Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa"

Transkriptio

1 LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun alussa. Tiedot perustuvat Thomson Reutersin kansainväliseen Web of Science -julkaisu- ja viittaustietokantaan (WoS) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ilta keräämiin julkaisutietoihin. WoS-tiedoista esitetään kunkin päätieteenalan julkaisumäärän ja viittausindikaattorien kehitys nelivuotiskausittain vuosina 2 22 sekä kohtainen tilanne nelivuotiskautena (WoS- ja OKM-aineistojen luokituksista ja laskentamenetelmistä ks. tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriö 24, julkaisematon raportti) Tutkimuksen vaikuttavuutta osoitetaan viittausindikaattoreilla, jotka ovat viittausindeksi ja Top- indeksi. Viittausindeksillä tarkoitetaan julkaisujen saamien viittausten lukumäärää suhteutettuna alan julkaisujen keskimääräiseen viittausmäärään. Indeksi saa arvon, mikäli julkaisut saavat yhtä paljon viittauksia kuin alalla keskimäärin. Julkaisut ovat tavanomaista vaikuttavampia, mikäli viittausindeksi saa ylittävän arvon, mutta eivät yllä tavanomaiseen vaikuttavuuteen, mikä arvo on pienempi kuin. Top-indeksi kuvaa n asemaa huippujulkaisujen tuotannossa ja lasketaan samalla tavalla kuin viittausindeksi, mutta maailman julkaisujen viitatuimmasta kymmenesosasta. Tuottavuustarkastelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosien 2 22 julkaisuaineistoon. Julkaisuaineistosta esitetään julkaisujen lukumäärän sekä julkaisutuottavuuden vuotuinen keskiarvo. Kustakin tieteenalasta esitetään tiedot jen julkaisujen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin tasoluokituksen julkaisufoorumipisteiden (jufo-pisteiden) volyymitiedot sekä julkaisutuottavuus. Julkaisupisteet perustuvat jen valtionrahoituksen laskennassa käytettyihin julkaisuluokituksiin (Opetusja kulttuuriministeriön asetus jen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetusja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 526/24). Tässä liitteessä on käytetty kolmea julkaisutuottavuuden käsitettä: - julkaisutuottavuus = julkaisut/tekijät - julkaisutuottavuus 2 = jufo-pisteet/tekijät - julkaisutuottavuus 3 = jufo-pisteet/julkaisut. Tärkein julkaisutuottavuuden muoto on julkaisutuottavuus 2, joka yhdistää samaan käsitteeseen sekä julkaisujen määrän että laadun. Muut tuottavuuden muodot täydentävät julkaisutuottavuus 2:tä. Ne tuottavat vertailukelpoisia tuloksia ennen kaikkea yhtenäisten julkaisukäytäntöjen muodostavien tieteenalojen sisällä. Julkaisujen määrät, jufo-pisteet ja tekijät on ositettu n ja tieteenalan mukaan. Tekijöillä tarkoitetaan julkaisuissa ilmoitettuja kirjoittajia. Kukin kirjoittaja esiintyy lle kuuluvien julkaisujen tekijänä vain kerran.

2 2 Liite jakautuu kahteen kokonaisuuteen. Luvussa 2 vedetään tiiviisti yhteen koko sektorin tutkimuksen vaikuttavuus ja tuottavuus. Luvussa kolme vaikuttavuutta ja tuottavuutta tarkastellaan päätieteenaloittain. 2 Yliopistotutkimuksen vaikuttavuus ja tuottavuus: yhteenveto 2. Vaikuttavuus Yliopistojen WoS-julkaisujen yhteenlaskettu lukumäärä oli 8 4 nelivuotiskautena luvun alussa julkaisumäärä oli runsas 4 julkaisua. Viittausindeksin arvo on,8 ja se on palannut 2-luvun puolivälin notkahduksen jälkeen tarkasteluajanjakson alun tasolle. Top- indeksin kehitys on noudatellut viittausindeksin tasoa ja sen muutosta (kuvio WoS ). Kuvio WoS Huolimatta nousevista viittausindikaattoriluvuista Suomen sijoitukset OECD-maiden keskinäisessä vertailussa ovat vuosien varrella hiukan heikentyneet. 2-luvun alussa Suomen viittausindeksin arvot oikeuttivat 9. sijaan ja Top-indeksin arvot. sijaan. 2-luvun alussa sijoitukset ovat vastaavasti 4 ja 5. Suomen ohi ovat viittausindeksivertailussa ajaneet Australia, Irlanti, Norja ja Saksa ja Top-indeksivertailussa myös Itävalta (kuvio WoS 2).

3 3 Suomen sijoitus OECD-maiden viittaus- ja Top-indeksivertailussa vuosina Sijoitus Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS 2 Päätieteenaloittain tarkasteltuna tutkimuksen suurimmat tieteenalat ovat luonnontiede sekä lääke- ja terveystieteet. Niiden suhteellinen osuus on kuitenkin laskenut 2-luvulla. Osuuttaan ovat lisänneet tekniikka, yhteiskuntatieteet sekä humanistiset tieteet ja taiteet (kuvio WoS 3). 4 Päätieteenalojen osuudet sektorin WoS-julkaisuista 2-22, % Osuus WoS-julkaisuista, % Luonnontieteet Bio- ja ympäristötieteet Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Maatalous- ja metsätieteet Yhteiskuntatieteet Humanistiset tieteet ja taiteet Kuvio WoS Päätieteenala

4 4 Korkeimmat viittausindeksin arvon saavat maatalous- ja metsätieteet (,25) ja bio- ja ympäristötieteet,4 (kuvio WoS 4). Maatalous- ja metsätieteiden viittausindeksi on kuitenkin laskusuunnassa, kun taas biotieteiden sekä yhteiskuntatieteiden suunta on nouseva.,4 Yliopistosektorin julkaisumäärältään suurimpien tieteenalojen viittausindeksi 2-22,3,2 Viittausindeksi,,9, Luonnontieteet Bio- ja ympäristötieteet Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Maatalous- ja metsätieteet Yhteiskuntatieteet Kuvio WoS 4 Kuvio WoS 5

5 5 Yliopistoittain eniten WoS-julkaisuja tuottavat Helsingin, Aalto- ja Turun. Viittaus- ja Top-indeksillä parhaiten pärjää Svenska handelshögskolan, mutta korkeita arvoja saavat myös Aalto-, Helsingin ja Jyväskylän (kuvio WoS 5). 2.2 Tuottavuus Yliopistot tuottivat vuosina 2 22 vuodessa keskimäärin 37 julkaisua, jotka keräsivät 5 4 jufo-pistettä. Julkaisuja oli tekemässä 9 8 henkilöä. Julkaisutuottavuus (julkaisut/tekijät) oli,9 julkaisua kirjoittajaa kohti, julkaisutuottavuus 2 (jufo-pisteet/tekijät) 2,6 jufo-pistettä kirjoittajaa kohti. Yksi julkaisu keräsi keskimäärin,4 jufo-pistettä (taulukko OKM ). Eniten julkaisuja t tuottavat yhteiskuntatieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Näillä tieteenaloilla on myös suurin määrä kirjoittajia. Suurimmat jufo-pistemäärät tulevat kuitenkin luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Julkaisutuottavuus on korkein yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä, julkaisutuottavuus 2 luonnontieteissä, julkaisutuottavuus 3 luonnontieteissä sekä lääke- ja terveystieteissä. Erot eivät kuitenkaan kuvasta todellisia tuottavuuseroja, sillä niihin vaikuttavat paitsi tieteenalojen julkaisukäytännöt myös jufo-pisteiden laskentakaava. Tieteenala Julkaisuja Jufo-pisteitä Tekijöitä Julkaisuja / Jufo-pisteitä / Jufo-pisteitä / tekijöitä tekijöitä julkaisuja Luonnontieteet ,6 2,9,8 Bip- ja ympäristötieteet ,5 2,5,7 Tekniikka ,5,9,3 Lääke- ja terveystieteet ,6 2,7,7 Maatalous- ja metsätieteet 9 2 5,7 2,2,3 Yhteiskuntatieteet ,3 2,6, Humanistitse tieteet , 2,8,9 Yhteensä ,9 2,6,4 Taulukko OKM. Julkaisut, jufo-pisteet ja tekijät päätieteenaloittain, vuosien 2 22 keskiarvo Yliopistokohtaisessa tarkastelussa korkeimmat julkaisutuottavuus :n (julkaisut/tekijät) ja julkaisutuottavuus 2:n arvot (jufo-pisteet/tekijät) saavat Svenska handelshögskolan, Tampereen, Itä-Suomen, Åbo Akademi, Helsingin, Lapin sekä Vaasan (kuvio OKM 2). Sen sijaan jufo-pisteiden määrä julkaisua kohti ovat samaa luokkaa kaikissa issa. Laskelmassa ei ole otettu huomioon, että julkaisujen ja julkaisupisteiden määrään vaikuttaa n tieteenalarakenne. Julkaisukäytännöt ja julkaisufoorumiluokkien muodostaminen vaihtelevat tieteenaloittain. Mikäli nämä otetaan huomioon, Lapin n ja Vaasan n julkaistuottavuusluvut ovat taulukossa 2 esitettyä korkeammat. Muilta osin jen järjestys on muuttumaton. Monialaissa tieteenalapainotusten muuttaminen vaikuttaa julkaisufoorumi-pisteiden määrään vain vähän. Koska tieteenalojen vaikutus on suhteellisen pieni, on tarkastelut ilman tieteenalakorjausta.

6 6 Yliopisto Julkaisuja Jufo-pisteitä Tekijöitä Julkaisuja/ Jufo-pisteitä/ Jufo-pisteitä/ tekijöitä tekijöitä Julkaisuja Aalto ,6 2,3,5 Helsingin ,9 2,7,4 Itä-Suomen ,9 3,,5 Jyväskylän ,9 2,5,4 Lappeenrannan teknillinen ,8 2,4,4 Lapin ,9 2,7,9 Oulun ,6 2,3,4 Svenska handelshögskolan ,3 3,4,5 Taide ,5,4,6 Tampereen ,4 3,2,3 Tampereen teknillinen ,5 2,,3 Turun ,9 2,6,4 Vaasan ,6 2,7, Åbo akademi , 2,8,3 Yhteensä ,9 2,6,4 Taulukko OKM 2. Julkaisut, jufo-pisteet ja tekijät ittain, vuosien 2 22 keskiarvo 3 Vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain Luonnontieteet Luonnontieteiden WoS-julkaisuja nelivuotisjaksolla oli 5 4. Julkaisumäärä lisääntyi 2-luvun alkuun verrattuna viidenneksellä (kuvio WoS Luonnon ). Alan viittausindeksi (,6) ylittää maailmantason ja Top-indeksi (,) on keskitasoa. Eniten luonnontieteiden julkaisuja tuottavat Helsingin ja Aalto-. Ne ja Jyväskylän saavat korkeimmat viittausindeksin ja samalla maailmantason selvästi ylittävän arvon (kuvio WoS Luonnon 2). 6 Luonnontieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 5,4 4,2 3,5,5,4,,3,,2,3,,3,5,6,7,6,,3,, 2,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Luonnon,4

7 7 4 2 Luonnontieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , Julkaisumäärä ,7,,22,4,93,8,82,23,7,55,97,99,83,98,6,3,87,7,,85,5,,5, Viittausindikaattorit Kuvio WoS Luonnon 2 Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t julkaisivat vuosina 2 22 keskimäärin 63 julkaisua vuodessa. Suurimmat luonnontieteen julkaisijat ovat Helsingin ja Aalto-. Eniten jufo-pisteitä tekijää kohti tuottaa Lappeenrannan teknillinen (kuvio OKM Luonnon ) Luonnontieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,78 2,,8,6 2,34,4 8 6,5,,8,2,5,95,3,89,5,4,96,83,8,68,87,86,,,95,83,2,,8,6 4,4 2,2 Aalto HY ISYO JY LTY OY SHH TaY TTY TY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Luonnon Bio- ja ympäristötieteet Bio- ja ympäristötieteiden WoS-julkaisuja oli 3 2 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä lisääntyi 2-luvun alkuun verrattuna kuudenneksella (kuvio WoS Bio- ja ympäristö). Alan viittausindeksi (,4) ylittää maailmantason ja Top-indeksi (,3) on keskitasoa. Eniten bio- ja ympäristötieteiden WoS-julkaisuja tuottavat Helsingin ja Turun. Helsingin saa korkean viittausindeksin arvon (,26). Useimpien muiden jen viittausindeksin arvo on maailmantason tuntumassa tai hiukan yli (kuvio WoS Bio- ja ympäristö 2).

8 8 33 Biotieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 32 3, ,2,,98,95,95,97,94,94,7,2,9,9,9,,94,4,3,2, , ,4 Kuvio WoS Bio- ja ympäristö Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi 6 Biotieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 4 2,5 Julkaisumäärä 8 6 4,,93,26,7,5,97,3,78,9,86,66,5,7,4,95,96,79,,5 Viittausindikaattorit 2 Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Oulun Tampereen teknillinen Tampereen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Bio- ja ympäristö 2 Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat bio- ja ympäristötieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 2 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin ja Turun. Julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on samaa luokkaa kaikissa suurimmissa issa (kuvio OKM Bio- ja ympäristö ).

9 9 4 Bio- ja ympäristötieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain 2,5 2 2,3 2, 8,39,5 6 4,3,2,3,9,8,85,,87,5,7,3,,99,87,,5, 2,5 HY ISYO JY LTY LY OY TaY TY ÅA, Kuvio OKM Bio- ja ympäristö Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja Tekniikka Tekniikan WoS-julkaisuja oli 2 3 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä lisääntyi 2- luvun alkuun verrattuna runsaalla puolella (kuvio WoS Tekniikka ). Alan viittausindeksi (,4) ja Top-indeksi (,2) ovat maailman keskitasoa. Eniten tekniikan julkaisuja tuottavat Aalto ja Tampereen teknillinen. Maailmantason viittausindeksin arvon saavat Aalto, Helsingin, Jyväskylän Ja Åbo Akademi (kuvio WoS Tekniikka 2). 25 Tekniikka, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 2,4 5,8,4,7,9,8,,7,4,6,4,2,6,2,4,,4,4,5,2,6,2,8 5, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Tekniikka,4

10 9 Tekniikka, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , Julkaisumäärä ,7,6,54,3,8,8,78,66,92,92,94,9,79,66,4,2,5,,5 Viittausindikaattorit Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Lappeenrannan teknillinen Oulun Tampereen teknillinen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Tekniikka 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat tekniikassa vuosina 2 22 keskimäärin 4 4 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Aalto- ja Tampereen teknillinen. Suurimpien julkaisijoiden korkein julkaisutuottavuus (jufopisteitä/tekijä) on Aalto-ssa ja Åbo Akademissa (kuvio OKM Tekniikka ). 2 Tekniikan julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,2,5,34,88,45,4,94,89,85,85,4,98,9,86,96,78,77,74,26,5,4,2,,8 8,6 6 4,4 2,2 Aalto HY ISYO JY LTY OY TTY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Tekniikka Lääke- ja terveystieteet Lääke- ja terveystieteen WoS-julkaisuja oli 3 9 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä pysyi 2-luvun alkuun verrattuna ennallaan (kuvio WoS Lääke- ja terveys ). Alan viittausindeksi (,8) ja Top-indeksi (,) ovat hyvää maailmanluokkaa. Eniten lääke- ja terveystieteiden julkaisuja tuottaa Helsingin. Maailmantason viittausindeksin arvoon yltävät selvästi Helsingin, Itä-Suomen ja Turun (kuvio WoS Lääke- ja terveys 2).

11 45 Lääke- ja terveystieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 4 35, ,2,,,7,5,5,5,5,,2,8,9,6,4,,,,,,8,2 5,8 5, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi,4 Kuvio WoS Lääke ja terveys Lääke- ja terveystieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 2 Julkaisumäärä 8 6 4,9,8,25,9,2,4,85,68,,9,5,,7,,89,62,5,,5 Viittausindikaattorit 2 Aalto- Helsingin Itä-Suomen Jyväskylän Oulun Tampereen Turun Åbo Akademi, Kuvio WoS Lääke ja terveys 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat lääke- ja terveystieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 6 9 julkaisua vuodessa. Suurin julkaisija on Helsingin. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Itä-Suomen lla ja Tampereen lla (kuvio OKM Lääke- ja terveys ).

12 2 3 Lääke- ja terveystieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,8 25,54,6,4 2 5,,9,6,6,89,89,88,87,5,7,,3,8,2,,8,6 5,4,2 HY ISYO JY OY TaY TY ÅA, Kuvio OKM Lääke- ja terveys Maatalous- ja metsätieteet Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja Maatalous- ja metsätieteiden WoS-julkaisuja oli 66 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on kasvanut 2-luvun alusta viidenneksen (kuvio WoS Maa- ja metsä ). Alan viittausindeksi (,25) ja Top-indeksi (,43) ovat korkeata maailmanluokkaa. Helsingin n ja Itä-Suomen n viittausindeksin ja Top--indeksin arvot ylittävät selvästi maailmantason (kuvio WoS Maa- ja metsä ). Maatalous- ja metsätieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain 7 6,37,44,43,5,48,43,49,52,48,43,6,4 5,34,33,3,32,27,24,28,3,27,25, ,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi,4 Kuvio WoS Maa ja metsä

13 3 Maatalous- ja metsätieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 35,57 Julkaisumäärä ,34,4,,5, Viittausindikaattorit 5,5 5 Helsingin Itä-Suomen, Kuvio WoS Maa ja metsä 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat maatalous- ja metsätieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 9 julkaisua vuodessa. Suurin julkaisija on Helsingin. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Itä-Suomen lla (kuvio OKM Maa- ja metsä ). 8 7 Maatalous- ja metsätieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain,69,8,6 6 5,25,4,2 4 3,96,9,76,,8,6 2,4,4,2 HY ISYO OY Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Maa ja metsä Yhteiskuntatieteet Yhteiskuntatieteiden WoS-julkaisuja oli runsas 2 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on 2,5-kertaistunut 2-luvun alusta (kuvio WoS Yhteiskunta ). Alan viittausindeksin ja Top- indeksin arvot jäävät alle maailmantason. Eniten julkaisuja tuottavat Helsingin, Aalto, Jyväskylän ja Turun. Korkeimmat viittaus- ja Top-indeksin arvot saa Svenska handelshögskolan (WoS Yhteiskunta 2).

14 4 25 Yhteiskuntatieteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain,6 2,4 5,2 5,89,87,88,87,85,85,77,78,85,86,87,74,74,77,9,8,93,94,84,82,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Yhteiskunta,4 Yhteiskuntatieteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 5,63,5 Julkaisumäärä 4 3 2,6,6,83,64,62,94,89,8,5,7,42,82,59,8,8,9,8,,5 Viittausindikaattorit,26, Kuvio WoS Yhteiskunta 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat yhteiskuntatieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 9 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin, Tampereen ja Turun. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Svenska handelshögskolanilla ja Åbo Akademilla (kuvio OKM Yhteiskunta ).

15 5 3 Yhteiskuntatieteen julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,2,76,,,7,98,94,97,85,84,7,88,89,8,35,3,6,99,3,94,,97,5,9,2,,4,2,,8,6,4 5,2 Aalto HY ISYO JY LTY LY OY SHH TaY TTY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM yhteiskunta Humanistiset tieteet Humanististen tieteiden WoS-julkaisuja oli liki 6 nelivuotisjaksolla Julkaisumäärä on yli kaksinkertaistunut 2-luvun alusta (kuvio WoS Humanistiset ). Alan viittausindeksi (,38) ja Top-indeksi (,48) ylittävät reilusti maailmantason. Eniten julkaisuja tuottaa Helsingin. Erittäin korkeat viittaus- ja Top-indeksin arvot saa Jyväskylän (3,8 ja 3,8), mutta myös Helsingin n arvot ovat korkeaa luokkaa (kuvio WoS Humanistiset 2). Humanistiset tieteet ja taiteet, sektorin WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit nelivuotiskausittain 7,56,6 6,4,44,48, ,89,87,9,83,9,9,6,4,3,,22,7,32,7,26,38,2,8, Julkaisumäärät Viittausindeksi Top-indeksi Kuvio WoS Humanistiset,4

16 6 Humanistiset tieteet ja taiteet, WoS-julkaisumäärät ja viittausindikaattorit kaudella , 25 3,8 3,5 Julkaisumäärä 2 5,32 3,8 3, 2,5 2,,5 Viittausindikaattorit 5,8,6,,5 Helsingin Jyväskylän Turun,33, Kuvio WoS Humanistiset 2 Julkaisumäärä Viittausindeksi Top-indeksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuaineiston mukaan t tuottivat yhteiskuntatieteissä vuosina 2 22 keskimäärin 6 5 julkaisua vuodessa. Suurimmat julkaisijat ovat Helsingin, Jyväskylän ja Turun. Korkein julkaisutuottavuus (jufo-pisteitä/tekijä) on Jyväskylän lla (kuvio OKM Humanistiset ). 3 Humanististen tieteiden julkaisumäärät sekä skaalatut jufo-pisteitä / tekijöitä ja jufo-pisteitä / julkaisuja ittain, ,7,2,2,2,8,7,7,57,67,65,86,84,6,52,,,84,77,8,2,6,,2,,8,6,4 5,2 Aalto HY ISYO JY LY OY TaiY TaY TY VY ÅA Julkaisuja Jufo-pisteitä / tekijöitä Jufo-pisteitä / julkaisuja, Kuvio OKM Humanistiset

17 7 3 Yliopistokohtaisessa palautteessa käytetystä tieteellinen vaikuttavuuden ja tuottavuuden terminologiasta Tutkimuksen kansainvälistä vaikuttavuutta mitataan viittausindeksillä maailman keskitaso saavutetaan, kun viittausindeksi on, Suomen sektorin keskitaso saavutetaan, kun viittausindeksi on,8 huomattavasti yli maailman keskitason ollaan, kun,2 Parasta tutkimusta mitataan Top-indeksillä parhaan tutkimuksen maailman keskitaso saavutetaan, kun Top-indeksi on, huomattavasti yli maailman keskitaso saavutetaan, kun Top-indeksi =,2 Kärkiala on tieteenala, jonka joko vaikuttavuusindeksi tai Top-indeksi on,2 ja toinenkin indeksi aivan lähituntumassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti.

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. 1 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. OKM:n profiiliryhmän raportti. OKM:n profiiliryhmä 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Aineisto ja luokitukset 2.1 OKM-julkaisuaineisto 2.2 WoS-aineisto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Asemointitilastot 2016; Yhteinen osio katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tilikauden

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet

Tieteen tila 2014: Bio- ja ympäristötieteet Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Bio- ja ympäristötieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta

Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta Suomen Akatemia 24.10.2014 Tieteen tila 2014 Usein kysytyt kysymykset bibliometriikasta www.aka.fi/tieteentila 1 Sisällys Aineisto... 3 Miten hyvin Web of Science -pohjainen aineisto kattaa eri alojen

Lisätiedot

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset

Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Tieteen tila 2014 Havainnot ja suositukset Heikki Mannila 24.10.2014 1 Sisältö Tavoitteet Aineistot ja huomautuksia niihin Havaintoja Suositukset 2 Tavoitteet Materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana

Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Julkaisufoorumi tutkimustoiminnan laadun kannustajana Rehtori Matti Manninen Yliopistojen rahoitusmalli uudistuu oletteko valmiit? OKM:n, TSV:n ja UNIFI:n seminaari Helsinki 17.2.2014 Tausta Julkaisut

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet

Tieteen tila 2014: Luonnontieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Luonnontieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tekniikka

Tieteen tila 2014: Tekniikka Suomen Akatemia 28.1.214 Tieteen tila 214: Tekniikka Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016

Heikki Mannila Suomen Akatemia SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN TILA 2016 Heikki Mannila Suomen Akatemia 14.3.2017 1 Tieteen tila selvitysten tavoitteet ja aineistot Tuottaa materiaalia, joka Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä Vahvistaa tiedepolitiikan

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki tutkimusjohtaja: Erkki Kaukonen vastuulliset tutkijat:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet

Tieteen tila 2014: Yhteiskuntatieteet Suomen Akatemia 24.1.214 : Yhteiskuntatieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 1 Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 Työryhmä Finnish Council of University Rectors Matti Uusitupa, puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa

Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Bibliometriikan hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 11.3.2013 Johdon tuki -yksikkö 1 Miksi, mihin ja miten Akatemia käyttää bibliometrisiä indikaattoreita? Akatemian

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN LIITE 2 KATSAUS YLIOPISTOJEN TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN Yliopistojen taloutta on tarkasteltu aikajaksolla 2011 2013 kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen avulla. Lisäinformaatiota

Lisätiedot

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10.

Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. Sitaatioindeksityöryhmän raportti Yliopistojen tutkimusvararehtoreiden ja opetusja kulttuuriministeriön tapaaminen 29.10. 2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tieteenalaluokitus Lausunnot ehdotuksesta

Lisätiedot

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan

Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun alussa kansainvälisten viiteaineistojen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:17 WoS vai Scopus? Suomalaisen tutkimuksen tila 2010-luvun

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Maatalous- ja metsätieteet

Tieteen tila 2014: Maatalous- ja metsätieteet : Maatalous- ja metsätieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus

Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus Opetus ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raportti Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisuja 215:5 Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia

Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tieteenala- ja sitaatioindeksityöryhmien tuloksia Tutkimuksen tietohallinto tutkijan tukena -seminaari 16.3.2010, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33)

Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla Hanna-Mari Puuska & Marita Miettinen (Opm julkaisuja 2008:33) Opm sektoritutkimustapaaminen 04.12.2008 Erkki Kaukonen, TaSTI Tutkimusteemat Tieteenalan julkaisuprofiilin

Lisätiedot

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset

Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset Julkaisutietojen kerääminen yliopistoista pilottiprojektin tulokset JURE I -työryhmän raportti Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Aineistot... 3 2.1 Yliopistojen aineistot... 3 2.2 Thomson Reutersin Web

Lisätiedot

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa

Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Korkeakoulujen profiloituminen ja vahvuusalueet ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Taustaa ja huomioita yliopistojen vastauksista Heikki Mannila 15.10.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan

Lisätiedot

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi

Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Julkaisufoorumin tausta, tavoitteet ja päivitysarviointi Kansleri Ilkka Niiniluoto Julkaisufoorumi-seminaari Helsinki 2.2.2015 TAVOITTEET Julkaisufoorumi on tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA

Julkaisufoorumi -hanke. Pirjo Markkola / HELA Julkaisufoorumi -hanke Pirjo Markkola / HELA 8.12.2010 Julkaisufoorumi-hanke Tavoite: - laatuluokitus kaikkien tieteenalojen ulkomaisille ja kotimaisille julkaisukanaville (tieteelliset lehdet ja kustantamot)

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Lääke- ja terveystieteet

Tieteen tila 2014: Lääke- ja terveystieteet Suomen Akatemia 27.1.214 Tieteen tila 214: Lääke- ja terveystieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisestä vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset

Tieteen tila 2014: Tutkimuslaitokset : Tutkimuslaitokset Tutkimushenkilöstö, tutkimusrahoitus ja bibliometrisin menetelmin mitattu tieteellinen vaikuttavuus www.aka.fi/tieteentila Sisällys -hanke... 2 Bibliometriset analyysit... 2 Tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys Focus Master Oy Yliopisto professorin työnantajana -selvitys 2016 Focus Master Oy 3.10.2016 Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä Ajankohta kesäkuu 2016 Kohderyhmä yliopistojen palveluksessa olevat liiton jäsenet 533

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Yliopistot

Tieteen tila 2014: Yliopistot Suomen Akatemia 24.1.214 Tieteen tila 214: Yliopistot Yliopistokohtaiset tilastot opetus- ja tutkimushenkilo sto sta, rahoituksesta ja bibliometrisin menetelmin mitatusta tieteellisesta vaikuttavuudesta

Lisätiedot

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ

JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ JULKAISUT VAIKUTTAMISEN VÄLINEENÄ Artikkelit avoimiksi - teemana rinnakkaistallentaminen Jyväskylän yliopisto 3.2.2011 Pirjo Sutela Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 HS 28.12.2010 3 TIETEELLISEN JULKAISEMISEN

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen

Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen. Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Osaamiskeskittymät rakenteiden uudistaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Vaasa 10.12.2015 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Korkea-asteen koulutuksen suorittaneet väestöstä 2014 Lähde:

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa OSA 1. OPISKELIJAT JA

Lisätiedot

Yliopistojen rahoitusmalli

Yliopistojen rahoitusmalli Yliopistojen rahoitusmalli 2017-2020 5.6.2015 Yliopistojen rahoitusmallin tarkistus 2017 alkaen OKM asetti 12.11.2014. työryhmän yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2017 alkaen. Työn määräaika

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA

YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA 17.11.2015 YLIOPISTOJEN TUTKIMUSTA KOSKEVIA TILASTOJA Sisällys Tausta ja aineistojen rajoitukset... 2 1. Yliopistokohtaiset yhteenvedot... 3 2. Professorikunta tieteenaloittain... 17 3. Tieteen osa-alueet,

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli

Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Julkaisufoorumi ja yliopistojen rahoitusmalli Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriö Julkaisufoorumi-seminaari 2.2.2015 Rahoitusmalli ja julkaisut rahoitusmallia on kehitetty jatkuvasti ja ajan myötä

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa

Liite 1. Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Liite 1 Suomalaisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä Thomson Reutersin julkaisu- ja viittausaineistojen valossa Olli Poropudas Yrjö Leino Janne Pölönen Sitaatioindeksityöryhmä JURE-projekti Certain data

Lisätiedot

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj

JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ. Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj JULKAISUFOORUMI TIEDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 22.5.2012 Ilkka Niiniluoto TSV, JuFo-ohjausryhmän pj LAATU TIETEESSÄ tiedeyhteisö: yliopistot, tutkimuslaitokset, tieteelliset

Lisätiedot

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi

ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi ICT-alan tutkimus ja koulutus Suomessa joitakin yleiskommentteja tilaisuuden aluksi Heikki Mannila 26.3.2014 1 OKM-ICT: Mistä on kyse ja mitä halutaan saada aikaan? ICT-alan kehityksen seuranta ja kehittämistarpeiden

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

Yhteenveto ja suositukset

Yhteenveto ja suositukset Yhteenveto ja suositukset Heikki Mannila Suomen Akatemia 19.12.2016 1 Tieteen tila selvitysten tavoitteet ja aineistot Tuottaa materiaalia, joka Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Asemointitilastot 2016; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä yliopistoittain 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2016 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen

Lisätiedot

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA

Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Laatukoulutus 22.05.2007 TUTKIMUKSEN LAADUN MITTAREISTA Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola Miten tutkimuksen laatua mitataan? Tutkimuksen arvioinnissa käytettyjä mittareita Opetusministeriön

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa

Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Kohti tieteenalojen tasa-arvoa Olli Poropudas ja Janne Pölönen Tieteellisten julkaisujen painoarvoa yliopistojen rahoitusmallissa on lisätty. Vuodesta 2015 alkaen julkaisut-rahoitustekijän perusteella

Lisätiedot

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka

Web of Science, Scopus ja Tutka. Matti Rajahonka Web of Science, Scopus ja Tutka Matti Rajahonka 15.5.2014 Julkaisutietoja Tutkaan Voiko julkaisutietoja poimia jostain? Ei kannata tehdä kaksinkertaista työtä. Suomalaisten tieteellisten lehtien artikkelit:

Lisätiedot

Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2011

Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 2011 Yliopistojen tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuonna 211 Yhteenveto yliopistoilta kerätyistä julkaisutiedoista Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 213:4

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista

KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista KOHTI NÄYTTÖPERUSTAISTA YLIOPISTO JA TIEDEPOLITIIKKAA RUSEn ehdotukset ja näkemykset yliopistojen rahoitusmallin kehittämissuunnista OSMO KIVINEN JUHA HEDMAN RESEARCH UNIT FOR THE SOCIOLOGY OF EDUCATION

Lisätiedot

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk

TuKKK Turku. Kasv.tdk Rauma Lääk.tdk Mat-l.tdk Oik.tdk Turun yliiston iskelijoiden muissa yliistoissa suorittamat JOO-innot (laskutetut innot) Vuosina 1999-2005 innot on laskutettu intoviikkoina. Tilastossa tdk- tai yo-kohtaiset kokonaissummat on muutettu

Lisätiedot

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin

Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Julkaisut ja tutkimuksen arviointi - katsaus OKM:n vireillä oleviin hankkeisiin Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi -seminaari 9.11.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Tiedepolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä

Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä. 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Opiskelijapalautteen mahdollisuudet koulutuksen laadun kehittämisessä 17.2.2014 Olli Silvén, Kandipalaute -työryhmä Kandipalaute: mitä se on? Suomalainen opiskelijapalautekysely CHE Quest:in pohjalta Varsinaisia

Lisätiedot

Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua

Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua 1 Julkaistu ewertissä 26.01.2011 Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus kauppatieteessä- turkulaiskeskustelua Osmo Kivinen ja Juha Hedman Julkaisimme äskettäin tuoreimman tuloksellisuusanalyysimme Kohti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia

Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa. Maija Miettinen, Suomen Akatemia Julkaisuanalyysit Suomen Akatemian arvioinneissa Maija Miettinen, Suomen Akatemia 1.4.2010 Bibliometriikan ja julkaisuanalyysien hyödyntäminen Suomen Akatemiassa Missä käytetään Kansainväliset arvioitsijat/panelistit

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta

Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Kohti korkeakoulujen vahvempaa vaikuttavuutta Vastuullinen ja vaikuttava Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus -seminaari 15.4.2015 Ylijohtaja Tapio Kosunen = yliopisto tai ammattikorkeakoulu kampus

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso Finlandia-talo Paavo Löppönen

Suomen tieteen tila ja taso Finlandia-talo Paavo Löppönen 1 10.11.2009 Suomen tieteen tila ja taso 2009 Finlandia-talo 10.11.2009 Paavo Löppönen 2 10.11.2009 Tavoitteet Analysoida Suomen tieteellisen tutkimuksen ja tutkimusjärjestelmän kehitystä eurooppalaisessa

Lisätiedot

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli

Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Kirjaston rooli tutkimuksen arvioinnissa: asiantuntijapaneeli Anne Lehto moderaattori, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN:n) bibliometriikkakoulutus, Hanken 12.3.2012 1 Yliopisto Arvioinnin nimi

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari

Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari Ajankohtaista tutkimuspolitiikasta 10.11.2015 Liike-seminaari Eeva Kaunismaa Opetusneuvos 2 Strateginen painopiste: Osaaminen ja koulutus 3 Kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisterihanke

Kansallinen julkaisurekisterihanke Kansallinen julkaisurekisterihanke Tutkimus vapaaksi verkkoon! -seminaari 25.1.2011, Helsinki Opetusneuvos Olli Poropudas Käynnistys: TiedeKOTA-työryhmä 2007-2008 tehtävänä kehittää KOTA-tietokannan tutkimusosiota:

Lisätiedot

Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi

Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi Tutkija tiedon kokoajana taustaa viitelistojen laadintaan Tutkijat verkoilla-kurssi Maria Forsman, johtava tietoasiantuntija Helsingin yliopiston kirjasto 1 Tieteellinen julkaiseminen Tutkimustulosten

Lisätiedot

www.skr.fi www.saatiopalvelu.fi T&K menot (www.research.fi) 2006 yht. 5761 milj. euroa yritykset 4108 milj. julk. sektori 574 milj. korkeakoulusektori (ml. AMK:t) 1079 milj. T&K menot valtion talousarviossa

Lisätiedot