Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia"

Transkriptio

1 Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila

2 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot, tutkimusosuus Ammattikorkeakoulut Valtion tutkimuslaitokset Suomen Akatemia Tekes Säätiöt (noin) EU (FP7*) Tutkimus- ja innovaatiorahoitus on kokonaisuus 2

3 Julkisen rahoituksen rahavirrat 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Muut ministeriöt Suomen Akatemia Yliopistot Tutkimuslaitokset Tekes Yritykset 3

4 Profiloitumiseen vaikuttavaa Suomen Akatemian toimintaa Profiloitumisrahoitus Tietoa yliopistoille tiedepoliittisia toimia varten: Tieteen tila Tutkimusrahoitus 4

5 Profiloitumisrahoitus Yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella, 50 miljoonaa euroa Yliopistot laativat omien strategioidensa pohjalta profiloitumisen konkreettiset suunnitelmat Ne valinnat ja poisvalinnat jotka tehdään Kuvaus työnjaosta ja yhteistyöstä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Resurssisuunnitelma, aikataulu ja kustannusarvio 5

6 Profiloitumisrahoitus (2) Yliopistojen rahoitushakemukset arvioi kansainvälinen arviointipaneeli Yliopistokentän tunnettuja vaikuttajia, joilla on kokemusta sekä tieteestä ja koulutuksesta että yliopistojen kehittämisestä. Arviointipaneeli saa hakemusten lisäksi käytettäväkseen yksityiskohtaiset tiedot yliopistojen resursoinnista sekä julkaisuja tutkintotiedoista (mm. Tieteen tila materiaali). Paneeli voi haastatella yliopistojen johtoa. Arviointipaneelin lausunnon pohjalta päätökset rahoituksen myöntämisestä tekee Akatemian hallituksen asettama jaosto 6

7 Julkisen rahoituksen rahavirrat 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Muut ministeriöt Suomen Akatemia Yliopistot Tutkimuslaitokset Tekes Yritykset 7

8 Aikataulu Hakemukset mennessä Arviointipaneeli kokoontuu huhtikuun puolivälissä Päätökset toukokuun loppupuolella 8

9 Tietoa yliopistoille tiedepoliittisia toimia varten: tieteen tila Tieteen tila Henkilöstö- ja rahoitustietoja Tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus viittausindeksejä Tieteenala- ja organisaatiokohtainen tarkastelu Tavoite: käyttökelpoista tietoa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Kansallinen ja kansainvälinen vertailu Ei välttämättä kovin paljon tulkintaa 9

10 Tieteenalojen määrä, joilla yliopistossa tehtiin vähintään 3 % ja vähintään 20 % tieteenalan IV portaan henkilötyövuosista vuonna 2012 sekä julkaisuista (ositettu julkaisumäärä WoS:in mukaan) vuosina

11 Tieteenalan julkaisuosuus yliopistoittain vuosina Julkaisutiedot perustuvat ositettuun julkaisumäärään WoS:in mukaan. 11

12 Yliopistojen määrä ja IV portaan henkilötyövuosien mediaani tieteenaloittain vuonna Tieteenalan top 10 -indeksiä vuosina on kuvattu väreillä: pinkki selkeästi maailman keskitason yläpuolella ja sininen maailman keskitasoa omalla alallaan. 12 Tieteenalojen värikoodit on määritelty vuosien top 10 -indeksin mukaisesti: 1,15; 1,14 0,95; 0,94. Mustalla on merkitty myös ne alat, joille top 10 -indeksiä ei voida laskea luotettavasti Web of Science -tietokannan pienen julkaisumäärän takia.

13 Esimerkki 13

14 Esimerkki 14

15 Tietoa yliopistoille tiedepoliittisia toimia varten: tieteen tila ja muu tiedonkeruu Aineiston päivitys vuosittain Tieteen tila 2016 laajempi läpikäynti, erityisteemoja? Tiedepoliittisen datan tuotantoa lisätään Yhteistyö yliopistojen kanssa minkälaista tietoa tarvitaan? 15

16 Akatemian tutkimusrahoitus Suomen Akatemian kilpailullinen tutkimusrahoitus Noin 270 miljoonaa euroa vuosittain Tutkijat hakevat, suorituspaikan sitoumus ja omarahoitusosuus Kansainvälinen arviointi Toimikunnat päättävät 16

17 Akatemian tutkimusrahoitus ja profiloituminen Arviointikriteerit: Tutkimussuunnitelman laatu, innovatiivisuus, kv. yhteistyö, Tutkijoiden aikaisemmat näytöt Tutkimusympäristö: onko käytettävissä tarvittavat laitteet jne. Akatemian päätöksenteossa yliopiston strategialla tai painopisteillä ei ole suoraa vaikutusta 17

18 Akatemian tutkimusrahoitus ja profiloituminen Vaikuttavatko Akatemian rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumiseen? Erilaisia rahoitusmuotoja: Yksittäiset hankkeet; akatemiatutkijat; tutkijatohtorit Huippuyksiköt, akatemiaprofessorit, tutkimusinfrastruktuurit Vahvojen alojen muodostuminen, osaavat henkilöt 18

19 Kiitos! 19

20 Liite: Profiloitumisrahoituksen yksityiskohtia 20

21 Budjettitekniikkaa Akatemian myöntövaltuuteen (oikeus tehdä monivuotisia rahoituspäätöksiä) 50 miljoonan erä Yliopistojen määrärahasta tämä poistuu asteittain: vuonna 2015 vähennystä 5 miljoonaa 21

22 Toimintasuunnitelma Kuvaus yliopiston strategiasta ja sen toimeenpanon tilanne ml. yleinen kuvaus siitä missä vaiheessa profiloituminen on Kuvaus profiloitumistoimista, joihin rahoitusta haetaan (profiloitumistoimien kuvauksen ohjeet erikseen alla) Kuvaus siitä kuinka suurta osaa yliopiston tutkimusalueista ja volyymista esitetyt profiloitumistoimet koskettavat Kuvaus siitä, miten yliopisto seuraa profiloitumistoimien toteutumista ja vaikuttavuutta. 22

23 Profiloitumistoimien kuvaus Soveltuvien osin seuraavat: Kuvaus profiloitumistoimesta ja sen sisältämistä valinnoista ja poisvalinnoista sekä kytkeytymisestä yliopiston strategiaan. Toteuttamisen aikataulu. Profiloitumistoimen kannalta oleellisen työnjaon ja yhteistyön konkreettinen toteutus muiden suomalaisten ja ulkomaisten organisaatioiden kanssa ml. infrastruktuuriyhteistyö. 23

24 Profiloitumistoimien kuvaus Profiloitumistoimen kohteena olevan alan tämän hetkinen tutkimuksen taso ja tavoiteltava taso suhteessa alan kansainväliseen tasoon tai miten tämä taso saavutetaan. Yliopisto voi kuvata alan tutkimuksen tasoa suhteessa alan kansainväliseen tasoon esimerkiksi äskettäin toteutetun yliopiston tutkimuksen arvioinnin avulla. Valintojen merkitys kansallisen osaamispohjaisen kasvun ja muiden yhteiskunnan tarpeiden kannalta. Kustannusarvio, resurssisuunnitelma sekä arvio pitkäaikaisista kustannusvaikutuksista; miten kustannukset katetaan määräaikaisen rahoituksen vuonna 2019 päättyessä. 24

25 Liite: Tieteen tila -yksityiskohtia 25

26 Aineistot Rahoitustiedot: Tilastokeskuksen tiedonkeruu Henkilöstötiedot: opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu Rekrytointitiedot, tutkimusinfrastruktuurit: Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta Bibliometriset analyysit: Web of Science -pohjainen aineisto 26

27 OECD-maissa tehtyjen julkaisujen top 10 -indeksit WoS:in mukaan. Maailman keskitaso on 1. Maat on ryhmitelty niiden tason mukaan 2000-luvun alussa ja vuosina (1) 27

28 OECD-maissa tehtyjen julkaisujen top 10 -indeksit WoS:in mukaan. Maailman keskitaso on 1. Maat on ryhmitelty niiden tason mukaan 2000-luvun alussa ja vuosina (2) 28

29 OECD-maissa tehtyjen julkaisujen top 10 -indeksit WoS:in mukaan. Maailman keskitaso on 1. Maat on ryhmitelty niiden tason mukaan 2000-luvun alussa ja vuosina (3) 29

30 Suomessa tehtyjen julkaisujen top 10 -indeksi tieteenaloittain kaikille julkaisuille ja kansainvälisille yhteisjulkaisuille vuosina WoS:in mukaan. Maailman keskitaso tieteenalalla on 1. Vuosien ositettu julkaisumäärä on ilmoitettu suluissa tieteenalan nimen jälkeen ja top 10 -indeksin arvo kuvassa Suomen kaikille julkaisuille. 30

31 Keskeiset tulokset (1) Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella, mutta monet maat menevät ohi Yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä ei systemaattisia eroja Kansainväliset yhteisjulkaisut selvästi vaikuttavampia 31

32 Keskeiset tulokset (2) Professorien rekrytointi ollut aktiivista Rekrytointimenettelyitä voidaan kehittää Paljon tutkimusinfrastruktuureja Paljon pieniä tieteenalayksiköitä 32

33 Aineistoja ja analyyseja koskevia huomautuksia Tieteenalaluokitus voi tietyissä tilanteissa olla ongelmallinen: Monitieteinen tutkimus Henkilötyövuodet tai rahoitus yhdellä alalla, julkaisut toisella Alojen koko vaihtelee Monia tieteenaloja kattavat laitokset: Henkilöstö ja rahoitus tietyissä tapauksissa kohdistettu lähtöaineistossa yhdelle alalle 33

34 Huomautuksia Bibliometriset analyysit Aineistot kattavat eri tieteenaloja eri tavoin Viittaukset kertyvät viiveellä, joka hyvin erilainen eri aloilla Viittausindikaattorit suuntaa-antavia Pienehköt muutokset julkaisutoiminnassa saattavat aiheuttaa suuria muutoksia indikaattoreiden arvoissa, jos julkaisumäärä on pieni Indikaattorin arvo laskettu vain, jos ositettu julkaisumäärä vähintään 50 34

35 Top 10 -indeksi Kuinka paljon maan tieteenalan julkaisuista kuuluu eniten viitattuun 10 prosenttiin ko. tieteenalalla. Suomessa tehtyjä julkaisuja verrataan kansainväliseen tasoon samalla tieteenalalla, samassa julkaisutyypissä ja samana julkaisuvuonna. Julkaisut ositetaan maiden, organisaatioiden ja tieteenalojen kesken. Viittausindikaattori skaalataan siten, että maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi. Lisätietoja: > Menetelmät ja luokitukset 35

36 Huomautuksia Professorien rekrytointi: määräaikaiset tehtävät avoimien hakujen hakijamäärät ilmoitettu vain osassa tapauksista erilaiset urajärjestelmät Tutkimusinfrastruktuurit: käyttäjämäärän arvioiminen 36

37 Professorihenkilötyövuodet ja Akatemian rahoituksen käyttö

38 Professorihenkilötyövuodet ja Akatemian rahoituksen käyttö / prof.htv

39 Suomessa tehtyjen julkaisujen top 10 -indeksi kaikille julkaisuille, kansainvälisille yhteisjulkaisuille sekä Suomen ja Yhdysvaltojen tutkijoiden yhteisjulkaisuille vuosina WoS:in mukaan. Lähde: Thomson Reuters WoS-pohjainen aineisto, Bibliometrinen laskenta CSC, Eläinlääke1ede (135) Maatalous1eteet (605) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (108) Farmasia (612) Ekologia, evoluu1obiologia (1340) Kliiniset lääke1eteet (5505) Materiaalitekniikka (891) Gene1ikka, kehitysbiologia, fysiologia (412) Matema1ikka ja 1lasto1ede (698) Hammaslääke1eteet (254) Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia (985) Fysiikka (2362) Terveys1eteet (1444) Geo1eteet (942) Metsä1ede (536) Kone- ja valmistustekniikka (421) Kemia (1634) Biokemia, solu- ja molekyylibiologia (1186) Biolääke1eteet (779) Sähkötekniikka ( ), elektroniikka (880) Neuro1eteet (546) Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka (294) Talous1eteet (880) TietojenkäsiJely ja informaa1o1eteet (570) Psykologia (523) Ympäristötekniikka (314) Liikunta1ede (151) Ympäristö1ede (612) Avaruus1eteet ja täh11ede (311) Lääke1eteen tekniikka (99) 0,99 0,92 0,91 0,89 0,88 0,84 0,83 0,82 0,82 0,79 0,74 0,69 0,63 0,52 0,49 1,2 1,17 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,06 1,04 1,03 1,01 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Top 10 - indeksi Suomen kaikki julkaisut (Arvot esitejy kuvassa) Kansainväliset yhteisjulkaisut Suomen ja Yhdysvaltojen tutkijoiden yhteisjulkaisut 1,42 1,38 1,59 1,98 39 Vuosien ositettu julkaisumäärä on ilmoitettu suluissa tieteenalan nimen jälkeen.

40 40

41 Tieteenaloittain yliopistojen professorirekrytointien lukumäärä vuosina suhteutettuna IV portaan henkilötyövuosiin vuonna 2012 ja IV portaan henkilötyövuodet vuonna

42 Yliopistoihin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät, tohtorintutkinnon suorittamispaikat, ulkomaalaisten lukumäärät organisaatioittain sekä IV portaan henkilötyövuodet. 42

43 Hakijamäärät rekrytointia kohti yliopistoittain vuosina

44 Tutkimuslaitoksiin vuosina rekrytoitujen professorien lukumäärät ja professorikunnan lukumäärä vuonna 2012 organisaatioittain. 44

45 Keskeinen suositus: valintojen, poisvalintojen ja yhteistyön avulla kohti laadukkaampaa tutkimusta Yliopistojen tulee nopeasti profiloitua tutkimuksessaan keskeisille vahvuusalueilleen ja niistä kumpuaviin uusiin avauksiin. Tarvitaan työnjakoa ja yhteistyötä, poisvalintoja ja pitkäjänteisiä panostuksia kunkin organisaation kannalta strategisiin alueisiin. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön mahdollisuuksia tulee hyödyntää nykyistä enemmän. 45

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Julkaisufoorumien luokittelu

Julkaisufoorumien luokittelu Julkaisufoorumien luokittelu Suunnittelija Janne Pölönen, TSV OKM:n bibliometriikkaseminaari Helsingin yliopisto 11.3.2013 Julkaisufoorumi-luokitus Vuonna 2011 valmistunut tieteellisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö

Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Teknologiakatsaus 199/2007 Itä-Suomen hankkeiden verkottuminen ja yhteistyö Oili Kinnunen Kuopion yliopisto Teknologiakatsaus 199/2007 Helsinki

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot