JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN"

Transkriptio

1 MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka alistamisehdoin Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA, (RAKENNUSURAKKA (RU) PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IV) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (RAU) SÄHKÖURAKKA (SÄH)

2 Sivu 2/32 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Rakennuttajan edustaja (tilaaja) Rakennuttamistehtävien hoitajan edustaja Rakennuttaminen Valvonta URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKAN LAAJUUS Yleistä Pääurakka, rakennusurakka (päätoteuttaja) Sivu-urakat Tilaajan / käyttäjän hankinnat Toteutuksen yleisjärjestelyt, rajoitukset ja tupakointi TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset velvoitteet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmukset Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Projektin tietopankki LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet Suunnittelijoiden laadun valvonta YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset Maa-, kiviaines Kojeet ja laitteet Louhinta Purkumateriaalin hyötykäyttö Ongelmajäte ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työaikataulun tekeminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Lisäys YSE kohtaan Vastuu takuuaikana... 16

3 Sivu 3/ Lisäys YSE kohtaan Vastuu takuuajan jälkeen Urakoitsijan vakuudet Rakennuttajan vakuudet Vakuutukset Vartiointi RAKENNUTTAJAN (TILAAJAN) MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Maksuerä rajauksia/täsmennyksiä Sivu-urakoitsijoille maksettavat maksuerät Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Laskujen toimitus Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan LAATU Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS Yleistä Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan järjestys ja siisteys TYÖVOIMA Työvoima Harjoittelijoiden käyttö TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Työmaan kulkulupa ja henkilötunniste VASTAANOTTO Vastaanottotarkastukset Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Rakennustyön tarkastusasiakirja Huoltokirja Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen... 31

4 URAKKAOHJELMA Sivu 4/32

5 Sivu 5/32 URAKKAOHJELMA JAETTU URAKKA SIVU-URAKAN ALISTAMISEHDOIN 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää Pornaisten kunnan n rakentamisen oheisten urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Rakennustoimenpiteet tehdään oheisten asiakirjojen mukaan; Rakennuspaikka: osoite: Anttilantie 9, Laukkoski Laajuustietoja bruttoala ks. ark. suunnitelma tilavuus ks. ark.suunnitelma 1.2 Rakennuttajan edustaja (tilaaja) Pornaisten kunta Tekninen johtaja Jukka Pietilä Kirkkotie 176/ Pl 21, Pornainen gsm Rakennuttamistehtävien hoitajan edustaja Rakennuttaja Kuntarak Oy Pl 50, Kauniainen Rakennuttajakonsultti Reino Yli-Honkola gsm Rakennuttaminen Pornaisten kunnan/ tilaajan edustajana kohteessa on Jukka Pietilä p Rakennuttajakonsulttina toimii Rakennuttaja Kuntarak Oy/ Reino Yli-Honkola, p

6 Sivu 6/ Valvonta Valvonnan hoitaa rakennuttayhtiö Rakennuttaja Kuntarak Oy. Erikoisvalvontaa suorittavat suunnittelijat ja myöhemmin nimettävät erikoistöiden valvojat. Vastuullisena valvojana toimii Jorma Yli-Honkola p varamiehenään ja Erkki Lilja ja 2. URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Kohdassa 3.3 mainitut urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina alistamissopimuksen mukaisesti. Kohdassa 3.4 on lueteltu tilaajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakkaan. 2.2 Maksuperuste Rakennustekniset työt, putki- ja automaatiotyöt sekä sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakoina. Ilman indeksi ja valuuttasidonnaisuutta. 2.3 Urakkasuhteet Kohdassa 3.3 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT Sivuurakan alistamissopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 3. URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut urakat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja on suorituttanut ennakolta perustusten paalutustyön paalujen katkaisut mukaanlukien. 3.2 Pääurakka, rakennusurakka (päätoteuttaja) Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti

7 Sivu 7/32 saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.3 sivuurakoita ja kohdan 3.4 rakennuttajan hankintoja sekä erillisurakoita. YSE 3 :n mukaisia työmaapalveluja on täsmennetty urakkaohjelmassa. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä. 3.3 Sivu-urakat Putkiurakka (PU) Ilmanvaihtourakka (IV) Rakennusautomaatiourakka (RAU) Sähköurakka (SÄH) 3.4 Tilaajan / käyttäjän hankinnat Tilaaja / käyttäjä tekee seuraavat hankinnat: 1. Kaukolämmön toimitus lämmönjakohuoneeseen 2. Keittiön kalusteet ja kojeet (asennukset urakoissa) 3. Irtokalusteet 4. Mahdolliset ulkopuolisen tahon laadunvarmistuskokeet Näiden ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. Näistä tilaajan hankinnoista muille urakoitsijoille aiheutuvat velvollisuudet on mainittu urakkarajaliitteessä. 3.5 Toteutuksen yleisjärjestelyt, rajoitukset ja tupakointi Tupakointi on koko työmaa-alueella kielletty. Työmaa- yms. tilat, urakoitsijoiden työkoneet, -välineet, rakennusmateriaali yms. on pidettävä kulloisenkin (vaihe) ko. urakka-alueen sisäpuolella. Työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan on rakennettava säädösten mukainen umpinainen puurakenteinen tai teräsverkko työmaa-aita siinä laajuudessa, että asiattomien pääsy työmaalle estetään. Muut toteutuksen yleisjärjestelyjen yksityiskohdat on esitetty urakkaasiakirjoissa.

8 Sivu 8/32 Työmaa- ja sosiaalitilat, työmaahuolto, paikoitukset, tarvikevarastoinnit sekä työmaareitit Pääurakoitsija hoitaa kustannuksellaan ja omin liittymin (mm. vesi, lämpö ja sähkö) tavanomaiset työmaarakennukset työntekijöiden sosiaalitiloineen osoitettuun paikkaan pihamaalle. Pääurakoitsija antaa tarvittavat tilat korvauksetta muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Varastoalue Varastoalueena voidaan käyttää vain rakennusaluetta. Paikoitus Työntekijäpaikoitus on osoitettava rakennusalueelta tai tilaajan kanssa erikseen sovittavassa paikasta. Työmaareitit Työmaalle kulku tapahtuu sovittavan kulkureitin mukaan. Pelastustie on pysyttävä auki. Työmaa-alue Rakennusaikana pääurakoitsija vastaa kustannuksineen sähkön, veden ja lämmön saannista kohteeseen omin liittymin. Muut urakoitsijat eivät osallistu em. kustannuksiin. Kaikki työmaahuollon ja korjaustöiden alueet on rajattava ja aidattava sekä lukittava urakoitsijan toimesta sekä omin lukituksin. Siivoukset Kukin urakoitsija siivoaa pakkaus- ja muut jätteet ja vie työmaalla sovittuun paikkaan, josta pääurakoitsija hoitaa kustannuksellaan pois. Työmaan ja työmaatilojen päivittäinen siivous on pääurakoitsijan vastuulla kustannuksineen. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet ja yleiset velvoitteet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työmaataulun teko (n. 1200x2600/ kaikki osapuolet) kuuluu pääurakkaan. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjel-

9 Sivu 9/32 man kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia tilaajan hankintoja. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaapalvelut koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia tilaajan hankintoja. 4.2 Työaikataulu Työmaan ohjeellinen yleisaikataulu on seuraava: -Aloitus 8/ 2013, valmis 10/2014 Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa YSE 5 :n mukainen urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin ja urakkaneuvotteluun perustuva yksityiskohtainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Keskeisten työvaiheiden lisäksi aikatauluun tulee merkitä viivästysseuraamuksia sisältävät vaiheistusrajat, tilaajan toimintakokeiden (eri vaiheet, lopullinen vastaanotto) aloitusajankohdat (katso kohta 8.3). Työaikatauluun on merkittävä myös sivu- ja aliurakoitsijoiden eritoten näiden keskinäisiin työsuoritteisiin vaikuttavat työt/tekijät ja kohdassa 3.4 mainitut rakennuttajan erillishankinnat Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa (urakoitsijapalaverit). Työaikataulun kaikki urakoitsijat hyväksyvät allekirjoituksellaan keskinäisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Työmaajärjestelyjen puitteet on esitetty urakka-asiakirjoissa. Työmaajärjestelyistä on pääurakoitsijan tehtävä erillinen suunnitelma, jossa on huomioitu kohdassa 3.5 todetut edellytykset. 4.4 Suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmus (kokonaisuutena /pääpiirteissään) pidetään ennen urakka sopimuksen allekirjoitusta toteutettavassa ns. hankintaneuvottelussa ja sen lisäksi ao. katselmuksia pidetään tarvittaessa ennen kulloisenkin työsuoritteiden/työvaiheiden aloittamista (tarkoituksen mukaisiin osioihin jaettuna) suunni-

10 Sivu 10/32 telmavalmiuden toteamiseksi sekä täydentävien/täsmentämien suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on esitetty urakkarajaliitteessä 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Myöskin katualueen osalta tulee pitää katselmus yhdessä rakennuttajan, tienpitäjän kanssa. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Kaikki mitat on tarkistettava työmaalla; tilaaja ei vastaa mittauksista eikä mitoista. Työsuoritusten lähtökohtana ovat paikanpäällä tarkistetut mitat. Mallityöt ja asennukset Kaikista töistä ja asennuksista tehdään ennen varsinaisia töitä mallit. Mallit tarkastetaan ja hyväksytään ennakolta. 4.6 Luvat Rakennuttajalla hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Mikäli laadituissa suunnitelmissa on täydennettävää, ne täydennetään yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan/ -joiden kanssa vastaamaan muun jo tehdyn suunnittelun laatutasoa, eikä näillä täydennyksillä ole hintaa korottavaa vaikutusta. Vain sellaisilla lisä-/muutossuunnitelmilla, joilla kohotetaan suunniteltua laatutasoa tai laajuutta, voi olla kustannusvaikutusta, josta tilaaja on korvausvelvollinen. Kts. myös kohta 8.2 Urakoitsijalle toimitetaan veloituksetta 3 sarjaa paperisuunnitelmia (myös pyynnöstä suunnittelijat toimittavat suoraan urakoitsijalle sähköisesti) suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Muut suunnitelma-asiakirjakustannukset kuuluvat urakoitsijalle

11 Sivu 11/32 (Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin sovitun määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti.) Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta lisäveloituksin. Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja työpiirustukset mahdollisine laskelmineen on esitettävä tarvittaessa myös muiden urakoitsijoiden ja tarkastavien viranomaisten hyväksyttäväksi. Rakennuttajalle on jäätävä vähintään 2 viikon tarkistusaika. Rakennustyössä käytettäväksi määrättyjä rakennustarvikkeita ja rakennusosia koskevat niiden valmistajien piirustukset, selitykset ja ohjeet, jotka ovat tarvikkeiden käytön edellytyksenä, tulee urakoitsijan hankkia hyvissä ajoin työmaalle rakennuttajan, suunnittelijoiden ja tarpeen mukaan muiden urakoitsijoiden käyttöön. Kukin urakoitsija tai toimittaja vastaa laatimiensa suunnitelmien kopiokuluista. Elementtisuunnittelu kuuluu kaikilta osin ao.urakoihin. Pääurakoitsijan tulee merkitä tarkoitusta varten varattuihin piirustuksiin työn aikana tehdyt tarkennukset ja muutokset joista ei ole viety muutospiirustuksiin. Rakennustyön valmistuttua luovutetaan myös nämä piirustukset rakennuttajalle. Piirustuksissa tulee olla työnvalvojan hyväksymismerkintä. 4.8 Projektin tietopankki 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijalle sopimuksen mukaisesti laadittavaksi kuuluvat erikoissuunnitelmat, asennus- ja kokoonpanopiirustukset tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla. Hankkeessa ei ole käytössä projektipankkia. Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta / kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma/laadunvarmistus, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma/laadunvarmistus. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. Malliasennukset ks. kohta 4.5.

12 Sivu 12/ Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden tai mainitun työtavan asemasta muita tuotteita tai työtapaa urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan ja ko. suunnittelijan hyväksyminen. Muutokset on käsiteltävä työmaakokouksessa ja kirjattava pöytäkirjaan. 5.4 Suunnittelijoiden laadun valvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset mm. kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Työmaalla on oltava pääurakoitsijan toimesta laadittu jätehuoltosuunnitelma. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava Pornaisten kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti ja huomioitava erityisesti kulloinkin käytössä olevan osion toiminta. 6.2 Irrotettavat ainekset Maa-, kiviaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviaines kuuluu urakoitsijalle poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kunnan alueen jätteiden käsittelijä.

13 Sivu 13/ Kojeet ja laitteet Rakennuspaikalla mahdollisesti olevien kaapelien ja putkien siirto kuuluu urakkaan. Rakennusalueen reuna-alueella kulkee Vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto. Tarvittaessa verkoston siirrot/ lämpöeristykset yms. kuuluu urakkaan Louhinta Urakka-alueella ei ole louhintaa. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö Tarvittaessa maininta ympäristösuunnitelmaan 6.4 Ongelmajäte Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. 7. ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat tarjousvaiheessa luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan suunnittelijoilta. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä / urakkasopimuksesta tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden osalta urakkasopimuslomakkeen (RT 80260) lomakepohjan mukaan. Urakkasopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että urakoitsija esittää hyväksyttävät tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat sekä luottoluokituksen ennen sopimuksen allekirjoitusta (kork. 2 kk vanhat). Alistussopimukset laaditaan alistamissopimuslomakepohjaa (RT ) noudattaen..

14 Sivu 14/32 Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT sopimusasiakirjoista ilmenevien poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma liitteineen, urakkarajaliite, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous, mahdolliset hankintaneuvottelupöytäkirjat, mahdolliset suunnitelmakatselmuspöytäkirjat sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin muutoksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Hankintaneuvottelupöytäkirja 4. Hankintapäätös 5. Tarjouspyyntö ja osallistumispyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Urakkaohjelma; liitteenä työturvallisuusasiakirjat 7. Urakkarajaliite 8. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Maksuerätaulukko 10. Urakoitsijan tarjous ja osallistumishakemus 11. Muutostöiden yksikköhintaluettelo (sovittujen suoritteiden osalta) B. Tekniset asiakirjat: 13. Suunnitelmakatselmusasiakirja (hankintaneuvottelupöytäkirjan osio) 14. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 15. Määrä- ja mittaluettelot (mikäli laadittu) 16. Sopimuspiirustukset 17. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. Määrä- ja mittaluettelot kuuluvat esimerkiksi ovi-, ikkuna-, valaisinluettelot ym. vastaavat luettelot riippumatta siitä, ovatko ne merkitty osaksi piirustussarjaa vai erillisiä asiakirjoja. Urakoitsijan on tarkistettava kaikki määräluettelot ja mitat; niiden oikeellisuus on urakoitsijan vastuulla. Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön selostuksella on rakennusselostukseen nähden parempi pätevyys. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa

15 Sivu 15/ Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.5 Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei anna määräluetteloita tarjouslaskentaa varten. Jos jossain asiakirjoissa on niistä maininta on urakoitsijan tarkistettava määrät; määrät ovat kaikilta osin urakoitsijan vastuulla. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus 8.2 Rakennusaika Työt saa aloittaa sen jälkeen, kun tilaajan hankintapäätös on lainvoimainen (arvio elokuu 2013) ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Lopullinen aikataulu sovitaan urakkaneuvottelussa. Ennen aloitusta suoritetaan työmaalla aloituskatselmus, jossa tarkastetaan paalutustyö sekä ohjeistetaan urakoitsijalle kuuluvat maanrakennustyöt. Urakka-aika Urakan arvioitu kokonaisaika on 8/ / Lopullinen aikataulu sovitaan urakkaneuvottelussa pyrkien mahdollisuuksien mukaan huomioimaan urakoitsijan työvaiheistukset. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Mahdollisesta aikaisemmasta luovutuksesta tulee sopia kaikkien urakoitsijoiden kesken, ja allekirjoittaa tästä ns. yhteisesti hyväksytty aikataulu, josta tilaaja tekee lopullisen hyväksynnän. Toimintakokeet Urakkarajaliitteen mukaiset toimintakokeet ovat aikatauluun merkittäviä välitavoitteita ja tulevat tätä kautta vaihekohtaisesti sakollisiksi. Aikamääritteet on esi-

16 Sivu 16/32 tetty urakkarajaliitteessä. Yleismääritteenä; toimintakoevalmius on oltava olemassa kaksi viikkoa ennen kulloisenkin vaiheen valmistumista 8.3 Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Välitavoitteiden tai koko hankkeen töiden valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05 % sekä sivu- ja erillisurakoista 0,1 %, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 päivää. Ellei urakkaa alisteta pääurakkaan, on urakoitsija YSE-ehdoista poiketen lisäksi velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki ne urakoitsijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta viivästyksestä aiheutuneet vahingot, jotka tilaaja on velvollinen korvaamaan kohdassa 2 mainituille tilaajan sopijakumppaneille. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 8.4 Työaikataulun tekeminen Katso kohta URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika alkaa koko urakkasuorituksen hyväksytystä tarkastuksesta ja vastaanotosta tai mikäli sitä ei erikseen pidetä, rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. Umpiolasien osalta vaaditaan lisäksi 5 vuoden minimitakuu, joka kattaa materiaalin lisäksi myös asennuksen. Vesikatteen osalta vaaditaan 10 vuoden minimitakuu, joka kattaa vesikatteen lisäksi myös vesivauriot. Julkisivusaumauksille takuu on vähintään 5 vuotta. Takuutodistukset on luovutettava vastaanottotarkastuksessa Lisäys YSE kohtaan Vastuu takuuaikana Urakoitsija vastaa myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden suoritusten tilaajan kanssa solmimansa urakkasopimuksensa mukaisuudesta sopimuksessa sovitun takuuajan.

17 Sivu 17/ Lisäys YSE kohtaan Vastuu takuuajan jälkeen Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sopimuksessa mainitun ajan käyttämiensä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen aliurakoitsijan tai -hankkijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta sekä sivu- ja erillisurakoissa ja tilaajan hankinnoissa YSE-ehdoista poiketen 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuksien on katettava myös mahdolliset lisätyöt. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. 9.3 Rakennuttajan vakuudet 9.4 Vakuutukset Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin rakennettavan kiinteistön täysarvovakuutukset, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa myös urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat. Vakuutukset tulee olla voimassa 1 kk yli sovittujen valmistumisaikojen. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan euroa.

18 Sivu 18/32 Kunkin urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijoilla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintäin 2 -kertainen ko. urakan arvoon (alv 0 %). Työkohteen työmaarakennusten, materiaalien, työvälineiden ym. vakuuttamisesta kaikkien urakoitsijoiden puolesta vastaa pääurakoitsija 9.5 Vartiointi Työmaan palveluista vastaava (pääurakoitsija) järjestää työmaalle vartioinnin. 10. RAKENNUTTAJAN (TILAAJAN) MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoitetaan euroissa. Tarjousten vertailuperusteet esitetty tarjous asiakirjassa Hintasidonnaisuudet Urakkahintoja ei sidota indeksiin 10.3 Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla velvollisuus suunnitelmasta aiheutuvien muutos- ja lisätöiden toteuttamiseen. Urakan lisä- ja muutostyöt korvataan tai hyvitetään ensisijaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla arvonlisäveroineen (24 %), tai niistä johdetuilla hinnoilla. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous ja eritelty laskelma, joka tulee antaa numeroituna antamisjärjestyksessä. Urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on myös merkittävä ne piirustukset, joista tarjous on laskettu. Alistettujen sivu-urakoiden työsuorituksiin liittyvät muutos- ja lisätyöt sovitaan rakennuttajan ja ao. urakoitsijan kesken. Pääurakoitsijalle annetaan pyydettäessä ilmoitus sovitusta muutoksesta.

19 Sivu 19/32 Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia vain, mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. Suunnitelmien muuttamisoikeus ja mahdollisten lisätöiden tilausoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa (suunnittelijoilla ja valvojalla ei ole oikeutta muuttaa suunnitelmia eikä oikeutta tehdä lisätyötilauksia). Jokainen suunnitelmamuutos ja mahdollinen lisätyötilaus ollakseen pätevä on perustuttava urakoitsijan kirjalliseen ilmoitukseen/ tarjoukseen ja tilaajan kirjalliseen vahvistukseen/ tilaukseen. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä sekä sivu-urakoissa käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 7 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Putki-ja johtolinjat Putki-ja johtolinjojen siirto +/ - 1 metri suunnittelijan esittämästä paikasta sisältyy urakkaan eikä aiheuta kustannusmuutosta Yksikköhinnat Urakoitsijan tulee täyttää urakkatarjouspyynnössä pyydetyn mukainen yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. Yksikköhintojen käyttö sovitaan aina erikseen ja niiden käyttö on aina toissijainen (ensisijainen on urakoitsijan antama tarjous ja tilaajan tarjoushyväksyntä). Yksikköhintaluettelon mukaisin perustein voidaan suorittaa vain rajoitettuja tehtäviä. Yksikköhintaluettelon käyttö edellyttää aina tapauskohtaista päätöstä ja se on aina toissijainen eikä tähän urakoitsija voi vedota.. Mikäli työstä ei ole muuta sovittu noudatetaan YSE 1998 ohjeita. Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena sivu-urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 7 % Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä

20 Sivu 20/32 sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Maksuerätaulukko tulee jakaa työvaiheisiin Maksuerä rajauksia/täsmennyksiä Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työntekijävakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä (kaikki urakat) Viimeinen maksuerä on vähintään 5 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on kokonaisuudessaan hyväksytty virheettömänä vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty, huoltokirja toimitettu ja tilaajan hyväksymä ja kaikki luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle. Erityiset maksuerät Pääurakka: 3 % urakkahinnasta, kun toimintakokeet voidaan aloittaa ja itselleluovutuspöytäkirja on tehty ja luovutettu tilaajalle 5 % urakkahinnasta, kun käyttöönotettavan rakennuksen työt ovat tilaajan hyväksymät ja tilaajalle vastaanotettu 5 % urakkahinnasta, kun rakennusten ulkopuoliset maalaus- ja muut työt ovat valmiit. 3 % urakkahinnasta, kun pihamaatyöt istutuksineen on tehty 1 % urakkahinnasta, kun rakennuksen lämpökuvaus on tehty, mahdolliset huomautukset korjattu ja tilaaja hyväksynyt lämpövuodot korjatuiksi 1 % urakkahinnasta, kun rakennuksen ilmatiiveyskoe on tehty, mahdolliset huomautukset korjattu ja tilaaja hyväksynyt vaaditun ilmatiiveyden saavutetuksi Sivu-urakat: 2 % urakkahinnasta, kun LVISA-toimintakokeet hyväksytysti suoritettu ja itselleluovutuspöytäkirjat on tehty ja luovutettu tilaajalle 5 % urakkahinnasta, kun käyttöönotettavan rakennuksen työt ovat tilaajan hyväksymät ja tilaajalle vastaanotettu.

21 Sivu 21/32 1 % urakkahinnasta, kun lopulliset säädöt, mittaukset ja ohjelmoinnit on tehty sekä huoltokirja-aineisto yms. on tilaajalle hyväksyttävästi toimitettu sekä käytönopastus on suoritettu. 1 % urakkahinnasta kun lvias-urakoiden lopulliset työpiirustukset hyväksytysti tehty ja luovutettu tilaajalle Sivu-urakoitsijoille maksettavat maksuerät Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan hyväksyminen työn suorittamisesta Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu hyväksyttävästi tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Valvojan hyväksymän laskun sovittu maksuaika lasketaan alkamaan työvaiheen hyväksynnästä. Huomioitava lisäksi, että sivu-urakoiden maksueriä koskevissa laskuissa on oltava myös pääurakoitsijan (hyväksymis) merkintä. Maksuerien maksuaika on 21 vrk hyväksytystä suorituksesta alkaen Jos tilaaja ei täytä maksukelpoisen laskun maksuvelvollisuuttaan, on tällöin velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Mikäli urakoitsija esittää viivästyskorkoja tilaajan maksettavaksi huomioidaan siinä tilanteessa tilaaja etuajassa maksettujen laskujen + korot vastaavan korkokannan mukaan. Urakkahintaa ei kuitenkaan tämän johdosta alenneta. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Laskujen toimitus Laskut on toimitettava tilaajalle erillisen ohjeen mukaisesti Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

22 Sivu 22/ LAATU 11.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Laatusuunnitelman tulee sisältää mm. kosteudenhallintasuunnitelman.. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Keskeisimmissä laadunvarmistuskokeissa on käytettävä, ulkopuolista, tilaajan hyväksymää tutkimustahoa. Urakkahintaan sisältyvänä on urakoitsijan suoritettava mm. ainakin seuraavat tutkimukset/ kokeet: 1. Rakennuksen ilmatiiviystutkimukset 2. Rakennuksen lämpökuvaukset 3. Rakenteiden kosteusmittaukset Urakoitsijat sopivat pääurakoitsijan johdolla rakennusvalvonnan kanssa rakennusasetuksen mukaisten aloituskokousten pitämisestä. Niiden pitämisestä vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Tilaajalle ja suunnittelijoille tilaisuudet saatetaan tiedoksi, jotta he voivat olla läsnä ko. tilaisuuksissa. Pääurakoitsija vastaa, että tässä kokouksessa sovitut asiat saatetaan kaikkien työmaalla työskentelevien tietoon (myös myöhemmin valittavien). Kukin urakoitsija huolehtii työtään koskevan rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämisestä ja nimeää siitä vastaavan ja tarkastuksia suorittavan henkilön.

23 Sivu 23/ Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden, LVI-töiden valvojan ja sähkö/rakennusautomaatiotöiden valvojan kunkin valvojan sopimuksen laajuuksin. Rakennustöiden valvoja toimii osapäiväisenä paikallisvalvojana. Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT mukaisesti. Kaikille valvojille on urakoitsijoiden toimitettava pyytämänsä asiakirjat veloituksetta Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä rakennustöiden valvojan sekä lisäksi LVIA-töiden ja sähkötöiden valvojat sovittavin laajuuksin Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus. Kaikilla vastuuhenkilöillä oltava suomenkielen taito. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Työnjohtajalla tulee olla viranomaisten edellyttämä pätevyys. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa Työvoima Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Työvoiman käytössä ei ole tilaajan erillis-ohjeistusta. Yleisesti on noudatettava viranomaisten yms. asiasta antamia määräyksiä ohjeita.

24 Sivu 24/ Kulkuluvat Työmaapäiväkirja Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja veronumerot työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 :n mukaisesti. Pääurakoitsija on velvollinen kirjaamaan työmaapäiväkirjaan myös muiden urakoitsijoiden ja osapuolien huomautukset 12.5 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuussa. Urakoitsijan kokousedustajalla tulee olla riittävä päätösvalta kokouksessa esille tulleisiin kysymyksiin. Tilaaja katsoo, että kokouksessa läsnäolo on osa urakkasuoritusta, jolloin kokouksesta poisjäämisestä tulee sopia rakennuttajan kanssa etukäteen tai tilaaja veloittaa kustakin luvattomasta poisjäämisestä 500 euroa/ kokous. Kustannukset vähennetään viimeisestä maksuerästä. Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen sekä kustantaa kokousten tavanomaisen kahvitarjoilun Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirja laaditaan rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämän aloituskokouksen yhteydessä. Pääurakoitsija on sovittava po. kokouksen pitämisestä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Kokouksessa on oltava läsnä (kutsuttuna) tilaajan edustajana rakennuttajainsinööri, pääsuunnittelija, päärakennesuunnittelija ja kohteen vastaavatyönjohtaja Aloituspalaverissa valvontasuunnitelma esitellään rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.

25 Sivu 25/ TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 13.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen N:o 629, mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Työturvallisuudessa on lisäksi noudatettava voimaantullutta asetusta. Tilaaja on laatinut omalta osaltaan po. lainsäädännön edellyttämän työturvallisuusasiakirjan ja turvallisuussäännöt, jotka ovat tämän urakkaohjelman liitteenä. Pääurakoitsijan on lisäksi laadittava yksityiskohtainen ja hankekohtainen työturvallisuussuunnitelma yksityiskohtaisine sääntöineen. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Urakoitsijoiden tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin.

26 Sivu 26/32 Rakennusurakoitsijan vastuulla ja kustannuksiin kuuluu purku-, ongelma ym. jätteiden poiskuljetus ao. viranomaisten osoittamiin paikkoihin. 14. TYÖVOIMA 14.1 Työvoima Työvoimankäytössä ei ole rajoituksia Harjoittelijoiden käyttö Urakoitsijaa toivotaan järjestämään harjoittelupaikkoja tarkoitukseen soveltuvissa tehtävissä. 15. TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET 15.1 Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimittamispäivästä. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Selvitysten tulee olla suomenkielisiä ja virallisesti käännettyjä. Mikäli selvityksiä ei toimiteta, tilaaja ei hyväksy ko urakoitsijaa toimimaan ko työmaalla Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille 15.3 Työmaan kulkulupa ja henkilötunniste Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y- tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle. Urakoitsijan on ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja rakennustyön valvojalle. Työmaalla olevilla työntekijöillä tulee olla henki-

27 Sivu 27/32 lön ja hänen työnantajansa yksilöivä kuvallinen tunniste. Ilman kulkulupaa olevat työntekijät poistetaan työmaalta välittömästi. Kaikki annetut kulkuluvat ja työntekijärekisteri on oltava mapitettuna työmaatoimistossa. Urakoitsija vastaa siitä, että sen jokaisella työmaalla työskentelevällä työntekijällä on työturvallisuuslain 52 a :n mukainen henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, josta ilmenee, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, työntekijän veronumero sekä työnantajan nimi. 16. VASTAANOTTO 16.1 Vastaanottotarkastukset Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. Tilaaja ei ota vastaan keskeneräistä työtä. Tilaaja edellyttää urakoitsijoilta valmiin kohteen ns. itselleluovutusta ennen tilaajan tekemää ennakkotarkastusta. Ennakkotarkastus alkaa kolme viikkoa ennen vastaanottoa ja tarkastukseen varataan aikaa 10 työpäivää ja todetut virheet ja puutteet korjataan ennen vastaanottotarkastusta. Tilojen käyttäjät tekevät tilojen ja niiden laitteistojen ennakkotarkastuksen 2 viikkoa ennen kohteen luovutusta. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Käyttäjien huomautukset tarkistetaan yhteistyössä rakennuttajan edustajan ja ko. suunnittelijoiden kanssa ennen vastaanottotarkastusta tai mikäli käyttäjät eivät ole ehtineet tarkastaa tiloja niin käyttäjät laativat huomaamistaan virheistä ja puutteista listan viimeistään 3 viikon sisällä luovutuksesta ottaen huomioon käyttäjien muuttoaikataulun Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. Katso myös urakkarajaliitteen asiaa koskevat kohdat Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi tai keskeneräisyydestä johtuen, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:

28 Sivu 28/32 - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen jälkitarkastus: 1500 euroa - muut jälkitarkastukset 2000 euroa /kerta/ pidettyjälkitarkastus Sama korvaus tulee antaa tilaajalle, mikäli tarkastus-/toimintakoetilaisuus joudutaan keskeyttämään puutteellisen työsuorituksen takia. Yo. kustannukset vähennetään viimeisestä maksuerästä Toimintakokeet LVI- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaiset toimintakokeet 2 viikkoa ennen rakennusvaiheen vastaan-/ käyttöönottoa ja käyttäjän kalustamista. Toimintakokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä 16.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Kaikkien luovutus- ja huoltoasiakirjojen koordinointi-/ luovutusvastuu on pääurakoitsijalla. Huoltokirjan laadintavastuu on pääurakoitsijalla. Huoltokirjan mallin hyväksyttää pääurakoitsija tilaajalla. Huoltokirjan laadinnassa käytetään apuna suunnittelijoita ja muita urakoitsijoita Luovutusasiakirjojen kustannusvastuu on ao. urakoitsijoilla. Asiakirjat luovutetaan tilaajalle mapitettuina 2 kpl paperikopiosarjaa sekä 2 kpl CD-levykkeillä Kunkin urakoitsijan urakkaan sisältyy loppupiirustusten ja -suunnitelmien laadinta kopiokustannuksineen. Ne tekee ao. suunnittelijat urakoitsijoiden ohjeiden mukaan. Näistä aiheutuvat kustannukset maksaa kukin urakoitsija suoraan suunnittelijoille. Aineisto luovutetaan ed. kohdan luovutusasiakirjojen mukaan Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna luovuttaa pääurakoitsija (liitteenä lvias-urakat) vastaanottotarkastuksessa (tarkastusasiakirjan tulee sisältää kaikki työt) Huoltokirja Huoltokirjan laadintavastuu on pääurakoitsijalla. Muilla urakoitsijoilla ja suunnittelijoilla on tietojenantovelvollisuus.

29 Sivu 29/32 Urakoitsijoiden on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti ellei toimitusaikaa ole sovittu niin viimeistään vastaanottotarkastuksessa..1 Pääurakoitsijan velvollisuudet huoltokirjan laadinnassa Yhteystiedot Toimittaa huoltokirjan laatijalle omien sopimuskumppaneidensa yhteystiedot. Hoito- ja huolto-ohjeet Urakoitsija kokoaa urakkaansa kuuluvat hoito-, huolto-, kunnossapito- ja käyttöohjeet tavarantoimittajilta ja varustaa ne paikantamistiedoin. Tiedot toimitetaan huoltokirjan laatijalle esim. pdf-muodossa. Materiaalien tuotetiedot Pääurakoitsija päivittää arkkitehdin laatiman pintamateriaaliluettelon siten, että se vastaa käytettyjä materiaaleja. Lisäksi urakoitsija toimittaa tiedon kaikista käytetyistä materiaaleista, jotka altistuvat sään, käytön yms rasituksille ja joihin kohdistuu huolto, kunnossapito tai tarkastustoimenpiteitä (mm. julkisivurakenteet, vesikatto, ikkunat, ovet, lukitus, keittiölaitteet, hissit). Tuotteista tulee ilmoittaa muun muassa nimi, toimittajatiedot, materiaalitiedot, huolto- ja hoito-ohjeet ja kunnossapitotiedot.2 LVISA-urakoitsijoiden velvollisuudet huoltokirjan laadinnassa Konekorttitiedot Urakoitsijat laativat laitekortit omaan urakkaansa liittyvistä laitteista. Urakoitsijat täyttävät koordinaattorin toimittamiin laitekorttipohjiin tarvittavat tiedot laitteista. Hoito- ja huolto-ohjeet Urakoitsija kokoaa urakkaansa kuuluvat hoito-, huolto-, kunnossapito- ja käyttöohjeet tavarantoimittajilta ja varustaa ne paikantamistiedoin. Tiedot toimitetaan koordinaattorille esim. pdf-muodossa..3 Luettelo toimitettavista tieto-osa-alueista ja sitä noudatetaan kohteessa soveltuvin osin. Rakennustekniikka Aluerakenteet (urakkaan kuuluvilta osin) Iaatoitukset reunatuet ja kourut aidat talovarusteet tukimuurien rakennemateriaalit (tiili/harkkotyyppi, saumamateriaali)

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Urakkaohjelma 23 sivua 15.2.2016 SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) LVI-URAKKA RAKENUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD. YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD. YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Päivämäärä Datum KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla KOKONAISURAKKA 27. 5. 2016 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta... 1 0.3 Suunnittelijat... 1 0.4 Käyttäjät... 2 0.5 Muut urakoitsijat...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Document type Hankinta- ja toteutusasiakirja Date Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä Tilaajan projektinumero 803 481 HINTAN VESILAITOS VESIKATON

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot