Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää"

Transkriptio

1 MUISTIO 5/ Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Heli Toroska, Pikassos Oy 1. Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. Heli Toroska Pikassoksesta kertoi Pikassoksessa meneillään olevasta opiskelijatyöstä, jossa kartoitetaan v päättyneissä LÄNSI 2013 ja Toimintakykyisenä ikääntyminen Kaste-hankkeissa loppuraportissa raportoitujen hankkeen tulosten pysyvien käytäntöjen tämän hetken tilannetta kunnissa. Opiskelijatyössä selvitetään mitkä asiat kunnissa ovat juurtuneet ja mitkä seikat ovat olleet juurtumisen esteenä. Opiskeluharjoittelulle on Kaste-aluejohtoryhmän tuki. 2. Activity Stones etäpalvelu ja hyvinvointikartta -menetelmät, toimitusjohtaja Juha Lehtinen Activity Stonesin toimitusjohtaja Juha Lehtinen esitteli yrityksen etäpalveluja ja hyvinvointikartta menetelmää, josta diaesitys on liitteenä. Esityksestä esille seuraavaa: Hyvinvointikartta on sähköinen kysely eli asiakas täyttää kyselyn sähköisesti. Kyselyn voi tarvittaessa täyttää myös omainen tai hoitaja. Hyvinvointikarttaan on mahdollisuus lisätä vastauskohta: täyttäjän nimi. Hyvinvointikartan tuloksista voidaan taustakysymysten avulla tehdä esim. eri asiakasryhmien välisten tulosten vertailua. Raportointi ja suodatustoimintojen avulla saadaan raportteja päätöksenteon tueksi. Hyvinvointikartta on tiedolla johtamisen väline (ks diaesitys). Hyvinvointikartassa on valmiita moduuleita (ks diaesitys), mutta uusia moduuleita on mahdollisuus kehittää ja pilotoida esim. ikäihmisille suunnattu toimintakyvyn arviointi moduuli. Käyttäjien käyttöoikeudet on mahdollista rajata moduuleittain (ks diaesitys). Hyvinvointikartan taustakysymysten avulla voidaan tehdä suodatuksia erilaisilla valinnoilla esim. suodatuksena paikkakunnan 75-vuotiaiden vastaukset (ks diaesitys).

2 2(6) Hyvinvointikartasta on mahdollisuus saada ns. huolipriorisointi-raportti (ks diaesitys). Huolipriorisoinnin avulla voidaan ottaa yhteyttä ensimmäiseksi eniten huolta herättäneisiin asiakkaisiin. Asiantuntijalla on mahdollisuus nähdä yksittäisen vastaukset (ks diaesitys). Esiteltiin palvelun hinnoittelu (ks diaesitys). Diaesityksessä ilmoitettu palvelun hinta on kokonaishinta, sen päälle ei tule muita kustannuksia. Tutustuttiin etäpalvelin-palveluun ja apuaverkosta.fi sivustoon (ks diaesitys). Etäpalvelualustan avulla asiakkailla on mahdollisuus hakea asiantuntijoiden apua verkon kautta, myös anonyyminä (ks diaesitys). 3. Osaamisen kartoitus osana lähtötila-arviota, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisuunnittelija Minna Nevalainen Osaamisen kartoituksen Webropol-kysely on lähetetty kuntiin ja tällä hetkellä on saapunut 76 vastausta. Vastausaikaa on marraskuun loppuun. Projektisuunnittelija Minna Nevalainen esitteli väliaikatilannetta osaamisen kartoituksen kyselyn vastaustilanteesta. Esityksestä esille: Paraisten vastausprosenttiin voi vaikuttaa kyselyn suomenkieli. Poriin ei ole vielä lähetetty kyselyä Osaamisen kartoituskysely uusitaan keväällä 2016 Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeessa järjestettävien koulutusten suunnittelussa. Kyselyn perusteella kartoitetaan henkilökunnan heränneet koulutus- ja osaamistarpeet ja kehittämisosiot tarkentavat tarvittaessa koulutussuunnitelmia kyselyn perusteella heränneitä koulutustarpeita vastaaviksi. Hankkeessa ei järjestetä geriatrista koulutusta, vaan gerontologista koulutusta. Kysely kartoittaa myös tulevaisuuden koulutustoiveet sekä toiveita koulutusten toteutustavasta. Osaamiskartoitus toteutetaan myös Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle, myös sosiaalipalveluille Keskustelussa tuli esille, että kyselyssä olisi ollut hyvä kohdentaa osaamista kartoittava kysymys myös sosiaalityön puolelle ikäihmisten kanssa työskenteleville. Sovittiin, että Arja Santapukki käännättää kyselyn Paraisten kaupungin kääntäjällä ja Minna Nevalainen tekee Paraisille uuden kyselyn ruotsinkielisenä Webropoliin, joka lähetetään uudelleen Paraisten vastaajaryhmälle. Vastausprosentteja ei ole mahdollista selvittää, ellei tiedetä määrää, kuinka monelle kysely on lähetetty. Todettiin, ettei vastausprosentteja ole tarpeen selvittää. Osaamisen kartoitusraporttia voidaan suodattaa Webropolista kunnittain, yksiköittäin (esim. kotihoito) tai ammattiryhmittäin. 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 2. Niko on ollut yhteydessä alkukartoituksen merkeissä kuntiin. Tavoitteena on ollut kartoittaa kunnista ikääntyneiden luona kotona asuvat kehitysvammaiset. Niko on ollut esittelemässä hanketta Huittisissa, Kokemäellä, Porissa, Eurassa ja Eurajoella. Niko tekee uuden yhteydenottokierroksen kuntiin, jotka eivät ole vastanneet alkukartoitukseen (Nakkila, Harjavalta, PoSa, Rauma, Luvia ja Säkylä). Tähän mennessä hankkeen kohderyhmän mukaisia perheitä on löytynyt vähän. Johtuuko tämä siitä, että vanhempien ikärajaus on aika kor-

3 3(6) kealla? Jos perheitä ei löydy, mietitään vanhempien ikärajauksen alentamista. Niko on menossa seuraavaksi Säkylään esittelemään hanketta. Hanketta on käyty esittelemässä myös yhdistyksissä. SATSHP, Minna Nevalainen, Tarja Lindgren ja Kirsi Lukka-Aro SATSHP:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 3. Kirsi Lukka-Aro kertoi, että hanke on ollut esittämässä kuntouttavaa työote-mallia SATSHP:n ylihoitajien kokouksessa, josta näytetty vihreää valoa. Kehittämisylihoitaja Maritta Koivunen toimii ko. mallin toteutuksesta vastaavana henkilönä. Hanketyöntekijöiden osallistumisesta sovitaan vielä myöhemmin. Kotiutushoitajien haastattelut on suoritettu perusterveydenhuollossa. Haastatteluista on tehty yhteenveto, joka tallennetaan hankkeen kotisivuille. Haastattelujen avulla on pyritty selvittämään kotiutushoitajien käsityksiä ikäihmisten kotiuttamisen toteutumisesta. Seuraavaksi kartoitetaan kotiutuskäytäntöjä esh:n puolella. Haastattelujen muistio on lähetetty haastatelluille. Harjavallan psykiatriassa ei ole vielä käyty. Hanketyöntekijät ovat käyneet kuntakäynneillä Porissa ja Luvialla esittelemässä hanketta. Kuntakäyntejä on sovittuna mm. Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Keskustelu: Heli Toroska tiedusteli, onko kotiutusprosessien sujuvuudesta suunnitelmissa palautejärjestelmän kehittämistä kuntalaiselle? Tarja on tehnyt yhteistyötä Satakunnan omaishoitajat yhdistyksen kanssa yhteistyötä, jossa tätäkin asiaa voisi suunnitella. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (www.psshp.fi) on tehty paljon työtä palautejärjestelmän kehittämiseksi (esim. asiakaspalautejärjestelmät, kokemusasiantuntijat) ja siellä on kehitetty keinoja hyödyntää asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä. POSA, Johanna Ahde-Koponen PoSan kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 4. PoSassa on kokeilussa kaksi eri arkiliikuntasopimusmallia. Gerontologinen kokonaisarviointilomake kysely on pilotoinnissa ja kyselystä on tehty mittaristoversio, jota vielä kehitellään (paperiversio). Kyselyn valmiiksi saattamisessa on konsultoitu Markus Halmista. On mietitty keinoja miten lisätä kuntoutusosio hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Efficassa on käytössä toimintakyky välilehti, jota ei ole käytössä. Käydään keskustelua johdon kanssa, voisiko tätä välilehteä hyödyntää kuntoutusasioiden kirjaamiseen. Koulutuksia on kilpailutettu, mutta sopivia koulutuspaketteja ei ole vielä löytynyt. Päivätoiminta on käynnistynyt ja on mietitty keinoja toiminnan kehittämiseksi. Kuntoutumisyksikön käynnistymisestä on järjestetty palaveri. Tammikuussa aloitetaan mittaristojen käyttökoulutus henkilökunnalle, mutta mittaristot on vielä päättämättä. On suunniteltu, että hanketyöntekijä toimii kouluttajana. Hanketyöntekijä osallistuu myös välillä kuntoutuksen koulutuksiin. Seniorineuvolan kanssa on neuvoteltu ja mietitty yhteisiä kehittämisasioita hankkeeseen liittyen. Hankkeesta on työn alla 2 opinnäytetyötä. Toinen opinnäytetyö tehdään moniammatilliseen arviointiin liittyen Kankaanpään tk:n vuodeosastolle. Hankkeen tukiryhmän jäsenille on lähetetty arviointikysely, johon on saatu muutama vastaus. Seuraava tukiryhmän palaveri on suunniteltu pidettäväksi Hanketyöntekijä suunnittelee hanke-esittelyä vanhusneuvostolle. KSTHKY, Eliisa Mannila KSTHKY:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 5. KSTHKY:ssä on tehty viidessä kunnassa kotikäyntejä, ja on pilotoitu hyvinvointikyselyä. Hyvinvointiyselystä on saatu hyvää palautetta. Kehittämisosio on osallistunut Voimaa vanhemmuuteen seminaarin järjestelyihin ja toteutukseen.

4 4(6) KSTHKY:ssä on järjestetty tällä viikolla tukiryhmän kokous, missä on käyty uudelleen läpi hankesuunnitelmaa. Tukiryhmäkokoukset järjestetään jatkossa työpajatoimintana. KSTHKY:n kehittämisio tarkentaa toimintasuunnitelmaansa. Huittinen, Anu Kärki Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 6. Huittisissa omaishoitajien tukemiseen liittyen on edellisen kehittämispäivän jälkeen järjestetty omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkopyhässä oli paikalla 18 omaishoitajaa. Omaishoitajilta saatiin kiitosta tapahtumasta. Edellisen kerran jälkeen on tehty 5 kotikäyntiä. Jatkossa on suunnitelmissa käydä suuremman riskin omaishoitoperheissä tiiviimmin ja toteutetaan uusi kysely seurannan jälkeen. Tukiryhmän ensimmäinen kokous on pidetty lokakuun lopussa. Vapaaehtoistoiminta on yhtenä tukimuotona omaishoitajien tukemisessa. Huittisten kotihoidossa on 2 hoitajaa, jotka tekevät omaishoitajien vapaapäivien tuurauksia. Hanketyöntekijä on tehnyt yhteistyötä em. kotihoitajien kanssa. Omaishoitajille ollaan järjestämässä heidän toiveiden mukaan painonhallintaryhmää. Heli Toroska muistutti, että perhehoidon toimintamallin ja ohjeiden laatimisessa kannattaa tehdä kolmen maakunnan yhteistyötä Sote-uudistusta silmällä pitäen. Kela on julkaissut omaishoitajista tutkimuksen. Vinkattiin Johannaa ottamaan yhteyttä SATSHP:n Vuokko Lampinen-Laihoon mittaristoihin liittyen. Voisiko PoSassa osallistaa asiakkaat mukaan kuntoutusyksikön suunnittelutyöhön? Keskustelussa todettiin, ettei monessakaan kunnassa ole kotihoidossa omaishoitajien tuuraajia. Akseli, Sirpa Levy Akselin kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 7. Akselissa on tehty töitä palvelutarpeen arviointiin liittyen. Palvelutarpeen arviointimallissa on yritetty vahvistaa omahoitajamallia. Palvelutarpeen arviointimallissa on huomioitu asiakkaan ja omaisen osallistaminen. Asiakkaan arviointiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamiseen kotikäynnin jälkeen on varattu aikaa n. 3 viikkoa. Tarkoitus on, että Akselin alueella jokaiseen kuntaan tulee palvelutarpeen arviointimalli käyttöön. Palvelutarpeen arviointimallin pilotointi alkaa lähiaikoina. Liikuntaryhmät ovat kokoontuneet ja siihen liittyen on tehty vastuujakoja (liikunnanohjaaja, fysioterapeutti). Asiakasosallisuus pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Akselissa on suunnitteilla asiakasraadin järjestäminen. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Vassoon asiakasraadin suunnittelutyössä. Kotihoitoon on saatu mukaan 5 vertaisliikuttajaa. Opinnäytetöitä on tulossa AMK:sta. Pieni piiri pilotointi on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Pieni piiri toiminnan pilotointiin ei saatu valtionavustusta. Keskustelu: Toimintatapojen mallinnuksessa nimetään ja yksinkertaistetaan asioita sekä saadaan työtavat sopimaan työntekijöiden työarkeen. Parainen, Arja Santapukki Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 8. Asiakaspalvelukysely on esitetty vanhusneuvostolle. Vanhusneuvoston antama palaute pyritään huomioimaan kyselyssä, ja kyselyn muokkaus etenee. Asiakaspalautekysely piti olla jo syksyllä valmis, mutta kyselyn valmiiksi saattaminen vie aikaa. Henkilökunnan kartoituskysely on kommentoitavana. Sosionomiopiskelija on tehnyt kotihoitoon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana. Keskustelu:

5 5(6) Heli Toroska muistutti, että hankkeessa tehdään valtakunnallista kehittämistyötä. THL:n sivuilta löytyy mm. Sakke-hanke ja Perho-hanke, joihin kannattaa tutustua. Perho-hankkeessa kehitetään perhehoidon kehittämistä ja kansallisia asiakirjamalleja. Sakke-hankkeessa mallinnetaan ikälain mukaisia toiminta- ja tietomäärityksiä. Heli Toroska etsii ko. hankkeista lisätietoa ja toimittaa tiedot projektisihteeri Kirsi Harjulalle edelleen hanketyöntekijöille toimitettavaksi. 5. Ajankohtaista hankkeessa: Yhteinen asennekoulutus, vertaisarviointi, Innokylä, tiedottaminen, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Vertaisarvioinnista on lähetetty tarjouspyynnöt ja tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Vertaisarviointi toteutetaan 1. kerran joulu-tammikuussa ja toisen kerran hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. Heli Toroska kertoi muutamalla sanalla vertaisarvioinnista. Vertaisarvioinnissa annetaan oma kehittämistyö toisen arvioitavaksi. Vertaisarviointiin kannattaa suhtautua avoimesti ja oppimisajatuksella. Hallinnoija lähettää vertaisarviointiprosessiin liittyvät ohjeet lähiaikoina. Asennekoulutuksesta on lähetetty tarjousten tarkentamispyyntö tarjouksen jättäneille. Tarjousten tarkentamispyynnöt on pyydetty toimittamaan 1.12 mennessä. Asennekoulutus on tarkoitus järjestää kevään 2014 aikana. Hankkeen toiminnasta julkaistaan jatkossa n. 4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan hankkeessa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjettä kirjoittaa projektipäällikkö. Kehittämisosioita pyydetään toimittamaan tätä ajatellen jatkossa tiedoksi projektipäällikölle ehdotuksia kirjeen sisältöön. Uutiskirjeen jakelu toteutetaan laajana (hanketoimijat, kuntajohto, 3. sektorin edustajat, yhteistyökumppanit, THL, STM, hankkeen kotisivut,, innokylä jne). Hanketyöntekijöiden muutosehdotukset marras-joulukuun uutiskirjeeseen mennessä projektipäällikölle. Niko toimittaa omaa osiota koskevan uutiskirjetekstin mennessä projektipäällikölle. Yhteisvoimin kotona hankkeen logo on valmis. Logo on suunniteltu KSTHKY:n toimesta ja siihen on vapaa käyttöoikeus. Kevään 2015 kehittämispäivät sovittiin pidettäväksi: pe 16.1 Huittinen, pe 13.2 Keski-Satakunta, 20.3 Parainen, 17.4 Akseli, 22.5 PoSa ja 12.6 SATKS järjestetään Lasten ja nuorten sekä Ikäihmisiin liittyvien Kaste-hankkeiden synergiapäivä Ilon pitoa PoSassa tai Porissa. 6. Esimerkki kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä tavoitekaavio, projektisuunnittelija Niko Vahala Niko esitteli SATSHP Etsivä kehitysvammaistyö kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä kaavion, joka liitteenä Muuta Projektisuunnittelijat Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren osallistuivat Innomarkkinat tapahtumaan. He kertoivat tapahtuman annista. Tapahtumissa oli paljon hankkeita esillä, joista hanketyöntekijät toivat esitteitä kehittämispäivään. Hanketyöntekijät olivat tutustuneet Innomarkkinat tapahtumassa DAS toimintakykymittariin. Seuraavaan kehittämispäivään tulee Mari Niemi kertomaan arvioinnista.

6 6(6) LIITTEET Liite 1 Activity stones diaesitys, Juha Lehtinen Liite 2 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 3 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 4 PoSan kehittämisosion tilannekatsaus Liite 5 KSTHKY kehittämisosion tilannekatsaus Liite 6 Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 7 Akselin kehittämisosion tilannekatsaus Liite 8 Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 9 SATSHP Etsivä kehitysvammatyö kaavio

7 Yhteisvoimin kotona Hyvinvointikartat ja etäpalvelualusta ikääntyneen tilanteen arvioinnin ja kotona asumisen tukena Juha Lehtonen

8 Asiantuntemus Verkoston laatu (tieteellisyys ja tutkimus) Hyvinvointikartat ja etäpalvelut Nuoren hyvinvointi (12-18-v.) Työikäisen hyvinvointi (18-65-v.) Tulossa (syksy 2014): Lapsen (ala-asteikäisen) Hyvinvointikartta (Eksote) Neuvolaikäisen Hyvinvointikartta (Joensuu) Tavoite: Seniorikansalaisen Hyvinvointikartta

9 Referenssejä Tampereen kaupunki Tullinkulman Työterveys Oy Joensuun kaupunki Eläkevakuuttaja Lappeenrannan kaupunki Porin lääkäritalo Oy Lahden kaupunki Puolustusvoimat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue + kaupunki Tampere Business Campus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä Oras Oy Perusturvaliikelaitos OIVA Sisu-diesel Oy Rauman kaupunki A & R Carton Oy Raision kaupunki Suominen Oyj Uudenkaupungin kaupunki Posiva Oy Ulvilan kaupunki Länsi-Suomi yhtymä Oy Euran kunta Yrittäjäkuntoprojekti Huittisten kunta

10 Riskipisteytys tekee näkyväksi huolen määrän hyvinvoinnin eri osa-alueilla

11 Hyvinvointikartta Tilanteen alku-, (seuranta-) ja loppukartoitus, puheeksi ottamisen ja aktivoinnin apuväline Tausta- ja lisäkysymysten hyödyntämismahdollisuudet Helppokäyttöinen työkalu sekä mitattavalle että sitä hyödyntävälle asiantuntijalle Automatisoi tiedonkeruun ja raportoinnin, tuottaa reaaliaikaista tietoa yksilön hyvinvoinnista Tiedolla johtamisen menetelmä organisaation kaikille tasoille; reaaliaikaiset yksilö-, huolipriorisointi-, yksikkö- ja organisaatioraportit Kysymyspatteristot asiantuntijoiden tekemät, oireilu ja heikot signaalit näkyviksi Priorisointi, tehokas ajankäyttö ja oikea-aikainen yhteistyö mahdollista (esim. terveystarkastuksiin huolen mukaisessa järjestyksessä) Kysymyssarjakohtaiset asiantuntijaoikeudet (esim. sosiaalihuolto ja terveydenhoito) Ei ole diagnosointiväline!

12 Työikäisen hyvinvointikartan moduulit ja niiden kehittäjät Uni Dosentti, LKT Markku Partinen, unierikoislääkärin pätevyys Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Kari Hirvonen, unierikoislääkärin pätevyys Työnäkö Työnäköoptikko Pekka Palmu, vuoden optikko 1998 ja Työnäköoptikko Hannu Lundell vuoden optikkoliike (Silmäoptikot Palmu Oy, Rauma, 2006) Masennus ja ahdistuneisuus Dosentti, Raimo Raitasalo, RBDI -testauksen kehittäjä Ravitsemus Ravitsemusosuuskunta VitaMiinat, Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen ja osuuskunnan muut ravitsemusterapeutit Painonhallinta Firstbeat Technologies Oy, energiankulutuksen laskentaan sykevälianalyysien avulla erikoistunut yritys ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala ja Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen Fyysinen aktiivisuus Firstbeat Technologies Oy, sykevälianalyyseihin erikoistunut yritys Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala Elämänhallinta, stressi ja kuormitus Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Firstbeat Technologies Oy, stressitason ja kuormittuneisuuden sekä palautumisen mittaukseen erikoistunut yritys Päihteet Audit testi, Maailman Terveysjärjestö WHO Tuki- ja liikuntaelimistö Tohtoriopiskelija, TtM Birgitta Ojala Työterveyslääkäri Kari Tolonen

13 Käyttäjien roolittaminen

14 Taustakysymysesimerkit

15 Välitön palaute vastaajalle hyvinvoinnin riskitekijöistä

16 Huolipriorisointi sosiaalihuollolle ja terveydenhoitajalle

17 Asiantuntijalla porautumismahdollisuus vastaajaprofiileihin

18 Havainnolliset graafiset yhteenvedot määriteltyjen taustamuuttujien mukaan Luottamuksellinen

19 Hv-kartoista Hyvinvointikartasto Tietoa koko elinkaaren ajalta Tietojohtamisen mahdollistaminen hyvien raportointi- ja suodatustoimintojen avulla Yksittäiset moduulit, joita helppo lisätä ja kehittää edelleen, sama alusta, tk-kumppanit Liittäminen toiminnanohjausjärjestelmiin Kustannusvaikuttavuuden arviointi

20 Miksi käyttää Hyvinvointikarttaa? Käyttäjien ehdoilla kehitetty työkalu Aitoa ennaltaehkäisyä puheen sijaan Rahan säästäminen Todellisen tuen tarpeen määrittäminen Asiantuntijuus Seuranta pitkällä aikavälillä Tiedolla johtaminen Olkapää päätöksentekijöille

21 Tietosuoja ja -turva Tieto kerätään asiakkaalle osoitetulle palvelimelle (luovutus asiakkaalle, jos yhteistyösuhde lakkaa) Yksilötietojen käyttöä säädellään organisaation määrittämin roolein Mediamaisterin ja Activity Stonesin nimetyillä työntekijöillä salassapito- ja vaitiolosopimukset Ohjelmaan "jälki" käytöstä ja käyttäjästä Mediamaisteri Groupin asiakkaat auditoineet tietosuoja-asiat (mm. puolustusvoimat, valtiokonttori, eräät vakuutuslaitokset ja pankit)

22 Palvelun hinnoittelu vastaajia yksikköhinta ( ) Alle alv 24 % alv 24 % alv 24 % yli alv 24 %

23 Etäpalvelualusta Alustan tarkoituksena on tuottaa sekä yksityisille että organisaatio- ja kuntakohtaisille asiakkaille minne tahansa Suomeen sosiaali- ja terveydenhuoltoa täydentäviä ja lisäarvoa tuottavia internetja mobiiliteknologiapohjaisia asiantuntijapalveluita. Alusta tarjotaan asiakkaalle käyttövalmiina, vain käytettävät asiantuntijat puuttuvat.

24 Etäpalvelualustan ominaisuuksia: Suojatut ja tuetut palvelumallit: videopuhelut chat verkossa käytettävät esitykset kirjalliset viestit (järjestelmän sisäinen sähköposti) sähköiset lomakkeet (esim. univalve-, lääke- ja ravitsemuspäiväkirjat) Käyttäjäorganisaation oma brändi Käyttäjä valitsee asiantuntijat ja niiden määrän Maksujärjestelmiä 3 kpl, tukevat monikäyttöisyyttä

25

26

27

28

29

30 Etäpalvelualustan hyötyjä Etäpalvelulaitteet vs. etäpalvelut mahdollistava ohjelmistoalusta (levitettävyys, hinta, muutokset?) Organisaation omat asiantuntijat, lisäpalvelujen tuottaminen ja tehostaminen (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, jne.) Liikkuminen (asiantuntijat, matkakulut ja matkarasitus pois, liikuntarajoitteiset, heikkokuntoiset, aikasäästöt) Parannetaan erityisasiantuntijoiden käyttöä Mahdollistetaan ikääntyneen seuranta kotona (lomakkeiden käyttö, lääkitys, hoito-ohjeet, jne.) Omaishoitajien tukeminen Kustannussäästöt

31 Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset projektisuunnittelija Niko Vahala Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Toimenpiteessäni olen ottanut yhteyksiä kuntiin, niin sosiaalipuolelle kuin kotihoidon, kotipalvelun puolelle. Tällä hetkellä olen käynyt esittelemässä toimenpidettä viidessä kunnassa eli Huittisissa, Kokemäellä, Eurassa, Porissa ja Eurajoella. Köyliö ilmoitti alkukyselyn jälkeen, ettei heidän kunnassaan ole rajaukseen sopivia perheitä. Kunnat ovat alkaneet kartoittaa tilannetta ja ilmoittavat minulle sitten kun heille selviää nämä perheet. Huittisista on tullut jo yhden perheen yhteystiedot. Seuraavaksi alkaa uusi yhteydenotto kierros näihin kuntiin joista ei ole vielä tullut vastausta ja samalla lähtee myös kyselyt seurakuntien perhetyöntekijöille sekä diakoniatyöntekijöille. Olen ollut yhteydessä yhdistyksiin ja tämä poiki minulle sen, että lauantaina olen menossa kertomaan toimenpiteestäni Satakunnan kehitysvammaisten tukipiirin syyskokoukseen. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Alku hiljaisuuden jälkeen on sujunut. Odotin, ehkä että kunnat olisivat nopeammin vastanneet yhteydenottoon. Vähän löytynyt perheitä jotka sopivat toimenpiteen rajaukseen. Jos ei niin miksi ei? Kunta yhteistyön käynnistyminen on ollut hidasta. Ja se tosi asia, että rajausta tehdessäni rajasin iän väärin, toisin sanoen olisi pitänyt rajata niin, että ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat yli 40-vuotiaat kehitysvammaiset. Näin olisi mahdollisestikin löytynyt suurempi joukko.

32 Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Sairaanhoitopiirin kehittämisosion tavoitteet ja toimenpiteet ovat tarkentuneet. Kehittämisosion tärkeänä tavoitteena on saumattoman asiakaslähtöisen kuntoutusketjun ja yhteistyön kehittäminen. Osana tavoitetta saumattomasta asiakaslähtöisestä kuntoutusketjusta pyritään kehittämään kotiutusprosessia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Toimenpiteessä haastatellaan ensin perusterveydenhuollon kotiutushoitajat ja tämän jälkeen erikoissairaanhoidossa kotiutuksesta vastaavat henkilöt. Tämän jälkeen kotiutuksesta vastaavat tuodaan yhteen ja yhteistyötä pyritään kehittämään. Perusterveydenhuollon kotiutushoitajien haastattelut on nyt koostettu yhteen raportiksi. Raportti löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Haastattelut on aloitettu myös erikoissairaanhoidossa. Neuvottelut kuntayhteistyöstä on aloitettu. Vierailtu on Porin perusturvassa ja Luvialla. Tapaamisajat on sovittu Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Neuvottelut on aloitettu myös sairaanhoitopiirissä fysiatrian ylilääkärin ja konservatiivisen alueen toimialueylihoitajan kanssa. Henkilökunnan osaamisen ja koulutustarpeiden lähtötilanteen kartoittamiseksi tehdään Webropol kysely, joka lähetettiin kehittämisosiolle Satakunnan alueella (Posa, KSTHKY, Huittinen) ja Varsinais- Suomesta Akseliin (Mynämäki, Nousiainen, Masku) ja Paraisille. Lisäksi kyselyt lähetettiin Poriin ja YTalueilla, Raumalle, Euraan sekä Säkylään ja Köyliöön. Kysely lähetetään seuraavaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle niille poliklinikoille ja osastoille, joissa kohdataan ikäihmisiä. Kyselyiden tuloksista kootaan raportti ja tuloksia käytetään hankkeen koulutusten kohdentamiseen. Kuntouttava työotteen kehittämiseksi on työstetty suunnitelma, jota on esitelty ylihoitajien kokouksessa. Tavoitteena on kerätä tutkittua tietoa kuntouttavasta työotteesta ja sen nykyisestä toteutumisesta. Tämän jälkeen kerättyjä tietoja verrataan toisiinsa ja pyritään luomaan yhtenäinen malli, jonka jälkeen sitä pilotoidaan, seurataan ja arvioidaan. Malli pilotoidaan ensin erikoissairaanhoidossa, jonka jälkeen sitä on tarkoitus pilotoida myös perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on levittää omaishoitajille tietoa esimerkiksi esitteen avulla yhteistyössä omaisjärjestöjen kanssa. Omaishoitajat ja läheiset liiton edustajien kanssa on tarkoitus jatkossa miettiä yhdessä, voisiko sairaanhoitopiirin alueella jakaa tiedotetta yleisesti osastoilla, joilla hoidetaan ikäihmisiä sekä ollaan tekemisissä omaishoitajien kanssa. Tarkoituksena levittää tietoa sairaanhoitopiirin alueella sekä henkilökunnalle että omaishoitajille. Selvitetään mahdollisuutta tiedon kokoamiseen sairaanhoitopiirin nettisivuille. Omaishoitajien esite ei ole ainoastaan Omaishoitaja ry:n, sen ovat koonneet verkoston jäsenet (esitteessä) Satakunnan alueella. Seuraava verkostokokous on , jossa tapahtuu esitteen päivitys sekä pohditaan näkyvyyttä järjestöjen kannalta. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Kotiutushoitajien haastatteluiden sopiminen on sujunut hyvin. Haastatteluajankohdat ovat löytyneet nopeasti ja haastatellut ovat osallistuneet aktiivisesti. Haastatteluista on saatu hyvää tietoa ja ehdotuksia kehittämisen tueksi. Kuntakäyntien sopiminen on sujunut vaihtelevasti. Osa kunnista on reagoinut hyvinkin nopeasti, mutta muistutuksista huolimatta osaan yhteydenotoista ei ole saatu vastausta. Paikkakunnilla, joissa on oma kehittämisosio, on kohdattu epäselvyyttä sen suhteen miten oma kehittämisosio ja SHP:n kehittämisosio sopivat yhteen. Myös kuntien oma kehittäminen voi vähentää kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön. Vastaanotto kunnissa on ollut hyvä ja aihealue koetaan tärkeänä, mutta sitoutuminen yhteistyöhön on ollut varovaista.

33

34 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kehittämisosio Tilanne Seulontakyselyt Seulontakyselyt ovat jatkuneet Nakkilassa, Luvialla ja Eurajoella. Kokemäellä Voimaa Vanhuuteen seminaari Tiistaina Kokemäellä pidettiin Voimaa Vanhuuteen seminaari. Seminaari oli yhdistelmä Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen loppuseminaaria ja Kasteohjelmassa kehitettyä infotilaisuutta juuri eläkkeelle jääneille. Tilaisuuteen kutsuttiin lehti-ilmoituksella. Tilaisuus koostui puheista, esitelmistä, yhteislaulusta, jumppatuokioista. Tilaisuus oli toteutettu suunnitelmallisesti ja informatiivisesti. Tilaisuuteen saapui 58 iäkästä. Esittelijöinä toimivat Kokemäen vanhusneuvosto, Ikäinstituutti, Muistiluotsi, Kokemäen seurakunta, kotihoito, virikeohjaaja, palvelukeskus Henrikinhovi, KELA, Säästöpankki sekä Kaste-hanke. Kaupunki keräsi myös palautteita tilaisuudesta, jota hanke saa käyttää hyväkseen. Tilaisuudesta koostetaan yhteenveto, jota muut kunnat voivat hyödyntää. Arviointitilaisuus Johtava hoitaja, kehittämisosion yhdyshenkilö kutsui tukiryhmän koolle, koska eri keskusteluissa oli käynyt ilmi, että kunnan edustajat olivat toivoneet kokoontumista ja hankkeen tavoitteiden, keinojen ja painopisteen arviointia varten. Kehittämisosion väliarviointi pidettiin Tilaisuudessa käsiteltiin asioita joita on tehty ja mitkä ovat kuntien toiveet ja tarpeet tällä hetkellä. Kävi myös ilmi, että se mitä oli aiemmin hankesuunnitelmaan kirjattu, ei olekaan päätynyt lopulliseen hankesuunnitelmaan, joka on varmasti sekoittanut toimijoiden ajatuksia. Ajatuksia siitä, miten hanketta tullaan viemään eteenpäin käsiteltiin samassa kokouksessa, mutta asioita tarkennetaan vielä joulukuun alussa pidettävässä tukiryhmän kokouksessa. Kokous pidetään pajatyyppisesti. Pajan suunnittelevat Projektityöntekijä yhdessä Nakkilan kunnan perusturvajohtaja Sanna Rautalammin kanssa. Eliisa Mannila, KSTHKY

35 Anu Kärki Ajankohtaista kehittämisosiossa lähihoitaja, hanketyöntekijä / 1 ENNAKOIVAN KOTIKUNTOUTUSMALLIN KEHITTÄMINEN OMAISHOIDON TUEKSI Omaishoitajille järjestettiin kirkkopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Messu Huittisten kirkossa, sen jälkeen omaishoitajille tapahtuma seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa mm. lähetystyöntekijä Pirjo Niemelä kertoi kuvin tarinan Kivinen polku äitinsä sairastumisesta dementiaan, sen jälkeen vapaata keskustelua omaishoitajuudesta. Tilaisuudessa oli keittolounas sekä kirkkokahvit. Osallistujia 18 + järjestäjät. Tilaisuuden järjestelyissä oli haasteita, koska seurakunnan kappalainen jäi ensimmäisen tapaamisen jälkeen pitkälle lomalle, eikä häntä saanut sinä aikana millään kiinni. Kotikäyntejä tehty 5,jatkossa tarkoitus käydä säännöllisesti 1-2 viikon välein keskitetysti muutamassa (eniten jaksamisesta huolissaan olevat) paikassa. Muutaman kuukauden kuluttua lähetetään näille omaishoitajille uusi hyvinvointikysely jolla kartoitetaan käyntien vaikutusta jaksamiseen. Perhehoitoinfo valtuustosalissa klo 17, osallistujia.perhehoidosta oli lehtijuttu paikallislehdessä pari viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen muutama asiasta kiinnostunut otti yhteyttä ja lupasi tulla infotilaisuuteen. Tarkoitus olisi aloittaa tulevien perhehoitajien valmennus tammikuussa. Tukiryhmän (vanhustenhuollon johtaja, vs. avopalveluohjaaja, geronomi, toimintaterapeutti, omaishoitajien edustaja, vanhusneuvoston edustaja) ensimmäinen palaveri pidettiin Lähinnä tässä palaverissa osallistujat esittelivät itsensä ja minä kerroin heille hankkeesta ja kehittämisosion tilanteesta. Seuraavissa tapaamisissa tarkoitus käydä enemmän läpi hankkeeseen liittyviä asioita, mennyttä ja tulevaa, sekä kysyä osallistujien ehdotuksia hankkeeseen liittyen. Tarvittaessa tapaamisiin pyydetään jonkun alan asiantuntija. Vapaaehtoiskoulutus yhdessä srk kanssa. Koulutus kesti 3 x 1 tuntia, järjestettiin peräkkäisinä päivinä. Osallistujia oli 6. Koulutuksen järjestelyt onnistuivat hyvin, yhteistyö toisen kouluttajan kanssa oli sujuvaa. Palaveri omaishoidon vapaapäivien tuurarien kanssa, käytiin läpi niitä omaishoitopaikkoja, joissa he käyvät tekemässä tuurauksia. Sain hyvää tietoa ajatellen tulevia kotikäyntejä ja heidän havaintojaan omaishoitajan jaksamisesta ym. Omaishoitajien ryhmään osallistuminen kerran kuussa. Siellä saa hyviä vinkkejä omaishoidon kehittämiseen. Hankkeen esittely Huittisten seudun invalidien tapaamisessa. Osa osallistujista oli omaishoitajia /hoidettavia. Esityksen jälkeen tuli paljon kysymyksiä liittyen omaishoitoon ja muihin kaupungin palveluihin.

36 Yhteisvoimin kotona hanke, Akselin kehittämisosion toimenpiteet syksyllä 2014 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

37 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 1. Palvelutarpeen arvioinnin prosessimalli kotihoidossa. Liikuntasopimus toimintamalli n. 3 viikon kuluessa

38 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 2. Liikuntasopimustoimintamalli. Arviointikäynnillä jätetään asiakkaalle esite liikuntasopimusmallista ja Hops-käynnillä tehdään toimintakykytesti ym. mistä liikuntasuunnitelma käynnistyy.

39 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Ensimmäinen versio asiakaskyselystä tehty ja esitetty vanhusneuvostolle, joka kertoi omia toiveitaan. Seuraavaksi kyselyn muokkaus vanhustyön johtajan ja ohjaajien kanssa läpikäynti vanhusneuvostolle uudelleen kysely valmiiksi ja asiakkaille Kysely viivästyi aikatauluongelmien vuoksi. Vaikea saada sovittua yhteistä suunnitteluaikaa vanhustyön johtajan kanssa ja vanhusneuvostolta tulleiden muutostoiveiden vuoksi kysely tulee kiertämään vielä kerran heidän kauttaan. 2. Tehty ensimmäinen versio henkilökunnan kartoituskyselystä Seuraavaksi versio ohjaajien ja vanhustyönjohtajan kommentoitavaksi muutokset hyväksyntä kotipalvelun henkilökunnalle Kyselystä tuli melko työläs vastata, yritetään karsia kysymyksiä. Kyselyä voidaan työstää eteenpäin vasta, kun on saatu asiakaskysely-malli hyväksyttyä ohjaajien ja johtajan taholta. Tavataan harvoin. 3. Osaamiskartoituskysely lähetetty vanhustyön ohjaajille, jotka välittävät edelleen omalle henkilökunnalleen. Sujui suunnitelmien mukaan. Pelkona pieni vastausprosentti, koska kysely oli vain suomeksi 4. Sosionomiopiskelija Sanna Liljeqvist teki kotihoidon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana

40 Yhteenveto Etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli- Haastatellaan Toimija Sos.puoli Kotihoito Kiinnos tuneet Perheet Kartoitus Srk yhdistykset Perhe M V Kartoittaa Perheet Sos. puoli Koti hoito Palvelusuunnitelma E N N A K O I N T I Perhe oikea-aikaiset palvelut Kunta YHTEISTYÖTÄ Kotihoi to Asumis palvelu t Työtoi minta projektisuunnittelija Niko Vahala

Terveydenhoitajapäivät

Terveydenhoitajapäivät Terveydenhoitajapäivät 2.2.2017 Activity Stones Oy Verkoston laatu (asiantuntemus, tieteellisyys ja tutkimus) Hyvinvointikartasto Leikki-ikäisen Hyvinvointikartta Lapsen Hyvinvointikartta Nuoren Hyvinvointikartta

Lisätiedot

Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen

Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen Hyvinvointikartasto Activity Stones Oy Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi -seminaari Niko Lankinen 17.11.2016 Yritysesittely Verkoston laatu (asiantuntemus, tieteellisyys ja tutkimus)

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 6/2014 18.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satalinnan sairaala, Satalinnantie 77, Harjavalta (Lääkärien neuvotteluhuone, 1.krs) Aika: pe 12.12.2014 klo 9 15.00 Paikalla

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen hanke Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvien kehitysvammaisten sekä heidän tuen ja avun tarpeensa kartoittaminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 4/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus. Os. Tapalankatu 20, Kankaanpää. Aika: pe 20.5.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala

Posken ajankohtaista. Pohtimo Asta Niskala Posken ajankohtaista Pohtimo 26. 27.5.2015 Asta Niskala virtu.fi -palvelutarjotin kokoaa Lapin asukkaille sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen, mahdollistaa useiden järjestelmien käytön palvelutuotannossa

Lisätiedot

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Aika Ke klo Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. 1(4) 23.2.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.00 Kokous aloitetaan yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa. Paikka

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015 16.6.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(7) 16.6.2015 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ke 4.3.2015 klo 13.00 15.14. Kokous aloitettiin yhteisruokailulla klo 12.15 Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa.

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Eduskunta 2.6.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke)

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Hankkeen osapuolet: Liedon kunta Uusikaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana osapuolena Varsinais-Suomen

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa

Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Ikääntyneet huomioiva toimintamalli lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa Leena Serpola-Kaivo-oja Toiminnanjohtaja Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry Rikoksentorjuntaneuvoston ja Helsingin kaupungin Rikoksentorjunta

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 3/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: pe 20.3.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote

Kuntouttava työote vs. toimintakykyä edistävä työote Toimintakykyä edistävä työote Satakunnan keskussairaalassa missä mennään? Yhteisvoimin kotona ja Kuntouttava työote osaston arjessa -hankkeet 12.5.2016 Satakunnan keskussairaala Sanna Suominen, ft, TtM,

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS Aika: to 12.12.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Jämsä, Sairaalantie 11, auditorio Asialista 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy

Tarkennettu toimintasuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa Levy 1. Tarkennetut tavoitteet n tavoitteena hankkeessa on palvelurakenteen siirtäminen laitos- ja palveluasumispainotteisuudesta kotihoitoon. Kotihoidon toimintaa kehittämällä voidaan tukea asiakkaiden toimintakykyä

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus Yhdistysten hallitustoimijoiden ja työntekijöiden koulutuspäivä 27.10.2015 klo 10.00-15.45, Helsinki Valtakunnallinen AlueAvain - Hanketoiminnan

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika klo Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Ikääntyvät työryhmän / I&O kokous 2. Aika 12.12.2016 klo 9-11 Paikka Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Asiat 1. Avaus Puheenjohtaja Anne Mikkonen avasi kokouksen.todettiin kokouksen läsnäolijat: Anne Mikkonen,

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot