Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu"

Transkriptio

1 Tutkimuspolitiikan käytännöt ja välineet Viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Advansis Oy Janne Lehenkari, Advansis Oy Tarmo Lemola, Advansis Oy Terhi Tuominen, Helsingin yliopisto 1

2 Lähtökohdat Suomen tieteen tila ja taso 2009: Suomalainen tutkimus- ja koulutusjärjestelmä ei kaikilta osin niin hyvässä tilassa kuin mitä sen on odotettu olevan eikä tieteen taso kehittynyt odotetulla tavalla Mitattaessa tieteellisen tutkimuksen tasoa monet pienet eurooppalaiset maat ovat saavuttaneet Suomen tason ja monin osin ohittaneet Suomen Tiedepolitiikan kehittämiseksi tarve saada vertailutietoa eri maiden tutkimusjärjestelmistä tiedepoliittisia toimenpiteistä ja niiden yhteyksistä tieteellisen tutkimuksen laadun kehittymiseen Selvityksen kohteena viisi vertailumaata: Tanska 2

3 Maavertailuun valittuja ulottuvuuksia Tärkeimmät ja vaikuttavimmat tiedepoliittiset linjaukset , joilla voidaan olettaa olleen merkitystä tutkimuksen laatuun Keskeiset instrumentit ja linjaukset, joilla Suomen Akatemiaa vastaavat rahoitusorganisaatiot pyrkivät tieteellisen laadun kohottamiseen Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen suhteellinen merkitys tiedepolitiikassa ja rahoituksessa Temaattisen (esim. ohjelmat) vs. vapaan tutkimusrahoituksen sekä kilpaillun vs. ei-kilpaillun tutkimusrahoituksen rooli ja merkitys Julkaisutoiminnan mittareiden huomioiminen tutkimusrahoituksessa Tutkimusryhmien rakenne Kansallinen tutkimusyhteistyö Kansainvälistyminen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö Tutkimusinfrastruktuuripolitiikka Muut tutkimusympäristön laatuun ja houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet 3

4 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot % BKT:sta 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Tanska Suomi 0 Lähde: Eurostat, OECD 4

5 Korkeakoulusektorin t&k-toiminta % BKT:sta 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Tanska Suomi 0,1 0 Lähde: Eurostat, OECD 5

6 Julkisen t&k-rahoituksen jakautuminen eri sosio-ekonomisille pääaloille 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tanska Suomi Puolustus Taloudellinen kehittäminen Terveys ja ympäristö Suuntamaaton Yleinen yliopistorahoitus (GUF) Muu (Lähde: OECD) 6

7 Ulkomaalaisten osuus tieteen ja teknologian henkilöstöstä Tanska Suomi (Lähde: Eurostat, HRSTO) 7

8 Tiedepoliittisia linjauksia joilla voidaan olettaa olleen merkitystä tutkimuksen laatuun Tanska Koko 2000-luvun jatkuneet yliopistoreformit, jotka ovat lisänneet Tanskan yliopistojen autonomiaa, tulosvastuullisuutta, arviointitoimintaa ja yksiköiden kokoa Kilpaillun rahoituksen osuuden kasvaminen 36 %:sta 44 %:iin ( ) Tohtoriopiskelijoiden sisäänoton yli kaksinkertaistaminen 2000-luvun jälkipuoliskolla Irlannin tiedesäätiön (SFI) perustaminen ja sitä kautta suunnattu merkittävä kilpailtu kansallinen rahoitus erityisesti ICT- ja bioalojen tutkimukseen Korkeakouluissa tehtävää tutkimusta tukevan ohjelman (PRTLI) perustaminen ja sitä kautta suunnattu kansallinen rahoitus tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen Kahden tutkimusneuvoston perustaminen nuorten tutkijoiden tukemiseksi Yliopistojen säännöllinen tutkimuksen laadunarviointi, jota on toteutettu ulkopuolisena arviointina 6 vuoden välein ja itsearviointina 3 vuoden välein 1990-alusta lähtien Tutkijanuran eri vaiheisiin kohdistuvat rahoitusvälineet, joissa tutkimuksen laatu ja innovatiivisuus on huomioitu Kansallisesti toimivat tutkijakoulut, jotka osaltaan lisänneet tohtorintutkintojen määrää Vuodesta 2003 voimassa ollut uusi yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitusrakenne, missä suoritusperustaisen rahoituksen merkitys on kasvanut Tutkimus- ja innovaatiorahasto mahdollistanut vakaan ja pitkäaikaisen rahoituksen tutkimushankkeille, huippuyksiköille ja EU:n tutkimusohjelmiin osallistumiselle Korkeakoulujen laatureformi, jonka kautta on yhtenäistetty korkeakoulujärjestelmää Uusi yliopistolaki lisännyt liittovaltion rahoitukseen kilpailullisuutta kantoniyliopistoille Uudet organisaatiot, kuten yliopistokomitea SUC ja yliopistorehtoreiden komitea CRUS, ovat lisänneet tiedepolitiikan koordinaatiota n Tiedesäätiön (SNSF) aseman vahvistaminen sekä innovaatioiden kehittämiskeskuksen (CTI) autonomian lisääminen A d v a n s i s

9 Keskeiset instrumentit, joilla Suomen Akatemiaa vastaavat rahoitusorganisaatiot pyrkivät tieteellisen laadun kohottamiseen Tanska Tanskan Riippumattoman tutkimuksen neuvoston kilpailtu rahoitus ( 173,4 milj. 2009) Tanskan Tutkimussäätiön huippuyksikkörahoitus ( 42,1 milj.2008) Irlannin tiedesäätiön (SFI) käyttämät pääinstrumentit ovat: Eri välineet perustutkimuksen tukemiseksi bioteknologia, ICT- ja energia-aloilla Research Frontiers -ohjelma, joka tukee perustutkimusta luonnontieteissä Strategic Research Clusters ja Centres for Science, Engineering and Technology -instrumentit Kahden tutkimuksen toimikunnan rahoitus tohtori- ja post doc -opiskelijoille Hollannin Tiedeneuvoston NWO:n Innovational Research Incentives Scheme -rahoitus ( 150 milj. vuodessa), jolla tuetaan lahjakkaita tutkijoita kolmessa eri uravaiheessa n Tutkimusneuvoston (RCN) merkittävimmät rahoitusinstrumentit ovat: Laajat tutkimusohjelmat, joiden kesto voi olla jopa 10 vuotta Institutionaalinen rahoitus mm. tutkimuksen huppuyksiköille ja tutkimusorganisaatioille Projektirahoitus tutkijalähtöisille hankkeille maksimissaan neljäksi vuodeksi Rahoitus verkostoitumista tukeville toimenpiteille n Tiedesäätiö (SNSF) tukee perustutkimusta kaikilla aloilla, minkä lisäksi se tukee soveltavaa tutkimusta, nuoria tutkijoita sekä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Pääasialliset temaattiset rahoitusinstrumentit ovat kansalliset tutkimusohjelmat (NRP) sekä kansalliset tutkimuksen osaamiskeskukset (NCCR), jotka tukevat tutkimusinfrastruktuurin kehitystä strategisesti tärkeiksi katsotuilla aloilla. A d v a n s i s

10 Arvioituja tiedepolitiikan vahvuuksia vertailumaissa Tanska Julkisen tutkimusrahoituksen yleinen kasvu Lisääntynyt vertailu ja arviointi, joka kohdistuu yliopistojen suorituskykyyn kansainvälisesti Siirtyminen kilpailuun perustuvaa rahoitusta suosivaan rahoitusjärjestelmään Kansallisen tutkimusrahoituksen kasvu, joka on mahdollistanut kilpailukykyisten tutkimusryhmien luomisen Tuki tohtoriopiskelijoille ja nuorille post-doc-tutkijoille Parantunut fyysinen tutkimusympäristö, mikä on pitkälti seurausta PRTLI-ohjelmasta Valtava kehitys tutkimusympäristöjen tasossa lisännyt kansanvälistä houkuttelevuutta Tutkimuksen arviointikäytäntöjen kehittäminen kiinteäksi osaksi tutkimuspolitiikkaa Tutkijanuraan liittyvät avustukset Tutkijakoulujärjestelmän kehittäminen Keskittyminen tieteellisiin tuloksiin ja julkaisuihin tiedepolitiikan ja rahoituksen mittareina Tutkimuksen huippuyksikköjen perustaminen Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö ja tutkimustulosten kansainvälinen julkaiseminen Julkisen tutkimusrahoituksen korkea taso ja rahoituksen suuntautuminen pääosin akateemiseen tutkimukseen Yliopistojen kasvaneet paineet toimia kilpailukykyisesti kansainvälisellä tasolla. Yliopistojen sisäisen hallinnon vahvistaminen sekä arviointimenettelyjen kehittyminen A d v a n s i s

11 Keskeisiä huomioita Suomen näkökulmasta Ei yhteneväisiä tekijöitä, jotka selittäisivät eron tieteellisen tutkimuksen laadussa ja tuloksissa eri maissa Eri vertailumaissa yksittäisiä muutoksia, jotka voidaan nähdä vahvuuksina (joskaan ei yksiselitteisesti) suhteessa Suomeen: Vaikuttava strategisen tason tutkimuspolitiikka (Tanska, ) Tieteellisen tutkimuksen perusresurssit Tutkimuksen perusrahoituksen suhteellisesti suurempi painotus Tieteellisen toiminnan kansainvälisyys (erityisesti ) Panostukset tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen (Tanska, ) Tutkijanurarakenteen kehittäminen ja tuki nuorille tutkijoille (erityisesti ) Tutkimuksen laadun arviointi yliopistotasolla (, ) Tutkijoiden palkkauksen taso 12

12 Kiitos! 13

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Euroopan unionin tutkimus ja Amerikan varjo

Euroopan unionin tutkimus ja Amerikan varjo Ä uroopan unionin tutkimus ja merikan varjo Jussi Nuorteva uroopan unionin tiedepolitiikan keskeisenä tavoitteena on parantaa eurooppalaisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn kansainvälistä kilpailukykyä

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla

Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla Finnish Science Policy in International Comparison -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:14 Antti Pelkonen, Tuula Teräväinen,

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen,

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2 Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Kahden raskaan sodan uuvuttamassa Suomessa

Kahden raskaan sodan uuvuttamassa Suomessa Tutkimus ja opetus Puoli vuosisataa lääketieteen tutkimusta Suomessa Lauri Saxén Päättynyt vuosisata, etenkin sen jälkimmäinen puolisko, oli tieteiden ennen kaikkea luonnontieteiden huiman kehityksen ja

Lisätiedot

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin

Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin painotuksiin Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI) Tampereen yliopisto 29.12.2010 Näkemyksiä ja ehdotuksia yliopistojen laskennallisen perusrahoituksen tutkimusta ja tutkijankoulutusta koskeviin

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6

SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1 SISÄLLYS Arviointiprosessi...4 Yliopistokeskuksen synty, kehittyminen ja nykytilanne. 4 ITSEARVIOINTIVASTAUKSET...6 1. Yliopistokeskuksen toimintaympäristö..6 1.1. Arvioikaa yliopistokeskuksenne toimintaa

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot