Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet"

Transkriptio

1 Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet, eläintiede ja maitotaloustiede sekä maatalouden bioteknologia. Muista tämän ryhmän tieteenaloista ei ole saatavilla tieteenalakohtaisia tilastoja. Tiedot tieteenaloista yhteensä ja päätieteenaloittain jaoteltuna on esitetty erikseen dokumentissa Tilastot kaikki tieteenalat yhteensä. Tieteenalaluokituksen haasteita ovat mm. se, että metsätieteillä ei ole omaa luokkaa. Luokkien nimeämisessä on myös häilyvyyttä: päätieteenala on maataloustieteet ja metsätieteet, joka sisältää alaluokan maa- ja metsätaloustieteet (sic). Tieteenalaluokitus, jota tässä dokumentissa pääasiassa sovelletaan, tuli voimaan vuonna 27, jolloin luokitukseen tuli muutoksia esimerkiksi maantieteen, ympäristötieteiden ja biotieteiden osalta. Näillä aloilla esimerkiksi vuoden 27 tiedot t&k-menoista eivät välttämättä ole vertailukelpoisia seuraavien vuosien kanssa. Tieteenaloittaista tilastotietoa esitetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista ja niiden rahoituslähteistä. Yliopistojen osalta selvitetään tutkimushenkilöstörakenteen kehitystä. Lisäksi tarkastellaan tohtorintutkintomäärien kehitystä sekä tohtoreiden sijoittumista työelämässä. Tohtoritilastot sisältävät tietoja erikseen myös geotieteistä, elintarviketieteistä ja metsätieteistä. Määritelmät Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastoihin ja aineistoihin. T&k-tilastot perustuvat vuosittain toteutettaviin kyselyihin, joiden avulla koottuihin tietoihin voi sisältyä epätarkkuuksia. Lisäksi tiedontuotannossa hyödynnetään erilaisia hallinnollisia aineistoja. Useasta eri tietolähteestä koostetut tiedot ovat osittain laskennallisia. Tilastotuotantoa ohjaavat OECD:n suositukset ja EU:n säädökset. 1 Korkeakoulusektori = Yliopistot, yliopistolliset sairaalat, ammattikorkeakoulut o Henkilökohtaiset apurahat, jotka eivät kulje yliopistojen tilinpidon kautta, eivät sisälly tilastoihin. Julkinen sektori = Valtion tutkimuslaitokset, muut valtion hallinnonalat sekä yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta. Yritysten t&k-tiedot eivät sisälly tähän tarkasteluun, koska niitä ei voi kerätä tieteenaloittain. Menot nimellisarvoina. Sisältö 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot... 2 Julkiset t&k-menot... 2 Korkeakoulusektorin t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus Yliopistojen tutkimushenkilöstö Tohtorintutkinnot ja tohtoreiden sijoittuminen työelämässä Tohtorintutkintomäärien kehitys Tohtoreiden sijoittuminen toimialoittain Liite: Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus Tilastokeskus 212. Suomen virallinen tilasto: Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu]. Laatuseloste: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 21. Helsinki. Saantitapa: syyskuu

2 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Lähde: Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: tammikuu 212]. Saantitapa: Julkiset t&k-menot Julkiset t&k-menot suorittajasektoreittain ; maantiede ja Yhteensä Korkeakoulusektori Julkinen sektori Maatalous- ja metsätieteet Yhteensä Julkinen sektori Korkeakoulusektori 2

3 Julkiset t&k-menot (korkeakoulusektori ja julkinen sektori yhteensä) tieteenaloittain ; maantiede ja 14 Maatalous- ja metsätieteet Maantiede ja Maa- ja metsätaloustieteet Maatalouden bioteknologia Eläintiede, maitotaloustiede Muut maatalous- ja metsätieteet ,5 milj. ja 21 18,2 milj.. Korkeakoulusektorin t&k-menot tieteenaloittain ; maantiede ja Maantiede ja Maatalous- ja metsätieteet Maa- ja metsätaloustieteet Eläintiede, maitotaloustiede Maatalouden bioteknologia Muut maatalous- ja metsätieteet ,9 milj.. 3

4 Julkisen sektorin t&k-menot tieteenaloittain ; maantiede ja 12 Maatalous- ja metsätieteet Maantiede ja Maa- ja metsätaloustieteet Maatalouden bioteknologia Eläintiede, maitotaloustiede Muut maatalous- ja metsätieteet ,3 milj. ja 21 16,3 milj.. 4

5 Korkeakoulusektorin t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus Korkeakoulusektorin t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus (%-osuudet ja euromäärät, milj. ) tieteenaloittain 27 ja 21. Suomen Akatemia EU-rahoitus Rahastot Muu julkinen* Yritykset 27 (%) Tekes 21 (%) Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) Muu ulkomainen Korkeakoulujen omat varat Suomen Akatemia 27,5 EU-rahoitus 5,5 Rahastot 4,3 Muu julkinen* 4,1 Yritykset 3,4 Tekes 2,3 Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) 1,8 Muu ulkomainen,7 Korkeakoulujen omat varat,5 YHTEENSÄ 5, Maantiede ja Suomen Akatemia Tekes EU-rahoitus Muu julkinen* Rahastot 27 (%) Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) 21 (%) Korkeakoulujen omat varat Muu ulkomainen Yritykset Suomen Akatemia 6,7 Tekes 2,4 EU-rahoitus 2, Muu julkinen* 2, Rahastot,9 Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA),9 Korkeakoulujen omat varat,6 Muu ulkomainen,4 Yritykset,4 YHTEENSÄ 16,3 *Valtion hallinnonalat (pl. OKM:n hallinnonala + Tekes) + kunnat + muu julkinen rahoitus. 5

6 Korkeakoulusektorin t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus (%-osuudet ja euromäärät, milj. ) tieteenaloittain 27 ja 21. Maa- ja metsätaloustieteet Suomen Akatemia EU-rahoitus Muu julkinen* Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) Rahastot 27 (%) Tekes 21 (%) Yritykset Korkeakoulujen omat varat Muu ulkomainen Suomen Akatemia 3,2 EU-rahoitus 3, Muu julkinen* 2, Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) 1,3 Rahastot,8 Tekes,7 Yritykset,5 Korkeakoulujen omat varat,5 Muu ulkomainen,2 YHTEENSÄ 12,2 Eläintiede, maitotaloustiede Suomen Akatemia EU-rahoitus Rahastot Tekes Muu julkinen* 27 (%) Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) 21 (%) Korkeakoulujen omat varat Yritykset Muu ulkomainen Suomen Akatemia,67 EU-rahoitus,42 Rahastot,26 Tekes,22 Muu julkinen*,21 Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA),13 Korkeakoulujen omat varat,11 Yritykset,7 Muu ulkomainen,4 YHTEENSÄ 2,13 Maatalouden bioteknologia Suomen Akatemia Tekes Rahastot EU-rahoitus Muu julkinen* 27 (%) Yritykset 21 (%) Korkeakoulujen omat varat Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA) Muu ulkomainen Suomen Akatemia,67 Tekes,27 Rahastot,26 EU-rahoitus,18 Muu julkinen*,18 Yritykset,13 Korkeakoulujen omat varat,11 Opetus- ja kulttuuriministeriö (pl. SA),9 Muu ulkomainen,4 YHTEENSÄ 1,93 *Valtion hallinnonalat (pl. OKM:n hallinnonala + Tekes) + kunnat + muu julkinen rahoitus. 6

7 Korkeakoulusektorin t&k-menojen rahoituksen kehitys valittujen rahoituslähteiden osalta tieteenaloittain Suomen Akatemia Maantiede ja 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Suomen Akatemia Maa- ja metsätaloustieteet Eläintiede, maitotaloustiede Maatalouden bioteknologia Muut maatalous- ja metsätieteet ja 21,3 milj.. 6 EU-rahoitus 3,5 EU-rahoitus Maantiede ja 2,5 2 1,5 1,5 Maa- ja metsätaloustieteet Eläintiede, maitotaloustiede Maatalouden bioteknologia Muut maatalous- ja metsätieteet ,4 milj.. 7

8 Korkeakoulusektorin t&k-menojen rahoituksen kehitys valittujen rahoituslähteiden osalta tieteenaloittain ,5 Rahastot 1,2 Rahastot 4 3, ,5 2 1,5 1, Maantiede ja,8,6,4, Maa- ja metsätaloustieteet Maatalouden bioteknologia Eläintiede, maitotaloustiede Muut maatalous- ja metsätieteet ,4 milj.. 3 Tekes,9 Tekes 2,5 2 1,5 1, Maantiede ja,8,7,6,5,4,3,2, Maa- ja metsätaloustieteet Maatalouden bioteknologia Eläintiede, maitotaloustiede Muut maatalous- ja metsätieteet ,1 milj.. 8

9 2 Yliopistojen tutkimushenkilöstö Lähde: Tilastokeskus. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tietopalvelusopimuksen aineisto yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoiminta Yliopistojen tutkimushenkilöstörakenteen kehitys (htv) tieteenaloittain htv Avustava henkilöstö 8 Tutkijat* Lehtorit + yliassistentit + assistentit + päätoimiset tuntiopettajat Professorit htv Maantiede ja Avustava henkilöstö Tutkijat* Lehtorit + yliassistentit + assistentit + päätoimiset tuntiopettajat Professorit *Luokka tutkijat sisältää myös tutkijakoulutettavat. 9

10 Yliopistojen tutkimushenkilöstörakenteen kehitys (htv) tieteenaloittain htv 35 Maa- ja metsätaloustieteet (osin puutteellinen) Avustava henkilöstö Tutkijat* Lehtorit + yliassistentit + assistentit + päätoimiset tuntiopettajat Professorit *Luokka tutkijat sisältää myös tutkijakoulutettavat. Huomautukset: Kuvan tiedot eivät sisällä tieteenalaluokkien maatalouden bioteknologia sekä eläintiede, maitotaloustiede tietoja. 1

11 3 Tohtorintutkinnot ja tohtoreiden sijoittuminen työelämässä Lähde: Tilastokeskus 211/212: Suomen Akatemian tilaama erillisaineisto tohtorintutkinnoista (212) ja tohtoreiden sijoittumisesta (211). Tieteenala perustuu Suomen Akatemian laatimaan luokitusavaimeen, jossa tohtorintutkintonimikkeet on sijoitettu tieteenaloille pääosin Tilastokeskuksen vuoden 21 tieteenalaluokituksen mukaan. Tohtorintutkintomäärien kehitys Tohtorintutkintojen lukumäärän kehitys ja naisten osuudet (%) tohtorintutkinnon suorittaneista tieteenaloittain lkm % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % (%) lkm Maantiede, ympäristötiede, geotieteet 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Maantiede (%) Ympäristötiede (%) Geotieteet (%) Ympäristötiede Geotieteet Maantiede % Jatkuu seuraavalla sivulla. 11

12 Tohtorintutkintojen lukumäärän kehitys ja naisten osuudet (%) tohtorintutkinnon suorittaneista tieteenaloittain lkm. Maatalous-, metsä- ja elintarviketieteet 25 1 % 9 % 2 8 % % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Maataloustiede (%) Metsätiede (%) Elintarviketiede (%) Metsätiede Maataloustiede Elintarviketiede % Tohtorintutkinnon suorittaneiden mediaani-iät tieteenaloittain Mediaani -ikä 5, maantiede, ympäristötiede, geotiede Mediaaniikä 5 Maatalous-, metsä- ja elintarviketieteet Maantiede Ympäristötiede Geotieteet Maataloustiede Elintarviketiede Metsätiede

13 Tohtoreiden sijoittuminen toimialoittain Biotieteiden, maantieteen, ympäristötieteen sekä maatalous- ja metsätieteiden alojen tohtoreiden sijoittuminen toimialoittain (TOL 28, %-osuus kaikista työllisistä tohtoreista) yhteensä ja tieteenaloittain vuonna 29., maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Yhteensä 39 % 22 % 7 % 6 % 6 % 2 % 44 % 14 % 7 % 7 % 6 % 23 % Ympäristötiede 36 % 26 % 9 % 4 % 4 % 21 % Metsätiede 33 % 41 % 7 % 6 % 5 % 9 % Geotieteet 26 % 49 % 4 % 5 % 1 % 15 % Maataloustiede 24 % 37 % 1 % 8 % 6 % 14 % Maantiede 54 % 8 % 11 % 3 % 11 % 13 % Elintarviketiede 34 % 13 % 9 % 11 % 7 % 26 % % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Yliopistot Julkisen sektorin tutkimuslaitokset Julkinen hallinto Teollisuus Muu korkea-asteen koulutus ja muu koulutus Muut toimialat* *Muu tutkimus ja kehittäminen + terveys- ja sosiaalipalvelut + ammatillinen, tekninen toiminta + palvelut + luokittelematon. 13

14 Biotieteiden, maantieteen, ympäristötieteen sekä maatalous- ja metsätieteiden alojen tohtoreiden sijoittuminen toimialoittain (TOL 28, kaikkien työllisten tohtoreiden lukumäärät) yhteensä ja tieteenaloittain vuonna 29. Kaikki tohtorit, lkm., maantiede, ja maatalous- ja metsätieteet yhteensä Yliopistot 119 Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 65 Julkinen hallinto 28 Teollisuus 171 Muu korkea-asteen koulutus ja muu koulutus 155 Muut toimialat* 563 Yhteensä 2811 Kaikki tohtorit, lkm. Elintarviketiede Maatalous- Ympäristö- Maantiede tiede Geotieteet Metsätiede tiede Yliopistot Julkisen sektorin tutkimuslaitokset Julkinen hallinto Teollisuus Muu korkea-asteen koulutus ja muu koulutus Muut toimialat* ** Yhteensä *Muu tutkimus ja kehittäminen + terveys- ja sosiaalipalvelut + ammatillinen, tekninen toiminta + palvelut + luokittelematon. **Muille toimialoille työllistyneistä biotieteiden alojen tohtoreista terveys- ja sosiaalipalveluihin sijoittui 112 tohtoria ja muuhun tutkimukseen ja kehittämiseen 95 tohtoria. 14

15 Liite: Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus 27-1 Luonnontieteet Matematiikka Tilastotiede Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Fysiikka Avaruustieteet ja tähtitiede Kemia Maantiede ja Muut luonnontieteet 2 Tekniikka Arkkitehtuuri Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sähkötekniikka, elektroniikka, tietojenkäsittelytekniikka Kone- ja valmistustekniikka Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka Materiaalitekniikka Lääketieteen tekniikka Ympäristötekniikka Ympäristön bioteknologia Teollinen bioteknologia Nanoteknologia Muu tekniikka 3 Lääke- ja terveystieteet Peruslääketieteet Kliiniset lääketieteet Hammaslääketieteet Terveystieteet Liikuntatiede Hoitotiede Farmasia Lääketieteen bioteknologia Muut lääketieteet 4 Maatalous- ja metsätieteet Maa- ja metsätaloustieteet Eläintiede, maitotaloustiede Eläinlääketiede (tilastot esitetään lääke- ja terveystieteiden yhteydessä) Maatalouden bioteknologia Muut maatalous- ja metsätieteet 15

16 5 Yhteiskuntatieteet Kansantaloustiede Liiketaloustiede Oikeustiede Sosiaalitieteet Psykologia Kasvatustieteet Valtio-oppi, hallintotiede Media- ja viestintätieteet Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede Muut yhteiskuntatieteet 6 Humanistiset tieteet Filosofia Kielitieteet, kirjallisuus Taiteiden tutkimus Teologia Historia ja arkeologia Muut humanistiset tieteet Lähde: 16

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään

t i l a s t o j a Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S 2010 t i l a s t o j a 39 Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työelämään Helsingin seudulla ammatillisesta, ammattikorkeakoulutuksesta ja

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) Tampereen yliopisto 29.12.2010 Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2010

Yritystukitilasto 2010 Yritykset 2012 Yritystukitilasto 2010 Yritysten saamat tuet pienenivät Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Arvoisa vastaaja! Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista,

Lisätiedot

Liikenteen tilinpäätöstilasto

Liikenteen tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Liikenteen tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Liikenteen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2011 Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne,

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus

Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus ieteellisen toiminnan tuloksellisuus ieteenaloittainen analyysi Osmo Kivinen & Juha edman 26 Yliopistojen ja tieteenalojen tuloksellisuuden arvioinnit tuntuvat herättävän joillakin tahoilla ärtymystä.

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti

Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 2/2012 Kansallisen ydinenergia-alan osaamistyöryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot