KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä Muutos A, Viite KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN

2 Päivämäärä Muutos A, Laatija Juho Mäkelä Nathan Gaasenbeek Tarkastaja Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 SISÄLTÖ 1. RAKENNUSKOHDE ja RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Valvonta Suunnittelija Rakennuskohde ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan 2 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 2 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Urakkarajat 3 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Projektin tietopankki 5 5. LAATU Etukäteisselvitykset ja alkutoimenpiteet ennen rakentamista Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet 6 6. YMPÄRISTÖ Ympäristönsuojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus- ja purkujäte Yleinen siisteys Purkumateriaalin hyötykäyttö Vaarallinen jäte 7 7. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta 7

4 7.5 Sidotut määrät 8 8. URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet Työaika Viivästyminen Ylivoimainen este 8 9. VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Rakennuttajan vakuudet Vakuutukset Muut urakoitsijan velvoitteet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ennakkomaksu Sivu-urakoiden maksut Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen 13

5 1 1. RAKENNUSKOHDE JA RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennuttaja Nimi: Kiertokapula Oy Osoite: Vankanlähde Hämeenlinna Puhelin: Sähköposti: Tilaajan edustajana urakkaa koskevissa hallinto- ja sopimusasioissa on Pentti Nevanperä, puh , , sähköposti Tilaajan edustajana teknisissä asioissa on rakennuttamisinsinööri Ilkka Tulokas, varalla käyttöinsinööri Suvi Koskinen. Nimi: Ilkka Tulokas Gsm: Sähköposti: Nimi: Suvi Koskinen Puhelin: Gsm: Sähköposti: 1.2 Valvonta Riippumaton laadunvalvoja nimitetään myöhemmin. 1.3 Suunnittelija Nimi: Ramboll Finland Oy Osoite: Niemenkatu 73 Yhteyshenkilö: LAHTI Nathan Gaasenbeek Puhelin: Sähköposti: 1.4 Rakennuskohde ja paikka Rakennuskohteena on Kiertokapula Oy:n omistama Kapulan jätteenkäsittelyalue joka sijaitsee Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien rajalla, noin 6 km etäisyydellä Hyvinkään keskustasta luoteeseen osoitteessa Kapulasillantie 2, Hyvinkää. Kapulan jätteenkäsittelyalue sisältää suljetun

6 2 kaatopaikan, kierrätyskentät sekä käsittelyhallit ja rakennukset. Alueella otetaan vastaan kierrätettäviä jätteitä jatkojalostusta, kompostointia ja muuta käsittelyä varten. 1.5 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijoille pidetään esittelytilaisuus rakennuskohteessa klo 10. Esittelyt sovitaan Ilkka Tulokkaan (Kiertokapula Oy) kanssa. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuskohteeseen paikanpäällä ennen tarjouksen antamista. 2. HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakka sisältää sekä maanrakennus- että putkistotyöt. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaanjohtovelvollisuus kaikkiin tässä ohjelmassa mainittuihin rakennuttajan hankintoihin sekä sivu-urakoihin. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt korvataan yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Lisä- ja muutostyön mittausperuste on InfraRYL 2010 määrämittausohje ja nimikkeistö. 2.3 Urakkasuhteet Kohteessa ei ole sivu-urakoita. 2.4 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan tulee esittää tarjouksen yhteydessä myös voimassa oleva todistus merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä rekisteröitymisestä arvonlisäverovelvolliseksi. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää kaupparekisteriote ja selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta. (YSE 2 ) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta ym. edellä mainituista rekisteriselvityksistä. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja urakkarajojen mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi, työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut, jotka koskevat myös mahdollisia kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja sekä erillisurakoita. Urakoitsija hankkii kaiken urakkaan liittyvän materiaalin, mitä nimenomaan ei ole työselityksessä ilmoitettu rakennuttajan hankkimaksi. Urakkaan kuuluvat työt: Tasausaltaan rakentaminen, sisältäen: raivaus- ja pintamaan poistotyöt

7 3 altaan salaojan ja salaojapumppaamon rakentaminen altaan tulo- ja poistoputkien, venttiilien rakentaminen uusi etukaivon rakentaminen ja liittäminen järjestelmään altaan rakennekerrosten rakentaminen huoltotien, geotuubikentän ja muut liittyvät rakenteet sähkövaraukset, valaistukset ja automaatioasennukset käyttövesijohdon ja vesipostien asennukset Jäteveden johtamisjärjestelmän rakentaminen, sisältäen: vanhan ja uuden toimiston jätevesiviemärin yhteen liittäminen jätevesien siirtoviemärin rakentaminen siirtokuormausaseman jätevesiviemärin rakentaminen Hulevesien johtamisjärjestelmän rakentaminen, sisältäen: hulevesien siirtoviemärin rakentaminen Läntisestä huoltoalueelta uudelle tasausaltaalle Eteläisen kentän hulevesiyhteyden rakentaminen siirtoviemäriin pesupaikan ja romu-autojen varastopaikan öljynerotusjärjestelmän rakentaminen vanhan tasausaltaan purkuviemärin kytkeminen hulevesien siirtoviemäriin vanhan kaatopaikan suotovesiviemärin rakentaminen Edellä mainituihin töihin liittyvä laadunvalvonta, tarkemittaukset ja raportointi kaikkine töineen ja hankintoineen. Toteutuneista rakenteista on tarkekuvat (DWG-formaattissa) toimitettava rakennuttajalle ja tilaajan laadunvalvojalle kahden viikon sisällä niiden valmistumisesta. Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää kaikki em. kustannukset työn saattamiseksi täysin valmiiksi rakennuttajalle luovuttamista varten. Sähkö: Rakennuttaja antaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta sähkön sillä liittymällä, joka kaatopaikkaalueelle on rakennettu. Vesi: Rakennuttaja antaa urakoitsijan käyttöön korvauksetta tarvittavan veden sillä liittymällä, joka kaatopaikka-alueelle on rakennettu. Sosiaalitilat: Kapulan alueella sijaitseva siirtokuormausaseman suihku- ja WC-tilat ovat urakoitsijan käytössä. Sosiaalitilat ovat urakoitsijan hoidettava rakennuskohteeseen. 3.2 Sivu-urakat Ei ole. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja hankkii Kapulan alueella rakennekerroksessa käytettävän betonimurskeen, #0..45 mm. Urakoitsija ajaa betonimurskeen sovitusta paikasta rakennuskohteeseen. Rakennuttaja hankii huoltotien portti joka urakoitsija asentaa. Muut materiaalihankinnat kuuluvat urakoitsijalle. 3.4 Urakkarajat Urakkaan kuuluvat tehtävät ja urakkaraja selviävät suunnitelma-asiakirjoista. Urakka-alue tulee merkitä selkeästi esimerkiksi muoviverkko-aidalla. Urakka-alueen vaiheistuksesta sovitaan urakkaneuvottelussa.

8 4 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Mikäli samanaikaisesti tehdään usean eri rakennusvaiheen töitä, tulee työjärjestykset ja aikataulut sopia tilaajan kanssa. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden ja rakentamisen laadun vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava VNa 205/ (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta) edellyttämä suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Pääurakoitsijan on toimitettava VNa 205/ edellyttämä turvallisuussuunnitelma kirjallisena rakennuttajalle ennen rakennustyön aloittamista. Urakoitsija tekee rakennustyön ennakkoilmoituksen työsuojeluhallinolle (AVI). Urakka on varsinkin tasausaltaan tiivisrakenteen osalta ympäristöviranomaisen valvonnan alla ja kohteessa nimitetään riippumaton laadunvalvoja. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava ja sovittava tilaajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta kuitenkin ennen työn aloitusta. Työaikatauluun on merkittävä mahdolliset aliurakoitsijoiden työt ja rakennuttajan erillishankinnat. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Urakoitsija huolehtii ilman erillistä korvausta tarpeellisista työnaikaisista liikenne- ym. järjestelyistä suojalaitteineen samoin kuin urakkaan kuuluvien alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta siitä alkaen kun työ on aloitettu ja siihen saakka kun urakka on luovutettu tilaajalle. Urakoitsijan tulee sopia rakennuttajan kanssa väliaikaisista kulkuyhteyksistä ja liikennejärjestelyistä. Rakennuttaja laatii nk. väistösuunnitelman joka tarkennetaan urakoitsijan kanssa urakkaneuvotteluissa. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Aloituskatselmus: Tilaisuudessa todetaan alueen lähtötilanne ja suunnitelmanmukaisuus maan leikkaus- ja täyttötöitä varten. Aloituskatselmuksen yhteydessä sovitaan työmaan varastoalueista, liikennejärjestelyistä ja varamaa-alueista. Katselmuksen yhteydessä varmistetaan suojattavat, poistettavat ja siirrettävät rakenteet työalueella. Käyttöönottotarkastus: Käyttöönottotarkastus suoritetaan sähkötöiden osalta. Lisäksi suoritetaan pumppaamoiden, öljynerotusjärjestelmän sekä altaan järjestelmien osalta käyttöönottotarkastukset jossa todettaan laitteiden ja rakenteiden toimivuus ja suunnitelman mukaisuus.

9 5 Lupatarkastus: Lopputarkastuksessa todetaan, että rakenteet on rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Todetaan, että laadunvarmennustyöt on tehty hyväksyttävästi ennakkosuunnitelman mukaisesti. Muista katselmuksista sovitaan tarvittaessa erikseen rakennuttajan / urakoitsijan / valvojan pyynnöstä. 4.6 Luvat Urakoitsija vastaa työn aikaisista mittauksista. Rakennuttaja on hankkinut suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat viranomaisten luvat. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa sovittavan määrän kopioita laatimistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat ja asiakirjat on mainittu rakennustapaselostuksessa ja sen liitteissä sekä urakkaohjelmassa. 4.8 Projektin tietopankki Kohteessa on käytössä projektipankki SokoProssa. 5. LAATU 5.1 Etukäteisselvitykset ja alkutoimenpiteet ennen rakentamista Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta / 2 viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laadunvalvontasuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Tilaajalle varataan viikko laadunvarmistussuunnitelman hyväksymiseen. Kohdekohtaisen laadunvalvonnan perusteet, sisältö ja vaatimukset on esitetty rakennustapaselostuksen laatuosassa. Ennen rakennustyön aloittamista on urakoitsijan osoitettava: rakennuttajalle toimittamien maarakenteisiin käytettävien materiaalien käyttökelpoisuus (rakeisuuskäyrät, laatu) käytettävissä olevan kaluston soveltuvuus rakennuskohteessa urakan aikataulu työmaan liikennejärjestelysuunnitelma Urakoitsija laatii piirustusten pohjalta työnaikaisen mittaussuunnitelman. Alkukatselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. 5.2 Laadunvarmistus Rakennuttajalla on oikeus tilata kustannuksellaan kohteeseen myös kolmannen osapuolen suorittamia laadunvalvontamittauksia. Rakennuttaja suorittaa rakennusurakan aikana erillistä laadunvalvontaa. Riippumaton laadunvalvoja suorittaa omalta osaltaan urakan aikaista laadunvalvontaa.

10 6 5.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikilta osilta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Mikäli urakoitsija poikkeaa suunnitelmissa esitetyistä rakenteista tai käyttää suunnitelmasta poikkeavia materiaaleja, tulee urakoitsijan esittää suunnitelmin ja tutkimustuloksin rakenteiden ja materiaalien toimivuus ja kelpoisuus omalla kustannuksellaan. Lisäksi urakoitsijan tulee hyväksyttää muutokset rakenteissa ja materiaaleissa ennen urakan alkua rakennuttajalla sekä riippumattomalla laadunvalvojalla ja tarvittaessa lupaviranomaisilla. Työn yhteydessä tehtävät kokeet ja tutkimukset saattavat osoittaa parempia työmenetelmiä ja - tapoja, jolloin työ voidaan tehdä suunnitelmista poikkeavalla tavalla tavoitteiden ja lopputuloksen säilyessä ennallaan. Muuttuvat työtavat ja menetelmät tulee hyväksyttää rakennuttajalla, suunnittelijalla ja tarvittaessa lupaviranomaisella ennen rakennustyöhön ryhtymistä. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Pääurakoitsijan on ennen rakennustöitä yhdessä tilaajan kanssa käytävä läpi ympäristöä koskevat asiat. Urakoitsijan tulee noudattaa rakennuttajan laatu- ja ympäristöjärjestelmässä määriteltyjä yrityksen omassa toiminnassaan noudattamia periaatteita ja tavoitteita. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava maa- ja kiviaines kuuluu rakennuttajalle. Urakka-alueelta leikattavia maa-massoja käytetään soveltuvilta osin urakan rakennusmateriaalina. Ylijäävä maa- ja kiviaines on kuljetettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan Kapulan alueella. Hyötypuut jäävät rakennuttajalle. Rakennuskohteen ulkopuolella oleva puusto ja kasvillisuus on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään Kojeet ja laitteet Urakka-alueella ja sen läheisyydessä ovat mm. seuraavat varottavat kohteet: - viemärilinjat ja vesijohdot, sähkö- ja tietotekniikan kaapelit - rakennukset ja laitteet - rakenteiden vakavuus kaivannon vierellä - pohjavesiputket Urakoitsija on varmistettava kaapelinäytöllä kaapelien sijainnit ennen kaivutyön aloitusta. Rakennuttaja osoittaa urakka-alueella sijaitsevien kaapeleiden ja viemärilinjojen likimääräisen sijainnin. 6.3 Raivaus- ja purkujäte Purettavat rakennusosat, sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, mahdollisine jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat rakennuttajalle.

11 7 Mahdollisen pilaantuneen maa-aineksen kuljetus- ja vastaanottokeskuksen käsittelykustannuksista vastaa rakennuttaja Yleinen siisteys Jokaisen urakoitsijan on erikseen omalta osaltaan huolehdittava järjestyksestä työpaikalla työn aikana, ja kun työ on valmis, on kaikki työstä aiheutuneet jätteet poistettava. 6.4 Purkumateriaalin hyötykäyttö Mahdollisesta jätteen hyötykäytöstä vastaa rakennuttaja. 6.5 Vaarallinen jäte Ei ole. 7. ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että urakkakyselyaineiston toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisessä muodossa (PDF) käytettävissä. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää rakennuttajalle. Alistamissopimukset tehdään lomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys on seuraava: (poikkeaa YSE 13 ) Kaupalliset asiakirjat: - urakkasopimus - urakkaneuvottelupöytäkirja-tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma - turvallisuusasiakirjat - YSE tarjous - lisätöiden yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat: - työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset - laatusuunnitelma - sopimuspiirustukset - yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Asiakirjat ovat julkisia. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta

12 8 Urakoitsijan tulee suorittaa määrälaskenta toimitettujen suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan tulee tarkastaa hänelle jätetyt piirustukset ja asiakirjat ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen tarjouksen jättämistä. 7.5 Sidotut määrät Ei ole. 8. URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Työt aloitetaan aikaisintaan Aloituskokous pidetään viimeistään viikolla 27. Urakoitsija voi kuitenkin itse esittää työajan tilaajan hyväksyttäväksi. Työt tulee kuitenkin tehdä yhtäjaksoisesti sitten kun ne on aloitettu. 8.2 Rakennusaika Rakennusurakka suoritetaan kesän ja syksyn 2016 aikana. Maarakennusurakan työt voidaan aloittaa aikaisintaan Koko urakka on oltava valmiina viimeistään Työaika tarkennetaan urakkaneuvottelussa. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet Välitavoitteita ja niiden aikataulua tarkennetaan urakkaneuvottelussa. 8.4 Työaika Työaika on säännöllinen yksivuorotyöaika (ma - pe). Työt suoritetaan kello välisenä aikana. Työaikaa tarkennetaan urakkaneuvotteluissa. Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Poikkeavilla työajoilla ei saa vaikeuttaa toisten urakoitsijoiden työskentelyä. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Urakoitsijoiden on tarvittaessa varauduttava suorittamaan kaksivuorotyötä. 8.5 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakoitsijan vastuulla olevasta syystä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 0,2 % kyseessä olevan urakkaosuuden arvolisäverottomasta kokonaishinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 10% urakkasummasta. (YSE 18 ) 8.6 Ylivoimainen este Jos urakoitsijalle sattuu ylivoimainen este tai jos rakennustöiden viivästyminen estää määräaikaisen aloittamisen tai esteettömän jatkumisen, pitenee urakka-aika sillä ajalla, jolla este on todistettavasti urakkaa viivästyttänyt. Alihankinnan myöhästyminen ei ole sinänsä ylivoimainen este, vaan edellyttää ylivoimaista estettä alihankkijalla. Ylivoimainen este alihankinnan osalta voidaan hyväksyä vain, mikäli alihankintatilaus on tehty ajoissa ja urakoitsijan toimitusvalvonta on suoritettu asianmukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hänen viimeistään viikon kuluessa sen todettuaan ilmoitettava siitä rakennuttajalle kirjallisesti. Urakoitsijan ja rakennuttajan on kir-

13 9 jallisesti todettava ylivoimaisen esteen vaikutus hankinta-aikaan viikon kuluessa ylivoimaisen esteen päättymisestä. 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Takuuajan puolivälissä pidetään tarvittaessa välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet kirjataan ja ne tulee korjata sovittuna määräaikana. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna urakan arvioidusta kokonaishinnasta pääurakoitsija 10 % (YSE 36 :sta) vakuus tulee asettaa viikon kuluessa sopimuksen tekemisestä luettuna b) takuuajan vakuudeksi laskettuna urakkahinnasta pääurakoitsija 2 % (YSE 36 :sta) Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Vakuudeksi hyväksytään rahavakuus, pankkitakaus, rakennuttajan nimiin sitä varten asetettu pankkitalletus tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Muunlaisille vakuuksille tulee hankkia rakennuttajan hyväksyminen ennakkoon. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että vakuudet ovat voimassa niille määrätyt ajat. Mikäli urakka- tai takuuaikaa jatketaan, vakuuksien voimassaoloaikaa on jatkettava vastaavasti. Rakennuttaja palauttaa vakuudet niiden vapauduttua. 9.3 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.4 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus sekä kuljetus- ja asennusvakuutukset, jotka ovat voimassa siihen saakka, kun käyttövastuu siirtyy rakennuttajalle. Urakoitsija vakuuttaa itse työntekijänsä tapaturman varalta. 9.5 Muut urakoitsijan velvoitteet Jos urakoitsija teettää työsuorituksia aliurakoitsijalla, on urakoitsijan velvollisuus (Verohallinnon ohjeen, "Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus" ( ) mukaan) ilmoittaa ja suorittaa arvolisävero aliurakoitsijan sijasta. Rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset tulivat voimaan Pääurakoitsijan on toimitettava kuukausittain tiedonantovelvollisuuksien mukaiset tiedot rakennuttajalle.

14 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä urakoitsijan hankintaan kuuluvien tarvikkeiden hankinta että asennus. Ehdotus maksuerätaulukoksi valmistumisasteen mukaan on seuraava; - sopimus on allekirjoitettu ja työt aloitettu 20 % - tasausaltaan kantava kerros valmis 20 % - tasausallas valmis 10 % - putkilinja altaalta uudelle toimistolle 1/2 15 % - putkilinja altaalta uudelle toimistolle 2/2 15 % - urakka valmis ja dokumentoitu, hyväksytysti vastaanotettu 20 % Erityiset maksuerät Ei ole Ennakkomaksu Urakasta ei makseta ennakkoa Sivu-urakoiden maksut Sivu-urakoita ei ole Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta urakkaneuvotteluissa sovitulla tavalla. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Muutostyöt Muutostyötarjous ja hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä sovitaan urakkaneuvotteluissa. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti.

15 Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki kustannukset mm. yleiskustannukset. Hyvityksessä ja veloituksessa käytetään samaa yksikköhintaa. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää Pentti Nevanperä, Kiertokapula Oy. Lisä- ja muutostöistä päättää Ilkka Tulokas, Kiertokapula Oy Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti sekä suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. Rakennuttaja valvoo maanrakennustyötä työmaakokouksin, joita pidetään n. kahden viikon välein. Urakoitsijan edustajan on osallistuttava työmaakokouksiin. Lisäksi rakennuttajan puolesta työtä valvoo rakennuttajan valvoja. Ympäristöviranomaisten puolesta työt valvoo riippumaton laadunvalvoja. Rakennuttajan suorittama valvonta ei poista eikä vähennä urakoitsijan vastuuta. Jos jokin työn suorittamista koskeva ohje, piirustus tms. on ristiriitainen, puutteellinen tai puuttuu kokonaan, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan siitä rakennuttajalle ennen ko. työn suorittamista Suunnittelijan laadunvalvonta Tarvittaessa valvontaa suorittaa rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelija. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus maanrakennustöissä sekä urakan vaatimista erityistöistä. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla oikeus edustaa urakoitsijaa kaikissa töitä koskevissa kysymyksissä. Vastaavan työnjohtajan tulee olla rakennuttajan hyväksymä. Vastaavan työnjohtajan tai urakkatarjouksessa nimetyn varahenkilön tulee osallistua työmaakokouksiin sekä tarvittaviin työmaakatselmuksiin. Tarjouksessa nimetään kohteelle vastaava työnjohtaja. Henkilöä ei voi vaihtaa kesken urakan ilman tilaajan suostumusta. Mikäli henkilö joudutaan kuitenkin vaihtamaan, maksaa urakoitsija henkilöstövaihdoksesta 2000 sopimussakon. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö Työvoima

16 12 Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. Tilaajalla on oikeus hylätä urakoitsijan esittämiä työntekijöitä ja aliurakoitsijoita Kulkuluvat Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet. Työmaalla työskentelevillä tulee olla näkyvillä kuvallinen henkilötunnistekortti. Jätekeskus on auki ma-pe Aukioloajan ulkopuolisista työajoista sovitaan erikseen sopimusneuvotteluissa Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka urakoitsija kuittaa päivittäin ja rakennuttajan valvoja kuittaa säännöllisesti saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään sähköisenä SokoPro palvelussa. Päiväkirjan käytännöt sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluissa. Työmaapäiväkirjaan tehdyt kirjaukset käsitellään työmaakokouksessa, jossa tehdään urakkaan liittyvät tarpeelliset päätökset Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kahden viikon välein Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Viranomaistarkastukset Viranomaistarkastukset hoitaa rakennuttaja. 13. VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 71 :n mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus laadunvalvontataulukon mukaisesti ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta. Rakennustyön tarkastusasiakirja ja laadunvalvontaraportti luovutetaan tarkastettavaksi 1 viikko ennen urakkakohteen luovuttamista Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta - toinen jälkitarkastus 500

17 13 - kolmas jälkitarkastus lisäjälkitarkastukset 1000 /kpl Toimintakokeet Pumppaamoiden sekä öljynerotusjärjestelmän toimivuus tulee osoittaa toimintakokeella Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Rakennustyön tarkastusasiakirja on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Tarkemittausten tulosteet (paperille tulostettuina sekä sähköisessä muodossa (alkuperäinen mittaustiedosto sekä.dwg- tiedostoon tulostettuina) Käytettyjen materiaalien laatudokumentit Laadunvalvontaraportti Luovutusasiakirjat kootaan erilliseen hankekansioon, jotka luovutetaan kahtena sarjana, lisäksi kaikki hankekansion materiaali tulee luovuttaa myös tallennettuna SokoProhon Käytön opastus Pumppaamoiden sekä öljynerotusjärjestelmän käytön opastusta järjestää urakoitsija. Opastuksen laajuus sovitaan tarkemmin urakkaneuvotteluissa. 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Lahdessa 16. päivänä toukokuuta 2016 RAMBOLL FINLAND OY Ismo Läspä ryhmäpäällikkö Nathan Gaasenbeek projektipäällikkö

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla KOKONAISURAKKA 27. 5. 2016 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta... 1 0.3 Suunnittelijat... 1 0.4 Käyttäjät... 2 0.5 Muut urakoitsijat...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 31.3.2014 Viite 1510011965 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA. Mirjanpelto

Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA. Mirjanpelto Kiinteistö Oy Mirjanpelto URAKKAOHJELMA Mirjanpelto rakennus ARKKITEHDIT Oy Tuomisalo & Co Vimpeli 28.6.2018 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 Rakennuttaja... 1 0.2 Rakennuttaminen

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Urakkaohjelma 23 sivua 15.2.2016 SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) LVI-URAKKA RAKENUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot

Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot 24.1.2018 Hannu Järvinen Kihniön terveyskeskuksen, vanhainkodin ja paloaseman vesikatot p e r u s k o r j a u s Urakkaohjelma 24.1.2018 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 1.1

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 Liite 3. Urakkaohjelma KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 URAKKAOHJELMA 14.03.2012 Tarjouspyynnön liite 3 Insinööritoimisto Konstru

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Savonlinnan Vuokratalot Oy Telakkatupa purku-urakka URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 12.4.2018 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku-urakka)... Laatija Petri Teittinen

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana Kauhajoen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Vastaanottaja. Lopen kunta. Asiakirjatyyppi. Urakkaohjelma. Päivämäärä Viite LOPEN KUNTA URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS

Vastaanottaja. Lopen kunta. Asiakirjatyyppi. Urakkaohjelma. Päivämäärä Viite LOPEN KUNTA URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS Vastaanottaja Lopen kunta Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 31.10.2017 Viite 1510035148 LOPEN KUNTA URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS LOPEN KUNTA URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS Päivämäärä 31.10.2017 Laatija

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Document type Hankinta- ja toteutusasiakirja Date Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä Tilaajan projektinumero 803 481 HINTAN VESILAITOS VESIKATON

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot