Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukiryhmän kokous. Tukiryhmä. Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA. Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 Tukiryhmä Muistio YHTEISVOIMIN KOTONA Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Keski-Satakunnan Terveydenhuollon Kuntayhtymän kehittämisosio Tukiryhmän kokous Aika: ke klo Paikka: KSTHKY:n taloustoimisto, kokoushuone, Myllykatu 10, Harjavalta Paikalla: Marika Halinen, projektipäällikkö, yhteisvoimin kotona Sonja Paavola, palveluohjaaja, Harjavalta Virpi Hannila-Salonen, vs. kotipalveluohjaaja, Eurajoki Katri Einmaa, kotihoidon esimies, Luvia Maria Knuuttila, avopalveluohjaaja, Harjavalta Katja Lehtonen, avopalvelupäällikkö, Kokemäki Tarja Kuvaja, osastonhoitaja, KSH, KSTHKY Marita Mäenpää, vanhustyönohjaaja, Nakkila Sari Rantala, potilastietojärjestelmävastaava, KSTHKY Kaija Joensuu, projektityötekijä, yhteisvoimin kotona, KSTHKY Eliisa Mannila, projektityöntekijä, yhteisvoimin kotona, KSTHKY

2 1. Kokouksen avaus Kaija Joensuu avasi kokouksen, toivotti kaikki tervetulleeksi. Tämän jälkeen pidettiin esittelykierros. 2. Hyvinvointiarviointikotikäyntien kirjaamisesta, Sari Rantala Jos kotikäyntejä on tehty SOTE-yhteistyönä, on mietittävä minne käynti kirjataan, kuka kirjaa ja mille suorituspaikalle. Itse kirjaaminen ei ole ongelma vaan se mihin kyseessä oleva tieto kuuluu. Kirjaamisessa on myös huolehdittava, että terveydenhuollon Kanta-arkistoon ei mene sosiaalipuolen asioita. Sosiaalipuolen Kansa-arkisto on vielä suunnitteluasteella. Jos hyvinvointikäynnin asioita kirjataan kunnan Pegasokseen, on asiakkaalta pyydettävä luovutussuostumus sosiaalipuolen ja terveydenhuollon välille, jotta lääkäri voi nähdä käynnin kirjaukset. Sosiaalityön näkymä näkyy Kanta-arkistossa, mutta on tarkoitettu terveyssosiaalityön kirjauksille. Hyvinvointikäynnin tavoitteena olisi, että käynnillä esille tulleet asiat näkyisivät mahdollisimman monelle. Hankkeen tarkoituksena on palveluketjujen aikaansaaminen, jotta voidaan hoitaa asiakkaan asioita joustavasti. Käynneillä kirjatut asiat palvelisivat esim. kotisairaanhoitoa ja lääkäreitä. Pegasokseen ei saada ilmoitusta, joka ilmoittaisi kaikille asiakastietoja käyttäville, että hyvinvointikäynti on tehty. Pegasoksessa on oma kohtansa palvelutarpeen arviointikäynneille, mutta tilaa kirjoittamiselle ei ole paljon ja kirjaus on vaikeasti löydettävissä. Helsingissä on käytössä Pegasos, jotain asioita saamme kuulla siellä kun menemme opintokäynnille, mutta siellä sosiaali- ja terveystoimi on yhdessä. Pegasos-paikkakunnista voisi olla Ylä-Pohjan kuntayhtymä samankaltainen kuin Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Hyvinvointiarviointikäyntien ohjeistusta täydennetään Jo tehtyä materiaalipankkia tullaan vielä täydentämään erilaisin ohjeistuksin mm. hyvinvointisopimuksen osalta. Hyvinvointiarviointi on laaja ja siihen tullaan saamaan koulutusta talven aikana. 3. Tilannekatsaus, kotihoidon mobiilin toiminnanohjausjärjestelmän kuulumiset (kuntien edustajat kertovat) PM toiminnanohjausjärjestelmää on nyt käytetty juhannuksesta asti, ilman isompia haasteita. Käydään lävitse kuntien ja kuntayhtymän käyttökokemuksia ja mietitään miten käytämme viisaasti mahdollisesti uuden toiminnan myötä tullutta vapautuvaa resurssia. Kokemäki; Kahdessa peräkkäisessä kolmen viikon jaksossa ajokilometri ovat vähentyneet noin 1000 km. Tällä hetkellä kahdeksan työntekijää on vuosilomalla ja vain kuusi vuosiloman tekijää on palkattu tilalle. Tämän lisäksi on työntekijöille pystytty järjestämään satunnaisia palkkavapaita. Viikonlopun työntekijävahvuuteen on voitu lisätä yksi työntekijä. Kotihoidon työntekijöiltä on jännitys hävinnyt mobiilin käytön suhteen. Työntekijät eivät halua enää palata entiseen malliin. Työpäivään varustautuminen on helpompaa, koska mobiilista voidaan jo kotona tarkistaa päivän tulevat käynnit ja työtehtävät (esim. vaatetuksen, ruokailun suunnitteleminen). Työnohjaaja pitää päivystyspuhelinta, joka on koettu hyväksi ratkaisuksi, esim. intervalliosaston työntekijä ja sihteeri saa kotihoidon paremmin kiinni. Joillekin asiakkaille on siirretty lääkkeitä 2

3 toimistolta kotiin. Aiemmin aamuisin tapahtunut ns. huutokauppa asiakkaista on hävinnyt, aamut ovat rauhallisempia ja työntekijät hyväntuulisia. Jo nyt on nähtävissä, että kolmen pitkäaikaisen sijaisen työpanos voidaan kohdentaa muualle. Työntekijätkin ovat myös huomanneet, että työaikaa voidaan käyttää eri tavalla, asiakkaan hyödyksi. Harjavalta; Ennen työntekijät ovat toivoneet seitsemää työntekijää aamuvuoroon, mutta nyt on pärjätty viidelläkin. Iltavuorossa on ollut neljä työntekijää. Työntekijät ovat kiinnostuneita välittömän työajan suuruudesta, vielä on esim. 20 % välittömän työajan osuuksia. Toisten työntekijöiden ajankäytön seuranta on ilmennyt mobiilin myötä. Työstä halutaan suoriutua mahdollisimman nopeasti. Vanhainkodin sairaanhoitaja tekee toiminnanohjausta (muutama työntekijä varalla). Harjavallassa toiminnanohjaajalla on myös päivystyspuhelin. Luvia; toiminta kuulostaa samanlaiselta kuin Kokemäellä ja Harjavallassa, joku on hankkinut jopa henkilökohtaiseksi puhelimekseen samanlaisen puhelimen oppiakseen käyttämään puhelinta paremmin. Mobiili tasaa ja tasapuolistaa. Työntekijät ovat omalta kohdaltaan kiinnostuneita välittömän työajan osuudesta. Pieniä negatiivisia asioita esiintynyt esim. verensokerimittaus laitetaan Luvialla toiminnanohjaajalle, joka kirjaa sen Pegasokseen, tämä viesti näkyy jokaiselle työntekijälle. Jos tiedon laittaa muistilappuna, henkilötunnus näkyy keltaisena joka tarkoittaa esim. vuodeosastolla sitä että asiakas on laitettava eristykseen. Sari selvittää näkyykö kotihoidossa laitettu muistilappu osastolla keltaisena. Eurajoki; Virpi kertoi että työntekijän näkökulmasta katsottuna mobiili on kätevä, josta ei enää luopuisi. Esimiehen näkökulmasta katsottuna käynnit laitetaan edelleen samojen listojen mukaan kuin ennen mobiilia, joten säästöjä ei tule. Töitä tulisi jakaa eri tavalla, ei niin kuin ennen. Ajetuissa kilometreissä ei ole huomattu eroja. Päivystyskännykkä toiminnanohjaajilla ei ole toiminut Eurajoella. Vielä ei osata ottaa koko hyötyä irti mobiilista. Kotisairaanhoito ei ilmeisesti käytä kovin tehokkaasti toiminnanohjausjärjestelmää. KSTHKY; Asenteissa on vielä paljon parantamisen varaa. Osa tilastoi, mutta ei kirjaa mobiilin kautta. Kotisairaanhoitajat kokevat haasteelliseksi sen, että mobiilista ei näe edellisen käynnin tietoja. Kotisairaanhoidossa on kolme toiminnanohjaajaa, ja muiden kuntien töiden jakaminen on hankalaa, koska ei tunneta asiakkaita eikä asuinalueita. Harjavallasta on siirretty toisiin toimipisteisiin tarvittaessa väkeä. Kotisairaanhoidon laskutuksessa on vielä ongelmia (esiintyy vain kuntayhtymässä). Asiaa hoidetaan CGI:n ja potilastietojärjestelmävastaavan kanssa. Kokemäellä toivotaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tiiviimpää yhteistyötä. Kokemäen kotipalvelulla olisi resursseja hoitaa esim. kotisairaanhoidon toiminnanohjaus. Nakkilassa osa työntekijöistä odottaa jo kovasti Pegasos potilastietojärjestelmää sekä PM toiminnanohjausjärjestelmää käyttöön otettavaksi. Tämä tapahtuu mahdollisesti ensi vuonna. Johtavan hoitajan kanssa on keskusteltu siitä, että esimiehet tarvitsevat tukea mm. mobiiliin toiminnanohjaukseen liittyvään toimintakulttuurimuutokseen. Kotihoito 2020 julkaisussa, Tekes, esitetään konkreettisia ratkaisuja kotihoidon tuottavuuden, vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen 3

4 parantamiseksi. Tästä on mahdollisuus järjestää esimiehille ja toiminnanohjaajille koulutusta. Johan Groopilla on voi tulla pitämään luennon asiasta vielä tänä syksynä. Syksyllä voidaan vielä tehdä opintokäynti Huittisiin, jonka jälkeen on hyvä keskustella erilaisista käyttökokemuksista ja toiminnanohjausjärjestelmän tuomista mahdollisuuksista. Pegasos Mukanan käyttöönoton myötä vapautuvan resurssin käytöstä on vielä hyvä keskustella esim. perusturvajohtajien kanssa, miten se tullaan hyödyntämään. Säästetäänkö vai kohdennetaanko resurssia esim. ennalta ehkäiseviin palveluihin tai matalan kynnyksen palveluihin, esim. seniorineuvolatoimintaan tai voimavarahoitajan tehtävään. 4. Opintokäynti Helsinkiin Liitteenä ohjelma ja kuljetus tulee maksamaan 33 / henkilö Opintokäyntiä varten kannattaa tutustua Lupaava kotihoito kirjaan, ainakin kpl neljä. 5. Syksyn koulutukset Tulevista koulutuksista on tehty hintatasotiedustelu Ikäinstituutilta, Sataedulta ja SAMK:lta. Koulutushinnat ovat suunnilleen samaa tasoa. Ikäinstituutin koulutus on melko täydellinen. Ikäinstituutin Tiina Pitkäsen palattua lomalta, pyrimme suunnittelemaan koulutukset kasvotusten mahdollisimman pian. Koulutuskertoja pitää olla ainakin kolme yhtä koulutusta, jotta kaikki kotihoidon henkilökunta saadaan koulutettua. KunnonHoitaja/Voitas-koulutukset aloitetaan niissä kunnissa, jotka eivät ole vielä sitä saaneet. Talven aikana koulutus viedään läpi kuntayhtymän fysioterapeuttien toimesta. Ravitsemuksella on iso merkitys ikäihmisen toimintakykyyn ja kotona pärjäämiseen, siksi kotihoidon henkilökunnalle on hyvä järjestää koulutusta myös ravitsemuksesta. Kaikki koulutukset viedään läpi syksyn kevään 2016 aikana. Kuntien tilaehdotuksia koulutuspäiville: Nakkila; Osuuspankin kerhohuone (70) Harjavalta; Harjavaltasali, Hopearannan lintusali Kokemäki; vanha yhteiskoulu (50), auditorio Eurajoki; valtuustosali, kunnantalon kokoushuoneet, Jokisimpukan Helmisali (25) Luvia; koulun juhlasali (remontissa), Vellamo (työväentalo), Merihelmi (Laitakari), valtuustosali Syksyn jo tiedossa olevista erilaisista koulutuksista jaettu kokouksessa lisätietoa. FCG järjestää Tampereella koulutuksen; Hyvinvointia edistävä kotikäynti hyödyt ja mahdollisuudet. Tukiryhmän mukaan projektityöntekijä voi osallistua ko koulutukseen. Syksyn toimintasuunnitelma; (liite) Hyvinvointisopimusmallissa mainitut asiat tulevat henkilökunnalle koulutusten kautta, projektityöntekijät tekevät varsinaisen toimintamallin. 4

5 Ikäihmisten hyvinvointipäivä järjestetään tiistaina klo Harjavallassa. Messutyyppinen tilaisuus. Osallistaminen hankkeessa on ajateltu että esim. vastuutyöntekijää voitaisiin velvoittaa huomioimaan enemmän asiakkaan osallistamista hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä. 6. Muut asiat Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivään toivotaan osallistuvan taloushallinnon edustajia. Päivän aikana puhutaan maksatushakemusten tekemisestä. Ilmoittautumisesta on huolehdittava käytännön asioiden vuoksi. Projektisihteeri Kirsi Harjula jo lähettänyt maksatushakemusmateriaalia ja siihen kannattaa tutustua enne kokousta. Kirsi Harjulalle voi myös lähettää kysymyksiä etukäteen ja tarvittaessa Kirsi vo tulla kuntaan henkilökohtaiselle opastuskäynnille. Opintokäynti Posaan järjestetään Ilmoittautuminen projektityöntekijöille mennessä. Kankaanpäähän kuljetaan kimppakyydeillä (ohjelma liitteenä) mentorointi-info klo 9 11 kuntayhtymän kokoustila 1. Aihetta alustaa Yhteisvoimin kotona hanke, Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiosta projektityöntekijät Sari Furuholm sekä Niko Vahala. 7. Seuraava kokous pidetään yhdessä perusturvajohtajien kanssa ti klo kokoustila 1 ja tukiryhmä kokoontuu klo kuntayhtymän kokoustila Kokous päättyi klo

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.4.2015 Kaija Joensuu Eliisa Mannila Sisällys 1. TAUSTA... 3 2. TOIMENPITEET... 4 2.1. Juuri

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila

Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila Tarkennettu toimintasuunnitelma Ikäihmisten palveluiden malli Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 31.7.2014 Eliisa Mannila 1. Tarkennetut tavoitteet Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Osallistujat MUISTIO 4/2014 1. Avaus 11.11.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Luukan palvelukeskus (Seniorisali), os. Nivolantie 4, 21250 Masku Aika: pe 17.10 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki,

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu.

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu. 1 (8) VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL- Aika 22.4.2008 klo 8.30-15.30 Paikka Lehtiniemen vanhainkodin juhlasali, osoite: Seiponniementie 7, Keuruu Osallistujat Vanhustyön avopalveluista vastaavat

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Maanantai 1.6.2015 klo 14 16 Paikka Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Paikalla Tuija

Lisätiedot

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12

Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Terveiset He l s i n g i n k a u p u n g i n te r vey s ke s ku k s e n h e n ki l ö s tö l e ht i 3/2012 Eristyshoitoa kehitetään, sivu 12 Organisaatiouudistus, sivut 3 ja 24 Myllypuro avautui, sivu 4

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Tervetuloa Dixin Vantaa-infoon

Tervetuloa Dixin Vantaa-infoon Vantaan kaupungin henkilöstölehti 1 2015 Vantaalaisuus on kaupunkilaisuutta Tervetuloa Dixin Vantaa-infoon Sote-uudistus pähkinänkuoressa Rakennusvalvontaan yhden luukun malli Tule tanssimaan tähtien kanssa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot