URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA"

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

2 KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 6 LAATU JA YMPÄRISTÖ 7 ASIAKIRJAT 8 URAKKA-AIKA 9 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11 OMISTUSOIKEUS 12 VALVONTA 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 14 TYÖVOIMA 15 VASTAANOTTO 16 ERIMIELISYYDET 17 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 18 TARJOUS 19 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ iv- ja Lv-suunnittelijan tiedot korjattu. KL

3 1 Tietoja rakennuskohteesta 1.1 Rakennuskohde Kårkulla samkommun,linjakatu Rakennuttaja / tilaaja Kårkulla samkommun Kårkullantie Kirjala Yhteyshenkilö: Kenneth Lindroos Rakennuttajatehtävät: Kenneth Lindroos Runsöntie 415, Västanfjärd 1.3 Suunnittelijat Arkkitehti: Rakennesuunnittelu: Kenneth Lindroos Runsöntie 415, Väsanfjärd Insinööritoimisto Träsk Oy Teemu Träsk, Harventajankatu 6A Salo LVI- suunnittelu: Lavaia Tmi Y Jukka-Pekka Nissinen Laulalaaksonkaari 3, Nuppulinna Sprinkler- suunnittelu/urakointi: Sähkösuunnittelu: LH-Sprinkleri OY Pomo: Johan Lillskrubb Asentaja:Marko Elokaski Sähkösuunnittelu Klawers Oy Työpajantie 38, Porvoo Yleistä Rakennuskohde on on 1990-luvun alussa rakennettu asuntola kehitysvammaisille. Nyt oli aika peruskorjata rakennuksen ja samalla otetaan osaa yläkertaa käyttöön. 2 Urakkamuoto Kokonaisurakka. Sprinkleriurakka maksaa tilaaja. 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus

4 Urakkamuoto on kokonaisurakka, joka sisältää kaikki laskenta-asiakirjoissa mainitut rakennustekniset- ja LVV-, IV-, A-,sprinkler- sekä S-työt, lukuun ottamatta rakennuttajan hankintoja, jotka on ilmoitettu urakkaohjelman kohdassa Pääurakka Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Rakennusurakkaan kuuluu huoltokirjan teko omalta osaltaan sekä koordinointi ja koonti muiden aliurakoitsijoiden ja suunnittelijoiden toimittaessa oman osa-aineiston. 2.2 Maksuperuste Työ suoritetaan kokonaishintaurakkana. Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. 3 Urakan laajuus 3.1 Yleistä Urakkaan kuuluvat työt tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja suunnitelmien esittämässä laajuudessa. Seuraava luettelo havainnollistaa urakkaa: KOKONAISURAKKA - Rakennus kehitysvammaisille suunniteltu asuntolarakennus, joka Peruskorjauskohde ja laajennus. - Rakennuksen kantava rakenteet ovat puuta - Kaikki pesutilat alakerrassa, paitsi yksi wc uusitaan kokonaan. - Keittiöt uusiksi, suunnitelmien mukaan. - Laajennus, eli puolet vinttililasta käyttöön. - Jätemaksut ja jätekuljetukset kuuluvat urakkaan. Urakoitsijan pitää pystyä näyttämään tositteet jätteiden käsittelystä. - Märktilan tekoon tarvitaan serttifikaatti. - Ottakaa huomioon että rakennus on asuttu korjauksen aikana. Korjataan a ja b puoli erikseen. - Rakennusurakoitsija nimeää kohteelle vastaavan työnjohtajan ja KVV- töiden, automaation sekä sähkötöiden johtajan. - Urakan täysin valmiiksi tekeminen edellyttää, että suunnitelmissa tarkemmin mainitsemattomat, mutta kuitenkin järjestelmän tai tilan toiminnalle välttämättömät laitteiden osat, varusteet ja rakenteet sisältyvät urakkaan. - Kohteen vesi-, viemäri- suunnitelmien mukaisesti. - Lämmitysmuotoon ei muutoksia alakerroksen.lämmitysjärjestelmä on vesikiertoinen lattialämmitys. Ei muutoksia. Yläkerran märkätilat sähkölattialämmitys ja muut huoneet vesielementillä. - Hankkii ja asentaa saniteettikalusteet suunnitelmien mukaisesti - Kaikki lvv-työt suunnitelmien mukaisesti - Kohteen ilmastointi- ja putkieneristystyöt suunnitelmien mukaisesti. - Hankkii ja asentaa ilmastointikoneet ja -tarvikkeet. - Urakoitsija nimeää kohteelle IV- töiden johtajan. - Kohteen automaatio- ja säätötyöt.suunnittelu ja urakointi.

5 - hankkii ja asentaa suunnitelmien mukaiset tarvikkeet mm.ohjaus-, säätö-, mittauslaitteet ja niihin liittyvät magneetti- ja muut venttiilit - Urakoitsija nimeää kohteelle automaatiotöiden johtajan. - Työmaasähkö löytyy/tilaaja maksaa sähköt ja lämmityksen työnaikana. - Tekee kohteen sähkö- ja heikkovirta työt tarvikkeineen suunnitelmien mukaisesti. - Urakoitsija nimeää kohteelle sähkötöiden johtajan. 3.2 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät rakennustekniset- ja LVISA- työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti sekä työmaavelvoitteet ja sivu-urakoiden, rakennuttajan hankintojen ja erillisurakoiden aputyöt siten, että työ voidaan luovuttaa rakennuttajalle täysin valmiina ja viranomaismääräykset täyttäen. Pääurakoitsija kantaa vastuun siitä että verovirannomaiset saavat rakennusilmoituksen ja siihen kuuluvat tiedot. 3.3 Sivu- tai aliurakat Kokonaisurakka. 3.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Käytetään vanhat keittiökoneet jos uusia hankitaan niin asentaminen rakennusurakoitsijalle. Näiden ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijoita lisäkorvauskiin. 3.5 Aliurakoitsijoiden ja toimittajien valinta Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi valitsemansa aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat ennen ko. töiden aloittamista. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan ja aliurakoitsijoiden kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet erillishankintojen osalta. Näin laadittu aikataulu

6 hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi ja sen toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä urakoitsijakokouksissa. Muutoksia aikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat pitävät keskenään työnsuunnittelu- ja aikataulukokouksia kahden viikon välein seuraavia periaatteita noudattaen: kukin urakoitsija laatii tulevaa kahta viikkoa koskevan 5-10 tärkeintä työvaihetta sisältävän tarkan työsuunnitelman, jotka kokouksessa sovitetaan toisiinsa. 4.3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset - Urakka-alueen rajat on tontin rajat. varastoalueet. Urakka-alueen aitauksen kulkureitit on varustettava portilla. - Urakoitsija vastaa urakka-alueen sisääntulotiestä, että ne pysyvät siisteinä ja turvallisina koko työmaa-ajan. - Urakoitsijan on huomioitava, että peruskorjauskohde, on tajaamassa. Tämän johdosta urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaan äänekkäisiin ja pölyäviin työvaiheisiin sekä työmaan logistiikkaan. - Purettava materiaali, jolle ei ole käyttöä, on poistettava työmaalta/tontilta mahdollisimman nopeasti. - Työmaalle varastoitava materiaali on pidettävä aina hyvässä järjestyksessä. - Varastotilat hankkii kukin urakoitsija itse. - Pääurakoitsija huolehtii työmaan jätehuollosta lajitteluineen sekä vastaa jätemaksuista ja laatii jätehuoltosuunnitelman. 5 Rakennuttajan toimenpiteet 5.1 Rakennuslupa Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Kohteen rakennuslupahakemus on jätetty sisään. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija ja vastaa näiden osalta myös rakennusvalvontaviranomaisen maksuista. Rakennuttaja sopii rakennusvalvontaviranomaisen kanssa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisen aloituskokouksen pitämisestä. Em. kokouksessa sekä muissa rakennusvalvontaviranomaisen pitämissä kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii pääurakoitsijan edustaja. 5.2 Suunnitelmat ja kopiot Tarjouspyyntöasiakirjat urakoitsijat löytävät karkulla.fi/upphandling hanko josta urakoitsija saa kustannuksellaan ottaa tarvitsemansa kopiot. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaan. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija.ja ne löytyvät myös kotisivulta karkulla.fi/upphandling hangö 6 Laatu ja ympäristö 6.1 Urakoitsijan laadunvalvonta

7 Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijoiden on myös valvottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Pääurakoitsija valvoo ja jokainen urakoitsija vastaa asetusten mukaisista suojaus- ja turvatoimista. Tulitöiden osalta laaditaan kohteelle tulitöiden valvontasuunnitelma ja tulitöiden tekijöillä on oltava voimassaolevat tulityökortit. Pääurakoitsija tekee tulityösuunnitelman. 6.2 Ympäristön suojelu Urakoitsijoiden tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. 7 Asiakirjat 7.1 Yleistä Työssä noudatetaan rakentamista koskevia julkisoikeudellisia ja niihin rinnastettavia määräyksiä sekä sitovia, rakentamista koskevia sääntöjä ja säädöksiä sekä rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RYL 2000, TATE 95). Urakoitsija on viimeistään urakkasopimusneuvotteluissa velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle asiakirjoissa havaitsemistaan puutteistaan, virheistä tai ristiriitaisuuksista. Urakoitsija voi tilata omalla kustannuksellaan Kopio Niini Finland Oy:stä Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antaja on viipymättä velvollinen tarkistamaan, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan rakennusurakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT tässä urakkaohjelmassa ja urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään mahdolliset hankinta- ja urakkaneuvottelupöytäkirjat, YSE 1998, tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen annetut lisäselvitykset, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Lisäksi urakoissa noudatetaan rakentamista koskevia julkisoikeudellisia ja niihin rinnastettavia määräyksiä, yleisiä standardeja, rakentamista koskevia sääntöjä ja säädöksiä sekä rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RYL 2000). 7.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava:

8 a) urakkasopimus (RT 80183) b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998 RT ) d) ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkatarjouspyyntö f) urakkaohjelma g) urakkarajaliite h) asbestikartoitusraportti i) urakkatarjous j) työselitykset k) urakkapiirustukset 8 Urakka-aika 8.1 Rakennustyön aloittaminen Rakennustyöt tulee aloittaa niin pian kun mahdollista,viimeistään maaliskuun 2016 alkuun mennessä ja kohteen tulee olla vastaanotettu loppuun mennessä. Edellytyksenä töiden aloittamiselle on että tarjoukset ovat annetun budjetin mukainen. 8.2 Urakka-aika Tehollista rakennusaikaa varataan 6 työkuukautta. Tehollinen rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt. Työntekijöiden vuosilomakuukausi lasketaan teholliseen rakennusaikaan. Pääurakoitsija voi tarjouksessaan ilmoittaa tarvitsemansa edullisemman tehollisen rakennusajan sekä tämän aiheuttaman muutoksen urakkahintaan. Lopullinen rakennusaika vahvistuu sen jälkeen, kun neuvotteluissa on todettu, että ko. aikataulu on sovelias kaikille osapuolille. Urakoitsija voi halutessaan noudattaa lyhyempää urakka-aikaa. Mikäli työt valmistuvat ennen sovittua määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. 8.3 Viivästyminen Poiketaan RT YSE :n määräyksiä, tilaaja tulee vaatimaan pääurakoitsijalta 0,1 % viivästyssakkoa arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, jos urakka myöhästyy. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 25 työpäivältä, yhteensä viivästyssakko lasketaan 75 päivältä. Välitavoitteen osalta peritty viivästyssakko ei vähennä viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. 8.4 Jälkitarkastussakot Mikäli joudutaan sopimaan uusintatarkastuksista urakoitsijan suorituksen viivästymisen vuoksi, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksen kustannukset kultakin viiveen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus 100 euroa (alv 0%) - toinen ja kolmas jälkitarkastus 500 euroa (alv 0%) - seuraavat euroa (alv 0%)

9 Uusintatarkastusten kustannukset vähennetään urakoitsijan viimeisestä maksuerästä. Takuuajan uusintatarkastusten kustannukset maksaa urakoitsija rakennuttajalle ennen takuuajan vakuuden palauttamista. 9 Urakoitsijan vastuuvelvoitteet 9.1 Urakoitsijan velvoitteet Työt suoritetaan huolellisesti, RYL 2000 ja hyvien rakennustapojen mukaisesti. 9.2 Takuuajat Takuuajoissa noudatetaan RT YSE ja 30 tarkennettuna seuraavalla luettelolla. Takuuajat ovat vastaanottotarkastuksesta lukien seuraavat: - rakennustyöt 24 kk - LVV-työt 24 kk - Ilmastointityöt 24 kk - sprinklerityöt 24 kk - sähkö- ja heikkovirtatyöt 24 kk - automaatiotyöt 24 kk - teleurakan koneet- ja laitteet sekä asennustyö 24 kk - kiinteistön koneet ja laitteet 24 kk - lämpölasit 10 v:n nimitakuu - julkisivut: pinnoitemateriaali 10 v:n nimitakuu - vesikattotyöltä: vesikaton tiiviys 10 v:n nimitakuu Lisäksi urakoitsijan tulee siirtää muiden materiaalitoimittajien antamat takuut tilaajan nimiin vastaanottotarkastuksessa. Kohteen takuuaika alkaa, kun kohde on vastaanottotarkastettu ja kokonaisuudessaan luovutettu rakennuttajalle. Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen suoritetaan välitarkastus, jonka yhteydessä kirjataan ne työt jotka tulee korjata jo tässä vaiheessa. Vakuutena kelpaa suomalaisen pankin tai vakuutuslaitoksen vahvistama omavelkainen takaus. Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli takuuajan. Mikäli takuuaikaa jatketaan, on vakuuden voimassaoloaikaa jatkettava vastaavasti. 9.3 Työn aikainen vakuus Rakennuttaja tulee vaatimaan urakoitsijoilta 10 %:n takuun arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Maksuposteja ei suoriteta ennen kuin vakuus on asetettu. Vakuutena kelpaa ainoastaan suomalaisen pankin tai suomalaisen vakuutusyhtiön antama pankkitakaus. 9.4 Takuuaikainen vakuus Poiketen RT YSE :n määräyksistä rakennuttaja tulee vaatimaan rakennusurakoitsijalta 2 %:n takuun arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuu

10 aikaisena vakuutena kelpaa ainoastaan suomalaisen pankin tai suomalaisen vakuutusyhtiön antama pankkitakaus. 9.5 Vakuutukset Vakuutuksissa toimitaan YSE :n mukaan. Pääurakoitsija ottaa rakennustyövakuutuksen rakennuttajan nimiin, ja sen tulee joka hetki vastata vähintään koko hankkeen sen hetkistä arvoa ja sen tulee olla voimassa siihen asti, kunnes koko rakennustyö on vastaanotettu. Rakennustyövakuutuksen kokonaisurakkasumma ilmoitetaan urakan selventävissä neuvotteluissa. Urakoitsija hoitaa työntekijöidensä lakisääteiset ja työehtosopimuksen edellyttämät vakuutukset sekä normaalit vastuuvakuutukset ja vakuutuksen kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon varalle (YSE 1998 RT ). Maksuposteja ei suoriteta ennen kuin vakuutus on otettu. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukossa valittu urakoitsija sitoutuu laskuttamaan työt eriteltynä. Maksuerätaulukon laatii urakoitsija ja hyväksyttää sen valvojalla. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja kiinnitetty paikalleen. Omistusoikeus näihin laitteisiin yms. siirtyy rakennuttajalle, kun ko. maksuerä on suoritettu. Ensimmäinen maksuerä voi olla korkeintaan 5%. Viimeistä edellisen maksuerän on oltava 10% urakkasummasta ja se maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu ja takuuajan vakuus on jätetty. Viimeinen maksuerä on 2% ja se maksetaan, kun loppuasiakirjat ja huoltokirja on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu ja taloudellinen loppuselvitys urakasta on pidetty. Kaikkiin maksueriin tulee merkitä erikseen veroton hinta ja arvonlisäveron osuus Maksujen suorittaminen Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on rakennuttajalle esitetty ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassa olevan vuotuisen viivästyskoron maksun suorittamiseen saakka.

11 Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta 10.5 Muutos- ja lisätyöt Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia vain, mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Lisä- tai muutostyötarjous kirjataan aina työmaakokouspöytäkirjaan ja se voidaan hyväksyä aikaisintaan seuraavassa työmaakokouksessa. Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiiksi tehtynä aineineen, asennuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen sekä yleiskuluineen. Nimikkeet perustuvat Talo-80 järjestelmään ja niiden tulkinnassa noudatetaan määrälaskentaohjetta Talo-80 nimikkeistöjärjestelmän mukaan. Yksikköhinnoilla lasketusta muutostyöstä ei rakennuttaja tule hyväksymään urakoitsijan yleislisäkuluja. Yksikkö- ja tuntiveloitushinnat ovat kiinteitä koko rakentamisen ajan Rakennuttajan työaikainen vakuus Rakennuttaja ei aseta vakuutta koska me ollaan kuntayhtymä. 11 Omistusoikeus Urakka-alueelta saatava ylimääräinen maa-aines ja mahdollinen purettava rakennusaines kuuluvat urakoitsijalle, joka on velvollinen kustannuksellaan kuljettamaan ne pois alueelta. 12 Valvonta 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennuttajakonsultin, jonka valtuudet ilmoitetaan urakkasopimuksessa ja ensimmäisessä työmaakokouksessa. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän asettama kiinteistöjaosto hallinnon mukaisin valtuuksin.

12 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa RT YSE :n ja 61 :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 13 Työmaan hallinto ja toimitukset 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja ja kaikkien osa-alueiden työnjohtajat. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio Työmaakokoukset ja kirjaukset Työmaakokoukset pidetään erikseen sovittavana ajankohtana. Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirjaa tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Pääurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Rakennuttaja ilmoittaa, että työmaan asiointi kielenä hyväksytään ainoastaan molemmat kotimaiset kielet. Kaikkien kohteen työnjohtajien ja eritoimijoiden (esim. maalaus, lattiapinnoitus ) nokkien, jotka ovat koko ajan työmaalla, on osattava erinomaisesti jompaakumpaa kotimaista kieltä Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa kokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan hankintoja, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, missä rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Jos rakennuslupa / rakennusvalvontaviranomainen edellyttää pidetään erillinen maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen aloituskokous. Em. kokouksessa sekä muissa rakennusvalvontaviranomaisen pitämissä kokouksissa, pöytäkirjanpitäjänä toimii urakoitsijan edustaja Työmaan tilaselvitys Rakennusta ympäröivä tontti on pääurakoitsijan ja työmaan käytössä 13.6 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. Suunnitelmakatselmuksissa noudatetaan YSE määräyksiä.

13 13.7 Viranomaistarkastukset Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi ajallaan. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajan edustajalle Vastaanottotarkastus Rakennusteknisten töiden osalta pitävät valvoja ja vastaava työnjohtaja ennakkotarkastuksen 2 viikkoa ennen vastaanottoa. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman nopeasti, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Jokainen sopijapuoli maksaa tarkastuksista aiheutuneet omat kustannuksensa huomioiden kohdan 8.4 jälkitarkastussakot. 14 Työvoima 14.1 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Rakennuttaja edellyttää pääurakoitsijaa ja aliurakoitsijoita esittämään verojäämätodistuksen ja todistuksen maksetuista eläkevakuutusmaksuista viimeiseltä 2 kk:lta. Urakoitsijoiden tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista ja vaatia aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset kuin itseltä edellytetään. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Samoin tarjoajan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista voimassa oleva todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä Työvoiman kirjaus Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle, joka pitää tiedot ajan tasalla. Kaikilla työmaalla liikkuvilla on oltava henkilötunniste koko ajan esillä. Myös veroviranomaiset tarvitsevat tätä tietoa Todistukset Työmaan aikana siellä työskentelevien urakoitsijoiden on esitettävä verojäämätodistus ja todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista kerran kolmessa kuukaudessa. Ilmoitukset työmaalla toimivista urakoitsijoista ja urakkasummista toimitetaan lääninverovirastolle. Em. todistukset kerätään työmaalla erilliseen kansioon Vero- ja eläketodistukset 14.4 Työvoimarajoitus Urakoitsijan tulee noudattaa työvoiman otossa ja käytössä Valtion ehtoja sekä työvoimaministeriön rakennusaikaisia työllisyysehtoja koskevia ohjeita, jotka perustuvat Valtioneuvoston päätöksiin ja lakeihin Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Urakoitsijan tulee huomioida kaikissa toiminnoissaan hankinnoissaan ja myyntisopimuksissaan, että rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävelvollisuus otettu käyttöön Lakia sovelletaan rakennusalan yritysten välisiin

14 rakentamispalveluiden myynteihin urakoitsijasta alaspäin jokaisessa myyntiketjun vaiheessa Työehtosopimus Rakennuttaja edellyttää rakennusalan työehtosopimuksen (TES) noudattamista. Pääurakoitsijan tulee valvoa aliurakoitsijoidensa työehtosopimuksia ja mahdollisia poikkeamia työehtoihin. 15 Työmaan työturvallisuus 15.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen n:o 205, mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija vastaa lisäksi kaikista em. päätöksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista Työsuojelulain YSE 57 vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija laatii työmaata varten työmaasuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. urakoitsijan ja heidän alihankkijansa tulee päivittäin suorittaa siivous YSE 98: n mukaisesti. Työmaalla rakennuksen sisätiloissa ei sallita tupakanpolttoa Turvallisuus Rakennusurakoitsijan on huolehdittava vakuutusyhtiön suojeluehdoista. 16 Vastaanotto 16.1 Yleistä Vastaanottotarkastus suoritetaan yleisten sopimusehtojen sekä määräysten ja ohjeiden mukaisesti Toimintakokeet Toimintakokeisiin, säätö-, mittaus- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä Käytön opastus

15 Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle työselityksien mukaisesti käyttö- ja huolto-ohjetta apuna käyttäen. 17 Erimielisyydet Riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa käsittelykieli ruotsi. 18 Urakoitsijan valintaperusteet 18.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous tulee tehdä ehdottomasti pyydetyn mukaisesti ja siihen tulee liittää pyydetyt liitteet. Mikäli se ei ole pyydetyn mukainen tai se sisältää urakoitsijan omia ehtoja, voidaan tarjous hylätä. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina, mikäli lähettäjä ilmenee kuoresta Tarjousten vertailuperusteet Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden asettaa tarjoukset vapaaseen vertailuun ja valita niistä sen, jonka katsotaan taloudellisesti ja laadullisesti johtavan rakennuttajalle edullisimpaan lopputulokseen, ottaen huomioon kokonaishintatarjouksen lisäksi ilmoitetut yksikköhinnat. Valinnassa suurin painoarvo on annetulla kokonaishinnalla. 19 Tarjous 19.1 Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä tai postitettava suljetussa ja urakoisijan nimellä varustetussa kuoressa tilaajalle siten, että se on perillä viimeistään xxxx klo osoitteessa: Kenneth Lindroos Runsöntie Västanfjärd s-posti: Kuoreen merkintä: "KOKONAISURAKKA LINJAKATU 28 HANKO" 19.2 Urakkatarjouksen muoto Urakkatarjous on ehdottomasti annettava käyttämällä rakennuttajan laatimaa lomaketta ja liittämällä siihen pyydetyt erittelyt Vaihtoehtotarjous Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtoisen tarjouksensa. Vaihtoehtotarjous on annettava erillisenä ja siitä on selvästi käytävä ilmi miten se poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Sopikaa käynneistä: Yksikköjohtaja Monica fjäder-strandberg Urakka-asiakirjojen palautus Urakka-asiakirjat ei palauteta Lisätietoja Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle Kårkulla samkommun/kenneth Lindroos, viimeistään 5 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti ja allekirjoitettuna toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.

16 Muita lisätietoja kohteesta voi pyytää puh: Kenneth Lindroos/tai muilta suunnittelijoita Urakkatarjouksen avaaminen ja urakoitsijan valinta Kårkulla samkommun asettama virkamiesryhmä joka suorittaa urakkatarjousten avaamisen. Urakoitsijan valinnan suorittaa Kårkulla samkommunin kiinteistöjaosto. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä minkä tahansa annetuista tarjouksista tai hylätä ne kaikki, jos ne osoittautuvat budjettiin sopimattomiksi tai jos rahoitus ei toteudu Tarjouksen voimassaoloaika Tarjous on sen antajaa sitova niin kauan kunnes jonkun urakoitsijan kanssa on tehty urakkasopimus tai enintään 60 vuorokautta. Rakennuttaja ilmoittaa tarjonneille urakoitsijoille urakkasopimuksen syntymisestä sähköpostilla. 20 Erityismääräyksiä 20.1 Yleistä Työmaajärjestelyjä koskevissa asioissa urakoitsija noudattaa RT YSE : n määräyksiä Vesi ja sähkö Tilaaja maksaa vesi ja sähkökulut Lämmitys ja kuivatus Kukin työkohde kuivatetaan tai lämmitetään tarpeen vaatiessa työn luonteen vaatimalla tavalla. Kuivatuksen tai lämmityksen aikana on huolehdittava paloturvallisuudesta Kastelu Pinnat eivät saa kuivua liian nopeasti. Kastelussa on noudatettava materiaalivalmistajien ohjeita Sosiaalitilat Pääurakoitsija järjestää sosiaali- ja WC- tilat myös aliurakoitsijoiden tarpeisiin. Jokainen urakoitsija vastaa omista varastotiloistaan. Kemiössä Kenneth Lindroos Kårkulla samkommunin puolesta.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

ASUINRIVITALON ULKOMAALAUS

ASUINRIVITALON ULKOMAALAUS 1/8 URAKKATARJOUSPYYNTÖ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Tarjous laaditaan urakkatarjouslomakkeelle.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 Liite 3. Urakkaohjelma KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 URAKKAOHJELMA 14.03.2012 Tarjouspyynnön liite 3 Insinööritoimisto Konstru

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto

URAKKAOHJELMA. Riihipuisto URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot