Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää"

Transkriptio

1 MUISTIO 5/ Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, Kankaanpää Aika: pe klo Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila, Ksthky Johanna Ahde-Koponen, PoSa Sirpa Levy, Akseli Kirsi Lukka-Aro, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Nevalainen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Niko Vahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Tarja Lindgren, Satakunnan sairaanhoitopiiri Marika Halinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Heli Toroska, Pikassos Oy 1. Avaus Projektipäällikkö Marika Halinen avasi kehittämispäivän. Heli Toroska Pikassoksesta kertoi Pikassoksessa meneillään olevasta opiskelijatyöstä, jossa kartoitetaan v päättyneissä LÄNSI 2013 ja Toimintakykyisenä ikääntyminen Kaste-hankkeissa loppuraportissa raportoitujen hankkeen tulosten pysyvien käytäntöjen tämän hetken tilannetta kunnissa. Opiskelijatyössä selvitetään mitkä asiat kunnissa ovat juurtuneet ja mitkä seikat ovat olleet juurtumisen esteenä. Opiskeluharjoittelulle on Kaste-aluejohtoryhmän tuki. 2. Activity Stones etäpalvelu ja hyvinvointikartta -menetelmät, toimitusjohtaja Juha Lehtinen Activity Stonesin toimitusjohtaja Juha Lehtinen esitteli yrityksen etäpalveluja ja hyvinvointikartta menetelmää, josta diaesitys on liitteenä. Esityksestä esille seuraavaa: Hyvinvointikartta on sähköinen kysely eli asiakas täyttää kyselyn sähköisesti. Kyselyn voi tarvittaessa täyttää myös omainen tai hoitaja. Hyvinvointikarttaan on mahdollisuus lisätä vastauskohta: täyttäjän nimi. Hyvinvointikartan tuloksista voidaan taustakysymysten avulla tehdä esim. eri asiakasryhmien välisten tulosten vertailua. Raportointi ja suodatustoimintojen avulla saadaan raportteja päätöksenteon tueksi. Hyvinvointikartta on tiedolla johtamisen väline (ks diaesitys). Hyvinvointikartassa on valmiita moduuleita (ks diaesitys), mutta uusia moduuleita on mahdollisuus kehittää ja pilotoida esim. ikäihmisille suunnattu toimintakyvyn arviointi moduuli. Käyttäjien käyttöoikeudet on mahdollista rajata moduuleittain (ks diaesitys). Hyvinvointikartan taustakysymysten avulla voidaan tehdä suodatuksia erilaisilla valinnoilla esim. suodatuksena paikkakunnan 75-vuotiaiden vastaukset (ks diaesitys).

2 2(6) Hyvinvointikartasta on mahdollisuus saada ns. huolipriorisointi-raportti (ks diaesitys). Huolipriorisoinnin avulla voidaan ottaa yhteyttä ensimmäiseksi eniten huolta herättäneisiin asiakkaisiin. Asiantuntijalla on mahdollisuus nähdä yksittäisen vastaukset (ks diaesitys). Esiteltiin palvelun hinnoittelu (ks diaesitys). Diaesityksessä ilmoitettu palvelun hinta on kokonaishinta, sen päälle ei tule muita kustannuksia. Tutustuttiin etäpalvelin-palveluun ja apuaverkosta.fi sivustoon (ks diaesitys). Etäpalvelualustan avulla asiakkailla on mahdollisuus hakea asiantuntijoiden apua verkon kautta, myös anonyyminä (ks diaesitys). 3. Osaamisen kartoitus osana lähtötila-arviota, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisuunnittelija Minna Nevalainen Osaamisen kartoituksen Webropol-kysely on lähetetty kuntiin ja tällä hetkellä on saapunut 76 vastausta. Vastausaikaa on marraskuun loppuun. Projektisuunnittelija Minna Nevalainen esitteli väliaikatilannetta osaamisen kartoituksen kyselyn vastaustilanteesta. Esityksestä esille: Paraisten vastausprosenttiin voi vaikuttaa kyselyn suomenkieli. Poriin ei ole vielä lähetetty kyselyä Osaamisen kartoituskysely uusitaan keväällä 2016 Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeessa järjestettävien koulutusten suunnittelussa. Kyselyn perusteella kartoitetaan henkilökunnan heränneet koulutus- ja osaamistarpeet ja kehittämisosiot tarkentavat tarvittaessa koulutussuunnitelmia kyselyn perusteella heränneitä koulutustarpeita vastaaviksi. Hankkeessa ei järjestetä geriatrista koulutusta, vaan gerontologista koulutusta. Kysely kartoittaa myös tulevaisuuden koulutustoiveet sekä toiveita koulutusten toteutustavasta. Osaamiskartoitus toteutetaan myös Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle, myös sosiaalipalveluille Keskustelussa tuli esille, että kyselyssä olisi ollut hyvä kohdentaa osaamista kartoittava kysymys myös sosiaalityön puolelle ikäihmisten kanssa työskenteleville. Sovittiin, että Arja Santapukki käännättää kyselyn Paraisten kaupungin kääntäjällä ja Minna Nevalainen tekee Paraisille uuden kyselyn ruotsinkielisenä Webropoliin, joka lähetetään uudelleen Paraisten vastaajaryhmälle. Vastausprosentteja ei ole mahdollista selvittää, ellei tiedetä määrää, kuinka monelle kysely on lähetetty. Todettiin, ettei vastausprosentteja ole tarpeen selvittää. Osaamisen kartoitusraporttia voidaan suodattaa Webropolista kunnittain, yksiköittäin (esim. kotihoito) tai ammattiryhmittäin. 4. Kehittämisosioiden ajankohtaiset kuulumiset SATSHP, Niko Vahala SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 2. Niko on ollut yhteydessä alkukartoituksen merkeissä kuntiin. Tavoitteena on ollut kartoittaa kunnista ikääntyneiden luona kotona asuvat kehitysvammaiset. Niko on ollut esittelemässä hanketta Huittisissa, Kokemäellä, Porissa, Eurassa ja Eurajoella. Niko tekee uuden yhteydenottokierroksen kuntiin, jotka eivät ole vastanneet alkukartoitukseen (Nakkila, Harjavalta, PoSa, Rauma, Luvia ja Säkylä). Tähän mennessä hankkeen kohderyhmän mukaisia perheitä on löytynyt vähän. Johtuuko tämä siitä, että vanhempien ikärajaus on aika kor-

3 3(6) kealla? Jos perheitä ei löydy, mietitään vanhempien ikärajauksen alentamista. Niko on menossa seuraavaksi Säkylään esittelemään hanketta. Hanketta on käyty esittelemässä myös yhdistyksissä. SATSHP, Minna Nevalainen, Tarja Lindgren ja Kirsi Lukka-Aro SATSHP:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 3. Kirsi Lukka-Aro kertoi, että hanke on ollut esittämässä kuntouttavaa työote-mallia SATSHP:n ylihoitajien kokouksessa, josta näytetty vihreää valoa. Kehittämisylihoitaja Maritta Koivunen toimii ko. mallin toteutuksesta vastaavana henkilönä. Hanketyöntekijöiden osallistumisesta sovitaan vielä myöhemmin. Kotiutushoitajien haastattelut on suoritettu perusterveydenhuollossa. Haastatteluista on tehty yhteenveto, joka tallennetaan hankkeen kotisivuille. Haastattelujen avulla on pyritty selvittämään kotiutushoitajien käsityksiä ikäihmisten kotiuttamisen toteutumisesta. Seuraavaksi kartoitetaan kotiutuskäytäntöjä esh:n puolella. Haastattelujen muistio on lähetetty haastatelluille. Harjavallan psykiatriassa ei ole vielä käyty. Hanketyöntekijät ovat käyneet kuntakäynneillä Porissa ja Luvialla esittelemässä hanketta. Kuntakäyntejä on sovittuna mm. Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Keskustelu: Heli Toroska tiedusteli, onko kotiutusprosessien sujuvuudesta suunnitelmissa palautejärjestelmän kehittämistä kuntalaiselle? Tarja on tehnyt yhteistyötä Satakunnan omaishoitajat yhdistyksen kanssa yhteistyötä, jossa tätäkin asiaa voisi suunnitella. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (www.psshp.fi) on tehty paljon työtä palautejärjestelmän kehittämiseksi (esim. asiakaspalautejärjestelmät, kokemusasiantuntijat) ja siellä on kehitetty keinoja hyödyntää asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä. POSA, Johanna Ahde-Koponen PoSan kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 4. PoSassa on kokeilussa kaksi eri arkiliikuntasopimusmallia. Gerontologinen kokonaisarviointilomake kysely on pilotoinnissa ja kyselystä on tehty mittaristoversio, jota vielä kehitellään (paperiversio). Kyselyn valmiiksi saattamisessa on konsultoitu Markus Halmista. On mietitty keinoja miten lisätä kuntoutusosio hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Efficassa on käytössä toimintakyky välilehti, jota ei ole käytössä. Käydään keskustelua johdon kanssa, voisiko tätä välilehteä hyödyntää kuntoutusasioiden kirjaamiseen. Koulutuksia on kilpailutettu, mutta sopivia koulutuspaketteja ei ole vielä löytynyt. Päivätoiminta on käynnistynyt ja on mietitty keinoja toiminnan kehittämiseksi. Kuntoutumisyksikön käynnistymisestä on järjestetty palaveri. Tammikuussa aloitetaan mittaristojen käyttökoulutus henkilökunnalle, mutta mittaristot on vielä päättämättä. On suunniteltu, että hanketyöntekijä toimii kouluttajana. Hanketyöntekijä osallistuu myös välillä kuntoutuksen koulutuksiin. Seniorineuvolan kanssa on neuvoteltu ja mietitty yhteisiä kehittämisasioita hankkeeseen liittyen. Hankkeesta on työn alla 2 opinnäytetyötä. Toinen opinnäytetyö tehdään moniammatilliseen arviointiin liittyen Kankaanpään tk:n vuodeosastolle. Hankkeen tukiryhmän jäsenille on lähetetty arviointikysely, johon on saatu muutama vastaus. Seuraava tukiryhmän palaveri on suunniteltu pidettäväksi Hanketyöntekijä suunnittelee hanke-esittelyä vanhusneuvostolle. KSTHKY, Eliisa Mannila KSTHKY:n kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 5. KSTHKY:ssä on tehty viidessä kunnassa kotikäyntejä, ja on pilotoitu hyvinvointikyselyä. Hyvinvointiyselystä on saatu hyvää palautetta. Kehittämisosio on osallistunut Voimaa vanhemmuuteen seminaarin järjestelyihin ja toteutukseen.

4 4(6) KSTHKY:ssä on järjestetty tällä viikolla tukiryhmän kokous, missä on käyty uudelleen läpi hankesuunnitelmaa. Tukiryhmäkokoukset järjestetään jatkossa työpajatoimintana. KSTHKY:n kehittämisio tarkentaa toimintasuunnitelmaansa. Huittinen, Anu Kärki Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 6. Huittisissa omaishoitajien tukemiseen liittyen on edellisen kehittämispäivän jälkeen järjestetty omaishoitajien kirkkopyhä. Kirkkopyhässä oli paikalla 18 omaishoitajaa. Omaishoitajilta saatiin kiitosta tapahtumasta. Edellisen kerran jälkeen on tehty 5 kotikäyntiä. Jatkossa on suunnitelmissa käydä suuremman riskin omaishoitoperheissä tiiviimmin ja toteutetaan uusi kysely seurannan jälkeen. Tukiryhmän ensimmäinen kokous on pidetty lokakuun lopussa. Vapaaehtoistoiminta on yhtenä tukimuotona omaishoitajien tukemisessa. Huittisten kotihoidossa on 2 hoitajaa, jotka tekevät omaishoitajien vapaapäivien tuurauksia. Hanketyöntekijä on tehnyt yhteistyötä em. kotihoitajien kanssa. Omaishoitajille ollaan järjestämässä heidän toiveiden mukaan painonhallintaryhmää. Heli Toroska muistutti, että perhehoidon toimintamallin ja ohjeiden laatimisessa kannattaa tehdä kolmen maakunnan yhteistyötä Sote-uudistusta silmällä pitäen. Kela on julkaissut omaishoitajista tutkimuksen. Vinkattiin Johannaa ottamaan yhteyttä SATSHP:n Vuokko Lampinen-Laihoon mittaristoihin liittyen. Voisiko PoSassa osallistaa asiakkaat mukaan kuntoutusyksikön suunnittelutyöhön? Keskustelussa todettiin, ettei monessakaan kunnassa ole kotihoidossa omaishoitajien tuuraajia. Akseli, Sirpa Levy Akselin kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 7. Akselissa on tehty töitä palvelutarpeen arviointiin liittyen. Palvelutarpeen arviointimallissa on yritetty vahvistaa omahoitajamallia. Palvelutarpeen arviointimallissa on huomioitu asiakkaan ja omaisen osallistaminen. Asiakkaan arviointiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistamiseen kotikäynnin jälkeen on varattu aikaa n. 3 viikkoa. Tarkoitus on, että Akselin alueella jokaiseen kuntaan tulee palvelutarpeen arviointimalli käyttöön. Palvelutarpeen arviointimallin pilotointi alkaa lähiaikoina. Liikuntaryhmät ovat kokoontuneet ja siihen liittyen on tehty vastuujakoja (liikunnanohjaaja, fysioterapeutti). Asiakasosallisuus pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Akselissa on suunnitteilla asiakasraadin järjestäminen. Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Vassoon asiakasraadin suunnittelutyössä. Kotihoitoon on saatu mukaan 5 vertaisliikuttajaa. Opinnäytetöitä on tulossa AMK:sta. Pieni piiri pilotointi on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Pieni piiri toiminnan pilotointiin ei saatu valtionavustusta. Keskustelu: Toimintatapojen mallinnuksessa nimetään ja yksinkertaistetaan asioita sekä saadaan työtavat sopimaan työntekijöiden työarkeen. Parainen, Arja Santapukki Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus liitteenä 8. Asiakaspalvelukysely on esitetty vanhusneuvostolle. Vanhusneuvoston antama palaute pyritään huomioimaan kyselyssä, ja kyselyn muokkaus etenee. Asiakaspalautekysely piti olla jo syksyllä valmis, mutta kyselyn valmiiksi saattaminen vie aikaa. Henkilökunnan kartoituskysely on kommentoitavana. Sosionomiopiskelija on tehnyt kotihoitoon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana. Keskustelu:

5 5(6) Heli Toroska muistutti, että hankkeessa tehdään valtakunnallista kehittämistyötä. THL:n sivuilta löytyy mm. Sakke-hanke ja Perho-hanke, joihin kannattaa tutustua. Perho-hankkeessa kehitetään perhehoidon kehittämistä ja kansallisia asiakirjamalleja. Sakke-hankkeessa mallinnetaan ikälain mukaisia toiminta- ja tietomäärityksiä. Heli Toroska etsii ko. hankkeista lisätietoa ja toimittaa tiedot projektisihteeri Kirsi Harjulalle edelleen hanketyöntekijöille toimitettavaksi. 5. Ajankohtaista hankkeessa: Yhteinen asennekoulutus, vertaisarviointi, Innokylä, tiedottaminen, projektipäällikkö Marika Halinen ja projektisihteeri Kirsi Harjula Vertaisarvioinnista on lähetetty tarjouspyynnöt ja tarjoukset tuli toimittaa mennessä. Vertaisarviointi toteutetaan 1. kerran joulu-tammikuussa ja toisen kerran hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. Heli Toroska kertoi muutamalla sanalla vertaisarvioinnista. Vertaisarvioinnissa annetaan oma kehittämistyö toisen arvioitavaksi. Vertaisarviointiin kannattaa suhtautua avoimesti ja oppimisajatuksella. Hallinnoija lähettää vertaisarviointiprosessiin liittyvät ohjeet lähiaikoina. Asennekoulutuksesta on lähetetty tarjousten tarkentamispyyntö tarjouksen jättäneille. Tarjousten tarkentamispyynnöt on pyydetty toimittamaan 1.12 mennessä. Asennekoulutus on tarkoitus järjestää kevään 2014 aikana. Hankkeen toiminnasta julkaistaan jatkossa n. 4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan hankkeessa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Uutiskirjettä kirjoittaa projektipäällikkö. Kehittämisosioita pyydetään toimittamaan tätä ajatellen jatkossa tiedoksi projektipäällikölle ehdotuksia kirjeen sisältöön. Uutiskirjeen jakelu toteutetaan laajana (hanketoimijat, kuntajohto, 3. sektorin edustajat, yhteistyökumppanit, THL, STM, hankkeen kotisivut,, innokylä jne). Hanketyöntekijöiden muutosehdotukset marras-joulukuun uutiskirjeeseen mennessä projektipäällikölle. Niko toimittaa omaa osiota koskevan uutiskirjetekstin mennessä projektipäällikölle. Yhteisvoimin kotona hankkeen logo on valmis. Logo on suunniteltu KSTHKY:n toimesta ja siihen on vapaa käyttöoikeus. Kevään 2015 kehittämispäivät sovittiin pidettäväksi: pe 16.1 Huittinen, pe 13.2 Keski-Satakunta, 20.3 Parainen, 17.4 Akseli, 22.5 PoSa ja 12.6 SATKS järjestetään Lasten ja nuorten sekä Ikäihmisiin liittyvien Kaste-hankkeiden synergiapäivä Ilon pitoa PoSassa tai Porissa. 6. Esimerkki kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä tavoitekaavio, projektisuunnittelija Niko Vahala Niko esitteli SATSHP Etsivä kehitysvammaistyö kehittämisosion toimenpiteiden etenemisestä kaavion, joka liitteenä Muuta Projektisuunnittelijat Kirsi Lukka-Aro ja Tarja Lindgren osallistuivat Innomarkkinat tapahtumaan. He kertoivat tapahtuman annista. Tapahtumissa oli paljon hankkeita esillä, joista hanketyöntekijät toivat esitteitä kehittämispäivään. Hanketyöntekijät olivat tutustuneet Innomarkkinat tapahtumassa DAS toimintakykymittariin. Seuraavaan kehittämispäivään tulee Mari Niemi kertomaan arvioinnista.

6 6(6) LIITTEET Liite 1 Activity stones diaesitys, Juha Lehtinen Liite 2 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 3 SATSHP kehittämisosion tilannekatsaus Liite 4 PoSan kehittämisosion tilannekatsaus Liite 5 KSTHKY kehittämisosion tilannekatsaus Liite 6 Huittisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 7 Akselin kehittämisosion tilannekatsaus Liite 8 Paraisten kehittämisosion tilannekatsaus Liite 9 SATSHP Etsivä kehitysvammatyö kaavio

7 Yhteisvoimin kotona Hyvinvointikartat ja etäpalvelualusta ikääntyneen tilanteen arvioinnin ja kotona asumisen tukena Juha Lehtonen

8 Asiantuntemus Verkoston laatu (tieteellisyys ja tutkimus) Hyvinvointikartat ja etäpalvelut Nuoren hyvinvointi (12-18-v.) Työikäisen hyvinvointi (18-65-v.) Tulossa (syksy 2014): Lapsen (ala-asteikäisen) Hyvinvointikartta (Eksote) Neuvolaikäisen Hyvinvointikartta (Joensuu) Tavoite: Seniorikansalaisen Hyvinvointikartta

9 Referenssejä Tampereen kaupunki Tullinkulman Työterveys Oy Joensuun kaupunki Eläkevakuuttaja Lappeenrannan kaupunki Porin lääkäritalo Oy Lahden kaupunki Puolustusvoimat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue + kaupunki Tampere Business Campus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä Oras Oy Perusturvaliikelaitos OIVA Sisu-diesel Oy Rauman kaupunki A & R Carton Oy Raision kaupunki Suominen Oyj Uudenkaupungin kaupunki Posiva Oy Ulvilan kaupunki Länsi-Suomi yhtymä Oy Euran kunta Yrittäjäkuntoprojekti Huittisten kunta

10 Riskipisteytys tekee näkyväksi huolen määrän hyvinvoinnin eri osa-alueilla

11 Hyvinvointikartta Tilanteen alku-, (seuranta-) ja loppukartoitus, puheeksi ottamisen ja aktivoinnin apuväline Tausta- ja lisäkysymysten hyödyntämismahdollisuudet Helppokäyttöinen työkalu sekä mitattavalle että sitä hyödyntävälle asiantuntijalle Automatisoi tiedonkeruun ja raportoinnin, tuottaa reaaliaikaista tietoa yksilön hyvinvoinnista Tiedolla johtamisen menetelmä organisaation kaikille tasoille; reaaliaikaiset yksilö-, huolipriorisointi-, yksikkö- ja organisaatioraportit Kysymyspatteristot asiantuntijoiden tekemät, oireilu ja heikot signaalit näkyviksi Priorisointi, tehokas ajankäyttö ja oikea-aikainen yhteistyö mahdollista (esim. terveystarkastuksiin huolen mukaisessa järjestyksessä) Kysymyssarjakohtaiset asiantuntijaoikeudet (esim. sosiaalihuolto ja terveydenhoito) Ei ole diagnosointiväline!

12 Työikäisen hyvinvointikartan moduulit ja niiden kehittäjät Uni Dosentti, LKT Markku Partinen, unierikoislääkärin pätevyys Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Kari Hirvonen, unierikoislääkärin pätevyys Työnäkö Työnäköoptikko Pekka Palmu, vuoden optikko 1998 ja Työnäköoptikko Hannu Lundell vuoden optikkoliike (Silmäoptikot Palmu Oy, Rauma, 2006) Masennus ja ahdistuneisuus Dosentti, Raimo Raitasalo, RBDI -testauksen kehittäjä Ravitsemus Ravitsemusosuuskunta VitaMiinat, Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen ja osuuskunnan muut ravitsemusterapeutit Painonhallinta Firstbeat Technologies Oy, energiankulutuksen laskentaan sykevälianalyysien avulla erikoistunut yritys ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala ja Ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen Fyysinen aktiivisuus Firstbeat Technologies Oy, sykevälianalyyseihin erikoistunut yritys Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen laitos Fysioterapeutti Riku Huhtala Elämänhallinta, stressi ja kuormitus Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Firstbeat Technologies Oy, stressitason ja kuormittuneisuuden sekä palautumisen mittaukseen erikoistunut yritys Päihteet Audit testi, Maailman Terveysjärjestö WHO Tuki- ja liikuntaelimistö Tohtoriopiskelija, TtM Birgitta Ojala Työterveyslääkäri Kari Tolonen

13 Käyttäjien roolittaminen

14 Taustakysymysesimerkit

15 Välitön palaute vastaajalle hyvinvoinnin riskitekijöistä

16 Huolipriorisointi sosiaalihuollolle ja terveydenhoitajalle

17 Asiantuntijalla porautumismahdollisuus vastaajaprofiileihin

18 Havainnolliset graafiset yhteenvedot määriteltyjen taustamuuttujien mukaan Luottamuksellinen

19 Hv-kartoista Hyvinvointikartasto Tietoa koko elinkaaren ajalta Tietojohtamisen mahdollistaminen hyvien raportointi- ja suodatustoimintojen avulla Yksittäiset moduulit, joita helppo lisätä ja kehittää edelleen, sama alusta, tk-kumppanit Liittäminen toiminnanohjausjärjestelmiin Kustannusvaikuttavuuden arviointi

20 Miksi käyttää Hyvinvointikarttaa? Käyttäjien ehdoilla kehitetty työkalu Aitoa ennaltaehkäisyä puheen sijaan Rahan säästäminen Todellisen tuen tarpeen määrittäminen Asiantuntijuus Seuranta pitkällä aikavälillä Tiedolla johtaminen Olkapää päätöksentekijöille

21 Tietosuoja ja -turva Tieto kerätään asiakkaalle osoitetulle palvelimelle (luovutus asiakkaalle, jos yhteistyösuhde lakkaa) Yksilötietojen käyttöä säädellään organisaation määrittämin roolein Mediamaisterin ja Activity Stonesin nimetyillä työntekijöillä salassapito- ja vaitiolosopimukset Ohjelmaan "jälki" käytöstä ja käyttäjästä Mediamaisteri Groupin asiakkaat auditoineet tietosuoja-asiat (mm. puolustusvoimat, valtiokonttori, eräät vakuutuslaitokset ja pankit)

22 Palvelun hinnoittelu vastaajia yksikköhinta ( ) Alle alv 24 % alv 24 % alv 24 % yli alv 24 %

23 Etäpalvelualusta Alustan tarkoituksena on tuottaa sekä yksityisille että organisaatio- ja kuntakohtaisille asiakkaille minne tahansa Suomeen sosiaali- ja terveydenhuoltoa täydentäviä ja lisäarvoa tuottavia internetja mobiiliteknologiapohjaisia asiantuntijapalveluita. Alusta tarjotaan asiakkaalle käyttövalmiina, vain käytettävät asiantuntijat puuttuvat.

24 Etäpalvelualustan ominaisuuksia: Suojatut ja tuetut palvelumallit: videopuhelut chat verkossa käytettävät esitykset kirjalliset viestit (järjestelmän sisäinen sähköposti) sähköiset lomakkeet (esim. univalve-, lääke- ja ravitsemuspäiväkirjat) Käyttäjäorganisaation oma brändi Käyttäjä valitsee asiantuntijat ja niiden määrän Maksujärjestelmiä 3 kpl, tukevat monikäyttöisyyttä

25

26

27

28

29

30 Etäpalvelualustan hyötyjä Etäpalvelulaitteet vs. etäpalvelut mahdollistava ohjelmistoalusta (levitettävyys, hinta, muutokset?) Organisaation omat asiantuntijat, lisäpalvelujen tuottaminen ja tehostaminen (sosiaalihuolto, terveydenhuolto, jne.) Liikkuminen (asiantuntijat, matkakulut ja matkarasitus pois, liikuntarajoitteiset, heikkokuntoiset, aikasäästöt) Parannetaan erityisasiantuntijoiden käyttöä Mahdollistetaan ikääntyneen seuranta kotona (lomakkeiden käyttö, lääkitys, hoito-ohjeet, jne.) Omaishoitajien tukeminen Kustannussäästöt

31 Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset projektisuunnittelija Niko Vahala Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Toimenpiteessäni olen ottanut yhteyksiä kuntiin, niin sosiaalipuolelle kuin kotihoidon, kotipalvelun puolelle. Tällä hetkellä olen käynyt esittelemässä toimenpidettä viidessä kunnassa eli Huittisissa, Kokemäellä, Eurassa, Porissa ja Eurajoella. Köyliö ilmoitti alkukyselyn jälkeen, ettei heidän kunnassaan ole rajaukseen sopivia perheitä. Kunnat ovat alkaneet kartoittaa tilannetta ja ilmoittavat minulle sitten kun heille selviää nämä perheet. Huittisista on tullut jo yhden perheen yhteystiedot. Seuraavaksi alkaa uusi yhteydenotto kierros näihin kuntiin joista ei ole vielä tullut vastausta ja samalla lähtee myös kyselyt seurakuntien perhetyöntekijöille sekä diakoniatyöntekijöille. Olen ollut yhteydessä yhdistyksiin ja tämä poiki minulle sen, että lauantaina olen menossa kertomaan toimenpiteestäni Satakunnan kehitysvammaisten tukipiirin syyskokoukseen. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Alku hiljaisuuden jälkeen on sujunut. Odotin, ehkä että kunnat olisivat nopeammin vastanneet yhteydenottoon. Vähän löytynyt perheitä jotka sopivat toimenpiteen rajaukseen. Jos ei niin miksi ei? Kunta yhteistyön käynnistyminen on ollut hidasta. Ja se tosi asia, että rajausta tehdessäni rajasin iän väärin, toisin sanoen olisi pitänyt rajata niin, että ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat yli 40-vuotiaat kehitysvammaiset. Näin olisi mahdollisestikin löytynyt suurempi joukko.

32 Mitä teillä on tällä hetkellä menossa kehittämisosiossa ja mitä on tulossa seuraavaksi? Sairaanhoitopiirin kehittämisosion tavoitteet ja toimenpiteet ovat tarkentuneet. Kehittämisosion tärkeänä tavoitteena on saumattoman asiakaslähtöisen kuntoutusketjun ja yhteistyön kehittäminen. Osana tavoitetta saumattomasta asiakaslähtöisestä kuntoutusketjusta pyritään kehittämään kotiutusprosessia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Toimenpiteessä haastatellaan ensin perusterveydenhuollon kotiutushoitajat ja tämän jälkeen erikoissairaanhoidossa kotiutuksesta vastaavat henkilöt. Tämän jälkeen kotiutuksesta vastaavat tuodaan yhteen ja yhteistyötä pyritään kehittämään. Perusterveydenhuollon kotiutushoitajien haastattelut on nyt koostettu yhteen raportiksi. Raportti löytyy sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Haastattelut on aloitettu myös erikoissairaanhoidossa. Neuvottelut kuntayhteistyöstä on aloitettu. Vierailtu on Porin perusturvassa ja Luvialla. Tapaamisajat on sovittu Huittisiin, Kokemäelle ja Säkylään. Neuvottelut on aloitettu myös sairaanhoitopiirissä fysiatrian ylilääkärin ja konservatiivisen alueen toimialueylihoitajan kanssa. Henkilökunnan osaamisen ja koulutustarpeiden lähtötilanteen kartoittamiseksi tehdään Webropol kysely, joka lähetettiin kehittämisosiolle Satakunnan alueella (Posa, KSTHKY, Huittinen) ja Varsinais- Suomesta Akseliin (Mynämäki, Nousiainen, Masku) ja Paraisille. Lisäksi kyselyt lähetettiin Poriin ja YTalueilla, Raumalle, Euraan sekä Säkylään ja Köyliöön. Kysely lähetetään seuraavaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilökunnalle niille poliklinikoille ja osastoille, joissa kohdataan ikäihmisiä. Kyselyiden tuloksista kootaan raportti ja tuloksia käytetään hankkeen koulutusten kohdentamiseen. Kuntouttava työotteen kehittämiseksi on työstetty suunnitelma, jota on esitelty ylihoitajien kokouksessa. Tavoitteena on kerätä tutkittua tietoa kuntouttavasta työotteesta ja sen nykyisestä toteutumisesta. Tämän jälkeen kerättyjä tietoja verrataan toisiinsa ja pyritään luomaan yhtenäinen malli, jonka jälkeen sitä pilotoidaan, seurataan ja arvioidaan. Malli pilotoidaan ensin erikoissairaanhoidossa, jonka jälkeen sitä on tarkoitus pilotoida myös perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on levittää omaishoitajille tietoa esimerkiksi esitteen avulla yhteistyössä omaisjärjestöjen kanssa. Omaishoitajat ja läheiset liiton edustajien kanssa on tarkoitus jatkossa miettiä yhdessä, voisiko sairaanhoitopiirin alueella jakaa tiedotetta yleisesti osastoilla, joilla hoidetaan ikäihmisiä sekä ollaan tekemisissä omaishoitajien kanssa. Tarkoituksena levittää tietoa sairaanhoitopiirin alueella sekä henkilökunnalle että omaishoitajille. Selvitetään mahdollisuutta tiedon kokoamiseen sairaanhoitopiirin nettisivuille. Omaishoitajien esite ei ole ainoastaan Omaishoitaja ry:n, sen ovat koonneet verkoston jäsenet (esitteessä) Satakunnan alueella. Seuraava verkostokokous on , jossa tapahtuu esitteen päivitys sekä pohditaan näkyvyyttä järjestöjen kannalta. Onko kaikki sujunut suunnitelman mukaan? Kotiutushoitajien haastatteluiden sopiminen on sujunut hyvin. Haastatteluajankohdat ovat löytyneet nopeasti ja haastatellut ovat osallistuneet aktiivisesti. Haastatteluista on saatu hyvää tietoa ja ehdotuksia kehittämisen tueksi. Kuntakäyntien sopiminen on sujunut vaihtelevasti. Osa kunnista on reagoinut hyvinkin nopeasti, mutta muistutuksista huolimatta osaan yhteydenotoista ei ole saatu vastausta. Paikkakunnilla, joissa on oma kehittämisosio, on kohdattu epäselvyyttä sen suhteen miten oma kehittämisosio ja SHP:n kehittämisosio sopivat yhteen. Myös kuntien oma kehittäminen voi vähentää kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön. Vastaanotto kunnissa on ollut hyvä ja aihealue koetaan tärkeänä, mutta sitoutuminen yhteistyöhön on ollut varovaista.

33

34 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kehittämisosio Tilanne Seulontakyselyt Seulontakyselyt ovat jatkuneet Nakkilassa, Luvialla ja Eurajoella. Kokemäellä Voimaa Vanhuuteen seminaari Tiistaina Kokemäellä pidettiin Voimaa Vanhuuteen seminaari. Seminaari oli yhdistelmä Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen loppuseminaaria ja Kasteohjelmassa kehitettyä infotilaisuutta juuri eläkkeelle jääneille. Tilaisuuteen kutsuttiin lehti-ilmoituksella. Tilaisuus koostui puheista, esitelmistä, yhteislaulusta, jumppatuokioista. Tilaisuus oli toteutettu suunnitelmallisesti ja informatiivisesti. Tilaisuuteen saapui 58 iäkästä. Esittelijöinä toimivat Kokemäen vanhusneuvosto, Ikäinstituutti, Muistiluotsi, Kokemäen seurakunta, kotihoito, virikeohjaaja, palvelukeskus Henrikinhovi, KELA, Säästöpankki sekä Kaste-hanke. Kaupunki keräsi myös palautteita tilaisuudesta, jota hanke saa käyttää hyväkseen. Tilaisuudesta koostetaan yhteenveto, jota muut kunnat voivat hyödyntää. Arviointitilaisuus Johtava hoitaja, kehittämisosion yhdyshenkilö kutsui tukiryhmän koolle, koska eri keskusteluissa oli käynyt ilmi, että kunnan edustajat olivat toivoneet kokoontumista ja hankkeen tavoitteiden, keinojen ja painopisteen arviointia varten. Kehittämisosion väliarviointi pidettiin Tilaisuudessa käsiteltiin asioita joita on tehty ja mitkä ovat kuntien toiveet ja tarpeet tällä hetkellä. Kävi myös ilmi, että se mitä oli aiemmin hankesuunnitelmaan kirjattu, ei olekaan päätynyt lopulliseen hankesuunnitelmaan, joka on varmasti sekoittanut toimijoiden ajatuksia. Ajatuksia siitä, miten hanketta tullaan viemään eteenpäin käsiteltiin samassa kokouksessa, mutta asioita tarkennetaan vielä joulukuun alussa pidettävässä tukiryhmän kokouksessa. Kokous pidetään pajatyyppisesti. Pajan suunnittelevat Projektityöntekijä yhdessä Nakkilan kunnan perusturvajohtaja Sanna Rautalammin kanssa. Eliisa Mannila, KSTHKY

35 Anu Kärki Ajankohtaista kehittämisosiossa lähihoitaja, hanketyöntekijä / 1 ENNAKOIVAN KOTIKUNTOUTUSMALLIN KEHITTÄMINEN OMAISHOIDON TUEKSI Omaishoitajille järjestettiin kirkkopyhä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Messu Huittisten kirkossa, sen jälkeen omaishoitajille tapahtuma seurakuntakeskuksessa. Ohjelmassa mm. lähetystyöntekijä Pirjo Niemelä kertoi kuvin tarinan Kivinen polku äitinsä sairastumisesta dementiaan, sen jälkeen vapaata keskustelua omaishoitajuudesta. Tilaisuudessa oli keittolounas sekä kirkkokahvit. Osallistujia 18 + järjestäjät. Tilaisuuden järjestelyissä oli haasteita, koska seurakunnan kappalainen jäi ensimmäisen tapaamisen jälkeen pitkälle lomalle, eikä häntä saanut sinä aikana millään kiinni. Kotikäyntejä tehty 5,jatkossa tarkoitus käydä säännöllisesti 1-2 viikon välein keskitetysti muutamassa (eniten jaksamisesta huolissaan olevat) paikassa. Muutaman kuukauden kuluttua lähetetään näille omaishoitajille uusi hyvinvointikysely jolla kartoitetaan käyntien vaikutusta jaksamiseen. Perhehoitoinfo valtuustosalissa klo 17, osallistujia.perhehoidosta oli lehtijuttu paikallislehdessä pari viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen muutama asiasta kiinnostunut otti yhteyttä ja lupasi tulla infotilaisuuteen. Tarkoitus olisi aloittaa tulevien perhehoitajien valmennus tammikuussa. Tukiryhmän (vanhustenhuollon johtaja, vs. avopalveluohjaaja, geronomi, toimintaterapeutti, omaishoitajien edustaja, vanhusneuvoston edustaja) ensimmäinen palaveri pidettiin Lähinnä tässä palaverissa osallistujat esittelivät itsensä ja minä kerroin heille hankkeesta ja kehittämisosion tilanteesta. Seuraavissa tapaamisissa tarkoitus käydä enemmän läpi hankkeeseen liittyviä asioita, mennyttä ja tulevaa, sekä kysyä osallistujien ehdotuksia hankkeeseen liittyen. Tarvittaessa tapaamisiin pyydetään jonkun alan asiantuntija. Vapaaehtoiskoulutus yhdessä srk kanssa. Koulutus kesti 3 x 1 tuntia, järjestettiin peräkkäisinä päivinä. Osallistujia oli 6. Koulutuksen järjestelyt onnistuivat hyvin, yhteistyö toisen kouluttajan kanssa oli sujuvaa. Palaveri omaishoidon vapaapäivien tuurarien kanssa, käytiin läpi niitä omaishoitopaikkoja, joissa he käyvät tekemässä tuurauksia. Sain hyvää tietoa ajatellen tulevia kotikäyntejä ja heidän havaintojaan omaishoitajan jaksamisesta ym. Omaishoitajien ryhmään osallistuminen kerran kuussa. Siellä saa hyviä vinkkejä omaishoidon kehittämiseen. Hankkeen esittely Huittisten seudun invalidien tapaamisessa. Osa osallistujista oli omaishoitajia /hoidettavia. Esityksen jälkeen tuli paljon kysymyksiä liittyen omaishoitoon ja muihin kaupungin palveluihin.

36 Yhteisvoimin kotona hanke, Akselin kehittämisosion toimenpiteet syksyllä 2014 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Palvelutarpeen arviointimalli Akselissa on perustettu arviointityöryhmä, jonka jäseninä on hoitaja joka alueelta, ennalta ehkäisevien palveluiden hoitaja (tuleva arviointihoitaja), fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja Toimintamallin alustava prosessikuvaus on kehitelty jo alkuvuodesta, mutta nyt työryhmän tarkoituksena on selkiyttää toimintamallia, jakaa vastuualueita ja miettiä sisältöä. Vastuunjako moniammatillisen työryhmän välillä on tehty ja asiasisältöjä mallin eri vaiheissa määritelty käynneillä. Kirjaamistapaa on yhtenäistetty ja määritelty rakenteellisen kirjaamisen otsikoita. Tiedonsiirtoon on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se on riski toiminnan onnistumiselle. Yhtenäinen lomakkeisto alueille sekä palveluohjaustiedon kerääminen. Mallia toteutetaan moniammattillisena jonkin verran alueilla, sisällön tarkentaminen jatkuu. Hoito- ja palvelusuunnitelman kehittämisellä on osa prosessissa. (Liite 1 prosessikaavio). Liikuntasopimusmallin juurruttaminen Liikuntasopimustyöryhmä (alueiden liikuntasuunnittelijat ja fysioterapeutit) on suunnitellut syksyn aikana vastuujakoa sekä toteutusta, seurantaa ja arviointia liikuntasopimusmallissa (Liite 2. Liikuntasopimusmalli). Malli on otettu käyttöön Akselissa koulutuksineen v Malli on valmiina ohjeiden tarkennus ja infotilaisuus henkilökunnalle mahdollisimman pian. Liikuntasopimuskoulutus, niille ketkä eivät ole sitä käyneet 4.12 ja Nykytilan kartoitukseen liittyen liikuntasopimusasiakkaiden haastattelu, kokemuksia toiminnasta. Asiakasosallisuus Asiakasosallisuus huomioidaan kaikessa tekemisessä. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan oma kokemus palveluiden tarpeesta ja toimintakyvystä ja liikuntasopimusmallissa asiakkaan osallisuus suunnittelussa sitouttaa ja motivoi toteutukseen. Asiakasraati/kuntafoorumi on suunnitteilla (Innotuutuori koulutuksen kehittämistehtävä). Raadin jäsenistö koostuisi kotihoidon asiakkaista, omaisista, omaishoitajista, Akselin edustaja ja vanhusneuvostot edustettuna. Yhteistyö Hanna Inkeroisen kanssa VASSOsta ( ). Tammikuussa kenttätutkimuksena haastattelut tarkoituksena selvittää asiakkaiden/raadin jäsenien ajatuksia osallistamisesta palveluiden kehittämiseen. Tammi-helmikuussa päättäjien paja, mitä päättäjät odottaa asiakasraadilta ja miten kehittämisajatukset siirtyy päättäjille. Asiakaskyselyn uudelleen suunnittelu ensi vuoden aikana (kysely käyttöön loppukesällä) Yhteistyö Moniammatillinen yhteistyö Akselin eri toimijoiden kanssa (päivätoiminta, omaishoito, SAS-koordinaattori, ennaltaehkäisevät palvelut). Liikuntatoimen kanssa tehty yhteistyötä vertaisliikuttajien kanssa ja saatu kotihoitoon liikuntaystäviksi (ulkoilu, jumppa tms.) 5 henkilöä. Toiminta alkaa ensi viikolla asiakkaiden kanssa Mynämäessä, Maskussa vastaavaa toimintaa herätellään. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyötä mm. alueelliset SPR:n toimijat, Nousiaisten eläkeliitto. Vanhusneuvostoissa käyty esittäytymässä, Nousiaisten vanhusneuvosto ensi vuonna. Opinnäytetöitä (Turun AMK, hoitotyön opiskelijat) tulossa keväällä liittyen hoitotyön osaamiseen, omaisyhteistyöhön, omahoitajuuteen ja kiireen kokemukseen. Gerontologisen osaamisen lisääminen Koulutus asioita selvitelty ja saatu kaksi tarjousta. Suunnitelmat jatkuvat heti alkuvuodesta. Aikataulu Suunnitellussa aikataulussa edetty. Haasteena kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja organisaatiorakenteen muutos kotihoidossa vaikuttaa selkeästi aikatauluun ja hanke asioiden eteenpäinviemiseen. Henkilökunnan asenteet ja vastuunotto sovittujen tehtävien suorittamisessa huolestuttaa toimintamallien toteutumisen onnistumisessa. Nykytilan kartoitusta tehty, ajatellen hankkeen arviointia. Pieni piiri jäi ajatuksen hautumaan, koska ajankohta mobiilikotihoidon kanssa yhtä aikaa ei ollut suotuisa.

37 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 1. Palvelutarpeen arvioinnin prosessimalli kotihoidossa. Liikuntasopimus toimintamalli n. 3 viikon kuluessa

38 Yhteisvoimin kotona hanke Perusturvakuntayhtymä Akseli Sirpa levy Liite 2. Liikuntasopimustoimintamalli. Arviointikäynnillä jätetään asiakkaalle esite liikuntasopimusmallista ja Hops-käynnillä tehdään toimintakykytesti ym. mistä liikuntasuunnitelma käynnistyy.

39 Paraisten kaupungin kehittämisosio Arja Santapukki Ajankohtaista Paraisten kehittämisosioista 1. Ensimmäinen versio asiakaskyselystä tehty ja esitetty vanhusneuvostolle, joka kertoi omia toiveitaan. Seuraavaksi kyselyn muokkaus vanhustyön johtajan ja ohjaajien kanssa läpikäynti vanhusneuvostolle uudelleen kysely valmiiksi ja asiakkaille Kysely viivästyi aikatauluongelmien vuoksi. Vaikea saada sovittua yhteistä suunnitteluaikaa vanhustyön johtajan kanssa ja vanhusneuvostolta tulleiden muutostoiveiden vuoksi kysely tulee kiertämään vielä kerran heidän kauttaan. 2. Tehty ensimmäinen versio henkilökunnan kartoituskyselystä Seuraavaksi versio ohjaajien ja vanhustyönjohtajan kommentoitavaksi muutokset hyväksyntä kotipalvelun henkilökunnalle Kyselystä tuli melko työläs vastata, yritetään karsia kysymyksiä. Kyselyä voidaan työstää eteenpäin vasta, kun on saatu asiakaskysely-malli hyväksyttyä ohjaajien ja johtajan taholta. Tavataan harvoin. 3. Osaamiskartoituskysely lähetetty vanhustyön ohjaajille, jotka välittävät edelleen omalle henkilökunnalleen. Sujui suunnitelmien mukaan. Pelkona pieni vastausprosentti, koska kysely oli vain suomeksi 4. Sosionomiopiskelija Sanna Liljeqvist teki kotihoidon prosessikuvauksen harjoittelunsa aikana

40 Yhteenveto Etsivä kehitysvammaistyö -työskentelymalli- Haastatellaan Toimija Sos.puoli Kotihoito Kiinnos tuneet Perheet Kartoitus Srk yhdistykset Perhe M V Kartoittaa Perheet Sos. puoli Koti hoito Palvelusuunnitelma E N N A K O I N T I Perhe oikea-aikaiset palvelut Kunta YHTEISTYÖTÄ Kotihoi to Asumis palvelu t Työtoi minta projektisuunnittelija Niko Vahala

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa

Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI PALVELUOHJAUS HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI Käyttäjälähtöiset palvelumallit ikäihmisten palveluissa Projektin loppuraportti 2014 Forum Virium Helsinki Oy Raportin työryhmä: Sari Koho

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen

Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/2014 Milla Ryynänen Työelämän päämies-projekti Väliraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 03/201 Milla Ryynänen 28 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOIMINTAPROSESSIT... 3 2 PALVELUPOLUN MALLINTAMINEN... 2.1 Nykytilanteen kuvaus...

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot