TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Tiedeasiantuntija Eeva Sievi, Suomen Akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET. Tiedeasiantuntija Eeva Sievi, Suomen Akatemia"

Transkriptio

1 TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET Tiedeasiantuntija Eeva Sievi, Suomen Akatemia TAUSTAA tutkijakoulujärjestelmä perustettu v OPM:n toimesta opetusministeriö siirsi Suomen Akatemialle (Dnro 108/525/2007): - tutkijakoulupaikkoja koskevan päätöksenteon - tutkijakoulujärjestelmän kehittämis- ja seurantatehtävät v yhteensä 119 tutkijakoulua: paikallisia tutkijakouluja n. 15 %, kansallisia verkostokouluja n. 85 % 1453 OPM-palkallista paikkaa ja n matching funds opiskelijapaikkaa (v yht. 112 tutkijakoulua ja 1600 OPM-palkallista paikkaa) tutkijakoulujen tohtorikoulutettavista ulkomaalaisia 15,8 % uusista tohtoreista n. 50 % valmistuu tutkijakouluista Perusrahoitus: - OPM: n. 42 milj. euroa/v. (tutkijakoulupalkat) - SA: n. 5 milj. eur/v. (tutkijakoulujen toimintamääräraha) Muu rahoitus - SA:n tutkimushankerahoituksesta osa kohdistuu tutkijakoulutukseen - isäntäyliopistot/-korkeakoulut vastaavat ohjaajaresursseista, opettajaresursseista sekä tarvittavasta infrastruktuurista 1

2 AJANKOHTAISET TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT LINJAUKSET JA KEHITTÄMISTAVOITTEET jatkokoulutuksen suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen väitöskirjatyöhön käytetyn ajan lyhentäminen - tavoitteena päätoimista 4-vuotista opiskelua vastaava kokonaisuus tutkimustyön ohjausvastuun selkiyttäminen ja seurantaryhmäkäytänteiden omaksuminen kaikissa tutkijakouluissa suunnitelmallisen kansainvälisen, kansallisen ja sektoreiden välisen yhteistyön ja verkottumisen sekä liikkuvuuden lisääminen ulkomaisten tohtorikoulutettavien määrän kasvattaminen 20 %:iin vuoteen 2012 mennessä tohtorikoulutettavien urasuunnittelun ja ohjauksen tehostaminen OPM:n hyvät käytänteet ohjeistuksen omaksuminen kaikissa tutkijakouluissa (Dnrot 6/504/2007 ja 10/504/2008) tutkijakoulujen rakenteellinen kehittäminen - koko, lukumäärä, verkottuminen - toiminnallinen osa yliopiston perusrakenteita - rahoituspohja riittävän ja korkeatasoisen tutkijakunnan kouluttaminen yliopistojen, elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin tohtoreiden suhteellisen osuuden nostaminen 20 %:iin tutkijakunnasta vuoteen 2020 mennessä tutkijanuran houkuttelevuuden lisääminen yliopiston ulkopuolella työskentelevien tohtoreiden määrän kasvattaminen TEHTÄVÄT: tohtorikoulutuksen ensisijainen tehtävä on luoda valmiudet ammattimaiselle tutkijanuralle lisäksi koulutuksen tulee tarjota edellytykset muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN kehitystyö Akatemian, OPM:n, yliopistojen, tutkijakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyönä kehitystyön tueksi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva tutkijakoulutukiryhmä, jossa eri osapuolet edustettuina (dnro 13/021/2009) tutkijakoulutukiryhmän jäsenet: - vararehtori Heikki Ruskoaho, Oulun yliopisto, puheenjohtaja - ylijohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia, varapuheenjohtaja - vararehtori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto - opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö - professori Samuel Kaski, Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu, Teknillinen korkeakoulu - professori Christina Salmivalli, Psykologian tutkijakoulu, Turun yliopisto - pääjohtaja Marja Makarow, ESF - johtaja Erkki Ormala, Nokia - kansleri Eero Vuorio, Turun yliopisto - sihteeri tiedeasiantuntija Eeva Sievi, Suomen Akatemia tutkijakoulutukiryhmän tehtävät vuonna 2010 järjestettävän tutkijakouluhaun valmistelu tutkijakoulujärjestelmää koskevan seurannan ja arvioinnin kehittäminen tutkijakoulujärjestelmän vaikuttavuuden arviointi tohtoritarveanalyysin toteutustapojen kartoittaminen hyvien käytänteiden ja kansainvälistymisen edistäminen tutkijakouluissa tutkijakoulutukiryhmä valmistelee suosituksia, ei tee päätöksiä 2

3 TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET(1/4) TUTKIJAKOULUJEN TOIMINTA - minimivaatimukset: jokaisella tohtorikoulutettavalla on henkilökohtainen väitöskirjatyön ohjaaja(t) tutkijakouluun on avoin opiskelijahaku sekä läpinäkyvä ja objektiivinen opiskelijavalintaprosessi - arviointi- ja valintakriteerit tulee julkistaa ennen hakua - tutkijakouluun hyväksytään tohtorikoulutettavia vain yksillä kriteereillä - tutkijakouluun ei voi ilmoittautua/rekisteröityä - kaikille tutkijakoulupaikoille, sekä OPM-palkallisille että muulla rahoituksella oleville paikoille, tulee olla samat pääsyvaatimukset - kaikkien tutkijakoulupaikoille valittujen nimet tulee julkistaa päätöksenteon jälkeen - päätöksentekijän tulee tietää, ketkä hakijoista jäivät ilman tutkijakoulupaikkaa tutkijakoulussa muulla kun OPM-rahoituksella olevat tohtorikoulutettavat ovat tutkijakoulun täysivaltaisia jäseniä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin OPM-palkallisilla tohtorikoulutettavilla (ainoana erona palkan lähde) tutkijakoulun tuki tohtorikoulutettavalle on aina enintään 4 vuotta, palkkarahoituksen lähteestä riippumatta (pidennystä ainoastaan äitiys-/isyys-/vanhempain- /hoitovapaista ja varusmies-/siviilipalvelusta) tutkijakoulu rekrytoi aktiivisesti ulkomaalaisia tohtorikoulutettavia tutkijakoulujen tulee noudattaa OPM:n Tutkijakoulujen hyvät käytänteet ohjeistusta (Dnrot 6/504/2007 ja 10/504/2008), mm. - lyhyitä palkkamääräyksiä ei hyväksytä - väitöskirjatyö tutkijakoulussa on päätoimista - tutkijakoulu noudattaa vastuuyliopiston henkilöstöpolitiikkaa yhteisrahotteisuus tutkijakouluissa tulee olla tohtorikoulutettavia myös muulla kuin OPM-rahoituksella, rahoituspohjaa tulee monipuolistaa tutkijankouluissa tohtorikoulutuksen tulee olla systemaattista ja korkeatasoista ja luoda edellytykset väitöskirjan valmistumiselle neljän vuoden tavoiteajassa ( HOPS /ohjaus- ja työsuunnitelma) - päävastuu yliopistolla - määrittelee tutkintovaatimukset ja myöntää tutkinnot TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET (2/4) Tutkijakoulujen toiminta - minimivaatimukset (jatkuu): laadukkaan toiminnan, dynaamisuuden ja uudistumiskyvyn takaamiseksi - tutkijakoulun vastuullisen johtajan tehtävä on määräaikainen - johtoryhmän jäsenten tulee vaihtua tietyin väliajoin HUOM! vähemmistösukupuolen osuus vähintään 40 % (tasa-arvolaki) - tutkijakoulun johtajan, johtoryhmän jäsenten ja ohjaajien tulee sitoutua tutkijakouluun, jonka toiminnassa he ovat mukana - tutkijakoulun johtajan ei tule toimia toisen tutkijakoulun johtoryhmässä tutkijakouluun affilioituneet viralliset ohjaajat - ovat dosentti-/professoritasoisia (yliopistot edellyttävät väitöskirjatyön ohjaajilta) - osallistuvat aktiivisesti tutkijakoulun toiminnan kehittämiseen - valitaan tutkijakoulun piiriin laatukriteerien perusteella - tutkijakoulun taustalla olevan tutkimusyhteisön tulee olla tieteellisesti korkeatasoinen ja riittävän suuri (kriittinen massa), tutkijakoulun tulee olla toiminnaltaan yleishyödyllinen: tutkijakoulu tutkimushanke opiskelijakeskeisyys - tohtorikoulutettavat valitaan tutkijakouluun hakijan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja meriittien, EI tutkimusryhmän meriittien perusteella - tutkijakoulupalkka seuraa tohtorikoulutettavaa (palkka EI OLE tutkimusryhmän resurssi) - mahdollisimman monet tohtorikoulutettavat kuuluvat tutkijakoulun systemaattisen jatkokoulutuksen piiriin - tohtorikoulutettavien tasa-arvoisuus - HUOM! tutkijakoulussa jatko-opiskelu on päätoimista! 3

4 TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET (3/4) TOHTORIKOULUTUKSEN SUUNNITELMALLISUUS JA LAATU, KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN VERKOTTUMINEN 1) suunnitelmallinen kansainvälinen yhteistyö: opetus- ja tutkimusyhteistyö työskentely ulkomailla, vierailut luennoitsijavaihto kansainväliset kokoukset (järjestäminen ja osallistuminen) ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointi 2) kansallinen ja sektoreiden välinen yhteistyö verkottuminen opetus- ja tutkimusyhteistyön kautta työelämäyhteydet, kontaktien luominen akateemisen maailman ulkopuolelle kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen helpottuu - toteutetaan SA:n toimintamäärärahalla - muodostavat tutkijakoulujen lisäarvon ja kilpaillun rahoituksen perustan 3) systemaattinen ja korkeatasoinen koulutus tieteenalakohtainen koulutus yleiset valmiustaidot ja uranhallinta - tohtorinkoulutus neliportaisen tutkijanuran ensimmäinen vaihe, jonka tulee taata monipuoliset valmiudet paitsi ammattimaiselle tutkijanuralle myös muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET (4/4) tutkijakoulujen rakenteellinen kehittäminen: - tutkijakoulut nykyistä suurempia, laaja-alaisempia ja verkottuneempia kokonaisuuksia ja niitä lukumääräisesti merkittävästi vähemmän - yliopistojen sitoutuminen tutkijakouluihin ja tutkijakoulujen nykyistä selkeämpi integroituminen osaksi yliopistojen toimintaa tutkijakoulut kiinteä osa yliopiston tutkimusstrategiaa tutkijakoulutukiryhmän alustava ehdotus tutkijakoulujen rakenteelliseksi kehittämiseksi - kussakin yliopistoissa vain yksi tai muutama tutkijakoulu, joissa tieteenalakohtaisia tohtorinkoulutusohjelmia (vrt. Imperial College 2 tk/n tohtorikoulutettavaa) - lisäksi koko maassa muutamia tieteenalakohtaisia, fokusoituja tutkijakouluja, jotka ovat valtakunnallisesti/kansainvälisesti vahvasti verkottuneita - työnjako: - tieteellinen tutkimus ohjaaja(t), tutkimusryhmä - tieteen- ja tutkimusalan opinnot tohtorinkoulutusohjelma, tieteenala - yleiset valmiustaidot yliopisto 4

5 TUTKIJAKOULUTUKIRYHMÄN ALUSTAVA EHDOTUS TUTKIJAKOULUJEN UUDEKSI RAKENTEEKSI Tutkimusvararehtori/yliopiston tutkijakoulutuksen johtaja ja johtoryhmä Yleiset valmiustaidot (transferable skills) Tieteen- ja tutkimusalan opinnot Tieteellinen tutkimus Koordinaattori Yliopiston tohtoriohjelma Johtaja Yliopiston tohtoriohjelma Johtaja Kansallinen tohtoriohjelma Johtaja Kansallinen tohtoriohjelma Johtaja Kansainvälinen tohtoriohjelma Johtaja Tutkijakoulu TUTKIJAKOULUJEN TOIMINTA - HYVÄT KÄYTÄNTEET Tutkijakoulun tehtävänä on - luoda edellytykset väitöskirjan valmistumiselle neljässä vuodessa - valvoa tohtorikoulutettaviensa etuja ja varmistaa, että heidän kohtelunsa on oikeudenmukaista ja tasa-arvoista - noudattaa isäntäyliopiston henkilöstöpolitiikkaa - pitää systemaattisesti kirjaa tutkijakouluun kuuluvien tohtorikoulutettavien perustiedoista, aktiviteeteista, sijoittumisesta työelämään väitöksen jälkeen (ainakin 1. työpaikka), ohjaajien osallistumisesta tutkijakoulun toimintaan jne. - edellyttää, että - jokaisella tutkijakoulun tohtorikoulutettavalla on henkilökohtainen väitöskirjatyöohjaaja - jokaiselle tutkijakoulun tohtorikoulutettavalle asetetaan seurantaryhmä - väitöskirjatyö tutkijakoulussa on päätoimista - tohtorikoulutettavilla on henkilökohtainen opintosuunnitelma(valmistellaan yhdessä ohjaajan kanssa) - tohtorikoulutettavalla on toteuttamiskelpoinen ja realistinen tutkimussuunnitelma (valmistellaan ja päivitetään vuosittain yhdessä ohjaajan kanssa) - tohtorikoulutettava osallistuu aktiivisesti tutkijakoulun jatko-opetustarjontaan ja on tietoinen tutkinnon myöntävän tiedekunnan formaalisia jatko-opintoja koskevasta ohjeistuksesta - tohtorikoulutettavan urasuunnitteluun ja hallintaan kiinnitetään huomiota - ohjaaja ja tohtorikoulutettava ovat selvillä vastuistaan ja velvollisuuksistaan - ongelmatilanteita varten on olemassa selkeät toimintatavat - tohtorikoulutettava kuuluu vain yhteen tutkijakouluun - HUOM! tutkijakoulu ei voi elää yli varojensa esim. allokoimalla tohtorikoulutettaville palkallisia paikkoja ennen kuin päätös paikoista on tehty Lisäksi tulee huomioida, että Suomen Akatemia ja Suomen yliopistojen rehtorin neuvosto allekirjoittivat sitoumuksen eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta ja työhönoton säännöstöstä (the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment of Researchers) 5

6 KYMMENES TUTKIJAKOULUHAKU V rahoitus nelivuotiskaudelle hakuaika: touko-elokuu 2010 HUOM! tämä on alustava esitys, hakuaikaa ei ole vielä päätetty haettavana - tutkijakoulupaikat (n. 700 kpl) - tutkijakoulujen toimintamäärärahaa päätökset alkuvuodesta 2011 HUOM! tavoitteena on, että - tietoa kerätään aikaisempaa enemmän numeerisena/taulukkomuodossa - tutkijakouluhakemukset arvioidaan semi-kansainvälisessä paneelissa hakemukset tultaneen pyytämään englanninkielisinä hakuinfotilaisuus klo 10.00, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) seminaari tohtoritarvetta koskevasta ennakointihankkeesta klo (OPM:n tohtoritarpeen ennakointihanke käynnistynyt keväällä 2009) JATKOSSA TUTKIJAKOULUHAKU 2 VUODEN VÄLEIN tavoitteena, että - tutkijakoulupaikkoja tasaisesti tohtorikoulutettavien haettavana - tutkijakoulut raportoivat toiminnastaan kahden vuoden välein MUUTA HUOMIONARVOISTA FiDiPro EUI IIASA 6

7 FiDiPro FINLAND DISTINGUISHED PROFESSOR PROGRAMME vierailevien tieteen ja teknologian huippututkijoiden rahoitusohjelma rahoituksen avulla tutkimusryhmät voivat kutsua kansainvälisiä tai ulkosuomalaisia huippututkijoita työskentelemään Suomeen 2 5 vuodeksi rahoitusta haetaan Suomen Akatemialta tai Tekesiltä hakijana aina suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos kaksivaiheinen haku: aiehaun perusteella valitaan varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet FiDiPro-rahoitusta haetaan tutkimusprojektille rahoitus voi kattaa esim.: FiDiPro-tutkijan palkkakuluja, perheen muuttokuluja tutkimustyöstä aiheutuvia kuluja, tutkimusryhmän kuluja, materiaali- ja matkakustannuksia tms. mukaan voi tulla myös FiDiPro-tutkijan oman kansainvälisen ryhmän avaintutkija/tutkijoita HUOM! antaa mahdollisuuden tukea tutkijakoulujen toimintaa - tutkijakoulu voi toimia FiDiProesityksen tekijänä yliopistolle haku lokakuussa 2009 kts. ja LISÄTIETOJA: johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki (puh. (09) , EUI YLIOPISTOLLINEN EUROOPPA -INSTITUUTTI (European University Institute) Historian ja kulttuurintutkimuksen, taloustieteen, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden laitokset perustettu vuonna 1972, sijaitsee Firenzessä järjestää tutkijakoulutusta ja tarjoaa tutkimusapurahoja väitelleille tutkijoille noin 55 professoria, 570 tohtoriopiskelijaa, 100 post.doc. opiskelijaa, 150 vierailevaa tutkijaa ja 135 hallintohenkilökunnan jäsentä yli 60 maasta

8 TUTKIJAKOULUTUS EUI:ssa nelivuotinen tohtoriohjelma EUI valitsee tohtorikoulutettavat, väittely EUI:hin erittäin korkea valmistumisprosentti haku vuosittain 31.tammikuuta mennessä Suomesta valittu vuosittain 1-4 opiskelijaa Suomen Akatemia tukee apurahalla ohjelmaan valittuja tutkijoita apuraha lukuvuonna /kk (2160 /kk euroa opiskelijoille, joilla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia), jos opiskelijalla ei ole muuta rahoitusta POST DOC TUTKIMUSMAHDOLLISUUDET EUI:ssa Suomen Akatemian tutkijatohtorin projektiin voidaan sisällyttää määräraha 1-2 vuoden tutkimusjaksoon EUI:ssa. Suomen Akatemia voi myös osoittaa yhden akatemiatutkijan viran tutkimustyöhön EUI:ssa LISÄTIETOJA: Tiedeasiantuntija Floora Ruokonen ) IIASA - INTERNATIONAL INSTITUTE FOR APPLIED SYSTEMS ANALYSIS ( ) Perustettu 1974, Suomi jäseneksi 1976 Sijainti: Itävalta, Laxenburg (20 km Wienistä), Habsburgien suvun kesälinna Kansainvälinen, ei-hallitusten välinen (tiedeyhteisöjen keskeinen) Ongelmakeskeistä (problem-driven) moni- ja poikkitieteistä tutkimusta, jossa sovelletaan systeemimenenetelmiä IIASAlla vahvat verkostot tutkimustiedon hyödyntäjiin niin kv. tasolla (YK, EU) kuin kansallisella tasolla (poliittinen päätöksenteko), mutta myös liike-elämään IIASAssa tutkijoita noin 200, tutkimustyö perustuu vahvaan kansainväliseen verkostoyhteistyöhön Lisäksi korkeatasoisia seminaareja ja konferensseja (puhujina mm. nobelisteja), nuorten tutkijoiden kesäohjelma (Young Scientists Summer Program, YSSP) ja postdoc-ohjelma Jäsenet 2009 (jäsenyyden ehtona on, että maassa on vahvaa tutkimusta; jäsenmäärän ylärajaksi päätetty n. 25): Austria, China, Egypt, Finland, Germany, India, Japan, Republic of Korea, Neatherlands, Norway, Pakistan, Poland, Russia, South Africa, Sweden, Ukraine, USA

9 IIASA-TUTKIMUS Environment & Natural Resources Population and Society Energy and Technology Special Projects Health & Global Change Integrated Modeling Cross-cutting Activities Greenhouse Gas Initiative Methodology Forum Water Activities UUSI STRATEGIA teemat: food and water; energy and climate change; poverty and equity - yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa vahvistetaan IIASA:n NUORTEN TUTKIJOIDEN KESÄOHJELMA YSSP ( Haku avautuu loka-marraskuussa IIASAn kotisivulla, määräaika tammikuun alkupuolella (hakemus sähköisesti IIASAan) Hyväksytään noin 50 tohtoriopiskelijaa yli 20 maasta Ohjelman toteutus: osallistujat jatkavat omaa tutkimustyötään ja osallistuvat työllään johonkin IIASAn monitieteisistä hankkeista, osallistuvat luentoihin, seminaareihin, esittelevät omaa työtään seminaareissa ja laativat artikkelin kesän kuluessa. Myös sosiaalinen toiminta on vilkasta. Ohjelman kesto: Suomen Akatemia myöntää jokaiselle Suomesta hyväksytylle YSSP-osallistujalle rahoituksen, joka kattaa matkan, asumisen ja 30% päivärahasta IIASA:n POST DOC -OHJELMA vuosittain muutama postdoc-paikka tarjolla, hakemuksia toistaiseksi vähän kk Haku avautuu lokakuussa IIASAn kotisivuilla Rahoitus kotimaasta; esim. Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitus LISÄTIETOJA Tiedeasiantuntija Tiina Forsman puh

10 KIITOS! LISÄTIETOJA: tiedeasiantuntija Eeva Sievi ( , ROAD SHOW -MATERIAALI: Tiede yhteiskunnassa Tutkijanura Tutkijakoulut lisätietoja-otsikon alla linkki RoadShow-artikkeliin , jonka alalaidassa linkit materiaaliin

TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, Ajankohtaista tutkijakouluista. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto

TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, Ajankohtaista tutkijakouluista. Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto TUTKIJAKOULUJEN LIIKKUVUUSSEMINAARI Suomen Akatemia, 3.2.2010 Ajankohtaista tutkijakouluista Heikki Ruskoaho Oulun yliopisto 1 4.2.2010 TUTKIJAKOULUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN opetusministeriö siirsi 1.1.2008

Lisätiedot

TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN TUTKIJANKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Suomen Akatemian asettaman tutkijakoulutukiryhmän ehdotuksia yliopistojen, Suomen Akatemian hallituksen ja tieteellisten toimikuntien kommentoitavaksi 29.1.2010 1 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA

KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA KANSAINVÄLISYYDEN EDISTÄMINEN TURUN YLIOPISTOSSA JA OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMASSA Elise Pinta, FT, Koordinaattori, UTUGS Mirkka Ruotsalainen, Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija, Oikeustieteellinen

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2018 KIRJOITA ESITYKSEN NIMI TÄHÄN

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2018 KIRJOITA ESITYKSEN NIMI TÄHÄN Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 SUOMEN AKATEMIA 2018 KIRJOITA ESITYKSEN NIMI TÄHÄN Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaohjelmat Tutkimusympäristöt Yliopistojen profiloituminen

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS. Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS. Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU -UTUGS Elise Pinta, FT Koordinaattori, UTUGS TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU UTUGS http://www.utu.fi/tutkimus/tutkijakoulu/ YLEISTÄ Perustettu 1.8.2011 Kattaa kaikki TY:n edustamat

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2017 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat Akatemiatutkija

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Ask & Apply -kiertue 2013

Ask & Apply -kiertue 2013 Ohjelma: Ask & Apply -kiertue 2013 Syyshaku 2013 (30 min.) Hyvän hakemuksen ainekset (20 min.) Budjetin laadinta, Akatemia ja yliopisto yhdessä (30 min.) Kysy tiedeasiantuntijalta -tunti (60 min.) 1 SYYSHAKU

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

UTUGS-palkanmaksumalli

UTUGS-palkanmaksumalli UTUGS-palkanmaksumalli 9.1.2013 klo 13.00-15.00, Cal3-luentosali YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN Yliopistojen uusi rahoitusmalli voimaan 1.1.2013 o Tutkijankoulutuspalkkarahoitusta

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu

Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 1 20.1.2009 Ideasta toteutukseen Huippuyksikköpolitiikka 1990 ja 2000-luvulla Timo Kolu 15.1.2009 Top down -politiikka VTTN 1990 perustutkimuksessa panostetava tieteelliseen tasoon kv-kärkitason huippuyksiköiden

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia

Lippulaiva: Hyvä hakemus. Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Lippulaiva: Hyvä hakemus Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia Maiju Gyran 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Lippulaivaohjelma Lippulaivat ovat osaamiskeskittymiä, joissa toteutuu - Korkeatasoinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila

Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia. Pääjohtaja Markku Mattila Suomen Akatemian kansainvälisen toiminnan strategia Pääjohtaja Markku Mattila 1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007 Kansainvälistymistavoitteet: kansainvälisen huippuosaamisen lisääminen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät

SYYSHAKU Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät SYYSHAKU 2012 1. Hankerahoitus 2. Tutkimusohjelmat 3. Tutkijan tehtävät 1 Hankerahoitus Akatemiahanke Suunnatut akatemiahankkeet Temaattiset haut Kehitystutkimus Kansainväliset yhteishankkeet Tutkimusohjelmat

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma

ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma Juha Latikka Johtava tiedeasiantuntija 1 ACADEMY OF FINLAND ICT2023-ohjelma ICT 2015 työryhmä: 21 polkua Kitkattomaan Suomeen http://www.tem.fi/files/35440/temjul_4_2013_web.pdf

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio12.9.2013 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen Keskeiset muutokset Akatemian rahoitusehdoissa ja -muodoissa Ylijohtaja Riitta Mustonen 1 1.9.2010 Keskeiset muutokset Suomen Akatemian päätös Rahoitusmuotojen uudistus syksyllä 2010 Eduskunnan päätös

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi 15.3.2018 Opetusneuvos Petteri Kauppinen yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Kysymyksiä, joihin palaamme lopuksi Mitä jäi mieleen? Mitä

Lisätiedot

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen

Sinä poljet ja ohjaat ja minä. Kalervo Väänänen Sinä poljet ja ohjaat ja minä katselen päältä Kalervo Väänänen Sisältö Tohtoroitumisen lähihistoriasta Tutkijoiden tarpeesta ja sijoittumisesta Suomen julkinen tutkimusrahoitus Akateemisesta uraputkesta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma

Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma Yliopistojen profiloitumisrahoitus ja lippulaivaohjelma Riitta Maijala 28.8.2017 1 SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaprofessori Tutkijatohtori Huippuyksikkö

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5)

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen TaY tutkijakoulu Tehtävä: koordinoida

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS

LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS 1 (5) LUONNOS 1 (5) LIPPULAIVAOHJELMA MARRASKUUN 2017 HAUN HAKUILMOITUS Lippulaivaohjelmahaussa hakemuksen voi laatia ja jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin aikaisintaan 19.10.2017 ja viimeistään määräaikaan 9.11.2017

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 7.9.2017 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän osaamista ja kilpailukykyä

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle

Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle OHj Ohje 1 (5) Tekesin hakuohje FiDiPro Professori- ja FiDiPro Fellow -rahoitukselle 1 Perustiedot FiDiPro-rahoituksesta Suomen Akatemia ja Tekes avaavat FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin. Hauissa

Lisätiedot

Huippuyksikkökonseptin evoluutio Huippuyksikköseminaari Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow Suomen Akatemia

Huippuyksikkökonseptin evoluutio Huippuyksikköseminaari Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow Suomen Akatemia Huippuyksikkökonseptin evoluutio Huippuyksikköseminaari 1.11.013 Ylijohtaja, tutkimus Marja Makarow Suomen Akatemia Huippuyksikkökonsepti Huippuyksikköstrategia 1995 Akatemian hallituksen uudet linjaukset

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2019 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemian toiminta Tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja ja vahva vaikuttaja Tutkimushakemusten arviointi ja rahoituspäätökset kansainväliseen vertaisarviointiin

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2018 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2018 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemian toiminta Tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja ja vahva vaikuttaja Tutkimushakemusten arviointi ja rahoituspäätökset kansainväliseen vertaisarviointiin

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Jatko-opinnot tutkijanuran alku?

Jatko-opinnot tutkijanuran alku? Jatko-opinnot tutkijanuran alku? PhD. Maria Maunula Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tutkimuspalvelut Yliopistonmäki, päärakennus, huone 209 Turun yliopisto Puh +358 (0)2 333 6551 maria.maunula@utu.fi

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Biotekniikkaviikon päätapahtuma

Biotekniikkaviikon päätapahtuma Biotekniikkaviikon päätapahtuma 3.10.2013 Finlandia-talo Tietoyhteiskunta ja biotekniikka Marja Makarow Knowledge triangle Tietokolmio Tietoyhteiskunnan kivijalka TUTKIMUS Rahalla tietoa Tiedosta rahaa

Lisätiedot

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin

3/2012 Toimintatapojen tarkennuksia väitöskirjatyön valmistumisen loppuvaiheen prosesseihin 8.10.2012 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 9/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 8.15 10.15 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut

Nuoret tutkija -hanke. Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkija -hanke Hankekoordinaattori Kaisa Hytönen Henkilöstöpalvelut Nuoret tutkijat -hankkeen taustaa Yleinen huoli tohtoreiden työllistymisestä Suuri osa tohtoreista työllistyy yliopiston ulkopuolisiin

Lisätiedot

Suuntana Yhdysvallat

Suuntana Yhdysvallat Suuntana Yhdysvallat Fulbright Centerin stipendit tutkijoille ja tutkijakoulutettaville Karoliina Kokko, ohjelmapäällikkö Tutkijakoulujen liikkuvuusseminaari 3.2.2010 Fulbright Center Tehtävänä on edistää

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke

Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke Pedagoginen yksikkö Hallintopalvelut Teologinen tiedekunta Kirkkohistorian laitoksen pedagoginen kärkihanke 2007 2009 Hankkeen pääteema: Jatko-opiskelijoiden ohjaaminen erityisesti kansainvälistyminen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti

Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän raportti 28.3.2007 Tohtoriopintojen kehittämistyöryhmän jäsenet Hannu Soini, professori (pj.) Leena Syrjälä, professori

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Taustatiedot Sukupuoli nainen mies Ikä alle

Lisätiedot

Muutama teema. Heikki Mannila

Muutama teema. Heikki Mannila Muutama teema Heikki Mannila 20.12.2017 Muutama teema Tutkimuksen rahoituksesta Eri alojen henkilöstörakenteesta Tieteen monet eri roolit Tutkimuksen vaikuttavuuden eri reitit Mihin tämä mahdollisesti

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille

Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille Liite hallituksen kokous 12.3.2012 Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille 2012 2016 1 1. Tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelman strategiset lähtökohdat Lapin yliopiston tutkijakoulun

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi

Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Tampereen yliopiston tohtoriopintotarjonta ja sen organisointi Orientaatio uusille väitöskirjatutkijoille Tampereen yliopiston tutkijakoulu Koordinaattori Olli Nuutinen Jatkokoulutuksen tavoitteena on,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Tohtorikoulutettaville suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot Sukupuoli o nainen

Lisätiedot

Suomalainen tutkimus kansainvälisessä vertailussa Heikki Mannila

Suomalainen tutkimus kansainvälisessä vertailussa Heikki Mannila Suomalainen tutkimus kansainvälisessä vertailussa Heikki Mannila 27.11.2018 1 Miksi kansainvälinen vertailu on tärkeää? Tiede on kansainvälistä Tiede perustuu arvioinnille Suomalainen tiede on jatkuvasti

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot