OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO -Tutkimusta ja innovaatioita ihmisestä teknologiaan

2 Tutkimuksen strategiset tavoitteet Oulun yliopisto on kansainvälisesti merkittävä, vetovoimainen tiedeyliopisto, jolla on omaleimainen, tieteellisesti korkeatasoinen tutkimusprofiili ja jonka tutkimus on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa Tutkimusta toteutetaan luovissa tutkimusympäristöissä, joita ovat monitieteiset keskukset ja verkostot, Suomen Akatemian huippuyksiköt, pohjoismaiset huippuyksiköt ja sisäiset laatuyksiköt Korkeatasoinen tutkimus on perus- ja jatkokoulutuksen perusta Tutkimuksen infrastruktuurit ovat ajanmukaisia ja open access periaatteilla toimivia, ja niistä osa on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä Pohjoisuuden ja ympäristön teemat nivoutuvat laajasti tutkimukseen ja siihen liittyvään koulutukseen Perustutkimuksesta on tiivis jatkumo keskeisten yhteistyöorganisaatioiden tavoitteisiin ja hyödyntämiseen, ja yliopiston tutkimuksen vahvuusalueilla toimii myös yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä organisaatioita Tutkimuksen saavutukset ovat yliopiston henkilöstön, sidosryhmien ja suuren yleisön tiedossa

3 Oulun yliopiston paino- ja kehittämisalat Painoalat Biotieteet ja terveys Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit Informaatio- teknologia Liiketoiminta ja talous Kaivos- ja vuoriala Kehittämisalat Tutkimusperustainen opettajankoulutus Terästutkimus

4 Oulun yliopiston tutkijakoulu Tutkimusrehtori + tutkijakoulutuksen johtajat = tutkijakoulun johtoryhmä Harmonisoidut prosessit Valmiustaito-opinnot Tieteen- ja tutkimusalan opinnot Tieteellinen tutkimus Oulun yliopiston tohtoriohjelmat (5) Johtajat Johtoryhmät K o o r d i n a a t t o r i t Kansalliset tohtoriohjelmat (6) Johtajat Johtoryhmät Kansainväliset tohtoriohjelmat (4) Johtajat Johtoryhmät Kansainväliset maisteriohjelmat (12) Johtajat Johtoryhmät y y y y

5 Rakenteellinen uudistuminen: yhteistyörakenteet ja vuorovaikutus Tieteidenvälinen yhteistyö Oulun yliopiston tutkijakoulu Painoalat: Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit Yliopiston, elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö Strategiset kumppanuudet Kehittämisalat: Kaivos- ja vuoriala Terästutkimus Liiketoiminta ja talous Tutkimusperustainen opettajankoulutus Tutkimusja innovaatiokeskukset Verkostot SHOKit monitieteisyys luovat ympäristöt kansainvälisyys huippuosaaminen profiloituminen

6 Painoalojen ja kehittämisalojen kokonaisrakenne Tieteelliset fokukset, joita tullaan vahvistamaan tavoitteena muodostaa tutkimusryhmien synergiaa hyödyntäviä, kansainvälisesti merkittäviä tutkimusohjelmia 5-10 ryhmää ( hlöä) / fokus vastavoima fragmentaatiolle Tutkimuskeskukset (laajat, monitieteiset) - Biocenter Oulu, InfoTech Oulu ja Thule Tutkimusyksiköt (fokusoidut, hlöä) ja verkostot - Centre for Wireless Communication (CWC) - uusia muodostetaan Tutkijakoulutus ja kansainvälinen maisterikoulutus - näiden rakenteen kehittäminen Infrastruktuurit - paikalliset, kansalliset ja kansainväliset Yhteistyö - Oulu Innovaatioallianssi, tutkimuslaitokset, muut tahot

7 Tutkimuskeskukset ja tutkimusyksiköt - monitieteisiä Oulua profiloivia yksiköitä Northern and Environmental Sciences

8 Painoalojen ja kehittämisalojen kokonaisrakenne Tieteelliset fokukset, joita tullaan vahvistamaan tavoitteena muodostaa tutkimusryhmien synergiaa hyödyntäviä, kansainvälisesti merkittäviä tutkimusohjelmia 5-10 ryhmää ( hlöä) / fokus vastavoima fragmentaatiolle Tutkimuskeskukset (laajat, monitieteiset) - Biocenter Oulu, InfoTech Oulu ja Thule Tutkimusyksiköt (fokusoidut, hlöä) ja verkostot - Centre for Wireless Communication (CWC) - uusia muodostetaan Tutkijakoulutus ja kansainvälinen maisterikoulutus - näiden rakenteen kehittäminen Infrastruktuurit - paikalliset, kansalliset ja kansainväliset Yhteistyö - Oulu Innovaatioallianssi, tutkimuslaitokset, muut tahot

9 Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit -painoala Environment, Natural Resources and Materials Fokukset Yhteistyö Ympäristöön, luonnonvaroihin ja OIA; CEWIC, PrintoCent. SkyPro energiatalouteen liittyvät kysymykset SHOK; Cleen, Metsäklusteri t Mukaan lukien Vuorialan tutkimuksen ja koulutuksen kansallinen vastuu Sektoritutkimuslaitokset (kaikki) Materiaalitieteelliset ilmiöt, aineen NorNet, LyNet ominaisuudet ja käyttäytyminen, katalyytit sekä uusien materiaalien kehittäminen Mukaan lukien Terästutkimuksen kehittäminen Mallintaminen ja laskennallinen tiede Tutkimuskeskukset (laajat, monitieteiset) Thule Tutkimusyksiköt ksiköt (fokusoidut, hlöä) Sodankylän geofysiikan observatorio (valtakunnallinen) Tutkijakoulutus k t ja kv. maisterikoulutus ik t Tohtoriohjelmat Koordinoidut VALUE-tutkijakoulu Arktis-tutkijakoulu tutkijakoulu ja ThuleEdu-ohjelma Materiaalitutkimuksen tutkijakoulu harkinnassa Osallisuudet Inorganic Materials Chemistry Graduate Program Kv. maisteriohjelmat Barents Environmental Engineering Health and Well-being in the Circumpolar Area University of the Arctic tutkija- ja maisterikoulutus

10 Kaivos- ja vuoriala kehittämisalana Fokukset Vuorialan tutkimuksen ja koulutuksen kansallinen vastuu Oulun yliopistolla i ll Tutkimuskeskukset (laajat, monitieteiset) Suomen Vuoriklusterin ympärille tulee muotoutumaan merkittävä kansallinen tutkimusverkosto Tutkimusyksiköt (fokusoidut, n. 100 hlöä) - Oulu Mining School - Vuorialan osaamiskeskus - LuTK (geologia, kemia, fysiikka, biologia, maantiede) ja TTK (prosessi- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, tuotantotalous) vuorialan ja siihen kiinteästi i liittyvien i alojen tutkijoita i Yhteistyö - Kansalliset yhteistyöpartnerit: GTK, työterveyslaitos, Ympäristökeskus, TKK louhintatekniikka, Lapin yliopisto, Pohjoisja Itä-Suomen ammattikorkeakoulut sekä kaivosyhtiöt - Kansainvälinen verkosto: Luulajan teknillinen yliopisto, Krakovassa sijaitseva AGH University of Science and Technology ja TU Freiberg, University of Cape Town, University of Western Australia. - Suomen Vuoriklusteri: Oulun yliopisto, GTK, Kiviteollisuusliitto ry, Kaivannaisteollisuus ry ja Infra ry. Vuorialan teknologiaohjelma. Tutkijakoulutusohjelmat ja kv. maisterikoulutus - Kv. maisterikoulutus Nordic Mining School on yhteistyöhanke Luulajan teknillisen yliopiston kanssa tavoitteena kouluttaa vuorialalle erikoistuneita geologeja ja diplomi-insinöörejä. insinöörejä. Tutkinto voi olla kaksoistutkinto.

11 Tutkimuksen toimenpideohjelma kiteytettynä osaksi toimenpideohjelmaa ja FiDiPro- ohjelma hyödynnetään vahvasti Panostetaan innovaatioallianssiyhteistyöhön ja muuhun strategiseen yhteistyöhön Oulun yliopiston innovaatio- ja Oulun yliopisto määrittelee tutkimuksen paino- ja kehittämisalat sekä tarkentaa niiden sisällöt Pyritään kokonaisuuksien rakentamiseen ja ohjaamiseen Näihin lukeutuu pohjoisuuden ja ympäristön teemoja Yliopisto kohdentaa sekä strategisia että perusresursseja tutkimuksen painoaloille ja kehittämisaloille Rakenne- ja aluekehitysrahoja hyödynnetään strategian mukaisesti Tutkijakoulutusta kehitetään muodostamalla Oulun yliopiston tutkijakoulu, johon lukeutuu paino- ja kehittämisaloihin liittyviä tohtoriohjelmia sekä kansainvälisiä maisteriohjelmia Tutkimusinfrastruktuureja kehitetään valmistellun ohjelman mukaisesti, mukaan lukien pitkäjänteinen resursointi riittävällä tasolla Kansainvälisyyden lisääminen toteutetaan läpileikkaavana tutkijoiden ja opiskelijoiden rekrytoinnissa ja muussa toiminnassa Ulkopuolisen rahoituksen (erityisesti SA, Tekes, SHOK, EU:n puiteohjelmat, ERC, yritysrahoitus) osuutta kasvatetaan lisäämällä hakuaktiivisuutta ja rekrytoimalla kilpailukykyisiä tutkijoita Julkaisutoiminnan laatua ja määrää kehitetään Aktiivinen rekrytointi otetaan tärkeäksi projektipalvelut tukevat tutkimustulosten hyödyntämistä ja projektien toteutusta Rakenteiden ja prosessien kehittäminen

12 Tutkimustoiminnan t i i tuloksellisuuden lli seuranta Seurantakäytäntöjä kehitetään siten, että OPM:n asettamien tavoitteiden toteutumista voidaan seurata reaaliajassa - Tohtorituotanto - Ulkopuolinen rahoitus - Julkaisutoiminta - Kansainvälinen liikkuvuus

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista

OULUN YLIOPISTO. Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO Tulevaisuuden uutta osaamista OULUN YLIOPISTO TULEVAISUUDEN UUTTA OSAAMISTA Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia

Lisätiedot

Oulu Mining School. Seminaari Kuusamo, 24.2.2012. Leena Yliniemi Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi

Oulu Mining School. Seminaari Kuusamo, 24.2.2012. Leena Yliniemi Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi Oulu Mining School vuorialan koulutusta ja tutkimusta Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Seminaari Kuusamo, 24.2.2012 Oulun yliopisto/oulu Mining School www.oulumining.fi Oulun

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Oulun innovaatioallianssin ajankohtaiset kuulumiset

Oulun innovaatioallianssin ajankohtaiset kuulumiset Oulun innovaatioallianssin ajankohtaiset kuulumiset Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän vierailu 31.8.2011 Aarne Kultalahti BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM Oulun Innovaatiokeskittymän strateginen

Lisätiedot

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys.

Esittely. Opetus. Oulun yliopisto. Yhteistyö. ja vuorovaikutus. Kolmen korkeakoulun yliopisto. Biotieteet ja terveys. Esittely Tutkimus Opetus Yhteistyö Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2010 Monitieteistä tutkimusta Biotieteet ja terveys Informaatioteknologia

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Oulun yliopisto on kehittänyt itseään monialaisena ja kansainvälisesti toimivana tiedeyliopistona.

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA

TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA TIIVISTELMÄ YLIOPISTOJEN ICT-KYSELYN TULOKSISTA YLEISET HUOMIOT OKM:n asettama OKM-ICT-2015-hankeryhmä (puheenjohtaja Heikki Mannila) muodostaa kokonaiskuvan ICT-alan koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Käsitelty yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelussa 27.6.2011 Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.6.2011 Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste

Lisätiedot

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi

MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi MMM:n esitys alueellistamisen koordinaatioryhmälle 27.3.2014 Luonnonvarakeskuksen toiminnan alueellinen strategia 2015 2025: Luonnos linjauksiksi Sisältö 1. Toimipaikkaverkoston kehittämisen yleinen tausta...

Lisätiedot

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka

materia Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka materia 4 2011 Tampereen Alihankintamessuilla kävi 16 000 messuvierasta, s. 32 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kaivos Turvallinen ja vastuullinen kullantuottaja

Lisätiedot

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Tässä opetuksen itsearviointiraportissa on soveltuvin osin noudatettu Oulun yliopiston opetuksen

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Biotekniikka 2005. Opetusministeriö. Undervisningsministeriet

Biotekniikka 2005. Opetusministeriö. Undervisningsministeriet Opetusministeriö Tiede Undervisningsministeriet Biotekniikka 2005 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:43 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Undervisningsministeriets

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 1 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2004 2 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 2 2.1.1. Vaasan yliopiston profiili 2 2.1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot