Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, Pori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori"

Transkriptio

1 MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika klo Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, Pori Paikalla Alpo Komminaho, Eurajoki Anita Paavola, Luvia Anne Vanhatalo, PoSa Arja Santapukki, Parainen Eija Kuokka, Kokemäki Eliisa Mannila, Ksthky Hanna Laine, Akseli Hanna-Leena Markki, Harjavalta, saapui n klo Heli Ruohola,Huittinen Kaisu Korpela, Luvia Katriina Hakanen, SATSHP Kristiina Puolakka, SATSHP Marita Mäenpää, Nakkila (Sanna Rautalammin tilalla) Piia Astila-Ketonen, SATSHP, saapui n klo Riikka Ylitörmänen, PoSa Timo Tolppanen,Akseli Ulla-Pelto-Piri, Ksthky Vuokko Lampinen-Laine, SATSH Mari Niemi, SATSHP, puheenjohtaja Kirsi Harjula, SATSHP, sihteeri 1. Avaus Puheenjohtaja Mari Niemi avasi kokouksen. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. 2. Yleistä hankehallinnoinnista Rahoituspäätös on toimitettu jo etukäteen kuntiin. Rahoituspäätöksen liitteet toimitetaan kuntiin hallinnoijan ohjeiden liitteenä. Hallinnoija ja osakokonaisuudet tekevät sopimuksen hankkeen hallinnoinnista ja organisoinnista. Sopimusluonnos lähetetään kommentoitavaksi kuntiin mahdollisimman pikaisesti. Sopimukset toimitetaan aloitusilmoituksen liitteenä sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallinnoijan ohjeen luonnos lähetetään kuntiin ensi viikon kuluessa kommentoitavaksi. Hankkeen hallinnoinnissa noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston esittämää hallinnointitapaa 2. (STM julkaisuja 2012:18 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset HANKEOPAS, liite 4). Osakokonaisuudet avaavat oman kustannuspaikan, jolle kirjataan kaikki osakokonaisuuden valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset.

2 2(4) Hankkeelle hyväksyttäviä palkkakustannuksia ovat hanketyöntekijöiden palkkakustannukset. Työnjohdollisessa asemassa olevien esimiesten palkat eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia, jos he eivät tee hankkeen toteuttamiseen liittyviä työtehtäviä. Osakokonaisuuksien omien projekti/tukiryhmien jäsenten palkka- tai matkakustannukset eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kaikki hankinlain kilpailutuksen kynnysarvon ylittävät hankinnat ( euroa) pitää etukäteen hyväksyttää Lounais-Suomen aluehallintovirastossa. Kynnysarvon alittavista (< euroa) tehdään ns. kevyt kilpailutus eli markkinoiden kartoitus 3 5 hankinnan tarjoajalta. Suorahankinta ei ole Kaste-hankkeissa hyväksyttävä hankintatapa. Hankintoihin liittyvissä kysymyksissä otetaan yhteyttä hallinnoijaan, joka ottaa tarvittaessa yhteyttä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Koulutuksista ja tapahtumista pitää kerätä osallistujalista, jotka liitetään laskuihin. Kevään 2014 aikana järjestetään hankehenkilöstölle ja hankkeiden talousvastaaville tilaisuus, jossa käydään läpi yksityiskohtaisemmin hallinnoijan ohjeita. Osakokonaisuudet vastaavat itse sellaisista kustannuksista, jotka eivät oikeuta valtionavustukseen. Jos sellaisia kustannuksia on sisältynyt maksatushakemukseen, hallinnoijalla on oikeus laskuttaa ne jälkikäteen kunnista takaisin. Työnohjauskustannukset eivät ole hankkeelle hyväksyttäviä kustannuksia. Osakokonaisuudet nimeävät oman edustajan koko hankkeen ohjausryhmään. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on suunniteltu pidettäväksi maalis-huhtikuussa Viestintä Viestinnässä käytetään pääasiassa Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivuilla olevia hankkeen kotisivuja. Osakokonaisuuksien tulee toimittaa mm. omien tukiryhmien muistiot tallennettavaksi kotisivuille. Projektisihteeri toimittaa ohjeet kotisivujen viestinnästä. Satakunnan sairaanhoitopiirin nettisivut uudistuvat ja uudet kotisivut avautuvat kesän kynnyksellä. Kaste-logoa käytetään kaikessa hankkeeseen liittyvässä viestinnässä. 4. Ksthky Hanketyöntekijä on aloittanut työssään ja on käynyt tutustumassa jäsenkuntiin. Keski-Satakunnan terveydenhuoltokuntayhtymän osakokonaisuudessa on tavoitteena toteuttaa Ikäihmisten palveluiden malli (liite 1), joka sisältää mm. moniammatillisen asiakkaan arviointimallin. Kohderyhmänä ovat eläkkeelle lähiaikoina siirtyneet, 75-vuotiaat ja 80-vuotiaat. 5. Huittinen Hanketyöntekijä on aloittanut työssään. Hankkeen tavoitteena on selvittää keinot miten voidaan paremmin tukea omaishoitajia.

3 3(4) 6. Perusturvakuntayhtymä Akseli Rekrytointiprosessia ei ole vielä aloitettu. 7. Parainen Hanketyöntekijänä toimii Arja Santapukki. Hankkeen tavoitteena on omaisten osallistaminen ja palvelutarpeiden selvittäminen. 8. PoSa Hanketyöntekijänä on aloittamassa fysioterapeutti maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi mm. moniammatillisen arviointiryhmän avulla. 9. SATSHP osakokonaisuus Hankkeen tavoitteita ovat mm. kehittää kuntoutuksen ketjua yhtenäiseksi ja moniammatilliseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Vanhuspsykiatrisen ja geriatrisen osaamisen ja yhteistyöosaamisen lisääminen Omaishoitajien tukeminen Niiden omaishoitajien tukeminen, jotka hoitavat ikääntyneitä kehitysvammaisia lapsia, tukeminen. Satakunnan sairaanhoitopiiri on aloittanut projektipäällikön ja osakokonaisuuden projektisuunnittelijan rekrytoinnin. Haastattelut toteutetaan maaliskuun alussa. Rauman kaupunki harkitsee vielä hankkeeseen osallistumista. Rauman osakokonaisuuteen on budjetoitu euroa. Raumalta odotetaan sitoumusta 28.2 mennessä. Jos Rauman osakokonaisuus ei lähde mukaan hankkeeseen, Satakunnan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus ottaa oman osakokonaisuuden toteuttamiseen Raumalta vapautuva raha. Satakunnan sairaanhoitopiiri vastaa siltä osin myös omarahoitusosuudesta. 10. Verkostoituminen Sosiaali- ja terveysministeriö velvoittaa Kaste-hankkeiden osallistuvan valtakunnalliseen yhteistyöhön mm. verkostotapaamisiin. Verkoistoituminen on yksi projektipäällikkön tärkeistä tehtävistä. THL:stä voi kysyä asiantuntija-apua osakokonaisuuksiin. Yhteydenotot projektisihteeri Kirsi Harjulaan, joka ottaa tarvittaessa yhteyttä THL:ään. 11. Koulutukset Hankkeelle tehdään koulutussuunnitelma, johon liitetään osakokonaisuuksien koulutussuunnitelmat. Hankkeen yleisessä osuudessa on varattu koulutusmäärärahaa osakokonaisuuksien käyttöön. Koulutusmäärärahan käytöstä tiedotetaan myöhemmin.

4 4(4) 12. Arviointi Hankkeelle tehdään arviointisuunnitelma, joka sisältää myös osakokonaisuuksien arviointisuunnitelmat. Projektipäällikkö vastaa koko hankkeen arvioinnin toteutuksesta. Hankkeessa toteutetaan ulkoista ja vertaisarviointia. Kuultiin Alpo Komminaholta LÄNSI 2013 hankkeessa toteutetusta vertaisarvioinnista, josta oli saatu hyviä kokemuksia. Vertaisarviontikokouksiin voi osallistua laajempikin osallistujaryhmä kunnasta. 13. Osallisuus Hankesuunnitelma sisältää asiakaslähtöisen lähestymistavan, jota tulee toteuttaa jokaisessa osakokonaisuudessa. On pohdittava, millä eri tavoin asiakkaan ääni tulee kuulluksi? Erilaisia tapoja voi olla mm. järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntäminen, kokemusasiantuntijoiden käyttö ja asiakasraatien järjestäminen. 14. Yhteistyö Hankkeessa on suunniteltu tehtäväksi yhteistyötä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Projektisihteeri lähettää sähköpostitse osakokonaisuuksille järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöehdotuksia myöhemmin. Oppilaitosyhteistyötä voidaan hyödyntää mm. arvioinnin toteutuksessa. Osakokonaisuuksissa voidaan hyödyntää yliopistoharjoittelijoiden työharjoittelujaksoja. 15. Innokylä THL on kehittänyt Innokylän. Innokylään kuvataan koko hankkeen ja osakokonaisuuksien hankekuvaukset sekä osakokonaisuuksissa syntyneet hyvät käytännöt ja toimintamallit. Innokylä on järjestämässä Innokylä RoadShow-kiertuetta, jossa pääsee tutustumaan Innokylän toimintoihin. Koulutusohjelma on tallennettu hankkeen kotisivuille. Hallinnoija selvittää saadaanko kevään aikana järjestettyä hanketyöntekijöille ns. oma käytännön läheinen Innokylä-ympäristön koulutustilaisuus. 16. Muut asiat Käytiin keskustelua hanketyöntekijöiden palkkatasosta. Hanketyöntekijöiden palkkaus on KVTES:ssä hinnoittelematon. Satakunnan sairaanhoitopiirissä projektisuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on alkaen 2700 euroa ja projektipäällikön kokonaispalkka on enintään 3600 euroa. Hakijan työkokemus voi vaikuttaa palkkaan. Seuraava kokous järjestetään maaliskuun lopussa, kun osakokonaisuuksien hanketyöntekijät on saatu rekrytoitua. LIITTEET Liite 1 Yhteisvoimin kotona ikäihmisten palveluiden malli, Ksthky, JAKELU Paikalla olleet Poissa olleet

5 YHTEISVOIMIN KOTONA - IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN MALLI KSTHKY/ Eliisa Mannila MALLIKAAVIO Konsultaatiot Eläkkeelle lähiaikoina siirtyneet 75-vuotiaat 80-vuotiaat Iäkkään osallistaminen Henkilöstön koulutus Iäkkään turvallisuuden tunne KOTONA SELVIYTYMINEN PARANEE TULOKSENA Kunnille yhteinen seulontakysely ja toimintamalli Iäkkään motivaation herättäminen oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä Henkilökunnalle koulutuksen kautta arviointiosaaminen, verkostoituminen ja aktiivinen työote Iäkkäälle kotona asumista tukeva resepti sekä kokonaisvaltainen kuntoutumissuunnitelma

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Aika 12.1.2015 klo 12.30-13.55. Kaupungintalo, kokoustila Minerva

Aika 12.1.2015 klo 12.30-13.55. Kaupungintalo, kokoustila Minerva SenioriKasteen ohjausryhmä 2/15 Aika 12.1.2015 klo 12.30-13.55 Paikka Kaupungintalo, kokoustila Minerva Videoyhteys Silta IP: 212.50.128.218 Tavoitettavuusnumero: 800169002 (tämä on myös istunnon numero)

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot