Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet"

Transkriptio

1 Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 8 Hirvineva, Alajärvi... 9 Heinineva, Lapua Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Riihineva, Lapua Isoneva, Lapua Saarikkoneva, Ilmajoki Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki... 17

2 Ohraneva, Kauhava Pinta-ala: turvetuotantoalue 220 ha Urakoitsija: Koneurakointi Hakkarainen Oy Vastuu-urakoitsija Tomi Hakkarainen (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Leppänen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Ohranevalta lähtevät vedet johdetaan Ohraluomaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä kasvillisuusaltaan kautta, mistä vesi jatkaa edelleen Kauhavanjokeen. Jokaisen turvetuotantolohkon yhteyteen on rakennettu 30 m 2 laskeutusallas. Laskeutusaltaiden puhdistus tapahtuu niiden vieressä sijaitseviin läjitysaltaisiin. Sarkaojien päisteputket on varustettu lietteenpidättimillä, mikä auttaa tulvavesien patoamisessa. Turvetuotantoalueen ulkopuoliset vedet puolestaan johdetaan eristysojien avulla tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. 2

3 Kampinneva, Lapua Pinta-ala: turvetuotantoalue 115 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, lupamääräykset tarkistettava viimeistään Kampinnevalta lähtevät vedet johdetaan sarkaojien, sarkaoja-altaiden ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen ja edelleen Lapuanjokeen. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantokenttien ja niiden vesiensuojelurakenteiden ohi. Kuivatusvesiä padotaan tuotantoalueen ojastoon neljän virtaamansäästöpadon avulla, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineiden ja siihen sitoutuneiden ravinteiden pidätykseen. 3

4 Haisuneva, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 145 ha Urakoitsija: A-R. Turve Oy Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus tarkistettavaksi viimeistään Haisunevan kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden sekä kasvillisuuskenttien kautta Kärmesluomaan, joka laskee Kauhavanjokeen noin kuuden kilometrin päässä tuotantoalueesta. Laskeutusaltaista liete kootaan altaiden vieressä oleville läjitysalueille. Kuivatusvesiä myös padotetaan virtaamasäätöpatojen avulla tuotantoalueen kokoojaojiin, jolloin ojastoa voidaan käyttää laskeutusaltaiden tavoin kiintoaineksen ja ravinteiden pidätykseen. Virtaamansäädöllä on valtaosa tuotantoalueelta liikkeelle lähteneestä kiintoaineesta saatu pidätettyä ojastoon. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 4

5 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua Pinta-ala: Turvetuotantoalue 138 ha (Hirvineva 87 ha ja Pitkäkankaanneva 56 ha.) Urakoitsija: Koneurakointi Taisto Pusa Vastuu-urakoitsija Taisto Pusa (puh ) Varahenkilö Petri Pusa (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, tarkistettavaksi viimeistään Kaikki kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskentän kautta Hirvijokeen. Ennen vesistöön johtamista kuivatusvedet käsitellään jokaisen sarkaojan päässä sarkaoja-altaalla ja sihtiputkella. Hirvinevalla vesi johdetaan sarkaojista kolmelle laskeutusaltaalle samoin kuin Pitkäkankaannevalla. Laskeutusaltaiden jälkeen kuivatusvesi käsitellään yhteensä yli viiden hehtaarin suuruisilla pintavalutuskentillä. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohi eristysojien avulla. 5

6 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 427 ha Urakoitsija: Veljekset Kupiainen Ky Vastaava työnjohtaja Kari Kupiainen (puh ) Varahenkilö Jari Kupiainen (puh ) Turvallisuuspäällikkö Timo Orava (puh ) Työnjohtaja Jaakko Koskenranta (puh ) Lupa on voimassa saakka. Tuotantoalueelta tulevat vedet johdetaan sarkaojien, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Ohoonluomaan laskevat kuivatusvedet käsitellään sulan maan aikana kemiallisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Laskeutusaltaiden päissä on vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut putkipadot. Lisäksi altaissa on pintapuomit kelluvan aineksen talteenkeräämiseksi. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan tuotantoalueiden ja vesiensuojelurakenteiden ohitse. 6

7 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 102 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_53_20 10_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus luvan tarkistamiseksi jätetään viimeistään Kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteita myöten laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän avulla. Lisäksi sarkaojien päihin on rakennettu lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojien avulla tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 7

8 Pikkukerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi Pinta-ala: 67 ha Urakoitsija: Koneurakoitsija Veikko Syngelmä (puh tai ) Vastuu-urakoitsija Veikko Syngelmä (puh ) Varahenkilö Jyrki Salovaara (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Pikkukerusnevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden ja laskuojan kautta Tuomiluomaan. Vedet käsitellään sarkaojien, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden sekä ympärivuotisen pintavalutuksen avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet sekä päisteputket ja kokoojaojiin on asennettu virtausta säätävät padot. Lisäksi laskeutusaltaissa on pintapuomit ja pato. Pintavalutuskentän oikovirtaukset on estetty. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet ohjataan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Eristysojissa on lietesyvennykset. 8

9 Hirvineva, Alajärvi Pinta-ala: 72 ha Urakoitsija: Sumar Oy / Rami Suni Vastuu-urakoitsija Rami Suni (puh ) Varahenkilö Ahti Suni (puh ) Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Kaikki tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskentän kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset, lietteenpidättimet ja virtausta säätävillä sihdeillä varustetut päisteputket. Kokoojaojissa on virtausta säätävät padot. Laskeutusaltaiden poistopäissä on sihdeillä varustetut putkipadot ja lisäksi altaissa on pintapuomit. Laskeutusaltaiden vieressä on läjitysalueet lietteelle, jotta sitä ei pääsisi vesistöön. Auma-alueiden ja ojien väliin on jätetty suojakaista, jotta turvetta ei joudu ojiin. Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan eristysojia myöten tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 9

10 Heinineva, Lapua Pinta-ala: 157 ha Urakoitsija: Ma-Turve Ay Vastuu-urakoitsija Mikael Autio (puh ) Varahenkilö Erkki Autio (puh ) Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on sarkaoja-altaat sekä päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätävillä sihdeillä. Kokoojaojissa ja laskeutusaltaissa on virtausta säätävät padot. Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentän kautta Heiniluomaan ja edelleen Hirvijokeen. Tuotantomenetelmät: Tuotetaan jyrsinpolttoturvetta. 10

11 Tuulianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 158 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Juha Mäensivu (puh ) Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Tuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Sarkaojien päissä on lietesyvennykset ja päisteputket, joiden päissä on virtausta säätelevät sihdit. Kokoojaojiin on rakennettu virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojissa alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 11

12 Kortes-salvianneva, Ilmajoki ja Kurikka Pinta-ala: 79,5 ha Urakoitsija: Nummiturve Oy Vastuu-urakoitsija Marko Nummijärvi (puh ) Varahenkilö Veli-Pekka Lipasti (puh ) Lupa on voimassa saakka. Kaikki tuotantoalueelta peräisin olevat kuivatusvedet johdetaan sarkaojien, lietesyvennysten, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Lisäksi käytössä on kasvillisuuskenttä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojia myöten. Tuotantomenetelmät: Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta 12

13 Riihineva, Lapua Pinta-ala: 115 ha Kunnostustyöt turpeennoston aloittamiseksi käynnissä. Urakoitsija: Kunnostuksen kaivinkonetyöstä vastaa Tapani Nummijärvi, tuotantoalueen muita kunnostustöitä tekee MA- Turve Ay. Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202010/esavi_paatos_ _ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta Heiniluomaan. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja maaperäimeytyskentän avulla. Sarkaojien päihin rakennetaan lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Laskeutusaltaissa on lisäksi pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet ohjataan eristysojia myöten alueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 13

14 Isoneva, Lapua Pinta-ala: 66 ha Vastuuhenkilöt Vastuu-urakoitsija Koneurakointi Taisto Pusa Documents/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/Vuosi%202011/esavi_paatos_7_201 1_ pdf Lupa on voimassa toistaiseksi, hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojan kautta hirvijokeen. Vedet käsitellään ympärivuotisesti sarkaojarakenteiden, laskeutusaltaiden, virtausta säätävien patojen ja pintavalutuskentän avulla. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin päisteputket. Kokoojaojiin rakennetaan virtausta säätävät padot ja laskeutusaltaissa on pintapuomit. 14

15 Saarikkoneva, Ilmajoki Pinta-ala: 131 ha Vastuu-urakoitsija Mikko Ranto (puh ) Varahenkilö Jussi Syrjämäki (puh ) at/documents/p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6kset/vuosi%202010/esavi_paatos_1_2 010_ pdf Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen pelto-ojaa pitkin Pahanperänluomaan. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentän avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 15

16 Honkamaanneva Kaidesneva, Lapua ja Kauhava Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Jarkko Ala-Riihimäki (puh ) Varahenkilö Jorma Kuismin (puh ) fff-fe47-4a5b-8ee1-41d455a90b43 Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen laskuojaa kautta Kaidespuroon. Tuotantoalueelta peräisin olevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja kemikaloinnin avulla ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi kemikaloinnin avulla. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 16

17 Laulateenneva - Isoneva, Seinäjoki Pinta-ala: 139,5 ha Vastuu-urakoitsija Risto Lautamaja (puh ) Varahenkilö Esko Saarijärvi (puh ) 66e-78de-42df-8a0f-e0f3a6d3e8df Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään Alueen kuivatusvedet johdetaan vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen 2 laskuojaa pitkin Ripsaluomaan ja edelleen Nurmonjokeen. Tuotantoalueelta tulevat vedet käsitellään sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen, laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta ympärivuotisesti. Sarkaojien päissä on lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket. Lisäksi kokoojaojissa on virtausta säätelevät padot ja laskeutusaltaissa pintapuomit sekä purkupään virtaamaa padottava rakenne. Alueen kuivatusvedet käsitellään lisäksi pintavalutuskentillä. Alueen ulkopuoliset vedet johdetaan eristysojia pitkin tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. 17

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 126/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 145 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2007 ASIA HAKIJA Pihtinevan turvetuotantoalueen lohkon 1 pohjoisosaa koskeva ympäristölupahakemus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.1.2011 Taltionumero 147 Diaarinumerot 3130/1/09, 3144/1/09, 3146/1/09 ja 3147/1/09 1 (34) Asia Valittajat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja menetetyn

Lisätiedot

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm

http://www.kho.fi/paatokset/tulostus/31421.htm KHO:2005:27 Vuosikirjanumero KHO:2005:27 Antopäivä 12.5.2005 Taltionumero 1089 Diaarinumero 625/3/03 Ympäristölupa - Luvan myöntämisen edellytykset - Lupaharkinta - Luonto - Luonnonsuojelu - Maisema -

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.

Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen. Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8. Turvetuotannon vesiensuojelun toteutuminen Aluepäällikkö Hannu Salo Ähtävänjokirahaston 20- vuotisjuhlaseminaari Lappajärvi 29.8.2013 Esityksen rakenne Yleistä turvetuotannon vesiensuojelusta Turvetuotannon

Lisätiedot

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/ Kunnostusojitustarve Pohjois-Suomessa VMI11 (2009-2013): kunnostustarve on 117000 ha/v, josta Pohjois-Suomessa 45%,

Lisätiedot

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/

VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/ 1 / 1 VAPO OY/heikki.torpstrom@vapo.fi B 3840.52 KONNUN TURVE AY/ konnun.turve@gmail.com TURVERUUKKI OY/ 21.12.2015 miia.heikkinen@turveruukki.fi Tiedoksi: KUOPION ENERGIA OY/ Pohjois-Savon ely-keskus

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelu

Turvetuotannon vesiensuojelu Turvetuotannon vesiensuojelu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Heta Latvala 28.5.2011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristövastuualue Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332. Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Ilmajoki

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332. Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Ilmajoki LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 83/2004/4 Dnro LSY-2002-Y-332 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Tuuliannevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava

Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Lapua ja Kauhava Etelä-Suomi Päätös Nro 20/2010/3 Dnro ESAVI/31/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2010 ASIA HAKIJA Riihinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Samuli Joensuu 12.11.2013 Lapua Sisältö Lannoituksen ja maanmuokkauksen vesiensuojelu Kunnostusojituksen vesiensuojelu Vesiensuojelurakenteet

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2005/4 Dnro LSY-2003-Y-155 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Näätänevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa

Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa 1(9) KORKATTIJÄRVEN VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Korkattijärveen tulevaa metsätalouden etenkin metsäojituksen aiheuttamaa vesistökuormitusta. Hankealueen

Lisätiedot

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola

Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 174/2012/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.8.2012 ASIA HAKIJA Kiikunsuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola Raussin Energia

Lisätiedot

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55

Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet. Hauki 6530 g pist: Markku EUK Ahven 8350 g pist: pc: 55 Evijärvi opm: 73,55 Evijärvi 07.06.2014 Kisassa 62 venekuntaa Suurin kala hauki 9215 g, Mika Mäenpään venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 6530 g pist: 6530 24 Palomäki Tomi Pohjo Pertti ja Markku 48280

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247. Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247. Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 120/2005/4 Dnro LSY-2004-Y-247 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Äystönnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 183 Annettu julkipanon jälkeen 25.9.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Nivusnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Parkano

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kakkurinsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

Syys SRA Luokka: 50Avo. Rasti: 1 Valtaus (Pistooli) Syys SRA Luokka: 50Avo. Rasti: 2 Kutsumattomia vieraita (Pistooli)

Syys SRA Luokka: 50Avo. Rasti: 1 Valtaus (Pistooli) Syys SRA Luokka: 50Avo. Rasti: 2 Kutsumattomia vieraita (Pistooli) Syys SRA 2015 Luokka: 50 Rasti: 1 Valtaus (Pistooli) Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % 1 101 15,52 6,5077 88,2939 73,5783 5 2 116 19,73 5,8794 79,7693 66,4744 70 3 115 43,62

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/1 Dnro ISAVI/41/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 10.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka ulosluettelo 1 / 6 http://www.phnet.fi/public/arituomala/jsast/kilpailut/pp29/tulos.html 9.3.29 14:1 59. Pohjois-Päijänteen ajo 7.3.29 / Tulosluettelo, C-luokka 1. 15 Vesa Repo FoSUA Tero Malinen FoSUA

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula

Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 18/2014/1 Dnro LSSAVI/108/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2014 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suoniemensuon ja Martinsuon turvetuotantoalueiden ympäristölupa, Karstula Vapo

Lisätiedot

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN TASO TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN Turvetuotannon vesistökuormitus ja vesiensuojelu Turvetuotannon aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus voi olla paikallisesti merkittävää.

Lisätiedot

Tulos EK 2:n jälkeen

Tulos EK 2:n jälkeen VI Seinäjoki Ralli 17. 18.9.2016 EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Etelä Pohjanmaan UA Hotelli Sorsanpesä EK1, 11.06km, nopein: 107km/h 1 23 Frilander Mikko 16 6:12,0 2 21 Ala Varvi Erkki 16 6:14,2

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Sillanpää Juha Sillanpää Antti ja Hauki g pist: 58180

Sillanpää Juha Sillanpää Antti ja Hauki g pist: 58180 Alajärvi-uistelu 18.5.2013 Osallistujia 58 venekuntaa Suurin kala hauki 7590 g Jukka Rajalan venekunta Sija nro Kippari Miehistö Saalis Pisteet Hauki 66440 g pist: 66440 1 Rajala Jukka Tikkamäki Juha ja

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Paikka Vaasa. Päiväys

Paikka Vaasa. Päiväys L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Paikka Vaasa Päiväys Dnro 4.11.2004 LSU-2004-R-19(53) Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä Viite

Lisätiedot

Vesiensuojelupelin ohje

Vesiensuojelupelin ohje Vesiensuojelupeli Tulostusohje Tulosta peliohje A4-kokoisena, vaakasuoraan, värillisenä, yksipuolisena. Tulosta pelilauta A3-kokoisena, vaakasuoraan, värillisenä, yksipuolisena. Tulosta lipukediat 5 18

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2007/4 Dnro LSY-2004-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 35/2007/4 Dnro LSY-2004-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 35/2007/4 Dnro LSY-2004-Y-388 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Niivilänniityn turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 123/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 123/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 123/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-17 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2005 ASIA Tervanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Teuva LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap :: Luokka/Category N/N 9 Ruutana Teemu LäSA 0 Liljamo Teemu YMS 9 Honkaharju Rami RMY 9 9 9 Törnblom Leevi P-HA 9 Savilahti Aaro P-HA 9 / / 9 Raipela Jaana P-HA / 0 9 Pousi Konsta P-HA / Vähäpesola

Lisätiedot

OPEN -- Overall Stage Results

OPEN -- Overall Stage Results OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 140 22,62 6,1892 140,0000 100,00 161 Persson, Gustav 2 140 25,77 5,4327 122,8871 87,78 36 Nousiainen, Lauri 3 140 28,62 4,8917 110,6499 79,04 163 Falk, Daniel

Lisätiedot

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33

OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stage Results Mini Rifle SM Sipoo Printed huhtikuu 28, 2014 at 7:33 Stage 1 -- Perässä vedettävä 1 140 24,60 5,6911 150,0000 100,00 13 Matero, Ari 2 138 24,88 5,5466 146,1932 97,46 91 Kervola, Marko 3 122 22,37 5,4537 143,7448 95,83 7 Laukia, Jarkko 4 144 29,56 4,8714

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 30 262,0 2 36 Harju Toni Peräseinäjoki

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.1995 Kauhajoki, Karhu 48 kg 1. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Jarkko Ala-Huikku Ilmajoen Kisailijat 52 kg 2. Janne Vakkila Kyrön Voima 3. Teppo Haukilahti Tampereen Voimailijat 57 kg

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari

Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari Ympäristölautakunta 42 18.05.2016 Lausunto Jari Soljakka Oy:n Matkusnevan ja Haukinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Viitasaari YMPL 42 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Äänekosken

Lisätiedot

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut Tyrrin Ampumaurheilukeskus 17. - 50m Pistooli, sarja N50 1. Jaana Salo HyMAS 77 87 74 80 318 USVAE 50m Pistooli, sarja M80 1. Sakari Paasonen LAS 77 79 83 77 316 2. Seppo Laitakari HVA 81 81 74 76 312

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA

VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 69/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 114 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 69/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 114 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 69/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 114 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Lammisuon tuotantolohkojen 1 ja 4 turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat

, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 10. - 12.3.1995, ILMAJOKI, Ilmajoen Kisailijat 48 kg 1. Janne Vakkila Kyrön Voima 2. Teemu Mattila Ilmajoen Kisailijat 3. Sami Salminen Vaajakosken Kuohu 52 kg 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Tomi

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 24/10/1 Dnro ISAVI/49/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 133/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-376

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 133/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-376 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 133/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-376 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2005 ASIA Kontionevan ja Pallonevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut Toijalan Yhteiskoulu 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 98 99 96 97 96 94 580 2. Saku Lahti P-HA 89 94 91 91 94 90 549 20x 3. Vesa Valkama P-HA 90 89 93 92 90 95 549 18x 4. Pekka

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 2 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 103/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 2 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 103/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 2 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Leikkinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Vöyri

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

YMPÄRISTÖLUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/2011/1 Dnro ISAVI/175/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Vuotsinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Joroinen Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 131/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 9 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 131/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 9 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 131/2008/4 Dnro LSY 2008 Y 9 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2008 ASIA HAKIJA Kurjennevan turvetuotantoalueen lohkon 12 osa aluetta (5 ha) ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 431 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 431 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 431 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Lammisuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Köyliö.

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 149/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-386 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 149/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-386 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 149/2005/4 Dnro LSY-2002-Y-386 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Koirainnevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 163/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 425 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 163/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 425 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 163/2006/4 Dnro LSY 2003 Y 425 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2006 ASIA Paalunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Alavus LUVAN

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 46 35 275,0 2 36 Harju Toni

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry Kaveri III projekti 2008-2011 http://www.karhoismajanvesireitit.com Karhoismajan vesireittien toiminta-alue Kunnostushankkeiden aloitus Karhoismajan vesireittien

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 122/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 349 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 122/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 349 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 122/2007/4 Dnro LSY 2004 Y 349 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kurkelansuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa

Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 11/2011/1 Dnro LSSAVI/326/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2011 ASIA HAKIJA Harjunsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Joutsa Matti Kosonen Vartiamäentie

Lisätiedot

Nro 42/2008/4 Helsinki Dnro LSY 2006 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen Kivinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Perho

Nro 42/2008/4 Helsinki Dnro LSY 2006 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen Kivinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Perho LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO LUPAPÄÄTÖS Nro 42/2008/4 Helsinki Dnro LSY 2006 Y 18 Annettu julkipanon jälkeen 8.4.2008 ASIA Kivinevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa, Perho LUVAN HAKIJA Turve

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus

Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kaakkois-Suomen alle 10 ha turvetuotantoalueiden kartoitus Kuntapäivä 29.11.2016 Tiina Ahokas Tausta YSL:n muutoksen voimaantullessa (1.9.2014) toiminnassa olleiden enintään 10 ha turvetuotantoalueiden

Lisätiedot

Tervasuon turvetuotannolla ei ole ympäristölupaa.

Tervasuon turvetuotannolla ei ole ympäristölupaa. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 149/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/335/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.12.2011 ASIA HAKIJAT Tervasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Multia Martinsuon Turve

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 255/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 URAJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y Vapaapistooli, 25.05.2012 1 Salo Jarmo LSA 94 88 91 90 89 91 543 7 2 Kaaro Kirsti KAS 87 90 92 93 89 92 543 6 3 Turja Jyrki LSA 86 94 82 88 92 90 532 3 4 Tervo Antti SA 87 87 84 83 84 92 517 2 5 Kiviö

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot