VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/"

Transkriptio

1 1 / 1 VAPO B KONNUN TURVE AY/ TURVERUUKKI OY/ Tiedoksi: KUOPION ENERGIA OY/ Pohjois-Savon ely-keskus ( ) Ylä-Savon SOTE ( ) Ympäristöpalvelut Helmi/ Vieremän kalastusalue/ Kiuruveden kalastusalue/ Lähetämme ohessa raportin Rikkajoen ja Näläntöjärven kalataloudellisesta tarkkailusta vuonna SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Jukka Hartikainen Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

2 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY B 3840 RIKKAJOEN JA NÄLÄNTÖJÄRVEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2015 KUOPIO MIIKA SARPAKUNNAS

3 1. JOHDANTO Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Rikkajoen ja Näläntöjärven kalataloudellista tarkkailua on tehty aiemmin Vapo Oy:n Konnunsuon tarkkailuun liittyen. Turveruukki Oy liittyi tarkkailuun mukaan tammikuussa 2006 sekä Konnun Turve oy maaliskuussa Vuoden 2008 syyskuussa tarkkailuun liitettiin mukaan Vapo Oy:n Ahmonsuon tuotantoalue sekä vuoden 2009 helmikuussa Kuopion Energia Oy:n Rikkasuon turvetuotantoalue. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy päivitti kalataloudellisen tarkkailuohjelman ja Pohjois-Savon TE-keskus hyväksyi sen kirjeellään nro 1580/5723/06. Tarkkailuvelvoitteet liittyvät seuraaviin lupapäätöksiin: Vapo Oy Konnunsuo Kalataloudellinen tarkkailu perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen n:o 22/02/2, annettu Päätöksen mukaan luvan saajan on jatkettava kalataloudellista tarkkailua Näläntöjärvessä ja Rikkajoessa vesioikeushakemuksessa liitteenä olleen Vapo Oy:n laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Päätöksen mukaan luvan saajan on lisäksi maksettava Pohjois-Savon työvoimaja elinkeinokeskukselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä kalatalousmaksua 505 euroa käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi Konnunsuolta johdettavien vesien vaikutusalueella Rikkajoessa ja Näläntöjärvessä. Lupaehtojen tarkistamishakemus on jätettävä viimeistään Lupakäsittely on vielä kesken. Ahmonsuo Kalataloudellinen tarkkailu perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen n:o 73/08/2, annettu Päätöksen mukaan kalataloudellinen tarkkailu määrätään tehtäväksi Rikkajoen ja Näläntöjärven kalataloudellisen tarkkailuohjelman mukaisesti Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Luvan saajan on, mikäli se aikoo jatkaa päätöksessä tarkoitettua toimintaa vuoden 2017 jälkeen, mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Kalataloustarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Pohjois-Savon ja Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksille niiden määräämänä aikana sekä lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksille, Pyhännän kunnan ja Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Kiuruveden kalastusalueelle. 2

4 Konnun Turve Ay Kalataloustarkkailu perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antamaan päätökseen nro 21/06/2 Dnro Psy-2004-y-131 (Konnunsuon turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalouslupa). Päätöksen mukaisesti luvan saajan on tehtävä kalataloustarkkailua Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämällä tavalla yhdenmukaisen käytännön saamiseksi koko vesistöalueen turvetuotantoalueiden tarkkailuun. Päätöksen mukaisesti luvan saajan on maksettava vuosittain Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle 100 euron suuruinen kalatalousmaksu kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi luvan saajan hallitseman Konnunsuon vesien vaikutusalueella Rikkajoessa. Maksu on suoritettava ensimmäisen kerran ennen turvetuotantoalueen kuntoonpanotöiden aloittamista ja sen jälkeen kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Maksun käytöstä on kuultava hankkeen vaikutusalueella toimivia osakaskuntia. Kalataloustarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen määräämänä aikana sekä lisäksi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Pyhännän kunnan ja Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Kiuruveden kalastusalueelle. Luvan saajan on, mikäli se aikoo jatkaa päätöksessä tarkoitettua turpeen nostoa ja käsittelyä sekä vesien johtamista vesistöön, vuoden 2015 jälkeen, mainitun vuoden loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus uhalla, että ympäristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Turveruukki Oy Kalataloustarkkailu perustuu Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston antamaan päätökseen nro 46/05/2 Dnro Psy-2003-y-88 (Lamminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa). Päätöksen mukaisesti luvan saajan on tehtävä kalataloustarkkailua Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Päätöksen mukaisesti luvan saajan on vuodesta 2005 alkaen maksettava vuosittain Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle 210 euron suuruinen kalatalousmaksu kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi Lamminnevan vesien vaikutusalueella Rikkajoessa. Maksu on suoritettava kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ennen lupapäätöksen lain-voimaiseksi tulemista erääntyvät maksut on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Maksun käytöstä on kuultava hankkeen vaikutusalueella toimivia osakaskuntia. Kalataloustarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen määräämänä aikana sekä lisäksi Pohjois-Savon ympäristökeskukselle, Pyhännän ja Vieremän kunnan sekä Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Vieremän ja Kiuruveden kalastusalueelle. 3

5 Luvan saajan on, mikäli se aikoo jatkaa päätöksessä tarkoitettua turpeen nostoa ja käsittelyä sekä vesien johtamista vesistöön vuoden 2014 jälkeen, mainitun vuoden loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus uhalla, että ympäristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan. Lupakäsittely on tällä hetkellä kesken. Kuopion Energia Oy Rikkasuo Kalataloustarkkailu perustuu Itä-Suomen ympäristölupaviraston antamaan päätökseen Nro 90/07/2 Dnro ISY-2006-Y-222. Asiasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä nro 09/0010/3. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä todettiin mm. seuraavaa: Vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava Pohjois-Savon TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu tulee liittää Rikkajoen valuma-alueella toimivien turvesoiden kalataloudelliseen yhteistarkkailuohjelmaan. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Pohjois-Savon TE-keskukselle Luvan saajan on vuosittain tammikuun loppuun mennessä maksettava Pohjois- Savon TE-keskukselle kalatalousmaksua 180 euroa käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseen hankkeen vaikutusalueella. Kalatalousmaksun käytöstä on kuultava vaikutusalueen osakaskuntia. Luvan saajan on, mikäli se aikoo jatkaa tässä päätöksessä tarkoitettua turvetuotantoa vuoden 2017 jälkeen, tehtävä mennessä ympäristölupavirastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. 2. TURVETUOTANTO SELVITYSALUEELLA Eri tuottajien toiminnasta voidaan todeta seuraavaa: Vapo Oy: Konnunsuo Konnunsuon turvetuotantoalue sijaitsee Itä-Suomen läänin Kiuruveden kaupungin Nälännön kylässä sekä Oulun läänin Pyhännän kunnan Viitamäen ja Ahokylän kylissä noin 39 km Kiuruveden kaupungin keskustasta pohjoiseen. Tuotantokunnossa olevan alueen pinta-ala oli vuonna ha. Alueen valmistelu alkoi vuonna 1978 ja tuotanto vuonna Vuoksen vesistön Rikkajoen valuma-alueella (57.064) sijaitsevien tuotantoalueiden vedet johdetaan pintavalutuskenttien kautta Rikkajokeen ja edelleen Näläntöjärveen. Rikkajoen valuma-alueen pinta-ala on 198,07 km 2 ja järvisyys 0,05 %. 55 hehtaarin alalta vedet johdetaan Siltapuroon ja edelleen Iso-Lamujärveen. 4

6 Tietoja Konnunsuon turvetuotantoalueesta: Ahmonsuo Ahmonsuon turvetuotantoalue sijaitsee Vuoksen vesistön Iisalmen reitin latvoilla Rikkajoen valuma-alueella (4.564). Ahmonsuon vedet johdetaan Rikkajokeen ja edelleen Näläntöjärveen. Purkureitin pituus Näläntöjärveen on noin 17 km. Iisalmen reitin vesistöalueen pinta-ala on km 2. Rikkajoen valuma-alueen pinta-ala on 198 km 2, josta järviä on 0,05 %. Näläntöjärven luusuan kautta vesiä kulkee 299 km 2 :n suuruiselta alueelta. Ahmonsuon tuotanto-alue (84,3 ha) on 0,5 % Rikkajoen valuma-alueesta. Tietoja Ahmonsuon turvetuotantoalueesta: Konnun Turve Ay: Hakijan tarkoituksena on kuntoonpanna hallussaan oleva Konnunsuo tuotantokuntoon ja suolla on tarkoitus tuottaa turvetta noin 50 ha:n alalla. Tuotannon on arvioitu kestävän vuoteen Kuntoonpanotyöt aloitetaan vesiensuojelurakenteista, minkä jälkeen kaivetaan sarkaojat. Tuotantosuuntana on jyrsinpolttoturve. Vuosituotanto on keskimäärin m 3. 5

7 Tuotettava turve on jyrsinpolttoturvetta, joka tuotetaan mekaanisella- ja imuvaunumenetelmällä. Kentän pinnasta jyrsitään ohut, noin 2 cm:n kerros, jota käännetään säästä riippuen 1 3 kertaa, karhetaan mekaanista kokoojavaunua varten, kerätään ja ajetaan aumaan, joka tarvittaessa peitetään muovikalvolla. Imuvaunulla koottaessa karhintaa ei tarvitse suorittaa. Tuotantoalueen vedet puhdistetaan neljällä virtaamansäätöpadolla, ns. Klöven padolla, laskeutusaltaalla ja pintavalutuskentällä, jolta ne johdetaan edelleen Vehkapuroa pitkin Rikkajokeen. Pintavalutuskentän koko on 1,9 ha eli 3,8 % tuotantoalueesta. Kaikkiin sarkaojiin kaivetaan lietesyvennykset ja asennetaan virtausta padottavat lietteenpidättimet ja päisteputket. Ulkopuoliset vedet johdetaan tuotantokentän ohi olemassa olevia ojia pitkin. Kaivettaviin ojiin tehdään lietesyvennykset. Erilliseltä 3,5 ha:n alueelta tulevat vedet johdetaan putkella tien ali itäpuoliselle kentälle ja siitä pumpulla pintavalutuskentälle. Turveruukki Oy: Lamminnevan turvetuotantoalue sijaitsee Pyhännän kunnan Ahokylässä Rikkajoen vesistöalueella noin 17 km Pyhännän keskustasta kaakkoon. Lupahakemuksen mukaan hakijan tarkoituksena on jatkaa pinta-alaltaan 90,9 ha:n (vuonna 2002) suuruisen Lamminnevan turvetuotantoa sekä kunnostaa 4,2 ha:n lisäalue. Tuotantosuunnitelman mukaan suon kokonaistuotantopinta-ala on 95,1 ha. Alkuperäinen tuotantopinta-ala on ollut 107 ha. Alueella hyödynnettävä turvemäärä lisäalueineen on noin 0,23 milj. MWh. Koko tuotantoalueen vedet sekä suunnitellun lisäalueen vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta eteläpuoliseen metsäojaan ja edelleen Rikkajokeen, joka laskee Näläntöjärveen. Lamminnevan kunnostus alkoi vuonna 1978, ja suo on ollut tuotannossa vuodesta 1980 lähtien. Lisäalueen kunnostuksella korvataan tuotantoalueen poistumia ja vähennetään osaltaan paineita uusien tuotantosoiden käyttöönottoon Vuoksen vesistöalueella. Tuotantosoiden ympäristössä olevien lisäalueiden kunnostuksessa voidaan myös hyödyntää jo olemassa olevaa infrastuktuuria, kuten tiestöä, tukikohtaa, kokooja- ja laskuojastoa sekä vesienkäsittelyjärjestelmiä. Alue kuivataan ja vedet johdetaan olemassa olevan virtaamansäätöpadon, rakennettavan toisen virtaamansäätöpadon ja kahden laskeutusaltaan kautta Rikkajokeen ja edelleen Näläntöjärveen. Kuopion Energia Oy, Rikkasuo: Rikkasuo sijaitsee Iisalmen reitin (4.5) Koskenjoen (4.56) valuma-alueen Rikkajoen (4.564) osavesistöalueella. Rikkajoki (valuma-alue on 198 km 2 ) laskee Näläntöjärveen, jonka valuma-alue on noin 300 km 2. Rikkasuon kuivatusvedet johdetaan reittiä laskuoja - Kivipuro - Rikkajoki - Näläntöjärvi - Remesjoki - Osmanginjärvi - Palojoki - Palojärvi - Palojoki - Kiuruvesi. Kiuruveteen on tuotantoalueelta matkaa yli 40 km. Alueella on tarkoitus tuottaa jyrsinpolttoturvetta hakijan voimalaitoksen käyttöön. Turvetuotanto alueella kestää arviolta 25 vuotta. Alueella tuotetaan turvetta keskimäärin MWh vuodessa. Tuotantoa on kesäaikana keskimäärin 40 vuorokauden aikana. Muina aikoina tehdään tarvittaessa tuotantoalueen kunnostustöitä. Tuotettu turve kuljetetaan voimalaitokselle pääosin seuraavana talvikautena. 6

8 3. KALATALOUDELLINEN TARKKAILU 3.1 Sähkökalastus Rikkajoen kalataloudellisen tilan seuraamiseksi on joessa tehty sähkökalastuksia elo-syyskuussa kolmen vuoden välein vuodesta 2009 lähtien. Sähkökalastukset tehdään kolmella eri alueella: Pitkäkoski, Myllykoski ja Myllykosken alapuoli (kartta 1). Kaikki alueet sijoittuvat Rikkajokeen turvetuotantoalueiden alapuolelle. Vuosien 2009 ja 2012 kalastukset tehtiin vielä kolmen poistopyynnin menetelmällä mutta vuoden 2015 pyynnissä siirryttiin nykyisen käytännön mukaisesti yhteen poistopyyntiin. Kartta 1. Sähkökalastusalueet Rikkajoessa Vuoden 2015 saaliit olivat kohtuullisen pieniä. Koealoilla tavattiin vuoden 2012 tavoin yhteensä viisi eri kalalajia: ahven, kiiski, kivennuoliainen, särki ja taimen (kuva 1). Yhdelläkään koealalla ei kuitenkaan tavattua kaikkia viittä lajia sillä Pitkäkoskelta puuttui kiiski ja Myllykosken ylemmältä ja alemmalta koealalta kivennuoliainen. Neljä kalalajia on keskisuurelle turvemaiden joelle varsin tyypillinen lajimäärä. 7

9 Kuva 1. Sähkökalastussaalis koealoittain Särki, taimen ja ahven olivat yleisimmät lajit koskissa. Kivennuoliaisia löytyi Pitkäkoskesta kaksi kappaletta ja kiiskiä Myllykoskesta yksi ja Myllykosken alapuoleiselta koealalta kolme kappaletta. Myllykosken alapuolelta saatiin määrällisesti eniten kaloja: 4 ahventa, 11 särkeä, kolme kiiskeä ja kolme taimenta. Pitkäkoskesta saatiin 19 yksilöä ja Myllykoskesta 15. Lajikohtaiset tiheydet olivat melko pieniä, suurimmillaan neljä yksilöä aarilla (taulukko 1). Vedenlaadun suhteen vaateliaista virtavesilajeista tavattiin vain taimenta ja kivennuoliaista, joista molempien tiheydet olivat hyvin pieniä. Kivennuoliaista ei tavattu kuin yhdeltä koealoista ja sieltäkin vain kaksi yksilöä. Aiemmin koealoilla on tavattu myös yksittäinen kivisimppu, joita ei nyt kuitenkaan tavattu. Heikko kivennuoliaiskanta ja erittäin heikko kivisimppukanta kertovat siitä etteivät olosuhteet todennäköisesti ole simpun kannalta optimaaliset. Habitaatissa ei visuaalisen tarkastelun perusteella ole suurta vikaa sillä koskissa on vaihtelevia virrankohtia, runsaasti erilaista pohjanlaatua ja monen kokoista kiveä sekä pohjasammalia. Ongelmat liittyvätkin todennäköisesti erittäin tummavetisen Rikkajoen vedenlaatuun. Taimenia löytyi kaikilta koealoilta useampia, mutta ainoastaan yksi kaloista oli mahdollisesti luonnonkudusta peräisin sillä kaikki Pitkäkosken ja Myllykosken alapuoleisen koealan taimenet olivat rasvaeväleikattuja (istukkaiden nykyinen merkintätapa). Myllykosken yhdeksästä taimenestakin vain yhdellä oli rasvaevä. Rasvaevällinen, noin 45 cm mittainen yksilö oli selkeästi eri kokoluokkaa kuin muut joten on todennäköistä että kyseinen yksilö on alkuperältään luonnonkudusta syntynyt eikä kyse ole esimerkiksi osittain takaisin kasvaneesta rasvaevästä. Taimenten pienpoikasistukkaat näyttävät selviävän Rikkajoessa ainakin kohtalaisesti ja viitteitä luonnonkudustakin on, joten vedenlaatu Rikkajoessa vaikuttaa ainakin jossain määrin riittävän taimenen olemassaoloon. On mahdotonta sanoa, voisiko lisääntyminen onnistua siinä määrin että kanta vahvistuisi merkittävästi nykyisten vähien yksilöiden toimesta. 8

10 Taulukko 1. Vuoden 2015 sähkökalastuksen tulokset ( ) ahven kiiski kivennuoliainen särki taimen Yhteensä Pitkäkoski (320 m 2 ) kpl kpl/100 m 2 4,38 0 2,5 3,65 1,56 12,09 p 0,5-0,25 0,6 0,6 Myllykoski (360 m 2 ) kpl kpl/100 m 2 1,67 0,56 0 0,46 4,63 7,32 p 0,5 0,6-0,6 0,6 Myllykosken alapuoli (400 m 2 ) kpl kpl/100 m 2 2 1,5 0 4,58 1,25 9,33 p 0,5 0,6-0,6 0,6 4. Kalataloudellisen tarkkailun jatkuminen Tarkkailu jatkuu Rikkajokea ja Näläntöjärveä koskevalla kalastustiedustelulla vuonna 2019 (koskee vuoden 2018 kalastusta) ja Rikkajoen sähkökoekalastuksella vuonna 2018 mikäli Konnunsuon ja Lamminnevan käsittelyssä olevien lupaehtojen tarkistushakemusten päätökset eivät tuo tähän muutosta. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus OY Miika Sarpakunnas 9

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE

LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE LAKAJOEN (LAPUA JA KUORTANE) KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA VUOSILLE 2018-2025 YKSITYISET TURVETUOTTAJAT POHJANLUMME KY SEINÄJOKI 2018 1 JOHDANTO 1 Lakajoen (Lapua ja Kuortane) kalataloudellinen

Lisätiedot

Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Kuulutus 1 (1) 22.1.2019 3331/5723/2018 Esitys Vesinevan turvetuotantoalueen (Kurikka) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Asia Pohjanlumme Ky on tarkkailuvelvollisen (Apemet A-P.N Ky) puolesta 19.11.2018

Lisätiedot

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA

KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY B 4114 KUOPION KAUPUNKI SAVON SELLU OY KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILUOHJELMA KUOPIO 12.5.2011 PÄIVITETTY 7.2.2012 JUKKA HARTIKAINEN KALLAVEDEN KALATALOUDELLINEN

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma

EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Kuulutus 1 (2) 24.11.2017 4512/5723/2017 EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma Asia Pohjanlumme Ky on EPV Bioturve Oy:n puolesta 9.11.2017 jättänyt Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma

PÄÄTÖKSET. Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma PÄÄTÖS Kalatalousmaksun käyttösuunnitelma 1 (5) Keski-Suomi 6.2.2013 1) 207/5722/2013 2) 208/5722/2013 Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ VAPO OY, KALATALOUSMAKSUJEN KÄYTTÖ KALANISTUTUKSIIN VUOSINA 2013 2017

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta

KUULUTUS Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta KUULUTUS VARELY/3424/5723/2016 17.5.2018 Esitys Huosiossuon turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuohjelman kalataloustarkkailusta Asia Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle

Lisätiedot

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA

SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20942 i VAPO OY SOIDINSUON (ÄHTÄRI) KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILUOHJELMA 22.9.2016 Perttu Tamminen,

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 181/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 77/08/2 Dnro Psy-2008-y-86 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Miehonsuo II -turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola

Saarijärven reitin sähkökoekalastukset Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Saarijärven reitin sähkökoekalastukset 2012 Pentti Valkeajärvi, Veijo Honkanen ja Juha Piilola Konneveden kalatutkimus ry 2012 Tutkimusalue ja menetelmät Sähkökoekalastukset tehtiin Saarijärven kalastusalueen

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

Esitys Juupajärven kunnostuksen (Seinäjoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Esitys Juupajärven kunnostuksen (Seinäjoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Kuulutus 1 (1) 8.10.2018 2783/5723/2018 Esitys Juupajärven kunnostuksen (Seinäjoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Asia Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry on 2.10.2018 toimittanut Varsinais-Suomen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Kuopion Vesi/ B 4114 Kirsi Laamanen (email) Jarmo Hiltunen (email) Savon Sellu Oy/ Kari Koistinen (email) 7.2.2012 Tiedoksi: Pohjois-Savon

Lisätiedot

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien

Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA Matkusjoen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelma vuodesta 2018 lähtien Nab Labs Oy Pekka Sundell Sisällys 1 TARKKAILUVELVOITE... 1 2 TUTKIMUSALUE... 1 2.1 Valumavedet... 1 2.2 Vesistöt

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 223/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee Hartolan

Lisätiedot

Esitys Päällinjärven valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Karstula)

Esitys Päällinjärven valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Karstula) KUULUTUS POSELY/1833/5723/2017 22.12.2017 Esitys Päällinjärven valuma-alueen kalataloudellisen yhteistarkkailun ohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Karstula) Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 56/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Mustaisnevan 27,6 ha:n alueen kuivatusvesien tehostamista koskeva

Lisätiedot

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh

Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, Oulu, puh 1 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 15.4.2014 Dnro PSAVI/176/04.08/2012 Hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12 A, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Hourunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2013 ASIA HAKIJA Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa, Pudasjärvi Turveruukki

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 209/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Kalatalousvelvoitteen joustavuus

Kalatalousvelvoitteen joustavuus Kalatalousvelvoitteen joustavuus case-esimerkkejä -------------- Viranomaisen kokemuksia ja näkemyksiä Markus Huolila Lapin ELY-keskus Vaelluskalafoorumin työpaja 4.3.2016, Helsinki Iijoen vesistön joki-

Lisätiedot

KUULUTUS Esitys Vapo Oy:n Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueen kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta

KUULUTUS Esitys Vapo Oy:n Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueen kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta KUULUTUS VARELY/2494/5723/2018 22.11.2018 Esitys Vapo Oy:n Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueen kalataloudellisesta tarkkailuohjelmasta Asia Ohjelmaesitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä koskevaan päätökseen, Siikainen

Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä koskevaan päätökseen, Siikainen Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2012 ASIA Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymistä koskevaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/08/2 Dnro Psy-2007-y-179 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/08/2 Dnro Psy-2007-y-179 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/08/2 Dnro Psy-2007-y-179 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Isosuon lisäalueen turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012

Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 2012 Kourajoen sähkökoekalastukset vuonna 212 xxx.xx.212 Kokemäki Heikki Holsti 21.3.213 Pori, Reposaari Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Kourajoen sähkökoekalastusten

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009

EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 EURAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET KESÄKUUSSA 2009 Pyhäjärvi-instituutti Henri Vaarala Marraskuu 2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...3 3. TULOKSET...4 3.1. Eurakosken koeala...4

Lisätiedot

Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula)

Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula) KUULUTUS POSELY/1909/5723/2017 15.1.2018 Esitys Matkusjoen kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien (Kinnula) Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 2.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2008 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 180/2009 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 46/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2009 ASIA HAKIJA Naarasnevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostaminen, Soini

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 12/05/2 Dnro Psy-2004-y-174 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 12/05/2 Dnro Psy-2004-y-174 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 12/05/2 Dnro Psy-2004-y-174 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Hukannevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen, Ruukki Turveruukki Oy Teknologiantie 12 A 90570

Lisätiedot

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014

Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Raportti Joutsijoen, Kissainojan & Kovelinojan sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 3 3 Tulokset

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2011 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 165/2012 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

BIO-HUMUS OY LEVONSUON JA ISOSUON (PÖYTYÄ) TURVETUOTANTOALUEIDEN YLÄNEENJOEN KALATALOUDELLI- NEN TARKKAILUOHJELMA. Heikki Holsti. Kirjenumero 420/16

BIO-HUMUS OY LEVONSUON JA ISOSUON (PÖYTYÄ) TURVETUOTANTOALUEIDEN YLÄNEENJOEN KALATALOUDELLI- NEN TARKKAILUOHJELMA. Heikki Holsti. Kirjenumero 420/16 BIO-HUMUS OY LEVONSUON JA ISOSUON (PÖYTYÄ) TURVETUOTANTOALUEIDEN YLÄNEENJOEN KALATALOUDELLI- NEN TARKKAILUOHJELMA Heikki Holsti Kirjenumero 420/16 SISÄLTÖ 1. TARKKAILUN PERUSTEET... 1 2. TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-43 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 45/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-43 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 45/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-43 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2009 ASIA HAKIJA Koivansuon turvetuotantoa koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 138/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 8 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2006 ASIA HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston 28.8.2002 antaman päätöksen nro 50/2002/2

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2012 Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1620,1m 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro Psy-2006-y-1 Annettu julkipanon jälkeen 9.8.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Teerilammensuon virtaamansäätöpadon käyttöönotto ja laskeutusaltaiden pinta-alan lisääminen, Pudasjärvi Vapo

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 196/2010 Janne Raunio ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu käsittelee

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 5.9.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013

Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Raportti Joutsijoen sähkökoekalastukset vuonna 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät 2 3 Tulokset 3 3.1 Koskin koulu 3 3.1.1

Lisätiedot

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN TAINIONVIRRAN KALATALOUSTARKKAILUOHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio 26.10.2018 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma 2.2.2010 1 SISÄLTÖ SIVU 1 JOHDANTO 1

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 66/07/2 Dnro Psy-2006-y-196 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 66/07/2 Dnro Psy-2006-y-196 Annettu julkipanon jälkeen 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 66/07/2 Dnro Psy-2006-y-196 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Joutennevan turvetuotannon lopettamiseen liittyvien ympäristönsuojelu- ja jälkihoitotoimien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/05/2 Dnro Psy-2004-y-139 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 9/05/2 Dnro Psy-2004-y-139 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 9/05/2 Dnro Psy-2004-y-139 Annettu julkipanon jälkeen 27.1.2005 1 ASIA HAKIJA Piipsannevan turvetuotantoalueen ulkopuolisten vesien pääsyn estäminen vesiensuojelurakenteisiin, Haapavesi Vapo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 23.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Sisällys Ohraneva, Kauhava... 1 Kampinneva, Lapua... 2 Haisuneva, Lapua... 3 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 4 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 5 Isokerusneva,

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tiia Grönholm (email) Linnunmaa Oy 24.8.2012 Lähetämme ohessa yhteenvedon Endomines Oy:n Karjalan Kultalinjan YVAan liittyvistä vuoden 2012

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013

Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen ja Joutsijoen lohi- ja taimenkanta 2013 Harjunpäänjoen koealat Koekalastukset tehtiin elokuun 2013 aikana Sähkökoekalastettujen alueiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 2431 m 2. Koealojen

Lisätiedot

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii

Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Ii LUPAPÄÄTÖS Nro 16/09/1 Dnro PSY-2009-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 ASIA Kontio-Klaavunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 66/07/1 lupamääräyksen 1 muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

^Elinkeino-, liikenne-ja

^Elinkeino-, liikenne-ja ^Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus PÄÄTÖS annettu Julkipanon Jälkeen 8.3.2019 1(5) POSELY/625/5723/2015 Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä ASIA TARKKAILUVELVOITE Viivajoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 22/09/2 Dnro Psy-2008-y-175 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2009 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tavaskannevan turvetuotantoalueelta Vihanninjokeen kulkeutuneen lietteen esiintymistä ja määrää koskeva selvitys,

Lisätiedot

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia

Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia KUULUTUS POSELY/942/5723/2017 26.6.2017 Esitys Karjosuon kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2017 alkaen, Multia Asia Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

LAAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN

LAAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN LAAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU- OHJELMA VUODESTA 2019 ALKAEN Sakari Kivinen RAPORTTI 2018 nro 1113/18 Laajoen turvetuotantoalueiden kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

BElinkeino-, liikenne- ja

BElinkeino-, liikenne- ja BElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PÄÄTÖS annettu Julkipanon jälkeen 8.3.2019 1(5) POSELY/1475/5723/2016 Hankasalmen kunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi ASIA TARKKAILUVELVOITE Hankasalmen jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

Esitys Siniharjun pohjavedenottamon (Kauhajoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Esitys Siniharjun pohjavedenottamon (Kauhajoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Kuulutus 1 (2) 12.3.2018 2865/5723/2017 Esitys Siniharjun pohjavedenottamon (Kauhajoki) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Asia Kauhajoen Vesihuolto Oy on toimittanut Varsinais-Suomen ELYkeskukseen

Lisätiedot

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004

Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 351 Ari Saura Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI Julkaisuaika Huhtikuu

Lisätiedot

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 19.3.2014 Dnro PSAVI/175/04.08/2012 Ympäristöluvan hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Paarnitsa-aavan turvetuotantoalueen

Lisätiedot

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh

Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, Oulu, puh YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS 27.1.2014 Dnro PSAVI/188/04.08/2012 Ympäristöluvan hakija Turveruukki Oy, Teknologiantie 12, 90590 Oulu, puh. 044 551 5700 Asia Ällinsuon turvetuotantoalueen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelu tapaus Jukajoki SciFest tiedekahvila 10.4.2013 Hilkka Heinonen

Turvetuotannon vesiensuojelu tapaus Jukajoki SciFest tiedekahvila 10.4.2013 Hilkka Heinonen Turvetuotannon vesiensuojelu tapaus Jukajoki SciFest tiedekahvila 10.4.2013 Hilkka Heinonen kuvat: Hilkka Heinonen Turvetuotanto ja vesistövaikutusten hallinta: Relevanteista faktoista tehokkaisiin normeihin

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE. Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE Hohon- ja Pitkäjoen sähkökalastukset 2012-2014 Keski-Suomen kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISTÄ... 1 2. MENETELMÄT... 2 3. KOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17

ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA Heikki Holsti. Kirjenumero 1117/17 ORINIEMENJOEN KUNNOSTUKSEN VAIKUTUKSET KOSKIEN KALAKANTOIHIN VUONNA 2017 Heikki Holsti Kirjenumero 1117/17 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3. SÄHKÖKOEKALASTUKSET... 2 3.1 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 29/2009/4 Dnro LSY 2006 Y 180 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 29/2009/4 Dnro LSY 2006 Y 180 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 29/2009/4 Dnro LSY 2006 Y 180 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJAT Höykinnevan turvetuotantoalueen kalataloudellista tarkkailuohjelmaa

Lisätiedot

Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi

Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi Kolkunjoen taimenkannan geneettinen analyysi Mika Oraluoma & Kimmo Sivonen Osuuskunta kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio Opettajantie 7-9 B15 40900 SÄYNÄTSALO Y 2381704-8 www.vesi-visio.net 8.12.2015

Lisätiedot

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi

Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro LSSAVI/65/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Salanteennevan turvetuotannon ympäristölupa, Alajärvi Aimix osk Patamanperäntie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

SYSMÄJÄRVI-HEPOSELKÄ ALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2018

SYSMÄJÄRVI-HEPOSELKÄ ALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2018 B 3093.100 Vulcan Hautalampi Oy Mondo Minerals B.V. Branch Finland Outokummun kaupunki Viinijärven kalalaitos SYSMÄJÄRVI-HEPOSELKÄ ALUEEN KALATALOUDELLINEN YHTEISTARKKAILU VUONNA 2018 KUOPIO 21.12.2018

Lisätiedot

Lisätietoja Kalastusbiologi Perttu Tamminen, puhelimitse tai sähköpostilla

Lisätietoja Kalastusbiologi Perttu Tamminen, puhelimitse tai sähköpostilla KUULUTUS asian vireillä olosta VARELY/1557/5723/2017 9.11.2017 Asia Hangon Suursuon jätevedenpuhdistamon kalatalousvelvoitteen toteutussuunnitelman hyväksyntä vuodesta 2018 alkaen. Kalatalousvelvoitteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 36/06/1 Dnro PSY-2005-Y-160 Annettu julkipanon jälkeen 28.3.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Rakkaviidanaavan turvetuotantoalueen pintavalutuskenttää koskeva selvitys, Tervola Vapo Oy PL 113 90101

Lisätiedot

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella

Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Uusi kalastusasetus ohjaa KESTÄVÄÄN kalastukseen Vuoksen vesistöalueella Veli-Matti Kaijomaa/ELY-kalatalouspalvelut / Järvi- Suomi 3.12..2015 1 Valikoiva kalastus Valikoivassa kalastuksessa kalastaja ohjaa

Lisätiedot

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009

SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 SÄKKISUON, JUVAINSAARENSUON JA LÄNTISEN SUURISUON KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 114/2009 Jussi Mäntynen TIIVISTELMÄ Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 25/07/2 Dnro Psy-2006-y-182 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 25/07/2 Dnro Psy-2006-y-182 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 25/07/2 Dnro Psy-2006-y-182 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kivinevan turvetuotantoalueen vesiensuojelun tehostaminen, Pulkkila Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 25.1.2017 päätöksen ympäristönsuojelulain 62, 64

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA

PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy A 5120 B 5121 Vattenfall Oy PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA 30.9.2016 JUKKA HARTIKAINEN Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2 1. TARKKAILUN

Lisätiedot

TARKKAILUOHJELMA VAPO OY. Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien

TARKKAILUOHJELMA VAPO OY. Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien TARKKAILUOHJELMA 20.3.2018 VAPO OY Riihi-Peuranevan (Ähtäri, Virrat, Keuruu) kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta 2018 lähtien 1 Vapo Oy Riihi-Peuranevan kalataloudellinen tarkkailuohjelma vuodesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/1 Dnro ISAVI/26/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Viurusuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja vesilain mukainen poikkeuslupa sekä toiminnan- ja

Lisätiedot

Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi

Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi KUULUTUS POSELY/1490/5723/2017 30.11.2017 Esitys Teerisuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2018 lähtien, Konnevesi Asia Turvetuote Peat Bog Oy on konsultin välityksellä

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy B 5193.100 Anne Simanainen (email) Henna Mutanen (email) 18.12.2012 Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ely-keskus (email) Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Esitys Isorahkan turvetuotantoalueen (Pöytyä) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi

Esitys Isorahkan turvetuotantoalueen (Pöytyä) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Kuulutus 1 (2) 25.1.2019 3439/5723/2018 Esitys Isorahkan turvetuotantoalueen (Pöytyä) kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi Asia Biolan Oy on 26.11.2018 toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2014 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä 2 SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 73/08/2 Dnro Psy-2007-y-85 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 73/08/2 Dnro Psy-2007-y-85 Annettu julkipanon jälkeen YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 73/08/2 Dnro Psy-2007-y-85 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2008 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ahmonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi PÄÄTÖS Nro 90/07/2 Dnro ISY-2006-Y-222 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2007 ASIA Rikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa sekä Kivipuron syventämistä ja siivousperkausta koskeva vesitalouslupa, Kiuruvesi

Lisätiedot

Teemu Koski 19.4.2012. Hirvijoen kalataloudellinen kunnostustarve

Teemu Koski 19.4.2012. Hirvijoen kalataloudellinen kunnostustarve Teemu Koski 19.4.2012 Hirvijoen kalataloudellinen kunnostustarve www.tuas.fi Esityksen sisältö Hanketausta Hirvijoen kalataloudellinen merkitys Hirvijoen kalasto Hirvijoesta taimenjoki? Hirvijoen kosket

Lisätiedot

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010

HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 HARTOLAN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KALATALOUDELLINEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2010 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 137/2011 Janne Raunio Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tarkkailuohjelma

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot