Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet"

Transkriptio

1 Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 8 Hirvineva, Alajärvi... 9 Heinineva, Lapua Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Riihineva, Lapua Isoneva, Lapua Saarikkoneva, Ilmajoki Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki... 17

2 Ohraneva, Kauhava Pinta-ala: turvetuotantoalue 220 ha Urakoitsija: Koneurakointi Hakkarainen Oy Vastuu-urakoitsija Tomi Hakkarainen (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Leppänen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Ohranevalta lähtevät vedet johdetaan Ohraluomaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä kasvillisuusaltaan kautta, mistä vesi jatkaa edelleen Kauhavanjokeen. Jokaisen turvetuotantolohkon yhteyteen on rakennettu 30 m 2 laskeutusallas. Laskeutusaltaiden puhdistus tapahtuu niiden vieressä sijaitseviin läjitysaltaisiin. Sarkaojien päisteputket on varustettu lietteenpidättimillä, mikä auttaa tulvavesien patoamisessa. Turvetuotantoalueen ulkopuoliset vedet puolestaan johdetaan eristysojien avulla tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. 2

3 Kampinneva, Lapua Pinta-ala: turvetuotantoalue 115 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, lupamääräykset tarkistettava viimeistään Kampinnevalta lähtevät vedet johdetaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. Kuivatusvesiä padotaan tuotantoalueen ojastoon neljän virtaamansäästöpadon avulla, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineiden ja siihen sitoutuneiden ravinteiden pidätykseen. 3

4 Haisuneva, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 145 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus tarkistettavaksi viimeistään Haisunevan kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden sekä kasvillisuuskenttien kautta Kärmesluomaan, joka laskee Kauhavanjokeen noin kuuden kilometrin päässä tuotantoalueesta. Laskeutusaltaista liete kootaan altaiden vieressä oleville läjitysalueille. Kuivatusvesiä myös padotetaan virtaamasäätöpatojen avulla tuotantoalueen kokoojaojiin, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineksen ja ravinteiden pidätykseen. Virtaamansäädöllä on valtaosa tuotantoalueelta liikkeelle lähteneestä kiintoaineesta saatu pidätettyä ojastoon. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 4

5 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 138 ha (Hirvineva 87 ha ja Pitkäkankaanneva 56 ha.) Urakoitsija: Koneurakointi Taisto Pusa Vastuu-urakoitsija Taisto Pusa (puh ) Varahenkilö Petri Pusa (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, tarkistettavaksi viimeistään Kaikki kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen. Ennen vesistöön johtamista kuivatusvedet käsitellään jokaisen sarkaojan päässä sarkaoja-altaalla ja sihtiputkella. Hirvinevalla vesi johdetaan sarkaojista kolmelle laskeutusaltaalle samoin kuin Pitkäkankaannevalla. Laskeutusaltaiden jälkeen kuivatusvesi käsitellään yhteensä yli viiden hehtaarin suuruisilla pintavalutuskentillä. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohi eristysojien avulla. 5

6 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 427 ha Urakoitsija: Veljekset Kupiainen Ky Vastaava työnjohtaja Kari Kupiainen (puh ) Varahenkilö Jari Kupiainen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Tuotantoalueelta tulevat vedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Ohoonluomaan laskevat kuivatusvedet käsitellään sulan maan aikana kemiallisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Laskeutusaltaiden päissä on vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Lisäksi altaissa on pintapuomit kelluvan aineksen talteenkeräämiseksi. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan tuotantoalueiden ja vesiensuojelurakenteiden ohitse. 6

7 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 102 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_53_20 10_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus luvan tarkistamiseksi jätetään viimeistään Kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteita myöten laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän avulla. Lisäksi sarkaojien päihin on rakennettu lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojien avulla tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 7

8 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 67 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä (puh tai ) Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Pikkukerusnevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä ympärivuotisen pintavalutuksen avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet sekä päisteputket ja kokoojaojiin on asennettu virtausta säätävät padot. Lisäksi laskeutusaltaissa on pintapuomit ja pato. Pintavalutuskentän oikovirtaukset on estetty. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet ohjataan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Eristysojissa on lietesyvennykset. 8

9 Hirvineva, Alajärvi Pinta-ala: 72 ha Urakoitsija: Sumar Oy / Rami Suni Vastuu-urakoitsija Rami Suni (puh ) Varahenkilö Ahti Suni (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Kaikki tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja virtausta säätävillä sihdeillä varustetut päisteputket. Kokoojaojissa on virtausta säätävät padot. Laskeutusaltaiden poistopäissä on sihdeillä varustetut putkipadot ja lisäksi altaissa on pintapuomit. Laskeutusaltaiden vieressä on läjitysalueet lietteelle, jotta sitä ei pääsisi vesistöön. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätetty suojakaista, jotta turvetta ei joudu ojiin. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia myöten tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 9

10 Heinineva, Lapua Pinta-ala: 157 ha Urakoitsija: Ma-Turve Ay Vastuu-urakoitsija Mikael Autio (puh ) Varahenkilö Erkki Autio (puh ) Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on sarkaoja-altaat sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Kokoojaojissa ja laskeutusaltaissa on virtausta säätävät padot. Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentän kautta Heiniluomaan ja edelleen Hirvijokeen. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 10

11 Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 158 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Juha Mäensivu (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset ja päisteputket, joiden päissä on virtausta säätelevät sihdit. Kokoojaojiin on rakennettu virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojissa alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 11

12 Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 79,5 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Lipasti (puh ) Lupa on voimassa saakka. Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Lisäksi käytössä on kasvillisuuskenttä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 12

13 Riihineva, Lapua Pinta-ala: 115 ha Kunnostustyöt turpeennoston aloittamiseksi käynnissä. Urakoitsija: Kunnostuksen kaivinkonetyöstä vastaa Tapani Nummijärvi, tuotantoalueen muita kunnostustöitä tekee MA- Turve Ay. Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Heiniluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja maaperäimeytyskentän avulla. Sarkaojien päihin rakennetaan lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet ohjataan eristysojia myöten alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 13

14 Isoneva, Lapua Pinta-ala: 66 ha Vastuuhenkilöt Vastuu-urakoitsija Koneurakointi Taisto Pusa Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202011/esavi_paatos_7_201 1_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta hirvijokeen. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden, virtausta säätävien patojen ja pintavalutuskentän avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin päisteputket. Kokoojaojiin rakennetaan virtausta säätävät padot ja laskeutusaltaissa on pintapuomit. 14

15 Saarikkoneva, Ilmajoki Pinta-ala: 131 ha Vastuu-urakoitsija Mikko Ranto (puh ) Varahenkilö Jussi Syrjämäki (puh ) at/documents/p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6kset/vuosi%202010/esavi_paatos_1_2 010_ pdf Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen pelto-ojaa pitkin Pahanperänluomaan. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentän avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 15

16 Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) fff-fe47-4a5b-8ee1-41d455a90b43 Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojaa kautta Kaidespuroon. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja kemikaloinnin avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi kemikaloinnin avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 16

17 Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Risto Lautamaja (puh ) Varahenkilö Esko Saarijärvi (puh ) 66e-78de-42df-8a0f-e0f3a6d3e8df Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 2 laskuojaa pitkin Ripsaluomaan ja edelleen Nurmonjokeen. Tuotantoalueelta tulevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentillä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 17

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen

Raportti. Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valuma-alueella 13.09.2011. Ville Santala Inka Ahonen Raportti Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmien kartoitus Lapuanjoen valumaalueella 13.09.2011 Ville Santala Inka Ahonen Harjoittelija, ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Etelä

Lisätiedot

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA

EPV BIOTURVE Oy. HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA EPV BIOTURVE Oy HALKONEVA (Seinäjoki) TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMUSSUUNNITELMA Planora Oy 30.11.2012 Sisällysluettelo: 1 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT, TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 1 2 TOIMINTAA KOSKEVAT

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely

Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Turvetuotannon ympärivuotinen valumavesien käsittely Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Seminaari 30.3.2010 Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Jari Loikkanen PURUVEDEN RAUVANJÄRVI-HEPOJOKI -VALUMA-ALUEELLE SUUNNITELTUJEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEIDEN VAIKUT- TAVUUS Opinnäytetyö Toukokuu 2014

Lisätiedot

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM

Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM Vesiensuojelu soiden ja turvemaiden käytössä Kansallisen suo- ja turvemaiden strategian aloitusseminaari 21.1.2009 Leena-Marja Kauranne, YM 1 Sisältö turpeet ja suot muutamana lukuna suo- ja turvemaiden

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

Tämänkö olemme menettämässä?

Tämänkö olemme menettämässä? Tämänkö olemme menettämässä? Pelastetaan reittivedet Sisältö Kritiikki 3. vaihemaakuntakaavaan (Olavi Niemi)... 4 Mikä on oikeaa tietoa? (Eija Syrjämäki)... 5 Humus (Kalle Laitinen)... 6 Suoluonnon säilyttäminen

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Metsätalouden vesistökuormitus ja vesiensuojelusuositukset Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Esityksen sisältö Metsätalouden vesistökuormitus, vesistökuormitusta aiheuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa

Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja 4 2009 Turvetuotannon vesistövaikutukset Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa Turvetuotannon vaikutus vesistön kokonaisfosforipitoisuuteen ja soiden

Lisätiedot

Valumavesien käsittelymenetelmät Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen hankkeessa

Valumavesien käsittelymenetelmät Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen hankkeessa Valumavesien käsittelymenetelmät Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen hankkeessa Anniina Simola & Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 9 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~

Dnro 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Alu h itintov r ; Dnro ESAV (/9739/2014 Etelä-Suomi 9. 1.2015 LAPPEENRANNANKAI ~ Kk~ 12.01. 20 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginhallitus PL 11 53101 Lappeenranta Viite Suomen Karbonaatti Oy, mikrokalsiittitehtaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Turpeen käytön ongelmat

Turpeen käytön ongelmat Turpeen käytön ongelmat Turvetuotannon päästöt ovat luonnonsuon luokkaa Väite on puppua! Risto Sulkava, FT Suomen luonnonsuojeluliitto, pj Sisältö Suomen suot Turpeenkaivun haitat Turpeenpolton ongelmat

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kosteikon hoito 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu

Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu Mika Nieminen ja Erkki Ahti Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset e e m t a Yli puolet Suomen soista (n. 5 milj. ha) on ojitettu puuston kasvun parantamiseksi. Metsänparannustoiminnan on arvioitu

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot