Miten parannetaan tutkimuksen tekemisen perusedellytyksiä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten parannetaan tutkimuksen tekemisen perusedellytyksiä?"

Transkriptio

1 Miten turvataan tutkimuksen perusta? Edistyksellinen tiedeliitto ry Tieteiden talo, Helsinki Miten parannetaan tutkimuksen tekemisen perusedellytyksiä? Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto Biolääketieteen laitos Farmakologian ja toksikologian yksikkö

2 Suomen innovaatiojärjestelmän arviointi Keskeiset havainnot Voimavarat ovat suhteellisen hyvät ja tutkijoita tuotetaan runsaasti Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välinen on yhteistyö vilkasta Tutkimusjärjestelmä on sekava ja byrokraattinen Voimavarat hajallaan päällekkäisissä yksiköissä (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset) Yksiköt hajallaan ympäri maata Yliopistot pirstaloituneet liian moniksi ja pieniksi yksiköiksi Opiskelu aloitetaan myöhään, opiskeluajat ovat pitkät Kansainvälisyys on vähäistä Voimavaroihin suhteutettuna tutkimuksen tuottavuus ja laatu ovat alhaisia, suunta alaspäin Evaluation of the Finnish National Innovation System Full Report

3 Suomen Tieteen tila ja taso Tutkimuksen perusedellytykset eivät ole pysyneet kunnossa Eniten tutkijoita asukaslukuun suhteutettuna, mutta Julkaisujen viittaukset laskusuunnassa Tutkimuksen laatu OECD-maiden keskitasoa ja pohjoismaiden heikoin, suunta alaspäin Tieteellisten artikkelien lukumäärä on vähentynyt Tutkijoiden liikkuvuus on vähentynyt Ulkomainen tutkimusrahoitus on vähäistä Suomen Tieteen tila ja taso 2009, Suomen Akatemian julkaisuja 9/09,

4 Suomen innovaatiojärjestelmän arviointi Toimenpide-ehdotukset Yliopistojen tutkimuksen laadun parantaminen Tutkimusjärjestelmän hajanaisuuden ja päällekkäisyyden vähentäminen Yliopistojen kansainvälistäminen Valmistumisen nopeuttaminen Evaluation of the Finnish National Innovation System Full Report

5 Tieteen tekemisen perusedellyksiä (1) Rahoitus Voimavarojen suuntaaminen perustutkimukseen, kaiken tutkimuksen kivijalkaan Yliopistojen perustutkimus vs. yrityslähtöinen kehitystyö Suomen Akatemia vs. Tekes, muut rahoittajat Yliopistoille/tutkijoille kannustimet maailmanluokan tutkimukseen tekemiseen (RAE, viittaukset) Rahoituksen pitkäjänteisyyden lisääminen Rahoitusinstrumenttien määrän vähentäminen > Tutkimus- ja innovaationeuvoston ja uuden hallitusohjelman linjauksiin?

6

7 Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus

8 Julkisen t&k-rahoituksen lisäys organisaatioittain vuosille (vuoden 2011 tasosta) Tutkimus- ja innovaationeuvosto Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus

9 The power of curiosity-driven research The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak How chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase The cycle of interaction between fundamental and applied research is autocatalytic and contributes greatly to the explosive increase in scientific knowledge. If this cycle is broken, through a failure to recognize the importance of basic science, continuation of progress in more applied domains of science, medicine and engineering will be surely limited Nature Medicine 2006;12:

10 Tieteen tekemisen perusedellytyksiä (2) Tutkijaura ja tutkijakoulutus Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen Resurssien allokointi tutkijatohtoreihin ja kokeneisiin tutkijoihin Yliopistot, Suomen Akatemia Toimiva tenure track-järjestelmä Avoin, läpinäkyvä, kannustuva

11 Tohtorintutkinnot Suomessa

12 Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö siirsi Suomen Akatemialle (dnro 108/525/2007): tutkijakoulupaikkoja koskevan päätöksenteon tutkijakoulujärjestelmän kehittämis- ja seurantatehtävät kehitystyön tueksi nimitettiin Akatemian asettama, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva tutkijakoulutukiryhmä, jossa on Akatemian lisäksi OKM:n, yliopistojen, tutkijakoulujen ja elinkeinoelämän edustus (dnro 13/021/2009): jäsenet professori Heikki Ruskoaho, Oulun yliopisto, puheenjohtaja ylijohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia, varapuheenjohtaja vararehtori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö professori Samuel Kaski, Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu, Teknillinen korkeakoulu professori Christina Salmivalli, Psykologian tutkijakoulu, Turun yliopisto asiantuntijat pääjohtaja Marja Makarow, ESF johtaja Erkki Ormala, Nokia johtaja Eero Vuorio, Biokeskus Suomi sihteeri tiedeasiantuntija Eeva Sievi/tiedeasiantuntija Risto Vilkko 8/2010 alkaen, Suomen Akatemia

13 Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen Yliopisto vastaa tutkijakoulutuksesta ja sen kehittämisestä Tutkijakoulujärjestelmä kattaa kaikki tieteenalat Kaikki tohtorikoulutettavat kuuluvat tutkijakouluun Tohtoriohjelmat integroituvat tiiviisti yliopistoon ja ovat kiinteä osa sen tutkimusstrategiaa ja profiilia Tutkijakouluissa on määritelty: Opiskelijoiden valintamenettely ja kriteerit Ohjaus-, seuranta-, arviointi-, palaute- ja oikaisupyyntökäytänteet Läpinäkyvyys, ennakoitavuus, laatu Tohtorikoulutuksen sisältö: Tieteellinen tutkimus Tieteen- ja tutkimusalan opinnot Valmiustaidot Rahoitus

14 Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen Tutkijakoulut koostuvat useista tohtoriohjelmista Yliopiston tohtoriohjelmat Yliopistojen keskinäiset (kansalliset ja kansainväliset) tohtoriohjelmat Yliopiston/yliopistojen ja muiden toimijoiden (tutkimuslaitokset, elinkeinoelämä) keskinäiset tohtoriohjelmat Tohtoriohjelmat ovat monitieteisiä ja kansainvälisiä sekä tukevat sektorien välistä yhteistyötä Vahvat tutkimusympäristöt, kriittinen massa Tutkijalähtöisyys, dynaamisuus, joustavuus Tutkijanuran suunnittelu Yliopistojen voimakas sitoutuminen tohtoriohjelmiin Tohtoriohjelmien seuranta ja arviointi Tutkimusaktiivisuus, laatu Tohtorikoulutettavien ja ohjaajien tuki, tuloksellisuus Monitieteisyys, kansainvälisyys, yhteistyö

15 Tutkimuksen perusedellytykset Ohjaaja(t) ja opiskelijat Amy Heidersbach Graduate student Tohtorinkoulutus perustuu tutkimukseen; itsenäinen tutkimusprojekti Tutkijakoulujärjestelmä luo ohjaamisen edellytykset ja oppimista tukevan ympäristön Tieteenalakohtaiset erot, joustavuus ja autonomia tohtorinkoulutuksen järjestämisessä Deepak Srivastava Professor Li Qian, Ph.D Post-doctoral fellow

16 The Srivastava Lab Gladstone Institute of Cardiovascular Disease Departments of Pediatrics and Biochemistry & Biophysics, UCSF Peter Andersen, Visiting Researcher Will Collins, Visiting Researcher Melissa Evangelista, Visiting Researcher Kathy Ivey, Ph.D., Staff Research Investigator, Director of Gladstone Stem Cell Core Karen Carver-Moore, Senior Research Associate and Lab Manager Kim Cordes, Ph.D., Postdoctoral Fellow Jason Fish, Ph.D., Postdoctoral Fellow David Hassel, Ph.D., Postdoctoral Fellow Masaki Ieda, M.D., Ph.D., Postdoctoral Fellow Li Qian, Ph.D., Postdoctoral Fellow Eva Samal, Ph.D., Postdoctoral Fellow Joseph Shieh, M.D., Ph.D., Postdoctoral Fellow Vasanth Vedantham, M.D., Ph.D., Postdoctoral Fellow Chulan Kwon, Ph.D., Research Scientist Valeria Yartseva, Ph.D., Research Associate Neil Sheehy, Ph.D. Candidate Mark White, Ph.D. candidate Amy Heidersbach, Graduate Student Paul Cheng, MSTP Student Emily Berry, Graduate Student

17 Tieteen tekemisen perusedellytyksiä (3) Keskittyminen ydintehtävien hoitamiseen Creativity in science, as in the arts, cannot be organized. It arises spontanously from individual talents. Well-run laboratories can foster it, but mountains of futile paperwork can kill it Max Perutz, Nobel Prize for Chemistry 1962 Allow time for research RAE2007 Oulu

18 Tutkijoiden siirtäminen laatikosta toiseen Anatomian ja solubiologian laitos (2 professoria) Fysiologian laitos (2 professoria) Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia (3 professoria) Farmakologian ja toksikologian laitos (2 professoria) Lääketieteen tekniikan laitos (1 professori) Biolääketieteen laitos Anatomia ja solubiologia Farmakologia ja toksikologia Fysiologia Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia Lääketieteen tekniikka (12 professoria)

19 Budjettivaroin palkattu henkilökunta, farmakologia ja toksikologia Farmakologian ja toksikologian laitos 1989 (18) Professori Apulaisprofessori Apulaisopettaja Yliassistentti Assistentti Assistentti Assistentti Assistentti Laboraattori Teknikko Mekaanikko Laboratoriohoitaja Laboratoriomestari Laboratoriomestari Laboratoriomestari Laboratorioapulainen Eläintenhoitaja Toimistosihteeri Farmakologian ja toksikologian yksikkö 2009 (11) Professori Professori Yliopistotutkija Yliopistotutkija Laboratoriopäällikkö Laboratorionhoitaja Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari Välinehuoltaja Toimistosihteeri Farmakologian ja toksikologian yksikkö 2011 (9) Professori Professori Yliopistotutkija Yliopistotutkija (7 kk) Tohtorikoulutettava Laboratoriopäällikkö Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari Erikoislaboratoriomestari

20 Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Budjettivarat Täydentävä

21 Tutkimuksen perusedellytykset Ohjaaja(t) ja opiskelijat Amy Heidersbach Graduate student On tyhjää puhetta sanoa yliopiston opettajasta; hän ei ole mikään tiedemies, mutta kykenevä opettaja, sillä ellei ole edellistä, ei hän ole myöskään jälkimmäistä. Oikea akateeminen opettaja voittaa tieteelleen kiinnostuneita ja innostuneita opettajia Deepak Srivastava Professor J.V. Snellman, 1840 Li Qian, Ph.D Post-doctoral fellow

22 Ellei yliopistoissa ole maailmanluokan perustutkimusta, ei tule myöskään innovaatiota Evaluation of the Finnish National Innovation System Full Report,

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta

Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta Kuva Jukka Rapo / Suomen Akatemia. Leena Peltonen-Palotie *16.6.1952 11.3.2010 Leena Peltonen-Palotie eli 57 vuotta (16.6.1952 11.3.2010). Hänen elämäänsä ja uraansa ei voi kutsua tähdenlennoksi, vaan

Lisätiedot

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy.

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy. 1 SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI 4/2008 No 88 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...3 SFY:n 60-vuotisjuhlassa

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä

Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä JULKAISU 2/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Eurooppalainen tutkimus - rakenteita ja esimerkkejä Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka ja tilastotiede Matematiikka ja tilastotiede Työryhmän osallistujat Mikael Lindström, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Jukka Corander, Helsingin yliopisto Sirkka-Liisa Eriksson, Tampereen teknillinen yliopisto Heikki Haario,

Lisätiedot

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen

Kemiauutiset. ChemistryNews. Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiauutiset ChemistryNews KEMIAN LAITOKSEN ALUMNILEHTI 2015 Kemia Suomi -hanke Kemian kansallinen profiloituminen Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutille OPCW-The Hague -palkinto Tutkijakoulut

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI

TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA. Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut. Irma Pasanen TKK kirjasto RAPORTTI 0 TEKNISTIETEELLISEN TIEDON NÄKYVYYDEN MITTAAMINEN: ESISELVITYS MAHDOLLISUUKSISTA Irma Pasanen TKK kirjasto Pirjo Sutela VTT Tietoratkaisut RAPORTTI Huhtikuu 2008 1 Lähdeaineiston valossa ja sen sisältämän

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

TRANSMITTERI EDHF. 1/2008 No 85 25. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org

TRANSMITTERI EDHF. 1/2008 No 85 25. vuosikerta SFY. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti. www.edhf2008.org 1 TRANSMITTERI 1/2008 No 85 25. vuosikerta EDHF Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 2008 SFY www.sfy.fi 5 th International EDHF Symposium Endothelium, Vasoactive Factors and Inflammation June 24-27,

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN?

MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN? MIHIN HUIPPUYLIOPISTOJA TARVITAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti keskiviikkona 30.5.2007 keskustelutilaisuuden "Mihin huippuyliopistoja tarvitaan?".

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella?

Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? JULKAISU 3/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Puolitoista vuotta yliopistouudistuksesta tutkimus ja opetus tällä vaalikaudella? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN JOHDON 1. ICT-KOKOUS, 12.5. 2014

KORKEAKOULUJEN JOHDON 1. ICT-KOKOUS, 12.5. 2014 KORKEAKOULUJEN JOHDON 1. ICT-KOKOUS, 12.5. 2014 Sisältö Kansallinen tieteen ja kulttuurin IT -järjestelmä Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta Kansainvälinen dimensio CSC yhteistyöfoorumi ICT:n keskitetyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot