttäjäorganisaation oma brändi Käyttäjä valitsee asiantuntijat ja niiden määrän Maksujärjestelmiä 3 kpl, tukevat monikäyttöisyyttä

25

26

27

28

29

30 Etäpalvelualustan hyötyjä Etäpalvelulaitteet vs. etäpalvelut mahdollistava ohjelmistoalusta (levitettävyys, hinta, muutokset?) Organisaation omat asiantuntijat, lisäpalvelujen tuottaminen ja tehostaminen (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, jne.) Liikkuminen (asiantuntijat, matkakulut ja matkarasitus pois, liikuntarajoitteiset, heikkokuntoiset, aikasäästöt) Parannetaan erityisasiantuntijoiden käyttöä Mahdollistetaan ikääntyneen seuranta kotona (lomakkeiden käyttö, lääkitys, hoito-ohjeet, jne.) Omaishoitajien tukeminen Kustannussäästöt

31 Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset projektisuunnittelija Niko Vahala Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Toimenpiteessäni olen ottanut yhteyksiä kuntiin, niin sosiaalipuolelle kuin kotihoidon, kotipalvelun puolelle. Tällä hetkellä olen käynyt esittelemässä toimenpidettä viidessä kunnassa eli Huittisissa, Kokemäellä, Eurassa, Porissa ja Eurajoella. Köyliö ilmoitti alkukyselyn jälkeen, ettei heidän kunnassaan ole rajaukseen sopivia perheitä. Kunnat ovat alkaneet kartoittaa tilannetta ja ilmoittavat minulle sitten kun heille selviää nämä perheet. Huittisista on tullut jo yhden perheen yhteystiedot. Seuraavaksi alkaa uusi yhteydenotto kierros näihin kuntiin joista ei ole vielä tullut vastausta ja samalla lähtee myös kyselyt seurakuntien perhetyöntekijöille sekä diakoniatyöntekijöille. Olen ollut yhteydessä yhdistyksiin ja tämä poiki minulle sen, että lauantaina olen menossa kertomaan toimenpiteestäni Satakunnan kehitysvammaisten tukipiirin syyskokoukseen. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Alku hiljaisuuden jälkeen on sujunut. Odotin, ehkä että kunnat olisivat nopeammin vastanneet yhteydenottoon. Vähän löytynyt perheitä jotka sopivat toimenpiteen rajaukseen. Jos ei niin miksi ei? Kunta yhteistyön käynnistyminen on ollut hidasta. Ja se tosi asia, että rajausta tehdessäni rajasin iän väärin, toisin sanoen olisi pitänyt rajata niin, että ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat yli 40-vuotiaat kehitysvammaiset. Näin olisi mahdollisestikin löytynyt suurempi joukko.

32 Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Sairaanhoitopiirin kehittämisosion tavoitteet ja toimenpiteet ovat tarkentuneet. Kehittämisosion tärkeänä tavoitteena on saumattoman asiakaslähtöisen kuntoutusketjun ja yhteistyön kehittäminen. Osana tavoitetta saumattomasta asiakaslähtöisestä kuntoutusketjusta pyritään kehittämään kotiutusprosessia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Toimenpiteessä haastatellaan ensin perusterveydenhuollon kotiutushoitajat ja tämän jälkeen erikoissairaanhoidossa kotiutuksesta vastaavat henkilöt. Tämän jälkeen kotiutuksesta vastaavat tuodaan yhteen ja yhteistyötä pyritään kehittämään. Perusterveydenhuollon kotiutushoitajien haastattelut on nyt koostettu yhteen raportiksi. Raportti löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Haastattelut on aloitettu myös erikoissairaanhoidossa. Neuvottelut kuntayhteistyöstä on aloitettu. Vierailtu on Porin perusturvassa ja Luvialla. Tapaamisajat on sovittu Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Neuvottelut on aloitettu myös sairaanhoitopiirissä fysiatrian ylilääkärin ja konservatiivisen alueen toimialueylihoitajan kanssa. Henkilökunnan osaamisen ja koulutustarpeiden lähtötilanteen kartoittamiseksi tehdään Webropol kysely, joka lähetettiin kehittämisosiolle Satakunnan alueella (Posa, KSTHKY, Huittinen) ja Varsinais- Suomesta Akseliin (Mynämäki, Nousiainen, Masku) ja Paraisille. Lisäksi kyselyt lähetettiin Poriin ja YTalueilla, Raumalle, Euraan sekä Säkylään ja Köyliöön. Kysely lähetetään seuraavaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle niille poliklinikoille ja osastoille, joissa kohdataan ikäihmisiä. Kyselyiden tuloksista kootaan raportti ja tuloksia käytetään hankkeen koulutusten kohdentamiseen. Kuntouttava työotteen kehittämiseksi on työstetty suunnitelma, jota on esitelty ylihoitajien kokouksessa. Tavoitteena on kerätä tutkittua tietoa kuntouttavasta työotteesta ja sen nykyisestä toteutumisesta. Tämän jälkeen kerättyjä tietoja verrataan toisiinsa ja pyritään luomaan yhtenäinen malli, jonka jälkeen sitä pilotoidaan, seurataan ja arvioidaan. Malli pilotoidaan ensin erikoissairaanhoidossa, jonka jälkeen sitä on tarkoitus pilotoida myös perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on levittää omaishoitajille tietoa esimerkiksi esitteen avulla yhteistyössä omaisjärjestöjen kanssa. Omaishoitajat ja läheiset liiton edustajien kanssa on tarkoitus jatkossa miettiä yhdessä, voisiko sairaanhoitopiirin alueella jakaa tiedotetta yleisesti osastoilla, joilla hoidetaan ikäihmisiä sekä ollaan tekemisissä omaishoitajien kanssa. Tarkoituksena levittää tietoa sairaanhoitopiirin alueella sekä henkilökunnalle että omaishoitajille. Selvitetään mahdollisuutta tiedon kokoamiseen sairaanhoitopiirin nettisivuille. Omaishoitajien esite ei ole ainoastaan Omaishoitaja ry:n, sen ovat koonneet verkoston jäsenet (esitteessä) Satakunnan alueella. Seuraava verkostokokous on , jossa tapahtuu esitteen päivitys sekä pohditaan näkyvyyttä järjestöjen kannalta. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Kotiutushoitajien haastatteluiden sopiminen on sujunut hyvin. Haastatteluajankohdat ovat löytyneet nopeasti ja haastatellut ovat osallistuneet aktiivisesti. Haastatteluista on saatu hyvää tietoa ja ehdotuksia kehittämisen tueksi. Kuntakäyntien sopiminen on sujunut vaihtelevasti. Osa kunnista on reagoinut hyvinkin nopeasti, mutta muistutuksista huolimatta osaan yhteydenotoista ei ole saatu vastausta. Paikkakunnilla, joissa on oma kehittämisosio, on kohdattu epäselvyyttä sen suhteen miten oma kehittämisosio ja SHP:n kehittämisosio sopivat yhteen. Myös kuntien oma kehittäminen voi vähentää kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön. Vastaanotto kunnissa on ollut hyvä ja aihealue koetaan tärkeänä, mutta sitoutuminen yhteistyöhön on ollut varovaista.

33

34 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kehittämisosio Tilanne Seulontakyselyt Seulontakyselyt ovat jatkuneet Nakkilassa, Luvialla ja Eurajoella. Kokemäellä Voimaa Vanhuuteen seminaari Tiistaina Kokemäellä pidettiin Voimaa Vanhuuteen seminaari. Seminaari oli yhdistelmä Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen loppuseminaaria ja Kasteohjelmassa kehitettyä infotilaisuutta juuri eläkkeelle jääneille. Tilaisuuteen kutsuttiin lehti-ilmoituksella. Tilaisuus koostui puheista, esitelmistä, yhteislaulusta, jumppatuokioista. Tilaisuus oli toteutettu suunnitelmallisesti ja informatiivisesti. Tilaisuuteen saapui 58 iäkästä. Esittelijöinä toimivat Kokemäen vanhusneuvosto, Ikäinstituutti, Muistiluotsi, Kokemäen seurakunta, kotihoito, virikeohjaaja, palvelukeskus Henrikinhovi, KELA, Säästöpankki sekä Kaste-hanke. Kaupunki keräsi myös palautteita tilaisuudesta, jota hanke saa käyttää hyväkseen. Tilaisuudesta koostetaan yhteenveto, jota muut kunnat voivat hyödyntää. Arviointitilaisuus Johtava hoitaja, kehittämisosion yhdyshenkilö kutsui tukiryhmän koolle, koska eri keskusteluissa oli käynyt ilmi, että kunnan edustajat olivat toivoneet kokoontumista ja hankkeen tavoitteiden, keinojen ja painopisteen arviointia varten. Kehittämisosion väliarviointi pidettiin Tilaisuudessa käsiteltiin asioita joita on tehty ja mitkä ovat kuntien toiveet ja tarpeet tällä hetkellä. Kävi myös ilmi, että se mitä oli aiemmin hankesuunnitelmaan kirjattu, ei olekaan päätynyt lopulliseen hankesuunnitelmaan, joka on varmasti sekoittanut toimijoiden ajatuksia. Ajatuksia siitä, miten hanketta tullaan viemään eteenpäin käsiteltiin samassa kokouksessa, mutta asioita tarkennetaan vielä joulukuun alussa pidettävässä tukiryhmän kokouksessa. Kokous pidetään pajatyyppisesti. Pajan suunnittelevat Projektityöntekijä yhdessä Nakkilan kunnan perusturvajohtaja Sanna Rautalammin kanssa. Eliisa Mannila, KSTHKY

35 Anu Kärki Ajankohtaista kehittämisosiossa lähihoitaja, hanketyöntekijä / 1 ENNAKOIVAN KOTIKUNTOUTUSMALLIN KEHITTÄMINEN OMAISHOIDON TUEKSI Omaishoitajille järjestettiin kirkkopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Messu Huittisten kirkossa, sen jälkeen omaishoitajille tapahtuma seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa mm. lähetystyöntekijä Pirjo Niemelä kertoi kuvin tarinan Kivinen polku äitinsä sairastumisesta dementiaan, sen jälkeen vapaata keskustelua omaishoitajuudesta. Tilaisuudessa oli keittolounas sekä kirkkokahvit. Osallistujia 18 + järjestäjät. Tilaisuuden järjestelyissä oli haasteita, koska seurakunnan kappalainen jäi ensimmäisen tapaamisen jälkeen pitkälle lomalle, eikä häntä saanut sinä aikana millään kiinni. Kotikäyntejä tehty 5,jatkossa tarkoitus käydä säännöllisesti 1-2 viikon välein keskitetysti muutamassa (eniten jaksamisesta huolissaan olevat) paikassa. Muutaman kuukauden kuluttua lähetetään näille omaishoitajille uusi hyvinvointikysely jolla kartoitetaan käyntien vaikutusta jaksamiseen. Perhehoitoinfo valtuustosalissa klo 17, osallistujia.perhehoidosta oli lehtijuttu paikallislehdessä pari viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen muutama asiasta kiinnostunut otti yhteyttä ja lupasi tulla infotilaisuuteen. Tarkoitus olisi aloittaa tulevien perhehoitajien valmennus tammikuussa. Tukiryhmän (vanhustenhuollon johtaja, vs. avopalveluohjaaja, geronomi, toimintaterapeutti, omaishoitajien edustaja, vanhusneuvoston edustaja) ensimmäinen palaveri pidettiin Lähinnä tässä palaverissa osallistujat esittelivät itsensä ja minä kerroin heille hankkeesta ja kehittämisosion tilanteesta. Seuraavissa tapaamisissa tarkoitus käydä enemmän läpi hankkeeseen liittyviä asioita, mennyttä ja tulevaa, sekä kysyä osallistujien ehdotuksia hankkeeseen liittyen. Tarvittaessa tapaamisiin pyydetään jonkun alan asiantuntija. Vapaaehtoiskoulutus yhdessä srk kanssa. Koulutus kesti 3 x 1 tuntia, järjestettiin peräkkäisinä päivinä. Osallistujia oli 6. Koulutuksen järjestelyt onnistuivat hyvin, yhteistyö toisen kouluttajan kanssa oli sujuvaa. Palaveri omaishoidon vapaapäivien tuurarien kanssa, käytiin läpi niitä omaishoitopaikkoja, joissa he käyvät tekemässä tuurauksia. Sain hyvää tietoa ajatellen tulevia kotikäyntejä ja heidän havaintojaan omaishoitajan jaksamisesta ym. Omaishoitajien ryhmään osallistuminen kerran kuussa. Siellä saa hyviä vinkkejä omaishoidon kehittämiseen. Hankkeen esittely Huittisten seudun invalidien tapaamisessa. Osa osallistujista oli omaishoitajia /hoidettavia. Esityksen jälkeen tuli paljon kysymyksiä liittyen omaishoitoon ja muihin kaupungin palveluihin.

36 Yhteisvoimin kotona hanke, Akselin kehittämisosion toimenpiteet syksyllä 2014 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

37 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 1. Palvelutarpeen arvioinnin prosessimalli kotihoidossa. Liikuntasopimus toimintamalli n. 3 viikon kuluessa

38 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 2. Liikuntasopimustoimintamalli. Arviointikäynnillä jätetään asiakkaalle esite liikuntasopimusmallista ja Hops-käynnillä tehdään toimintakykytesti ym. mistä liikuntasuunnitelma käynnistyy.

39 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Ensimmäinen versio asiakaskyselystä tehty ja esitetty vanhusneuvostolle, joka kertoi omia toiveitaan. Seuraavaksi kyselyn muokkaus vanhustyön johtajan ja ohjaajien kanssa läpikäynti vanhusneuvostolle uudelleen kysely valmiiksi ja asiakkaille Kysely viivästyi aikatauluongelmien vuoksi. Vaikea saada sovittua yhteistä suunnitteluaikaa vanhustyön johtajan kanssa ja vanhusneuvostolta tulleiden muutostoiveiden vuoksi kysely tulee kiertämään vielä kerran heidän kauttaan. 2. Tehty ensimmäinen versio henkilökunnan kartoituskyselystä Seuraavaksi versio ohjaajien ja vanhustyönjohtajan kommentoitavaksi muutokset hyväksyntä kotipalvelun henkilökunnalle Kyselystä tuli melko työläs vastata, yritetään karsia kysymyksiä. Kyselyä voidaan työstää eteenpäin vasta, kun on saatu asiakaskysely-malli hyväksyttyä ohjaajien ja johtajan taholta. Tavataan harvoin. 3. Osaamiskartoituskysely lähetetty vanhustyön ohjaajille, jotka välittävät edelleen omalle henkilökunnalleen. Sujui suunnitelmien mukaan. Pelkona pieni vastausprosentti, koska kysely oli vain suomeksi 4. Sosionomiopiskelija Sanna Liljeqvist teki kotihoidon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana

40 Yhteenveto Etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli- Haastatellaan Toimija Sos.puoli Kotihoito Kiinnos tuneet Perheet Kartoitus Srk yhdistykset Perhe M V Kartoittaa Perheet Sos. puoli Koti hoito Palvelusuunnitelma E N N A K O I N T I Perhe oikea-aikaiset palvelut Kunta YHTEISTYÖTÄ Kotihoi to Asumis palvelu t Työtoi minta projektisuunnittelija Niko Vahala

Terveydenhoitajapäivät

Terveydenhoitajapäivät Terveydenhoitajapäivät 2.2.2017 Activity Stones Oy Verkoston laatu (asiantuntemus, tieteellisyys ja tutkimus) Hyvinvointikartasto Leikki-ikäisen Hyvinvointikartta Lapsen Hyvinvointikartta Nuoren Hyvinvointikartta

Lisätiedot

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri

9.00 9.15 Tervetuloa Olli Wanne johtajaylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen - seminaari Aika: 22.9.2014 klo 9.00 14.45 Paikka: Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio OHJELMA 8.30 9.00

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen

Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen 17.11.2016 Yritysesittely Verkoston laatu (asiantuntemus, tieteellisyys ja tutkimus)

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 8.9.2015 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus 11.11.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, 21250 Masku Aika: pe 17.10 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 2/2015 13.2.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Os. Satalinnantie 77, 29200 Harjavalta (klo 8.30 10.00) Harjavallan tk, Os. Koulukatu 2, Harjavalta (klo

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten sekä heidän tuen ja avun tarpeensa kartoittaminen

Lisätiedot

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn

RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn RISTO Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn Maarit Hiltunen-Toura, Socom Mari Lehtonen, Eksote Tuula Partanen, Eksote Tommi Reiman, Kouvola Mervi Kauranen, Etelä-Kymenlaakso Heli Virtanen, Länsi-

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä PÖYTÄKIRJA 6/2015 10.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä Paikka: Tiinan mökki, Os. Kesätie 19, 29200 Luvia Aika: keskiviikko 10.6.2015 klo 9.00 15.00 Osallistujat: Maiju Salonen, Satakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 25.6.2015 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 4/2015 Aika: 5.6. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä

MUISTIO klo Aluetiimin palaveri Sodankylässä MUISTIO 18.1.2008 klo.9.30-11.30 Aluetiimin palaveri Sodankylässä Läsnä: Puheenjohtaja: Maarit Kairala Inga Mukku Raija Pöyliö Arja Ojuva Sinikka Savukoski Tarja Niittymäki Riitta Nordberg Pirkko Maranen

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa

Katariina Haapasaari 31.10.2013. Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Katariina Haapasaari 31.10.2013 Omaishoitajuuden tunnistaminen ja varhainen tukeminen terveydenhuollossa Yhdessä tehden ajoissa omaishoitajan tukena projekti 2009-2011 Projektin toiminta-alue Etelä-Pohjanmaalla:

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011. Laatupäällikkö Jouko Alinen Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kuntakysely 2011 Laatupäällikkö Jouko Alinen = Posa Vastaajat 2. Onko kunnassanne / kaupungissanne meneillään olevaa kehitysvammaisten asumiseen liittyvää uudisrakentamista?

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen.

8.1.2015. Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla klo 12.30 alkaen. 1(14) 8.1.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 5.11.2014 klo 13.00 15.04. Paikka Ravintola Ruukin Helmi Os. Kuntolantie 8, 27500 Eura (Kauttua) Kokous aloitettiin yhteislounaalla

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa

Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Ika ihmisten kotihoidon kehitta minen - matkalla kohti tulevaa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa seminaari 7.10.2014 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Hankejohtaja Katariina

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Tukiryhmä Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän kehittämisosio Tukiryhmän kokous Aika: ke

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 9.11.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, 2.krs kokoushuone, Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe 9.10.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu,

Lisätiedot

osakokonaisuus Johtajien työkokous

osakokonaisuus Johtajien työkokous SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Johtajien työkokous 2722015 27.2.2015 Tavoitteet Toimintalinja 1. Kotona asumisen tukeminen Toimintalinja 2. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Moisiokoti (Henriikkasali) Os. Moisiontie 18, 21270 Nousiainen. Aika: pe 17.4.2015 klo 9.00 14.30 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Johtajaylilääkäri Olli Wanne Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL

Ikäkaste Äldre-kaste. Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL Ikäkaste Äldre-kaste Teknologia ikäihmisten palveluissa ja palvelujärjestelmässä - esimerkkejä Ikäkasteesta THL 11.4.2011 Vuokko Lehtimäki, projektijohtaja, Pikassos Oy www.ikakaste.fi Ikäkaste Äldre-kaste

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

20.10.2015. Satakunnan keskussairaala, N2 neuvotteluhuone (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori 1(6) 20.10.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.10.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussai-raalan henkilöstöravintolassa (R-rakennus,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot