Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t)."

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen toiminnan jäsentämiseksi. Matriisiin on tällä hetkellä luotu viisi saraketta, joiden mukaisesti yksittäisiä toimintoja kuvataan: Toiminto/Tavoite: Ensimmäinen sarake on tarkoitettu toiminnon nimeämistä, toiminnon lyhyttä kuvausta sekä toiminnan tavoitteen kirjaamista varten. Laitoksen toimintojen laatua varmistetaan tietyillä menettelytavoilla ja toiminnoissa onnistumista voidaan mahdollisesti myös mitata määrällisin mittarein. Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). Yhteistyötahot ja -kumppanit: Jokaisen toiminnon kohdalla pohditaan myös ne muut tahot, joita kyseinen toiminto koskee (esim. opiskelijat, opettajat, henkilökunta, hallintopalvelut jne.). Laadunilmaisimet/Tuotokset/Raportit: Laadunilmaisimella tarkoitetaan esim. sanallista kuvausta siitä, mitä laadulla tarkoitetaan kunkin toiminnon kohdalla. Laatua/onnistumista voidaan mitata mahdollisesti myös määrällisin mittarein, jotka kirjataan tähän kohtaan matriisissa. Lisäksi kirjataan ne raportit ym. tuotokset, joita syntyy toiminnon aikana/tuloksena. Ohjaavat säädökset, dokumentit: Viimeiseen sarakkeeseen kuvataan toimintoa ohjaavia säädöksiä, dokumentteja, ym., joita seurataan tai noudatetaan kussakin toiminnossa.

2 TOIMINTO/ TAVOITE (laatua parantava tavoite) Tieteelliset julkaisut YHTEISTYÖTAHOT / -KUMPPANIT SIDOSRYHMÄT LAADUNILMAISIMET TUOTOKSET RAPORTIT (Miten laatu ilmaistaan? Millä mittareilla onnistumista mitataan? Mitä raportteja, tuotoksia syntyy?) OHJAAVAT SÄÄDÖKSET, DOKUMENTIT Julkaisujen määrä ( kpl/v) on noussut 90-luvun loppupuolen tasosta (75 89kpl/v). Kansainvälisissä sarjoissa julkaistujen artikkeleiden lisäksi laitos tuottaa vuosittain muuta artikkelia (mm. monografioita, kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita, kotimaisissa tieteellisissä sarjoissa julkaistuja artikkeleita sekä kokousabstrakteja), joiden tieteellinen vaikuttavuuden arviointi on vaikeampaa. Laitoksen opettajat ja tutkijat, väitöskirjojen ohjaajat, jatkoopiskelijat Yhteistyökumppanit Julkaisujen määrä: alkuperäiset + muut. Pyydettyjen review-artikkeleiden määrä. Julkaisufoorumina käytettyjen sarjojen IFarvot ja niiden kehitys, yksittäisten tutkijoiden ja artikkeleiden sitaatiotiedot, "PNAS, Nature & Science -tason" julkaisut. Ongelmat: IF- ja sitaatiovertailu usein ongelmallista, analyysi vaatii suuren työpanoksen. - IF-arvot: Vuonna 2005 biologit julkaisivat sarjoissa joiden IFarvo oli keskimäärin 2,02. Tämä tulee suhteuttaa siihen, että monien biologian alan sarjojen IF-arvo on matalampi kuin vaikkapa biokemian alalla. Esimerkiksi maailman 20 johtavan ekologisen sarjan IF-keskiarvo 5,01. Tavoite: Biologian laitoksen tuottamat alkuperäistutkimukset julkaistaan korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa.

3 Julkaisujen painoarvoon (mitattuna sarjan julkaisufoorumin näkyvyydellä) kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Ulkopuolinen rahoitus Ulkopuolinen rahoitus on nykyään välttämätöntä jopa perustoimintojen kannalta. Biologian laitoksen rahoituksesta huomattava osa on kilpailtua, ulkopuolista rahaa. Koko laitoksen tasolla menestys rahoituksen hankinnassa on ollut hyvä. Tutkimusryhmien vetäjät Yhteistyökumppanit TUPA Suomen Akatemialta saatu rahoitus EU-rahoitus Säätiöiden rahoitus SA:n hakuohje Säätiöiden hakuohjeet EU:n Framework - ohjeet Tavoite: Hyvä menestyminen ennen kaikkea Suomen Akatemian määrärahojen haussa, ml. huippuyksikköhaut. Osallistuminen ja menestyminen EU:n puiteohjelmien hauissa. Yhteistyö tutkimuksessa Laitoksen kansallinen tutkimusyhteistyö perustuu ensisijaisesti eri yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitoksissa toimivien tutkimusprojektien väliseen yhteistyöhön. Kansainvälinen yhteistyö on laajaa ja yhteistyötahoja on suuri määrä ja kaikista maanosista Yhteistyötahojen määrä Kansainvälinen vs. kansallinen yhteistyö Yhteisjulkaisut Yhteiset seminaarit Kaksoistutkinnot Vierailut TUPA:n yhteistyösopimusohjeet?

4 Tavoite: Laitoksen kaikilla tutkimusryhmillä on toimivia yhteistyösuhteita koti- ja ulkomaisiin tutkijaryhmiin ja tutkijoihin. Professoreiden ja muun tutkimushenkilökunnan rekrytointi Hakijoiden määrä kohtuullisen hyvä. Rekrytoitu 3 (suomalaista) professoria ulkomaisista yliopistoista. Perustettu yhteisprofessuureja (SYKE, METLA). Maantieteellinen sijainti vaikuttaa. Keskiasteen viroissa erittäin päteviä hakijoita kaikkialta Suomesta. Johtoryhmä, oppiaineiden vastuuprofessorit Tiedekunta Hakijoiden määrä ja pätevyys Tavoite: Post doc -tutkijaksi hakeutuminen/tutkijoiden rekrytoiminen Laitoksella on suuri joukko tutkimusryhmiä, jotka ovat varsin itsenäisiä ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa, jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa ja tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Onnistumisesta kertoo: - post doc -tutkijoiden määrä laitoksella - omien tohtoreiden sijoittuminen post doc tutkijoiksi - post doc -kausien keskipituus. Biologian laitoksella post doc - vaihe on tutkijan oman ja hänen tutkimusryhmänsä aktiivisuuden varassa. Suoritettu post doc -kausi on selkeä meriitti biologian laitoksen täyttäessä

5 yliassistentin ja lehtorin virkoja. Laitoksen post doc tutkijoiden rekrytointi/ sijoittuminen jakaantuu kahteen osaan: 1) Laitokselta valmistuneiden tohtoreiden sijoittuminen post doc - tutkijaksi muualle. Toisesta yliopistosta, usein ulkomailta rahoituksineen haettu post doc -paikka on yleisin tapa suorittaa post doc -vaihe. Voi tapahtua myös SA:n tutkijatohtori-apurahan turvin. 2) Post doc -tutkijoiden rekrytointi biologian laitokselle/tutkimusryhmiin: Tutkijat tai ryhmät hakevat SA:n tutkijatohtorin apurahoja. Yleisillä SA:n apurahoilla palkatut post docit enimmäkseen ulkomaalaisia tohtoreita. Laitoksella ei juurikaan mahdollisuuksia tukea rekrytointia tai vaikuttaa rekrytointiin. Tavoite:

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Työryhmän osallistujat Reijo Lahti, Turun yliopisto (puheenjohtaja) Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto Pekka Hänninen, Turun yliopisto Kari Keinänen,

Lisätiedot

Valtio-oppi, hallintotiede

Valtio-oppi, hallintotiede Valtio-oppi, hallintotiede Työryhmän osallistujat Liisa Laakso, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Tuomas Forsberg, Tampereen yliopisto Hannu Nurmi, Turun yliopisto Kari Palonen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat

Taloustieteet. Työryhmän osallistujat Taloustieteet Työryhmän osallistujat Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto (puheenjohtaja) Barbro Back, Åbo Akademi Jarna Heinonen, Turun kauppakorkeakoulu Ari Hyytinen, Jyväskylän kauppakorkeakoulu Juha-Pekka

Lisätiedot

Kliiniset lääketieteet

Kliiniset lääketieteet Kliiniset lääketieteet Työryhmän osallistujat Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja) Mikael Knip, Helsingin yliopisto Markku Laakso, Itä-Suomen yliopisto Tapani Rönnemaa, Turun yliopisto Kaija

Lisätiedot

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle

A. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristön muutosten merkitys tieteenalalle Kasvatustieteet Työryhmän osallistujat Leena Syrjälä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja) Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORION LAATUKÄSIKIRJA SODANKYLÄN GEOFYSIIKAN OBSERVATORIO 99600 SODANKYLÄ 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 SGO:n perustehtävät... 4 3 SGO:n

Lisätiedot

Kansantaloustieteen alan kehittämisprojektin ehdotus korkeakouluneuvostolle alan koulutuksen järjestämisestä maassamme

Kansantaloustieteen alan kehittämisprojektin ehdotus korkeakouluneuvostolle alan koulutuksen järjestämisestä maassamme Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 1/1994 Katsauksiaja keskustelua Kansantaloustieteen alan kehittämisprojektin ehdotus korkeakouluneuvostolle alan koulutuksen järjestämisestä maassamme KYÖSTI

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Kokemuksia auditointiin valmistautumisesta sekä auditointiin liittyviä odotuksia ja toiveita

Kokemuksia auditointiin valmistautumisesta sekä auditointiin liittyviä odotuksia ja toiveita Kokemuksia auditointiin valmistautumisesta sekä auditointiin liittyviä odotuksia ja toiveita Toiminnanohjauksen kehittämistyötä biologian laitoksella Yksiköt Biologian laitos muodostettiin v. 1995 Eläintiede

Lisätiedot

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN MALLI (TKM) OULUN YLIOPISTON LAATUKÄSIKIRJA www.oulu.fi/laatutyo/laatukasikirja.pdf Oulun yliopistossa laatu tarkoittaa kokonaisuuden tasolla tarkoituksenmukaista ja hyvin tehtyä

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi Suomen Akatemia 24.10.2014 Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuosina 2010 2013 tehdyistä professorien rekrytoinneista Taulukot ja kuvat 24.10.2014 www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Käsitelty yhteistoimintalain mukaisessa neuvottelussa 27.6.2011 Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 28.6.2011 Jyväskylän yliopisto HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkiste

Lisätiedot

Psykologia. Työryhmän osallistujat

Psykologia. Työryhmän osallistujat Psykologia Työryhmän osallistujat Katariina Salmela-Aro, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Kimmo Alho, Helsingin yliopisto Jari Hietanen, Tampereen yliopisto Matti Laine, Åbo Akademi Mikael Leiman, Itä-Suomen

Lisätiedot

TIETEEN TILA YHTEENVETO

TIETEEN TILA YHTEENVETO TIETEEN TILA 2014 YHTEENVETO Toimittaneet: Anu Nuutinen ja Annamaija Lehvo, Suomen Akatemia Bibliometrinen laskenta: Yrjö Leino, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Taitto: Recommended Finland Oy 2014 Paino:

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet Työryhmän osallistujat Erkki Oja, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja) Ralph-Johan Back, Åbo Akademi Petteri Kaski, Aalto-yliopisto Samuel Kaski, Aalto-yliopisto/Helsingin

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007

Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu. Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Pohjoisen hyvinvoinnin, terveyden ja sopeutumisen tutkijakoulu Opetuksen itsearviointiraportti 21.9.2007 Tässä opetuksen itsearviointiraportissa on soveltuvin osin noudatettu Oulun yliopiston opetuksen

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

UEF tkt Laatukäsikirja

UEF tkt Laatukäsikirja UEF tkt Laatukäsikirja Versio 1.0 (hyväksytty) Tämä UEF tkt:n laatukäsikirjan ajantasainen versio on osoitteessa http://cs.joensuu.fi/pages/intra/2mediawiki-1.14.0/index.php?title=uef_tkt_laatukäsikirja.

Lisätiedot