Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo Johtajaylilääkäri Olli Wanne

2 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (STVAL 733/1992, 5 ). Valtioneuvosto vahvistaa ohjelman joka neljäs vuosi. Se on yhteensopiva valtiontaloutta koskevien päätösten kanssa. Määritellään keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. Pureutuu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten asiantuntijoiden ja kansalaisten esille nostamiin uudistustarpeisiin. Toimeenpanee hallitusohjelmaa. Siinä on nivottu yhteen sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukainen säädös-, resurssi- ja vuorovaikutusohjaus. Vuosien ohjelma on osin jatkumo edellisellä ohjelmakaudella ( ) käynnistetylle kehittämistyölle. (Lähde: Mikko Pakarinen Alueellinen ohjelmapäällikkö, Länsi-Suomi Kaste-diaesitys)

3 Kaste-ohjelman 6 osaohjelmaa: Kuusi osaohjelmaa: 1) Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan. 2) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan. 3) Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan. 4) Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan. 5) Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi. 6) Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia

4 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat Kuusi osaohjelmaa: 1. Riskiryhmien mahdollisuutta

5 Länsi-Suomen Kaste-alue: n asukasta, n. 13 % Suomen väkiluvusta 2 maakuntaa 49 kuntaa (pieniä ja pirstaleisia) 2 sairaanhoitopiiriä TTL, THL 3 sosiaalialan osaamiskeskusta 1 pete-yksikkö TY, ÅA, Porin yliopistokeskus, AMK:t Noin 1000 sote-alan yhdistystä Laaja yrityskenttä

6 Satakunnan sairaanhoitopiirin hallinnoimat Kaste-hankkeet Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi- Suomessa ajalla ja -juurruttamishanke ajalla LÄNSI 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke ajalla ja LÄNSI 2013 jatko- ja juurruttamishanke ajalla

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri mukana Kaste-hankkeissa omilla kehittämisosioilla /4 REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Länsi-Suomessa (I II hankkeet) REMONTTI juurruttamishanke - Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uudistaminen Länsi- Suomen Kaste-alueella Remontti-hankkeiden hallinnoija: Turku

8 Satakunnan sairaanhoitopiiri mukana Kaste-hankkeissa omilla kehittämisosioilla /4 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiot REMONTTIhankkeissa: Rajapintatyöryhmien laajentaminen ja nuorisopsykiatrian jalkautuminen = RAJAPINTA Asiakasyhteistyöryhmien toiminnan aktivointi = USKO Aktiivisen huolen ilmaisemisen malli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä = ILMI

9 Satakunnan sairaanhoitopiiri mukana Kaste-hankkeissa omilla kehittämisosioilla /4 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto hanke (VeTe-hanke) Hallinnoijat: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Osakokonaisuudet: 1. Vetovoimainen ja turvallinen sairaala -hanke (VeTeVT) 2. Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -hanke (VeTeHH) 3. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen -hanke (VeTePO) 4. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanke (VeTeTH).

10 Satakunnan sairaanhoitopiiri mukana Kaste-hankkeissa omilla kehittämisosioilla /4 Satakunnan sairaanhoitopiiri oli mukana seuraavissa osakokonaisuuksissa: 2. Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta -hanke (VeTeHH) 3. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen - hanke (VeTePO) 4. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanke (VeTeTH).

11 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille hanke Hallinnoija: Turku Kokonaiskustannukset eur, valtionavustus 75% Satakunnan sairaanhoitopiirillä oma kehittämisosio: Mielenterveyskuntoutujan asumisen tuki Satakunnassa Arvioidut kokonaiskustannukset ,00 eur

12 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Mielenterveyskuntoutujan asumisen tuki Satakunnassa - kehittämisosion tavoitteet: Kehitetään sairaalakuntoutuksessa olevien mielenterveyskuntoutujien kotiutuksen ohjauksen malli Kehitetään asumisen tuen tarpeen arviointimalli, jota voidaan käyttää niin kotiutuksessa kuin erilaisissa asumispalveluyksiköissä Kehitetään kuntouttavia asumien tuen malleja Toimintamallien juurruttamisen kannalta keskeistä yhteistyö Satakunnan kuntien kanssa.

13 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Hankkeen hallinnoija: Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokonaiskustannukset eur, valtionavustus 75 % Hankkeessa mukana: Huittinen, Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky, Parainen, Perusturvakuntayhtymä Akseli, PoSa, Rauma (?) ja Satakunnan sairaanhoitopiiri omalla kehittämisosiolla

14 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Hankkeen pääteemat: 1) moniammatillisen arviointiosaamisten kehittäminen 2) yhtenäisten kuntoutusketjujen kehittäminen. Hankkeen päämääränä on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona.

15 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Yhteisvoimin kotona hankkeen Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion toimenpiteet: 1. Ikäklinikka (Kuntoutuksen porrastus, yhteistyö: erikoisala ja perusterveydenhuolto) 2. Vanhuspsykiatrisen ja geriatrisen osaamisen lisääminen 3. Yhteistyöosaamisen lisääminen 4. Omaishoitajien tukeminen 5. Ikääntyvien vanhempiensa kanssa kotona asuvat kehitysvammaiset

16 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Hankkeen hallinnoija: Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokonaiskustannukset eur, valtionavustus 75% Hankkeessa mukana: Rauma, Salo, Säkylä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri kahdella kehittämisosiolla

17 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Hankkeen päämääränä on ehkäistä lasten tai nuorten syrjäytymiskehitys peruspalveluja kehittämällä. Lähtökohtana on ennaltaehkäisy ja keskittyminen varhaisiin interventioihin. Hankkeen myötä lasten ja nuorten ongelmatilanteisiin tartutaan mahdollisimman varhain vaikuttavilla toimintatavoilla. Hankkeen pääteemat:. 1) verkostomaisen yhteistyön kehittäminen 2) ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen.

18 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Pois syrjästä hankkeen Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiot Verkostomainen yhteistyö ja Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Verkostomainen yhteistyö kehittämisosion toimenpiteet: 1. Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 2. Osaamisen ja yhteistyön lisääminen 3. Verkostomaisen mallin hyödyntäminen psykiatrisessa avohoidossa

19 Kaste-hankkeet Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa /9 Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosion toimenpiteet: 1. Tunnistamisen, esimerkiksi THL:n Lapset puheeksi ja Lapsi&Perhe neuvonpito, työmenetelmät otetaan käyttöön 2. Aikuispotilaiden lasten tukikummimalli juurrutetaan käytäntöön 3. Etsitään lasten tukemiseen aiempaa monipuolisempia keinoja verkostotyön avulla

20 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Huittisten toimenpiteet: 1. Ikääntyneiden omaishoitoperheiden sosiaalinen tukeminen ja kuntoutus 2. Ikääntyneiden omaishoitajien ja hoidettavien fyysinen ja psyykkinen tukeminen ja kuntoutus

21 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toimenpiteet: 1. Kehitetään ikäihmisten palveluiden malli 2. Asiakkaan motivaation herättäminen oman fyysisen kunnon sekä sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvointinsa ylläpitämisessä > Tuupataan hyvään 3. Kehitetään yhteinen seulontakysely ja toimintamalli 75-vuotiaisen asiakkaiden palvelutarpeen kartoittamiseksi 4. Luodaan hyvinvoinnin palvelutarpeen arviointimalli 5. Kotona asumista tukeva resepti, jonka vaikuttavuutta seurataan 6. Konsultaatiot > etäyhteyslaitteiden hankinta ja henkilökunnan koulutus 7. Osallistetaan asiakkaita palvelujen kehittämisessä 8. Mallin kokeilu > henkilöstön koulutus mallin käyttöönottoon sekä ennakoivaan ja kuntouttavaan työhön

22 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Parasten toimenpiteet: 1. Kehitetään palvelutarpeen arvioimisen malli ja väline, joka ottaa huomioon asiakkaan toimintakyvyn 2. Kehitetään ikäihmisille ja heidän omaisilleen palautejärjestelmä, minkä avulla lisätään toimijuutta ja osallistumista 3. Systemaattisen arviointimenetelmän kehittäminen 4. Palvelutarpeen mukaisen resursoinnin helpottaminen selkeät kriteerit palvelutarpeen suunnitteluun 5. Kartoittaa yhteistyön mahdollisuus alueen kuntien kanssa > Alueellisen työkalupakin hyödyntäminen arvioinnissa

23 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akselin toimenpiteet: 1. Hoidontarpeen arviointijärjestelmän kehittäminen huomioiden kuntouttava näkökulma 2. Hoito ja palvelusuunnitelman ja sen seurannan kehittäminen huomioiden erityisesti kuntouttava näkökulma 3. Kotihoidon asiakkaiden toimijuuden lisääminen > asiakkaiden kuuleminen kehittämistyöpajoissa 4. Henkilökunnan kuntouttavan toiminnan tietoisuuden lisääminen ja asenteen vahvistaminen

24 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen PoSan toimenpiteet: 1. Tavoitteena on, että riskiasiakkaista mahdollisimman moni palaa takaisin kotiin 2. Moniammatillisen arviointi- ja kuntoutusryhmän perustaminen 3. Riskiasiakkaiden tunnistamisen sekä yksilöllisten kuntoutusohjelmien ja kuntoutussopimusten laatimiset juurrutetaan käytäntöön ja kuntouttava hoitotyö juurrutetaan osaksi perushoitoa 4. Kotihoidon asiakkaille laaditaan arkiliikuntasopimuksia 5. Seniorineuvolatoiminnan kehittäminen

25 Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Rauman toimenpiteet: 1. Perustetaan akuutti kotiutustiimi ja täydennetään se fysioterapeutilla 2. Lisätään yhteistyötä toimijoiden kesken (sairaala, kotihoito, omaiset, sosiaalipalvelut, talotoimi, kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä kolmas sektori) 3. Koulutetaan henkilöstö työskentelemään toimintakykyä ylläpitävän työotteen menetelmällä

26 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Rauman toimenpiteet: 1. Tiedon kerääminen, verkoston organisointi ja asiakasosallistamisen organisointi. Koulutuksen järjestäminen. Arvioinnin suunnittelu 2. Alaikäisten ehkäisevän päihdetyön koordinointi. Arviointityö. > Omin jaloin mallin juurruttaminen 3. Raumalle soveltuvan mallin kehittäminen. 4. Tuen muotojen kehittäminen määräaikaisesti koulutusta erotetuille 5. Kaikkien em. mallien ja työmuotojen testaus ja arviointityö

27 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Salon toimenpiteet: 1. Kehitetään verkostomaista moniammatillista yhteistyötä nuorten ja perheiden kanssa > rakennetaan toimintakäytäntöjä verkostomaiseen toimintatapaan 2. Ylisukupolvisuuden huono-osaisuuden ehkäiseminen > kehitetään ja kokeillaan vaikuttavia toimintatapoja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi Tavoitteena on vakavampien psyykkisten ongelmien ehkäisy

28 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Säkylän keskeisimmät tavoitteet: 1. Perheiden kokonaisvaltaisen auttamisen toimintamallin kehittäminen, jossa vanhemmat nähdään keskeisinä tuen kohteina 2. Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen, jossa lapsen ja hänen perheensä ongelmat kohdataan useamman toimijan välisenä yhteistyönä. Toiminta jakaantuu toimintamallien kehittämiseen ja perheisiin jalkautumiseen.

29 Kaste-hankerahoituksen seuraava haku syksyllä! Seuraava hakuaika päättyy Hankehakemuksissa painotukset seuraaviin kehittämisteemoihin: Palvelurakenteen muutokset ja muutosjohtaminen Länsi-Suomen aluejory : Huomio osaohjelmien IV (Palvelurakenne ja peruspalvelut) ja VI (Johtaminen ja työhyvinvointi) etenemiseen. Johtaminen ja sen kehittämisen kytkeminen sote-uudistukseen kiinnostaa aluejoryssä. Tuleva rakenteiden muutos ja vaikutus johtamiseen.

30 Kiitos! Lisätietoja: Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi, Puh

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015. Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kristiina Kariniemi-Örmälä Ohjelmapäällikkö Kaste Etelä-Suomi Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen.

9.10.2014. Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. 9.10.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Paraisten kaupungintalo, kokoushuone Ohjaamo. Os. Rantatie 28, 21600 Parainen. Aika: to 11.9 klo 9 15.00 Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 09.00 Seminaarin avaus Marika Leed, viestintäpäällikkö, RAY 09.05 RAY:n avustusstrategiakauden 2012 2015 tavoitteet: terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 27.1.2015 klo 14 16 Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.9.2014 Pois syrjästä -hankkeen koulutussuunnitelma 1(9)

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Lapsen ääni - kehittämisohjelma

Lapsen ääni - kehittämisohjelma Liite 1 hakemukseen valtionavustuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen Lapsen ääni - kehittämisohjelma Suunnitelma Kaste-ohjelman toteuttamiseksi Etelä-Suomessa lasten, nuorten

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot